ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK"

Transkript

1 BeoPort Vejledning

2 Rettigheder og ansvar De produktnavne, som nævnes i denne vejledning, kan være andre virksomheders varemærker eller registrerede varemærker. Musikgenkendelsesteknologi og relaterede data leveres af Gracenote og Gracenote CDDB -musikgenkendelsestjenesten. Gracenote er industristandarden inden for genkendelsesteknologi og relateret levering af indhold. Yderligere oplysninger findes på Musikrelaterede data fra Gracenote og Gracenote CDDB Client Software 2003, alle rettigheder forbeholdes. Dette produkt og denne tjeneste kan være baseret på et eller flere af følgende amerikanske patenter: ; ; ; ; ; ; ; og andre udstedte, søgte eller licenserede patenter. Tjenester leveres muligvis og/eller produktfremstilling kan ske på licens fra Open Globe, Inc. for U.S. Patent Gracenote CDDB-tjenesten anvender et unikt id-nummer til at spore forespørgsler med henblik på statistisk behandling. Formålet med et vilkårligt tildelt, unikt id-nummer er at sætte Gracenote CDDB-tjenesten i stand til at tælle forespørgsler uden at vide noget om, hvem du er. Yderligere oplysninger findes på websiden med Gracenotes fortrolighedsinformation om Gracenote CDDB-tjenesten. Dele baseret på Microsoft Windows Media Technologies. Copyright 2000 Microsoft Corporation. Med forbehold af alle rettigheder. Microsoft, Windows Media og Windowslogoet er registrerede varemærker, der tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. MicroOS-styresystem (amerikansk patent ) Bemærk, at Bang & Olufsen under ingen omstændigheder kan gøres ansvarlig for driftstab, hændelige tab eller indirekte tab, som skyldes brug eller manglende mulighed for brug af softwaren. Af hensyn til din sikkerhed Monter aldrig BeoPort med kabeltilslutningerne nedad. Hold BeoPort væk fra vand og anbring aldrig genstande oven på den. Netstikket muliggør adskillelse (frakobling) fra netspændingen. Stikkontakten skal være nær apparatet og lettilgængelig. Anbring ikke BeoPort i direkte sollys eller under kunstig belysning (f.eks. en spot). BeoPort er udelukkende beregnet til indendørs brug i tørre omgivelser ved en temperatur på mellem 10 og 40 C. Forsøg aldrig at åbne BeoPort. Dette skal overlades til kvalificeret servicepersonale. FORSIGTIG: For at forhindre elektrisk stød må det polariserede stik ikke bruges sammen med en forlængerledning, stikdåse eller et andet stik, med mindre stikbenene kan indsættes helt og dermed ikke være synlige. Gracenote, CDDB, Gracenote-logoet og CDDBlogoet er alle registrerede varemærker, der tilhører Gracenote. Powered by Gracenote - logoet er et varemærke, der tilhører Gracenote.

3 Indhold 3 Denne vejledning giver dig en fuldstændig oversigt over alle aspekter vedrørende installation, konfiguration og principperne bag den daglige brug. Vi anbefaler dig at følge fremgangsmåden i kapitlet Før du starter på side 5. Desuden indeholder BeoPort en skærmvejledning, som du får adgang til, når du har installeret BeoPort. Før du starter, 5 Følg instruktionerne for at gennemføre en fejlfri installation og få hurtig adgang til BeoPort. Dette kapitel indeholder også en liste over systemkrav. Opsætning af BeoPort, 6 7 Find ud af, hvordan du kan sætte BeoPort op, hvad indstilling af Option nummer handler om, og hvordan du skal forbinde kablerne. Installation af BeoPort, 8 9 Vælg mellem en installation med eller uden tv-tunerkort. Du kan også finde ud af, hvordan du kan reparere eller opgradere din BeoPort installation. Konfiguration af BeoPort, Find ud af, hvordan du foretager de nødvendige konfigurationsindstillinger. I dette kapitel får du vist nogle grundlæggende indstillinger, og får forklaret, hvordan du registrerer BeoPort. Daglig brug, 12 Sådan starter du. Før du kan afspille N.MUSIC, 13 Sådan scanner du efter musiknumre, der allerede er gemt på din PC. Indeks, 14

