Forord. God læselyst. Udgivet af Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark April 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. God læselyst. Udgivet af Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark April 2017"

Transkript

1 1

2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark og national strategi for dansk turisme... 4 Formål med strategien... 4 Vision... 4 Ambition for den digitale strategi... 5 Strategien og fælles indsatsområder... 6 Digital infrastruktur (1)... 6 Digital infrastruktur, fælles digitale initiativer... 6 Tilgængeliggørelse af oplevelsesprodukter... 8 Kommunikation før, under og efter rejsen (2)... 8 Trigger... 9 Inspiration Planning Booking Experience Loyalitet Kontinuerlig digital udvikling (3) Prioriterede indsatsområder for 2017/

3 Forord Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark har i 2015 formuleret den første fælles digitale strategi for dansk turisme. Strategien består af tre dele, som dansk turisme i fællesskab må samarbejde om at udvikle. Det handler om 1) Digital infrastruktur, 2) Kommunikation før, under og efter rejsen samt 3) Kontinuerlig digital udvikling. Strategien er opdateret i 2017 ift. den digitale udvikling samt de nye udfordringer og muligheder, det giver, plus nogle prioriterede handlingsplaner som vi ønsker at arbejde videre på for 2017/2018. Turismen er det største væksterhverv i verden, og der er kamp om turisterne. Kampen om turisterne sker på de digitale platforme, og vi skal være digitalt i front for at tiltrække flere turister til Danmark. Faktisk er turismen den mest digitale modne industri i verden. Dvs. det er den industri, hvor der både bliver søgt og booket mest på de digitale platforme sammenlignet med andre industrier. Det stiller høje krav til os som destinationer ift. at levere den service, som turisterne efterspørger. I dag forventer turisterne digital service både før, under og efter rejsen. Det skal være muligt at undersøge, hvornår kunstmuseet åbner, og hvor man kan leje en kano lige godt fra en mobil enhed som fra en computer. Barrierer - som forældede bookingsystemer, manglede adgang til internetforbindelse eller en platform, der ikke er gearet til mobile medier betyder, at turisterne ikke får den ferie, de havde håbet på. Det stiller nye og store krav til turisterhvervet og i særlig grad til de organisationer, der har ansvaret for turistkommunikationen i Danmark, dvs. de lokale turistbureauer, de regionale turistorganisationer og VisitDenmark. Danmark har i dag en stærk digital infrastruktur indenfor turisme, måske blandt de stærkeste i verden pga. den fælles GuideDanmark-database med langt over turistprodukter registreret. Modellen, med at visitdenmark.com har tilkoblet ca. 100 lokale ASP-løsninger gør tilmed infrastrukturen billigere og giver en bedre oplevelse for turisten. Danmark har dermed en unik position i forhold til at gøre turistprodukterne og udbuddet digitalt tilgængeligt. Men skal vi bevare og udbygge den danske førerposition, så kræver det investeringer, uddannelse og massiv udvikling. Gevinsten er til gengæld stor endnu flere og mere tilfredse turister, der anbefaler Danmark på de sociale medier. Og det vil betyde øget vækst og beskæftigelse i hele landet. God læselyst. Udgivet af Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark April 2017 Kontaktperson: Janne Grønkjær Henriksen 3

4 Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark og national strategi for dansk turisme Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark, i det følgende omtalt som Det Digitale Partnerskab, er organiseret som følge af den nationale vækstplan for turisme I 2016 kom så den nationale strategi for dansk turisme, hvor der er et initiativ ved navn Digital opkvalificering og gæsteservice af den digitale turist, som Det Digitale Partnerskab har ansvaret for. Ansvaret har vi taget på os ved bl.a. at invitere til kompetenceudviklingsmøder hen over året. Det Digitale Partnerskab er en forening bestående af 66 offentlige og halvoffentlige danske turistorganisationer. Partnerskabet har en Styregruppe bestående af repræsentanter fra VisitDenmark, Wonderful Copenhagen, Dansk Turismefremme og Danske Destinationer. Foreningens vision er, at Danmark skal have digital turistkommunikation i international topklasse. Formålet med foreningen er: At videreudvikle GuideDanmark som et fælles udgangspunkt for dansk digital turistkommunikation At sikre den højest mulige kvalitet (teknologi og indhold) i den offentlige digitale turistkommunikation og sikre optimal distribution af denne At sikre uddannelse, kompetence og erfaringsudveksling inden for digital turistkommunikation At have et forum for drøftelse, og evt. udvikling og drift, af andre digitale samarbejdsprojekter på tværs af dansk turisme. Formål med strategien Formålet med den digitale strategi er at identificere de tiltag, som må udrulles nationalt for at sikre, at vi sammen kan hæve barren for den digitale del af dansk turisme. Strategien konkretiseres løbende igennem dokumentet i en række handlingsplaner. Fælles for handlingsplanerne er, at de har betydning for alle led i dansk turisme, og at de bedst effektueres i fællesskab. Med de fælles handlingsplaner kan dansk turisme blive mere konkurrencedygtig, og vi kan på tværs af destinationer og organisationer optimere vores arbejde og sikre en optimal udnyttelse af ressourcer til gavn for alle. De kommunale grænser giver udfordringer i mange destinationers daglige arbejde. Den fælles digitale strategi og handlingsplanerne tager afsæt i turisten - og begrænses ikke af geografi. Vi ønsker at skabe grobund for øget vidensdeling mellem destinationer for at sikre optimal udnyttelse af ressourcerne og et stærkere digitalt turisterhverv. Sekundært mener vi, at vi med fælles udvikling af nye digitale initiativer kan sikre, at ny udvikling kommer flest muligt destinationer til gode og øger omsætningen hos aktørerne på tværs. Således kan vi minimere de parallelle udviklingsprojekter, som vi ser mange steder i landet som følge af mangel på koordinering. De fælles initiativer kræver ikke, at samtlige destinationer er med i alt, men skal opfattes som en invitation og sikre, at alle destinationer får mulighed for at gå med i de relevante digitale projekter. Funding af de fælles projekter skal enten ske ved centrale midler eller ved at pulje lokale midler til glæde for flere. Vision Danmark skal være førende indenfor digital turistkommunikation. Det er vores fælles vision. Vi skal sikre, at turisten får den bedst mulige oplevelse i Danmark og sikre at turisterhvervet fremstår relevant med den rigtige information tilgængelig samt med en fælles forståelse og tilgang til den digitale turist, for derved at øge opmærksomhed og salg - fordi der tages afsæt i turistens behov. 4

5 Danmark har en stærk digital infrastruktur indenfor turisme, måske blandt de stærkeste i verden. Derved har vi en unik position i forhold til at gøre turistprodukterne og udbuddet digitalt tilgængeligt. Den stærke digitale infrastruktur skal vi fastholde ved at udvikle videre på de fælles platforme fremfor at opbygge parallelle løsninger, som ikke kommer alle til gode. Dertil er det altafgørende, at Danmark er førende inden for digital turismemarkedsføring, og at turisterhvervet har fælles fodslag ift. markedsføringen af Danmark i udlandet, digital kommunikation under opholdet samt ift. loyalitet og genbesøg. Står dansk turisme sammen om en fælles digital strategi, vil Danmark stå stærkere digitalt overfor både turisten, der besøger Danmark og den potentielle turist. Samtidig sikrer vi gensidig læring, og at barren for god digital markedsføring og digitalt indhold hæves. Ambition for den digitale strategi Strategien skal udstikke en tydelig strategisk retning for det landsdækkende samarbejde omkring digital infrastruktur, platforms- og databasesamarbejde. Hertil skal den skabe en fælles forståelse for turistens digitale rejse, touch points og adfærdsmønstre samt perspektivere og pege på mål indenfor kompetenceudvikling, vidensdeling og samarbejde imellem aktørerne. Strategien består desuden af en række anbefalinger og guidelines, som skal kunne hjælpe de enkelte destinationer med at træffe beslutninger i deres arbejde med digital turistkommunikation. Slutteligt skal strategien sætte strategisk retning og fælles ambition omkring ny teknologi og nye muligheder, samt koordinering af disse. Strategien konkretiseres løbende igennem dette dokument i konkrete handlingsplaner, hvor det er nødvendigt at sætte ind med en fælles og koordineret indsats. Den digitale strategi er bygget op over tre hovedområder; 1) Digital infrastruktur, 2) Kommunikation før, under og efter rejsen samt 3) Kontinuerlig digital udvikling, som vil blive gennemgået i det efterfølgende. Danmark skal være førende indenfor digital turistkommunikation og sikre tilgængeliggørelse af de danske turistoplevelser til gavn for både turister og erhverv. Digital Infrastruktur Kommunikation før, under og efter rejsen Kontinuerlig digital udvikling Research Kompetenceudvikling - Vidensdeling 5

6 Strategien og fælles indsatsområder Digital infrastruktur (1) Danmark har en helt unik position i relation til den digitale infrastruktur. Med fælles nationale systemer i form af både GuideDanmark, ASP-løsningerne og OplevDanmark, har vi et solidt fundament og et stærkt fælles udgangspunkt i Danmark. Den digitale infrastruktur i kraft af GuideDanmark binder dansk turisme sammen både destinationerne i mellem og ift. turisternes oplevelse af den digitale infrastruktur. GuideDanmark og ASPløsningerne samt det nationale oplevelsesbookingsystem er tilsammen løftestangen for hele dansk turisme. Digital infrastruktur, fælles digitale initiativer på både nationalt og lokalt niveau. Tilgængeliggørelse ASP løsninger GuideDanmark ASP-løsninger Den fælles betegnelse for de ca. 100 hjemmesider med turismeinformation om Danmark, som drives af de regionale og lokale destinationer i Danmark. ASP-løsningerne er bygget op om skabelonen fra visitdenmark.com og en fælles webudvikling. GuideDanmark Den fælles database for ca danske turistprodukter. Databasen vedligeholdes af 66 lokale turistkontorer landet over. GuideDanmark databasen er en integreret del af visitdenmark.com samt ASP-løsningerne og distribueres løbende til ca. 100 forskellige turismeplatforme, fx infostandere. mobilapplikationer. GuideDanmark giver unikke muligheder for data distribution i form af strategiske samarbejdsaftaler med internationale netværk og portaler som eksempelvis TripAdvisor og Google Trips. Den unikke samling af data i forhold til de danske turistprodukter giver Danmark rige muligheder for at gøre turismens produkter tilgængelige for iværksættere og it-udviklere, der egenhændigt ønsker at udvikle nye services. Det er derfor vigtigt, at GuideDanmark databasen tilgængeliggøres og udnyttes til fulde, således at indholdet kan benyttes til diverse projekter og applikationer til gavn for både brugere og turisterhvervet. Mange destinationer kæmper i dag med ringe billedmateriale og sparsom tekst samt haltende oversættelse ved hvert enkelt produkt, og det er nødvendigt at kvalitetssikre produkterne i GuideDanmark for den fremadrettede distribution af de danske turistprodukter til eksterne partnere. Det er også de færreste produkter, der er beskrevet ved hjælp af video på trods af, at video-content på tværs af platforme er det mest effektive kommunikationsmiddel. Det er ligeledes vigtigt, at værdien af GuideDanmark og opdateret data synliggøres for erhvervet i form af statistikker og kommunikation, der viser hvordan de enkelte produkter synliggøres på diverse platforme - via GuideDanmark data. 6

7 Indsatsområde: Plan for opdatering og kvalitetssikring af GuideDanmark Konsekvent enighed om opdatering af GuideDanmark, jf. retningslinjerne blandt alle destinationer, herunder anbefalinger til godt og relevant indhold i GuideDanmark Kvalitetssikring af indholdet i GuideDanmark, billedmateriale, videomateriale og tekster på dansk, engelsk og tysk. Den fælles web-løsning, ASP-løsningerne, udbydes i dag af VisitDenmark - og 95 % af destinationerne har deres website baseret på en ASP-løsning, som i foråret 2017 alle er blevet opgraderet til en mobilplatform. Dette giver unikke fordele i forhold til ensartethed overfor turisterne og store besparelser i forhold til udvikling og support, da dette varetages gennem VisitDenmark. Videreudvikling af ASP-løsningerne ligger i dag primært hos VisitDenmark, og det er altafgørende for ASP-løsningens fortsatte succes, at der laves endnu mere vidensdeling på tværs i ASP-regi i forhold til udfordringer såvel som nyudvikling for at sikre, at webplatformen også i de kommende år dækker behovene både lokalt og nationalt. Data distribution og open data tilgang De foranderlige digitale forbrugsmønstre betyder, at markedet for turisme applikationer og portaler er i en kontinuerlig udvikling, hvilket skaber grobund for et væld af udbydere og platforme. Mange turismeportaler søger indhold, og der er gode muligheder for at indgå officielle partnerskaber med disse - med udgangspunkt i distribution af GuideDanmark data - for at få de danske turistprodukter længere ud på flere platforme. En koordineret og ensrettet tilgang til de mange spillere i dette felt vil være en stor hjælp til de lokale destinationer, da det sædvanligvis giver besparelser, og den enkelte destination ikke vil skulle evaluere hver eneste udbyder på markedet. Desuden vil en koordineret tilgang give et bedre og mere fuldstændigt billede af de danske turistprodukter, på de platforme hvor GuideDanmarks indhold distribueres, som eksempelvis hos ArrivalGuides og Pocketguide. Vi tilstræber en open data tilgang i forhold til GuideDanmark data. Tematiserede portaler og applikationer, der bruges i turismeøjemed, har brug for den data, GuideDanmark kan tilbyde for at lave guides med fysiske lokationer. Det er vigtigt, at disse nye initiativer bydes velkommen, og at dansk turisme kan støtte op om disse med optimeret produktdata og herved give adgang til, at udviklere kan udvikle ovenpå databasen, fx initieret ved 'hackathons', hvor it-udviklere mødes og samarbejder intensivt om udvikling af prototyper, konceptudvikling eller videreudvikling af eksisterende værktøjer. Hackathons er ofte afgrænset af et specifikt emne, eller centreret om enkelte data, og formålet er sjældent at producere færdige produkter, men mere at få skabt idéer og grundlag for senere egentlig produktudvikling. Det vil derfor være oplagt, at Det Digitale Partnerskab initierer eller deltager i hackathons, hvor GuideDanmark data kan bringes i spil på nye innovative måder til gavn for både turister og erhverv. 7

8 Indsatsområde: Mere distribution og innovativ brug af GuideDanmark data For at sikre det digitale lederskab er det nødvendigt at koordinere initiativer i forhold til open data anmodninger - og ikke mindst distribution af data. Det anbefales, at der lægges et klart fokus på mulighederne for at bringe GuideDanmark data i spil eksternt. Fokus på strategiske samarbejder for hele Danmark med udgangspunkt i GuideDanmark data og vidensdeling omkring disse. Afholdelse af 'hackathons' med udgangspunkt i GuideDanmark databasen for at sikre nye idéer og innovativ fremtidssikret brug af GuideDanmark databasen. Tilgængeliggørelse af oplevelsesprodukter En stigende andel af både danske og udenlandske turister rejser uden at have planlagt ferien på forhånd. De forlader sig på, at de kan undersøge tingene digitalt undervejs og on-site. Internationale undersøgelser viser, at 85 % ikke har planlagt deres aktiviteter, før de kommer på ferie, og hver anden turist har brugt deres smartphone på destinationen (Kilde: Google 2016). Det er vores opgave at give dem den bedst mulige og mest smidige digitale oplevelse i Danmark. Det nationale oplevelsesbookingsystem er udviklet som en paraply på de lokale bookingsystemer og skal give mulighed for, at turisterne kan finde og booke oplevelser og/eller oplevelsespakker på én platform både før afrejsen til Danmark og under ferien i Danmark. For at det nationale oplevelsesbookingsystem bliver en succes, kræver det, at turisten kan finde et repræsentativt udvalg af spændende produkter i systemet på tværs af den danske geografi, hvilket ikke er tilfældet endnu. Indsatsområde: Tilgængeliggørelse af oplevelsesprodukter Indsats for at få endnu flere unikke bookbare oplevelsesprodukter i alle egne af landet. Indsats for at sikre flere pakketerede produkter. Eftersom det nationale oplevelsesbookingsystem dækkes af Rejsegarantifonden, har de mindre produktudbydere nu mulighed for at tilbyde færdigpakkede produkter. Kommunikation før, under og efter rejsen (2) Strategien skal udstikke en fælles retning og forståelse for turistens digitale rejse, touch points og adfærdsmønstre, samt hvordan destinationer, organisationer og turisterhvervet kan samarbejde om at tiltrække flere turister. Desuden perspektiveres det ift. kompetenceudvikling, videndeling og generelt samarbejde imellem aktørerne. VisitDenmarks markedsføringsstrategi tager afsæt i turistens digitale rejse vha. nedenstående model af samme navn. Det vil sige, modellen viser de forskellige faser i turistens beslutningsproces fra idéen om at tage på ferie opstår, over valg af destination, til booking og selve opholdet. 8

9 Modellen er bygget over OMD's ECO-system fra 2014 og giver et samlet overblik over, hvilke medier og budskaber der skal bruges til at fange turistens opmærksomhed på et givent tidspunkt i beslutningsprocessen. Det er vigtigt med en fælles forståelse for disse, og at de enkelte aktørers placering i turistens digitale rejse er tydelig ift. digitale touch points. Nedenfor gennemgås de forskellige faser, og vigtigheden af at være til stede og på hvilken måde - i løbet af turistens digitale rejse, samt hvilken rolle destinationer og kommercielle partnere hver især kan spille. Trigger Turisten er i denne initielle fase ikke nødvendigvis i målgruppen for at rejse og har måske ikke en ferie i sigte indenfor nærmeste fremtid. Triggere i denne fase vil i høj grad være PR/digitale influensers som instagrammer, bloggers og youtubers - men også social media updates direkte fra venner og bekendte kan være årsag til, at turisten begynder at drømme om at tage på ferie. Eksempelvis er 53 % blevet inspireret til en ferie på Facebook og for Millennials hele 68 %. (Kilde: Facebook IQ Sept. 2016). Hvordan får vi den bedste effekt i triggerfasen? Det er vigtigt, at der i denne fase fokuseres på presse, branding og destinationsmarkedsføring for at bringe Danmark top of mind hos turisten og give en grund til at rejse til Danmark. I denne fase starter drømmen, der skal inspireres og skabes interesse for Danmark som en attraktiv feriedestination. Fokus på følelser, det visuelle, video og fotos. I udlandet kommunikeres primært Danmark og de emotionelle oplevelser, fremfor specifikke attraktioner og destinationer. Her bruges primært push marketing i form af display, video og sociale medier. Det er også i denne fase, brugeren kan påvirkes af venner og bekendtes opslag, billeder og anbefalinger og det er derfor vigtigt, at turisterne, der er i landet, opfordres til at dele deres billeder og gode oplevelser. Dette gør sig ligeledes gældende i forhold til brug af digitale influensers, som har en mere personlig indgangsvinkel end de traditionelle journalister, og gennem deres rejseoplevelser skaber en unik storytelling omkring Danmark indenfor udvalgte segmenter. Da brugeren ikke nødvendigvis er i målgruppen for rejser, kan det derfor ofte være en fordel at markedsføre indenfor specifikke interessesegmenter med fokus på én type af oplevelser (fx lystfiskeri, vandring eller arkitektur). 9

10 Inspiration I denne fase går turisten fra at drømme til at have et konkret ønske om ferie. Video er essentielt i denne fase for at skabe kendskab til Danmark. Youtube har over 100 mio. unikke besøgende om måneden, som ser rejseindhold. 64 % ser rejseindhold, når de tænker på at rejse. Og 3 ud af 5, som vil ud at rejse, bruger video til at indskrænke valg af destination (Kilde: Google/Ipsos MediaCT). Venner og bekendte er også en stor inspirationskilde til valg af destination. Det er derfor vigtigt, at Danmark er relevant tilstede med de rigtige budskaber på de rigtige platforme til de relevante brugere i denne fase. Hvordan får vi den bedste effekt i inspirationsfasen? Fortsat fokus på push marketing i form af display, video og sociale medier. Vi skal plante tanken om Danmark ved at vise, at en rejse til Danmark er en reel mulighed og vise værdien ved en ferie i Danmark fremfor andre destinationer. I denne fase er synlighed i rejsemedier og en god placering i søgemaskinerne altafgørende. Som ved triggerfasen spiller de sociale medier også en stor rolle, og det er et vigtigt medie både i kraft af annoncering og personaliserede brugeranbefalinger. Indholdsmæssigt er det i denne fase, at andre turisters fortællinger bliver interessante at gå dybt ind i. Indhold fra andre brugere er mere troværdigt end destinationernes egne glansbilleder, og med de gode muligheder der i dag findes for at source brugergenereret indhold, er det derfor nødvendigt at se kritisk på hvor stor en del af turistdestinationens materiale, der skal være egenproduceret og hvor stor en del, der kan kurateres ved hjælp af turisternes delte fortællinger og billeder på de sociale medier. Planning I denne fase overvejer brugeren Danmark som destination og researcher og samler information for at træffe det rette valg. Udvalget af attraktioner og oplevelser, priser, tidligere oplevelser med destinationen samt vejret er de mest tungtvejende parametre i denne fase (Kilde: PASO research på visitdenmark.com, 2014 samt PhocusWright 2014). 80 % bruger søgemaskiner i denne del af beslutningsprocessen, og her er det i højere grad specifikke søgninger på en specifik turistaktør eller et område. Mobiloptimeret website er afgørende for, at turisten hurtigt finder de ønskede informationer også selvom booking stadig ofte foregår på desktop en. Relevans og hastighed er to meget vigtige kodeord i denne fase, hvor der i snit besøges 38 websites for at foretage det rigtige valg. Hvordan får vi den bedste effekt i planningfasen? Det er i denne fase rejsebeslutningen skal bekræftes. Synlighed og en god placering i søgemaskinerne er altafgørende i denne fase, hvor brugeren selv begynder at samle information. Og et mobiloptimeret website! Det er vigtigt at synliggøre priser, tilgængelighed og oplevelser. Brugere, der har været eksponeret for Danmark i inspirationsfasen er lettere at konvertere end brugere, der for første gang bliver eksponeret i research-fasen. Remarketing kan derfor med fordel benyttes til at eksponere de brugere, der tidligere har udvist interesse eller været eksponeret for Danmark, så de i denne fase eksponeres for produktorienterede budskaber eller tilbud. I denne fase bliver oplevelsesbookingplatformen vigtig, idet der her kan vises konkrete tilbud, der kan konvertere til salg samt synliggøre turistaktørerne og give mulighed for at se og booke konkrete oplevelser. Indholdet kommer i høj grad fra de lokale destinationer og turistaktører, og det er derfor vigtigt, at info her er attraktivt, opdateret, konsistent og tilgængeligt på minimum dansk, engelsk og tysk. 10

11 Booking Turisten foretager nu sin booking det sker i høj grad gennem Online Travel Agents (OTA s), men mange orienterer sig også kun hos OTA s og booker direkte hos produktudbyderne bagefter. Hvordan får vi den bedste effekt i bookingfasen? I denne fase har vi som destinationsmarkedsførere en mindre rolle, og skal derfor fokusere på at sende turisten videre til vores kommercielle partnere, hvorigennem rejsen eller opholdet i Danmark kan bookes. Brugerne skal ledes til booking og gives flere reasons to go end blot det enkelte produkt eller prisen. Dog må vi stadig fokusere på en konsistent branding af Danmark eller den enkelte destination også i samarbejde med store internationale brands som fx Expedia og Easyjet, da OMD's studier tydeligt viser, at konverteringsraten i købsfasen er seks gange større, hvis brugeren har været eksponeret for et branding budskab fra samme afsender tidligere i sin beslutningsproces (Kilde: OMD 2014). Samarbejdet med de internationale partnere skaber troværdighed, da disse brands er bedre kendte end Danmark som destination. Desuden vil et destinationsbudskab sammen med en pris eller et tilbud, ofte være det, der kan rykke turisten til at tage den endelige beslutning. Experience Turisten er kommet til Danmark, men har ikke nødvendigvis forberedt opholdet i detaljer. Turisterne benytter sig i stigende grad af on-site planning, når de er på destinationen. 85 % har således ikke planlagt deres aktiviteter, før de kommer på ferie, og hver anden turist har brugt deres smartphone på destinationen (Kilde: Google 2016). Planlægningen foregår ofte digitalt. Begrebet "The silent traveller" hentyder til, at op mod 40 % af de årige, foretrækker at løse en given udfordring eller spørgsmål under en rejse gennem brug af deres egen mobile enhed - fremfor at tale med servicepersonale eller andre. Hos den ældre målgruppe årige vil 19,7 % stadig hellere selv løse problemerne. Det er altså ikke et fænomen, som er isoleret til den yngre generation. De digitale platforme skaber nye krav fra turisterne og dermed nye krav til alle aktører i værdikæden, både i forhold til digital gæsteservice og forståelse for ecommerce, digitalt salg og mersalg. Hvis produktet ikke findes online, er det ikke-eksisterende i turistens univers. Mobile enheder bruges også socialt, og 49 % af de rejsende vil dele ferieoplevelser, mens de er afsted, hvis Wi- Fi tillader det. Feriebilleder fra bekendtskabskredsen har en høj værdi og troværdighed hos brugerne, og det er derfor vigtigt, at destinationerne tapper ind i de sociale anbefalinger og muliggør/motiverer til den sociale deling af alt fra oplevelsen i sommerlandet til middagen og solnedgangen. Hvordan får vi den bedste effekt i experiencefasen? De mobile enheders vækst og udbredelse betyder, at det er vigtigt, at der findes digitale alternativer til den traditionelle turistinformation eller service desk på overnatningsstederne. Det betyder, at vi skal være parate til at imødekomme og servicere turisterne på de platforme, hvor de ønsker og forventer at finde den digitale turismekommunikation samt råd og vejledning. Det er derfor vigtigt, at planlægnings- og booking-værktøjer er tilgængelige online, og at disse nemt kan tilgås for en bedre ferieoplevelse samt tænkes videre, således at kontakten med turisten bliver vedligeholdt efter ferien. Sammen med turistaktørerne skal vi give turisten de bedst mulige oplevelser, også digitalt, ved hjælp af mobiloptimerede og sprogversionerede værktøjer. 11

12 Det er derfor vigtigt, at hver enkelt destination tager stilling til ambitioner for digitalisering overfor turisten, og hvordan den digitale turistkommunikation bør foregå lokalt. Og ligeledes tager stilling til behovet for at imødekomme on-site-planning ved at tilgængeliggøre information og booking digitalt, så det på en enkel og smidig måde kan tilgås fra en mobil enhed. Det nationale oplevelsesbookingsystem skal spille en stor rolle i experience-fasen. Det er vigtigt, at turisterne kan finde den info, de behøver for at få det bedste ophold i Danmark. Samtidig er det vigtigt, at både destinationer og turistaktører bliver klar til at håndtere "The silent traveller", og er aktivt tilstede digitalt med service og svar til de af turisterne, der foretrækker den digitale dialog. Desuden vil vi gå i front med fælles initiativer, der opfordrer til at dele de gode ferieoplevelser i Danmark både på sites som TripAdvisor og i brugerens egne netværk, hvor erfaringer har afgørende betydning. I disse initiativer kan også skabes en bredere base af brugergeneret indhold, der kan kurateres til brug for andre potentielle turister. Disse initiativer skal udfoldes lokalt hos destinationerne og turistaktørerne. Loyalitet I denne fase - når turisten er taget hjem - reflekterer han/hun over sine oplevelser og deler minder på sociale medier. Turister fra nærmarkederne besøger ofte Danmark flere gange og er åbne for dialog med VisitDenmark efter hjemkomsten. 75 % af turisterne, der har besøgt Danmark, er meget sikre på, at de vil anbefale andre at tage af sted, og der er derfor et stort grundlag for at bede turisterne om anbefale Danmark og dele deres oplevelser i egne netværk. (Kilde: VisitDenmarks turistundersøgelse 2014). Hvordan får vi den bedste effekt i loyalitetsfasen? I denne fase er fokus at skabe loyale turister, der kommer igen og fortæller videre. Gennem permission marketing, herunder nyhedsbreve og sociale medier, bliver Danmark holdt top-of-mind med inspiration og tilbud fra partnere. Digitale og sociale initiativer skal sikre, at 'Danmarksambassadørerne' deler deres gode oplevelser og spreder budskabet om Danmark i egne netværk. Indsatsområde: Samarbejde på tværs af værdikæden Tydelig rollefordeling imellem de forskellige aktører om hvem, der gør hvad i hvilke faser med henblik på at styrke samarbejdet og give den bedste service/oplevelse til turisten. Udarbejdelse af guidelines til de forskellige aktører på hvad der er need to/nice to ift. at give en god oplevelsen for turisten i de forskellige faser af Turistens Digitale Rejse. Indsatsområde: The silent traveller og digital gæsteservice Et researchprojekt der skal identificere, hvad turisterne - der er i DK - har af forventninger til digital gæsteservice. Formål at igangsætte en undersøgelse der identificerer hvad turister, der er i Danmark, har af forventninger til digital gæsteservice er det online chat, svar på via Facebook, Instagram, e- mail der forventes og hvad skal svartiden være? Bruger de Tripadvisor, Yelp? Hvem har hvilken rolle, destination, overnatningssted osv. Vil de gerne have push beskeder med gode tips til deres ferie? Bør destinationerne imødekomme det? Resultatet skal være konkrete guidelines til håndtering af turisten under sit ophold. 12

13 Et kompetenceudviklingsforløb for både destinationer og turistaktører i forhold til håndtering af digital gæsteservice og digitalt salg/mersalg, når turisterne er på destinationen. Learnings fra researchprojekt, brug af social listening, monitorerings- og opdateringsværktøjer såsom 'Hootsuite', og uddannelse af aktørerne i forhold til digital service og salg for at imødekomme forventningerne hos turisten. Indsatsområde: Google Destination Google har udviklet et nyt værktøj, Google Destination, der skal hjælpe folk med at booke og planlægge deres rejser. Content bliver sammensat fra internettet hvordan kan destinationer sørge for, at det indhold, der bliver fremhævet, er aktuelt og får den enkelte destination til at fremstå indbydende? Workshop med destinationer og Google. Kontinuerlig digital udvikling (3) Med afsæt i den fælles strategi skal vi sætte en strategisk retning og ambition omkring ny teknologi og nye muligheder. Det er afgørende, at der fremadrettet koordineres omkring digital udvikling, således at alle kan lære af nye tiltag - både de nationale og lokale erfaringer, for at skabe et bedre samarbejde og samlet set mere effektive processer i dansk turisme. Det er vigtigt, at alle nye tiltag/initiativer har en plan for distribution, og hvordan de kommer i spil hos turisterne inden de iværksættes. Fælles videns- og behovsafdækning er vigtig på lige fod med erfaringsudveksling. Indsatsområde: Digitalt kompetenceløft og vidensdeling i forhold til websites / ASP-løsninger Kompetenceudvikling og vidensdeling indenfor ASP-platformen både ift. eksisterende løsninger, forestående udviklings tiltag og fremtidige behov Der er nedsat to stærke arbejdsgrupper til hhv. ASP-løsningen og GuideDanmark, der har fingeren på pulsen ift. behovsafdækning og fælles tiltag til den kontinuerlige videreudvikling af de fælles platforme. Grupperne fortsætter med fokus på mere vidensdeling. Kompetenceudvikling og vidensdeling indenfor værktøjer relateret til optimeret webperformance (Google Analytics, Søgemaskineoptimering og Adwords). Indsatsområde: Digitale vidensdelingsgrupper med fokus på ny teknologi/nye digitale muligheder Nedsætte grupper på tværs af landet for at sikre, at viden omkring nye initiativer deles og koordineres. En høj grad af videndeling indenfor digital turisme er nødvendig, og det vil højne niveauet i dansk turisme. Struktureret kommunikation og videndeling i forhold til anbefalinger vedrørende nye initiativer og platforme for at spare tid og ressourcer til research og sikre et højt vidensniveau indenfor digital turismeudvikling på tværs af destinationer. 13

14 Prioriterede indsatsområder for 2017/2018 Gennem dette dokument er skitseret forskellige indsatsområder, som man med fordel kan arbejde med fælles på tværs af Danmark. Det Digitale Partnerskab har udvalgt og prioriteret følgende indsatsområder for 2017 og 2018, da disse er centrale for en bedre digital infrastruktur til gavn for både turister og erhverv, og kan delvist igangsættes indenfor eksisterende rammer. 1. Indsatsområde: Plan for opdatering og kvalitetssikring af GuideDanmark Konsekvent enighed om opdatering af GuideDanmark, jf. retningslinjerne blandt alle destinationer herunder anbefalinger til godt og relevant indhold i GuideDanmark Kvalitetssikring af indholdet i GuideDanmark, billedmateriale, videomateriale og tekster på dansk, engelsk og tysk. 2. Indsatsområde: Mere distribution og innovativ brug af GuideDanmark data For at sikre det digitale lederskab, er det nødvendigt at koordinere initiativer i forhold til open data anmodninger og ikke mindst distribution af data. Det anbefales, at der lægges et klart fokus på mulighederne for at bringe GuideDanmark data i spil eksternt. Fokus på strategiske samarbejder for hele Danmark med udgangspunkt i GuideDanmark data, og vidensdeling omkring disse. Afholdelse af 'hackathons' med udgangspunkt i GuideDanmark databasen for at sikre nye idéer og innovativ fremtidssikret brug af GuideDanmark databasen. 3. Indsatsområde: Samarbejde på tværs af værdikæden Tydelig rollefordeling imellem de forskellige aktører om hvem, der gør hvad i hvilke faser med henblik på at styrke samarbejdet og give den bedste service/oplevelse til turisten. Udarbejdelse af guidelines til de forskellige aktører på hvad der er need to/nice to ift. at give en god oplevelsen for turisten i de forskellige faser af Turistens Digitale Rejse. 4. Indsatsområde: Digitalt kompetenceløft og vidensdeling i forhold til websites / ASP-løsninger Kompetenceudvikling og vidensdeling indenfor ASP-platformen både ift. eksisterende løsninger, forestående udviklings tiltag og fremtidige behov Der er nedsat to stærke arbejdsgrupper til hhv. ASP-løsningen og GuideDanmark, der har fingeren på pulsen ift. behovsafdækning og fælles tiltag til den kontinuerlige videreudvikling af de fælles platforme. Grupperne fortsætter med fokus på mere vidensdeling. Kompetenceudvikling og vidensdeling indenfor værktøjer relateret til optimeret webperformance (Google Analytics, Søgemaskineoptimering og Adwords). 14

15 Implementering af indsatsområder for 2017/2018 April 2017: Revideret strategi og indsatsområder for 2017/2018 godkendes af medlemmerne på Årsmødet. Maj/Juni 2017: Udarbejdelse af handlingsplaner indenfor indsatsområderne August 2017: Handlingsplanerne godkendes af Styregruppen. De indsatsområder som ikke kræver finansiering igangsættes med det samme. De som kræver finansiering, igangsættes i takt med at der findes finansiering Forår 2018: Status på indsatsområder fremlægges på Årsmødet for medlemmerne. 15

Executive Summary. God læselyst.

Executive Summary. God læselyst. 1 2 Indholdsfortegnelse Executive Summary... 3 Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark og national digital turismestrategi... 4 Formål med strategien... 4 Baggrund... 5 Vision... 5 Ambition for den

Læs mere

Turistens Digitale Rejse

Turistens Digitale Rejse Turistens Digitale Rejse Turistens Digitale Rejse RESEARCH / PLANNING LOYALTY / REFLECTION / SHARING BOOKING / PLANNING TRIGGER (DREAM) OUT OF MARKET INSPIRATION EXPERIENCE / ON-SITE-PLANNING / SHARING

Læs mere

Digital turismeinformation i international topklasse

Digital turismeinformation i international topklasse Digital turismeinformation i international topklasse Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark 30. Juni 2014 Baggrund Digital turismeinformation De danske turismeorganisationer har opbygget en unik produktdatabase

Læs mere

National oplevelsesbooking i Danmark Maj 2015

National oplevelsesbooking i Danmark Maj 2015 National oplevelsesbooking i Danmark Maj 2015 Oplev Danmark visitdenmarkbooking.com Det nye oplevelsesbooking system skal ligge i tre sprogversioner: Dansk, tysk og engelsk. Oplevelser og oplevelsespakker

Læs mere

Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl. Baggrund

Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl. Baggrund Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl VisitDenmark har indgået aftale med det norske firma tellus om en ny platform for GuideDanmark. tellus skal levere et nyt online opdateringssystem til

Læs mere

Om foreningen det Digitale Partnerskab. 29. oktober 2015

Om foreningen det Digitale Partnerskab. 29. oktober 2015 Om foreningen det Digitale Partnerskab 29. oktober 2015 Hvorfor et digitalt partnerskab? Regeringens vækstplan: skal have digital turistkommunikation i international topklasse - Digitalisering er en stærk

Læs mere

Turismen i Danmark VisitVestsjælland Turismekonference den 14. november 2016

Turismen i Danmark VisitVestsjælland Turismekonference den 14. november 2016 Turismen i Danmark VisitVestsjælland Turismekonference den 14. november 2016 Jan Olsen, VisitDenmark 1 Foto: Nordic Experience Hvordan går det med dansk turisme? 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Spørgsmål og svar til det nationale oplevelsesbookingsystem

Spørgsmål og svar til det nationale oplevelsesbookingsystem Spørgsmål og svar til det nationale oplevelsesbookingsystem VISITDENMARK OG DET NATIONALE OPLEVELSESBOOKINGSYSTEM Den grundlæggende idé i det nationale oplevelsesbookingsystem er at samle alle lokale bookbare

Læs mere

DenmarkDirect - national oplevelsesbooking - øget digital tilgængelighed af danske natur- og kulturoplevelser

DenmarkDirect - national oplevelsesbooking - øget digital tilgængelighed af danske natur- og kulturoplevelser DenmarkDirect - national oplevelsesbooking - øget digital tilgængelighed af danske natur- og kulturoplevelser Indledning Analyser viser, at et stigende antal turister søger inspiration om og køber deres

Læs mere

Oplev.danmark.dk. 27. april 2015

Oplev.danmark.dk. 27. april 2015 Oplev.danmark.dk 27. april 2015 Oplev Danmark www.oplevdanmark.dk live 15. juli 2015 Ca. 440 bookbare oplevelser (pr. 26. april 2016) Mobil applikation live 11. august 2015 Kampagneaktivitet start 2016

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Agenda Hvordan møder vi turisten i en digital verden FØR, UNDER og EFTER? Hvad er vores udgangspunkt og hvad ved vi om brugeren i dag? Hvad

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Dansk Turismefremmes kerneområder. Dansk Turismefremme - Turisme i et lokalt perspektiv

Dansk Turismefremmes kerneområder. Dansk Turismefremme - Turisme i et lokalt perspektiv Dansk Turismefremme - Turisme i et lokalt perspektiv Status på Dansk Turismefremmes arbejde i forhold til Vækstplanen og ny lov om dansk turisme Initiativer hvor Dansk Turismefremme er repræsenteret:

Læs mere

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Derfor turisme og oplevelsesøkonomi Turisme er et af verdens hurtigst voksende erhverv og Fyn har gode

Læs mere

Markedsføringog salgsstrategi 2013

Markedsføringog salgsstrategi 2013 Markedsføringog salgsstrategi 2013 1 Strategien Færre, større og mere slagkraftige kampagner VDK tager bolden og udvikler rammerne for de fælles markedsføringstiltag, som partnerne kan investere i. 2 Færre,

Læs mere

DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL

DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL Giv turisten let adgang til oplevelser i naturen Guide til pakketering - Tjen penge på naturen Naturligt Samspil drives af HORESTA med støtte fra Naturstyrelsen

Læs mere

VELKOMMEN TIL VISITSONDERJYLLAND.DK

VELKOMMEN TIL VISITSONDERJYLLAND.DK VELKOMMEN TIL VISITSONDERJYLLAND.DK INTRODUKTION Den 01.07.2014 gik visitsonderjylland.dk i luften Portalen indeholder bookbare produkter fra hele Sønderjylland: Oplevelser: 35 Overnatning: Mere end 700

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Lad os sammen skabe vækst! I Visit Ikast-Brande arbejder vi målrettet med udvikling af turismen både lokalt i Ikast-Brande området og bredt i den midtjyske region. Som

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Overblik - Tryghed - Sikkerhed OM SØGEMEDIER RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Søgemedier A/S er et rådgivnings- og mediehus beliggende i Aarhus og København. Vi lever af at optimere

Læs mere

ÅRSMØDE 2017 DET DIGITALE PARTNERSKAB

ÅRSMØDE 2017 DET DIGITALE PARTNERSKAB ÅRSMØDE 2017 DET DIGITALE PARTNERSKAB Dagens program 09:30 Registrering og let morgenmad 10:00 Generalforsamling - for medlemmer af Det Digitale Partnerskab 11:15 Pause ikke medlemmer ankommer 11:30 "Hvad

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Digital synlighed for turismeaktører i Holstebro Kommune

Digital synlighed for turismeaktører i Holstebro Kommune Digital synlighed for turismeaktører i Holstebro Kommune Indledning Indholdsfortegnelse Det er vigtigt at kommunikere med turisterne online. Google og sociale medier er en del af turisternes hverdag. De

Læs mere

DANSK TURISMEFREMMES FOKUSPUNKTER UDGIVELSE TIL DANSK TURISMEFREMMES MEDLEMMER

DANSK TURISMEFREMMES FOKUSPUNKTER UDGIVELSE TIL DANSK TURISMEFREMMES MEDLEMMER 2 0 1 4 DANSK TURISMEFREMMES FOKUSPUNKTER AUGUST 2014 UDGIVELSE TIL DANSK TURISMEFREMMES MEDLEMMER 1 Dansk Turismefremmes fokuspunkter august 2014 I en foreløbig forsøgsordning vil Dansk Turismefremme

Læs mere

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE)

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE) Eniro-Krak // SME-analyse Tabelrapport (DK & SE) www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Hovedkonklusioner... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tabel 1: Hvilken branche tilhører din virksomhed?...1

Læs mere

Outdoor Turisme et marked i vækst. Klampenborg, den 3. februar 2016

Outdoor Turisme et marked i vækst. Klampenborg, den 3. februar 2016 Outdoor Turisme et marked i vækst Klampenborg, den 3. februar 2016 Hvorfor er jeg her? Om Naturligt Samspil Politisk baggrund, bl.a.: Den nationale friluftspolitik og det friluftspolitisk idekatalog Regeringens

Læs mere

V s t. VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 og prioriterede indsatser

V s t. VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 og prioriterede indsatser VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 Det strategiske fundament for VisitSilkeborg VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 er udarbejdet af: VisitSilkeborg info@silkeborg.com Tlf. 86 82 19 11 www.silkeborg.com

Læs mere

Synlighed på nettet. 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg

Synlighed på nettet. 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg Synlighed på nettet 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg Agenda 1. Hvem er jeg og hvorfor står jeg her? 2. Synlighed på nettet, hvorfor? 3. Synlighed på nettet, hvor? 4. Synlighed på nettet, hvordan?

Læs mere

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013 Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013 Østdansk Turisme Juni 2013 Status her et halvt år inde i vores fælles turismemarkedsførings projekt er, at vi sammen har skabt 5.268 rejsebeslutninger

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog

Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog Handlingskatalog for Turisme BRNs tovholdergruppe for turisme har, i samarbejde med repræsentanter fra BRN erhvervsforum, udarbejdet et handlingskatalog

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Turismen på Sjællands Vestkyst

Turismen på Sjællands Vestkyst Turismen på Sjællands Vestkyst Organisationsdiagram 2016 Adm. Direktør Bogholder Udviklingsansvarlig & Daglig leder Presseansvarlig Online Marketing Ansvarlig Online Marketing Specialist Marketingassistent

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision

Læs mere

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook Sådan laver du gode opdateringer på Facebook Indhold Indhold 2 Indledning 3 Hold linjen 4 Vær på linje med virksomhedens overordnede identitet 4 Unik stemme 5 Brug virksomhedens unikke stemme 5 Skab historier

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

Nye digitale muligheder og trends

Nye digitale muligheder og trends Nye digitale muligheder og trends Skanderborg 15. September 2015 Velkomst hvem er vi? Thomas Fisker Nielsen (find mig på LinkedIN) Adjunkt på University College Nordjylland Underviser i Google Analytics,

Læs mere

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN Demensalliancens partnere har med stor interesse læst regeringens demenshandlingsplan. Vi vil gerne anerkende det

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus FerieFritid, Leisure Formål VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus Vi skal skabe rammerne og en samlet platform, således at samarbejdspartnere kan udvikle deres forretning

Læs mere

Derfor skal du bruge Google AdWords. Mads Bloch Lemvigh

Derfor skal du bruge Google AdWords. Mads Bloch Lemvigh Derfor skal du bruge Google AdWords Mads Bloch Lemvigh Derfor skal du bruge Google AdWords Som nystartet webshop vil du gerne ud over stepperne og begynde at sælge en masse produkter. Det kræver naturligvis,

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com Det nye VisitDenmark Strategi mod 2017 www.visitdenmark.com Indhold 1. Forord 2. Resumé 3. Baggrund - Hvorfor et nyt VisitDenmark? - Fra bred turismefremme til målrettet markedsføring - Det nye VisitDenmark

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI Seismonaut Tourism har i flere år arbejdet med digitale medier i turismesammenhæng og har derfor stor erfaring inden for området. Vi er derfor glade for at kunne præsentere

Læs mere

Turismens værdikæde de stærkeste og svageste led Pakketering/salg i Outdoor-turisme. Nanna Balsby, Naturligt Samspil Thomas Albrectsen, Aktiv Danmark

Turismens værdikæde de stærkeste og svageste led Pakketering/salg i Outdoor-turisme. Nanna Balsby, Naturligt Samspil Thomas Albrectsen, Aktiv Danmark Turismens værdikæde de stærkeste og svageste led Pakketering/salg i Outdoor-turisme Nanna Balsby, Naturligt Samspil Thomas Albrectsen, Aktiv Danmark Turismefremmedagen den 12. oktober 2016 Det vi skal

Læs mere

EKSPORT ONLINE. Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier

EKSPORT ONLINE. Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier EKSPORT ONLINE Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier De 4 hovedpunkter Eksport og udvikling: Hvordan står virksomheden rigtigt i andre lande Online tilstedeværelse: Hvordan bliver virksomheden

Læs mere

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier og nutidens digitale netværk Behøver jeg

Læs mere

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Frederikssund, 3. december 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Frederikssund, 3. december 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Frederikssund, 3. december 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier og nutidens digitale netværk Behøver

Læs mere

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Spillebanen: Rammen som adfærdsændringer foregår i Økonomi Polarisering Sundhed

Læs mere

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Ansøgning om netværksdeltagelse i 2011 & tilmelding til HELE dagen Som et led i kompetenceudviklingsindsatsen udbyder Herning Bibliotekerne endnu engang en række netværk.

Læs mere

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Det nye VisitVesthimmerland Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Vi markedsfører Vesthimmerland, rådgiver og servicerer både gæster og turisterhverv Fordi turismen er af stor betydning

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Culture Plus Dansk Turismefremme 7. april Søren Krogh

Culture Plus Dansk Turismefremme 7. april Søren Krogh Culture Plus Dansk Turismefremme 7. april 2016 Søren Krogh Succeskriterier Succeskriterier for samtale mellem turismeerhverv og kultursektoren: At kulturturisme fokus bliver bedre ved at vi anvender og

Læs mere

RABAT LÆS MERE. Budgetloft sikrer, at du overholder dit budget. About Greenland. Destinations. Things to Do. Plan your Trip. Travel Search IN D

RABAT LÆS MERE. Budgetloft sikrer, at du overholder dit budget. About Greenland. Destinations. Things to Do. Plan your Trip. Travel Search IN D About Greenland 3 RABAT T I L 1. O K TO 14 20 RAB Bliv synlig for 650.000 unikke besøgende årligt Du betaler kun for klik, der giver trafik og forretning til dig Gratis annoncevisninger - Ingen faste omkostninger

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Potentialevurdering af GudenåLandet

Potentialevurdering af GudenåLandet Potentialevurdering af GudenåLandet GudenåSamarbejdet Notat Februar 2015 Manto A/S Jorcks Passage Opg. B, 4. sal 1162 København K Denmark Phone: +45 3311 0111 CVR: 2867 2322 www.manto.dk Opsummering Gudenåen

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Involvering på sociale medier

Involvering på sociale medier Involvering på sociale medier Content Marketing og Employee Advocacy Maria Schwarz @mariaschwarz Fotos: Morten Fauerby, Montgomery.dk Seismonaut rådgiver virksomheder og organisationer i at navigere i

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling

PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling MODEL TIL HÅNDTERING AF FREMTIDENS DIGITALE UDFORDRINGER. UDARBEJDET I ET SAMARBEJDE MELLEM SORØ OG RINGSTED KOMMUNE. EXECUTIVE SUMMARY Et paradigmeskift er et skift

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 06-06-2013 Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 Danske Regioners bemærkninger Regionerne og de regionale vækstfora prioriterer udvikling af turisme højt. Danske

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012

Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012 Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012 Baggrund I forbindelse med det afsluttede projekt om udvikling af stærke oplevelseskoncepter via det lokale destinationsnetværk

Læs mere

Flere gæster, tak! Sammen er vi både attraktive og stærke! Velkommen som BasisPartner 2014

Flere gæster, tak! Sammen er vi både attraktive og stærke! Velkommen som BasisPartner 2014 Velkommen som BasisPartner 2014 Flere gæster, tak! Sammen er vi både attraktive og stærke! BasisPartner 2014 BasisPartner Du får eksklusiv synlighed af din virksomhed i vores InfoCentre Som BasisPartner

Læs mere

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Ny VÆKST i turismen 2.0 - en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Juni 2016 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Turisme Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Mediegruppen bevæger mennesker

Mediegruppen bevæger mennesker Mediegruppen bevæger mennesker 03 Fra ide til færdig løsning Hos Mediegruppen har vi arbejdet med internettet siden bureauets start i 1997. Vi har været med fra de traditionelle løsninger i HTML og de

Læs mere

Sønderjylland værd at erobre

Sønderjylland værd at erobre Sønderjylland værd at erobre DMO-dannelse Før destinationsdannelsen I 2012 havde vi i Sønderjylland, 4 kommuner med hver sin turismeorganisering, hver sin strategi og begrænsede midler til at udføre den.

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 November 2013 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision

Læs mere

Quick Guide til bedre online markedsføring MERSALG. med b2b webshop. Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing

Quick Guide til bedre online markedsføring MERSALG. med b2b webshop. Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing Quick Guide til bedre online markedsføring MERSALG med b2b webshop Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing HVORDAN... Hvordan skaber man mersalg? 1 Varen skal være

Læs mere

UGE 47: Digitale Strategier. #stormvind

UGE 47: Digitale Strategier. #stormvind UGE 47: Digitale Strategier En slide om Dorte Min passion: At påvirke virksomheder, så det kan mærkes! 20+ års erfaring fra IT-branchen Lever af at sælge viden & rådgivning Iværksætter lige som dig Social

Læs mere

Aktivering af netværket omkring Landsstævnet. Netværksstrategi del 1

Aktivering af netværket omkring Landsstævnet. Netværksstrategi del 1 Aktivering af netværket omkring Landsstævnet Netværksstrategi del 1 Indledning Dette dokument er første del af netværksstrategien. Her præsenteres det strategiske fundament for en mere netværksbaseret

Læs mere

ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE

ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE EFFEKTIVISER COLLABORATION SYGEHUSE ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE PROGRAM Præsentation af Working Virtual Sådan arbejder vi Præsentation af VS14 Hvordan står det til? Et par eksempler

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

Adwords i praksis annoncer på Google

Adwords i praksis annoncer på Google 3 timers kursus hos jer, hos Nielsens Bureau eller over internettet: Adwords i praksis annoncer på Google Adwords-annoncerne fra Google er en nem, hurtig og effektiv måde at gøre jeres produkter og ydelser

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

System introduktion, e-learningskurser og kursus i sårkompetence

System introduktion, e-learningskurser og kursus i sårkompetence Beskrivelse af kurser indenfor både system introduktion, e-learningskurser og regionale kurser, samt allokering af midler i national implementering af telemedicinsk sårvurdering. System introduktion, e-learningskurser

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Turisme Business Region North Denmark 2. september 2016 Baggrund for fælles indsats for turismen i Nordjylland Med vedtagelse af vækstplan for turisme i Danmark og ny national organisering af turismefremme

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark Agroturismens betydning for dansk turisme v. Eva Thybo, VisitDenmark Agenda Roller og ansvar i dansk turisme Turismens betydning i DK Sådan markedsfører vi KystDanmark i dag Hvor er agroturismen i DK i

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen. Skagen, den 24. oktober Kære Carsten Sand Nielsen. Med venlig hilsen

BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen. Skagen, den 24. oktober Kære Carsten Sand Nielsen. Med venlig hilsen BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen Skagen, den 24. oktober 2016 Kære Carsten Sand Nielsen På vegne af bestyrelsen for Fonden Visit Nordjylland fremsender jeg hermed en officiel anmodning til

Læs mere

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi 2015-17 1 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og potentialer

Læs mere