Eksportudsigten februar 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksportudsigten februar 2015"

Transkript

1 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten februar 2015 Realvækst i BNP og basisvareeksport, Pct. og mia.kr Real BNP vækst Vækst i basisvareeksport, pct. Basisvækst mia.kr. Tyskland 1,5% 2,0% 2,1% 10,4% 4,1% 5,3% 4,3 5,8 Sverige 1,9% 2,1% 3,0% 3,7% 1,8% 9,3% 1,1 5,7 USA 2,4% 3,3% 2,9% 7,4% 12,6% 8,2% 5,3 3,8 Storbritannien 2,6% 2,9% 2,8% -2,1% 6,8% 4,5% 2,6 1,8 Norge 2,1% 0,6% 1,5% 0,8% -2,2% 4,7% -0,8 1,7 Kina (ex Hongkong) 7,4% 6,9% 6,2% 13,4% 15,8% 13,2% 3,4 3,3 Frankrig 0,4% 1,2% 1,7% 7,4% 0,8% 3,4% 0,2 0,7 Nederlandene 0,7% 1,4% 1,4% 1,7% 1,6% 2,2% 0,3 0,5 Polen 3,4% 3,6% 3,8% 9,1% 3,4% 8,7% 0,6 1,5 Italien -0,4% 0,2% 0,9% -1,0% 0,1% 1,1% 0,2 Finland % 0,5% 1,2% -0,5% 2,7% 1,1% 0,4 0,2 I alt (Verden) 2,6% 2,9% 3,1% 1,8% 5,0% 6,0% 28,6 36,0 Australasien Heraf EU28 1,4% 1,9% 2,1% 3,5% 3,3% 4,1% 11,5 14,6 Heraf ikke EU-lande -0,9% 7,7% 8,9% 17,2 21,3 Basisvareeksporten er vareeksporten eksklusiv energi, skibe og fly Basisvareeksporten, dvs. vareeksporten eksklusiv energi, skibe og fly, steg 1,8 pct. i 2014 i løbende priser. I 2015 forventes en vækst på 5,0 pct. og i 2016 på 6,0 pct. Dette svarer til en vækst på 28,6 mia.kr. i 2015 og 36,0 mia.kr. i Baggrunden for den øgede eksportvækst er især forventningen om stigende økonomisk vækst og efterspørgsel på mange af Danmarks store eksportmarkeder, både i Europa og udenfor Europa. Hertil kommer en forventning om en fortsat bedring af konkurrenceevnen, blandt andet som følge af en relativt lavere kronekurs til lande udenfor Euroområdet. Eksportvæksten i 2015 forventes begunstiget af de lave oliepriser, som, hvis de fortsætter på det lave niveau, vil stimulere den globale vækst. Empiriske analyser fra OECD har estimeret, at et permanent fald i olieprisen på 20 USD pr. tønde, kan løfte realvæksten i OECD-området med 0,4 pct. i de første to år. Da prisen på Brent Oil er faldet omkring 50 USD pr. tønde siden sommeren 2014, kan dette derfor i sig selv løfte den økonomiske vækst i OECD-området med op til 1 procentpoint i 2015 og Eksporten forventes især trukket af Kina, Tyskland, USA, Sverige og Storbritannien, som alle forventes at ville præstere gode økonomiske vækstrater. Eksporten til Rusland, som skønnes at være faldet 25 pct. i 2014, forventes at forblive på dette relativt lave niveau i 2015 og Den samlede vækst i 2015 på 5,0 pct. vil være noget højere end væksten i 2012, 2013 og 2014, uden dog at nå niveauet i 2010 og 2011 på omkring 10 pct. Kontakt: Talredaktion afsluttet: 1

2 1. Eksportudsigten for 2015 og 2016 I 2014 steg basisvareeksporten, dvs. vareeksporten eksklusiv energi, skibe og fly, i alt 1,8 pct. i forhold til Væksten var god i første kvartal, men i andet og tredje kvartal faldt eksporten, hvorefter den igen steg i fjerde kvartal Stigningen i slutningen af 2014 faldt sammen med fornyet vækst i Tyskland og på flere andre større eksportmarkeder, samt det store fald i olieprisen, som blev indledt i august 2014 og efterfølgende accelererede markant. Ligeledes faldt euroen og danske kroner i løbet af andet halvår 2014 omkring 20 pct. overfor amerikanske dollar, hvilket også har stimuleret eksportudviklingen. Disse grundtræk med relativ lav oliepris, en gunstig valutakurs og øget økonomisk vækst på Danmarks store eksportmarkeder forventes fortsat i 2015 og For 2015 skønnes en vækst i basisvareeksporten på 5,0 pct., idet det forventes, at eksporten vil blive understøttet at højere global økonomisk vækst, forbedret valutakurs og øget vækst især i USA og Kina. Dansk vareeksport, sæsonkorrigeret, eksklusiv skibe, fly og energi. Mia.kr. og pct. # Est 2016 Est Dansk vareeksport, mia.kr. og pct Dansk vareeksport, mia.kr. og pct # Samlet vareeksport inkl. fly, skibe og energi 601,3 614,7 619,9 616,6 - - # Vareeksport ekskl. energi, fly og skibe 530,9 546,9 558,6 568,4 597,0 633,0 # Vækst ekskl. energi, fly og skibe, mia.kr. 47,6 16,0 11,7 9,8 28,6 36,0 # Vækst ekskl. energi, fly og skibe, pct. 9,9% 3,0% 2,1% 1,8% 5,0% 6,0% Centrale baggrundsvariable Global BNP realvækst 3,2% 2,5% 2,5% 2,6% 2,9% 3,1% Dollarkurs 5,36 5,79 5,62 5,62 6,44 6,45 Vejet efterspørgsel på Danmarks eksportmarkeder Nominel BNP-vækst i DKK 6,2% 6,1% 0,7% 1,3% 5,7% 5,1% Nominel privatforbrug i DKK 5,5% 6,5% 1,2% 1,4% 6,0% 5,1% Importvækst i DKK 14,1% 6,0% -1,3% 0,7% 5,6% 8,3% Seneste faktiske eksporttal dækker december 2014 Eksportudsigten bygger på skøn fra Oxford Economics om den globale økonomiske udvikling. Oxford skønner, at det globale reale BNP vil stige 2,9 pct. i 2015 og 3,1 pct. i 2016 og at der vil ske en betydelig styrkelse af USD overfor Euro, og dermed danske kroner. Målt i danske kroner indebærer dette, at væksten på Danmarks største eksportmarkeder kan forventes at øges 5,7 pct. i 2015 og 5,1 pct i 2016., mens importen vil øges 5,6 pct. i 2015 og 8,3 pct. i Hermed er der lagt op til en god dansk eksportvækst på 5,0 pct. i 2015 og 6,0 pct. i Olieprisen er den del af forklaringen på den tiltagende økonomiske vækst. Prisen pr. tønde Brent er faldet fra omkring 110 USD i sommeren 2014 til omkring 60 USD i februar OECD har beregnet, at et fald på 20 USD kan øge væksten i OECD-området med 0,4 pct. de første to år. Faldet på omkring 50 USD kan derfor øge væksten med omkring 1 procentenhed i 2015 og 2016, såfremt prisen ikke igen stiger væsentligt. Eksportudsigten for 2015 og 2016 Vareeksporten, eksklusiv skibe, fly og energivarer, sæsonkorrigeret, mill.kr. pr. måned. Årets priser Realiseret Skøn feb. Årssnit pr Makrodata: Oxford_2015_02_05 Brent Oil. USD/bl. pr. uge. 1. jan feb (EIA)

3 2010M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M01 OECD Composite Leading Indicators (MEI) - seneste observation dec 2014, publiceret januar 2015 Euroarea USA Tyskland 0,8 103,00 0,8 1,0 104,00 0,6 0,4 0,2 101, ,00 0,6 0,4 0, , ,2-0,2-0,4-0,6 97,00 95,00-0,4-0,6-0,8-1,0 92,00-0,5-1,0 92, ,8 93,00-1,2 90-1,5 88,00 Sverige Norge Kina 0,8 104,00 0,6 103,00 1,5 106,00 0,6 0, ,4 0,2 101, ,0 0,5 104, ,2 99,00-0,2-0,2 97,00-0,5-0,4-0,6 92,00-0,4-0,6 95,00-1,0-1,5 92, ,00-0,8 90-0,8 93,00-2,0 86,00 OECD's seneste ledende indikatorer fra januar 2014 med seneste observation i december, indikerer et vækstmomentum over normalt i Euroområdet og USA, og med en ny tendens til stigning i Europa. Den stigende tendens kan også ses for Tysklands vedkommende. Det svenske vækstmomentum er relativt højt, mens vækstmomentum i Norge og Kina er under normalt, men dog stigende. OECD's CLI bekræfter således, at væksten på Danmarks store eksportmarkeder vil tiltage i det kommende år. På valutasiden har Danmark nydt godt af en stigende amerikansk dollar og et højere britisk pund. Fra juni 2014 til februar 2015 er USD således steget ca. 20 pct. og GBP øget omkring 8 pct. Samtidig er svenske kroner dog faldet knap 4 pct. og norske kroner faldet omkring 5 pct. i forhold til danske kroner. På det seneste er de to nordiske valutaer imidlertid steget, og der kan være forhåbning om, at dette fortsætter ind i For så vidt angår eksportordresituationen er billedet præget af stagnerende eller faldende priser og en lav eksportordrebeholdning. Dette har dog ikke for alvor skadet eksportomsætningen, hvilket tyder på at danske eksportvirksomheder er pressede, men dog indtil videre har været i stand til at klare konkurrencen på eksportmarkederne. Fremadrettet må man formode, at eksportordrebeholdningen vil øges i takt med den stigende økonomiske vækst på eksportmarkederne. Også priserne kan forventes at rette sig noget som følge af den forventede fortsatte gunstige valutakursudvikling Udvalgte valutakurser, Index: Januar 2013=100 USD SEK GBP NOK Eksportordresituationen Kilde: Danmarks Statistik Beholdning Priser Eksportomsætning

4 2. Aktuelle trends i dansk vareeksport Tyskland Eksporten til Tyskland har været i kraftig udvikling i de sidste to år: Både i 2013 og i 2014 voksede basisvareeksport til Tyskland ca. 10 pct. Den betydelige vækst har især været båret af vindmølledele og medicinvarer. Således er eksporten af vindmølledele øget fra 1,7 mia.kr. i 2012 til 12 mia.kr. i de første 11 måneder af De store leverancer af vindmølledele giver en usikkerhed for prognosen for 2015 og det kan vise sig at blive vanskeligt at fastholde af det høje niveau. Som følge af den tiltagende vækst i Tyskland skønnes alligevel en vækst i vareeksporten til Tyskland på 4,1 pct. i 2015 og 5,3 pct. i Nøgletal: Tyskland 2 Tyskland Tysk BNP-vækst 1,5% 2,0% 2,1% Dansk basisvareeksport 10,4% 4,1% 5,3% Vareeksport til Tyskland Sverige Svensk økonomi voksede med 1,9 pct og denne vækst forventes at tiltage til 2,1 pct. i 2015 og 3,0 pct. i Dansk basisvareeksport har dog ikke fået fuldt udbytte af væksten, da svenske kroner samtidig er faldet omkring 10 pct. siden primo På det seneste har der imidlertid været tendens til stigning i svenske kroner i forhold til danske, hvilket øger dansk konkurrenceevne og eksportværdien i danske kroner. På den baggrund forventes en vækst basisvareeksporten i 2015 på knap 2 pct. og i 2016 på 9-10 pct. Nøgletal: Sverige Sverige Svensk BNP-vækst 1,9% 2,1% 3,0% Dansk basisvareeksport 3,7% 1,8% 9,3% Vareeksport til Sverige Storbritannien BNP-væksten i Storbritannien var 1,7 pct. i 2013 og 2,6 pct. i Den relativt høje økonomiske vækst forventes at fortsætte i 2015 og 2016 på knap 3 pct. årligt blandt på baggrund af det store olieprisfald. Dansk vareeksport har imidlertid ikke nydt godt af denne vækst. I 2013 faldt basisvareeksporten med 6,7 pct. og i 2014 er faldet opgjort til -2,1 pct. En del af dette fald kan formentligt tilskrives faldet i GBP igennem 2013, men fra primo 2014 er pundet steget i forhold til danske kroner, og eksporten har derfor haft relativt gode vilkår. Eksporten har derfor underperformet i UK de sidste par år. I det det forventes, at eksporten kan vende tilbage til sin historiske trend forventes en stigning på knap 7 pct. i 2015 og 4½ pct. i Nøgletal: Storbritannien Storbritannien Britisk BNP-vækst 2,6% 2,9% 2,8% Dansk basisvareeksport -2,1% 6,8% 4,5% Vareeksport til Storbritannien 4

5 USA Amerikansk økonomi har de senere år vokset omkring 2½ pct. årligt. Denne vækst forventes øget i 2015 til over 3 pct. og niveauet nogenlunde fastholdt i Samtidig er dollaren styrket, hvilket giver særdeles gode muligheder for dansk eksport. I 2014 steg basisvareeksporten til USA 7,4 pct. og denne vækst forventes øget i 2015 til 12½ pct. og fortsætte på et højt niveau i 2016 på omkring 8 pct. Væksten trækkes især af en stærk eksport af medicinalvarer, som nu udgør næsten halvdelen af vareeksporten til USA. Tidligere var der også en stor eksport af dele til vindmøller, men denne er de senere år faldet betydeligt. Nøgletal: USA USA Real BNP-vækst i USA 2,4% 3,3% 2,9% Dansk basisvareeksport 7,4% 12,6% 8,2% Norge Norsk økonomi er ramt af de lave oliepriser, som har bremset mange leverandører til olie/gas industrien. Som følge af Norges betydelige opsparing kan der dog delvist kompenseres for dette. Hertil kommer, at økonomien vil få fordel af den øgede europæiske vækst, hvilket yderligere forstærkes af den lavere norske krone. Dansk basisvareeksport vil dog gå lidt vanskeligere tider i møde og forventes at falde 2 pct. i 2015, før end den igen vil stige i 2016 med knap 5 pct. Nøgletal: Norge Norge Norsk BNP-vækst 2,1% 0,6% 1,5% Dansk basisvareeksport 0,8% -2,2% 4,7% Vareeksport til USA Vareeksport til Norge Kina og Hong Kong Danmarks basisvareeksport til Kina (hovedlandet) er næsten firedoblet fra , svarende til en årlig vækst på 14,1 pct., og udgjorde 3,8 pct. af den samlede basisvareeksport i på trods af en lavere kinesisk økonomisk forventes dansk eksport fremover at kunne fastholde den høje vækstrate. Dette skyldes både størrelsen af det kinesiske marked, som fortsat indeholder mange uudnyttede muligheder, men også at sammensætningen af efterspørgslen i Kina forventes at ændre sig med større vægt på privatforbrug, sundhed samt grønne løsninger indenfor for energi og miljø. Dette giver store muligheder for et bredt udsnit af dansk erhvervsliv. Eksporten til Hong Kong er dog ramt af det store prisfald på minkskind, som udgør en stor del af eksporten. Nøgletal: Kina eksklusive Hong Kong Kina (ex Hongkong) Real BNP-vækst i Kina 7,4% 6,9% 6,2% Dansk basisvareeksport 13,4% 15,8% 13,2% Vareeksport til Kina 5

6 3. Nøgletal og eksportudsigt for udvalgte eksportmarkeder Basisvareeksporten fordelt på lande. Mill.kr. og pct. BNP-vækst Basisvareeksport Skøn kun angivet hvis over 1 mia.kr. og afrundet til halv mia.kr. Vækst i basisvareeksport * Alle lande (vægtet) 2,9% 3,1% 568,4 597,0 633,0 1,8% 5,0% 6,0% Vesteuropa 1,7% 2,0% 365,6 371,0 384,5 3,3% 1,5% 3,7% Belgien 1,4% 1,7% 8,8 9,0 9,5-3,4% 4,7% 1,6% Estland 2,7% 3,8% 1,6 1,5 2,0 4,7% 5,4% 8,8% Finland 0,5% 1,2% 17,3 18,5 18,5-2,9% 5,8% 2,1% Frankrig og Monaco 1,2% 1,7% 22,4 22,5 23,5 11,0% 0,3% 4,2% Grækenland 2,6% 2,4% 2,7 2,5 3,0 5,2% -3,9% 6,2% Irland 3,4% 2,9% 4,0 4,5 4,5-11,5% 11,0% 4,4% Island 2,5% 3,0% 2,6 3,0 3,0 7,7% 8,5% 11,3% Italien 0,2% 0,9% 14,5 14,5 14,5-1,7% 0,1% 0,9% Letland 2,9% 4,1% 1,9 2,0 2,0 9,3% -2,8% 7,4% Litauen 3,6% 4,6% 2,5 2,5 3,0-0,7% 6,2% 7,1% Nederlandene 1,4% 1,4% 24,8 25,5 26,0-7,5% 3,6% 0,3% Norge 0,6% 1,5% 42,1 41,0 43,0 1,8% -2,4% 4,7% Portugal 1,5% 1,4% 1,6 1,5 1,5-1,9% -0,1% 4,9% Schweiz -0,3% 0,8% 5,7 6,0 5,5 3,4% 6,0% -5,0% Slovenien 2,2% 2,4% 0, ,7% - - Spanien 2,4% 2,5% 11,5 11,0 11,5 7,6% -6,8% 6,9% Storbritannien 2,9% 2,8% 48,1 52,0 53,0-9,6% 8,1% 2,1% Sverige 2,1% 3,0% 72,6 73,5 79,5-2,4% 1,4% 7,9% Tyrkiet 3,8% 5,1% 4,8 4,5 5,0 9,2% -0,4% 7,4% Tyskland 2,0% 2,1% 109,2 114,0 119,5 7,5% 4,3% 4,8% Østrig 1,3% 2,1% 4,1 4,0 4,5 2,3% 0,6% 4,0% EU28 1,9% 2,1% 344,5 348,5 363,0 3,8% 1,2% 4,2% Udvalgte østeuropæiske lande 30,5 31,5 33,5 4,8% 2,8% 6,2% Bulgarien 2,1% 3,1% 0, ,4% - - Tjekkiet 2,8% 2,9% 5,5 5,5 6,0-0,2% 2,7% 5,2% Polen 3,6% 3,8% 16,8 17,5 19,0 9,1% 3,3% 8,7% Rumænien 3,2% 3,4% 2,0 2,5 2,5-8,7% 26,6% 2,8% Slovakiet 2,8% 3,2% 1,7 2,0 2,0 5,8% 6,6% 6,7% Ungarn 2,5% 2,6% 3,8 3,5 4,0 8,8% -3,0% 5,9% Kroatien 0,8% 1,8% 0, ,1% - - Nordamerika 45,6 51,0 55,5 6,1% 12,0% 8,6% Canada 2,4% 2,2% 4,4 4,5 5,0 8,3% 5,1% 9,9% USA 3,3% 2,9% 43,0 48,5 52,0 4,6% 12,7% 7,5% Latinamerika 1,3% 2,8% 12,8 14,5 15,0-2,1% 12,4% 3,1% Argentina 0,5% 2,7% 0,8 1,0 1,0-8,1% 21,7% 12,8% Brasilien 0,1% 1,6% 5,4 6,0 5,5-7,4% 11,3% -4,5% Chile 2,8% 4,1% 1,1 1,5 1,5-5,5% 14,5% 4,9% Colombia 4,0% 4,3% 0, ,6% - - Cuba 1,7% 2,7% 0, ,9% - - Dominikanske Republik 4,5% 4,9% 0, ,4% - - Mexico 3,4% 3,8% 2,1 2,5 3,0-2,5% 21,5% 11,4% Panama 6,5% 6,4% 0, ,4% - - Peru 4,5% 5,2% 0, ,8% - - Uruguay 3,1% 3,5% 0, ,8% - - Venezuela -4,3% 2,8% 0, ,2% - - 6

7 BNP-vækst Basisvareeksport Skøn kun angivet hvis over 1 mia.kr. og afrundet til halv mia.kr. Vækst i basisvareeksport * Rusland og SNG -4,0% 1,6% 11,3 12,0 12,5-24,0% 6,2% 2,9% Rusland -6,2% -0,1% 8,9 9,0 9,0-24,4% 1,2% 1,4% Ukraine -5,0% 5,0% 1,5 1,5 1,5-29,0% 9,8% -3,7% Nordafrika/Mellemøst/Golfen. 3,0% 4,0% 17,2 2 21,5 2,3% 15,0% 9,2% Algeriet 3,5% 3,8% 0,9 1,5 1,5-14,3% 55,0% 10,9% Bahrain 2,7% 3,2% 0, ,5% - - Egypten 4,2% 4,5% 1,4 2,0 2,0-3,6% 36,8% 11,8% Iran 2,0% 2,3% 0, ,4% - - Israel 3,3% 3,8% 1,2 1,5 1,5 2,9% 14,7% 1% Jordan 3,8% 4,5% 0, ,9% - - Kuwait 1,7% 2,2% 0, ,2% - - Libanon 2,5% 3,0% Libyen 10,8% 21,9% 0, ,3% - - Marokko 4,3% 5,0% 0, ,3% - - Oman 2,4% 2,5% 0,8-1,0 4,5% - 9,1% Qatar 6,2% 6,2% 0, ,7% - - Saudi-Arabien 2,0% 3,1% 3,9 4,0 4,5 12,4% 6,3% 9,6% Syrien -5,0% 6,0% 0, ,7% - - Tunesien 3,5% 4,5% 0, ,4% - - Forenede Arabiske Emirater 2,8% 3,4% 2,7 3,0 3,5 9,4% 17,8% 14,8% Asien & Australasien 73,8 85,5 93,0 0,5% 15,9% 8,6% Nordøstasien % % #I/T - - #I/T - - KinaKina, inkl. Hongkong 6,9% 6,2% 28,8 33,5 37,5 7,7% 16,6% 12,2% Hongkong 3,1% 3,1% 7,3 11,0 12,0-11,2% 49,0% 10,8% Taiwan 3,7% 3,5% 1,8 2,0 2,0 13,1% 4,1% 10,1% Japan 0,9% 1,8% 11, ,0% -1% -3,6% Sydkorea 3,5% 3,7% 4,6 5,0 5,5 7,9% 9,2% 12,7% ASEAN 5,1% 5,3% 9,1 1 11,0 9,8% 8,2% 12,1% Indonesien 5,5% 5,9% 0,9-1,0 0,7% - 9,6% Malaysia 4,7% 4,3% 1,3 1,5 1,5 0,6% 17,7% 11,8% Filippinerne 6,5% 6,3% 0, ,7% - - Singapore 3,0% 3,8% 2,8 3,5 3,5-1,8% 18,0% 11,9% Thailand 3,9% 3,7% 1,3 1,5 1,5-0,7% 14,1% 6,4% Vietnam 6,3% 6,4% 1,4 1,5 2,0 16,5% 15,5% 15,0% Australasien 6,3 7,0 7,5-6,2% 8,1% 6,2% Australien 2,8% 2,8% 5,2 6,0 6,5-14,7% 16,4% 5,7% New Zealand 3,1% 2,7% 0, ,2% - - Sydasien 3,4 4,0 5,0 4,3% 23,1% 13,8% Bangladesh 6,3% 6,2% 0, ,3% - - Indien 6,3% 6,4% 2,3 3,0 3,0 6,8% 21,4% 15,1% Pakistan 4,7% 5,1% 0, ,0% - - Sri Lanka 6,9% 6,5% 0, ,8% - - Afrika Sydafrika 2,6% 3,0% 1,6 2,0 2,0-8,2% 19,8% 8,9% Namibia 4,5% 4,0% 0, ,2% - - Nigeria 5,2% 5,6% 1,0 1,0 1,5 12,3% 12,8% 13,0% Kenya 5,5% 6,0% 0, ,5% - - * Basisvareeksporten er vareeksporten ekskl. energi og store enkeltordrer. 7

8 4. Noter om Eksportudsigten Udenrigsministeriets Eksportudsigt bygger på den historiske sammenhæng mellem den danske eksportudvikling og de specifikke efterspørgselsforhold i regioner og på specifikke markeder. Endvidere tages hensyn til tendensen i de seneste måneders eksportudvikling. I figuren nedenfor er angivet hovedparametrene i modellen. Parametre i Eksportudsigten Modellens udgangspunkt er, at dansk eksport i vidt omfang afhænger af efterspørgslen i udlandet og den hidtidige eksportpræstation (hysteresis). Beregningen bygger derfor på, at dansk eksports andele af centrale efterspørgselskomponenter fortsætter trendmæssigt, og at den samlede eksportpræstation generelt og til enkeltmarkeder er en kombination af dette efterspørgselstræk og en fremskrivning af den hidtidige eksport. Endvidere tages der hensyn til forekomsten af "outliers" i form af store enkeltordrer, samt til de seneste tre måneders faktiske eksportudvikling. Da der således er tale om en teknisk fremskrivning, skal det fremhæves, at modellens forklaringskraft er afhængig af, at de makroøkonomiske prognoser for udviklingen på Danmarks eksportmarkeder er rigtige. Endvidere spiller usikkerhed omkring valutakurser en betydelig rolle og kan føre til markante afvigelser. Værdien af Eksportudsigten knytter til det forhold, at den giver et overblik over aktuelle trends i vareeksporten generelt og til enkelte lande samt, at den historisk har vist en god forklaringsevne på udviklingen i den samlede vareeksport og til Danmarks store eksportmarkeder, særligt på 1-årig sigt. Det skal anføres, at Eksportudsigten kun omhandler en del af eksporten (vareeksporten, eksklusiv energivarer, skibe og fly). Et skøn for udviklingen i den samlede danske eksport udarbejdes af Økonomi- og Indenrigsministeriet og offentliggøres i faste priser i Økonomisk Redegørelse i maj, august og december. Eksportudsigten forventes fremover udarbejdet med følgende kadence: Offentliggørelse Skøn for Seneste tal for dansk vareeksport Maj og 2016 Marts 2015 ust og 2016 Juni 2015 ember og 2016 Oktober 2015 Februar og 2017 ember abonnement kan fås ved henvedelse til: 8

Eksportudsigten august 2015

Eksportudsigten august 2015 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten august 2015 Basisvareeksporten, dvs. vareeksporten eksklusiv energi, skibe og fly, steg 1,9 pct. i 2014 i løbende priser. I 2015 forventes en vækst på 6,2

Læs mere

Eksportudsigten november 2015

Eksportudsigten november 2015 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten november 2015 Basisvareeksporten, dvs. vareeksporten eksklusiv energi, skibe og fly, steg 1,9 pct. i 2014 i løbende priser. I 2015 forventes en vækst på

Læs mere

Eksportudsigten maj 2014

Eksportudsigten maj 2014 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten maj 2014 Eksportudsigten fra Eksportrådet, Udenrigsministeriet --- Real BNP-vækst --- --- Vækst i basisvareeksport --- Globalt 2,2% 2,9% 3,0% 1,7% 5,5%

Læs mere

Eksportudsigten august 2016

Eksportudsigten august 2016 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten august 2016 I løbende priser steg basisvareeksporten, dvs. vareeksporten eksklusiv energi, skibe og fly, med 4,6 pct. i 2015. I 2016 forventes en vækst

Læs mere

Eksportudsigten maj 2016

Eksportudsigten maj 2016 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten maj 2016 I løbende priser steg basisvareeksporten, dvs. vareeksporten eksklusiv energi, skibe og fly, med 4,4 pct. i 2015. I 2016 forventes en vækst på

Læs mere

Eksportudsigten februar 2014

Eksportudsigten februar 2014 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten februar 2014 Eksportudsigten fra Eksportrådet, Udenrigsministeriet --- Real BNP-vækst --- --- Vækst i basisvareeksport --- Globalt 2,2% 2,9% 3,0% 2,4% 5,4%

Læs mere

Eksportudsigten december 2017

Eksportudsigten december 2017 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten december 2017 Der er god fremgang i global økonomi og det smitter positivt af på dansk eksport. Basisvareeksporten, som er vareeksporten eksklusiv brændsler,

Læs mere

Eksportudsigten maj 2017

Eksportudsigten maj 2017 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten maj 2017 Basisvareeksporten, som er vareeksporten eksklusiv brændsler, skibe og fly, forventes at stige 4,3 pct. både i 2017 og i 2018, hvilket er en del

Læs mere

Eksportudsigten september 2013

Eksportudsigten september 2013 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten september 2013 Eksportudsigten fra Eksportrådet, Udenrigsministeriet --- Real BNP-vækst --- --- Vækst i basisvareeksport --- BaGlobalt 2,4% 2,1% 2,9% 3,0%

Læs mere

Eksportudsigten august 2017

Eksportudsigten august 2017 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten august 2017 Basisvareeksporten, som er vareeksporten eksklusiv brændsler, skibe og fly, forventes at stige 5,2 pct. i 2017 og 4,5 pct. i 2018. I forhold

Læs mere

Eksportudsigten august 2012

Eksportudsigten august 2012 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten august 2012 Vurdering af dansk basisvareeksport august 2012 og ændring i forhold maj 2012, løbende priser. Vækst p.a. - realiseret og skøn 2012 2013 2012

Læs mere

Eksportudsigten december 2014

Eksportudsigten december 2014 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten december 2014 Eksportudsigten fra Eksportrådet, Udenrigsministeriet --- Real BNP-vækst --- --- Vækst i basisvareeksport --- Globalt 2,3% 2,5% 3,0% 2,1%

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2005 Perst. nr. 069-05 PKAT nr. J.nr. 05-5411-5 Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2006 Perst. nr. 068-06 PKAT nr. J.nr. 06-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser 2002 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2002 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af Finansministeriets,

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL 1999 - TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har med virkning fra 1. april

Læs mere

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser CIR nr 9016 af 20/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 23. november 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 12-5411-18 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser FINANSMINISTERIET Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser 2001 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2001 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20 6,00 2,50 60 kr. Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2012

Statistik om udlandspensionister 2012 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2012 18. marts 2013 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2,23 mia. kroner

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016. i et Afghanistan 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Albanien 3,16 7,32 7,32 11,20 4,12 3,20 60,00 Algeriet 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Amerikanske Jomfruøer 3,16 * 9,56 * 9,56 11,20 9,56

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998 Nr. 1.10 Sept. 1998 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998. x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 Nr. 1.03 April 1997 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

Dansk eksport 2009. Status og udviklingstendenser på udvalgte eksportmarkeder og oversigt over de 50 største eksportmarkeder

Dansk eksport 2009. Status og udviklingstendenser på udvalgte eksportmarkeder og oversigt over de 50 største eksportmarkeder Erhvervsudvalget 201011 ERU alm. del Bilag 23 Offentligt Dansk eksport 2009 Status og udviklingstendenser på udvalgte eksportmarkeder og oversigt over de 50 største eksportmarkeder Oktober 2010 EKSPORTRÅDET

Læs mere

PRODUKTION & SALGSSELSKABER

PRODUKTION & SALGSSELSKABER Globalt salg og service Danfoss sælger produkter med tilhørende service over hele verden i et globalt netværk med 118 salgsselskaber og 72 forhandlere og distributører. Salgsselskaberne ledes fortrinsvist

Læs mere

Udenrigsøkonomisk trendanalyse IX: Vækstatlas mod 2020 potentialet for Danmark Udenrigsøkonomisk analyseenhed Udenrigsministeriet, 23.

Udenrigsøkonomisk trendanalyse IX: Vækstatlas mod 2020 potentialet for Danmark Udenrigsøkonomisk analyseenhed Udenrigsministeriet, 23. Udenrigsøkonomisk trendanalyse IX: Vækstatlas mod 2020 potentialet for Danmark Udenrigsøkonomisk analyseenhed Udenrigsministeriet, 23. september 2015 Hvilke lande bærer den globale vækst mod 2020? Frem

Læs mere

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal.

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Eksportrådets statistik over SMV-eksporten er nu opdateret med 2014-tal. Eksportstatistikken, der er udviklet

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Udenrigsministeriet. Dansk eksport 2007. Status og udviklingstendenser og de 50 vigtigste eksportmarkeder

Udenrigsministeriet. Dansk eksport 2007. Status og udviklingstendenser og de 50 vigtigste eksportmarkeder Udenrigsministeriet Dansk eksport 2007 Status og udviklingstendenser og de 50 vigtigste eksportmarkeder Juni 2008 2 Forord Dansk eksport havde kun et moderat godt år i 2007. Den samlede vækst blev 3,9

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 1. juli 2014. fra Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE,

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.11 August 2000 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1991-2000 x 6,7 % af befolkningen i Århus Kommune er udenlandske statsborgere. Antallet

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2012 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Version 1.1 re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning... 2 Sådan kommer du i gang... 3 Sådan sender du fakturaer til Nordea... 6 Sådan modtager du filer fra Nordea... 9

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Priserne er gældende fra 1. juli 2013 Alle priser i danske kroner inklusiv moms. * Visse operatører tager en ekstra afgift for samtaler i deres net i udlandet.

Læs mere

Eksport og import af svinekød

Eksport og import af svinekød Danmarks eksport af svinekød Eksport og import af svinekød Land Tons Mio. kr. Land Tons Mio. kr. Tyskland 562.024 6.592 Letland 3.294 37 UK 286.675 4.781 Cypern 3.217 45 Polen 171.445 2.021 Ukraine 3.092

Læs mere

PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning. Gå-hjem-møde

PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning. Gå-hjem-møde PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning Gå-hjem-møde Oversigt over resultaterne i PISA 2015 Ved Hans Hummelgaard, formand for det danske PISA-konsortium og analyse- og forskningschef i KORA

Læs mere

Lynvejledning. Pro Focus UltraView. Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside.

Lynvejledning. Pro Focus UltraView. Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside. Lynvejledning Pro Focus UltraView Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside. Besøg: www.bkmed.com/customer service/user manuals Før du tager scanneren i brug, bør du

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2015 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning...2 Sådan kommer du i gang...3 Sådan sender du fakturaer til Nordea...6 Sådan modtager du filer fra Nordea...9 VIGTIGT Om landekoder...

Læs mere

Virksomheder sender eksport længere og længere ud i verden

Virksomheder sender eksport længere og længere ud i verden Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 JANUAR 2017 Virksomheder sender eksport længere og længere ud i verden Danske eksportvirksomheder sender deres varer længere og længere ud i verden.

Læs mere

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Sverige er Danmarks næststørste eksportmarked. Sverige er et marked i vækst med gode muligheder

Læs mere

Eksportudsigten. fra Danmarks Eksportråd

Eksportudsigten. fra Danmarks Eksportråd Eksportudsigten fra Danks Eksportråd August 2008 1 Eksportudsigten fra Danks Eksportråd, Dansk vareeksport har haft et overraskende solidt første halvår af 2008. Samlet er det blevet til en fremgang på

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 14. september 2017.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 14. september 2017. fra et Bruge data Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15

Læs mere

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Sagsnr. 14/142258 Sagsansvarlig: vpjacu Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Uddannelsesinstitutioner med internationale studerende Viborg Kommunes udviklingsstrategi beskriver indsatsområderne

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015. samtaler Afghanistan 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Albanien 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80 2,00 48,00 Algeriet 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Andorra 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80

Læs mere

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 02/17 11-01-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.600 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2009 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 2000-2009 Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik august 2006 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1. juli 2006 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Quick guide. Pro Focus 2202 Gul/grøn

Quick guide. Pro Focus 2202 Gul/grøn Quick guide Pro Focus 2202 Gul/grøn 2 Tænd og sluk scanneren Mekanisk stikdåse til mekaniske transducere Standby-knap Gruppestikdåse til de elektroniske transducere Arranger transducerne Tilslutning: 1.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2008 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1999-2008 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2007 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1998-2007 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015. Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 100,00 Angola

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.6.2004 KOM(2004) 424 endelig. Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Ny beregning af Nationalbankens effektive kronekursindeks

Ny beregning af Nationalbankens effektive kronekursindeks 143 Ny beregning af Nationalbankens effektive kronekursindeks Erik Haller Pedersen og Mikkel Plagborg-Møller, Økonomisk Afdeling Indledning Nationalbanken offentliggør løbende et indeks over udviklingen

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA #4 februar 2012 ØKONOMISK TEMA Dansk eksportudvikling Efter en høj vækst igennem 2010 faldt vareeksporten igennem store dele af 2011. Niveauet for den danske vareeksport i 2011 var dog 11,4 pct. højere

Læs mere

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst fordelt på udrejseform i forbindelse med den seneste registrerede udrejse/udsendelse i perioden ' '` 1 Afghanistan 3 52 26 373 6 103 2 16 37 544 Albanien... 1. 3... 4 Algeriet. 6 4 83 1 46 1 1 6 136 Armenien.

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

"Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein)

Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere. (A. Einstein) As easy as that. 12345 "Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein) 12345 Lenze gør meget enklere. Tidens hurtige udvikling har mange udfordringer til os. I fremtiden

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 7. november 2006 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 19 % har udenlandsk

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt Folketingets Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 15. juni 2017.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 15. juni 2017. Bruge data Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 26. september 2016.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 26. september 2016. fra et et Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95 11,95 11,95 14,00

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2016 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International 1 Mersalg til eksisterende kunder Flemming Dufke Mercuri International En kort introduktion Ansat i Mercuri International siden 1993 Administrerende Direktør/Partner Sælger, Konsulent, Træner, Salgsleder

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Opgørelse af indsatte og tilsynsklienters etniske baggrund pr. 29. november 2011. Den nyeste opgørelse

Læs mere

EKSPORT VÆKST BALANCE Udenrigshandel Fødevareklyngen eksporterer til hele verden

EKSPORT VÆKST BALANCE Udenrigshandel Fødevareklyngen eksporterer til hele verden EKSPORT VÆKST BALANCE Udenrigshandel 2012-2016 Fødevareklyngen eksporterer til hele verden Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse 3 Indledning 5 Den overordnede udvikling 6 Diskretionerede varer

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 2.8 færre på efterløn i 4. kvartal 211. Færre personer

Læs mere

Global handel og eksportmarkedsvækst

Global handel og eksportmarkedsvækst Global handel og eksportmarkedsvækst Nyt kapitel Der har siden tilbageslaget i 8 været en forholdsvis træg vækst i verdenshandlen sammenlignet med væksten i den globale produktion. Den svækkede sammenhæng

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6.

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6. Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor April 2014 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

EKSPORT VÆKST BALANCE Udenrigshandel Fødevareklyngen eksporterer til hele verden

EKSPORT VÆKST BALANCE Udenrigshandel Fødevareklyngen eksporterer til hele verden EKSPORT VÆKST BALANCE Udenrigshandel 2011-2015 Fødevareklyngen eksporterer til hele verden 2 Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse 3 Indledning 5 Den overordnede udvikling 6 Diskretionerede varer

Læs mere

Udenrigsøkonomisk analyse V: De økonomiske konsekvenser af de faldende oliepriser i en udenrigspolitisk kontekst

Udenrigsøkonomisk analyse V: De økonomiske konsekvenser af de faldende oliepriser i en udenrigspolitisk kontekst Udenrigsøkonomisk analyse V: De økonomiske konsekvenser af de faldende oliepriser i en udenrigspolitisk kontekst Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet 2. marts 2015 Sammenfatning: Siden olieprisen

Læs mere

Overnatningstal for Fyn Januar til juni 2014

Overnatningstal for Fyn Januar til juni 2014 Overnatningstal for Fyn Januar til juni 214 Generelt har Fyn haft en fin fremgang på 4% i antallet af overnatninger de første 6 måneder. Væksten fordeler sig således: Hoteller 6% Feriecenter Udvikling

Læs mere

Lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v.

Lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v. LOV nr 431 af 16/05/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-711-0041 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1007 af 24/10/2012

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

7 Overnatningsprognose for Danmark 2014-2017 Marked 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017* Udlandet 4,6% 0,5% -0,3% 2-4 % 1½ - 3½ % 1-3 % 1-3 % Danmark 2,5% 0,0% 0,9% 1-3 % ½ - 2½ % 0-2 % 0-2

Læs mere

Markedsfokus bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger.

Markedsfokus bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger. Økonomiske tendenser Sammenvejet udland December DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere