Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler. Brugsanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler. Brugsanvisning"

Transkript

1 Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler Brugsanvisning

2 2011 Welch Allyn. Alle rettigheder forbeholdes. I forbindelse med den tilsigtede anvendelse af det produkt, som er beskrevet i denne publikation, må køber af produktet kopiere denne publikation alene til internt brug fra det medie, som er leveret af Welch Allyn. Ingen anden brug, reproduktion eller distribution af denne publikation eller dele af den er tilladt uden forudgående skriftlig tilladelse fra Welch Allyn. Welch Allyn påtager sig intet ansvar for skader på personer eller for eventuel ulovlig eller forkert brug af produktet, som måtte skyldes, at produktet ikke er brugt i overensstemmelse med de anvisninger, sikkerhedsforanstaltninger, advarsler og beskrivelser af den korrekte brug, som er offentliggjort i denne brugsanvisning. Welch Allyn, SureBP Technology og Welch Allyn FlexiPort er registrerede varemærker tilhørende Welch Allyn. Bluetooth wordmark og logoer er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og Welch Allyns brug af disse mærker sker på licens. Softwaren i dette produkt er beskyttet med Copyright 2011 for Welch Allyn eller dennes underleverandører. Alle rettigheder forbeholdes. Denne software er beskyttet efter amerikansk lovgivning om ophavsret og efter internationale aftaler. Under disse love har licenstageren ret til at bruge den kopi af softwaren, der indgår i dette instrument, som det er tilsigtet i betjeningen af det produkt, hvori den er indbygget. Softwaren må ikke kopieres, dekompileres, udsættes for reverse engineering, deassembleres eller på anden måde bringes på en form, der er umiddelbart forståelig for mennesker. Dette udgør ikke et salg af softwaren eller nogen kopi af softwaren. Alle rettigheder, ejendomsret og ejerskab til softwaren tilhører Welch Allyn eller dennes underleverandører. Hvis du ønsker oplysninger om et Welch Allyn-produkt, kan du kontakte Welch Allyns tekniske supportafdeling ( eller ringe på: USA Canada Europæisk callcenter Tyskland Japan Malaysia Singapore Spain Storbritannien Australien Kina Frankrig Italien Latinamerika Nederlandene Sydafrika Sverige (CD) DIR Ver. B Welch Allyn, Inc State Street Road Skaneateles Falls, NY USA Regulatory affairs-repræsentant Welch Allyn, Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath Den Irske Republik

3 iii Indholdsfortegnelse Indledende opsætning af enheden... 1 Introduktion... 3 Tilsigtet brug... 3 Symboler... 5 Generelle advarsler og forholdsregler... 9 NIBP-advarsler og -forholdsregler Kontrolliste af indhold Betjeningsknapper og indikatorer Skærmelementer Tilslutninger Blodtryksslange og -manchet Valg af blodtryksmanchet Transformer Strømtransformer og vægstik/ledningskomponent Oplad enheden Opsætning Isæt batteriet Montér enheden Saml strømledning og vægstik/ledning Oplad ProBP Første opstart... 28

4 iv Indholdsfortegnelse Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler Batteri Opstart Standbytilstand Blodtryksmåling Indstillinger Indstillings-matrix Måleenhed Forvalgt tryk Bluetooth trådløs teknologi Avancerede indstillinger Datagennemgang Gennemse data Slet data Vedligeholdelse og service Kalibrér enheden Skift batteri Rengør enheden Specifikationer Fysiske specifikationer Mekaniske specifikationer Elektriske specifikationer Miljømæssige specifikationer Bortskaffelse af produktet Standarder og overholdelse Generel radiooverensstemmelse Vejledning og oplysninger fra producenten Emissions- og immunitetsinformation Garanti Fejlfinding Unøjagtige blodtryksaflæsninger Inflation og deflation af manchet uden visning af blodtryksaflæsning Ingen manchetinflation Manchet glider af Manchet tømmes for langsomt Manchet fyldes ud over det forudindstillede SureBP-inflationstryk, når blodtryksmåleren er i brug Enheden tænder ikke Bluetooth-fejlfinding... 67

5 Brugsanvisning Indholdsfortegnelse v Appendiks ProBP 3400 godkendt tilbehør Konfigurationsmuligheder... 72

6 vi Indholdsfortegnelse Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler

7 1 Indledende opsætning af enheden Før du bruger ProBP 3400 for første gang, skal du konfigurere enheden til brug. Se Opsætning vedrørende yderligere oplysninger.

8 2 Indledende opsætning af enheden Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler

9 3 Introduktion Tilsigtet brug Denne brugsanvisning er en omfattende vejledning, der er udviklet for at hjælpe dig med at forstå den ikke-invasive ProBP 3400-blodtryksenheds egenskaber og betjening. Oplysningerne i denne vejledning omfatter alle enhedens tilgængelige indstillinger. Læs denne brugsanvisning grundigt, før du forsøger at opsætte, konfigurere, bruge, fejlfinde eller vedligeholde enheden. ProBP 3400 måler automatisk det systoliske og diastoliske tryk (undtagen neonatale) og pulsfrekvensen samt beregner middelarterietryk (MAP). Enheden er beregnet til at anvendes af klinikere og medicinsk kvalificeret personale. Enheden er til salg efter ordre fra læge eller autoriseret sundhedspersonale.

10 4 Introduktion Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler

11 5 Symboler Dokumentationssymboler Advarsel: Advarslerne i denne brugsanvisning angiver forhold eller praksis, der kan medføre sygdom, personskade eller dødsfald. Forsigtig! Sikkerhedsanvisningerne i denne brugsanvisning angiver forhold eller praksis, der kan skade udstyret eller andre ting eller forårsage tab af data. Se brugsanvisningen. Strømsymboler (grøn indikator) Ekstern strøm tilføres, batteri opladet Batteri oplades. (gul indikator) Vekselstrøm tilføres, og batteriet oplades Genopladeligt batteri Ingen ekstern strøm tilføres Batteriets opladningsniveau Knapsymboler Tænd/sluk Tilbage til forrige skærm Blodtryk start/stop-knap Vælg

12 6 Symboler Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler Navigering (Op, Ned, Venstre, Højre) Symboler relateret til forsendelse, opbevaring og miljø Forsigtig; håndteres med forsigtighed Grænser for relativ luftfugtighed Temperaturgrænser Lithiumionbatteri Genvinding/kan genbruges Produktet sendes til genbrug adskilt fra andre genstande Denne ende skal vende opad Holdes tørt IPXØ Udstyr er ikke beskyttet mod indtrængen af væske Tilslutningssymboler Trådløs Bluetooth -teknologi kan tilsluttes USB-stik Enheder er forbundet via trådløs Bluetooth-teknologi Bluetooth-radio er deaktiveret eller ikke forbundet Diverse symboler Overholder de væsentlige krav i det europæiske direktiv om medicinsk udstyr 93/42/EØF Regulatory affairsrepræsentant Trådløs radioalarm i Europa. Europæiske Fællesskaber, klasse 1, radioudstyr. EMC-ramme for Australien Intertek ETL-listet BF-typedele

13 Brugsanvisning Symboler 7 Klasse II-udstyr Serienummer Må kun sælges efter ordinering af læge eller af sundhedsleverandør med licens Producent Bestillingsnummer Tilkald service Ikke-ioniserende elektromagnetisk stråling

14 8 Symboler Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler

15 9 Generelle advarsler og forholdsregler ADVARSEL Oplysningerne i denne brugsanvisning udgør en omfattende vejledning til betjening af ProBP Læs denne brugsanvisning grundigt, før du anvender enheden for at opnå det bedste resultat. ADVARSEL Enheden er udviklet til medicinsk brug af en kliniker. Selvom denne brugsanvisning kan illustrere medicinske spot-check-teknikker, er det kun uddannede klinikere, der ved, hvordan man tager og fortolker patientens livstegn, der må bruge denne enhed. ADVARSEL Enheden er kun beregnet til brug på steder, som er overvåget af klinikeren. ADVARSEL Enheden er ikke beregnet til konstant monitorering. Efterlad ikke enheden uden opsyn, mens der tages målinger på en patient. ADVARSEL Enheden er ikke beregnet til brug under patienttransport. ADVARSEL Brand- og eksplosionsfare. Enheden må ikke betjenes i nærheden af brandbare anæstesiblandinger med luft, ilt eller dinitrogenoxid, i iltberigede omgivelser eller i andet potentielt eksplosivt miljø. ADVARSEL Brug kun Welch Allyn-godkendt tilbehør. Hvis der bruges tilbehør, der ikke er godkendt med enheden, kan det få indflydelse på patientens og brugerens sikkerhed og reducere produktets ydeevne og nøjagtighed negativt. For at sikre patientens sikkerhed og en optimal produktydeevne må der kun bruges tilbehør og forbrugsvarer, der er anbefalet til brug med enheden, og de skal bruges i henhold til producentens brugsanvisning. ADVARSEL Hver tredje måned efterses blodtryksmanchetten og andet tilbehør for at se, om de er flossede eller på anden vis beskadigede. Udskift om nødvendigt. ADVARSEL Risiko for unøjagtig måling. Enheden må ikke anvendes på patienter, der er tilsluttet hjerte/lungemaskiner. ADVARSEL Fare for elektrisk stød. Enheden må ikke åbens, og den må ikke forsøges repareret. Der findes ingen dele i ProBP 3400, hvorpå brugeren kan foretage service ud over udskiftning af batteri. Der må kun udføres regelmæssige rengørings- og vedligeholdelsesprocedurer, som er beskrevet i denne brugsanvisning. Eftersyn og servicering af interne dele må kun udføres af godkendt servicepersonale.

16 10 Generelle advarsler og forholdsregler Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler ADVARSEL Enheden er i overensstemmelse med lokale og internationale standarder vedrørende elektromagnetisk interferens, og den bør ikke udgøre problemer for andet udstyr eller blive påvirket af andre enheder. Som en forsigtighedsregel bør man undgå at anvende enheden i nærheden af andet udstyr. ADVARSEL Welch Allyn er ikke ansvarlig for integriteten af monteringsinstallationer. Welch Allyn anbefaler, at kunden kontakter sin biomedicinske teknikafdeling eller vedligeholdelsesafdelingen for at sikre, at enheden monteres professionelt, så monteringstilbehøret er installeret sikkert og pålideligt. ADVARSEL Enheden er ikke defibrillatorsikker. ADVARSEL Enheden fungerer muligvis ikke korrekt, hvis den tabes eller beskadiges. Brug ikke enheden, hvis du bemærker tegn på skade. Godkendt servicepersonale skal kontrollere en enhed, der tabes eller beskadiges, for at se, om den fungerer korrekt, før den må anvendes igen. ADVARSEL Defekte batterier kan beskadige enheden. Hvis batteriet viser tegn på skade, lækage eller brud, skal det øjeblikkeligt udskiftes og kun med et batteri, der er anbefalet til eller som følger med enheden. ADVARSEL Forkert kassering af batterier kan udgøre en eksplosions- eller kontamineringsfare. Smid aldrig batterier i affaldsbeholdere. Smid ikke batteriet ind i ilden. Bortskaf altid batterier i henhold til lokale bestemmelser. ADVARSEL Forkert håndtering af batteriet kan skabe varme i batteriet, røg, sprængning eller brand. ADVARSEL Fjern ikke mærkaten fra batteriet. ADVARSEL Batteriet må ikke skilles ad, ændres eller svejses. ADVARSEL Tilslut eller kortslut ikke batteriets positive (+) og negative (-) poler. ADVARSEL Batteriets poler holdes væk fra metalobjekter for at undgå kortslutning. ADVARSEL Udsæt ikke batteriet for temperaturer, der er højere end 80 C. ADVARSEL Hvis der er tvivl om en målings nøjagtighed, skal patientens livstegn undersøges på en alternativ måde. Kontrollér herefter for at bekræfte, at enheden fungerer korrekt. ADVARSEL Brug kun den medfølgende godkendte strømforsyning til at oplade enheden for at opnå korrekt elektrisk isolering af patienten og batteriopladning. ADVARSEL Fare for elektrisk stød. Brug kun USB-tilslutningen til at tilslutte enheder, der er i overensstemmelse med IEC eller andre IEC-standarder, der gælder for enheden. Brugeren er ansvarlig for at bekræfte, at systemet overholder kravene i systemstandard IEC , hvis yderligere enheder er tilsluttet ProBP ADVARSEL Fare for elektrisk stød. Før du rengør enheden, skal du tage netledningen ud af strømkilden og enheden.

17 Brugsanvisning Generelle advarsler og forholdsregler 11 Forsigtig Vær forsigtig ikke at lade vand eller andre væsker trænge ind i enhedens tilslutninger. Hvis det sker, skal du tørre tilslutningerne med varm luft. Undersøg om alt fungerer korrekt. Forsigtig Enheden er ikke varmebestandig. Udfør ikke autoklavering på enheden. Forsigtig Brug enheden inden for de angivne driftstemperaturområder. Enheden imødekommer ikke specifikationer for ydeevne, hvis den anvendes uden for disse temperaturområder. Forsigtig Træk altid den eksterne strømkilde fra stikket, før du flytter enheden et andet sted hen.

18 12 Generelle advarsler og forholdsregler Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler

19 13 NIBP-advarsler og -forholdsregler ADVARSEL ProBP 3400 er ikke beregnet til at måle blodtryk på neonatale patienter. AAMI SP10:2002-standarden definerer neonatale som børn på højst 28 dage, hvis de blev født til tiden (mindst 37 ugers svangerskab); ellers op til 44 svangerskabsuger. ADVARSEL Den lille genanvendelige manchet til børn (REUSE-08) og den lille engangsmanchet til børn (SOFT-08) er de mindste manchetter, der der godkendt til brug med mindre børn for at sikre pædiatrisk blodtryksnøjagtighed og sikkerhed. Barnets arm skal passe inden for manchettens områdemarkeringer. ADVARSEL Tryk ikke blodtryksslangen eller manchetten sammen. Det kan forårsage systemfejl, eller patientsikkerheden kan være i fare. ADVARSEL NIBP-aflæsninger kan være unøjagtige for patienter, der oplever moderat til alvorlig arytmi. ADVARSEL Risiko for unøjagtig måling. Enheden må ikke anvendes på patienter, som har krampeanfald eller ryster. ADVARSEL Brug kun blodtryksmanchetter og slanger, der står på listen over godkendt tilbehør for sikre og nøjagtige NIBP-målinger. ADVARSEL Risiko for patientskade. Når der tages flere blodtryksmålinger på samme patient, skal du regelmæssigt undersøge manchetstedet samt ekstremiteten for mulig iskæmi, rødme og/eller neuropati. ADVARSEL En blodtryksmanchet må ikke efterlades på patienter i mere end 3 minutter, når den er oppustet til over 15 mm Hg. Hvis manchetten er for stram, kan det forårsage venøs kongestion, perifere nerveskader, misfarvning af ekstremiteten og patientgener. ADVARSEL Risiko for unøjagtig måling. Anbring ikke manchetten, hvor den kan forstyrre korrekt cirkulation. Anbring ikke manchetten på steder, hvor cirkulationen kompromitteres eller på en ekstremitet, der anvendes til intravenøse infusioner. ADVARSEL Blodtryksmanchetten skal anbringes korrekt for at sikre blodtryksnøjagtighed og patientens sikkerhed. Hvis manchetten omsvøbes for løst (hvilket hindrer korrekt oppumpning), kan det føre til unøjagtige NIBP-aflæsninger. ADVARSEL Risiko for patientskade. Installér aldrig Luer-lock-tilslutninger på Welch Allyn-blodtryksslanger. Brug af disse tilslutninger på blodtryksmanchetslangen skaber risiko for, at man utilsigtet kommer til at tilslutte denne slange til patientens intravenøse slange, og derved fører luft ind i patientens kredsløbssystem.

20 14 NIBP-advarsler og -forholdsregler Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler ADVARSEL NIBP-målinger kan være unøjagtige ved tilstedeværelse af overdreven bevægelsesartefakt. Minimér bevægelse af ekstremitet og manchet under blodtryksaflæsninger. ADVARSEL Patientens placering og fysiologiske tilstand kan påvirke en blodtryksaflæsning. ADVARSEL Hvis blodtryksmanchetten ikke er i hjerteniveau, skal du bemærke forskellen i aflæsningen, der skyldes den hydrostatiske effekt. Tilføj en værdi på 0,2 kpa (1,80 mm Hg) til den viste aflæsning for hver 2,5 cm, der er over hjerteniveau. Fratræk en værdi på 0,2 kpa (1,80 mm Hg) til den viste aflæsning for hver 2,5 cm, der er under hjerteniveau. ADVARSEL Korrekt blodtryksmanchetstørrelse og placering er yderst vigtig for nøjagtigheden af bestemmelse af blodtryk. Se Valg af blodtryksmanchet for oplysninger om størrelse.

21 15 Kontrolliste af indhold Pak ProBP 3400 ud samt eventuelt tilbehør, og efterse det for manglende ting. Behold forsendelsesmaterialet i tilfælde af forsendelsesskade, eller hvis det bliver nødvendigt at returnere enheden til Welch Allyn for reparation eller i forbindelse med garantiservice. Rapportér eventuel tegn på forsendelsesskade til transportvirksomheden. Rapportér eventuelle manglende eller beskadigede ting til et Welch Allyn-servicecenter i nærheden af dig. Alle ProBP 3400 enheder omfatter følgende komponenter: ProBP 3400-enhed. Denne enhed måler automatisk det systoliske og diastoliske tryk (undtagen neonatale) og pulsfrekvensen samt beregner middelarterietryk (MAP). Cd med brugsanvisning. Læs denne brugsanvisning grundigt, før du bruger ProBP Gem cd en som reference. Batteri. Installér batteriet, før enheden tages i brug. Se Batteri vedrørende yderligere oplysninger. Blodtryksmanchet(ter). Se Blodtryksslange og -manchet for yderligere oplysninger. Blodtryksslange. Latexfri trykslange med tilslutninger til påsætning af blodtryksmanchetter af forskellige størrelser til Welch Allyn ProBP 3400-enheden. USB-kabel. Tilsluttes strømtransformer og enheden for at levere strøm til ProBP 3400 og oplade det interne batteri. Strømtransformer og vægstik/ledning. Strømtransformer og vægstik (eller ledning) samles og tilsluttes USB-kablet for at forsyne ProBP 3400 med strøm og oplade det interne batteri. Cd med Welch Allyn-serviceværktøj. Welch Allyn-serviceværktøj understøtter vedligeholdelsesaktiviteter på udvalgte Welch Allyn-produkter. Opstartsvejledning. Brug opstartsvejledningen til at opsætte enheden til brug første gang. Garanti. Udfyld ProBP 3400-garantien i dag på

22 16 Kontrolliste af indhold Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler

23 17 Betjeningsknapper og indikatorer 1. Tænd/sluk-knap: styrer strømmen til enheden. 2. Blodtryk start/stop-knap: starter en ny blodtrykscyklus fra startskærmen. Hvis der trykkes på knappen igen, afbrydes en aktiv blodtryksmåling. Denne knap sender brugeren tilbage til startskærmen fra en hvilken som helst anden skærm på enheden. 3. Op, navigeringsknap: fremhæver den foregående indstilling i Display-vinduet eller øger numeriske værdier. 4. Retur-knap: returnerer brugeren til den forrige skærm. 5. Højre, navigeringsknap: fremhæver fanen Indstillinger i Display-vinduet eller fremhæver indstillinger til højre. 6. Lader-lampe: angiver, når enheden er tilsluttet ekstern strøm og batteriopladningstilstand. 7. Ned, navigeringsknap: fremhæver den næste indstilling i Display-vinduet eller mindsker numeriske værdier. 8. Vælg-knap: vælger fremhævet listeelement. 9. Venstre, navigeringsknap: fremhæver fanen Gennemgang i Display-vinduet eller fremhæver indstillinger til venstre.

24 18 Betjeningsknapper og indikatorer Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler

25 19 Skærmelementer Den flydende krystalskærm (LCD) kan angive følgende: systolisk blodtryk (mm Hg eller kpa), diastolisk blodtryk (mm Hg eller kpa), MAP (mm Hg eller kpa), pulsfrekvens (s/m), dato, tid, journalnummer og batteriladningsniveau. Bemærk Din model indeholder måske ikke alle mulighederne. 1. NIBP-display: viser NIBP-aflæsningernes systoliske og diastoliske værdier. 2. Bluetooth-radiostatus (hvis monteret): angiver Bluetooth-radioens status. 3. USB: angiver, at USB er tilsluttet. 4. Batteriniveauindikator: viser batteriladningsniveau. 5. Dato: viser den aktuelle dato. 6. Ur: viser den aktuelle tid. 7. Aflæsningstal identificeret: viser, hvilken aflæsning enheden er nået til. ProBP enheden kan indeholde optil 50 aflæsninger i hukommelsen. 8. MAP: viser MAP-værdien. 9. Settings (Indstillinger): viser indstillingsmenuen, når den er valgt. 10. Review (Gennemse): viser gennemgangsmenuen, når den er valgt. 11. Pulsfrekvens-display: viser pulsfrekvensen.

26 20 Skærmelementer Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler

27 21 Tilslutninger 1. Monteringstilslutning 2. Skrue til batteridæksel 3. Tilslutningsport til blodtryksslange 4. Tilslutningsport til USB/ekstern strømledning

28 22 Tilslutninger Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler

29 23 Blodtryksslange og -manchet Find ProBP 3400-enhed, blodtryksmanchet og blodtryksslange og hav dem parat. 1. Undersøg blodtryksslangen. Undersøg, om den ene ende har en enkelt, grå Welch Allyn FlexiPort-tilslutning, og den anden ende er lige med to indhak. 2. Skub den lige ende af blodtryksslangen helt ind i enhedens to sølvfarvede blodtryksporte. Sørg for, at slangen sidder helt i. 3. Klik Welch Allyn FlexiPort-tilslutningen på blodtryksmanchetten. Valg af blodtryksmanchet Omhyggelig dimensionering af manchetten er vigtigt for at opnå nøjagtige blodtryksaflæsninger. Du kan opnå falske høje eller lave aflæsninger, hvis manchetten er for lille eller for stor. I tilfælde af at området overlapper mellem brug af mindre eller større manchet, anvendes den store manchetstørrelse. Enheden anvender oscillometrisk teknologi til at fastlægge blodtrykket. Hvis manchetten derfor går ned til antecubital fossa (bøjningen ved albuen), kan du stadig opnå en nøjagtig blodtryksaflæsning. Mål omkredsen af armen (halvvejs mellem albue og skulder) for korrekt manchetstørrelse. Svøb manchetten omkring patientens overarm, og bekræft, at arterieindeksmarkeringen ligger et sted mellem de to markeringer, der identificerer "området" på manchetten. Følgende tabel indeholder målene til Welch Allyn-blodtryksmanchetter. Manchetstørrelse Blød engangsmanchet i ét stykke (5 pr. pakke) Genanvendelig manchet i ét stykke (1 pr. pakke) Omkreds (cm) Omkreds (tom.) Lille barn (størrelse 8) Soft-08 Reuse-08 12,0 16,0 4,7 6,3 Barn (størrelse 9) Soft-09 Reuse-09 15,0 21,0 5,9 8,3 Lille voksen (størrelse 10) Soft-10 Reuse-10 20,0 26,0 7,9 10,2 Voksen (størrelse 11) Soft-11 Reuse-11 25,0 34,0 9,8 13,4

30 24 Blodtryksslange og -manchet Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler Manchetstørrelse Blød engangsmanchet i ét stykke (5 pr. pakke) Genanvendelig manchet i ét stykke (1 pr. pakke) Omkreds (cm) Omkreds (tom.) Voksen lang (størrelse 11L) Stor voksen (størrelse 12) Stor voksen lang (størrelse 12L) Soft-11L Reuse-11L 25,0 34,0 9,8 13,4 Soft-12 Reuse-12 32,0 43,0 12,6 16,9 Soft-12L Reuse-12L 32,0 43,0 12,6 16,9 Lår (størrelse 13) Soft-13 Reuse-13 40,0 55,0 15,7 21,7 Se ProBP 3400 godkendt tilbehør i tillægget vedrørende bestillingsoplysninger.

31 25 Transformer Strømtransformer og vægstik/ledningskomponent Strømtransformeren og vægstikket er pakket separat og skal samles før brug. Strømtransformeren skal samles med en ledning til konfigurationen mobilstander på ProBP Justér rillerne i vægstikket eller ledningen med transformerens kabinet. Sørg for, at de to tænder på vægstikket eller ledningen og modtageren på strømtransformeren er ud for hinanden. 2. Skub vægstikket eller ledningen over på transformeren, indtil den sidder godt på plads.

32 26 Transformer Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler Oplad enheden Oplad ProBP 3400 med Welch Allyn-understøttet strømforsyning. Sådan oplades enheden: 1. Indsæt USB B-tilslutningen i porten til USB/ekstern strøm bag på enheden. 2. Indsæt den anden ende af USB-ledningen i USB-tilslutningen på strømtransformeren. Sæt herefter transformeren til netstrømskilden.

33 27 Opsætning Isæt batteriet Før ProBP 3400 bruges for første gang, udføres følgende trin: Batteriet ligger separat fra ProBP 3400-enheden. Du skal isætte og oplade batteriet i seks timer, før enheden kan bruges. 1. Fjern skruen fra batteridøren med en stjerneskruetrækker. 2. Fjern batteridøren. 3. Tag batteriet ud af forsendelsesposen. 4. Brug polretningslinjerne på batterimærkaten. Isæt batteriet, først den positive side (+), i batterirummet. 5. Sæt batteridøren på igen. 6. Skru skruen fast med skruetrækkeren.

34 28 Opsætning Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler Montér enheden Se brugsanvisning vedrørende monteringsinstruktioner. Se ProBP 3400 godkendt tilbehør i tillægget vedrørende monteringsmuligheder. Saml strømledning og vægstik/ledning Oplad ProBP 3400 Første opstart 1. Justér rillerne og de to tænder i vægstikket eller ledningen med transformerens kabinet og stik. 2. Skub vægstikket eller ledningen over på transformeren, indtil den sidder godt på plads. Sådan oplades enheden: 1. Indsæt USB B-tilslutningen i porten til USB/ekstern strøm bag på enheden. 2. Indsæt den anden ende af USB-ledningen i USB-tilslutningen på strømtransformeren. Sæt herefter transformeren til netstrømskilden. Du skal tænde for enheden og vælge sprog, dato og tid for at færdiggøre den første konfiguration. 1. Tryk på knappen Tænd/sluk. Når enheden starter op, viser displayet skærmen Language (Sprog). 2. Tryk på knappen Op eller Ned navigation for at markere til den korrekte indstilling. 3. Tryk på knappen Vælg for at vælge et sprog. Et bekræftelsesvindue viser dit sprogvalg. Indstil dato og datoformat Når et sprog er valgt, indstilles datoen og datoformatet: 1. Datoformatfeltet fremhæves. Tryk på navigeringsknappen Op eller Ned for at få adgang til den korrekte formatindstilling. 2. Tryk på knappen Vælg for at acceptere datoformatet som vist. 3. Tryk på navigeringsknappen Ned for at fremhæve datoen. 4. Tryk på knappen Vælg. Det første talfelt er fremhævet til redigering. 5. Brug navigeringsknappen Op for at øge talværdien, og brug navigeringsknappen Ned for at mindske talværdien. 6. Tryk på navigeringsknappen Højre for at gå til næste felt. 7. Gentag trin 5 og 6 for at redigere flere talværdier. 8. Tryk på navigeringsknappen Højre for at fremhæve knappen OK. 9. Tryk på knappen Vælg for at acceptere datoen som vist. 10. Tryk på navigeringsknappen Ned for at fremhæve knappen Næste. 11. Tryk på knappen Vælg for at gå til skærmen Tid og Tidsformat.

35 Brugsanvisning Opsætning 29 Indstil tid og tidsformat 1. Tidsformatfeltet fremhæves. Tryk på navigeringsknappen Op eller Ned for at få adgang til den korrekte formatindstilling. 2. Tryk på knappen Vælg for at acceptere tidsformatet som vist. 3. Tryk på navigeringsknappen Ned for at fremhæve klokkeslættet. 4. Tryk på knappen Vælg. Det første talfelt er fremhævet til redigering. 5. Brug navigeringsknappen Op for at øge talværdien, og brug navigeringsknappen Ned for at mindske talværdien. 6. Tryk på navigeringsknappen Højre for at gå til næste felt. 7. Gentag trin 5 og 6 for at redigere flere talværdier. 8. Tryk på navigeringsknappen Højre for at fremhæve knappen OK. 9. Tryk på knappen Vælg for at acceptere indtastningen. 10. Tryk på navigeringsknappen Ned for at fremhæve knappen Næste. 11. Tryk på knappen Vælg for at afslutte opsætningsprocessen. Blodtryksmåleren viser startskærmen.

36 30 Opsætning Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler

37 31 Batteri ADVARSEL Defekte batterier kan beskadige enheden. Hvis batteriet viser tegn på skade, lækage eller brud, skal det øjeblikkeligt udskiftes og kun med et batteri, der er anbefalet til eller som følger med enheden. ADVARSEL Forkert kassering af batterier kan udgøre en eksplosions- eller kontamineringsfare. Smid aldrig batterier i affaldsbeholdere. Smid ikke batteriet ind i ilden. Bortskaf altid batterier i henhold til lokale bestemmelser. ADVARSEL Forkert håndtering af batteriet kan skabe varme i batteriet, røg, sprængning eller brand. ADVARSEL Fjern ikke mærkaten fra batteriet. ADVARSEL Batteriet må ikke skilles ad, ændres eller svejses. ADVARSEL Tilslut eller kortslut ikke batteriets positive (+) og negative (-) poler. ADVARSEL Batteriets poler holdes væk fra metalobjekter for at undgå kortslutning. ADVARSEL Udsæt ikke batteriet for temperaturer, der er højere end 80 C. ADVARSEL Fare for elektrisk stød. Enheden må ikke åbens, og den må ikke forsøges repareret. Der findes ingen dele i ProBP 3400, hvorpå brugeren kan foretage service ud over udskiftning af batteri. Der må kun udføres regelmæssige rengørings- og vedligeholdelsesprocedurer, som er beskrevet i denne brugsanvisning. Eftersyn og servicering af interne dele må kun udføres af godkendt servicepersonale. ProBP 3400-enheden strømføres af et genopladeligt lithium-ion batteri. Batteriet ligger separat fra ProBP 3400-enheden. Du skal isætte og oplade batteriet i seks timer, før enheden tages i brug. Sådan isættes batteriet: 1. Fjern skruen fra batteridøren med en stjerneskruetrækker. 2. Fjern batteridøren. 3. Tag batteriet ud af forsendelsesposen. 4. Brug polretningslinjerne på batterimærkaten. Isæt batteriet, først den positive side (+), i batterirummet.

38 32 Batteri Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler 5. Sæt batteridøren på igen. 6. Skru skruen fast med skruetrækkeren. Batteriet oplader, når ProBP 3400 er tilsluttet til en ekstern strømkilde. Mens ProBP 3400 oplader, viser symbolet en gul indikator, og batteriets opladningsindikator vises på startskærmen. Batteriets opladningsindikator er kun synlig, når der tændes for enheden. Når batteriet er opladet, viser symbolet en grøn indikator, og batteriniveauindikatoren er konstant med alle segmenter vist på startskærmen. Operatøren kan bruge enheden, mens batteriet oplader. Men batteriet bliver opladet hurtigere, når instrumentet ikke betjenes. Batteriet kan gå dødt, hvis ProBP 3400 efterlades uopladet eller ikke bruges i en længere periode. Hvis det sker, skal batteriet oplades ved at tilslutte ProBP 3400 til en ekstern strømkilde. Batteriet skal oplades i mindst seks timer, før enheden frakobles strømforsyningen. Hvis ProBP 3400 ikke skal bruges i flere måneder eller længere, fjernes batteriet, før enheden stilles til opbevaring.

39 33 Opstart Tryk på knappen Tænd/sluk for at tænde eller slukke for enheden. Ved hver opstart lyser displayet, og ProBP 3400 viser modelnummeret. Når den interne selvkontrol er færdig, viser displayet startskærmen, hvor alle værdierne er tomme, og enheden er klar til betjening. Hvis den frakobles en ekstern strømkilde, slukker ProBP 3400 automatisk, når den ikke bruges i 30 minutter. Når enheden sluttes til ekstern strøm, slukker enheden automatisk efter tre timer uden betjening. Hvis en systemfejl registreres, viser enheden en systemfejlmeddelelse, der indeholder et skruenøgleikon og en systemfejlkode, der hjælper service og teknikerne med at diagnosticere problemet.

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler. Brugsanvisning

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler. Brugsanvisning Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler Brugsanvisning 2016 Welch Alllyn. Alle rettigheder forbeholdes. Køberen af produktet har tilladelse til at kopiere denne udgivelse udelukkende til intern

Læs mere

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Indholdsfortegnelse Tænd/slukknap...2 Sluk...2 Log på, og vælg en profil...2 Batteristatus...2 Skift profil...2 Start/stop blodtryk...2 Start intervaller...2

Læs mere

MODEL C-HOMWA-1 FORBINDELSESSÆT, CONNEX (USB) MODEL L-HOMWA-1 FORBINDELSESSÆT, LXi (RS-232)

MODEL C-HOMWA-1 FORBINDELSESSÆT, CONNEX (USB) MODEL L-HOMWA-1 FORBINDELSESSÆT, LXi (RS-232) MODEL C-HOMWA-1 FORBINDELSESSÆT, CONNEX (USB) MODEL L-HOMWA-1 FORBINDELSESSÆT, LXi (RS-232) BRUGSANVISNING Rev 20110525 Patentanmeldt GENERELT Tak, fordi du har købt dette produkt. Det er vigtigt, at du

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter 3 Indholdsfortegnelse Læs dette først 4 Oversigt over TV-adapteren 5 Tilslutning til strømkilde 6 Tilslutning til tv 7 Valgfri mellemstik til tv-tilslutning 8 Klargør

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Din brugermanual HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://da.yourpdfguides.com/dref/865486

Din brugermanual HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://da.yourpdfguides.com/dref/865486 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC i brugermanualen (information,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Chime. Installationsvejledning

Chime. Installationsvejledning Chime Installationsvejledning Indholdsfortegnelse 2 Hvad der er i æsken... 3 Strømkrav... 4 Hurtig installation... 5 Lysvejledning... 6 With Ring, you re Always home. Hvad der er i æsken 3 1. Ring Chime

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Speak docking station eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 1.3. udgave DA Dele Lær din bærbare oplader at kende. 1 Mikro-USB-stik 2 Stikgreb 3 Indikator for batteriniveau 4 Opladerstik 5 USB-kabel Produktets

Læs mere

Fjernbetjening Brugervejledning

Fjernbetjening Brugervejledning Fjernbetjening Brugervejledning Indhold Tilsigtet anvendelse 3 Generelt om sikkerhed 4 Udskiftning af batterier 8 Standard fjernbetjening (med display) 9 Standard fjernbetjening (med lysdiode) 11 epen

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS. Dansk

IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS. Dansk IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS Dansk VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE PRODUKTET + SIKKERHED (DANSK) Læs og følg disse vigtige anvisninger vedrørende produktet + sikkerhed og gem dem til senere brug.

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER REGLER VEDRØRENDE KOMMUNIKATION RADIO- OG TV-STØJ Det udstyr, som er beskrevet i denne instruktionsbog, kan generere og udstråle radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

BRUGSANVISNING. GENOPLADELIGT system til høreapparater

BRUGSANVISNING. GENOPLADELIGT system til høreapparater BRUGSANVISNING GENOPLADELIGT system til høreapparater Begrænset garanti ZPower s eksklusive begrænsede garanti er tilgængelig på www.zpowerhearing.com. Du kan også få en kopi af ZPower s begrænsede garanti

Læs mere

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat BRUGERMANUAL BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K 1a/d,

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG telefon Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med ConnectLine telefon- adapter og en fastnettelefon, skal adapteren først

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 1.1. udgave DA Dele Lær din trådløse oplader at kende. 1 USB-kabel 2 Indikator 3 Opladningsområde Produktets overflade er nikkelfri. Nogle af de tilbehørsprodukter,

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

RC-P. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING

RC-P. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING RC-P Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Bernafon RC-P Fjernbetjening Præsentation... 6 Funktioner... 7 Udskiftning af batteri... 8 Betjening af høreapparat med fjernbetjening... 11 Rækkevidde...

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker

Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker A&D Blodtryksmåler type UA-767 PBT-Ci Dokument kontrol: Dokument navn: Teknisk vejledning TDC UA-767PBT-Ci

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Modeller AS6004U Ver.3.0.0413 (2017-4-13) Indholdsfortegnelse Bemæ rkninger... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 1. Pakkens indhold... 5 2. Ekstra tilbehør... 6 3. Vejledning til

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

BeoLab 4 PC. Vejledning

BeoLab 4 PC. Vejledning BeoLab 4 PC Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN FORSIGTIG! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Brugeren bør ikke selv servicere interne dele

Læs mere

Trådløst stereo-headset 2.0

Trådløst stereo-headset 2.0 Trådløst stereo-headset 2.0 Sikkerhedsvejledning CECHYA-0083 ADVARSEL Længere tids lytning ved høj lydstyrke kan give høreskader. Sikkerhed og forholdsregler Læs oplysningerne i denne instruktionsmanual

Læs mere

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tilslutning af den bærbare harddisk 3 Lagring og overførsel af data 4 Frakobling af den bærbare harddisk 5 Teknisk support

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Betjeningsvejledning. Intermedico ApSermedicO. Intermedico ApS Sundhed fremfor alt. Fuldautomatisk Digital Blodtryksmåler Model Nr.

Betjeningsvejledning. Intermedico ApSermedicO. Intermedico ApS Sundhed fremfor alt. Fuldautomatisk Digital Blodtryksmåler Model Nr. Intermedico ApSermedicO Sundhed fremfor alt!.. Intermedico ApS Sundhed fremfor alt Betjeningsvejledning Fuldautomatisk Digital Blodtryksmåler Model Nr.: HC60BM Intermedico ApS - Viadukt alle 16-2900 Hellerup

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Bee-Bot eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

hjælpsomme team på cspolaroid@camarketing.com.

hjælpsomme team på cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Blækfri fotoudskrifter Brugsanvisning {General Product Image} Hej! Velkommen til Polaroid -familien. I denne brugsanvisning giver vi dig en kort gennemgang af din nye miniprinter. For yderligere

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk trådløs dørklokke DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECT DOOR funktion.......................... 1 DETECT DOOR indstillinger....................... 2

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

Sikkerhedsoplysninger

Sikkerhedsoplysninger Brugsanvisning 1 Hej! Velkommen til Polaroid -familien. I denne brugsanvisning giver vi dig en kort gennemgang af din nye miniprinter. For yderligere oplysninger og teknisk support bedes du venligst kontakte

Læs mere

Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0

Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0 Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0 128584DK / 01.13 Indhold Således anvendes ConnectLine telefon-adapter 4 Streamer Pro versus Streamer 1.4 5 Indgående opkald 6 Udgående opkald 10 Yderligere information

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

FW1200 BRUGSANVISNING

FW1200 BRUGSANVISNING Blodtryksmåler Model: FW1200 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING 2 Mange tak fordi du valgte denne Fitzone blodtryksmåler. Læs venligst denne brugsanvisning grundig inden, at apparatet tages i brug. Skærmen

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Mini Mobile Phones eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual DENVER BPB-100C Instruktionsmanual BRUGSANVISNING 1. Sikkerhedsforanstaltninger 1) Brug eller opbevar ikke enheden i høj temperatur eller farligt sted. 2) Udsæt ikke enheden for regn. 3) Undlad venligst

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

VoiceLink Brugervejledning

VoiceLink Brugervejledning VoiceLink Brugervejledning Indhold Indhold VoiceLink 3 Medfølger leverancen 4 Tilsigtet brug 5 Generelle bemærkninger om sikkerhed 6 Før du starter 7 Anvende VoiceLink 10 Vedligeholdelse og behandling

Læs mere

Quartz- vækkeur ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING /2017 Model-nr.: AN7-SW-51A, AN7-SW-54A, AN7-SW-54B, AN7-SW-55A, AN7-SW-55B

Quartz- vækkeur ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING /2017 Model-nr.: AN7-SW-51A, AN7-SW-54A, AN7-SW-54B, AN7-SW-55A, AN7-SW-55B Quartz- vækkeur ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING 25015959 09/2017 Model-nr.: AN7-SW-51A, AN7-SW-54A, AN7-SW-54B, AN7-SW-55A, AN7-SW-55B Dok./Rev.-Nr.: ALDIDKWE17_BA_V3 GENERELT Denne betjeningsvejledning

Læs mere

Personvægt MD Betjeningsvejledning

Personvægt MD Betjeningsvejledning Personvægt MD 13523 Betjeningsvejledning Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat... 4 Generelt... 4 Håndter batterierne korrekt... 4 Reparer aldrig selv... 5 Pakkens indhold... 5 Isætning af

Læs mere

Brugermanual. Wireless

Brugermanual. Wireless Brugermanual Wireless Æskens indhold 4 1. Unimouse 2. Dongle (trådløs modtager) 3. USB 2.0 kabeladapter 4. USB til Micro USB-kabel 5. Brugervejledning 2 3 5 1 /1 Unimouse funktioner Naviger tilbage Scrollhjul

Læs mere

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 TAB 4 TAB 3 Dansk English VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs venligst denne brugervejledning Tag dig tid til at følge instruktionerne

Læs mere

Brugervejledning Trådløs Opladerplade DT-903

Brugervejledning Trådløs Opladerplade DT-903 Brugervejledning Trådløs Opladerplade DT-903 1.0. udgave DA Brugervejledning Trådløs Opladerplade DT-903 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 5 Oplad telefonen 6 Få notifikationer

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Scope eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

Ekstern harddisk Kombineret esata og USB 2.0. Brugervejledning Dansk

Ekstern harddisk Kombineret esata og USB 2.0. Brugervejledning Dansk Ekstern harddisk Kombineret esata og USB 2.0 Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kontroller, stik og indikatorer 3 Frontpanelet 3 Bagpanelet 3 Om harddisken 4 Placering af drevet på

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual

Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel hardware PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Mhp. sikker brug af dette produkt bør du læse denne instruktionsvejledning

Læs mere

Welch Allyn ProXenon pandelampe og fiberoptisk kabel. Brugsanvisning

Welch Allyn ProXenon pandelampe og fiberoptisk kabel. Brugsanvisning Welch Allyn ProXenon pandelampe og fiberoptisk kabel Brugsanvisning ii Information om copyright Welch Allyn ProXenon pandelampe og fiberoptisk kabel Copyright 2008 Welch Allyn Welch Allyn er et registreret

Læs mere

English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48

English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48 English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48 Dansk Anvendelsesområde Black & Decker-minilampen og 360 lampen er designet til

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341

LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341 LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341 LÆS OG FØLG DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Keelers lithium lader & håndtag Læs dette instruktionsafsnit omhyggeligt inden Keeler-produktet tages

Læs mere

FZ2011-8 BRUGSANVISNING

FZ2011-8 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-8 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

Bruger manual For 2-vejs digital manifold

Bruger manual For 2-vejs digital manifold Bruger manual For 2-vejs digital manifold Vigtigt! Denne manual bør læses grundigt inden REFCO DIGIMON digital manifold tages i brug, for at kende instrumentets specifikationer og operation. Disse instruktioner

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere