BeoLink PC 2. Vejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BeoLink PC 2. Vejledning"

Transkript

1 BeoLink PC 2 Vejledning

2 Bemærkning vedrørende installation Hensigten med denne påmindelse er at henlede din opmærksomhed på i National Electrical Code (Kapitel 1, 54 i Canadian Electrical Code), der indeholder retningslinier for korrekt jordforbindelse, og som især angiver, at kabeljordforbindelsen skal kobles til bygningens jordforbindelsessystem så tæt på kabelindføringspunktet som praktisk muligt. Af hensyn til din sikkerhed: Monter aldrig BeoLink PC 2 med kabeltilslutningerne nedad. Hold BeoLink PC 2 væk fra vand og anbring aldrig genstande oven på den. Netstikket muliggør adskillelse (frakobling) fra netspændingen. Stikkontakten skal være nær apparatet og lettilgængelig. Anbring ikke BeoLink PC 2 i direkte sollys eller under kunstig belysning (f.eks. en projektør). BeoLink PC 2 er udelukkende beregnet til indendørs brug i tørre omgivelser ved en temperatur på mellem 10 og 40 C. Forsøg aldrig at åbne BeoLink PC 2. Dette skal overlades til kvalificeret servicepersonale.

3 BeoVision Avant Guide Indhold 3 Tilslutninger GUIDE 5 Sådan tilslutter du kablerne Nøgle til brug af dine Vejledninger Tre vejledningskilder følger med for at hjælpe dig med at bruge dit Bang & Olufsen produkt. Denne Vejledning giver dig en omfattende oversigt over alle aspekter vedrørende installation, visse grundlæggende aspekter vedrørende konfiguration og principperne bag den daglige brug. Til højre finder du indholdet af denne Vejledning. Desuden indeholder BeoLink PC 2 en Skærmvejledning, som du får adgang til, når du installerer BeoLink PC 2. Yderligere er der en tilsvarende komplet Vejledning på: Svensk, dansk, engelsk, tysk, hollandsk, fransk, italiensk, spansk og japansk. Disse Vejledninger kan downloades fra beoplayer.com. Sådan sætter du BeoLink PC 2 op 6 Eksempler på opsætning Sådan installerer du BeoLink PC 2 8 Installation af tv-tunerkort 8 Installation af driver til tv-tunerkort 8 Installation af BeoLink PC 2-software 9 Sådan reparerer/opgraderer du din BeoLink PC 2-installation Konfiguration af BeoLink PC 2 10 Automatisk indstilling af tv-tuner 10 Manuel indstilling af tv-tuner 11 Registrering Grundlæggende daglig brug 12 Sådan starter du Før du kan afspille N.MUSIC 13 Scan din PC for musiknumre

4 4 BeoLink PC 2 krav Følgende krav skal opfyldes for at kunne installere BeoLink PC 2-applikationen: Hardwarekrav Pentiumklasse PC (233 MHz eller derover) med 50 MB ledig diskplads Min. 64 MB RAM Super VGA-skærm med en minimumsopløsning på 800 x 600 og 16-bit farvedybde Ét ledigt USB-stik Krav til styresystem Windows 98, ME, 2000 eller XP DirectX 8.0a eller nyere Medieafspiller 6.4 eller nyere Krav til browser Internet Explorer version 4.01 eller nyere Netscape Navigator version Krav til browserkonfiguration Hvis du bruger Netscape Navigator, skal du vælge følgende foretrukne grundindstillinger i Netscape Support: Java Java Script Bekræftelse og ansvar De produktnavne, som nævnes i denne vejledning, kan være andre virksomheders varemærker eller registrerede varemærker. Gracenote er CDDB, Inc. d/b/a Gracenote CD- og musikrelaterede data fra Gracenote CDDB Music Recognition ServiceSM 2000, 2001 Gracenote. Gracenote CDDB Client Software 2000, 2001 Gracenote. Udstedte eller anmeldte amerikanske patentnumre. 5,987,525; 6,061,680; 6,154,773 og andre udstedte eller anmeldte patenter. CDDB er et registreret varemærke for Gracenote. CDDB-Enabled, Gracenote-logoet, CDDB-logoet og logoet Powered by Gracenote CDDB er varemærker tilhørende Gracenote. Music Recognition Service og MRS er servicemærker for Gracenote. Hvis du bruger Internet Explorer, skal du vælge følgende foretrukne grundindstillinger i Explorer Support: Download signeret ActiveX kontroller Kør ActiveX kontroller Script ActiveX kontroller, som er markeret som sikre til scripting Brug aktiv scripting Tv-tunerkort Hvis du har et tv-tunerkort, skal du sikre dig, at det understøttes af BeoLink PC 2. Se for løbende opdatering af kompatible tv-tunerkort. Bemærk, at visse tvtunerkort kan kræve, at din PC opfylder andre hardwarekrav end dem, der er nævnt ovenfor. Se dokumentation om tunerkort for oplysninger herom. Dele baseret på Microsoft Windows Media Technologies. Copyright 2000 Microsoft Corporation. Eftertryk forbudt. Microsoft, Windows Media og Windows-logoet er registrerede varemærker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. MicroOS-styresystem (Amerikansk patentnummer: 5,787,445) Bemærk, at Bang & Olufsen under ingen omstændigheder kan gøres ansvarlig for driftstab, hændelige tab eller indirekte tab, som skyldes brug eller manglende mulighed for brug af softwaren.

5 Tilslutninger 5 For at kunne bruge BeoLink PC 2- applikationen skal du tilslutte BeoLink PC 2 korrekt. I dette kapitel beskrives stikkenes funktioner på BeoLink PC 2- boksen, og opsætningseksemplerne på de følgende sider illustrerer, hvilke tilslutninger der skal bruges til de enkelte opsætninger. IR-modtagertilslutning IR USB Power Linkhøjttalertilslutning AUDIO OUT IN POWER LINK Master Link-tilslutning til et Bang & Olufsen system MASTER LINK Se vejledningerne, som følger med disse produkter, hvis du ønsker nærmere oplysninger om, hvordan du skal placere og tilslutte dine højttalere, din Master Linktilslutning og IR-modtager. Alle tilslutninger, med undtagelse af USB-tilslutningen, skal foretages, før du installerer softwaren til BeoLink PC 2. Tilslutning til lysnet Master Link-tilslutning En Master Link-tilslutning giver dig mulighed for at fordele signaler mellem PC en og Bang & Olufsen produkter i hele dit hjem. Power Link-tilslutning Power Link-stikket bruges til at slutte Power Link-højttalere til din BeoLink PC 2- opsætning. Audio-tilslutning Audio-tilslutningen mellem BeoLink PC 2- boksen og PC-lydkortet giver mulighed for transmission af analog lyd fra PC en til de produkter, du har tilsluttet. Audio Outstikket er udelukkende beregnet til fremtidig brug. USB-tilslutning Audio IN-tilslutning til PC-lydkortet IR-modtagertilslutning IR-stikket bruges til at slutte en IRmodtager (ekstraudstyr) til din PC. Det giver dig mulighed for at betjene de forskellige kilder direkte med en Beo4 fjernbetjening. Tilslutning til lysnet Slut tilhørende produkter, højttalere, din PC og BeoLink PC 2-boksen til lysnettet. Af sikkerhedsmæssige årsager skal du altid slutte BeoLink PC 2-boksen (og alt dit PCudstyr) til en stikdåse med jordforbindelse. USB-tilslutning Slut BeoLink PC 2-boksen til PC en ved hjælp af det medfølgende USB-kabel. VIGTIGT! Det er afgørende, at du ikke foretager USB-tilslutningen, før du bliver bedt om det på skærmen. Du behøver ikke at slukke for PC en for at tilslutte dette kabel. BEMÆRK: BeoLink PC 2-boksen bør fastgøres til væggen eller bag på dit PC-bord/-møbel.

6 6 Sådan sætter du BeoLink PC 2 op Med eller uden et BeoLink-system kan BeoLink PC 2 sættes op på forskellige måder sammen med andre linkbare Bang & Olufsen produkter. Eksemplerne på modstående side viser to af mange opsætningsmuligheder samt de specifikke tilslutninger, du har brug for at foretage, når du vælger disse opsætninger. Bemærk, at brugen af videokilder er begrænset i visse lande. Option-programmering Det er vigtigt, at BeoLink PC 2 indstilles på den korrekte Option i henhold til den opsætning, du har valgt. For at indstille din BeoLink PC 2 på den korrekte Option skal du blot vælge det rigtige Optionnummer. De forskellige muligheder er: Option 0 Til en opsætning, hvor du ønsker at deaktivere en IR-modtager. Option 2 Til en opsætning med en IR-modtager i hovedrummet. Option 4 Til en opsætning med linkrumsprodukter placeret i samme rum som hovedsystemet. Option 6 Til en opsætning med en IR-modtager i linkrummet (standardindstilling). Sådan programmerer du en option for BeoLink PC 2 > Vælg CONFIG for at åbne menuen. > Vælg fanen Advanced for at hente programmering af Optioner frem. > Vælg det relevante nummer fra listen; 0, 2, 4 eller 6. Programmering af optioner for linkprodukter For at en opsætning kan yde det optimale, er det nødvendigt, at linkprodukterne i opsætningen ved, hvilke omgivelser de er placeret i. Se den dokumentation, som følger med disse produkter for yderligere oplysninger. Eksempler på opsætning Nedenstående eksempler henviser til illustrationerne på næste side. BeoLink PC 2 i en Bang & Olufsen systemopsætning Option 6 er standardindstillingen. Fra din PC kan du lytte enten til kilderne i hovedrummet eller linkrummet. Hvis du ønsker det, kan musiksignalerne fordeles til yderligere linkrum i hjemmet og til hovedrummet*. BeoLink PC 2 hovedrum BeoLink PC 2 installeret enten separat eller udvidet med et kompatibelt musiksystem fra Bang & Olufsen. Hvis du ønsker det, kan musiksignaler fra BeoLink PC 2 (og musiksystemet) fordeles til andre linkrum i hjemmet. BeoLink PC 2 skal indstilles på Option 2*. Yderligere Optioner Ud over de to ovennævnte Optioner er det muligt at vælge Option 0 og Option 4. Option 0 er til en opsætning, hvor du ønsker at deaktivere en IR-modtager. Option 4 er en særlig opsætning. Kontakt din forhandler, hvis du ønsker yderligere oplysninger om optionprogrammering.

7 7 OPTION 6 Master Link-tilslutning BeoLink PC 2 i en Bang & Olufsen systemopsætning Bemærk, at ikke alle funktioner er tilgængelige fra alle videoprodukter. Kontakt din forhandler for yderligere oplysninger. Antennetilslutning til PC ens tv-kort Hovedrum Linkrum (PC-rum) BeoLink PC 2 hovedrum OPTION 2 Master Link-tilslutning Antennetilslutning til PC ens tv-kort (OPTION 0) Hovedrum (PC-rum) Linkrum *BEMÆRK: Med en tilsluttet IR-modtager kan du betjene systemet med en Beo4 fjernbetjening. For at kunne fjernbetjene dine kilder via BeoLink PC 2 skal din PC være tændt.

8 8 Installer BeoLink PC 2 Når du har sat BeoLink PC 2 CD-ROM en i dit CD-ROM drev, vises BeoLink PC 2-installationsmenuen på skærmen. Denne menu vil lede dig gennem installationen af et tv-tunerkort, tunerkortdriveren og BeoLink PC 2-softwaren. Installationsmenuen indeholder også oplysninger om systemkrav og kompatible tv-tunerkort. Installation af tv-tunerkort Før du installerer BeoLink PC 2-softwaren, skal du installere det korrekte tv-tunerkort og den tilsvarende driver for at sikre, at du kan modtage tv-signaler på din PC. > Kobl PC en fra lysnettet. > Fjern computerdækslet og sæt tvtunerkortet i et tomt indstik enten PCI eller AGP afhængig af den type kort, du installerer. Det kan være nødvendigt at fjerne et allerede monteret grafikkort. I det tilfælde vil tvtunerkortet både indeholde tv-tuner- og grafikkortet. > Slut tunerkortet til lydkortet ved hjælp af det audiokabel, som leveres sammen med tunerkortet. > Sæt computerdækslet på igen og sæt igen strøm til PC en. Første gang PC en startes, efter at tvtunerkortet er installeret, vil flere dialogbokse blive vist med meddelelsen New hardware found. > Klik på Cancel. Installation af BeoLink PC 2- software For at installere BeoLink PC 2 skal du sætte BeoLink PC 2 CD-ROM en i dit CD-ROM drev og følge vejledningen i installationsmenuen. > Følg vejledningen på skærmen og vælg de relevante optioner, når du bliver bedt om det. Hvis installationsmenuen ikke vises automatisk, når CD-ROM en er sat i, så vælg Run fra startmenuen og skriv X:\ InstallGuide.exe i kommandolinien, idet du udskifter X et med drevbogstavet for dit CD-ROM drev. Ved afslutningen af installationsprocessen bliver du bedt om at slutte USB-kablet fra BeoLink PC 2-boksen til PC ens USB-stik. Dette starter installationen af USB-driveren til BeoLink PC 2. Du må først tilslutte, når du bliver bedt om det! På den måde skippes installationen af driveren, indtil programmet for installation af tvtunerkortet er udført. Når der ikke vises flere dialogbokse, kan du fortsætte med at installere driveren til tv-tunerkortet. Foretag USB-tilslutningen, når du bliver bedt om det Når du har installeret softwaren, starter BeoLink PC-konfigurationsprogrammet automatisk. Installation af driver til tvtunerkort Fra BeoLink PC 2-installationsmenuen skal du vælge Install TV tuner card driver for at få adgang til tilgængelige drivere til de forskellige tv-tunerkort, der understøttes af BeoLink PC 2. > Vælg den relevante driver til dit tv-tunerkort og følg vejledningen på skærmen. BEMÆRK! Hvis du har en tidligere installation af BeoPlayer eller BeoLink PC Office, vil denne software automatisk blive fjernet for at undgå konflikter. Efter installationen af tv-tunerkortet og driveren bliver du bedt om at genstarte PC en. Gør det og fortsæt med installationen.

9 9 Sådan reparerer/opgraderer du din BeoLink PC 2-installation Hvis der mangler elementer i din BeoLink PC 2 filer kan f.eks. være slettet så kan du vende tilbage til installationsprogrammet og reparere/opgradere installationen. > Vælg Run i startmenuen og skriv X:\installguide.exe i kommandolinien, idet du erstatter X et med drevbogstavet for dit CD-ROM drev. Hvis programmet registrerer, at BeoLink PC 2 allerede er installeret på din PC, skal du gå ind i BeoLink PC 2's program Maintenance. > Vælg, om du ønsker at reparere/opgradere eller fjerne den nuværende installation. > Klik på Next for at fortsætte. Følg vejledningen på skærmen for at gennemføre den valgte opgave.

10 10 Konfiguration af BeoLink PC 2 Menuen BeoLink PC Configuration er det sted, hvor du foretager dine indstillinger og justeringer af BeoLink PC 2*. Denne Vejledning beskriver kun de grundlæggende trin, der skal udføres, for at du kan se PC tv. Menuen Configuration indeholder forskellige valgmuligheder for din opsætning, som det kan være nødvendigt at overveje, afhængig af din særlige opsætning. Derfor opfordrer vi dig til at klikke dig vej gennem menuen BeoLink PC Configuration og se instruktionerne i Skærmvejledningen for yderligere oplysninger. Når du har konfigureret BeoLink PC 2, bliver du bedt om at registrere som beskrevet på modstående side. Automatisk indstilling Før du starter den automatiske indstilling af tv-kanaler til dit tv-tunerkort, skal du sikre, at det korrekte sendesystem vises under Video System, at du har angivet, om din tilslutning er en kabel- eller antennetilslutning, og at det korrekte land vises. Fra menuen BeoLink PC Configuration > Klik på fanen Tune for at kunne indstille og programmere. > Klik på AutoTune for at starte den automatiske indstilling af tv-kanaler. Under indstillingssekvensen vises de fundne kanaler i displayet. Du kan til enhver tid standse indstillingen, hvorefter de kanaler, som allerede er fundet, vil blive gemt. Manuel indstilling Når du ønsker at indstille en kanal manuelt, f.eks. fordi du ikke fandt den under den automatiske indstilling, så se afsnittet Manual i menuen Tune. > Brug de små pile i afsnittet Manual til at klikke dig vej gennem kanalerne. > Når du har fundet den kanal, du ønsker at tilføje, skal du klikke på Add. Fanen Tune i menuen Configuration. På tv-tunerkortene registreres tv-kanalerne som programnumre og kanaler. Bemærk, at ikke alle tv-tunerkort overholder standardkanalnumrene for tv-kanaler. *BEMÆRK! BeoLink PC Configuration vises automatisk, når du installerer BeoLink PC 2. For at få adgang til konfigurationen på et senere tidspunkt skal du vælge CONFIG under SETUP på betjeningspanelet.

11 11 Registrering af BeoLink PC 2 Når du har konfigureret BeoLink PC 2 første gang, bliver du bedt om at registrere, om du har adgang til Internettet. Registrering er nødvendig for at kunne modtage den service, som CDDB tilbyder. Bang & Olufsen behandler naturligvis disse oplysninger som strengt fortrolige. Hvis registrering ikke er foretaget > Et registreringsskema vises automatisk på skærmen. > Klik på New User og udfyld skemaet. Hvis registrering allerede er foretaget > Indtast dit User Name og din adresse. For at kunne modtage CDDB-informationer skal din PC være tilsluttet Internettet og være online. Hvis du ikke har adgang til Internettet, bliver du ikke bedt om at registrere, men hvis du på et senere tidspunkt får adgang til Internettet, bliver du bedt om at registrere.

12 12 Grundlæggende daglig brug Når BeoLink PC 2 er installeret, så hent betjeningspanelet frem din navigator gennem funktionerne i BeoLink PC 2. Sådan starter du Klik på B&O s genvejsikon i din systemlinie (som vist til højre) for at starte BeoLink PC 2 op. Flyt din musemarkør helt ud til højre og klik på den trekantede fane for at hente betjeningspanelet frem. Hvis du lukker applikationen, så start BeoLink PC 2 op fra BeoLink PC 2- biblioteket i din startmenu, eller brug B&O s genvejsikon i din systemlinie. < PC TV > Klik for at tænde for kilden, f.eks. PC TV. Hvis < > vises omkring en kilde som illustreret til venstre så klik på < eller > for at få vist yderligere kilder Genveje og statusdisplay Klik på B&O-ikonet i systemlinien for at starte RADIO CD V.TAPE DVD PC TV PC TV Statusdisplay angiver aktuel kilde og kanal, station eller musiknummer Klik på eller for at gå trinvist op eller ned gennem f.eks. tv-kanaler eller CD-musiknumre. BeoLink PC 2-applikationen og få vist BeoLink PC 2 s betjeningspanel på PC-skærmen. PC vælges automatisk som den aktive kilde. PC Klik på eller for at spole frem eller tilbage B&O-ikonet indsættes automatisk i systemlinien, N.MUSIC på en CD eller et bånd, eller for at skifte fra når BeoLink PC 2-applikationen er installeret. SAT CD til CD PC TV Funktioner, som er specifikke for den valgte kilde, betjenes med de farvede knapper GO GO Klik for at genoptage afspilningen af en midlertidigt standset kilde STOP STOP Klik for midlertidigt at standse afspilningen af en kilde SETUP < MUTE > Klik for at skrue op eller ned for lydstyrken placer markøren mellem og for at kunne fjerne lyden fra højttalerne og klik på lydstyrkeknappen for at få lyden tilbage igen. Klik på < > knapperne for at få vist MUTE HP, og klik på denne knap for at fjerne lyden i dine hovedtelefoner SETUP Klik for at se de enkelte valgmuligheder, afhængig af den valgte kilde GUIDE Klik for at få adgang til Skærmvejledningen Skift til Stand-by klik på og hold knappen nede i 2 sekunder for at slukke for alle kilder. Klik på to gange for at lukke for BeoLink PC 2 s betjeningspanel og applikation BEMÆRK: Betjeningspanelet ændrer udseende og viser de relevante valgmuligheder for den aktive kilde. Se Skærmvejledningen for yderligere oplysninger.

13 Før du kan afspille N.MUSIC 13 I dette kapitel beskrives de første grundlæggende trin, der skal udføres, før du kan begynde at afspille N.MUSIC. Når du har udført en scanning, som vist på denne side, skal du blot se Grundlæggende daglig brug for yderligere oplysninger samt Skærmvejledningen for nærmere instruktioner. Scan din PC for musiknumre Når du starter kilden N.MUSIC op første gang, bliver du bedt om at søge efter musiknumre* på din computer, som kan afspilles. Menuen SCAN OPTIONS vises på skærmen > Flyt markøren til en indlæseboks ved et relevant drev. > Klik én gang for at sætte et flueben ved drevet, og to gange for at fjerne det. En scanning skal gennemføres første gang, du ønsker at afspille N.MUSIC, og første gang et bestemt drev anvendes til lagring af musiknumre. > Klik på START for at starte en scanning. Udviklingen af scanningen vises med rødt under drevets valgboks. > Klik på STOP for at annullere en igangværende scanning. > Klik på HIDE SCAN for at skjule menuen SCAN OPTIONS. Igangværende scanninger vil fortsætte, indtil de er gennemført. Når scanningen er gennemført > Klik på N.MUSIC på betjeningspanelet for at starte afspilningen af det første musiknummer. Scan D:\Music SCAN OPTIONS SYSTEM (C:) Fixed drive (D:) Compact disc (E:) Network drive (G:) Network drive (J:) Show previously removed files on the selected drives START STOP HIDE SCAN Sådan får du adgang til tidligere fjernede musiknumre Musiknumre, som er fjernet fra dine afspilningslister, fjernes ikke automatisk fra din PC. Ved at sætte et flueben ved valgmuligheden Show previously removed tracks on the selected drives får du adgang til disse musiknumre, og du kan igen vælge dem til dine afspilningslister. Hvis dine eksisterende musiknumre indeholder etiketinformationer, f.eks. kunstnernavn, musiknummer og pladetitel, gemmes disse informationer under en scanning. *BEMÆRK: Når du første gang har været inde i N.MUSIC, vil der, hver gang du går ind i N.MUSIC, blive gennemført en skjult opdatering af den tilgængelige musik, du oprindeligt gemte på dine drev. Du behøver derfor kun at scanne din harddisk igen, hvis du vælger at gemme musikken på et andet drev.

14 14 Dette produkt opfylder betingelserne i EUdirektiverne 89/336 og 73/23. BEMÆRK! Dette udstyr er blevet testet, og i henhold til kap. 15 i FCC-reglerne overholder det de grænser, som er angivet for digitale, klasse B apparater. Disse grænser er udarbejdet med henblik på at sikre en rimelig beskyttelse mod generende elektromagnetisk støj i en boligmæssig installation. Dette udstyr frembringer, anvender og kan udsende højfrekvensenergi. Og hvis udstyret ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med instruktionerne, kan der fremkaldes generende elektromagnetisk støj i radiokommunikationsudstyr. Der er dog ingen garanti for, at støj ikke kan opstå i en bestemt installation. Hvis udstyret fremkalder generende elektromagnetisk støj i radio- eller tv-modtagelsen, hvilket du kan konstatere ved at slukke og tænde for det, råder vi brugeren til at forsøge at fjerne den elektromagnetiske støj på en eller flere af følgende måder: Drej eller flyt modtageantennen Øg adskillelsen mellem udstyr og modtager Slut udstyret til en anden strømkreds end den, modtageren er tilsluttet Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/ tv-tekniker, som kan hjælpe dig Printed in Denmark by Bogtrykkergården a-s, Struer

15

16

BeoLink PC 2. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLink PC 2. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoLink PC 2 Vejledning Bemærkning vedrørende installation Hensigten med denne påmindelse er at henlede din opmærksomhed på 820 22 i National Electrical Code (Kapitel 1, 54 i Canadian Electrical Code),

Læs mere

ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK

ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK BeoPort Vejledning Rettigheder og ansvar De produktnavne, som nævnes i denne vejledning, kan være andre virksomheders varemærker eller registrerede varemærker. Musikgenkendelsesteknologi og relaterede

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension.

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere

BeoSound 3000. Vejledning

BeoSound 3000. Vejledning BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 9000 Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning BeoLink Passive Betjeningsvejledning B E O L I N K P A S S I V E 1 Med et BeoLink Passive system og et par passive Bang & Olufsen højttalere, kan De give Deres Bang & Olufsen hovedrumssystem en ekstra

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning

BeoVision 3. Vejledning BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen

Læs mere

Brugervejledning type 34003102

Brugervejledning type 34003102 Brugervejledning type 34003102 EXT Brugervejledning, Dansk OneRemote EXT set top box controller. Alene til brug i forbindelse med et Bang & Olufsen eller kompatibelt TV. Betjen disse apparater med en B&O

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Til

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

Hurtig installationsvejledning til tilslutningsadapterkablet CA-42

Hurtig installationsvejledning til tilslutningsadapterkablet CA-42 Hurtig installationsvejledning til tilslutningsadapterkablet CA-42 9234594 2. udgave Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Copyright 2005 Nokia.

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

BeoLink Wireless 1. Vejledning

BeoLink Wireless 1. Vejledning BeoLink Wireless 1 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som

Læs mere

OS Update. Program. Brugsvejledning. (ClassPad OS version 3.03) http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/products/classpad/ http://edu.casio.

OS Update. Program. Brugsvejledning. (ClassPad OS version 3.03) http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/products/classpad/ http://edu.casio. Til ClassPad 330 De OS Update (ClassPad OS version 3.03) Program Brugsvejledning CASIO uddannelses-webside URL http://edu.casio.com ClassPad webside URL http://edu.casio.com/products/classpad/ ClassPad

Læs mere

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista.

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. 3-876-169-11 (1) Printer Driver Installationsvejledning I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. Før softwaren tages i brug Læs "ReadMe"-filen, før du tager

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater er den komplette digitale underholdningsløsning, hvormed du kan se TV og optage billeder, musik,

Læs mere

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk OneRemote EXT-RCA-J1 Converter Type 34003116 Brugervejledning Beokompatible funktioner Maximum TS-4000 XO-4100 34003119u2dk Daglig betjening med Beo4, Beo5 or Beo6 Afspilning og optagelse OO oq oe ow or

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 OneRemote EXT Converter Type 34003105 Brugervejledning Beokompatible funktioner Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 34003105u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5 eller

Læs mere

Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX

Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX u2

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX u2 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u2 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OK Q EPG E Previous WR

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Introduktion til PSS (Personal Sound System)

Introduktion til PSS (Personal Sound System) QSG_dan 29/12/04 15:19 Page 49 Introduktion til PSS (Personal Sound System) Læs dette, inden du begynder at bruge dit PSS-system. Vi håber,du bliver glad for din personligt lydsystem (pss). Registrere

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet

Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet BeoRemote One Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet Daglig brug Introduktion til BeoRemote One og vejledningen, 3 Brug BeoRemote One, 4 BeoRemote One i detaljer, 5 Få adgang til dit indhold

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

BeoSound 3200. Vejledning

BeoSound 3200. Vejledning BeoSound 3200 Vejledning Indhold 3 Introduktion af dit Bang & Olufsen musiksystem, 4 Lær dit musiksystem at kende, find ud af, hvordan knapperne er placeret på betjeningspanelet, forstå og foretag ændringer

Læs mere

LK IHC Visual. Installation, systemkrav og kommunikation. Traditionelt el-materiel. Intelligente systemer. Data og kommunikation.

LK IHC Visual. Installation, systemkrav og kommunikation. Traditionelt el-materiel. Intelligente systemer. Data og kommunikation. LK IHC Visual Installation, systemkrav og kommunikation Traditionelt el-materiel Intelligente systemer Data og kommunikation Belysning Indhold Sådan kommer du i gang... Installation af IHC Visual... Pc-systemkrav...

Læs mere

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning OneRemote Boxer SmartBox TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012738u1dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

OTOsuite. Installationsmanual. Dansk

OTOsuite. Installationsmanual. Dansk OTOsuite Installationsmanual Dansk Dette dokument beskriver, hvordan du installerer OTOsuite-software fra en DVD, en memory stick eller en zippet fil. Systemkrav 1,5 GHz processor eller bedre (2 GHz anbefales)

Læs mere

Conlan express Brugervejledning For Windows XP - Windows 7

Conlan express Brugervejledning For Windows XP - Windows 7 Conlan express Brugervejledning For Windows XP - Windows 7 UserHandbookv.1 DANjan14 Side 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Installation af Conlan express programmet... 3 2. Conlan express softwaren...

Læs mere

OS Update. Program. Brugervejledning. (ClassPad OS version 2.20) Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS RJA510188-4

OS Update. Program. Brugervejledning. (ClassPad OS version 2.20) Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS RJA510188-4 Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS De OS Update (ClassPad OS version 2.20) Program Brugervejledning RJA510188-4 http://world.casio.com/edu/ http://classpad.net/ Programmet OS Update Programmet OS Update

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL DM6000 INSTALLATION

MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL DM6000 INSTALLATION MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL DM6000 INSTALLATION 140 981 002 956 Vers. 3.47a 16-01-2017 INDHOLD 1 Introduktion... 4 2 Udpak DM6000 Installationen... 4 3 Installer DM6000... 6 4 Første opstart af DM6000...

Læs mere

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface

Læs mere

BeoLab 5. Vejledning

BeoLab 5. Vejledning BeoLab 5 Vejledning Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336 og 73/23. FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel (eller bagside) fjernes. Indeholder

Læs mere

BeoLab Betjeningsvejledning

BeoLab Betjeningsvejledning BeoLab 3500 Betjeningsvejledning 2 F Ø R D U G Å R I G A N G BeoLab 3500 giver dit centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. Du kan nu spille lige den kilde, du ønsker, på dit centrale system

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Brugervejledning til tilslutning af TV boks

Brugervejledning til tilslutning af TV boks Brugervejledning til tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 6 Installation 10 Vigtigt 10 Generelt om brug

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that

Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning BeoCenter 2 Stikpanel Vejledning FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

DVD/CD-ROM MOVIE AND GAMER KIT

DVD/CD-ROM MOVIE AND GAMER KIT DVD/CD-ROM MOVIE AND GAMER KIT Brugervejledning Version 1.0 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå

Læs mere

BeoVision Avant. Vejledning

BeoVision Avant. Vejledning BeoVision Avant Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that

Læs mere

BeoSound 3200. Vejledning

BeoSound 3200. Vejledning BeoSound 3200 Vejledning Indhold 3 Introduktion af dit Bang & Olufsen musiksystem, 4 Lær dit musiksystem at kende, find ud af, hvordan knapperne er placeret på betjeningspanelet, forstå og foretag ændringer

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

Citrix Receiver komplet guide til installation, brug og fejlfinding Version 1.4 18-05-2015

Citrix Receiver komplet guide til installation, brug og fejlfinding Version 1.4 18-05-2015 Citrix Receiver komplet guide til installation, brug og fejlfinding Version 1.4 18-05-2015 Om Seas-Nve Citrix Reciver 2015 Tidligere kunne Citrix kun tilgås fra en Browser (eks. Internet explorer, Safari,

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O S O U N D C E N T U R Y 1 BeoSound Century er et fascinerende lille og dog forbløffende kraftigt musiksystem med indbyggede højttalere og tre integrerede audiokilder: CD-afspiller, radio og kassettebåndoptager.

Læs mere

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpas Beo4, 5 Tilføj en ekstra 'knap' Flyt

Læs mere

Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden

Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden Tak for tilliden af valget af et af vore podcast kompatible produkter. Denne fremragende software og hardware pakke muliggør produktion af podcasts af

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Easi-Speak eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

Før du starter installationen, skal du kontrollere, at alle de nødvendige dele forefindes. Æsken skal indeholde

Før du starter installationen, skal du kontrollere, at alle de nødvendige dele forefindes. Æsken skal indeholde B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 0 3 N I - 7 0 7 5 0 7 N I - 7 0 7 5 0 8 1 P A K K E N S I N D H O L D 4 T E K N I S K E S P E C I F I K AT I O N E R 5 A N V E N D E L S E S O M R Å D E 6 I N S

Læs mere

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO BeoCenter 2 Stikpanel Vejledning FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises

Læs mere

Tilslutning af TV boks

Tilslutning af TV boks Tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 5 Medfølgende udstyr 6 Airties (7210 og 7310) 7 Installation

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

BeoLab 7 1. Vejledning

BeoLab 7 1. Vejledning BeoLab 7 1 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du tilslutte hele systemet til lysnettet. Højttalerbeskyttelse Højttaleren er udstyret med et

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

BeoSound 1. Brugervejledning

BeoSound 1. Brugervejledning BeoSound 1 1 Brugervejledning Et bærbart musikanlæg 3 Du kan placere din BeoSound 1, hvor du ønsker det. Det kompakte design gør, at du kan tage den med overalt. BeoSound 1 giver dig en enestående lydoplevelse,

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Scope eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

1. Forord. 2. Systemkrav

1. Forord. 2. Systemkrav 1. Forord 2. Systemkrav 3. Installation 4. Manual 1. Forord Dette program er et elektroniske opslagsværk, hvor man hurtigt kan se, de muligheder der er af valg af melodi til en bestemt salme. Samtidigt

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

Dansk (Danish) - Indhold

Dansk (Danish) - Indhold Dansk (Danish) - Indhold Indledning Betjeningsprincipper Fjernbetjening Gør musikken tilgængelig Omslagsbillede Gør fotos tilgængelige Gør hjemmesider tilgængelige Daglig brug af BeoPlayer Opret og rediger

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

BeoLab 4. Vejledning

BeoLab 4. Vejledning BeoLab 4 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du slutte hele systemet til lysnettet. Indikatorlamperne lyser rødt som tegn på, at højttalerne

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning MFC-8220 Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

Vejledning i installation af chipkortlæsere

Vejledning i installation af chipkortlæsere Vejledning i installation af chipkortlæsere fra Nets P. 1-15 Indholdsfortegnelse Vejledningens formål og indhold... 3 Formål... 3 Indhold... 3 Læsevejledning... 3 Rettigheder... 3 Softwareunderstøttelse

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O C E N T E R 2 3 0 0 1 BeoCenter 2300 er et fuldt integreret musiksystem med radio, CD-afspiller og højttalere i ét. Det kan placeres hvor som helst De ønsker musik på væggen i det specielt konstruerede

Læs mere

ATI REMOTE WONDER Installerings-guide

ATI REMOTE WONDER Installerings-guide ATI REMOTE WONDER Installerings-guide i Ansvarsfraskrivelse For så vidt som udarbejdelsen af dette dokument er foretaget under iagttagelse af alle nødvendige forholdsregler, påtager ATI Technologies Inc.

Læs mere

Adaptive Sound Technology. Tillæg

Adaptive Sound Technology. Tillæg Adaptive Sound Technology Tillæg Førstegangsopsætning af fjernsynet Dit system er udstyret med Adaptive Kort beskrivelse af førstegangsopsætning Sound Technology, der giver dig den optimale lydoplevelse

Læs mere

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m.

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m. Sådan opstilles maskinen og pc en til at arbejde sammen Før du begynder Windows XP brugere Du bedes købe det relevante interface-kabel, du ønsker at anvende med denne maskine (parallelkabel eller USB-kabel).

Læs mere

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 Model 7210 Kom godt i gang med AirTies TV boks 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 30-10-2013 10:00:59 Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 December 2013 02 03 Indhold Medfølgende udstyr 6 AirTies 7120, 7124, 7130 og 7134 7 Når du skal installere tv-boksen 8 Når du skal

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere