Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet."

Transkript

1 Notatark Sagsnr G Sagsbehandler Susanne Ernst Ansøgningsskema Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne Branding og bosætning i Hornsyld og Bråskov Formål Projektet skal først og fremmest skabe bosætning i området. Øget bosætning skaber udvikling og fremmer erhvervslivet. Øget bosætning vil også give et bedre kundegrundlag for områdets dagligvarebutikker, flere brugere i foreningerne og Hornsyld idrætscenter. Navne på projektansvarlige Koordinationsudvalget for Hornsyld og omegn Baggrund for projektet Med afsæt i Hedensted kommunes brandingstrategi laves en samlet indsats for branding og bosætning i Hornsyld og Bråskov. I de seneste år har vi oplevet stagnation i befolkningstilvæksten, hvilket påvirker den generelle udvikling i området, bl.a. har erhvervslivet oplevet en afmatning, elevtallet i skolerne er faldende. Den udvikling vil vi gerne vende. Vi føler området har de nødvendige forudsætninger for vækst og tilflytning. Der er alle de faciliteter, der efterspørges: skoler, børnehave, idrætscenter, bibliotek, gode busforbindelser, gode indkøbsmuligheder, mange arbejdspladser, fint stisystem og adgang til rekreative områder. Vi har et aktivt foreningsliv, et godt sammenhold og mange frivillige, der gerne giver en hånd med. Hornsyld er kendetegnet af mange pendler TIL Hornsyld hver dag på arbejde, hvilket potentielt er interessant i forhold til tilflytning. Vi har derfor behov for at gøre omverdenen opmærksom på de muligheder Hornsyld tilbyder, og vi vil lave en kampagne med særlig fokus på pendlerne. Den fælles strategi tænkes ind i projektet gennem værdierne Innovativ, lokalt sammenhold, samarbejde og handlekraft. Værdierne integreres i de otte borgeres kernefortællinger Innovativ: Hornsyld har fokus på innovation og udvikling for virksomheder (især småindustri, håndværkere og iværksættere), og arbejder målrettet med at give små og store ideer og initiativer luft under vingerne. Lokalt sammenhold:

2 Hornsyld giver tryghed og muligheder for alle beboere, med lokale institutioner og stort engagement. Udgangspunktet er, at alle hjælper hinanden og bidrager til fællesskabet på tværs af alders- og kulturelle skel. Samarbejde: I Hornsyld arbejder vi sammen på kryds og tværs. Vi tror på, at jo flere vi er med, jo bedre kan det blive. I samarbejdet ligger værdien af den gensidige forpligtelse, hvor vi holder hinanden ansvarlig for at bidrage til lokalsamfundet og udviklingen af vores område. Handlekraft: Der er kort fra tanke til handling i Hornsyld. Det gælder for virksomheder, såvel som kommunen, borgere og foreninger. Når nogen har en god idé, så er vi villige til at prøve den af og følge den til dørs, sammen. De to værdier Lokalt sammenhold og Innovativ er profilerende værdier, som retter sig eksternt mod målgrupperne. De er værdier, der skal kommunikeres direkte ud fra, og som viser konkrete fordele ved Hornsyld for målgrupperne. De to værdier handlekraft og samarbejde er retningsgivende værdier, og fungerer som rettesnor og mentalitet for alle i Hornsyld. Disse værdier kan også kommunikeres eksternt, men skal i lige så høj grad bruges som referencepunkter i udviklingen af brandingstrategien indadtil. 2

3 Projektets relevans og fokusområde Projektet understøtter kommunens samlede brandingstrategi, og er således til gavn for hele kommunen. Gennem ny bosætning fremmes udvikling af det lokale erhvervsliv med flere arbejdspladser, et bedre kundegrundlag styrker områdets dagligvarebutikker. Projektet understøtter Bråskov og Hornsyld som et aktivt lokalområde, og en positiv udvikling sættes i gang o Støtte udvikling og etablering af erhverv i landdistrikterne o Bosætning, som tager udgangspunkt i Hedensted Kommunes branding strategi o Tværgående projekter, som involverer flere lokalråd eller samarbejde med lokalråd fra andre kommuner. Formål med projektet Vi ønsker at skabe større kendskab til Hornsyld og Bråskov, primært i nabokommunerne for at fremme bosætning og brug af områdets fine faciliteter, f. eks. Hornsyld Idrætscenter, kløverstierne m.m. Øget bosætning kan virke som en dynamo for det lokale erhvervsliv og et styrket grundlag for at bevare et alsidigt udbud af dagligvareforretninger. Aktiviteter og delmål - detaljeret beskrivelse Hele brandingprojektet tager udgangspunkt i historiefortælling om området. 8 borgere er fotograferet i deres næromgivelser, og fortæller hver deres historie om Hornsyld og Bråskov, og bidrager herigennem til samlet fortælling. Dette materiale bruges i forskellige sammenhænge: Store skilte placeres forskellige steder i bybilledet i en afgrænset periode Billeder og tekster indgår som et centralt element på forsiden af en, opdateret hjemmeside, hornsyld.dk Billeder og tekster indgår som et centralt element i ny velkomstfolder Der produceres 8 x 1000 gratis postkort Tilsvarende Elektroniske postkort gøres tilgængelig på hornsyld.dk Der laves særlige pendlerarrangementer( 2014 og 2015) i samarbejde med virksomhederne med fællesspisning, aktiviteter og præsentation af områdets muligheder. I forlængelse heraf aktivitetsdag med udgangspunkt i Hornsyld Idrætscenter Budskaber til ressourcestærke familier i nabokommunen (heraf især indpendlere): - Familievenlig o Tryghed et rart sted for børn at vokse op o Fokus på sundhed o Velfungerende lokal skole, børnehave, og dagpleje o Nyt idrætscenter og én af Danmarks bedste svømmehal her er alt, hvad man har brug for i et godt bysamfund o Gode naboer man føler sig velkommen 3

4 o Stort udbud af foreninger og fritidsaktiviteter o Dejlig natur tæt på mark, skov og hav - Praktisk o Billige byggegrunde o Gode jobmuligheder her er et alsidigt erhvervsliv o Bo tæt på din arbejdsplads o God infrastruktur gode busforbindelser til og fra byen o Decentrale servicetilbud børnepasning og skole altid inden for rækkevidde o God geografi o 5 musikteatre, 5 storbyer og mange biografer inden for 1 time o Mindre lokalsamfund alt er tæt på o Gode lokale indkøbsmuligheder Deltagere i projektet Koordinationsudvalget for Hornsyld og omegn Hornsyld Borgerforening Beboerforeningen i Bråskov Hornsyld Erhvervsforening Hornsyld Idrætscenter Tidsplan for projektet Maj 2014: arbejde med tekster, Maj 2014: opsætning af skilte Maj-august 2014: udvikle ny hjemmeside maj-juni 2014: udarbejde ny velkomstfolder Primo september 2014: pendlerarrangement og aktivitetsdag Primo september 2015: pendlerarrangement 4

5 Budget for projektet Se den vedhæftede budgetopstilling Finansieringsplan for projektet Se den vedhæftede budgetopstilling 5

6 Jeg bor i Bråskov fordi Husene er lidt større!

7 Hornsyld- måden løfter det hele Det aktive foreningsliv og viljen til samarbejde gør Hornsyld til noget særligt - Hornsyld har sin egen måde at gøre det på, og den når vi langt med. Gennem samarbejde og dialog får vi afklaret tingene, og på den måde står vi stærkt, når vi melder ud, hvad vi ønsker og arbejder for. Det siger landinspektør Michael Jonasen, der bor på Søndergade 25 i Hornsyld sammen med Line, der er sygeplejerske, og datteren Katrine. - Jeg stammer fra Thisted, og da jeg var barn og ung kendte jeg intet til Hornsyld, fortæller Michael, der blev færdig som landinspektør fra Aalborg Universitet i Efter endt uddannelse fik han arbejde hos landinspektørfirmaet Bonefeldt & Bystrup i Horsens, som han i dag er medejer af. De første år boede parret i lejlighed i Horsens, men i 1999 købte de huset i Hornsyld. At det lige netop blev her, hænger sammen med, at Michael gennem sit netværk og forbindelser gang på gang stødte på folk, der sagde, at Hornsyld var et godt og aktivt sted med en god handlekraft. - Jeg var jo lige kommet til Horsens, og jeg hørte ofte folk snakke om udviklingen og mulighederne i Hornsyld, og derfor blev jeg interesseret. - Da der samtidig var gode faciliteter for børnepasning og skole, svømmehal og idrætscenter, gode indkøbsmuligheder, mange foreninger, et aktivt erhvervsliv og sidst men ikke mindst, en dejlig natur, ja, så blev vi hurtigt sporet ind på, at Hornsyld skulle være vores by. Da Michael og Line kom til byen, oplevede de, at rigtigt mange mennesker tog varmt imod dem. - Folk var utroligt hjælpsomme, og vi blev hurtigt involveret i byens foreningsliv, hvilket var en god start. Line har været i forældrebestyrelse i børnehaven, i svømmeklubbens bestyrelse og byens daværende kulturforening, mens Michael involverede sig i Hornsyld Idrætscenter, hvor han var formand i en årrække, i byens vandværk, hvor han blev formand, samt i mange andre ting, bl.a. erhvervsforening, bladudvalg, koordinationsudvalg og meget mere. - Vi har været aktive i foreningslivet alle årene, og det har givet os et stort netværk. Vi har bidraget med noget på den måde, men vi har samtidigt fået utroligt meget igen. Man har stor indflydelse på, hvordan tingene skal udvikle sig via foreningslivet, det er bare at gribe muligheden. - I Hornsyld er der mange mennesker, der bidrager på en eller anden måde, og alle er medvirkende til, at tingene fungerer. Det er meget værdifuldt. Naturen og de landlige omgivelser spiller også en stor rolle for familien, der har udsigt til skov og grønne marker, selv om de bor lige midt i byen. - Den kombination er så vigtig for os. Vi er på landet, men alligevel tæt på byen - og også tæt på de større byer. Det er alt sammen privilegier, som vi nødigt vil undvære, siger Michael Jonasen.

8 Procent Notatark Sagsnr P Sagsbehandler Mette Korsgaard Harbøll Udkast til brandingstrategi for Hornsyld Udkastet bygger på 2+1 s overordnede brandingstrategi for Hedensted Kommune, med tilføjelser og justeringer, så strategien er målrettet Hornsyld. Udkastet til brandingstrategi for Hornsyld er blevet udarbejdet af brandingmedarbejder Mette Harbøll på forespørgsel fra lokalrådsformand Torsten S. Petersen og lokalrådsmedlem Ole Simonsen, og præsenteres på borgermøde i Hornsyld d. 20/ Lokalrådet i Hornsyld kan derefter gennemarbejde, tilrette og evaluere brandingstrategien med sparring fra kommunens brandingmedarbejder og gerne med inddragelse af borgere, virksomheder og andre interessenter. Hvorfor branding? Hedensted Kommune oplever et fald i indbyggertallet: 2,00% Årlig vækst i procent 1,50% 1,00% 0,50% 630 Vejle Kommune 615 Horsens Kommune 766 Hedensted Kommune 0,00% ,50% Årlig vækst i % Gennem brandingindsatsen ønsker vi at ændre Hornsylds og de andre lokalområder image, så borgere og virksomheder får øjnene op for, at det er et attraktivt sted at etablere sig. En Epinionmåling foretaget for kommunen i december 2013 viser, at kommunens image ikke er som ønsket, når det gælder borgere her er en oversigt over de ord, der er nævnt mere end 5 gange i en spørgeskemaundersøgelse over, hvad man tænker på, når man hører ordet Hedensted Kommune :

9 Børnefamilier i nabokommunerne: Virksomheder og iværksættere i DK: Størrelsen på ordene angiver, hvor mange gange, de er blevet nævnt af respondenter i undersøgelsen. BRANDPLATFORMEN Brandplatformen består af: Værdier, Kernefortælling, Slogan og Visuel identitet. Det er disse elementer, som udgør skelettet for hele brandingstrategien, og som alle initiativer skal kalibreres op imod. Anbefalede værdier: Innovativ: Hornsyld har fokus på innovation og udvikling for virksomheder (især småindustri, håndværkere og iværksættere), og arbejder målrettet med at give små og store ideer og initiativer luft under vingerne. Lokalt sammenhold: Hornsyld giver tryghed og muligheder for alle beboere, med lokale institutioner og stort engagement. Udgangspunktet er, at alle hjælper hinanden og bidrager til fællesskabet på tværs af alders- og kulturelle skel. Samarbejde: I Hornsyld arbejder vi sammen på kryds og tværs. Vi tror på, at jo flere vi er med, jo bedre kan det blive. I samarbejdet ligger værdien af den gensidige forpligtelse, hvor vi holder hinanden ansvarlig for at bidrage til lokalsamfundet og udviklingen af vores område. Handlekraft: Der er kort fra tanke til handling i Hornsyld. Det gælder for virksomheder, såvel som kommunen, borgere og foreninger. Når nogen har en god idé, så er vi villige til at prøve den af og følge den til dørs, sammen. De to værdier Lokalt sammenhold og Innovativ er profilerende værdier, som retter sig eksternt mod målgrupperne. De er værdier, der skal kommunikeres direkte ud fra, og som viser konkrete fordele ved Hornsyld for målgrupperne. De to værdier handlekraft og samarbejde er retningsgivende værdier, og fungerer som rettesnor og mentalitet for alle i Hornsyld. Disse værdier kan også kommunikeres eksternt, men skal i lige så høj grad bruges som referencepunkter i udviklingen af brandingstrategien indadtil. 2

10 Kernefortælling Kernefortællingen skal binde værdierne sammen i en simpel ramme, der er uafhængig af målgrupper, tid og sted. Kernefortællingen for Hornsyld er en tilpasset variant af den overordnede kernefortælling for Hedensted Kommune. Den kan bruges i sin helhed, når der kommunikeres om området, eller der kan klippes i den, så udvalgte passager bruges. FOR ALLE DER VIL Hornsyld er én af Hedenstederne, der er de lokalområder, som ligger i Hedensted Kommune. Kommunen er kåret til det bedste sted at bo uden for hovedstadsområdet og én af Danmarks bedste kommuner at drive erhverv i. Vi ligger midt i den jyske vækstzone mellem Kattegat og Gudenåens udspring med god forbindelse til hele landet via E45 og Midtjyske Motorvej. Den centrale placering og en række gode erhvervsvilkår gør det attraktivt at drive virksomhed her. Og familier har både let adgang til byens puls og den tryghed, Hornsyld kan tilbyde. I Hornsyld har vi særligt fokus på at være en sund og grøn by, og vi har et alsidigt erhvervsliv med mange arbejdspladser. På grund af det stærkt forankrede fællesskab i byen har vi bevaret og styrket den lokale skole og andre institutioner, hvilket yderligere fastholder og styrker det gode liv her. Den gensidige forventning er, at alle bidrager til at løse udfordringer og realisere ideer sammen. Det er derfor, at du her oplever engagement, handlekraft og nærvær blandt dine naboer og kolleger. Det er derfor vi siger, at Hornsyld og Hedenstederne er for alle der vil. Kampagnenavn og slogan Vi kalder lokalområderne i kommunen for Hedenstederne for at fremhæve, at lokalområderne har en række værdifulde fællestræk. Det anbefales, at Hornsyld i sin kommunikation fortæller, at byen er én af Hedenstederne for derved at signalere, at byen indgår i et større fællesskab, og for at nyde godt af den branding, der kommer til at være af Hedenstederne. Det generelle slogan på tværs i hele kommunen er For alle der vil. Hornsyld er velkommen til at bruge dette slogan, fx i variationen Hornsyld - For alle der vil være i centrum, for at skabe et link til Hedenstederne og samtidig bevare ånden i det hidtidige slogan ( Hornsyld i Centrum ). Sloganet kan desuden varieres i forhold til budskab og kontekst, fx Hornsyld for alle der vil være aktive, Hornsyld - for alle der vil være sunde, Hornsyld - for alle der vil bo grønt, Hornsyld for alle der vil løbe for livet etc. Disse under-slogans skal have de overordnede budskaber og målgrupper in mente. Vi siger For alle der vil for at fortælle, at vi er åbne over for og sætter pris på alle, der vil give en hånd med for fællesskabets skyld. For alle der vil er dermed en invitation til de, der har lyst og mod til at præge og deltage i deres egen hverdag. 3

11 Karakteristik af For alle der vil : - Strategisk: Skaber sammenhæng mellem at gøre noget og at kræve noget. I Hornsyld løfter vi alle i flok. Det er indbydende og stiller krav til målgrupperne. - Målgruppe: Rammer udadtil og tæt på målgruppen af mennesker der aktivt søger indflydelse og deltagelse i egen hverdag og liv. - Budskab: Signalerer at alle kan være med, men at det forpligter. Opstiller en ramme eller platform hvor alle kan komme og deltage, hvis de kan og vil. Signalerer dermed begrænset åbenhed. - Værdier: Passer nogenlunde på alle værdier: o Lokalt sammenhold: Lige på kornet signalerer at alle kan være med, hvis de deltager aktivt o Innovation: Sammenfattet i at ville noget i modsætning til at få o o Handlekraft: Signalerer handlekraft gennem at ville Samarbejde: Signalerer samarbejde direkte ved at fokusere på alle frem for dig, os, dem etc. - Indhold: Er en halvåben invitation til at komme og være med. Man skal yde for at nyde. - Sprogligt: Underfundigt, tankevækkende og en smule provokerende. - Versionering: Kan bruges til alle projekter og hives frem i brødtekster mv. - Vurdering: For alle der vil er skarpt og ekskluderende, og kan derfor give et præg af, at Hedenstederne bedst kan lide nogle indbyggere. Ordet alle bløder sloganet op, så det dog fremstår attraktivt. Det er appellerende til den rigtige målgruppe, og passer godt sammen med det lokale engagement i landsbyerne. 2+1 anbefaler For alle, der vil, fordi det giver kant og skaber opmærksomhed i mediestrømmen og ligger godt til målgrupperne. Visuel identitet Logoet for Hedenstederne ser således ud: Logoet symboliserer de enkelte lokalområder og kommunens udformning, og farvespillet er frisk, legende og moderne. Det anbefales, at Hornsyld bruger Hedenstederne-logoet som supplement til Hornsylds eget logo i tryksager, på internettet etc. for at signalere, at byen er én af Hedenstederne. Hornsylds eget logo kunne evt. tilrettes, så det er i samme stil som Hedenstedernes logo. I så fald kunne farveskalaen holdes i nogle af de nuancer, som 2+1 har valgt ud: 4

12 Det er dog vigtigt, at Hornsylds logo adskiller sig fra Hedentedernes logo, så man ikke kommer til at forveksle de to. KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Kommunikationsstrategien skal få de rette budskaber ud til de rette målgrupper via de rette kanaler. Den sætter retningen for den konkrete kontakt med potentielle borgere og virksomheder. Derfor er det vigtigt at prioritere, hvad vi vil sige til dem for at opnå så slagkraftig et budskab som muligt. I det følgende gives en række anbefalinger til hvilke budskaber, der skal slås særligt på i forhold til hvilke målgrupper. Elementer: Målgrupper, Budskaber og Kanaler. Målgrupper Nedenstående er de primære modtagere af vores budskaber og dem vores direkte kommunikation og initiativer primært retter sig imod: Borgere: - Ressourcestærke børnefamilier i nabokommunen (fx indpendlere) - Unge fraflyttere (herunder tidligere efterskoleelever i Hornsylds omegn) Erhverv: - Virksomheder, der skal flytte (især inden for småproduktion og håndværk) - Iværksættere Ressourcestærke familier fra lokalområdet: De er vokset ud af deres nuværende bolig og vil have hus, have og frisk luft og en acceptabel afstand til arbejde. Nogle pendler allerede ind i Hornsyld til arbejde. Herudover, familier fra resten af landet, som har fået job i lokalområdet og nu skal finde en bolig, som lever op til deres drømme. De har arbejde og er interesseret i at bidrage til fællesskabet. Hvornår er det relevant for målgruppen at flytte til Hornsyld? - Familien vokser - Man har fået nyt job i Hornsyld, i en anden af Hedenstederne eller i nabokommunerne Vejle eller Horsens - Nogle pendler allerede ind til Hornsyld, og vil gerne bo tættere på arbejde - Man planlægger at få børn eller har førskolebørn og man er interesseret i at institutionerne ligger tæt på hjemmet - Ved skilsmisser har man brug for en billigere bolig, hvor der stadig er plads til børnene Hvad er målgruppens behov? - Nære og gode skoler samt fleksibilitet i børnepasningen - Job i nærheden af bopælen eller let at komme til det - Konkurrencedygtige grundpriser, så der er råd til bil nr. 2 - Fællesskab i lokalsamfundet, så man hjælper hinanden med problemer Prioriterede grupper: Indpendlere og nyansatte. 5

13 Unge fraflyttere: De har netop forladt Hornsyld og de omkringliggende områder for at arbejde, studere m.v. De kender området og er knyttet dertil. Den binding skal der drages fordel af, når de er færdiguddannede og aspirerer til at stifte familie og få børn. Det handler om at de skal have mulighed for at give deres børn den samme gode og trygge opvækst, de selv har haft. Hvornår er det relevant for målgruppen at flytte til Hornsyld? - Færdige med uddannelsen og skal til at etablere sig med børn etc. - Står overfor at søge job og kigger i området Hvad er målgruppens behov? - Job i nærheden af bopælen eller let at komme til det - Konkurrencedygtige grundpriser - Lokale netværk er stadigvæk til stede i området - Gode børnepasningsmuligheder særligt ift. småbørn Iværksættere: Iværksættere fra hele landet, som er tiltrukket af de gunstige rammer for virksomheder og iværksættere, som Hornsyld og Hedenstederne kan tilbyde. Og som ser en fordel i at blive en del af en kommune, der udvikler Danmark som produktionsland og gør en ekstra indsats for sine virksomheder. Hvornår er det relevant for målgruppen at flytte til Hornsyld? - Når et nyt projekt er i støbeskeen, men der mangler nogen at sparre med omkring udvikling og produktion - Når et produkt er klart til produktion - Nar man mangler inspiration til nye projekter Hvad er målgruppens behov? - Ligesindede iværksættere, man kan sparre med - Adgang til rådgivning og viden ift. produktion og udvikling af produkter - Billig husleje og lave afgifter - Hurtig, støttende og effektiv sagsbehandling fra kommunen Virksomheder, der skal flytte: Virksomheder inden for især produktionssektoren, fx. småindustri og håndværkere, som skal flytte dele af virksomheden eller åbne nye afdelinger og gerne vil være godt placeret i forhold til transport, logistik og distribution. Hvornår er det relevant for målgruppen at flytte til Hornsyld? - Nye satsninger - Ændringer i markedet - Behov for at udvikle dele af sin produktportefølje eller produktionsgange - Anlæg af produktionsanlæg Hvad er målgruppens behov? - God infrastruktur - Hurtig og effektiv sagsbehandling - Løsningsorienteret og imødekommende samarbejde med kommunen - Lave grund- og ejendomsudgifter - Adgang til kvalificeret arbejdskraft - Adgang til viden og netværk - Gode tilbud til medarbejderne 6

14 Budskaber Det overordnede budskab er formuleret i kernefortællingen, som skal ramme alle målgrupper lige meget og derfor binde hele strategien sammen. Derunder kommer en række underliggende budskaber direkte til målgrupperne. Budskaberne kan enten baseres på eksisterende styrker eller på fremtidige, retningsgivende initiativer. Men overordnet set, er det vigtigt at de er ærlige og dækkende over hvad Hornsyld rent faktisk har og står for. De underliggende budskaber er specifikke for målgrupperne og skal som minimum kunne bindes op på en af værdierne: - Innovativ - Lokalt Sammenhold - Samarbejde - Handlekraft På de følgende sider er budskaberne opsummeret i forhold til de fire målgrupper. Dernæst præsenteres de retningsgivende, mulige nye budskaber, og sidst temaer, der strukturerer den eksterne kommunikation og inddeler budskaberne. Budskaber til ressourcestærke familier i nabokommunen (heraf især indpendlere): - Familievenlig o Tryghed et rart sted for børn at vokse op o Fokus på sundhed o Velfungerende lokal skole, børnehave, og dagpleje o Nyt idrætscenter og én af Danmarks bedste svømmehal her er alt, hvad man har brug for i et godt bysamfund o Gode naboer man føler sig velkommen o Stort udbud af foreninger og fritidsaktiviteter o Dejlig natur tæt på mark, skov og hav - Praktisk o Billige byggegrunde o Gode jobmuligheder her er et alsidigt erhvervsliv o Bo tæt på din arbejdsplads o God infrastruktur gode busforbindelser til og fra byen o Decentrale servicetilbud børnepasning og skole altid inden for rækkevidde o God geografi o 5 musikteatre, 5 storbyer og mange biografer inden for 1 time o Mindre lokalsamfund alt er tæt på o Gode lokale indkøbsmuligheder Budskaber til unge fraflyttere: - Børnevenlig o Din gamle skole eksisterer endnu/giv dine børn din egen barndom o Vi gør dit barn dygtigt - Attraktivt o Verdens største parkour-bane o 5 musikteatre og mange andre kulturelle tilbud inden for 1 time o Mindre lokalsamfund alt er tæt på 7

15 Budskaber til produktionsvirksomheder: - Beliggenhed o Kort til det hele o E45 og den midtjyske motorvej vej i alle retninger o God infrastruktur o Ingen dækningsafgift - Gode rammevilkår o Næstbilligste grundskyld i Danmark o Billige erhvervsgrunde o En indgang til kommunen o Sundt og alsidigt erhvervsliv i byen o Samarbejde i øjenhøjde åben, imødekommende og løsningsorienteret o Dansk Produktions Univers i kommunen o Stort opland til arbejdskraft Budskaber til iværksættere: - Beliggenhed o Kort til det hele o E45 og den midtjyske motorvej vej i alle retninger o God infrastruktur - Gode rammevilkår o Næstbilligste grundskyld i Danmark o Billige erhvervsgrunde o En indgang til kommunen o VIP-kort til nye virksomheder fx 24 timers service o Mentorprogrammer o Hedensteds Helte (iværksættertræf) o Fysiske rammer for innovation i DPU o Samarbejde i øjenhøjde - åben, imødekommende og løsningsorienteret Tre overordnede temaer De mange budskaber kan bindes sammen i fire overordnede temaer, som strukturerer al udadgående kommunikation, og som går på tværs i hele kommunen. Temaerne strukturerer budskaberne og skaber derved en konsistens i den eksterne kommunikation, samtidig med at fastholde fokus på værdierne, slogan og kernefortællingen: FOR ALLE DER VIL - - For alle der vil gro (familievenlig) - For alle der vil være med (inkluderende) - For alle der vil være tæt på det hele (tæt på) - For alle der vil vækste (erhvervsvenlig) Familievenlig for alle der vil gro: Er målrettet børnefamilier og unge fraflyttere. Her slås på de lokale institutioner og den trygge opvækst som barn her. Det handler om at fortælle, at vi skaber de rette rammer og indhold for at børn i Hornsyld bliver klædt godt på til deres videre uddannelse og arbejdsliv. Vi skal også fortælle, at Hornsyld er en sund og grøn by. Inkluderende for alle der vil være med: Er målrettet borgere og virksomheder. Handler om det tætte samarbejde mellem lokalråd, virksomheder, borgere og foreninger i forhold til at udvikle fælles projekter. 8

16 Tæt på for alle der vil være tæt på det hele: Er målrettet borgere og virksomheder. Her slås på Hornsylds optimale placering, hvor der er kort til det hele. I Hornsyld får man landlig tryghed, muligheder og pulserende byliv 15 minutter væk. Derudover billige erhvervsgrunde og nem adgang til hele Danmark via vejnettet. Erhvervsvenlig for alle der vil vækste: Budskabet er rettet direkte til både virksomheder især inden for produktion og håndværk og iværksættere. Her slås på de stærke rammevilkår, byens konstruktive tilgang til erhvervslivet og Dansk Produktions Univers. FORESLÅEDE INITIATIVER OG AKTIVITETER De følgende initiativer er konkrete indsatser, der skal ramme målgrupperne og gøre det mere attraktivt at bo i Hornsyld/Hedenstederne. De er alle relateret til budskaberne og værdierne. Familievenlig for alle der vil gro: Temaskoler OBS: Initiativ, der allerede er søsat i Hedenstederne med musik i Tørring, naturvidenskab i Juelsminde og idræt i Hedensted. Koncept: Kunne Skolen i Midten være en temaskole? Budskab: Vi går forrest i forhold til at give de dygtigste og mest ambitiøse skoleelever de bedste muligheder ud fra deres niveau, behov og interesser. Praktik: Hvis der er et ønske om at gøre Skolen i Midten til en temaskole koordineres dette med undervisningschefen tag fat i brandingmedarbejderen for sparring omkring idégrundlaget. Døgnpasning OBS! Initiativ, der er i en undersøgelsesfase på tværs af kommunen. Der bliver nedsat en tværfaglig gruppe, sandsynligvis en temagruppe med politikere, som vil undersøge økonomi, ressourcer og modeller. Koncept: Døgnpasning for store og små - så mor og far har større fleksibilitet. Etablering af pasningsmuligheder for store og små, der har åbent 24 timer i døgnet så mor og far har større fleksibilitet i hverdagen. Budskab: Vi er åbne over for den travle hverdag som familie, og tilbyder derfor at give en hånd med i børnepasningen, når det ikke lige passer. Praktik: Initiativet går på tværs af kommunen, og en tværfaglig gruppe vil i første halvår 2014 undersøge grundlaget for initiativet. På-gensyn-pakken OBS! Initiativ, der er igangsat for hele kommunen. Pakke udsendes i løbet af Koncept: Unge, der flytter fra Hornsyld (og andre af Hedenstederne), modtager en På gensynpakke med smagsprøver fra lokale virksomheder, informationer om kommunen etc. Pakken suppleres med to opfølgninger efter hhv. 2-3 år og 5-6 år, når de unge er tættere på at være klar til at flytte tilbage. Budskab: Held og lykke med din videre færd men glem ikke hvor du kommer fra. Hedenstederne står altid parat til at modtage dig med åbne arme. 9

17 Praktik: Har I forslag til Hornsyld-virksomheder, der kunne bidrage med indhold til pakken, så kontakt brandingmedarbejderen. Bedre samarbejder med efterskolerne i brandingøjemed Koncept: Forslag unge og evt. deres forældre på efterskole i Hornsyld-området modtager en intropose med smagsprøver fra lokale virksomheder, informationer om kommunen etc. Byen søger løbende at profilere sig over for efterskolerne. Budskab: Hornsyld er et godt område for familier her kan du og dine fremtidige børn trives og gro. Praktik: Kontakt brandingmedarbejderen for sparring. Inkluderende for alle der vil være med Book en borger OBS! Initiativ, der går på tværs af hele kommunen. Koncept: Borgere som overvejer at flytte til Hornsyld kan booke en borger, der viser rundt i kommunen og fortæller om alle fordelene ved at bo i Hedensted, via ejendomsmægleren (har lighedstræk med Brobygger-ordningen). Det kan ske direkte via fx hjemmeside eller formidles, fx af ejendomsmæglere. Borgerne kan rekrutteres fra Ambassadørbanken. Budskab: I Hornsyld kan du møde folk som dig selv og høre, hvorfor de har det godt i Hornsyld. Praktik: Har I forslag til Hornsyld-borgere, der vil stå til assistance med info til potentielle tilflyttere, så kontakt brandingmedarbejderen. Ambassadørbanken borgere OBS! Initiativ, der går på tværs af hele kommunen Koncept: Borgere og virksomhedsejere/-ledere, som er ildsjæle og går forrest giver troværdighed og er bedst til at sprede glæde og motivation. Ambassadørbanken samler alle ildsjæle i et netværk, så der kan trækkes på dem i nye projekter. På sigt kan ambassadørbanken være med til at skabe PR-historier. Borgere som ambassadører kan fortælle deres netværk om, hvordan det er at bo i Hornsyld. Budskab: I Hornsyld trækker borgerne og kommunen i samme retning og løser problemerne og udfordringer i fællesskab. Praktik: Der kunne oprettes et korps af borgere, der vil gøre en ekstra indsats for at trække tilflyttere til (fx som Brobyggere). Disse borgere vil vi kunne trække på, når der skal udarbejdes case-historier til pressemeddelelser og egne medier. Kontakt brandingmedarbejderen for koordination på tværs af kommunen. Endelig kan Hornsyld-borgere på mere uformel basis virke som ambassadører ved at informere deres eget netværk om, hvordan det er at bo i Hornsyld (og virksomhedsejere/-ledere kan informere deres indpendlere). Det kunne evt. være via en USB-nøgle, der kan bestilles til en ven/en medarbejder via Hornsylds hjemmeside eller ved at kontakte en koordinator fra Hornsyld. Idé: Flyttemand-USB: En idé er at få produceret USB-nøglen, så den fx er udformet som en flyttemand, med teksten Flyt til Hornsyld på ryggen. På USB-nøglen kan der 10

18 være informationer om Hornsyld, info om aktuelle huse til salg, individuelle rabatkoder til butikker, fritidsaktiviteter og foreninger i Hornsyld, adresser på Brobyggere og andre, der kan være til assistance (fx ejendomsmæglere) etc. Flyttemanden kan også deles ud til pendlere, evt. af virksomheder i Hornsyld, der får nye medarbejdere, der ikke bor i kommunen. Forskellige udgaver af flyttemand-usb. Teksten Flyt til Hornsyld printes på ryggen USB-nøglen kan købes via følgende hjemmesider: USB People (ca. 40 kr. pr. styk) Event for indpendlere Koncept: Indpendlere inviteres til et arrangement med det formål at de skal få øjnene op for, hvor attraktiv Hornsyld er at bo i. Pendlerne identificeres af virksomhederne, og inviteres med partner og børn, idet beslutningen om at flytte er et familieanliggende. Pendlere får udleveret materiale om kommunen, evt. på en USB-nøgle udformet som en flyttemand, eller alternativt via en folder. Ejendomsmæglere kan komme og fortælle om konkrete byggegrunde og huse, og lokalrådsformanden/skolelederen/m.fl. kan fortælle om faciliteterne i byen. Borgere (gerne tilflyttere) kan optræde som cases og fortælle om, hvad de synes om ben. Arrangementet kunne finde sted en hverdagsaften, med spisning. Budskab: Flyt til Hornsyld byen er attraktiv for familier. Bo tæt på din arbejdsplads. Kommunikation: Involver gerne virksomhederne og lad dem invitere de pendlere, der ikke bor i kommunen. Praktik: Pendlerne udpeges af virksomhederne, og der udarbejdes en invitation, som virksomhederne kan give videre til målgruppen. Fortæl om arrangementet på relevante internetfora. Arrangementet kan få omtale i pressen vend det evt. med brandingmedarbejderen, der kan give råd mht. en pressemeddelelse. Erhvervsforeningen kan evt. støtte arrangementet. 11

19 Tæt på for alle der vil være tæt på det hele Kort til det hele OBS! Initiativ, der er igangsat for hele kommunen. Kortet vil figurere på en tilflytterhjemmeside, Koncept: Interaktivt kort på en hjemmeside til at tiltrække investeringer og nye borgere. Hornsyld ligger i midten af Jyllands vigtigste vækstzone, den smukkeste natur, og de største byer. Kort til huse til salg, kort til transport, kort til brombærkrat og kælkebakker. Åben platform, hvor borgerne også kan bidrage med indhold. Budskab: Hele oplandet er også en del af lokalområdet. Giver målgrupperne overblik og fjerner oplevet afstand. Praktik: Kortet udarbejdes af webbureauet Kraftvaerk, og er under udarbejdelse. Kontakt brandingmedarbejderen hvis I har ideer til, hvad der skal på kortet (det kan udbygges løbende). Erhvervsvenlig for alle der vil vækste Ambassadørbanken virksomheder OBS! Initiativ, der går på tværs af hele kommunen Koncept: Virksomhedsejere/-ledere, som er ildsjæle og går forrest giver troværdighed og er bedst til at sprede glæde og motivation. Ambassadørbanken samler alle ildsjæle i et netværk, så der kan trækkes på dem i nye projekter. Budskab: I Hornsyld trækker virksomheder, borgere og kommunen i samme retning og løser problemerne og udfordringer i fællesskab. Praktik: Ambassadører kunne være ildsjæle blandt virksomhedsejere/-ledere i Hornsyld, der vil gøre en ekstra indsats for at trække andre virksomheder til (fx som Brobyggere). Disse nøglepersoner vil vi kunne trække på, når der skal udarbejdes case-historier til pressemeddelelser og egne medier. Kontakt brandingmedarbejderen for koordination på tværs af kommunen. Hurtigt på nettet for alle OBS! Initiativ, der er i en undersøgelsesfase på tværs af kommunen. Koncept: Borgere og virksomheder i hele kommunen kan komme hurtigt på internettet og har mobildækning. Budskab: Vi er frontløbere på IT og Tele i Danmark og Skandinavien. Praktik: Initiativet går på tværs af kommunen, og en tværfaglig gruppe samt en ekstern ekspert vil i første halvår 2014 undersøge grundlaget for initiativet. Velkomstpakke til nye virksomheder OBS! Initiativ der går på tværs af kommunen Koncept: Når nye virksomheder etablerer sig i Hornsyld, skal de som det første modtage en velkomstpakke fra kommunen til både ledelsen og alle medarbejdere. Budskab: Vi lægger vægt på dialog og samarbejde med virksomhederne og er proaktive i denne sammenhæng. Det er vigtigt for os at vide hvad virksomhederne forventer af os, og hvad vi kan gøre for dem. 12

20 Praktik: Direkte kommunikation med nye virksomheder, og spredning af rygterne om initiativet igennem deres netværk. Prioritering af initiativet i eksempelvis Borgmesteren eller erhvervschefens kalendere, så de kan tage ud og møde ledelse og medarbejdere i nye virksomheder. Velkomstpakken vil blive sat sammen og søsat i 2014 kontakt brandingmedarbejderen for at give evt. input. Kanaler Kanalerne angiver den måde vi får budskaberne ud til målgruppen. De traditionelle kanaler omfatter PR, annoncering mv., men vi bør tænke i så mange og så forskelligartede kanaler som muligt ift. at komme i kontakt med målgrupperne. 2+1 anbefaler en mangefacetteret og flerstrenget tilgang, med nye og varige initiativer som det bærende element. Når budskaberne skal formidles ud kan det for Hornsyld evt. være via: - Skilte ved indfaldsvejene - Lokale nyhedsmedier (pressemeddelelser) og websites - Ejendomsmæglersites - Hornsylds hjemmeside - Facebook - Via lokale ambassadører (både borgere og virksomhedsejere/-ledere) - Via det lokale erhvervsforum - Info til arrangementer - Give-aways som flyttemand-usb-nøgle - Tilflytterhjemmeside for Hedenstederne, der søsættes ca 1. april - Brochurer med nøglebudskaber til de forskellige målgrupper (evt. reklamefinansierede tryksager) Forslag til Hornsylds hjemmeside - Flere fotos med mennesker på (for at understrege det lokale sammenhold) - Cases med borgere, der er flyttet til byen (evt. med kontaktdetaljer, så man kan høre mere) - Overskueligheden øges; menupunkterne kigges igennem blanke sider fjernes etc. Færre menupunkter (man plejer som tommelfingerregel at sige, at folk maks. kan overskue 6-8 menupunkter). Der kunne så være nogle flere underpunkter i stedet. - Søgemaskineoptimering - Det grafiske gives et løft - læg evt. layoutet op af designet på (går i luften ca. 1. april) for at få en synergieffekt kontakt brandingmedarbejderen for input til dette. 13

21 Hedenstedernes tilflytterhjemmeside, udkast til layout NÆSTE SKRIDT Der arbejdes videre med strategien på lokalt plan, og en egentlig handlingsplan med indsatsområder og tidsplan udarbejdes. Som en del af dette arbejde skal der findes ressourcer til at gennemføre de kampagner/initiativer, der er enestående for Hornsyld. Tag fat i brandingmedarbejder Mette Harbøll for sparring omkring, hvilke aktører, der kan inddrages, og hvordan idéerne kan blive en realitet. Mette Korsgaard Harbøll Brandingmedarbejder Fællessekretariatet Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted M: D: T:

BRANDING Hvordan kan vi hjælpe hinanden til vækst? Det fælles landdistriktsråd 27/3 2014

BRANDING Hvordan kan vi hjælpe hinanden til vækst? Det fælles landdistriktsråd 27/3 2014 BRANDING Hvordan kan vi hjælpe hinanden til vækst? Det fælles landdistriktsråd 27/3 2014 Kommunens brandingindsats Branding i samarbejde med 2+1, workshops i 2013 Britt Harboe kommunikationschef, projektleder

Læs mere

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben Brandingstrategi Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011 Udarbejdet af: Udviklingsstaben Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vækst som vi alle arbejder for

Vækst som vi alle arbejder for Sagsnr. 00.01.00-A00-10- 14 Sagsbehandler Jesper Thyrring Møller 18.10.2015 Vækst som vi alle arbejder for Vækstteam projektstyring, idegenerering, kommunikation To helt nye stillinger i Hedensted Kommune.

Læs mere

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole!

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole! Horne Vision 2020 HORNE VISION 2020 200 elever i Horne skole! 2020 Fremtidens Horne Hornes fremtid som aktiv landsby er afhængig af tilflytning primært af en karaktér som kan styrke byens trivsel herunder

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune Center for Plan, HR og Udvikling Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 24.10.00-P22-1-15 Ref.: Michael Christiansen Direkte

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

FOKUSGRUPPER. Afrapportering. Branding / Faaborg-Midtfyn Kommune 28.4.2009. Bysted A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup

FOKUSGRUPPER. Afrapportering. Branding / Faaborg-Midtfyn Kommune 28.4.2009. Bysted A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup Branding / Faaborg-Midtfyn Kommune 28.4.2009 FOKUSGRUPPER Afrapportering Bysted A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup Tel +45 39 16 27 00 www.bysted.dk Kontaktperson Adm.dir. Bo Søby Kristensen bsk@bysted.dk

Læs mere

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 Sådan gør vi I Næstved Kommune har vi en vision med fokus på bosætning der hedder Mærk Næstved Godt liv for familien 2014-17. Visionen

Læs mere

Hvad kan vi hjælpe dig med? Velkommen til Hedensted Kommunes Krydsservice en guide til endnu bedre erhvervsservice fra Hedensted Kommune

Hvad kan vi hjælpe dig med? Velkommen til Hedensted Kommunes Krydsservice en guide til endnu bedre erhvervsservice fra Hedensted Kommune Hvad kan vi hjælpe dig med? Velkommen til Hedensted Kommunes Krydsservice en guide til endnu bedre erhvervsservice fra Hedensted Kommune SIDE 2 Med Hedensted Kommunes Krydsservice får du muligheder i lange

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm. Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS

RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm. Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS HVAD TALER JEG OM? Kommunebranding definition og udbredelse Typiske udfordringer Brandingprocessen involvering og eksekvering

Læs mere

Aktører i og organisering af bosætningsstrategier i Varde Kommune

Aktører i og organisering af bosætningsstrategier i Varde Kommune Aktører i og organisering af bosætningsstrategier i Varde Kommune Eller: Ildsjæle sætter lys på lokale herligheder! Oplæg til Boligdag 2011 Torsdag den 5. maj 2011 på Esbjerg Højskole Lokalsamfundskonsulent

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition Vi ønsker mangfoldighed og sammenhæng nær & DYNAMISK Derfor vil vi styrke og udbygge kommunen, så hvert område bruger sin egenart og sine specielle kvaliteter

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Fokus på Vækst og Resultater

Fokus på Vækst og Resultater Fokus på Vækst og Resultater Øget vækst - et pejlemærke i Strategi 2016 I strategi 2016 har vi defineret Øget vækst som, at vi skal udnytte de fordele, der er forbundet med Hedensted Kommunes beliggenhed

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag Nummer 130 Udvidelse af landdistriktspujen Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Hele kommunen Landdistriktspuljen er idag på 309.000 kr om året. Puljens formål er at støtte lokale udviklingsprojekter

Læs mere

Lige midt imellem. Markedsføring. af Hodsager, Feldborg & Haderup. Feldborg d. 29. sep Ansøgning til Økonomi- og Erhvervsudvalget 1

Lige midt imellem. Markedsføring. af Hodsager, Feldborg & Haderup. Feldborg d. 29. sep Ansøgning til Økonomi- og Erhvervsudvalget 1 Lige midt imellem Markedsføring af Hodsager, Feldborg & Haderup Feldborg d. 29. sep. 2016 Ansøgning til Økonomi- og Erhvervsudvalget 1 Indholdsfortegnelse over vores ansøgning 03 Ansøgning 04 Identitet

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU. Tilflytning og bosætning i yderområderne

SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU. Tilflytning og bosætning i yderområderne SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU Tilflytning og bosætning i yderområderne Temaer i præsentation Rammebetingelser og regionale udviklingstræk Tilflytterne: hvem

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

Principper for kommunikation i Odense Kommune

Principper for kommunikation i Odense Kommune Principper for kommunikation i Odense Kommune Odense Kommune skal have en god kommunikation og tæt dialog mellem borgere, brugere, kommunens ansatte, virksomheder og andre samarbejdspartnere. Det skal

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen

I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen Indledning 3 I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen 4 Brændende platform Vækst 6 Brændende platform Faglighed og uddannelsesniveau 8 Brændende platform Sundhed og

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Introduktion for byrådet

Introduktion for byrådet Introduktion for byrådet Slagelse, 13. Januar 2014 En vision bliver til En politisk skabende 1-årig proces Grundig analyse af Slagelse Kommunes udfordringer og styrker Slagelse Kommune Vision Et enigt

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Ny drift. Opgaven forankres i HR & Innovation.

Ny drift. Opgaven forankres i HR & Innovation. Nummer 230 Det gode møde med borgerne Fagudvalg udvalget Funktion Ny drift Vores omdømme skabes blandt andet i vores møde med borgerne. Derfor er vores medarbejderes tilgang til deres opgaver og ikke mindst

Læs mere

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 Sådan gør vi I Næstved Kommune har vi en vision med fokus på bosætning der hedder Mærk Næstved Godt liv for familien 2014-17. Visionen

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Revideret november Kommunikationspolitik

Revideret november Kommunikationspolitik Revideret november 2014 Kommunikationspolitik Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Gladsaxe en kommunikerende kommune

Gladsaxe en kommunikerende kommune gladsaxe.dk Kommunikationsstrategi Gladsaxe en kommunikerende kommune Strategi for Gladsaxe Kommunes eksterne kommunikation Hvorfor en ekstern kommunikationsstrategi Gladsaxe Kommune ønsker at styrke kommunikationsindsatsen

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

Udkast til Kommunikationsstrategi for Medborgerskabsudvalget

Udkast til Kommunikationsstrategi for Medborgerskabsudvalget Udkast til Kommunikationsstrategi for Medborgerskabsudvalget Side 1 af 9 Formål med strategien 1. At styrke kendskabet til udvalgets arbejde 2. At klæde udvalgets medlemmer på til at prioritere budskaber

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI UD KA ST ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI MANGFOLDIGHED BRINGER VÆKST TIL ODENSE Mangfoldighed handler om forskellighed. Mangfoldighed kan bidrage til virksomheder og organisationers udvikling, succes

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Evaluering - kommuner

Evaluering - kommuner Baggrund I forbindelse med afslutning af Spar 20% projektet har Energi tjenesten sendt et link til en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til alle de deltagende kommuner, som hermed fik mulighed for at

Læs mere

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Side 1 Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Svar status Ikke svaret Afvist

Læs mere

Indhold. Grundfortællingen 3. Bornholm nærhed i centrum 4. Målgrupper 6. Budskaber 8

Indhold. Grundfortællingen 3. Bornholm nærhed i centrum 4. Målgrupper 6. Budskaber 8 1 2 Indhold Grundfortællingen 3 Bornholm nærhed i centrum 4 Målgrupper 6 Budskaber 8 3 Grundfortællingen Hvad er en grundfortælling? Grundfortællingen er det koncentrerede produkt af hovedbudskaberne om

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Byrådets vision: Vejle med Vilje

Byrådets vision: Vejle med Vilje Byrådets vision: Vejle med Vilje Intro En vision er et billede af den ønskede fremtid : Inden for synsvidde, men uden for umiddelbar rækkevidde. Med Vejle med Vilje ønsker Vejle Kommunes Byråd, at borgere,

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

FÅBORG MIDTFYN KONKURRENTANALYSE 19.01.2009 LANGELAND: "Vores Ø" SVENDBORG: "Cittaslow mere mellem øerne" ODENSE: "At lege er at leve" (bruges perifært) ASSENS: "Mulighedernes land" Nyborg: "De bedste

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Velkommen til nytårskur. Og velkommen tilbage til Pakhuset, som igen danner rammen om den traditionsrige nytårskur her i Odder Kommune.

Velkommen til nytårskur. Og velkommen tilbage til Pakhuset, som igen danner rammen om den traditionsrige nytårskur her i Odder Kommune. Borgmesterens tale ved nytårskuren den 20. Januar 2014 Velkomst Velkommen til nytårskur. Og velkommen tilbage til Pakhuset, som igen danner rammen om den traditionsrige nytårskur her i Odder Kommune. Men

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden 24. juni 2012 Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden Forord Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk

Læs mere

Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion Stab Fællessekretariatet Indsatsområde Styrket omdømme - flere borgere (strategisk kommunikation)

Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion Stab Fællessekretariatet Indsatsområde Styrket omdømme - flere borgere (strategisk kommunikation) Ny drift Nummer Borgertilfredshed Fagudvalg udvalget Funktion 06.45.51 Beskrives inden budgetseminar Løbende driftsudgifter 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 1 Side 1 Nummer Borgerbudgettering Fagudvalg udvalget Funktion

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Hvorfor denne guide? Formålet med denne guide er at give jer som forening og frivillige nogle konkrete idéer til, hvordan I markedsfører jeres lokale foreningsevent

Læs mere

Byrådets vision: Vejle med Vilje

Byrådets vision: Vejle med Vilje Byrådets vision: Vejle med Vilje Intro En vision er et billede af den ønskede fremtid : Inden for synsvidde, men uden for umiddelbar rækkevidde. Med Vejle med Vilje ønsker Vejle Kommunes Byråd, at borgere,

Læs mere

Danboat. 27. november 2015

Danboat. 27. november 2015 Danboat 27. november 2015 Hvorfor projekt Vild med Vand? Dansk Sejlunion Færre og ældre medlemmer 1/3-del af klubberne mister medlemmer 1/3-del har status quo Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID)

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Kommunikationsstrategi og handlingsplan for Frederiksberg Fairtrade By 2012

Kommunikationsstrategi og handlingsplan for Frederiksberg Fairtrade By 2012 Kommunikationsstrategi og handlingsplan for Frederiksberg Fairtrade By 2012 Som Fairtrade By forpligter Frederiksberg sig til at formidle om Fairtrade internt til kommunens ansatte og eksternt til kommunens

Læs mere

BLIV EN DEMENSVENLIG KOMMUNE DET NATIONALE DEMENSRUM

BLIV EN DEMENSVENLIG KOMMUNE DET NATIONALE DEMENSRUM BLIV EN DEMENSVENLIG KOMMUNE DET NATIONALE DEMENSRUM 2017-2019 JERES KOMMUNE - EN MERE DEMENSVENLIG KOMMUNE At blive ramt af en demenssygdom er blandt de ting, danskere frygter mest. I Danmark er 85.000

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 BAGGRUND... 3 FORMÅL MED KOMMUNIKATIONSGRUNDLAGET... 3 AFSENDER-MODTAGERFORHOLD... 4 ANSVAR... 4 KOMMUNIKATIONSKANALER... 4 STRATEGISKE MÅL... 4 Kommunikationsgrundlag

Læs mere

Ingen kender byen som os

Ingen kender byen som os HJEM TIL KØBENHAVN Ingen kender byen som os Gennem de sidste 12 år har Siesbye Kapsch været en af byens førende liebhavermægler og er den dag i dag stadig den mest effektive og samtidig den største uafhængige

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Arbejde med udviklingsplan og organisering. Landlolland 17. februar 2011

Arbejde med udviklingsplan og organisering. Landlolland 17. februar 2011 Arbejde med udviklingsplan og organisering Landlolland 17. februar 2011 Præsentation Jens Peter Jacobsen Landdistriktskoordinator Faaborg-Midtfyn Kommune Ros-Mari Mattsson Lokalrådsformand Krarup-Espe

Læs mere

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er)

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Lige om hjørnet Dansk Revision har kontorer i 26 byer landet over. Det betyder, at du har mulighed for at få et spændende job tæt på din bopæl uanset, hvor du bor.

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Kompetencerne sidder i Rotary. Der er ca. 40 medlemmer i hver af de 272 klubber, så.. hvis ikke Rotary kan hvem kan så?

Kompetencerne sidder i Rotary. Der er ca. 40 medlemmer i hver af de 272 klubber, så.. hvis ikke Rotary kan hvem kan så? Rotary iværksætter kampagne Der er fokus på iværksætter kultur i Danmark det er de gode idéer, der skal løfte os ud af den økonomiske krise, skabe arbejdspladser og internationalt skal vi have sat fokus

Læs mere

INDLEDNING. For en ting er sikkert, skaber vi ikke selv vores fremtid, vil andre gøre det for os... Lars Hartvig Andersen, Formand for bestyrelsen.

INDLEDNING. For en ting er sikkert, skaber vi ikke selv vores fremtid, vil andre gøre det for os... Lars Hartvig Andersen, Formand for bestyrelsen. te sted at bo ds be t de re væ al sk g or eb ilk S og virke i Aarhus INDLEDNING Vi skal tænke langsigtet, synliggøre betydningen af vores succesfulde erhvervsliv og sikre de allerbedste muligheder for

Læs mere