Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK"

Transkript

1 Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Rettelser Dansk Varemærketidende kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. (sort/hvid) og kr. 220 stk. (farve) på tlf Ansvarlig for redaktion: Keld Nymann Jensen Udgives af Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Karsten Pedersen, Engvej 100, 2300 København S, Danmark (511) Klasse 33: Rød, hvid og mousserende vin. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DM&E (730) Indehaver: Danske Maskinstationer og Entreprenører, Porschevej 3, 7100 Vejle, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Dansk Varesikring, Buskelundvænget 1, 8600 Silkeborg, Danmark (511) Klasse 09: Apparater og instrumenter til måling, signalering, alarmering, overvågning, livredning og kontrol til brug i forbindelse med vagt- og alarmtjeneste, overvågning, adgangskontrol og områdesikring. (511) Klasse 37: Installation, vedligeholdelse og reparation af computer hardware, alarmanlæg, bomanlæg, tyverialarmer, tågesikringer, adgangskontrol, overfaldsalarmer, kameraovervågning, anlæg til sikring af varer, brandsikringsanlæg og anlæg til telekommunikation. (511) Klasse 45: Sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, herunder udførelse af vagt- og alarmtjeneste, overvågning, adgangskontrol og områdesikring. (591) Farvetekst: Mærket er udført i hvid tekst på rød baggrund (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FluiSense (730) Indehaver: FluiSense v/sten Velschow, Mariendalsvej 67, 4.tv., 2000 Frederiksberg, Danmark (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder, ortopædiske artikler, suturmaterialer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Real Ear (730) Indehaver: 7-Eleven, Inc., a corporation of the State of Texas, One Arts Plaza, 1722 Routh Street, Suite 1000, Dallas, Texas 75201, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 35: Detailhandel og kioskvirksomhed, nemlig salg af fødevarer og drikkevarer. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, herunder fødevarer og drikkevarer til at tage med, midlertidig indkvartering. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: SIB DEVELOPMENT A/S, c/o Lerbrandt Law Firm, Nytorv 5, 1450 København K, Danmark (511) Klasse 09: Audiologiske apparater og instrumenter til måling af høretab samt grad og art af høretab; audiometre, diagnostiske audiometre; audiologiske apparater og instrumenter til måling af høreapparat indstillinger samt test af høreapparater; computersoftware til de førnævnte apparater og instrumenter; dele af og tilbehør til alle de førnævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 10: Audiologiske måleinstrumenter, audiometre, diagnostiske audiometre, audiologiske apparater og instrumenter til udførelse af kliniske og diagnostiske tests; sonder og elektroder til medicinske og kliniske formål. (511) Klasse 41: Uddannelses softwareprogrammer til træning og rådgivning af audiologer og høreapparat brugere. 713

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FUNDUS:READ (730) Indehaver: FUNDUS:READ A/S, Store Kannikestræde 16, 1169 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Blixens Kenya (730) Indehaver: Bravo Tours A/S, Dalgas Plads 16, 7400 Herning, Danmark (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ELISE GUG (730) Indehaver: Elise Gug, Store Kongensgade 108, 1.th., 1264 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Højbro Plads 10, 1200 København K, Danmark (511) Klasse 14: Smykker af ædle metaller, juveler, bijouterie, smykkeimitationer. (511) Klasse 18: Bælter, tasker og kufferter fremstillet af læder og læderimitationer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FAIR FORSIKRING (730) Indehaver: Gjensidige Forsikring, Drammensveien 288, N-1326 Lysaker, Norge (740/750) Fuldmægtig: Albihns A/S, Havneholmen 29, bygn sal, 1561 København V, Danmark (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed (privat- og erhvervs-); ejendomsmæglervirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SUN-TINT (730) Indehaver: AROS SKILTE A/S, Kaløvej 7, Eskerod, 8543 Hornslet, Danmark (740/750) Fuldmægtig: ADVOKATFIRMAET ISAKSEN & NOMANNI, ODDER ApS, Banegårdsgade 2, 8300 Odder, Danmark (511) Klasse 17: Solfilm af polyester, pvc, plastik og/eller metal, der påklæbes vinduer og glas. (511) Klasse 20: Indendørs rullegardiner (møbler), persienner til indendørs brug og vævede træmarkiser (møbler). (511) Klasse 22: Markiser af tekstilmaterialer og markiser af syntetiske materialer. (511) Klasse 24: Panelgardiner af tekstil. (730) Indehaver: MC-Falkene, Haderslev, c/o Per Holst, Hørløkkevej 29, 6500 Vojens, Danmark (511) Klasse 41: Klubvirksomhed (uddannelse eller undervisning), nemlig motorcykelklub. (591) Farvetekst: Mærket er udført i gult, sort, hvidt, rødt, brunt og gråt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: L. CASEI W8 (730) Indehaver: Chr. Hansen A/S, Bøge Allé 10-12, 2970 Hørsholm, Danmark (511) Klasse 01: Bakteriologiske præparater, undtagen til medicinsk og veterinær brug. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske; diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn; kosttilskud; bakteriologiske præparater til medicinsk og veterinær brug. (511) Klasse 29: Mælk og mejeriprodukter; kosttilskud i form af mejeriprodukter. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, spiseis. (511) Klasse 32: Øl, mineralvande og kulsyreholdige vande samt andre ikke alkoholholdige drikke; frugtdrikke og frugtsaft; saft og andre præparater til fremstilling af drikke. 714

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HydroSeparator (730) Indehaver: HYDROSYSTEMS ApS, c/o Arne Bonnerup, Münstervej 2, Strib, 5500 Middelfart, Danmark (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbanespor, ikke elektriske kabler og tråd af metal, kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, varer af metal ikke indeholdt i andre klasser, malm. (511) Klasse 07: Værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug, asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Ventilation in balance (730) Indehaver: AIRMASTER A/S, Industrivej 59, 9600 Aars, Danmark (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KLØVERBLAD (730) Indehaver: KLØVERBLAD ApS, Randersvej 88B, 8870 Langå, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hansen, Sønderby og Co Advokatinteressentskab, Middelgade 1, 1., 8900 Randers C, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, detailhandel med isenkramsartikler og køkkenudstyr.. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: KLØVERBLAD ApS, Randersvej 88B, 8870 Langå, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hansen, Sønderby og Co Advokatinteressentskab, Middelgade 1, 1., 8900 Randers C, Danmark (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner. (511) Klasse 08: Håndværktøj, instrumenter (hånddrevne), knivsmedevarer, gafler og skeer, hug- og stikvåben, barbermaskiner. (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere, kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik, ikke indeholdt i andre klasser. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, detailhandel med isenkramsartikler og køkkenudstyr. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: C5Home.dk (730) Indehaver: SUNEX ApS, Rugvænget 4, 4330 Hvalsø, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. 715

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Naver Collection (730) Indehaver: GRAMRODE MØBELFABRIK A/S, Gl Landevej 6, 7130 Juelsminde, Danmark; AKSEL KJERSGAARD A/S, Strandvejen 158, 8300 Odder, Danmark (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Tillidsbaseret Ledelse (730) Indehaver: Livingvalue I/S, c/o Stina Nielsen, Odebjergvej 5, 3300 Frederiksværk, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Equidan Vetline (730) Indehaver: EQUIDAN ApS, Stormosevej 3, Studsgård, 7400 Herning, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder, ortopædiske artikler, suturmaterialer. (511) Klasse 31: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: ELEVATED ApS, Hylkevej 2, 8660 Skanderborg, Danmark (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i sort, grå og blåt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Global BrainBeat (730) Indehaver: MILLIONBRAINS A/S, Prags Boulevard 47, 2300 København S, Danmark (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: GoalManagement v/peter Rasmussen, Enighedsvej 6 2 th, 2920 Charlottenlund, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer ogkulturelle arrangementer. 716

