Alle beboere i Farum Midtpunkt kan deltage i blokrådsmøderne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alle beboere i Farum Midtpunkt kan deltage i blokrådsmøderne"

Transkript

1

2 DAGSORDEN MIDTPUNKTET 471 til blokrådsmødet tirsdag den 6. maj 2014 kl Godkendelse af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse af referat fra 3. april Meddelelser og debat: a. Indlæg fra gæster b. Blokrådets Forretningsudvalg c. Andre udvalg 5. Blokrådssager: a. Nedsættelse af Blokambassadørudvalg (s 22) 6. Eventuelt Alle beboere i Farum Midtpunkt kan deltage i blokrådsmøderne INDHOLD MIDTPUNKTET 471 Side Indhold 4 Støv, støj og stilladser 5 Brunt nok i forvejen 6 Protest og kritik breve til kommunen 8 Grund til forsigtig optimisme 9 Få en folkehave på Bybækskole grunden 10 Gi' en hånd til Sankt Hans og anden info fra udvalgene 11 ØV nu skal håndværkerne igen ha' adgang til min terrasse! 12 Det bli'r SÅ godt! 14 Alle varmemålere skal skiftes og anden info fra ejendomskontoret 15 Så smuk er Farum Midtpunkt på en forårsnat 16 Tre boliger tre hudlag 18 Mange planter er giftige for børn og dyr, så pas på! 20 Hvem læser hvad hvordan? 21 Kompetence til hvem om hvad! 22 Blokrådssager 24 Referat af Blokrådsmødet 3. april Månedens digt kærligheden pibler frem 32 Praktiske oplysninger 2

3 NYT FRA EJENDOMSKONTORET NYE ÅBNINGSTIDER PÅ EJENDOMSKONTORET FRA 5. MAJ For at kunne yde en bedre service indføres som en forsøgsordning nye åbningstider med virkning fra 5. maj Vi mener, at de nye åbningstider er mere tidssvarende end dem vi har haft i en lang årrække, da vi har konstateret en stor stigning i henvendelser pr. mail som er en nem og hurtig kommunikationsform. Du kan maile til os på adressen: Du er selvfølgelig særdeles velkommen til også fremover at møde personligt op eller at kontakte os telefonisk på Personlig henvendelse: mandag, torsdag og fredag mellem 7:30 9:00 samt mandag i ulige uger mellem 15:00 18:00. Telefonisk henvendelse: tirsdag mellem 8:00 10:00 og torsdag mellem 12: Bemærk! Fra 5. maj vil telefontiden blive mere målrettet, da man kan taste sit opkald direkte til det område som henvendelsen drejer sig om, eksempelvis varme- og teknik. afd. Bemærk! Når du ringer uden for telefontiden, informeres om ejendomskontorets åbningstider samt om muligheden for at indtale en besked på telefonsvareren. Forsøget evalueres og tilpasses løbende frem til endelig evaluering i december Blokrådet orienteres ved hvert møde om månedens erfaringer. PENSIONISTSKOVTUR FREDAG DEN 9. MAJ 2014 Furesø Boligselskab inviterer pensionisterne i Farum Midtpunkt, Nordvænget og Sportsvænget til en forårstur ud i det lysegrønne. Busserne afgår fra: Nordvænget II Ryttergårdsvej nr. 60 kl. 8:00 Farum Midtpunkt busstoppestedet foran Vestblok A kl. 8:10 Vi er hjemme igen kl. ca. 18. OBS! Pensionistskovturen er kun for Furesø Boligselskabs beboere. Sidste tilmeldingsfrist fredag den 2. maj 2014: Nordvænget: tlf Farum Midtpunkt: tlf

4 PROJEKTER PROJEKTER PROJEKTER Af Bente Heltberg, KAB, projektleder BOLIGOMBYGNINGER Ombygningerne fortsætter som planlagt og foregår nu i alle blokke i Nygårdterrasserne. Den første del af arbejdet er meget støjende, da der skæres i beton, laves plads til nye døre og nedbrydes vægge. Det kan være til gene især hvis man har brug for at sove om dagen. I hver blok bliver der opsat information om, i hvilken periode det særligt støjende arbejde vil ske, og hvor længe den samlede byggeperiode er. Der må forventes støj i hele byggeperioden. De første nye boliger i blok 34, 35 og 36 vil være færdige til august. Entreprenør: Ole Jepsen Rådgiver: Dominia A/S LAVTAGE Stilladset er nu opsat på hele blok 35 og 36. Overdækningen vil dække 4-5 tage ad gangen og vil blive flyttet, så snart det nye tag er lagt på. Terrasserne i A, D, E og F boligerne vil være overdækket i 2-3 uger. Stilladset er opsat langs hele vestfacaden og på terrasserne til E og F boligerne. For at stilladset kan opstilles, er det nødvendigt at terrasserne er ryddet. I de to blokke hvor arbejdet er i gang nu, har der heldigvis kun været få tilfælde, hvor beboerne ikke har ryddet. Men når der ikke er ryddet, går arbejdet i stå, og det er dyrt for byggesagen. Det er derfor nødvendigt, at alle beboere i E og F boliger rydder terrassen til den aftalte tid. I god tid før projektet kommer til din blok, vil du få mere information om blandt andet: Hvordan arbejdsprocessen er Eventuel hjælp til flytning af tunge ting Økonomisk tilskud til nye planter og meget mere Der afholdes informationsmøde ca. 3 uger før arbejdet igangsættes i blokken. Der har desværre været flere tilfælde, hvor lastvogne med materialer og stillads har parkeret på stamvejen, så den er blevet spærret. Det er indskærpet over for entreprenøren, at stamvejen ikke må afspærres. Entreprenør: Adserballe & Knudsen A/S Rådgiver: Rambøll PCB-RENOVERING Renoveringen forløber som planlagt. I blok 45 er der fuld gang i reetableringen af boliger og gangstrøg, og den første etape vil være færdig i starten af maj. Vi forventer indflytning til oktober. 4

5 I blok 44 er det selve PCB renoveringen med bortskæring af fuger og sandblæsning der er i gang. Der har været tilfælde, hvor byggepladsen ikke er blevet aflåst, når arbejdstiden er ophørt. Det har medvirket til, at entreprenøren har øget fokus på det, sådan at det sikres, at byggepladsen er aflåst. Hvis du mod forventning skulle se, at der uden for almindelig arbejdstid ikke er lukket til byggepladsen, kan du bruge den almindelige vagtprocedure. Det skal understreges, at der ikke under nogen omstændigheder er adgang til byggepladsen. For at få et godt flow i arbejdet har entreprenøren i nogle tilfælde ansøgt om tilladelse til at arbejde i weekenden. Der bliver givet tilladelse i hvert enkelt tilfælde, og der er ikke en generel tilladelse til at arbejde i weekenden. Der kan gives tilladelse til ikke-støjende arbejde inden for almindelig arbejdstid. Entreprenør: Enemærke & Petersen Rådgiver: Dominia A/S Brug hundetoiletterne ikke friarealer, stier og gangstrøg! Af Berit, Bladudvalget Og skulle uheldet være ude, så ryd op efter din hund den kan ikke selv gøre det. Hundeposer kan gratis hentes på Ejendomskontoret eller i stativet på det nærmeste af de mange hundetoiletter så der er ingen undskyldning for at lade være. Farum Midtpunkt har meget lempelige regler for husdyrhold, hvilket de mange husdyr-ejere er rigtig glade for. Men mange, mange beboere er rigtig meget trætte af efterladenskaber på legepladser, stier ja, sågar på indvendige gangstrøg! 5

6 Indsigelse til forslag til Lokalplan 118 Af Blokrådssekretariatet 6

7 Kritik af Udkast til Støjhandlingsplan Af Blokrådssekretariatet 7

8 M W h SÅDAN GÅR DET MED VARMEFORBRUGET LIGE NU Af Ole Andersen, konsulent for Teknik/Miljø Udvalget Forbrug Forventet Aktuelt Vurdering af marts: Måneden viser en lille bedring i forhold til tidligere i regnskabsåret JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAJ Kilde: KAB, Energiområdet Varmeforbruget i marts var på Budgettet for marts var på Besparelsen var således på MWh (megawatt timer) MWh 889 MWh Besparelsen udgør ca. 32 % i forhold til månedens budget, men marts måned var også meget mild. Der blev kun talt 322 graddage, hvor normalen er 444. Graddagekorrigerer vi forbruget altså tager højde for det milde vejr falder besparelsen dog til 15½ %. I sidste måned så vi et utroligt tæt løb i sammenligningen februar og december forbrugene kunne næsten ikke komme tættere på hinanden. Denne gang sammenligner vi marts og november, da de faktiske graddage for de to måneder også ligger tæt. November med 314 graddage, marts med 322. Novemberforbruget var på MWh, martsforbruget på 1.857: et fald på ca. 6 % og det endda selv om marts havde en spids mere i antallet af graddage. Vi tillader os at tolke det som et positivt signal. 8

9 Lykken er at dyrke sine egne kartofler og gulerødder Af Karen Palsgaard, 63D Foråret nærmer sig hastigt. Det er i disse dage rigtig spændende at cykle forbi folkehaverne på den tidligere sportsplads ved Bybækskolen. Havefolket er i fuld gang, og inden længe vil man kunne opleve, hvordan området forvandles til mange spirende og blomstrende haver. Efter en række givende samtaler med arkitekten forelå der en måned senere et meget spændende forslag til et antal runde nyttehaver på den tidligere sportsplads. I midten af juni 2013 var de fleste udfordringer med ændring af kommuneplan, oprettelse af en forening og dannelse af en bestyrelse overvundet, og de nye muligheder på den tidligere sportsplads kunne præsenteres. På området er der anlagt 3 forskellige havetyper benævnt som henholdsvis A, B, og C. Folkehaver er et borgerinitiativ, der gennem beboersamarbejde i Furesø Kommune søger at etablere grønne byrum. På sportspladsen ved siden af den tidligere Bybækskole er der blevet anlagt en række runde haver med blomster og grøntsager. Målet har været at skabe et frodigt og fredfyldt sted midt i byen, hvor unge og ældre kan mødes i fælles glæde over havearbejdet. Det hele startede i forsommeren 2012, da fem initiativrige kvinder fandt sammen om at omdanne den nedlagte Bybækskoles sportsplads til et rekreativt haverum. Idéen blev præsenteret for borgmester Ole Bondo Christensen, der fandt den spændende. Herefter blev der taget kontakt til arkitekt Kasper Lyneborg, der gav tilsagn om at hjælpe med udarbejdelse af skitseprojekt. En havetype A har en radius på 4 m og koster 100 kr. årligt i kontingent, en havetype B har en radius på 5 m og koster 200 kr. årligt i kontingent, og en havetype C har en radius på 6 m og koster 300 kr. årligt i kontingent. Et medlemskab uden have koster have koster 50 kr. årligt i kontingent. For øjeblikket er der 6 ledige A- haver, 1 ledig B-have og 2 ledige C- haver. Nærmere information på 9

10 NYT FRA BR-FU & ANDRE UDVALG FORÅRETS ÅBENT HUS ARRANGEMENT Afholdes lørdag den 10. maj 2014 mellem kl i Servicecentralen. FØRSTE MØDE I STRUKTURUDVALGET Blokrådet vedtog på april mødet at nedsætte et strukturudvalg. Første møde afholdes tirsdag den 13. maj, kl. 19 i Servicecentralen. Kontaktperson: Niels/112E. BR-FU REPRÆSENTATION 1. juni 2014 er der en plads i BR-FU til blok C frem til 31. maj Husmødet i blok C bedes vælge en repræsentant snarest muligt. Hvis blok C springer over er blok 16 den næste i rækken. SANKT HANS FESTEN 2014 BR-sekretariatet vil gerne i kontakt med beboere, der vil give en hånd med til den praktiske del af arrangement og helst beboere, som er indstillet på, at der også skal ryddes op ved 1-tiden om natten. Tilmeld dig på telefon eller send en mail til AFFALD Har du affald ud over hvad der kan kommes i vores køkkenaffaldscontainere eller genbrugscontainerne til glas, papir og pap? For eksempel jord, lerkrukker, plastic-urtepotter, afklippede grene, opgravede buske/træer, elektronik, sofaer og lignende henvises du til at benytte Genbrugspladsen på Gammelgårdsvej. Genbrugspladsen er åben for kommunens borgere på alle ugens dage i tidsrummet Og måske møder du på Genbrugspladsen naboer, familiemedlemmer, venner og bekendte? Så, gå ikke glip af et smil og venlig bemærkning sorter og aflever fremover dit affald på Genbrugspladsen. BYNATUR I FARUM MIDTPUNKT Gå ikke glip af en aha oplevelse Friarealudvalget indbyder til markvandring torsdag den 15. maj 2014 kl. 19. Start: Servicecentralen, Paltholmterrasserne 15. Tilmelding er ikke nødvendig. FUGLELIVET I FARUM MIDTPUNKT Igen i år guider Thomas Vikstrøm os rundt i bebyggelsen for at se og lytte til vores fugle. Det sker torsdag den 19. juni kl. 19. Start: Servicecentralen, Paltholmterrasserne 15. Tilmelding er ikke nødvendig. 10

11 Beboerdemokrati eller håndværkertyrani? Af Finn, 275E Nu har jeg og mange andre igen, igen fået en såkaldt VARSLING OM ADGANG TIL LEJEMÅLET. Håndværkerne skal nu igen have adgang til de vestvendte terrasser i E og F boligerne. Opsætning af stillads slut april, arbejdet vil foregå fra slut maj og frem til juli. Håndværkerne vil færdes på terrasserne i hele byggeperioden, og jeg og de andre det berører, vil derfor ikke have adgang til vores egne huslejebetalte terrasser, også denne sommer. Jeg skal ifølge dekretet rydde min terrasse, hvor f skal jeg og andre dog gøre af vores ting? Jeg har meget stående og ikke plads til det nogen andre steder, bortset fra at smide mine fine, dyre terrassemøbler i en container! Jeg og andre skal også flytte vore planter fra plantekasserne, hvis vi ønsker at bevare dem, dvs. at alle stauder der har slået rod gennem årene siden sidste renovering, skal graves op og opmagasineres et eller andet sted! Det nemmeste for fremtiden indtil den næste renovering er efterhånden at lade ukrudtet blomstre, og så lade mælkebøtter, tidsler m.m. gro vildt. Det kan da i hvert fald ikke betale sig at investere i sommerblomster, frugtbuske og andet kønt denne sommer, selv om man tilbyder et plantebevis til en planteskole. Skulle jeg så låne en kundevogn fra bytorvet og vralte til Bistrup efter blomster/planter? Jeg forventer dog med de sædvanlige optimistiske prognoser, man udmelder at hele juli også ryger på den konto. Jeg betaler husleje incl. min terrasse. Der må jo så være noget huslejereduktion for den periode jeg ikke kan benytte den, eller hvad? Derudover bygger man og roder overalt, stamveje afspærres, ved Spisehuset var der først en lille omvej, fint nok, nu skal man over en bro. Jeg er da utrolig glad for jeg ikke mere skal færdes, som tidligere, i kørestol eller på krykker med et gevaldigt jernstativ på benet. Jeg var aldrig kommet over den bro ved egen hjælp!!! Det er efterhånden sådan, at jeg og mange andre beboere, der troligt betaler deres husleje, spørger sig selv Er Farum Midtpunkt til for beboerne, eller er bebyggelsen et åbent håndværkertilbud til gavn for entreprenører, deres håndværkere samt visse personer der gerne vil profilere sig selv??? Mange har pga ombygninger måttet flytte ud af de boliger de nogle gange har boet i mange, mange år og indrettet med flotte terrasser. Det kaldes så fint genhusning. Jeg kalder det ekspropriering eller deportering om man vil. Jeg skal aflevere nøgler til min lejlighed senest 3 dage før håndværkerne har brug for adgang til den. Såfremt jeg ikke giver adgang til min egen bolig til den varslede periode, trues vi nu med, at lejemålet kan opsiges eller ophæves hvad er forskellen? jfr. Lov om leje af almene boliger 84 og 90. Er dette beboerdemokrati??? 11

12 Største fornyelse i Farum Midtpunkts historie Af Berit, medlem af Miljøsagsfølgegruppen Kære Finn, Som du sikkert allerede har opdaget, er broen på Vestgangstrøget over gennembrydningen blevet ændret, så den nu er lettere tilgængelig for cyklister og kørestolsbrugere. Projekter i massevis Der er rigtig meget gang i de mange forskellige projekter, som for de flestes vedkommende er en del af den samlede miljøsag. At Farum Midtpunkt iværksatte miljøsagen var en forudsætning for finansieringen af PCB-renoveringen af Birkhøjterrasserne. PCB-renovering Boligerne i Birkhøjterrasserne renses for PCB, får nye gulve og døre og nye køkkener. Det indvendige gangstrøg får ny gulvbelægning og ny belysning. Farum Midtpunkt åbner sig En ny åbning i hele vindeltrappens højde fører fra Frederiksborgvej lige ved busstoppestedet via parkeringsområdet ind til aktivitetsparken. Trappen danner en markant skulptur i åbningen. Aktivitetspark Området mellem Vestgangstrøget og Blok 21s nordligste del omdannes til en aktivitetspark fuld af forskellige muligheder, som strækker sig under Vestgangstrøget ind i parkeringsområdet. Fra aktivitetesparken er der nem adgang til Farum Midtpunkts stier, blandt andet via siddetrapper oppe fra Vestgangstrøget. Fodboldbane Den nedslidte fodboldbane mellem Vestgangstrøget og Blok 21s sydligste del renoveres med bl.a. kunstgræs og siddetrapper. Havestier Siden aflåsningen af blokkenes yderdøre har vi kun haft nordsydgående passage for bløde trafikanter på Vestgangstrøget og Voldstien. Nu etableres et nordsydgående hævet stiforløb, udført i gitterriste af cortenstål (og dermed kun for gående), i de grønne områder mellem parkeringsarealerne, startende i syd mellem blok 13 og 14 og sluttende i nord mellem blok 42 og 43. Lommehaver De lommehaver havestierne starter og slutter i op igennem bebyggelsen, renoveres med forskellige temaer. Belysning Der arbejdes også på et belysningsprojekt, som ud over at belyse graffiti-galleriet i blok As parkeringsområde bl.a. skal markere de steder hvor havestierne krydser stamvejene. Et lysbånd integreres i havestiernes riste, så stierne også kan bruges om aftenen. På Frederiksborgvej langs med vestblokkene varieres belysningen, så indkørslerne til stamvejene fremhæves især ved den nye åbning. 12

13 Boligombygninger Ved at sammenlægge henholdsvis opdele et antal boliger, såvel i terrassehusene som i Blok A, skaber vi et meget tiltrængt mere varieret boligudbud for at imødekomme efterspørgslen på boliger i mellemstørrelse. Lavtage Sideløbende med de øvrige projekter foregår en renovering af lavtagene (taget over stuen i A- og D-lejlighederne). Tagdugen er ikke fornyet siden byggeskadesag 1 omkring Garantien dengang var 10 år, så de har stort set holdt godt, men nu er det nødvendigt at lægge ny tagdug. Samtidig kommer der nyt, oplukkeligt ovenlys i køkkenet, og stuens vestvendte væg efterisoleres. Ombygning af Blok 12 og 13 Blok 12 og 13 ombygges gennemgribende: Blok 12 til plejecenter og Blok 13 til genoptræningscenter. I begge blokke etableres seniorbofællesskaber på øverste etage. Blok 13 vil desuden indeholde andre boliger. Det er det største antal samtidige projekter og den mest gennemgribende fornyelse af Farum Midtpunkt i bebyggelsens godt 40-årige historie og det bli'r så godt!!! Beboerdemokratiet I beboerbladet Midtpunktet er der hele vejen igennem blevet orienteret om de forskellige tiltag der er taget i forbindelse med projekterne, ligesom Blokrådet har taget stilling til dem (se f.eks. MP454, november 2012). Siden Midtpunktet 470 er orienteringen i bladet samlet under banneret "Projekter". Alle beboere har via deltagelse i deres husmøde og mandat til deres blokrådsrepræsentanter medindflydelse på, hvilke projekter der skal gennemføres, og hvilken udformning de skal have. Hvis der ikke holdes husmøder i en blok, hjælper nogle af os "gamle rotter" gerne blokken i gang igen. Gener for beboerne Jeg kan godt forstå frustrationen over igen, igen, igen at skulle rydde sin terrasse og ikke kunne bruge den her i foråret; det er rigtig surt! Men det er desværre nødvendigt for at få den optimale arbejdsgang i forhold til den helt nødvendige renovering af lavtagene og efterisolering af vestgavlene i A- og D- lejlighederne. Ud over den nu gennemførte genhusning af beboerne i Birkhøjterrasserne (PCB-renovering) og i Blok 12 og 13 (ombygning til plejecenter og genoptræningscenter) genhuses beboerne i et antal boliger i forbindelse med boligombygninger. Genhusningen sker med størst mulig hensyntagen og hjælp til de berørte beboere. Farum Midtpunkt savner og har altid savnet boliger i mellemstørrelsen, og derfor har Blokrådet godkendt, at et antal etværelses boliger sammenlægges, og et antal toplansboliger opdeles, så der opstår et antal boliger i mellemstørrelse. Og til slut: Den skrappe formulering i varsling om adgang til boligen skyldes, at varslingen skal kunne holde vand i en eventuel boligretssag. Det er derfor den indeholder henvisninger til de paragraffer i loven, som handler om opsigelse eller ophævelse af lejemålet (en opsigelse giver længere fraflytningsvarsel end en ophævelse). 13

14 NYT FRA EJENDOMSKONTORET UDSKIFTNING AF VARMEMÅLERE OG ÅRSAFLÆSNING AF VANDMÅLERE I perioden 2. juni 27. juni udskiftes varmemålere i alle boliger, og vandmålerne aflæses. Beboerne vil blive varslet 14 og 3 dage før montørerne skal have adgang til boligen med præcise oplysninger om tidspunkt med mere. HVORFOR SKAL VARMEMÅLERNE DER BLEV OPSAT SIDSTE ÅR, ALLEREDE UDSKIFTES? Desværre har det vist sig, at nogle af produktionspartierne af Futura+ varmemålere har en potentiel risiko for fejl. De målere der er leveret og monteret i Farum Midtpunkt, kan være fra et af disse produktionspartier. Det er ikke alle de installerede målere der er i risikogruppen, men målere med fejl er sandsynligvis fordelt i de fleste boliger i Farum Midtpunkt. Det er derfor blevet besluttet at udskifte samtlige varmemålere i Farum Midtpunkt for at sikre, at der ikke forsat kan være målere med denne fejl. Udskiftningen af varmemålerne vil ske i forbindelse med årsaflæsningen af vandmålerne. VARMEREGULERING Muligheden for dag- og natsænkning af varmetilførslen til alle lejligheder i Terrassehusene er tilbage. DE SKAL VISE LEGITIMATION Af BR-FU & EJK NYT RENGØRINGSSELSKAB 1. maj overtager Forenede Service A/S trappevask med mere efter ISS. FORÅRSRENGØRING I maj måned spules spindeltrapper efter en fastlagt turnus. Herudover foregår almindeligt renholdelses- og vedligeholdelsesarbejde. ARBEJDSKØRSEL Der er arbejdskørsel på alle stamveje. Se dig godt for, når du færdes i parkeringsområdet og på stamvejen. Alle der arbejder for Farum Midtpunkt (ansatte og tilknyttede håndværkere) har letgenkendelig billed-legitimation. Forlang altid at se legitimation før du lukker håndværkere ind i din bolig. 14

15 Farum Midtpunkt by night Foto: Anna Riis Sprange, 25E 15

16 EN VISIONÆR KUNSTNER Af Annelise, 2.c. Den østrigske multikunstner, F. Hundertwasser, som i øjeblikket har et brag af en udstilling på kunstmuseet Arken, hævder, at mennesker har tre boliger eller er omsluttet af tre hudlag. Det første er kroppens hud, som når den er ung, føles glat og elastisk, og når den er gammel, løs og rynket. Uanset personernes hudfarve. Det andet hudlag er tøjet, som for os danskere ofte består af cowboybukser, nederdel og jakke, eller stangtøj fra COOP og H & M. Mange af de yngre indvandrere har overtaget danskernes vestlige tøjstil. Men de ældre indvandrere, fortrinsvis tyrkiske kvinder fra små landsbyer, går stadigvæk efter 30 år i Danmark, med lange mørke gevandter og tætsluttende hovedtørklæder, mens deres mænd går i gammeldags jakkesæt med brede bukser. En del indvandrerkvinder fra andre muslimske lande følger Koranens anvisninger og bærer en abaya, en lang løs frakkekjole, der skjuler de kvindelige former og en hijab, et hovedtørklæde, der skjuler hår og hals. Mange kvinder fra Iran bærer en chador der dækker både hoved og krop, og en niqab der dækker ansigtet delvist eller kun lader øjnene fri. Kvinder fra Afghanistan bærer en lyseblå burka, der dækker kroppen fra top til tå med et lille netgardin for øjnene. Mændene i Mellemøsten bærer ofte en dishdasha, en lang hvid kaftan eller kjole med lange bukser indenunder. Kvinder fra Indien har ofte farvestrålende sarier og et langt tørklæde løst om håret. Mændene undertiden en hvid dhoti og kurta. Dhotien er et langt stykke stof som man vikler om benene og binder rundt om livet. Kurtaen er en lang løsthængende trøje som ofte bæres over dhotien. Men både for mænd og kvinder varierer tøjet fra region til region og kan være både religiøst og politisk motiveret. Kvinder fra Vietnam er undertiden klædt i en áo dài, en tunika med høje slidser i siden og løse pyjamaslignende bukser. En del nordafrikanske og ægyptiske kvinder bærer også en form for abaya og mændene en djellaba, en lang kjortel og en haik, en turban. 16

17 Og nogle afrikanske kvinder bærer en sakarawi, som består af et langt farverigt stykke bomuldsstof, der vikles om kroppen. Dertil et kunstfærdigt draperet hovedtørklæde. Men deres dragt er ikke religiøst inspireret. I visse tilfælde kan den være politisk motiveret. Og så er der det tredie hudlag, boligen, som kan være en stor lys lejlighed med ateljervinduer og flere terrasser her i Farum Midtpunkt. Møbleret hos de ældre med teaktræsmøbler fra 70-erne. Med lyse Ikeamøbler fra 80-erne og 90-erne eller måske genbrugsmøbler købt på et af de mange lokale loppemarkeder. skønhed, som han dog nok ville ha' dækket med mosser, svampe og slyngplanter. I det hele taget ville han sikkert ha' udfyldt alle revner, sprækker og åbninger med grønne vækster. Han ville også ha' værdsat græstørvstagene, de mange terrasser og tilløb til hængende haver, hvor FMs arkitekter har forsøgt at skabe glidende overgange mellem inde- og udemiljøer. Den smukke beplantning mellem blokkene, på friarealerne og de mange små pladser med borde og bænke, der gir mulighed for uformelt samvær beboerne imellem. Men for at hans credo "et liv i harmoni med naturen" bedst muligt kunne udmøntes, ville han nok ha' ønsket flere økologiske tiltag, såsom nyttehaver oppe på tagene og birkhøjmarken, vandbassiner, recyklerende springvand med mere. Og så ville han helt sikkert ha' tilskyndet beboerne til en mere personlig og farverig markering af deres lejlighed/blok. Hundertwasser ville næppe ved første blik være faldet for FMs skuffedariske arkitektur, fordi han ikke brød sig om lige linier og beton. Hans egne farverige bygninger og malerier er domineret af cirkler, spiraler og bølgende linier og en symfoni af pangfarver oversprøjtet med guld og sølvstænk. Men han ville uden tvivl ha' påskønnet cortenpladernes eroderende Han havde for eksempel et forslag om, at hver beboer i armslængde ud fra sit vindue skulle spraymale et personligt logo. Men det er nok at gå lidt for vidt, for vi er mange, som finder FM meget smukt som det fremstår i dag i al sin grønne frodighed. Det kan dog varmt anbefales at aflægge Hundertwassers udstilling på Arken et besøg. (Udstillingen varer til 1. juni, red.bem.) 17

18 Dyrker du gift på terrassen? Af Gerd Karlsen, 206G Hjem med små børn er i de fleste tilfælde børnesikrede. Forældrene har placeret skadelige genstande uden for børnenes rækkevidde eller låst dem væk, så man undgår, at børnene skader sig selv eller andre. MEN hvor mange hjem er lige så forsigtige, når det drejer sig om deres hus-, kæle-/familiedyr? Det er ikke kun kemikalier og medicin, der kan skade vore kæledyr! Mange ganske almindelige planter inde og ude kan også være giftige. Derfor igen i år denne lille artikel som indgang til forår/sommer plantningsperioden. Her er en række af de mest almindelige giftige forekomster: Plante: Abrikos Benbræk Benved Bittersød natskygge Bjerg laurbær Bjørneklo Blåregn Dansk ingefær Dieffenbachia Druehyld Efeu, vedbend (engelsk + baltisk) Filodendron Fingerbøl FRUGTER: Blommer Ferskener Kirsebær Pærer Æblekerner Galnebær Gift vedbend, sumak Gifttyde Guldregn Hestekastanie Hortensia Hundepersille Hyacint Høsttidløs Johannesbrødtræ Julerose Kartoffel Giftig del: frø Hele planten Hele planten bark, blade, frø Hele planten Hele planten bark, blade, bær blade, bær blade kerner kerner kerner kerner (Det er frøene.) bark, blade, frø skud, frugter, frø bark, blade, bær moden, umoden rodknold, spirer Plante: Klinte Koral kirsebær Koral ranke Korsved Kristi Tornekrone Kristtorn Krokus Kærmyse Laurbær-dafne Liljekonval Mandel Mistelten Morgenfrue Natskygge Nerie Nyserod Pigæble Påskelilje Rabarber Ranunkel (smørblomst) Riddersporer Rhododendron Skarntyde Snerle Stormhat Taks Tobak Valmue Valnød Vortemælk Giftig del: bark, blade, bær bark, blade, bær blade og bær blade og bær bark, blade, blomster blade og blomster frugten/nødden hvide bær løg blade bark og blade blade, frø, unge planter frø og rødder frø grønne skaller 18

19 De planter, der er fremhævet i oversigten, er dødeligt giftige både for børn og dyr, så de bør aldrig forefindes på terrasser, hvor der færdes børn og dyr. Hvis dyret/barnet har spist: Har din hund eller dit barn spist af en giftig plante, så forsøg at finde ud af, hvor meget der er konsumeret, og hvilken plante, det drejer sig om. Hold øje med symptomer notér ned. Ring straks til dyrlæge- eller lægevagten og følg den instruktion du får. Forgiftede dyrs/børns chance for at overleve/komme sig afhænger af din reaktions hurtighed. MEN skil dig dog af med de giftige planter der er ingen bedre kur end forebyggelse. Hvis du ikke vil skille dig af med planterne, så anbring dem i det mindste uden for barnets/dyrets rækkevidde! Sørg for at barnet/dyret ikke kan komme til planterne, når de er uden opsyn. (Kilde: Chow-bladet) SENIORKLUBBEN Holder åbent hus tirsdag den 6. maj kl Og i denne forbindelse laver vi loppemarked. Kom og kig find lige det du ikke kan undvære. Køb en kop kaffe/the og hjemmebagt kage. Kom og hils på os, Nygårdsterrasserne 215 ved siden af købmand og varmestue. Hilsen fra Seniorklubben 19

20 BR-FU læser vedtægterne som Fanden læser Biblen Af Niels, 112E Det skete igen på BR-møde 470. Sagen om nye åbningstider på ejendomskontoret blev ikke fremlagt som en BR-sag. Nej, BR-FU aftalte ændringen med KAB, og på samme måde som med forsikringssagen stod der blot en notits i Midtpunktet. Sagen gav anledning til en heftig debat. Det blev påpeget at BR-FU ikke har mandat til at indgå en sådan aftale med ejendomskontoret. BR-FU med BA.jur., kandidatstuderende Tobias 143E som ordfører/ dirigent henviste til Blokrådets forretningsorden 17 stk. 7 som juridisk grundlag for BR-FUs kompetencerettigheder. Nu sidder vi almindelige mødedeltagere ikke lige med vedtægterne i hånden, og derfor er det nødvendigt at gengive den originale tekst for at forebygge sådanne manipulerende argumenter. Det burde ikke være nødvendigt. Mødedeltagerne skal kunne stole på tillidsrepræsentanternes oplysninger målet er vel at tjene vi lejeres interesser bedst muligt. Det er nu påfaldende, at inderkredsen med FURBO bestyrelse og andre normale paragrafryttere ikke reagerede på BR-FUs omgåelse af bestemmelserne. LUK RADIATOREN ÅBN DØREN Af Ejendomskontoret Når foråret kalder dig ud på terrassen, så husk at lukke for radiatoren, når du åbner terrassedøren. Blokrådets forretningsorden 17 BR-FU er BRs sekretariatet og varetager således normalt alle praktiske opgaver i forbindelse med BR-møder. BR-FU ekspederer BRs beslutninger og fungerer som BRs forretningsfører mellem BR-møderne, herunder forestår korrespondancen og anden kontakt med KAB og andre, i det omfang dette arbejde ikke kan varetages af udvalg, arbejdsgrupper eller andre dertil særligt udpegede. Stk. 7. BR-FU har ansvaret for, at alle sager behandles ved videresendelse til udvalg eller arbejdsgrupper, eventuelt at der nedsættes et BR-udvalg til behandling af den pågældende sag. Er dette ikke muligt fx af tidsmæssige årsager behandler BR-FU sagen og orienterer BR ved først givne lejlighed. Her er det de sidste par linjer BR- FU bruger. Bedøm selv der var ikke et tidspres, og at det var BR-FU der havde indgået aftalen, blev ikke oplyst. Struktur udvalg På BR mødet oplyste BR-FU at de selv ville arbejde med strukturforbedringer sideløbende med det vedtagne struktur udvalg. Igen ser vi en tilsidesættelse af bestemmelserne i 17. BR-FU er forpligtiget til at overdrage sagen til det af BR nedsatte udvalg, eller at indgå i udvalget således at alle gode kræfter samles om at komme frem til det bedst mulige resultat. (Tobias titel er rettet af redaktionen) 20

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Beboermøde på Lauritz

Beboermøde på Lauritz Frederiksberg, den 2. oktober 2012 Beboermøde på Lauritz Der indkaldes til ordinært beboermøde tirsdag den 26. september 2012 kl. 19.30 i festlokalet på 6. sal i opgang 5 og 9. Alle beboere forventes at

Læs mere

Klerkegården. Det skal du vide om udskiftning af varmeanlægget

Klerkegården. Det skal du vide om udskiftning af varmeanlægget Klerkegården Det skal du vide om udskiftning af varmeanlægget Indhold Hvad bliver nyt i din bolig? Side 4 Arbejdet udføres i to omgange Side 4 Reparationer udføres bedst muligt Side 5 Her kan du stille

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Lørdag d. 11.10.03. Beslutningsreferat af: Referat nr. 12. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.10.03 kl. 18.30 23.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Lørdag d. 11.10.03. Beslutningsreferat af: Referat nr. 12. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.10.03 kl. 18.30 23. DIRIGENT: ERIK AD. 1 Fremmødte / Fraværende: Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, Freddy, David, Torben, Pia, Gert, Erik, Aase. Afbud, Roberto. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 11. Godkendt,

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 23. april 2007, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 39 husstande, 38 stemmeberettigede: 1, 4, 5, 9, 12, 13,

Læs mere

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. 29. september 2015 Referat af Afdeling III s, Kronprinsessegade, ordinære afdelingsmøde onsdag den 10. september 2015 kl. 17.00 i selskabslokalerne

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00.

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00. 1 Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00. I mødet deltog: Merrit Rosberg Susanne Kabali Dennis Villumsen John Barzel Thomasberg Barbara Cros (Gik efter en time) Fraværende med afbud:

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015

HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015 HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015 DAGSORDEN DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for mødet 3. Orientering om helhedsplan - herunder orientering

Læs mere

Afbud fra David Oszlak, Marianne Larsen. Uden afbud, Peter Nielsen.

Afbud fra David Oszlak, Marianne Larsen. Uden afbud, Peter Nielsen. DIRIGENT: MADS GREVE AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott Varmemester Claus Kæstel Freddy Rasmussen Mads Greve Tina Laursen Knud Petersen Aase Birthe Stisen Afbud fra David Oszlak,

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott.

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott. DIRIGENT: MADS GREVE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Knud Petersen (KP) David Oszlak (DO) Aase B. Stisen (AAS)

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45. DIRIGENT: MADS AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Klaus Kæstel, Freddy, Mads, Pia H., Karin, Sussie, Knud og Aase. Afbud fra Ejendomsinspektør Per Nielsen, David og Pia K. AD. 2. Godkendelse af

Læs mere

BLOKRÅDETS FORRETNINGSORDEN

BLOKRÅDETS FORRETNINGSORDEN BLOKRÅDETS FORRETNINGSORDEN BLOKRÅDETS ANSVARSOMRÅDE OG SAMMENSÆTNING 1 Blokrådet er beboerdemokratiets øverste organ. Blokrådet (BR) fungerer som kontaktled mellem Farum Midtpunkts beboere, Furesø Boligselskab,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 2. februar 2015, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V

Organisationsbestyrelsesmøde den 2. februar 2015, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V den 2. februar 2015, kl. 16.00 KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V Til stede: Afbud: Fra KAB: Gerd Karlsen, Anette Ågård Nielsen, Michael Quist, Erik Moesby Nordstrøm, Thomas Jensen,

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Valhøjparken. REFERAT Kl. 18.00 28. maj 2015 i Bestyrelseslokalet

Afdelingsbestyrelsen Valhøjparken. REFERAT Kl. 18.00 28. maj 2015 i Bestyrelseslokalet Afdelingsbestyrelsen Valhøjparken REFERAT Kl. 18.00 28. maj 2015 i Bestyrelseslokalet Åbning: Der blev indkaldt til møde d. 25.05.2015 af Nanna Nielsen i henhold til tidligere aftalt dato Sendt til: Ilse

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Vridsløselille Andelsboligforening Blokland

Vridsløselille Andelsboligforening Blokland Vridsløselille Andelsboligforening Blokland Referat af beboermøde torsdag den 10. september 2015 kl. 19.00 11. september 2015 Deltagere: 31 husstande, 62 stemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Da Astrid

Læs mere

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22.

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Fra administrationen var der Åge Kristoffersen, Steen Johansen, Flemming

Læs mere

AIB Lille Odinshøj. På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, tirsdag den 23. april 2013 kl. 18.45.

AIB Lille Odinshøj. På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, tirsdag den 23. april 2013 kl. 18.45. Til medlemmerne af 8. april 2013 J.nr. 61718 AIB Lille Odinshøj På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, der afholdes tirsdag den 23. april 2013 kl. 18.45 i selskabslokalet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Velkommen i vores afdeling

Velkommen i vores afdeling «Bruger_Initial» Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne lille folder vil være med til at gøre

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/tv REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen.

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Servicerammen indeholder fem servicetemaer. Under hvert servicetema

Læs mere

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/5 Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Side 1/5 Afdeling 0205, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø År 2004, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø. Til stede var 21 ud af 28 ejerlejlighedsejere,

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 17.06.07. Referat af: Referat nr. 7. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 12.06.07 kl. 18.30 22.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 17.06.07. Referat af: Referat nr. 7. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 12.06.07 kl. 18.30 22. DIRIGENT: MADS AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Mads, Pia H., David, Pia K., Sussie, Aase. Afbud fra Karin og Svend Erik. AD. 2. Godkendelse af referat nr. 6. Ingen bemærkninger,

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen.

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. 1. Valg af dirigent, referent og godkendelse af dagsordenen. 2.

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Skærgårdsparken

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Skærgårdsparken Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Skærgårdsparken Hermed indkalder bestyrelsen til ordinær generalforsamling Mandag d. 12. april 2010 kl. 19.00 I mødelokalet ved Kantinen i HEI

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 8 Mariagervej 1 A-B Torsdag, den 17. september 2015 kl. 18.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen. Fra

Læs mere

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4 ØsterBO Nyt Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Nyt om HavneBO - Læse mere på side 6 Åbningstider i julen Gør din indflydelse gældende

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2014, kl i Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2014, kl i Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2014, kl. 10.00 i Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Til stede: Fra KAB: Afbud fra: Indholdsfortegnelse Selskabet:... 3 1. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Svar på dine henvendelser den 6/6, den 22/6 og 2 x den 17/9 2009.

Svar på dine henvendelser den 6/6, den 22/6 og 2 x den 17/9 2009. København den 4. november 2009. Kære Irene. Vi har samlet svar på dine breve i dette brev, og vil, da det indholdsmæssigt kan være af interesse for husets øvrige beboere, gerne lægge det på hjemmesiden

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00 DIRIGENT: KARIN AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, 1. mand Niels Nielsen, Freddy, Pia H. David, Karin, Mads, Pia K. Aase. AD. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 14. marts 2005 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 14. marts 2005 kl. 19.30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 33 grundejere (plus 13 fuldmagter). Formanden, Frank Keller bød

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, Pia H. David, Torben, Arne, Pia K. Aase, René. Afbud, Esbern Ott, Per Nielsen, Klaus. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 4. Rettelse til referat fra

Læs mere

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen.

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Servicerammen indeholder fem servicetemaer. Under hvert servicetema

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Amagerbrogade 268, København S UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Fungerende formand Lars Hansen bød velkommen og konstaterede at vi var 60 husstande til stede. Dette tal steg senere til 62. Dagsordens pkt. 1: Valg

Læs mere

TAB Vesterby Afdeling

TAB Vesterby Afdeling TAB Vesterby Afdeling Referat af ordinært afdelingsmøde den 19. januar 2011 Der var 43 lejemål repræsenteret ved mødet, bestyrelsen, ejendomsmester M.H. og forvaltningskonsulent R.S. 1. Velkomst og valg

Læs mere

A/B Jagtvej 177 / Samsøgade 1-11

A/B Jagtvej 177 / Samsøgade 1-11 Referat af ekstraordinær generalforsamling, der blev afholdt den 4. april 2006 i A/B Jagtvej 177 / Samsøgade 1-11 i Niels Steensens Gymnasiums kantine, Australiensvej 38, 2100 København Ø. Der var følgende

Læs mere

Oplysning om Afdeling:

Oplysning om Afdeling: Oplysning om Afdeling: Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen vælges af og blandt beboerne på beboermødet. Det er afdelingsbestyrelsens opgave mellem beboermøderne at varetage det løbende samarbejde

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 24. november 2014 Referat af Mødedato og tid Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård tirsdag

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 9 af 13/8-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Afbud: Andre tilstedeværende: Kurt Peter Jørgensen

Læs mere

Beboerinformation Måløv Park marts 2011

Beboerinformation Måløv Park marts 2011 Beboerinformation Måløv Park marts 2011 Indhold: Vinterparkering Parkeringsudvalg Postkasser Brug af grill, udendørs pejs eller bålfad Nye carporte Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Vinterparkering

Læs mere

FSB Bellahøj afd. 1-35 Bestyrelsens årsberetning 2008/2009

FSB Bellahøj afd. 1-35 Bestyrelsens årsberetning 2008/2009 FSB Bellahøj afd. 1-35 Bestyrelsens årsberetning 2008/2009 Så er tiden kommet, hvor vi afholder vores årlige afdelingsmøde (generalforsamling) og som det har været tradition de sidste par gange, afholdes

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00

Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00 Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00 Ved mødet deltog 65 lejemål, i alt 130 stemmer. 38,01 % lejemål deltog. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Stemmeudvalg og referent.

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

2.2. Referat 2. Ordinære generalforsamling. Tirsdag den kl i mødesalen under Ølstykke Bibliotek. Grundejerforeningen Langekær

2.2. Referat 2. Ordinære generalforsamling. Tirsdag den kl i mødesalen under Ølstykke Bibliotek. Grundejerforeningen Langekær 2.2 Grundejerforeningen Langekær Skorpionen 73 47 17 56 23 3650 Ølstykke CVR.nr. 42 78 96 15 - Bank konto 3434 289696 www.skorpionen73.dk bestyrelsen@skorpionen73.dk Referat 2. Ordinære generalforsamling

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2009. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2009 til

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4 Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød DEN 2. DECEMBER 2015 1 DAGSORDEN 1. Tidsplan for nr. 123. Tilbageflytning

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Karetmagerporten 1 B, 2650 Hvidovre. Tlf./Fax: 36 49 42 97 afd. 3501 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 7. marts 2005 Mødedeltagere: Jan Lemser Jes Rønving

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

CARLSHØJ AFD. A3 BEBOERORIENTERING VEDRØRENDE VINDUESUDSKIFTNING MV.

CARLSHØJ AFD. A3 BEBOERORIENTERING VEDRØRENDE VINDUESUDSKIFTNING MV. CARLSHØJ AFD. A3 BEBOERORIENTERING VEDRØRENDE VINDUESUDSKIFTNING MV. Udskiftningen af vinduer samt altandøre igangsættes i løbet af kort tid. Jeg beder jer derfor om at læse nærværende skrivelse igennem

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 60 incl. afdelingsbestyrelsen

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 60 incl. afdelingsbestyrelsen Side 1/5 Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 60 incl. afdelingsbestyrelsen Fra afdelingsbestyrelsen: Anders Andersen Bodil Sørensen Finn

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-37 April 2012

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-37 April 2012 KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-37 April 2012 BYGGERIET NU SKER DER NOGET! Byggeriet udføres som hovedentreprise af NCC Construction Danmark A/S. NCC har sat deres skurby op over garageanlægget og afspærret

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Den ekstraordinære generalforsamling afholdtes i andelsboligforeningens fælles lokale Guldbergsgade 4, mandag den 25. maj

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 12. september 2011

Referat af afdelingsmøde den 12. september 2011 Referat af afdelingsmøde den 12. september 2011 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Vibeengen 17/12 2014 klokken 18.30

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Vibeengen 17/12 2014 klokken 18.30 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Vibeengen 17/12 2014 klokken 18.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Forslag om privat parkeringsselskab. Formanden

Læs mere

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus Velkommen til Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Bestyrelsen for andelsforeningen Sct. Kjelds Hus byder dig velkommen som ny andelshaver og beboer i huset. Denne folder er en kort orientering med nogle

Læs mere

Livet i Meulenborg Park

Livet i Meulenborg Park Livet i Meulenborg Park meulenborg.dk 15-4-2009 9-6--2009 Nyhedsbrev nr. 57 Referat fra generalforsamlingen d. 4. marts 2009. Til generalforsamlingen var fremmødt repræsentanter for 17 lejere plus 2 fuldmagter.

Læs mere

Referat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.04.06 kl. 18.30 21.30.

Referat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.04.06 kl. 18.30 21.30. DIRIGENT: DAVID AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Ejendomsinspektør Per Nielsen, Varmemester Claus Kæstel, Freddy, David, Pia H., Karin, Pia K., Mads, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr.

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 17. april 2013 onsdag den 20. marts 2013 kl. 17.00 i beboerlokalet Bispebjerg Bakke 7, kld.

Læs mere

Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen.

Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 9,09.13 Beslutningsreferat af: Referat nr. 11 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.09.13 kl. 18.30 21.15 september 2013 DIRIGENT: SUSSIE TRANEKÆR

Læs mere

Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksberg C. Dagsorden til ordinær generalforsamling torsdag den 27.marts 2008 kl. 19.

Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksberg C. Dagsorden til ordinær generalforsamling torsdag den 27.marts 2008 kl. 19. Frederiksberg den 20 marts 2008 Dagsorden til ordinær generalforsamling torsdag den 27.marts 2008 kl. 19.30 Generalforsamlingen afholdes på Frøbel Seminarium Henrik Steffens Vej 8. Indgang over gården

Læs mere