Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet."

Transkript

1 Notatark Sagsnr G Sagsbehandler Susanne Ernst Ansøgningsskema Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne Branding og bosætning i Hornsyld og Bråskov Formål Projektet skal først og fremmest skabe bosætning i området. Øget bosætning skaber udvikling og fremmer erhvervslivet. Øget bosætning vil også give et bedre kundegrundlag for områdets dagligvarebutikker, flere brugere i foreningerne og Hornsyld idrætscenter. Navne på projektansvarlige Koordinationsudvalget for Hornsyld og omegn Baggrund for projektet Med afsæt i Hedensted kommunes brandingstrategi laves en samlet indsats for branding og bosætning i Hornsyld og Bråskov. I de seneste år har vi oplevet stagnation i befolkningstilvæksten, hvilket påvirker den generelle udvikling i området, bl.a. har erhvervslivet oplevet en afmatning, elevtallet i skolerne er faldende. Den udvikling vil vi gerne vende. Vi føler området har de nødvendige forudsætninger for vækst og tilflytning. Der er alle de faciliteter, der efterspørges: skoler, børnehave, idrætscenter, bibliotek, gode busforbindelser, gode indkøbsmuligheder, mange arbejdspladser, fint stisystem og adgang til rekreative områder. Vi har et aktivt foreningsliv, et godt sammenhold og mange frivillige, der gerne giver en hånd med. Hornsyld er kendetegnet af mange pendler TIL Hornsyld hver dag på arbejde, hvilket potentielt er interessant i forhold til tilflytning. Vi har derfor behov for at gøre omverdenen opmærksom på de muligheder Hornsyld tilbyder, og vi vil lave en kampagne med særlig fokus på pendlerne. Den fælles strategi tænkes ind i projektet gennem værdierne Innovativ, lokalt sammenhold, samarbejde og handlekraft. Værdierne integreres i de otte borgeres kernefortællinger Innovativ: Hornsyld har fokus på innovation og udvikling for virksomheder (især småindustri, håndværkere og iværksættere), og arbejder målrettet med at give små og store ideer og initiativer luft under vingerne. Lokalt sammenhold:

2 Hornsyld giver tryghed og muligheder for alle beboere, med lokale institutioner og stort engagement. Udgangspunktet er, at alle hjælper hinanden og bidrager til fællesskabet på tværs af alders- og kulturelle skel. Samarbejde: I Hornsyld arbejder vi sammen på kryds og tværs. Vi tror på, at jo flere vi er med, jo bedre kan det blive. I samarbejdet ligger værdien af den gensidige forpligtelse, hvor vi holder hinanden ansvarlig for at bidrage til lokalsamfundet og udviklingen af vores område. Handlekraft: Der er kort fra tanke til handling i Hornsyld. Det gælder for virksomheder, såvel som kommunen, borgere og foreninger. Når nogen har en god idé, så er vi villige til at prøve den af og følge den til dørs, sammen. De to værdier Lokalt sammenhold og Innovativ er profilerende værdier, som retter sig eksternt mod målgrupperne. De er værdier, der skal kommunikeres direkte ud fra, og som viser konkrete fordele ved Hornsyld for målgrupperne. De to værdier handlekraft og samarbejde er retningsgivende værdier, og fungerer som rettesnor og mentalitet for alle i Hornsyld. Disse værdier kan også kommunikeres eksternt, men skal i lige så høj grad bruges som referencepunkter i udviklingen af brandingstrategien indadtil. 2

3 Projektets relevans og fokusområde Projektet understøtter kommunens samlede brandingstrategi, og er således til gavn for hele kommunen. Gennem ny bosætning fremmes udvikling af det lokale erhvervsliv med flere arbejdspladser, et bedre kundegrundlag styrker områdets dagligvarebutikker. Projektet understøtter Bråskov og Hornsyld som et aktivt lokalområde, og en positiv udvikling sættes i gang o Støtte udvikling og etablering af erhverv i landdistrikterne o Bosætning, som tager udgangspunkt i Hedensted Kommunes branding strategi o Tværgående projekter, som involverer flere lokalråd eller samarbejde med lokalråd fra andre kommuner. Formål med projektet Vi ønsker at skabe større kendskab til Hornsyld og Bråskov, primært i nabokommunerne for at fremme bosætning og brug af områdets fine faciliteter, f. eks. Hornsyld Idrætscenter, kløverstierne m.m. Øget bosætning kan virke som en dynamo for det lokale erhvervsliv og et styrket grundlag for at bevare et alsidigt udbud af dagligvareforretninger. Aktiviteter og delmål - detaljeret beskrivelse Hele brandingprojektet tager udgangspunkt i historiefortælling om området. 8 borgere er fotograferet i deres næromgivelser, og fortæller hver deres historie om Hornsyld og Bråskov, og bidrager herigennem til samlet fortælling. Dette materiale bruges i forskellige sammenhænge: Store skilte placeres forskellige steder i bybilledet i en afgrænset periode Billeder og tekster indgår som et centralt element på forsiden af en, opdateret hjemmeside, hornsyld.dk Billeder og tekster indgår som et centralt element i ny velkomstfolder Der produceres 8 x 1000 gratis postkort Tilsvarende Elektroniske postkort gøres tilgængelig på hornsyld.dk Der laves særlige pendlerarrangementer( 2014 og 2015) i samarbejde med virksomhederne med fællesspisning, aktiviteter og præsentation af områdets muligheder. I forlængelse heraf aktivitetsdag med udgangspunkt i Hornsyld Idrætscenter Budskaber til ressourcestærke familier i nabokommunen (heraf især indpendlere): - Familievenlig o Tryghed et rart sted for børn at vokse op o Fokus på sundhed o Velfungerende lokal skole, børnehave, og dagpleje o Nyt idrætscenter og én af Danmarks bedste svømmehal her er alt, hvad man har brug for i et godt bysamfund o Gode naboer man føler sig velkommen 3

4 o Stort udbud af foreninger og fritidsaktiviteter o Dejlig natur tæt på mark, skov og hav - Praktisk o Billige byggegrunde o Gode jobmuligheder her er et alsidigt erhvervsliv o Bo tæt på din arbejdsplads o God infrastruktur gode busforbindelser til og fra byen o Decentrale servicetilbud børnepasning og skole altid inden for rækkevidde o God geografi o 5 musikteatre, 5 storbyer og mange biografer inden for 1 time o Mindre lokalsamfund alt er tæt på o Gode lokale indkøbsmuligheder Deltagere i projektet Koordinationsudvalget for Hornsyld og omegn Hornsyld Borgerforening Beboerforeningen i Bråskov Hornsyld Erhvervsforening Hornsyld Idrætscenter Tidsplan for projektet Maj 2014: arbejde med tekster, Maj 2014: opsætning af skilte Maj-august 2014: udvikle ny hjemmeside maj-juni 2014: udarbejde ny velkomstfolder Primo september 2014: pendlerarrangement og aktivitetsdag Primo september 2015: pendlerarrangement 4

5 Budget for projektet Se den vedhæftede budgetopstilling Finansieringsplan for projektet Se den vedhæftede budgetopstilling 5

6 Jeg bor i Bråskov fordi Husene er lidt større!

7 Hornsyld- måden løfter det hele Det aktive foreningsliv og viljen til samarbejde gør Hornsyld til noget særligt - Hornsyld har sin egen måde at gøre det på, og den når vi langt med. Gennem samarbejde og dialog får vi afklaret tingene, og på den måde står vi stærkt, når vi melder ud, hvad vi ønsker og arbejder for. Det siger landinspektør Michael Jonasen, der bor på Søndergade 25 i Hornsyld sammen med Line, der er sygeplejerske, og datteren Katrine. - Jeg stammer fra Thisted, og da jeg var barn og ung kendte jeg intet til Hornsyld, fortæller Michael, der blev færdig som landinspektør fra Aalborg Universitet i Efter endt uddannelse fik han arbejde hos landinspektørfirmaet Bonefeldt & Bystrup i Horsens, som han i dag er medejer af. De første år boede parret i lejlighed i Horsens, men i 1999 købte de huset i Hornsyld. At det lige netop blev her, hænger sammen med, at Michael gennem sit netværk og forbindelser gang på gang stødte på folk, der sagde, at Hornsyld var et godt og aktivt sted med en god handlekraft. - Jeg var jo lige kommet til Horsens, og jeg hørte ofte folk snakke om udviklingen og mulighederne i Hornsyld, og derfor blev jeg interesseret. - Da der samtidig var gode faciliteter for børnepasning og skole, svømmehal og idrætscenter, gode indkøbsmuligheder, mange foreninger, et aktivt erhvervsliv og sidst men ikke mindst, en dejlig natur, ja, så blev vi hurtigt sporet ind på, at Hornsyld skulle være vores by. Da Michael og Line kom til byen, oplevede de, at rigtigt mange mennesker tog varmt imod dem. - Folk var utroligt hjælpsomme, og vi blev hurtigt involveret i byens foreningsliv, hvilket var en god start. Line har været i forældrebestyrelse i børnehaven, i svømmeklubbens bestyrelse og byens daværende kulturforening, mens Michael involverede sig i Hornsyld Idrætscenter, hvor han var formand i en årrække, i byens vandværk, hvor han blev formand, samt i mange andre ting, bl.a. erhvervsforening, bladudvalg, koordinationsudvalg og meget mere. - Vi har været aktive i foreningslivet alle årene, og det har givet os et stort netværk. Vi har bidraget med noget på den måde, men vi har samtidigt fået utroligt meget igen. Man har stor indflydelse på, hvordan tingene skal udvikle sig via foreningslivet, det er bare at gribe muligheden. - I Hornsyld er der mange mennesker, der bidrager på en eller anden måde, og alle er medvirkende til, at tingene fungerer. Det er meget værdifuldt. Naturen og de landlige omgivelser spiller også en stor rolle for familien, der har udsigt til skov og grønne marker, selv om de bor lige midt i byen. - Den kombination er så vigtig for os. Vi er på landet, men alligevel tæt på byen - og også tæt på de større byer. Det er alt sammen privilegier, som vi nødigt vil undvære, siger Michael Jonasen.

8 Procent Notatark Sagsnr P Sagsbehandler Mette Korsgaard Harbøll Udkast til brandingstrategi for Hornsyld Udkastet bygger på 2+1 s overordnede brandingstrategi for Hedensted Kommune, med tilføjelser og justeringer, så strategien er målrettet Hornsyld. Udkastet til brandingstrategi for Hornsyld er blevet udarbejdet af brandingmedarbejder Mette Harbøll på forespørgsel fra lokalrådsformand Torsten S. Petersen og lokalrådsmedlem Ole Simonsen, og præsenteres på borgermøde i Hornsyld d. 20/ Lokalrådet i Hornsyld kan derefter gennemarbejde, tilrette og evaluere brandingstrategien med sparring fra kommunens brandingmedarbejder og gerne med inddragelse af borgere, virksomheder og andre interessenter. Hvorfor branding? Hedensted Kommune oplever et fald i indbyggertallet: 2,00% Årlig vækst i procent 1,50% 1,00% 0,50% 630 Vejle Kommune 615 Horsens Kommune 766 Hedensted Kommune 0,00% ,50% Årlig vækst i % Gennem brandingindsatsen ønsker vi at ændre Hornsylds og de andre lokalområder image, så borgere og virksomheder får øjnene op for, at det er et attraktivt sted at etablere sig. En Epinionmåling foretaget for kommunen i december 2013 viser, at kommunens image ikke er som ønsket, når det gælder borgere her er en oversigt over de ord, der er nævnt mere end 5 gange i en spørgeskemaundersøgelse over, hvad man tænker på, når man hører ordet Hedensted Kommune :

9 Børnefamilier i nabokommunerne: Virksomheder og iværksættere i DK: Størrelsen på ordene angiver, hvor mange gange, de er blevet nævnt af respondenter i undersøgelsen. BRANDPLATFORMEN Brandplatformen består af: Værdier, Kernefortælling, Slogan og Visuel identitet. Det er disse elementer, som udgør skelettet for hele brandingstrategien, og som alle initiativer skal kalibreres op imod. Anbefalede værdier: Innovativ: Hornsyld har fokus på innovation og udvikling for virksomheder (især småindustri, håndværkere og iværksættere), og arbejder målrettet med at give små og store ideer og initiativer luft under vingerne. Lokalt sammenhold: Hornsyld giver tryghed og muligheder for alle beboere, med lokale institutioner og stort engagement. Udgangspunktet er, at alle hjælper hinanden og bidrager til fællesskabet på tværs af alders- og kulturelle skel. Samarbejde: I Hornsyld arbejder vi sammen på kryds og tværs. Vi tror på, at jo flere vi er med, jo bedre kan det blive. I samarbejdet ligger værdien af den gensidige forpligtelse, hvor vi holder hinanden ansvarlig for at bidrage til lokalsamfundet og udviklingen af vores område. Handlekraft: Der er kort fra tanke til handling i Hornsyld. Det gælder for virksomheder, såvel som kommunen, borgere og foreninger. Når nogen har en god idé, så er vi villige til at prøve den af og følge den til dørs, sammen. De to værdier Lokalt sammenhold og Innovativ er profilerende værdier, som retter sig eksternt mod målgrupperne. De er værdier, der skal kommunikeres direkte ud fra, og som viser konkrete fordele ved Hornsyld for målgrupperne. De to værdier handlekraft og samarbejde er retningsgivende værdier, og fungerer som rettesnor og mentalitet for alle i Hornsyld. Disse værdier kan også kommunikeres eksternt, men skal i lige så høj grad bruges som referencepunkter i udviklingen af brandingstrategien indadtil. 2

10 Kernefortælling Kernefortællingen skal binde værdierne sammen i en simpel ramme, der er uafhængig af målgrupper, tid og sted. Kernefortællingen for Hornsyld er en tilpasset variant af den overordnede kernefortælling for Hedensted Kommune. Den kan bruges i sin helhed, når der kommunikeres om området, eller der kan klippes i den, så udvalgte passager bruges. FOR ALLE DER VIL Hornsyld er én af Hedenstederne, der er de lokalområder, som ligger i Hedensted Kommune. Kommunen er kåret til det bedste sted at bo uden for hovedstadsområdet og én af Danmarks bedste kommuner at drive erhverv i. Vi ligger midt i den jyske vækstzone mellem Kattegat og Gudenåens udspring med god forbindelse til hele landet via E45 og Midtjyske Motorvej. Den centrale placering og en række gode erhvervsvilkår gør det attraktivt at drive virksomhed her. Og familier har både let adgang til byens puls og den tryghed, Hornsyld kan tilbyde. I Hornsyld har vi særligt fokus på at være en sund og grøn by, og vi har et alsidigt erhvervsliv med mange arbejdspladser. På grund af det stærkt forankrede fællesskab i byen har vi bevaret og styrket den lokale skole og andre institutioner, hvilket yderligere fastholder og styrker det gode liv her. Den gensidige forventning er, at alle bidrager til at løse udfordringer og realisere ideer sammen. Det er derfor, at du her oplever engagement, handlekraft og nærvær blandt dine naboer og kolleger. Det er derfor vi siger, at Hornsyld og Hedenstederne er for alle der vil. Kampagnenavn og slogan Vi kalder lokalområderne i kommunen for Hedenstederne for at fremhæve, at lokalområderne har en række værdifulde fællestræk. Det anbefales, at Hornsyld i sin kommunikation fortæller, at byen er én af Hedenstederne for derved at signalere, at byen indgår i et større fællesskab, og for at nyde godt af den branding, der kommer til at være af Hedenstederne. Det generelle slogan på tværs i hele kommunen er For alle der vil. Hornsyld er velkommen til at bruge dette slogan, fx i variationen Hornsyld - For alle der vil være i centrum, for at skabe et link til Hedenstederne og samtidig bevare ånden i det hidtidige slogan ( Hornsyld i Centrum ). Sloganet kan desuden varieres i forhold til budskab og kontekst, fx Hornsyld for alle der vil være aktive, Hornsyld - for alle der vil være sunde, Hornsyld - for alle der vil bo grønt, Hornsyld for alle der vil løbe for livet etc. Disse under-slogans skal have de overordnede budskaber og målgrupper in mente. Vi siger For alle der vil for at fortælle, at vi er åbne over for og sætter pris på alle, der vil give en hånd med for fællesskabets skyld. For alle der vil er dermed en invitation til de, der har lyst og mod til at præge og deltage i deres egen hverdag. 3

11 Karakteristik af For alle der vil : - Strategisk: Skaber sammenhæng mellem at gøre noget og at kræve noget. I Hornsyld løfter vi alle i flok. Det er indbydende og stiller krav til målgrupperne. - Målgruppe: Rammer udadtil og tæt på målgruppen af mennesker der aktivt søger indflydelse og deltagelse i egen hverdag og liv. - Budskab: Signalerer at alle kan være med, men at det forpligter. Opstiller en ramme eller platform hvor alle kan komme og deltage, hvis de kan og vil. Signalerer dermed begrænset åbenhed. - Værdier: Passer nogenlunde på alle værdier: o Lokalt sammenhold: Lige på kornet signalerer at alle kan være med, hvis de deltager aktivt o Innovation: Sammenfattet i at ville noget i modsætning til at få o o Handlekraft: Signalerer handlekraft gennem at ville Samarbejde: Signalerer samarbejde direkte ved at fokusere på alle frem for dig, os, dem etc. - Indhold: Er en halvåben invitation til at komme og være med. Man skal yde for at nyde. - Sprogligt: Underfundigt, tankevækkende og en smule provokerende. - Versionering: Kan bruges til alle projekter og hives frem i brødtekster mv. - Vurdering: For alle der vil er skarpt og ekskluderende, og kan derfor give et præg af, at Hedenstederne bedst kan lide nogle indbyggere. Ordet alle bløder sloganet op, så det dog fremstår attraktivt. Det er appellerende til den rigtige målgruppe, og passer godt sammen med det lokale engagement i landsbyerne. 2+1 anbefaler For alle, der vil, fordi det giver kant og skaber opmærksomhed i mediestrømmen og ligger godt til målgrupperne. Visuel identitet Logoet for Hedenstederne ser således ud: Logoet symboliserer de enkelte lokalområder og kommunens udformning, og farvespillet er frisk, legende og moderne. Det anbefales, at Hornsyld bruger Hedenstederne-logoet som supplement til Hornsylds eget logo i tryksager, på internettet etc. for at signalere, at byen er én af Hedenstederne. Hornsylds eget logo kunne evt. tilrettes, så det er i samme stil som Hedenstedernes logo. I så fald kunne farveskalaen holdes i nogle af de nuancer, som 2+1 har valgt ud: 4

12 Det er dog vigtigt, at Hornsylds logo adskiller sig fra Hedentedernes logo, så man ikke kommer til at forveksle de to. KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Kommunikationsstrategien skal få de rette budskaber ud til de rette målgrupper via de rette kanaler. Den sætter retningen for den konkrete kontakt med potentielle borgere og virksomheder. Derfor er det vigtigt at prioritere, hvad vi vil sige til dem for at opnå så slagkraftig et budskab som muligt. I det følgende gives en række anbefalinger til hvilke budskaber, der skal slås særligt på i forhold til hvilke målgrupper. Elementer: Målgrupper, Budskaber og Kanaler. Målgrupper Nedenstående er de primære modtagere af vores budskaber og dem vores direkte kommunikation og initiativer primært retter sig imod: Borgere: - Ressourcestærke børnefamilier i nabokommunen (fx indpendlere) - Unge fraflyttere (herunder tidligere efterskoleelever i Hornsylds omegn) Erhverv: - Virksomheder, der skal flytte (især inden for småproduktion og håndværk) - Iværksættere Ressourcestærke familier fra lokalområdet: De er vokset ud af deres nuværende bolig og vil have hus, have og frisk luft og en acceptabel afstand til arbejde. Nogle pendler allerede ind i Hornsyld til arbejde. Herudover, familier fra resten af landet, som har fået job i lokalområdet og nu skal finde en bolig, som lever op til deres drømme. De har arbejde og er interesseret i at bidrage til fællesskabet. Hvornår er det relevant for målgruppen at flytte til Hornsyld? - Familien vokser - Man har fået nyt job i Hornsyld, i en anden af Hedenstederne eller i nabokommunerne Vejle eller Horsens - Nogle pendler allerede ind til Hornsyld, og vil gerne bo tættere på arbejde - Man planlægger at få børn eller har førskolebørn og man er interesseret i at institutionerne ligger tæt på hjemmet - Ved skilsmisser har man brug for en billigere bolig, hvor der stadig er plads til børnene Hvad er målgruppens behov? - Nære og gode skoler samt fleksibilitet i børnepasningen - Job i nærheden af bopælen eller let at komme til det - Konkurrencedygtige grundpriser, så der er råd til bil nr. 2 - Fællesskab i lokalsamfundet, så man hjælper hinanden med problemer Prioriterede grupper: Indpendlere og nyansatte. 5

13 Unge fraflyttere: De har netop forladt Hornsyld og de omkringliggende områder for at arbejde, studere m.v. De kender området og er knyttet dertil. Den binding skal der drages fordel af, når de er færdiguddannede og aspirerer til at stifte familie og få børn. Det handler om at de skal have mulighed for at give deres børn den samme gode og trygge opvækst, de selv har haft. Hvornår er det relevant for målgruppen at flytte til Hornsyld? - Færdige med uddannelsen og skal til at etablere sig med børn etc. - Står overfor at søge job og kigger i området Hvad er målgruppens behov? - Job i nærheden af bopælen eller let at komme til det - Konkurrencedygtige grundpriser - Lokale netværk er stadigvæk til stede i området - Gode børnepasningsmuligheder særligt ift. småbørn Iværksættere: Iværksættere fra hele landet, som er tiltrukket af de gunstige rammer for virksomheder og iværksættere, som Hornsyld og Hedenstederne kan tilbyde. Og som ser en fordel i at blive en del af en kommune, der udvikler Danmark som produktionsland og gør en ekstra indsats for sine virksomheder. Hvornår er det relevant for målgruppen at flytte til Hornsyld? - Når et nyt projekt er i støbeskeen, men der mangler nogen at sparre med omkring udvikling og produktion - Når et produkt er klart til produktion - Nar man mangler inspiration til nye projekter Hvad er målgruppens behov? - Ligesindede iværksættere, man kan sparre med - Adgang til rådgivning og viden ift. produktion og udvikling af produkter - Billig husleje og lave afgifter - Hurtig, støttende og effektiv sagsbehandling fra kommunen Virksomheder, der skal flytte: Virksomheder inden for især produktionssektoren, fx. småindustri og håndværkere, som skal flytte dele af virksomheden eller åbne nye afdelinger og gerne vil være godt placeret i forhold til transport, logistik og distribution. Hvornår er det relevant for målgruppen at flytte til Hornsyld? - Nye satsninger - Ændringer i markedet - Behov for at udvikle dele af sin produktportefølje eller produktionsgange - Anlæg af produktionsanlæg Hvad er målgruppens behov? - God infrastruktur - Hurtig og effektiv sagsbehandling - Løsningsorienteret og imødekommende samarbejde med kommunen - Lave grund- og ejendomsudgifter - Adgang til kvalificeret arbejdskraft - Adgang til viden og netværk - Gode tilbud til medarbejderne 6

14 Budskaber Det overordnede budskab er formuleret i kernefortællingen, som skal ramme alle målgrupper lige meget og derfor binde hele strategien sammen. Derunder kommer en række underliggende budskaber direkte til målgrupperne. Budskaberne kan enten baseres på eksisterende styrker eller på fremtidige, retningsgivende initiativer. Men overordnet set, er det vigtigt at de er ærlige og dækkende over hvad Hornsyld rent faktisk har og står for. De underliggende budskaber er specifikke for målgrupperne og skal som minimum kunne bindes op på en af værdierne: - Innovativ - Lokalt Sammenhold - Samarbejde - Handlekraft På de følgende sider er budskaberne opsummeret i forhold til de fire målgrupper. Dernæst præsenteres de retningsgivende, mulige nye budskaber, og sidst temaer, der strukturerer den eksterne kommunikation og inddeler budskaberne. Budskaber til ressourcestærke familier i nabokommunen (heraf især indpendlere): - Familievenlig o Tryghed et rart sted for børn at vokse op o Fokus på sundhed o Velfungerende lokal skole, børnehave, og dagpleje o Nyt idrætscenter og én af Danmarks bedste svømmehal her er alt, hvad man har brug for i et godt bysamfund o Gode naboer man føler sig velkommen o Stort udbud af foreninger og fritidsaktiviteter o Dejlig natur tæt på mark, skov og hav - Praktisk o Billige byggegrunde o Gode jobmuligheder her er et alsidigt erhvervsliv o Bo tæt på din arbejdsplads o God infrastruktur gode busforbindelser til og fra byen o Decentrale servicetilbud børnepasning og skole altid inden for rækkevidde o God geografi o 5 musikteatre, 5 storbyer og mange biografer inden for 1 time o Mindre lokalsamfund alt er tæt på o Gode lokale indkøbsmuligheder Budskaber til unge fraflyttere: - Børnevenlig o Din gamle skole eksisterer endnu/giv dine børn din egen barndom o Vi gør dit barn dygtigt - Attraktivt o Verdens største parkour-bane o 5 musikteatre og mange andre kulturelle tilbud inden for 1 time o Mindre lokalsamfund alt er tæt på 7

15 Budskaber til produktionsvirksomheder: - Beliggenhed o Kort til det hele o E45 og den midtjyske motorvej vej i alle retninger o God infrastruktur o Ingen dækningsafgift - Gode rammevilkår o Næstbilligste grundskyld i Danmark o Billige erhvervsgrunde o En indgang til kommunen o Sundt og alsidigt erhvervsliv i byen o Samarbejde i øjenhøjde åben, imødekommende og løsningsorienteret o Dansk Produktions Univers i kommunen o Stort opland til arbejdskraft Budskaber til iværksættere: - Beliggenhed o Kort til det hele o E45 og den midtjyske motorvej vej i alle retninger o God infrastruktur - Gode rammevilkår o Næstbilligste grundskyld i Danmark o Billige erhvervsgrunde o En indgang til kommunen o VIP-kort til nye virksomheder fx 24 timers service o Mentorprogrammer o Hedensteds Helte (iværksættertræf) o Fysiske rammer for innovation i DPU o Samarbejde i øjenhøjde - åben, imødekommende og løsningsorienteret Tre overordnede temaer De mange budskaber kan bindes sammen i fire overordnede temaer, som strukturerer al udadgående kommunikation, og som går på tværs i hele kommunen. Temaerne strukturerer budskaberne og skaber derved en konsistens i den eksterne kommunikation, samtidig med at fastholde fokus på værdierne, slogan og kernefortællingen: FOR ALLE DER VIL - - For alle der vil gro (familievenlig) - For alle der vil være med (inkluderende) - For alle der vil være tæt på det hele (tæt på) - For alle der vil vækste (erhvervsvenlig) Familievenlig for alle der vil gro: Er målrettet børnefamilier og unge fraflyttere. Her slås på de lokale institutioner og den trygge opvækst som barn her. Det handler om at fortælle, at vi skaber de rette rammer og indhold for at børn i Hornsyld bliver klædt godt på til deres videre uddannelse og arbejdsliv. Vi skal også fortælle, at Hornsyld er en sund og grøn by. Inkluderende for alle der vil være med: Er målrettet borgere og virksomheder. Handler om det tætte samarbejde mellem lokalråd, virksomheder, borgere og foreninger i forhold til at udvikle fælles projekter. 8

16 Tæt på for alle der vil være tæt på det hele: Er målrettet borgere og virksomheder. Her slås på Hornsylds optimale placering, hvor der er kort til det hele. I Hornsyld får man landlig tryghed, muligheder og pulserende byliv 15 minutter væk. Derudover billige erhvervsgrunde og nem adgang til hele Danmark via vejnettet. Erhvervsvenlig for alle der vil vækste: Budskabet er rettet direkte til både virksomheder især inden for produktion og håndværk og iværksættere. Her slås på de stærke rammevilkår, byens konstruktive tilgang til erhvervslivet og Dansk Produktions Univers. FORESLÅEDE INITIATIVER OG AKTIVITETER De følgende initiativer er konkrete indsatser, der skal ramme målgrupperne og gøre det mere attraktivt at bo i Hornsyld/Hedenstederne. De er alle relateret til budskaberne og værdierne. Familievenlig for alle der vil gro: Temaskoler OBS: Initiativ, der allerede er søsat i Hedenstederne med musik i Tørring, naturvidenskab i Juelsminde og idræt i Hedensted. Koncept: Kunne Skolen i Midten være en temaskole? Budskab: Vi går forrest i forhold til at give de dygtigste og mest ambitiøse skoleelever de bedste muligheder ud fra deres niveau, behov og interesser. Praktik: Hvis der er et ønske om at gøre Skolen i Midten til en temaskole koordineres dette med undervisningschefen tag fat i brandingmedarbejderen for sparring omkring idégrundlaget. Døgnpasning OBS! Initiativ, der er i en undersøgelsesfase på tværs af kommunen. Der bliver nedsat en tværfaglig gruppe, sandsynligvis en temagruppe med politikere, som vil undersøge økonomi, ressourcer og modeller. Koncept: Døgnpasning for store og små - så mor og far har større fleksibilitet. Etablering af pasningsmuligheder for store og små, der har åbent 24 timer i døgnet så mor og far har større fleksibilitet i hverdagen. Budskab: Vi er åbne over for den travle hverdag som familie, og tilbyder derfor at give en hånd med i børnepasningen, når det ikke lige passer. Praktik: Initiativet går på tværs af kommunen, og en tværfaglig gruppe vil i første halvår 2014 undersøge grundlaget for initiativet. På-gensyn-pakken OBS! Initiativ, der er igangsat for hele kommunen. Pakke udsendes i løbet af Koncept: Unge, der flytter fra Hornsyld (og andre af Hedenstederne), modtager en På gensynpakke med smagsprøver fra lokale virksomheder, informationer om kommunen etc. Pakken suppleres med to opfølgninger efter hhv. 2-3 år og 5-6 år, når de unge er tættere på at være klar til at flytte tilbage. Budskab: Held og lykke med din videre færd men glem ikke hvor du kommer fra. Hedenstederne står altid parat til at modtage dig med åbne arme. 9

17 Praktik: Har I forslag til Hornsyld-virksomheder, der kunne bidrage med indhold til pakken, så kontakt brandingmedarbejderen. Bedre samarbejder med efterskolerne i brandingøjemed Koncept: Forslag unge og evt. deres forældre på efterskole i Hornsyld-området modtager en intropose med smagsprøver fra lokale virksomheder, informationer om kommunen etc. Byen søger løbende at profilere sig over for efterskolerne. Budskab: Hornsyld er et godt område for familier her kan du og dine fremtidige børn trives og gro. Praktik: Kontakt brandingmedarbejderen for sparring. Inkluderende for alle der vil være med Book en borger OBS! Initiativ, der går på tværs af hele kommunen. Koncept: Borgere som overvejer at flytte til Hornsyld kan booke en borger, der viser rundt i kommunen og fortæller om alle fordelene ved at bo i Hedensted, via ejendomsmægleren (har lighedstræk med Brobygger-ordningen). Det kan ske direkte via fx hjemmeside eller formidles, fx af ejendomsmæglere. Borgerne kan rekrutteres fra Ambassadørbanken. Budskab: I Hornsyld kan du møde folk som dig selv og høre, hvorfor de har det godt i Hornsyld. Praktik: Har I forslag til Hornsyld-borgere, der vil stå til assistance med info til potentielle tilflyttere, så kontakt brandingmedarbejderen. Ambassadørbanken borgere OBS! Initiativ, der går på tværs af hele kommunen Koncept: Borgere og virksomhedsejere/-ledere, som er ildsjæle og går forrest giver troværdighed og er bedst til at sprede glæde og motivation. Ambassadørbanken samler alle ildsjæle i et netværk, så der kan trækkes på dem i nye projekter. På sigt kan ambassadørbanken være med til at skabe PR-historier. Borgere som ambassadører kan fortælle deres netværk om, hvordan det er at bo i Hornsyld. Budskab: I Hornsyld trækker borgerne og kommunen i samme retning og løser problemerne og udfordringer i fællesskab. Praktik: Der kunne oprettes et korps af borgere, der vil gøre en ekstra indsats for at trække tilflyttere til (fx som Brobyggere). Disse borgere vil vi kunne trække på, når der skal udarbejdes case-historier til pressemeddelelser og egne medier. Kontakt brandingmedarbejderen for koordination på tværs af kommunen. Endelig kan Hornsyld-borgere på mere uformel basis virke som ambassadører ved at informere deres eget netværk om, hvordan det er at bo i Hornsyld (og virksomhedsejere/-ledere kan informere deres indpendlere). Det kunne evt. være via en USB-nøgle, der kan bestilles til en ven/en medarbejder via Hornsylds hjemmeside eller ved at kontakte en koordinator fra Hornsyld. Idé: Flyttemand-USB: En idé er at få produceret USB-nøglen, så den fx er udformet som en flyttemand, med teksten Flyt til Hornsyld på ryggen. På USB-nøglen kan der 10

18 være informationer om Hornsyld, info om aktuelle huse til salg, individuelle rabatkoder til butikker, fritidsaktiviteter og foreninger i Hornsyld, adresser på Brobyggere og andre, der kan være til assistance (fx ejendomsmæglere) etc. Flyttemanden kan også deles ud til pendlere, evt. af virksomheder i Hornsyld, der får nye medarbejdere, der ikke bor i kommunen. Forskellige udgaver af flyttemand-usb. Teksten Flyt til Hornsyld printes på ryggen USB-nøglen kan købes via følgende hjemmesider: USB People (ca. 40 kr. pr. styk) Event for indpendlere Koncept: Indpendlere inviteres til et arrangement med det formål at de skal få øjnene op for, hvor attraktiv Hornsyld er at bo i. Pendlerne identificeres af virksomhederne, og inviteres med partner og børn, idet beslutningen om at flytte er et familieanliggende. Pendlere får udleveret materiale om kommunen, evt. på en USB-nøgle udformet som en flyttemand, eller alternativt via en folder. Ejendomsmæglere kan komme og fortælle om konkrete byggegrunde og huse, og lokalrådsformanden/skolelederen/m.fl. kan fortælle om faciliteterne i byen. Borgere (gerne tilflyttere) kan optræde som cases og fortælle om, hvad de synes om ben. Arrangementet kunne finde sted en hverdagsaften, med spisning. Budskab: Flyt til Hornsyld byen er attraktiv for familier. Bo tæt på din arbejdsplads. Kommunikation: Involver gerne virksomhederne og lad dem invitere de pendlere, der ikke bor i kommunen. Praktik: Pendlerne udpeges af virksomhederne, og der udarbejdes en invitation, som virksomhederne kan give videre til målgruppen. Fortæl om arrangementet på relevante internetfora. Arrangementet kan få omtale i pressen vend det evt. med brandingmedarbejderen, der kan give råd mht. en pressemeddelelse. Erhvervsforeningen kan evt. støtte arrangementet. 11

19 Tæt på for alle der vil være tæt på det hele Kort til det hele OBS! Initiativ, der er igangsat for hele kommunen. Kortet vil figurere på en tilflytterhjemmeside, Koncept: Interaktivt kort på en hjemmeside til at tiltrække investeringer og nye borgere. Hornsyld ligger i midten af Jyllands vigtigste vækstzone, den smukkeste natur, og de største byer. Kort til huse til salg, kort til transport, kort til brombærkrat og kælkebakker. Åben platform, hvor borgerne også kan bidrage med indhold. Budskab: Hele oplandet er også en del af lokalområdet. Giver målgrupperne overblik og fjerner oplevet afstand. Praktik: Kortet udarbejdes af webbureauet Kraftvaerk, og er under udarbejdelse. Kontakt brandingmedarbejderen hvis I har ideer til, hvad der skal på kortet (det kan udbygges løbende). Erhvervsvenlig for alle der vil vækste Ambassadørbanken virksomheder OBS! Initiativ, der går på tværs af hele kommunen Koncept: Virksomhedsejere/-ledere, som er ildsjæle og går forrest giver troværdighed og er bedst til at sprede glæde og motivation. Ambassadørbanken samler alle ildsjæle i et netværk, så der kan trækkes på dem i nye projekter. Budskab: I Hornsyld trækker virksomheder, borgere og kommunen i samme retning og løser problemerne og udfordringer i fællesskab. Praktik: Ambassadører kunne være ildsjæle blandt virksomhedsejere/-ledere i Hornsyld, der vil gøre en ekstra indsats for at trække andre virksomheder til (fx som Brobyggere). Disse nøglepersoner vil vi kunne trække på, når der skal udarbejdes case-historier til pressemeddelelser og egne medier. Kontakt brandingmedarbejderen for koordination på tværs af kommunen. Hurtigt på nettet for alle OBS! Initiativ, der er i en undersøgelsesfase på tværs af kommunen. Koncept: Borgere og virksomheder i hele kommunen kan komme hurtigt på internettet og har mobildækning. Budskab: Vi er frontløbere på IT og Tele i Danmark og Skandinavien. Praktik: Initiativet går på tværs af kommunen, og en tværfaglig gruppe samt en ekstern ekspert vil i første halvår 2014 undersøge grundlaget for initiativet. Velkomstpakke til nye virksomheder OBS! Initiativ der går på tværs af kommunen Koncept: Når nye virksomheder etablerer sig i Hornsyld, skal de som det første modtage en velkomstpakke fra kommunen til både ledelsen og alle medarbejdere. Budskab: Vi lægger vægt på dialog og samarbejde med virksomhederne og er proaktive i denne sammenhæng. Det er vigtigt for os at vide hvad virksomhederne forventer af os, og hvad vi kan gøre for dem. 12

20 Praktik: Direkte kommunikation med nye virksomheder, og spredning af rygterne om initiativet igennem deres netværk. Prioritering af initiativet i eksempelvis Borgmesteren eller erhvervschefens kalendere, så de kan tage ud og møde ledelse og medarbejdere i nye virksomheder. Velkomstpakken vil blive sat sammen og søsat i 2014 kontakt brandingmedarbejderen for at give evt. input. Kanaler Kanalerne angiver den måde vi får budskaberne ud til målgruppen. De traditionelle kanaler omfatter PR, annoncering mv., men vi bør tænke i så mange og så forskelligartede kanaler som muligt ift. at komme i kontakt med målgrupperne. 2+1 anbefaler en mangefacetteret og flerstrenget tilgang, med nye og varige initiativer som det bærende element. Når budskaberne skal formidles ud kan det for Hornsyld evt. være via: - Skilte ved indfaldsvejene - Lokale nyhedsmedier (pressemeddelelser) og websites - Ejendomsmæglersites - Hornsylds hjemmeside - Facebook - Via lokale ambassadører (både borgere og virksomhedsejere/-ledere) - Via det lokale erhvervsforum - Info til arrangementer - Give-aways som flyttemand-usb-nøgle - Tilflytterhjemmeside for Hedenstederne, der søsættes ca 1. april - Brochurer med nøglebudskaber til de forskellige målgrupper (evt. reklamefinansierede tryksager) Forslag til Hornsylds hjemmeside - Flere fotos med mennesker på (for at understrege det lokale sammenhold) - Cases med borgere, der er flyttet til byen (evt. med kontaktdetaljer, så man kan høre mere) - Overskueligheden øges; menupunkterne kigges igennem blanke sider fjernes etc. Færre menupunkter (man plejer som tommelfingerregel at sige, at folk maks. kan overskue 6-8 menupunkter). Der kunne så være nogle flere underpunkter i stedet. - Søgemaskineoptimering - Det grafiske gives et løft - læg evt. layoutet op af designet på (går i luften ca. 1. april) for at få en synergieffekt kontakt brandingmedarbejderen for input til dette. 13

21 Hedenstedernes tilflytterhjemmeside, udkast til layout NÆSTE SKRIDT Der arbejdes videre med strategien på lokalt plan, og en egentlig handlingsplan med indsatsområder og tidsplan udarbejdes. Som en del af dette arbejde skal der findes ressourcer til at gennemføre de kampagner/initiativer, der er enestående for Hornsyld. Tag fat i brandingmedarbejder Mette Harbøll for sparring omkring, hvilke aktører, der kan inddrages, og hvordan idéerne kan blive en realitet. Mette Korsgaard Harbøll Brandingmedarbejder Fællessekretariatet Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted M: D: T:

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Hvorfor er kommunal branding spild af penge & Hvad skal kommunerne gøre i stedet? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter,

Hvorfor er kommunal branding spild af penge & Hvad skal kommunerne gøre i stedet? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Hvorfor er kommunal branding spild af penge & Hvad skal kommunerne gøre i stedet? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 9000 Mængdeindeks

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

FÅBORG MIDTFYN KONKURRENTANALYSE 19.01.2009 LANGELAND: "Vores Ø" SVENDBORG: "Cittaslow mere mellem øerne" ODENSE: "At lege er at leve" (bruges perifært) ASSENS: "Mulighedernes land" Nyborg: "De bedste

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Introduktion til kommunebranding

Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Kommunernes interesse for branding som kommunikations- og ledelsesstrategi synes at være stigende i disse år. Den øgede opmærksomhed kan

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Dianalund UdviklingsRåd DUR Til Sorø Kommune: 14. september 2014 pbc-hrc plan@soroe.dk Borgmester Gert Jørgensen Bidrag fra Dianalund Udviklingsråd/DUR til Udviklings- og planstrategi 2014 Sorø Kommunes

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Møde om borgerbudgetter den 16. marts 2015 Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Hvilke temaer, synes du er vigtigst, når vi samme skal udvikle kommunen med borgerbudgetter Hvem

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

Klub-building- Spil din klub i form

Klub-building- Spil din klub i form Klub-building- Spil din klub i form Temahæfte - Kommunikation - positive historier fra din klub Vær åben og fortæl de gode historier - så opleves klubben mere attraktiv Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN Aarhus og Østjylland har brug for en ny regional lufthavn REGIONALE LUFTHAVN En regional lufthavn tæt på Aarhus og centralt i Østjylland vil gavne hele Midtjylland markant. Forslaget indeholder to placeringer.

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik?

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Danmarks Domstoles medarbejdere kommunikerer allerede med hinanden, med borgerne, pressen og vores øvrige samarbejdspartnere. Så hvad skal vi bruge en kommunikationspolitik

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

*** Kommunikationsstrategi ***

*** Kommunikationsstrategi *** *** Kommunikationsstrategi *** VISION Vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation 1 af 7 Dansk Svømmeunions kommunikationsstrategi Indledning For en organisation som bygger på medlemsdemokrati og som

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

resultatgivende trygsager online og offline

resultatgivende trygsager online og offline resultatgivende trygsager online og offline GRAFISK FORUM har mange års erfaring og medarbejdere, der sætter en ære i at rådgive om grafiske totalløsninger, så du får den rigtige kvalitet til den rigtige

Læs mere

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd.

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd. Projekt Felding 2010 Med Projekt Felding 2010, har borgerne i Nr. Felding skabt et projekt, der både rækker langt ind i fremtiden, og som også et godt bud på, hvordan landsbyerne globalt kan sikre vækst

Læs mere

Hvorfor? Fordi det skal være sjovt at drømme, udvikle og samarbejde

Hvorfor? Fordi det skal være sjovt at drømme, udvikle og samarbejde Det var jo bare en drømmeagtig idé til at starte med. Men så snakkede vi lidt mere om det og pludselig havde vi en plan om en grillhytte, lavet i fællesskab. Klask! For hvem? For borgere, lokalråd, foreninger

Læs mere

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo!

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo! 2012-2022 Gudbjerg et rart sted at bo! Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under navnet Visionsplaner eller Hvor skal

Læs mere

samarbejder informerer illustrerer leder underviser coacher lytter mødes taler involverer rådgiver annoncerer smiler diskuterer betjener

samarbejder informerer illustrerer leder underviser coacher lytter mødes taler involverer rådgiver annoncerer smiler diskuterer betjener Kommunikationsstrategi 2012-2014 Når vi kommunikerer i Køge Kommune samarbejder informerer illustrerer leder hjælper underviser coacher taler lytter mødes involverer rådgiver annoncerer telefonerer viser

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere!

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! Dansk Cøliaki Forening Strategi 2020 Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! STØRRE, STÆRKERE & BEDRE VI VIL SÅ MEGET MERE! Baggrund De sidste par år er der sket rigtig meget i Dansk Cøliaki Forening

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender LinkedIn Velkommen Loyalitetsreglen Folk køber fra dem, de kender Grundlaget for succes Opbygning af netværk Løbende optimering, justering & udvikling Ressourcer til planlægning, administration & produktion

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Forslag. til udviklingsarbejde i lokalsamfundene - proces for projekt Udvikling i en hel kommune

Forslag. til udviklingsarbejde i lokalsamfundene - proces for projekt Udvikling i en hel kommune Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 24. maj 2011 Sagsnr.: 201103042-12

Læs mere

Kom flyvende fra start

Kom flyvende fra start Kom flyvende fra start Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Kernekunderne: Iværksættere og lokale mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 10 års erfaring med salg og marketing Har arbejdet

Læs mere

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014 BRANDING & IMAGESKABENDE KOMMUNIKATION Aabenraa Kommune 17. januar 2014 1 2 HVORFOR CITY BRANDING? For 25 år siden valgte 83% af alle mennesker virksomheden eller jobbet. I dag vælger 65% af alle mennesker

Læs mere

INNOVATIONSCENTER OPSTART AF PROJEKT VED SKIBBILD- NØVLING TÆT VED GØDSTRUP INFORMATION OM INOVATIONSPROJEKT MED

INNOVATIONSCENTER OPSTART AF PROJEKT VED SKIBBILD- NØVLING TÆT VED GØDSTRUP INFORMATION OM INOVATIONSPROJEKT MED Information til Region Midtjylland - Psykiatrien OPSTART AF INNOVATIONSCENTER PROJEKT VED SKIBBILD- NØVLING TÆT VED GØDSTRUP INFORMATION OM INOVATIONSPROJEKT MED FOKUS PÅ LOKALOMRÅDET REGION OG KOMMUNE.

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18.

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18. DET NYE HILLERØD Hillerød Skævinge Fusionssekretariatet den 18. januar 2006/ ae Kommunikationsstrategi for fase 2 Beslutningsfasen 1 Formål Formålet med dette notat er at beskrive den fælles kommunikationsstrategi

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn!

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Danmarks Idræts-Forbund Stil skarpt på klubbernes vigtigste råstof: Børnene. Kvalitet er nøgleordet Børnene Konkurrencen er hård Tilbud til børn er der

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

! Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018

! Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018 Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018 Indledende bemærkninger LAK Landsbyerne i Aalborg Kommune vil allerførst give vores anerkendelse af en god og indledende

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer: Projektbeskrivelse Projekttitel Virtuelt netværk til landsbyerne i Favrskov Kommune Oplysninger om ansøger Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Læs mere

Skriv ansøgningen ANSØGNING

Skriv ansøgningen ANSØGNING ANSØGNING Skriv ansøgningen Du har ikke 15-minutes-of-fame, men 15-seconds-of-attention, når din ansøgning læses af den rekrutteringsansvarlige! Derfor handler det om at bruge disse værdifulde sekunder

Læs mere

Præsentation af bosætningsanalysen

Præsentation af bosætningsanalysen Præsentation af bosætningsanalysen Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 9. august 20 Indhold. Præsentation af bosætningsanalysen

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

RadioAlfaSydfyn.dk RADIOANNONCERING PRISLISTE

RadioAlfaSydfyn.dk RADIOANNONCERING PRISLISTE RadioAlfaSydfyn.dk RADIOANNONCERING VELKOMMEN Radio Diablo og Radio Alfa Sydfyn er hele det sydfynske områdes populære, kommercielle radiostationer. Vi sender til hele Sydfyn med to forskellige radiostationer,

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Alle brander sig om de vil eller ej du kan lige så godt sætte det i system.

Alle brander sig om de vil eller ej du kan lige så godt sætte det i system. Alle brander sig om de vil eller ej du kan lige så godt sætte det i system. Black Network hjælper virksomheder og organisationer med at blive bedre til at brande sig selv. Vi har udviklet en praktisk og

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere