KSUE. Styre- og overvågningsenhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KSUE. Styre- og overvågningsenhed"

Transkript

1 KSUE Styre- og overvågningsenhed

2 Beskrivelse KSUE er en styre- og overvågningsenhed til styring af brand- og røgspjæld. KSUE kan via netværk tilsluttes KSUA, men kan også anvendes som en selvstændig enhed med kapacitet til i alt spjæld, delt i eller grupper med plads til 8 spjældindgange og røgdetektorgrupper. Hver spjældindgang og detektorgruppe kan overvåges individuelt. Ventilationsaggregat kan tilsluttes KSUE for stop af anlæg ved alarm. KSUE har indgang for ekstern brandalarm og natdrift. Generelt Slaveenhed for KSUA Kan anvendes som selvstændig enhed 8 spjældgrupper ( spjæld) detektorgrupper Indbygget regulering af ventilator Indbygget ur for automatisk test Spjæld motionering i sekvens Ekst. Indgang for central brandalarmering Natdriftsindgang Indgang for ekstern ur Indikering af spjældposition Indbygget transformator 30/V Mange valgmuligheder Jackbare terminaler Max. data Totalt kan KSUE håndtere 8 spjældgrupper med max. spjæld og detektorgrupper. Antallet af røgdetektorer kan i princippet være uendeligt. Røgdetektorgrupper og brandspjæld kan efterfølgende grupperes i max brandzoner. udgang for ventilatorstyring. Montage For montage på væg. Forsyningsspænding 30 VAC 50 Hz 30VA. Forsikring minimum A. Kapslingsklasse IP Omgivelsestemperatur Max +30 C, min 0 C. Vægt,5 Kg Udgange Sumalarm. Potentialfri kontakt A max 50V. Klemme nummer,7,8. Udløst røgdetektor delt med alle brandzoner. Potentialfri kontakt A max 50V. Klemme nummer 3,,5. Ventilatorstop. Potentialfri kontakt max A / 50V. Klemme nummer 9,0,. Spjældgruppe til 8. Indgange Bus for KSUA Masterenhed. (RS85) Klemme,. Ekstern kontrolenhed. Funktions som udløst røgdetektor (Påvirker alle grupper). Detektor. Klemme 3, Detektor. Klemme 5, Detektor 3. Klemme 7,8 Detektor. Klemme 9-0 Klemme -. Natdriftsindgang alternativt indgang for realtidsur. Indgang for 30V 50Hz

3 Mål Definitioner Brand- og røgspjæld Spjæld som lukkes med fjederkraft. Evakueringsspjæld Spjæld som åbnes med fjederkraft. Dagdrift. Brand- og røgspjæld åbne, evakueringsspjæld lukkede. Natdrift. Alle spjæld er lukkede. Tvangsåbning. Alle spjæld er åbne. Beskrivelse af KSUE i netværk (Jumper A skal være demonteret.) Masterenhed KSUA skal være korrekt installeret for at KSUE kan fungere i et netværk. Kommunikationen mellem KSUA og KSUE sker med hjælp af en kommunikationsprotokol som på niveau følger RS85. Fortrådning mellem enhederne udføres med en 3-leder forbindelse, hvor den ene udgør jordforbindelsen. Kabeltype kan være FKAR-PG *0,5. Skærmen må IKKE tilsluttes andet end KSUA, KSUB, KSUC, KSUR, KSUF og KSUE. Ved installation af flere KSUE til KSUA, skal første og sidste KSUE på netværket afsluttes ved at montere jumper mærket TERM i KSUE eller jumper PL i KSUA. I øvrige KSUE-enheder er jumper mærket I. Hvis KSUA er monteret midt i netværket skal begge afslutninger udføres i KSUE. OBS der må ikke udføres mere end afslutninger på hele netværket. Ledningslængden kan max. være 00 m uden forstærker.

4 Adressering Fig.: Installation af adresse For at KSUE skal funge re i et netværk, skal der angives en adresse. Dette udføres ved at montere en jumper på klemmer,,,8 og. Hvis eks. adresse skal anvendes, monteres jumper på og 8 (+8=). Samme adresse på enheder i samme netværk kan ikke anvendes. Der kan angives adresser fra 0 til 3. For hver adresse gives plads til spjældgrupper. KSUE anvender adresser, men kun den første behøver konfigurering. Adresse 0 angives ved helt at udelade montering af jumper. Anvendes KSUE udelukkende i netværk kan adresse 0,, 8,,, 0, og 8 benyttes. Alle adresser der imellem bruges internt. Spjæld og detektorer regnes fra adresse 0 og frem. Eks: adresse 0 SPJ+. Adresse SPJ3+. Adresse 3 SPJ5+ osv. ( spjældgrupper pr. adresse) Tabel viser relation mellem adresser og spjæld/detektorer i KSUA Adresse KSUE Spjæld i KSUA Detektorer i KSUA Osv. Osv. I KSUE findes detektorindgange men jf. tabellen herover er der plads til 8 detektorer. Detektorindgang håndterer detektor og på valgte adresse. Indgang håndterer detektor 3 og. Indgang 3 håndterer detektor 5 og. Indgang håndterer detektor 7 og 8 Beskrivelse af jumpere ved netværksdrift Jumper På Af,,,8, Adresseindstilling A Fritstående Netværksdrift Røgdetektorer Røgdetektorerne tilsluttes KSUE og håndteres efterfølgende fra KSUA i form af detektorgrupper som styrer spjældgrupperne. EXT-indgangen er logisk koblet til detektorindgang. EXTindgangen kan dermed anvendes til eks. en varme-detektor eller ekstern brandalarm, der efterfølgende kan konfigureres til at indgå i en detektorgruppe. Når der udføres en reset på KSUA brydes alle detektorer i 5 sekunder for at resette dem. Fejlfunktioner Ved kommunikationsfejl overtager KSUE og lukker spjældene efter 5 sekunder. Øvrige fejl videresendes til KSUA for central behandling. Lysdioder For indikation af korrekt kommunikation med hovedcentralen, tændes og slukkes drifts LED når en korrekt meddelse modtages. Hvis kommunikationen stopper lyser fejl LED. Øvrige lysdioder fungerer på samme måde som i fritstående drift. 3

5 Trykknappen Har ingen funktion ved netværksdrift. Fritstående drift (Jumper A skal være på) Billede viser jumper A, og på. (Betyder fritstående drift og 5 spjæld tilsluttede.) Prioritetshåndtering Ved alarm (udløst detektor eller ekstern brand-alarm) under funktionstesten afbrydes testen og alarmtilstand indtages. Funktionstest Funktionstest udføres første gang 0 timer efter spændingen tilsluttes KSUE. Herefter jf. valgte indstillinger. Således kan funktionstesten udføres om natten, uden at starte ventilationsanlæg etc. Ved natdrift kan funktionstest udføres uden yderligere programmering. KSUE detekterer spjældenes position og funktionstester disse i omvendt rækkefølge. Et ekstern ur kan tilsluttes klemme - for at starte funktionstesten. En kortslutning på min. minut behøves via en potentialfri kontakt. Manuel funktionstest Manuel funktionstest kan udføres ved at holde reset knappen inde >5 sekunder. Når FEL og FEL -LED stopper med at blinke skiftevis, slippes knappen og testen starter. Ventilatorstyring Ventilatorstyringen er intelligent og indbygget, og der findes flere muligheder for styring af ventilator. Ved styring af ventilationsaggregatet stoppes ventilatorerne omgående ved detektering af røg. Ved funktionstest og lign., gives ventilatorer 30 sekunders forsinkelse til at reducere hastigheden, inden spjældene lukkes. Stop af ventilatorer kan udelades ved forskellige andre jumper indstillinger. Tabel over indstillinger for ventilatorstyring Jumper På Af D Ventilator kører natdrift Ventilatorstop ved natdrift E Ingen forsinkelse 30 sek. forsinkelse F 5 min forsinkelse 30 sek. forsinkelse G Ventilator kører test Ventilator stop test

6 Beskrivelse af jumpere Tabel over valg af spjæld antal Antal tilsluttede spjæld Jumper Jumper Jumper Jumper 8 ON OFF OFF OFF OFF ON OFF OFF 3 ON ON OFF OFF OFF OFF ON OFF 5 ON OFF ON OFF OFF ON ON OFF 7 ON ON ON OFF 8 OFF OFF OFF ON Hvis ingen jumper er monteret er det valgte antal = 8 spjæld Tabel over mulige funktioner Jumper På Af 8 Valg af antal spjæld. Se ovenstående tabel Valg af antal spjæld. Se ovenstående tabel Valg af antal spjæld. Se ovenstående tabel Valg af antal spjæld. Se ovenstående tabel Ingen funktion i fritstående drift A Fritstående drift Netværksdrift B brandzoner brandzone C Sekvenstest Alle spjæld testes samtidig D Ventilator kører ved natdrift Ventilator stoppet ved natdrift E Ingen ventilator forsinkelse 30 sek. ventilator forsinkelse F 5 min. ventilator forsinkelse G Ventilator kører ved test Ventilator stoppet ved test H Testinterval af spjæld 8 timer I H+I J Testinterval af spjæld uge Testinterval af spjæld 30 dage Automatisk kvittering af ekstern alarm Hvis ikke jumper H eller I er monteret kan indbygget ur ikke udføre funktionstest. K Night/CLK indgang er natdrift Night/CLK indgang er for UR 5

7 Noter til tabellen K=På Bestemmer om indgang NIGHT/CLK skal fungere som ekstern start af spjældtest eller lukning af spjæld. (Natdrift). Når indgangen brydes stilles systemet i natdrift. K=Af betyder at hvis NIGHT/CLK-indgangen sluttes starter funktionstesten. B=På Koppel detektorindgang til spjældgruppe og. Detektorindgang til spjældgruppe 3 og. Detektor 3 til spjæld 5 og. Detektor til spjæld 7 og 8. Nu fungerer KSUE som selvstændige enheder, hvor eks. udløst røgdetektor kun påvirker. Tilslutninger B A 5 Data EXT BUS DET DET Ext. Brandlarm (Normalt sluten) KSUE L V/50Hz DET3 DET EXT Klocka, NATTT Utlöst Detektor. (Normalt OFF) Summalarm (Normalt OFF) Fläktförregling (Normalt ON) 30V 50Hz Skal tilsluttes med fast kabel til en gruppe-sikring på mindst A. Sikkerhedsafbryder skal findes i nærhed af enheden. KSUE er konstrueret med forstærket isolering, hvorfor jordforbindelse ikke er nødvendig. EXT CLK/NIGHT-indgangen EXT-indgangen har to forskellige anvendelses områder, hvilket bestemmes af jumper K (se jumperbeskrivelse). Hvis jumper K er af, anvendes indgangen til tidsur som starter funktionstesten ved at slutte indgangen. Er jumper K på, lukkes spjældene ved afbrydelse af kredsen (Natdrift). Relæudgange Alle relæer er tegnet i åben position. Ventilator er normalt sluttet (9-). Ved alarm sluttes -8. Spjældtilslutning Brand- og røgspjæld tilsluttes jf. nedenstående figur. Anvend gerne KBOX eller KBOX-U for enklere tilslutning. Specielt ved parallelkopling er det betydeligt enklere både at tilslutte og fejlfinde på spjæld. Evakueringsspjæld (Kun aktuelt ved netværkstilslutning) Anvendes evakueringsspjæld skal disse tilsluttes som normalt. Evakueringsspjæld defineres efterfølgende i KSUA som overvåger deres position. Evakueringsspjæld er normalt lukkede og åbnes ved alarm. Spjældmotoren lukker spjældet og fjederen åbner. Dette er kun aktuelt ved netværksdrift. Ved fristående drift kan evakueringsspjæld ikke håndteres fuldstændig.

8 Spjældtilslutning med KBOX Ex. spjäll Ex. spjäll parallellt Spjäll ställdon Spjäll ställdon Spjäll ställdon Tråd 3 och 5 isoleras Tråd 3 och 5 isoleras Tråd 3 och 5 isoleras Wht Blk Wht Blk Wht Blk Byglar ON 3 5 KBOX Byglar ON 3 5 KBOX KBOX 3 5 Byglar OFF DAMPER DAMPER 7 DAMPER DAMPER 8 KSUE Spjældindgang 7 er parallelkoblet. Jumpere skal kun monteres i den sidste boks. Tips: Ved fejlsøgning kan jumpere monteres i den første boks, således vil den sidste boks/spjæld være frakoblet. 7

9 Tilslutning af spjæld uden KBOX Svart M Ställdon Typ BF, BFG Av Belimos fabrikat. Vit DAMPER DAMPER 7 DAMPER DAMPER 8 KSUE Røgdetektorindgange De fire røgdetektorindgange er udført for en kredsmodstand på 00 ohm. (Slutmodstand) Afhængigt af jumper B tilsluttes en eller alle detektorkredse til et eller flere spjæld. Uanvendt detektorindgang monteres med modstand direkte på klemmer. 00 ohm min. 0,W effekt. Se også jumperbeskrivelse. Kabeltype for tilslutninger Røgdetektorerne tilsluttes med telefonkabel adskilt fra øvrige dele. Kabeltypen er af typen tele uden yderligere krav. Spjældmotor kan tilsluttes med eks. EKKX *5* (0,75mm ) hvis afstand mellem motor og KSUB er mindre end 00 meter. Ved større afstand kræves større kvadrat for både G og M-leder. DC modstand må ikke overstige 8 ohm. Sikringer På moderkortet findes to sikringer. En hovedsikring på AT, og en motorsikring på AT. Holder er af bajonettype. For demontage trykkes sikringen ind, og der drejes en kvart omgang mod uret. 8

10 Driftsinstruktion Styr och Övervakningsenhet KSUE Brand/Brandgasspjäll DRIFT Drift: Nattdrift=Blinkar FEL 3 5 SUMMA- LARM FEL FEL Detektorfel: ON ON Detektor Service:ON Blink Detektor Service:OFF Blink Detektor 3 Service:Blink ON Detektor Service:Blink OFF Spjälltest fel: ON OFF BRAND- LARM 7 FLÄKT TILL 8 NORMAL FRÅN ÅTERSTÄLLNING/TEST (Tryck 5sec för test.) ON Control AB SE GÅNGHESTER Sweden Tel V 50Hz 00VA Serienummer Indikeringer og trykknapper A. DRIFT Grøn lysdiode som viser at enheden har spænding samt indikerer dag/natdrift. Konstant = Dagdrift. Blinkende = Natdrift. B. FEJL og Fejlalarm indikerer forskellige alarmer ved forskellige blinksekvenser. Se tabel på frontpanelet. Begge lyser konstant ved fejl i en detektorkreds. FEL og blinker hurtigt ved kommunikationsfejl. FEL og lyser/blinker ved servicealarm. (beskidt røgdetektor) Indikeringen er forsinket time for at forhindre falsk alarm. Ved reset af alarm er forsinkelse ikke aktiv. FEL lyser konstant ved fejl ifm. funktionstest. Følgende testes for fejl: Alle spjæld i spjældgrupper lukker inden for 30 sekunder. Kontakter i spjældmotor sluttes korrekt ved lukket position. Alle spjæld åbner inden for 00 sekunder. Kontakter i spjældmotor sluttes korrekt ved åben position. C. SUMALARM Sumalarm indikeres på rød lysdiode og tilhørende relæudgange sluttes ved følgende hændelser: Udløst røgdetektor EXT-indgangen aktiveret. Kabelbrud i detektorkreds. Fejl ved funktionstest. Servicealarm i detektorkreds. Spjæld i forkert position under normaldrift. Forbindelsesfejl. D. BRANDALARM Røgdetektorkredse indikeres på samme lysdiode. Rød lysdiode viser udløst detektor eller brandalarm via EXT-indgangen. Tilhørende relæ sluttes. 9

11 E. VENTILATOR TIL Ventilatorstyring indikeres med lysdiode som lyser når relæet er sluttet.. F. RESET / TEST Trykknap til kvittering af samtlige alarmer. Når knappen holdes inde afbrydes detektorkredse, for at tilbagestille evt. Udløste detektorer. Ved at holde knappen inde i mindst 5 sekunder, startes funktionstesten når knappen slippes (FEL og FEL stopper med at blinke). Normalt udføres funktionstesten automatisk efter den indbyggede timer. F. Spjæld Grøn og rød lysdiode viser normal / alarm position for det tilsluttede spjæld. Normal position for et ventilationsspjæld er åben og lukket for et evakueringsspjæld. Spjældgrupperne er nummererede til 8. Fejlsøgning Fejl Årsag Handling Slutmodstand i sidste detektor på aktuelle kreds. Skal være 00 ohm 0,W. Lysdioder FEL og FEL lyser eller blinker. En af lysdioderne blinker, den anden lyser konstant ved servicealarm FEL lyser konstant ved funktionstest fejl Både FEL og FEL blinker Lysdiode BRANDALARM lyser. Lysdiode SUMMALARM lyser Aktuel fejl afhænger af blink mønster. Ved konstant lys er der brud på en eller flere detektorkredse Beskidt røgdetektor Ikke anvendt indgang skal være monteret med 00 ohm modstand i stedet for detektorerne. Brud på kabler. Løs kontakt i detektorsokler. Kontroller forbindelse til detektorerne. Polariteten. Tilsmudsningen på en eller flere detektorer. Indikeres ved gul lysdiode på berørte detektor, hvis detektor er udrustet med servicealarmfunktion. Støvsug eller udskift detektorhoved. Korrekt antal tilsluttede spjæld i forhold til det valgte antal. Hvis kun spjæld anvendes skal det være tilsluttet på SPJ og jumper =På. At spjæld åbner og grøn lysdiode indikerer normal. Udfør en manuel funktionstest og kontroller at spjældene lukkes inden 30 sekunder. Rød lysdiode tændes. Herefter skal spjæld returnere til normal position inden 00 sekunder og grøn lysdiode tændes. Spjæld er korrekt tilsluttede. Kontroller at terminal G er korrekt tilsluttet til den sorte ledning på spjældets -leder kabel og og på -lederen. Kommunikationsfejl. KSUE modtager ikke en korrekt meddelelse fra KSUA. Kontroller adresseringen. Kontroller at mindst et spjæld eller en detektor som tilhører den aktuelle KSUE er konfigurerede i KSUA. At EXT-indgangen er sluttet med lus eller via ekstern kontrolenhed. Kortslutning i en detektorkreds. Alarm fra en detektor indikeres med rød lysdiode på detektoren. Andre alarmer på lysdioderne. At intet spjæld er i fejl position. Spjæld er korrekt tilsluttede. Læg særligt mærke til om G og M i KSUE er korrekt tilsluttede til spjæld. De 0

12 Spjæld åbner ikke. Manuel kvittering kræves efter automatisk funktionstest Manuel kvittering kræves efter natdrift. må IKKE være byttede. Alarmer på frontpanelet. Spjældmotoren er korrekt tilsluttet. Udgangen förregling av fläkt er tilsluttet fejl indgang på ventilationsaggregatet som låser sig. Forudsætning: Natdriftssignal fra ventilationsaggregatet til KSUE. Låsning kan ske hvis natdrift indikeres af KSUE som sender stopsignal til aggregatet via förregling fläkt. Denne regulering kan udelades ved at montere Jumper D PÅ. Ventilatorer reguleres stadig ved udløst røgdetektor og ved funktionstest.

13

KSUB. Styre- og overvågningsenhed

KSUB. Styre- og overvågningsenhed KSUB Styre- og overvågningsenhed Beskrivelse KSUB er en styre- og overvågningsenhed til styring af brand- og røgspjæld og ventilatorer. KSUB kan via netværk tilsluttes KSUA, men kan også anvendes som en

Læs mere

TRITON SUSB manual. Styrings- og overvågningsenhed.

TRITON SUSB manual. Styrings- og overvågningsenhed. Styrings- og overvågningsenhed. Gælder fra fremstillingsuge 2009.10 og serienummer 91013432.3 Beskrivelse SUSB er en styrings- og overvågningsenhed, der er beregnet til at styre forskellige typer brand-/brandgasspjæld

Læs mere

Automatiksystem EKO-KE2

Automatiksystem EKO-KE2 Automatiksystem Beskrivelse Automatiksystem er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af op til fire brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med 24 V spjældmotorer samt

Læs mere

Automatiksystem EKO-KE16

Automatiksystem EKO-KE16 Automatiksystem Beskrivelse Automatiksystem er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af op til 16 (to spjæld/gruppe) brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med 24 V

Læs mere

Automatiksystem EKO-KE4

Automatiksystem EKO-KE4 Automatiksystem Beskrivelse Automatiksystem er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af op til fire brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med 24 V spjældmotorer samt

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem Det trådløse automatiksystem EKO-TME/TSE anvendes til automatisk overvågning og funktionskontrol af forskellige brandspjæld og trykaflastningsspjæld

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede motorer.

Læs mere

FireBUS PARKERINGSVENTILATION

FireBUS PARKERINGSVENTILATION FireBUS PARKERINGSVENTILATION QUICK GUIDE Quick guiden beskriver hvordan et mindre anlæg kan installeres og idriftsættes. Alle moduler tildeles en individuel adresse på DIP-switchen i modulet Modulerne

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

FireBUS BRANDSIKRINGSAUTOMATIK For spjældsikrede og røgventilerede systemer

FireBUS BRANDSIKRINGSAUTOMATIK For spjældsikrede og røgventilerede systemer FireBUS BRANDSIKRINGSAUTOMATIK For spjældsikrede og røgventilerede systemer QUICK GUIDE For anlæg med mindre end 12 spjæld og mindre end 100 m kabel-længde er der ikke behov for den store planlægning,

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul BKN0-. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede

Læs mere

FICO-2 Kontrol- og motioneringsenhed Monteringsanvisning, drift og vedligehold 12/2009

FICO-2 Kontrol- og motioneringsenhed Monteringsanvisning, drift og vedligehold 12/2009 FICO-2 Kontrol- og motioneringsenhed Monteringsanvisning, drift og vedligehold 12/2009 1.6 Drift af ventilatoren I kontrolenheden sidder en relækontakt til Start/Stop af ventilatoren (AC 24V, 2A). Under

Læs mere

Overvågningssystem MRB

Overvågningssystem MRB Kontrolenhed / -LW Funktionsbeskrivelse er en kapslet mikroprocessorbaseret, intelligent, selvovervågende kontrolenhed der er inddelt i 4 grupper, A til D med mulighed for tilslutning af op til spjæld

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

MSH - Brandsikringsautomatik til brandspjæld MSH. Brandsikringsautomatik til brandspjæld

MSH - Brandsikringsautomatik til brandspjæld MSH. Brandsikringsautomatik til brandspjæld MSH Brandsikringsautomatik til brandspjæld Anvendes til spjæld med 24 V motor Kontrollerer lukke-åbnefunktionen af spjæld i tilfælde af brand (baseret på brandtermostat, røgdetektor eller signal fra ekstern

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Neptunvej 6, 9293 Kongerslev Tlf. 96771300 www.domexovenlys.dk Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe,

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

Overvågningssystem FICO-128 Montageanvisning, drift og vedligehold

Overvågningssystem FICO-128 Montageanvisning, drift og vedligehold Overvågningssystem FICO-8, drift og vedligehold Fire: FICO-8 Indhold Tilslutningsanvisning individuel indikering...3 Topologi for FCLA-8 med en og to kommunikationslinier...4 3 Topologi for FCLA-8 med

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning

Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic Max. Belastning 1,1A / 24V DC 1 x Komfortventilationsgruppe 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning WINTECH A/S

Læs mere

Tilbehør. Brandautomatik by Nilan. Brandautomatik. Comfort CT150 Comfort CT 300 Comfort 252 Top Comfort 302 Top Comfort 450 Comfort 600

Tilbehør. Brandautomatik by Nilan. Brandautomatik. Comfort CT150 Comfort CT 300 Comfort 252 Top Comfort 302 Top Comfort 450 Comfort 600 Tilbehør Brandautomatik by Nilan Brandautomatik Comfort CT150 Comfort CT 300 Comfort 252 Top Comfort 302 Top Comfort 450 Comfort 600 Version: 10.02, 28.06.16 Software-version: 2.32 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

Trådløs Radio modtager

Trådløs Radio modtager Trådløs Radio modtager Installations vejledning for type: RRA85-C2V, 2 relæer, 230VAC RRA85-C2P, 2 relæer, 12/24 AC/DC RRA85-C4V, 4 relæer, 230VAC RRA85-C4P, 4 relæer, 12/24 AC/DC IP 44 DanZafe 1 I. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere

DENNE VEJLEDNING MÅ IKKE FJERNES FRA TAVLEN Brandautomatik PKI-BKS249A-MM HUSK! Første gang systemet startes skal der være strøm, på alle delene.

DENNE VEJLEDNING MÅ IKKE FJERNES FRA TAVLEN Brandautomatik PKI-BKS249A-MM HUSK! Første gang systemet startes skal der være strøm, på alle delene. DENNE VEJLEDNING MÅ IKKE FJERNES FRA TAVLEN Brandautomatik PKI-BKS249A-MM HUSK! Første gang systemet startes skal der være strøm, på alle delene. Hold (PRG) inde i 14 sek. Når de første 7 sek. er gået

Læs mere

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING ABDL-CENTRAL ABDL-4000 er en ny generation af ABDL-centraler og strømforsyninger. serien opfylder Dansk Brandteknisk Instituts (DBI) forskrift 231 for automatiske branddør lukningsanlæg (ABDL). Samtlige

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

Læs denne manual grundigt igennem før montage og ibrugtagning.

Læs denne manual grundigt igennem før montage og ibrugtagning. Tillykke med Deres nye Niveaukontrol. Læs denne manual grundigt igennem før montage og ibrugtagning. Standarder: Denne Niveaukontrol opfylder gældende regler og normer for sikkerhed. Produktet er testet

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Servicemanual BWT Kontrolboks med SMS version 1.5b

Servicemanual BWT Kontrolboks med SMS version 1.5b Montering og opstart: 1) Simkortets telefonnummer og teknikeren (dine initialer) oprettes på installationen, så installationen er klar til at modtage SMS er og udsende serviceordrer (simkortet skal være

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

LV systemet. Ved tryk på drift startes/stoppes stinkskabet. Lysdiode lyser ved drift. Går stinkskabet i lav energitilstand blinker grøn lysdiode.

LV systemet. Ved tryk på drift startes/stoppes stinkskabet. Lysdiode lyser ved drift. Går stinkskabet i lav energitilstand blinker grøn lysdiode. Styrepanel for stinkskabe: Styrepanelet der har visuel indikering af den aktuelle driftsform og er placeret på stinkskabet. Ved tryk på drift startes/stoppes stinkskabet. Lysdiode lyser ved drift. Går

Læs mere

Tilbehør. Brandautomatik by Nilan. Brandautomatik. Comfort CT 300 Comfort 450 Comfort 600 Comfort 250 Top Comfort 300 Top

Tilbehør. Brandautomatik by Nilan. Brandautomatik. Comfort CT 300 Comfort 450 Comfort 600 Comfort 250 Top Comfort 300 Top Tilbehør Brandautomatik by Nilan Brandautomatik Comfort CT 300 Comfort 450 Comfort 600 Comfort 250 Top Comfort 300 Top Version: 10.01, 06.04.16 Software-version: 2.32 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Parallelbox 2. Installationsmanual

Parallelbox 2. Installationsmanual Parallelbox Installationsmanual Side Parallelbox Indholdsfortegnelse. Generelt.... Forbindelser.... Programmering...4. Standardprogrammering...4. Lysdiodeindstilling for aktiv indgang (00)...5. Lysdiodeindstilling

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING

FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING PRODUKTBESKRIVELSE FH2000S er Gastryk Prøvesystem til brug i f.eks. fysiklokaler, sløjdlokaler og laboratorier. Gas/ventilation interlock sikrer at det kun er muligt

Læs mere

Tilbehør. Brandautomatik by Nilan. Brandautomatik

Tilbehør. Brandautomatik by Nilan. Brandautomatik Tilbehør Brandautomatik by Nilan Brandautomatik Comfort CT 150 Comfort CT 250 Comfort CT 300 Comfort 300LR Comfort 450 Comfort 600 Comfort 250 Top Comfort 300 Top Version: 10.00, 09.10.15 Software-version:

Læs mere

Fjernbetjening Flex Teknisk manual

Fjernbetjening Flex Teknisk manual Fjernbetjening Flex Teknisk manual VEKA INT. Indblæsnings aggregat 1 Beskrivelse Flex fjernbetjening kan bruges til at styre ventilationsanlæg med V1 og V2 printkort. Tekniske data Knapper på display Knap

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V Ventilasjonssentral Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip... 4 3 Beskrivelse og tekniske data... 5 4 Centraltegning... 6 4.1 Afprøvning af komfortventilationsfunktion...

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere

Brugsanvisning Q1 v1.3 (komprimeret), DK.doc. Brugsanvisning Q1. torbjorn@qfog.se tel:+46-(0)70-2622137

Brugsanvisning Q1 v1.3 (komprimeret), DK.doc. Brugsanvisning Q1. torbjorn@qfog.se tel:+46-(0)70-2622137 2009-06-15 1(9) Brugsanvisning Q1 Q-Fog AB bjorn@qfog.se tel:+46-(0)70-2622149 Herrgårdsgatan 13 torbjorn@qfog.se tel:+46-(0)70-2622137 713 31 Nora Office tel:+46-(0)587-25640 SWEDEN org.nr 556699-3464

Læs mere

lindab vi forenkler byggeriet LindabFDS Brandautomatik Brugermanual

lindab vi forenkler byggeriet LindabFDS Brandautomatik Brugermanual LindabFDS Brandautomatik Brugermanual Indhold 1. Beskrivelse af systemet... 3 2. Komponenter 2.1 FDS-M Masterenhed...5 2.2 FDS-S Slaveenhed...6 3. Installation 3.1 Strømforsyning til Masterenhed...7 3.2

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Fjernbetjening Stouch Teknisk manual. Symboler på luftretning på anlæg

Fjernbetjening Stouch Teknisk manual. Symboler på luftretning på anlæg Fjernbetjening Stouch Teknisk manual Symboler på luftretning på anlæg 1 Beskrivelse - Quick guide Beskrivelse: Stik sættes i RS485-2, hvis man bruger Smarty XP, skal stik i remote control Der vises Con

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Kosan Gas varenr. 24210 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

1384 Flugtvejsterminal Manual DK

1384 Flugtvejsterminal Manual DK 1384 Flugtvejsterminal Manual DK Opdateret November 2013 1 Sideanvisning Beskrivelse... 3 Lysindikeringer... 4-5 Montering og installation... 5-8 Tilslutninger med profil 10... 8-9 Tilslutninger med profil

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Rollixo io. Installationsvejledning Bango rulleporte

Rollixo io. Installationsvejledning Bango rulleporte Installationsvejledning Bango rulleporte Indhold Beskrivelse af betjeningspanelet for ekstern programmering Installation Fastgørelse af Rollixo-modtageren Motortilkobling Sikkerhedsbremsetilkobling Kontrollere

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Kontrolenhed FICO-128 til brandsikringssystemer

Kontrolenhed FICO-128 til brandsikringssystemer Kontrolenhed FICO-128 til brandsikringssystemer ETPS-EI ETPR-EI FICO 128 Enkel at: projektere installere anvende Enkel at projektere og installere Fico-128 indeholder alle de væsentlige funktioner, der

Læs mere

Datablad LeanVent CEE stikdåse med spjældstyring LV40X, LV41X og LV42X

Datablad LeanVent CEE stikdåse med spjældstyring LV40X, LV41X og LV42X Datablad LeanVent CEE stikdåse med spjældstyring LV40X, LV41X og LV42X 11/2014 Generel information: LeanVent CEE stikdåser har flere fordele, blandt andet er det nemt at kalibrere og det er muligt at starte

Læs mere

WEA-Base Brugervejledning til vejetransmitter

WEA-Base Brugervejledning til vejetransmitter WEA-Base Brugervejledning til vejetransmitter Version 3.4 WEA-Base Brugervejledning til vejetransmitter WEA-Base Brugervejledning til vejetransmitter Version 3.4 Indholdsfortegnelse 1. Tekniske data...

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation

EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation EFC centralen er designet til at styre 24Vdc vinduesmotorer. Vinduets åbne/lukke styring kan ske via aktivering af røgdetektor, aktivering af brandtryk

Læs mere

EXHAUSTO fm 1/8. Dansk

EXHAUSTO fm 1/8. Dansk EXHAUSTO 3001397-1999-01-20.fm 1/8 Dansk EXHAUSTO 3001397-1999-01-20.fm 2/8 1 Produktinformation 2 2 Installation 3 2.1 Montage... 3 2.2 El-tilslutning... 3 2.2.1 Tilslutningseksempler... 4 2.2.2 Eksempel

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Kontrol- og indikationsenhed CN-AIOI

Kontrol- og indikationsenhed CN-AIOI 1(7) DATABLAD Kontrol- og indikationsenhed CN-AIOI Art. no. 023261 System: NSAC-1, TERRA FIRE, TERRA ONE Generel beskrivelse CN-AIOI er en multifunktions adresse-/kontrolenhed på sløjfen, der er ideel

Læs mere

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM1000v.1 Manual DANdec12 Side 2 CM 1000 Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion... 3 2. Installation... 3 3. Programmering af Brugere... 4 3.1

Læs mere

LOKASET 20. Alarm for septiktank Installations- og driftsanvisninger

LOKASET 20. Alarm for septiktank Installations- og driftsanvisninger Wavin Wavinvej 1 8450 Hammel Danmark Tel. +45 86962000 Fax +45 86969461 E-mail wavin@wavin.dk www.wavin.dk LOKASET 20 Alarm for septiktank er I N D H O L D 1. TEKNISKE DATA... 3 2. GENERELT... 3 3. FUNKTION...

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax750 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

UniLock System 10. Manual til T550 Secure Radiomodtager og håndsender. Version 2.0 Revision 140220

UniLock System 10. Manual til T550 Secure Radiomodtager og håndsender. Version 2.0 Revision 140220 UniLock System 10 Manual til T550 Secure Radiomodtager og håndsender Projekt PRJ124 Version 2.0 Revision 140220 T550 Secure er en højsikker trådløs UHF-læser der benyttes, hvor det ønskes at oplåse på

Læs mere

Vejledning ECC Styring. ECC Styring. enervent.dk / ECC vejledning

Vejledning ECC Styring. ECC Styring. enervent.dk / ECC vejledning ECC Styring ECC Styring for Enervent boligventilationsaggregater Enervent boligaggregater er beregnet til kontinuerlig drift og bør af hensyn til kondensdannelse i aggregat og kanaler aldrig stoppes. Aggregaterne

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

Installationsmanual 4-Device-Control Boks

Installationsmanual 4-Device-Control Boks 4-Device-Control Boks Kom godt i gang Tillykke med dit nye SuperSail produkt. Vi håber at du bliver tilfreds med det og vi står til rådighed med support hvis du måtte have behov for det. Du kan kontakte

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless ID er for trådløse sensorer: Fjernbetjening: Bevægelsessensor: Vandsensor Landstrømsensor: Dørsensor: Temperatursensor: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

CKE-21 Software version 21.01B

CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 er en Calyma Kontrol Enhed der er udviklet til energiøkonomisk drift af DC motorer i Calyma ventilationsunit, og samtidig er der kontrol over en blandefunktion som

Læs mere

INSTALLATIONS- manual IB2. Impulsrelæ til to individuelt styrede motorer

INSTALLATIONS- manual IB2. Impulsrelæ til to individuelt styrede motorer 061110 Ref: IB2-im1822041_dk.pdf INSTALLATIONS- DK manual Art.nr. 1822041 IB2 Impulsrelæ til to individuelt styrede motorer Med IB2 kan to motorer styres individuelt samtidig med motorerne tager imod centrale

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Funktions-data Fabriksindstilling Variabel Indstilling

Funktions-data Fabriksindstilling Variabel Indstilling eknisk datablad NR2A- Drejemotor til 2- og 3-vejs kugleventiler DN 1... 2 Moment 10 Nm Nominel spænding AC/DC 2 V Programmerbar, -Bus Konvertering af sensor signaler Styring: Modulerende DC 2... 10 V eller

Læs mere

Installationsvejledning & brugermanual Brovagt Alarm System 1. Installationsvejledning

Installationsvejledning & brugermanual Brovagt Alarm System 1. Installationsvejledning Installationsvejledning & brugermanual Brovagt Alarm System 1 4189350014D (DK) DEIF A/S Installationsvejledning Idriftsættelse Daglig betjening Optioner DEIF A/S, Frisenborgvej 33 Tel.: +45 9614 9614,

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type

Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type 64-102050-1. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. International Marketing A/S Udgave: 1.0 01 2005. Sprog: Dansk Tillykke

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING CTS602 BY NILAN. Comfort Projektmodel / Brandautomatik

MONTAGEVEJLEDNING CTS602 BY NILAN. Comfort Projektmodel / Brandautomatik MONTAGEVEJLEDNING CTS602 BY NILAN Comfort Projektmodel / Brandautomatik Version 2.21-05.04.2018 INDHOLDSFORTEGNELSE El-montage Tilslutningsoversigt... 3 Sikkerhed...3 Tilslutninger...4 El-tilslutning tilbehør...5

Læs mere

Brugervejledning Side 1

Brugervejledning Side 1 Deluxe trådløs relæboks Brugervejledning www.gsmteknik.dk 04.06.2019 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Tekniske specifikationer 3 2. Indkodning med alarm 4 3. Indkodning af RFID brikker. 5 4. Sletning af RFID

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

ABDL 4000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk

ABDL 4000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk ABDL 4000 Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk ABDL 4000 kontrolenhed ABDL 4000: ABDL 4000 serien opfylder Dansk Brand og sikringsteknisk

Læs mere

Side 1. Installationsvejledning for. systemet. Version 1 December 2004

Side 1. Installationsvejledning for. systemet. Version 1 December 2004 Side 1 Installationsvejledning for µ-pc systemet µ-pc Version 1 December 2004 Side 2 µ-pc systemet µ-pc systemet er opbygget af moduler som vist på figur 1. Hvert modul består af en kasse med stikforbindelser,

Læs mere

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik DK-0 0- CS0 Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik Tilslutning af CU0. Kredsløbslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Stik til styrepaneler Kontakt til

Læs mere