ParsePort Årsafslutning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ParsePort Årsafslutning"

Transkript

1 PARSEPORT APS ParsePort Årsafslutning Brugermanual til simpelt brug Kim B. Eriksen Version 1.02 En brugermanual der forklarer de simple funktioner i ParsePort Årsafslutning.

2 Indhold Start/installation af ParsePort Årsafslutning... 3 Hvordan kommer man i gang?... 3 Generel Excel brug... 4 Hvordan skriver/indtaster man i en celle?... 4 Hvordan laves linjeskift i en celle?... 4 Generelt om Årsrapport fanen... 5 Formler/celleudseende Hvid/Grå/Blå... 6 Hvad medtages i den interne/eksterne årsrapport?... 6 Aktiv filter funktionen... 7 Hvordan fungerer fortegn?... 8 Generel udfyldning... 9 Stamdata... 9 Tekstdel Hvad er CLOB opmærkning? Dropdowns Taldel Manuel indtastning af taldelen Resultat opgørelsen Resultatdisponeringen Balancen Notedel Noter indeholdende tal Noter indeholdende tekst Noter indeholdende tekst og tal Opmapning Dannelse af endelig årsrapport Dannelse af XBRL fil til Erhvervsstyrelsen Dannelse af den eksterne årsrapport Gem/Indlæs kundefil Gem kundefil Indlæs kundefil Indlæsning af saldobalance... 27

3 Split screen funktionen Typografier og Definitionsark Typografier Definitionsark Ofte stillede spørgsmål... 39

4 Generelt om ParsePort Å rsafslutning Start/installation af ParsePort Årsafslutning Hvordan kommer man i gang? Den seneste version af ParsePort årsafslutning er altid tilgængelig på vores hjemmeside: under produkter. Her downloader du ganske enkelt en fil til din computer. Herefter er det blot at dobbeltklikke på filen, og Excel startes nu med ParsePort Årsafslutning. Ingen yderligere installation er nødvendig. Vær dog opmærksom på, at hvis du har individuelle opsætninger som er lavet af superbrugere i huset eller ParsePorts personale, skal disse indlæses som kundefil eller master. Dette kan du læse mere om i afsnittet indlæs/gem kundefil. Da ParsePort årsafslutning ligger i en fil kan den derfor også flyttes rundt som man nu ønsker, hvad end det er på et flytbart drev eller lokalt på en computer. Dog gemmes der individuelle kundefiler for hvert regnskab der laves disse gemmes separat, og dem skal du også have med, hvis du vælger at tage dit program med på et usb stik til sommerhuset eller lign. HUSK! At du altid kan hente den seneste version af ParsePort Årsafslutning på

5 Generel Excel brug Hvordan skriver/indtaster man i en celle? Når du skal indtaste i en celle, skal du stille dig på cellen, enten ved at klikke på cellen med musens venstre knap, eller bruge piletasterne til du står på den celle du ønsker at skrive i. Når du så står på cellen trykker du på F2 for at aktivere og skrive indhold i selve cellen. Hvordan laves linjeskift i en celle? Skal du lave et linjeskift i selve cellen. Trykker du Alt+Enter imens du er i gang med at skrive i cellen, altså cellen skal være aktiv.

6 Generelt om Årsrapport fanen Årsrapport fanen skal ses som en slags indtastningsformular. I venstre side listes stamdata, tekstdel, taldel og noterne som du kan fylde indhold i. Indholdet fylder du ind i de celler der står i højre side af årsrapport fanen. Du skal ikke tage højde for formatering af den tekst du indsætter til højre i årsrapport fanen. Altså skal du ikke tænke på om det er højre/venstrestillet, fed, kursiv, understreget eller en specifik tekstfont der er i brug. Alt dette styres senere i når der skal dannes en årsrapport. Tal står altid i debet/kredit hvad enten det er i resultat opgørelsen, balancen eller noterne. Dette betyder altså at: Fremgangsmåde (resultatopgørelse og balance) Aktiver og omkostninger; debet. Egenkapital, passiver og indtægter; kredit. Den rapporterede værdi vedr. omkostninger bør fremgå af instansen som værende positiv, da den tilhørende attribut er debet. Fremgangsmåde (pengestrømsopgørelse) Pengestrømsopgørelsen tager udgangspunkt i penge og har til formål at beskrive virksomhedens pengestrømninger ind og ud af virksomheden. Følgende regel er dermed anvendt; da penge i sin egenskab! er et aktiv, vil det betyde, at en stigning (Inflow) derfor er debet, og omvendt et fald (Outflow) er kredit

7 Formler/celleudseende Hvid/Grå/Blå I indtastningssiden vises der 4 forskellige farvet celler. Blå er celler som er obligatoriske og skal udfyldes Grå er celler som enten indeholder automatik, dette kunne være i form af at de henter en værdi fra en anden celler eller indeholder beregningstrin, som kunne være at ligge summen af aktiver sammen eller celler som indeholder formler. Ønsker man at overskrive en grå celle, skal man blot stille sig på selve cellen, og indtaste den værdi eller formen man ønsker cellen skal indeholde. Fortryder man kan man altid stille sig på cellen igen og trykke Delete knappen, hvorefter den automatiske beregning vil komme tilbage igen. Hvide er celler som er frivillige at udfylde set i forhold til om XBRL filer kan dannes. Skraveret er celler som er skrivebeskyttet og som der ikke kan skrives i. Hvad medtages i den interne/eksterne årsrapport? Plus minus filter funktionen: Der er 2 filterfunktioner du skal være opmærksom på i ParsePort Årsafslutning. Den ene filterfunktion er de plusser der ses i højre side (+) af dokumentet. Disse plusser repræsenterer niveauer, som du kan grave dig ned i. I Balancen kan du grave dig ned i kontoform -> aktiver -> omsætningsaktiver -> varebeholdninger og helt ned til stambesætning blot for at nævne et eksempel. Ønsker du at skjule det du har foldet ud klikker du blot på minusserne ud for de punkter du har gravet dig ned i igen (-). Vigtig omkring plus/minus filterfunktionen at de linjer der ikke vises, altså linjer som der ikke er plusset ud de medtages IKKE hverken i den eksterne eller interne årsrapport. Så hvis du har udfyldt

