Projektperiode:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse. @gmail.comm. Projektperiode:"

Transkript

1 Analyse af HMI applikationer hvad kendetegner et vellykket Human Machine Interface? Et speciale af Thomas Bo IT Universitetett E Business linien Vejleder: Mads Bødker Projektperiode: 1. maj 2. november 2009

2

3 Indhold Resumé Indledning Problemformulering Afgrænsning Metode Teori Informationssøgningsstrategi Begrundelse for litteraturvalg Præsentation af empiri Indledning til analysen Hvilke typer projekter forekommer? Projektorganisation GAPP projektmodellen Valg af softwareplatform Trin i opbygningen af en HMI applikation Rockwool Udfordringer og praksis Standardisering af praksis Sammenfatning Rockwool Nilpeter Virksomhedsteori som analyseværktøj Præsentation af operatørerne Trykkernes arbejde Præsentation af MO line Nilpeters HMI applikation Nillon Farvestyring fra Print Management Center Visionsystemet BST fra Print Management Center Observationer hos Nilpeter Analyse af mål og kontekst Detaljeret analyse af udvalgte episoder eller observationer Side 1

4 9.11 Farveføring episode Håndskrevne værdier episode Register episode Vaskeprogram episode Et trykproblem episode Fugtevandskurve episode Ikon i Nillon episode Sammenfatning Nilpeter HMI i uddannelsen Om lærlingene HMI i bogbinderiet HMI på Polar planskæremaskine HMI på Bravo samlehæfter Spørgeskema undersøgelse på KTS Sammenfatning HMI i uddannelsen Indledning til diskussion Faktorer og egenskaber Tanker om kontekst Din HMI applikation står ikke alene Regler Problemer og muligheder Fremtidens designteam En model for HMI udvikling Kritik af teori og metoder Konklusion Litteraturliste Bilag Side 2

5 Abstract The title of this master thesis is: An analysis of HMI applications what is characteristic of a successful Human Machine Interface? The central problem statement is: Which factors affect the usefulness of a HMI application in a specific context? The problem statement is answered through investigation using observation and qualitative interviews in context. By using questionnaires, I have identified IT skills and experience with HMI applications among apprentices. It is investigated, how the interplay between the application s features, and the operator's need for education and support is, and how the application be optimized on the basis of recorded data about the daily use in the industrial environment. An ethnographic approach is used to gather empirical data about the work in a label printing environment and later analysed using Activity Theory as the theoretical framework. The analysis shows that to obtain good usability and effectiveness of the final application, require careful consideration. My study also shows that operators are creative, curious and supportive of new initiatives and functions. The conclusion of the master thesis is that designing HMI applications is complex and several factors affect the final result. Keywords: HMI, SCADA, Human Machine Interface. Side 3

6 . Side 4

7 1. Indledning En HMI applikation er den software, der i forbindelse med industrielle anlæg eller maskiner i industrien, gør det muligt for operatøren at styre og overvåge den aktuelle fremstillingsproces. Figur 1: En HMI applikation, kilde: Informationsteknologi er i dag en integreret del af enhver industriel proces. IT anvendes såvel i administrationen og til styring i produktionen. Siden man sidst i 60'erne på grund af voksende krav til fleksibiliteten i den amerikanske bilindustri udviklede et nyt styresystem til produktionsmaskinerne, som kunne erstatte de eksisterende, fastfortrådede relæ og logikstyringer med PLC'er, har IT fået en stigende betydning i produktionsmiljøet. 1 Grundidéen i en PLC (Programmable Logic Controller) er, at on off styringens specielle struktur ligger i et program, og ikke som for relæernes vedkommende i en fast fortrådning. Dette har den klare fordel, at den specielle styringsopgave kan løses af et standardiseret, brugervenligt udstyr, samt at eventuelle rettelser og tilføjelser til styringen blot foretages ved ændringer i programmet. 2 Udviklingen af PLC skabte grundlaget for styring af industrielle anlæg og maskiner via en computer. I begyndelsen af 1970'erne blev PLC'er opbygget med de microprocessorer, der kom på markedet. I dag fremstår PLC som små datamater, specielt konstruerede til løsning af industrielle styringsopgaver. 1 Olesen, side 7. 2 Heilmann, side 22. Side 5

8 Figur 2: PLC fra Allen Bradley, kilde: SCADA systemer HMI applikationen er en del af et større system, et SCADA system. Systemet og anlægget kan variere i størrelse fra små systemer med få komponenter til store anlæg med mange tusinde komponenter. Der findes SCADA systemer, der bliver betjent af en operatør ad gangen, samt anlæg hvor flere operatører på samme tid, fra flere skærme, kan styre og overvåge en proces. Operatørskærme kan forekomme i produktionsmiljøet eller i specialindrettede kontrolrum. Er der tale om en maskine, kan betjeningen og overvågningen af maskinen foregå ved anvendelse af en eller flere monitorer, der anvendes til forskellige formål, f.eks. grafisk fremstilling af produktionsdata (informationsgrafik), videoovervågning og kontrol og styring af maskinens funktioner. Mange faktorer har indflydelse på den historiske udvikling af disse HMI applikationer, samt hvordan disse applikationer kan forventes at se ud i fremtiden. Fordelene ved HMI applikationer, der har styrket den stigende anvendelse af disse, er mange. At anlæg styres af software gør det muligt på en enkel måde at tilføje ny funktionalitet og ændre det eksisterende program. At anlæg overvåges med software gør det muligt at udarbejde driftsrapporter med henblik på optimering og sporbarhed. Anlæg kan hurtigt omstilles til nye produktioner med lagrede indstillinger setpoints. Adgang til anlæg og rettigheder kan styres med login og anlæg kan evt. styres remote via en webbrowser. Det er en klar tendens, at SCADA systemer bliver mere omfattende og integration med andre IT systemer i virksomheden eller i forsyningskæden er en mulighed, som flere og flere virksomheder ønsker at implementere. 3 3 Rapport fra SESAM. Side 6

9 Figur 3: Kontrolrummet, Vestforbrændingen, Glostrup, København. Styring, regulering og overvågning SCADA er et akronym for Supervisory Control And Data Acquisition, og SRO er den tilsvarende danske oversættelse/forkortelse, der står for Styring, Regulering og Overvågning. Begrebet SCADA introduceres her, fordi man straks støder på det, når man begynder at undersøge området Human Machine Interface (HMI). HMI er stedet, hvor mennesket og maskinen mødes, men for at operatøren kan foretage en handling, der afføder en reaktion (f.eks. at maskinen starter), må der være et SCADA system "bag" ved brugerfladen. SCADA systemer udvikles oftest af ingeniører. Systemudviklingsprocessen indledes typisk med en analysefase, der skal skabe grundlaget for en projektbeskrivelse og en løsningsbeskrivelse. En række rådgivende ingeniørfirmaet tilbyder at udføre automatiseringsprojekter. Kunderne kan være maskinbyggere eller vareproducenter 4 Processen fra et identificeret behov for et nyt industrianlæg til den færdige implementerede løsning i drift er lang og involvere mange faggrupper og aktiviteter. Det er nødvendigt at organisere arbejdet, når et stort projekt skal gennemføres. En god projektmodel kan give projektet en god start og kursen lægges. Men den teoretiske model kan ikke tage højde for alle de situationer der opstår så undervejs må der navigeres, korrigeres evt. lægges en ny kurs så projektet kan komme i godt havn. Der må handles undervejs på baggrund af projektets udvikling, men en gennemtænkt og afprøvet projektmodel giver projektet gode forudsætninger for succes. 4 Metoder i forbindelse med systemanalyse, tager sit udgangspunkt i kybernetikken, der formaliserede begrebet feedback [Wiener, Norbert]. Side 7

10 Succeskriterier for et projekt kan måles på forskellige parametre. Forøget produktivitet er ofte et centralt mål ved automatiseringsprojekter. Et andet ønske kan være at automatisere ensidigt gentaget arbejde (EGA), for at forebygge alvorlige fysiske og psykiske arbejdsmiljøproblemer. En HMI applikations anvendelighed beror på flere faktorer. Når et eller flere elementer i løsningen ikke virker optimalt, er det ofte let at se, når den nye løsning sættes i drift, men om en applikation i sin helhed vil virke som tænkt, kan være meget svært at forudse. Og operatører anvender ikke altid funktioner eller redskaber, som designeren har tænkt. Figur 4: Operatørens handlinger er uforudsigelige. Men hvordan kan designteamet så hjælpes til at designe anvendelige og nyttige applikationer? Hvordan kan maskinproducenten designe og udvikle en optimal applikation set i forhold til investeringen i tid/penge og kundens udbytte af applikationens funktioner? Hvordan kan HMI applikationen designes og udvikles, så den understøtter den aktuelle arbejdssituation bedst muligt? Side 8

11 HCI og HMI Studiet af hvordan mennesket og maskiner interagerer ligger i feltet Human Computer Interaction. Forståelsen for operatørens arbejdssituation og nøglen til gode HMI design ligger i studiet af operatøren i den aktuelle kontekst. Gennem teknikker som observation, interview, personas, scenarier, evaluering af prototyper m.m. kan udviklingsteamet informeres og få en viden, der kan forbedre deres HMI applikationer fra et brugbart og pænt design til en effektiv HMI løsning, der optimerer den producerede kvalitet og forbedre produktiviteten. Da udvikling af HMI applikationer og interaktion via Touch Screens først de seneste 15 år har vundet indpas i industrien, er puljen af research med fokus på dette område begrænset. Designteams må derfor selv i udstrakt grad skabe grundlaget for projektløsninger, når nye applikationer skal designes. Den moderne operatør I forhold til situationen for 25 år siden, anvender vi i dagens samfund mere IT såvel på vores arbejde og i vores private liv. Internet, GPS, digital kamera og mobiltelefoner er blevet hverdagsting. Mange deltager aktivt i on line communities som Facebook og Flickr og er på den måde blevet vant til at bidrage med indhold til IT applikationer og online fællesskaber. Fra telefoner og GPS m.m. er mange operatører vant til Touch Screens, ligesom webbrowserens og Messenger s funktioner giver operatøren kompetencer og forventninger til brugerflader. Figur 5: Iphone og Tom Tom GPS. Teknologien i samfundet udvikles løbende, og nye produkter afløser produkterne, vi netop er blevet vant til. På tilsvarende måde forholder det sig med industriens Side 9

12 produkter, hvor ingeniører og systemudviklere hele tiden må forholde sig til nye teknologiske muligheder, f.eks. Touch Screens og mobile enheder. Hvis udviklingsteam ikke holder sig ajour med den virkelighed, de bygger applikationer til, vil løsningerne med stor sandsynlighed matche en forældet eller stereotyp forestilling om anlæggets modeloperatør. (og hermed et mistet potentiale for brugervenlighed /produktivitet). 5 Alt i alt tyder det på at HMI software vil blive mere avanceret / kompliceret i fremtiden og at udviklingsteam må forvente at morgendagens operatører generelt vil være mere vant til IT inden de møder et HMI interface på en arbejdsplads. 6 Hvordan software udviklingsteam kan forholde sig til denne udvikling, er baggrunden for dette speciale. HMI brugerfladen En HMI brugerflade opbygges af de komponenter, som den software man anvender til udviklingen giver mulighed for. Følgende typer kan typisk forekomme: Tekst (Overskrifter, ledetekster, meddelelser...) Tal samt Enhed (f.eks. 100 m/min.) Ikoner Symboler (abstakte) Pop up vinduer Faner (navigation) Menuer Knapper (for kontrol og navigation) Illustration af proces/maskine Indikatorer, f.eks. grønt lys = On Informationsgrafik (med produktionsdata) Til forskel fra en hjemmeside, der ses og anvendes i en browser eller en administrativ applikation (f.eks. SAP), ses og anvendes HMI applikationen i produktionsmiljøet. Applikationen kan eventuelt betjenes på en Touch Screen. Der findes også monitorer med et panel indbygget (figur 6). 5 Lene Nielsen, Snitker & Co. 6 Institut for fremtidsforskning. Side 10

13 Figur 6: Simantic monitorer.kilde Motivation for specialet Det er min erfaring, at der mangler viden om udvikling af HMI applikationer og SCADA systemet. En dokumentation der belyser hvilke faktorer og egenskaber, designteam skal forholde sig til, ved udformningen af nye HMI applikationer. Der findes litteratur om design af brugergrænseflader og softwareudvikling generelt, men denne litteratur har sjældent fokus specifikt på HMI applikationer og SCADA systemer. 7 Fra de seneste 15 år 8 hvor HMI applikationer med en grafisk brugerflade og interaktion med en Touch Screen er blevet almindeligt i industrien, består dokumenterede erfaringer med HMI applikationer primært i vejledende materiale fra softwareproducenterne. 9 Min opgave i forbindelse med specialet er derfor, at indsamle data der kan belyse de ovenstående forhold. At kortlægge hvem der tilbyder udviklingsplatforme til udvikling af HMI applikationer. At undersøge hvilke muligheder og tendenser der er knyttet til disse platforme. At undersøge hvordan erfarne og novice operatører anvender de nyeste HMI applikationer, samt at undersøge hvilke ønsker industrien har til udviklingen af HMI applikationer og scada systemer. Jeg vil undersøge mit emne ved at kontakte en dansk virksomhed i Slagelse, der bygger etikettrykmaskiner, samt ved indsamling af data fra forskellige interessenter i forhold til emnet HMI applikationer. 7 Søgning med udvalgte emneord i ACM databasen [HMI, SCADA, PLC, GUI, HCI]). 8 De grafiske brugeflader GUI kommer i starten af 80 erne. Touch Screens til kommerciel brug kommer i midten af 80 erne. Softwareplatforme til udvikling af HMI, f.eks. Simatic fra Siemens, kommer omkring Rockwell Automation og Schneider Electornic. Side 11

14 1.1 Problemformulering På den overstående baggrund er følgende problemformulering udarbejdet: Hvilke faktorer har i særlig grad indflydelse på en HMI applikations anvendelighed i en specifik kontekst? o Hvordan kan applikationen optimeres på baggrund af applikationens anvendelse i driftssituationen? o Hvordan er samspillet imellem applikationens udformning og operatørens behov for uddannelse og support? 1.2 Afgrænsning Jeg afgrænser mig i dette projekt fra: At undersøge hvordan SCADA systemers programkode kan optimeres. At behandler økonomiske data som en del af min empiri. Side 12

15 2. Metode Der er mange metoder til rådighed, når man vil studere en operatør i kontekst med henblik på systemdesign. Metoderne har forskelligt ophav, og mange er variationer med forskellige navne over stort set samme fremgangsmåde. Mange metoder overlapper hinanden med hensyn til de data, der kan indsamles med metoden. Det er derfor ikke et mål at anvende så mange metoder som muligt, men at udvælge den kombination af metoder, der passer til det aktuelle projekt. Ved projekter der skal løses på kort tid og med et begrænset budget, vil det begrænse antallet af metoder og det mulige antal af informanter. Er der længere tid og et større budget til projektet, kan flere metoder bringes i spil og evt. flere informanter. Antallet af informanter skal i begge tilfælde begrænses til det optimale, som er det antal, hvor det at inddrage flere ikke bidrager med nye resultater i forhold til det, man allerede har konstateret. Adgang til empiri Da området jeg undersøger er HMI applikationer og SCADA systemer, har det været en central forudsætning for undersøgelsen at få adgang til nogle af disse systemer. Det har imidlertid vist sig ikke at være så let at få denne adgang, i det omfang jeg godt kunne tænke mig. Dette skyldes en række forhold: Da jeg ikke selv kan betjene HMI applikationerne, er jeg afhængig af at gå sammen med en operatør i hans arbejdstid. Man kan ikke bare lægge en kopi af en HMI applikation på min bærbare computer, da dette fordrer en runtime version af softwaren f.eks. InTouch 10 og en database. Det har ikke været så let på kort tid at finde virksomheder, der anvender disse HMI applikationer og få kontakt med dem. Dog fik jeg kontakt med Rockwool, og har fået gode informationer herfra. En del virksomheder, der anvender disse applikationer, ønsker ikke at offentliggøre deres praksis i forbindelse med systemdesign, den daglige drift eller valg af systemleverandører. For ikke at lade disse forhold bremse min undersøgelse, har min løsning være at belyse HMI applikationer fra mange kilder og vinkler. Min empiri består derfor af få store, samt mange små bidrag fra meget forskellige kilder. Denne fremgangsmåde har givet mig et 10 Side 13

16 godt overblik over feltet og centrale temaer er blevet identificeret, idet mange kilder har talt om de samme problemstillinger. Look, learn, ask and try På IDD på IT Universitetet havde jeg lejlighed til at høre Bill Moggridge, medstifter af virksomheden IDEO 12. Jeg finder hans tanker om interaktionsdesign meget inspirerende. Det er min erfaring at research i brugerens kontekst er meget vigtig og udbytterig. Tankerne, der ligger i det designredskab IDEO har udgivet, de 51 metode kort, hvor metoderne er sorteret i de fire kategorier, Look, Learn, Try og Ask, repræsenterer et syn på designprocessen, jeg er meget enig i. At rette fokus mod indsigt og inspiration og inddrage forretningsmæssige mål, de teknologiske muligheder og brugerens kontekst er en fremgangsmåde, jeg synes bidrager til gode design løsninger og produkter. Sådan vil jeg undersøge min problemstilling For at svare på problemformuleringens spørgsmål vil jeg først undersøge feltet, Human Machine Interface, for at skabe et fundament baseret på eksisterende viden. Metoderne vil være:. Litteraturgennemgang Research på internettet Interview / Kontakt til eksperter (leverandører, online seminar, messe) Med afsæt i denne viden om feltets begreber og arbejdsmetoder, vil jeg tilrettelægge et empirisk studie af praksis hos et antal udvalgte virksomheder. Observation 13 Interview 14 Spørgeskema 15 Analyse af logfiler 16 Herefter vil jeg analysere de indsamlede data Formalisering Beyer & Hottzblatt. 14 Andersen, Ib. 15 Kuniavski. 16 Kuniavski. 17 Emerson, Robert et al. Processing fieldnotes: coding and memoing. Side 14

17 Parallelt hermed vil jeg foretage egne eksperimenter Prototype i softwaren Axure Afprøvning af ELO Touch Screen Afprøvning af runtime version på egen PC 18 Og hvis tiden tillader det vil jeg afholde en workshop Fremtids workshop 19 Interview metode og spørgeskema Udvælgelse af informanter er vigtigt. Hos Nilpeter, der er min primære case, er det min hensigt at observere et antal af Nilpeters trykkere, når de forbereder en kundedemonstration i Nilpeters showroom. Jeg vil forsøge at rekruttere såvel meget erfarne operatører og operatører med begrænset erfaring. Hvis der er muligt, vil jeg besøge et trykkeri i udlandet, der har anskaffet en af Nilpeters trykmaskiner (MO4). For at kortlægge HMI applikationers samspil med nye operatører, vil jeg forsøge at rekruttere et antal lærlinge der kan belyse en HMI applikations betydning for læringssituationen, som uerfaren operatør. Ved anvendelse af spørgeskemaer vil jeg kortlægge udvalgte demografiske data samt kortlægge IT kompetencer og erfaringer med HMI applikationer. Jeg vil anvende det ustrukturerede interview, da formålet vil være en eksplorativ afdækning af praksis. Designredskaber I researchprocessen anvendes forskellige designredskaber. Håndskrevne noter, feltnotater, still fotos, videosekvensen (optaget med et lille digital kamera) m.m. Valget af designredskaber har betydning for etnografens mulighed for at fastholde og senere analysere sine data. Hvis man påtænker at udarbejde scenarier kan videooptagelser være et nyttigt redskab. Metoder til analyse af empiri I analysen af mine feltnotater har jeg anvendt Robert Emersons 20 metode til analyse af kvalitative noter. Gennem open coding er ideer og temaer identificeret. Ved efterfølgende focused coding samles data omkring udvalgte episoder og hændelser Löwgren & Stolterman. Side 15

18 3.Teori Analysens teoretiske baggrund er virksomhedsteori, der med oversættelsen af Aleksey Leontiev s Activity, Consciousness, and Personality i 1978 blev introduceret til et internationalt publikum. 21 Interessen for virksomhedsteori, som ramme for analyse af brugerens adfærd i kontekst, er i 1990 erne forøget, blandt andet som et resultat af artikler og bøger fra Susanne Bødker, Bonnie Nardi, Kari Kuutti og Yrjö Engeström 22 Studier har vist at det er ikke muligt fuldt ud at forstå, hvordan operatører lærer og arbejder, hvis genstanden for studiet er et isoleret individ uden hjælpemidler og uden adgang til kolleger eller artefakter, for at gennemføre den forestående opgave. Designteams er derfor motiveret for at studere kontekst, for at forstå sammenhængen mellem individer, artefakter, og sociale grupper. 23 Virksomhedsteori passer til den tendens i anvendelsen af IT, som Grudin har beskrevet, at computerens virkemidler favner bredere ud i konteksten 24. Designteam derfor bør flytte fokus fra skærmen alene, til at forstå teknologi som en del af et bredere spektrum af menneskelig aktivitet 25. Da det er den specifikke situation og konteksten, der afgør, hvordan en handling udføres, egner virksomhedsteori sig til at informere designteam. Virksomhedsteori dækker mange aspekter af en aktivitet, operatørens motiver og formulering af mål, handlinger og instrumenter, samt den kontekst aktiviteten udføres i. At konteksten er under konstant forandring, forklarer Engeström f.eks. med, at nye materialer og værktøjer løbende tages i brug i produktionen og nye kolleger, med ny viden, ansættes. 26 I min analyse anvende jeg følgende redskaber, som Victor Kaptelinin og Bonnie A. Nardi præsentere i bogen Acting with Technology. Ved at anvende Engeströms activity system model 27 inddrages de 6 centrale faktorer (subjekt, objekt, instrument, regler, praksisfællesskabet, arbejdets tilrettelægning). The Activity Checklist der både kan anvendes i tidlige faser af et systemdesign og ved evaluering af et eksisterende system. Jeg anvender tjeklisten til evaluering 20 Emerson, Robert et al. Processing fieldnotes: coding and memoing. 21 Kaptelinin & Nardi. 22 Kaptelinin & Nardi. side Nardi, Studying Context: A Comparison of Activity Theory, Situated Action Models and Distributed Cognition 24 Grudin. The computer reaches out: The historical continuity of interface design. 25 Kaptelinin & Nardi. 26 Bødker. Activity theory as a challenge to systems design. 27 Kaptelinin & Nardi, side 100. Side 16

19 af Nilpeters HMI system og gør dette bredt indledningsvis, som det anbefales 28 for senere at arbejde i dybden med udvalgte problemstillinger. Fordi tjeklistens formål er at analysere, hvordan operatører anvender (eller vil anvende) en IT teknologi, lægger tjeklisten stor vægt på princippet om tool mediation 29. Tjeklisten er struktureret over følgende fire hovedperspektiver på anvendelsen af The Target Technology der undersøges. 1. Mål og løsninger 2. Sociale og fysiske aspekter i arbejdsmiljøet 3. Læring, kognition, og artikulation 4. Udvikling Samlet set dækker disse perspektiver forskellige aspekter af den måde som the target technology understøtter, eller er tiltænkt at støtte, de handlinger, der medfører der ønskede resultat outcome. Som supplement til tjeklisten og for at belyse konteksten bedste muligt supplerer jeg virksomhedsteorien med Hugh Beyer & Karen Holtzblatt s tanker om Contextual Inquiry 30 samt med Clay Spinuzzi s tanker om operatørens måde at forholde sig til et IT system. F.eks. hans tanker om operatørers kreativitet og workarounds 31. Den rummelige struktur som virksomhedsteorien tilbyder i studiet af kontekst, bibringer analysen sociale dimensioner, som den kognitive psykologi ikke rummer. Det snævre fokus som kognitiv psykologi repræsenterer, egner sig til at sige noget om læring og perception. Erkendelsen i den nyeste forskning indenfor Human Computer Interaktions feltet er, at den kognitive psykologi ikke i tilstrækkelig grad begrebsmæssigt kan informere interaktions designere i forbindelse med evaluering af nye digitale produkter. Ved kognitive tilgange er fokus mere smalt. Kognitive test kan sige noget om operatørens (hjernens) handlinger i forhold til mønstergenkendelse, kort og langtidshukommelse, mental model, sprog, beslutningsprocesser og problemløsning. Modellen GOMS, der står for Goals, Operators, Methods, and Selection er et eksempel på den kognitive tilgang. 32 A. G. Sutcliffe + Fodnote: Udviklet i 1983 af Stuart Card, Thomas P. Moran og Allen Newell.) GOMS modellen opdeler operatørens interaktion med computeren til enkeltstående handlinger, der kan observeres og måles med stor præcision. Goals er 28 Kaptelinin & Nardi., side Kaptelinin & Nardi., side Beyer & Hottzblatt. 31 Spinuzzi, side Sutcliffe, side 42. Side 17

20 operatørens hensigt, Operators er handlinger, der må udføres for at nå målet. Methods er sekvenser af handlinger. Blandt metodens fordele er, at den er enkel at udføre, og resultater i form af operatørens gennemsnitlige tidsforbrug er enkelt at udregne. Ulempen ved den tilgang er, at metoden ikke tager højde for operatørens eventuelle træthed, hændelige uheld (slips) og interaktionens omgivelser. Metoden forudsætter også en rutineret bruger, og ikke en person der "prøver sig frem". I situationer hvor man kun har behov kvantitative data om meget specifikke forhold, kan fremgangsmåden være velegnet. 33 Professor i kognitiv videnskab Donald Norman 34, der har udgivet flere bøger om brugervenlighed og kognitiv psykologi, inddrager jeg i min diskussion. Hans tanker om mentale modeller og synspunkter om at få maskiner designet til mennesker, som de er og ikke at mennesker skal lære at tænke som maskiner, sætter jeg i relation til brug og udvikling af HMI applikationer. Normans 7 trins action model er velegnet til at evaluere systemer trin for trin og overveje hvad der kræves fra systemet for at skabe et godt udgangspunkt for netop det trin. Endelig inddrages professor Paul Dourish s synspunkter om kontekst i diskussionen. Kaptelinin og Nardi fastslår, at systemdesign vil have nytte af studier af den kontekst, hvor brugeren arbejder. Den enkelte operatør, adskilt fra en social gruppe og fra støttende artefakter, er ikke længere model operatøren, men med denne erkendelse om betydningen af kontekst følger mange vanskelige spørgsmål, hvad er f.eks. kontekst? 35 Hermeneutisk tradition Når jeg anvender virksomhedsteori til min analyse, arbejder jeg i en hermeneutisk tradition. Til forskel fra den positivistiske tradition, der har sit udspring i naturvidenskab, er hermeneutikken udpræget humanistisk orienteret, med mere forståelse for relativistiske tankegange. 36 Jeg er opmærksom på, at jeg ved udvælgelsen af episoder fra mine observationer foretager et subjektivt valg, baseret på mine egne teorier, værdier og interesser. Jeg kan hermed fremstille udvalgte enkeltstående episoder som værende karakteristiske og relevante og vurdere, at andre udeladte episoder er tilfældige og mindre betydningsfulde. Ligeledes vil mine fortolkninger og forklaringer mere eller mindre falde i tråd med det menneskesyn og de normer mit teoretiske grundlag repræsenterer Card, Stuart; Thomas P. Moran and Allen Newell (1983). The Psychology of Human Computer Interaction. Lawrence Erlbaum Associates. ISBN Norman, Dornald. 35 Nardi. Studying Context: A Comparison of Activity Theory, Situated Action Models and Distributed Cognition 36 Thurén, side Jacobsen et.al., side 19. Side 18

21 4. Informationssøgningsstrategi Jeg har taget udgangspunkt i mit kendskab til HMI applikationer. Jeg har så indledningsvis skabt mig et hurtigt overblik ved hjælp af nogle hurtige orienterende søgninger på internettet. Undervejs i processen har jeg indsamlet relevante emneord, problemstillinger og navne på relevante forfattere. På den måde har jeg efterhånden kunne lave mere detaljerede informationssøgninger. Søgemetoder Jeg har brugt ACM databasen på CBS til at finde videnskabelige artikler. Jeg lånt og købt bøger, samt anvender mange bøger og kompendier fra mine tidligere fag på IT Universitetet. Fra producenter, f.eks. Siemens, har jeg fået produktinformationer som pdf filer, DVD'er eller links. Jeg har foruden ITU's bibliotek været på CBS, DTU, Mediehøjskolen og Ingeniørhøjskolen. Jeg har browset relevante hylder på bibliotekerne. Jeg har besøgt Dansk Standard i Lyngby, hvor jeg har søgt og læst ISO standarder. Jeg har søgt med danske og engelske søgeord (Google, ACM). Fra Google image search med relevante emneord har jeg fundet frem til relevante websites. Fra referencer i videnskabelige artikler har jeg fået kendskab til andre artikler eller til bøger og forfattere. Jeg har fået information fra virksomheder, f.eks. Siemens. Fra fagpersoner har jeg fået kendskab til produktnavne jeg har søgt information om på internettet. Fra branchehåndbøger har jeg fået kendskab til brancheforeningen. På en relevant fagmesse hi[09] i Herning har jeg indsamlet informationer. Eksempler på emneord jeg har brugt i min informationssøgning, enkeltvis og i kombinationer HMI, PLC, SCADA, Human, Machine, Interface, HCI, GUI, MES, ERP.. Jeg har samlet flere ord i en glossar se bilag side 9. Biblioteker Biblioteket på IT Universitetet Biblioteket på Copenhagen Business School Biblioteket på Danmarks Tekniske Universitet Biblioteket på Ingeniørhøjskolen i Ballerup Biblioteket på Mediehøjskolen i København Skovlunde bibliotek Side 19

Redesign af by-expressen.dk

Redesign af by-expressen.dk Redesign af by-expressen.dk Informatik Roskilde Universitet 4. semester forår 2014 Vejleder: Kristin Due Holmegaard Jens Kristian Heesche Hansen, studienr. 50543 Kristian Eistorp, studienr. 50553 Magnus

Læs mere

Hvor langt man kan komme med sms-teknologien i en læringsmæssig kontekst

Hvor langt man kan komme med sms-teknologien i en læringsmæssig kontekst Indledning 1 Titelblad Sms-spil Hvor langt man kan komme med sms-teknologien i en læringsmæssig kontekst Aalborg Universitet Juni 2011 (Aalborg Universitet i samarbejde med Aarhus Universitet, Copenhagen

Læs mere

Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien

Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien Peter Sejersen (20031122), Tue Toft Nørgård (20042377) og Asger Norskov Bak (20053831) Samlet opgave i Menneske-maskine

Læs mere

De valgte metoder og det sammenfattede forløb sættes afslutningsvist ind i en designvidenskablig kontekst.

De valgte metoder og det sammenfattede forløb sættes afslutningsvist ind i en designvidenskablig kontekst. Synopsis Denne rapport viser, hvordan tegnestuen Arkitemas brug af ledelses værktøjet scrum, optimeres ved hjælp af, specialdesignet værktøj. Igennem empirisk indsamlet data produceres en omfattende behovsanalyse,

Læs mere

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen Forord Denne rapport er skrevet af projektgruppe N4-211 ved Aalborg Universitet, afdeling for datalogi. Rapporten er baseret på gruppens arbejde foretaget ved VR-Center Nord og med brug af dette centers

Læs mere

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen 1 Abstract This report is a thesis that concludes our Master of Science in Information Technology in E- business. Within the area of strategic use of IT many managers fail to realize the importance of

Læs mere

LÆRING OG TRIVSEL I SPECIALKLASSEN - FRA EN SUNDHEDSVINKEL

LÆRING OG TRIVSEL I SPECIALKLASSEN - FRA EN SUNDHEDSVINKEL LÆRING OG TRIVSEL I SPECIALKLASSEN - FRA EN SUNDHEDSVINKEL Roskilde Universitet Speciale i: Pædagogik og Uddannelsesstudier / Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier Skrevet af: Jane Jensen, 2014 Vejledere:

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

Indlejret teknologi og Byggeri. Køreplan for brugerdreven innovation

Indlejret teknologi og Byggeri. Køreplan for brugerdreven innovation Innovation, BIIBBrugerdreven Indlejret teknologi og Byggeri Køreplan for brugerdreven innovation Titel: Køreplan for brugerdreven innovation Udgivet af: DI Byggematerialer Forfattere: Kresten Storgaard,

Læs mere

MODSTAND MOD FORANDRING

MODSTAND MOD FORANDRING HD(O) Afhandling Institut for Marketing og Organisation Forfatter: Katrine S. Andersen Vejleder: Pernille M.S. Smith MODSTAND MOD FORANDRING It is not true, as a good many industrial psychologists assert,

Læs mere

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Michael Ølund, s083237 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Afgangsprojekt, Januar 2012 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders

Læs mere

Videndeling mellem ergoterapeut og social- og sundhedsuddannede - en kvalitativ undersøgelse

Videndeling mellem ergoterapeut og social- og sundhedsuddannede - en kvalitativ undersøgelse Videndeling mellem ergoterapeut og social- og sundhedsuddannede - en kvalitativ undersøgelse D. 06.06.13 Bachelorprojekt i ergoterapi Udarbejdet af: Kathrine Skovdal Hansen, Nathasia Gjelstrup Jensen og

Læs mere

Open Source i Danmark

Open Source i Danmark Open Source i Danmark - udvikling og anvendelse Rapport udarbejdet af E-Source Development ApS for Patent og Varemærkestyrelsen 2001 Resume Open Source er et princip for softwareudvikling, der i modsætning

Læs mere

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

af Sarah Midtgård Grau

af Sarah Midtgård Grau Kandidatspeciale En kvalitativ undersøgelse om sygeplejerskers brug af kliniske retningslinjer og fremmende faktorer for anvendelsen af forskningsbaseret viden i praksis af Sarah Midtgård Grau Publikation

Læs mere

Kravspecifikation for Business Intelligence System

Kravspecifikation for Business Intelligence System Kravspecifikation for Business Intelligence System Forord Denne kravspecifikation er udarbejdet af Business Intelligence-gruppen under Knowledge Lab. Kravspecifikationen er udarbejdet som led i opfyldelsen

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester

Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester - I samarbejde med DSB Fjern- & Regionaltog Fag: Integrations / DIS Vejleder: Peter Stæhrmose Underviser: Lene Pries-Heje Eksamenstermin: Sommer 2010 Udarbejdet

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Søg penge til din forskning

Søg penge til din forskning K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Søg penge til din forskning En vejledning i at identificere relevante ansøgningsmuligheder, optimere projektbeskrivelser, tidslinjer og budgetter samt i at skrive

Læs mere

Analyse af udbyttet af onlinekurser på Det Biovidenskabelige Fakultet LIFE, Københavns Universitet KU.

Analyse af udbyttet af onlinekurser på Det Biovidenskabelige Fakultet LIFE, Københavns Universitet KU. DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET IT LEARNING CENTER Analyse af udbyttet af onlinekurser på Det Biovidenskabelige Fakultet LIFE, Københavns Universitet KU. Rapporten er udarbejdet for

Læs mere

Radiografuddannelsen Pædagogisk grundlag

Radiografuddannelsen Pædagogisk grundlag 22. februar 2013 Indhold 1. Formål med beskrivelse af radiografuddannelsens pædagogiske grundlag... 3 2. s pædagogiske grundlag... 3 2.1 Uddannelsesmål... 4 2.2 Læring... 5 2.2.1 Et konstruktivistisk perspektiv

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

PERSUASIVT DESIGN PÅ SUNDHED.DK

PERSUASIVT DESIGN PÅ SUNDHED.DK December 2010 MASTERSPECIALE PERSUASIVT DESIGN PÅ SUNDHED.DK Det Informationsvidenskabelige Akademi Masteruddannelsen I Informationsvidenskab Udarbejdet af: Pernille Saul Vejleder: Marianne Lykke Abstract

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

England, der er svar på internettet. Altså egentlig et kæmpestort

England, der er svar på internettet. Altså egentlig et kæmpestort Altså egentlig et kæmpestort bibliotek, hvor man kan finde en hulens masse oplysninger og man kan også finde sjove ting og sager derinde. Jeg tror nemlig, det er England, der er svar på internettet Jeg

Læs mere

FÅ SUCCES MED VIRTUELLE PROJEKTER

FÅ SUCCES MED VIRTUELLE PROJEKTER FÅ SUCCES MED VIRTUELLE PROJEKTER If, as it is said to be not unlikely in the near future, the principle of sight is applied to the telephone as well as that of sound, earth will be in truth a paradise,

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere