Indholdsfortegnelse. Lasse Gottenborg Egholm, Emil Jansen, Jacob Oldenborg Voetmann & Troels Brandt Partoft

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Lasse Gottenborg Egholm, Emil Jansen, Jacob Oldenborg Voetmann & Troels Brandt Partoft"

Transkript

1 URL: NAVNE: Emil Jansen, Troels Brandt Partoft, Jacob Oldenborg Voetman, Lasse Gottenborg Egholm DATO: 31 Maj 2012 HOLDNR.: tr11mul02 INSTITUTION: Copenhagen Business Academy 2. Semester

2 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning S Projektbeskrivelse S Problemformulering S Risikoanalyse S Interessentanalyse S Teori og metode S Afsender og målgruppe 2.1 SWOT-analyse S Kommunikationsmodel S Visuel identitet 3.1 Moodboard S Designdokumentation S Typografi og farver S Produkter S Websitedokumentation 4.1 SEO S Navigationsdiagram S Wireframe S Mockups S Kodeeksempler S Billetsystem S Brugertests 5.1 Gangstertest S Brugertest S Afslutning 6.1 Konklusion S Refleksion S Kilder 7.1 Referencer S Litteraturliste S Bilag 8.1 Risikoanalyse S Interessentanalyse S SWOT-analyse S Website S Facebook site S.28 2 Jacob Oldenborg Voetmann & Troels Brandt Partoft

3 1.0 Indledning Denne rapport omhandler analyse og dokumentation i forhold til Ølfestivalen København, I rapporten kigges der nærmere på virksomhedsanalyse, som bl.a. indeholder en SWOT-analyse. Der vil endvidere blive dokumenteret, hvilken visuel identitet eventen har udadtil. Rapporten beskæftiger sig ligeledes med protypeudvikling og brugertests af det website, som vi har fået til opgave at udarbejde. Kunden Som introduktion til projektet, vil vi her beskrive kunden. Kunden for projektet er Danske Ølentusiaster, som i år 2012 afholder deres 12. event, som kaldes Ølfestival København. Organisationen har siden 1998 arbejdet for, at udbrede og øge kendskabet til kvalitetsøl. Foreningen arbejder for et mangfoldigt udbud af bryggerier, øltyper og øl generelt. Danske Ølentusiaster ønsker at skabe debat om øl. Denne event er med til at underbygge påstanden om debatten for øl i dagligdagen og til festlige lejligheder. 1.1: Problemformulering 1.2: Projektbeskrivelse 1.3: Risikoanalyse 1.4: Interessentanalyse 1.5: Teori og metode 1.1 Problemformulering Hvordan får vi flere personer til at besøge Ølfestivalen København? Hvordan gør vi målgruppen opmærksom på hvilke muligheder der findes ved øleventet? Hvilke medier skal vi anvende for at fange målgruppens opmærksomhed? 1.2 Projektbeskrivelse I dette projekt har vi haft til opgave, at udarbejde et website og en Facebook-side for eventen, Ølfestival København. Dette projekt har til formål, at vi skal formidle højdepunkter fra dette års event. På websitet skal vi desuden reklamere for næste års event. Alt dette skal ske, for at gøre personer, der ikke var til stede ved dette års event, opmærksomme på Ølfestivalen. Denne rapport redegør for, og dokumenterer den udvikling vi har været igennem undervejs. Dette skal ses i lyset af f.eks. mockups, designbrief og brugertests af websitet, som vi har udarbejdet. Alle disse elementer vil blive belyst i denne rapport. 3 Jacob Oldenborg Voetmann & Troels Brandt Partoft

4 1.3 Risikoanalyse Vores risikoanalyse tager højde for, hvilke risici der er ved projektet. Det er f.eks. risikabelt, hvis vi har mistet noget materiale, sådan at vi skal bruge tid på at genskabe det. For at forebygge dette, har vi besluttet os for, at dele vores dokumenter via dropbox, og via USB-stik. Et andet kritisk emne er, at vi ikke kan udarbejde det ønskede design, og derfor er vi nødt til at redesigne vores visuelle identitet. Disse ændringer skal ligeledes stemme overens med vores valg af målgruppe, som der kan læses om i analysen af vores produktfremstilling, som hovedsageligt tager udgangspunkt i et website. Se bilag: 8.1, side Interessentanalyse Vores interessentanalyse viser, hvilke interessenter der kan have interesse i Ølfestivalen København som event. En af interessenterne er selvfølgelig os som projektgruppe. Vi udarbejder et website, og tilpasser festivalens visuelle identitet. Se bilag: 8.2, side 25 Konklusion på risiko -og interessentanalyse Analysen viser at der er flere partnere, som kunne have interesse for Ølfestivalen København, samt bidrage med sponsorer, finansiering og produkter. Man kunne som tak til diverse partnere, fremhæve deres logo eller navn på det nye website. 4 Jacob Oldenborg Voetmann & Troels Brandt Partoft

5 1.5 Metode & Teori Metode Den stillede opgave handler om at kunne kommunikere et budskab gennem et medie. For at kunne formidle et budskab, er man nødt til at kende afsenderen og formålet med budskabet, for at kunne tilpasse sit produkt til modtageren. Det vil vi sikre os ved at benytte en kommunikationsplan, hvis formål er at analysere hvordan budskabet kommer fra afsender til modtager. Teori Grundet vi skal udvikle en prototype af et website, har vi valgt at benytte metoden prototyping. Prototyping gør, at vi under projektet hele tiden har mulighed for at anvende den iterative cyklus, dvs. at vi hele tiden kan gå tilbage i forløbet og forbedre vores produkt, hvis det er nødvendigt. Ved prototyping starter man med en analyse og projektformulering. Der opstilles nogle overordnede krav, som prototypen designes og udvikles efter, hvorefter den testes ved hjælp af forskellige brugertests. Efter testning af websitet afholdes en milepæl, et møde, hvor det afgøres om prototypen fungerer, eller om der skal foretages ændringer. Cyklussen fortsættes indtil prototypen vurderes færdig. 5 Jacob Oldenborg Voetmann & Troels Brandt Partoft

6 2.0 Afsender og målgruppe I dette afsnit beskrives organisationen, dvs. Danske Ølentusiaster som afsender for eventet. I dette afsnit, vil målgruppen for eventet ligeledes blive beskrevet. Festivalens styrker og svagheder, er også en analyse, som hører til dette afsnit. 2.1 SWOT-analyse 2.2 Kommunikationsmodel Afsender Afsenderen af eventet er primært Danske Ølentusiaster. Danske Ølentusiaster står for, at tilbyde danske og udenlandske bryggerier en mulighed for, at få ølinteresserede besøgende til festivalen. Danske Ølentusiaster skal sørge for, at de fysiske og økonomiske rammer er i orden. Den diffuse eller den sekundære afsender, er os som projektgruppe, der sørger for, at promovere festivalen bedst muligt gennem f.eks. et website. Ingen finansiering, ingen festival. Dette skal ses i lyset af, at organisationen består af frivillige. Hvorfor segmentere? Vi vælger at segmentere to mulige målgrupper, for at belyse, hvilket segment det er bedst at appellere sit produkt til, i dette tilfælde et event, som tager sig ud som en ølfestival. Segmentering af modtageren (målgruppen): 1. segment: Den primære målgruppe er mænd i alderen år. Denne gruppe af mennesker er mere bevidste om, på hvilken måde øllet er produceret. Dvs. om øllet er produceret på hvede, malt, humle eller andre specifikke ingredienser. Samtidig lægger denne gruppe også vægt på hvordan øllet smager. Med andre ord, går denne målgruppe ned i detaljer i modsætning til den sekundære målgruppe for eventen. Den primære målgruppe har ydermere flere økonomiske muligheder, da denne gruppe er etableret på arbejdsmarkedet, og har en mellem eller høj indkomst. Den sekundære målgruppe tænker mere på indtagelsen af øl, frem for smagsnuancer, samt måden hvorpå øllet er produceret. Det ældre segment vil have overskuelighed over, hvilke muligheder der finder sted ved eventen. Dette kan ske, ved at udarbejde et traditionelt website, hvor personerne i segmentet kan se billeder og læse om eventen i ro og mag foran deres computer derhjemme. 6 Jacob Oldenborg Voetmann & Troels Brandt Partoft

7 2. segment: Den sekundære målgruppe er mænd og kvinder i alderen år. Dette skal ses i lyset af, at aldersgrænsen for udskænkning af øl på barrer i Danmark, er minimum 18 år. Denne gruppes købekraft er markant mindre end den primære målgruppe, da det er studerende, eller personer der er nye på arbejdsmarkedet. Dette yngre segment, er en gruppe af mennesker, som er mere moderne i deres tankegang. En måde at promovere sig på til dette segment, kunne udover et traditionelt website også indeholde: QR-koder på plakater, happy hour ved selve festivalen. På den måde, vil man gøre eventen mere ungdommelig, end den måde, hvorpå man promoverer sig overfor det 1. segment. Valg af segment Den målgruppe som Danske Ølentusiaster skal vælge til sin event, er det 1. segment, som er mænd i alderen år. Det antages, at dette segment er etableret på arbejdsmarkedet og har en mellem eller høj indkomst. Denne gruppe lægger primært vægt på, at deres egobehov skal opfyldes, når man vælger imellem de forskellige specialøl på ølfestivalen. Den høje indkomst skal ses som et kriterium i lyset af, at Ølfestivalens produkter er dyre. I kraft af den høje pris, sælges produkterne kun på barer og på værtshuse, hvilket også er det primære fysiske sted hvor dette segment går hen for at købe de pågældende produkter, når de ikke er på festival. Kigger man på egobehovet hos det andet segment, så er dette kriterium nedjusteret, pga. at dette segment ønsker at opfylde nogle sociale behov iblandt deres jævnaldrene. Forskellen på de to segmenter er, at segment 1 drikker øl som det købes fra udbyderne af produkterne. Bar og specialbutikker er 1. segments foretrukne sted at købe øl, imens det andet segment køber øl i supermarkedet, som deres foretrukne sted. Det første segment drikker øl for nydelsens skyld, mens det andet drikker øl, for hovedsageligt at blive beruset. I kraft af dette, appellerer specialøllet til det ældre segment. 7 Jacob Oldenborg Voetmann & Troels Brandt Partoft

8 2.1 SWOT-analyse SWOT-analysen er et værktøj, hvor man definerer sine stærke og svage sider i forhold til et projekt. I dette tilfælde er der taget udgangspunkt i Øl-festivalen København, hvis styrker/svagheder/muligheder/trusler vil blive analyseret nedenfor. Analyse Festivalens primære målgruppe er mænd i alderen år, hvilket er en styrke. På den måde vil festivalen kunne appellere til en smal målgruppe, hvilket gør, at arrangørerne kan fokusere på sit website og Facebook, som festivalens primære medier. Det er altså en stærk side, at have en smal målgruppe. På den måde kan man tilrettelægge en udifferentieret markedsføringsstrategi, som ikke er så ressourcekrævende. En svag side er dog, at festivalen er sat på benene af frivillige, og hvis disse frivillige ikke ønsker at være en del af foretagendet, er der ingen festival, og den må derfor lukke. En mulighed for festivalen vil være, at der bliver flere registrerede ølentusiaster, hvilket vil øge omtalen af festivalen, og derfor vil der også sandsynligvis komme flere nye ølentusiaster de kommende år. En trussel kan være, at der er andre arrangører, som afholder ølfestivaler andetsteds, hvilket kan få potentielle gæster til Ølfestivalen København til at skifte arrangement, og dermed vil festivalen miste omtale, samt good-will fra besøgende gæster. Se bilag: 8.3, side 26 Konklusion på SWOT-analyse Konklusionen på denne analyse er, at festivalens målgruppe er smal, og derfor vil festivalsarrangørerne ikke skulle tænke på ressourcekrævende metoder, når der skal markedsføres, for at tiltrække gæster til festivalen. En af mulighederne for festivalsarrangørerne er, at der kan tiltrækkes flere medlemmer, som dermed omtaler festivalen. Derigennem promoveres arrangementet, og der skabes goodwill. 8 Jacob Oldenborg Voetmann & Troels Brandt Partoft

9 2.2 Kommunikationsmodel For at kunne formidle et budskab er man nødt til at kende afsenderen og formålet med budskabet, for at kunne tilpasse sit produkt til modtageren. Det vil vi sikre os ved at benytte en kommunikationsteori, hvis formål er at analysere hvordan budskabet kommer fra afsender til modtager. Vi har valgt at bruge Harold D. Lasswells kommunikationsmodel, som er specielt udviklet til massekommunikation igennem medier. For at sikre os at budskabet når fra afsender til modtager på den rette måde, vil vi analysere Ølfestivalen København som event, for at finde de stærke og svage sider ved den, som vi kan bruge til design og udformning af medier, som udarbejdes i forbindelse med eventen. Hvem Den primære afsender er De Danske Ølentusiaster. Den diffuse afsender er os som projektgruppe (PR/Web-Bureau) Hvad/budskab At få flere besøgende til festivalen i fremtiden og fastholde de nuværende deltagere. Medie Vi har valgt at udvikle et website og facebook som vores medier. Fordele ved at bruge disse medier er, at facebook er det mest udbredte sociale medie og internettet er let tilgængeligt for de fleste. Ulemper kan være at man hurtigt bliver distraheret, og folk kan hurtigt klikke væk fra sitet (støj). Til hvem Den primære målgruppe er mænd i alderen år. Den sekundære målgruppe er mænd og kvinder i alderen år. Forudsætningen hos modtageren er en vis interesse for øl. Effekt Når folk besøger websitet burde deres interesse for at besøge festivalen stige. At festivalen lever op til de forventninger som målgruppen har fået fra websitet. 9 Jacob Oldenborg Voetmann & Troels Brandt Partoft

10 Konklusion på kommunikationsmodel Ud fra vores foretagne kommunikationsanalyse af Ølfestivalen København som event, bemærkede vi at de ingen promotion har på facebook i form af et facebook site. Da vi ud fra vores undersøgelser kan konkludere, at flertallet af brugere på Facebook i 2012 er personer i alderen år, er det en stor mangel. Ølfestivalen København rammer målgruppen fint med deres udvalg af program og aktiviteter, som også appellerer til den samme målgruppe. Jacob Oldenborg Voetmann & Troels Brandt Partoft10

11 3.0 Visuel Identitet I dette afsnit beskrives, hvilke overvejelser vi har gjort os fra idé til det færdige produkt. Vi vil endvidere fortælle om, hvordan Ølfestivalen København skal promoveres i forhold til vores valgte målgruppe. 3.1: Moodboard 3.2: Designdokumentation 3.3: Farver og typografi 3.4: Produkter Grund idé At skabe opmærksomhed omkring Ølfestivalen København, vha. en hjemmeside som skal fungere som en slags reklamesøjle. Hjemmesiden skal dokumentere årets ølfestival i højdep unkter, og på den måde fange opmærksomheden for folk, som ikke var tilstede ved be givenheden og give et indtryk af, hvordan det er at være på festivalen. Hjemmesiden skal også være med til at pirre folks nysgerrighed så de deltager til det næste års ølfestival. 3.1 Moodboard Vores moodboard illustrerer den stemning, som vi ønsker at skabe ved dette års Ølfestival. Mennesker skal komme hinanden ved, og fællesnævneren er øl. Denne stemning skal skabes af Danske Ølentusiaster, som er arrangør af eventet. Jacob Oldenborg Voetmann & Troels Brandt Partoft11

12 3.2 Designdokumentation Hvad er Ølfestival København? Ølfestivalen er et årligt arrangement, som siden 2010 er blevet afholdt i de populære Tappehaller på det gamle Carlsberg bryggeri. Eventet finder sted i maj måned hvor en masse mennesker finder sammen for at smage på de mange forskellige special øl fra både danske og udenlandske bryggerier. Festivalen har årligt over besøgende på de 3 dage eventet står på. Hvilke specifikationer er der? Webdesignet skal følge den overordnede specifikation, som ses i mockupen. På facebook-siden skal designet følge det stiludtryk som kommer til udtryk på websitet, i form af sammenhæng imellem billederne og farverne. Typografi Vi har på vores website valgt at anvende fonten Verdana, fordi den er websikker. Derudover relaterer den godt til vores målgruppe fordi den er simpel og brugervenlig. abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ Farver Vi har valgt at bruge gule og orange farver på vores baggrund, for at fange det visuelle look fra en øl. Den grålige og matte hvide farve bliver brugt i vores content, som er indholdet på websitet. Det symboliserer det rustikke og det rolige, for at fremhæve informationen, som kommer til udtryk i form af tekst. Der er rigtig mange forskelige ølfarver, og vi har forsøgt at ramme en ølfarve, som folk forbinder med øl. Jacob Oldenborg Voetmann & Troels Brandt Partoft12

13 3.4 Produkter Website Som baggrund har vi brugt et billede som illustrerer den klassiske gyldne ølfarve. Selve wrapperen som holder hele siden på plads, er placeret i midten så læseren/brugeren får præsenteret indholdet i midten foran sig. Dette gør det samtidig let for læseren/brugeren at orientere sig, i stedet for at være nødsaget til at kigge ud til siderne på skærmen. I headeren er der placeret et flash banner hvor billeder fra ølfestivalen fader-ind over hinanden. Dette giver siden dynamik og brugeren føler, at der sker noget på websitet. Dernæst har vi en global menu med tre menupunkter (Forside, Om Festivalen, Galleri.) Menuen er placeret nedenunder flash banneret. Som baggrund har vi brugt et billede som refflekterer til noget bar/salon tema, som vi synes fungerer rigtig godt ind i menuen, samt giver menupunkterne et lidt slidt look, som fadder ind i baggrunden. Hovedindholdet er placeret under global menuen. indholdet er delt op i overskrifter og brødtekst. Som baggrund har vi brugt et billede, som illustrerer det gamle og rustikke. Det giver en en god læsbarhed og passer samtidig godt ind i det overordnede design. I venstre side er der en nyhedskolonne med link til websitets facebook page, mulighed for at tilmelde sig nyhedsbreve ved at indtaste sin og i bunden testimonials fra festivalens deltagere. I footeren nedenunder hovedindholdet er der angivet information, hvor brugeren kan kontakte festivalarrangørerne pr. eller telefon. Se bilag: 8.4, side 27 Facebook-site Som et ekstra krav i opgaven skulle vi også udvikle et facebook site, som er en af de mest populære sociale medier i øjeblikket. Da facebook er et stærkt og bredt socialt medie, vil det være oplagt at bruge det som en nyhedsformidling til vores website. For at fange brugernes interesse, har vi linket fra vores website til Facebook og omvendt, så vi både kan fange brugerne når man søger på Facebook og på Google. Selve facebooksitets opbygning er meget standard, fordi man kun selv er i stand til at blogge nyheder, indsætte billeder, videoer og links. Vi har forsøgt at skabe sammenhæng, ved at bruge samme billeder og implementeret ølfestivalens plakat som profil billede. Se bilag: 8.5, side 28 Jacob Oldenborg Voetmann & Troels Brandt Partoft13

14 4.0 Websitedokumentation I dette afsnit fortæller vi om, hvilken udvikling vores website har været igennem. Afsnittet fortæller om, hvilke søgeord vi har anvendt i forhold til websitet, for at beskrive det bedst muligt, på f.eks. Google. Dette afsnit redegør endvidere for, hvilke koder vi har brugt undervejs i opsætningen af selve websitet. 4.1: SEO 4.2: Navigationsdiagram 4.3: Wireframe 4.4: Mockup 4.5: Kode eksempler 4.6: Billetsystem 4.1 SEO (Search Engine Optimizing) Alle billeder har fået alt tags, f.eks. Ølfestival København - kø. <img src= img/koe_v3.jpg class= forside_img alt= Oelfestival Koebenhavn - koe title= Kø ved ølstanden /> Vi har implementeret meta descriptions og keywords i headeren. <meta name= description content= Ølfestival København 2012, som igen bliver afholdt i den berrømte TAP1 hal. Info om festivalen og masser af billeder m.m... /> <meta name= keywords content= Øl,Festival,Ølfestival,København,Danske Ølentusi aster,danske,ølentusiaster,beer,beer festival,copenhagen,danish /> Vi har brugt headings (h1, h2, h3) på alle siderne som overskrift. <h1>tak for i år</h1> <h2>festivalen tilbyder</h2> <h3>facebook</h3> Vi har lavet en title som refererer til produktet. <title>ølfestival København</title> Jacob Oldenborg Voetmann & Troels Brandt Partoft14

15 4.2 Navigationsdiagram 4.3 Wireframe Jacob Oldenborg Voetmann & Troels Brandt Partoft15

16 4.4 Mockups Vi har hver især lavet nogle mockups af vores ideer til websitet. Vi endte op med at bruge de elementer fra hvert mockup, som vi ville have på det endelige website. Her har vi vist de to mockups som havde størst indflydelse på det endelige resultat. Jacob Oldenborg Voetmann & Troels Brandt Partoft 16

17 4.5 Kodeeksempler Eksempel fra galleri.html På galleri-siden har vi valgt at bruge lightbox til vores galleri. Dette gør, at man kan få billederne op i fuld størrelse uden at forlade siden. <script src= js/jquery min.js type= text/javascript ></script> <script src= js/lightbox.js type= text/javascript ></script> Overstående kode viser, hvordan vi har inkulderet lightboxs samt jquery javascript på siden. <a href= img/galleri/1.jpg rel= lightbox[1] title= Indgang til festivalen ><img src= img/galleri/1.jpg alt= Ølfestival Indgang til festivalen title= ZOOM class= img_thumbnail /></a> I dette stykke kode fra galleriet, indsætter vi det billede som lightbox skal vise i fuld størrelse. Dette gøres ved hjælp af rel= lightbox[1]. Lightbox javascriptet går så ind og finder alle billeder med rel= og tilføjer Lightbox effekten. Eksempel fra css.css Baggrunden på vores side, har vi lavet, sådan at den skifter baggrundsbilledet ud efter skærm størrelse med følgende screen and (min-width: 1024px) and (max-height: 768px) { body {background-image:url(img/bg_bubbles_1024x768.jpg);} } På koden overfor, kan man se, at hvis skærmen har en minimum bredde på 1024 og en max højde på 768 pixels, skal den i body udskifte baggrundsbilledet til et billed der passer til skærmens størrelse. Dette har vi gjort for følgende skærmstørrelse: 1024x768, 1366x768, 1600x900 og 1920x1080 pixels. På denne måde sikre vi os, at baggrundsbilledet passer til et bredt udsnit af forskellige skærmtyper. Jacob Oldenborg Voetmann & Troels Brandt Partoft17

18 4.6 Billletsystem Use case for billetsystemet Identifikation: Ølfestivalsbillet - Køb Beskrivelse: Use casen beskriver købet af en billet til ølfestivalen Mål for use casen: At vise hvordan et billetsystem kan hjælpe med at sælge billetter til ølfestivalen. Formodninger for use casen: 1. Køber har et kreditkort 2. Køber er 18 år eller derover Frekvens: 10 gange om dagen Normalt flow: 1. Use casen begynder med, at køber vælger hvor mange billetter han vil have og til hvilken dato. 2. Han trykker køb og kommer videre til en side, hvor han skal indtaste kreditkortinformation 3. Use casen slutter med at købet bliver foretaget og køber får en bekræftelse på at købet er godtaget. Alternativt flow: Punkt 1: Køber vælger det antal billetter han vil have, men for at vide, at der ikke er det antal billetter til salg. Punkt 2: Købers kreditkortinformation godtages ikke, køber får en fejlmeddelelse og mulighed for at indtaste sine kreditkortinformationer igen. Post tilstand: 1. Købet bliver registeret, og use casen kan begynde igen. Aktører 1 Køber 2 System Konceptuel ER model for billetsystemet Jacob Oldenborg Voetmann & Troels Brandt Partoft18

19 Non funktionellekrav til billetsystem Sikkerhed: Man skal bekræfte at man er menneske, for at undgå spam, ved hjælp af en captcha, og bekræfte at man er mindst 18 år ved hjælp af et form felt, hvor man skal vælge ens fødselsdagsdato. Ydeevne: Responstiden skal være så hurtigt som muligt, sådan at brugerne ikke får følelsen af, at siden ikke loader, eller at de har mistet forbindelsen til websitet. Kapacitet: Systemet skal kunne trække at der bliver købt omkring 500 billetter inden for 1 time. Systemet skal kunne gemme data for ca kunder/besøgende til festivalen. Tilgængelighed: Systemet skal være tilgængeligt døgnet rundt. Systemet skal være tilgængeligt i hele verden, dog primært Skandinavien. Jacob Oldenborg Voetmann & Troels Brandt Partoft19

20 5.0 Brugertests af website I dette afsnit fortælles der om, hvilke brugertests vi har anvendt, for at optimere vores website bedst muligt. 5.1: Gangstertest 5.2: Brugertest 5.1 Gangstertest Undersiden som er testet, er om festivalen. Da der ikke er nogen søgefunktion på websitet, er der kun anvendt 5 ud af 6 spørgsmål, dvs. at søgefunktionen er udeladt. Dette skal ses i lyset af, at websitet er ret lille i forhold til antallet af undersider. Dvs. at websitet max. kan opnå 15 point og ikke 18, som det oprindeligt er tiltænkt ved en gangstertest. Ved at teste websitet vha. en gangstertest, tester vi navigationen på websitet, dvs. globalmenuen. Som hovedregel, skal man igennem 6 spørgsmål, som fortæller følgende om websitet: 1. Websitets identifikation (Hvilket website befinder du dig på?) 2. Sektioner (Hvilke overordnede sektioner findes der på websitet?) 3. Underside (Hvilken underside befinder du dig på?) 4. Lokal navigation (Hvilke muligheder har man på dette niveau/ hvilke undersider findes der på samme niveau?) 5. Placeringsindikator. ( Hvor befinder man sig i den samlede struktur. Hvordan er du kommet hertil?) 6. Søgefunktion (Kan man søge og hvor kan man søge på websitet) Når testpersonen svarer på spørgsmålene, tildeles der point fra 0-3, alt efter hvor svært det pågældende udsagn er at finde på websitet. Skalaen ser således ud: 0 point: Denne information fremgår slet ikke af undersiden 1 point: Denne information fremgår delvis af undersiden/ den er svær at finde 2 point: Denne information kunne fremgå tydeligere på undersiden 3 point: Denne information fremgår tydeligt på undersiden Spørgsmål til gangstertest 1. Hvilket website befinder du dig på? 2. Hvilke overordnede sektioner findes der på websitet? 3. Hvilken underside befinder du dig på? 4. Hvilke muligheder har du på dette niveau? Hvilke undersider befinder der sig på dette niveau? 5. Hvor er du i den samlede struktur? Hvordan er du kommet hertil? Jacob Oldenborg Voetmann & Troels Brandt Partoft20

21 5.2 Brugertest Formålet ved brugen af en brugertest, er at finde ud af og forstå hvilke problemer en bruger af websitet oplever, når han eller hun tester websitet. Ved denne test, ønsker vi at belyse mulige problematikker omkring vores website. Opgaveteksterne følger nedenfor. Opgavetekst 1: Du har hørt fra nogle bekendte, som er ølentusiaster, at der har været afholdt en ølfestival i weekenden d maj I kraft af, at festivalen har været afholdt, og du finder dette emne interessant, find da ud af, hvornår næste festival af denne type finder sted. Opgavetekst 2: Du har nu fundet ud af, at interessen for øl, er steget, efter du har læst om, hvad der vil foregå til næste års event. Find nu ud af, hvordan dette års event er forløbet. Opgavetekst 3: Du har nu set billeder fra dette års festival via galleriet, og vil nu være en del af gruppen, som får mere at vide om eventen. Find ud af, hvordan du får oplysninger direkte fra arrangørerne. Jacob Oldenborg Voetmann & Troels Brandt Partoft21

22 6.0 Afslutning I dette afsnit afrundes de problematikker, som vi har analyseret i løbet af projektperioden. Projektprocessen vil endvidere blive beskrevet i dette afsnit, som ligeledes vil omhandle en konklusion på projektet som helhed. 6.1 Konklusion Konklusionen på dette projekt er, at vi har analyseret eventens styrker og svagheder igennem en SWOT-analyse. Vi har endvidere fundet risici i projektet vha. en risikoanalyse. Derefter har vi tilpasset websitet, og givet det en visuel identitet, som stemmer overens med vores valg af målgruppe. Dette skal ses i lyset af, at vi har segmenteret to potententielle målgrupper. Usecasen illustrerer købet af en billet, for en potentiel festivaldeltager, og den beskriver i detaljer om, hvorvidt billetsystemet vil virke på websitet. Vi har udarbejdet en ER-model for et potentielt billetsystem, som kan implementeres på siden. Vi har udarbejdet en interessentanalyse, som har givet os et indtryk af, hvilke virksomheder der kunne have interesse for eventet som helhed. 6.2 Reflektion Projektet som helhed er gået ganske godt. Vi har overholdt tidsplanen rimelig godt synes vi, og har ikke haft de store problemer. Vi har alle været inde over de forskellige dele af projektet, da vi havde gjort det som et krav inden vi startede. Det var vigtigt for os, at alle fik lært noget af projektet og at vi hver især fik sat vores præg, om enten det var designet eller kodningen vi arbejdede med. Vi har skabt et website, som vi selv mener er blevet bedre end ølfestivalens nuværende website, idet det er mere fornemt og overskueligt. Vi føler selv, at vi har bibeholdt det vigtigste information, samt ramme det ølagtige tema bedre. Vi ville gerne have lavet nogle flere produkter, i form af nogle festivals guides og plakater. Da vi allerede følte, at vi havde en del at skulle koncentrere os om, valgte vi at udskyde ideen, for at se om der på et senere tidspunkt i projektet ville blive mulighed for dette. Da vi et stykke inde i projektet godt kunne se, at vi ikke kunne nå det, valgte vi helt at droppe idéen. Vi føler i gruppen, at vi er kommet frem til et resultat vi alle kan være stolte af. Vi har fået en bedre forståelse for, hvordan man sætter et projekt op fra start til slut, og er blevet mere vant til at arbejde med projektplanlægning, som har virket som en tungere del af de tidligere projekter. Vi har alle arbejdet hårdt og målrettet for at blive færdig med projektet, samt lært en masse vi kan tage med os i de kommende projekter. Samarbejdet i gruppen har fungeret godt, og vi har været gode til at hjælpe hinanden, når der har været brug for det. Jacob Oldenborg Voetmann & Troels Brandt Partoft22

23 7.0 Kilder Referencer Websites Bøger Gregersen, Ole og Wisler-Poulsen, Ian Usability: Testmetoder til mere brugervenlige websites på internettet Kap. 5, s Gregersen, Ole og Wisler-Poulsen, Ian Usability: Testmetoder til mere brugervenlige websites på internettet Kap. 9, s Litteraturliste Websites Bøger Gregersen, Ole m.fl., Usability: Testmetoder til mere brugervenlige websites på internettet, Grafisk Litteratur ApS, København Ø, 1. udgave, 1. oplag, 2009 Passenheim, Olaf, Project Management, Olaf Passenheim & Ventus Publishing, 2009 Jacob Oldenborg Voetmann & Troels Brandt Partoft23

24 8.0 Bilag 8.1 Risikoanalyse Jacob Oldenborg Voetmann & Troels Brandt Partoft24

GRUPPE 5 MUL B - 2012-2014

GRUPPE 5 MUL B - 2012-2014 CSR - CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILTY EKSAMENSPROJEKT 3. SEMESTER URL-ADRESSE: HTTP://CHRISTINABALTZER.COM/CSR/ VEJLEDERE: TUJE, IRF, FDTA, JHI, THA, TBN, IWP OMFANG: 47 SIDER (ALT INKL.) ANSLAG: 45.440

Læs mere

Vedvarende energi. Eksamensprojekt 2. sem. maj - juni 2014

Vedvarende energi. Eksamensprojekt 2. sem. maj - juni 2014 Vedvarende energi Eksamensprojekt 2. sem. maj - juni 2014 Gruppemedlemmer: CLmul-a13e gruppe A9 Sofie Roug Jensen (SRJ) (cph-sj193@cphbusiness.dk) Portfolio: http://mul37.itkn.dk/portfolio/2eksamen.html

Læs mere

1 Indledning...4. 2 Arbejdsfordeling...4. 3 Læsevejledning...5

1 Indledning...4. 2 Arbejdsfordeling...4. 3 Læsevejledning...5 1 Indledning...4 2 Arbejdsfordeling...4 3 Læsevejledning...5 4 Problemstilling...6 4.1 Baggrund...6 4.1.1 Idegrundlaget...6 4.1.2 Kunden...8 4.1.3 Storytelling...8 4.2 Problemformulering...9 4.3 Afgrænsning...10

Læs mere

Redesign af by-expressen.dk

Redesign af by-expressen.dk Redesign af by-expressen.dk Informatik Roskilde Universitet 4. semester forår 2014 Vejleder: Kristin Due Holmegaard Jens Kristian Heesche Hansen, studienr. 50543 Kristian Eistorp, studienr. 50553 Magnus

Læs mere

Website projekt 2, 2. semester. Indentitet, mad og livsstil

Website projekt 2, 2. semester. Indentitet, mad og livsstil Lasse M. Bruun Overgaard www.lbodesign.dk Mark Halding www.markhalding.dk Peter Konrad www.peterkonrad.dk Jonathan Abel www.abel.mynosmedia.dk Mark Rein www.andersrein.dk Website projekt 2, 2. semester.

Læs mere

Eksamensprojekt, 2. semester Mul Erhvervsakademi Knord. Robin Staley Wenningstedt Hansen Agnete Gnistrup Tommy Egedal Pedersen Maria Laustsen

Eksamensprojekt, 2. semester Mul Erhvervsakademi Knord. Robin Staley Wenningstedt Hansen Agnete Gnistrup Tommy Egedal Pedersen Maria Laustsen Eksamensprojekt, 2. semester Mul Erhvervsakademi Knord Robin Staley Wenningstedt Hansen Agnete Gnistrup Tommy Egedal Pedersen Maria Laustsen Indholdsfortegnelse 2 Projektformulering 3-5 Problemformulering

Læs mere

White paper Kernen i god tekstforfatning

White paper Kernen i god tekstforfatning White paper Kernen i god tekstforfatning Skab et behov for det, du sælger få modtageren til at handle Kernen i god tekstforfatning Inden for e-mailmarkedsføring findes der en sand vrimmel af gode råd om

Læs mere

MOBIL MARKETING. bind 2

MOBIL MARKETING. bind 2 MOBIL MARKETING bind 2 00.01 Credits IDE OG KONCEPT: Jacob Saugman FORFATTERE: Anne Sofie Hammer og Jacob Saugman GRAFIK: dmegraphic TRYK: Johansen grafisk ÅRGANG: 2009 ISBN: 978-87-992719-3-1 UDGAVE:

Læs mere

Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien

Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien Peter Sejersen (20031122), Tue Toft Nørgård (20042377) og Asger Norskov Bak (20053831) Samlet opgave i Menneske-maskine

Læs mere

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør Trykarkformat: 900 640 mm Ark: 1 Front Sheetwise 02-05-2013 10:21:36 Markedsforingsplan Hovedopgave november 2012 Motivation 04 Problemstilling 06 Problemformulering 06 Tolkning 0 Afgrænsning 08 Metode/teori

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder 2 3 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 Få styr på TripAdvisor 11 KAPITEL 2 Lær at håndtere anmeldelser

Læs mere

Find Pølsen INNOPEEPS DESIGN TIL DIGITALE KOMMUNIKATIONSPLATFORME. - der er noget for enhver smag ANDREAS KROGH ANDERSEN ELIN LINDING JØRGENSEN

Find Pølsen INNOPEEPS DESIGN TIL DIGITALE KOMMUNIKATIONSPLATFORME. - der er noget for enhver smag ANDREAS KROGH ANDERSEN ELIN LINDING JØRGENSEN Find Pølsen - der er noget for enhver smag DESIGN TIL DIGITALE KOMMUNIKATIONSPLATFORME KURSUSANSVARLIG : KENNY MAREK MØLLER MARIA ØRNDRUP SØRENSEN ELIN LINDING JØRGENSEN NANNA SHYAMA PETERSEN ANDREAS KROGH

Læs mere

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Af Cecilie Hansen, PeopleInsync. Redigeret af Philip Dam - Oktober 2012 03 Introduktion 05 Meld dig ind i en A-kasse 07 CV'et 13 Kampen for et arbejde - Jeppes

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.1 Kvalitativ metode... 9 2.2 Kvantitativ metode... 10 2.3

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Online markedsføring. Den store grundbog. Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen

Online markedsføring. Den store grundbog. Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen Online markedsføring Den store grundbog Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen Online markedsføring Den store grundbog Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen Forord Denne rapport er skrevet af projektgruppe N4-211 ved Aalborg Universitet, afdeling for datalogi. Rapporten er baseret på gruppens arbejde foretaget ved VR-Center Nord og med brug af dette centers

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Unges madkultur. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti

Unges madkultur. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti Unges madkultur Forfattet af Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti 2013 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Metode... 5 Spørgeskemaundersøgelse... 5 Karakteristik

Læs mere

Tal Ordentligt - Skabelse af ethos

Tal Ordentligt - Skabelse af ethos Tal Ordentligt - Skabelse af ethos Kim B. Kragh DDK-I E2012 kbkr@itu.dk Marc E. Petersen DDK-I E2012 mepe@itu.dk Abstract This paper deals with Call Me and their campaign "Tal Ordentligt" from a rhetorical

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

1.Resume... 3 2. Indledning... 4 3. Problemformulering:... 5. 3.1 Arbejdsspørgsmål:... 5 3.2 Projektrelevans:... 5

1.Resume... 3 2. Indledning... 4 3. Problemformulering:... 5. 3.1 Arbejdsspørgsmål:... 5 3.2 Projektrelevans:... 5 Indholdsfortegnelse 1.Resume... 3 2. Indledning... 4 3. Problemformulering:... 5 3.1 Arbejdsspørgsmål:... 5 3.2 Projektrelevans:... 5 4. Metodiske og teoretiske overvejelser... 6 4.1. Det kommunikative

Læs mere

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Foto venligst udlånt af fagbladet Maleren Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Analyse gennemført af aktionsforsker og konsulent Steen Elsborg, Partner, Elsborg

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

EN FLASKE TIL FORSKEL

EN FLASKE TIL FORSKEL EN FLASKE TIL FORSKEL 1. Semester, Hus 06.2. Gruppe 11 Vejleder: Kim Sandholdt Abstract This assignment revolves around charity donations from bottle deposit. We circulate around people s normal habits

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere