graphic house PROFILBROCHURE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "graphic house PROFILBROCHURE"

Transkript

1 graphic house PROFILBROCHURE

2 INDHOLD Erfaren grafisk virksomhed 5 Profil 6 Prisvindende arbejdsmiljø 7 Omgængelige faciliteter 14 Mærk forskellen 15 Grafisk design 16 Trykstuen 18 Papir og kvalitet 19

3 ERFAREN GRAFISK VIRKSOMHED Grafisk design er en flerfaglig disciplin og hos GRC Graphic House kombinerer vi disse fagligheder for at give dig det bedst mulige resultat. Vi har en bred vifte af forskellige opgaver bag os og vi har ligeledes erfaringen og ekspertisen til af få et godt resultat i hus. Vi er en serviceminded virksomhed, der leverer kvalitet til konkurrencedygtige priser. Vi kan opfylde næsten alle produktmuligheder inden for offset- og digitaltryk, såvel farve som sort/hvid. Så når du har brug for tryksager, er GRC Graphic House den rette samarbejdspartner. Fordi vi vil... 5

4 PROFIL GRC Graphic House (tidligere Grafisk Centrum Herning A/S) startede oprindeligt tilbage i 1897, dengang under navnet Ekspres Trykkeriet. Firmaet er reelt en sammenslutning af fire forskellige firmanavne, da de igennem årene har opkøbt andre firmaer. Dette indebærer Verner Tryk i 1989, Grafisk Centrum i 2003 og Villadsen Grafik i Dermed kan man sige at GRC Graphic House er et konstrueret navn, for dette blev nødvendig efterhånden som de tog flere virksomheder under sig. De har haft grafisk produktion på deres nuværende adresse siden 1968 og har desuden deres eget inhouse trykkeri, nemlig Trykstuen. GRC Graphic House er godt nok det nye navn, men Trykstuen er et»selvstændigt«trykfirma, og mange af GRC s tryksager bliver printet og falset hos dem. PRISVINDENDE ARBEJDSMILJØ Med Arbejdsmiljøprisen stående i huset er der ingen tvivl om, at arbejdsvilkårene er optimale for de ansatte hos GRC Graphic House. Et kig inden for og man vil hurtigt opdage at arbejdsglæden hos de ansatte er i top. GRC lægger stor vægt på at alle individer, ansatte såvel som besøgende kunder, trives på arbejdspladsen. 6 Håbet er at vi vil kunne fortsætte denne positive adspredelse af kreativitet og mangfoldighed og derigennem at kunne være et forbillede for godt arbejdsmiljø i den grafiske branche. At stå ud af sengen hver dag og glæde sig til at komme ind på arbejdspladsen er noget vi i hvert fald bilder os selv ind, at vores ansatte gør. 7

5 Af: Poul Søgren, MDD EKSKLUSIVE SKRIFTER Skriften som signatur.»corporate identity«skrifter eller eksklusivskrifter kalder vi de skrifter, som er tegnet til en bestemt bruger på dennes bestilling, og som er omfattet af eksklusivitet med hensyn til, hvem der må bruge skriften og til hvilket formål. Eksklusivskriften bliver med tiden en del af afsendervirksomhedens identitet, næsten som var det dens personlige signatur. Déjà vu Eksklusivskrifterne er ikke noget nyt fænomen. Set i et historisk perspektiv er det faktisk den oprindelige form forskrift, idet de ældste bogtrykkere havde deres egne skrifter, som de enten selv havde skåret og støbt eller havde fået professionelle skriftskærere til at fremstille for sig. Disse skrifter var bogtrykkerens ejendom, hans vigtigste særkende, fordi de på en måde udgjorde trykkeriets identitet. Sådan var det med Johan Gutenberg og mange af bogtrykkerne efter ham. Et særligt godt eksempel herpå, som vi derfor ofte drager frem, er den venetianske bogtrykker og forlægger Aldus Manutius, der var den første, som havde en kursivskrift. Netop det forhold gav ham en rigtig god forretning, fordi han kunne trykke mere økonomisk end sine samtidige konkurrenter. Senere i skrifthistorien opstår der skriftstøberier, som fremstiller et sortiment afskrifter og sælger dem til enhver, der kan betale for dem. Herved bliver skrifterne, først i form af blytyper og matricer, senere, som fotografiske negativer og som digitale outlines, til en masseproduceret vare, der, selv om de i de fleste tilfælde havde en høj kunstnerisk og typografisk kvalitet, alligevel blev til et industrielt fremstillet produkt. Skriften som et kunstnerisk produkt, massefremstillet og markedsført som ethvert andet produkt, var derefter normen i hen ved 500 år, og er det stadig i dag. I de år, der er gået siden skriftstøberierne startede, har det at fremstille og markedsføre skriftmateriale til sætterier og trykkerier været en besværlig og meget dyr proces, som derfor naturligt nok forblev på relativt få skriftstøberiers hænder. Da jeg startede i skriftbranchen i begyndelsen af 80 erne, var der vel mindre end ti betydende skriftstøberier i verden, som samlet ejede alle rettigheder og alt det skriftmateriale, der fandtes, hvilket vil sige omkring forskellige skriftdesigns. Demokratisering af skriften I midten af 1980 erne, da Postscriptformatet vandt frem og vi fik desktop-revolutionen, skete der så noget, som rystede den etablerede typografiske verden. Nu blev skriftfremstilling langt billigere. Pludselig var det noget, der kunne ske på en Macintosh og til en relativt set overkommelig pris. De etablerede skriftudbyderes de facto monopol blev brudt, og skriftfremstillingen blev demokratiseret. Nu kunne enhver designer lave skrifter hjemmeved køkkenbordet, så at sige. Hvad det har ført til af frembringelser på godt og ondt, skal jeg ikke komme ind på her, men blot nøjes med at konstatere, at det nu er muligt at virkeliggøre visionen om: hver mand, sin skrift. Eller i hvert fald er det blevet absolut muligt og overkommeligt rent økonomisk at fremstille eksklusive skrifter, og i disse år ser vi et stigende antal eksklusive skrifter, bestilt af virksomheder, som gerne vil benytte sig af denne mulighed for at skabe sig en eksklusiv visuel identitet. Især i udlandet er tendensen tydelig, men også 8 9

6 herhjemme er der en tendens i samme retning. Hvorfor mon det? La typographie française Hvorfor finder virksomhederne mon på, at de vil have udviklet deres helt egen skrifttype? Og hvorfor er det en god idé? Ja, lad mig prøve at forklare det med et eksempel fra min egen erfaring som skriftdesigner. I 1988 var jeg i Frankrig, hvor jeg arbejdede på»atelier National de Création Typographique«(ANCT). Det var her, jeg fik en del af min uddannelse som skriftdesigner. ANCT var oprettet og finansieret af den franske stat, og atelieret var bygget op omkring den opfattelse, at hvis fransk sprog, kultur, identitet og egenart var værd at bevare og værne om, så var det også nødvendigt at bevare og passe på det, som gav sproget og identiteten form altså skriften. Og det var vel at mærke den franske skrifttradition (la typographie française) i modsætning til f.eks. amerikansk, engelsk eller tysk skrifttradition, men især skulle man dæmme op for den amerikanske skrifttraditions udbredelse, da det var den, der var - og er - den mest livskraftige, og derfor truede med at løbe den franske skrifttradition (og kultur) over ende. Med andre ord: Pas godt på vores franske skrifttradition, for det er den, der bærer vores (franske) identitet! Skriftimperialisme Pointen var altså, at enhver kultur, ikke kun den franske, har brug for sin egen skriftkultur. Derfor skal vi ikke lade os nøjes med at bruge amerikanske skrifter, som efter mine franske kollegers opfattelse er for fladigede og kønsløse, fordi de er tilpasset et globalt marked og på den måde ligner ethvert andet industriprodukt, som skal kunne sælges overalt på jorden... Skrift og sproglig sammenhæng Et godt eksempel på, at en skrift, som er skabt til et bestemt sprog, ikke uden videre kan flyttes til et andet sprogområde, er skriften Gill Sans. Gill Sans blev tegnet i 1920 erne af englænderen Eric Gill for The Monotype Corporation i England. Skriften er karakteristisk i sit angelsaksiske udtryk, og et specielt træk ved skriften er, at alle versalerne er en anelse (for) fede i forhold til minusklerne. Det er ikke noget problem, når man sætter en engelsk tekst med skriften. Det kritiske øje ser det, men det virker ikke påfaldende for den almindelige læser. Bruger man derimod Gill Sans til at sætte en tysk tekst, hvor alle navneord starter med et versal bogstav, fungerer skriften slet ikke. Satsen bliver uhomogen og fuld af»pletter«. Da jeg var Type Director hos Purup Eskofot, tegnede jeg derfor en udgave af Gill Sans familien med versalerne i en lidt lettere udgave, specielt til salg i Tyskland, Østrig og Schweiz. Kultur og virksomhedskultur Skrift og identitet hænger uløseligt sammen, og hvis man overfører tanken om skriften som bærer af en national identitet, er der jo ikke langt til tanken om at lade skriften bære en virksomhedsidentitet. Der er da også mange eksempler på, at det er det, der rent faktisk sker. I midten af det forrige århundrede(1940 erne og 50 erne) skabtes flere velkendte skriftsnit for store industrivirksomheder - især inden for bilindustrien. Renault og GM General Motors er velkendte eksempler. I andre industrigrene kan nævnes IBM s alfabet, tegnet af Paul Rand. I nyere tid har vi fået en lang række fremragende eksempler. Daimler Benz, Deutsche og andre virksomheder. Derfor kan det godt undre, at det er den samme håndfuld skrifter, som går igen og igen fra virksomhed til virksomhed. Helvetica tyranniet Det ser ud til, at virksomhederne (eller de designere, de bruger), vælger skrift til deres virksomhedsidentitet ud fra princippet om at ville leve anonymt.»den som lever stille, lever godt«, synes at være devisen. En lille analyse, foretaget af min mangeårige samarbejdspartner Peter Rosenfeld fra URW i Tyskland, blandt en række tyske, børsnoterede virksomheder, viser i hvert fald, at opfindsomheden er meget lille med hensyn til skriftvalget. Helvetica og Frutiger dominerer, og selv om de jo er fremragende skrifter begge to, bliver de nærmest kedelige og kønsløse af at blive skamredet i sådan en grad. Som modtagere kan vi ikke få øje på identiteten. Samme skrift brugt til at bære en snes kendte virksomheders forskellige identitet? Tror vi på den? Nej vel, det klinger hult, og skrifterne bliver her bærere af en identitetsløshed i stedet. Kampen om opmærksomhed Heldigvis ser det da ud til, at mange af de dygtigste virksomheder arbejder på at komme ud af Helvetica ens anonymitet og får tegnet eksklusive skrifter, som Mercedes, Siemens og de andre har fået det. Som jeg ser det, er det en forståelig og naturlig udvikling. Dels har det aldrig været lettere, rent teknisk, at gøre det. Dels er virksomhederne i forvejen på vej ud i et langt mere bevidst og målrettet arbejde med at skabe sig en identitet og en profil, som kan blive til et image i forbrugernes hjerner. I dag arbejder virksomhedernes marketingafdelinger målrettet på at blive opfattet om ikke som individer, så i hvert fald som individuelle virksomheder med egne holdninger, budskaber og produkter. Vi køber ikke kun en vare, vi køber også virksomheden og dens holdninger. Der Husk, at vi ikke kun læser det, der står. Vi læser også budskabets form. Skriften er identitetsbærer. arbejdes med branding og story-telling, for bare at nævne et par af tidens buzz words, og i sådan et projekt kan den eksklusive skrift være et effektivt og nyttigt redskab i kommunikationsprocessen. En eksklusivskrift kan være et uhyrestærkt virkemiddel, bl.a. fordi det er et meget stilfærdigt og subtilt virkemiddel, som på det 10 11

7 ubevidste plan påvirker læseren. Husk, at vi ikke kun læser det, der står. Vi læser også budskabets form. Skriften er identitetsbærer. Derfor kan vi skrive næsten hvad som helst med Coca Colas skrifttype, vores hjerne vil på det ubevidste plan læse Coca Cola alligevel. Så stærkt et virkemiddel er skriften, når den bliver godt indarbejdet som en del af virksomhedens visuelle identitet. Ind til kernen Det stigende behov for individualisering tvinger virksomhederne til at arbejde mere målrettet med deres kommunikation. Alle midler skal tages i anvendelse, og skriften som en rød tråd i virksomhedens samlede kommunikation kan være et element, der skal overvejes. I mange gode identitetsprogrammer er skriften krumtappen. En god eksklusiv skrift, f.eks. kombineret med en konsekvent brug af en enkelt farve, kan let udgøre en stærk visuel identitet. Et godt eksempel på dette er skriften Politiken Egyptienne, som jeg tegnede for Politiken i 1991, med udgangspunkt i Politiken logotypen, tegnet af grafikeren Ib Andersen helt tilbage i 1930 erne. P et alene er næsten tilstrækkeligt til, at hjernen læser Politiken. Et andet eksempel på, at blot nogle få bogstaver kan rumme en hel del identitet, er Penell eksemplet, hvor bogstaverne siger Penell, men formen siger RTX. Simili eller 24 karat? En rigtig eksklusiv skrift skal udtænkes og tegnes helt fra bunden. Det er en proces, som let kan tage et års tid, hvis man medregner den produktionstid, der går med digitalisering og fremstilling af skærmskrifter m.m. Derfor er det selvfølgelig ikke helt billigt at få tegnet en skrift, hvis den skal have fuldt karaktersæt og måske oven i købet bestå af flere forskellige snit f.eks. halvfed, fed og evt. kursiv. Ofte ser man da også, at de skrifter, som kaldes eksklusive skrifter, snarere er en slags simili, hvor man tager en eksisterende anerkendt skrift, som man skærer lidt i hist og her og tilføjer lidt andre steder. Det er synd for den oprindelige skrift, og som regel bliver resultatet en pop-smart og i bund og grund uinteressant bastard, som vi hellere ville have været foruden. Desværre er den generelle æstetiske viden om skrift og skriftkvalitet ikke tilstrækkeligt højtprioriteret på designskolerne herhjemme, og derfor er den selvfølgelig heller ikke en del af den faglige bagage ret mange steder på reklame- og designbureauerne. Man er ofte ikke i stand til at se forskel på skidt og kanel, og derfor ser vi efter min mening meget skidt, som vi tror, er kanel...har man lyst til at bruge eksklusive skrifter som en del af et grafisk identitetsprogram, så er mit råd, at man starter rigtigt - altså fra bunden med blyant og papir, skitserer hundredvis af bogstaver, seriffer og andre skrift detaljer igennem, indtil man har fundet et formkoncept. Herefter skal der rentegnes og så digitaliseres og genereres skærmskrifter, og så har man en ordentlig skrift, som med rette kan kaldes eksklusiv i enhver af ordets betydninger. Jeg er overbevist om, at vi vil komme til at se flere og flere eksklusive skrifter i fremtiden. Tidens stigende behov for individualisering og for at skille sig ud fra mængden gør, at jeg føler mig ret sikker i min sag. Selv har jeg i øjeblikket en af slagsen på bedding, så bare vent og se! 12 13

8 OMGÆNGELIGE FACILITETER GRC s faciliteter i Herning huser glade og entusiastiske medarbejdere, der står klar til at gøre dine grafiske ønsker til en realitet. Vores lokaler er talrige, vores udstyr er i topklasse og er der noget vi ikke har styr på, jamen så er det en garanti at vi får det, så hurtigt det kan gøres. Alt i alt, så svømmer vi i kreativitet. Trods det faktum at vores kontoransatte og grafikere ikke arbejder i samme rum, så har vi alligevel daglig kontakt og skaber derigennem en god stemning og trivsel for alle vores ansatte. Tilfredsheden kunden oplever i et samarbejde med os, er en væsentlig faktor og derfor sørger vi for på bedste vis at skabe en professionel og omgængelig atmosfære på vores arbejdsplads, således at du som kunde kan få opfyldt dine forventninger. Gamle og loyale kunder er væsentlige men vi har også plads til dig MÆRK FORSKELLEN»Vores kunder skal føle sig mere end velkommen derfor gør vi en forskel«vi vil gøre en forskel. Sådan lyder budskabet fra administrationschef, Ulla de Wulff. Med hendes efterhånden snart 25 år i branchen håber hun på at kunne være med til at give den service og samarbejdsvillighed, der skal til for at kunderne kan mærke at vi som grafisk virksomhed, prøver at gøre tingene med dem i tankerne. En kreativ mangfoldighed er altid tilstede og dette giver også den forskel, som vi ønsker at sigte efter. Kundetilfredsheden er vigtig, ikke kun ved selve produktet, men også ved samarbejdet og den service, som vi tilbyder

9 GRAFISK DESIGN Kreativt design Vores kreative design er med til at gøre forskellen, for sammen med GRC vil du opleve succes, du vil mærke nytteværdien og erfare, hvor nemt det er at gennemføre din strategi. Fordi vi vil GRC s faciliteter i Herning huser glade og entusiastiske medarbejdere, som står klar til at gøre dine ønsker til vores mission. God rådgivning og sparring, ekstra virkemidler og svar på dine spørgsmål det er kun nødvendigt at henvende sig et sted for det hele. Grafisk design eller grafisk formgivning er kunsten at arrangere billeder og tekst og på den måde skabe forståelse for budskabet. Dette kan gøres på alle medier som tryksager, internet, produkter, emballage, skilte, logoer, brochurer, reklamer, bøger og meget andet. God rådgivning, sparring og ekstra virkemidler Grafisk design er en flerfaglig disciplin, der overlapper andre fagdiscipliner markant. Disse er illustration, foto, informationsdesign, strategisk design, markedskommunikation og forretningsstrategier. Vi tager disse discipliner meget alvorligt for samlet set at være i stand til at udføre kvalitative baggrundsundersøgelser, behovsanalyser, målgruppeanalyser og analyse af produkter og ydelser hos GRC kombinerer vi alt dette med teknologiske færdigheder og materialekundskab dine opgaver er vores mission. Èn partner At fremstille det grafiske design er en ting, men budskabet skal også rent fysisk leveres. GRC leverer selvfølgelig opgaven helt ud til modtageren, og du behøver kun spørge GRC, når opgaven også skal kuverteres, flettes og sendes. Færdiggørelse At printe og trykke er en ting, mange opgaver skal også efterbehandles og færdiggøres. Vi kan blandt andet tilbyde løsninger inden for skæring, hæftning og falsning. Vi klarer også brevfletning, kuvertering og forsendelse. Kontakt os for løsning af netop jeres behov

10 TRYKSTUEN Som tidligere nævnt så har vi eget inhouse trykfirma der printer, trykker, falser og samler diverse opgaver i samarbejde med os, men skal du bare have trykt noget som du selv har lavet, så kan det sagtens lade sig gøre her. Vi laver alle slags former for tryk, hvis du kan komme i tanke om det, kan vi garanteret lave det. lige så snart det kommer fra tryk pakker vi den trykte sag 18 PAPIR OG KVALITET og sender til kunden medmindre de selv vil hente deres færdige produkt. Vores trykkere er meget kompetente og laver tryk i alle formater, alt fra postkort til kæmpe plakater. Der er altid gang i den hos os, men vi har altid. trykstuen er kendt for at levere til tiden, og til en overskuelig pris. Papir er et levende materiale, som kan agere på mange forskellige måder alt afhængigt af, hvordan det benyttes og under hvilke forhold. Vi rådgiver gerne ved hver enkel tryksag om det mest optimale valg. Det gør vi naturligvis ud fra dine krav til tryksagerne og vores viden og med et tæt samarbejde med papirleverandører kan vi tilbyde nye spændende kvaliteter. Nemt og enkelt Vi kan meget mere end det Du kan sende filer til os på vores . Hvis filerne fylder for meget, kan du sende/aflevere en CD, DVD eller USB-stick. Hvis du ofte har brug for at sende tunge filer til os, kan du få adgang til vores FTPserver. Ring og aftal nærmere. Falsning, kaschering, laminering, perforering, udstansning, visitkort, storformat, plakater, arbejdstegninger, stofbanner, overheads, flyers, foldere more2come. 19

11 Profilbrochurer web-løsninger Fagblade Magasiner Bøger Corporate Design Årsrapporter Illustrationsarbejde Platanvej Herning Tlf. (+45) Fax (+45) grc graphic house a/s

Mulighederne er uendelige...

Mulighederne er uendelige... Mulighederne er uendelige... Indhold Flyers / Løsblade...................................... 3 Foldere / Brochurer.................................... 4 Brevpapir / Kuverter...................................

Læs mere

resultatgivende trygsager online og offline

resultatgivende trygsager online og offline resultatgivende trygsager online og offline GRAFISK FORUM har mange års erfaring og medarbejdere, der sætter en ære i at rådgive om grafiske totalløsninger, så du får den rigtige kvalitet til den rigtige

Læs mere

Rådgivning. Grafisk hjælp. Print og offset. Efterbehandling. Pakning og forsendelse. Produktion i profil

Rådgivning. Grafisk hjælp. Print og offset. Efterbehandling. Pakning og forsendelse. Produktion i profil Rådgivning Grafisk hjælp Print og offset Efterbehandling Pakning og forsendelse Produktion i profil Hvidovre Kopi A/S Hvidovre Kopi A/S blev grundlagt i 1986. Startede som et traditionelt kopicenter. Er

Læs mere

Prinfo s vide verden

Prinfo s vide verden Prinfo s vide verden Prinfos vide verden 3 Sådan ser verden ud i dag 5 Sådan ser den måske ud efter 1. maj 2011 7 Verden går ikke under 9 Velkommen til vores kopi- og printverden 11 Du store verden! Sådan

Læs mere

FOLDERE POSTKORT T-SHIRT M. TRYK PLAKATER FOLDERE T-SHIRT M. TRYK ROLL-UP FLYERS PLAKATER KLISTERMÆRKER

FOLDERE POSTKORT T-SHIRT M. TRYK PLAKATER FOLDERE T-SHIRT M. TRYK ROLL-UP FLYERS PLAKATER KLISTERMÆRKER Forsendelse Vi kan sende ordre enten med Postdanmark eller med RoadRunner. ÅRHUS BEDSTE PRINT- OG KOPICENTER Roadrunner afregner vi med: 0-10 kg 150,- 10-20 kg 250,- Generelle printråd og oplysninger Vi

Læs mere

Frederiksbjerg kopi- og printcenter

Frederiksbjerg kopi- og printcenter Bestilling Århus billigste kopi- og printcenter Du har mullighed for at bestille print og lignende på mail. Send det til vores mail med udførlig ordrebeskrivelse. Vi har et ekspeditionsgebyr på alle digitale

Læs mere

DESIGN MANUAL. Designmanualen beskriver grundelementerne i Who Brands profil, og den giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse.

DESIGN MANUAL. Designmanualen beskriver grundelementerne i Who Brands profil, og den giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse. DESIGN MANUAL Designmanualen beskriver grundelementerne i Who Brands profil, og den giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse. Designmanualen er et værktøj til brug for dem, der i det daglige

Læs mere

Merchandise Emballage Beklædning Skilte Tryksager

Merchandise Emballage Beklædning Skilte Tryksager Global virksomhed GEMINI er en international handelsog produktionsvirksomhed etableret i 1989, med kontorer i København, Hong Kong og Kina. Vi er specialister i fremstilling af unikt merchandise, luksus

Læs mere

velkommen hos PAP emballage & display

velkommen hos PAP emballage & display velkommen hos PAP emballage & display 02 design & konstruktion 03 display løsninger 04 digital print 06 PAP inspiration 08 POS / POP 10 offset emballage 12 bølgepap & pallesvøb 14 præsentations produkter

Læs mere

BASIS DESIGN MINDFUL BLOCKS OF GRAPHIC DESIGN

BASIS DESIGN MINDFUL BLOCKS OF GRAPHIC DESIGN BASIS DESIGN MINDFUL BLOCKS OF GRAPHIC DESIGN KUNSTEN ER AT FASTHOLDE 'TRÅDEN' I DESIGNET og finde byggesten til et bæredygtigt fundament Har du brug for en grafisk identitet, som præsenterer dig professionelt,

Læs mere

Præsentationsportfolio for Hovedforløb 1. BEST WESTERN - BEST MEETING folder

Præsentationsportfolio for Hovedforløb 1. BEST WESTERN - BEST MEETING folder Præsentationsportfolio for Hovedforløb 1 BEST WESTERN - BEST MEETING folder Opgaven Jeg skal lave et oplæg af en BEST MEETING folder, til alle BEST WESTERN Hotellerne i Danmark. Jeg beslut- ter sammen

Læs mere

4. Logoet skulle rentegnes i Illustrator, hvor det fragmenterede

4. Logoet skulle rentegnes i Illustrator, hvor det fragmenterede GRAFISK DESIGN Grafisk design Beskrivelse Opgaven Logodesign til Kapital- WATCH. Firmaet Kapitalbørsen tilbyder virksomheder, banker, revisorer, brancheforeninger m.v. et overblik over, viden om og indsigt

Læs mere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere Grafisk design og layout for ikke-grafikere 4. og 5. maj 2009 Teknologisk Institut Taastrup 1. og 2. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Lær at opstille et appellerende og spændende layout Få indblik

Læs mere

Din professionelle partner på. Trykkeriaftalen

Din professionelle partner på. Trykkeriaftalen Din professionelle partner på Trykkeriaftalen Hvem er Bording? Bording er kendt i den grafiske branche for at levere høj kvalitet af standardvarer indenfor tryk og print. Med over 222 års erfaring, investerer

Læs mere

Grafisk Design. Dansk Center For Organdonation

Grafisk Design. Dansk Center For Organdonation Grafisk Design Dansk Center For Redegørelsen Hvad går opgaven ud på? Denne opgave går ud på at få lavet et redesign af det logo, Dansk Center For fik fremstillet i 2008, af vores kommunikations afdeling.

Læs mere

SYNERGI TA R G E T OUSE. Tryk & Grafisk Design. Medieplanlægning. Profil & Jobtøj. saml muligheder og fordele ét sted! Strø & Gaveartikler

SYNERGI TA R G E T OUSE. Tryk & Grafisk Design. Medieplanlægning. Profil & Jobtøj. saml muligheder og fordele ét sted! Strø & Gaveartikler TA R G E T SYNERGI saml muligheder og fordele ét sted! TV & radioreklamer Webdesign & hosting Skilte & bilreklame Hvem er vi? Hans Jørgen Rene Susanne Finn Vagn Vi er et hold, der i hverdagen prioriterer

Læs mere

n io t a ik n u m m o k

n io t a ik n u m m o k kommunikation Medarbejdere HVEM ER DU? Leverandører Konkurrenter Medier Bestyrelse Kunder I dag er målrettet kommunikation en nødvendighed, når det gælder udvikling og fastholdelse af en stærk markedsposition.

Læs mere

Ejendomsmæglerpakken

Ejendomsmæglerpakken Ejendomsmæglerpakken Derfor ejendomsmæglerpakken Vores sortiment dækker alt det, I skal bruge, til at markedsføre jeres sager Missionen er både at vise de gode priser, men også at inspirere til nye skiltnings-

Læs mere

Inspiration. til udarbejdelse af abstracts, posters. mundtlig præsentation

Inspiration. til udarbejdelse af abstracts, posters. mundtlig præsentation Inspiration til udarbejdelse af abstracts, posters og mundtlig præsentation FAGLIG SAMMENSLUTNING AF SYGEPLEJERSKER BESKÆFTIGET MED KRÆFTPATIENTER FS13 Indledning Dette materiale er tænkt som inspiration

Læs mere

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD RETNINGSLINJER LOGO PLACERING OG BRUG FRIZONE: PLACERING: TYPOGRAFI PRIMÆR TYPOGRAFI SEKUNDÆR TYPOGRAFI KOMMUNIKATION GRUNDPAPIR

Læs mere

Drømmer du om et job i reklamebranchen?

Drømmer du om et job i reklamebranchen? Drømmer du om et job i reklamebranchen? Reklamebranchen omfatter en lang række bureauer med forskellige funktioner hvoraf en del overlapper hinanden. Klassisk tænker man på et reklamebureau, når man taler

Læs mere

Appendiks til Grafisk design side 375

Appendiks til Grafisk design side 375 Appendiks til Grafisk design side 375 Appendiks 375/2 Evaluering Som nævnt deltager jeg selv på seminaret for at se, hvordan det forløber. Jeg vil se deltagernes reaktion, opleve aktørerne og fornemme

Læs mere

VELKOMMEN TIL SCHULTZ GRAFISK

VELKOMMEN TIL SCHULTZ GRAFISK VELKOMMEN TIL SCHULTZ GRAFISK SCHULTZ GRAFISK Vi har ansvaret for trykkeriet på Regionsgården i Hillerød, nu hvor Saloprint er en fuldt integreret del af Schultz Grafisk. Som du vil se er de fleste kontaktpersoner

Læs mere

Kim Pedersen og Pernille Hansen: Design til skærmen, s. 13-14 og 34-38, Forlaget Grafisk Litteratur, 1997.

Kim Pedersen og Pernille Hansen: Design til skærmen, s. 13-14 og 34-38, Forlaget Grafisk Litteratur, 1997. Design til skærmen Af Kim Pedersen og Pernille Hansen Medieudformning Første skridt i medieudformningen er udarbejdelse af et flowchart. I modsætning til fx en trykt brochure, har brugeren i en skærmbaseret

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk marketing og kommunikation Copyright Image Plus 2003 image plus Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk Image Plus Profil Image Plus ejes og profileres

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Grafisk portfolio - Intro 2013 Speciale 1 Speciale 2 Speciale 3 Speciale 3 Speciale 4

Grafisk portfolio - Intro 2013 Speciale 1 Speciale 2 Speciale 3 Speciale 3 Speciale 4 Grafisk portfolio er en Grafisk tekniker grundforløbspakke, der introducerer til uddannelserne: Grafisk tekniker, Web-integrator, Skiltetekniker Forløbet er tiltænkt elever, der vil have en bredere indsigt

Læs mere

Inspiration. abstracts, posters. mundtlig præsentation. til ud ar bej del se af. Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker

Inspiration. abstracts, posters. mundtlig præsentation. til ud ar bej del se af. Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Inspiration til ud ar bej del se af abstracts, posters og mundtlig præsentation Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Indledning Denne pjece er tænkt som inspiration til dig, der skal formidle resultater,

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Step 1: Opret dit InDesign dokument rigtigt fra starten

Step 1: Opret dit InDesign dokument rigtigt fra starten find os på Step 1: Opret dit InDesign dokument rigtigt fra starten Gør processen nemmere for dig selv ved at indstille dit InDesign dokument rigtigt fra starten. Vi anbefaler følgende indstilling: Skal

Læs mere

GAMING. hurtig håndtering af spillematerialer

GAMING. hurtig håndtering af spillematerialer GAMING hurtig håndtering af spillematerialer 1 2 3 Helhedsløsning til events og spil Kæmper du med at få logistikken til flere tusind spilsalgssteder til at fungere med en leveringstid på bare et par timer?

Læs mere

Idéerne skal kunne virkeliggøres

Idéerne skal kunne virkeliggøres Idéerne skal kunne virkeliggøres Om Ritzau Management Mere end blot planlægning og praktisk ekspertise 2 Ritzau Management er et event- og marketingbureau, der står for mere end blot planlægning og praktisk

Læs mere

inspirationskatalog PAP emballage & display

inspirationskatalog PAP emballage & display inspirationskatalog PAP emballage & display Disney showroom hos egmont Opgaven blev stillet at vi skulle bistå med at få dekoreret egmonts showroom, til et større møde. Vi fik tilsendt tegninger, som

Læs mere

BN Autopleje. Brian Amstrup Nielsen Baunevej 7, Tjørring 7400 Herning CVR NR. 35329153. Mail: bnautopleje@gmail.com Tlf.

BN Autopleje. Brian Amstrup Nielsen Baunevej 7, Tjørring 7400 Herning CVR NR. 35329153. Mail: bnautopleje@gmail.com Tlf. Kvalitet og service i top Forhandlerpriser Klargøring indvendig og udvendig Incl. lakforsegler Alm. bil kr. 1600,- Stor bil kr. 1900,- Klargørring udvendig incl. lakforsegler Alm. bil kr. 1100,- Stor bil

Læs mere

BRAND LOGO. Guidelines WWW.MARCWIN.DK

BRAND LOGO. Guidelines WWW.MARCWIN.DK The BRAND LOGO Guidelines 2014 WWW.MARCWIN.DK Indhold: Intro Nøgleord Mission Vision Logodesign Logo anvendelse Farveskema Kontakt Dato: Oktober, 2014 WWW.MARCWIN.DK.COM.EU 1.0 INTRO WWW.MARCWIN.DK.COM.EU

Læs mere

Designmanual. Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design

Designmanual. Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design Designmanual Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design 1 Formål Indhold Formål 3 Logoet og konsultativ tekst 4 Rubrik på forside 6 Typografi 7 Farver 8 Godkendelse og produktion 10 Formålet med

Læs mere

Den grafiske industri - Grakoms branchestatistik SAMLET OVERSIGT

Den grafiske industri - Grakoms branchestatistik SAMLET OVERSIGT Den grafiske industri - Grakoms branchestatistik SAMLET OVERSIGT Grakom, Helgavej 26, 5230 Odense M, telefon 63 12 70 00 Den grafiske industri Grakoms branchestatistik OMSÆTNING OG SALG Den samlede omsætning

Læs mere

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Indhold Annoncer... 2 Gode råd til annoncering... 2 Grafik og teknik... 2 Tekst og indhold... 2 Alternativer til annoncering... 3 Brevpapir...

Læs mere

PRIMÆRE LOGOTYPE SEKUNDÆRE LOGOTYPE

PRIMÆRE LOGOTYPE SEKUNDÆRE LOGOTYPE GRAFISK DESIGN OPGAVEN Jeg har valgt at designe et grafisk element til mit digitale produkt. Jeg var heldig at få til opgave af Colornails, at designe Deres hjemmeside til dem. Colornails er et nyt og

Læs mere

Firma. og produkt identitetsdesign. Klint & Co tilbyder udvikling af komplette grafiske identiteter samt enkeltelementer

Firma. og produkt identitetsdesign. Klint & Co tilbyder udvikling af komplette grafiske identiteter samt enkeltelementer Firma og produkt identitetsdesign Klint & Co tilbyder udvikling af komplette grafiske identiteter samt enkeltelementer Grafisk design Logo og skriftdesign Printdesign Emballage og spatialdesign Skilte

Læs mere

Charley Nordahn. Charley Nordahn I Ole Worms Vej 10 I Tlf: +45 61 65 56 64 I E-mail: mail@tjarli.dk I www. tjarli.dk

Charley Nordahn. Charley Nordahn I Ole Worms Vej 10 I Tlf: +45 61 65 56 64 I E-mail: mail@tjarli.dk I www. tjarli.dk Charley Nordahn CV 2005-2014 Info Charley Nordahn Fødselsdato: 16-02-1987 Civilstatus: Enlig uden børn Sprog Dansk Engelsk Resume eg har nu gennem en årrække studeret visuel udvikling på flere niveauer.

Læs mere

[ en solid samarbejdspartner ]

[ en solid samarbejdspartner ] [ en solid samarbejdspartner ] [ landsdækkende ] Med 385 medarbejdere og en årsomsætning på kr. 680 mio. er Scan Office - CJC Gruppen den største kontorforsyning i Danmark. LOKALT REPRÆSENTERET BUTIKKER

Læs mere

Grafisk design Logo til sports event. Andreas Ernst Tørnqvist

Grafisk design Logo til sports event. Andreas Ernst Tørnqvist Logo til sports event Andreas Ernst Tørnqvist Redegørelse Opgaven Opgaven omhandler forslag til logo for Sportslege 2013. Bidrag Jeg vil tage udgangspunkt i et logoforslag, som jeg ud arbejdede til lejligheden.

Læs mere

Pakke 1 En halv til en hel time on location 100 Redigeret digitale fotos i høj opløsning til fri afbenyttelse 2800,- spar 840,-

Pakke 1 En halv til en hel time on location 100 Redigeret digitale fotos i høj opløsning til fri afbenyttelse 2800,- spar 840,- Prisliste Foto, Tryk & Web Normal timepris 520,- ex. moms Foto oo Z MDESIGN Selvom der er meget man måske ikke syntes, man kan være bekendt at tage billeder af, fx en produktionshal, eller lignende, så

Læs mere

PaperlinX A/S Bastrupgaardvej 8-10 7500 Holstebro Telefon: 70 10 33 66 Info.dk@paperlinx.com www.paperlinx.dk

PaperlinX A/S Bastrupgaardvej 8-10 7500 Holstebro Telefon: 70 10 33 66 Info.dk@paperlinx.com www.paperlinx.dk Om os PaperlinX blev grundlagt i Holstebro i 1918, dengang under navnet Christian Christensen & Co., eller kort og godt: CC&CO. Vi har altid været en handelsvirksomhed med et meget bredt produktsortiment

Læs mere

Den grafiske industri - GA s branchestatistik SAMLET OVERSIGT

Den grafiske industri - GA s branchestatistik SAMLET OVERSIGT Den grafiske industri - GA s branchestatistik SAMLET OVERSIGT Grafisk Arbejdsgiverforening, Helgavej 26, 523 Odense M, telefon 63 12 7 Den grafiske industri GA s branchestatistik OMSÆTNING OG SALG Den

Læs mere

RD HUSET GRAFISK KONCEPTUDVIKLING TRYKSAGER ARTWORK BREVPAPIR INDLÆGSSEDLER DESIGN LAYOUT GRAFISK IDENTITET PLANCHER FLYERS

RD HUSET GRAFISK KONCEPTUDVIKLING TRYKSAGER ARTWORK BREVPAPIR INDLÆGSSEDLER DESIGN LAYOUT GRAFISK IDENTITET PLANCHER FLYERS RD HUSET INDLÆGSSEDLER GRAFISK RÅDGIVNING DRINKSKORT FLYERS LAYOUT BREVPAPIR MENUKORT TRYKKLARE FILER PLAKATER WEBSHOPS KONCEPTUDVIKLING KATALOGER TRYKSAGER REKLAME GRAFISK ILLUSTRATIONER VISITKORT SVARKUPONER

Læs mere

UDFYLDES OG AFLEVERES SAMMEN MED DINE LØSNINGER

UDFYLDES OG AFLEVERES SAMMEN MED DINE LØSNINGER Opgavesæt UDFYLDES OG AFLEVERES SAMMEN MED DINE LØSNINGER Navn: Alder: Adresse: By: Postnr: Email: Telefonnr: Evt hjemmeside: Rettigheder på alt indsendt materiale tilfalder Nørgård Mikkelsen ODENSE KØBENHAVN

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Læringskoncept for Dansk Rideforbund

GRAFISK DESIGN. Læringskoncept for Dansk Rideforbund Læringskoncept for Dansk Rideforbund Produkt og målgruppe: Udarbejdelse og idéudvikling af et nyt læringskoncept I børnehøjde til Dansk Rideforbund. Det skal fokusere på sikkerhed I ridningen og målrette

Læs mere

PDF til tryk Vejledning

PDF til tryk Vejledning PDF til tryk Vejledning 2 Generel info - der skal tages hensyn til disse regler i alle PDF er 3 Kuverter 4 Foldere (4sidet, 3 flj., 4 flj. osv.) 5 Hæfte (klammehæftet) 5 Bog/hæfte (med ryg) 5 Lakform og

Læs mere

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI Adm. direktør Henrik Engelund, core:workers DI Service Årsdag 2015 Fremtidens Arbejdskraft MOVING PEOPLE THROUGH INTERNAL, CORPORATE & EMPLOYER COMMUNICATION

Læs mere

Tryksager til faste, lave priser

Tryksager til faste, lave priser Prisliste 1/2008 Tryksager til faste, lave priser Text-Design A4 brevpapir Brevpapir, kuverter, formularsæt, visitkort Brevpapir A4 90gr BankPost papir Oplag / farver 1+0 2+0 3+0 4+0 4+1 1.000 stk 949

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Logo. Logoets styrke ligger i øvrigt i, at:

Logo. Logoets styrke ligger i øvrigt i, at: DFH Design Guide I denne designguide kan du finde informationer om og retningslinier for Dansk Flygtningehjælps visuelle design. Det gælder logo, fonte, farver, formater, lay-out og andre redskaber til

Læs mere

Brainstorm/mindmapping

Brainstorm/mindmapping GRAFISK DESIGN Indhold Grafisk design 3 Brainstorm/mindmapping 4 Inspiration 5 Skitser 6 Logoets udvikling 8 Skrifttyper 12 Logoets grundform 13 Farver 14 Grundvarianter 15 Sort/hvid og negativ 16 Hovedvarianter

Læs mere

Camilla Lind. Curriculum vitae

Camilla Lind. Curriculum vitae Camilla Lind Curriculum vitae PROFIL Camilla Lind Sørensen Fennen 19, 9490 Pandrup [9000 Aalborg til maj] Født. 31.08.1989 Tlf.: 40 89 35 85 designbylind@gmail.com De dyrebare afsløringer ERFARING Sonsor

Læs mere

JB Plastics visuelle identitet... 2. Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6. Designprocessen... 6

JB Plastics visuelle identitet... 2. Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6. Designprocessen... 6 0 Indholdsfortegnelse JB Plastics visuelle identitet... 2 Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6 Designprocessen... 6 WBS (Work Breakdown Structure)... 6 Procesnedbrydning og SWOT...

Læs mere

Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine

Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine Pernille Sjøgreen Kathrine Amalie Russell Harder Line Rasmussen www.pernillesjoegreen.com www.kathrineharder.com

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Company Profile Presentation

Company Profile Presentation Company Profile Presentation The first bite... Idégrundlag Cookiefactory er et designfællesskab med både butik, webshop og cafe tilknyttet. Ideen bag Cookiefactory er, at det skal være et sted, hvor individuelle

Læs mere

AARHUS TECH - MEDIEGRAFIKER DIANA SØRENSEN PORTFOLIO H1 ...

AARHUS TECH - MEDIEGRAFIKER DIANA SØRENSEN PORTFOLIO H1 ... AARHUS TECH - MEDIEGRAFIKER DIANA SØRENSEN PORTFOLIO H1............................................. GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW Der skal til Væksthuset i Botanisk Have laves folie til opklæbning på

Læs mere

... B tilbud 20 sider A5, 4+4, 115gr Cyclus Print, klammehæftet i ryg Oplag: 20.000 stk. Pris kr. 25.000,- ekskl. moms

... B tilbud 20 sider A5, 4+4, 115gr Cyclus Print, klammehæftet i ryg Oplag: 20.000 stk. Pris kr. 25.000,- ekskl. moms BOGKATALOG A tilbud 20 sidet folder til Viborg Bibliotek. Tryk af A5 folder, 20 sider, 4+4 CMYK, 170 g Cyclus Offset. Færdiggørelse: Lev. renskåret, falset, klammehæftet og pakket i kasser. Prisen tager

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Y ELL O W G REN A D E

Y ELL O W G REN A D E YELLOW GRENADE OPGAVEN Nick Christiansen kontaktede mig på Facebook. Han havde set mit coverbillede, (ulven ses på modstående side) som jeg har tegnet i Illustrator. Han var helt vild med ulven, der udelukket

Læs mere

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress 1 Trivsel Pursuit - på jagt efter trivsel Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress Antal deltagere: 5-20 Tid: Ca. 80-110 minutter eks. forberedelse Målgruppe: MED-udvalg

Læs mere

Workshop: Marketing og Salg. 7. november 2012

Workshop: Marketing og Salg. 7. november 2012 Workshop: Marketing og Salg 7. november 2012 HVIS DET IKKE KAN SÆLGES HAR DET INGEN VÆRDI Program for 2012.11.07 Før pause Efter pausen SALG Hvad sælger vi USP FAQ Til hvem sælger vi MARKEDSFØRING Værktøjskassen

Læs mere

Resumé. Kompetencer. Erhvervserfaringer. Lene Hyllested Borkfelt Holcks Plads 1, 4 th 2700 Brønshøj 5045 6607 lebork.job@gmail.com

Resumé. Kompetencer. Erhvervserfaringer. Lene Hyllested Borkfelt Holcks Plads 1, 4 th 2700 Brønshøj 5045 6607 lebork.job@gmail.com CV 1 af 5 Resumé Jeg er uddannet grafiker fra [KTS] med overbygning i Visuel Identitet [Mediehøjskolen] + Computerdesign [KEA]. Gennem mere end 14 år, har jeg været ansat som Grafiker med brede opgaver

Læs mere

DAGSORDEN. 1. Mobil prototype. 2. Service i forhold til OOOJA. 3. Slut.

DAGSORDEN. 1. Mobil prototype. 2. Service i forhold til OOOJA. 3. Slut. DAGSORDEN 1. Mobil prototype. Den mobile prototype Heuristisk inspektion af prototypen Tænke højt test af prototypen 2. Service i forhold til OOOJA 3. Slut. Service Gap-servicemodellen Fokus interview

Læs mere

Drømme er individuelle. Natascha Fuchs MUL-08. Pia Svensson. Jeffrey Lai. Stefan B. Eilers. Visuel ID. og kommunikation

Drømme er individuelle. Natascha Fuchs MUL-08. Pia Svensson. Jeffrey Lai. Stefan B. Eilers. Visuel ID. og kommunikation Natascha Fuchs MUL-08 Pia Svensson Jeffrey Lai Stefan B. Eilers Visuel ID og kommunikation KNORD - Multimediedesigner 1. sem, nov 2008 Indholdsfortegnelse Kapitel 1.0 Indledning 1.1 Læringsmål 1.2 Problemformulering

Læs mere

Everything you can imagine is real. Pablo Picasso

Everything you can imagine is real. Pablo Picasso S.MONKEY est. 2012 Everything you can imagine is real. Pablo Picasso S.MONKEY Vi tror på at nytænkning og turde skille sig ud. Det gør vi ved at tilføre vores produkter mod og provokation, skævhed og et

Læs mere

VED DINE KUNDER HVEM DU ER?

VED DINE KUNDER HVEM DU ER? n ko.dk 58 dio 55 stu 66 ive 26 reat c t@ tak VED DINE KUNDER HVEM DU ER? Vi har udviklet det optimale forhold mellem kreativitet og effektivitet, der giver dig kvalitetsdesign uden tidsspild. Vi dækker

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

Deres professionelle leverandør af aluminiumselementer

Deres professionelle leverandør af aluminiumselementer Deres professionelle leverandør af aluminiumselementer ... Vores erfarne mandskab er klar til at ekspedere enhver opgave med præcision og engagement. Om ALUfabrikken: ALUfabrikken er en moderne produktionsvirksomhed

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Alle brander sig om de vil eller ej du kan lige så godt sætte det i system.

Alle brander sig om de vil eller ej du kan lige så godt sætte det i system. Alle brander sig om de vil eller ej du kan lige så godt sætte det i system. Black Network hjælper virksomheder og organisationer med at blive bedre til at brande sig selv. Vi har udviklet en praktisk og

Læs mere

10-trins raket til logo-design

10-trins raket til logo-design 10-trins raket til logo-design Stjerne-modellen Dette notat er udarbejdet i forbindelse med foredrag og kurser som supplement til bogen Virksomhedens logo. Ideen er, at det skal fungere sammen med bogen,

Læs mere

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne 4 5 Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Når en buschauffør begynder at bruge sin egen person bag rattet, skaber han

Læs mere

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på Grafisk design Design af hjemmeside til indretningsarkitekt med firma navn enrico indret, som jeg tidligere har designet logo for. Firmaet laver udelukkende erhvervsindretning og målgruppen for sitet er

Læs mere

Velkommen til KVM-Conheat A/S.

Velkommen til KVM-Conheat A/S. Vi er til for Dem! En dedikeret historik KVM-Conheat Vi laver kun det, vi er bedst til. Og intet andet. Derfor har vi fokuseret på fjernvarmeløsninger og -stationer i mere end 30 år. Lige siden starten

Læs mere

- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG.

- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG. Få din virksomhed til at vokse med IPR - SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG. 2 INDHOLD Produktudvikling Produktion Salg & Markedsføring Internationalisering

Læs mere

Portfolio Grafisk Design Grafisk Design

Portfolio Grafisk Design Grafisk Design Grafisk Design Portfolio Grafisk Design Grafisk Design Opgaven gik ud på at lave et postkort, der skulle reklamere for et åbent hus-arrangement på Aarhus Tech. Opgaven er lavet i samarbejde med skolens

Læs mere

Den vigtige kommunikation

Den vigtige kommunikation Ørenlyd Den vigtige kommunikation 2 3 VI SKABER ØRENLYD Succes handler i høj grad om at få ørenlyd, såvel privat som professionelt. Mange råber højt for at få deres budskab ud. Nogle finder på noget skørt

Læs mere

Your partner in. sign making and digital print

Your partner in. sign making and digital print Your partner in sign making and digital print Mere end 30 års erfaring indenfor skilteindustrien og digialt tryk. Kernevirksomheden er visuel kommunikation Siden 1976 har vores virksomhed fokuseret på

Læs mere

Grafisk Design 70% Skitser

Grafisk Design 70% Skitser Grafisk design Grafisk 2 PRODUKT Som et led i den online markedsføring af BBQ Wing it, har jeg valgt at lave et website, med fokus på information. Det er et website, der er baseret ud fra lærte funktioner

Læs mere

BIRKVIGS TYPO GRAFISKE MOSAIK

BIRKVIGS TYPO GRAFISKE MOSAIK BIRKVIGS TYPO GRAFISKE MOSAIK henrik 3 Snabel-a pdf-version grafisk litteratur [@] 2 3 Snabel-a @ dansk Snabel-a norsk Kanel-bolle italiensk/fransk Lille snegl tysk Edderkop-abe hollandsk Abehale finsk

Læs mere

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles At vælge de rette kampe Strålfors Information Logistics er en virksomhed, der står midt i en vigtig forandringsperiode. Virksomheden, der netop er blevet en del af den store nordisk postfusion mellem Post

Læs mere

Arbejdsområder: grafisk design, digital design, identitet, magasiner, web, kommunikationsstrategi Særlige interesseområder: musik, kultur, byliv

Arbejdsområder: grafisk design, digital design, identitet, magasiner, web, kommunikationsstrategi Særlige interesseområder: musik, kultur, byliv Mads Bastell Designer Visuel Kommunikation Kort praesentation af projekter 2008 Personlige Data 01 Mads H. Bastell, f. 1973 Jægersborggade 5, 5.sal 2200 Kbh N Tlf: +45 6169 6569 / 3696 6223 mads@bastell.dk

Læs mere

BRAND SECRETS Udfold hemmelighederne bag dit brand!

BRAND SECRETS Udfold hemmelighederne bag dit brand! BRAND SECRETS Udfold hemmelighederne bag dit brand! EN FORUNDERLIG, OMSKIFTELIG VERDEN Er du nysgerrig omkring dit brand? Er der ikke altid en vinkel, der kan overraske? Verden forandrer sig hele tiden

Læs mere

Danhost. Hjemmesideløsning

Danhost. Hjemmesideløsning Danhost Hjemmesideløsning Nem og billig hjemmeside Bestiller du en hjemmeside til din virksomhed hos Danhost, får du lavet et professionelt design, så du er sikret en hjemmeside der udstråler kvalitet.

Læs mere

design:case d a n s k d e s i g n c e n t e r

design:case d a n s k d e s i g n c e n t e r design:case Med design som en central del af forretningsstrategien har Hansens Flødeis på bare 4 år skabt overbevisende resultater. Familievirksomheden har oplevet en stor vækst både i ind- og udland,

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Kenneth Friis Petersen

GRAFISK DESIGN. Kenneth Friis Petersen GRAFISK DESIGN Kenneth Friis Petersen Kenneth Friis Petersen - Svendeprøve 2015 Opgavebeskrivelse Total redesign af hjemmeside til Trademark Textiles A/S, både layout og kodning af side. Trademark textiles

Læs mere

Branding og strategisk kommunikation

Branding og strategisk kommunikation Derfor står jeg her Branding og strategisk kommunikation Workshop Kirkernes Mediedag Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær 25. januar 2014 KOMMUNIKATØR Cand.comm., kommunikationsrådgiver; direktør Aspekta

Læs mere

værdi relationer Styrk

værdi relationer Styrk Styrkdit netværk mos nord advertising udarbejder annoncefinansieret materiale til alle slags brancher. Vi har været i gang siden 2002 og har i årenes løb udarbejdet flere tusinde annoncer, brochurer, profilfilm,

Læs mere

Kære LINAK medarbejder

Kære LINAK medarbejder Værdihåndbog Kære LINAK medarbejder Hvad er en værdihåndbog? For LINAK er det et forsøg på at samle de holdninger, vi har til tingene og de værdier, vi bygger på. De resultater, vi har præsteret sammen

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET HHX HHX-UDDANNELSEN HANDELSGYMNASIET ER ET GODT VALG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med

Læs mere