Alle beboere i Farum Midtpunkt kan deltage i blokrådsmøderne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alle beboere i Farum Midtpunkt kan deltage i blokrådsmøderne"

Transkript

1

2 DAGSORDEN MIDTPUNKTET 471 til blokrådsmødet tirsdag den 6. maj 2014 kl Godkendelse af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse af referat fra 3. april Meddelelser og debat: a. Indlæg fra gæster b. Blokrådets Forretningsudvalg c. Andre udvalg 5. Blokrådssager: a. Nedsættelse af Blokambassadørudvalg (s 22) 6. Eventuelt Alle beboere i Farum Midtpunkt kan deltage i blokrådsmøderne INDHOLD MIDTPUNKTET 471 Side Indhold 4 Støv, støj og stilladser 5 Brunt nok i forvejen 6 Protest og kritik breve til kommunen 8 Grund til forsigtig optimisme 9 Få en folkehave på Bybækskole grunden 10 Gi' en hånd til Sankt Hans og anden info fra udvalgene 11 ØV nu skal håndværkerne igen ha' adgang til min terrasse! 12 Det bli'r SÅ godt! 14 Alle varmemålere skal skiftes og anden info fra ejendomskontoret 15 Så smuk er Farum Midtpunkt på en forårsnat 16 Tre boliger tre hudlag 18 Mange planter er giftige for børn og dyr, så pas på! 20 Hvem læser hvad hvordan? 21 Kompetence til hvem om hvad! 22 Blokrådssager 24 Referat af Blokrådsmødet 3. april Månedens digt kærligheden pibler frem 32 Praktiske oplysninger 2

3 NYT FRA EJENDOMSKONTORET NYE ÅBNINGSTIDER PÅ EJENDOMSKONTORET FRA 5. MAJ For at kunne yde en bedre service indføres som en forsøgsordning nye åbningstider med virkning fra 5. maj Vi mener, at de nye åbningstider er mere tidssvarende end dem vi har haft i en lang årrække, da vi har konstateret en stor stigning i henvendelser pr. mail som er en nem og hurtig kommunikationsform. Du kan maile til os på adressen: Du er selvfølgelig særdeles velkommen til også fremover at møde personligt op eller at kontakte os telefonisk på Personlig henvendelse: mandag, torsdag og fredag mellem 7:30 9:00 samt mandag i ulige uger mellem 15:00 18:00. Telefonisk henvendelse: tirsdag mellem 8:00 10:00 og torsdag mellem 12: Bemærk! Fra 5. maj vil telefontiden blive mere målrettet, da man kan taste sit opkald direkte til det område som henvendelsen drejer sig om, eksempelvis varme- og teknik. afd. Bemærk! Når du ringer uden for telefontiden, informeres om ejendomskontorets åbningstider samt om muligheden for at indtale en besked på telefonsvareren. Forsøget evalueres og tilpasses løbende frem til endelig evaluering i december Blokrådet orienteres ved hvert møde om månedens erfaringer. PENSIONISTSKOVTUR FREDAG DEN 9. MAJ 2014 Furesø Boligselskab inviterer pensionisterne i Farum Midtpunkt, Nordvænget og Sportsvænget til en forårstur ud i det lysegrønne. Busserne afgår fra: Nordvænget II Ryttergårdsvej nr. 60 kl. 8:00 Farum Midtpunkt busstoppestedet foran Vestblok A kl. 8:10 Vi er hjemme igen kl. ca. 18. OBS! Pensionistskovturen er kun for Furesø Boligselskabs beboere. Sidste tilmeldingsfrist fredag den 2. maj 2014: Nordvænget: tlf Farum Midtpunkt: tlf

4 PROJEKTER PROJEKTER PROJEKTER Af Bente Heltberg, KAB, projektleder BOLIGOMBYGNINGER Ombygningerne fortsætter som planlagt og foregår nu i alle blokke i Nygårdterrasserne. Den første del af arbejdet er meget støjende, da der skæres i beton, laves plads til nye døre og nedbrydes vægge. Det kan være til gene især hvis man har brug for at sove om dagen. I hver blok bliver der opsat information om, i hvilken periode det særligt støjende arbejde vil ske, og hvor længe den samlede byggeperiode er. Der må forventes støj i hele byggeperioden. De første nye boliger i blok 34, 35 og 36 vil være færdige til august. Entreprenør: Ole Jepsen Rådgiver: Dominia A/S LAVTAGE Stilladset er nu opsat på hele blok 35 og 36. Overdækningen vil dække 4-5 tage ad gangen og vil blive flyttet, så snart det nye tag er lagt på. Terrasserne i A, D, E og F boligerne vil være overdækket i 2-3 uger. Stilladset er opsat langs hele vestfacaden og på terrasserne til E og F boligerne. For at stilladset kan opstilles, er det nødvendigt at terrasserne er ryddet. I de to blokke hvor arbejdet er i gang nu, har der heldigvis kun været få tilfælde, hvor beboerne ikke har ryddet. Men når der ikke er ryddet, går arbejdet i stå, og det er dyrt for byggesagen. Det er derfor nødvendigt, at alle beboere i E og F boliger rydder terrassen til den aftalte tid. I god tid før projektet kommer til din blok, vil du få mere information om blandt andet: Hvordan arbejdsprocessen er Eventuel hjælp til flytning af tunge ting Økonomisk tilskud til nye planter og meget mere Der afholdes informationsmøde ca. 3 uger før arbejdet igangsættes i blokken. Der har desværre været flere tilfælde, hvor lastvogne med materialer og stillads har parkeret på stamvejen, så den er blevet spærret. Det er indskærpet over for entreprenøren, at stamvejen ikke må afspærres. Entreprenør: Adserballe & Knudsen A/S Rådgiver: Rambøll PCB-RENOVERING Renoveringen forløber som planlagt. I blok 45 er der fuld gang i reetableringen af boliger og gangstrøg, og den første etape vil være færdig i starten af maj. Vi forventer indflytning til oktober. 4

5 I blok 44 er det selve PCB renoveringen med bortskæring af fuger og sandblæsning der er i gang. Der har været tilfælde, hvor byggepladsen ikke er blevet aflåst, når arbejdstiden er ophørt. Det har medvirket til, at entreprenøren har øget fokus på det, sådan at det sikres, at byggepladsen er aflåst. Hvis du mod forventning skulle se, at der uden for almindelig arbejdstid ikke er lukket til byggepladsen, kan du bruge den almindelige vagtprocedure. Det skal understreges, at der ikke under nogen omstændigheder er adgang til byggepladsen. For at få et godt flow i arbejdet har entreprenøren i nogle tilfælde ansøgt om tilladelse til at arbejde i weekenden. Der bliver givet tilladelse i hvert enkelt tilfælde, og der er ikke en generel tilladelse til at arbejde i weekenden. Der kan gives tilladelse til ikke-støjende arbejde inden for almindelig arbejdstid. Entreprenør: Enemærke & Petersen Rådgiver: Dominia A/S Brug hundetoiletterne ikke friarealer, stier og gangstrøg! Af Berit, Bladudvalget Og skulle uheldet være ude, så ryd op efter din hund den kan ikke selv gøre det. Hundeposer kan gratis hentes på Ejendomskontoret eller i stativet på det nærmeste af de mange hundetoiletter så der er ingen undskyldning for at lade være. Farum Midtpunkt har meget lempelige regler for husdyrhold, hvilket de mange husdyr-ejere er rigtig glade for. Men mange, mange beboere er rigtig meget trætte af efterladenskaber på legepladser, stier ja, sågar på indvendige gangstrøg! 5

6 Indsigelse til forslag til Lokalplan 118 Af Blokrådssekretariatet 6

7 Kritik af Udkast til Støjhandlingsplan Af Blokrådssekretariatet 7

8 M W h SÅDAN GÅR DET MED VARMEFORBRUGET LIGE NU Af Ole Andersen, konsulent for Teknik/Miljø Udvalget Forbrug Forventet Aktuelt Vurdering af marts: Måneden viser en lille bedring i forhold til tidligere i regnskabsåret JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAJ Kilde: KAB, Energiområdet Varmeforbruget i marts var på Budgettet for marts var på Besparelsen var således på MWh (megawatt timer) MWh 889 MWh Besparelsen udgør ca. 32 % i forhold til månedens budget, men marts måned var også meget mild. Der blev kun talt 322 graddage, hvor normalen er 444. Graddagekorrigerer vi forbruget altså tager højde for det milde vejr falder besparelsen dog til 15½ %. I sidste måned så vi et utroligt tæt løb i sammenligningen februar og december forbrugene kunne næsten ikke komme tættere på hinanden. Denne gang sammenligner vi marts og november, da de faktiske graddage for de to måneder også ligger tæt. November med 314 graddage, marts med 322. Novemberforbruget var på MWh, martsforbruget på 1.857: et fald på ca. 6 % og det endda selv om marts havde en spids mere i antallet af graddage. Vi tillader os at tolke det som et positivt signal. 8

9 Lykken er at dyrke sine egne kartofler og gulerødder Af Karen Palsgaard, 63D Foråret nærmer sig hastigt. Det er i disse dage rigtig spændende at cykle forbi folkehaverne på den tidligere sportsplads ved Bybækskolen. Havefolket er i fuld gang, og inden længe vil man kunne opleve, hvordan området forvandles til mange spirende og blomstrende haver. Efter en række givende samtaler med arkitekten forelå der en måned senere et meget spændende forslag til et antal runde nyttehaver på den tidligere sportsplads. I midten af juni 2013 var de fleste udfordringer med ændring af kommuneplan, oprettelse af en forening og dannelse af en bestyrelse overvundet, og de nye muligheder på den tidligere sportsplads kunne præsenteres. På området er der anlagt 3 forskellige havetyper benævnt som henholdsvis A, B, og C. Folkehaver er et borgerinitiativ, der gennem beboersamarbejde i Furesø Kommune søger at etablere grønne byrum. På sportspladsen ved siden af den tidligere Bybækskole er der blevet anlagt en række runde haver med blomster og grøntsager. Målet har været at skabe et frodigt og fredfyldt sted midt i byen, hvor unge og ældre kan mødes i fælles glæde over havearbejdet. Det hele startede i forsommeren 2012, da fem initiativrige kvinder fandt sammen om at omdanne den nedlagte Bybækskoles sportsplads til et rekreativt haverum. Idéen blev præsenteret for borgmester Ole Bondo Christensen, der fandt den spændende. Herefter blev der taget kontakt til arkitekt Kasper Lyneborg, der gav tilsagn om at hjælpe med udarbejdelse af skitseprojekt. En havetype A har en radius på 4 m og koster 100 kr. årligt i kontingent, en havetype B har en radius på 5 m og koster 200 kr. årligt i kontingent, og en havetype C har en radius på 6 m og koster 300 kr. årligt i kontingent. Et medlemskab uden have koster have koster 50 kr. årligt i kontingent. For øjeblikket er der 6 ledige A- haver, 1 ledig B-have og 2 ledige C- haver. Nærmere information på 9

10 NYT FRA BR-FU & ANDRE UDVALG FORÅRETS ÅBENT HUS ARRANGEMENT Afholdes lørdag den 10. maj 2014 mellem kl i Servicecentralen. FØRSTE MØDE I STRUKTURUDVALGET Blokrådet vedtog på april mødet at nedsætte et strukturudvalg. Første møde afholdes tirsdag den 13. maj, kl. 19 i Servicecentralen. Kontaktperson: Niels/112E. BR-FU REPRÆSENTATION 1. juni 2014 er der en plads i BR-FU til blok C frem til 31. maj Husmødet i blok C bedes vælge en repræsentant snarest muligt. Hvis blok C springer over er blok 16 den næste i rækken. SANKT HANS FESTEN 2014 BR-sekretariatet vil gerne i kontakt med beboere, der vil give en hånd med til den praktiske del af arrangement og helst beboere, som er indstillet på, at der også skal ryddes op ved 1-tiden om natten. Tilmeld dig på telefon eller send en mail til AFFALD Har du affald ud over hvad der kan kommes i vores køkkenaffaldscontainere eller genbrugscontainerne til glas, papir og pap? For eksempel jord, lerkrukker, plastic-urtepotter, afklippede grene, opgravede buske/træer, elektronik, sofaer og lignende henvises du til at benytte Genbrugspladsen på Gammelgårdsvej. Genbrugspladsen er åben for kommunens borgere på alle ugens dage i tidsrummet Og måske møder du på Genbrugspladsen naboer, familiemedlemmer, venner og bekendte? Så, gå ikke glip af et smil og venlig bemærkning sorter og aflever fremover dit affald på Genbrugspladsen. BYNATUR I FARUM MIDTPUNKT Gå ikke glip af en aha oplevelse Friarealudvalget indbyder til markvandring torsdag den 15. maj 2014 kl. 19. Start: Servicecentralen, Paltholmterrasserne 15. Tilmelding er ikke nødvendig. FUGLELIVET I FARUM MIDTPUNKT Igen i år guider Thomas Vikstrøm os rundt i bebyggelsen for at se og lytte til vores fugle. Det sker torsdag den 19. juni kl. 19. Start: Servicecentralen, Paltholmterrasserne 15. Tilmelding er ikke nødvendig. 10

11 Beboerdemokrati eller håndværkertyrani? Af Finn, 275E Nu har jeg og mange andre igen, igen fået en såkaldt VARSLING OM ADGANG TIL LEJEMÅLET. Håndværkerne skal nu igen have adgang til de vestvendte terrasser i E og F boligerne. Opsætning af stillads slut april, arbejdet vil foregå fra slut maj og frem til juli. Håndværkerne vil færdes på terrasserne i hele byggeperioden, og jeg og de andre det berører, vil derfor ikke have adgang til vores egne huslejebetalte terrasser, også denne sommer. Jeg skal ifølge dekretet rydde min terrasse, hvor f skal jeg og andre dog gøre af vores ting? Jeg har meget stående og ikke plads til det nogen andre steder, bortset fra at smide mine fine, dyre terrassemøbler i en container! Jeg og andre skal også flytte vore planter fra plantekasserne, hvis vi ønsker at bevare dem, dvs. at alle stauder der har slået rod gennem årene siden sidste renovering, skal graves op og opmagasineres et eller andet sted! Det nemmeste for fremtiden indtil den næste renovering er efterhånden at lade ukrudtet blomstre, og så lade mælkebøtter, tidsler m.m. gro vildt. Det kan da i hvert fald ikke betale sig at investere i sommerblomster, frugtbuske og andet kønt denne sommer, selv om man tilbyder et plantebevis til en planteskole. Skulle jeg så låne en kundevogn fra bytorvet og vralte til Bistrup efter blomster/planter? Jeg forventer dog med de sædvanlige optimistiske prognoser, man udmelder at hele juli også ryger på den konto. Jeg betaler husleje incl. min terrasse. Der må jo så være noget huslejereduktion for den periode jeg ikke kan benytte den, eller hvad? Derudover bygger man og roder overalt, stamveje afspærres, ved Spisehuset var der først en lille omvej, fint nok, nu skal man over en bro. Jeg er da utrolig glad for jeg ikke mere skal færdes, som tidligere, i kørestol eller på krykker med et gevaldigt jernstativ på benet. Jeg var aldrig kommet over den bro ved egen hjælp!!! Det er efterhånden sådan, at jeg og mange andre beboere, der troligt betaler deres husleje, spørger sig selv Er Farum Midtpunkt til for beboerne, eller er bebyggelsen et åbent håndværkertilbud til gavn for entreprenører, deres håndværkere samt visse personer der gerne vil profilere sig selv??? Mange har pga ombygninger måttet flytte ud af de boliger de nogle gange har boet i mange, mange år og indrettet med flotte terrasser. Det kaldes så fint genhusning. Jeg kalder det ekspropriering eller deportering om man vil. Jeg skal aflevere nøgler til min lejlighed senest 3 dage før håndværkerne har brug for adgang til den. Såfremt jeg ikke giver adgang til min egen bolig til den varslede periode, trues vi nu med, at lejemålet kan opsiges eller ophæves hvad er forskellen? jfr. Lov om leje af almene boliger 84 og 90. Er dette beboerdemokrati??? 11

12 Største fornyelse i Farum Midtpunkts historie Af Berit, medlem af Miljøsagsfølgegruppen Kære Finn, Som du sikkert allerede har opdaget, er broen på Vestgangstrøget over gennembrydningen blevet ændret, så den nu er lettere tilgængelig for cyklister og kørestolsbrugere. Projekter i massevis Der er rigtig meget gang i de mange forskellige projekter, som for de flestes vedkommende er en del af den samlede miljøsag. At Farum Midtpunkt iværksatte miljøsagen var en forudsætning for finansieringen af PCB-renoveringen af Birkhøjterrasserne. PCB-renovering Boligerne i Birkhøjterrasserne renses for PCB, får nye gulve og døre og nye køkkener. Det indvendige gangstrøg får ny gulvbelægning og ny belysning. Farum Midtpunkt åbner sig En ny åbning i hele vindeltrappens højde fører fra Frederiksborgvej lige ved busstoppestedet via parkeringsområdet ind til aktivitetsparken. Trappen danner en markant skulptur i åbningen. Aktivitetspark Området mellem Vestgangstrøget og Blok 21s nordligste del omdannes til en aktivitetspark fuld af forskellige muligheder, som strækker sig under Vestgangstrøget ind i parkeringsområdet. Fra aktivitetesparken er der nem adgang til Farum Midtpunkts stier, blandt andet via siddetrapper oppe fra Vestgangstrøget. Fodboldbane Den nedslidte fodboldbane mellem Vestgangstrøget og Blok 21s sydligste del renoveres med bl.a. kunstgræs og siddetrapper. Havestier Siden aflåsningen af blokkenes yderdøre har vi kun haft nordsydgående passage for bløde trafikanter på Vestgangstrøget og Voldstien. Nu etableres et nordsydgående hævet stiforløb, udført i gitterriste af cortenstål (og dermed kun for gående), i de grønne områder mellem parkeringsarealerne, startende i syd mellem blok 13 og 14 og sluttende i nord mellem blok 42 og 43. Lommehaver De lommehaver havestierne starter og slutter i op igennem bebyggelsen, renoveres med forskellige temaer. Belysning Der arbejdes også på et belysningsprojekt, som ud over at belyse graffiti-galleriet i blok As parkeringsområde bl.a. skal markere de steder hvor havestierne krydser stamvejene. Et lysbånd integreres i havestiernes riste, så stierne også kan bruges om aftenen. På Frederiksborgvej langs med vestblokkene varieres belysningen, så indkørslerne til stamvejene fremhæves især ved den nye åbning. 12

13 Boligombygninger Ved at sammenlægge henholdsvis opdele et antal boliger, såvel i terrassehusene som i Blok A, skaber vi et meget tiltrængt mere varieret boligudbud for at imødekomme efterspørgslen på boliger i mellemstørrelse. Lavtage Sideløbende med de øvrige projekter foregår en renovering af lavtagene (taget over stuen i A- og D-lejlighederne). Tagdugen er ikke fornyet siden byggeskadesag 1 omkring Garantien dengang var 10 år, så de har stort set holdt godt, men nu er det nødvendigt at lægge ny tagdug. Samtidig kommer der nyt, oplukkeligt ovenlys i køkkenet, og stuens vestvendte væg efterisoleres. Ombygning af Blok 12 og 13 Blok 12 og 13 ombygges gennemgribende: Blok 12 til plejecenter og Blok 13 til genoptræningscenter. I begge blokke etableres seniorbofællesskaber på øverste etage. Blok 13 vil desuden indeholde andre boliger. Det er det største antal samtidige projekter og den mest gennemgribende fornyelse af Farum Midtpunkt i bebyggelsens godt 40-årige historie og det bli'r så godt!!! Beboerdemokratiet I beboerbladet Midtpunktet er der hele vejen igennem blevet orienteret om de forskellige tiltag der er taget i forbindelse med projekterne, ligesom Blokrådet har taget stilling til dem (se f.eks. MP454, november 2012). Siden Midtpunktet 470 er orienteringen i bladet samlet under banneret "Projekter". Alle beboere har via deltagelse i deres husmøde og mandat til deres blokrådsrepræsentanter medindflydelse på, hvilke projekter der skal gennemføres, og hvilken udformning de skal have. Hvis der ikke holdes husmøder i en blok, hjælper nogle af os "gamle rotter" gerne blokken i gang igen. Gener for beboerne Jeg kan godt forstå frustrationen over igen, igen, igen at skulle rydde sin terrasse og ikke kunne bruge den her i foråret; det er rigtig surt! Men det er desværre nødvendigt for at få den optimale arbejdsgang i forhold til den helt nødvendige renovering af lavtagene og efterisolering af vestgavlene i A- og D- lejlighederne. Ud over den nu gennemførte genhusning af beboerne i Birkhøjterrasserne (PCB-renovering) og i Blok 12 og 13 (ombygning til plejecenter og genoptræningscenter) genhuses beboerne i et antal boliger i forbindelse med boligombygninger. Genhusningen sker med størst mulig hensyntagen og hjælp til de berørte beboere. Farum Midtpunkt savner og har altid savnet boliger i mellemstørrelsen, og derfor har Blokrådet godkendt, at et antal etværelses boliger sammenlægges, og et antal toplansboliger opdeles, så der opstår et antal boliger i mellemstørrelse. Og til slut: Den skrappe formulering i varsling om adgang til boligen skyldes, at varslingen skal kunne holde vand i en eventuel boligretssag. Det er derfor den indeholder henvisninger til de paragraffer i loven, som handler om opsigelse eller ophævelse af lejemålet (en opsigelse giver længere fraflytningsvarsel end en ophævelse). 13

14 NYT FRA EJENDOMSKONTORET UDSKIFTNING AF VARMEMÅLERE OG ÅRSAFLÆSNING AF VANDMÅLERE I perioden 2. juni 27. juni udskiftes varmemålere i alle boliger, og vandmålerne aflæses. Beboerne vil blive varslet 14 og 3 dage før montørerne skal have adgang til boligen med præcise oplysninger om tidspunkt med mere. HVORFOR SKAL VARMEMÅLERNE DER BLEV OPSAT SIDSTE ÅR, ALLEREDE UDSKIFTES? Desværre har det vist sig, at nogle af produktionspartierne af Futura+ varmemålere har en potentiel risiko for fejl. De målere der er leveret og monteret i Farum Midtpunkt, kan være fra et af disse produktionspartier. Det er ikke alle de installerede målere der er i risikogruppen, men målere med fejl er sandsynligvis fordelt i de fleste boliger i Farum Midtpunkt. Det er derfor blevet besluttet at udskifte samtlige varmemålere i Farum Midtpunkt for at sikre, at der ikke forsat kan være målere med denne fejl. Udskiftningen af varmemålerne vil ske i forbindelse med årsaflæsningen af vandmålerne. VARMEREGULERING Muligheden for dag- og natsænkning af varmetilførslen til alle lejligheder i Terrassehusene er tilbage. DE SKAL VISE LEGITIMATION Af BR-FU & EJK NYT RENGØRINGSSELSKAB 1. maj overtager Forenede Service A/S trappevask med mere efter ISS. FORÅRSRENGØRING I maj måned spules spindeltrapper efter en fastlagt turnus. Herudover foregår almindeligt renholdelses- og vedligeholdelsesarbejde. ARBEJDSKØRSEL Der er arbejdskørsel på alle stamveje. Se dig godt for, når du færdes i parkeringsområdet og på stamvejen. Alle der arbejder for Farum Midtpunkt (ansatte og tilknyttede håndværkere) har letgenkendelig billed-legitimation. Forlang altid at se legitimation før du lukker håndværkere ind i din bolig. 14

15 Farum Midtpunkt by night Foto: Anna Riis Sprange, 25E 15

16 EN VISIONÆR KUNSTNER Af Annelise, 2.c. Den østrigske multikunstner, F. Hundertwasser, som i øjeblikket har et brag af en udstilling på kunstmuseet Arken, hævder, at mennesker har tre boliger eller er omsluttet af tre hudlag. Det første er kroppens hud, som når den er ung, føles glat og elastisk, og når den er gammel, løs og rynket. Uanset personernes hudfarve. Det andet hudlag er tøjet, som for os danskere ofte består af cowboybukser, nederdel og jakke, eller stangtøj fra COOP og H & M. Mange af de yngre indvandrere har overtaget danskernes vestlige tøjstil. Men de ældre indvandrere, fortrinsvis tyrkiske kvinder fra små landsbyer, går stadigvæk efter 30 år i Danmark, med lange mørke gevandter og tætsluttende hovedtørklæder, mens deres mænd går i gammeldags jakkesæt med brede bukser. En del indvandrerkvinder fra andre muslimske lande følger Koranens anvisninger og bærer en abaya, en lang løs frakkekjole, der skjuler de kvindelige former og en hijab, et hovedtørklæde, der skjuler hår og hals. Mange kvinder fra Iran bærer en chador der dækker både hoved og krop, og en niqab der dækker ansigtet delvist eller kun lader øjnene fri. Kvinder fra Afghanistan bærer en lyseblå burka, der dækker kroppen fra top til tå med et lille netgardin for øjnene. Mændene i Mellemøsten bærer ofte en dishdasha, en lang hvid kaftan eller kjole med lange bukser indenunder. Kvinder fra Indien har ofte farvestrålende sarier og et langt tørklæde løst om håret. Mændene undertiden en hvid dhoti og kurta. Dhotien er et langt stykke stof som man vikler om benene og binder rundt om livet. Kurtaen er en lang løsthængende trøje som ofte bæres over dhotien. Men både for mænd og kvinder varierer tøjet fra region til region og kan være både religiøst og politisk motiveret. Kvinder fra Vietnam er undertiden klædt i en áo dài, en tunika med høje slidser i siden og løse pyjamaslignende bukser. En del nordafrikanske og ægyptiske kvinder bærer også en form for abaya og mændene en djellaba, en lang kjortel og en haik, en turban. 16

17 Og nogle afrikanske kvinder bærer en sakarawi, som består af et langt farverigt stykke bomuldsstof, der vikles om kroppen. Dertil et kunstfærdigt draperet hovedtørklæde. Men deres dragt er ikke religiøst inspireret. I visse tilfælde kan den være politisk motiveret. Og så er der det tredie hudlag, boligen, som kan være en stor lys lejlighed med ateljervinduer og flere terrasser her i Farum Midtpunkt. Møbleret hos de ældre med teaktræsmøbler fra 70-erne. Med lyse Ikeamøbler fra 80-erne og 90-erne eller måske genbrugsmøbler købt på et af de mange lokale loppemarkeder. skønhed, som han dog nok ville ha' dækket med mosser, svampe og slyngplanter. I det hele taget ville han sikkert ha' udfyldt alle revner, sprækker og åbninger med grønne vækster. Han ville også ha' værdsat græstørvstagene, de mange terrasser og tilløb til hængende haver, hvor FMs arkitekter har forsøgt at skabe glidende overgange mellem inde- og udemiljøer. Den smukke beplantning mellem blokkene, på friarealerne og de mange små pladser med borde og bænke, der gir mulighed for uformelt samvær beboerne imellem. Men for at hans credo "et liv i harmoni med naturen" bedst muligt kunne udmøntes, ville han nok ha' ønsket flere økologiske tiltag, såsom nyttehaver oppe på tagene og birkhøjmarken, vandbassiner, recyklerende springvand med mere. Og så ville han helt sikkert ha' tilskyndet beboerne til en mere personlig og farverig markering af deres lejlighed/blok. Hundertwasser ville næppe ved første blik være faldet for FMs skuffedariske arkitektur, fordi han ikke brød sig om lige linier og beton. Hans egne farverige bygninger og malerier er domineret af cirkler, spiraler og bølgende linier og en symfoni af pangfarver oversprøjtet med guld og sølvstænk. Men han ville uden tvivl ha' påskønnet cortenpladernes eroderende Han havde for eksempel et forslag om, at hver beboer i armslængde ud fra sit vindue skulle spraymale et personligt logo. Men det er nok at gå lidt for vidt, for vi er mange, som finder FM meget smukt som det fremstår i dag i al sin grønne frodighed. Det kan dog varmt anbefales at aflægge Hundertwassers udstilling på Arken et besøg. (Udstillingen varer til 1. juni, red.bem.) 17

18 Dyrker du gift på terrassen? Af Gerd Karlsen, 206G Hjem med små børn er i de fleste tilfælde børnesikrede. Forældrene har placeret skadelige genstande uden for børnenes rækkevidde eller låst dem væk, så man undgår, at børnene skader sig selv eller andre. MEN hvor mange hjem er lige så forsigtige, når det drejer sig om deres hus-, kæle-/familiedyr? Det er ikke kun kemikalier og medicin, der kan skade vore kæledyr! Mange ganske almindelige planter inde og ude kan også være giftige. Derfor igen i år denne lille artikel som indgang til forår/sommer plantningsperioden. Her er en række af de mest almindelige giftige forekomster: Plante: Abrikos Benbræk Benved Bittersød natskygge Bjerg laurbær Bjørneklo Blåregn Dansk ingefær Dieffenbachia Druehyld Efeu, vedbend (engelsk + baltisk) Filodendron Fingerbøl FRUGTER: Blommer Ferskener Kirsebær Pærer Æblekerner Galnebær Gift vedbend, sumak Gifttyde Guldregn Hestekastanie Hortensia Hundepersille Hyacint Høsttidløs Johannesbrødtræ Julerose Kartoffel Giftig del: frø Hele planten Hele planten bark, blade, frø Hele planten Hele planten bark, blade, bær blade, bær blade kerner kerner kerner kerner (Det er frøene.) bark, blade, frø skud, frugter, frø bark, blade, bær moden, umoden rodknold, spirer Plante: Klinte Koral kirsebær Koral ranke Korsved Kristi Tornekrone Kristtorn Krokus Kærmyse Laurbær-dafne Liljekonval Mandel Mistelten Morgenfrue Natskygge Nerie Nyserod Pigæble Påskelilje Rabarber Ranunkel (smørblomst) Riddersporer Rhododendron Skarntyde Snerle Stormhat Taks Tobak Valmue Valnød Vortemælk Giftig del: bark, blade, bær bark, blade, bær blade og bær blade og bær bark, blade, blomster blade og blomster frugten/nødden hvide bær løg blade bark og blade blade, frø, unge planter frø og rødder frø grønne skaller 18

19 De planter, der er fremhævet i oversigten, er dødeligt giftige både for børn og dyr, så de bør aldrig forefindes på terrasser, hvor der færdes børn og dyr. Hvis dyret/barnet har spist: Har din hund eller dit barn spist af en giftig plante, så forsøg at finde ud af, hvor meget der er konsumeret, og hvilken plante, det drejer sig om. Hold øje med symptomer notér ned. Ring straks til dyrlæge- eller lægevagten og følg den instruktion du får. Forgiftede dyrs/børns chance for at overleve/komme sig afhænger af din reaktions hurtighed. MEN skil dig dog af med de giftige planter der er ingen bedre kur end forebyggelse. Hvis du ikke vil skille dig af med planterne, så anbring dem i det mindste uden for barnets/dyrets rækkevidde! Sørg for at barnet/dyret ikke kan komme til planterne, når de er uden opsyn. (Kilde: Chow-bladet) SENIORKLUBBEN Holder åbent hus tirsdag den 6. maj kl Og i denne forbindelse laver vi loppemarked. Kom og kig find lige det du ikke kan undvære. Køb en kop kaffe/the og hjemmebagt kage. Kom og hils på os, Nygårdsterrasserne 215 ved siden af købmand og varmestue. Hilsen fra Seniorklubben 19

20 BR-FU læser vedtægterne som Fanden læser Biblen Af Niels, 112E Det skete igen på BR-møde 470. Sagen om nye åbningstider på ejendomskontoret blev ikke fremlagt som en BR-sag. Nej, BR-FU aftalte ændringen med KAB, og på samme måde som med forsikringssagen stod der blot en notits i Midtpunktet. Sagen gav anledning til en heftig debat. Det blev påpeget at BR-FU ikke har mandat til at indgå en sådan aftale med ejendomskontoret. BR-FU med BA.jur., kandidatstuderende Tobias 143E som ordfører/ dirigent henviste til Blokrådets forretningsorden 17 stk. 7 som juridisk grundlag for BR-FUs kompetencerettigheder. Nu sidder vi almindelige mødedeltagere ikke lige med vedtægterne i hånden, og derfor er det nødvendigt at gengive den originale tekst for at forebygge sådanne manipulerende argumenter. Det burde ikke være nødvendigt. Mødedeltagerne skal kunne stole på tillidsrepræsentanternes oplysninger målet er vel at tjene vi lejeres interesser bedst muligt. Det er nu påfaldende, at inderkredsen med FURBO bestyrelse og andre normale paragrafryttere ikke reagerede på BR-FUs omgåelse af bestemmelserne. LUK RADIATOREN ÅBN DØREN Af Ejendomskontoret Når foråret kalder dig ud på terrassen, så husk at lukke for radiatoren, når du åbner terrassedøren. Blokrådets forretningsorden 17 BR-FU er BRs sekretariatet og varetager således normalt alle praktiske opgaver i forbindelse med BR-møder. BR-FU ekspederer BRs beslutninger og fungerer som BRs forretningsfører mellem BR-møderne, herunder forestår korrespondancen og anden kontakt med KAB og andre, i det omfang dette arbejde ikke kan varetages af udvalg, arbejdsgrupper eller andre dertil særligt udpegede. Stk. 7. BR-FU har ansvaret for, at alle sager behandles ved videresendelse til udvalg eller arbejdsgrupper, eventuelt at der nedsættes et BR-udvalg til behandling af den pågældende sag. Er dette ikke muligt fx af tidsmæssige årsager behandler BR-FU sagen og orienterer BR ved først givne lejlighed. Her er det de sidste par linjer BR- FU bruger. Bedøm selv der var ikke et tidspres, og at det var BR-FU der havde indgået aftalen, blev ikke oplyst. Struktur udvalg På BR mødet oplyste BR-FU at de selv ville arbejde med strukturforbedringer sideløbende med det vedtagne struktur udvalg. Igen ser vi en tilsidesættelse af bestemmelserne i 17. BR-FU er forpligtiget til at overdrage sagen til det af BR nedsatte udvalg, eller at indgå i udvalget således at alle gode kræfter samles om at komme frem til det bedst mulige resultat. (Tobias titel er rettet af redaktionen) 20

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00.

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00. 1 Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00. I mødet deltog: Merrit Rosberg Susanne Kabali Dennis Villumsen John Barzel Thomasberg Barbara Cros (Gik efter en time) Fraværende med afbud:

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 17. april 2013 onsdag den 20. marts 2013 kl. 17.00 i beboerlokalet Bispebjerg Bakke 7, kld.

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45. DIRIGENT: MADS AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Klaus Kæstel, Freddy, Mads, Pia H., Karin, Sussie, Knud og Aase. Afbud fra Ejendomsinspektør Per Nielsen, David og Pia K. AD. 2. Godkendelse af

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009 1. Valg af dirigent Henrik Berg blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. 2. Valg af stemmeudvalg

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 09.05.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.05.04 kl. 18.30-21.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 09.05.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.05.04 kl. 18.30-21. DIRIGENT: ARNE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, David, Pia H., Torben, Klaus, Arne, Pia K., René, Aase. Afbud fra varmemester Per Nielsen. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 5. Godkendt, ingen bemærkninger.

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, Freddy, David, Pia H.,Torben, Klaus, Pia K., René, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 8. Godkendt,

Læs mere

Oplysning om Afdeling:

Oplysning om Afdeling: Oplysning om Afdeling: Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen vælges af og blandt beboerne på beboermødet. Det er afdelingsbestyrelsens opgave mellem beboermøderne at varetage det løbende samarbejde

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Til beboerne 2. april 2014 Hermed fremsendes referat for Ordinært afdelingsmøde i selskabslokalet, Dahliahaven 134 Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 19.00 Til stede

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen:

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen: Referat fra ejerforeningen matr.nr. 27 C Nørre Tranders Sofievej 40-246, 9000 Aalborg - generalforsamling onsdag den 13. januar 2010 kl. 19.00, afholdt i gildesalen i kælderen. Repræsenterede var følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT. 3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde afholdt den 12. december 2013.

REFERAT. 3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde afholdt den 12. december 2013. 181-135 REFERAT Bestyrelsesmøde 30. januar 2014 17:00 Møde indkaldt af Helle Nilsson Schmidt, administrationen Deltagere: Henrik Brønd HB Bent Nielsen BN Kjeld Petersen KP Bo Bierbaum BB Poul Tychsen PT

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, Pia H. David, Torben, Arne, Pia K. Aase, René. Afbud, Esbern Ott, Per Nielsen, Klaus. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 4. Rettelse til referat fra

Læs mere

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Referat: Thomas Begulic blev valgt som dirigent og Kjeld Skelmose blev valgt som referent.

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Referat: Thomas Begulic blev valgt som dirigent og Kjeld Skelmose blev valgt som referent. Den 3. december 2014 Referat Mødeart: Afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødested: Selskabslokalet Nyborggade 11, 1. sal Mødedato: 2. december 2014 2100 København Ø

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Sara Terp Uhre byder velkommen, og præsenterer sig selv og boligselskabets øvrige medarbejdere ved mødet: Morten Hove Andersen og Lene Merrild.

Sara Terp Uhre byder velkommen, og præsenterer sig selv og boligselskabets øvrige medarbejdere ved mødet: Morten Hove Andersen og Lene Merrild. REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Torsdag den Klokken 19.00 21.10 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 7 beboere fra 7 husstande Sara Terp Uhre,

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset

Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset ONM, den 24-5-11 Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset 1. Møde med beboere 2. Godkendelse af referat 3. Godkendelse af dagsorden 4. Informationer fra Varmemester/Inspektør

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159.

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159. Referat af ordinær generalforsamling og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling torsdag 3. april 2014 kl. 19.00 Uddannelsescentret Gribskov, Fællesrum, Skolegade 43. (tæt ved kulturhusets sale).

Læs mere

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Deltagere: ca. 81 beboere ( 69 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Christian

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen.

Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 9,09.13 Beslutningsreferat af: Referat nr. 11 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.09.13 kl. 18.30 21.15 september 2013 DIRIGENT: SUSSIE TRANEKÆR

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Journal nr. 585 29. januar 2007 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus År 2007, tirsdag, den 23. januar,

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Ternevænget 1 6360 Tinglev Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 7 Buen, Stubbæk og Sejsbjerg, Stubbæk Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 16.

Læs mere

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Ad 1) Valg af ordstyrer og prøvelser af mandater Finn B Nielsen blev foreslået og valgt som ordstyrer. Der var 10 stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen.

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Amagerbrogade 268, København S UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15. DIRIGENT: SUSSIE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., Mads, Karin, Pia K., David, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 10. Rettelse til AD. 4 pkt. e.

Læs mere

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7 GENHUSNING Information om genhusning af beboere i afdeling 7 BoligKorsør marts 2013 INDHOLD Genhusningspjecen...1 Hvad betyder genhusning?...3 Muligheder for genhusning...5 Udgifter i forbindelse med flytningen...10

Læs mere

Beboermøde for lejerne i Mikkelborg Park. Tirsdag d. 25. marts 2014 Beboerrepræsentationens årsberetning

Beboermøde for lejerne i Mikkelborg Park. Tirsdag d. 25. marts 2014 Beboerrepræsentationens årsberetning 1. Beboerrepræsentationen (BR) 2. Ejerforeningen og samarbejdet 3. Blue Vision Beboermøde for lejerne i Mikkelborg Park Tirsdag d. 25. marts 2014 Beboerrepræsentationens årsberetning 4. Vedligeholdelse

Læs mere

Referat Afdelingsbestyrelsens møde i fælleslokalerne tirsdag 8. januar 2013, kl. 16.30 20.00

Referat Afdelingsbestyrelsens møde i fælleslokalerne tirsdag 8. januar 2013, kl. 16.30 20.00 Referat Afdelingsbestyrelsens møde i fælleslokalerne tirsdag 8. januar 2013, kl. 16.30 20.00 http://www.islandsplads.dk Tilstede: Tony (dirigent), Vagn, Ulla, Frederikke, Svend, Henning og Niels (referent)

Læs mere

INFORMATION OM RENOVERING

INFORMATION OM RENOVERING INFORMATION OM RENOVERING HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 BLÅ SIDER GULE SIDER GRØNNE SIDER INFORMATION OM RENOVERINGEN - side 4 Hvordan bliver hele afdelingen forbedret, og hvad er planerne for områderne

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

AAB Afd.18. 1.oktober 2015. Blad nr. 7 BEBOERINFO

AAB Afd.18. 1.oktober 2015. Blad nr. 7 BEBOERINFO AAB Afd.18 1.oktober 2015 Blad nr. 7 BEBOERINFO Kære Beboere Efteråret har meldt sin ankomst, med det følger mange opgaver i afd.18 blandt andet afdelingsmødet som blev afholdt torsdag d. 3. september

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

Generel drøftelse af udvalgsarbejdet samt brug af Facebook grupper for afdelingens beboere.

Generel drøftelse af udvalgsarbejdet samt brug af Facebook grupper for afdelingens beboere. Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 11. februar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Bellahøj l og ll, tirsdag d. 03.02.15 - kl.17 i. Thomasberg (fra kl. 17.55) og suppleant Majid Tim Zakaria

Referat af bestyrelsesmøde Bellahøj l og ll, tirsdag d. 03.02.15 - kl.17 i. Thomasberg (fra kl. 17.55) og suppleant Majid Tim Zakaria Referat af bestyrelsesmøde Bellahøj l og ll, tirsdag d. 03.02.15 - kl.17 i bestyrelseslokalet I mødet deltog: Claus Dilling, Merrit Rosberg, Barbara Cros, John Steen Johansen, John B Thomasberg (fra kl.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Beboer nyt LATHYRUS 1

Beboer nyt LATHYRUS 1 1 Beboer nyt Indholdsfortegnelse: Side 2: Side 3: Side 4: Side 4: Side 5: Side 6 og 7: Side 8: Side 9: Side 10 og 11: Side 12: Facebook. Bjarne Nederby Jessen. Nye beboer. Legepladsudvalget. Storskraldsordningen.

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 17-12-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 47 & 51 1

Velkommen til etapemøde! 17-12-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 47 & 51 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Løget Høj 47 & 51, afd. 41! Facader - Rækkehusene får nye vinduer - Rækkehusene får nye facader - Rækkehusene får nye overdækninger mod haven Boligen - køkken og

Læs mere

GENERALFORSAMLINGS-REFERAT

GENERALFORSAMLINGS-REFERAT J.nr. 200139 GENERALFORSAMLINGS-REFERAT Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i EJERFORENINGEN BISTRUP PARK i festsalen, Bistrupskolen, Nordvanggårdsvej 17, 3460

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Jeg vil som jeg plejer aflægge beretning, der dækker tidsrummet fra sidste generalforsamling til dato. Administrationen. FA09 har for nylig fået nye lokaler

Læs mere

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 Torsdag den Klokken 19.00 21.15 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 30

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 ALMENBO AFDELING 14 Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 Benny bød velkommen 1. Valg af dirigent og referent Flemming blev valgt til dirigent. Hanne referat 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00 DIRIGENT: KARIN AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, 1. mand Niels Nielsen, Freddy, Pia H. David, Karin, Mads, Pia K. Aase. AD. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5.

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5. Referat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Åparken 6 torsdag den 2. april 2009 kl. 18.30 i Lokalcenter Møllestien, Grønnegade 10, 8000 Århus C. Tilstede var repræsentanter fra følgende

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde (budgetmøde)

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde (budgetmøde) Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde (budgetmøde) Afdeling 1-3031 Danalund Mødedato: 25. juni 2013 Til stede: Afbud: Ellen Vedelsby, Bjørn Dam, Hanne Rasmussen, Niels Peter Rasmussen, Lise Christensen

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 14

VELKOMMEN TIL AFDELING 14 «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 14 GOLFPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. onsdag, den 14. maj 2008, kl. 19.00, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. onsdag, den 14. maj 2008, kl. 19.00, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Rømersgade 9 1362 København K. Tlf. 33 14 11 19 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården onsdag, den 14. maj 2008,

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

Generalforsamling referat

Generalforsamling referat Generalforsamling referat Omkring 40 lejere var mødt op til den lovligt varslede generalforsamling i Mikkelborg Park tirsdag den 12. marts 2013. Efter at deltagerne havde forsynet sig med øl, vin, vand

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00 Afholdelse hos Agnethe, Violvej 140B. Dagsorden: i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Horsens d. 7. april 2015 OBS vi mødes

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter.

B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter. Ændret 25.9.2014 Ændret 07.2.2013 Ændret 10.5.2012 Ændret 01.9.2011 Pr. December 2007 B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter. Vedtægter 1.0 Foreningens navn Foreningens

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 24. november 2014 Referat af Mødedato og tid Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård tirsdag

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Dato 3. juni 2015 kl. 19.00 Sted Malene Bach, Grønnemose Alle 21 A Deltagere Fra afdelingen: 12 lejemål Fra fsb: Flemming Falk Andersen, Line

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat af beboermøde d. 20. april 2006

Referat af beboermøde d. 20. april 2006 Referat af beboermøde d. 20. april 2006 Fremmødte: - Bjarke F11 - Christian F5 - Elsebeth F1 - Kim F1 - Kim C6 - Christian B4 - Per KK - Lisbeth KK - Jørgen KK Ikke mødt:... Referent: Christian F5 Dagsordenen

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

AB Toftevang. Nyhedsbrev

AB Toftevang. Nyhedsbrev AB Toftevang Nr. 5/Dec. 2012 Nyhedsbrev Bestyrelsen ønsker alle i Toftevang en rigtig God Jul og et Godt Nytår Kontakt til bestyrelsen: Formand Peter Sørensen, Toftevang 40, 1.th. tlf. 21727973 Næstformand

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945

Vorup Boligforening af 1945 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden for bestyrelsesmøde Tirsdag den 15. januar 2013 kl. 16.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Dagsorden bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af 1945-15.01.2013 side

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA)

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Referat af bestyrelsesmøde 24/6-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Fraværende: Charly Witt (eksamen)

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Deltagere: Søren Christiansen, Boligselskabet Baldersbo Michael Hesselberg,

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Dagsorden og referat af bestyrelsesmøder Dato: Dagsorden Bestyrelsesmøde d. 25.03.2015 Deltagere ved mødet: Jakob Modigh, Jørn Christensen, Einar Estrup, Helle

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere