ParsePort Årsafslutning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ParsePort Årsafslutning"

Transkript

1 PARSEPORT APS ParsePort Årsafslutning Brugermanual til simpelt brug Kim B. Eriksen Version 1.02 En brugermanual der forklarer de simple funktioner i ParsePort Årsafslutning.

2 Indhold Start/installation af ParsePort Årsafslutning... 3 Hvordan kommer man i gang?... 3 Generel Excel brug... 4 Hvordan skriver/indtaster man i en celle?... 4 Hvordan laves linjeskift i en celle?... 4 Generelt om Årsrapport fanen... 5 Formler/celleudseende Hvid/Grå/Blå... 6 Hvad medtages i den interne/eksterne årsrapport?... 6 Aktiv filter funktionen... 7 Hvordan fungerer fortegn?... 8 Generel udfyldning... 9 Stamdata... 9 Tekstdel Hvad er CLOB opmærkning? Dropdowns Taldel Manuel indtastning af taldelen Resultat opgørelsen Resultatdisponeringen Balancen Notedel Noter indeholdende tal Noter indeholdende tekst Noter indeholdende tekst og tal Opmapning Dannelse af endelig årsrapport Dannelse af XBRL fil til Erhvervsstyrelsen Dannelse af den eksterne årsrapport Gem/Indlæs kundefil Gem kundefil Indlæs kundefil Indlæsning af saldobalance... 27

3 Split screen funktionen Typografier og Definitionsark Typografier Definitionsark Ofte stillede spørgsmål... 39

4 Generelt om ParsePort Å rsafslutning Start/installation af ParsePort Årsafslutning Hvordan kommer man i gang? Den seneste version af ParsePort årsafslutning er altid tilgængelig på vores hjemmeside: under produkter. Her downloader du ganske enkelt en fil til din computer. Herefter er det blot at dobbeltklikke på filen, og Excel startes nu med ParsePort Årsafslutning. Ingen yderligere installation er nødvendig. Vær dog opmærksom på, at hvis du har individuelle opsætninger som er lavet af superbrugere i huset eller ParsePorts personale, skal disse indlæses som kundefil eller master. Dette kan du læse mere om i afsnittet indlæs/gem kundefil. Da ParsePort årsafslutning ligger i en fil kan den derfor også flyttes rundt som man nu ønsker, hvad end det er på et flytbart drev eller lokalt på en computer. Dog gemmes der individuelle kundefiler for hvert regnskab der laves disse gemmes separat, og dem skal du også have med, hvis du vælger at tage dit program med på et usb stik til sommerhuset eller lign. HUSK! At du altid kan hente den seneste version af ParsePort Årsafslutning på

5 Generel Excel brug Hvordan skriver/indtaster man i en celle? Når du skal indtaste i en celle, skal du stille dig på cellen, enten ved at klikke på cellen med musens venstre knap, eller bruge piletasterne til du står på den celle du ønsker at skrive i. Når du så står på cellen trykker du på F2 for at aktivere og skrive indhold i selve cellen. Hvordan laves linjeskift i en celle? Skal du lave et linjeskift i selve cellen. Trykker du Alt+Enter imens du er i gang med at skrive i cellen, altså cellen skal være aktiv.

6 Generelt om Årsrapport fanen Årsrapport fanen skal ses som en slags indtastningsformular. I venstre side listes stamdata, tekstdel, taldel og noterne som du kan fylde indhold i. Indholdet fylder du ind i de celler der står i højre side af årsrapport fanen. Du skal ikke tage højde for formatering af den tekst du indsætter til højre i årsrapport fanen. Altså skal du ikke tænke på om det er højre/venstrestillet, fed, kursiv, understreget eller en specifik tekstfont der er i brug. Alt dette styres senere i når der skal dannes en årsrapport. Tal står altid i debet/kredit hvad enten det er i resultat opgørelsen, balancen eller noterne. Dette betyder altså at: Fremgangsmåde (resultatopgørelse og balance) Aktiver og omkostninger; debet. Egenkapital, passiver og indtægter; kredit. Den rapporterede værdi vedr. omkostninger bør fremgå af instansen som værende positiv, da den tilhørende attribut er debet. Fremgangsmåde (pengestrømsopgørelse) Pengestrømsopgørelsen tager udgangspunkt i penge og har til formål at beskrive virksomhedens pengestrømninger ind og ud af virksomheden. Følgende regel er dermed anvendt; da penge i sin egenskab! er et aktiv, vil det betyde, at en stigning (Inflow) derfor er debet, og omvendt et fald (Outflow) er kredit

7 Formler/celleudseende Hvid/Grå/Blå I indtastningssiden vises der 4 forskellige farvet celler. Blå er celler som er obligatoriske og skal udfyldes Grå er celler som enten indeholder automatik, dette kunne være i form af at de henter en værdi fra en anden celler eller indeholder beregningstrin, som kunne være at ligge summen af aktiver sammen eller celler som indeholder formler. Ønsker man at overskrive en grå celle, skal man blot stille sig på selve cellen, og indtaste den værdi eller formen man ønsker cellen skal indeholde. Fortryder man kan man altid stille sig på cellen igen og trykke Delete knappen, hvorefter den automatiske beregning vil komme tilbage igen. Hvide er celler som er frivillige at udfylde set i forhold til om XBRL filer kan dannes. Skraveret er celler som er skrivebeskyttet og som der ikke kan skrives i. Hvad medtages i den interne/eksterne årsrapport? Plus minus filter funktionen: Der er 2 filterfunktioner du skal være opmærksom på i ParsePort Årsafslutning. Den ene filterfunktion er de plusser der ses i højre side (+) af dokumentet. Disse plusser repræsenterer niveauer, som du kan grave dig ned i. I Balancen kan du grave dig ned i kontoform -> aktiver -> omsætningsaktiver -> varebeholdninger og helt ned til stambesætning blot for at nævne et eksempel. Ønsker du at skjule det du har foldet ud klikker du blot på minusserne ud for de punkter du har gravet dig ned i igen (-). Vigtig omkring plus/minus filterfunktionen at de linjer der ikke vises, altså linjer som der ikke er plusset ud de medtages IKKE hverken i den eksterne eller interne årsrapport. Så hvis du har udfyldt

8 stambesætning med en værdi, og efterfølgende klikker på minusset, så de ikke vises igen, vil det ikke medtages i årsrapporterne. Dog er der lavet en funktion i ParsePort Årsafslutning, som plusser alle celler med indhold ud, dette gøres fra menuen i Kontroller fanen og du kan læse mere om det i afsnittet Kontroller fanen. Aktiv filter funktionen I ParsePort Årsafslutning er der en kolonne hvor teksten er farvet rød med overskriften Aktiv. I denne kolonne kan du vælge om en given post som står til venstre for kolonnen skal være vist i den interne årsrapport, eksterne årsrapport eller om posten overhovedet skal vises i Årsrapport fanen. I kolonnen aktiv kan du altså angive en af tre værdier: Værdien 0 som gør at den pågældende linje bliver skjult helt fra Årsrapport fanen. Værdien 1 som angiver at posten skal vises og medtages i den eksterne og den interne årsrapport. Værdien 2 som angiver at posten kun skal vises og medtages i den interne årsrapport. Altså ikke den i den eksterne årsrapport. Vi ser f.eks. ofte at Nettoomsætning er angivet til værdien 2, da den kun skal vises i den interne årsrapport, hvorimod en personaleomkostning er 1, da den ofte vises i både den interne og eksterne årsrapport. Når du har skrevet nul (0) i Aktiv ud for en post vil den som sagt forsvinde helt. Dette er fordi at der filtreres på Aktiv kolonnen så kun værdier der er 1 eller 2 vises. Dette filter kan naturligvis slås fra ved fra menuen i arket Kontroller og du kan læse mere om det i afsnittet Kontroller fanen

9 Hvordan fungerer fortegn? I Årsrapport fanen skal ALT indtastes i debet/kredit som tidligere beskrevet. Dette betyder altså: Tal står altid i debet/kredit hvad enten det er i resultat opgørelsen, balancen eller noterne. Dette betyder altså at: Fremgangsmåde (resultatopgørelse og balance) Aktiver og omkostninger; debet. Egenkapital, passiver og indtægter; kredit. Den rapporterede værdi vedr. omkostninger bør fremgå af instansen som værende positiv, da den tilhørende attribut er debet. Fremgangsmåde (pengestrømsopgørelse) Pengestrømsopgørelsen tager udgangspunkt i penge og har til formål at beskrive virksomhedens pengestrømninger ind og ud af virksomheden. Følgende regel er dermed anvendt; da penge i sin egenskab! er et aktiv, vil det betyde, at en stigning (Inflow) derfor er debet, og omvendt et fald (Outflow) er kredit

10 Generel indtastning og dannelse af a rsrapport Generel udfyldning Det første der skal tages stilling til når du begynder at lave en årsrapport er hvilken rapporttype du vil lave, og hvilken regnskabsopstilling du anvender. Statistisk aflægges klart de fleste klasse B regnskaber, med en balance i kontoform og en resultatopgørelse som er artsopdelt. Stamdata Når stamdata skal udfyldes klikes der på plus(+) tegnet til venstre for Stamdata. Nu skal følgende felter udfyldes. Bemærk at tekster med fed er obligatoriske.: Sprogkode hvilket sprog er regnskabet lavet i står som standard til DK Valutakode hvilken valuta aflægges regnskabet i står som standard til DKK Selskabets: Regnskabsklasse Klik på cellen, og der kommer en dropdown-menu pil til højre for cellen. CVR-nr. Skal være på 8 cifre og gyldigt Navn Adresse Postnummer og By Stiftelsesdato (frivilligt felt) - Hjemsted (frivilligt felt) - Telefonnummer (frivilligt felt) - Faxnummer (frivilligt felt) - Hjemmeside (frivilligt felt) - (frivilligt felt) Datoer: Regnskabsperiodens startdato

11 Regnskabsperiodens slutdato - Sidste års startdato bemærk at feltet automatisk fratrækker et år fra feltet Regnskabsperiodens startdato. Det kan overstyres ved blot at skrive oveni cellen. Hvis der er tale om første regnskabsår stiller skriver man en apostrof. Sidste års slutdato bemærk at feltet automatisk fratrækker et år fra feltet Regnskabsperiodens slutdato. Det kan overstyres ved blot at skrive oveni cellen. Hvis der er tale om første regnskabsår stiller skriver man en apostrof. Generalforsamlingsdato - Regnskabsperiode automatisk felt som ikke kræver yderligere handling Balancedato automatisk felt som ikke kræver yderligere handling Regnskabsår automatisk felt som ikke kræver yderligere handling Sidste regnskabsår automatisk felt som ikke kræver yderligere handling Dirigentens navn Revisor udfyldes hvis der er foretaget revision, review eller assistance på regnskabet. CVR-nr. - Skal være på 8 cifre og gyldigt P-nr. (frivilligt felt) - Navn - Adresse - Postnummer og by - Land (frivilligt felt) - Telefonnummer (frivilligt felt) - (frivilligt felt) Indsender her oplyses hvem der indsender regnskabet til ERST. CVR-nr. - Navn - Adresse - Postnummer og by Primær bankforbindelse: CVR-nr. (frivilligt felt) Navn (frivilligt felt) Adresse (frivilligt felt) Postnummer og by (frivilligt felt) Advokat: CVR-nr. (frivilligt felt) P-nr. (frivilligt felt) Navn (frivilligt felt) Adresse (frivilligt felt) Postnummer og by (frivilligt felt)

12 Tekstdel Når du skal indtaste tekstdelen af regnskabet skal du igen bruge plus (+) tegnene for at grave dig ned i detaljegraden af de forskellige tekster. Meget vigtigt omkring stamdata delen er, at det er tilladt at CLOB opmærke Ledelsespåtegningen, Ledelsesberetningen og den anvendte regnskabspraksis. Hvad er CLOB opmærkning? CLOB opmærkning er et term som bruges i forhold til dannelse af XBRL filer, altså den digitale regnskabsfil der skal afleveres sammen med den eksterne årsrapport (for klasse B og C virksomheder). CLOB opmærkning kan bedst illustreres hvis vi tager ledelsespåtegningen som eksempel. I XBRL har man ledelsespåtegningen samt en masse tilhørende underafsnit. I disse underafsnit har man skåret ledelsespåtegningen ud i skiver så man bedre kan søge i dele af teksten i den digitale regnskabsfil. Ledelsespåtegningen indeholder i skrivende stund nedenstående underafsnit i XBRL sproget: Ledelsespåtegning o Identifikation af den godkendte årsrapport o Bekræftelse på at årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningen samt eventuelle standarder, vedtægter eller aftaler o Bekræftelse på at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver, finansielle stilling og resultat o Bekræftelse på at betingelserne for fravalg af revision er opfyldt o Bekræftelse på at supplerende beretninger giver en retvisende redegørelse indenfor rammerne af almindeligt anerkendte retningslinjer for sådanne beretninger o Ledelsens udtalelse om ledelsesberetningen o Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse Men der er også et overordnet afsnit som blot hedder Ledelsespåtegning, og i dette afsnit kan man vælge at tage alle underafsnit og ligge ind, så man altså ikke deler teksten op. Man kan i reglen kopiere en hel ledelsespåtegning og sætte den ind i afsnittet/cellen ledelsespåtegning. Dette er det der i forhold til XBRL kaldes CLOB opmærkning. Mange anvender CLOB opmærkning, men vi anbefaler det ikke i forhold til ParsePort Årsafslutning, da vi ved det på et tidpunkt bliver et krav fra ERST at påtegninger, beretninger og praksis er delt ud over de tilhørende underafsnit. Og vi anvender også underafsnittende til at lave overskrifter i de pæne eksterne årsrapporter. Dropdowns Mange bruger i dag standard -påtegninger, -erklæringer og -regnskabspraksis. Så man f.eks. har forskellige skabeloner i huset. Dette sparer tid og effektiviserer også regnskabsproduktionsprocessen. Det er i ParsePort Årsafslutning muligt at lave disse forskellige standarder i form af dropdown menuer. Altså kan man lave en række standardtekster for f.eks. Ledelsens ansvar for årsregnskabet under revisionspåtegningen blot som eksempel. Det kan være man har 3 standarder 1, 2 og 3, som hedder henholdsvis ledelsen har et ansvar, ledelsen har lidt ansvar og ledelsen har meget ansvar (blot for at illustrere funktionen). Disse tre standarder skal nu laves som en dropdown menu, hvor brugeren kan vælge hvilken der skal bruges.

13 Dette gøres ved at du stiller dig i indtastningscellen ud for den post du gerne vil lave en standard til og skriver den tekst du ønsker. Så du skriver ledelsen har et ansvar og trykker Enter. Når dette er gjort stiller du dig på cellen med pilene, eller klikker en gang på venstre musseknap så cellen er markeret og trykker Shift+Insert. Nu kommer der en dialog boks frem, som giver muligheden at du kan navngive den tekst der er skrevet i cellen. Så du navngiver den Standard 1 og klikker på Indsæt knappen.

14 Når du har klikket på Indsæt knappen har du tilføjet et dropdown menupunkt som hedder Standard 1, der indeholder teksten ledelsen har et ansvar og du kan nu ved at klikke på pilen til venstre i cellen vælge Standard 1, og den gemte tekst vil nu komme automatisk. Det samme gøres for de næstkommende standarder, og du kan tilføje så mange dropdown menupunkter med indhold som du ønsker. Bemærk at det naturligvis kun er de felter du har indhold til der skal udfyldes i tekstdelen, men du kan stadig lave standard tekster. De vil først blive brugt når du aktivt vælger et dropdown punkt i cellen. Taldel Når du skal udfylde taldelen i årsrapporten kan du enten, taste tallene manuelt ind i hver enkelt celle, eller sætte en automatisk opmapning op imod en saldobalance, som du eksporterer fra f.eks. e-conomic, Mammut, C5 eller lign. Fordelen i opmapning er naturligvis, at du kun skal parre poster med konti en gang, hvorefter det huskes i ParsePort Årsafslutning. Det betyder også at det kun er nye poster du skal opmappe når du laver regnskab året efter. Manuel indtastning af taldelen Resultat opgørelsen Når du skal indtaste taldelen i din årsrapport, starter du med at trykke på + tegnet ud for Resultatopgørelse:. Nu vil du så se Artopdelt eller Funktionsopdelt komme frem, alt efter hvilken form for resultatopgørelse du har valgt i stamdata sektionen. Klik herefter + igen ud for f.eks. Artsopdelt som illustreret på billedet nedenfor.

15 Nu listes posterne i den Artopdelte resultatopgørelse så med posterne som der er aktive. Bemærk enkelte poster er skjult, da de er vurderet til at være benyttet sjældent. Disse kan vises ved at deaktivere filteret i menuen i Kontroller fanen (se evt. afsnittet Aktiv filter funktionen ). Du kan nu indtaste de værdier, som der skal i de enkelte poster for hhv. aktuelt og sidste år. Husk at alt tastes i debit/kredit, altså tastes en nettoomsætning med negativt fortegn og et vareforbrug med positivt fortegn. Bemærk at nogle poster beregnes automatisk (kan ses ved at cellerne er grå). F.eks. beregnes bruttofortjenesten automatisk, f.eks. når du har indtastet din nettoomsætning og vareforbrug. Ønsker du at disse poster skal have et andet resultat end det beløb der står i dem, kan de blot overskrives. Fortryder du at du har overskrevet en celle der beregnes automatisk, kan du blot stille dig på cellen hvor du har overskrevet og trykke del knappen og beregningen kommer nu tilbage igen.

16 Resultatdisponeringen Når du er færdig med at udfylde din resultatopgørelse skal du udfylde resultatdisponeringen. Du starter derfor med at trykke + ud for Resultatdisponering:. Nu listes de poster som er under resultatdisponeringen, og bemærk der her også er automatisk beregnet felter (overført resultat og i alt disponering). En vigtig detalje er, at der i XBRL sproget kun må disponeres over årets resultat. Der kan altså ikke overføres tidligere års resultater i resultat disponeringen. Eller sagt på en anden måde I alt disponering skal altid være lig med årets resultat. Så hvis vi i f.eks. udlodder kr. under egenkapitalen indtastes dette (igen efter debit/kredit) i resulatdisponeringen, hvorefter overført resultat og I alt disponering beregnes. Balancen Når balancen skal udfyldes starter du med at klikke + ud for Balance herefter vises kontoform eller beretningsform, alt efter hvilken du har valgt i stamdata afsnittet. Nu kan du så klikke + ud for Aktiver og Passiver. Klikker du Aktiver kan du nu vælge Anlægsaktiver og Omsætningsaktiver. Vælger du Anlægsaktiver kan du igen grave dybere og vælge Immaterielle anlægsaktiver:, Materielle anlægsaktiver: eller Finansielle anlægsaktiver:. Her kan du igen klikke dig ned i f.eks. Materielle anlægsaktiver: og nu listes

17 de poster som der ligger under Materielle Anlægsaktiver i ParsePort Årsafslutning. Her optræder igen automatiske felter, som beregner subtotaler for dig og de kan som alle andre automatiske overskrives. Og husk igen at der tastes efter debet/kredit princippet, altså er poster i aktiverne er debet og poster i passiverne er kredit. Bemærk! Ønsker du at et automatisk felt skal være tomt, gøres dette ved at indsætte en apostrof i cellen (knappen ligger som regel til højre for ø på tastaturet). Notedel Noter indeholdende tal Hvis du klikker + ud for Noter: vil du se 7 kategorier af noter du kan dykke ned i. Oplysning om resultatopgørelsen, Oplysning om aktiver, Oplysning om egenkapital, Oplysning om hensatte forpligtelser, Oplysning om gældsforpligtelser udover hensatte forpligtelser, Oplysning om nærtstående parter og Andre noteoplysninger. Klikker du så på + ud for Oplysning om resultatopgørelsen listes nu de noter som er tilknyttet resultatopgørelsen. Bemærk her at nogle af noterne har endnu + ud for, hvor andre ikke har. Hvis vi kigger på noten til personaleomkostninger Oplysning om personaleomkostninger og klikker på + ud for denne, listes der nu de elementer noten indeholder. Her kan der tastes tal i de celler som er opdelt under hhv. aktuelt år og sidste år og husk igen via anvender debet/kredit. Og summen beregnes i den automatiske celle.

18 Noter indeholdende tekst Går du videre ned i personaleomkostningsnoten vil du bemærke at f.eks. posten Information om vederlag til ledelsesorganer og særlige incitamentsprogrammer ikke er delt over aktuelt og sidste år, men derimod blot er en lang flettet celle. Dette er fordi at det er en note hvor du kan indsætte tekst. Dette gælder alle de celler som er flettet på tværs. Noter indeholdende tekst og tal Noter kan også være en kombination af tekst og tal. Hertil kan du som regel altid tilføje tekst før tal i en note. Hvis vi blot som eksempel tager noten Oplysning om øvrige finansielle omkostninger under Oplysning om resultatopgørelsen, kan du først skrive tekst i den flettede celle til højre, hertil kan du skrive værdier hvis du + noten yderligere ud.

19 Bemærk! Værdien i en note, skal stemme overens med den tilsvarende værdi i resultatopgørelsen, balancen mv. F.eks. skal personaleomkostninger i noten stemme overens med samme post i resultatopgørelsen, ellers vil det ikke være muligt at danne en XBRL fil. Du kan også lave en opmapning så værdien fra noten, trækkes op i resultatopgørelsen. Ser mere i afsnittet omkring opmapning. Opmapning I nogle tilfælde genbruges indhold fra en note i f.eks. resultatopgørelsen. Det kan være når personaleomkostninger specificeres i noten, og den samlede sum vises i resultatopgørelsen. Her kan du opmappe posten, så værdien automatisk hentes op i resultatopgørelsen. Det gøres ved at du stiller dig på den post du ønsker at bruge, i nedenstående tilfælde er det noten til personaleomkostninger, hvor du vil bruge posten Personaleomkostninger, og her trykker du Shift+Enter. Når du gør dette bliver linjen som posten befinder sig på grøn som på illustreret på billedet nedenfor.

20 Når så du begynder at flytte den markerede celle på pil op eller ned, vil du se at den grønne farve følger med, og at posten nu er malet rød. Herefter kan du gå op i resultatopgørelsen og stille dig på posten Personaleomkostninger og trykke på Enter tasten, hvorefter cellerne med værdierne vil blive grå (for de er nu automatiske), og hertil hentes værdierne i cellerne permanent nede fra den først markerede post i personaleomkostningsnoten. Altså er posten Personaleomkostninger i noten om personaleomkostninger nu mappet op til posten Personaleomkostninger i resultatopgørelsen.

21 Bemærk! At du kan opmappe på kryds og tværs i regnskabet. Altså kan du også opmappe tekst fra en celle i ledelsespåtegningen ned i en note, eller tal fra en note op i balancen osv. Dannelse af endelig årsrapport Dannelse af XBRL fil til Erhvervsstyrelsen Dan altid XBRL filen før du danner den endelige årsrapport, som skal underskrives på generalforsamlingen. På denne måde er du sikker på, at årsrapporten er XBRL klar, og at der ikke er poster med forskellige værdier der optræder. Noten til personaleomkostninger indeholder f.eks. posten personaleomkostninger denne skal være identisk med selvsamme post i resultatopgørelsen. Når tekstdel, taldel og notedelen er udfyldt, kan du nu danne en XBRL fil til Erhvervsstyrelsen. Dette gør du ved at vælge fanen kontroller nede til venstre. I denne fane skal du først og fremmest sikre dig at alle kontroller melder OK med grøn tekst og ikke FEJL med rød tekst. Hertil skal du også sikre dg at dine aktiver og passiver stemmer, hvilket kan ses ved at der står en værdi på 0,00 med grønt i aktuelt og sidste år.

22 Bemærk! At der i ganske få tilfælde kan være fejl, hvor der er en logisk forklaring. F.eks. hvis du har et K/S hvor bestyrelsen tegner direktionen, kan du selvfølgelig ikke udfylde minimum en direktør. Her lader du blot fejlen stå. Når du har sikret dig at alt er ok klikker du på knappen Dan XBRL-fil. Du skal nu indtaste dit brugernavn og adgangskode, hvorefter du klikker på OK. Herefter vælger du at der skal dannes en XBRL fil til Erhvervsstyrelsen ved at klikke på deres logo.

23 Og nu logger ParsePort Årsafslutning på ParsePorts XBRL server, hvor der dannes en XBRL fil. Alt dette sker automatisk men du skal naturligvis være opmærksom på, at du skal være online for at kunne danne XBRL filer. Når filen er dannet, kommer Excel op med en dialogboks hvor du kan vælge hvor du vil gemme filen, og med hvilket navn den skal gemmes. Du finder destinationsmappen hvor du vil gemme XBRL filen, skriver hvad filen skal hedde og klikker på Gem. Du har nu gemt din XBRL, og kan nu danne den eksterne årsrapport som skal underskrives på generalforsamlingen.

24 Dannelse af den eksterne årsrapport Når du skal danne den eksterne årsrapport og har dannet din XBRL fil, klikker du på knappen Dan rapport i kontroller fanen. Herfra kan du vælge om du vil danne en ekstern årsrapport, intern årsrapport, specifikationshæfte, Efterposteringer eller Annullere. Du klikker her på Ekstern årsrapport. Nu dannes din eksterne årsrapport i et nyt Excel ark, hvor fanerne (i dette tilfælde) er delt op i hhv. Forside, Indholdsfortegnelse, Selskabsoplysninger, Ledelsespåtegning, Revisorerklæringer, Ledelsesberetning, Regnskabspraksis, Resultatopgørelse, Aktiver, Passiver og noter. Faner der vises varierer naturligvis efter regnskabets indhold. Alle fanerne er som standard markeret, i nedenstående eksempel kan det ses ved at baggrundsskriften er hvid bag fanetitlerne i bunden, så du kan udskrive eller gemme direkte til PDF. Årsrapporten er udskriftsklar og du burde ikke redigere i Excel filen. Ændringer skal helst laves i Årsafslutningsværktøjet, da det som fremgår her også gemmes i kundefilen. Det gør ændringer i den udskriftsvenlige årsrapport ikke.

25 Du kan også bladre imellem fanerne, hvis du vil gennemse indholdet af din årsrapport. Men vær opmærksom på at når du bladrer mellem fanerne, fjerner du markeringen af alle faner. Så når du skal udskrive eller gemme til PDF, skal alle fanerne markeres igen. Du skal i øvrigt også være opmærksom på, at hvis du redigerer noget i en fane, imens alle faner er markeret vil det fremgå af alle fanerne. Altså skriver du test i celle A1 på forsiden, imens alle andre faner er markeret. Vil der stå test i celle A1 i alle markeret faner.

26 Når du har gemt din årsrapport til PDF eller udskrevet den, kan du gemme Excel filen som en selvstændig fil eller blot lukke vinduet ned. Hvis du skal bruge den igen, kan du altid danne en ny fra kontroller menuen. Bemærk! Skal du lave rettelser så lav dem i årsafslutningsværktøjet, da Excel filen er selvstændig og ændringer der laves i den ikke gemmes. Det gør ændringer i kundefilen derimod. Ambitionen er heller ikke at der skal rettes hver gang der dannes en årsrapport, dette skal være sat op fra Årsafslutningsværktøjet. Og super brugere kan bygge deres eget udseende i årsrapporten i definitionsarkene. Husk at markere alle faner når du printer eller gemmer til PDF. Gem/Indlæs kundefil Gem kundefil Hvis du vil gemme dit arbejde går du i fanen kontroller. Her kan du i højre side væge Gem kundefil. Klik på Gem kundefil

27 Der kommer nu en dialogboks op, hvor du skal vælge mappeplaceringen samt skrive navnet på den kundefil du ønsker at gemme. Skriv her navnet og klik på Gem. Der dukker nu en ny dialogboks op hvor du skal markere om du blot ønsker at gemme Årsrapport fanen, eller om du også ønsker at gemme Typografier, Definitionsark eller dine Egne ark. Typografier og Definitionsark vælger du hvis du har en individuel opsætning af udseendet på din årsrapport. Egne ark vælger du hvis du har dine egne ark i ParsePort Årsafslutning og hvis du ønsker de skal gemmes med i kundefilen. Klik herefter OK og din kundefil er nu gemt. Indlæs kundefil Når der skal indlæses en kundefil, går du i fanen kontroller og klikker på Indlæs kundefil. Der kommer nu et vindue hvor du kan vælge den mappe du har din kundefil i. Find mappen, klik på kundefilen og klik på åben.

28 Der kommer nu en ny dialogboks, hvor du kan markere de ting du vil indlæse fra kundefilen. Og hvis der er punkter der er gråskraveret, er det fordi at de ikke findes i kundefilen. Marker det du ønsker at indlæse og klik på OK. Nu åbnes kundefilen og der kan arbejdes i den. Bemærk! Man kan også vælge menupunktet Indlæs kundefil som master. Dette menupunkt bruges hvis man internt i huset har en master, som er lavet af en superbruger. Det er vigtigt man åbner denne inden man begynder at lave regnskabet. Indlæsning af saldobalance Du kan importere saldobalancer og mappe dem op i ParsePort Årsafslutning. Hvis du har et økonomisystem som ikke er understøttet, tøv da endelig ikke med at kontakte vores support, og vi vil undersøge mulighederne for at gøre det muligt. Når der skal importeres en saldobalance går du i kontroller arket og klikker på knappen Indlæs saldobalance. Herefter åbnes en dialogboks hvor du kan vælge mellem en række økonomisystemer. Under hvert logo kan du i parentes se den filtype der skal importeres og dens indhold.

29 Nederst kan du sætte flueben i flet med eksisterende. Denne er markeret som standard, og fletter kontoplanen ind i den allerede importerede kontoplan (hvis der er en importeret i forvejen). Funktionen bruges hvis du eksempelvis har tilføjet en konto mere eller ændret på beløbene i nogle konti. Så kan du blot importere på ny og flette. Klik på logoet på den ønskede saldobalance. Der åbnes nu en dialogboks hvor du skal finde mappen indeholdende din saldobalance. Her vælger du den saldobalance du ønsker at importere og klikker på Åbn. Nu importeres saldobalancen i Årsrapport fanen. Og du vil nu i bunden se saldobalancen listet.

30 Nu skal de forskellige konti mappes op i selve årsrapporten. Dette gøres ved at du stiller dig på den eller de konti du ønsker mappet, f.eks. kan du markere kontiene: Omsætning, Omsætning Udland og Omsætning videre fakturering som nedenfor. Når du har markeret de tre konti trykker du ALT+ENTER og de tre linjer vil nu blive grønne for at indikere at du er ved at mappe dem.

31 Du skal nu mappe dem ind i årsrapporten. Dette kan gøres ved at du går op og finder posten nettoomsætning, og bemærk at hvis du bruger piletasterne vil de tre konti forblive røde, og den linje du befinder dig på med pilene vil være grøn. På denne måde kan du se hvilke konti du mapper, og hvor du er ved at mappe dem hen.

32 Når du har fundet nettoomsætningsposten i dette tilfælde oppe i resultat opgørelsen klikker du på linjen eller bruger piletasterne og linjen vil nu være grøn. Du skal herefter trykket ENTER. Nu vil de tre konti (Omsætning, Omsætning Udland og Omsætning videre fakturering) være mappet op til nettoomsætningen i resultat opgørelsen. Og du kan også se at cellen for aktuelt år er grå, hvori der er beregnet summen af de tre konti. Går du ned til din saldobalance igen kan du nu se at de tre poster også er med sort tekst. Dette er for at indikere at de er mappet ind. Poster der ikke er mappet ind vil stå med rød tekst. På denne måde kan du hurtigt kontrollere om alle poster er mappet ind. Når du har mappet alle konti ind og gemmer kundefilen, vil ParsePort Årsafslutning huske din opmapning næste år når du indlæser kundefilen og en ny saldobalance. Dvs. det er kun nye konti som skal mappes ind, alle andre vil blive mappet som du allerede har gjort forgange år.

33 Ønsker du at slette en opmapning vælger du den pågældende post som der er mappet ind til. I dette tilfælde vil det så være nettoomsætningsposten og trykker SHIFT+ENTER (nu vil linjen blive grøn) og herefter DELETE knappen. Du kan også mappe ind til dine noter. Så du f.eks. mapper lønninger, omkostninger til social sikring mv. op i noten. Og fra noten mapper du summen af personaleomkostningerne videre op i resultat opgørelsen. Dette vil være den optimale måde for mange at mappe deres kontoplaner op på.

34 Bemærk At filterfunktionen i ovenstående eksempel vil gøre at din nettoomsætning kun vil vises i det interne regnskab, da aktiv = 2 ud for nettoomsætningen. Se eventuelt afsnittet aktiv filter funktionen. Split screen funktionen Når du arbejder med at opmappe dine saldobalancer, har vi tilføjet en funktion der hedder splitscreen. Denne funktion deler skærmen op i to dele når du er i årsrapport arket. Og du kan med tabulator knappen springe imellem de to halvdele. På denne måde kan du vælge en konto nede i saldobalancen, trykket tabulator og springe direkte op og kigge i eksempelvis resultatopgørelsen, imens du stadig kan se hvilke poster du er ved at mappe ind. Du kan aktivere og deaktivere split screen funktionen fra kontroller arket hvor du blot klikker på knappen Splitscreen til/fra. En anden funktion der er lagt ind når du anvender split screen er, at du kan se hvilke konti der er mappet ind på hvilke poster. Så hvis du som i tidligere eksempel har mappet Omsætning, Omsætning Udland og Omsætning videre fakturering ind på posten nettoomsætning. Kan du ved splitscreen stille dig på nettoomsætning og se i nederste billede hvilke poster der er mappe til nettoomsætningen.

35 Typografier og Definitionsark Når du danner et årsregnskab bliver det dannet efter en standard skabelon som ligger i Årsafslutning. Men ønsker du at indsætte logo, ændre teksttype, skriftstørrelser, farver mv. kan dette gøres i definitionsarkene. Du kan altså sætte dit personlige præg på regnskabet og gemme det som en skabelon, så alle dine regnskaber får det samme unikke udseende som du selv har sat op. For at komme til de ark hvor der redigeres i opsætningen skal du gå o kontroller fanen og klikke på knappen Definitionsark til/fra Når du klikker på denne knap vil der komme en række skjulte ark frem som vi nu gennemgår.

36 Typografier Måske du allerede kender begrebet typografier fra Word, men kort fortalt er typografier en række definitioner på hvordan en given tekst skal vises. Når du danner den pæne årsrapport, altså den som printes og underskrives på selskabets generalforsamling, kan du ændre på skrifttyper, størrelser, farver mv. i fanen Typografier. Hver type af skrift og afsnit der er i årsrapporten har sit eget typografi nummer som du kan se i denne fane. Du kan også meget hurtigt genkende de fleste typografier tag f.eks. hoved/nøgletallene som vist på billedet nedenfor. Først vises eksemplet på typografien du arbejder med. Og her kan du redigere i den enkelte typografi. Dvs. hvis du vil have at den almindelige tekst på dine hoved-/nøgletal skal være Arial skriftstørrelse 19 og fed på gul baggrund. Vælger du simpelthen cellen ud fra typografien og retter det til i Excel, som du ville have gjort i en almindelig Excel fil. Du kan nu også se at skriften i cellen fysisk ændrer sig.

37 I næste række kan du se hvilket typografinummer der er tale om. Hvor mange linjeskift der skal være før typografien, og hvor mange linjeskift der skal være efter. Længst til højre kan du se kommentar, som beskriver typografien du arbejder med. Definitionsark Definitionsarkene starter efter fanen <DEF og slutter før fanen DEF>. Definitionsarkene bruges til generel sideopsætning. Skal der være en baggrund på siderne i regnskabet, skal der være logo på forsiden, skal der være et specifikt sidehoved m.m. Ønsker du at indsætte et logo på forsiden vælger du definitionsarket Forside. Du indsætter herefter logoet, og placerer det hvor du ønsker det skal være.

38 Når logoet er placeret kan du gå tilbage og skjule dine definitionsark igen i kontroller fanen. Nu vil de regnskaber der dannes fremadrettet have logo på forsiden.

39 Bemærk Når du har dine egne typografier eller definitionsark, skal du også gemme dem med i kundefilen (medmindre de ligger i den master du bruger i forvejen).

40 Ofte stillede spørgsmål - Hvad hvis jeg ingen revision har på regnskabet? o Har du ingen revisor på regnskabet kan du i stamdata vælge INGEN REVISOR ud for punktet Gennemgangstype. - Jeg mangler en post hvad gør jeg? o I XBRL sproget er der kun de poster som der er vist. Mangler du en post skal du enten undersøge om du kan bruge en anden post som alternativ, eller kontakte vores support afdeling. Bemærk at der kan være poster som er skjult ved brug af filterfunktionen (se afsnittet aktiv filter funktionen ). - Hvorfor er der nogen poster som ikke eksisterer i ParsePort Årsafslutning? o I XBRL sproget er der kun de poster som der er vist. XBRL er lavet på baggrund af årsregnskabsloven, og det er set at der er poster som ikke fremgår af ÅRL, men som man som bruger stadig gerne vil have med i sit regnskab. Dette lader sig desværre ikke gøre med XBRL. Mangler du en post skal du enten undersøge om du kan bruge en anden post som alternativ, eller kontakte vores support afdeling. Bemærk at der kan være poster som er skjult ved brug af filterfunktionen (se afsnittet aktiv filter funktionen ). - Hvad gør jeg hvis jeg vil have at en post skal hedde noget andet? o Hvis du ønsker en post skal omdøbes markerer du den celle indeholdende den post du ønsker at omdøbe. Herefter skriver du det du ønsker posten skal hedde i stedet. I nedenstående tilfælde skriver du f.eks. Omsætning i stedet for Nettoomsætning. Cellen vil herefter blive grå, for at vise at du har omdøbt posten. Bemærk dog at du kun kan omdøbe posten i det trykte regnskab i XBRL vil posten altid hedde som der står skrevet i cellen. - Jeg ønsker at et automatisk felt skal være tomt og uden indhold hvordan gør jeg det?

ParsePort Årsafslutning

ParsePort Årsafslutning PARSEPORT APS ParsePort Årsafslutning Brugermanual Hasse Weicher Version 1.03 Indholdsfortegnelse Systemkrav og installation... 1 Systemkrav... 1 Installation af ParsePort Årsafslutning... 1 Generelt om

Læs mere

ParsePort Årsafslutning

ParsePort Årsafslutning PARSEPORT APS ParsePort Årsafslutning Brugermanual Hasse Weicher Version 1.05 Indholdsfortegnelse Systemkrav og installation... 1 Systemkrav... 1 Installation af ParsePort Årsafslutning... 1 Generelt om

Læs mere

Taksonomi vejledning for digitale årsrapporter

Taksonomi vejledning for digitale årsrapporter Taksonomi vejledning for digitale årsrapporter Indledning... Valg af taksonomi... 3 Generelt om udfyldelse af elementer... 3 4 Forside... 4 5 Virksomhedsoplysninger... 5 6 Ledelsespåtegning... 8 7 Revisor

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 6.1 REVISION... 9

1. INDLEDNING... 3 6.1 REVISION... 9 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OM PROCESSEN... 3 2.1 TEKNIK... 3 3. OVERORDNET OM OPBYGNING OG FUNKTIONALITET... 3 3.1 LØSNINGENS FLOW... 3 3.2 GEMME-FUNKTIONALITET... 4 3.3 VIS ÅRSRAPPORT I UDKAST...

Læs mere

Nyheder og vejledninger Årsafslutning

Nyheder og vejledninger Årsafslutning Nyheder og vejledninger 30. august 2016 Indhold Nyheder og vejledning til... 2 Generelt... 3 Tilføjet nyt installationsscript... 3 Virksomheds regnskaber... 3 Opdatering af XBRL... 3 Tilføjet tjekboks

Læs mere

Nyheder og vejledninger Årsafslutning

Nyheder og vejledninger Årsafslutning Nyheder og vejledninger 5. januar 2017 Indhold Nyheder og vejledning til... 2 Generelt... 3 Micro-opdatering... 3 Virksomhedsregnskaber... 6 Ny taksonomi (01-10-2016)... 6 Nye erklæringer... 7 Opdatering

Læs mere

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark.

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark. Budget vejledning Indhold Oprettelse af budget i TØS...3 TØS- budget til excel eksport af budget...4 Excel budget til TØS import af budget...5 Udlæse regnskabstal til budget...8 Slette budgetter...8 UDSKRIFTER...9

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Regneark Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 6 Opgave... Side 13 Få adgang til filerne fra din computer... Side 19 Vejledende løsning... Side 20 GoogleDocs Regneark 2 Google

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Årsafslutning Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning. 4. september 2017

Årsafslutning Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning. 4. september 2017 4. september 2017 Årsafslutning 2017.5 Indhold Nyheder til Årsafslutning 2017.5... 2 1 Virksomheder... 3 1.1 Ny note til visning af resultatdisponering for regnskabsklasse C... 3 1.2 Kontrol af anvendt

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

PA Byggeservice ApS. Soklen 14, Herlev. Årsrapport 24. april december 2015

PA Byggeservice ApS. Soklen 14, Herlev. Årsrapport 24. april december 2015 PA Byggeservice ApS Soklen 14, 3 4 2730 Herlev Årsrapport 24. april 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/06/2016 Anzelika Sumskaite

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS LOLLIPOP INVESTMENTS IVS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2015 Richard Kaldal Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

Huskesedler. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Indhold Absolutte cellereferencer... 2 Beskyttelse... 3 Fejlkontrol... 5 Flyt og kopiér... 6 Flyt og kopier med musen... 7 Formatering... 8 Formatering - Placering... 9 Formatering Kanter og

Læs mere

Claus Pedersen Biler ApS. Rørkærvej Vordingborg. CVR-nr

Claus Pedersen Biler ApS. Rørkærvej Vordingborg. CVR-nr erhvervs- og selskabsstyrelsen Claus Pedersen Biler ApS Rørkærvej 36 4760 Vordingborg CVR-nr. 33370830 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/6-2012 Opstillet

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Nyheder og vejledninger Årsafslutning

Nyheder og vejledninger Årsafslutning Nyheder og vejledninger 21. marts 2017 Indhold Nyheder og vejledning til... 2 Virksomheder... 3 Små rettelser af erklæringer... 3 Anvendt regnskabspraksis for andelsboligforeninger... 4 Fejlrettelser i

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Vejledning til nyt regnskabsår

Vejledning til nyt regnskabsår Vejledning til nyt regnskabsår Skift til nyt regnskabsår... 3 Klar til at beregne og bogføre skolepenge i det nye regnskabsår.... 4 Bogfør det gamle år færdig og genberegn... 4 Fil til revisor:... 5 Bogføring

Læs mere

Årsafslutning Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning. 4. september 2017

Årsafslutning Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning. 4. september 2017 4. september 2017 Årsafslutning 2017.5 Indhold Nyheder til Årsafslutning 2017.5... 2 1 Virksomheder... 3 1.1 Ny note til visning af resultatdisponering for regnskabsklasse C... 3 1.2 Kontrol af anvendt

Læs mere

INGER DUEHART KLINISK TANDTEKNIKER ApS

INGER DUEHART KLINISK TANDTEKNIKER ApS INGER DUEHART KLINISK TANDTEKNIKER ApS Årsrapport 1. maj 2013-30. april 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/09/2014 Lars Stig Duerhart Dirigent Side

Læs mere

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Brugermanual Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HVORDAN DU FÅR ADGANG TIL DIN EMAIL... 3 OWA 2003 BRUGERGRÆNSEFLADE...

Læs mere

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Oversigt over: Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Erhvervsstyrelsen, december 201 Version 1.3 Erhvervsstyrelsen, december 201, Version 1.3 Side 1 Forord Dette dokument

Læs mere

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr. 27 42 99 04 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. februar 2014. Peter Brodersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE

BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE Indberetning til Nationalbankens betalingsbalance for erhvervsvirksomheder, forsikrings- og pensionsselskaber samt visse finansielle institutter Statistisk Afdeling Version

Læs mere

Opsætning af 60 dags regel

Opsætning af 60 dags regel 2015 Opsætning af 60 dags regel Indhold... 0 Guide til opsætning af 60-dags regel i Autolog Klienten... 1 Hvad er forskellen mellem den Automatiske og Manuelle opsætning af 60-dags reglen?... 2 Hvordan

Læs mere

Word tips til skriftlig eksamen

Word tips til skriftlig eksamen Word tips til skriftlig eksamen Indhold Word tips til skriftlig eksamen... 1 Forord...2 Sidehoved...3 Sidefod...3 Sidetal og side x af y...4 Gem som skabelon...5 Indsæt sideskift...6 Vis koder...6 Tekstformatering...7

Læs mere

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MARKIT B2B ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01/2015 Kairo Alloja Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje Tabulex Læreplaner Indhold Læreplaner... 3 Om pædagogiske læreplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 4 Menupunkt Skabeloner... 5 Beskrivelse af skabeloners

Læs mere

HOMELANDSERVICE S.M.B.A.

HOMELANDSERVICE S.M.B.A. HOMELANDSERVICE S.M.B.A. Årsrapport 28. juli 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2012 Vesna Milenkovic Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning Winfi nans for menighedsråd Debitorvejledning Indholdsfortegnelse Debitorer oprettes 3 Bogføring vedrørende debitorer 5 Bogføring af fakturadata 6 Bogføring af indbetalinger 9 Betalingsbetingelser 11 Hvem

Læs mere

REVICOM ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER

REVICOM ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER REVICOM ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER Egegårdsvej 39, 1 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2016

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på Oprette projektark med simpel tabel Brug af Discoverer 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på www.kirkeportal.dk 2. Angiv kontonummer, brugernavn og password. Det er det samme som anvendes

Læs mere

Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV

Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV Registrering af virksomheder og personer Erhvervsstyrelsen og de regionale vækstfora ønsker at styrke

Læs mere

LA ENTREPRENØR SERVICE ApS

LA ENTREPRENØR SERVICE ApS LA ENTREPRENØR SERVICE ApS Lyngholmpark 95 3520 Farum Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/06/2016 Sarah Skyum

Læs mere

KOGNITIV PSYKIATRISK PRIVATKLINIK ApS

KOGNITIV PSYKIATRISK PRIVATKLINIK ApS KOGNITIV PSYKIATRISK PRIVATKLINIK ApS Årsrapport 5. juli 2011-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/05/2013 Simon Bak Jepsen Dirigent Side

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange.

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. Kontoskema Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. I det efterfølgende vises, hvordan en simpel regnskabsrapport kan laves ved

Læs mere

ANLÆGSGARTNERFIRMAET ANDREAS ApS

ANLÆGSGARTNERFIRMAET ANDREAS ApS ANLÆGSGARTNERFIRMAET ANDREAS ApS Årsrapport 31. juli 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2014 Andreas Lassen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Brugervejledning til elektronisk regnskabsindberetning

Brugervejledning til elektronisk regnskabsindberetning Undervisningsministeriet Controllerkontoret Brugervejledning til elektronisk regnskabsindberetning Version 3.0 af 11. marts 2010 side 1 af 8 1. Brugernavn, kodeord og login Institutionen modtager via e-mail

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2011?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016 BLUEPHONE ApS Trekronergade 126, 3 2500 Valby Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/03/2017 Mads Kreutzer Bergmann

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk Indholdsfortegnelse Saldobalancen Resultatopgørelsen Balancen Afslutning & link til video Fashion SHOE skal nu i gang med

Læs mere

Nye brugere på Mægler Cloud

Nye brugere på Mægler Cloud Nye brugere på Mægler Cloud - Kom godt fra start Finder du ikke svaret på dit spørgsmål i nedenstående liste, så kontakt C&B Support på mail support@cb.dk (husk at angive kundenummer) eller telefon 4332

Læs mere

J. E. DISTRIBUTION ApS

J. E. DISTRIBUTION ApS J. E. DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2015 Dennis Erik Andersen Dirigent Side 2 af 10

Læs mere

ISOLERING-PRISER.DK ApS

ISOLERING-PRISER.DK ApS ISOLERING-PRISER.DK ApS Årsrapport 6. april 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/08/2012 Martin Bjerg Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls Vejledning Excel-skabelon til oprettelse af kalendere Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls 20-03-2017 Out of date Vejledningen til makrosikkerhed er nok noget forældet i forhold til nyere versioner

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

BYENS KØKKEN CENTER ApS

BYENS KØKKEN CENTER ApS BYENS KØKKEN CENTER ApS Ølsevej 12 4171 Glumsø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/12/2016 Peer Johannsen Dirigent

Læs mere

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød Årsrapport 3. oktober 2011 til 31. december 2012 CVR-nr. 33957106 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Hans Henning Øder Dirigent

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Excel 2013

Sådan gør du Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 Indholdsfortegnelse Beskyttelse... 3 Diagram... 5 Flyt og kopiér... 6 Formatering... 8 Frys ruder... 12 Sideopsætning og udskriv... 13 Sortering... 15 Udskrive diagrammer... 16 Diagram...

Læs mere

Webmail Gmail Generelt Side 1

Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 2 Indholdsfortegnelse Oprette en Gmail...... Side 4 Indbakken Oversigt...... Side 9 Skriv en mail...... Side 11 Formateringsværktøjer...... Side

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 18. september 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2013 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

LOKA INVEST A/S. Valmuevej Give. Årsrapport 1. juli juni 2016

LOKA INVEST A/S. Valmuevej Give. Årsrapport 1. juli juni 2016 LOKA INVEST A/S Valmuevej 10 7323 Give Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/07/2016 Karsten Albrechtsen Dirigent Side

Læs mere

Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2

Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2 Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2 www.t3cms.dk TYPO3 Manual Version 6.2 Side 1 af 20 T3CMS Tlf: 70 25 00 22 Indholdsfortegnelse Generel info om TYPO3 3 Rediger din side 4-6 Indsættelse af links 7 Indsæt

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Styrelsen for Kvalitet og Undervisning Økonomisk- Administrativt Center Jour.nr. 131.00M.271 2. juni 2015 Indberetning af regnskabstal og

Læs mere

HVIDOVRE VVS SERVICE ApS

HVIDOVRE VVS SERVICE ApS HVIDOVRE VVS SERVICE ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/04/2013 Robert Søe-Jensen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Vejledning til AdPoint

Vejledning til AdPoint Vejledning til AdPoint Login på adressen http://manager.alignint.dk/cpdev/dev.jsp og følgende login billede kommer frem: Log på med dit kundenr., brugernavn og adgangskode og følgende billede kommer frem:

Læs mere

Din Revisor Partner ApS

Din Revisor Partner ApS Din Revisor Partner ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/05/2013 Svend Erik Underbjerg Dirigent Side 2 af

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

TORVESTRÆDET 3-10 ApS

TORVESTRÆDET 3-10 ApS TORVESTRÆDET 3-10 ApS Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/04/2016

Læs mere

DOUGANS INTERNATIONAL ApS

DOUGANS INTERNATIONAL ApS DOUGANS INTERNATIONAL ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/05/2014 Inge Dougans Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

JYSK P-KONTROL ApS. Årsrapport 26. juli december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

JYSK P-KONTROL ApS. Årsrapport 26. juli december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den JYSK P-KONTROL ApS Årsrapport 26. juli 2010-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2012 Elly Thomsen Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Indhold. Nyheder og vejledninger. 2. maj 2016 Manuel tilpasning af investeringsbevisnote

Indhold. Nyheder og vejledninger. 2. maj 2016 Manuel tilpasning af investeringsbevisnote 2. maj 2016 Manuel tilpasning af investeringsbevisnote Indhold Manuel tilpasning af investeringsbevisnote... 2 Rettelse af summer fælles... 2 Rettelse af summer person 1... 5 Rettelser af summer person

Læs mere

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Hybenhaven 31 8520 Lystrup Årsrapport 10. februar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2017

Læs mere

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic undervisning Udarbejdet af Hanne Jakobsen, bogholderiet og Lone Sørensen, frivilligafdelingen Denne håndbog

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

PER Ø ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/05/2015

PER Ø ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/05/2015 PER Ø ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/05/2015 Per Østerberg Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016 Stampe Invest ApS Nygårdparken 43 7400 Herning Årsrapport 16. juni 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/01/2017 Hanne Thomsen Dirigent

Læs mere

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside i redigering af apotekets hjemmeside It-afdelingen Januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1 INTRODUKTION 3 2 ADMINISTRATION 4 3 OPBYGNING 4 SIDER 5 FIL ARKIV 6 ARTIKLER 7 ØVRIGE

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016 Business Trust ApS Smedekærvej 13 2770 Kastrup Årsrapport 18. maj 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2017 John Willem Norden

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN Årsrapport 3. januar 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2012 Martin Engbjerg Dirigent Side 2

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Bogbyggeren på HVAL.DK

Bogbyggeren på HVAL.DK Journal nr. 7.32.78 Bogbyggeren på HVAL.DK Et web-baseret værktøj udviklet af Programdatateket i Viborg amt i forbindelse med ITMF-projekt 464 Din egen Historie på nettet Indholdsfortegnelse: Kom i gang...3

Læs mere

KIM JUHL WEAVER HOLDING APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (7. regnskabsår)

KIM JUHL WEAVER HOLDING APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (7. regnskabsår) KIM JUHL WEAVER HOLDING APS CVR-NR 29 68 69 47 ÅRSRAPPORT FOR 2012 (7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13 / 6 2013. Kim Juhl Weaver Dirigent

Læs mere

HANDELSSELSKABET AF 1967 ApS

HANDELSSELSKABET AF 1967 ApS HANDELSSELSKABET AF 1967 ApS Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2012 Tina Jonassen Dirigent Side 2 af 10

Læs mere