ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK"

Transkript

1 BeoPort Vejledning

2 Rettigheder og ansvar De produktnavne, som nævnes i denne vejledning, kan være andre virksomheders varemærker eller registrerede varemærker. Musikgenkendelsesteknologi og relaterede data leveres af Gracenote og Gracenote CDDB -musikgenkendelsestjenesten. Gracenote er industristandarden inden for genkendelsesteknologi og relateret levering af indhold. Yderligere oplysninger findes på Musikrelaterede data fra Gracenote og Gracenote CDDB Client Software 2003, alle rettigheder forbeholdes. Dette produkt og denne tjeneste kan være baseret på et eller flere af følgende amerikanske patenter: ; ; ; ; ; ; ; og andre udstedte, søgte eller licenserede patenter. Tjenester leveres muligvis og/eller produktfremstilling kan ske på licens fra Open Globe, Inc. for U.S. Patent Gracenote CDDB-tjenesten anvender et unikt id-nummer til at spore forespørgsler med henblik på statistisk behandling. Formålet med et vilkårligt tildelt, unikt id-nummer er at sætte Gracenote CDDB-tjenesten i stand til at tælle forespørgsler uden at vide noget om, hvem du er. Yderligere oplysninger findes på websiden med Gracenotes fortrolighedsinformation om Gracenote CDDB-tjenesten. Dele baseret på Microsoft Windows Media Technologies. Copyright 2000 Microsoft Corporation. Med forbehold af alle rettigheder. Microsoft, Windows Media og Windowslogoet er registrerede varemærker, der tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. MicroOS-styresystem (amerikansk patent ) Bemærk, at Bang & Olufsen under ingen omstændigheder kan gøres ansvarlig for driftstab, hændelige tab eller indirekte tab, som skyldes brug eller manglende mulighed for brug af softwaren. Af hensyn til din sikkerhed Monter aldrig BeoPort med kabeltilslutningerne nedad. Hold BeoPort væk fra vand og anbring aldrig genstande oven på den. Netstikket muliggør adskillelse (frakobling) fra netspændingen. Stikkontakten skal være nær apparatet og lettilgængelig. Anbring ikke BeoPort i direkte sollys eller under kunstig belysning (f.eks. en spot). BeoPort er udelukkende beregnet til indendørs brug i tørre omgivelser ved en temperatur på mellem 10 og 40 C. Forsøg aldrig at åbne BeoPort. Dette skal overlades til kvalificeret servicepersonale. FORSIGTIG: For at forhindre elektrisk stød må det polariserede stik ikke bruges sammen med en forlængerledning, stikdåse eller et andet stik, med mindre stikbenene kan indsættes helt og dermed ikke være synlige. Gracenote, CDDB, Gracenote-logoet og CDDBlogoet er alle registrerede varemærker, der tilhører Gracenote. Powered by Gracenote - logoet er et varemærke, der tilhører Gracenote.

3 Indhold 3 Denne vejledning giver dig en fuldstændig oversigt over alle aspekter vedrørende installation, konfiguration og principperne bag den daglige brug. Vi anbefaler dig at følge fremgangsmåden i kapitlet Før du starter på side 5. Desuden indeholder BeoPort en skærmvejledning, som du får adgang til, når du har installeret BeoPort. Før du starter, 5 Følg instruktionerne for at gennemføre en fejlfri installation og få hurtig adgang til BeoPort. Dette kapitel indeholder også en liste over systemkrav. Opsætning af BeoPort, 6 7 Find ud af, hvordan du kan sætte BeoPort op, hvad indstilling af Option nummer handler om, og hvordan du skal forbinde kablerne. Installation af BeoPort, 8 9 Vælg mellem en installation med eller uden tv-tunerkort. Du kan også finde ud af, hvordan du kan reparere eller opgradere din BeoPort installation. Konfiguration af BeoPort, Find ud af, hvordan du foretager de nødvendige konfigurationsindstillinger. I dette kapitel får du vist nogle grundlæggende indstillinger, og får forklaret, hvordan du registrerer BeoPort. Daglig brug, 12 Sådan starter du. Før du kan afspille N.MUSIC, 13 Sådan scanner du efter musiknumre, der allerede er gemt på din PC. Indeks, 14

4 4

5 Før du starter 5 For at sikre, at installationen af BeoPort forløber uden problemer, skal du følge instruktionerne på denne side nøje. 1 Sørg for, at din opsætning overholder systemkravene 2 Sæt BeoPort op (s. 6) 3 Tilslut BeoPort (s. 7) 4 Installer BeoPort, herunder tv-tunerkort og driver (s. 8 9) 5 Konfigurer BeoPort (s. 10) 6 Registrer (s. 11) Krav til BeoPort Din PC skal opfylde følgende krav, for at du kan installere BeoPort applikationen: Krav til hardware Pentiumklasse PC (233 MHz eller derover) med 50 MB ledig diskplads Min. 64 MB RAM Super VGA-skærm med en minimumopløsning på 800 x 600 og 16-bit farvedybde Ét ledigt USB-stik Krav til styresystem Windows 2000 eller XP DirectX 8.0a eller nyere Media Player 9.0 eller nyere Krav til browser Internet Explorer version 4.01 eller nyere Krav til browserkonfiguration Vælg følgende grundindstillinger i Explorer Support: Hent signeret ActiveX kontroller Kør ActiveX kontroller Aktivér scripting af ActiveX kontroller, der er markeret som sikre Brug active scripting Tv-tunerkort Hvis du har et tv-tunerkort, skal du sikre dig, at det understøttes af BeoPort. Se for at få oplysninger om løbende opdateringer af kompatible tv-tunerkort. Bemærk, at brug af visse tv-tunerkort kan bevirke, at din PC opfylder andre krav til hardware end de krav, der er nævnt ovenfor. Se dokumentation om tunerkort for oplysninger herom.

6 6 Opsætning af BeoPort BeoPort kan sættes op på flere måder med andre linkbare Bang & Olufsen produkter. Eksemplerne på denne side viser en af mange opsætningsmuligheder, samt de tilslutninger, der er nødvendige at foretage for denne opsætning. OPTION 6 Bemærk, at brugen af videokilder er begrænset i visse lande. Kontakt din forhandler for at få yderligere oplysninger. Se næste side for at få detaljerede oplysninger om tilslutning af BeoPort. Alle tilslutninger, undtagen USB-tilslutningen, skal foretages, før du installerer BeoPort softwaren. Indstilling af Option nummer For at opsætningen kan fungere, skal BeoPort boksen og de linkprodukter, der indgår i opsætningen, vide, hvilket miljø de er placeret i. Det viser du ved at vælge et Option nummer for hvert enkelt produkt i din opsætning. Du vælger Option nummeret for BeoPort i menuen Configuration, når du har gennemført installationsprocessen. Se Konfiguration (s. 11). Hvad angår indstilling af Option numre på linkprodukter, skal du se den dokumentation, der følger med disse produkter. BeoPort i en Bang & Olufsen systemopsætning Yderligere Options for BeoPort boksen Ud over Option nummer 6 kan du vælge Option nummer 0, 2 og 4. Option nummer 0 bruges i en opsætning, hvor du ønsker at deaktivere en IR-modtager. Option 2 bruges i en opsætning, hvor du ønsker at bruge din PC som hovedrumsprodukt. Option 4 bruges i en opsætning med linkrumsprodukter placeret i samme rum som hovedsystemet. Brugen af disse Options er begrænset, men du kan kontakte din forhandler for at få ydeligere oplysninger om valg af Option nummer. BeoPort i en Bang & Olufsen systemopsætning Opsætningen ovenfor er et typisk eksempel på en systemopsætning. I dette eksempel skal BeoPort boksen indstilles til Option nummer 6, hvilket er standardindstillingen. Fra din PC i et rum kan du lytte til kilderne i enten hovedeller linkrummet. Hvis du ønsker det, kan musiksignalerne fordeles til yderligere linkrum i hjemmet og til hovedrummet. Med en tilsluttet IR-modtager kan du betjene systemet med en Beo4 fjernbetjening. For at kunne fjernbetjene dine kilder via BeoPort skal din PC være tændt.

7 7 Master Link tilslutning til et Bang & Olufsen system BeoPort boksen bør fastgøres til væggen eller bag på dit PC-bord/-møbel. IR-modtagertilslutning Power Link tilslutning IR USB AUDIO IN POWER LINK MASTER LINK Tilslutning til lysnet USB-tilslutning Audio-tilslutning til PC-lydkortet AUDIO OUT Master Link tilslutning En Master Link tilslutning giver dig mulighed for at fordele signaler mellem PC en og Bang & Olufsen produkter i hele dit hjem. Power Link tilslutning Power Link stikket bruges til at slutte Power Link højttalere til din BeoPort opsætning. Audio-tilslutning Audio-tilslutningen mellem BeoPort boksen og PC-lydkortet giver mulighed for transmission af analog lyd fra PC en til de produkter, du har tilsluttet. IR-modtagertilslutning IR-stikket bruges til at slutte en IR-modtager (ekstraudstyr) til din PC. Det giver dig mulighed for at betjene de forskellige kilder direkte med en Beo4 fjernbetjening. Tilslutning til lysnet Slut tilhørende produkter, højttalere, din PC og BeoPort boksen til lysnettet. Af sikkerhedsmæssige årsager skal du altid slutte BeoPort boksen (og alt dit PC-udstyr) til en jordet stikdåse. USB-tilslutning Slut BeoPort boksen til PC en ved hjælp af det medfølgende USB-kabel. VIGTIGT! Det er afgørende, at du ikke foretager USB-tilslutningen, før du blive bedt om det på skærmen. Du behøver ikke at slukke for PC en for at tilslutte dette kabel.

8 8 Installation af BeoPort Når du har sat BeoPort CD-ROM en i dit CD-ROM drev, vises BeoPort installationsmenuen på skærmen. Vælg Installer BeoPort for at igangsætte installationsprocessen. Undervejs i denne proces bliver du bedt om at angive, om du ønsker at gennemføre en installation med et tv-tunerkort eller en installation uden et tv-tunerkort. Vælg det sidste, hvis der allerede er installeret et kompatibelt tv-tunerkort, der fungerer, eller hvis du ikke ønsker at kunne se fjernsyn på din PC-skærm. Du kan altid installere et tv-tunerkort på et senere tidspunkt. Installationsmenuen indeholder også oplysninger om systemkrav og kompatible tv-tunerkort. Installationsprocessen > Vælg BeoPort installation i menuen. > Følg vejledningen på skærmen nøje. > Når du bliver bedt om at installere tv-tunerkortet, skal du fastgøre kortet i henhold til de instruktioner, der følger med kortet. > Slut tunerkortet til lydkortet ved hjælp af det audiokabel, som leveres sammen med tunerkortet. Sidst i installationsprocessen bliver du bedt om at slutte USB-kablet fra BeoPort boksen til PC ens USB-stik. > Lav USB-tilslutningen, når du bliver bedt om det, ikke før! Når du har installeret softwaren, starter BeoPort konfigurationsprogrammet automatisk. Det kan være nødvendigt at fjerne et allerede monteret grafikkort. I det tilfælde vil tv-tunerkortet både indeholde tv-tuner- og grafikkortet. Dermed starter installationen af USB-driveren til BeoPort. Hvis du har en tidligere installation af BeoPlayer, BeoLink PC Office eller BeoLink PC 2, vil denne software automatisk blive fjernet for at undgå konflikter. BEMÆRK! Hvis installationsmenuen ikke vises automatisk, når CD-ROM en er sat i, så vælg Run i startmenuen og skriv X:\InstallGuide.exe i kommandolinien, idet du udskifter X et med drevbogstavet for dit CD-ROM drev.

9 9 Sådan reparerer/opgraderer du din BeoPort installation Hvis der mangler elementer i din BeoPort filer kan f.eks. være slettet kan du bruge installationsprogrammet til at reparere eller opgradere installationen. > Vælg Run i startmenuen og skriv X:\installguide.exe i kommandolinien, idet du erstatter X et med drevbogstavet for dit CD-ROM drev. > I menuen Installation skal du vælge Reparer/opgrader din installation. Hvis programmet registrerer, at BeoPort allerede er installeret på din PC, går du ind i programmet Maintenance i BeoPort. > Vælg, om du ønsker at reparere/opgradere eller fjerne den nuværende installation. > Klik på Next for at fortsætte. > Følg vejledningen på skærmen for at gennemføre den valgte opgave.

10 10 Konfiguration af BeoPort Lav dine indstillinger og justeringer for BeoPort i menuen Configuration*. Dette kapitel fortæller dig, hvad du skal gøre for at kunne se fjernsyn på din PC, herunder hvordan du foretager den korrekte indstilling af Option nummer. Automatisk indstilling Før du starter den automatiske indstilling af tv-kanaler til dit tv-tunerkort, skal du sikre, at det korrekte sendesystem vises under Video System, at du har angivet, om din tilslutning er en kabel- eller antennetilslutning, og at det korrekte land vises. Desuden indeholder menuen Configuration en række valgmuligheder, som kan være nødvendige at overveje, afhængigt af din specifikke opsætning. Derfor opfordrer vi dig til at klikke dig gennem menuen Configuration og se instruktionerne i Skærmvejledningen for at få yderligere oplysninger. Når du har konfigureret BeoPort, bliver du bedt om at registrere som beskrevet på modstående side. Husk, at antenne eller kabel skal være sluttet direkte til din PC for at kunne modtage en udsendelse. I menuen BeoPort Configuration > Klik på fanen Tune for at kunne indstille og programmere. > Klik på AutoTune for at starte den automatiske indstilling af tv-kanaler. Under indstillingssekvensen vises de fundne kanaler i displayet. Du kan til enhver tid standse indstillingen, hvorefter de kanaler, som allerede er fundet, vil blive gemt. Manuel indstilling Hvis du ønsker at indstille en kanal manuelt, f.eks. fordi du ikke fandt den under den automatiske indstilling, skal du se afsnittet Manual i menuen Tune. Fanen Tune i menuen Configuration. Fanen Advanced i menuen Configuration. > Brug de små pile i afsnittet Manual til at klikke dig gennem kanalerne. > Når du har fundet den kanal, du ønsker at tilføje, skal du klikke på Add. På tv-tunerkortene registreres tv-kanalerne som programnumre og kanaler. Bemærk, at ikke alle tv-tunerkort overholder standardkanalnumrene for tv-kanaler. *BEMÆRK! Menuen BeoPort Configuration vises automatisk, når du installerer BeoPort. For at få adgang til denne menu på et senere tidspunkt skal du vælge CONFIG under SETUP i betjeningspanelet. For at få adgang til Skærmvejledningen skal du vælge GUIDE i betjeningspanelet.

11 11 Indstilling af Options Registrering af BeoPort Det er vigtigt, at BeoPort er indstillet til den korrekte Option, der passer til din opsætning. Sådan indstiller du et Option nummer > Vælg CONFIG for at få adgang til menuen. > Vælg fanen Advanced for at hente indstilling af Options frem. > Vælg det relevante Option nummer på listen: 0, 2, 4 eller 6. Se side 6, hvis du vil have yderligere oplysninger om indstilling af Options. Når du har konfigureret BeoPort første gang, bliver du bedt om at registrere, om du har adgang til Internettet. Du kan godt bruge BeoPort uden at have adgang til Internettet, men det er nødvendigt at registrere for at modtage den tjeneste, der tilbydes af CDDB*. Bang & Olufsen behandler naturligvis de oplysninger, som gives undervejs i registreringsprocessen, som strengt fortrolige. Hvis registrering ikke er foretaget Et registreringsskema vises automatisk på skærmen. > Klik på New User, og udfyld skemaet. Hvis registrering allerede er foretaget > Indtast dit brugernavn og din -adresse. For at kunne modtage CDDB-informationer skal din PC være tilsluttet Internettet og være online. Hvis du ikke har adgang til Internettet, bliver du ikke bedt om at registrere, men hvis du på et senere tidspunkt får adgang til Internettet, bliver du bedt om at registrere. *CDDB er en lager- og distributionstjeneste for musikinformation. CDDB er en service, der tilbydes af Grace-Note, Int. De oplysninger, du kan modtage fra CDDB-databasen, er såkaldte etiketinformationer, der ofte følger med dine N.MUSIC musiknumre, f.eks. kunstnernavn og titel på albummet. Bemærk, at tjenesten kun fungerer ordentligt, hvis din Internetforbindelse er tændt, mens du bruger BeoPort.

12 12 Daglig brug Når BeoPort er installeret, skal du hente betjeningspanelet frem der hjælper dig med at bevæge dig rundt i funktionerne i BeoPort. Sådan starter du Klik på B&O genvejsikonet i din systemlinie for at starte BeoPort. Flyt din musemarkør helt ud til højre og klik på den trekantede fane for at hente betjeningspanelet frem. N.MUSIC PC CD < PC TV > PC TV Klik for at tænde for en kilde, f.eks. PC TV. Hvis < > vises omkring en kilde som illustreret til venstre skal du klikke på < eller > for at få vist yderligere kilder. Statusdisplay angiver aktuel kilde og kanal, station eller musiknummer. Genveje B&O ikonet indsættes automatisk i systemlinien, når BeoPort applikationen er installeret. PHOTO N.RADIO PC TV Klik på eller for at gå op eller ned gennem f.eks. tv-kanaler, CD-musiknumre, osv. Klik på eller for at spole tilbage eller frem på en CD eller et bånd, eller for at gå fra en CD til en anden. Hvis du lukker applikationen, skal du starte BeoPort op fra BeoPort biblioteket i din startmenu, eller bruge B&O genvejsikonet i din systemlinie. PC TV Funktioner, som er specifikke for den valgte kilde, betjenes med de farvede knapper. GO GO Klik for at genoptage afspilningen af en midlertidigt standset kilde. STOP STOP Klik for midlertidigt at standse afspilningen af en kilde. SETUP GUIDE < MUTE > Klik for at skrue op eller ned for lydstyrken placer markøren mellem og for at fjerne lyden, og klik på en lydstyrkeknap for at få lyden tilbage igen. Klik på < eller > for at få vist MUTE HP, og klik på denne knap for at fjerne lyden i dine hovedtelefoner. SETUP Klik for at se de enkelte valgmuligheder, afhængigt af den valgte kilde. GUIDE Klik for at få adgang til Skærmvejledningen. Skift til stand-by klik på og hold knappen nede i 2 sekunder for at slukke for alle kilder. Klik på to gange for at lukke for BeoPort s betjeningspanel og applikationen. BEMÆRK! Betjeningspanelet ændrer udseende og viser de relevante valgmuligheder for den aktive kilde. Se Skærmvejledningen for at få yderligere oplysninger.

13 Før du kan afspille N.MUSIC 13 N.MUSIC er Bang & Olufsens betegnelse for musik, der er gemt på en PC, musik, der er hentet på Internettet eller fra musik-cd er. I dette kapitel beskrives, hvad du skal gøre, før du kan afspille N.MUSIC. Når du har udført en scanning, som vist på denne side, skal du blot se kapitlet Daglig brug for at få yderligere oplysninger, samt i Skærmvejledningen for at få nærmere instruktioner. Scan din PC for musiknumre Når du vælger kilden N.MUSIC første gang, bliver du bedt om at søge efter musiknumre* på din computer, som kan afspilles. En scanning skal gennemføres første gang, du ønsker at afspille N.MUSIC, og første gang et bestemt drev anvendes til lagring af musiknumre. Menuen SCAN OPTIONS vises på skærmen > Flyt markøren til en afkrydsningsboks ved et relevant drev. > Klik en gang for at sætte et flueben ved drevet, og to gange for at fjerne det. > Klik på START for at starte en scanning. Udviklingen af scanningen vises med rødt under drevets afkrydsningsboks. > Klik på STOP for at annullere en igangværende scanning. > Klik på HIDE SCAN for at skjule menuen SCAN OPTIONS. Igangværende scanninger vil fortsætte, indtil de er gennemført. SCAN OPTIONS Games (C:) System (D:) Compact disc (E:) Work (G:) START STOP HIDE SCAN Når scanningen er gennemført > Klik på N.MUSIC på betjeningspanelet for at starte afspilningen af det første musiknummer. Hvis dine eksisterende musiknumre indeholder tags, f.eks. kunstnernavn, musiknummer, pladetitel eller genre, gemmes disse informationer under en scanning. *BEMÆRK: Når du har været inde i N.MUSIC første gang, vil der, hver gang du går ind i N.MUSIC, blive gennemført en skjult opdatering af den tilgængelige musik, du oprindeligt gemte på dine drev. Du behøver derfor kun at scanne din harddisk igen, hvis du vælger at gemme musikken på et andet drev.

14 14 Indeks Beo4 fjernbetjening Opsætning IR-modtager i en systemopsætning, 6 Betjeningspanel Daglig brug, 12 Finde menuen Configuration, 10 CDDB CDDB information og registrering, 11 Driver Installere driver, 8 Installation Installere, 8 Installere driver, 8 Installere tv-tunerkort, 8 Reparere eller opgradere installation, 9 BeoPort i en Bang & Olufsen systemopsætning, 6 Indstille Options, 6 Knappen Setup i betjeningspanelet, 12 Placere BeoPort boksen, 7 Option Hvad er indstilling af Options?, 6 Registrering Registrere din BeoPort, 11 Scanning Scanne din PC for musiknumre, 13 Skærmvejledning Hente vejledningen i betjeningspanelet, 12 Konfiguration Hente menuen Configuration, 10 Indstille Options, 6 og 11 Indstille tv-tunerkort automatisk, 10 Indstille tv-tunerkortet manuelt, 10 Krav Krav til hardware, operativsystem, browser og tv-tunerkort, 5 Lydjusteringer Fjerne lyden, 12 Fjerne lyden fra hovedtelefoner, 12 Tilslutninger Master Link, Power Link, Audio, USB, IR-modtager og lysnettilslutning, 7 Tv-tunerkort Konfigurere tv-tunerkort, 10 Krav til tunerkort, 5 USB Hvornår skal USB-tilslutningen foretages, 8 USB-tilslutning, 7 N.MUSIC Hvad er N.MUSIC?, 13 Scanne din PC for musiknumre, 13

15 Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) Miljøbeskyttelse Europa-Parlamentet og Det Europæiske Råd har udstedt et direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Waste Electrical and Electronic Equipment WEEE). Formålet med direktivet er at forhindre affald af elektrisk og elektronisk udstyr samt at fremme genbrug og andre former for genvinding af sådant affald. Dette direktiv vedrører således producenter, distributører og forbrugere. WEEE-direktivet kræver, at både producenter og slutbrugere bortskaffer elektrisk og elektronisk udstyr samt elektriske og elektroniske reservedele på en miljømæssig forsvarlig måde, og at udstyr og affald genbruges eller genvindes med hensyn til materialer eller energi heraf. Elektrisk og elektronisk udstyr og reservedele må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald, og alt elektrisk og elektronisk udstyr samt alle reservedele skal indsamles og bortskaffes separat. Produkter og udstyr, som skal indsamles med henblik på genbrug og andre former for genvinding, er mærket med det viste piktogram. Når elektrisk og elektronisk udstyr bortskaffes ved hjælp af de indsamlingssystemer, der er tilgængelige i dit land, beskytter du miljøet og menneskets sundhed samt bidrager til betryggende og rationel anvendelse af naturressourcer. Indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr og affald forhindrer mulig forurening af naturen med farlige stoffer, som kan være indeholdt i elektriske og elektroniske produkter og udstyr. Din Bang & Olufsen forhandler kan hjælpe og rådgive dig om den korrekte bortskaffelsesmetode i dit land. Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336 og 73/23. Tekniske specifikationer, funktioner og brug deraf kan ændres uden varsel! Printed in Denmark by Bogtrykkergården a-s, Struer

16

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 BeoVision 11 BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 Kære kunde Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af Bang & Olufsen produktet samt tilsluttet udstyr. Vi forventer, at

Læs mere

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 28

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 28 Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4 Sikkerhed og komfort... 4 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Forholdsregler for helbredsmæssigt ansvarlig

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning IndHOLDsfortegnelse SÅDAN TILSLUTTER DU Sådan tilslutter du din Stofa boks Før du går i gang: Du må først slutte strøm til dit tv, din Stofa boks og dit modem, når

Læs mere

BeoVision 10. Vejledning

BeoVision 10. Vejledning BeoVision 10 Vejledning Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Naviger i menuer, 4 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening. Førstegangsopsætning, 5 Hvilke menuer vises,

Læs mere

Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller. Funktionsoversigt

Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller. Funktionsoversigt Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller Funktionsoversigt Indholdsfortegnelse Funktionsoversigt til Squeezebox Touch Tak.................................................................

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631)

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) 42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) Betjeningsvejledning Indhold Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret.

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret. Ophavsret og licens Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er

Læs mere

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet.

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Trådløst headset Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087 Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Indhold 1. Advarsler 1.1 Genbrugsoplysninger for kunder i Europa 1.2 Lithium-ion-batteri

Læs mere

hp Jornada 560-serien personal digital assistant Brugervejledning Trykt i Singapore Første udgave

hp Jornada 560-serien personal digital assistant Brugervejledning Trykt i Singapore Første udgave hp Jornada 560-serien personal digital assistant Brugervejledning Trykt i Singapore Første udgave Copyright Oplysningerne indeholdt i dette dokument gives "som de er og forefindes" og kan ændres uden forudgående

Læs mere

Din HTC Wildfire. Brugervejledning

Din HTC Wildfire. Brugervejledning Din HTC Wildfire Brugervejledning Din HTC Wildfire Brugervejledning Før du gør noget andet, skal du læse dette Oplad batteriet Batteriet i telefonen er endnu ikke opladet. Mens telefonen oplader, er det

Læs mere

Dansk. ASUS All-in-one PC. Brugervejledning. P1801 serie

Dansk. ASUS All-in-one PC. Brugervejledning. P1801 serie Brugervejledning P1801 serie DA7705 Januar 2013 P1801 Pc-stationen er beregnet til brug med 1801 ASUS tabletten OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet

Læs mere

N600 trådløs Dual Band gigabit-router WNDR3700 Installationsvejledning

N600 trådløs Dual Band gigabit-router WNDR3700 Installationsvejledning N600 trådløs Dual Band gigabit-router WNDR3700 Installationsvejledning NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134, USA Juni 2010 208-10385-03 v1.0 2010 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING LYT1254-007A COPYRIGHT 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M4D3 DSC DANSK Trykt i Tyskland 0104HOH-ID-VE Dette dokument indeholder grundlæggende oplysninger

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

BRUGER MANUAL : Version 2.4

BRUGER MANUAL : Version 2.4 BRUGER MANUAL : Version 2.4 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Installation af MyTobii 5 2.1 Montering og installation af MyTobii P10 5 2.2 Installation

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 05

Brugervejledning til Nokia C2 05 Brugervejledning til Nokia C2 05 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri 6 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera Brugervejledning til kamera Læs denne vejledning, herunder sikkerhedsreglerne, før du tager kameraet i brug. Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning. Gem vejledningen, så du

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

nüvi 30/40/50 brugervejledning August 2011 190-01336-36_0A Trykt i Taiwan

nüvi 30/40/50 brugervejledning August 2011 190-01336-36_0A Trykt i Taiwan nüvi 30/40/50 brugervejledning August 2011 190-01336-36_0A Trykt i Taiwan 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres,

Læs mere

Sonos. Opsætningsvejledning

Sonos. Opsætningsvejledning Sonos Opsætningsvejledning DETTE DOKUMENT INDEHOLDER OPLYSNINGER, DER KAN ÆNDRES UDEN VARSEL. Ingen dele af denne udgivelse må kopieres eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller

Læs mere

Velkommen. Du ser Apple TV. Denne håndbog indeholder alle de oplysninger, du skal bruge, så du kan gå direkte fra indstilling til sofa.

Velkommen. Du ser Apple TV. Denne håndbog indeholder alle de oplysninger, du skal bruge, så du kan gå direkte fra indstilling til sofa. Velkommen. Du ser Apple TV. Denne håndbog indeholder alle de oplysninger, du skal bruge, så du kan gå direkte fra indstilling til sofa. Indholdsfortegnelse 1. Tilslut 7 Hvad er der i kassen? 8 Hvad du

Læs mere

Nokia Internet Stick CS-19. 2.0. udgave

Nokia Internet Stick CS-19. 2.0. udgave Nokia Internet Stick CS-19 3 1 4 2 5 6 7 2.0. udgave 8 9 10 11 12 13 14 15 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at dette RD-14-produkt opfylder de grundlæggende krav og andre relevante

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

Velkommen Du ser Apple TV. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver for at kunne gå fra indstilling til sofa.

Velkommen Du ser Apple TV. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver for at kunne gå fra indstilling til sofa. Velkommen Du ser Apple TV. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver for at kunne gå fra indstilling til sofa. Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Tilslut. 7 Kassens indhold 8 Kast et blik

Læs mere