4 4

5 Før du starter 5 For at sikre, at installationen af BeoPort forløber uden problemer, skal du følge instruktionerne på denne side nøje. 1 Sørg for, at din opsætning overholder systemkravene 2 Sæt BeoPort op (s. 6) 3 Tilslut BeoPort (s. 7) 4 Installer BeoPort, herunder tv-tunerkort og driver (s. 8 9) 5 Konfigurer BeoPort (s. 10) 6 Registrer (s. 11) Krav til BeoPort Din PC skal opfylde følgende krav, for at du kan installere BeoPort applikationen: Krav til hardware Pentiumklasse PC (233 MHz eller derover) med 50 MB ledig diskplads Min. 64 MB RAM Super VGA-skærm med en minimumopløsning på 800 x 600 og 16-bit farvedybde Ét ledigt USB-stik Krav til styresystem Windows 2000 eller XP DirectX 8.0a eller nyere Media Player 9.0 eller nyere Krav til browser Internet Explorer version 4.01 eller nyere Krav til browserkonfiguration Vælg følgende grundindstillinger i Explorer Support: Hent signeret ActiveX kontroller Kør ActiveX kontroller Aktivér scripting af ActiveX kontroller, der er markeret som sikre Brug active scripting Tv-tunerkort Hvis du har et tv-tunerkort, skal du sikre dig, at det understøttes af BeoPort. Se for at få oplysninger om løbende opdateringer af kompatible tv-tunerkort. Bemærk, at brug af visse tv-tunerkort kan bevirke, at din PC opfylder andre krav til hardware end de krav, der er nævnt ovenfor. Se dokumentation om tunerkort for oplysninger herom.

6 6 Opsætning af BeoPort BeoPort kan sættes op på flere måder med andre linkbare Bang & Olufsen produkter. Eksemplerne på denne side viser en af mange opsætningsmuligheder, samt de tilslutninger, der er nødvendige at foretage for denne opsætning. OPTION 6 Bemærk, at brugen af videokilder er begrænset i visse lande. Kontakt din forhandler for at få yderligere oplysninger. Se næste side for at få detaljerede oplysninger om tilslutning af BeoPort. Alle tilslutninger, undtagen USB-tilslutningen, skal foretages, før du installerer BeoPort softwaren. Indstilling af Option nummer For at opsætningen kan fungere, skal BeoPort boksen og de linkprodukter, der indgår i opsætningen, vide, hvilket miljø de er placeret i. Det viser du ved at vælge et Option nummer for hvert enkelt produkt i din opsætning. Du vælger Option nummeret for BeoPort i menuen Configuration, når du har gennemført installationsprocessen. Se Konfiguration (s. 11). Hvad angår indstilling af Option numre på linkprodukter, skal du se den dokumentation, der følger med disse produkter. BeoPort i en Bang & Olufsen systemopsætning Yderligere Options for BeoPort boksen Ud over Option nummer 6 kan du vælge Option nummer 0, 2 og 4. Option nummer 0 bruges i en opsætning, hvor du ønsker at deaktivere en IR-modtager. Option 2 bruges i en opsætning, hvor du ønsker at bruge din PC som hovedrumsprodukt. Option 4 bruges i en opsætning med linkrumsprodukter placeret i samme rum som hovedsystemet. Brugen af disse Options er begrænset, men du kan kontakte din forhandler for at få ydeligere oplysninger om valg af Option nummer. BeoPort i en Bang & Olufsen systemopsætning Opsætningen ovenfor er et typisk eksempel på en systemopsætning. I dette eksempel skal BeoPort boksen indstilles til Option nummer 6, hvilket er standardindstillingen. Fra din PC i et rum kan du lytte til kilderne i enten hovedeller linkrummet. Hvis du ønsker det, kan musiksignalerne fordeles til yderligere linkrum i hjemmet og til hovedrummet. Med en tilsluttet IR-modtager kan du betjene systemet med en Beo4 fjernbetjening. For at kunne fjernbetjene dine kilder via BeoPort skal din PC være tændt.

7 7 Master Link tilslutning til et Bang & Olufsen system BeoPort boksen bør fastgøres til væggen eller bag på dit PC-bord/-møbel. IR-modtagertilslutning Power Link tilslutning IR USB AUDIO IN POWER LINK MASTER LINK Tilslutning til lysnet USB-tilslutning Audio-tilslutning til PC-lydkortet AUDIO OUT Master Link tilslutning En Master Link tilslutning giver dig mulighed for at fordele signaler mellem PC en og Bang & Olufsen produkter i hele dit hjem. Power Link tilslutning Power Link stikket bruges til at slutte Power Link højttalere til din BeoPort opsætning. Audio-tilslutning Audio-tilslutningen mellem BeoPort boksen og PC-lydkortet giver mulighed for transmission af analog lyd fra PC en til de produkter, du har tilsluttet. IR-modtagertilslutning IR-stikket bruges til at slutte en IR-modtager (ekstraudstyr) til din PC. Det giver dig mulighed for at betjene de forskellige kilder direkte med en Beo4 fjernbetjening. Tilslutning til lysnet Slut tilhørende produkter, højttalere, din PC og BeoPort boksen til lysnettet. Af sikkerhedsmæssige årsager skal du altid slutte BeoPort boksen (og alt dit PC-udstyr) til en jordet stikdåse. USB-tilslutning Slut BeoPort boksen til PC en ved hjælp af det medfølgende USB-kabel. VIGTIGT! Det er afgørende, at du ikke foretager USB-tilslutningen, før du blive bedt om det på skærmen. Du behøver ikke at slukke for PC en for at tilslutte dette kabel.

8 8 Installation af BeoPort Når du har sat BeoPort CD-ROM en i dit CD-ROM drev, vises BeoPort installationsmenuen på skærmen. Vælg Installer BeoPort for at igangsætte installationsprocessen. Undervejs i denne proces bliver du bedt om at angive, om du ønsker at gennemføre en installation med et tv-tunerkort eller en installation uden et tv-tunerkort. Vælg det sidste, hvis der allerede er installeret et kompatibelt tv-tunerkort, der fungerer, eller hvis du ikke ønsker at kunne se fjernsyn på din PC-skærm. Du kan altid installere et tv-tunerkort på et senere tidspunkt. Installationsmenuen indeholder også oplysninger om systemkrav og kompatible tv-tunerkort. Installationsprocessen > Vælg BeoPort installation i menuen. > Følg vejledningen på skærmen nøje. > Når du bliver bedt om at installere tv-tunerkortet, skal du fastgøre kortet i henhold til de instruktioner, der følger med kortet. > Slut tunerkortet til lydkortet ved hjælp af det audiokabel, som leveres sammen med tunerkortet. Sidst i installationsprocessen bliver du bedt om at slutte USB-kablet fra BeoPort boksen til PC ens USB-stik. > Lav USB-tilslutningen, når du bliver bedt om det, ikke før! Når du har installeret softwaren, starter BeoPort konfigurationsprogrammet automatisk. Det kan være nødvendigt at fjerne et allerede monteret grafikkort. I det tilfælde vil tv-tunerkortet både indeholde tv-tuner- og grafikkortet. Dermed starter installationen af USB-driveren til BeoPort. Hvis du har en tidligere installation af BeoPlayer, BeoLink PC Office eller BeoLink PC 2, vil denne software automatisk blive fjernet for at undgå konflikter. BEMÆRK! Hvis installationsmenuen ikke vises automatisk, når CD-ROM en er sat i, så vælg Run i startmenuen og skriv X:\InstallGuide.exe i kommandolinien, idet du udskifter X et med drevbogstavet for dit CD-ROM drev.

9 9 Sådan reparerer/opgraderer du din BeoPort installation Hvis der mangler elementer i din BeoPort filer kan f.eks. være slettet kan du bruge installationsprogrammet til at reparere eller opgradere installationen. > Vælg Run i startmenuen og skriv X:\installguide.exe i kommandolinien, idet du erstatter X et med drevbogstavet for dit CD-ROM drev. > I menuen Installation skal du vælge Reparer/opgrader din installation. Hvis programmet registrerer, at BeoPort allerede er installeret på din PC, går du ind i programmet Maintenance i BeoPort. > Vælg, om du ønsker at reparere/opgradere eller fjerne den nuværende installation. > Klik på Next for at fortsætte. > Følg vejledningen på skærmen for at gennemføre den valgte opgave.

10 10 Konfiguration af BeoPort Lav dine indstillinger og justeringer for BeoPort i menuen Configuration*. Dette kapitel fortæller dig, hvad du skal gøre for at kunne se fjernsyn på din PC, herunder hvordan du foretager den korrekte indstilling af Option nummer. Automatisk indstilling Før du starter den automatiske indstilling af tv-kanaler til dit tv-tunerkort, skal du sikre, at det korrekte sendesystem vises under Video System, at du har angivet, om din tilslutning er en kabel- eller antennetilslutning, og at det korrekte land vises. Desuden indeholder menuen Configuration en række valgmuligheder, som kan være nødvendige at overveje, afhængigt af din specifikke opsætning. Derfor opfordrer vi dig til at klikke dig gennem menuen Configuration og se instruktionerne i Skærmvejledningen for at få yderligere oplysninger. Når du har konfigureret BeoPort, bliver du bedt om at registrere som beskrevet på modstående side. Husk, at antenne eller kabel skal være sluttet direkte til din PC for at kunne modtage en udsendelse. I menuen BeoPort Configuration > Klik på fanen Tune for at kunne indstille og programmere. > Klik på AutoTune for at starte den automatiske indstilling af tv-kanaler. Under indstillingssekvensen vises de fundne kanaler i displayet. Du kan til enhver tid standse indstillingen, hvorefter de kanaler, som allerede er fundet, vil blive gemt. Manuel indstilling Hvis du ønsker at indstille en kanal manuelt, f.eks. fordi du ikke fandt den under den automatiske indstilling, skal du se afsnittet Manual i menuen Tune. Fanen Tune i menuen Configuration. Fanen Advanced i menuen Configuration. > Brug de små pile i afsnittet Manual til at klikke dig gennem kanalerne. > Når du har fundet den kanal, du ønsker at tilføje, skal du klikke på Add. På tv-tunerkortene registreres tv-kanalerne som programnumre og kanaler. Bemærk, at ikke alle tv-tunerkort overholder standardkanalnumrene for tv-kanaler. *BEMÆRK! Menuen BeoPort Configuration vises automatisk, når du installerer BeoPort. For at få adgang til denne menu på et senere tidspunkt skal du vælge CONFIG under SETUP i betjeningspanelet. For at få adgang til Skærmvejledningen skal du vælge GUIDE i betjeningspanelet.

11 11 Indstilling af Options Registrering af BeoPort Det er vigtigt, at BeoPort er indstillet til den korrekte Option, der passer til din opsætning. Sådan indstiller du et Option nummer > Vælg CONFIG for at få adgang til menuen. > Vælg fanen Advanced for at hente indstilling af Options frem. > Vælg det relevante Option nummer på listen: 0, 2, 4 eller 6. Se side 6, hvis du vil have yderligere oplysninger om indstilling af Options. Når du har konfigureret BeoPort første gang, bliver du bedt om at registrere, om du har adgang til Internettet. Du kan godt bruge BeoPort uden at have adgang til Internettet, men det er nødvendigt at registrere for at modtage den tjeneste, der tilbydes af CDDB*. Bang & Olufsen behandler naturligvis de oplysninger, som gives undervejs i registreringsprocessen, som strengt fortrolige. Hvis registrering ikke er foretaget Et registreringsskema vises automatisk på skærmen. > Klik på New User, og udfyld skemaet. Hvis registrering allerede er foretaget > Indtast dit brugernavn og din -adresse. For at kunne modtage CDDB-informationer skal din PC være tilsluttet Internettet og være online. Hvis du ikke har adgang til Internettet, bliver du ikke bedt om at registrere, men hvis du på et senere tidspunkt får adgang til Internettet, bliver du bedt om at registrere. *CDDB er en lager- og distributionstjeneste for musikinformation. CDDB er en service, der tilbydes af Grace-Note, Int. De oplysninger, du kan modtage fra CDDB-databasen, er såkaldte etiketinformationer, der ofte følger med dine N.MUSIC musiknumre, f.eks. kunstnernavn og titel på albummet. Bemærk, at tjenesten kun fungerer ordentligt, hvis din Internetforbindelse er tændt, mens du bruger BeoPort.

12 12 Daglig brug Når BeoPort er installeret, skal du hente betjeningspanelet frem der hjælper dig med at bevæge dig rundt i funktionerne i BeoPort. Sådan starter du Klik på B&O genvejsikonet i din systemlinie for at starte BeoPort. Flyt din musemarkør helt ud til højre og klik på den trekantede fane for at hente betjeningspanelet frem. N.MUSIC PC CD < PC TV > PC TV Klik for at tænde for en kilde, f.eks. PC TV. Hvis < > vises omkring en kilde som illustreret til venstre skal du klikke på < eller > for at få vist yderligere kilder. Statusdisplay angiver aktuel kilde og kanal, station eller musiknummer. Genveje B&O ikonet indsættes automatisk i systemlinien, når BeoPort applikationen er installeret. PHOTO N.RADIO PC TV Klik på eller for at gå op eller ned gennem f.eks. tv-kanaler, CD-musiknumre, osv. Klik på eller for at spole tilbage eller frem på en CD eller et bånd, eller for at gå fra en CD til en anden. Hvis du lukker applikationen, skal du starte BeoPort op fra BeoPort biblioteket i din startmenu, eller bruge B&O genvejsikonet i din systemlinie. PC TV Funktioner, som er specifikke for den valgte kilde, betjenes med de farvede knapper. GO GO Klik for at genoptage afspilningen af en midlertidigt standset kilde. STOP STOP Klik for midlertidigt at standse afspilningen af en kilde. SETUP GUIDE < MUTE > Klik for at skrue op eller ned for lydstyrken placer markøren mellem og for at fjerne lyden, og klik på en lydstyrkeknap for at få lyden tilbage igen. Klik på < eller > for at få vist MUTE HP, og klik på denne knap for at fjerne lyden i dine hovedtelefoner. SETUP Klik for at se de enkelte valgmuligheder, afhængigt af den valgte kilde. GUIDE Klik for at få adgang til Skærmvejledningen. Skift til stand-by klik på og hold knappen nede i 2 sekunder for at slukke for alle kilder. Klik på to gange for at lukke for BeoPort s betjeningspanel og applikationen. BEMÆRK! Betjeningspanelet ændrer udseende og viser de relevante valgmuligheder for den aktive kilde. Se Skærmvejledningen for at få yderligere oplysninger.

13 Før du kan afspille N.MUSIC 13 N.MUSIC er Bang & Olufsens betegnelse for musik, der er gemt på en PC, musik, der er hentet på Internettet eller fra musik-cd er. I dette kapitel beskrives, hvad du skal gøre, før du kan afspille N.MUSIC. Når du har udført en scanning, som vist på denne side, skal du blot se kapitlet Daglig brug for at få yderligere oplysninger, samt i Skærmvejledningen for at få nærmere instruktioner. Scan din PC for musiknumre Når du vælger kilden N.MUSIC første gang, bliver du bedt om at søge efter musiknumre* på din computer, som kan afspilles. En scanning skal gennemføres første gang, du ønsker at afspille N.MUSIC, og første gang et bestemt drev anvendes til lagring af musiknumre. Menuen SCAN OPTIONS vises på skærmen > Flyt markøren til en afkrydsningsboks ved et relevant drev. > Klik en gang for at sætte et flueben ved drevet, og to gange for at fjerne det. > Klik på START for at starte en scanning. Udviklingen af scanningen vises med rødt under drevets afkrydsningsboks. > Klik på STOP for at annullere en igangværende scanning. > Klik på HIDE SCAN for at skjule menuen SCAN OPTIONS. Igangværende scanninger vil fortsætte, indtil de er gennemført. SCAN OPTIONS Games (C:) System (D:) Compact disc (E:) Work (G:) START STOP HIDE SCAN Når scanningen er gennemført > Klik på N.MUSIC på betjeningspanelet for at starte afspilningen af det første musiknummer. Hvis dine eksisterende musiknumre indeholder tags, f.eks. kunstnernavn, musiknummer, pladetitel eller genre, gemmes disse informationer under en scanning. *BEMÆRK: Når du har været inde i N.MUSIC første gang, vil der, hver gang du går ind i N.MUSIC, blive gennemført en skjult opdatering af den tilgængelige musik, du oprindeligt gemte på dine drev. Du behøver derfor kun at scanne din harddisk igen, hvis du vælger at gemme musikken på et andet drev.

14 14 Indeks Beo4 fjernbetjening Opsætning IR-modtager i en systemopsætning, 6 Betjeningspanel Daglig brug, 12 Finde menuen Configuration, 10 CDDB CDDB information og registrering, 11 Driver Installere driver, 8 Installation Installere, 8 Installere driver, 8 Installere tv-tunerkort, 8 Reparere eller opgradere installation, 9 BeoPort i en Bang & Olufsen systemopsætning, 6 Indstille Options, 6 Knappen Setup i betjeningspanelet, 12 Placere BeoPort boksen, 7 Option Hvad er indstilling af Options?, 6 Registrering Registrere din BeoPort, 11 Scanning Scanne din PC for musiknumre, 13 Skærmvejledning Hente vejledningen i betjeningspanelet, 12 Konfiguration Hente menuen Configuration, 10 Indstille Options, 6 og 11 Indstille tv-tunerkort automatisk, 10 Indstille tv-tunerkortet manuelt, 10 Krav Krav til hardware, operativsystem, browser og tv-tunerkort, 5 Lydjusteringer Fjerne lyden, 12 Fjerne lyden fra hovedtelefoner, 12 Tilslutninger Master Link, Power Link, Audio, USB, IR-modtager og lysnettilslutning, 7 Tv-tunerkort Konfigurere tv-tunerkort, 10 Krav til tunerkort, 5 USB Hvornår skal USB-tilslutningen foretages, 8 USB-tilslutning, 7 N.MUSIC Hvad er N.MUSIC?, 13 Scanne din PC for musiknumre, 13

15 Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) Miljøbeskyttelse Europa-Parlamentet og Det Europæiske Råd har udstedt et direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Waste Electrical and Electronic Equipment WEEE). Formålet med direktivet er at forhindre affald af elektrisk og elektronisk udstyr samt at fremme genbrug og andre former for genvinding af sådant affald. Dette direktiv vedrører således producenter, distributører og forbrugere. WEEE-direktivet kræver, at både producenter og slutbrugere bortskaffer elektrisk og elektronisk udstyr samt elektriske og elektroniske reservedele på en miljømæssig forsvarlig måde, og at udstyr og affald genbruges eller genvindes med hensyn til materialer eller energi heraf. Elektrisk og elektronisk udstyr og reservedele må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald, og alt elektrisk og elektronisk udstyr samt alle reservedele skal indsamles og bortskaffes separat. Produkter og udstyr, som skal indsamles med henblik på genbrug og andre former for genvinding, er mærket med det viste piktogram. Når elektrisk og elektronisk udstyr bortskaffes ved hjælp af de indsamlingssystemer, der er tilgængelige i dit land, beskytter du miljøet og menneskets sundhed samt bidrager til betryggende og rationel anvendelse af naturressourcer. Indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr og affald forhindrer mulig forurening af naturen med farlige stoffer, som kan være indeholdt i elektriske og elektroniske produkter og udstyr. Din Bang & Olufsen forhandler kan hjælpe og rådgive dig om den korrekte bortskaffelsesmetode i dit land. Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336 og 73/23. Tekniske specifikationer, funktioner og brug deraf kan ændres uden varsel! Printed in Denmark by Bogtrykkergården a-s, Struer

16

BeoLink PC 2. Vejledning

BeoLink PC 2. Vejledning BeoLink PC 2 Vejledning Bemærkning vedrørende installation Hensigten med denne påmindelse er at henlede din opmærksomhed på 820 22 i National Electrical Code (Kapitel 1, 54 i Canadian Electrical Code),

Læs mere

BeoSound 6. Vejledning

BeoSound 6. Vejledning BeoSound 6 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN Advarsel! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning BeoLink Passive Betjeningsvejledning B E O L I N K P A S S I V E 1 Med et BeoLink Passive system og et par passive Bang & Olufsen højttalere, kan De give Deres Bang & Olufsen hovedrumssystem en ekstra

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

Dansk (Danish) - Indhold

Dansk (Danish) - Indhold Dansk (Danish) - Indhold Indledning Betjeningsprincipper Fjernbetjening Gør musikken tilgængelig Omslagsbillede Gør fotos tilgængelige Gør hjemmesider tilgængelige Daglig brug af BeoPlayer Opret og rediger

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden

Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden Tak for tilliden af valget af et af vore podcast kompatible produkter. Denne fremragende software og hardware pakke muliggør produktion af podcasts af

Læs mere

Conlan express Brugervejledning For Windows XP - Windows 7

Conlan express Brugervejledning For Windows XP - Windows 7 Conlan express Brugervejledning For Windows XP - Windows 7 UserHandbookv.1 DANjan14 Side 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Installation af Conlan express programmet... 3 2. Conlan express softwaren...

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8.x. For primære instruktioner

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING LYT1254-007A COPYRIGHT 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M4D3 DSC DANSK Trykt i Tyskland 0104HOH-ID-VE Dette dokument indeholder grundlæggende oplysninger

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Startvejledning Klik her for at overføre den seneste version af dette dokument ESET NOD32 Antivirus

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt. FORSIGTIG: FORSIGTIG angiver

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning knfbreader Mobile kreader Mobile Installationsvejledning Copyright 2009 knfb Reading Technology, Inc. www.knfbreader.eu Alle rettigheder forbeholdes. Andre virksomhedsnavne og produkter er varemærker eller

Læs mere

De dele der skal bruges til at samle BeoLab 6000, leveres sammen med højttaleren: 1 Unbrakonøgle 3 skruer (pr. højttaler)

De dele der skal bruges til at samle BeoLab 6000, leveres sammen med højttaleren: 1 Unbrakonøgle 3 skruer (pr. højttaler) BeoLab 6000 Guide S Å D A N S A M L E S H Ø J T T A L E R E N 3 Søjle og fod Det er nemmest at samle foden og højttalersøjlen, hvis højttaleren lægges på et bord. For at beskytte bordet og søjlen mod

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

Spar energi. Bevar jorden. TrickleSaver. løsninger. udslip. Enkle løsninger til reduktion af strømforbrug og CO 2

Spar energi. Bevar jorden. TrickleSaver. løsninger. udslip. Enkle løsninger til reduktion af strømforbrug og CO 2 GN Spar energi. Bevar jorden. TrickleSaver løsninger Enkle løsninger til reduktion af strømforbrug og CO 2 udslip Standby-strøm Off er ikke Off Standby-strøm Standby-strøm er den elektriske strøm, der

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

LiveConnect CDS Installationsvejledning

LiveConnect CDS Installationsvejledning Installationsvejledning Rev. 2 september 2009 Side 1 1. Installation af MediaPlayer 1.1 Installationen består af følgende Anbefalet konfiguration Du skal bruge følgende for at installere Installation af

Læs mere

604 wifi. WIFI og internet funktioner

604 wifi. WIFI og internet funktioner 604 wifi WIFI og internet funktioner Supplement til brugervejledningen til ARCHOS 504/604 Version 1.2 Besøg www.archos.com/manuals for at downloade den seneste version af denne vejledning. Denne vejledning

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8. For primære

Læs mere

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning Vejledning i Installation og konfiguration af MobileCTI Outlook Dialer / MobileCTI TAPI Dialer Version 2.10 December 2005 www.blueposition.com

Læs mere

Brugermanual. USB Pladespiller

Brugermanual. USB Pladespiller Brugermanual USB Pladespiller 2 INDHOLD BESKRIVELSE... 5 KOM I GANG... 7 Strøm... 7 Minimum Systemkrav... 7 USB Forbindelse Installation af software på PC... 7 Forstærker forbindelse... 8 Afspilning af

Læs mere

PLAY er et helt unikt tilbud til TDC kunder, som giver dig adgang til Danmarks bedste online musiksamling som en del af dit abonnement.

PLAY er et helt unikt tilbud til TDC kunder, som giver dig adgang til Danmarks bedste online musiksamling som en del af dit abonnement. Velkommen til PLAY PLAY er et helt unikt tilbud til TDC kunder, som giver dig adgang til Danmarks bedste online musiksamling som en del af dit abonnement. Se om du kan få PLAY under Vilkår på tdc.dk/musik

Læs mere

www.velleman.be http://forum.velleman.be/

www.velleman.be http://forum.velleman.be/ www.velleman.be http://forum.velleman.be/ Hardware opsætning... 5 Software installation... 6 Opstart af software... 7 Oscilloskop... 8 Spectrum analyser... 9 Periodisk recorder... 10 Funktionsgenerator...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

BeoSound 4. Vejledning

BeoSound 4. Vejledning BeoSound 4 Vejledning Indhold Præsentation af musiksystemet Præsentation af musiksystemet, 4 Menusystem, 5 Brug af musiksystemet, 6 Find ud af, hvordan du tænder for og betjener kilder, f.eks. CD, radio

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Opdatering af Windows XP

Opdatering af Windows XP Opdatering af Windows XP For at sikre computeren mest muligt er det en god idé at opdatere sit styresystem jævnligt. Det anbefales, at man mindst en gang om ugen kontrollerer for opdateringer til sit styresystem,

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net 18. november 2011 Vejledning Windows 7 - eklient Opkobling via ADSL eller anden kabelforbindelse til P-net. Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net Cisco AnyConnect

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC...

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC... Manual cloudco HOME 01. feb, 2014 Indhold Installation af Cloudco HOME...1 Minimums systemkrav - Windows...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Installation af Cloudco HOME - Windows...2

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning til stikpanel

BeoCenter 2. Vejledning til stikpanel BeoCenter 2 Vejledning til stikpanel CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele,

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer?

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Kender du alle de her dele og hvad de gør godt for? Er du mellem 11 og 16 år, og tænker på at sammensætte din egen computer? Så er denne her guide lige

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre:

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre: Kom godt i gang Tillykke med købet af Valtronics Trådløst IP kamera. Denne quickmanual kan bruges til alle Valtronics IP kameraer. Kameraet giver mulighed for at fjenovervåge steder via sin mobiltelefon

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden. Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

Mobilt Bredbånd. Installationsguide

Mobilt Bredbånd. Installationsguide Mobilt Bredbånd Installationsguide 1 Indledning ZTE MF110 USB-modemmet er et 3G USB-modem til brug i mobile netværk. Det understøtter microsd-kort og ekstern antenne til lagring af data og optimal ydeevne.

Læs mere

Avancerede startindstillinger (Oversat fra engelsk via google)

Avancerede startindstillinger (Oversat fra engelsk via google) Billeder der viser mulighederne i Avancerede startindstillinger (Engelsk) Side 1 Side 2 Side 3 1 Hvis du har brug for at få adgang til avancerede startindstillinger, kan du gøre det med nogen af de forskellige

Læs mere

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk.

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. 1. Formål 2. Forudsætninger og installationer 3. Opsætning 4. Start streaming 5. Aflyt streaming 6. Kontakt 1. Formål Mange benytter Winamp ( Nullsoft, Inc.)

Læs mere

Installation af MySQL server på PC

Installation af MySQL server på PC Installation af MySQL server på PC (Udgave 0.02 2013-Oktober-06 @ 22:30 Chris Bagge, Mindre rettelser) Dette er en kort beskrivelse af hvordan man får installeret en MySQL server på en PC med Windows 7.

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere