Projektperiode:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse. @gmail.comm. Projektperiode:"

Transkript

1 Analyse af HMI applikationer hvad kendetegner et vellykket Human Machine Interface? Et speciale af Thomas Bo IT Universitetett E Business linien Vejleder: Mads Bødker Projektperiode: 1. maj 2. november 2009

2

3 Indhold Resumé Indledning Problemformulering Afgrænsning Metode Teori Informationssøgningsstrategi Begrundelse for litteraturvalg Præsentation af empiri Indledning til analysen Hvilke typer projekter forekommer? Projektorganisation GAPP projektmodellen Valg af softwareplatform Trin i opbygningen af en HMI applikation Rockwool Udfordringer og praksis Standardisering af praksis Sammenfatning Rockwool Nilpeter Virksomhedsteori som analyseværktøj Præsentation af operatørerne Trykkernes arbejde Præsentation af MO line Nilpeters HMI applikation Nillon Farvestyring fra Print Management Center Visionsystemet BST fra Print Management Center Observationer hos Nilpeter Analyse af mål og kontekst Detaljeret analyse af udvalgte episoder eller observationer Side 1

4 9.11 Farveføring episode Håndskrevne værdier episode Register episode Vaskeprogram episode Et trykproblem episode Fugtevandskurve episode Ikon i Nillon episode Sammenfatning Nilpeter HMI i uddannelsen Om lærlingene HMI i bogbinderiet HMI på Polar planskæremaskine HMI på Bravo samlehæfter Spørgeskema undersøgelse på KTS Sammenfatning HMI i uddannelsen Indledning til diskussion Faktorer og egenskaber Tanker om kontekst Din HMI applikation står ikke alene Regler Problemer og muligheder Fremtidens designteam En model for HMI udvikling Kritik af teori og metoder Konklusion Litteraturliste Bilag Side 2

5 Abstract The title of this master thesis is: An analysis of HMI applications what is characteristic of a successful Human Machine Interface? The central problem statement is: Which factors affect the usefulness of a HMI application in a specific context? The problem statement is answered through investigation using observation and qualitative interviews in context. By using questionnaires, I have identified IT skills and experience with HMI applications among apprentices. It is investigated, how the interplay between the application s features, and the operator's need for education and support is, and how the application be optimized on the basis of recorded data about the daily use in the industrial environment. An ethnographic approach is used to gather empirical data about the work in a label printing environment and later analysed using Activity Theory as the theoretical framework. The analysis shows that to obtain good usability and effectiveness of the final application, require careful consideration. My study also shows that operators are creative, curious and supportive of new initiatives and functions. The conclusion of the master thesis is that designing HMI applications is complex and several factors affect the final result. Keywords: HMI, SCADA, Human Machine Interface. Side 3

6 . Side 4

7 1. Indledning En HMI applikation er den software, der i forbindelse med industrielle anlæg eller maskiner i industrien, gør det muligt for operatøren at styre og overvåge den aktuelle fremstillingsproces. Figur 1: En HMI applikation, kilde: Informationsteknologi er i dag en integreret del af enhver industriel proces. IT anvendes såvel i administrationen og til styring i produktionen. Siden man sidst i 60'erne på grund af voksende krav til fleksibiliteten i den amerikanske bilindustri udviklede et nyt styresystem til produktionsmaskinerne, som kunne erstatte de eksisterende, fastfortrådede relæ og logikstyringer med PLC'er, har IT fået en stigende betydning i produktionsmiljøet. 1 Grundidéen i en PLC (Programmable Logic Controller) er, at on off styringens specielle struktur ligger i et program, og ikke som for relæernes vedkommende i en fast fortrådning. Dette har den klare fordel, at den specielle styringsopgave kan løses af et standardiseret, brugervenligt udstyr, samt at eventuelle rettelser og tilføjelser til styringen blot foretages ved ændringer i programmet. 2 Udviklingen af PLC skabte grundlaget for styring af industrielle anlæg og maskiner via en computer. I begyndelsen af 1970'erne blev PLC'er opbygget med de microprocessorer, der kom på markedet. I dag fremstår PLC som små datamater, specielt konstruerede til løsning af industrielle styringsopgaver. 1 Olesen, side 7. 2 Heilmann, side 22. Side 5

8 Figur 2: PLC fra Allen Bradley, kilde: SCADA systemer HMI applikationen er en del af et større system, et SCADA system. Systemet og anlægget kan variere i størrelse fra små systemer med få komponenter til store anlæg med mange tusinde komponenter. Der findes SCADA systemer, der bliver betjent af en operatør ad gangen, samt anlæg hvor flere operatører på samme tid, fra flere skærme, kan styre og overvåge en proces. Operatørskærme kan forekomme i produktionsmiljøet eller i specialindrettede kontrolrum. Er der tale om en maskine, kan betjeningen og overvågningen af maskinen foregå ved anvendelse af en eller flere monitorer, der anvendes til forskellige formål, f.eks. grafisk fremstilling af produktionsdata (informationsgrafik), videoovervågning og kontrol og styring af maskinens funktioner. Mange faktorer har indflydelse på den historiske udvikling af disse HMI applikationer, samt hvordan disse applikationer kan forventes at se ud i fremtiden. Fordelene ved HMI applikationer, der har styrket den stigende anvendelse af disse, er mange. At anlæg styres af software gør det muligt på en enkel måde at tilføje ny funktionalitet og ændre det eksisterende program. At anlæg overvåges med software gør det muligt at udarbejde driftsrapporter med henblik på optimering og sporbarhed. Anlæg kan hurtigt omstilles til nye produktioner med lagrede indstillinger setpoints. Adgang til anlæg og rettigheder kan styres med login og anlæg kan evt. styres remote via en webbrowser. Det er en klar tendens, at SCADA systemer bliver mere omfattende og integration med andre IT systemer i virksomheden eller i forsyningskæden er en mulighed, som flere og flere virksomheder ønsker at implementere. 3 3 Rapport fra SESAM. Side 6

9 Figur 3: Kontrolrummet, Vestforbrændingen, Glostrup, København. Styring, regulering og overvågning SCADA er et akronym for Supervisory Control And Data Acquisition, og SRO er den tilsvarende danske oversættelse/forkortelse, der står for Styring, Regulering og Overvågning. Begrebet SCADA introduceres her, fordi man straks støder på det, når man begynder at undersøge området Human Machine Interface (HMI). HMI er stedet, hvor mennesket og maskinen mødes, men for at operatøren kan foretage en handling, der afføder en reaktion (f.eks. at maskinen starter), må der være et SCADA system "bag" ved brugerfladen. SCADA systemer udvikles oftest af ingeniører. Systemudviklingsprocessen indledes typisk med en analysefase, der skal skabe grundlaget for en projektbeskrivelse og en løsningsbeskrivelse. En række rådgivende ingeniørfirmaet tilbyder at udføre automatiseringsprojekter. Kunderne kan være maskinbyggere eller vareproducenter 4 Processen fra et identificeret behov for et nyt industrianlæg til den færdige implementerede løsning i drift er lang og involvere mange faggrupper og aktiviteter. Det er nødvendigt at organisere arbejdet, når et stort projekt skal gennemføres. En god projektmodel kan give projektet en god start og kursen lægges. Men den teoretiske model kan ikke tage højde for alle de situationer der opstår så undervejs må der navigeres, korrigeres evt. lægges en ny kurs så projektet kan komme i godt havn. Der må handles undervejs på baggrund af projektets udvikling, men en gennemtænkt og afprøvet projektmodel giver projektet gode forudsætninger for succes. 4 Metoder i forbindelse med systemanalyse, tager sit udgangspunkt i kybernetikken, der formaliserede begrebet feedback [Wiener, Norbert]. Side 7

10 Succeskriterier for et projekt kan måles på forskellige parametre. Forøget produktivitet er ofte et centralt mål ved automatiseringsprojekter. Et andet ønske kan være at automatisere ensidigt gentaget arbejde (EGA), for at forebygge alvorlige fysiske og psykiske arbejdsmiljøproblemer. En HMI applikations anvendelighed beror på flere faktorer. Når et eller flere elementer i løsningen ikke virker optimalt, er det ofte let at se, når den nye løsning sættes i drift, men om en applikation i sin helhed vil virke som tænkt, kan være meget svært at forudse. Og operatører anvender ikke altid funktioner eller redskaber, som designeren har tænkt. Figur 4: Operatørens handlinger er uforudsigelige. Men hvordan kan designteamet så hjælpes til at designe anvendelige og nyttige applikationer? Hvordan kan maskinproducenten designe og udvikle en optimal applikation set i forhold til investeringen i tid/penge og kundens udbytte af applikationens funktioner? Hvordan kan HMI applikationen designes og udvikles, så den understøtter den aktuelle arbejdssituation bedst muligt? Side 8

11 HCI og HMI Studiet af hvordan mennesket og maskiner interagerer ligger i feltet Human Computer Interaction. Forståelsen for operatørens arbejdssituation og nøglen til gode HMI design ligger i studiet af operatøren i den aktuelle kontekst. Gennem teknikker som observation, interview, personas, scenarier, evaluering af prototyper m.m. kan udviklingsteamet informeres og få en viden, der kan forbedre deres HMI applikationer fra et brugbart og pænt design til en effektiv HMI løsning, der optimerer den producerede kvalitet og forbedre produktiviteten. Da udvikling af HMI applikationer og interaktion via Touch Screens først de seneste 15 år har vundet indpas i industrien, er puljen af research med fokus på dette område begrænset. Designteams må derfor selv i udstrakt grad skabe grundlaget for projektløsninger, når nye applikationer skal designes. Den moderne operatør I forhold til situationen for 25 år siden, anvender vi i dagens samfund mere IT såvel på vores arbejde og i vores private liv. Internet, GPS, digital kamera og mobiltelefoner er blevet hverdagsting. Mange deltager aktivt i on line communities som Facebook og Flickr og er på den måde blevet vant til at bidrage med indhold til IT applikationer og online fællesskaber. Fra telefoner og GPS m.m. er mange operatører vant til Touch Screens, ligesom webbrowserens og Messenger s funktioner giver operatøren kompetencer og forventninger til brugerflader. Figur 5: Iphone og Tom Tom GPS. Teknologien i samfundet udvikles løbende, og nye produkter afløser produkterne, vi netop er blevet vant til. På tilsvarende måde forholder det sig med industriens Side 9

12 produkter, hvor ingeniører og systemudviklere hele tiden må forholde sig til nye teknologiske muligheder, f.eks. Touch Screens og mobile enheder. Hvis udviklingsteam ikke holder sig ajour med den virkelighed, de bygger applikationer til, vil løsningerne med stor sandsynlighed matche en forældet eller stereotyp forestilling om anlæggets modeloperatør. (og hermed et mistet potentiale for brugervenlighed /produktivitet). 5 Alt i alt tyder det på at HMI software vil blive mere avanceret / kompliceret i fremtiden og at udviklingsteam må forvente at morgendagens operatører generelt vil være mere vant til IT inden de møder et HMI interface på en arbejdsplads. 6 Hvordan software udviklingsteam kan forholde sig til denne udvikling, er baggrunden for dette speciale. HMI brugerfladen En HMI brugerflade opbygges af de komponenter, som den software man anvender til udviklingen giver mulighed for. Følgende typer kan typisk forekomme: Tekst (Overskrifter, ledetekster, meddelelser...) Tal samt Enhed (f.eks. 100 m/min.) Ikoner Symboler (abstakte) Pop up vinduer Faner (navigation) Menuer Knapper (for kontrol og navigation) Illustration af proces/maskine Indikatorer, f.eks. grønt lys = On Informationsgrafik (med produktionsdata) Til forskel fra en hjemmeside, der ses og anvendes i en browser eller en administrativ applikation (f.eks. SAP), ses og anvendes HMI applikationen i produktionsmiljøet. Applikationen kan eventuelt betjenes på en Touch Screen. Der findes også monitorer med et panel indbygget (figur 6). 5 Lene Nielsen, Snitker & Co. 6 Institut for fremtidsforskning. Side 10

13 Figur 6: Simantic monitorer.kilde Motivation for specialet Det er min erfaring, at der mangler viden om udvikling af HMI applikationer og SCADA systemet. En dokumentation der belyser hvilke faktorer og egenskaber, designteam skal forholde sig til, ved udformningen af nye HMI applikationer. Der findes litteratur om design af brugergrænseflader og softwareudvikling generelt, men denne litteratur har sjældent fokus specifikt på HMI applikationer og SCADA systemer. 7 Fra de seneste 15 år 8 hvor HMI applikationer med en grafisk brugerflade og interaktion med en Touch Screen er blevet almindeligt i industrien, består dokumenterede erfaringer med HMI applikationer primært i vejledende materiale fra softwareproducenterne. 9 Min opgave i forbindelse med specialet er derfor, at indsamle data der kan belyse de ovenstående forhold. At kortlægge hvem der tilbyder udviklingsplatforme til udvikling af HMI applikationer. At undersøge hvilke muligheder og tendenser der er knyttet til disse platforme. At undersøge hvordan erfarne og novice operatører anvender de nyeste HMI applikationer, samt at undersøge hvilke ønsker industrien har til udviklingen af HMI applikationer og scada systemer. Jeg vil undersøge mit emne ved at kontakte en dansk virksomhed i Slagelse, der bygger etikettrykmaskiner, samt ved indsamling af data fra forskellige interessenter i forhold til emnet HMI applikationer. 7 Søgning med udvalgte emneord i ACM databasen [HMI, SCADA, PLC, GUI, HCI]). 8 De grafiske brugeflader GUI kommer i starten af 80 erne. Touch Screens til kommerciel brug kommer i midten af 80 erne. Softwareplatforme til udvikling af HMI, f.eks. Simatic fra Siemens, kommer omkring Rockwell Automation og Schneider Electornic. Side 11

14 1.1 Problemformulering På den overstående baggrund er følgende problemformulering udarbejdet: Hvilke faktorer har i særlig grad indflydelse på en HMI applikations anvendelighed i en specifik kontekst? o Hvordan kan applikationen optimeres på baggrund af applikationens anvendelse i driftssituationen? o Hvordan er samspillet imellem applikationens udformning og operatørens behov for uddannelse og support? 1.2 Afgrænsning Jeg afgrænser mig i dette projekt fra: At undersøge hvordan SCADA systemers programkode kan optimeres. At behandler økonomiske data som en del af min empiri. Side 12

15 2. Metode Der er mange metoder til rådighed, når man vil studere en operatør i kontekst med henblik på systemdesign. Metoderne har forskelligt ophav, og mange er variationer med forskellige navne over stort set samme fremgangsmåde. Mange metoder overlapper hinanden med hensyn til de data, der kan indsamles med metoden. Det er derfor ikke et mål at anvende så mange metoder som muligt, men at udvælge den kombination af metoder, der passer til det aktuelle projekt. Ved projekter der skal løses på kort tid og med et begrænset budget, vil det begrænse antallet af metoder og det mulige antal af informanter. Er der længere tid og et større budget til projektet, kan flere metoder bringes i spil og evt. flere informanter. Antallet af informanter skal i begge tilfælde begrænses til det optimale, som er det antal, hvor det at inddrage flere ikke bidrager med nye resultater i forhold til det, man allerede har konstateret. Adgang til empiri Da området jeg undersøger er HMI applikationer og SCADA systemer, har det været en central forudsætning for undersøgelsen at få adgang til nogle af disse systemer. Det har imidlertid vist sig ikke at være så let at få denne adgang, i det omfang jeg godt kunne tænke mig. Dette skyldes en række forhold: Da jeg ikke selv kan betjene HMI applikationerne, er jeg afhængig af at gå sammen med en operatør i hans arbejdstid. Man kan ikke bare lægge en kopi af en HMI applikation på min bærbare computer, da dette fordrer en runtime version af softwaren f.eks. InTouch 10 og en database. Det har ikke været så let på kort tid at finde virksomheder, der anvender disse HMI applikationer og få kontakt med dem. Dog fik jeg kontakt med Rockwool, og har fået gode informationer herfra. En del virksomheder, der anvender disse applikationer, ønsker ikke at offentliggøre deres praksis i forbindelse med systemdesign, den daglige drift eller valg af systemleverandører. For ikke at lade disse forhold bremse min undersøgelse, har min løsning være at belyse HMI applikationer fra mange kilder og vinkler. Min empiri består derfor af få store, samt mange små bidrag fra meget forskellige kilder. Denne fremgangsmåde har givet mig et 10 Side 13

16 godt overblik over feltet og centrale temaer er blevet identificeret, idet mange kilder har talt om de samme problemstillinger. Look, learn, ask and try På IDD på IT Universitetet havde jeg lejlighed til at høre Bill Moggridge, medstifter af virksomheden IDEO 12. Jeg finder hans tanker om interaktionsdesign meget inspirerende. Det er min erfaring at research i brugerens kontekst er meget vigtig og udbytterig. Tankerne, der ligger i det designredskab IDEO har udgivet, de 51 metode kort, hvor metoderne er sorteret i de fire kategorier, Look, Learn, Try og Ask, repræsenterer et syn på designprocessen, jeg er meget enig i. At rette fokus mod indsigt og inspiration og inddrage forretningsmæssige mål, de teknologiske muligheder og brugerens kontekst er en fremgangsmåde, jeg synes bidrager til gode design løsninger og produkter. Sådan vil jeg undersøge min problemstilling For at svare på problemformuleringens spørgsmål vil jeg først undersøge feltet, Human Machine Interface, for at skabe et fundament baseret på eksisterende viden. Metoderne vil være:. Litteraturgennemgang Research på internettet Interview / Kontakt til eksperter (leverandører, online seminar, messe) Med afsæt i denne viden om feltets begreber og arbejdsmetoder, vil jeg tilrettelægge et empirisk studie af praksis hos et antal udvalgte virksomheder. Observation 13 Interview 14 Spørgeskema 15 Analyse af logfiler 16 Herefter vil jeg analysere de indsamlede data Formalisering Beyer & Hottzblatt. 14 Andersen, Ib. 15 Kuniavski. 16 Kuniavski. 17 Emerson, Robert et al. Processing fieldnotes: coding and memoing. Side 14

17 Parallelt hermed vil jeg foretage egne eksperimenter Prototype i softwaren Axure Afprøvning af ELO Touch Screen Afprøvning af runtime version på egen PC 18 Og hvis tiden tillader det vil jeg afholde en workshop Fremtids workshop 19 Interview metode og spørgeskema Udvælgelse af informanter er vigtigt. Hos Nilpeter, der er min primære case, er det min hensigt at observere et antal af Nilpeters trykkere, når de forbereder en kundedemonstration i Nilpeters showroom. Jeg vil forsøge at rekruttere såvel meget erfarne operatører og operatører med begrænset erfaring. Hvis der er muligt, vil jeg besøge et trykkeri i udlandet, der har anskaffet en af Nilpeters trykmaskiner (MO4). For at kortlægge HMI applikationers samspil med nye operatører, vil jeg forsøge at rekruttere et antal lærlinge der kan belyse en HMI applikations betydning for læringssituationen, som uerfaren operatør. Ved anvendelse af spørgeskemaer vil jeg kortlægge udvalgte demografiske data samt kortlægge IT kompetencer og erfaringer med HMI applikationer. Jeg vil anvende det ustrukturerede interview, da formålet vil være en eksplorativ afdækning af praksis. Designredskaber I researchprocessen anvendes forskellige designredskaber. Håndskrevne noter, feltnotater, still fotos, videosekvensen (optaget med et lille digital kamera) m.m. Valget af designredskaber har betydning for etnografens mulighed for at fastholde og senere analysere sine data. Hvis man påtænker at udarbejde scenarier kan videooptagelser være et nyttigt redskab. Metoder til analyse af empiri I analysen af mine feltnotater har jeg anvendt Robert Emersons 20 metode til analyse af kvalitative noter. Gennem open coding er ideer og temaer identificeret. Ved efterfølgende focused coding samles data omkring udvalgte episoder og hændelser Löwgren & Stolterman. Side 15

18 3.Teori Analysens teoretiske baggrund er virksomhedsteori, der med oversættelsen af Aleksey Leontiev s Activity, Consciousness, and Personality i 1978 blev introduceret til et internationalt publikum. 21 Interessen for virksomhedsteori, som ramme for analyse af brugerens adfærd i kontekst, er i 1990 erne forøget, blandt andet som et resultat af artikler og bøger fra Susanne Bødker, Bonnie Nardi, Kari Kuutti og Yrjö Engeström 22 Studier har vist at det er ikke muligt fuldt ud at forstå, hvordan operatører lærer og arbejder, hvis genstanden for studiet er et isoleret individ uden hjælpemidler og uden adgang til kolleger eller artefakter, for at gennemføre den forestående opgave. Designteams er derfor motiveret for at studere kontekst, for at forstå sammenhængen mellem individer, artefakter, og sociale grupper. 23 Virksomhedsteori passer til den tendens i anvendelsen af IT, som Grudin har beskrevet, at computerens virkemidler favner bredere ud i konteksten 24. Designteam derfor bør flytte fokus fra skærmen alene, til at forstå teknologi som en del af et bredere spektrum af menneskelig aktivitet 25. Da det er den specifikke situation og konteksten, der afgør, hvordan en handling udføres, egner virksomhedsteori sig til at informere designteam. Virksomhedsteori dækker mange aspekter af en aktivitet, operatørens motiver og formulering af mål, handlinger og instrumenter, samt den kontekst aktiviteten udføres i. At konteksten er under konstant forandring, forklarer Engeström f.eks. med, at nye materialer og værktøjer løbende tages i brug i produktionen og nye kolleger, med ny viden, ansættes. 26 I min analyse anvende jeg følgende redskaber, som Victor Kaptelinin og Bonnie A. Nardi præsentere i bogen Acting with Technology. Ved at anvende Engeströms activity system model 27 inddrages de 6 centrale faktorer (subjekt, objekt, instrument, regler, praksisfællesskabet, arbejdets tilrettelægning). The Activity Checklist der både kan anvendes i tidlige faser af et systemdesign og ved evaluering af et eksisterende system. Jeg anvender tjeklisten til evaluering 20 Emerson, Robert et al. Processing fieldnotes: coding and memoing. 21 Kaptelinin & Nardi. 22 Kaptelinin & Nardi. side Nardi, Studying Context: A Comparison of Activity Theory, Situated Action Models and Distributed Cognition 24 Grudin. The computer reaches out: The historical continuity of interface design. 25 Kaptelinin & Nardi. 26 Bødker. Activity theory as a challenge to systems design. 27 Kaptelinin & Nardi, side 100. Side 16

19 af Nilpeters HMI system og gør dette bredt indledningsvis, som det anbefales 28 for senere at arbejde i dybden med udvalgte problemstillinger. Fordi tjeklistens formål er at analysere, hvordan operatører anvender (eller vil anvende) en IT teknologi, lægger tjeklisten stor vægt på princippet om tool mediation 29. Tjeklisten er struktureret over følgende fire hovedperspektiver på anvendelsen af The Target Technology der undersøges. 1. Mål og løsninger 2. Sociale og fysiske aspekter i arbejdsmiljøet 3. Læring, kognition, og artikulation 4. Udvikling Samlet set dækker disse perspektiver forskellige aspekter af den måde som the target technology understøtter, eller er tiltænkt at støtte, de handlinger, der medfører der ønskede resultat outcome. Som supplement til tjeklisten og for at belyse konteksten bedste muligt supplerer jeg virksomhedsteorien med Hugh Beyer & Karen Holtzblatt s tanker om Contextual Inquiry 30 samt med Clay Spinuzzi s tanker om operatørens måde at forholde sig til et IT system. F.eks. hans tanker om operatørers kreativitet og workarounds 31. Den rummelige struktur som virksomhedsteorien tilbyder i studiet af kontekst, bibringer analysen sociale dimensioner, som den kognitive psykologi ikke rummer. Det snævre fokus som kognitiv psykologi repræsenterer, egner sig til at sige noget om læring og perception. Erkendelsen i den nyeste forskning indenfor Human Computer Interaktions feltet er, at den kognitive psykologi ikke i tilstrækkelig grad begrebsmæssigt kan informere interaktions designere i forbindelse med evaluering af nye digitale produkter. Ved kognitive tilgange er fokus mere smalt. Kognitive test kan sige noget om operatørens (hjernens) handlinger i forhold til mønstergenkendelse, kort og langtidshukommelse, mental model, sprog, beslutningsprocesser og problemløsning. Modellen GOMS, der står for Goals, Operators, Methods, and Selection er et eksempel på den kognitive tilgang. 32 A. G. Sutcliffe + Fodnote: Udviklet i 1983 af Stuart Card, Thomas P. Moran og Allen Newell.) GOMS modellen opdeler operatørens interaktion med computeren til enkeltstående handlinger, der kan observeres og måles med stor præcision. Goals er 28 Kaptelinin & Nardi., side Kaptelinin & Nardi., side Beyer & Hottzblatt. 31 Spinuzzi, side Sutcliffe, side 42. Side 17

20 operatørens hensigt, Operators er handlinger, der må udføres for at nå målet. Methods er sekvenser af handlinger. Blandt metodens fordele er, at den er enkel at udføre, og resultater i form af operatørens gennemsnitlige tidsforbrug er enkelt at udregne. Ulempen ved den tilgang er, at metoden ikke tager højde for operatørens eventuelle træthed, hændelige uheld (slips) og interaktionens omgivelser. Metoden forudsætter også en rutineret bruger, og ikke en person der "prøver sig frem". I situationer hvor man kun har behov kvantitative data om meget specifikke forhold, kan fremgangsmåden være velegnet. 33 Professor i kognitiv videnskab Donald Norman 34, der har udgivet flere bøger om brugervenlighed og kognitiv psykologi, inddrager jeg i min diskussion. Hans tanker om mentale modeller og synspunkter om at få maskiner designet til mennesker, som de er og ikke at mennesker skal lære at tænke som maskiner, sætter jeg i relation til brug og udvikling af HMI applikationer. Normans 7 trins action model er velegnet til at evaluere systemer trin for trin og overveje hvad der kræves fra systemet for at skabe et godt udgangspunkt for netop det trin. Endelig inddrages professor Paul Dourish s synspunkter om kontekst i diskussionen. Kaptelinin og Nardi fastslår, at systemdesign vil have nytte af studier af den kontekst, hvor brugeren arbejder. Den enkelte operatør, adskilt fra en social gruppe og fra støttende artefakter, er ikke længere model operatøren, men med denne erkendelse om betydningen af kontekst følger mange vanskelige spørgsmål, hvad er f.eks. kontekst? 35 Hermeneutisk tradition Når jeg anvender virksomhedsteori til min analyse, arbejder jeg i en hermeneutisk tradition. Til forskel fra den positivistiske tradition, der har sit udspring i naturvidenskab, er hermeneutikken udpræget humanistisk orienteret, med mere forståelse for relativistiske tankegange. 36 Jeg er opmærksom på, at jeg ved udvælgelsen af episoder fra mine observationer foretager et subjektivt valg, baseret på mine egne teorier, værdier og interesser. Jeg kan hermed fremstille udvalgte enkeltstående episoder som værende karakteristiske og relevante og vurdere, at andre udeladte episoder er tilfældige og mindre betydningsfulde. Ligeledes vil mine fortolkninger og forklaringer mere eller mindre falde i tråd med det menneskesyn og de normer mit teoretiske grundlag repræsenterer Card, Stuart; Thomas P. Moran and Allen Newell (1983). The Psychology of Human Computer Interaction. Lawrence Erlbaum Associates. ISBN Norman, Dornald. 35 Nardi. Studying Context: A Comparison of Activity Theory, Situated Action Models and Distributed Cognition 36 Thurén, side Jacobsen et.al., side 19. Side 18

21 4. Informationssøgningsstrategi Jeg har taget udgangspunkt i mit kendskab til HMI applikationer. Jeg har så indledningsvis skabt mig et hurtigt overblik ved hjælp af nogle hurtige orienterende søgninger på internettet. Undervejs i processen har jeg indsamlet relevante emneord, problemstillinger og navne på relevante forfattere. På den måde har jeg efterhånden kunne lave mere detaljerede informationssøgninger. Søgemetoder Jeg har brugt ACM databasen på CBS til at finde videnskabelige artikler. Jeg lånt og købt bøger, samt anvender mange bøger og kompendier fra mine tidligere fag på IT Universitetet. Fra producenter, f.eks. Siemens, har jeg fået produktinformationer som pdf filer, DVD'er eller links. Jeg har foruden ITU's bibliotek været på CBS, DTU, Mediehøjskolen og Ingeniørhøjskolen. Jeg har browset relevante hylder på bibliotekerne. Jeg har besøgt Dansk Standard i Lyngby, hvor jeg har søgt og læst ISO standarder. Jeg har søgt med danske og engelske søgeord (Google, ACM). Fra Google image search med relevante emneord har jeg fundet frem til relevante websites. Fra referencer i videnskabelige artikler har jeg fået kendskab til andre artikler eller til bøger og forfattere. Jeg har fået information fra virksomheder, f.eks. Siemens. Fra fagpersoner har jeg fået kendskab til produktnavne jeg har søgt information om på internettet. Fra branchehåndbøger har jeg fået kendskab til brancheforeningen. På en relevant fagmesse hi[09] i Herning har jeg indsamlet informationer. Eksempler på emneord jeg har brugt i min informationssøgning, enkeltvis og i kombinationer HMI, PLC, SCADA, Human, Machine, Interface, HCI, GUI, MES, ERP.. Jeg har samlet flere ord i en glossar se bilag side 9. Biblioteker Biblioteket på IT Universitetet Biblioteket på Copenhagen Business School Biblioteket på Danmarks Tekniske Universitet Biblioteket på Ingeniørhøjskolen i Ballerup Biblioteket på Mediehøjskolen i København Skovlunde bibliotek Side 19

Automation Projektledelse Networking. Energi & forsyning. Automation Projektledelse Networking

Automation Projektledelse Networking. Energi & forsyning. Automation Projektledelse Networking Energi & forsyning Energi & Forsyning SRO standardisering i forsyningsvirksomheder Økonomisystem Kundecentersystem Dokument & projektstyringssystem Portal og kommunikation Ledelsesrapporteringssystem Asset

Læs mere

Standardisering af PLC Programmering. SESAM Præsentation 2. November 2016

Standardisering af PLC Programmering. SESAM Præsentation 2. November 2016 Standardisering af PLC Programmering SESAM Præsentation 2. November 2016 1 Agenda Introduktion TC Skjern Historien bag standardisering Hvad indeholder standarden? Struktureret Tekst programmering Uddannelse

Læs mere

Erfaringer med projektstyring og projektledelse Hvorledes stilles de rigtige og nødvendige krav til leverandørerne af maskiner og anlæg?

Erfaringer med projektstyring og projektledelse Hvorledes stilles de rigtige og nødvendige krav til leverandørerne af maskiner og anlæg? SESAM møde 107 Erfaringer med projektstyring og projektledelse Hvorledes stilles de rigtige og nødvendige krav til leverandørerne af maskiner og anlæg? Analyse Projektbeskrivelse Løsningsbeskrivelse Fremstilling

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

Energi & forsyning IT sikkerhed og SRO anlæg

Energi & forsyning IT sikkerhed og SRO anlæg Energi & forsyning Energi & Forsyning IT sikkerhed og SRO anlæg 1 Energi & Forsyning IT sikkerhed og SRO anlæg Hvorfor skal vi fokusere på it sikkerhed ifm. SRO anlæg? Hvad stiller det af krav til systemer

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND 1/10 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af web udvikling studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med Del-pin

Læs mere

Møde i aftagergruppen for studienævn for elektronik og IT. Præsentation af Produkt og Design Psykologi og Cognitive Science uddannelserne

Møde i aftagergruppen for studienævn for elektronik og IT. Præsentation af Produkt og Design Psykologi og Cognitive Science uddannelserne Møde i aftagergruppen for studienævn for elektronik og IT Præsentation af Produkt og Design Psykologi og Cognitive Science uddannelserne Baggrund Samarbejde imellem IES og Institut for Kommunikaiton (Psykologi)

Læs mere

Sesam seminar nr. 106. Sesam seminar nr. 106 - Opbygning af standard bibliotek til PLC / SCADA / MES

Sesam seminar nr. 106. Sesam seminar nr. 106 - Opbygning af standard bibliotek til PLC / SCADA / MES Sesam seminar nr. 106 Opbygning af standard software bibliotek til PLC / SCADA / MES Fokus områder: Fundament & omfang af software bibliotek Overvejelser i forbindelse med etablering af bibliotek Vedligeholdelse

Læs mere

VEE. VELUX Equipment Efficiency. Præsentation: SESAM seminar 31.3 2011

VEE. VELUX Equipment Efficiency. Præsentation: SESAM seminar 31.3 2011 VEE VELUX Equipment Efficiency Præsentation: SESAM seminar 31.3 2011 Indhold Fakta om VELUX Fakta om VELUX Accessories / Gåsdal Bygningsindustri A/S VEE Præsentation/navn/Dato VELUX Gruppen Etableret i

Læs mere

Automation Projektledelse Networking. Energi & forsyning. Automation Projektledelse Networking

Automation Projektledelse Networking. Energi & forsyning. Automation Projektledelse Networking Energi & forsyning Energi & forsyning Opstartsmøde Velkomst Hvem og hvad er SESAM? Program 09:30-10:15 Velkomst og introduktion Carsten Nøkleby, SESAM-World 10:15-10:30 Rammerne for dagen - Mål og formål

Læs mere

Hvordan kan vi designe et website til studenterorganisationen Analog café?

Hvordan kan vi designe et website til studenterorganisationen Analog café? Analog Café - Design til Digitale Kommunikationsplatforme - E2012 Problem felt ITU s studenterorganisation Analog søger en bedre online profil. På nuværende tidspunkt bruger de flere forskellige online

Læs mere

Fjernvarme. Trendsættende SRO-systemer siden (+45)

Fjernvarme. Trendsættende SRO-systemer siden (+45) Fjernvarme Trendsættende SRO-systemer siden 1983 (+45) 97 52 50 22 info@frontmatec.com www.frontmatec.com Tillad os at præsentere Frontmatec I en foranderlig verden med konstant ændrede vilkår og rammer,

Læs mere

EA3 eller EA Cube rammeværktøjet fremstilles visuelt som en 3-dimensionel terning:

EA3 eller EA Cube rammeværktøjet fremstilles visuelt som en 3-dimensionel terning: Introduktion til EA3 Mit navn er Marc de Oliveira. Jeg er systemanalytiker og datalog fra Københavns Universitet og denne artikel hører til min artikelserie, Forsimpling (som også er et podcast), hvor

Læs mere

Grafisk Tekniker. Introduktion til digitaltryk Avanceret digitaltryk Studietur 2013 - PANTONE 659

Grafisk Tekniker. Introduktion til digitaltryk Avanceret digitaltryk Studietur 2013 - PANTONE 659 PANTONE 659 SpecialeFAG 2013-2016 Offsettrykning og materialer Kvalitetskontrol og -styring Grafisk teknologiudvikling Introduktion til storformatprint Produktion af storformatprint Introduktion til digitaltryk

Læs mere

Video, workshop og modellering - giver bæredygtig innovation

Video, workshop og modellering - giver bæredygtig innovation Video, workshop og modellering - giver bæredygtig innovation Program Kl. 13:00-13:40 Kl. 13:40-14:55 Kl. 14:55-15:40 Kl. 15:40-16:00 Hvordan og hvornår anvender vi video til indsamling af data inkl. observation-,

Læs mere

Ole Gregersen 26. november 2009 IT Universitetet

Ole Gregersen 26. november 2009 IT Universitetet Ole Gregersen 26. november 2009 IT Universitetet Hvorfor er det relevant at arbejde med? 5 minutter med sidemanden Kvalitetsegenskab Risikostyring Oplevelsesdesign En kontrolleret designproces Et brugercentreret

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur,

Læs mere

Generel fremstillingsindustri - MES

Generel fremstillingsindustri - MES Generel fremstillingsindustri - MES Automation af industrielle produktioner Der er store muligheder i automation af industrielle produktioner med industrisoftware. Vores erfaring er, at der både er store

Læs mere

Vandforsyning. Trendsættende SRO-systemer siden (+45)

Vandforsyning. Trendsættende SRO-systemer siden (+45) Vandforsyning Trendsættende SRO-systemer siden 1983 (+45) 97 52 50 22 info@frontmatec.com www.frontmatec.com Tillad os at præsentere Frontmatec SRO-løsninger til vandforsyningsbranchen Vandforsyningernes

Læs mere

NORDENS STØRSTE INDUSTRI- MESSE

NORDENS STØRSTE INDUSTRI- MESSE Innovation og vækst starter på NORDENS STØRSTE INDUSTRI- MESSE 3. - 6. september 2013 h i 1 3. d k 5 0 Å R S J U B I L Æ U M Hele den danske industri mødes på Nordens største industrimesse I år fejrer

Læs mere

Automation Projektledelse Networking. Automation Projektledelse Networking

Automation Projektledelse Networking. Automation Projektledelse Networking SESAM møde 104 Produktions it & Automation Strategisk, taktisk og operationelt SESAM møde 104 Hvorledes udarbejdes en produktions it strategi? Hvorledes implementeres en produktions it strategi? Hvad er

Læs mere

Brugervenlighed som en fast del af udviklingsprocessen

Brugervenlighed som en fast del af udviklingsprocessen Brugervenlighed som en fast del af udviklingsprocessen Ingrid Haug, 10. marts 2010 Hvorfor dette oplæg? Brugervenlige produkter opnås kun ved at arbejde målrettet med brugervenlighed Alt for sjældent er

Læs mere

Adobe Digital Editions

Adobe Digital Editions Adobe Digital Editions Kom godt i gang Klik på knapperne nedenfor for at komme videre Forberedelse Download Adobe Digital Editions: Til Windows TRYK HER Til Mac OS TRYK HER Bemærk: Adobe Digital Editions

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

Deltag i de tre workshops: 1) Hvad er fremtidens platforme? 2) Hvad er fremtidens standarder? 3) Hvem er fremtidens automationstekniker?

Deltag i de tre workshops: 1) Hvad er fremtidens platforme? 2) Hvad er fremtidens standarder? 3) Hvem er fremtidens automationstekniker? Fremtidens platform? Fremtidens automations og produktionsplatforme: ERP, MES, DCS, SCADA og PLC er under forandring. Deltag i de tre workshops: 1) Hvad er fremtidens platforme? 2) Hvad er fremtidens standarder?

Læs mere

Automation Projektledelse Networking GAPP. GAPP projektmodel Struktur

Automation Projektledelse Networking GAPP. GAPP projektmodel Struktur GAPP GAPP projektmodel Struktur Gennemgang af GAPP projektmodel struktur Formål og mål med GAPP projektmodel Struktur af dokumenter Referencemodel og tilhørende matrice Baggrund Produktion Automation Myndigheds-

Læs mere

DATA INDSAMLING KAP. 7 DATA ANALYSE KAP. 8

DATA INDSAMLING KAP. 7 DATA ANALYSE KAP. 8 INTERAKTIONSDESIGN KURSUS Q3 2013 DATA INDSAMLING KAP. 7 DATA ANALYSE KAP. 8 MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk Tavs viden er Det brugerne ikke kan fortælle

Læs mere

Change management og automatisk backup. Har du styr på din backup? versiondog. Automated Versioning & Backup

Change management og automatisk backup. Har du styr på din backup? versiondog. Automated Versioning & Backup Change management og automatisk backup Har du styr på din backup? versiondog Håndterer du data manuelt? Håndterer du stadigvæk dine software programmer og data manuelt?(plc, SCADA, robotter, CNC...) I

Læs mere

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Studenterportalen Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Forord Dette materiale har til formål at beskrive hvordan du registrerer

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

1. Indledende spørgsmål

1. Indledende spørgsmål Velkommen til vores spørgeskema om IT virksomheder og IT ansatte i Danmark. Spørgeskemaundersøgelsens formål er at kortlægge den nuværende tilstand indenfor evaluering/test af IT produkter med en brugergrænseflade.

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

Indførelse og integrering af usabilityarbejde i en IT-virksomhed

Indførelse og integrering af usabilityarbejde i en IT-virksomhed Indførelse og integrering af usabilityarbejde i en IT-virksomhed Jan Stage Human-Computer Interaction (HCI) Aalborg Universitet, Institut for Datalogi jans@cs.aau.dk Oversigt Betydningen af usability-arbejde

Læs mere

TIA-portalen V13 Engineeringværktøjet, som gør det mere effektivt

TIA-portalen V13 Engineeringværktøjet, som gør det mere effektivt Engineered with TIA Portal Innovation Tour 2014 TIA-portalen V13 Engineeringværktøjet, som gør det mere effektivt siemens.dk/tia-portal Maskinbyggerens problemstillinger Salgsafdelingens udfordringer Har

Læs mere

Automation Projektledelse Networking. Automation Projektledelse Networking

Automation Projektledelse Networking. Automation Projektledelse Networking SESAM møde 106 Opbygning af produktionsanlæg HMI, proces kontrol, standardisering SESAM møde 106 Hvad kræver det at kommer man fra Proces & Instrumenterings diagram til kørende anlæg? Hvad er fordele og

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu.

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu. Delaflevering Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk Kenneth Hansen, kenhan@itu.dk 1 Indholdsfortegnelse Problemfelt - Problemformulering... 3 Målgruppe...

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor Installation af App Inventor... 10 Trådløs installation... 11 Installation af emulator (Windows)...

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

WISEflow Guide til deltagere

WISEflow Guide til deltagere WISEflow Guide til deltagere Version 2.8.0 1 Indhold Deltager: Sådan kommer du i gang... 3 Opsætning af profil... 3 Flow-oversigt... 6 Flow-typer... 7 Flowets tilstand... 7 Hvordan afleverer jeg min besvarelse?...

Læs mere

CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT

CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT Agenda 1) Hvad er IoT 2) Hvilke marked? 1) Hvor stor er markedet 2) Hvor er mulighederne 3) Hvad ser vi af trends i dag Hvad er IoT? Defining the Internet of Things -

Læs mere

Introduktion til den almen medicinske portefølje

Introduktion til den almen medicinske portefølje Introduktion til den almen medicinske portefølje Kære kollega. Alle nye speciallægeuddannelser er målstyret dvs. en række mål eller kompetencer skal opfyldes undervejs gennem uddannelsen. Til det formål

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

PLC implementering af operatørpanel

PLC implementering af operatørpanel PLC implementering af operatørpanel Begreber HMI: HMI står for Human Machine Interface, oversat til dansk betyder det mennesker, maskiner og oversættelser af signaler eller forbindelser. SRO: SRO betyder

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

1) Mennesker, computere og interaktion. Her er omdrejningspunktet basale forudsætninger for interaktion mellem mennesker og computere.

1) Mennesker, computere og interaktion. Her er omdrejningspunktet basale forudsætninger for interaktion mellem mennesker og computere. Semesterbeskrivelse OID 2. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Produktivitet Automation og produktivitet

Produktivitet Automation og produktivitet Produktivitet PRODUKTIVITET Automation og produktivitet SESAM møde nr. 102 Produktivitet Automation og produktivitet 1 Program SESAM møde nr. 102 09:00-09:15 Velkomst og introduktion Carsten Nøkleby Kort

Læs mere

Søgevejledning til SocINDEX with Full Text - 1

Søgevejledning til SocINDEX with Full Text - 1 Søgevejledning til SocINDEX with Full Text Søgevejledning til SocINDEX with Full Text Indholdsfortegnelse Søgning i SocINDEX Advanced Search Felter der afgrænser søgningen Søgehistorie Kombinatorisk søgning

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

INTUITIV KOMMUNIKATION MELLEM MENNESKE OG MASKINE

INTUITIV KOMMUNIKATION MELLEM MENNESKE OG MASKINE Menneske og maskine: INTUITIV KOMMUNIKATION MELLEM MENNESKE OG MASKINE V/PSYKOLOG THOMAS KOESTER, AFDELINGEN FOR ANVENDT PSYKOLOGI Overskrifter Ny teknologi og intuitive betjeningspaneler Kommunikation

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k INFLUENCERS Nemt igang på internettet Kom hurtigt igang med det du er god til Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k STOR effekt - billig løsning Hej, jeg hedder Anders Søndergaard, og jeg er selvstændig

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN ITU.dk/uddannelser BLIV BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN Interesserer du dig for digitale medier og kommunikation? Kunne du forestille

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN ITU.dk/uddannelser BLIV BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN Interesserer du dig for digitale medier og kommunikation? Kunne du forestille

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Introduktion til den almen medicinske portefølje

Introduktion til den almen medicinske portefølje Introduktion til den almen medicinske portefølje Kære kollega. Den nye almen medicinske speciallæge uddannelse er i lighed med alle andre nye speciallæge uddannelser er målstyret dvs. en række mål eller

Læs mere

CCS Formål Produktblad December 2015

CCS Formål Produktblad December 2015 CCS Formål Produktblad December 2015 Kolofon 2015-12-14

Læs mere

PJD Automation & Industriel IT / PJD Production Performance WWW.PJDPP.DK

PJD Automation & Industriel IT / PJD Production Performance WWW.PJDPP.DK 1 Performance Management: Udvælg dine KPI er med omtanke, keep it simple Danfoss Kolding Cheminova 2 Indhold 1. Introduktion til PJD Production Performance 2. Optimering hvem taler vi om 3. Lean manuel

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Systemair Connect. Opsætning

Systemair Connect. Opsætning Systemair Connect Opsætning Opsætning af Systemair Connect Denne vejledning er lavet for at hjælpe dig i gang med opsætningen af Systemair Connect. Du kan bl.a. læse om, hvordan du opbygger en understruktur

Læs mere

2013-09-04 SESAM Seminar Erfaring med opbygning af produktionslinjer og fordelene ved standardisering af grænseflader til maskiner og udstyr

2013-09-04 SESAM Seminar Erfaring med opbygning af produktionslinjer og fordelene ved standardisering af grænseflader til maskiner og udstyr 2013-09-04 SESAM Seminar Erfaring med opbygning af produktionslinjer og fordelene ved standardisering af grænseflader til maskiner og udstyr PJD A/S har 23 års erfaring med Automation og Industriel IT

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step Af Gitte Winter Graugaard Nov. 2013, Sigil version 0.7.2 1 Her følger en intro skridt for skridt til at oprette en e- bog i SIGIL og publicere den på SAXO

Læs mere

Brugervenlighed som konkurrenceparameter

Brugervenlighed som konkurrenceparameter Brugervenlighed som konkurrenceparameter World Usability Day 14. november 2006 Af Thomas Visby Snitker thomas@snitker.com 1 Om Thomas Visby Snitker Brugervenlighedsspecialist siden 1997 tidl i KMDs Center

Læs mere

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring Vejledning til Projektopgave Akademiuddannelsen i projektstyring Indholdsfortegnelse: Layout af projektopgave!... 3 Opbygning af projektopgave!... 3 Ad 1: Forside!... 4 Ad 2: Indholdsfortegnelse inkl.

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

Når du holder møder i Connect

Når du holder møder i Connect Når du holder møder i Connect Det er vigtigt at den/de der er host og presenter på mødet sidder ved en forholdsvis kraftig computer, og har en god bredbåndsforbindelse. Hvis man skal vise præsentationer,

Læs mere

Leica Geosystems Active Customer Care Vor forpligtelse. Din succes.

Leica Geosystems Active Customer Care Vor forpligtelse. Din succes. Leica Geosystems Active Customer Care Vor forpligtelse. Din succes. Active Customer Care Vor forpligtelse. Din succes. Forholdet Leica Geosystems har med sine kunder kan defineres med ét ord: Partnerskab.

Læs mere

Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner

Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner Onsdag d. 24. september bliver der gennemført en større opdatering af Professionel Hjernetræning. Der kommer nogle nye funktioner, og andre steder

Læs mere

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10)

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) 1. Det er et problem at... (udgangspunktet, igangsætteren ). 2. Det er især et problem for... (hvem angår

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Visualisering af data

Visualisering af data Visualisering af data For at se flashanimationen der knytter sig til projektet skal man åbne vis_print.html Interaktiv infografik til Tænks Mærkebank Tænk er forbrugerrådets blad og website, som med udgangspunkt

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Revision 1.14, 15. maj 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Kom godt i gang... 3 2.1. Opstart

Læs mere

Programmering i folkeskolen

Programmering i folkeskolen Programmering i folkeskolen Danmark har et mål om at være et af verdens førende it-samfund, men virkeligheden er desværre en anden. Kun ganske få unge mennesker har en tilstrækkelig indsigt i den måde,

Læs mere

CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN

CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN HVAD: What we talk about when we talk about context HVEM: Paul Dourish, Antropolog og professor i Informatik og Computer Science HVOR: Pers Ubiquit

Læs mere

INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk

INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8 MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign processen Identificer brugernes behov og etabler krav til

Læs mere

Digital Kommuneplan. Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering

Digital Kommuneplan. Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering Digital Kommuneplan Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering Indhold Introduktion Afklaring af behov: Hvad skal digitale kommuneplaner kunne? Udarbejdelse og test af løsning: Hvordan skal digitale kommuneplaner

Læs mere

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning Vejledning i Installation og konfiguration af MobileCTI Outlook Dialer / MobileCTI TAPI Dialer Version 2.10 December 2005 www.blueposition.com

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse 1 Projekt: Josef Fritzl manden bag forbrydelserne Projektet på bachelormodulet opfylder de givne krav til studieordningen på Psykologi, da det udarbejdede projekts problemstilling beskæftiger sig med seksualforbryderen

Læs mere

Personlig og faglig udvikling. Vejen til et bedre studie og karrierer forløb

Personlig og faglig udvikling. Vejen til et bedre studie og karrierer forløb Personlig og faglig udvikling Vejen til et bedre studie og karrierer forløb Program for MM3 Supervision på studiejournaler og portofolier Hvilke kompetencegab er identificeret? Hvordan fyldes kompetencegabet

Læs mere

Quick guide til InTouch Navigator

Quick guide til InTouch Navigator Quick guide til InTouch Navigator Dette er en vejledning til opdateringen af InTouch Navigator, en opdatering der vil gøre det lettere at navigere rundt i InTouch efter produkterne. Der har længe været

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

Vejledning til Arbejdsmiljø-databasen. Side 1 af 19

Vejledning til Arbejdsmiljø-databasen. Side 1 af 19 Vejledning til Arbejdsmiljø-databasen Side 1 af 19 Indhold Introduktion til Arbejdsmiljø-databasen... 3 Dokumentation af arbejdsmiljøarbejdet... 3 Et område for hver arbejdsmiljøgruppe og for hvert ledelsesområde...

Læs mere

Vejledning til AdPoint

Vejledning til AdPoint Vejledning til AdPoint Login på adressen http://manager.alignint.dk/cpdev/dev.jsp og følgende login billede kommer frem: Log på med dit kundenr., brugernavn og adgangskode og følgende billede kommer frem:

Læs mere

HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - AXIS KAMERA

HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - AXIS KAMERA Team Mobbis +45 3325 5858 www.mobbis.com info@mobbis.com HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - AXIS KAMERA 2.6. HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION AXIS KAMERAER Team Mobbis anbefaler AXIS som leverandør af

Læs mere

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Procesvejledningen har til formål, at skabe overblik over app-udviklingsprocessen, og skal sikre kvalitet og genkendelighed blandt apps ene

Læs mere

Informationskompetence i teori og praksis. Susanne Thrige Handelshøjskolen i Århus

Informationskompetence i teori og praksis. Susanne Thrige Handelshøjskolen i Århus Informationskompetence i teori og praksis Susanne Thrige Handelshøjskolen i Århus Agenda Læring på biblioteket Informationskompetence i ASB Biblioteks optik At arbejde med information og metode teoretisk

Læs mere

Hjemmeside på SkoleKom

Hjemmeside på SkoleKom Hjemmeside på SkoleKom 1 Om vejledningen Har din lærer givet tilladelse, kan du nu lave din helt egen personlige hjemmeside på SkoleKom. En hjemmeside på SkoleKom er let at gå til, og har du arbejdet lidt

Læs mere

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om...

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger Programmet Dreamweaver har været på markedet i nogle år efterhånden. Den seneste version hedder Dreamweaver CS5, og programmet er på engelsk. Dreamweaver er en såkaldt grafisk editor,

Læs mere

Audit. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-04-14

Audit. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-04-14 DI-version 2015-04-14 Audit Alle rettigheder tilhører DI 3-2-1 - Audit - Kaizenlederens Vejledning - 2015-04-14 side 1 af 11 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion.

Læs mere