8 stambesætning med en værdi, og efterfølgende klikker på minusset, så de ikke vises igen, vil det ikke medtages i årsrapporterne. Dog er der lavet en funktion i ParsePort Årsafslutning, som plusser alle celler med indhold ud, dette gøres fra menuen i Kontroller fanen og du kan læse mere om det i afsnittet Kontroller fanen. Aktiv filter funktionen I ParsePort Årsafslutning er der en kolonne hvor teksten er farvet rød med overskriften Aktiv. I denne kolonne kan du vælge om en given post som står til venstre for kolonnen skal være vist i den interne årsrapport, eksterne årsrapport eller om posten overhovedet skal vises i Årsrapport fanen. I kolonnen aktiv kan du altså angive en af tre værdier: Værdien 0 som gør at den pågældende linje bliver skjult helt fra Årsrapport fanen. Værdien 1 som angiver at posten skal vises og medtages i den eksterne og den interne årsrapport. Værdien 2 som angiver at posten kun skal vises og medtages i den interne årsrapport. Altså ikke den i den eksterne årsrapport. Vi ser f.eks. ofte at Nettoomsætning er angivet til værdien 2, da den kun skal vises i den interne årsrapport, hvorimod en personaleomkostning er 1, da den ofte vises i både den interne og eksterne årsrapport. Når du har skrevet nul (0) i Aktiv ud for en post vil den som sagt forsvinde helt. Dette er fordi at der filtreres på Aktiv kolonnen så kun værdier der er 1 eller 2 vises. Dette filter kan naturligvis slås fra ved fra menuen i arket Kontroller og du kan læse mere om det i afsnittet Kontroller fanen

9 Hvordan fungerer fortegn? I Årsrapport fanen skal ALT indtastes i debet/kredit som tidligere beskrevet. Dette betyder altså: Tal står altid i debet/kredit hvad enten det er i resultat opgørelsen, balancen eller noterne. Dette betyder altså at: Fremgangsmåde (resultatopgørelse og balance) Aktiver og omkostninger; debet. Egenkapital, passiver og indtægter; kredit. Den rapporterede værdi vedr. omkostninger bør fremgå af instansen som værende positiv, da den tilhørende attribut er debet. Fremgangsmåde (pengestrømsopgørelse) Pengestrømsopgørelsen tager udgangspunkt i penge og har til formål at beskrive virksomhedens pengestrømninger ind og ud af virksomheden. Følgende regel er dermed anvendt; da penge i sin egenskab! er et aktiv, vil det betyde, at en stigning (Inflow) derfor er debet, og omvendt et fald (Outflow) er kredit

10 Generel indtastning og dannelse af a rsrapport Generel udfyldning Det første der skal tages stilling til når du begynder at lave en årsrapport er hvilken rapporttype du vil lave, og hvilken regnskabsopstilling du anvender. Statistisk aflægges klart de fleste klasse B regnskaber, med en balance i kontoform og en resultatopgørelse som er artsopdelt. Stamdata Når stamdata skal udfyldes klikes der på plus(+) tegnet til venstre for Stamdata. Nu skal følgende felter udfyldes. Bemærk at tekster med fed er obligatoriske.: Sprogkode hvilket sprog er regnskabet lavet i står som standard til DK Valutakode hvilken valuta aflægges regnskabet i står som standard til DKK Selskabets: Regnskabsklasse Klik på cellen, og der kommer en dropdown-menu pil til højre for cellen. CVR-nr. Skal være på 8 cifre og gyldigt Navn Adresse Postnummer og By Stiftelsesdato (frivilligt felt) - Hjemsted (frivilligt felt) - Telefonnummer (frivilligt felt) - Faxnummer (frivilligt felt) - Hjemmeside (frivilligt felt) - (frivilligt felt) Datoer: Regnskabsperiodens startdato

11 Regnskabsperiodens slutdato - Sidste års startdato bemærk at feltet automatisk fratrækker et år fra feltet Regnskabsperiodens startdato. Det kan overstyres ved blot at skrive oveni cellen. Hvis der er tale om første regnskabsår stiller skriver man en apostrof. Sidste års slutdato bemærk at feltet automatisk fratrækker et år fra feltet Regnskabsperiodens slutdato. Det kan overstyres ved blot at skrive oveni cellen. Hvis der er tale om første regnskabsår stiller skriver man en apostrof. Generalforsamlingsdato - Regnskabsperiode automatisk felt som ikke kræver yderligere handling Balancedato automatisk felt som ikke kræver yderligere handling Regnskabsår automatisk felt som ikke kræver yderligere handling Sidste regnskabsår automatisk felt som ikke kræver yderligere handling Dirigentens navn Revisor udfyldes hvis der er foretaget revision, review eller assistance på regnskabet. CVR-nr. - Skal være på 8 cifre og gyldigt P-nr. (frivilligt felt) - Navn - Adresse - Postnummer og by - Land (frivilligt felt) - Telefonnummer (frivilligt felt) - (frivilligt felt) Indsender her oplyses hvem der indsender regnskabet til ERST. CVR-nr. - Navn - Adresse - Postnummer og by Primær bankforbindelse: CVR-nr. (frivilligt felt) Navn (frivilligt felt) Adresse (frivilligt felt) Postnummer og by (frivilligt felt) Advokat: CVR-nr. (frivilligt felt) P-nr. (frivilligt felt) Navn (frivilligt felt) Adresse (frivilligt felt) Postnummer og by (frivilligt felt)

12 Tekstdel Når du skal indtaste tekstdelen af regnskabet skal du igen bruge plus (+) tegnene for at grave dig ned i detaljegraden af de forskellige tekster. Meget vigtigt omkring stamdata delen er, at det er tilladt at CLOB opmærke Ledelsespåtegningen, Ledelsesberetningen og den anvendte regnskabspraksis. Hvad er CLOB opmærkning? CLOB opmærkning er et term som bruges i forhold til dannelse af XBRL filer, altså den digitale regnskabsfil der skal afleveres sammen med den eksterne årsrapport (for klasse B og C virksomheder). CLOB opmærkning kan bedst illustreres hvis vi tager ledelsespåtegningen som eksempel. I XBRL har man ledelsespåtegningen samt en masse tilhørende underafsnit. I disse underafsnit har man skåret ledelsespåtegningen ud i skiver så man bedre kan søge i dele af teksten i den digitale regnskabsfil. Ledelsespåtegningen indeholder i skrivende stund nedenstående underafsnit i XBRL sproget: Ledelsespåtegning o Identifikation af den godkendte årsrapport o Bekræftelse på at årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningen samt eventuelle standarder, vedtægter eller aftaler o Bekræftelse på at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver, finansielle stilling og resultat o Bekræftelse på at betingelserne for fravalg af revision er opfyldt o Bekræftelse på at supplerende beretninger giver en retvisende redegørelse indenfor rammerne af almindeligt anerkendte retningslinjer for sådanne beretninger o Ledelsens udtalelse om ledelsesberetningen o Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse Men der er også et overordnet afsnit som blot hedder Ledelsespåtegning, og i dette afsnit kan man vælge at tage alle underafsnit og ligge ind, så man altså ikke deler teksten op. Man kan i reglen kopiere en hel ledelsespåtegning og sætte den ind i afsnittet/cellen ledelsespåtegning. Dette er det der i forhold til XBRL kaldes CLOB opmærkning. Mange anvender CLOB opmærkning, men vi anbefaler det ikke i forhold til ParsePort Årsafslutning, da vi ved det på et tidpunkt bliver et krav fra ERST at påtegninger, beretninger og praksis er delt ud over de tilhørende underafsnit. Og vi anvender også underafsnittende til at lave overskrifter i de pæne eksterne årsrapporter. Dropdowns Mange bruger i dag standard -påtegninger, -erklæringer og -regnskabspraksis. Så man f.eks. har forskellige skabeloner i huset. Dette sparer tid og effektiviserer også regnskabsproduktionsprocessen. Det er i ParsePort Årsafslutning muligt at lave disse forskellige standarder i form af dropdown menuer. Altså kan man lave en række standardtekster for f.eks. Ledelsens ansvar for årsregnskabet under revisionspåtegningen blot som eksempel. Det kan være man har 3 standarder 1, 2 og 3, som hedder henholdsvis ledelsen har et ansvar, ledelsen har lidt ansvar og ledelsen har meget ansvar (blot for at illustrere funktionen). Disse tre standarder skal nu laves som en dropdown menu, hvor brugeren kan vælge hvilken der skal bruges.

13 Dette gøres ved at du stiller dig i indtastningscellen ud for den post du gerne vil lave en standard til og skriver den tekst du ønsker. Så du skriver ledelsen har et ansvar og trykker Enter. Når dette er gjort stiller du dig på cellen med pilene, eller klikker en gang på venstre musseknap så cellen er markeret og trykker Shift+Insert. Nu kommer der en dialog boks frem, som giver muligheden at du kan navngive den tekst der er skrevet i cellen. Så du navngiver den Standard 1 og klikker på Indsæt knappen.

14 Når du har klikket på Indsæt knappen har du tilføjet et dropdown menupunkt som hedder Standard 1, der indeholder teksten ledelsen har et ansvar og du kan nu ved at klikke på pilen til venstre i cellen vælge Standard 1, og den gemte tekst vil nu komme automatisk. Det samme gøres for de næstkommende standarder, og du kan tilføje så mange dropdown menupunkter med indhold som du ønsker. Bemærk at det naturligvis kun er de felter du har indhold til der skal udfyldes i tekstdelen, men du kan stadig lave standard tekster. De vil først blive brugt når du aktivt vælger et dropdown punkt i cellen. Taldel Når du skal udfylde taldelen i årsrapporten kan du enten, taste tallene manuelt ind i hver enkelt celle, eller sætte en automatisk opmapning op imod en saldobalance, som du eksporterer fra f.eks. e-conomic, Mammut, C5 eller lign. Fordelen i opmapning er naturligvis, at du kun skal parre poster med konti en gang, hvorefter det huskes i ParsePort Årsafslutning. Det betyder også at det kun er nye poster du skal opmappe når du laver regnskab året efter. Manuel indtastning af taldelen Resultat opgørelsen Når du skal indtaste taldelen i din årsrapport, starter du med at trykke på + tegnet ud for Resultatopgørelse:. Nu vil du så se Artopdelt eller Funktionsopdelt komme frem, alt efter hvilken form for resultatopgørelse du har valgt i stamdata sektionen. Klik herefter + igen ud for f.eks. Artsopdelt som illustreret på billedet nedenfor.

15 Nu listes posterne i den Artopdelte resultatopgørelse så med posterne som der er aktive. Bemærk enkelte poster er skjult, da de er vurderet til at være benyttet sjældent. Disse kan vises ved at deaktivere filteret i menuen i Kontroller fanen (se evt. afsnittet Aktiv filter funktionen ). Du kan nu indtaste de værdier, som der skal i de enkelte poster for hhv. aktuelt og sidste år. Husk at alt tastes i debit/kredit, altså tastes en nettoomsætning med negativt fortegn og et vareforbrug med positivt fortegn. Bemærk at nogle poster beregnes automatisk (kan ses ved at cellerne er grå). F.eks. beregnes bruttofortjenesten automatisk, f.eks. når du har indtastet din nettoomsætning og vareforbrug. Ønsker du at disse poster skal have et andet resultat end det beløb der står i dem, kan de blot overskrives. Fortryder du at du har overskrevet en celle der beregnes automatisk, kan du blot stille dig på cellen hvor du har overskrevet og trykke del knappen og beregningen kommer nu tilbage igen.

16 Resultatdisponeringen Når du er færdig med at udfylde din resultatopgørelse skal du udfylde resultatdisponeringen. Du starter derfor med at trykke + ud for Resultatdisponering:. Nu listes de poster som er under resultatdisponeringen, og bemærk der her også er automatisk beregnet felter (overført resultat og i alt disponering). En vigtig detalje er, at der i XBRL sproget kun må disponeres over årets resultat. Der kan altså ikke overføres tidligere års resultater i resultat disponeringen. Eller sagt på en anden måde I alt disponering skal altid være lig med årets resultat. Så hvis vi i f.eks. udlodder kr. under egenkapitalen indtastes dette (igen efter debit/kredit) i resulatdisponeringen, hvorefter overført resultat og I alt disponering beregnes. Balancen Når balancen skal udfyldes starter du med at klikke + ud for Balance herefter vises kontoform eller beretningsform, alt efter hvilken du har valgt i stamdata afsnittet. Nu kan du så klikke + ud for Aktiver og Passiver. Klikker du Aktiver kan du nu vælge Anlægsaktiver og Omsætningsaktiver. Vælger du Anlægsaktiver kan du igen grave dybere og vælge Immaterielle anlægsaktiver:, Materielle anlægsaktiver: eller Finansielle anlægsaktiver:. Her kan du igen klikke dig ned i f.eks. Materielle anlægsaktiver: og nu listes

17 de poster som der ligger under Materielle Anlægsaktiver i ParsePort Årsafslutning. Her optræder igen automatiske felter, som beregner subtotaler for dig og de kan som alle andre automatiske overskrives. Og husk igen at der tastes efter debet/kredit princippet, altså er poster i aktiverne er debet og poster i passiverne er kredit. Bemærk! Ønsker du at et automatisk felt skal være tomt, gøres dette ved at indsætte en apostrof i cellen (knappen ligger som regel til højre for ø på tastaturet). Notedel Noter indeholdende tal Hvis du klikker + ud for Noter: vil du se 7 kategorier af noter du kan dykke ned i. Oplysning om resultatopgørelsen, Oplysning om aktiver, Oplysning om egenkapital, Oplysning om hensatte forpligtelser, Oplysning om gældsforpligtelser udover hensatte forpligtelser, Oplysning om nærtstående parter og Andre noteoplysninger. Klikker du så på + ud for Oplysning om resultatopgørelsen listes nu de noter som er tilknyttet resultatopgørelsen. Bemærk her at nogle af noterne har endnu + ud for, hvor andre ikke har. Hvis vi kigger på noten til personaleomkostninger Oplysning om personaleomkostninger og klikker på + ud for denne, listes der nu de elementer noten indeholder. Her kan der tastes tal i de celler som er opdelt under hhv. aktuelt år og sidste år og husk igen via anvender debet/kredit. Og summen beregnes i den automatiske celle.

18 Noter indeholdende tekst Går du videre ned i personaleomkostningsnoten vil du bemærke at f.eks. posten Information om vederlag til ledelsesorganer og særlige incitamentsprogrammer ikke er delt over aktuelt og sidste år, men derimod blot er en lang flettet celle. Dette er fordi at det er en note hvor du kan indsætte tekst. Dette gælder alle de celler som er flettet på tværs. Noter indeholdende tekst og tal Noter kan også være en kombination af tekst og tal. Hertil kan du som regel altid tilføje tekst før tal i en note. Hvis vi blot som eksempel tager noten Oplysning om øvrige finansielle omkostninger under Oplysning om resultatopgørelsen, kan du først skrive tekst i den flettede celle til højre, hertil kan du skrive værdier hvis du + noten yderligere ud.

19 Bemærk! Værdien i en note, skal stemme overens med den tilsvarende værdi i resultatopgørelsen, balancen mv. F.eks. skal personaleomkostninger i noten stemme overens med samme post i resultatopgørelsen, ellers vil det ikke være muligt at danne en XBRL fil. Du kan også lave en opmapning så værdien fra noten, trækkes op i resultatopgørelsen. Ser mere i afsnittet omkring opmapning. Opmapning I nogle tilfælde genbruges indhold fra en note i f.eks. resultatopgørelsen. Det kan være når personaleomkostninger specificeres i noten, og den samlede sum vises i resultatopgørelsen. Her kan du opmappe posten, så værdien automatisk hentes op i resultatopgørelsen. Det gøres ved at du stiller dig på den post du ønsker at bruge, i nedenstående tilfælde er det noten til personaleomkostninger, hvor du vil bruge posten Personaleomkostninger, og her trykker du Shift+Enter. Når du gør dette bliver linjen som posten befinder sig på grøn som på illustreret på billedet nedenfor.

20 Når så du begynder at flytte den markerede celle på pil op eller ned, vil du se at den grønne farve følger med, og at posten nu er malet rød. Herefter kan du gå op i resultatopgørelsen og stille dig på posten Personaleomkostninger og trykke på Enter tasten, hvorefter cellerne med værdierne vil blive grå (for de er nu automatiske), og hertil hentes værdierne i cellerne permanent nede fra den først markerede post i personaleomkostningsnoten. Altså er posten Personaleomkostninger i noten om personaleomkostninger nu mappet op til posten Personaleomkostninger i resultatopgørelsen.

21 Bemærk! At du kan opmappe på kryds og tværs i regnskabet. Altså kan du også opmappe tekst fra en celle i ledelsespåtegningen ned i en note, eller tal fra en note op i balancen osv. Dannelse af endelig årsrapport Dannelse af XBRL fil til Erhvervsstyrelsen Dan altid XBRL filen før du danner den endelige årsrapport, som skal underskrives på generalforsamlingen. På denne måde er du sikker på, at årsrapporten er XBRL klar, og at der ikke er poster med forskellige værdier der optræder. Noten til personaleomkostninger indeholder f.eks. posten personaleomkostninger denne skal være identisk med selvsamme post i resultatopgørelsen. Når tekstdel, taldel og notedelen er udfyldt, kan du nu danne en XBRL fil til Erhvervsstyrelsen. Dette gør du ved at vælge fanen kontroller nede til venstre. I denne fane skal du først og fremmest sikre dig at alle kontroller melder OK med grøn tekst og ikke FEJL med rød tekst. Hertil skal du også sikre dg at dine aktiver og passiver stemmer, hvilket kan ses ved at der står en værdi på 0,00 med grønt i aktuelt og sidste år.

22 Bemærk! At der i ganske få tilfælde kan være fejl, hvor der er en logisk forklaring. F.eks. hvis du har et K/S hvor bestyrelsen tegner direktionen, kan du selvfølgelig ikke udfylde minimum en direktør. Her lader du blot fejlen stå. Når du har sikret dig at alt er ok klikker du på knappen Dan XBRL-fil. Du skal nu indtaste dit brugernavn og adgangskode, hvorefter du klikker på OK. Herefter vælger du at der skal dannes en XBRL fil til Erhvervsstyrelsen ved at klikke på deres logo.

23 Og nu logger ParsePort Årsafslutning på ParsePorts XBRL server, hvor der dannes en XBRL fil. Alt dette sker automatisk men du skal naturligvis være opmærksom på, at du skal være online for at kunne danne XBRL filer. Når filen er dannet, kommer Excel op med en dialogboks hvor du kan vælge hvor du vil gemme filen, og med hvilket navn den skal gemmes. Du finder destinationsmappen hvor du vil gemme XBRL filen, skriver hvad filen skal hedde og klikker på Gem. Du har nu gemt din XBRL, og kan nu danne den eksterne årsrapport som skal underskrives på generalforsamlingen.

24 Dannelse af den eksterne årsrapport Når du skal danne den eksterne årsrapport og har dannet din XBRL fil, klikker du på knappen Dan rapport i kontroller fanen. Herfra kan du vælge om du vil danne en ekstern årsrapport, intern årsrapport, specifikationshæfte, Efterposteringer eller Annullere. Du klikker her på Ekstern årsrapport. Nu dannes din eksterne årsrapport i et nyt Excel ark, hvor fanerne (i dette tilfælde) er delt op i hhv. Forside, Indholdsfortegnelse, Selskabsoplysninger, Ledelsespåtegning, Revisorerklæringer, Ledelsesberetning, Regnskabspraksis, Resultatopgørelse, Aktiver, Passiver og noter. Faner der vises varierer naturligvis efter regnskabets indhold. Alle fanerne er som standard markeret, i nedenstående eksempel kan det ses ved at baggrundsskriften er hvid bag fanetitlerne i bunden, så du kan udskrive eller gemme direkte til PDF. Årsrapporten er udskriftsklar og du burde ikke redigere i Excel filen. Ændringer skal helst laves i Årsafslutningsværktøjet, da det som fremgår her også gemmes i kundefilen. Det gør ændringer i den udskriftsvenlige årsrapport ikke.

25 Du kan også bladre imellem fanerne, hvis du vil gennemse indholdet af din årsrapport. Men vær opmærksom på at når du bladrer mellem fanerne, fjerner du markeringen af alle faner. Så når du skal udskrive eller gemme til PDF, skal alle fanerne markeres igen. Du skal i øvrigt også være opmærksom på, at hvis du redigerer noget i en fane, imens alle faner er markeret vil det fremgå af alle fanerne. Altså skriver du test i celle A1 på forsiden, imens alle andre faner er markeret. Vil der stå test i celle A1 i alle markeret faner.

26 Når du har gemt din årsrapport til PDF eller udskrevet den, kan du gemme Excel filen som en selvstændig fil eller blot lukke vinduet ned. Hvis du skal bruge den igen, kan du altid danne en ny fra kontroller menuen. Bemærk! Skal du lave rettelser så lav dem i årsafslutningsværktøjet, da Excel filen er selvstændig og ændringer der laves i den ikke gemmes. Det gør ændringer i kundefilen derimod. Ambitionen er heller ikke at der skal rettes hver gang der dannes en årsrapport, dette skal være sat op fra Årsafslutningsværktøjet. Og super brugere kan bygge deres eget udseende i årsrapporten i definitionsarkene. Husk at markere alle faner når du printer eller gemmer til PDF. Gem/Indlæs kundefil Gem kundefil Hvis du vil gemme dit arbejde går du i fanen kontroller. Her kan du i højre side væge Gem kundefil. Klik på Gem kundefil

27 Der kommer nu en dialogboks op, hvor du skal vælge mappeplaceringen samt skrive navnet på den kundefil du ønsker at gemme. Skriv her navnet og klik på Gem. Der dukker nu en ny dialogboks op hvor du skal markere om du blot ønsker at gemme Årsrapport fanen, eller om du også ønsker at gemme Typografier, Definitionsark eller dine Egne ark. Typografier og Definitionsark vælger du hvis du har en individuel opsætning af udseendet på din årsrapport. Egne ark vælger du hvis du har dine egne ark i ParsePort Årsafslutning og hvis du ønsker de skal gemmes med i kundefilen. Klik herefter OK og din kundefil er nu gemt. Indlæs kundefil Når der skal indlæses en kundefil, går du i fanen kontroller og klikker på Indlæs kundefil. Der kommer nu et vindue hvor du kan vælge den mappe du har din kundefil i. Find mappen, klik på kundefilen og klik på åben.

28 Der kommer nu en ny dialogboks, hvor du kan markere de ting du vil indlæse fra kundefilen. Og hvis der er punkter der er gråskraveret, er det fordi at de ikke findes i kundefilen. Marker det du ønsker at indlæse og klik på OK. Nu åbnes kundefilen og der kan arbejdes i den. Bemærk! Man kan også vælge menupunktet Indlæs kundefil som master. Dette menupunkt bruges hvis man internt i huset har en master, som er lavet af en superbruger. Det er vigtigt man åbner denne inden man begynder at lave regnskabet. Indlæsning af saldobalance Du kan importere saldobalancer og mappe dem op i ParsePort Årsafslutning. Hvis du har et økonomisystem som ikke er understøttet, tøv da endelig ikke med at kontakte vores support, og vi vil undersøge mulighederne for at gøre det muligt. Når der skal importeres en saldobalance går du i kontroller arket og klikker på knappen Indlæs saldobalance. Herefter åbnes en dialogboks hvor du kan vælge mellem en række økonomisystemer. Under hvert logo kan du i parentes se den filtype der skal importeres og dens indhold.

29 Nederst kan du sætte flueben i flet med eksisterende. Denne er markeret som standard, og fletter kontoplanen ind i den allerede importerede kontoplan (hvis der er en importeret i forvejen). Funktionen bruges hvis du eksempelvis har tilføjet en konto mere eller ændret på beløbene i nogle konti. Så kan du blot importere på ny og flette. Klik på logoet på den ønskede saldobalance. Der åbnes nu en dialogboks hvor du skal finde mappen indeholdende din saldobalance. Her vælger du den saldobalance du ønsker at importere og klikker på Åbn. Nu importeres saldobalancen i Årsrapport fanen. Og du vil nu i bunden se saldobalancen listet.

30 Nu skal de forskellige konti mappes op i selve årsrapporten. Dette gøres ved at du stiller dig på den eller de konti du ønsker mappet, f.eks. kan du markere kontiene: Omsætning, Omsætning Udland og Omsætning videre fakturering som nedenfor. Når du har markeret de tre konti trykker du ALT+ENTER og de tre linjer vil nu blive grønne for at indikere at du er ved at mappe dem.

31 Du skal nu mappe dem ind i årsrapporten. Dette kan gøres ved at du går op og finder posten nettoomsætning, og bemærk at hvis du bruger piletasterne vil de tre konti forblive røde, og den linje du befinder dig på med pilene vil være grøn. På denne måde kan du se hvilke konti du mapper, og hvor du er ved at mappe dem hen.

32 Når du har fundet nettoomsætningsposten i dette tilfælde oppe i resultat opgørelsen klikker du på linjen eller bruger piletasterne og linjen vil nu være grøn. Du skal herefter trykket ENTER. Nu vil de tre konti (Omsætning, Omsætning Udland og Omsætning videre fakturering) være mappet op til nettoomsætningen i resultat opgørelsen. Og du kan også se at cellen for aktuelt år er grå, hvori der er beregnet summen af de tre konti. Går du ned til din saldobalance igen kan du nu se at de tre poster også er med sort tekst. Dette er for at indikere at de er mappet ind. Poster der ikke er mappet ind vil stå med rød tekst. På denne måde kan du hurtigt kontrollere om alle poster er mappet ind. Når du har mappet alle konti ind og gemmer kundefilen, vil ParsePort Årsafslutning huske din opmapning næste år når du indlæser kundefilen og en ny saldobalance. Dvs. det er kun nye konti som skal mappes ind, alle andre vil blive mappet som du allerede har gjort forgange år.

33 Ønsker du at slette en opmapning vælger du den pågældende post som der er mappet ind til. I dette tilfælde vil det så være nettoomsætningsposten og trykker SHIFT+ENTER (nu vil linjen blive grøn) og herefter DELETE knappen. Du kan også mappe ind til dine noter. Så du f.eks. mapper lønninger, omkostninger til social sikring mv. op i noten. Og fra noten mapper du summen af personaleomkostningerne videre op i resultat opgørelsen. Dette vil være den optimale måde for mange at mappe deres kontoplaner op på.

34 Bemærk At filterfunktionen i ovenstående eksempel vil gøre at din nettoomsætning kun vil vises i det interne regnskab, da aktiv = 2 ud for nettoomsætningen. Se eventuelt afsnittet aktiv filter funktionen. Split screen funktionen Når du arbejder med at opmappe dine saldobalancer, har vi tilføjet en funktion der hedder splitscreen. Denne funktion deler skærmen op i to dele når du er i årsrapport arket. Og du kan med tabulator knappen springe imellem de to halvdele. På denne måde kan du vælge en konto nede i saldobalancen, trykket tabulator og springe direkte op og kigge i eksempelvis resultatopgørelsen, imens du stadig kan se hvilke poster du er ved at mappe ind. Du kan aktivere og deaktivere split screen funktionen fra kontroller arket hvor du blot klikker på knappen Splitscreen til/fra. En anden funktion der er lagt ind når du anvender split screen er, at du kan se hvilke konti der er mappet ind på hvilke poster. Så hvis du som i tidligere eksempel har mappet Omsætning, Omsætning Udland og Omsætning videre fakturering ind på posten nettoomsætning. Kan du ved splitscreen stille dig på nettoomsætning og se i nederste billede hvilke poster der er mappe til nettoomsætningen.

35 Typografier og Definitionsark Når du danner et årsregnskab bliver det dannet efter en standard skabelon som ligger i Årsafslutning. Men ønsker du at indsætte logo, ændre teksttype, skriftstørrelser, farver mv. kan dette gøres i definitionsarkene. Du kan altså sætte dit personlige præg på regnskabet og gemme det som en skabelon, så alle dine regnskaber får det samme unikke udseende som du selv har sat op. For at komme til de ark hvor der redigeres i opsætningen skal du gå o kontroller fanen og klikke på knappen Definitionsark til/fra Når du klikker på denne knap vil der komme en række skjulte ark frem som vi nu gennemgår.

36 Typografier Måske du allerede kender begrebet typografier fra Word, men kort fortalt er typografier en række definitioner på hvordan en given tekst skal vises. Når du danner den pæne årsrapport, altså den som printes og underskrives på selskabets generalforsamling, kan du ændre på skrifttyper, størrelser, farver mv. i fanen Typografier. Hver type af skrift og afsnit der er i årsrapporten har sit eget typografi nummer som du kan se i denne fane. Du kan også meget hurtigt genkende de fleste typografier tag f.eks. hoved/nøgletallene som vist på billedet nedenfor. Først vises eksemplet på typografien du arbejder med. Og her kan du redigere i den enkelte typografi. Dvs. hvis du vil have at den almindelige tekst på dine hoved-/nøgletal skal være Arial skriftstørrelse 19 og fed på gul baggrund. Vælger du simpelthen cellen ud fra typografien og retter det til i Excel, som du ville have gjort i en almindelig Excel fil. Du kan nu også se at skriften i cellen fysisk ændrer sig.

37 I næste række kan du se hvilket typografinummer der er tale om. Hvor mange linjeskift der skal være før typografien, og hvor mange linjeskift der skal være efter. Længst til højre kan du se kommentar, som beskriver typografien du arbejder med. Definitionsark Definitionsarkene starter efter fanen <DEF og slutter før fanen DEF>. Definitionsarkene bruges til generel sideopsætning. Skal der være en baggrund på siderne i regnskabet, skal der være logo på forsiden, skal der være et specifikt sidehoved m.m. Ønsker du at indsætte et logo på forsiden vælger du definitionsarket Forside. Du indsætter herefter logoet, og placerer det hvor du ønsker det skal være.

38 Når logoet er placeret kan du gå tilbage og skjule dine definitionsark igen i kontroller fanen. Nu vil de regnskaber der dannes fremadrettet have logo på forsiden.

39 Bemærk Når du har dine egne typografier eller definitionsark, skal du også gemme dem med i kundefilen (medmindre de ligger i den master du bruger i forvejen).

40 Ofte stillede spørgsmål - Hvad hvis jeg ingen revision har på regnskabet? o Har du ingen revisor på regnskabet kan du i stamdata vælge INGEN REVISOR ud for punktet Gennemgangstype. - Jeg mangler en post hvad gør jeg? o I XBRL sproget er der kun de poster som der er vist. Mangler du en post skal du enten undersøge om du kan bruge en anden post som alternativ, eller kontakte vores support afdeling. Bemærk at der kan være poster som er skjult ved brug af filterfunktionen (se afsnittet aktiv filter funktionen ). - Hvorfor er der nogen poster som ikke eksisterer i ParsePort Årsafslutning? o I XBRL sproget er der kun de poster som der er vist. XBRL er lavet på baggrund af årsregnskabsloven, og det er set at der er poster som ikke fremgår af ÅRL, men som man som bruger stadig gerne vil have med i sit regnskab. Dette lader sig desværre ikke gøre med XBRL. Mangler du en post skal du enten undersøge om du kan bruge en anden post som alternativ, eller kontakte vores support afdeling. Bemærk at der kan være poster som er skjult ved brug af filterfunktionen (se afsnittet aktiv filter funktionen ). - Hvad gør jeg hvis jeg vil have at en post skal hedde noget andet? o Hvis du ønsker en post skal omdøbes markerer du den celle indeholdende den post du ønsker at omdøbe. Herefter skriver du det du ønsker posten skal hedde i stedet. I nedenstående tilfælde skriver du f.eks. Omsætning i stedet for Nettoomsætning. Cellen vil herefter blive grå, for at vise at du har omdøbt posten. Bemærk dog at du kun kan omdøbe posten i det trykte regnskab i XBRL vil posten altid hedde som der står skrevet i cellen. - Jeg ønsker at et automatisk felt skal være tomt og uden indhold hvordan gør jeg det?

ParsePort Årsafslutning

ParsePort Årsafslutning PARSEPORT APS ParsePort Årsafslutning Brugermanual Hasse Weicher Version 1.05 Indholdsfortegnelse Systemkrav og installation... 1 Systemkrav... 1 Installation af ParsePort Årsafslutning... 1 Generelt om

Læs mere

Taksonomi vejledning for digitale årsrapporter

Taksonomi vejledning for digitale årsrapporter Taksonomi vejledning for digitale årsrapporter Indledning... Valg af taksonomi... 3 Generelt om udfyldelse af elementer... 3 4 Forside... 4 5 Virksomhedsoplysninger... 5 6 Ledelsespåtegning... 8 7 Revisor

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 6.1 REVISION... 9

1. INDLEDNING... 3 6.1 REVISION... 9 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OM PROCESSEN... 3 2.1 TEKNIK... 3 3. OVERORDNET OM OPBYGNING OG FUNKTIONALITET... 3 3.1 LØSNINGENS FLOW... 3 3.2 GEMME-FUNKTIONALITET... 4 3.3 VIS ÅRSRAPPORT I UDKAST...

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark.

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark. Budget vejledning Indhold Oprettelse af budget i TØS...3 TØS- budget til excel eksport af budget...4 Excel budget til TØS import af budget...5 Udlæse regnskabstal til budget...8 Slette budgetter...8 UDSKRIFTER...9

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Oversigt over: Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Erhvervsstyrelsen, december 201 Version 1.3 Erhvervsstyrelsen, december 201, Version 1.3 Side 1 Forord Dette dokument

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

xleasy.dk xleasy Projektplan Light er et værktøj til at planlægge projekter. Der er fokus på planlægning af et mindre antal opgaver.

xleasy.dk xleasy Projektplan Light er et værktøj til at planlægge projekter. Der er fokus på planlægning af et mindre antal opgaver. xleasy.dk v410 dk - 13-10-2014 1 Introduktion 1 2 Opret et Projekt 1 2.1 Rediger projektplan... 1 2.2 Tidsplanlægning... 5 2.3 Tilpas Gantt-kort... 6 2.4 Andre kolonner... 6 3 Visninger 7 4 Kommuniker

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste 1 Forside Tre sideopsætninger: 1 Forside 2 Standard 3 Liste 2 Underside 3 Liste Ret indhold på en side I systemet kan du let rette tekst, link og billeder på hjemmesiden Først skal du logge ind i systemet

Læs mere

Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV

Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV Registrering af virksomheder og personer Erhvervsstyrelsen og de regionale vækstfora ønsker at styrke

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk Indholdsfortegnelse Saldobalancen Resultatopgørelsen Balancen Afslutning & link til video Fashion SHOE skal nu i gang med

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning Winfi nans for menighedsråd Debitorvejledning Indholdsfortegnelse Debitorer oprettes 3 Bogføring vedrørende debitorer 5 Bogføring af fakturadata 6 Bogføring af indbetalinger 9 Betalingsbetingelser 11 Hvem

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Installation Windows 7

Installation Windows 7 Du skal gøre følgende: Check om PC en har et Windows 7 logo: Logoet sidder på "kabinettet" (CPU'en/harddisken - kært barn har mange navne) hvis det er der, så følges vejledningen som er herunder. Du kan

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2011?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in 4 Vedligeholdelse af stamoplysninger

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Patient Database - Manual

Patient Database - Manual Patient Database - Manual Side 1 af 36 Adgang til systemet... 4 Glemt brugernavn og kode... 4 Opret projekt (kun System Administrator)... 6 Klik på NYT PROJEKT -knappen øverst til venstre.... 6 Udfyld

Læs mere

Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009

Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009 Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009 Vejledningen indeholder følgende emner: Midlertidig overførsel af Primosaldo Det aktive regnskabsår Periodeafslutning

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Vejledning til nyt regnskabsår

Vejledning til nyt regnskabsår Vejledning til nyt regnskabsår Skift til nyt regnskabsår... 3 Klar til at beregne og bogføre skolepenge i det nye regnskabsår.... 4 Bogfør det gamle år færdig og genberegn... 4 Fil til revisor:... 5 Bogføring

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Undersøgelse af GVU og EUD for voksne

Undersøgelse af GVU og EUD for voksne Undersøgelse af GVU og EUD for voksne Forslag til beregning af tal til undersøgelse udsendt af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) sendt i mail til alle skoler 9. oktober 2012 09:45 EASY-P konsulenterne

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland Tabulex Trio Grunddata Grønland Trio Grunddata Grønland Side 2 Indholdsfortegnelse Velkommen til Trio!... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Backup... 4 Dan backup... 4 Indlæs backup... 4 Send backup til

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Magnus:Årsafslutning. Hjælp

Magnus:Årsafslutning. Hjælp INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Velkommen til Magnus:Årsafslutning...3 2. Arbejdsgang...3 2.1. Virksomhedsoplysninger...3 2.2. Opret regnskabsår...3 2.3. Personoplysninger...3 2.4. Import af regnskabsdata...3

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Quickguide til kredscms. Login

Quickguide til kredscms. Login Quickguide til kredscms Dette er en quickguide, der vil præsentere dig for de mest basale funktioner i kredscms. Finder du ikke svar her, så prøv at spørge andre webmastere via debatforummet på leder.fdf.dk:

Læs mere

FORMATERING AF REGNEARK

FORMATERING AF REGNEARK FORMATERING AF REGNEARK Indtil nu har vi set på, hvordan du kan udføre beregninger i dit regneark, og hvordan du kan redigere i regnearket, for hurtigt at få opstillet modellerne. Vi har derimod overhovedet

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Styrelsen for Kvalitet og Undervisning Økonomisk- Administrativt Center Jour.nr. 131.00M.271 2. juni 2015 Indberetning af regnskabstal og

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

KiteBoarding Danmark & Kitetouren

KiteBoarding Danmark & Kitetouren KiteBoarding Danmark & Kitetouren Årsrapport 2009 Se erklæring om assistance med regnskabsopstilling Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

ViTre pakkens Profilstyring. ViTre pakkens værktøj til oprettelse og redigering af profiler.

ViTre pakkens Profilstyring. ViTre pakkens værktøj til oprettelse og redigering af profiler. ViTre pakkens Profilstyring ViTre pakkens værktøj til oprettelse og redigering af profiler. Indledning Mulighederne i ViTre pakken er mange, når først indstillingsprofilen er oprettet. Ved at oprette og

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning Da aflæsning af vandmåleren med Telefon/Internet normalt kun foretages en gang om året, kan det være svært at huske alle detaljer i arbejdsgangen med systemet. Med tiden er Rambøll FAS og Telefon/Internet

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4 Regnskab... 3 Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3 Regnskabsparametre... 3 Regnskab standard... 4 Hent model (1.75/1.80 -> 1.85) (afsnit 4.1.3 er kun relevant for kunder med modeller

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

PORTFOLIO Version 2.0

PORTFOLIO Version 2.0 Nikolaj Lisberg Hansen Løsningsarkitekt og partner nikolaj.hansen@empisto.dk Tlf. 22 90 91 22 PORTFOLIO Version 2.0 Kvalitetsstyring med sags og dokumenthåndtering Teknisk revision af energimærker Portfolio

Læs mere

Drejebog til tractorpulling.dk

Drejebog til tractorpulling.dk Drejebog til tractorpulling.dk Generelt På hjemmesiden benyttes følgende som standard: - Skrifttype: Verdana - Skriftstørrelse: 12px / 9pt. 4. oktober 2011 Moskjær Marketing Falkevej 4 DK-6920 Videbæk

Læs mere

AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice. AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice

AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice. AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. LibreOffice Calc...2 2.1. Vi lægger et simpelt budget i Calc...2 2.2. Afslutning...12 3. Brevfletning...12 3.1.

Læs mere

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Version 1.0 02-05-2010 Udarbejdet af Brandsoft. 1 Før man kan bruge økonomiportalen, skal man have et kasse nr. og en adgangskode. Det er provstiet, der udleverer

Læs mere

Sådan opretter du en elektronisk aflevering

Sådan opretter du en elektronisk aflevering Sådan arbejder du med opgaver i Gradebook/karakterbog Denne vejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af hvordan du bruger gradebook/karakterbogen når du vil arbejde med opgaver og give karakterer

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange.

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. Kontoskema Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. I det efterfølgende vises, hvordan en simpel regnskabsrapport kan laves ved

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69

CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69 CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2015 Steen Marslew Dirigent RIR«REVISION STATSAUTORISERET

Læs mere

WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT

WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT Indhold 1. Kom godt i gang med eksportfunktionen... 3 2. Eksport... 4 2.1 Eksport i WEB-DIRECT... 4 2.2 Brugerdefineret eksport i WEB-DIRECT... 6 2.2.1

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Kapitel 13 Arbejde med Typografier:

Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Kom i gang med Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Introduktion til Typografier OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Opret kategorier 1. For at kunne bruge kategorier på nyheder og arrangementer skal man først oprette en række kategorier,

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer:

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer: TILSYNSRAPPORT FOR LANDBRUG ELLER VIRKSOMHED Med kan I lave omfattende tilsynsrapporter. Begge rapporter skrives i Word med alle data fra GeoEnviron. Data overføres til Word via bogmærker i en prædefineret

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Regnskab. Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008. Årsafslutning i Mamut

Regnskab. Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008. Årsafslutning i Mamut Regnskab Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008 Årsafslutning i Mamut Årsafslutning i Mamut Indhold EN NEMMERE ÅRSAFSLUTNING... 2 Årsafslutning... 2 Årsafslutning i Mamut... 3 Bogføring i to regnskabsår... 3

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering I det efterfølgende gennemgås de tre standard afgrænsnings-/filtrerings metoder i Prisme Klient: Avanceret filter Er den overordnede

Læs mere

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for SOIF www.soif.dk Senest opdateret: 03-07-2009 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 2 Lidt generelt om KlubCMS 3 Brugere/Brugergrupper 3 Sideopbygning:

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Du skal gemme kalenderen på din computer, før du åbner den, ellers virker makroerne ikke.

Du skal gemme kalenderen på din computer, før du åbner den, ellers virker makroerne ikke. Makroer Når du åbner kalenderen, bliver du sikkert spurgt, om du vil åbne med eller uden makroer (om boksen med valgmulighederne dukker op afhænger af, hvilket niveau sikkerheden i Excel er indstillet

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere