BeoLink PC 2. Vejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BeoLink PC 2. Vejledning"

Transkript

1 BeoLink PC 2 Vejledning

2 Bemærkning vedrørende installation Hensigten med denne påmindelse er at henlede din opmærksomhed på i National Electrical Code (Kapitel 1, 54 i Canadian Electrical Code), der indeholder retningslinier for korrekt jordforbindelse, og som især angiver, at kabeljordforbindelsen skal kobles til bygningens jordforbindelsessystem så tæt på kabelindføringspunktet som praktisk muligt. Af hensyn til din sikkerhed: Monter aldrig BeoLink PC 2 med kabeltilslutningerne nedad. Hold BeoLink PC 2 væk fra vand og anbring aldrig genstande oven på den. Netstikket muliggør adskillelse (frakobling) fra netspændingen. Stikkontakten skal være nær apparatet og lettilgængelig. Anbring ikke BeoLink PC 2 i direkte sollys eller under kunstig belysning (f.eks. en projektør). BeoLink PC 2 er udelukkende beregnet til indendørs brug i tørre omgivelser ved en temperatur på mellem 10 og 40 C. Forsøg aldrig at åbne BeoLink PC 2. Dette skal overlades til kvalificeret servicepersonale.

3 BeoVision Avant Guide Indhold 3 Tilslutninger GUIDE 5 Sådan tilslutter du kablerne Nøgle til brug af dine Vejledninger Tre vejledningskilder følger med for at hjælpe dig med at bruge dit Bang & Olufsen produkt. Denne Vejledning giver dig en omfattende oversigt over alle aspekter vedrørende installation, visse grundlæggende aspekter vedrørende konfiguration og principperne bag den daglige brug. Til højre finder du indholdet af denne Vejledning. Desuden indeholder BeoLink PC 2 en Skærmvejledning, som du får adgang til, når du installerer BeoLink PC 2. Yderligere er der en tilsvarende komplet Vejledning på: Svensk, dansk, engelsk, tysk, hollandsk, fransk, italiensk, spansk og japansk. Disse Vejledninger kan downloades fra beoplayer.com. Sådan sætter du BeoLink PC 2 op 6 Eksempler på opsætning Sådan installerer du BeoLink PC 2 8 Installation af tv-tunerkort 8 Installation af driver til tv-tunerkort 8 Installation af BeoLink PC 2-software 9 Sådan reparerer/opgraderer du din BeoLink PC 2-installation Konfiguration af BeoLink PC 2 10 Automatisk indstilling af tv-tuner 10 Manuel indstilling af tv-tuner 11 Registrering Grundlæggende daglig brug 12 Sådan starter du Før du kan afspille N.MUSIC 13 Scan din PC for musiknumre

4 4 BeoLink PC 2 krav Følgende krav skal opfyldes for at kunne installere BeoLink PC 2-applikationen: Hardwarekrav Pentiumklasse PC (233 MHz eller derover) med 50 MB ledig diskplads Min. 64 MB RAM Super VGA-skærm med en minimumsopløsning på 800 x 600 og 16-bit farvedybde Ét ledigt USB-stik Krav til styresystem Windows 98, ME, 2000 eller XP DirectX 8.0a eller nyere Medieafspiller 6.4 eller nyere Krav til browser Internet Explorer version 4.01 eller nyere Netscape Navigator version Krav til browserkonfiguration Hvis du bruger Netscape Navigator, skal du vælge følgende foretrukne grundindstillinger i Netscape Support: Java Java Script Bekræftelse og ansvar De produktnavne, som nævnes i denne vejledning, kan være andre virksomheders varemærker eller registrerede varemærker. Gracenote er CDDB, Inc. d/b/a Gracenote CD- og musikrelaterede data fra Gracenote CDDB Music Recognition ServiceSM 2000, 2001 Gracenote. Gracenote CDDB Client Software 2000, 2001 Gracenote. Udstedte eller anmeldte amerikanske patentnumre. 5,987,525; 6,061,680; 6,154,773 og andre udstedte eller anmeldte patenter. CDDB er et registreret varemærke for Gracenote. CDDB-Enabled, Gracenote-logoet, CDDB-logoet og logoet Powered by Gracenote CDDB er varemærker tilhørende Gracenote. Music Recognition Service og MRS er servicemærker for Gracenote. Hvis du bruger Internet Explorer, skal du vælge følgende foretrukne grundindstillinger i Explorer Support: Download signeret ActiveX kontroller Kør ActiveX kontroller Script ActiveX kontroller, som er markeret som sikre til scripting Brug aktiv scripting Tv-tunerkort Hvis du har et tv-tunerkort, skal du sikre dig, at det understøttes af BeoLink PC 2. Se for løbende opdatering af kompatible tv-tunerkort. Bemærk, at visse tvtunerkort kan kræve, at din PC opfylder andre hardwarekrav end dem, der er nævnt ovenfor. Se dokumentation om tunerkort for oplysninger herom. Dele baseret på Microsoft Windows Media Technologies. Copyright 2000 Microsoft Corporation. Eftertryk forbudt. Microsoft, Windows Media og Windows-logoet er registrerede varemærker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. MicroOS-styresystem (Amerikansk patentnummer: 5,787,445) Bemærk, at Bang & Olufsen under ingen omstændigheder kan gøres ansvarlig for driftstab, hændelige tab eller indirekte tab, som skyldes brug eller manglende mulighed for brug af softwaren.

5 Tilslutninger 5 For at kunne bruge BeoLink PC 2- applikationen skal du tilslutte BeoLink PC 2 korrekt. I dette kapitel beskrives stikkenes funktioner på BeoLink PC 2- boksen, og opsætningseksemplerne på de følgende sider illustrerer, hvilke tilslutninger der skal bruges til de enkelte opsætninger. IR-modtagertilslutning IR USB Power Linkhøjttalertilslutning AUDIO OUT IN POWER LINK Master Link-tilslutning til et Bang & Olufsen system MASTER LINK Se vejledningerne, som følger med disse produkter, hvis du ønsker nærmere oplysninger om, hvordan du skal placere og tilslutte dine højttalere, din Master Linktilslutning og IR-modtager. Alle tilslutninger, med undtagelse af USB-tilslutningen, skal foretages, før du installerer softwaren til BeoLink PC 2. Tilslutning til lysnet Master Link-tilslutning En Master Link-tilslutning giver dig mulighed for at fordele signaler mellem PC en og Bang & Olufsen produkter i hele dit hjem. Power Link-tilslutning Power Link-stikket bruges til at slutte Power Link-højttalere til din BeoLink PC 2- opsætning. Audio-tilslutning Audio-tilslutningen mellem BeoLink PC 2- boksen og PC-lydkortet giver mulighed for transmission af analog lyd fra PC en til de produkter, du har tilsluttet. Audio Outstikket er udelukkende beregnet til fremtidig brug. USB-tilslutning Audio IN-tilslutning til PC-lydkortet IR-modtagertilslutning IR-stikket bruges til at slutte en IRmodtager (ekstraudstyr) til din PC. Det giver dig mulighed for at betjene de forskellige kilder direkte med en Beo4 fjernbetjening. Tilslutning til lysnet Slut tilhørende produkter, højttalere, din PC og BeoLink PC 2-boksen til lysnettet. Af sikkerhedsmæssige årsager skal du altid slutte BeoLink PC 2-boksen (og alt dit PCudstyr) til en stikdåse med jordforbindelse. USB-tilslutning Slut BeoLink PC 2-boksen til PC en ved hjælp af det medfølgende USB-kabel. VIGTIGT! Det er afgørende, at du ikke foretager USB-tilslutningen, før du bliver bedt om det på skærmen. Du behøver ikke at slukke for PC en for at tilslutte dette kabel. BEMÆRK: BeoLink PC 2-boksen bør fastgøres til væggen eller bag på dit PC-bord/-møbel.

6 6 Sådan sætter du BeoLink PC 2 op Med eller uden et BeoLink-system kan BeoLink PC 2 sættes op på forskellige måder sammen med andre linkbare Bang & Olufsen produkter. Eksemplerne på modstående side viser to af mange opsætningsmuligheder samt de specifikke tilslutninger, du har brug for at foretage, når du vælger disse opsætninger. Bemærk, at brugen af videokilder er begrænset i visse lande. Option-programmering Det er vigtigt, at BeoLink PC 2 indstilles på den korrekte Option i henhold til den opsætning, du har valgt. For at indstille din BeoLink PC 2 på den korrekte Option skal du blot vælge det rigtige Optionnummer. De forskellige muligheder er: Option 0 Til en opsætning, hvor du ønsker at deaktivere en IR-modtager. Option 2 Til en opsætning med en IR-modtager i hovedrummet. Option 4 Til en opsætning med linkrumsprodukter placeret i samme rum som hovedsystemet. Option 6 Til en opsætning med en IR-modtager i linkrummet (standardindstilling). Sådan programmerer du en option for BeoLink PC 2 > Vælg CONFIG for at åbne menuen. > Vælg fanen Advanced for at hente programmering af Optioner frem. > Vælg det relevante nummer fra listen; 0, 2, 4 eller 6. Programmering af optioner for linkprodukter For at en opsætning kan yde det optimale, er det nødvendigt, at linkprodukterne i opsætningen ved, hvilke omgivelser de er placeret i. Se den dokumentation, som følger med disse produkter for yderligere oplysninger. Eksempler på opsætning Nedenstående eksempler henviser til illustrationerne på næste side. BeoLink PC 2 i en Bang & Olufsen systemopsætning Option 6 er standardindstillingen. Fra din PC kan du lytte enten til kilderne i hovedrummet eller linkrummet. Hvis du ønsker det, kan musiksignalerne fordeles til yderligere linkrum i hjemmet og til hovedrummet*. BeoLink PC 2 hovedrum BeoLink PC 2 installeret enten separat eller udvidet med et kompatibelt musiksystem fra Bang & Olufsen. Hvis du ønsker det, kan musiksignaler fra BeoLink PC 2 (og musiksystemet) fordeles til andre linkrum i hjemmet. BeoLink PC 2 skal indstilles på Option 2*. Yderligere Optioner Ud over de to ovennævnte Optioner er det muligt at vælge Option 0 og Option 4. Option 0 er til en opsætning, hvor du ønsker at deaktivere en IR-modtager. Option 4 er en særlig opsætning. Kontakt din forhandler, hvis du ønsker yderligere oplysninger om optionprogrammering.

7 7 OPTION 6 Master Link-tilslutning BeoLink PC 2 i en Bang & Olufsen systemopsætning Bemærk, at ikke alle funktioner er tilgængelige fra alle videoprodukter. Kontakt din forhandler for yderligere oplysninger. Antennetilslutning til PC ens tv-kort Hovedrum Linkrum (PC-rum) BeoLink PC 2 hovedrum OPTION 2 Master Link-tilslutning Antennetilslutning til PC ens tv-kort (OPTION 0) Hovedrum (PC-rum) Linkrum *BEMÆRK: Med en tilsluttet IR-modtager kan du betjene systemet med en Beo4 fjernbetjening. For at kunne fjernbetjene dine kilder via BeoLink PC 2 skal din PC være tændt.

8 8 Installer BeoLink PC 2 Når du har sat BeoLink PC 2 CD-ROM en i dit CD-ROM drev, vises BeoLink PC 2-installationsmenuen på skærmen. Denne menu vil lede dig gennem installationen af et tv-tunerkort, tunerkortdriveren og BeoLink PC 2-softwaren. Installationsmenuen indeholder også oplysninger om systemkrav og kompatible tv-tunerkort. Installation af tv-tunerkort Før du installerer BeoLink PC 2-softwaren, skal du installere det korrekte tv-tunerkort og den tilsvarende driver for at sikre, at du kan modtage tv-signaler på din PC. > Kobl PC en fra lysnettet. > Fjern computerdækslet og sæt tvtunerkortet i et tomt indstik enten PCI eller AGP afhængig af den type kort, du installerer. Det kan være nødvendigt at fjerne et allerede monteret grafikkort. I det tilfælde vil tvtunerkortet både indeholde tv-tuner- og grafikkortet. > Slut tunerkortet til lydkortet ved hjælp af det audiokabel, som leveres sammen med tunerkortet. > Sæt computerdækslet på igen og sæt igen strøm til PC en. Første gang PC en startes, efter at tvtunerkortet er installeret, vil flere dialogbokse blive vist med meddelelsen New hardware found. > Klik på Cancel. Installation af BeoLink PC 2- software For at installere BeoLink PC 2 skal du sætte BeoLink PC 2 CD-ROM en i dit CD-ROM drev og følge vejledningen i installationsmenuen. > Følg vejledningen på skærmen og vælg de relevante optioner, når du bliver bedt om det. Hvis installationsmenuen ikke vises automatisk, når CD-ROM en er sat i, så vælg Run fra startmenuen og skriv X:\ InstallGuide.exe i kommandolinien, idet du udskifter X et med drevbogstavet for dit CD-ROM drev. Ved afslutningen af installationsprocessen bliver du bedt om at slutte USB-kablet fra BeoLink PC 2-boksen til PC ens USB-stik. Dette starter installationen af USB-driveren til BeoLink PC 2. Du må først tilslutte, når du bliver bedt om det! På den måde skippes installationen af driveren, indtil programmet for installation af tvtunerkortet er udført. Når der ikke vises flere dialogbokse, kan du fortsætte med at installere driveren til tv-tunerkortet. Foretag USB-tilslutningen, når du bliver bedt om det Når du har installeret softwaren, starter BeoLink PC-konfigurationsprogrammet automatisk. Installation af driver til tvtunerkort Fra BeoLink PC 2-installationsmenuen skal du vælge Install TV tuner card driver for at få adgang til tilgængelige drivere til de forskellige tv-tunerkort, der understøttes af BeoLink PC 2. > Vælg den relevante driver til dit tv-tunerkort og følg vejledningen på skærmen. BEMÆRK! Hvis du har en tidligere installation af BeoPlayer eller BeoLink PC Office, vil denne software automatisk blive fjernet for at undgå konflikter. Efter installationen af tv-tunerkortet og driveren bliver du bedt om at genstarte PC en. Gør det og fortsæt med installationen.

9 9 Sådan reparerer/opgraderer du din BeoLink PC 2-installation Hvis der mangler elementer i din BeoLink PC 2 filer kan f.eks. være slettet så kan du vende tilbage til installationsprogrammet og reparere/opgradere installationen. > Vælg Run i startmenuen og skriv X:\installguide.exe i kommandolinien, idet du erstatter X et med drevbogstavet for dit CD-ROM drev. Hvis programmet registrerer, at BeoLink PC 2 allerede er installeret på din PC, skal du gå ind i BeoLink PC 2's program Maintenance. > Vælg, om du ønsker at reparere/opgradere eller fjerne den nuværende installation. > Klik på Next for at fortsætte. Følg vejledningen på skærmen for at gennemføre den valgte opgave.

10 10 Konfiguration af BeoLink PC 2 Menuen BeoLink PC Configuration er det sted, hvor du foretager dine indstillinger og justeringer af BeoLink PC 2*. Denne Vejledning beskriver kun de grundlæggende trin, der skal udføres, for at du kan se PC tv. Menuen Configuration indeholder forskellige valgmuligheder for din opsætning, som det kan være nødvendigt at overveje, afhængig af din særlige opsætning. Derfor opfordrer vi dig til at klikke dig vej gennem menuen BeoLink PC Configuration og se instruktionerne i Skærmvejledningen for yderligere oplysninger. Når du har konfigureret BeoLink PC 2, bliver du bedt om at registrere som beskrevet på modstående side. Automatisk indstilling Før du starter den automatiske indstilling af tv-kanaler til dit tv-tunerkort, skal du sikre, at det korrekte sendesystem vises under Video System, at du har angivet, om din tilslutning er en kabel- eller antennetilslutning, og at det korrekte land vises. Fra menuen BeoLink PC Configuration > Klik på fanen Tune for at kunne indstille og programmere. > Klik på AutoTune for at starte den automatiske indstilling af tv-kanaler. Under indstillingssekvensen vises de fundne kanaler i displayet. Du kan til enhver tid standse indstillingen, hvorefter de kanaler, som allerede er fundet, vil blive gemt. Manuel indstilling Når du ønsker at indstille en kanal manuelt, f.eks. fordi du ikke fandt den under den automatiske indstilling, så se afsnittet Manual i menuen Tune. > Brug de små pile i afsnittet Manual til at klikke dig vej gennem kanalerne. > Når du har fundet den kanal, du ønsker at tilføje, skal du klikke på Add. Fanen Tune i menuen Configuration. På tv-tunerkortene registreres tv-kanalerne som programnumre og kanaler. Bemærk, at ikke alle tv-tunerkort overholder standardkanalnumrene for tv-kanaler. *BEMÆRK! BeoLink PC Configuration vises automatisk, når du installerer BeoLink PC 2. For at få adgang til konfigurationen på et senere tidspunkt skal du vælge CONFIG under SETUP på betjeningspanelet.

11 11 Registrering af BeoLink PC 2 Når du har konfigureret BeoLink PC 2 første gang, bliver du bedt om at registrere, om du har adgang til Internettet. Registrering er nødvendig for at kunne modtage den service, som CDDB tilbyder. Bang & Olufsen behandler naturligvis disse oplysninger som strengt fortrolige. Hvis registrering ikke er foretaget > Et registreringsskema vises automatisk på skærmen. > Klik på New User og udfyld skemaet. Hvis registrering allerede er foretaget > Indtast dit User Name og din adresse. For at kunne modtage CDDB-informationer skal din PC være tilsluttet Internettet og være online. Hvis du ikke har adgang til Internettet, bliver du ikke bedt om at registrere, men hvis du på et senere tidspunkt får adgang til Internettet, bliver du bedt om at registrere.

12 12 Grundlæggende daglig brug Når BeoLink PC 2 er installeret, så hent betjeningspanelet frem din navigator gennem funktionerne i BeoLink PC 2. Sådan starter du Klik på B&O s genvejsikon i din systemlinie (som vist til højre) for at starte BeoLink PC 2 op. Flyt din musemarkør helt ud til højre og klik på den trekantede fane for at hente betjeningspanelet frem. Hvis du lukker applikationen, så start BeoLink PC 2 op fra BeoLink PC 2- biblioteket i din startmenu, eller brug B&O s genvejsikon i din systemlinie. < PC TV > Klik for at tænde for kilden, f.eks. PC TV. Hvis < > vises omkring en kilde som illustreret til venstre så klik på < eller > for at få vist yderligere kilder Genveje og statusdisplay Klik på B&O-ikonet i systemlinien for at starte RADIO CD V.TAPE DVD PC TV PC TV Statusdisplay angiver aktuel kilde og kanal, station eller musiknummer Klik på eller for at gå trinvist op eller ned gennem f.eks. tv-kanaler eller CD-musiknumre. BeoLink PC 2-applikationen og få vist BeoLink PC 2 s betjeningspanel på PC-skærmen. PC vælges automatisk som den aktive kilde. PC Klik på eller for at spole frem eller tilbage B&O-ikonet indsættes automatisk i systemlinien, N.MUSIC på en CD eller et bånd, eller for at skifte fra når BeoLink PC 2-applikationen er installeret. SAT CD til CD PC TV Funktioner, som er specifikke for den valgte kilde, betjenes med de farvede knapper GO GO Klik for at genoptage afspilningen af en midlertidigt standset kilde STOP STOP Klik for midlertidigt at standse afspilningen af en kilde SETUP < MUTE > Klik for at skrue op eller ned for lydstyrken placer markøren mellem og for at kunne fjerne lyden fra højttalerne og klik på lydstyrkeknappen for at få lyden tilbage igen. Klik på < > knapperne for at få vist MUTE HP, og klik på denne knap for at fjerne lyden i dine hovedtelefoner SETUP Klik for at se de enkelte valgmuligheder, afhængig af den valgte kilde GUIDE Klik for at få adgang til Skærmvejledningen Skift til Stand-by klik på og hold knappen nede i 2 sekunder for at slukke for alle kilder. Klik på to gange for at lukke for BeoLink PC 2 s betjeningspanel og applikation BEMÆRK: Betjeningspanelet ændrer udseende og viser de relevante valgmuligheder for den aktive kilde. Se Skærmvejledningen for yderligere oplysninger.

13 Før du kan afspille N.MUSIC 13 I dette kapitel beskrives de første grundlæggende trin, der skal udføres, før du kan begynde at afspille N.MUSIC. Når du har udført en scanning, som vist på denne side, skal du blot se Grundlæggende daglig brug for yderligere oplysninger samt Skærmvejledningen for nærmere instruktioner. Scan din PC for musiknumre Når du starter kilden N.MUSIC op første gang, bliver du bedt om at søge efter musiknumre* på din computer, som kan afspilles. Menuen SCAN OPTIONS vises på skærmen > Flyt markøren til en indlæseboks ved et relevant drev. > Klik én gang for at sætte et flueben ved drevet, og to gange for at fjerne det. En scanning skal gennemføres første gang, du ønsker at afspille N.MUSIC, og første gang et bestemt drev anvendes til lagring af musiknumre. > Klik på START for at starte en scanning. Udviklingen af scanningen vises med rødt under drevets valgboks. > Klik på STOP for at annullere en igangværende scanning. > Klik på HIDE SCAN for at skjule menuen SCAN OPTIONS. Igangværende scanninger vil fortsætte, indtil de er gennemført. Når scanningen er gennemført > Klik på N.MUSIC på betjeningspanelet for at starte afspilningen af det første musiknummer. Scan D:\Music SCAN OPTIONS SYSTEM (C:) Fixed drive (D:) Compact disc (E:) Network drive (G:) Network drive (J:) Show previously removed files on the selected drives START STOP HIDE SCAN Sådan får du adgang til tidligere fjernede musiknumre Musiknumre, som er fjernet fra dine afspilningslister, fjernes ikke automatisk fra din PC. Ved at sætte et flueben ved valgmuligheden Show previously removed tracks on the selected drives får du adgang til disse musiknumre, og du kan igen vælge dem til dine afspilningslister. Hvis dine eksisterende musiknumre indeholder etiketinformationer, f.eks. kunstnernavn, musiknummer og pladetitel, gemmes disse informationer under en scanning. *BEMÆRK: Når du første gang har været inde i N.MUSIC, vil der, hver gang du går ind i N.MUSIC, blive gennemført en skjult opdatering af den tilgængelige musik, du oprindeligt gemte på dine drev. Du behøver derfor kun at scanne din harddisk igen, hvis du vælger at gemme musikken på et andet drev.

14 14 Dette produkt opfylder betingelserne i EUdirektiverne 89/336 og 73/23. BEMÆRK! Dette udstyr er blevet testet, og i henhold til kap. 15 i FCC-reglerne overholder det de grænser, som er angivet for digitale, klasse B apparater. Disse grænser er udarbejdet med henblik på at sikre en rimelig beskyttelse mod generende elektromagnetisk støj i en boligmæssig installation. Dette udstyr frembringer, anvender og kan udsende højfrekvensenergi. Og hvis udstyret ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med instruktionerne, kan der fremkaldes generende elektromagnetisk støj i radiokommunikationsudstyr. Der er dog ingen garanti for, at støj ikke kan opstå i en bestemt installation. Hvis udstyret fremkalder generende elektromagnetisk støj i radio- eller tv-modtagelsen, hvilket du kan konstatere ved at slukke og tænde for det, råder vi brugeren til at forsøge at fjerne den elektromagnetiske støj på en eller flere af følgende måder: Drej eller flyt modtageantennen Øg adskillelsen mellem udstyr og modtager Slut udstyret til en anden strømkreds end den, modtageren er tilsluttet Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/ tv-tekniker, som kan hjælpe dig Printed in Denmark by Bogtrykkergården a-s, Struer

15

16

BeoVision 10. Vejledning

BeoVision 10. Vejledning BeoVision 10 Vejledning Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Naviger i menuer, 4 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening. Førstegangsopsætning, 5 Hvilke menuer vises,

Læs mere

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 BeoVision 11 BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 Kære kunde Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af Bang & Olufsen produktet samt tilsluttet udstyr. Vi forventer, at

Læs mere

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 28

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 28 Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4 Sikkerhed og komfort... 4 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Forholdsregler for helbredsmæssigt ansvarlig

Læs mere

Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller. Funktionsoversigt

Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller. Funktionsoversigt Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller Funktionsoversigt Indholdsfortegnelse Funktionsoversigt til Squeezebox Touch Tak.................................................................

Læs mere

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING LYT1254-007A COPYRIGHT 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M4D3 DSC DANSK Trykt i Tyskland 0104HOH-ID-VE Dette dokument indeholder grundlæggende oplysninger

Læs mere

hp Jornada 560-serien personal digital assistant Brugervejledning Trykt i Singapore Første udgave

hp Jornada 560-serien personal digital assistant Brugervejledning Trykt i Singapore Første udgave hp Jornada 560-serien personal digital assistant Brugervejledning Trykt i Singapore Første udgave Copyright Oplysningerne indeholdt i dette dokument gives "som de er og forefindes" og kan ændres uden forudgående

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning IndHOLDsfortegnelse SÅDAN TILSLUTTER DU Sådan tilslutter du din Stofa boks Før du går i gang: Du må først slutte strøm til dit tv, din Stofa boks og dit modem, når

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

Dansk. ASUS All-in-one PC. Brugervejledning. P1801 serie

Dansk. ASUS All-in-one PC. Brugervejledning. P1801 serie Brugervejledning P1801 serie DA7705 Januar 2013 P1801 Pc-stationen er beregnet til brug med 1801 ASUS tabletten OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet

Læs mere

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631)

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) 42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) Betjeningsvejledning Indhold Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

IP sikkerhedssystem Web manual til Holars 2080

IP sikkerhedssystem Web manual til Holars 2080 1. Introduktion Dette afsnit omhandler udpakning af dit IP sikkerhedssystem med HOLARS 2080IP Panel, Sensorer og CTC-1807 IP kamera (hvis købt). Der henvises til senere kapitler for at få oplysninger om

Læs mere

BRUGER MANUAL : Version 2.4

BRUGER MANUAL : Version 2.4 BRUGER MANUAL : Version 2.4 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Installation af MyTobii 5 2.1 Montering og installation af MyTobii P10 5 2.2 Installation

Læs mere

Din HTC Wildfire. Brugervejledning

Din HTC Wildfire. Brugervejledning Din HTC Wildfire Brugervejledning Din HTC Wildfire Brugervejledning Før du gør noget andet, skal du læse dette Oplad batteriet Batteriet i telefonen er endnu ikke opladet. Mens telefonen oplader, er det

Læs mere

Sonos. Opsætningsvejledning

Sonos. Opsætningsvejledning Sonos Opsætningsvejledning DETTE DOKUMENT INDEHOLDER OPLYSNINGER, DER KAN ÆNDRES UDEN VARSEL. Ingen dele af denne udgivelse må kopieres eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera Brugervejledning til kamera Læs denne vejledning, herunder sikkerhedsreglerne, før du tager kameraet i brug. Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning. Gem vejledningen, så du

Læs mere

N600 trådløs Dual Band gigabit-router WNDR3700 Installationsvejledning

N600 trådløs Dual Band gigabit-router WNDR3700 Installationsvejledning N600 trådløs Dual Band gigabit-router WNDR3700 Installationsvejledning NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134, USA Juni 2010 208-10385-03 v1.0 2010 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Velkommen. Du ser Apple TV. Denne håndbog indeholder alle de oplysninger, du skal bruge, så du kan gå direkte fra indstilling til sofa.

Velkommen. Du ser Apple TV. Denne håndbog indeholder alle de oplysninger, du skal bruge, så du kan gå direkte fra indstilling til sofa. Velkommen. Du ser Apple TV. Denne håndbog indeholder alle de oplysninger, du skal bruge, så du kan gå direkte fra indstilling til sofa. Indholdsfortegnelse 1. Tilslut 7 Hvad er der i kassen? 8 Hvad du

Læs mere

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning DK Instruktionsvejledning Læs alle produktdokumentationer og opbevar dem til fremtidig reference, før du går i gang med at anvende dette produkt. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet,

Læs mere

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret.

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret. Ophavsret og licens Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er

Læs mere

TomTom Online-vejledning

TomTom Online-vejledning TomTom Online-vejledning Indhold Æskens indhold 7 Æskens indhold... 7 Læs dette først 8 Placering af enheden... 8 Montering i bilen... 8 Tænd og sluk... 9 Opsætning... 9 GPS-modtagelse... 9 Stik til micro-sd-kort...

Læs mere

Brugervejledning. Teknisk Support U.S.: 1-866-SANDISK (726-3475) Hele verden: www.sansa.com/support http://forums.sandisk.

Brugervejledning. Teknisk Support U.S.: 1-866-SANDISK (726-3475) Hele verden: www.sansa.com/support http://forums.sandisk. Brugervejledning Teknisk Support U.S.: 1-866-SANDISK (726-3475) Hele verden: www.sansa.com/support http://forums.sandisk.com/sansa For flere oplysninger om produktet, se www.sansa.com Clip-UM608-DAN Indholdsfortegnelse

Læs mere

maps + more Brugermanual Dansk

maps + more Brugermanual Dansk maps + more Brugermanual Dansk Oktober 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen Lær din mac at kende Poul Erik Larsen Indholdsfortegnelse 03 Mac en udvendigt 04 Skrivebordet 05 Æble-menuen 06 Finder-menuen 07 Arkiv-menuen 08 Dock 10 Hvilket styresystem? 11Systemindstillinger 11 Generelt

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere

Vejledning for trådløs installation

Vejledning for trådløs installation Vejledning for trådløs installation 2008 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Bekendtgørelse om version September 2008 Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser

Læs mere

Velkommen Du ser Apple TV. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver for at kunne gå fra indstilling til sofa.

Velkommen Du ser Apple TV. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver for at kunne gå fra indstilling til sofa. Velkommen Du ser Apple TV. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver for at kunne gå fra indstilling til sofa. Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Tilslut. 7 Kassens indhold 8 Kast et blik

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

MatchWare Mediator 9 brugervejledning

MatchWare Mediator 9 brugervejledning MatchWare Mediator 9 brugervejledning Varemærker... 6 MatchWare-licensaftale... 6 Introduktion... 9 Velkommen... 9 Introduktion... 9 Nyheder i Mediator 9... 10 Vigtige begreber... 12 Liste over funktioner

Læs mere