Projektperiode:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse. @gmail.comm. Projektperiode:"

Transkript

1 Analyse af HMI applikationer hvad kendetegner et vellykket Human Machine Interface? Et speciale af Thomas Bo IT Universitetett E Business linien Vejleder: Mads Bødker Projektperiode: 1. maj 2. november 2009

2

3 Indhold Resumé Indledning Problemformulering Afgrænsning Metode Teori Informationssøgningsstrategi Begrundelse for litteraturvalg Præsentation af empiri Indledning til analysen Hvilke typer projekter forekommer? Projektorganisation GAPP projektmodellen Valg af softwareplatform Trin i opbygningen af en HMI applikation Rockwool Udfordringer og praksis Standardisering af praksis Sammenfatning Rockwool Nilpeter Virksomhedsteori som analyseværktøj Præsentation af operatørerne Trykkernes arbejde Præsentation af MO line Nilpeters HMI applikation Nillon Farvestyring fra Print Management Center Visionsystemet BST fra Print Management Center Observationer hos Nilpeter Analyse af mål og kontekst Detaljeret analyse af udvalgte episoder eller observationer Side 1

4 9.11 Farveføring episode Håndskrevne værdier episode Register episode Vaskeprogram episode Et trykproblem episode Fugtevandskurve episode Ikon i Nillon episode Sammenfatning Nilpeter HMI i uddannelsen Om lærlingene HMI i bogbinderiet HMI på Polar planskæremaskine HMI på Bravo samlehæfter Spørgeskema undersøgelse på KTS Sammenfatning HMI i uddannelsen Indledning til diskussion Faktorer og egenskaber Tanker om kontekst Din HMI applikation står ikke alene Regler Problemer og muligheder Fremtidens designteam En model for HMI udvikling Kritik af teori og metoder Konklusion Litteraturliste Bilag Side 2

5 Abstract The title of this master thesis is: An analysis of HMI applications what is characteristic of a successful Human Machine Interface? The central problem statement is: Which factors affect the usefulness of a HMI application in a specific context? The problem statement is answered through investigation using observation and qualitative interviews in context. By using questionnaires, I have identified IT skills and experience with HMI applications among apprentices. It is investigated, how the interplay between the application s features, and the operator's need for education and support is, and how the application be optimized on the basis of recorded data about the daily use in the industrial environment. An ethnographic approach is used to gather empirical data about the work in a label printing environment and later analysed using Activity Theory as the theoretical framework. The analysis shows that to obtain good usability and effectiveness of the final application, require careful consideration. My study also shows that operators are creative, curious and supportive of new initiatives and functions. The conclusion of the master thesis is that designing HMI applications is complex and several factors affect the final result. Keywords: HMI, SCADA, Human Machine Interface. Side 3

6 . Side 4

7 1. Indledning En HMI applikation er den software, der i forbindelse med industrielle anlæg eller maskiner i industrien, gør det muligt for operatøren at styre og overvåge den aktuelle fremstillingsproces. Figur 1: En HMI applikation, kilde: Informationsteknologi er i dag en integreret del af enhver industriel proces. IT anvendes såvel i administrationen og til styring i produktionen. Siden man sidst i 60'erne på grund af voksende krav til fleksibiliteten i den amerikanske bilindustri udviklede et nyt styresystem til produktionsmaskinerne, som kunne erstatte de eksisterende, fastfortrådede relæ og logikstyringer med PLC'er, har IT fået en stigende betydning i produktionsmiljøet. 1 Grundidéen i en PLC (Programmable Logic Controller) er, at on off styringens specielle struktur ligger i et program, og ikke som for relæernes vedkommende i en fast fortrådning. Dette har den klare fordel, at den specielle styringsopgave kan løses af et standardiseret, brugervenligt udstyr, samt at eventuelle rettelser og tilføjelser til styringen blot foretages ved ændringer i programmet. 2 Udviklingen af PLC skabte grundlaget for styring af industrielle anlæg og maskiner via en computer. I begyndelsen af 1970'erne blev PLC'er opbygget med de microprocessorer, der kom på markedet. I dag fremstår PLC som små datamater, specielt konstruerede til løsning af industrielle styringsopgaver. 1 Olesen, side 7. 2 Heilmann, side 22. Side 5

8 Figur 2: PLC fra Allen Bradley, kilde: SCADA systemer HMI applikationen er en del af et større system, et SCADA system. Systemet og anlægget kan variere i størrelse fra små systemer med få komponenter til store anlæg med mange tusinde komponenter. Der findes SCADA systemer, der bliver betjent af en operatør ad gangen, samt anlæg hvor flere operatører på samme tid, fra flere skærme, kan styre og overvåge en proces. Operatørskærme kan forekomme i produktionsmiljøet eller i specialindrettede kontrolrum. Er der tale om en maskine, kan betjeningen og overvågningen af maskinen foregå ved anvendelse af en eller flere monitorer, der anvendes til forskellige formål, f.eks. grafisk fremstilling af produktionsdata (informationsgrafik), videoovervågning og kontrol og styring af maskinens funktioner. Mange faktorer har indflydelse på den historiske udvikling af disse HMI applikationer, samt hvordan disse applikationer kan forventes at se ud i fremtiden. Fordelene ved HMI applikationer, der har styrket den stigende anvendelse af disse, er mange. At anlæg styres af software gør det muligt på en enkel måde at tilføje ny funktionalitet og ændre det eksisterende program. At anlæg overvåges med software gør det muligt at udarbejde driftsrapporter med henblik på optimering og sporbarhed. Anlæg kan hurtigt omstilles til nye produktioner med lagrede indstillinger setpoints. Adgang til anlæg og rettigheder kan styres med login og anlæg kan evt. styres remote via en webbrowser. Det er en klar tendens, at SCADA systemer bliver mere omfattende og integration med andre IT systemer i virksomheden eller i forsyningskæden er en mulighed, som flere og flere virksomheder ønsker at implementere. 3 3 Rapport fra SESAM. Side 6

9 Figur 3: Kontrolrummet, Vestforbrændingen, Glostrup, København. Styring, regulering og overvågning SCADA er et akronym for Supervisory Control And Data Acquisition, og SRO er den tilsvarende danske oversættelse/forkortelse, der står for Styring, Regulering og Overvågning. Begrebet SCADA introduceres her, fordi man straks støder på det, når man begynder at undersøge området Human Machine Interface (HMI). HMI er stedet, hvor mennesket og maskinen mødes, men for at operatøren kan foretage en handling, der afføder en reaktion (f.eks. at maskinen starter), må der være et SCADA system "bag" ved brugerfladen. SCADA systemer udvikles oftest af ingeniører. Systemudviklingsprocessen indledes typisk med en analysefase, der skal skabe grundlaget for en projektbeskrivelse og en løsningsbeskrivelse. En række rådgivende ingeniørfirmaet tilbyder at udføre automatiseringsprojekter. Kunderne kan være maskinbyggere eller vareproducenter 4 Processen fra et identificeret behov for et nyt industrianlæg til den færdige implementerede løsning i drift er lang og involvere mange faggrupper og aktiviteter. Det er nødvendigt at organisere arbejdet, når et stort projekt skal gennemføres. En god projektmodel kan give projektet en god start og kursen lægges. Men den teoretiske model kan ikke tage højde for alle de situationer der opstår så undervejs må der navigeres, korrigeres evt. lægges en ny kurs så projektet kan komme i godt havn. Der må handles undervejs på baggrund af projektets udvikling, men en gennemtænkt og afprøvet projektmodel giver projektet gode forudsætninger for succes. 4 Metoder i forbindelse med systemanalyse, tager sit udgangspunkt i kybernetikken, der formaliserede begrebet feedback [Wiener, Norbert]. Side 7

10 Succeskriterier for et projekt kan måles på forskellige parametre. Forøget produktivitet er ofte et centralt mål ved automatiseringsprojekter. Et andet ønske kan være at automatisere ensidigt gentaget arbejde (EGA), for at forebygge alvorlige fysiske og psykiske arbejdsmiljøproblemer. En HMI applikations anvendelighed beror på flere faktorer. Når et eller flere elementer i løsningen ikke virker optimalt, er det ofte let at se, når den nye løsning sættes i drift, men om en applikation i sin helhed vil virke som tænkt, kan være meget svært at forudse. Og operatører anvender ikke altid funktioner eller redskaber, som designeren har tænkt. Figur 4: Operatørens handlinger er uforudsigelige. Men hvordan kan designteamet så hjælpes til at designe anvendelige og nyttige applikationer? Hvordan kan maskinproducenten designe og udvikle en optimal applikation set i forhold til investeringen i tid/penge og kundens udbytte af applikationens funktioner? Hvordan kan HMI applikationen designes og udvikles, så den understøtter den aktuelle arbejdssituation bedst muligt? Side 8

11 HCI og HMI Studiet af hvordan mennesket og maskiner interagerer ligger i feltet Human Computer Interaction. Forståelsen for operatørens arbejdssituation og nøglen til gode HMI design ligger i studiet af operatøren i den aktuelle kontekst. Gennem teknikker som observation, interview, personas, scenarier, evaluering af prototyper m.m. kan udviklingsteamet informeres og få en viden, der kan forbedre deres HMI applikationer fra et brugbart og pænt design til en effektiv HMI løsning, der optimerer den producerede kvalitet og forbedre produktiviteten. Da udvikling af HMI applikationer og interaktion via Touch Screens først de seneste 15 år har vundet indpas i industrien, er puljen af research med fokus på dette område begrænset. Designteams må derfor selv i udstrakt grad skabe grundlaget for projektløsninger, når nye applikationer skal designes. Den moderne operatør I forhold til situationen for 25 år siden, anvender vi i dagens samfund mere IT såvel på vores arbejde og i vores private liv. Internet, GPS, digital kamera og mobiltelefoner er blevet hverdagsting. Mange deltager aktivt i on line communities som Facebook og Flickr og er på den måde blevet vant til at bidrage med indhold til IT applikationer og online fællesskaber. Fra telefoner og GPS m.m. er mange operatører vant til Touch Screens, ligesom webbrowserens og Messenger s funktioner giver operatøren kompetencer og forventninger til brugerflader. Figur 5: Iphone og Tom Tom GPS. Teknologien i samfundet udvikles løbende, og nye produkter afløser produkterne, vi netop er blevet vant til. På tilsvarende måde forholder det sig med industriens Side 9

12 produkter, hvor ingeniører og systemudviklere hele tiden må forholde sig til nye teknologiske muligheder, f.eks. Touch Screens og mobile enheder. Hvis udviklingsteam ikke holder sig ajour med den virkelighed, de bygger applikationer til, vil løsningerne med stor sandsynlighed matche en forældet eller stereotyp forestilling om anlæggets modeloperatør. (og hermed et mistet potentiale for brugervenlighed /produktivitet). 5 Alt i alt tyder det på at HMI software vil blive mere avanceret / kompliceret i fremtiden og at udviklingsteam må forvente at morgendagens operatører generelt vil være mere vant til IT inden de møder et HMI interface på en arbejdsplads. 6 Hvordan software udviklingsteam kan forholde sig til denne udvikling, er baggrunden for dette speciale. HMI brugerfladen En HMI brugerflade opbygges af de komponenter, som den software man anvender til udviklingen giver mulighed for. Følgende typer kan typisk forekomme: Tekst (Overskrifter, ledetekster, meddelelser...) Tal samt Enhed (f.eks. 100 m/min.) Ikoner Symboler (abstakte) Pop up vinduer Faner (navigation) Menuer Knapper (for kontrol og navigation) Illustration af proces/maskine Indikatorer, f.eks. grønt lys = On Informationsgrafik (med produktionsdata) Til forskel fra en hjemmeside, der ses og anvendes i en browser eller en administrativ applikation (f.eks. SAP), ses og anvendes HMI applikationen i produktionsmiljøet. Applikationen kan eventuelt betjenes på en Touch Screen. Der findes også monitorer med et panel indbygget (figur 6). 5 Lene Nielsen, Snitker & Co. 6 Institut for fremtidsforskning. Side 10

13 Figur 6: Simantic monitorer.kilde Motivation for specialet Det er min erfaring, at der mangler viden om udvikling af HMI applikationer og SCADA systemet. En dokumentation der belyser hvilke faktorer og egenskaber, designteam skal forholde sig til, ved udformningen af nye HMI applikationer. Der findes litteratur om design af brugergrænseflader og softwareudvikling generelt, men denne litteratur har sjældent fokus specifikt på HMI applikationer og SCADA systemer. 7 Fra de seneste 15 år 8 hvor HMI applikationer med en grafisk brugerflade og interaktion med en Touch Screen er blevet almindeligt i industrien, består dokumenterede erfaringer med HMI applikationer primært i vejledende materiale fra softwareproducenterne. 9 Min opgave i forbindelse med specialet er derfor, at indsamle data der kan belyse de ovenstående forhold. At kortlægge hvem der tilbyder udviklingsplatforme til udvikling af HMI applikationer. At undersøge hvilke muligheder og tendenser der er knyttet til disse platforme. At undersøge hvordan erfarne og novice operatører anvender de nyeste HMI applikationer, samt at undersøge hvilke ønsker industrien har til udviklingen af HMI applikationer og scada systemer. Jeg vil undersøge mit emne ved at kontakte en dansk virksomhed i Slagelse, der bygger etikettrykmaskiner, samt ved indsamling af data fra forskellige interessenter i forhold til emnet HMI applikationer. 7 Søgning med udvalgte emneord i ACM databasen [HMI, SCADA, PLC, GUI, HCI]). 8 De grafiske brugeflader GUI kommer i starten af 80 erne. Touch Screens til kommerciel brug kommer i midten af 80 erne. Softwareplatforme til udvikling af HMI, f.eks. Simatic fra Siemens, kommer omkring Rockwell Automation og Schneider Electornic. Side 11

14 1.1 Problemformulering På den overstående baggrund er følgende problemformulering udarbejdet: Hvilke faktorer har i særlig grad indflydelse på en HMI applikations anvendelighed i en specifik kontekst? o Hvordan kan applikationen optimeres på baggrund af applikationens anvendelse i driftssituationen? o Hvordan er samspillet imellem applikationens udformning og operatørens behov for uddannelse og support? 1.2 Afgrænsning Jeg afgrænser mig i dette projekt fra: At undersøge hvordan SCADA systemers programkode kan optimeres. At behandler økonomiske data som en del af min empiri. Side 12

15 2. Metode Der er mange metoder til rådighed, når man vil studere en operatør i kontekst med henblik på systemdesign. Metoderne har forskelligt ophav, og mange er variationer med forskellige navne over stort set samme fremgangsmåde. Mange metoder overlapper hinanden med hensyn til de data, der kan indsamles med metoden. Det er derfor ikke et mål at anvende så mange metoder som muligt, men at udvælge den kombination af metoder, der passer til det aktuelle projekt. Ved projekter der skal løses på kort tid og med et begrænset budget, vil det begrænse antallet af metoder og det mulige antal af informanter. Er der længere tid og et større budget til projektet, kan flere metoder bringes i spil og evt. flere informanter. Antallet af informanter skal i begge tilfælde begrænses til det optimale, som er det antal, hvor det at inddrage flere ikke bidrager med nye resultater i forhold til det, man allerede har konstateret. Adgang til empiri Da området jeg undersøger er HMI applikationer og SCADA systemer, har det været en central forudsætning for undersøgelsen at få adgang til nogle af disse systemer. Det har imidlertid vist sig ikke at være så let at få denne adgang, i det omfang jeg godt kunne tænke mig. Dette skyldes en række forhold: Da jeg ikke selv kan betjene HMI applikationerne, er jeg afhængig af at gå sammen med en operatør i hans arbejdstid. Man kan ikke bare lægge en kopi af en HMI applikation på min bærbare computer, da dette fordrer en runtime version af softwaren f.eks. InTouch 10 og en database. Det har ikke været så let på kort tid at finde virksomheder, der anvender disse HMI applikationer og få kontakt med dem. Dog fik jeg kontakt med Rockwool, og har fået gode informationer herfra. En del virksomheder, der anvender disse applikationer, ønsker ikke at offentliggøre deres praksis i forbindelse med systemdesign, den daglige drift eller valg af systemleverandører. For ikke at lade disse forhold bremse min undersøgelse, har min løsning være at belyse HMI applikationer fra mange kilder og vinkler. Min empiri består derfor af få store, samt mange små bidrag fra meget forskellige kilder. Denne fremgangsmåde har givet mig et 10 Side 13

16 godt overblik over feltet og centrale temaer er blevet identificeret, idet mange kilder har talt om de samme problemstillinger. Look, learn, ask and try På IDD på IT Universitetet havde jeg lejlighed til at høre Bill Moggridge, medstifter af virksomheden IDEO 12. Jeg finder hans tanker om interaktionsdesign meget inspirerende. Det er min erfaring at research i brugerens kontekst er meget vigtig og udbytterig. Tankerne, der ligger i det designredskab IDEO har udgivet, de 51 metode kort, hvor metoderne er sorteret i de fire kategorier, Look, Learn, Try og Ask, repræsenterer et syn på designprocessen, jeg er meget enig i. At rette fokus mod indsigt og inspiration og inddrage forretningsmæssige mål, de teknologiske muligheder og brugerens kontekst er en fremgangsmåde, jeg synes bidrager til gode design løsninger og produkter. Sådan vil jeg undersøge min problemstilling For at svare på problemformuleringens spørgsmål vil jeg først undersøge feltet, Human Machine Interface, for at skabe et fundament baseret på eksisterende viden. Metoderne vil være:. Litteraturgennemgang Research på internettet Interview / Kontakt til eksperter (leverandører, online seminar, messe) Med afsæt i denne viden om feltets begreber og arbejdsmetoder, vil jeg tilrettelægge et empirisk studie af praksis hos et antal udvalgte virksomheder. Observation 13 Interview 14 Spørgeskema 15 Analyse af logfiler 16 Herefter vil jeg analysere de indsamlede data Formalisering Beyer & Hottzblatt. 14 Andersen, Ib. 15 Kuniavski. 16 Kuniavski. 17 Emerson, Robert et al. Processing fieldnotes: coding and memoing. Side 14

17 Parallelt hermed vil jeg foretage egne eksperimenter Prototype i softwaren Axure Afprøvning af ELO Touch Screen Afprøvning af runtime version på egen PC 18 Og hvis tiden tillader det vil jeg afholde en workshop Fremtids workshop 19 Interview metode og spørgeskema Udvælgelse af informanter er vigtigt. Hos Nilpeter, der er min primære case, er det min hensigt at observere et antal af Nilpeters trykkere, når de forbereder en kundedemonstration i Nilpeters showroom. Jeg vil forsøge at rekruttere såvel meget erfarne operatører og operatører med begrænset erfaring. Hvis der er muligt, vil jeg besøge et trykkeri i udlandet, der har anskaffet en af Nilpeters trykmaskiner (MO4). For at kortlægge HMI applikationers samspil med nye operatører, vil jeg forsøge at rekruttere et antal lærlinge der kan belyse en HMI applikations betydning for læringssituationen, som uerfaren operatør. Ved anvendelse af spørgeskemaer vil jeg kortlægge udvalgte demografiske data samt kortlægge IT kompetencer og erfaringer med HMI applikationer. Jeg vil anvende det ustrukturerede interview, da formålet vil være en eksplorativ afdækning af praksis. Designredskaber I researchprocessen anvendes forskellige designredskaber. Håndskrevne noter, feltnotater, still fotos, videosekvensen (optaget med et lille digital kamera) m.m. Valget af designredskaber har betydning for etnografens mulighed for at fastholde og senere analysere sine data. Hvis man påtænker at udarbejde scenarier kan videooptagelser være et nyttigt redskab. Metoder til analyse af empiri I analysen af mine feltnotater har jeg anvendt Robert Emersons 20 metode til analyse af kvalitative noter. Gennem open coding er ideer og temaer identificeret. Ved efterfølgende focused coding samles data omkring udvalgte episoder og hændelser Löwgren & Stolterman. Side 15

18 3.Teori Analysens teoretiske baggrund er virksomhedsteori, der med oversættelsen af Aleksey Leontiev s Activity, Consciousness, and Personality i 1978 blev introduceret til et internationalt publikum. 21 Interessen for virksomhedsteori, som ramme for analyse af brugerens adfærd i kontekst, er i 1990 erne forøget, blandt andet som et resultat af artikler og bøger fra Susanne Bødker, Bonnie Nardi, Kari Kuutti og Yrjö Engeström 22 Studier har vist at det er ikke muligt fuldt ud at forstå, hvordan operatører lærer og arbejder, hvis genstanden for studiet er et isoleret individ uden hjælpemidler og uden adgang til kolleger eller artefakter, for at gennemføre den forestående opgave. Designteams er derfor motiveret for at studere kontekst, for at forstå sammenhængen mellem individer, artefakter, og sociale grupper. 23 Virksomhedsteori passer til den tendens i anvendelsen af IT, som Grudin har beskrevet, at computerens virkemidler favner bredere ud i konteksten 24. Designteam derfor bør flytte fokus fra skærmen alene, til at forstå teknologi som en del af et bredere spektrum af menneskelig aktivitet 25. Da det er den specifikke situation og konteksten, der afgør, hvordan en handling udføres, egner virksomhedsteori sig til at informere designteam. Virksomhedsteori dækker mange aspekter af en aktivitet, operatørens motiver og formulering af mål, handlinger og instrumenter, samt den kontekst aktiviteten udføres i. At konteksten er under konstant forandring, forklarer Engeström f.eks. med, at nye materialer og værktøjer løbende tages i brug i produktionen og nye kolleger, med ny viden, ansættes. 26 I min analyse anvende jeg følgende redskaber, som Victor Kaptelinin og Bonnie A. Nardi præsentere i bogen Acting with Technology. Ved at anvende Engeströms activity system model 27 inddrages de 6 centrale faktorer (subjekt, objekt, instrument, regler, praksisfællesskabet, arbejdets tilrettelægning). The Activity Checklist der både kan anvendes i tidlige faser af et systemdesign og ved evaluering af et eksisterende system. Jeg anvender tjeklisten til evaluering 20 Emerson, Robert et al. Processing fieldnotes: coding and memoing. 21 Kaptelinin & Nardi. 22 Kaptelinin & Nardi. side Nardi, Studying Context: A Comparison of Activity Theory, Situated Action Models and Distributed Cognition 24 Grudin. The computer reaches out: The historical continuity of interface design. 25 Kaptelinin & Nardi. 26 Bødker. Activity theory as a challenge to systems design. 27 Kaptelinin & Nardi, side 100. Side 16

19 af Nilpeters HMI system og gør dette bredt indledningsvis, som det anbefales 28 for senere at arbejde i dybden med udvalgte problemstillinger. Fordi tjeklistens formål er at analysere, hvordan operatører anvender (eller vil anvende) en IT teknologi, lægger tjeklisten stor vægt på princippet om tool mediation 29. Tjeklisten er struktureret over følgende fire hovedperspektiver på anvendelsen af The Target Technology der undersøges. 1. Mål og løsninger 2. Sociale og fysiske aspekter i arbejdsmiljøet 3. Læring, kognition, og artikulation 4. Udvikling Samlet set dækker disse perspektiver forskellige aspekter af den måde som the target technology understøtter, eller er tiltænkt at støtte, de handlinger, der medfører der ønskede resultat outcome. Som supplement til tjeklisten og for at belyse konteksten bedste muligt supplerer jeg virksomhedsteorien med Hugh Beyer & Karen Holtzblatt s tanker om Contextual Inquiry 30 samt med Clay Spinuzzi s tanker om operatørens måde at forholde sig til et IT system. F.eks. hans tanker om operatørers kreativitet og workarounds 31. Den rummelige struktur som virksomhedsteorien tilbyder i studiet af kontekst, bibringer analysen sociale dimensioner, som den kognitive psykologi ikke rummer. Det snævre fokus som kognitiv psykologi repræsenterer, egner sig til at sige noget om læring og perception. Erkendelsen i den nyeste forskning indenfor Human Computer Interaktions feltet er, at den kognitive psykologi ikke i tilstrækkelig grad begrebsmæssigt kan informere interaktions designere i forbindelse med evaluering af nye digitale produkter. Ved kognitive tilgange er fokus mere smalt. Kognitive test kan sige noget om operatørens (hjernens) handlinger i forhold til mønstergenkendelse, kort og langtidshukommelse, mental model, sprog, beslutningsprocesser og problemløsning. Modellen GOMS, der står for Goals, Operators, Methods, and Selection er et eksempel på den kognitive tilgang. 32 A. G. Sutcliffe + Fodnote: Udviklet i 1983 af Stuart Card, Thomas P. Moran og Allen Newell.) GOMS modellen opdeler operatørens interaktion med computeren til enkeltstående handlinger, der kan observeres og måles med stor præcision. Goals er 28 Kaptelinin & Nardi., side Kaptelinin & Nardi., side Beyer & Hottzblatt. 31 Spinuzzi, side Sutcliffe, side 42. Side 17

20 operatørens hensigt, Operators er handlinger, der må udføres for at nå målet. Methods er sekvenser af handlinger. Blandt metodens fordele er, at den er enkel at udføre, og resultater i form af operatørens gennemsnitlige tidsforbrug er enkelt at udregne. Ulempen ved den tilgang er, at metoden ikke tager højde for operatørens eventuelle træthed, hændelige uheld (slips) og interaktionens omgivelser. Metoden forudsætter også en rutineret bruger, og ikke en person der "prøver sig frem". I situationer hvor man kun har behov kvantitative data om meget specifikke forhold, kan fremgangsmåden være velegnet. 33 Professor i kognitiv videnskab Donald Norman 34, der har udgivet flere bøger om brugervenlighed og kognitiv psykologi, inddrager jeg i min diskussion. Hans tanker om mentale modeller og synspunkter om at få maskiner designet til mennesker, som de er og ikke at mennesker skal lære at tænke som maskiner, sætter jeg i relation til brug og udvikling af HMI applikationer. Normans 7 trins action model er velegnet til at evaluere systemer trin for trin og overveje hvad der kræves fra systemet for at skabe et godt udgangspunkt for netop det trin. Endelig inddrages professor Paul Dourish s synspunkter om kontekst i diskussionen. Kaptelinin og Nardi fastslår, at systemdesign vil have nytte af studier af den kontekst, hvor brugeren arbejder. Den enkelte operatør, adskilt fra en social gruppe og fra støttende artefakter, er ikke længere model operatøren, men med denne erkendelse om betydningen af kontekst følger mange vanskelige spørgsmål, hvad er f.eks. kontekst? 35 Hermeneutisk tradition Når jeg anvender virksomhedsteori til min analyse, arbejder jeg i en hermeneutisk tradition. Til forskel fra den positivistiske tradition, der har sit udspring i naturvidenskab, er hermeneutikken udpræget humanistisk orienteret, med mere forståelse for relativistiske tankegange. 36 Jeg er opmærksom på, at jeg ved udvælgelsen af episoder fra mine observationer foretager et subjektivt valg, baseret på mine egne teorier, værdier og interesser. Jeg kan hermed fremstille udvalgte enkeltstående episoder som værende karakteristiske og relevante og vurdere, at andre udeladte episoder er tilfældige og mindre betydningsfulde. Ligeledes vil mine fortolkninger og forklaringer mere eller mindre falde i tråd med det menneskesyn og de normer mit teoretiske grundlag repræsenterer Card, Stuart; Thomas P. Moran and Allen Newell (1983). The Psychology of Human Computer Interaction. Lawrence Erlbaum Associates. ISBN Norman, Dornald. 35 Nardi. Studying Context: A Comparison of Activity Theory, Situated Action Models and Distributed Cognition 36 Thurén, side Jacobsen et.al., side 19. Side 18

21 4. Informationssøgningsstrategi Jeg har taget udgangspunkt i mit kendskab til HMI applikationer. Jeg har så indledningsvis skabt mig et hurtigt overblik ved hjælp af nogle hurtige orienterende søgninger på internettet. Undervejs i processen har jeg indsamlet relevante emneord, problemstillinger og navne på relevante forfattere. På den måde har jeg efterhånden kunne lave mere detaljerede informationssøgninger. Søgemetoder Jeg har brugt ACM databasen på CBS til at finde videnskabelige artikler. Jeg lånt og købt bøger, samt anvender mange bøger og kompendier fra mine tidligere fag på IT Universitetet. Fra producenter, f.eks. Siemens, har jeg fået produktinformationer som pdf filer, DVD'er eller links. Jeg har foruden ITU's bibliotek været på CBS, DTU, Mediehøjskolen og Ingeniørhøjskolen. Jeg har browset relevante hylder på bibliotekerne. Jeg har besøgt Dansk Standard i Lyngby, hvor jeg har søgt og læst ISO standarder. Jeg har søgt med danske og engelske søgeord (Google, ACM). Fra Google image search med relevante emneord har jeg fundet frem til relevante websites. Fra referencer i videnskabelige artikler har jeg fået kendskab til andre artikler eller til bøger og forfattere. Jeg har fået information fra virksomheder, f.eks. Siemens. Fra fagpersoner har jeg fået kendskab til produktnavne jeg har søgt information om på internettet. Fra branchehåndbøger har jeg fået kendskab til brancheforeningen. På en relevant fagmesse hi[09] i Herning har jeg indsamlet informationer. Eksempler på emneord jeg har brugt i min informationssøgning, enkeltvis og i kombinationer HMI, PLC, SCADA, Human, Machine, Interface, HCI, GUI, MES, ERP.. Jeg har samlet flere ord i en glossar se bilag side 9. Biblioteker Biblioteket på IT Universitetet Biblioteket på Copenhagen Business School Biblioteket på Danmarks Tekniske Universitet Biblioteket på Ingeniørhøjskolen i Ballerup Biblioteket på Mediehøjskolen i København Skovlunde bibliotek Side 19

Automation Projektledelse Networking. Energi & forsyning. Automation Projektledelse Networking

Automation Projektledelse Networking. Energi & forsyning. Automation Projektledelse Networking Energi & forsyning Energi & Forsyning SRO standardisering i forsyningsvirksomheder Økonomisystem Kundecentersystem Dokument & projektstyringssystem Portal og kommunikation Ledelsesrapporteringssystem Asset

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

Automation Projektledelse Networking. Automation Projektledelse Networking

Automation Projektledelse Networking. Automation Projektledelse Networking SESAM møde 104 Produktions it & Automation Strategisk, taktisk og operationelt SESAM møde 104 Hvorledes udarbejdes en produktions it strategi? Hvorledes implementeres en produktions it strategi? Hvad er

Læs mere

Change management og automatisk backup. Har du styr på din backup? versiondog. Automated Versioning & Backup

Change management og automatisk backup. Har du styr på din backup? versiondog. Automated Versioning & Backup Change management og automatisk backup Har du styr på din backup? versiondog Håndterer du data manuelt? Håndterer du stadigvæk dine software programmer og data manuelt?(plc, SCADA, robotter, CNC...) I

Læs mere

Ole Gregersen 26. november 2009 IT Universitetet

Ole Gregersen 26. november 2009 IT Universitetet Ole Gregersen 26. november 2009 IT Universitetet Hvorfor er det relevant at arbejde med? 5 minutter med sidemanden Kvalitetsegenskab Risikostyring Oplevelsesdesign En kontrolleret designproces Et brugercentreret

Læs mere

NORDENS STØRSTE INDUSTRI- MESSE

NORDENS STØRSTE INDUSTRI- MESSE Innovation og vækst starter på NORDENS STØRSTE INDUSTRI- MESSE 3. - 6. september 2013 h i 1 3. d k 5 0 Å R S J U B I L Æ U M Hele den danske industri mødes på Nordens største industrimesse I år fejrer

Læs mere

Processen at vælge leverandører og systemintegratorer

Processen at vælge leverandører og systemintegratorer Introduktion Processen at vælge leverandører og systemintegratorer ERP Carsten Nøkleby Formand SESAM Civilingeniør & Ph.D MES.. SCADA Koncern Fabriks PLC......... Fortrådning PLC......... Fieldbus / sensor

Læs mere

Ny viden gennem netværk. Automation Produktion Proces IT Projektledelse

Ny viden gennem netværk. Automation Produktion Proces IT Projektledelse Ny viden gennem netværk Automation Produktion Proces IT Projektledelse Automatisering Produktion Proces It Projektledelse SESAM-World Aktiviteter Teknologi & standardisering Energi & forsyning Fødevareproduktion

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

INTUITIV KOMMUNIKATION MELLEM MENNESKE OG MASKINE

INTUITIV KOMMUNIKATION MELLEM MENNESKE OG MASKINE Menneske og maskine: INTUITIV KOMMUNIKATION MELLEM MENNESKE OG MASKINE V/PSYKOLOG THOMAS KOESTER, AFDELINGEN FOR ANVENDT PSYKOLOGI Overskrifter Ny teknologi og intuitive betjeningspaneler Kommunikation

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Automation Projektledelse Networking GAPP. GAPP projektmodel Struktur

Automation Projektledelse Networking GAPP. GAPP projektmodel Struktur GAPP GAPP projektmodel Struktur Gennemgang af GAPP projektmodel struktur Formål og mål med GAPP projektmodel Struktur af dokumenter Referencemodel og tilhørende matrice Baggrund Produktion Automation Myndigheds-

Læs mere

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S Menu A/S Problemfelt MENU A/S (MENU) er en dansk design virksomhed og producent. MENU har specialiseret sig indenfor skandinavisk design samt deres evige stræben efter at lave noget originalt. De repræsenterer

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk

INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8 MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign processen Identificer brugernes behov og etabler krav til

Læs mere

ETNOGRAFISKE OBSERVATIONER AF GYMNASIERS DIGITALE HVERDAG V/PSYKOLOG THOMAS KOESTER, AFDELINGEN FOR ANVENDT PSYKOLOGI

ETNOGRAFISKE OBSERVATIONER AF GYMNASIERS DIGITALE HVERDAG V/PSYKOLOG THOMAS KOESTER, AFDELINGEN FOR ANVENDT PSYKOLOGI ETNOGRAFISKE OBSERVATIONER AF GYMNASIERS DIGITALE HVERDAG V/PSYKOLOG THOMAS KOESTER, AFDELINGEN FOR ANVENDT PSYKOLOGI Socio-tekniske systemer: SEPTIGON-modellen Anvende psykologisk viden og metoder i udforskning

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive Spaces, mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

PJD Automation & Industriel IT / PJD Production Performance WWW.PJDPP.DK

PJD Automation & Industriel IT / PJD Production Performance WWW.PJDPP.DK 1 Performance Management: Udvælg dine KPI er med omtanke, keep it simple Danfoss Kolding Cheminova 2 Indhold 1. Introduktion til PJD Production Performance 2. Optimering hvem taler vi om 3. Lean manuel

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent Stillingsbeskrivelse Senior Konsulent Virksomhedsbeskrivelse Mark Information har i mere end 30 år, udviklet og forfinet deres software løsning, og resultatet er, at virksomheden i dag er en af branchens

Læs mere

Curriculum Vitae. Indledning. Erhvervsforløb. Thomas Bo Jensen Kirkebyvej 10, 2740 Skovlunde Email: grafiskviden@gmail.com Mobil: 26 79 89 92

Curriculum Vitae. Indledning. Erhvervsforløb. Thomas Bo Jensen Kirkebyvej 10, 2740 Skovlunde Email: grafiskviden@gmail.com Mobil: 26 79 89 92 Curriculum Vitae Thomas Bo Jensen Kirkebyvej 10, 2740 Skovlunde Email: grafiskviden@gmail.com Mobil: 26 79 89 92 Indledning Arbejdet med mennesker er nøglen til succes i IT projekter. Jeg sikrer, at IT

Læs mere

Hjemmeside på SkoleKom

Hjemmeside på SkoleKom Hjemmeside på SkoleKom 1 Om vejledningen Har din lærer givet tilladelse, kan du nu lave din helt egen personlige hjemmeside på SkoleKom. En hjemmeside på SkoleKom er let at gå til, og har du arbejdet lidt

Læs mere

Kursuskatalog 2012 TwinCAT Basic og Extended

Kursuskatalog 2012 TwinCAT Basic og Extended Kursuskatalog 2012 TwinCAT Basic og Extended Basic Modul 1 Software Kursus K120101 K120102 K120103 K120104 K120105 K120106 Dato 31.1-1.2.12 6.-7.3.12 8.-9.5.12 21.-22.8.12 2.-3.10.12 20.-21.11.12 Modul

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

DTU s automations uddannelser: hvor kommer vi fra og hvor er vi på vej hen?

DTU s automations uddannelser: hvor kommer vi fra og hvor er vi på vej hen? DTU s automations uddannelser: hvor kommer vi fra og hvor er vi på vej hen? Morten Lind Automation and Control AutomationDesign & Center for Elteknologi Forskningsprojekter Forskningsbaseret undervisning

Læs mere

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning Vejledning i Installation og konfiguration af MobileCTI Outlook Dialer / MobileCTI TAPI Dialer Version 2.10 December 2005 www.blueposition.com

Læs mere

Quick Guide V8.0 - 1 -

Quick Guide V8.0 - 1 - Quick Guide V8.0-1 - Indholdsfortegnelse Generel information...3 Liveview...4 Optagelse af Videosekvenser...5 Afspilning af Videosekvenser...6 Menupanelet...7 Backup...11 Webcam...16 Trouble Shooting...21

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

APEX i Praksis Martin B. Nielsen. Navn. MBNDATA Emne

APEX i Praksis Martin B. Nielsen. Navn. MBNDATA Emne APEX i Praksis Martin B. Nielsen Navn MBNDATA Emne Foredragsholderen Oracle/APEX Arkitekt/udvikler/DBA Siden Oracle v.5 (1988) APEX Siden 2007, men før (Database provider, HTMLDB) MBNDATA siden 1996 MBNDATA

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k INFLUENCERS Nemt igang på internettet Kom hurtigt igang med det du er god til Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k STOR effekt - billig løsning Hej, jeg hedder Anders Søndergaard, og jeg er selvstændig

Læs mere

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Spil Rapport Spil lavet i GameMaker Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 HCI... 2 Planlægning / Elementær systemudvikling... 2 Kravspecifikationer... 4 Spil beskrivelse...

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Kravspecifikation for bibos1

Kravspecifikation for bibos1 Oktober 2011 Projekt for Århus Kommunes Biblioteker i samarbejde med Odense Centralbibliotek og Silkeborg Bibliotekerne Indhold 1. Baggrund for projektet... 2 1.1 Projektets formål... 2 2. Tilbud... 3

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om...

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger Programmet Dreamweaver har været på markedet i nogle år efterhånden. Den seneste version hedder Dreamweaver CS5, og programmet er på engelsk. Dreamweaver er en såkaldt grafisk editor,

Læs mere

PROGRAM D. 3. MARTS 2015

PROGRAM D. 3. MARTS 2015 PROGRAM D. 3. MARTS 2015 8:30 Morgenmad og registrering 09.00 Velkomst 09.15 Orienteringsløb blandt billeder, ikoner og symboler (på engelsk) Dr. Robins vil snakke om hans seneste forskning omkring hvordan

Læs mere

Arbejdssituationens indflydelse på design og udvikling af applikationer til styring af etikettrykmaskiner

Arbejdssituationens indflydelse på design og udvikling af applikationer til styring af etikettrykmaskiner Arbejdssituationens indflydelse på design og udvikling af applikationer til styring af etikettrykmaskiner Thomas Bo Jensen thomasbojensen@itu.dk IT Universitetet E Business linien Vejleder: Mads Bødker

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Om NNIT A/S Hvem er NNIT A/S (kort!) Hvem er NNIT A/S Agenda Introduktion Hvad er Globeshare?

Læs mere

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller - Erfaringer med implementering af MES løsninger SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller DC Projektorganisation Arne J. Boye-Møller, Produktions IT, Projektafdelingen

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Tekstbehandling med Mac... Indledning. KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Tekstbehandling med Mac... Indledning. KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Tekstbehandling med Mac... Indledning KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages Anskaf Pages... 10 Opret eller åbn et dokument... 11 Brugerfladen i Pages... 12 Gem dokumenter... 13 Gem

Læs mere

UX ekspertværktøjer. ux campus

UX ekspertværktøjer. ux campus Få forankret UX hos den enkelte medarbjeder og et delt ux sprog på tværs af organisationen med korrekt og opdateret viden om hvordan mennesker fungerer omsat til operationelle praktiske designredskaber

Læs mere

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets.

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets. Dagens program Har alle fået? Har nogen betalt for meget? Hav jeres koder klar Domæner change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog Hvad er widgets Hvad er

Læs mere

1. Baggrund og problemstilling

1. Baggrund og problemstilling 1. Baggrund og problemstilling 1.1 Baggrund Opgavestiller og fremtidig bruger af systemet er klinikken Tandlæge Annelise Bom 1. Opgaven udspringer af et ønske om at forbedre aftalestyringen. Nøgleordene

Læs mere

Hjemmeside manual. Indholdsfortegnelse. Noter: - 1 -

Hjemmeside manual. Indholdsfortegnelse. Noter: - 1 - Hjemmeside manual Indholdsfortegnelse Login... - 2 - Login på din hjemmeside og generel support info... - 2 - Kontrolpanel... - 3 - Opdatering af profil oplysninger... - 3 - Menu... - 4 - Menupunkter...

Læs mere

Produktions IT i Aarhus Vand A/S 24. januar 2012

Produktions IT i Aarhus Vand A/S 24. januar 2012 Produktions IT i Aarhus Vand A/S 24. januar 2012 IT i Aarhus Vand set i frøperspektiv. IT i Aarhus Vand de store linier Administrativt IT og Produktions IT Fælles SRO nyt SRO system i Produktionen. En

Læs mere

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger. Hvilken skærmopløsning? OBS

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger. Hvilken skærmopløsning? OBS Generelle bemærkninger Programmet Dreamweaver har været på markedet i nogle år efterhånden. Den seneste version hedder Dreamweaver CS4, og programmet er på engelsk. Dreamweaver er en såkaldt grafisk editor,

Læs mere

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature.

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature. 0 Indhold 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Sign In / My EBSCOhost... 2 4) Søgemetoder... 3 4.a Fritekstsøgning... 3 4. b Begrænsning / afgrænsning... 4 4.c Er der adgang til artiklens

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen 8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen Indhold Intro Kend dine besøgende Gør valget simpelt og vind kunder Sådan får du en optimeret kategoriside Eksempler på to gode kategorisider Brug

Læs mere

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Studenterportalen Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Forord Dette materiale har til formål at beskrive hvordan du registrerer

Læs mere

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm IT og Kommunikation Workshop om planlægning af prototype forløb 24.10.13 Rikke Okholm Program Introduktion Tilgange og eksempler på metoder Workshop: Planlægning af prototypetest Brainstorm over jeres

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

Introduktion til den almen medicinske portefølje

Introduktion til den almen medicinske portefølje Introduktion til den almen medicinske portefølje Kære kollega. Alle nye speciallægeuddannelser er målstyret dvs. en række mål eller kompetencer skal opfyldes undervejs gennem uddannelsen. Til det formål

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens WordPress vejledning september 2014 INDHOLD Hvad er WordPress 1 Generelt om WordPress 2 Frontend og backend 2 Skrive en blog-tekst (indlæg/post)

Læs mere

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering CINAHL Plus Udgiver Cinahl Information Systems, California Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering Omfang

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

PORTFOLIO Version 2.0

PORTFOLIO Version 2.0 Nikolaj Lisberg Hansen Løsningsarkitekt og partner nikolaj.hansen@empisto.dk Tlf. 22 90 91 22 PORTFOLIO Version 2.0 Kvalitetsstyring med sags og dokumenthåndtering Teknisk revision af energimærker Portfolio

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor Installation af App Inventor... 10 Trådløs installation... 11 Installation af emulator (Windows)...

Læs mere

Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner

Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner Onsdag d. 24. september bliver der gennemført en større opdatering af Professionel Hjernetræning. Der kommer nogle nye funktioner, og andre steder

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Kenneth Toft. Curriculum Vitae

Kenneth Toft. Curriculum Vitae Curriculum Vitae Resumé Jeg er uddannet som Automatikfagtekniker ved Bang & Olufsen. Mit hovederhverv er Software engineer Billede af mig på sidste side. Erhvervserfaring: Programmering Programmere fra

Læs mere

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat Rikard Karlsson, produktionschef hos Elektrolux, Ljungby, Sverige: REEFTlink er en komplet, dynamisk og fremtidssikret løsning, der dækker hele vores behov for Lean og Takt-baseret produktionsstyring.

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

Postregistrering Eksamensprojekt i Programmering C Lavet af: Frantz Furrer Svendborg Erhvervsskole HTX Vejleder: Claus Borre

Postregistrering Eksamensprojekt i Programmering C Lavet af: Frantz Furrer Svendborg Erhvervsskole HTX Vejleder: Claus Borre Postregistrering Eksamensprojekt i Lavet af: Frantz Furrer Vejleder: Claus Borre Side af 4 Titelblad: Skolens navn: Svendborg Tekniske Gymnasium - Rapport: Rapportens titel: Postregistrering Side antal:

Læs mere

100% adgangskontrol med FlexAir

100% adgangskontrol med FlexAir 100% adgangskontrol med FlexAir 100% ADGANGSKONTROL 100% LET SIKKERT ØKONOMISK FlexAir Enkelt, fleksibelt og sikkert Med FlexAir adgangskontrolsystem fra Scantron træffer du altid det rigtige valg. Systemet

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL kompressorstyring Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL Solutions you can grow with Kompressorstyring og optimering ADAP-KOOL kølestyringer giver stor fleksibilitet

Læs mere

Introduktion til den almen medicinske portefølje

Introduktion til den almen medicinske portefølje Introduktion til den almen medicinske portefølje Kære kollega. Den nye almen medicinske speciallæge uddannelse er i lighed med alle andre nye speciallæge uddannelser er målstyret dvs. en række mål eller

Læs mere

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB PRESENTATION INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB AGENDA Om Innovation Lab Brugerdreven Innovation Unge ordblinde Ideation og Konceptualisering

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com Du skal

Læs mere

KUNDEGUIDE PRODUKTOPTIMERING I WORDPRESS KUNDEGUIDE PRODUKTOPTIMERING I WORDPRESS

KUNDEGUIDE PRODUKTOPTIMERING I WORDPRESS KUNDEGUIDE PRODUKTOPTIMERING I WORDPRESS KUNDEGUIDE VERSION 1 - OPDATERET AUGUST 2015 SIDE 2/8 KUNDEGUIDE Denne miniguide viser dig, hvordan du produktoptimerer i WordPress. For at opfylde søgemaskinernes retningslinjer for optimering skal man

Læs mere

DAu konference - september 2013

DAu konference - september 2013 DAu konference - september 2013 Sådan sikres ensartet kvalitet i MES applikationer implementeret på 70 Arla mejerier Allan Møller Schmidt, Solution Consultant Arla Foods GBS-IT, MSA 23-09-2013 Tema - Rejse

Læs mere

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 SENIOR LAND Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096 Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 Michael Himmelstrup eycoco@gmail.com +45 2720 7222 Peter Stillinge Dong peterstillinge.dong@gmail.com

Læs mere

Automationsteknologi. Oplæg ved: Michael Danielsen/KEA

Automationsteknologi. Oplæg ved: Michael Danielsen/KEA Oplæg ved: Michael Danielsen/KEA Hvordan så det ud i fortiden? 80 erne Office 90 erne Office 00 erne ERP Database MES HMI PLC HMI/Scada PLC Scada PLC Hvordan så det ud i fortiden? 80 erne 90 erne 00 erne

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step Af Gitte Winter Graugaard Nov. 2013, Sigil version 0.7.2 1 Her følger en intro skridt for skridt til at oprette en e- bog i SIGIL og publicere den på SAXO

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Indledning Multi District Denmark har udviklet en database til brug ved administration af udvekslingsstudenter. Databasen kan åbnes fra alle pc

Læs mere

TIA-portalen V13 Simatic HMI

TIA-portalen V13 Simatic HMI Engineered with TIA Portal Innovation Tour 2014 TIA-portalen V13 Simatic HMI siemens.dk/tia-portal Totally Integrated Automation Portal løsninger Ønsker Løsninger at optimere oppetiden Integreret systemdiagnosticering

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere