Bilag A - Arbejdspakkebeskrivelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag A - Arbejdspakkebeskrivelser"

Transkript

1 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan Bilag A - Arbejdspakkebeskrivelser MBBL-REF: Version: 1.0 Godkendt Dato: 25. april 2013 Fil:GD2_Implementeringsplan_Bilag_A_Arbejdspakkebeskrivelser_v1.0.docx

2 Dokument historie Version Dato Beskrivelse Initialer 0.1 Skabelon S&D-KH 0.2 GST arbejdspakker til første workshop S&D-KH 0.3 Samling af alle bidrag før påske + nummerering ud fra produkterne Opdateringer flettet ind fra Else Marie vedr. supplerende adresser Finn vedr. AWS 4 og 5 Morten Winkler/Jens Bo kun vedr. 26.1,26.2,51.1 Morten Lind klippet fra indsendt dokument Lone erstattet beskrivelserne Klargjort til styregruppen baseret på den afsluttende workshop, aftalte ændringer og indsendte ændringer 16/4 og 17/4. Konsekvensrettelser så arbejdspakkerne tydeligere viser hvor der foregår fx udvikling. 0.9a Enkelte redaktionelle rettelser, klargøring til styregruppe S&D-PH S&D-PH S&D-PH MBBL-MLI Godkendt af GD2 styregruppe MBBL-MLI - 2 af 73 - MBBL-REF:

3 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING PRODUKTBASERET PLANLÆGNING METODE Arbejdspakkebeskrivelser PROCES LÆSEVEJLEDNING ARBEJDSPAKKER FRA DELPROGRAMMET ARBEJDSPAKKER ARBEJDSPAKKEBESKRIVELSER Afklaring af GD2-projekters aflevering af geometri til FOT Afklar placering af bygningsnavne Afklar løsning for gadepostnumre Afklar løsning for Grønland Afklar løsning for historiske CPR Adr Retningslinjer for integration DAGI/Adr Reg/CPR Afklar løsning for stormodtagerpostnumre Målarkitektur Teststrategi Strategi for GD2 datavask Implementeringsplan ARBEJDSPAKKER FRA MBBL ARBEJDSPAKKER ARBEJDSPAKKEBESKRIVELSER (ADRESSEREGISTER) Tilpasning af adresseregler og vejledninger Tilpasning af adresseregler og vejledninger Udarbejdelse af udbudsmateriale for Adr Klient Udarbejdelse af udbudsmateriale for Dialog Klient Idriftsættelse af Adr. Klint Idriftsættelse af Dialog Klient Uddannelse i Adr. Klient Etablering af løsningsarkitektur for Adr Reg og Klient Datavask 2 for adresser Udarbejdelse af udbudsmateriale for Adr Reg og Adr Klient Udarbejdelse af løsningsdesign for Adr Klient Udarbejdelse af løsningsdesign for Adr Reg Udvikling af en driftsklar Adr Klient Udvikling af en driftsklar Adr Reg Idriftsættelse af Adr Klient Idriftsættelse af Adr Reg Uddannelse i Adr Klient Oprydning efter idriftsættelse af BBR ARBEJDSPAKKEBESKRIVELSER (SUPPLERENDE ADRESSER) Etablere task-force og rammer af 73 - MBBL-REF:

4 3.3.2 Analyse af områdetyper, proces, parter Input til Dialog Klient Pilotprojekt(er) Regler og vejledning om supplerende adresser Udpegning af supplerende adresser til personreg Udpegning af supplerende adresser til erhvervsregistrering Udpegning af supplerende adresser øvrige formål Udrulningsstrategi Supplerende adresser Fastsætte supplerende adresser til personreg Fastsætte supplerende adresser til erhvervsreg Fastsætte supplerende adresser til øvrige formål Input til adr Klient Input til revision af regler og vejledning ARBEJDSPAKKER FOR DISTRIBUTION AF ADRESSER Datavask af adresser: tilpasning til ny datamodel Udarbejdelse af kravspecifikation for AWS Løsningsdesign til AWS Udvikling og test af AWS Idriftsættelse af AWS Udarbejdelse af kravspecifikation/udbudsmateriale for AWS Løsningsdesign til AWS Udvikling og test af AWS Idriftsættelse af AWS Adresse-info 2.0 Kravspec Adresse-info 2.0 Idriftsættelse Adresse-info 2.5 Idriftsættelse ARBEJDSPAKKER FRA GST ARBEJDSPAKKER ARBEJDSPAKKEBESKRIVELSER Udarbejdelse af kravspecifikation for SDSYS og Indberetningsportal Design af løsning for SDSYS indberetningsportal Design af løsning for SDSYS Udvikling og test af SDSYS Indberetningsportal Udvikling og test af SDSYS Idriftsættelse SDSYS Indberetningsportal Idriftsættelse SDSYS SDSYS og Indberetningsportal videreudvikling Design af løsning for Stednavne/DAGI services Udvikling og test af Stednavne/DAGI services Idriftsættelse Stednavne/DAGI services Stednavne/DAGI services videreudvikling Afklaring af NST-vejnavne ift. CPR-navngiven vej Etablering af en specifikation for DK stednavne Etablering af aftaler og specifikationer med kilder Konfigurering og etablering af stednavne Beskrive DAGI og Stednavne Governance-model Fastlægge aftaler & specifikationer for DAGI 0 og DAGI Proces for konfigurering, konvertering og etablering af DAGI 0 og DAGI af 73 - MBBL-REF:

5 4.0.0 Fastlægge aftaler & specifikationer for DAGI Proces for konfigurering og etablering af DAGI Afklaring af anvendelse af FOT som reference Proces for analyse af ikke-dagi-distrikter fra CPR-Vej ARBEJDSPAKKER FRA CPR ARBEJDSPAKKER ARBEJDSPAKKEBESKRIVELSER Udstilling af data Anvendelse af nye adresser i CPR Ændring af CPR s ajourføringsdesign Overgangsløsninger Ændring af lovgivning for CPR-området Datavask CPR adresser Personers tilknytning til adresser uden geografiske identifikationer ARBEJDSPAKKER FRA ERST ARBEJDSPAKKER ARBEJDSPAKKEBESKRIVELSER Etablering af Løsningsarkitektur for CVR services Etablering af Løsningsdesign for CVR services Udvikling af CVR services Idriftsættelse af CVR services Etablering af løsningsarkitektur og -design for modtagelse af adresseservices Idriftsættelse for modtagelse af adresseservices Etablering af løsningsarkitektur og -design f. dataleverandørservices (SKAT, DST) Idriftsættelse af Data leverandør services(skat, DST) Etablering af løsningsdesign for CVR adresse opgradering/datavask Idriftsættelse af CVR adresse opgradering/datavask Undersøgelse vedrørende CVR lov- eller regelændring Etablering af løsningsarkitektur og løsningsdesign for CVR adresse relaterede brugergrænseflader Idriftsættelse af CVR brugergrænseflader ARBEJDSPAKKER FRA GST (FOT DANMARK) ARBEJDSPAKKER ARBEJDSPAKKEBESKRIVELSER FOT-tjenester løsningsdesign FOT-tjenester udvikling og test FOT-tjenester idriftsat ARBEJDSPAKKER FRA SKAT ARBEJDSPAKKER ARBEJDSPAKKEBESKRIVELSER Adresser i ES Løsningsarkitektur og -design Adresser i ES udvikling og test Adresser i ES idriftssættelse ARBEJDSPAKKER FRA DANMARKS STATISTIK ARBEJDSPAKKER af 73 - MBBL-REF:

6 9.2 ARBEJDSPAKKEBESKRIVELSER Adresser i DST ESR Løsningsarkitektur og -design Adresser i DST ESR udvikling og test Adresser i DST ESR idriftsættelse ARBEJDSPAKKER FRA KL/KOMBIT ARBEJDSPAKKER ARBEJDSPAKKEBESKRIVELSER Analyse af opgradering af den Digitale Flytteløsning Opgradering af den Digitale Flytteløsning Opgradering af den Digitale Flytteløsning af 73 - MBBL-REF:

7 1. Indledning Dokumentets formål er at give et overblik over de væsentligste arbejdspakker i forhold til etablering af et effektivt genbrug af adresser, stednavne og administrative inddelinger. Med væsentligste menes her dels arbejdspakker som er en del af udstillingen af fælles grunddata gennem den fællesoffentlige datafordeler, dels arbejdspakker som er relevante for andre parter i forhold til etablering af grunddata. 1.1 Produktbaseret planlægning Etablering af en implementeringsplan for delprogram 1 gennemføres med teknikken produktbaseret planlægning. Dette betyder, at opmærksomheden rettes mod produkter frem for aktiviteter ved at der sættes fokus på leverancer og kvaliteten af disse. De enkelte produkter beskrives med angivelse af kvalitetskrav m.m. og afhængigheder mellem de enkelte produkter illustreres i produktflow diagrammer. Fremskaffelse af de enkelte produkter foretages i arbejdspakker, som beskriver processen for frembringelse af produktet herunder de tidsmæssige krav til varighed og deadlines. Som udgangspunkt planlægges med én arbejdspakke pr. produkt, men en arbejdspakke kan godt levere flere produkter. Modellen herfor planlægges af den enkelte aftalepartner. Arbejdspakkerne organiseres i projekter med dertil hørende projektleder, og det hele samles i delprogrammets implementeringsplan, som bl.a. viser sammenhængen mellem de enkelte arbejdspakker. Arbejdspakker vil eksistere på mange niveauer i forskellige detaljeringsgrader svarende til de forskellige planlægningsniveauer (delprogram, projekt, team etc.). Dokumentet her fokuserer kun på arbejdspakker relevant for planlægning på delprogramniveau. Det enkelte projekt vil arbejde med et andet detaljeringsniveau ift. projektets arbejdspakker. 1.2 Metode Arbejdspakkebeskrivelser Beskrivelse af de enkelte arbejdspakker gennemføres i nedenstående skabelon, som er etableret med udgangspunkt i tilsvarende arbejdspakkeskabeloner i den fællesoffentlige projektmodel hhv. Prince2 under hensyntagen til at beskrivelsen skal anvendes på delprogramniveau. Nummer: Version og dato: Tidsramme: <Navn/titel på arbejdspakken> <Entydig identifikation tildeles af delprogram> Som udgangspunkt benyttes produktnummeret <Organisation projekt - projektleder> <versionsnummer og tilhørende dato> Version 1.0 er forbeholdt godkendelse på delprogramniveau. <Aktuel status udkast, klar til godkendelse, godkendt> <Aftale om start- og slutdatoer herunder tolerancer ift. seneste starttidspunkt hhv. færdiggørelsestidspunkt, arbejdspakkens forventede varighed m.m.> - 7 af 73 - MBBL-REF:

8 <En beskrivelse i hovedpunkter af det arbejde der skal udføres i arbejdspakken for at kunne etablere de tilhørende produkter> <Reference til det/de produkter, som arbejdspakken skal levere> <Identifikation af afhængigheder til andre produkter og arbejdspakker> <Identifikation af krav til ressourcedeltagelse uden for egen organisation/myndighed> 1.3 Proces Se proces beskrevet i hoveddokumentet Implementeringsplan. 1.4 Læsevejledning Udover dette indledende kapitel indeholder dokumentet følgende kapitler; Kapitel 2 Arbejdspakker fra delprogrammet. Indeholder en beskrivelse af arbejdspakker på tværs af de enkelte aftalepartnere dvs. arbejdspakker som ikke er placeret hos en enkelt aftalepartner, men som gennemføres af delprogramsekretariatet. Kapitel 3 Arbejdspakker fra MBBL. Indeholder en beskrivelse af arbejdspakker, som gennemføres af MBBL Kapitel 4 Arbejdspakker fra GST. Indeholder en beskrivelse af arbejdspakker, som gennemføres af KMS Kapitel 5 Arbejdspakker fra CPR. Indeholder en beskrivelse af arbejdspakker, som gennemføres af CPR. Kapitel 6 Arbejdspakker fra ERST. Indeholder en beskrivelse af arbejdspakker, som gennemføres af ERST. Kapitel 7 Arbejdspakker fra GST (FOT Danmark). Indeholder en beskrivelse af arbejdspakker, som gennemføres af GST (FOT Danmark). Kapitel Arbejdspakker fra SKAT. Indeholder en beskrivelse af arbejdspakker, som gennemføres af SKAT. Kapitel 9 Arbejdspakker fra Danmarks Statistik. Indeholder en beskrivelse af arbejdspakker, som gennemføres af DST. Kapitel 10 Arbejdspakker fra KL/KOMBIT. Indeholder en beskrivelse af arbejdspakker, som gennemføres af KL/KOMBIT. - 8 af 73 - MBBL-REF:

9 2. Arbejdspakker fra delprogrammet 2.1 Arbejdspakker Under delprogrammet som helhed gennemføres følgende arbejdspakker: Afklar GD2 projekters aflevering af geometri til FOT Afklar placering af bygningsnavne Afklar løsning for gadepostnumre Afklar løsning for Grønland Afklar løsning for historiske CPR Adr Retningslinjer for integration DAGI/Adr Reg/CPR Afklar løsning for stormodtagerpostnumre Målarkitektur Teststrategi Strategi for GD2 datavask Implementeringsplan 2.2 Arbejdspakkebeskrivelser Afklaring af GD2-projekters aflevering af geometri til FOT Nummer: 1.1 Afklaring af GD2-projekters aflevering af geometri til FOT GST / Jens Bo Rykov og MBBL / Morten Lind Version og dato: Version 0.1, Tidsramme: 1.1 udkast Påbegyndes efter , når implementeringsplan og målarkitektur er klar. Tidsplan afhænger af afklaring af rammer for etablering af VejRef-model, som er klar inden sommerferien. Det skal afklares, hvilke ajourføringsservices til FOT, der skal udarbejdes: - til oprettelse af foreløbige stednavne-geometrier (punkt) - til oprettelse af foreløbige navngivne veje (foreløbig linjegeometri) Herunder skal det afklares, om sådanne midlertidige FOT-geometrier har andre forretningsmæssige konsekvenser. Når afklaring foreligger, skal de relevante tjenester designes, udvikles og testes, før de idriftsættes. Til den tid bliver der oprettet tre AP: løsningsdesign, udvikling og test driftsklar, og test idriftsat. De to FOT-afklaringer #1.1 og #26.1 giver inputs til disse FOT-tjenester (Produkt #51). VejRef-systemet er ikke indtænkt i målarkitekturen på nuværende tidspunkt, men er en vigtig forudsætning for at der kan træffes valg om løsning. - 9 af 73 - MBBL-REF:

10 GST forventes at bruge xx arbejdstimer på dette, fordelt på xx medarbejdere. MBBL forventes at bruge xx arbejdstimer på dette, fordelt på xx medarbejdere Afklar placering af bygningsnavne Nummer: 1.2 Afklar placering af bygningsnavne MBBL Version og dato: Tidsramme: April-juni 2013 Afklare om de nuværende ca bygningsnavne, der er registreret i CPR s vejregister, og som formelt indgår som en del af adressebetegnelsen: Fortsat skal indgå som komponent i adressebetegnelsen og dermed registreres af adressemyndigheden i Adr Reg Skal overføres til stednavnesystemet, hvorfra det vedligeholdes af kommunen eller en anden myndighed, evt. i en særlig kategori af (kultur)historiske navne Eller om der er andre muligheder Det skal søges afdækket hvilke it-løsninger og brugere der faktisk anvender bygningsnavnet og om det faktisk ajourføres Et forslag til løsningsbeskrivelse skal i høring hos de centrale parter Notat med løsningsbeskrivelse Første udkast til målarkitektur skal foreligge MBBL (20 t), øvrige parter i og uden for GD2 høres Afklar løsning for gadepostnumre Afklar løsning for gadepostnumre Nummer: 1.3 MBBL Version og dato: Tidsramme: April-juni af 73 - MBBL-REF:

11 Afklare hvordan de ca gadepostnumre i København K, V og Frederiksberg C skal håndteres, under hensyntagen dels til korrekt adresseregistrering, dels til andre brugeres behov for en hensigtsmæssig repræsentation i grunddata, dvs.: På samme måde som øvrige postnumre i postnummerkortet, dvs. som fladedækkende polygoner På en anden måde, f.eks. på tabulær form, svarende til datamodellen i CPR Vej, men ajourført af Post Danmark Eller andre muligheder Københavns kommuner, samt Post Danmark inddrages Notat med løsningsbeskrivelse Første udkast til målarkitektur skal foreligge MBBL (15 t), GST (15 t) Afklar løsning for Grønland Nummer: 1.4 Afklar løsning for Grønland MBBL Version og dato: Tidsramme: Juli-december 2013 MBBL (40 t), CPR (40 t) Formulere et hensigtsmæssigt forslag til hvordan CPR Vejs datagrundlag for folkeregisteringen i Grønland videreføres på det nuværende niveau eller evt. omlægges og forbedres i forbindelse med andre ændringer i basisregisterstrukturen i Grønland. Aftale løsningens gennemførelse med Grønlands Selvstyre Notat med løsningsbeskrivelse, aftale med Grønlands Selvstyre 1. version af programmets målarkitektur skal være godkendt Afklar løsning for historiske CPR Adr Afklar løsning for historiske CPR Adr Nummer: 1.5 MBBL Version og dato: Tidsramme: juli-december af 73 - MBBL-REF:

12 Det skal afklares om implementeringen af det nye adresseformat i Adr Reg, herunder at de gældende, aktuelle adresser kommer på N5, betyder at CPR s historiske adresser, herunder evt. historisk CPR Vej skal konverteres. I givet fald skal det beskrives hvordan denne konvertering skal ske. Herudover skal det afklares om disse historiske adressedata fra CPR skal overføres til Adr Reg som historiske data. Notat med løsningsbeskrivelse MBBL (40 t), CPR (40 t) 1. version af programmets målarkitektur skal være godkendt Retningslinjer for integration DAGI/Adr Reg/CPR Nummer: 1.6 Retningslinjer for integration DAGI/Adr Reg/CPR MBBL Version og dato: Tidsramme: Marts-juni 2013 Krav og forretningsregler samt dataspecifikationer som har betydning for integrationen mellem DAGIsys og Adr Reg skal beskrives, idet det forudsættes at integrationen systemmæssigt kan ske gennem datafordeleren. Krav og forretningsregler samt dataspecifikationer som har betydning for integrationen mellem Adr Reg og CPR skal beskrives, idet det skal afklares om integrationen systemmæssigt kan ske gennem datafordeleren eller om en alternativ løsning skal vælges. Et eller to notater med løsningsbeskrivelse Første udkast til målarkitektur skal foreligge MBBL (30 t), GST (15 t), CPR (15 t) Afklar løsning for stormodtagerpostnumre Nummer: 1.7 Afklar løsning for stormodtagerpostnumre MBBL Version og dato: Tidsramme: April-juni 2013 Formulere et hensigtsmæssigt forslag til løsning i dialog med Post Danmark Et notat med løsningsbeskrivelse Første udkast til målarkitektur skal foreligge MBBL (30 t), GST (15 t), CPR (15 t) - 12 af 73 - MBBL-REF:

13 2.2.8 Målarkitektur Nummer: 2 Målarkitektur MBBL Version og dato: Tidsramme: Januar-april 2013 Der arbejdes parallelt med processer, begrebsmodel og system-sammenhænge med afholdelse af 2-4 workshops inden for hvert af disse områder. Som oplæg til den sidste workshop inden for hvert område, udsender sekretariatet en samlet dokumentation til skriftlig kommentering blandt aftalepartnere og andre interessenter. Når de tre områder er godkendt vedhæftes disse som bilag til en samlet målarkitektur, som udbygges med et ledelsesoverblik over hele målarkitekturen. Denne målarkitektur udsender sekretariatet til skriftlig kommentering blandt aftalepartnere og andre interessenter, hvorefter der afholdes en afsluttende workshop med behandling af indkomne kommentarer. Arbejdet afsluttes ved at sekretariatet indarbejder de sidste kommentarer, hvorefter målarkitekturen inkl. tilhørende bilag afleveres til styregruppens godkendelse. Målarkitektur inkl. bilag Delaftale 2 samt foranalyse Samtlige parter i GD2; Betydelige ressourcer i perioden Teststrategi Nummer: 3 Teststrategi MBBL Version og dato: Tidsramme: Maj september 2013 Strategien skal sikre at de systemer og processer, der berøres eller nyetableres i forbindelse med GD2, testes forud for idriftsættelsen, om nødvendigt ved hjælp af paralleldrift. Strategien omfatter især en test af den forretningskritiske integration mellem systemerne. Strategien skal bl.a. beskrive hvornår testperioder skal indlægges i forbindelse med systernes implementering, og de afledte konsekvenser for projekternes tidsplaner og for den overordnede tidsplan af 73 - MBBL-REF:

14 Notat som beskriver teststrategien Første udkast til implementeringsplan skal foreligge MBBL (40 t); øvrige parter (nn t); konsulent Strategi for GD2 datavask Nummer: 4 Strategi for GD2 datavask MBBL Version og dato: Tidsramme: April 2013 juni 2013 Strategien skal omfatte delstrategier for: opretning af eksisterende data i overensstemmelse med eksisterende specifikationer og kvalitetskrav konvertering og opgradering af eksisterende data således at data opfylder GD2 s ændrede krav til kvalitet, struktur og integritet Strategien skal have fokus på dataintegrationen mellem: vejnavne, adresser og den administrative inddeling, vejnavne, adresser og stednavne stednavne og administrative inddelinger stednavne og de relevante FOT objekter vejnavne, adresser og FOT s vejmidter adresser og CPR s registering af dansk bopæl adresser og CVR s registering af virksomhedens adresse Notat som beskriver datavaskstrategien Første udkast til målarkitektur og implementeringsplan skal foreligge MBBL (40 t); øvrige parter (xx t); konsulent Implementeringsplan Implementeringsplan Nummer: 5 MBBL Version og dato: Tidsramme: Januar-april af 73 - MBBL-REF:

15 Der arbejdes iterativt med beskrivelse af produkter og deres afhængigheder og efterfølgende med arbejdspakker, tidsplan og ressourcer. Der gennemføres et antal workshops med deltagelse af forretningsansvarlige fra parterne i GD2. Når produkter og arbejdspakker er godkendt vedhæftes disse som bilag til en samlet implenteringsplan, som udbygges med et ledelsesoverblik over hele planen. Implementeringsplanen udsendes af sekretariatet til skriftlig kommentering blandt aftalepartnere og andre interessenter, hvorefter der afholdes en afsluttende workshop med behandling af indkomne kommentarer. Arbejdet afsluttes ved at sekretariatet indarbejder de sidste kommentarer, hvorefter implemnetringsplanen inkl. tilhørende bilag afleveres til styregruppens godkendelse. Implementeringsplan med bilag Delaftale 2 samt foranalyse Samtlige parter i GD2; Betydelige ressourcer i perioden - 15 af 73 - MBBL-REF:

16 3. Arbejdspakker fra MBBL 3.1 Arbejdspakker Under MBBL s ansvar gennemføres følgende arbejdspakker: Separat projekt er ikke dannet endnu til: Tilpasning af adresseregler og vejledninger 1.0 Tilpasning af adresseregler og vejledninger 2.0 Projektet Adresseregister: Udarbejdelse af udbudsmateriale for Adr Klient 1.0 Udarbejdelse af udbudsmateriale for Dialog klient 1.0 Idriftsættelse af Adr Klient 1.0 Idriftsættelse af Dialog Klient 1.0 Uddannelse i Adr Klient 1.0 Etablering af løsningsarkitektur for Adr Reg og Klient Datavask 2 for adresser Udarbejdelse af Udbudsmateriale for Adr Reg og Adr Klient 2.0 Udarbejdelse af løsningsdesign for Adr Klient 2.0 Udarbejdelse af løsningsdesign for Adr Reg Udvikling af en driftsklar Adr Klient 2.0 Udvikling af et driftsklar Adr Reg Idriftsættelse af Adr Klient 2.0 Idriftsættelse af Adr Reg Uddannelse i Adr Klient 2.0 Oprydning efter idriftssættelse af BBR 2.0 Projektet Supplerende adresser Etablere task-force og rammer Analyse af områdetyper, proces, parter Input til Dialog Klient Pilotprojekt(er) Regler og vejledning om supplerende adresser Udpegning af supplerende adresser til personreg Udpegning af supplerende adresser til erhversreg Udpegning af supplerende adresser øvrige formål Udrulningsstrategi Supplerende adresser Fastsætte supplerende adresser til personreg Fastsætte supplerende adresser til erhvervsreg Fastsætte supplerende adresser til øvrige formål Input til adr Klient 2.0 Input til revision af regler og vejledning Projektet Distribution af adresser Datavask 1 for adresser - 16 af 73 - MBBL-REF:

17 Udarbejdelse af kravspecifikation for AWS 4 Løsningsdesign til AWS 4 Udvikling og test af AWS 4 Idriftsættelse af AWS 4 Udarbejdelse af kravspecifikation/udbudsmateriale for AWS 5 Løsningsdesign til AWS 5 Udvikling og test af AWS 5 Idriftsættelse af AWS 5 Adresse-info 2.0 Kravspec Adresse-info 2.0 i driftsættelse Adresse-info 2.5 i driftsættelse 3.2 Arbejdspakkebeskrivelser (Adresseregister) Tilpasning af adresseregler og vejledninger 1.0 Tilpasning af adresseregler og vejledninger 1.0 Nummer: 14.1 MBBL/ Version og dato: 0.1, Tidsramme: Juni 2013 april 2014 Opstartes når målarkitekturen for GD 2 foreligger og projektet er risikovurderet af Statens IT råd juni Lov, bekendtgørelse og vejledninger skal være tilrettede når adresseklienten idriftsættes Bekendtgørelse/lov og tilhørende vejledninger skal ændres, så det understøtter de overgangsændringer i løsningsarkitektur og kvalitetskrav for adresser, som gennemføres i forbindelse med ibrugtagen af adresseklient Arbejdspakken skal etablere produktet Adresseregler og - vejledning 1.0 MBBL Note: Separat projekt er ikke formelt dannet endnu til adresseregler Tilpasning af adresseregler og vejledninger 2.0 Tilpasning af adresseregler og vejledninger 2.0 Nummer: 14.2 MBBL/ Version og dato: 0.1, af 73 - MBBL-REF:

18 Tidsramme: Juni 2013 december 2014 Opstartes når målarkitekturen for GD 2 foreligger og projektet er risikovurderet af Statens IT råd juni Lov, bekendtgørelse og vejledninger skal være tilrettede når adresseklienten 2.0 og adresseregistret idriftsættes 14.2 Bekendtgørelse/lov og tilhørende vejledninger skal ændres, så det understøtter den fulde løsningsarkitektur og de nye kvalitetskrav for adresser, som gennemføres i forbindelse med ibrugtagen af adresseklient 2.0, herunder navngiven vej mv. og dannelse af distriktsoplysninger mv. MBBL Note: Separat projekt er ikke formelt dannet endnu til Adresseregler Udarbejdelse af udbudsmateriale for Adr Klient 1.0 Udarbejdelse af udbudsmateriale for Adr Klient 1.0 Nummer: 11.1 MBBL/Karen Skjelbo Version og dato: 0.1, Tidsramme: Juni 2013 september 2013 Opstartes når målarkitekturen for GD 2 foreligger og projektet er risikovurderet af Statens IT råd juni En analyse af nuværende BBR igangsættes umiddelbart efter afholdelse af BBR styregruppemødet i slutningen af april. Analysen forventes færdig primo august Der skal foretages en analyse, der redegør for afhængigheder i det nuværende BBR, samt belyser eksisterende services egnethed til at understøtte Adr Klient 1.0 Der skal udarbejdes en kravspecifikation, som skal danne grundlag for udviklingen af version 1.0 af adresseklienten. Der skal tages udgangspunkt i den mock up, der er blevet fremvist for kommunerne ved orienteringsmøder. Kravspecifikationen udarbejdes af Kombit og godkendes af MBBL. Funktionelle krav udarbejdes dog i et samarbejde mellem Kombit og MBBL af 73 - MBBL-REF:

19 Relevante dele af Målarkitekturen skal foreligge. Det er nødvendigt at få belyst og eventuelt opløst uhensigtsmæssige afhængigheder mellem adresser og bygninger i det nuværende BBR. Udarbejdelse af udbudsmaterialet er afhængig af at de nuværende adressesnitflader, med eventuelt mindre tilpasninger, kan understøtte Adr Klient 1.0. Kombit og MBBL Udarbejdelse af udbudsmateriale for Dialog Klient 1.0 Udarbejdelse af udbudsmateriale for Dialog Klient 1.0 Nummer: 11.2 MBBL/Karen Skjelbo Version og dato: 0.1, Tidsramme: Juni 2013 september 2013 Opstartes når målarkitekturen for GD 2 foreligger og projektet er risikovurderet af Statens IT råd juni Dialog Klient 1.0 skal understøtte samarbejdet mellem adressemyndigheden og andre parter, om vejnavne og adresser i et bestemt område. Løsningen skal både understøtte rapportering af fejl eller mangler og dialogen mellem adressemyndigheden og ejere /brugere om forslag til ændrede vejnavne og adresser i et område, f.eks. i forbindelse med fastsættelse af supplerende adresser. Udbudsmaterialet og kravspecifikationen udarbejdes af Kombit og godkendes af MBBL. Funktionelle krav udarbejdes dog i et samarbejde mellem Kombit og MBBL. Relevante dele af Målarkitekturen skal foreligge. Det skal være afklaret om dialogklienten skal være en del af en samlet fejl/dialogklient der udvikles på Grunddata niveau Kombit og MBBL Idriftsættelse af Adr. Klint 1.0 Udbud, udvikling, test og driftsættelse af Adr Klient 1.0 Nummer: 11.3 MBBL/Karen Skjelbo Version og dato: 0.1, af 73 - MBBL-REF:

20 Tidsramme: Oktober april En forbedret adresseklient, basereret på BBR version 1.6 adresse services idriftsættes. Forud for dette er der foretaget et udbud og valgt en leverandør, der har udviklet klienten. Opgaven forventes ikke at have en størrelse så det er nødvendigt at foretage et EUudbud. Adr regler og tilhørende vejledninger skal være tilrettet (#14.1) Sagsbehandlere i adresse myndigheden skal være uddannet til at kunne bruge den nye adresse klient (#11.5) Kombit og MBBL, Kommuner til test af løsningen Idriftsættelse af Dialog Klient 1.0 Udbud, udvikling, test og driftsættelse af Dialog Klient 1.0 Nummer: 11.4 MBBL/Karen Skjelbo Version og dato: 0.1, Tidsramme: Oktober april Uddannelse i Adr. Klient 1.0 En Dialog Klient idriftsættes. Forud for dette er der foretaget et udbud og valgt en leverandør der har udviklet klienten. Opgaven forventes ikke at have en størrelse så det er nødvendigt at foretage et EU-udbud. Kombit og MBBL, Kommuner til test af løsningen Uddannelse i Adr. Klient 1.0 Nummer: 11.5 MBBL/Karen Skjelbo Version og dato: 0.1, Tidsramme: Februar april af 73 - MBBL-REF:

21 11.5 I samarbejde med den valgte leverandør, skal der udarbejdes et uddannelses forløb/materiale, der klæder kommunerne på til at kunne benytte den nye adresseklient. En (demo) version af Adr. Klient 1.0 skal være til rådighed. Kombit og MBBL, Kommunerne Etablering af løsningsarkitektur for Adr Reg og Klient 2.0 Etablering af løsningsarkitektur for Adr Reg og Adr Klient 2.0 Nummer: 15.1 MBBL/Karen Skjelbo Version og dato: 0.1, Tidsramme: juni oktober Datavask 2 for adresser Nummer: 10.2 Et dokument der beskriver: De interne processer processer set indefra. Fokus er på de interne processer til understøttelse af de processer, som i målarkitekturen er beskrevet som processer set udefra. Informationsmodel med en detaljeret beskrivelse af forretningsbegreber fra målarkitekturen - inkl. beskrivelse af tilhørende forretningsindhold. Oversigt over de udstillede services med en beskrivelse af de enkelte services på et ikke-teknisk niveau. Snitflader og afhængigheder til andre it-løsninger. Dokumentation af øvrige vilkår og arkitekturrammer for løsningen. Løsningsarkitektur for BBR 2.0, FOT, SDSYS, Matriklen, CVR/SKAT/CPR skal foreligge MBBL Programsekretariatet til kvalitetssikring Datavask 2 for adresser MBBL/Morten Lind Version og dato: af 73 - MBBL-REF:

22 Tidsramme: 10.2 Start når AdrReg Løsningsdesign foreligger slut når AdrReg er driftsklart Produktet er baseret på Strategien for GD2 datavask og består af to hovedelementer: Foretage en gentagen kontrol af adressedata mod eksisterende specifikationer og sikre en udbedring af evt. fejl/mangler. Opgradere adressedata således at data kan konverteres ind i Adressergister dvs. i den fulde, nye datamodel inkl. kvalitetsnormer. Produktet indebærer gennemførelse af maskinelle kontroller konverteringer og opgraderinger, i visse tilfælde suppleret af manuelle rettelser i kommunerne, hvor dette er nødvendigt. Løsningsarkitektur for adresser og løsningsdesign for Adresseregister skal foreligge. MBBL og kommuner Udarbejdelse af udbudsmateriale for Adr Reg og Adr Klient 2.0 Udarbejdelse af udbudsmateriale for Adr Reg og Adr Klient 2.0 Nummer: 15.2 MBBL/Karen Skjelbo Version og dato: 0.1, Tidsramme: Oktober januar Udbudsmaterialet og kravspecifikationen udarbejdes af Kombit og godkendes af MBBL. Funktionelle krav udarbejdes dog i et samarbejde mellem Kombit og MBBL. Løsningsarkitektur for Adr Reg skal foreligge. Erfaringsopsamling fra Adr Klient 1.0 skal foreligge Service specifikationer for BBR 2.0, FOT, SDSYS, Matriklen, CVR/SKAT/CPR skal foreligge MBBL og Kombit Udarbejdelse af løsningsdesign for Adr Klient 2.0 Udarbejdelse af løsningsdesign Adr Klient 2.0 Nummer: 15.3 MBBL/Karen Skjelbo Version og dato: 0.1, af 73 - MBBL-REF:

23 Tidsramme: Maj juni Den valgte leverandør skal dokumentere den overordnede struktur og skitsere brugergrænsefladen Forud for udarbejdelse af løsningsdesignet er der foretaget et udbud og valgt en leverandør. Relevante dele af løsningsdesign for BBR 2.0, FOT, SDSYS, Matriklen, CVR/SKAT/CPR skal foreligge Leverandøren Udarbejdelse af løsningsdesign for Adr Reg Nummer: 15.4 Udarbejdelse af løsningsdesign Adr Reg MBBL/Karen Skjelbo Version og dato: 0.1, Tidsramme: Maj juni Overblik over løsningens arkitektur med angivelse af eksterne snitflader og de interne strukturer/komponenter, som systemet opbygges af. Specifikation af grunddata databasetabeller. Specifikation af eksterne services til brug for Adresse klient m.fl. Identifikation af krav til eksterne services både via datafordeler og andre services. Specifikation af øvrige løsningsdesign elementer eksempelvis sikkerhedsmodel. Specifikation af replikering af adressedata til BBR version 1.6 Forud for løsningsdesignet er der foretaget et udbud og valgt en leverandør. Løsningsdesign for BBR 2.0, FOT, SDSYS, Matriklen, CVR/SKAT/CPR skal foreligge Leverandøren Udvikling af en driftsklar Adr Klient 2.0 Udvikling af en driftsklar Adr Klient 2.0 Nummer: 15.5 MBBL/Karen Skjelbo Version og dato: 0.1, af 73 - MBBL-REF:

24 Tidsramme: Maj december Der skal udvikles en Adr Klient version 2.0 efter kravene i udbudsmaterialet. En række kritiske services skal være tilrådighed herunder adr Regs registreringsservices. Leverandøren Udvikling af en driftsklar Adr Reg Nummer: 15.6 Udvikling af en driftsklar Adr Reg MBBL/Karen Skjelbo Version og dato: 0.1, Tidsramme: Maj december Der skal udvikles en Adr Reg efter kravene i udbudsmaterialet. En række kritiske services skal være driftsklar herunder registreringsservices. DAGI-services skal være idrftsat og de relevante DAGI-temaer skal være etableret. Leverandøren Idriftsættelse af Adr Klient 2.0 Idriftsættelse af Adr Klient 2.0 Nummer: 15.7 MBBL/Karen Skjelbo Version og dato: 0.1, Tidsramme: December Adr Klient 2.0 skal idriftsættes Adr regler og tilhørende vejledninger skal være tilrettet (#14.2) Sagsbehandlere i adresse myndigheden skal være uddannet til at kunne bruge den nye adresse klient (#15.9) Adr Reg skal idriftsættes umiddelbart samtidig. En række kritiske services skal være idriftsat herunder registreringsservices af 73 - MBBL-REF:

25 Kombit og MBBL, Kommuner til test af løsningen Idriftsættelse af Adr Reg Nummer: 15.8 Idriftsættelse af Adr Reg MBBL/Karen Skjelbo Version og dato: 0.1, Tidsramme: December Adr Reg skal idriftsættes Konvertering af data til ny datamodel En række kritiske services skal være idriftsat. Adr Klient 2.0 skal idriftsættes umiddelbart samtidig. Kombit og MBBL Uddannelse i Adr Klient 2.0 Uddannelse i Adr Klient 2.0 Nummer: 15.9 MBBL/Karen Skjelbo Version og dato: 0.1, Tidsramme: Primo November 2014 primo december I samarbejde med den valgte leverandør, skal der udarbejdes et uddannelses forløb/materiale, der klæder kommunerne på til at kunne benytte den nye adresseklient. En (demo) version af Adr. Klient 1.0 skal være til rådighed. Kombit og MBBL, Leverandøren Kommunerne Oprydning efter idriftsættelse af BBR 2.0 Oprydning efter idriftsættelse af BBR 2.0 Nummer: 19 MBBL/Karen Skjelbo Version og dato: 0.1, af 73 - MBBL-REF:

26 Tidsramme: August 2015 til november Der skal ryddes op efter eventuelle interim løsninger fx replikering til version 1.6 af BBR. Denne oprydning kan først endelig finde sted når version 2.0 af BBR er idriftssat Ultimo september Kombit og MBBL, Leverandøren - 26 af 73 - MBBL-REF:

27 3.3 Arbejdspakkebeskrivelser (Supplerende adresser) Etablere task-force og rammer Nummer: 17.1 Etablere task-force og rammer MBBL/Else-Marie Ulvsgaard Version og dato: Version 0.1, Tidsramme: April 2013 Processen starter med fastlæggelse af rammer for Taskforcen. Der udpeges deltagere til de forskellige faser (analyse, input til Dialogklient, pilotprojekt, input til lov og regler, adresse-info, udpegningfasen, udrulningsstrategi og fasen med fastsættelsen af suppl. Adr.) Taksforcen bidrager til arbejdet under alle arbejdspakker i projektet med supplerende adresser med at udpege indsatsområderne m.m Etablere task-force og rammer Analyse af områdetyper, proces, parter Nummer: 17.2 MBBL forventes at bruge xx timer, fordelt på x medarbejdere. Øvrige interessenter: Kommunerne, CPR, CVR, Post Danmark m.fl. forventes at deltage et mindre antal timer < 5 pr. myndighed. KL forventes at bruge xx timer på etablering af taskforce og rammer herunder koordinering af kommunerne. Analyse af områdetyper, proces, parter MBBL/Else-Marie Ulvsgaard Version og dato: Version 0.1., Tidsramme: Maj 2013 til September 2013 (analyseperioden kan evt. forlænges således at der analyseres samtidig med pilotprojekt(er)) - 27 af 73 - MBBL-REF:

28 Input til Dialog Klient Nummer: 17.3 Processen går ud på at få gennemført analyse. Det skal bl.a. undersøges: - Volumen af suppleringen af adresser inden for de enkelte områdetyper - Hvilke/hvordan lister med supplerende adresser skal fremstilles inden for de enkelte områdetyper (10 forskellige typer) - Hvilke problemstillinger der kan fremkomme inden for de enkelte områdetyper. - Hvorledes berørte parter håndteres. - Hvorledes arbejdet med supplering tilrettelægges - Forslag til prioriteringen og tilrettelæggelse af indsatsen med supplering af adressestanden - Forslag til hvilke pilotprojekt(er) der skal igangsættes. Task forcen foretager en opsamling og dokumentering af analysen Taks forcen skal være etableret. MBBL forventes at bruge xx timer på analysen, fordelt på x medarbejdere. Taskforce kommunerne forventes at bruge xxx timer på analysen, fordelt på medarbejder fra x kommuner som udlånes til opgaven. Øvrige interessenter: CPR, CVR, PostDanmark m.fl. forventes at deltage i et mindre antal timer < xx pr. organisation XXX konsulent forventes at bruge xxx. Input til Dialog Klient MBBL/Else-Marie Ulvsgaard Version og dato: Version 0.1, Tidsramme: Maj september Processen går ud at Taskforcen formulerer input til Dialog Klienten MBBL forventes at bruge x timer på formuleringen, fordelt på xx medarbejdere. Taskforce kommunerne forventes at bruge xx timer på formuleringen, fordelt på medarbejder fra xx kommuner af 73 - MBBL-REF:

29 3.3.4 Pilotprojekt(er) Nummer: Pilotprojekt(er) (der kan være pilotprojekt(er) samtidig med analyse) 17.4 Pilotprojekt(er) om suppl Adr MBBL/Else-Marie Ulvsgaard Version og dato: Version 0.1, Tidsramme: September 2013 Februar 2014 Processen går ud på at et antal kommuner og ejere indgår i et pilotprojekt(er) med supplering af adressebestanden F.eks. Pilotprojekt med region midt med tildeling af adresser til sygehus. Taksforcen opsamler erfaringer undervejs i processen og formulere input til Dialog Klienten, regler og vejledninger og udpegningen af supplerende adresser. Produkt 17.2 analyse af områdetyper, proces, parter Produktet 17.2 analyse af områdetyper, proces og parter MBBL forventes at bruge xx timer, fordelt på xx medarbejdere. For hver af de kommuner indgår i pilotprojekt(er) forventes det at de bidrager med det der svare til en medarbejder i fuldtid. Taskforce kommunerne forventes at bruge xx timer på opsamling undervejs og formulering af input. Øvrige interessenter: CPR, CVR, PostDanmark, Ejere m.fl. forventes at deltage i et mindre antal timer < xx pr. organisation Regler og vejledning om supplerende adresser Nummer: 17.5 Regler og vejledning om supplerende adresser MBBL/Else-Marie Ulvsgaard Version og dato: Version 0.1, Tidsramme: august november Processen går ud på at få suppleret og justret lov, bekendtgørelse og vejledning så det understøtter arbejdet med fastsættelse af supplerende adresser. Der kan evt. være tal om at et bilag med en præcis udpegning af de xxx adresser som adressebestanden skal suppleres med. Produkt 17.2 analyse af områdetyper, proces, parter. Taskforcen forventes at formulere input til regler og vejledning af 73 - MBBL-REF:

30 MBBL forventes at bruge xx timer, fordelt på xx medarbejdere. Taskforce kommunerne forventer at levere xx timer Udpegning af supplerende adresser til personreg Nummer: 18.1 Udpegning af supplerende adresser til personreg, MBBL/Else-Marie Ulvsgaard Version og dato: Version 0.1, Tidsramme: januar 2014 til april Processen går ud på at tage udgangspunkt i Taskforcens anbefaling til tilrettelæggelse af udpegningen. Det vil formentlig være nødvendigt at foretage en prioritering således at visse kategorier af supplerende adresser tidsmæssigt forskydes. Der må påregnes at skulle gennemføres bl.a. maskinel udpegning af indsatsområder og ejere, samkøring af registre. Der laves lister med adresser som Adr Reg skal suppleres med. Med udgangspunkt i resultaterne fra produkt 17.4 pilotprojekt(er) og 17.2 analyse og 11.2 Adr Klient 1.0 idriftsat og dialog klient 1.0 og produkt 4 Datavaskstrategi foretages udpegning af supplerende adresser. Taskforcen forventes at anvende XX timer fordelt på MBBL, 3-4 Taskforce kommunerne og KL. Kommunerne forventes at bruge xx timer. Øvrige interessenter: CPR, forventes at deltage med XX timer og øvrige fx Post Danmark, forsyningsselskaber kan forventes at deltage i et mindre antal timer. XX konsulent forventes at bruge xx timer Udpegning af supplerende adresser til erhvervsregistrering Nummer: 18.2 Udpegning af supplerende adresser til erhvervsregistrering MBBL/Else-Marie Ulvsgaard Version og dato: Version 0.1, Tidsramme: april 2014 til juli af 73 - MBBL-REF:

31 18.2 Processen går ud på at tage udgangspunkt i Taskforcens anbefalede tilrettelæggelse af udpegningen. Det vil formentlig være nødvendigt at foretage en prioritering således at visse kategorier af supplerende adresser tidsmæssigt forskydes. Der må påregnes at skulle gennemføres bl.a. maskinel udpegning af indsatsområder og ejere, samkøring af registre. Der laves lister med adresser som Adr Reg skal suppleres med. Med udgangspunkt i resultaterne fra produkt 17.4 pilotprojekt(er) og 17.2 analyse og 11.2 Adr Klient 1.0 idriftsat og dialog klient 1.0 og produkt 4 Datavaskstrategi foretages udpegning af supplerende adresser. Taskforcen forventes at anvende XX timer fordelt på MBBL, 3-4 taskforcekommuner og KL. Kommunerne forventes at bruge xx timer. Øvrige interessenter: CPR, forventes at deltage med XX timer og øvrige fx Post Danmark, forsyningsselskaber kan forventes at deltage i et mindre antal timer. XX konsulent forventes at bruge xx timer Udpegning af supplerende adresser øvrige formål Nummer: 18.3 Udpegning af supplerende adresser øvrige formål. MBBL/Else-Marie Ulvsgaard Version og dato: Version 0.1, Tidsramme: juli 2014 til september Processen går ud på at tage udgangspunkt Taskforcens anbefalede tilrettelæggelse af udpegningen. Det vil formentlig være nødvendigt at foretage en prioritering således at visse kategorier af supplerende adresser tidsmæssigt forskydes. Der må påregnes at skulle gennemføres bl.a. maskinel udpegning af indsatsområder og ejere, samkøring af registre. Der laves lister med adresser som Adr Reg skal suppleres med. Med udgangspunkt i resultaterne fra produkt 17.4 pilotprojkt(er) og 17.2 analyse og 11.2 Adr Klient 1.0 idriftsat og dialog klient 1.0 og produkt 4 Datavaskstrategi foretages udpegning af supplerende adresser af 73 - MBBL-REF:

32 MBBL forventes at bruge xx timer, fordelt på xx medarbejdere. Taskforce kommunerne forventes at bruge xx timer på udpegning, fordelt på medarbejder fra xx kommuner der foretager opsamling fra udpegning. Øvrige fx Post Danmark, forsyningsselskaber kan forventes at deltage i et mindre antal timer. XX konsulent forventes at bruge xx timer Udrulningsstrategi Supplerende adresser Nummer: 18.4 Udrulningsstrategi Supplerende adresser MBBL/Else-Marie Ulvsgaard Version og dato: Version 0.1, udkast Tidsramme: Januar maj Processen går ud på at lave en strategi for udrulning samt at Taskforcen udformer oplæg til: - partshøring, - vejledning af virksomheder, myndigheder og den kommunale myndighed - procedure for opsamling af henvendelser i perioden med fastsættelse af suppl adr. Skal ses I forhold til produktet 17.2 analyse af områdetyper, proces, parter og 17.4 pilotprojekt(er) om supplerende adr. MBBL forventes at bruge xx timer, fordelt på xx medarbejdere. Taskforce kommunerne forventes at bruge xx timer, fordelt på medarbejder fra 2-3 kommuner. KL forventes at bruge xx timer, til koordinering og formidling til kommunerne. XX konsulent forventes at bruge xx timer Fastsætte supplerende adresser til personreg Fastsættelse af supplerende adresser til personreg Nummer: 18.5 MBBL/Else-Marie Ulvsgaard Version og dato: Version 0.1, Tidsramme: Maj april af 73 - MBBL-REF:

33 18.5 Den kommunale myndighed gennemgår den af Taskforcen udarbejdet oversigt og vejledning med supplerende adresser. (Den kommunale myndighed gennemfører partshøring digitalt.) Den kommunale myndighed fastsætter og godkender adresser. Den kommunale myndighed opdaterer Adr reg med suppleres med adresser. Task force opsamler erfaringer undervejs og formulere input til adr Klient og input til revision af regler og vejledning Produkt 18.1 Udpegning af supplerende adr. til personreg. Produkt 11.2 Adr Klient 1.0 idriftsat og Produkt 11.2 Dialog Klient 1.0 idriftsat MBBL forventes at bruge xx timer, fordelt på xx medarbejdere. Kommunerne forventes samlet at bruge xx årsværk. Taskforce kommunerne forventes at bruge xx timer Fastsætte supplerende adresser til erhvervsreg Nummer: 18.6 Fastsættelse af supplerende adresser til erhvervsreg MBBL/Else-Marie Ulvsgaard Version og dato: Version 0.1, Tidsramme: Juli 2014 april Taskforcen kontakter ejer. Ejer oplyser digitalt om supplerende adresser. Den kommunale myndighed gennemgår den af Taskforcen udarbejdetoplæg med supplerende adresser. Den kommunale myndighed godkender adresserne. Den kommunale myndighed opdaterer Adr reg med suppleres med adresser. Taskforcen opsamler erfaringer undervejs og formulere input til adr Klient og input til revision af regler og vejledning Produkt 18.2 Udpegning af supplerende adr. til erhvervsreg. Produkt 11.2 Adr Klient 1.0 idriftsat og Produkt 11.2 Dialog Klient 1.0 idriftsat - 33 af 73 - MBBL-REF:

34 Det forventes at være et større træk på taskforcens indsats ved supplering af erhvervsreg, idet det vil være rationelt at samle kontakten til større ejendomme med stærke ejere (fx butikscentre og syghuse). Det ændre ikke på den grundlæggende myndighed, så kommunerne forventes samlet at bruge omkring xx årsværk. Det forventes ikke at være et jævnt træk mellem kommunerne, idet de største bykommuner må påregne at have en langt højre andel af adresserne som adressebestanden skal suppleres med jævnfør tidligere undersøgelser. Taskforce kommunerne forventes at bruge xx timer. MBBL forventes at bruge xx timer Fastsætte supplerende adresser til øvrige formål Nummer: 18.7 Fastsættelse af supplerende adresser til øvrige formål. MBBL/Else-Marie Ulvsgaard Version og dato: Version 0.1, Tidsramme: oktober 2014 til oktober Input til adr Klient 2.0 Input til adr Klient 2.0 Nummer: 17.4 Den kommunale myndighed gennemgår den af Taskforcen udarbejdetoversigt og vejledning med supplerende adresser. Den kommunale myndighed fastsætter og godkender adresser. Den kommunale myndighed opdaterer Adr reg med suppleres med adresser. Task force opsamler erfaringer undervejs og formulere input til adr Klient og input til revision af regler og vejledning Produkt 18.3 Udpegning af supplerende adr. til øvrige formål. Produkt 11.2 Adr Klient 1.0 idriftsat og Produkt 11.2 Dialog Klient 1.0 idriftsat Det forventes at være et større træk på taskforcens indsats ved supplering af erhvervsreg, idet det vil være rationelt at samle kontakten til større ejendomme med stærke ejere (fx haveforeninger). Det ændre ikke på den grundlæggende myndighed, så kommunerne forventes samlet at bruge omkring xx årsværk. Taskforce kommunerne forventes at bruge xx timer. MBBL forventes at bruge xx timer. MBBL/Else-Marie Ulvsgaard - 34 af 73 - MBBL-REF:

35 Version og dato: Version 0.1, Tidsramme: maj 2014 juli Input til revision af regler og vejledning Nummer: 14.3 Opsamling af erfaringer med anvendelse af Adr klient 1 og Dialog klient 1. Formulering af input til adr klient 2 på baggerund af erfaringer med adr. klient 1 og dialogklient Produkterne 18.5, Fastsætte suppl adr til personreg. 18.6Fastsætte suppl adr til erhvervsreg og 18.7 Fastsætte suppl adr til øvrige formål. MBBL forventes at bruge xx timer på formuleringen, fordelt på xx medarbejdere. Taskforce kommunerne forventes at bruge xx timer på formuleringen af input, fordelt på medarbejder fra xx kommuner. Input til revision af regler og vejledning MBBL/Else-Marie Ulvsgaard Version og dato: Version 0.1, Tidsramme: 14.3 oktober december-2015 Formulering af input til revision af regler og vejledning. Produkterne 18.5, Fastsætte suppl adr til personreg Fastsætte suppl adr til erhvervsreg og 18.7 Fastsætte suppl adr til øvrige formål. MBBL forventes at bruge xx timer på formuleringen, fordelt på xx medarbejdere. Task force kommunerne forventes at bruge xxx timer på formuleringen af input, fordelt på medarbejder fra xx kommuner af 73 - MBBL-REF:

Implementeringsplan produktflows. 25. April 2013

Implementeringsplan produktflows. 25. April 2013 Implementeringsplan produktflows 25. April 2013 Produktflow - Fællesprodukter # 1.1 Afklar GD2 projekters aflevering af geometri til FOT # 1.2 Afklar placering af bygningsnavne # 1.3 Afklar løsning for

Læs mere

Bilag B - Produktbeskrivelser

Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan Bilag

Læs mere

Implementeringsplan. Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne

Implementeringsplan. Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan MBBL-REF:

Læs mere

Adresseregister Løsningsarkitektur

Adresseregister Løsningsarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister Løsningsarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Bilag A - Arbejdspakker

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Bilag A - Arbejdspakker Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Bilag

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Superfriske adresser. Til kort og GIS og alle andre. 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1

Superfriske adresser. Til kort og GIS og alle andre. 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1 Superfriske adresser Til kort og GIS og alle andre 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1 Superkort overblik Adresser i verdensklasse Mere præcis adresser Bedre infrastruktur Nye brugere 11-06-2015 GD2 -

Læs mere

Adresser, stednavne og landinddelinger meget, meget mere geo. Jysk-Fynsk GIS-konference, Skanderborg 13. juni 2013

Adresser, stednavne og landinddelinger meget, meget mere geo. Jysk-Fynsk GIS-konference, Skanderborg 13. juni 2013 Adresser, stednavne og landinddelinger meget, meget mere geo Jysk-Fynsk GIS-konference, Skanderborg 13. juni 2013 Overblik Indhold: Hvad er aftalt? Mål: Hvilke forbedringer? Midler: Hvordan er det muligt?

Læs mere

Adresser. nu med meget mere geo. Hvad er der i det for brugerne?

Adresser. nu med meget mere geo. Hvad er der i det for brugerne? Adresser nu med meget mere geo Hvad er der i det for brugerne? Morten Lind, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter mli@mbbl.dk adresser@mbbl.dk Adresseprogrammet - en del af grunddataprogrammet Adresser

Læs mere

Strategi og plan for grunddataforbedringer

Strategi og plan for grunddataforbedringer GD2 - Adresseprogrammet: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Strategi og plan for grunddataforbedringer Version: 1.0 Status: Godkendt Oprettet: 04-07-2013

Læs mere

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog.

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. MBBL 27. august 2013 Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. GD2/Adresseprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets projekter.

Læs mere

Bilag A - Milepælsplan for GD1

Bilag A - Milepælsplan for GD1 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Bilag A - Milepælsplan for GD1 Dette bilag indeholder

Læs mere

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 14 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur

Adresseprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Overordnet tidslinje for BBR & DAR Nyt BBR i produktion Flere nye versioner Udbud BBR

Læs mere

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog.

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. MBBL 26. august 2013 Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. GD1/Ejendomsdataprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag C - Processer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag C - Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Plan for grunddataforbedringer efterår 2013 forår 2014

Plan for grunddataforbedringer efterår 2013 forår 2014 Plan for grunddataforbedringer efterår 2013 - forår GD2 - Adresseprogrammet: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Plan for grunddataforbedringer efterår 2013

Læs mere

Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7

Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Cover til Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 - kravbilag til brug for GD1-GD2 s kravspecificering Version:

Læs mere

Implementeringsplan for GD2 - Adresseprogrammet

Implementeringsplan for GD2 - Adresseprogrammet Grunddataprogrammets delaftale 2 om effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Effektivt genbrug af

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag C - Processer

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag C - Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Ejendomsdataprogrammet (GD1) Ejendomsdataprogrammet (GD1) skaber sammenhæng på tværs af siloerne Peter Lindbo Larsen chefkonsulent, MBBL Ejendomsdataprogrammets centrale udfordringer TINGBOG Ident Adkomst Byrder Pant 4a NN - NoCredit

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013 NOTAT VERSION 0.4 Dato: 19. december 2013 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013 1.

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014 NOTAT VERSION 0.6 Dato: 31. marts 2014 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

Adresseprogrammet - Fælles teststrategi

Adresseprogrammet - Fælles teststrategi Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Fælles teststrategi MBBL-REF: 2012-3566 Version: 1.0 Status: Godkendt af styregruppen

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014 NOTAT VERSION 0.5 Dato: 17. februar 2014 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014 1. Indledning

Læs mere

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed På vej mod endnu bedre adresser Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed Juni 2013 Gør gode adresser bedre Danmark er et af de lande, der har de bedste adresser. Det har kommunerne som adressemyndighed

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Grunddataprogrammet Side 1 af 11 Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Side 1 af 11 11. oktober 2013 SAR Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Formål Formålet med aftalen er at sikre

Læs mere

Endnu bedre adresser. kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver

Endnu bedre adresser. kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver Endnu bedre adresser kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver Adresseprogrammets mål grundlag for en effektiv, sammenhængende digital forvaltning bidrage til konkurrencedygtighed,

Læs mere

Landerapport Danmark: Adresser Country report, Denmark: Addressing

Landerapport Danmark: Adresser Country report, Denmark: Addressing 17. maj 2013 MBBL/kla Nordisk Adressemøde 2013 Landerapport Danmark: Adresser 2012-2013 Country report, Denmark: Addressing 2012-2013 For English version see pages X XX Begivenheder, aktiviteter og nyheder

Læs mere

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed KOMBIT kommunedage 1.-3. juni 2015 3 Aftalen en del af Økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal forenkles Grundregistrering som et

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag A Systemer og integrationer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag A Systemer og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Grunddata. 7. Marts 2012 Peter Falkenberg

Grunddata. 7. Marts 2012 Peter Falkenberg Grunddata 7. Marts 2012 Peter Falkenberg pfl@kl.dk Vision Grunddata er den offentlige sektors fælles forvaltningsgrundlag af høj kvalitet, der effektivt opdateres ét sted og anvendes af alle Hvad er grunddata?

Læs mere

Tættere offentligt, digitalt samarbejde

Tættere offentligt, digitalt samarbejde Agenda Den fælles offentlige digitaliserings strategi Grunddataprogrammet Standardisering af vej- og trafikdata Ny model for vejreference Stigruppens arbejde Resultat i relation til vejman.dk Tættere

Læs mere

Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet

Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet Grunddataprogrammets delaftale 1 og 2 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet

Læs mere

Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14

Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14 4. september 2014 Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14 1. KOMBIT bød velkommen og gennemgik dagens agenda. Agenda blev fremlagt som vist: Kl. 13.00 Velkomst v. Simon Mark Pedersen, KOMBIT Kl. 13.10

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Fælles teststrategi

Ejendomsdataprogrammet - Fælles teststrategi Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Fælles teststrategi MBBL-REF:

Læs mere

Endnu bedre adresser. kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver

Endnu bedre adresser. kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver Endnu bedre adresser kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver Adresseprogrammets mål grundlag for en effektiv, sammenhængende digital forvaltning bidrage til konkurrencedygtighed,

Læs mere

Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer)

Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer) Klik her for at angive tekst. Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer) Krav og vejledning til

Læs mere

Grunddataprogrammet. Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur

Grunddataprogrammet. Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur Grunddataprogrammet Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur deng@nanoq.gl Overordnede mål og perspektiver Strategiske mål for programmet: Grunddataprogrammet skal sikre korrekte grunddata, der

Læs mere

Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet. Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL

Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet. Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL 1 De to store programmer fælles for programmerne Nye arbejdsgange i kommunerne

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 4. april 2014 SRS Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering 28. oktober 2009 Rev. 6./11. november 2009 Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering Sag 07/ mli 1. Indledning Dette notat skal søge at svare på en række spørgsmål som KL har modtaget,

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 3 - Processer ift. BBRregistrering

Læs mere

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Programbeskrivelse 5.5 Kommunal implementering af grunddata www.kl.dk Side 1 af 7 1. Formål og baggrund Det fælleskommunale program har til formål, at understøtte

Læs mere

Klik her for at angive tekst.

Klik her for at angive tekst. 30. april 2013 Klik her for at angive tekst. NOTAT Klik her for at angive tekst. Bilag 16: Anvenderkrav til Støttesystemet Ydelsesindeks version 1.0 (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav

Læs mere

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 22. juni 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning

Læs mere

Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler

Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler Version: 0.8 Status: udkast Oprettet: 10.3.2014 Dato: 16. juni 2014 Dokument historie

Læs mere

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Grunddataprogrammet Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata 1 Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Version: 0.5 Status: Godkendt 2 Versionshistorik Version Dato Status Bemærkninger 0.1

Læs mere

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) Gevinster ved grunddataforbedringer på Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser Publiceret 19. august 2011 2 Grunddataprogrammets

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Version:

Læs mere

Projekt Samarbejdsplatform Vejledning til kommunalt review af udbudsmateriale Juni 2016 Input og forslag til kommunens lokale reviewproces Version 0.5 www.kombit.dk/samarbejdsplatformen Version 0.5 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Adresseprogrammet. Dialogmøde 23. maj 2016

Adresseprogrammet. Dialogmøde 23. maj 2016 Adresseprogrammet Dialogmøde 23. maj 2016 Side 1 Program for GD2-dialogmødet Velkomst og dagens program Louise Nordskov 11.15-11.20 Præsentation af Adresseprogrammet Louise Nordskov 11.20- DAR Henrik Ravn

Læs mere

UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Projektet i KOMBIT Udfasning af EjendomsStamRegistret (ESR) Anskaffelse af en ny fælleskommunal it-løsning

Læs mere

Baggrund og løsningsbeskrivelse

Baggrund og løsningsbeskrivelse Udfasning af ESR og nyt Ejendomsskat- og Ejendomsbidragssystem 04. juni 2015 BILAG 1 Baggrund og løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for projektet... 2 2. Udfasningen af Ejendomsstamregistret

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag B - Informationsmodel

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag B - Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 202 205 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

Programstyringsdokument

Programstyringsdokument Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne MBBL-REF: 2012-3566 Version:

Læs mere

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed Aftale under økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal moderniseres og forenkles Sagsgange skal simplificeres Grunddata skal være bredt tilgængelige

Læs mere

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks 23. maj 2013 HHK/KMJ NOTAT Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk

Læs mere

Nordisk Adressemøde juni 2009 Island Landerapport Danmark

Nordisk Adressemøde juni 2009 Island Landerapport Danmark Nordisk Adressemøde 10.-11. juni 2009 Island Landerapport Danmark af Katrine Langballe Erhvervs- og Byggestyrelsen kla@ebst.dk Siden sidst Status på entydige vejnavne og erfaringer Adressevejledning, eksempelsamling

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for ny ejendomsvurdering

Læs mere

Velkommen til sessionen Intelligente transportløsninger. Løbende opdatering af adresser og stednavne Hvordan kan det udnyttes i transportløsninger?

Velkommen til sessionen Intelligente transportløsninger. Løbende opdatering af adresser og stednavne Hvordan kan det udnyttes i transportløsninger? Velkommen til sessionen Intelligente transportløsninger Løbende opdatering af adresser og stednavne Hvordan kan det udnyttes i transportløsninger? Stednavne og adresser som frie data Anvendelsen af frie

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland Kommunalbestyrelsen Horsens kommune Regionsrådet Region Midtjylland modtog den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Midtjylland og

Læs mere

Pilotprojekt på SCIENCE vedr. ITunderstøttelse. administration

Pilotprojekt på SCIENCE vedr. ITunderstøttelse. administration Pilotprojekt på SCIENCE vedr. ITunderstøttelse af ph.d. administration Tidsplan og rammer for forhandling med IT-leverandør Talentsoft frem mod forventet indgåelse af kontrakt ultimo juni 2017 Status per

Læs mere

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016.

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016. Aktstykke nr. 33 Folketinget 2016-17 33 Finansministeriet. København, den 29. november 2016. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at det fællesoffentlige grunddataprogram fortsættes,

Læs mere

GeoDanmark. Ny FOT-systemunderstøttelse. Reno Lindberg, Silkeborg Kommune

GeoDanmark. Ny FOT-systemunderstøttelse. Reno Lindberg, Silkeborg Kommune GeoDanmark Ny FOT-systemunderstøttelse Reno Lindberg, Silkeborg Kommune Ny FOTsystemunderstøttelse Projektledere Brian Pilemann Olsen, GST Reno Lindberg (Silkeborg Kommune) Projektgruppe Niels Kjær (GST)

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af ydelsen (udkast) Konsulent Rammeaftale

Bilag 1: Beskrivelse af ydelsen (udkast) Konsulent Rammeaftale Bilag 1: Beskrivelse af ydelsen (udkast) Konsulent Rammeaftale Der er udbudt følgende delaftaler: Delaftale 1: Digital forretningsstrategi Delaftale 2: It-strategi og governance Delaftale 3: It-konsulenter

Læs mere

Kommunalt arbejdsprogram

Kommunalt arbejdsprogram KL Teknik og Miljø Kommunalt arbejdsprogram 2015-2016 geodanmark.dk Den forretningsmodel, der blev vedtaget i april 2014, betyder nye rammer for samarbejdet i GeoDanmark, herunder en ændret opgave- og

Læs mere

Nordic Address Forum 3.-4. June 2010 Odense. Country Report Denmark

Nordic Address Forum 3.-4. June 2010 Odense. Country Report Denmark Nordic Address Forum 3.-4. June 2010 Odense Country Report Denmark by Katrine Langballe Danish Enterprise and Construction Authority (EBST) kla@ebst.dk Ændringer i lovgivningen Since last meeting Nem Oplysning

Læs mere

Projektinitieringsdokument (PID) Anvenderforum for GD1. 6. december 2013

Projektinitieringsdokument (PID) Anvenderforum for GD1. 6. december 2013 Projektinitieringsdokument (PID) for GD1 6. december 2013 [Projektinitieringsdokument] Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Stamdata... 3 2. Den forretningsmæssige begrundelse for projektet... 3 3. Projektets

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Grunddata. hvor er vi i dag? Landinspektørernes årsmøde den 30. januar 2015. Thorben Hansen, Geodatastyrelsen

Grunddata. hvor er vi i dag? Landinspektørernes årsmøde den 30. januar 2015. Thorben Hansen, Geodatastyrelsen Grunddata hvor er vi i dag? Landinspektørernes årsmøde den 30. januar 2015 Thorben Hansen, Geodatastyrelsen Hvor er vi i dag? De første tre strategier sigtede på udog opbygningen af den fælles, digitale

Læs mere

Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0. Maj 2017

Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0. Maj 2017 Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0 Maj 2017 Indhold Indhold... 2 Introduktion til retningslinjerne... 3 Hvilke projekter skal have foretaget arkitektur-reviews?... 3 Tre trin for arkitekturreviews...

Læs mere

Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring

Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring REF: 2015-0103 Version: 1.0 Status: Godkendt Dato: 27.11.2015 Dokument historie Version Dato Beskrivelse

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning i kommunal høring af kravmateriale, maj 2013

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning i kommunal høring af kravmateriale, maj 2013 Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning i kommunal høring af kravmateriale, maj 2013 Drejebogen kommer med input, ideer og forslag til, hvordan kommunerne kan gribe en lokal høringsproces an med indsamling

Læs mere

Fælles test i GD1-GD2-GD7 - Behovsundersøgelse

Fælles test i GD1-GD2-GD7 - Behovsundersøgelse Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Fælles test i GD1-GD2-GD7 - Behovsundersøgelse Version: 0.71 Status: Udkast Oprettet: 10-10-2015 Fil: Fælles test i GD1-GD2-GD7 - Behovsundersøgelse

Læs mere

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem INFORMATIONSMØDE 2.DEC Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem Dagsorden Velkommen Ved Leverandørchef Jesper Bo Seidler Intro til projekt Ejendomsskat og Ejendomsbidrag Ved Projektleder Sanne Mi Poulsen

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud

Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud Klik her for at angive tekst. Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud I forbindelse med det forestående monopolbrud udarbejder KOMBIT i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin drejebog,

Læs mere

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer UdbudsVejledning Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog,

Læs mere

BILAG 1 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM HOVEDTIDSPLAN FOR PROJEKTET

BILAG 1 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM HOVEDTIDSPLAN FOR PROJEKTET BILAG 1 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM HOVEDTIDSPLAN FOR PROJEKTET 1 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag:

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag D - Arkitekturrammer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag D - Arkitekturrammer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Hvilken version af MS-SQL Server forventes løsningen idriftsat på? Hvilken version af MS SQL Server kører Aarhus kommune?

Hvilken version af MS-SQL Server forventes løsningen idriftsat på? Hvilken version af MS SQL Server kører Aarhus kommune? Notat Den 13. december 2011 Udbud vedr. etablering af en decentral persondata database spørgsmål og svar Introduktion I forbindelse med udbuddet vedr. etablering af en decentral persondata database er

Læs mere

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Brug adresserne bedre Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Marts 2012 Forord Fremtidens adressedata Indhold Fremtidens adressedata 3 Tre vigtige forbedringer 4 Smartere arbejdsgange

Læs mere

Møde: Kickoff 1 og 2. Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem. Kunde: KOMBIT

Møde: Kickoff 1 og 2. Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem. Kunde: KOMBIT Møde: Kickoff 1 og 2 Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem Kunde: KOMBIT Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Møde: Kickoff 1... 4 2.1 Ydelsesbeskrivelse for kickoff 1: Opstart af organisatorisk implementering...

Læs mere

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling LEVERANCE 2.3 Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling Procedurerne vil omfatte: Planlægning af udfasning af gamle versioner af OpenTele Planlægning af modning af kode

Læs mere

HRKS Samarbejde om geodata. Philip Hartmann By- og Miljødirektør i Gladsaxe Kommune

HRKS Samarbejde om geodata. Philip Hartmann By- og Miljødirektør i Gladsaxe Kommune HRKS Samarbejde om geodata Philip Hartmann By- og Miljødirektør i Gladsaxe Kommune HRKS Alle skal lave FOT. Kompleks teknisk opgave, som skal koordineres med staten (KMS). 27 kommuner (+ København og Bornholm).

Læs mere

Gode grunddata potentialer for finanssektoren? Jens Krieger Røyen, jro@digst.dk 30. april 2013

Gode grunddata potentialer for finanssektoren? Jens Krieger Røyen, jro@digst.dk 30. april 2013 Gode grunddata potentialer for finanssektoren? Jens Krieger Røyen, jro@digst.dk 30. april 2013 Fakta om Digitaliseringsstyrelsen Pt. ca. 140 medarbejdere Direktør Lars Frelle-Petersen og vicedirektør Rikke

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013 NOTAT Anvenderkrav til Støttesystemet Klassifikation (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk

Læs mere

1. Revideret tidsplan for udvikling af Nyt BBR

1. Revideret tidsplan for udvikling af Nyt BBR 1. Revideret tidsplan for udvikling af Nyt BBR Nedenstående er en revideret tidsplan, der efterfølgende skal indarbejdes i en revideret kontrakt. Der mangler en detailplanlægning af uddannelsesaktiviteterne.

Læs mere

Plan for tilbagekonvertering til OIS. - fra de nye versioner af grunddataregistrene

Plan for tilbagekonvertering til OIS. - fra de nye versioner af grunddataregistrene Plan for tilbagekonvertering til OIS - fra de nye versioner af grunddataregistrene Version 1.0 10. maj 2017 Indhold 1. INDLEDNING... 2 1.1 BAGGRUND... 2 1.2 TILBAGEKONVERTERINGENS FORMÅL OG AFGRÆSNING...

Læs mere

DECEMBER Vejledning til kommunens snitfladestrategi

DECEMBER Vejledning til kommunens snitfladestrategi DECEMBER 2016 Vejledning til kommunens snitfladestrategi Dette notat introducerer arbejdet med kommunens snitfladestrategi. Snitfladestrategien beskriver kommunens strategiske beslutninger vedr. snitflader

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 05-09-2016 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for

Læs mere