Indholdsfortegnelse. Lasse Gottenborg Egholm, Emil Jansen, Jacob Oldenborg Voetmann & Troels Brandt Partoft

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Lasse Gottenborg Egholm, Emil Jansen, Jacob Oldenborg Voetmann & Troels Brandt Partoft"

Transkript

1 URL: NAVNE: Emil Jansen, Troels Brandt Partoft, Jacob Oldenborg Voetman, Lasse Gottenborg Egholm DATO: 31 Maj 2012 HOLDNR.: tr11mul02 INSTITUTION: Copenhagen Business Academy 2. Semester

2 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning S Projektbeskrivelse S Problemformulering S Risikoanalyse S Interessentanalyse S Teori og metode S Afsender og målgruppe 2.1 SWOT-analyse S Kommunikationsmodel S Visuel identitet 3.1 Moodboard S Designdokumentation S Typografi og farver S Produkter S Websitedokumentation 4.1 SEO S Navigationsdiagram S Wireframe S Mockups S Kodeeksempler S Billetsystem S Brugertests 5.1 Gangstertest S Brugertest S Afslutning 6.1 Konklusion S Refleksion S Kilder 7.1 Referencer S Litteraturliste S Bilag 8.1 Risikoanalyse S Interessentanalyse S SWOT-analyse S Website S Facebook site S.28 2 Jacob Oldenborg Voetmann & Troels Brandt Partoft

3 1.0 Indledning Denne rapport omhandler analyse og dokumentation i forhold til Ølfestivalen København, I rapporten kigges der nærmere på virksomhedsanalyse, som bl.a. indeholder en SWOT-analyse. Der vil endvidere blive dokumenteret, hvilken visuel identitet eventen har udadtil. Rapporten beskæftiger sig ligeledes med protypeudvikling og brugertests af det website, som vi har fået til opgave at udarbejde. Kunden Som introduktion til projektet, vil vi her beskrive kunden. Kunden for projektet er Danske Ølentusiaster, som i år 2012 afholder deres 12. event, som kaldes Ølfestival København. Organisationen har siden 1998 arbejdet for, at udbrede og øge kendskabet til kvalitetsøl. Foreningen arbejder for et mangfoldigt udbud af bryggerier, øltyper og øl generelt. Danske Ølentusiaster ønsker at skabe debat om øl. Denne event er med til at underbygge påstanden om debatten for øl i dagligdagen og til festlige lejligheder. 1.1: Problemformulering 1.2: Projektbeskrivelse 1.3: Risikoanalyse 1.4: Interessentanalyse 1.5: Teori og metode 1.1 Problemformulering Hvordan får vi flere personer til at besøge Ølfestivalen København? Hvordan gør vi målgruppen opmærksom på hvilke muligheder der findes ved øleventet? Hvilke medier skal vi anvende for at fange målgruppens opmærksomhed? 1.2 Projektbeskrivelse I dette projekt har vi haft til opgave, at udarbejde et website og en Facebook-side for eventen, Ølfestival København. Dette projekt har til formål, at vi skal formidle højdepunkter fra dette års event. På websitet skal vi desuden reklamere for næste års event. Alt dette skal ske, for at gøre personer, der ikke var til stede ved dette års event, opmærksomme på Ølfestivalen. Denne rapport redegør for, og dokumenterer den udvikling vi har været igennem undervejs. Dette skal ses i lyset af f.eks. mockups, designbrief og brugertests af websitet, som vi har udarbejdet. Alle disse elementer vil blive belyst i denne rapport. 3 Jacob Oldenborg Voetmann & Troels Brandt Partoft

4 1.3 Risikoanalyse Vores risikoanalyse tager højde for, hvilke risici der er ved projektet. Det er f.eks. risikabelt, hvis vi har mistet noget materiale, sådan at vi skal bruge tid på at genskabe det. For at forebygge dette, har vi besluttet os for, at dele vores dokumenter via dropbox, og via USB-stik. Et andet kritisk emne er, at vi ikke kan udarbejde det ønskede design, og derfor er vi nødt til at redesigne vores visuelle identitet. Disse ændringer skal ligeledes stemme overens med vores valg af målgruppe, som der kan læses om i analysen af vores produktfremstilling, som hovedsageligt tager udgangspunkt i et website. Se bilag: 8.1, side Interessentanalyse Vores interessentanalyse viser, hvilke interessenter der kan have interesse i Ølfestivalen København som event. En af interessenterne er selvfølgelig os som projektgruppe. Vi udarbejder et website, og tilpasser festivalens visuelle identitet. Se bilag: 8.2, side 25 Konklusion på risiko -og interessentanalyse Analysen viser at der er flere partnere, som kunne have interesse for Ølfestivalen København, samt bidrage med sponsorer, finansiering og produkter. Man kunne som tak til diverse partnere, fremhæve deres logo eller navn på det nye website. 4 Jacob Oldenborg Voetmann & Troels Brandt Partoft

5 1.5 Metode & Teori Metode Den stillede opgave handler om at kunne kommunikere et budskab gennem et medie. For at kunne formidle et budskab, er man nødt til at kende afsenderen og formålet med budskabet, for at kunne tilpasse sit produkt til modtageren. Det vil vi sikre os ved at benytte en kommunikationsplan, hvis formål er at analysere hvordan budskabet kommer fra afsender til modtager. Teori Grundet vi skal udvikle en prototype af et website, har vi valgt at benytte metoden prototyping. Prototyping gør, at vi under projektet hele tiden har mulighed for at anvende den iterative cyklus, dvs. at vi hele tiden kan gå tilbage i forløbet og forbedre vores produkt, hvis det er nødvendigt. Ved prototyping starter man med en analyse og projektformulering. Der opstilles nogle overordnede krav, som prototypen designes og udvikles efter, hvorefter den testes ved hjælp af forskellige brugertests. Efter testning af websitet afholdes en milepæl, et møde, hvor det afgøres om prototypen fungerer, eller om der skal foretages ændringer. Cyklussen fortsættes indtil prototypen vurderes færdig. 5 Jacob Oldenborg Voetmann & Troels Brandt Partoft

6 2.0 Afsender og målgruppe I dette afsnit beskrives organisationen, dvs. Danske Ølentusiaster som afsender for eventet. I dette afsnit, vil målgruppen for eventet ligeledes blive beskrevet. Festivalens styrker og svagheder, er også en analyse, som hører til dette afsnit. 2.1 SWOT-analyse 2.2 Kommunikationsmodel Afsender Afsenderen af eventet er primært Danske Ølentusiaster. Danske Ølentusiaster står for, at tilbyde danske og udenlandske bryggerier en mulighed for, at få ølinteresserede besøgende til festivalen. Danske Ølentusiaster skal sørge for, at de fysiske og økonomiske rammer er i orden. Den diffuse eller den sekundære afsender, er os som projektgruppe, der sørger for, at promovere festivalen bedst muligt gennem f.eks. et website. Ingen finansiering, ingen festival. Dette skal ses i lyset af, at organisationen består af frivillige. Hvorfor segmentere? Vi vælger at segmentere to mulige målgrupper, for at belyse, hvilket segment det er bedst at appellere sit produkt til, i dette tilfælde et event, som tager sig ud som en ølfestival. Segmentering af modtageren (målgruppen): 1. segment: Den primære målgruppe er mænd i alderen år. Denne gruppe af mennesker er mere bevidste om, på hvilken måde øllet er produceret. Dvs. om øllet er produceret på hvede, malt, humle eller andre specifikke ingredienser. Samtidig lægger denne gruppe også vægt på hvordan øllet smager. Med andre ord, går denne målgruppe ned i detaljer i modsætning til den sekundære målgruppe for eventen. Den primære målgruppe har ydermere flere økonomiske muligheder, da denne gruppe er etableret på arbejdsmarkedet, og har en mellem eller høj indkomst. Den sekundære målgruppe tænker mere på indtagelsen af øl, frem for smagsnuancer, samt måden hvorpå øllet er produceret. Det ældre segment vil have overskuelighed over, hvilke muligheder der finder sted ved eventen. Dette kan ske, ved at udarbejde et traditionelt website, hvor personerne i segmentet kan se billeder og læse om eventen i ro og mag foran deres computer derhjemme. 6 Jacob Oldenborg Voetmann & Troels Brandt Partoft

7 2. segment: Den sekundære målgruppe er mænd og kvinder i alderen år. Dette skal ses i lyset af, at aldersgrænsen for udskænkning af øl på barrer i Danmark, er minimum 18 år. Denne gruppes købekraft er markant mindre end den primære målgruppe, da det er studerende, eller personer der er nye på arbejdsmarkedet. Dette yngre segment, er en gruppe af mennesker, som er mere moderne i deres tankegang. En måde at promovere sig på til dette segment, kunne udover et traditionelt website også indeholde: QR-koder på plakater, happy hour ved selve festivalen. På den måde, vil man gøre eventen mere ungdommelig, end den måde, hvorpå man promoverer sig overfor det 1. segment. Valg af segment Den målgruppe som Danske Ølentusiaster skal vælge til sin event, er det 1. segment, som er mænd i alderen år. Det antages, at dette segment er etableret på arbejdsmarkedet og har en mellem eller høj indkomst. Denne gruppe lægger primært vægt på, at deres egobehov skal opfyldes, når man vælger imellem de forskellige specialøl på ølfestivalen. Den høje indkomst skal ses som et kriterium i lyset af, at Ølfestivalens produkter er dyre. I kraft af den høje pris, sælges produkterne kun på barer og på værtshuse, hvilket også er det primære fysiske sted hvor dette segment går hen for at købe de pågældende produkter, når de ikke er på festival. Kigger man på egobehovet hos det andet segment, så er dette kriterium nedjusteret, pga. at dette segment ønsker at opfylde nogle sociale behov iblandt deres jævnaldrene. Forskellen på de to segmenter er, at segment 1 drikker øl som det købes fra udbyderne af produkterne. Bar og specialbutikker er 1. segments foretrukne sted at købe øl, imens det andet segment køber øl i supermarkedet, som deres foretrukne sted. Det første segment drikker øl for nydelsens skyld, mens det andet drikker øl, for hovedsageligt at blive beruset. I kraft af dette, appellerer specialøllet til det ældre segment. 7 Jacob Oldenborg Voetmann & Troels Brandt Partoft

8 2.1 SWOT-analyse SWOT-analysen er et værktøj, hvor man definerer sine stærke og svage sider i forhold til et projekt. I dette tilfælde er der taget udgangspunkt i Øl-festivalen København, hvis styrker/svagheder/muligheder/trusler vil blive analyseret nedenfor. Analyse Festivalens primære målgruppe er mænd i alderen år, hvilket er en styrke. På den måde vil festivalen kunne appellere til en smal målgruppe, hvilket gør, at arrangørerne kan fokusere på sit website og Facebook, som festivalens primære medier. Det er altså en stærk side, at have en smal målgruppe. På den måde kan man tilrettelægge en udifferentieret markedsføringsstrategi, som ikke er så ressourcekrævende. En svag side er dog, at festivalen er sat på benene af frivillige, og hvis disse frivillige ikke ønsker at være en del af foretagendet, er der ingen festival, og den må derfor lukke. En mulighed for festivalen vil være, at der bliver flere registrerede ølentusiaster, hvilket vil øge omtalen af festivalen, og derfor vil der også sandsynligvis komme flere nye ølentusiaster de kommende år. En trussel kan være, at der er andre arrangører, som afholder ølfestivaler andetsteds, hvilket kan få potentielle gæster til Ølfestivalen København til at skifte arrangement, og dermed vil festivalen miste omtale, samt good-will fra besøgende gæster. Se bilag: 8.3, side 26 Konklusion på SWOT-analyse Konklusionen på denne analyse er, at festivalens målgruppe er smal, og derfor vil festivalsarrangørerne ikke skulle tænke på ressourcekrævende metoder, når der skal markedsføres, for at tiltrække gæster til festivalen. En af mulighederne for festivalsarrangørerne er, at der kan tiltrækkes flere medlemmer, som dermed omtaler festivalen. Derigennem promoveres arrangementet, og der skabes goodwill. 8 Jacob Oldenborg Voetmann & Troels Brandt Partoft

9 2.2 Kommunikationsmodel For at kunne formidle et budskab er man nødt til at kende afsenderen og formålet med budskabet, for at kunne tilpasse sit produkt til modtageren. Det vil vi sikre os ved at benytte en kommunikationsteori, hvis formål er at analysere hvordan budskabet kommer fra afsender til modtager. Vi har valgt at bruge Harold D. Lasswells kommunikationsmodel, som er specielt udviklet til massekommunikation igennem medier. For at sikre os at budskabet når fra afsender til modtager på den rette måde, vil vi analysere Ølfestivalen København som event, for at finde de stærke og svage sider ved den, som vi kan bruge til design og udformning af medier, som udarbejdes i forbindelse med eventen. Hvem Den primære afsender er De Danske Ølentusiaster. Den diffuse afsender er os som projektgruppe (PR/Web-Bureau) Hvad/budskab At få flere besøgende til festivalen i fremtiden og fastholde de nuværende deltagere. Medie Vi har valgt at udvikle et website og facebook som vores medier. Fordele ved at bruge disse medier er, at facebook er det mest udbredte sociale medie og internettet er let tilgængeligt for de fleste. Ulemper kan være at man hurtigt bliver distraheret, og folk kan hurtigt klikke væk fra sitet (støj). Til hvem Den primære målgruppe er mænd i alderen år. Den sekundære målgruppe er mænd og kvinder i alderen år. Forudsætningen hos modtageren er en vis interesse for øl. Effekt Når folk besøger websitet burde deres interesse for at besøge festivalen stige. At festivalen lever op til de forventninger som målgruppen har fået fra websitet. 9 Jacob Oldenborg Voetmann & Troels Brandt Partoft

10 Konklusion på kommunikationsmodel Ud fra vores foretagne kommunikationsanalyse af Ølfestivalen København som event, bemærkede vi at de ingen promotion har på facebook i form af et facebook site. Da vi ud fra vores undersøgelser kan konkludere, at flertallet af brugere på Facebook i 2012 er personer i alderen år, er det en stor mangel. Ølfestivalen København rammer målgruppen fint med deres udvalg af program og aktiviteter, som også appellerer til den samme målgruppe. Jacob Oldenborg Voetmann & Troels Brandt Partoft10

11 3.0 Visuel Identitet I dette afsnit beskrives, hvilke overvejelser vi har gjort os fra idé til det færdige produkt. Vi vil endvidere fortælle om, hvordan Ølfestivalen København skal promoveres i forhold til vores valgte målgruppe. 3.1: Moodboard 3.2: Designdokumentation 3.3: Farver og typografi 3.4: Produkter Grund idé At skabe opmærksomhed omkring Ølfestivalen København, vha. en hjemmeside som skal fungere som en slags reklamesøjle. Hjemmesiden skal dokumentere årets ølfestival i højdep unkter, og på den måde fange opmærksomheden for folk, som ikke var tilstede ved be givenheden og give et indtryk af, hvordan det er at være på festivalen. Hjemmesiden skal også være med til at pirre folks nysgerrighed så de deltager til det næste års ølfestival. 3.1 Moodboard Vores moodboard illustrerer den stemning, som vi ønsker at skabe ved dette års Ølfestival. Mennesker skal komme hinanden ved, og fællesnævneren er øl. Denne stemning skal skabes af Danske Ølentusiaster, som er arrangør af eventet. Jacob Oldenborg Voetmann & Troels Brandt Partoft11

12 3.2 Designdokumentation Hvad er Ølfestival København? Ølfestivalen er et årligt arrangement, som siden 2010 er blevet afholdt i de populære Tappehaller på det gamle Carlsberg bryggeri. Eventet finder sted i maj måned hvor en masse mennesker finder sammen for at smage på de mange forskellige special øl fra både danske og udenlandske bryggerier. Festivalen har årligt over besøgende på de 3 dage eventet står på. Hvilke specifikationer er der? Webdesignet skal følge den overordnede specifikation, som ses i mockupen. På facebook-siden skal designet følge det stiludtryk som kommer til udtryk på websitet, i form af sammenhæng imellem billederne og farverne. Typografi Vi har på vores website valgt at anvende fonten Verdana, fordi den er websikker. Derudover relaterer den godt til vores målgruppe fordi den er simpel og brugervenlig. abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ Farver Vi har valgt at bruge gule og orange farver på vores baggrund, for at fange det visuelle look fra en øl. Den grålige og matte hvide farve bliver brugt i vores content, som er indholdet på websitet. Det symboliserer det rustikke og det rolige, for at fremhæve informationen, som kommer til udtryk i form af tekst. Der er rigtig mange forskelige ølfarver, og vi har forsøgt at ramme en ølfarve, som folk forbinder med øl. Jacob Oldenborg Voetmann & Troels Brandt Partoft12

13 3.4 Produkter Website Som baggrund har vi brugt et billede som illustrerer den klassiske gyldne ølfarve. Selve wrapperen som holder hele siden på plads, er placeret i midten så læseren/brugeren får præsenteret indholdet i midten foran sig. Dette gør det samtidig let for læseren/brugeren at orientere sig, i stedet for at være nødsaget til at kigge ud til siderne på skærmen. I headeren er der placeret et flash banner hvor billeder fra ølfestivalen fader-ind over hinanden. Dette giver siden dynamik og brugeren føler, at der sker noget på websitet. Dernæst har vi en global menu med tre menupunkter (Forside, Om Festivalen, Galleri.) Menuen er placeret nedenunder flash banneret. Som baggrund har vi brugt et billede som refflekterer til noget bar/salon tema, som vi synes fungerer rigtig godt ind i menuen, samt giver menupunkterne et lidt slidt look, som fadder ind i baggrunden. Hovedindholdet er placeret under global menuen. indholdet er delt op i overskrifter og brødtekst. Som baggrund har vi brugt et billede, som illustrerer det gamle og rustikke. Det giver en en god læsbarhed og passer samtidig godt ind i det overordnede design. I venstre side er der en nyhedskolonne med link til websitets facebook page, mulighed for at tilmelde sig nyhedsbreve ved at indtaste sin og i bunden testimonials fra festivalens deltagere. I footeren nedenunder hovedindholdet er der angivet information, hvor brugeren kan kontakte festivalarrangørerne pr. eller telefon. Se bilag: 8.4, side 27 Facebook-site Som et ekstra krav i opgaven skulle vi også udvikle et facebook site, som er en af de mest populære sociale medier i øjeblikket. Da facebook er et stærkt og bredt socialt medie, vil det være oplagt at bruge det som en nyhedsformidling til vores website. For at fange brugernes interesse, har vi linket fra vores website til Facebook og omvendt, så vi både kan fange brugerne når man søger på Facebook og på Google. Selve facebooksitets opbygning er meget standard, fordi man kun selv er i stand til at blogge nyheder, indsætte billeder, videoer og links. Vi har forsøgt at skabe sammenhæng, ved at bruge samme billeder og implementeret ølfestivalens plakat som profil billede. Se bilag: 8.5, side 28 Jacob Oldenborg Voetmann & Troels Brandt Partoft13

14 4.0 Websitedokumentation I dette afsnit fortæller vi om, hvilken udvikling vores website har været igennem. Afsnittet fortæller om, hvilke søgeord vi har anvendt i forhold til websitet, for at beskrive det bedst muligt, på f.eks. Google. Dette afsnit redegør endvidere for, hvilke koder vi har brugt undervejs i opsætningen af selve websitet. 4.1: SEO 4.2: Navigationsdiagram 4.3: Wireframe 4.4: Mockup 4.5: Kode eksempler 4.6: Billetsystem 4.1 SEO (Search Engine Optimizing) Alle billeder har fået alt tags, f.eks. Ølfestival København - kø. <img src= img/koe_v3.jpg class= forside_img alt= Oelfestival Koebenhavn - koe title= Kø ved ølstanden /> Vi har implementeret meta descriptions og keywords i headeren. <meta name= description content= Ølfestival København 2012, som igen bliver afholdt i den berrømte TAP1 hal. Info om festivalen og masser af billeder m.m... /> <meta name= keywords content= Øl,Festival,Ølfestival,København,Danske Ølentusi aster,danske,ølentusiaster,beer,beer festival,copenhagen,danish /> Vi har brugt headings (h1, h2, h3) på alle siderne som overskrift. <h1>tak for i år</h1> <h2>festivalen tilbyder</h2> <h3>facebook</h3> Vi har lavet en title som refererer til produktet. <title>ølfestival København</title> Jacob Oldenborg Voetmann & Troels Brandt Partoft14

15 4.2 Navigationsdiagram 4.3 Wireframe Jacob Oldenborg Voetmann & Troels Brandt Partoft15

16 4.4 Mockups Vi har hver især lavet nogle mockups af vores ideer til websitet. Vi endte op med at bruge de elementer fra hvert mockup, som vi ville have på det endelige website. Her har vi vist de to mockups som havde størst indflydelse på det endelige resultat. Jacob Oldenborg Voetmann & Troels Brandt Partoft 16

17 4.5 Kodeeksempler Eksempel fra galleri.html På galleri-siden har vi valgt at bruge lightbox til vores galleri. Dette gør, at man kan få billederne op i fuld størrelse uden at forlade siden. <script src= js/jquery min.js type= text/javascript ></script> <script src= js/lightbox.js type= text/javascript ></script> Overstående kode viser, hvordan vi har inkulderet lightboxs samt jquery javascript på siden. <a href= img/galleri/1.jpg rel= lightbox[1] title= Indgang til festivalen ><img src= img/galleri/1.jpg alt= Ølfestival Indgang til festivalen title= ZOOM class= img_thumbnail /></a> I dette stykke kode fra galleriet, indsætter vi det billede som lightbox skal vise i fuld størrelse. Dette gøres ved hjælp af rel= lightbox[1]. Lightbox javascriptet går så ind og finder alle billeder med rel= og tilføjer Lightbox effekten. Eksempel fra css.css Baggrunden på vores side, har vi lavet, sådan at den skifter baggrundsbilledet ud efter skærm størrelse med følgende screen and (min-width: 1024px) and (max-height: 768px) { body {background-image:url(img/bg_bubbles_1024x768.jpg);} } På koden overfor, kan man se, at hvis skærmen har en minimum bredde på 1024 og en max højde på 768 pixels, skal den i body udskifte baggrundsbilledet til et billed der passer til skærmens størrelse. Dette har vi gjort for følgende skærmstørrelse: 1024x768, 1366x768, 1600x900 og 1920x1080 pixels. På denne måde sikre vi os, at baggrundsbilledet passer til et bredt udsnit af forskellige skærmtyper. Jacob Oldenborg Voetmann & Troels Brandt Partoft17

18 4.6 Billletsystem Use case for billetsystemet Identifikation: Ølfestivalsbillet - Køb Beskrivelse: Use casen beskriver købet af en billet til ølfestivalen Mål for use casen: At vise hvordan et billetsystem kan hjælpe med at sælge billetter til ølfestivalen. Formodninger for use casen: 1. Køber har et kreditkort 2. Køber er 18 år eller derover Frekvens: 10 gange om dagen Normalt flow: 1. Use casen begynder med, at køber vælger hvor mange billetter han vil have og til hvilken dato. 2. Han trykker køb og kommer videre til en side, hvor han skal indtaste kreditkortinformation 3. Use casen slutter med at købet bliver foretaget og køber får en bekræftelse på at købet er godtaget. Alternativt flow: Punkt 1: Køber vælger det antal billetter han vil have, men for at vide, at der ikke er det antal billetter til salg. Punkt 2: Købers kreditkortinformation godtages ikke, køber får en fejlmeddelelse og mulighed for at indtaste sine kreditkortinformationer igen. Post tilstand: 1. Købet bliver registeret, og use casen kan begynde igen. Aktører 1 Køber 2 System Konceptuel ER model for billetsystemet Jacob Oldenborg Voetmann & Troels Brandt Partoft18

19 Non funktionellekrav til billetsystem Sikkerhed: Man skal bekræfte at man er menneske, for at undgå spam, ved hjælp af en captcha, og bekræfte at man er mindst 18 år ved hjælp af et form felt, hvor man skal vælge ens fødselsdagsdato. Ydeevne: Responstiden skal være så hurtigt som muligt, sådan at brugerne ikke får følelsen af, at siden ikke loader, eller at de har mistet forbindelsen til websitet. Kapacitet: Systemet skal kunne trække at der bliver købt omkring 500 billetter inden for 1 time. Systemet skal kunne gemme data for ca kunder/besøgende til festivalen. Tilgængelighed: Systemet skal være tilgængeligt døgnet rundt. Systemet skal være tilgængeligt i hele verden, dog primært Skandinavien. Jacob Oldenborg Voetmann & Troels Brandt Partoft19

20 5.0 Brugertests af website I dette afsnit fortælles der om, hvilke brugertests vi har anvendt, for at optimere vores website bedst muligt. 5.1: Gangstertest 5.2: Brugertest 5.1 Gangstertest Undersiden som er testet, er om festivalen. Da der ikke er nogen søgefunktion på websitet, er der kun anvendt 5 ud af 6 spørgsmål, dvs. at søgefunktionen er udeladt. Dette skal ses i lyset af, at websitet er ret lille i forhold til antallet af undersider. Dvs. at websitet max. kan opnå 15 point og ikke 18, som det oprindeligt er tiltænkt ved en gangstertest. Ved at teste websitet vha. en gangstertest, tester vi navigationen på websitet, dvs. globalmenuen. Som hovedregel, skal man igennem 6 spørgsmål, som fortæller følgende om websitet: 1. Websitets identifikation (Hvilket website befinder du dig på?) 2. Sektioner (Hvilke overordnede sektioner findes der på websitet?) 3. Underside (Hvilken underside befinder du dig på?) 4. Lokal navigation (Hvilke muligheder har man på dette niveau/ hvilke undersider findes der på samme niveau?) 5. Placeringsindikator. ( Hvor befinder man sig i den samlede struktur. Hvordan er du kommet hertil?) 6. Søgefunktion (Kan man søge og hvor kan man søge på websitet) Når testpersonen svarer på spørgsmålene, tildeles der point fra 0-3, alt efter hvor svært det pågældende udsagn er at finde på websitet. Skalaen ser således ud: 0 point: Denne information fremgår slet ikke af undersiden 1 point: Denne information fremgår delvis af undersiden/ den er svær at finde 2 point: Denne information kunne fremgå tydeligere på undersiden 3 point: Denne information fremgår tydeligt på undersiden Spørgsmål til gangstertest 1. Hvilket website befinder du dig på? 2. Hvilke overordnede sektioner findes der på websitet? 3. Hvilken underside befinder du dig på? 4. Hvilke muligheder har du på dette niveau? Hvilke undersider befinder der sig på dette niveau? 5. Hvor er du i den samlede struktur? Hvordan er du kommet hertil? Jacob Oldenborg Voetmann & Troels Brandt Partoft20

21 5.2 Brugertest Formålet ved brugen af en brugertest, er at finde ud af og forstå hvilke problemer en bruger af websitet oplever, når han eller hun tester websitet. Ved denne test, ønsker vi at belyse mulige problematikker omkring vores website. Opgaveteksterne følger nedenfor. Opgavetekst 1: Du har hørt fra nogle bekendte, som er ølentusiaster, at der har været afholdt en ølfestival i weekenden d maj I kraft af, at festivalen har været afholdt, og du finder dette emne interessant, find da ud af, hvornår næste festival af denne type finder sted. Opgavetekst 2: Du har nu fundet ud af, at interessen for øl, er steget, efter du har læst om, hvad der vil foregå til næste års event. Find nu ud af, hvordan dette års event er forløbet. Opgavetekst 3: Du har nu set billeder fra dette års festival via galleriet, og vil nu være en del af gruppen, som får mere at vide om eventen. Find ud af, hvordan du får oplysninger direkte fra arrangørerne. Jacob Oldenborg Voetmann & Troels Brandt Partoft21

22 6.0 Afslutning I dette afsnit afrundes de problematikker, som vi har analyseret i løbet af projektperioden. Projektprocessen vil endvidere blive beskrevet i dette afsnit, som ligeledes vil omhandle en konklusion på projektet som helhed. 6.1 Konklusion Konklusionen på dette projekt er, at vi har analyseret eventens styrker og svagheder igennem en SWOT-analyse. Vi har endvidere fundet risici i projektet vha. en risikoanalyse. Derefter har vi tilpasset websitet, og givet det en visuel identitet, som stemmer overens med vores valg af målgruppe. Dette skal ses i lyset af, at vi har segmenteret to potententielle målgrupper. Usecasen illustrerer købet af en billet, for en potentiel festivaldeltager, og den beskriver i detaljer om, hvorvidt billetsystemet vil virke på websitet. Vi har udarbejdet en ER-model for et potentielt billetsystem, som kan implementeres på siden. Vi har udarbejdet en interessentanalyse, som har givet os et indtryk af, hvilke virksomheder der kunne have interesse for eventet som helhed. 6.2 Reflektion Projektet som helhed er gået ganske godt. Vi har overholdt tidsplanen rimelig godt synes vi, og har ikke haft de store problemer. Vi har alle været inde over de forskellige dele af projektet, da vi havde gjort det som et krav inden vi startede. Det var vigtigt for os, at alle fik lært noget af projektet og at vi hver især fik sat vores præg, om enten det var designet eller kodningen vi arbejdede med. Vi har skabt et website, som vi selv mener er blevet bedre end ølfestivalens nuværende website, idet det er mere fornemt og overskueligt. Vi føler selv, at vi har bibeholdt det vigtigste information, samt ramme det ølagtige tema bedre. Vi ville gerne have lavet nogle flere produkter, i form af nogle festivals guides og plakater. Da vi allerede følte, at vi havde en del at skulle koncentrere os om, valgte vi at udskyde ideen, for at se om der på et senere tidspunkt i projektet ville blive mulighed for dette. Da vi et stykke inde i projektet godt kunne se, at vi ikke kunne nå det, valgte vi helt at droppe idéen. Vi føler i gruppen, at vi er kommet frem til et resultat vi alle kan være stolte af. Vi har fået en bedre forståelse for, hvordan man sætter et projekt op fra start til slut, og er blevet mere vant til at arbejde med projektplanlægning, som har virket som en tungere del af de tidligere projekter. Vi har alle arbejdet hårdt og målrettet for at blive færdig med projektet, samt lært en masse vi kan tage med os i de kommende projekter. Samarbejdet i gruppen har fungeret godt, og vi har været gode til at hjælpe hinanden, når der har været brug for det. Jacob Oldenborg Voetmann & Troels Brandt Partoft22

23 7.0 Kilder Referencer Websites Bøger Gregersen, Ole og Wisler-Poulsen, Ian Usability: Testmetoder til mere brugervenlige websites på internettet Kap. 5, s Gregersen, Ole og Wisler-Poulsen, Ian Usability: Testmetoder til mere brugervenlige websites på internettet Kap. 9, s Litteraturliste Websites Bøger Gregersen, Ole m.fl., Usability: Testmetoder til mere brugervenlige websites på internettet, Grafisk Litteratur ApS, København Ø, 1. udgave, 1. oplag, 2009 Passenheim, Olaf, Project Management, Olaf Passenheim & Ventus Publishing, 2009 Jacob Oldenborg Voetmann & Troels Brandt Partoft23

24 8.0 Bilag 8.1 Risikoanalyse Jacob Oldenborg Voetmann & Troels Brandt Partoft24

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl.

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl. Indledning Mit sidste projekt her på 1.semester gik ud på at jeg skulle lave et redesign af mit første portfolio, som jeg lavede i starten af semesteret. Formålet var at vise hvad jeg havde lært siden

Læs mere

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen OPGAVE Designforslag til hjemmeside til motorcykelklubben Mc Chaufførerne GRAFISK DESIGN / Dorte Damsgaard Larsen 1/15 DESIGNPROCES Indledende møde med

Læs mere

Portfolie Redesign. www.gaardbodesign.dk. Multimediedesigner CPH Business 1. sem. eksamensprojekt - Clmul-b12e Januar 2013. Jens Jákup E.

Portfolie Redesign. www.gaardbodesign.dk. Multimediedesigner CPH Business 1. sem. eksamensprojekt - Clmul-b12e Januar 2013. Jens Jákup E. Portfolie Redesign www.gaardbodesign.dk Multimediedesigner CPH Business 1. sem. eksamensprojekt - Clmul-b12e Januar 2013 Jens Jákup E. Gaardbo indholdsfortegnelse design... gestaltlove... opbygning...

Læs mere

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Problemformulering 4 Udviklingsmetode 5 Tidsplan 6 Målgruppe 7 Design brief 8 Logo 10 Typografi og farve 11 Navigationsdiagram 12 Usecase

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Multimediedesignerprojekt 2. semester CSR Line la Fontaine, Christian Knudsen, Tobias og Line Mehr MULA Side 1

Corporate Social Responsibility. Multimediedesignerprojekt 2. semester CSR Line la Fontaine, Christian Knudsen, Tobias og Line Mehr MULA Side 1 Corporate Social Responsibility Multimediedesignerprojekt 2. semester CSR Line la Fontaine, Christian Knudsen, Tobias og Line Mehr MULA Side 1 Fact sheet Projekt titel Corporate Social Responsibility Url

Læs mere

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html!

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html! Portfolio redesign Kia Dahlen cph-kd51@cphbusiness.dk 1. semester eksamen MUL-A 2013 www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html Underviserer: Ditlev Skanderby Frederik Tang Ian Wisler-Poulsen Jesper Hinchely

Læs mere

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Kend dine brugere Om brugertest 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Andreas Frandsen, Ninette Nielsen Agnete Gnistrup, Senia Lundberg Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning s. 2 Valg

Læs mere

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg 1 Indholdsfortegnelse side nr. 1. Forside. 2. Indholdsfortegnelse og indledning. 3. Problemformulering og afgræsning. 4. Tidsplan projektplan

Læs mere

Projekt: Kend dine brugere. Tr09mul02 Andreas Münter Jesper Hansen Tommy Pedersen Robin Hansen

Projekt: Kend dine brugere. Tr09mul02 Andreas Münter Jesper Hansen Tommy Pedersen Robin Hansen Projekt: Kend dine brugere Tr09mul02 Andreas Münter Jesper Hansen Tommy Pedersen Robin Hansen Indholdsfortegnelse Introduktion: 3 Marketing: 3 Usability test: 4 Mockup design 6 Opsumering 7 Konklusion

Læs mere

JEG GIVER SELLS.DK NYT LIV MED ET MODERNE RE-DESIGN.

JEG GIVER SELLS.DK NYT LIV MED ET MODERNE RE-DESIGN. JEG GIVER SELLS.DK NYT LIV MED ET MODERNE RE-DESIGN. Grafisk design Grafisk design Opgaven Jeg har fået til opgave at re-designe Sells.dk. Sitet skal benytte elementer fra en kampagne, der tidligere er

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på Grafisk design Design af hjemmeside til indretningsarkitekt med firma navn enrico indret, som jeg tidligere har designet logo for. Firmaet laver udelukkende erhvervsindretning og målgruppen for sitet er

Læs mere

srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008

srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008 Gruppe 9: Besir Redzepi, Jacob Pedersen, Garwun Jeffrey Lai og Sean Rørgren srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008 Indholdsfortegenelse

Læs mere

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16 GRAFISK WORKFLOW Indhold Grafisk workflow Procesbeskrivelse Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 2 Html, css og seo 6 Grafisk workflow Opgaven At skabe et nyt og

Læs mere

GRAFISK PRODUKTION WORK- FLOW DREAMWEAVER CS5 DESIGN & KODNING AF LANDING PAGE. a.link, a.hover, a.visited. Wrapper. paragraph CSS. h1 h2.

GRAFISK PRODUKTION WORK- FLOW DREAMWEAVER CS5 DESIGN & KODNING AF LANDING PAGE. a.link, a.hover, a.visited. Wrapper. paragraph CSS. h1 h2. GRAFISK PRODUKTION OG WORK- FLOW CSS Wrapper paragraph h1 h2 DREAMWEAVER CS5 Class Tags Kodning Design a.link, a.hover, a.visited HTML Kundekontakt Komposition og modulopbygning Skelet Pixels Layout Usabillity

Læs mere

PROJEKTET LAYOUT IDEUDVIKLING - PROCESS FRA IDÉ TIL PRODUKT

PROJEKTET LAYOUT IDEUDVIKLING - PROCESS FRA IDÉ TIL PRODUKT PROJEKTET Udarbejdelse og idéudvikling af en fiktiv grafisk identitet til Puls Fitness. I denne kernefaglighed fremhæver jeg designet til websitet samt lidt merchandise. Derudover ses et udkast til bl.a.

Læs mere

Portfolio Redesign Kamilla Klein 1. Semester eksamen

Portfolio Redesign Kamilla Klein 1. Semester eksamen 2014 Portfolio Redesign Kamilla Klein 1. Semester eksamen Lærene: Ditlev Skanderby Frederik Tang Ian Wisler- Poulsen Jesper Hinchely Merete Geidemann Lützen Morten Rold Thomas Hartmann Erhvervsakademiet

Læs mere

Fredag d. 20. februar 2015 2. semester MUL-B CSR CAMPAIGN

Fredag d. 20. februar 2015 2. semester MUL-B CSR CAMPAIGN CSR CAMPAIGN 1 Corporate Social Responsibility http://b-design.nu/2sem-projekt1/csr.html Kathrine Harder kathrineharder@gmail.com Simone Blachman blachman94@hotmail.com Pernille Sjøgreen - pernille.sjoegreen@gmail.com

Læs mere

# Redesign af copenhagenskatepark.dk

# Redesign af copenhagenskatepark.dk # 1 Grafisk Design # Redesign af copenhagenskatepark.dk Opgave Dette er en fiktiv opgave hvor jeg har valgt at redesigne copenhagenskatepark.dk's website. Jeg synes det kunne være en spændende udfordring

Læs mere

4. DEC 5. DEC 8. DEC 2014

4. DEC 5. DEC 8. DEC 2014 1. DEC I dag fik jeg opgavebeskrivelsen og fik et overblik over, hvad der skal laves, ved at gennemgå opgavebeskrivelsen, samt lave en brainstorm og PBS. Jeg er i gang med at finde et alternativ til programmet

Læs mere

FAKTA 3 INDLEDNING 4 KREATIV PROCES 4 INDLEDENDE FASE 4 DESIGNVALG 6 TYPOGRAFI 6 FARVER 6 LOGO 6 BRUGERGRÆNSEFLADE 6 BAGVEDLIGGENDE KODE 7

FAKTA 3 INDLEDNING 4 KREATIV PROCES 4 INDLEDENDE FASE 4 DESIGNVALG 6 TYPOGRAFI 6 FARVER 6 LOGO 6 BRUGERGRÆNSEFLADE 6 BAGVEDLIGGENDE KODE 7 FAKTA 3 INDLEDNING 4 KREATIV PROCES 4 INDLEDENDE FASE 4 DESIGNVALG 6 TYPOGRAFI 6 FARVER 6 LOGO 6 BRUGERGRÆNSEFLADE 6 BAGVEDLIGGENDE KODE 7 EKSPERTVURDERING 10 REDESIGN AF PROJEKTER 12 BANNERPROJEKT 12

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet GRAFISK DESIGN Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet Diner no. 34 9 Opgavebeskrivelse Fiktive opgave. Redesign af visuel identitet og design af ny hjemmeside. Materialet skal skabe et genkendeligt

Læs mere

det færdige resultat

det færdige resultat grafisk design Under dette fagområde har jeg valgt at præsentere jer for en opgave, jeg har udarbejdet for virksomheden Breinholt. Breinholt er en nyopstartet virksomhed i Odense, der tilbyder spirituel

Læs mere

Hjemmeside redesign af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum

Hjemmeside redesign af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum Hjemmeside redesign af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum Usability dokumentation Lavet af Sarina, Maria og René MulB-13 22.11.2013 I forbindelse med ekspertvurderingstests udarbejdes som hovedregel altid

Læs mere

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner Portfolioudvikling Line la Fontaine Multimediedesigner Indholdsfortegnelse - Designvalg s. 1-9 - Målgruppe s. 1 - Wireframes/skitser s. 1-5 - Informationsarkitektur s. 6-7 - Farver s. 8 - Typografi s.

Læs mere

Rapport. Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen. Skole login: knmape68. E-mail: mypedersen@gmail.com

Rapport. Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen. Skole login: knmape68. E-mail: mypedersen@gmail.com Rapport Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen Skole login: knmape68 E-mail: mypedersen@gmail.com URL til brugerundersøgelsen: http://web328.webkn.dk/hjemmeside/image/laering/sem2brugerundersogelse/brugerundersogelse/

Læs mere

WOODKID. The Golden Age. Banner Projekt - 1 Semester, CPH Business, MUL-A13E. Casper Birch Buchberg, Natahlie Heiden & Sebastian Nyholm

WOODKID. The Golden Age. Banner Projekt - 1 Semester, CPH Business, MUL-A13E. Casper Birch Buchberg, Natahlie Heiden & Sebastian Nyholm WOODKID The Golden Age Banner Projekt - 1 Semester, CPH Business, MUL-A13E Casper Birch Buchberg, Natahlie Heiden & Sebastian Nyholm Projektbeskrivelse Vi har designet og animeret tre forskellige bannere

Læs mere

WEBSITE DB. Copenhagen Business Academy Multimediedesigner. 3 semester 2 projekt, oktober 2014 Gruppe 1 MulA

WEBSITE DB. Copenhagen Business Academy Multimediedesigner. 3 semester 2 projekt, oktober 2014 Gruppe 1 MulA WEBSITE DB Copenhagen Business Academy Multimediedesigner 3 semester 2 projekt, oktober 2014 Gruppe 1 MulA Kia Dahlen, Pia Ellenton Jensen, Maria Korshøj Andersen & Kamilla Klein Website URL: http://www.piajensen.nu/dancehall/index.php

Læs mere

Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse

Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse Webintegrator Thomas á Rógvi 221191-2505 Indholdsfortegnelse Opgaven... 3 Tidsplan... 4 Målgruppe... 5 Layout... 6 Design... 7 Fonte... 7 Browser... 7 Bilag... 8 Det

Læs mere

Sundhedsapp.dk. - I hvor høj grad, skal vi have fokus på de potentielle brugere af websitet?

Sundhedsapp.dk. - I hvor høj grad, skal vi have fokus på de potentielle brugere af websitet? Oplæg til vejledning Sundhedsapp.dk - I hvor høj grad, skal vi have fokus på de potentielle brugere af websitet? - Kan man overhovedet forestille sig at udarbejde en prototype uden nogle former for feedback?

Læs mere

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41 I designarbejdet forbundet med at udvikle en hjemmeside, er det vigtigt at gøre sig nogle overvejelser over hvilken optimale skærmstørrelse man designer til, da dette har konsekvens for den efterfølgende

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FURPS... 11. Beskrivelse af processen for brugere der vil deltage i konkurrencen... 12. Faktaark... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE FURPS... 11. Beskrivelse af processen for brugere der vil deltage i konkurrencen... 12. Faktaark... 2 1 FAKTAARK Projekttitel: Sommerens store dille 2014 Projekt url adresse: http://ulvi.dk/eksamen Fulde navn: Ulvi Imanov E-mail adresse: ulvi@azweb.dk Link til portfolie: http://ulvi.dk Direkte link til

Læs mere

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Delaflevering: Webdesign og webkommunikation Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Vi har valgt at lave et redesign af KEA s online videnscenter/bibliotek. Organisation: Københavns

Læs mere

Bilag 2. Noter. Alternativ: Skriv pakkelabel i søgefeltet Klik på linket ved teksten øverst: pakke labels

Bilag 2. Noter. Alternativ: Skriv pakkelabel i søgefeltet Klik på linket ved teksten øverst: pakke labels Bilag 1 Bilag 2 Projekt 1 - usability test og marketing Gruppe: Senia, Agnete, Andreas, Ninette Website: postdanmark.dk Undersøgelsesområde: navigation og funktionalitet Tests: Brugertest (funktionalitet)

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

HHBR. Design. Kvalitets vurdering. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg

HHBR. Design. Kvalitets vurdering. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg Opgaven Der skal designes en hjemmeside til en pensioneret revisor, som ønsker at starte en fritids beskæftigelse op, som privat revisor. Han Ønsker en hjemmeside der skal kort fortælle om hans forretning.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Valg af opgave... 2 Introduktion... 2 Problem... 2 Målgruppe... 2 Afsender... 2 Budskab... 2 Kodning... 3 Effekt...

Indholdsfortegnelse Valg af opgave... 2 Introduktion... 2 Problem... 2 Målgruppe... 2 Afsender... 2 Budskab... 2 Kodning... 3 Effekt... Indholdsfortegnelse Valg af opgave... 2 Introduktion... 2 Problem... 2 Målgruppe... 2 Afsender... 2 Budskab... 2 Kodning... 3 Effekt... 3 Information... 3 Programmering... 3 Design... 4 Brochure... 4 Hjemmeside...

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen 8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen Indhold Intro Kend dine besøgende Gør valget simpelt og vind kunder Sådan får du en optimeret kategoriside Eksempler på to gode kategorisider Brug

Læs mere

HTML5 fortsat: Underside, links og tekstelementer på din hjemmeside

HTML5 fortsat: Underside, links og tekstelementer på din hjemmeside Webdesign og webkommunikation, formiddagshold (hold 1), IT Universitetet, forår 2012. Øvelse 2, individuel øvelse HTML5 fortsat: Underside, links og tekstelementer på din hjemmeside 1. Lidt om hvad du

Læs mere

eksamensprojekt 2. sem

eksamensprojekt 2. sem Multimediedesigner Klima 2009 Virksomheder i en klimakontekst eksamensprojekt 2. sem maj - juni 2009 www.cphnorth.dk Trongårdsvej 44 DK 2800 Kgs. Lyngby 1. Opgaven Indledning: I december 2009 skal Danmark

Læs mere

Carlas cupcakes. Projekt. http://bysileha.com/2.semester/cupcake/remake/index.html

Carlas cupcakes. Projekt. http://bysileha.com/2.semester/cupcake/remake/index.html Projekt 3 http://bysileha.com/2.semester/cupcake/remake/index.html Carlas cupcakes Amanda Hüttel Lindschouw Michelle Denise Andersen Simone Lenander Hansen Indholdsfortegnelse PROJEKTFORMULERING 1.0 3

Læs mere

Grafisk Design 70% Skitser

Grafisk Design 70% Skitser Grafisk design Grafisk 2 PRODUKT Som et led i den online markedsføring af BBQ Wing it, har jeg valgt at lave et website, med fokus på information. Det er et website, der er baseret ud fra lærte funktioner

Læs mere

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google.

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. Marketing A-Z Marketingbegreb Betydning A Adwords Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. B Branding Signalerer, hvad

Læs mere

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S Menu A/S Problemfelt MENU A/S (MENU) er en dansk design virksomhed og producent. MENU har specialiseret sig indenfor skandinavisk design samt deres evige stræben efter at lave noget originalt. De repræsenterer

Læs mere

portfolio GRAFISK WORKFLOW

portfolio GRAFISK WORKFLOW Grafisk Workflow Opgaven Der skal laves hjemmeside til et lille privat bageri. Kunden ønsker et overskueligt site. Hjemmesiden skal kort og godt fortælle om Skejby Centrets Bageri og deres produkter og

Læs mere

NY IDENTITET TIL SCHWARZ

NY IDENTITET TIL SCHWARZ GRAFISK DESIGN NY IDENTITET TIL SCHWARZ Redskaber: Photoshop Illustrator Kundeprofil: Schwarz er en eksklusiv forhandler af senge og tilbehør i topklavlitet. Med deres store sortiment af kvalitetsmærker

Læs mere

Produkt. Index side GRAFISK DESIGN

Produkt. Index side GRAFISK DESIGN Grafisk design Produkt Index side Produkt Underside - kontakt Redegørelse OPGAVEN I forbindelse med valgfag, som jeg tog i København, havde vi lært forskellige nye funktioner, som vi skulle implementere

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW Hjemmeside - Husk hjelmen. http://mediegrafiker-ats.dk/12gf32med8b/projekt/mette/

GRAFISK WORKFLOW Hjemmeside - Husk hjelmen. http://mediegrafiker-ats.dk/12gf32med8b/projekt/mette/ GRAFISK WORKFLOW Hjemmeside - Husk hjelmen http://mediegrafiker-ats.dk/12gf32med8b/projekt/mette/ Produkt Web sider Index side Underside - Cykelhjelmen - brug den rigtig. Underside - Husk nu cykelhjelmen.

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion...

Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion... Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion... 4 Fase 5: Test... 5 Fase 6: Offentliggørelse... 5 Kanyle-modellen:...

Læs mere

LEDIG JOURNALIST? Gruppe 9 2 semester 1 projekt: Website Janni, Jens, Morten & Mikael

LEDIG JOURNALIST? Gruppe 9 2 semester 1 projekt: Website Janni, Jens, Morten & Mikael LEDIG JOURNALIST? Gruppe 9 2 semester 1 projekt: Website Janni, Jens, Morten & Mikael Indholdsfortegnelse Problemformulering Problemformulering... s. 1 Kommunikation... s. 2 Model... s. 2 Analyse... s.

Læs mere

Grafisk workflow. Hjemmeside til Bærkompagniet

Grafisk workflow. Hjemmeside til Bærkompagniet Grafisk workflow Hjemmeside til Bærkompagniet Dokumentation Opgaven Bærkompagniet skulle have designet og programmeret et website, hvor de kunne præsentere deres produkter samt mulige forhandlere kunne

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Sommerens Store Dille 2014

Sommerens Store Dille 2014 Sommerens Store Dille 2014 Site: http://chicdesigns.dk/hulahopring/index.html Af 1 Shiko Nzorubara Klasse: Mula A 2. Semester Vejleder: Merete Lindemann & Ivan Rosenvinge Frederiksen TABLE OF CONTENTS

Læs mere

Projekt 5 - Porfolio Redesign

Projekt 5 - Porfolio Redesign Projekt 5 - Porfolio Redesign 1 semester - Copenhagen Business School Business School. 1/20 Indholdsfortegnelse Projektbeskrivelse...side 3 Mindmap...side 4 Project Breakdown Structure...side 5 Work Breakdown

Læs mere

Lærere: Jesper Hinchely, Merete Geldermann Lútzen, Morten Rold, Ivan Rosenvinge Frederiksen, Tue Bjerl Nielsen og Marc Kluge. Antal anslag ca. 27711.

Lærere: Jesper Hinchely, Merete Geldermann Lútzen, Morten Rold, Ivan Rosenvinge Frederiksen, Tue Bjerl Nielsen og Marc Kluge. Antal anslag ca. 27711. 1 Fakta ark Projekttitel: Site for a local community Projek url: wp.kleinovich.dk Banner url: kleinovich.dk/christiansoe/bornholmstidende.html Gruppe nr.: 3 Klasse: MULA13 Lærere: Jesper Hinchely, Merete

Læs mere

Eksamensopgave 2012. Aarhusportalen. Melissa Emilie

Eksamensopgave 2012. Aarhusportalen. Melissa Emilie Eksamensopgave 2012 Aarhusportalen Melissa Emilie Indhold Indhold... 1 Aarhusportalen... 2 Projektbeskrivelse... 2 Hvem er kunden... 2 Målgruppe... 2 Hvad ønsker vi at opnå... 2 Temaer... 2 Tidsplan...

Læs mere

SEO-strategi. Kunde logo

SEO-strategi. Kunde logo SEO-strategi Kunde logo Formålet SEO-strategien skal ved udførsel skabe mere trafik til KUNDE, samt styrke deres branding. SEO-strategien skal være med til at belyse nogle af de problematikker som KUNDEløser

Læs mere

MÅLGRUPPE Alle typer af boligselskaber, ejer- og andelsforeninger samt div. institutioner (store som små) på Sjælland. Ikke private kunder.

MÅLGRUPPE Alle typer af boligselskaber, ejer- og andelsforeninger samt div. institutioner (store som små) på Sjælland. Ikke private kunder. GRAFISK DESIGN KUNDEN PA Vaskeriteknik er en enkeltmandsvirksomhed som startede i 2008. Manden bag er Preben, som gennem 14 års brancheerfaring startede sit eget firma op da han føler at han med sit partnerskab

Læs mere

Multimediedesigner. Vedvarende. energi

Multimediedesigner. Vedvarende. energi Multimediedesigner Vedvarende energi Eksamensprojekt 2. sem. maj. 2014 - jun. 2014 Problemstilling Vedvarende energi er en samlebetegnelse for bioenergi, vindenergi, solenergi og andre teknologier, der

Læs mere

innovating communication

innovating communication innovating communication Multimediedesigneruddannelsen, 2. semester Eksamensprojekt, maj 2010 Erhvervsakademiet København Nord, Trongårdsvej 44, Lyngby Indholdsfortegnelse 1.0 Introduktion 1.1 Indledning

Læs mere

Dokumentation. Karen-Louise Fejerskov

Dokumentation. Karen-Louise Fejerskov Dokumentation Grafisk Workflow Et af produkterne, jeg skulle lave, var et redesign af FreQuence s info hjemmeside. A B Punkt 1 Ansvar: Jeg har selv stået for opsætningen af hjemmeside og selv bestemt,

Læs mere

GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW. Endotest website

GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW. Endotest website GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW Endotest website DOKUMENTATION OPGAVEN: Endotest ApS ønskede at redesigne deres hjemmeside, så den fremstår mere professionel og enkel. Derudover skal det nye site præsentere

Læs mere

Dokumentation for hjemmeside til Merry Maids Rengøring ApS.

Dokumentation for hjemmeside til Merry Maids Rengøring ApS. Dokumentation for hjemmeside til Rengøring ApS. Udført af U-TURN konsulentfirma. København den 16.11.01 Multimediedesigner 2. semester Lygten 16 København N Vejleder: Peter Askov Gruppe 8: Allan Jonas,

Læs mere

GRAFISK DESIGN DET DIGITALE PRODUKT - DESIGN AF MIN PRIVATE HJEMMESIDE

GRAFISK DESIGN DET DIGITALE PRODUKT - DESIGN AF MIN PRIVATE HJEMMESIDE GRAFISK DESIGN DET DIGITALE PRODUKT - DESIGN AF MIN PRIVATE HJEMMESIDE Det var på tide med en ny hjemmeside til privat brug. Jeg valgte at starte helt fra bunden i stedet for at ændre på noget eksisterende.

Læs mere

RAPPORT Projekt 4: Website design 10-28.11.2014 Gruppe A3: Anastasia Keller, Jakob Plenge, Rasmus Bernhard, Benjamin Vinje, Raquel Hesdorf

RAPPORT Projekt 4: Website design 10-28.11.2014 Gruppe A3: Anastasia Keller, Jakob Plenge, Rasmus Bernhard, Benjamin Vinje, Raquel Hesdorf RAPPORT Projekt 4: Website design 10-28.11.2014 Gruppe A3: Anastasia Keller, Jakob Plenge, Rasmus Bernhard, Benjamin Vinje, Raquel Hesdorf 1 Web-agency Den første del af opgaven var at skabe en web-agency

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE 2013. Redesign & kodning af website PETER HOLM SVENDEPRØVE 2013 / 5

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE 2013. Redesign & kodning af website PETER HOLM SVENDEPRØVE 2013 / 5 NAVN PÅ OPGAVEN KERNEOMRÅDE SVENDEPRØVE 2013 Redesign & kodning af website PETER HOLM SVENDEPRØVE 2013 / 5 Beskrivelse af opgaven I min fritid modtog jeg en opgave, som bestod i, at redesigne og kode et

Læs mere

Re-design af Bøssehusets hjemmeside Webdesign og webkommunikation, F2012 Iben Kold Thomsen (hold 1) & Morten Mechlenborg Nørulf (hold 2)

Re-design af Bøssehusets hjemmeside Webdesign og webkommunikation, F2012 Iben Kold Thomsen (hold 1) & Morten Mechlenborg Nørulf (hold 2) Introduktion Vores eksamensprojekt er et re-design af Bøssehusets hjemmeside. Bøssehusets er et kulturhus for bøsser, lesbiske og transseksuelle personer beliggende på Christiania. Huset skaber rammerne

Læs mere

1 // Grafisk design. Hjemmesiden før. Kunde. Produkt. Opgave. Målgruppe. Bogforlaget Frydenlund A/S. www.his2rie.dk

1 // Grafisk design. Hjemmesiden før. Kunde. Produkt. Opgave. Målgruppe. Bogforlaget Frydenlund A/S. www.his2rie.dk Kunde Bogforlaget Frydenlund A/S Produkt www.his2rie.dk Opgave Hjemmesiden før Redesign af hjemmesiden www.his2rie.dk, som ejes af forlaget. Min opgave lød på, at udforme et nyt design til hjemmesiden,

Læs mere

Project 5: Portfolio Remake

Project 5: Portfolio Remake Project 5: Portfolio Remake Art is a tree of life. William Blake December 2014 Januar 2015 1. semester, MulA, Multimediedesigner uddannelse Copenhagen Business Academy, Lyngby annastacy.k@gmail.com Indholdsfortegnelse

Læs mere

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 11-05-2015 Affaldshåndtering Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 Hans Rasmussen & Kevin Kumar ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Affaldshåndtering i Grønsted kommune... 2 Krav... 2 Design...

Læs mere

Dokumentation. Workflow. Grafisk produktion. Trine Alexandersen 1. hovedforløb

Dokumentation. Workflow. Grafisk produktion. Trine Alexandersen 1. hovedforløb Dokumentation Workflow Grafisk produktion Trine Alexandersen 1. hovedforløb Jeg har valgt at vise min egen hjemmeside som workflow. Siden er min e-portfolio som skal vise hvad jeg lærer under min uddannelse

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW. Kasper Staal - Portfolio - H2

GRAFISK WORKFLOW. Kasper Staal - Portfolio - H2 GRAFISK WORKFLOW Kasper Staal - Portfolio - H2 Opgaven Denne opgave bestod i at design et website til min egen virksomed 3DService.dk. Websitet skulle være responsivt, og indeholde de mest gængse informationer

Læs mere

MARIA SKAU MADSEN SVENDEPRØVE 2015 WWW.BY-M.DK

MARIA SKAU MADSEN SVENDEPRØVE 2015 WWW.BY-M.DK DOKUMENTATION MARIA SKAU MADSEN WWW.BY-M.DK INDHOLDSFORTEGNELSE OPGAVE BESKRIVELSE.... 5 RESEARCH.... 5 DESIGN.... 5 SPECIFIKATIONER DET TRYKTE MEDIE.... 5 NUVÆRENDE IDENTITET... 6 PRIMÆR OG SEKUNDÆR MÅLGRUPPE....................6

Læs mere

Kommunikation/IT A 2014

Kommunikation/IT A 2014 Kommunikation/IT A 2014 Facebook side projekt Forside Indholdsfortegnelse Formål:... 3 KIE-modellen:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 4 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion...

Læs mere

Media Identity. Creative brand solutions. torsdag den 15. december 11

Media Identity. Creative brand solutions. torsdag den 15. december 11 AGENDA > Målgruppe > Udfordringer > Definering af The Decadent felling > Websiter + webshop > Facebook > Nyhedsbreve > Nedbrydning af proces > Tidsplan, budget > Testmetoder > Opsummering MÅLGRUPPE > Primære

Læs mere

1. SEMESTER SYNOPSIS. Erhvervsakademi Aarhus. Kristian Peter Lund Drewsen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. Semesters Mundtlig Eksamen

1. SEMESTER SYNOPSIS. Erhvervsakademi Aarhus. Kristian Peter Lund Drewsen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. Semesters Mundtlig Eksamen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. SEMESTER SYNOPSIS Den 19 12-2012 Erhvervsakademi Aarhus 1. Semesters Mundtlig Eksamen 1. Semester Synopsis De tre opgaver der er beskrevet i denne synopsis er blevet

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

For at finde en stil til hjemmesiden, starter jeg med at lave et moodboard af alle Mikkalina Glas s produkter.

For at finde en stil til hjemmesiden, starter jeg med at lave et moodboard af alle Mikkalina Glas s produkter. Moodboard opgave design At designe og udforme en ny visuel identitet til Mikkalina Glas, bestående af logo og hjemmeside. For at finde en stil til hjemmesiden, starter jeg med at lave et moodboard af alle

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

REDESIGN AF PORTFOLIO 16. jan. 2015

REDESIGN AF PORTFOLIO 16. jan. 2015 REDESIGN AF PORTFOLIO 16. jan. 2015 Christoffer Møller Jarolics CPH Business Lyngby Multimediedesign Udviklingsprocessen af tilblivelsen af dette projekt redesign af portfolio, vil på de følgende sider

Læs mere

Læringsprogram. Christian Hjortshøj, Bjarke Sørensen og Asger Hansen Vejleder: Karl G Bjarnason Fag: Programmering Klasse 3.4

Læringsprogram. Christian Hjortshøj, Bjarke Sørensen og Asger Hansen Vejleder: Karl G Bjarnason Fag: Programmering Klasse 3.4 Læringsprogram Christian Hjortshøj, Bjarke Sørensen og Asger Hansen Vejleder: Karl G Bjarnason Fag: Programmering Klasse 3.4 R o s k i l d e T e k n i s k e G y m n a s i u m Indholdsfortegnelse FORMÅL...

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING DANSKE BEDEMÆND august 2014 v1.4 1 P a g e INDHOLDSFORTEGNELSE Adgang... 3 Overordnet om Umbraco... 4 Højreklik muligheder i oversigten...

Læs mere

Få mere ud af hjemmesiden - med SEO og gode webtekster... 4. Skab overblik... 4. Fokuser på læseren... 6. Skil dig ud fra mængden...

Få mere ud af hjemmesiden - med SEO og gode webtekster... 4. Skab overblik... 4. Fokuser på læseren... 6. Skil dig ud fra mængden... Indholdsfortegnelse Få mere ud af hjemmesiden - med SEO og gode webtekster... 4 Skab overblik... 4 Fokuser på læseren... 6 Skil dig ud fra mængden... 6 Don t tell me show me... 7 Fokuser på, hvad læseren

Læs mere

Giv mig 5 minutter til at forklare...

Giv mig 5 minutter til at forklare... Daniel Brandt Introduktion Introduktion til online marketing er alt, hvad du foretager dig på internettet med din forretning. Din hjemmeside er typisk der, dine salg kommer fra, derfor skal den være overskuelig

Læs mere

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Dreamtours En visuel identitet skabt af Anders Hanberg, Camilla Sabatinski, Mathis Gallego- Pedersen og Peter Schindler. Den danske multimediedesignklasse - 1.semester

Læs mere

Lær at lave indledning, problemformulering, arbejdsbeskrivelse, konklusion og indholdsfortegnelse

Lær at lave indledning, problemformulering, arbejdsbeskrivelse, konklusion og indholdsfortegnelse Lær at lave indledning, problemformulering, arbejdsbeskrivelse, konklusion og indholdsfortegnelse Lær at lave indledning, problemformulering, arbejdsbeskrivelse og konklusion Indledning, problemformulering,

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW H1 MARIA SCHELDE

GRAFISK WORKFLOW H1 MARIA SCHELDE GRAFISK WORKFLOW H1 MARIA SCHELDE DOKUMENTATION Opgaven Arkitekt Mette Schelde skulle have designet og programmeret et website, hvorpå hun kunne præsentere hendes produkter. Designkrav Sitet skal være

Læs mere

Multimediedesign på CPH-Business URL: www.gracet.dk. Eksamensopgave. Redesign af Portefølje. Grace Grigoria Tsatsaris

Multimediedesign på CPH-Business URL: www.gracet.dk. Eksamensopgave. Redesign af Portefølje. Grace Grigoria Tsatsaris Multimediedesign på CPH-Business URL: www.gracet.dk Eksamensopgave Redesign af Portefølje Grace Grigoria Tsatsaris 14 1 Brainstorm og ideudvikling: Jeg startede med at danne mig et overblik over projektet

Læs mere

Udarbejdelse af grafisk mockup med efterfølgende styling. Tilbud. Oprettelse af site. Kr. 1.500,00. 1. deltager (kan fravælges) Kr. 3.

Udarbejdelse af grafisk mockup med efterfølgende styling. Tilbud. Oprettelse af site. Kr. 1.500,00. 1. deltager (kan fravælges) Kr. 3. PentaCon CMS Responsive sider WYSIWYG editor Skabelon til standard tekstside med overskrift og 1 billede Skabelon til standard tekstside med overskrift og 3 billeder Slideshow på forsiden Nyhedsruller

Læs mere

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Det kan du med HostedShop Design Manager... 3 1.2 Feature list... 3 2. Design... 4 3. Filer og CSS... 4 3.1

Læs mere

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens WordPress vejledning september 2014 INDHOLD Hvad er WordPress 1 Generelt om WordPress 2 Frontend og backend 2 Skrive en blog-tekst (indlæg/post)

Læs mere

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 SENIOR LAND Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096 Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 Michael Himmelstrup eycoco@gmail.com +45 2720 7222 Peter Stillinge Dong peterstillinge.dong@gmail.com

Læs mere

Dokumentation. Efter dokumentationsdelen findes der en stilguide, hvor der argumenteres for de endelige valg i forhold til udseendet.

Dokumentation. Efter dokumentationsdelen findes der en stilguide, hvor der argumenteres for de endelige valg i forhold til udseendet. Dokumentation På de følgende sider findes dokumentation for arbejdsforløbet under portefolioprojektet. Dette består primært af forskellige illustrationer af brainstorm, overvejelser vedrørende informationsarkitektur

Læs mere