BeoLink PC 2. Vejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BeoLink PC 2. Vejledning"

Transkript

1 BeoLink PC 2 Vejledning

2 Bemærkning vedrørende installation Hensigten med denne påmindelse er at henlede din opmærksomhed på i National Electrical Code (Kapitel 1, 54 i Canadian Electrical Code), der indeholder retningslinier for korrekt jordforbindelse, og som især angiver, at kabeljordforbindelsen skal kobles til bygningens jordforbindelsessystem så tæt på kabelindføringspunktet som praktisk muligt. Af hensyn til din sikkerhed: Monter aldrig BeoLink PC 2 med kabeltilslutningerne nedad. Hold BeoLink PC 2 væk fra vand og anbring aldrig genstande oven på den. Netstikket muliggør adskillelse (frakobling) fra netspændingen. Stikkontakten skal være nær apparatet og lettilgængelig. Anbring ikke BeoLink PC 2 i direkte sollys eller under kunstig belysning (f.eks. en projektør). BeoLink PC 2 er udelukkende beregnet til indendørs brug i tørre omgivelser ved en temperatur på mellem 10 og 40 C. Forsøg aldrig at åbne BeoLink PC 2. Dette skal overlades til kvalificeret servicepersonale.

3 BeoVision Avant Guide Indhold 3 Tilslutninger GUIDE 5 Sådan tilslutter du kablerne Nøgle til brug af dine Vejledninger Tre vejledningskilder følger med for at hjælpe dig med at bruge dit Bang & Olufsen produkt. Denne Vejledning giver dig en omfattende oversigt over alle aspekter vedrørende installation, visse grundlæggende aspekter vedrørende konfiguration og principperne bag den daglige brug. Til højre finder du indholdet af denne Vejledning. Desuden indeholder BeoLink PC 2 en Skærmvejledning, som du får adgang til, når du installerer BeoLink PC 2. Yderligere er der en tilsvarende komplet Vejledning på: Svensk, dansk, engelsk, tysk, hollandsk, fransk, italiensk, spansk og japansk. Disse Vejledninger kan downloades fra beoplayer.com. Sådan sætter du BeoLink PC 2 op 6 Eksempler på opsætning Sådan installerer du BeoLink PC 2 8 Installation af tv-tunerkort 8 Installation af driver til tv-tunerkort 8 Installation af BeoLink PC 2-software 9 Sådan reparerer/opgraderer du din BeoLink PC 2-installation Konfiguration af BeoLink PC 2 10 Automatisk indstilling af tv-tuner 10 Manuel indstilling af tv-tuner 11 Registrering Grundlæggende daglig brug 12 Sådan starter du Før du kan afspille N.MUSIC 13 Scan din PC for musiknumre

4 4 BeoLink PC 2 krav Følgende krav skal opfyldes for at kunne installere BeoLink PC 2-applikationen: Hardwarekrav Pentiumklasse PC (233 MHz eller derover) med 50 MB ledig diskplads Min. 64 MB RAM Super VGA-skærm med en minimumsopløsning på 800 x 600 og 16-bit farvedybde Ét ledigt USB-stik Krav til styresystem Windows 98, ME, 2000 eller XP DirectX 8.0a eller nyere Medieafspiller 6.4 eller nyere Krav til browser Internet Explorer version 4.01 eller nyere Netscape Navigator version Krav til browserkonfiguration Hvis du bruger Netscape Navigator, skal du vælge følgende foretrukne grundindstillinger i Netscape Support: Java Java Script Bekræftelse og ansvar De produktnavne, som nævnes i denne vejledning, kan være andre virksomheders varemærker eller registrerede varemærker. Gracenote er CDDB, Inc. d/b/a Gracenote CD- og musikrelaterede data fra Gracenote CDDB Music Recognition ServiceSM 2000, 2001 Gracenote. Gracenote CDDB Client Software 2000, 2001 Gracenote. Udstedte eller anmeldte amerikanske patentnumre. 5,987,525; 6,061,680; 6,154,773 og andre udstedte eller anmeldte patenter. CDDB er et registreret varemærke for Gracenote. CDDB-Enabled, Gracenote-logoet, CDDB-logoet og logoet Powered by Gracenote CDDB er varemærker tilhørende Gracenote. Music Recognition Service og MRS er servicemærker for Gracenote. Hvis du bruger Internet Explorer, skal du vælge følgende foretrukne grundindstillinger i Explorer Support: Download signeret ActiveX kontroller Kør ActiveX kontroller Script ActiveX kontroller, som er markeret som sikre til scripting Brug aktiv scripting Tv-tunerkort Hvis du har et tv-tunerkort, skal du sikre dig, at det understøttes af BeoLink PC 2. Se for løbende opdatering af kompatible tv-tunerkort. Bemærk, at visse tvtunerkort kan kræve, at din PC opfylder andre hardwarekrav end dem, der er nævnt ovenfor. Se dokumentation om tunerkort for oplysninger herom. Dele baseret på Microsoft Windows Media Technologies. Copyright 2000 Microsoft Corporation. Eftertryk forbudt. Microsoft, Windows Media og Windows-logoet er registrerede varemærker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. MicroOS-styresystem (Amerikansk patentnummer: 5,787,445) Bemærk, at Bang & Olufsen under ingen omstændigheder kan gøres ansvarlig for driftstab, hændelige tab eller indirekte tab, som skyldes brug eller manglende mulighed for brug af softwaren.

5 Tilslutninger 5 For at kunne bruge BeoLink PC 2- applikationen skal du tilslutte BeoLink PC 2 korrekt. I dette kapitel beskrives stikkenes funktioner på BeoLink PC 2- boksen, og opsætningseksemplerne på de følgende sider illustrerer, hvilke tilslutninger der skal bruges til de enkelte opsætninger. IR-modtagertilslutning IR USB Power Linkhøjttalertilslutning AUDIO OUT IN POWER LINK Master Link-tilslutning til et Bang & Olufsen system MASTER LINK Se vejledningerne, som følger med disse produkter, hvis du ønsker nærmere oplysninger om, hvordan du skal placere og tilslutte dine højttalere, din Master Linktilslutning og IR-modtager. Alle tilslutninger, med undtagelse af USB-tilslutningen, skal foretages, før du installerer softwaren til BeoLink PC 2. Tilslutning til lysnet Master Link-tilslutning En Master Link-tilslutning giver dig mulighed for at fordele signaler mellem PC en og Bang & Olufsen produkter i hele dit hjem. Power Link-tilslutning Power Link-stikket bruges til at slutte Power Link-højttalere til din BeoLink PC 2- opsætning. Audio-tilslutning Audio-tilslutningen mellem BeoLink PC 2- boksen og PC-lydkortet giver mulighed for transmission af analog lyd fra PC en til de produkter, du har tilsluttet. Audio Outstikket er udelukkende beregnet til fremtidig brug. USB-tilslutning Audio IN-tilslutning til PC-lydkortet IR-modtagertilslutning IR-stikket bruges til at slutte en IRmodtager (ekstraudstyr) til din PC. Det giver dig mulighed for at betjene de forskellige kilder direkte med en Beo4 fjernbetjening. Tilslutning til lysnet Slut tilhørende produkter, højttalere, din PC og BeoLink PC 2-boksen til lysnettet. Af sikkerhedsmæssige årsager skal du altid slutte BeoLink PC 2-boksen (og alt dit PCudstyr) til en stikdåse med jordforbindelse. USB-tilslutning Slut BeoLink PC 2-boksen til PC en ved hjælp af det medfølgende USB-kabel. VIGTIGT! Det er afgørende, at du ikke foretager USB-tilslutningen, før du bliver bedt om det på skærmen. Du behøver ikke at slukke for PC en for at tilslutte dette kabel. BEMÆRK: BeoLink PC 2-boksen bør fastgøres til væggen eller bag på dit PC-bord/-møbel.

6 6 Sådan sætter du BeoLink PC 2 op Med eller uden et BeoLink-system kan BeoLink PC 2 sættes op på forskellige måder sammen med andre linkbare Bang & Olufsen produkter. Eksemplerne på modstående side viser to af mange opsætningsmuligheder samt de specifikke tilslutninger, du har brug for at foretage, når du vælger disse opsætninger. Bemærk, at brugen af videokilder er begrænset i visse lande. Option-programmering Det er vigtigt, at BeoLink PC 2 indstilles på den korrekte Option i henhold til den opsætning, du har valgt. For at indstille din BeoLink PC 2 på den korrekte Option skal du blot vælge det rigtige Optionnummer. De forskellige muligheder er: Option 0 Til en opsætning, hvor du ønsker at deaktivere en IR-modtager. Option 2 Til en opsætning med en IR-modtager i hovedrummet. Option 4 Til en opsætning med linkrumsprodukter placeret i samme rum som hovedsystemet. Option 6 Til en opsætning med en IR-modtager i linkrummet (standardindstilling). Sådan programmerer du en option for BeoLink PC 2 > Vælg CONFIG for at åbne menuen. > Vælg fanen Advanced for at hente programmering af Optioner frem. > Vælg det relevante nummer fra listen; 0, 2, 4 eller 6. Programmering af optioner for linkprodukter For at en opsætning kan yde det optimale, er det nødvendigt, at linkprodukterne i opsætningen ved, hvilke omgivelser de er placeret i. Se den dokumentation, som følger med disse produkter for yderligere oplysninger. Eksempler på opsætning Nedenstående eksempler henviser til illustrationerne på næste side. BeoLink PC 2 i en Bang & Olufsen systemopsætning Option 6 er standardindstillingen. Fra din PC kan du lytte enten til kilderne i hovedrummet eller linkrummet. Hvis du ønsker det, kan musiksignalerne fordeles til yderligere linkrum i hjemmet og til hovedrummet*. BeoLink PC 2 hovedrum BeoLink PC 2 installeret enten separat eller udvidet med et kompatibelt musiksystem fra Bang & Olufsen. Hvis du ønsker det, kan musiksignaler fra BeoLink PC 2 (og musiksystemet) fordeles til andre linkrum i hjemmet. BeoLink PC 2 skal indstilles på Option 2*. Yderligere Optioner Ud over de to ovennævnte Optioner er det muligt at vælge Option 0 og Option 4. Option 0 er til en opsætning, hvor du ønsker at deaktivere en IR-modtager. Option 4 er en særlig opsætning. Kontakt din forhandler, hvis du ønsker yderligere oplysninger om optionprogrammering.

7 7 OPTION 6 Master Link-tilslutning BeoLink PC 2 i en Bang & Olufsen systemopsætning Bemærk, at ikke alle funktioner er tilgængelige fra alle videoprodukter. Kontakt din forhandler for yderligere oplysninger. Antennetilslutning til PC ens tv-kort Hovedrum Linkrum (PC-rum) BeoLink PC 2 hovedrum OPTION 2 Master Link-tilslutning Antennetilslutning til PC ens tv-kort (OPTION 0) Hovedrum (PC-rum) Linkrum *BEMÆRK: Med en tilsluttet IR-modtager kan du betjene systemet med en Beo4 fjernbetjening. For at kunne fjernbetjene dine kilder via BeoLink PC 2 skal din PC være tændt.

8 8 Installer BeoLink PC 2 Når du har sat BeoLink PC 2 CD-ROM en i dit CD-ROM drev, vises BeoLink PC 2-installationsmenuen på skærmen. Denne menu vil lede dig gennem installationen af et tv-tunerkort, tunerkortdriveren og BeoLink PC 2-softwaren. Installationsmenuen indeholder også oplysninger om systemkrav og kompatible tv-tunerkort. Installation af tv-tunerkort Før du installerer BeoLink PC 2-softwaren, skal du installere det korrekte tv-tunerkort og den tilsvarende driver for at sikre, at du kan modtage tv-signaler på din PC. > Kobl PC en fra lysnettet. > Fjern computerdækslet og sæt tvtunerkortet i et tomt indstik enten PCI eller AGP afhængig af den type kort, du installerer. Det kan være nødvendigt at fjerne et allerede monteret grafikkort. I det tilfælde vil tvtunerkortet både indeholde tv-tuner- og grafikkortet. > Slut tunerkortet til lydkortet ved hjælp af det audiokabel, som leveres sammen med tunerkortet. > Sæt computerdækslet på igen og sæt igen strøm til PC en. Første gang PC en startes, efter at tvtunerkortet er installeret, vil flere dialogbokse blive vist med meddelelsen New hardware found. > Klik på Cancel. Installation af BeoLink PC 2- software For at installere BeoLink PC 2 skal du sætte BeoLink PC 2 CD-ROM en i dit CD-ROM drev og følge vejledningen i installationsmenuen. > Følg vejledningen på skærmen og vælg de relevante optioner, når du bliver bedt om det. Hvis installationsmenuen ikke vises automatisk, når CD-ROM en er sat i, så vælg Run fra startmenuen og skriv X:\ InstallGuide.exe i kommandolinien, idet du udskifter X et med drevbogstavet for dit CD-ROM drev. Ved afslutningen af installationsprocessen bliver du bedt om at slutte USB-kablet fra BeoLink PC 2-boksen til PC ens USB-stik. Dette starter installationen af USB-driveren til BeoLink PC 2. Du må først tilslutte, når du bliver bedt om det! På den måde skippes installationen af driveren, indtil programmet for installation af tvtunerkortet er udført. Når der ikke vises flere dialogbokse, kan du fortsætte med at installere driveren til tv-tunerkortet. Foretag USB-tilslutningen, når du bliver bedt om det Når du har installeret softwaren, starter BeoLink PC-konfigurationsprogrammet automatisk. Installation af driver til tvtunerkort Fra BeoLink PC 2-installationsmenuen skal du vælge Install TV tuner card driver for at få adgang til tilgængelige drivere til de forskellige tv-tunerkort, der understøttes af BeoLink PC 2. > Vælg den relevante driver til dit tv-tunerkort og følg vejledningen på skærmen. BEMÆRK! Hvis du har en tidligere installation af BeoPlayer eller BeoLink PC Office, vil denne software automatisk blive fjernet for at undgå konflikter. Efter installationen af tv-tunerkortet og driveren bliver du bedt om at genstarte PC en. Gør det og fortsæt med installationen.

9 9 Sådan reparerer/opgraderer du din BeoLink PC 2-installation Hvis der mangler elementer i din BeoLink PC 2 filer kan f.eks. være slettet så kan du vende tilbage til installationsprogrammet og reparere/opgradere installationen. > Vælg Run i startmenuen og skriv X:\installguide.exe i kommandolinien, idet du erstatter X et med drevbogstavet for dit CD-ROM drev. Hvis programmet registrerer, at BeoLink PC 2 allerede er installeret på din PC, skal du gå ind i BeoLink PC 2's program Maintenance. > Vælg, om du ønsker at reparere/opgradere eller fjerne den nuværende installation. > Klik på Next for at fortsætte. Følg vejledningen på skærmen for at gennemføre den valgte opgave.

10 10 Konfiguration af BeoLink PC 2 Menuen BeoLink PC Configuration er det sted, hvor du foretager dine indstillinger og justeringer af BeoLink PC 2*. Denne Vejledning beskriver kun de grundlæggende trin, der skal udføres, for at du kan se PC tv. Menuen Configuration indeholder forskellige valgmuligheder for din opsætning, som det kan være nødvendigt at overveje, afhængig af din særlige opsætning. Derfor opfordrer vi dig til at klikke dig vej gennem menuen BeoLink PC Configuration og se instruktionerne i Skærmvejledningen for yderligere oplysninger. Når du har konfigureret BeoLink PC 2, bliver du bedt om at registrere som beskrevet på modstående side. Automatisk indstilling Før du starter den automatiske indstilling af tv-kanaler til dit tv-tunerkort, skal du sikre, at det korrekte sendesystem vises under Video System, at du har angivet, om din tilslutning er en kabel- eller antennetilslutning, og at det korrekte land vises. Fra menuen BeoLink PC Configuration > Klik på fanen Tune for at kunne indstille og programmere. > Klik på AutoTune for at starte den automatiske indstilling af tv-kanaler. Under indstillingssekvensen vises de fundne kanaler i displayet. Du kan til enhver tid standse indstillingen, hvorefter de kanaler, som allerede er fundet, vil blive gemt. Manuel indstilling Når du ønsker at indstille en kanal manuelt, f.eks. fordi du ikke fandt den under den automatiske indstilling, så se afsnittet Manual i menuen Tune. > Brug de små pile i afsnittet Manual til at klikke dig vej gennem kanalerne. > Når du har fundet den kanal, du ønsker at tilføje, skal du klikke på Add. Fanen Tune i menuen Configuration. På tv-tunerkortene registreres tv-kanalerne som programnumre og kanaler. Bemærk, at ikke alle tv-tunerkort overholder standardkanalnumrene for tv-kanaler. *BEMÆRK! BeoLink PC Configuration vises automatisk, når du installerer BeoLink PC 2. For at få adgang til konfigurationen på et senere tidspunkt skal du vælge CONFIG under SETUP på betjeningspanelet.

11 11 Registrering af BeoLink PC 2 Når du har konfigureret BeoLink PC 2 første gang, bliver du bedt om at registrere, om du har adgang til Internettet. Registrering er nødvendig for at kunne modtage den service, som CDDB tilbyder. Bang & Olufsen behandler naturligvis disse oplysninger som strengt fortrolige. Hvis registrering ikke er foretaget > Et registreringsskema vises automatisk på skærmen. > Klik på New User og udfyld skemaet. Hvis registrering allerede er foretaget > Indtast dit User Name og din adresse. For at kunne modtage CDDB-informationer skal din PC være tilsluttet Internettet og være online. Hvis du ikke har adgang til Internettet, bliver du ikke bedt om at registrere, men hvis du på et senere tidspunkt får adgang til Internettet, bliver du bedt om at registrere.

12 12 Grundlæggende daglig brug Når BeoLink PC 2 er installeret, så hent betjeningspanelet frem din navigator gennem funktionerne i BeoLink PC 2. Sådan starter du Klik på B&O s genvejsikon i din systemlinie (som vist til højre) for at starte BeoLink PC 2 op. Flyt din musemarkør helt ud til højre og klik på den trekantede fane for at hente betjeningspanelet frem. Hvis du lukker applikationen, så start BeoLink PC 2 op fra BeoLink PC 2- biblioteket i din startmenu, eller brug B&O s genvejsikon i din systemlinie. < PC TV > Klik for at tænde for kilden, f.eks. PC TV. Hvis < > vises omkring en kilde som illustreret til venstre så klik på < eller > for at få vist yderligere kilder Genveje og statusdisplay Klik på B&O-ikonet i systemlinien for at starte RADIO CD V.TAPE DVD PC TV PC TV Statusdisplay angiver aktuel kilde og kanal, station eller musiknummer Klik på eller for at gå trinvist op eller ned gennem f.eks. tv-kanaler eller CD-musiknumre. BeoLink PC 2-applikationen og få vist BeoLink PC 2 s betjeningspanel på PC-skærmen. PC vælges automatisk som den aktive kilde. PC Klik på eller for at spole frem eller tilbage B&O-ikonet indsættes automatisk i systemlinien, N.MUSIC på en CD eller et bånd, eller for at skifte fra når BeoLink PC 2-applikationen er installeret. SAT CD til CD PC TV Funktioner, som er specifikke for den valgte kilde, betjenes med de farvede knapper GO GO Klik for at genoptage afspilningen af en midlertidigt standset kilde STOP STOP Klik for midlertidigt at standse afspilningen af en kilde SETUP < MUTE > Klik for at skrue op eller ned for lydstyrken placer markøren mellem og for at kunne fjerne lyden fra højttalerne og klik på lydstyrkeknappen for at få lyden tilbage igen. Klik på < > knapperne for at få vist MUTE HP, og klik på denne knap for at fjerne lyden i dine hovedtelefoner SETUP Klik for at se de enkelte valgmuligheder, afhængig af den valgte kilde GUIDE Klik for at få adgang til Skærmvejledningen Skift til Stand-by klik på og hold knappen nede i 2 sekunder for at slukke for alle kilder. Klik på to gange for at lukke for BeoLink PC 2 s betjeningspanel og applikation BEMÆRK: Betjeningspanelet ændrer udseende og viser de relevante valgmuligheder for den aktive kilde. Se Skærmvejledningen for yderligere oplysninger.

13 Før du kan afspille N.MUSIC 13 I dette kapitel beskrives de første grundlæggende trin, der skal udføres, før du kan begynde at afspille N.MUSIC. Når du har udført en scanning, som vist på denne side, skal du blot se Grundlæggende daglig brug for yderligere oplysninger samt Skærmvejledningen for nærmere instruktioner. Scan din PC for musiknumre Når du starter kilden N.MUSIC op første gang, bliver du bedt om at søge efter musiknumre* på din computer, som kan afspilles. Menuen SCAN OPTIONS vises på skærmen > Flyt markøren til en indlæseboks ved et relevant drev. > Klik én gang for at sætte et flueben ved drevet, og to gange for at fjerne det. En scanning skal gennemføres første gang, du ønsker at afspille N.MUSIC, og første gang et bestemt drev anvendes til lagring af musiknumre. > Klik på START for at starte en scanning. Udviklingen af scanningen vises med rødt under drevets valgboks. > Klik på STOP for at annullere en igangværende scanning. > Klik på HIDE SCAN for at skjule menuen SCAN OPTIONS. Igangværende scanninger vil fortsætte, indtil de er gennemført. Når scanningen er gennemført > Klik på N.MUSIC på betjeningspanelet for at starte afspilningen af det første musiknummer. Scan D:\Music SCAN OPTIONS SYSTEM (C:) Fixed drive (D:) Compact disc (E:) Network drive (G:) Network drive (J:) Show previously removed files on the selected drives START STOP HIDE SCAN Sådan får du adgang til tidligere fjernede musiknumre Musiknumre, som er fjernet fra dine afspilningslister, fjernes ikke automatisk fra din PC. Ved at sætte et flueben ved valgmuligheden Show previously removed tracks on the selected drives får du adgang til disse musiknumre, og du kan igen vælge dem til dine afspilningslister. Hvis dine eksisterende musiknumre indeholder etiketinformationer, f.eks. kunstnernavn, musiknummer og pladetitel, gemmes disse informationer under en scanning. *BEMÆRK: Når du første gang har været inde i N.MUSIC, vil der, hver gang du går ind i N.MUSIC, blive gennemført en skjult opdatering af den tilgængelige musik, du oprindeligt gemte på dine drev. Du behøver derfor kun at scanne din harddisk igen, hvis du vælger at gemme musikken på et andet drev.

14 14 Dette produkt opfylder betingelserne i EUdirektiverne 89/336 og 73/23. BEMÆRK! Dette udstyr er blevet testet, og i henhold til kap. 15 i FCC-reglerne overholder det de grænser, som er angivet for digitale, klasse B apparater. Disse grænser er udarbejdet med henblik på at sikre en rimelig beskyttelse mod generende elektromagnetisk støj i en boligmæssig installation. Dette udstyr frembringer, anvender og kan udsende højfrekvensenergi. Og hvis udstyret ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med instruktionerne, kan der fremkaldes generende elektromagnetisk støj i radiokommunikationsudstyr. Der er dog ingen garanti for, at støj ikke kan opstå i en bestemt installation. Hvis udstyret fremkalder generende elektromagnetisk støj i radio- eller tv-modtagelsen, hvilket du kan konstatere ved at slukke og tænde for det, råder vi brugeren til at forsøge at fjerne den elektromagnetiske støj på en eller flere af følgende måder: Drej eller flyt modtageantennen Øg adskillelsen mellem udstyr og modtager Slut udstyret til en anden strømkreds end den, modtageren er tilsluttet Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/ tv-tekniker, som kan hjælpe dig Printed in Denmark by Bogtrykkergården a-s, Struer

15

16

ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK

ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK BeoPort Vejledning Rettigheder og ansvar De produktnavne, som nævnes i denne vejledning, kan være andre virksomheders varemærker eller registrerede varemærker. Musikgenkendelsesteknologi og relaterede

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning BeoLink Passive Betjeningsvejledning B E O L I N K P A S S I V E 1 Med et BeoLink Passive system og et par passive Bang & Olufsen højttalere, kan De give Deres Bang & Olufsen hovedrumssystem en ekstra

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Conlan express Brugervejledning For Windows XP - Windows 7

Conlan express Brugervejledning For Windows XP - Windows 7 Conlan express Brugervejledning For Windows XP - Windows 7 UserHandbookv.1 DANjan14 Side 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Installation af Conlan express programmet... 3 2. Conlan express softwaren...

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden

Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden Tak for tilliden af valget af et af vore podcast kompatible produkter. Denne fremragende software og hardware pakke muliggør produktion af podcasts af

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Dansk (Danish) - Indhold

Dansk (Danish) - Indhold Dansk (Danish) - Indhold Indledning Betjeningsprincipper Fjernbetjening Gør musikken tilgængelig Omslagsbillede Gør fotos tilgængelige Gør hjemmesider tilgængelige Daglig brug af BeoPlayer Opret og rediger

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

De dele der skal bruges til at samle BeoLab 6000, leveres sammen med højttaleren: 1 Unbrakonøgle 3 skruer (pr. højttaler)

De dele der skal bruges til at samle BeoLab 6000, leveres sammen med højttaleren: 1 Unbrakonøgle 3 skruer (pr. højttaler) BeoLab 6000 Guide S Å D A N S A M L E S H Ø J T T A L E R E N 3 Søjle og fod Det er nemmest at samle foden og højttalersøjlen, hvis højttaleren lægges på et bord. For at beskytte bordet og søjlen mod

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8.x. For primære instruktioner

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Beo4 1. Brugervejledning

Beo4 1. Brugervejledning Beo4 1 Brugervejledning I N D H O L D 3 Om Beo4 og denne vejledning Denne vejledning beskriver betjeningsprincipperne for Beo4 fjernbetjeningen, og den forklarer, hvordan du indretter Beo4, så den passer

Læs mere

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie.

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie. Parrot s produkter kan opdateres med ny software, som i visse tilfælde kan være nødvendigt eller i fremtiden når man har købt en ny telefon som kræver nyeste software version. Det er muligt at opdatere

Læs mere

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle Hvis man bruger en Bluetooth dongle fra Parrot (Parrot Dongle), så skal man følge nedenstående guide. Guiden er baseret med opdateringssoftware, version 3.4.1.0, til Microsoft Windows XP. For at kunne

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING LYT1254-007A COPYRIGHT 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M4D3 DSC DANSK Trykt i Tyskland 0104HOH-ID-VE Dette dokument indeholder grundlæggende oplysninger

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpas Beo4, 5 Tilføj en ekstra 'knap' Flyt

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net 18. november 2011 Vejledning Windows 7 - eklient Opkobling via ADSL eller anden kabelforbindelse til P-net. Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net Cisco AnyConnect

Læs mere

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8. For primære

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning knfbreader Mobile kreader Mobile Installationsvejledning Copyright 2009 knfb Reading Technology, Inc. www.knfbreader.eu Alle rettigheder forbeholdes. Andre virksomhedsnavne og produkter er varemærker eller

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

www.velleman.be http://forum.velleman.be/

www.velleman.be http://forum.velleman.be/ www.velleman.be http://forum.velleman.be/ Hardware opsætning... 5 Software installation... 6 Opstart af software... 7 Oscilloskop... 8 Spectrum analyser... 9 Periodisk recorder... 10 Funktionsgenerator...

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

LiveConnect CDS Installationsvejledning

LiveConnect CDS Installationsvejledning Installationsvejledning Rev. 2 september 2009 Side 1 1. Installation af MediaPlayer 1.1 Installationen består af følgende Anbefalet konfiguration Du skal bruge følgende for at installere Installation af

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

Opdatering af Windows XP

Opdatering af Windows XP Opdatering af Windows XP For at sikre computeren mest muligt er det en god idé at opdatere sit styresystem jævnligt. Det anbefales, at man mindst en gang om ugen kontrollerer for opdateringer til sit styresystem,

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere

Brugervejledning til Echo Smartpen

Brugervejledning til Echo Smartpen Brugervejledning til Echo Smartpen VIGTIGT START HER! Livescribe Danmark ønsker dig tillykke med købet af din nye Echo Smartpen For at opnå den bedste brugeroplevelse med din nye Echo Smartpen er det vigtigt

Læs mere

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk.

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Jeg vil kort komme ind på hvad man skal og hvad man helst ikke skal gøre når man skal opsætte sit trådløse netværk. Jeg vil tage udgang i en DI-624 fra

Læs mere

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre:

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre: Kom godt i gang Tillykke med købet af Valtronics Trådløst IP kamera. Denne quickmanual kan bruges til alle Valtronics IP kameraer. Kameraet giver mulighed for at fjenovervåge steder via sin mobiltelefon

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet.

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet. Opsætning af Backup Dette er en guide til opsætning af backup med Octopus File Synchronizer. Det første der skal ske er, at programmet skal registreres (programmet kan dog bruges i 30 dage, hvis det ikke

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt. FORSIGTIG: FORSIGTIG angiver

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Avancerede startindstillinger (Oversat fra engelsk via google)

Avancerede startindstillinger (Oversat fra engelsk via google) Billeder der viser mulighederne i Avancerede startindstillinger (Engelsk) Side 1 Side 2 Side 3 1 Hvis du har brug for at få adgang til avancerede startindstillinger, kan du gøre det med nogen af de forskellige

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Jabra CHAT - FOR PC. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra CHAT - FOR PC. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra CHAT - FOR PC Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse VELKOMMEN...3 Produktoversigt...3 Installation...4 tilslutning...4 KONFIGURATION...4 opkaldsfunktioner...4 Hvis du får brug for hjælp...5

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Bruger manual. Indholdsfortegnelse

Bruger manual. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse System Krav 1. Installation... 3 2. Option Menu... 7 2.1 Indstillinger... 8 2.2 Gendan Tilstand... 9 2.3 Kodeord... 12 2.4 BIOS Gendannelse Setup... 13 2.5 Advanceret Indstillinger...

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Indhold 03 Det trådløse netværk på ASB: eduroam 03 AAAAntivirus software 04 eduroam med Windows Vista 08 eduroam med Windows XP 09 Trådløst netværk (eduroam)

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

OneRemote DabWiFi2 DAB+/FM/ Internet Radio & Medieplayer. Installationsvejledning

OneRemote DabWiFi2 DAB+/FM/ Internet Radio & Medieplayer. Installationsvejledning OneRemote DabWiFi2 DAB+/FM/ Internet Radio & Medieplayer Kun til betjening med B&O Installationsvejledning 30012714s2dk Kom godt i gang 3 Direct Mode eller Mode... 3 Tilslutning til Bang & Olufsen apparater

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Manual til AVG Antivirus

Manual til AVG Antivirus Manual til AVG Antivirus Det anbefales, at alle brugere benytter sig af et antivirus-program. Formålet med programmet er at forhindre din computer i at blive smittet med virus. Virus-inficerede computere

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter

Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter Quick Guide Version nr.: 840150-002 www.mjk.com DK: +45 45 56 06 56 NO: +47 69 20 60 70 SE: +46 53 31 77 50 NL: +31 251 672171 USA: +1 847 482 8655 AUS: +61 3

Læs mere

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC...

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC... Manual cloudco HOME 01. feb, 2014 Indhold Installation af Cloudco HOME...1 Minimums systemkrav - Windows...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Installation af Cloudco HOME - Windows...2

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Bredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning

Bredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning Bredbånd og Telefoni Trin for trin vejledning Indhold Det indeholder pakken Det indeholder pakken SIDE MODEM STRØMFORSYNING Trin for trin vejledning SIDE 4 Sådan tilslutter du det trådløse netværk SIDE

Læs mere

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a BRUGERVEJLEDNING www.jabra.com 1 2009 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning er udgivet af GN Netcom A/S. Oplysningerne i denne brugervejledning

Læs mere

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på

Læs mere

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer?

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Kender du alle de her dele og hvad de gør godt for? Er du mellem 11 og 16 år, og tænker på at sammensætte din egen computer? Så er denne her guide lige

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk.

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. 1. Formål 2. Forudsætninger og installationer 3. Opsætning 4. Start streaming 5. Aflyt streaming 6. Kontakt 1. Formål Mange benytter Winamp ( Nullsoft, Inc.)

Læs mere

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSVEJLEDNING

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSVEJLEDNING HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSVEJLEDNING INDHOLD AF ÆSKE HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L SPÆNDINGSADAPTER ADAPTER ETHERNET-KABEL (CAT5 UTP) TILSLUT KAMERAET TIL

Læs mere