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: VKR Holding A/S, Breeltevej 18, 2970 Hørsholm, Danmark (511) Klasse 06: Byggematerialer af metal; transportable bygninger af metal; ikke elektriske kabler og tråd af metal; klejnsmedearbejder; isenkramvarer af metal; metalrør; varer af metal ikke indeholdt i andre klasser; bygningspaneler af metal; vinduesrammer af metal; beslag af metal til vinduer og døre; bolte af metal; dørhåndtag af metal; dørkarme af metal; dørrammer af metal; dørstoppere af metal; dørtrin af metal; vinduer og døre af metal; låse af metal (ikke elektriske); skruer af metal; jalousier (udvendige skodder) af metal. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal); stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug; transportable bygninger (ikke af metal); vinduer, vinduesrammer, vindueskarme, døre, dørrammer, dørkarme, beslag og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til ovennævnte varer, alle de nævnte varer ikke af metal. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i grøn baggrund med hvid tekst. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NÆRMERE NATUREN (730) Indehaver: Arla Foods amba, Skanderborgvej 277, 8260 Viby J, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål; kulturer af mikroorganismer, ikke til medicinske eller veterinære formål; emulgatorer (emulgeringsmiddel), proteiner til industrielle formål, kasein og kaseinater til industrielle formål. (511) Klasse 05: Diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, kulturer af mikroorganismer til medicinsk og veterinær brug; modermælkserstatning; kosttilskud i form af vitaminer og mineraler, diætetiske næringsmidler og -drikke til medicinske formål; lactose. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer; proteiner som næringsmiddel til mennesker, kasein og kaseinater til brug som næringsmidler; osteløbe, ostepulver, mælke- og flødeerstatning, mælk og fløde i pulverform, mælkebaserede dessertmousser. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis; salatdressing; kødpier og kødpostejer (ikke indeholdt i andre klasser), pizzaer, buddinger, fromager, ris á l amande; pulvere og præparater til fremstilling af cappucino-, kakao-, chokolade-, kaffeog tedrikke; drikke fremstillet på basis af chokolade, kakao og kaffe. (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (511) Klasse 32: Mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke-alkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: VIVA DESIGN (730) Indehaver: DEBEL A/S, Bronzevej 8, 8940 Randers SV, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Åboulevarden 17, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 06: Persienner af metal og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) hertil; beslag af metal til persienner og gardiner. (511) Klasse 16: Papirgardiner. (511) Klasse 20: Gardiner, ikke af tekstilmateriale eller af plastic, herunder foldegardiner, rullegardiner, plisségardiner, panelgardiner og lamelgardiner; gardiner af bambus; persienner til indendørsbrug; tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til gardiner og persienner ikke af tekstilmateriale eller af plastic, ophængsanordninger til gardiner og persienner, gardinholdere (bøjler) ikke af tekstilmateriale, gardinkroge, gardinringe, gardinruller, gardinstænger, gardinskinner; håndklædereoler. (511) Klasse 21: Badeværelsestilbehør, nemlig sæbeholdere, håndklædeholdere, håndklædestativer, håndklædekroge, tandglasholdere, tandbørsteholdere, toiletpapirholdere, spejleholdere, toiletpapirbeholdere, holdere til barberbørster, opbevaringsbeholdere, spande, vasketøjsspande, toiletbørster, toiletspande, sæbeskåle, sæbedispensere, krus til tandbørster, krukker til opbevaring af vatpinde og vatrondeller. (511) Klasse 24: Gardiner af tekstilmateriale eller af plastic; tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til gardiner af tekstilmateriale eller af plastic; gardinholdere af tekstilmateriale; badeforhæng af tekstilmateriale eller af plastic. (511) Klasse 27: Bademåtter, sikkerhedsmåtter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FILM-X (730) Indehaver: Det Danske Filminstitut, Gothersgade 55, 1123 København K, Danmark (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Forsikringsmæglerne BHM Vest, Storegade 88, 6100 Haderslev, Danmark (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (591) Farvetekst: Pantone 289U 717

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PRESSO (730) Indehaver: Sociéte des Produits Nestlé S.A., Avenue Nestlé 55, CH-1800 Vevey, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 30: Kaffe, kaffeekstrakter, kaffebaserede præparater og drikke; iskaffe; kaffeerstatninger, ekstrakter af kaffeerstatninger, præparater og drikke baseret på kaffeerstatninger; cikorie (kaffeerstatning). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CULTURE (730) Indehaver: Culture ApS, Kløvermarken 29, 7190 Billund, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Dahl, Markedspladsen 25, 6800 Varde, Danmark (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser); juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 26: Kniplinger og broderier, bånd og possementmagervarer; knapper, hægter og maller; knappenåle og synåle; kunstige blomster. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: thinkone (730) Indehaver: TÆNKETANKEN ApS, Michael Anchers Vej 14, 8270 Højbjerg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Gorrissen Federspiel Kierkegaard, Silkeborgvej 2, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 35: Reklamebureauvirksomhed, annonce- og reklamevirksomhed, rådgivning og assistance vedrørende intern og ekstern kommunikation; public relations og mediehåndtering; rådgivning og assistance vedrørende krise- og forandringskommunikation; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, herunder rådgivning og assistance vedrørende CSM (corporate social responsibility) og CRM (customer relationship management); rådgivning og assistance vedrørende butiksmarkedsføring, herunder vedrørende elektronisk butikskommunikation, emballage- og inventarkoncepter samt shop-in-shop koncepter, udarbejdelse af marketing-, kommunikations- og mediestrategier; markedsanalyser og -undersøgelser; interessentanalyser; marketingundersøgelser og -analyser; udarbejdelse af reklamekampagner; udarbejdelse af reklamemateriale og reklametekster; directmarketing; radioreklamer, Tv-reklamer samt reklamer i trykt og/eller elektroniske medier; rådgivning og assistance vedrørende kommunikation og marketing via mobile medier, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, herunder coaching; produktion af radio- og Tv-reklamer, produktion af elektroniske reklamer og reklamer til mobile medier og Internettet. (511) Klasse 42: Design, udvikling og vedligeholdelse af computersoftware; professionel rådgivning vedrørende design; installering, opsætning, tilpasning og ajourføring af computersoftware og hjemmesider; design, udvikling og vedligeholdelse af hjemmesider og e-handelsløsninger for andre; teknologisk rådgivning og assistance vedrørende software indeholdende CMS (content management systemer); industrielt og grafisk design; design og udvikling af emballage- og inventarkoncepter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HAEMOLAN (730) Indehaver: Novo Nordisk Health Care AG, Andreasstrasse 15, CH-8050 Zürich, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Novo Nordisk A/S, Att.: Varemærkeafdelingen, Novo Alle, 2880 Bagsværd, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FIBRIVEN (730) Indehaver: Novo Nordisk Health Care AG, Andreasstrasse 15, CH-8050 Zürich, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Novo Nordisk A/S, Att.: Varemærkeafdelingen, Novo Alle, 2880 Bagsværd, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Triumph Intertrade AG, Triumphweg 6, CH-5330 Bad Zurzach, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Åboulevarden 17, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Mermaid Records (730) Indehaver: Mermaid Records ApS, Rådhusstræde 3 A 1 th, 1466 København K, Danmark (511) Klasse 09: Video og / eller lyd optagelser; grammofon plader; compact discs; audio optagelser og kassetter; videobånd og kassetter; magnetiske bånd, disketter med indehold af lyd eller video optagelser; optisk diskette indeholdende lyd eller video optagelser; computer software; computer software programmer udbudt online fra databaser og fra internettet; CD-ROM'er; DVD'er ; digital musik (downloadable) udbudt via internettet; digital musik (downloadable) udbudt fra Internet web steder med MP3-filer ; MP3 afspillerne ; apparater for optagelse, transmission eller reproduktion af lyd, billeder, film og film strimler; video spil; briller og solbriller; dele og tilbehør til alle ovennævnte materialer (ikke indeholdt i andre klasser), spilleapparater, kun til brug med eksterne skærme eller monitorer; elektroniske filer, udbudt on-line fra databaser og fra internettet. (511) Klasse 16: Tryksager, aviser, magasiner, håndbøger, tidsskrifter, bøger; fotografier, afbildninger og prints (tryksager); plakat ; lykønsknings kort ; postkort, notesblokke ; adressebøger, scrapbooks ; omslag (tryksager); kataloger ; billetter; kalendere ; fotografi albumer; noteringskalendere (tryksager); brochurer; frimærker; omslag til frimærker; håndbøger, samle albums; klistermærker; automobil klistermærker, decalcomanias; kort; artikler af karton; kontorartikler (dog ikke møbler), salgsfremmende litteratur, trykte publikationer for fans ; trykte noder; trykte indlæg til CD'er, DVD'er, ROM'er eller pre -optagne audio og video medier ; trykte album covers; penne (ikke elektroniske), blyanter, blyant spidser, blyant holdere, bogmærker; artikler til brug for tegnere og kunstenere; instruktions og undervisningsmateriale (dog ikke apparater) ; gaveposer og bæreposer af papir eller plastik til emballering; konvolutter ; sorte tavler; højde diagrammer. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed; lydoptagelser og video underholdning tjenester; arrangering og ledelse af koncerter, musik og video optrædener; fjernsyn og radio underholdningstjenester; under-holdningstjenester i form af sceneinstruktion og cabaret; produktion af video og / eller lyd optagelser; tilvejebringelse af musik på internettet, herunder i form af MP3-filer; præsentation, produktion og iscenesættelse af shows, musical show, koncerter, video, multimedia video og radio og fjernsyns programmer; video og fjernsyn optagelses tjenester; udgivelse af musik; lyd optagelse, film og video produktion og distribution tjenester; arrangering og afholdelse af konferencer og udstillinger; udgivelse af bøger, tidsskrifter og andre tekster, musikforlagsvirksomhed. 718

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: SRI Sign Solution A/S, Brolæggervej 10, 6710 Esbjerg V, Danmark (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbanespor, ikke elektriske kabler og tråd af metal, kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, varer af metal ikke indeholdt i andre klasser, malm. (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater; lysskilte til brug på biltage. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (591) Farvetekst: Mærke er udført i rødt og sort. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: STARTFORFRA (730) Indehaver: YOUSEE A/S, Strandlodsvej 30, 2300 København S, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske og optiske databærere, lydbærere, elektroniske publikationer, herunder lydpostkort, sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolantenner, databehandlingsudstyr til telekommunikation, software, kodere og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til indkodning, apparater og instrumenter til signalering og undervisning, elektroniske telefonbøger, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer. (511) Klasse 37: Telefoninstallation og -reparation, byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af interaktive brugerflader som kommunikationsmedier mellem bruger og udbyder såvel som køber og sælger, information vedrørende telekommunikation og information om transmission af lydpostkort, telefonisk og telegrafisk kommunikation, kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, herunder kommunikation mellem mobiltelefoner og internetsider, faksimilitransmissioner, radioog fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-tv, IP-tv, udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til udsendelse af meddelelser, udlejnng af apparater til telekommunikation, herunder af telefoniapparatur samt drift heraf, personsøgning pr. telefon. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: SRI Sign Solution A/S, Brolæggervej 10, 6710 Esbjerg V, Danmark (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbanespor, ikke elektriske kabler og tråd af metal, kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, varer af metal ikke indeholdt i andre klasser, malm. (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater; lysskilte til brug på biltage. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i rødt og sort. (730) Indehaver: Bonnier Publications A/S, Strandboulevarden 130, 2100 København Ø, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun Advokatfirma, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 09: Elektroniske publikationer (downloadable), herunder aviser, magasiner, tidsskrifter og bøger, alle i elektronisk format, eller distribueret online eller via multimedienetværk; compactdisks, optagne og downloadabel computerprogrammer; videokassettebånd og optagne DVD-disks. (511) Klasse 16: Tryksager, herunder aviser, tidsskrifter, magasiner og bøger, plakater; fotografier; samlemapper (kontorrekvisitter). (511) Klasse 41: Forlagsvirksomhed, inklusive elektronisk forlagsvirksomhed; udgivelse af aviser, magasiner, tidsskrifter og bøger; klubvirksomhed (underholdning eller undervisning), bogklubvirksomhed (underholdning eller undervisning), produktion af fjernsyns- og radioprogrammer til brug på datanetværk; produktion af film og programmer lagret på videokassettebånd og DVD-disks; helse- og fit-nesscentre, helseklubber, undervisning i legemsøvelser og -træning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BrainBeat (730) Indehaver: MILLIONBRAINS A/S, Prags Boulevard 47, 2300 København S, Danmark (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. 719

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NONOBA (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: ODPY ApS, Studiestræde 30, 1455 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 09: Computerprogrammer (optagne) computerprogrammer (downloadable); computerspil (edb-programmer) computere; databehandlingsudstyr. (511) Klasse 38: Tilvejebringelse af adgang til Internetsider til uploading af computerspil. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed I form af tilvejebringelse af computerspil på Internettet (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Dansk Supermarked A/S, Bjødstrupvej 18, Holme, 8270 Højbjerg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, sæbe, vaskemidler, vaskepulver, skyllemiddel til tøjvask, kemiske præparater til opfriskning af farver til husholdningsbrug (til vask), tekstilplejemidler (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Gristleking (730) Indehaver: AS Forma, Postboks 4644, Sofienberg, NO-0506 Oslo, Norge (740/750) Fuldmægtig: Albihns A/S, Havneholmen 29, bygn sal, 1561 København V, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater; diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn; diætetiske præparater; diætetisk margarine til ernæring (medicinsk); kosttilskud. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt; kødekstrakter; konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, oste; kaviar; spiselige olier og fedtstoffer; margarine, herunder diætetisk margarine til ernæring (ikke-medicinsk); smør. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler af korn, brød, bagværk og konditorivarer, kagedeje, konfekture, spiseis; honning, sirup; gær, bagepulver; salt, sennep; eddike, færdigblandede sovse, pulver til sovse; krydderier, råis; bouillon; sukkervarer; mayonnaise; nudler; pasta (makaroni o. lign); postejer (bagværk); patéer; buddinger; salatdressinger; chokolade; smørrebrød; sushi. (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn, (ikke indeholdt i andre klasser); levende dyr; friske frugter og grøntsager; frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (511) Klasse 32: Mineralvand, kulsyreholdige vande og andre ikke-alkoholholdige drikke; frugtdrikke og frugtjuice; saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (591) Farvetekst: Grøn baggrund med en cremefarvet menneskesilhouet med teksten VITA Hjertego i blå og rød farve hvor prikken over i er udformet som et rødt hjerte NO Norge (730) Indehaver: T-Rex Engineering ApS, Hjulmagervej 17E, 7100 Vejle, Danmark (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), knivsmedevarer, gafler og skeer, hug- og stikvåben, barbermaskiner. (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 15: Musikinstrumenter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: pitstart (730) Indehaver: PITSTOP SLAGELSE A/S, c/o Bo Schønning Johansen, Norgesvej 8, 4200 Slagelse, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirma Nielsen & Nørager, Frederiksberggade 16, 1459 København K, Danmark (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. 720

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Gristletone (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: T-Rex Engineering ApS, Hjulmagervej 17E, 7100 Vejle, Danmark (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), knivsmedevarer, gafler og skeer, hug- og stikvåben, barbermaskiner. (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 15: Musikinstrumenter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Gristleman (730) Indehaver: T-Rex Engineering ApS, Hjulmagervej 17E, 7100 Vejle, Danmark (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), knivsmedevarer, gafler og skeer, hug- og stikvåben, barbermaskiner. (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 15: Musikinstrumenter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BabySmart (730) Indehaver: JM Supplies v/jan Mikkelsen, Månevænget 1, 2680 Solrød Strand, Danmark (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; engros- og detailhandel med beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer, skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (730) Indehaver: ALSTED BRINCH INVEST ApS, Læssøegade 26, 6000 Kolding, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Lett Advokatfirma, Rådhuspladsen 4, 1550 København V, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 31: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BAUSCH & LOMB BIOTRUE (730) Indehaver: Bausch & Lomb Incorporated, a corporation of the State of New York, One Bausch & Lomb Place, Rochester, New York 14604, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater; desinfektionsmidler; optalmologiske farmaceutiske præparater; vitamin- og mineral præparater, opløsninger til kontaktlinser, øjendråber. (511) Klasse 09: Videnskabelige, fotografiske, optiske og måleapparater og instrumenter; øjenskærme, briller, kikkerter; optiske linser; kontaktlinser; beholdere til kontaktlinser; computersoftware til brug indenfor behandling af øjne, øjensygdomme og optalmologi; diagnosticeringsapparater (ikke til medicinsk brug). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Play For Life (730) Indehaver: PLAY FOR LIFE ApS, Stenderupgade 3, 1738 København V, Danmark (511) Klasse 35: Engroshandel med legetøj, spil, babyudstyr, børneartikler, gymnastikartikler, sportsartikler, tæpper, børneindretning, tøj, herunder også via et globalt netværk. 721

12 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Der Natur ein Stück näher (730) Indehaver: Arla Foods amba, Skanderborgvej 277, 8260 Viby J, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål; kulturer af mikroorganismer, ikke til medicinske eller veterinære formål; emulgatorer (emulgeringsmiddel), proteiner til industrielle formål, kasein og kaseinater til industrielle formål. (511) Klasse 05: Diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn; kulturer af mikroorganismer til medicinsk og veterinær brug; modermælkserstatning; kosttilskud i form af vitaminer og mineraler, diætetiske næringsmidler og -drikke til medicinske formål; lactose. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt; proteiner som næringsmiddel til mennesker, kasein og kaseinater til brug som næringsmidler; osteløbe, ostepulver, mælke- og flødeerstatning, mælk og fløde i pulverform, mælkebaserede dessertmousser. (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis; salatdressing; kødpier og kødpostejer (ikke indeholdt i andre klasser), pizzaer, buddinger, fromager, ris á l amande og spiseis; pulvere og præparater til fremstilling af cappucino-, kakao-, chokolade-, kaffe- og tedrikke; drikke fremstillet på basis af chokolade, kakao og kaffe. (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (511) Klasse 32: Mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke-alkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PASION POR LA NATURALEZA (730) Indehaver: Arla Foods amba, Skanderborgvej 277, 8260 Viby J, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål; kulturer af mikroorganismer, ikke til medicinske eller veterinære formål; emulgatorer (emulgeringsmiddel), proteiner til industrielle formål, kasein og kaseinater til industrielle formål. (511) Klasse 05: Diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn; kulturer af mikroorganismer til medicinsk og veterinær brug; modermælkserstatning; kosttilskud i form af vitaminer og mineraler, diætetiske næringsmidler og -drikke til medicinske formål; lactose. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt; proteiner som næringsmiddel til mennesker, kasein og kaseinater til brug som næringsmidler; osteløbe, ostepulver, mælke- og flødeerstatning, mælk og fløde i pulverform, mælkebaserede dessertmousser. (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis; salatdressing; kødpier og kødpostejer (ikke indeholdt i andre klasser), pizzaer, buddinger, fromager, ris á l amande og spiseis; pulvere og præparater til fremstilling af cappucino-, kakao-, chokolade-, kaffe- og tedrikke; drikke fremstillet på basis af chokolade, kakao og kaffe. (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (511) Klasse 32: Mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke-alkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: NAUTIC SURF & SKI A/S, Golfvej 10, 7400 Herning, Danmark (740/750) Fuldmægtig: OTELLO ADVOKATANPARTSSELSKAB, Engdahlsvej 12 A, 1., 7400 Herning, Danmark (511) Klasse 22: Tovværk, reb, liner, snore, net, telte, markiser, presenninger, sejl, sække (ikke indeholdt i andre klasser), polstringsmateriale (dog ikke af kautsjuk eller af plastic), ubearbejdet fibermateriale til tekstilfabrikation. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Flick Ball (730) Indehaver: ACCEPT MEDIA ApS, Øresundsvej 132 D, 2300 København S, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: VESTJYLLANDS HØJSKOLE, Skraldhedevej 8, 6950 Ringkøbing, Danmark (511) Klasse 39: Arrangering af rejser og turneer. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, kulturelle arrangementer og underholdningsvirksomhed, forlagsvirksomhed med udgivelse af diverse publikationer og bøger. (511) Klasse 42: Forlagsvirksomhed m.h.t. økologi, byggeri og kreative udtrydsformer. 722

13 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: myhairclinic (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Mohammad Mazhar Hussain, Høje Taastrup Boulevard 11, 1.tv., 2630 Taastrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: OTELLO ADVOKATANPARTSSELSKAB, Engdahlsvej 12 A, 1., 7400 Herning, Danmark (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Clorius Controls A/S, Tempovej 27, 2750 Ballerup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Gorrissen Federspiel Kierkegaard, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V, Danmark (511) Klasse 07: Reguleringsventiler og apparater (dele af maskiner) til regulering af kølevand til forbrændingsmotorer (ikke til befordringsmidler til brug på land). (511) Klasse 09: Regulerings- og kontrolapparater til varme-, kølings-, ventilations- og varmtvandsanlæg, varme- og varmtvandsmålere, temperaturregulatorer til automatisk regulering af olieforvarmning. (511) Klasse 11: Temperatur-, tryk- og trykdifferensregulatorer til centralvarmeanlæg, til fjernvarmeanlæg, til oliefyringsanlæg og til lignende anlæg, varmtvandsapparater og -anlæg, gennemstrømningsvandvarmere, varmtvandsbeholdere og varmevekslere, enkeltvis og kombinerede (ikke maskindele), ventiler af metal til de nævnte varer. (511) Klasse 12: Reguleringsventiler og apparater (dele af maskiner) til regulering af kølevand til forbrændingsmotorer (til befordringsmidler til brug på land). (511) Klasse 35: Bistand ved udarbejdelse af varmeregnskaber og regnskaber for fordeling af boligudgifter, måleraflæsning. (511) Klasse 37: Installation, vedligeholdelse og reparation og vedrørende varmeanlæg og energiforbrug. (591) Farvetekst: Mærket er udført i grønt. (730) Indehaver: Clorius Controls A/S, Tempovej 27, 2750 Ballerup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Gorrissen Federspiel Kierkegaard, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V, Danmark (511) Klasse 07: Reguleringsventiler og apparater (dele af maskiner) til regulering af kølevand til forbrændingsmotorer (ikke til befordringsmidler til brug på land). (511) Klasse 09: Regulerings- og kontrolapparater til varme-, kølings-, ventilations- og varmtvandsanlæg, varme- og varmtvandsmålere, temperaturregulatorer til automatisk regulering af olieforvarmning. (511) Klasse 11: Temperatur-, tryk- og trykdifferensregulatorer til centralvarmeanlæg, til fjernvarmeanlæg, til oliefyringsanlæg og til lignende anlæg, varmtvandsapparater og -anlæg, gennemstrømningsvandvarmere, varmtvandsbeholdere og varmevekslere, enkeltvis og kombinerede (ikke maskindele), ventiler af metal til de nævnte varer. (511) Klasse 12: Reguleringsventiler og apparater (dele af maskiner) til regulering af kølevand til forbrændingsmotorer (til befordringsmidler til brug på land). (511) Klasse 35: Bistand ved udarbejdelse af varmeregnskaber og regnskaber for fordeling af boligudgifter, måleraflæsgning. (511) Klasse 37: Installation, vedligeholdelse og reparation og vedrørende varmeanlæg og energiforbrug. (591) Farvetekst: Mærket er udført i grønt, blåt og hvidt (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CLORIUS CONTROLS (730) Indehaver: Clorius Controls A/S, Tempovej 27, 2750 Ballerup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Gorrissen Federspiel Kierkegaard, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V, Danmark (511) Klasse 07: Reguleringsventiler og apparater (dele af maskiner) til regulering af kølevand til forbrændingsmotorer (ikke til befordringsmidler til brug på land). (511) Klasse 09: Regulerings- og kontrolapparater til varme-, kølings-, ventilations- og varmtvandsanlæg, varme- og varmtvandsmålere, temperaturregulatorer til automatisk regulering af olieforvarmning. (511) Klasse 11: Temperatur-, tryk- og trykdifferensregulatorer til centralvarmeanlæg, til fjernvarmeanlæg, til oliefyringsanlæg og til lignende anlæg, varmtvandsapparater og -anlæg, gennemstrømningsvandvarmere, varmtvandsbeholdere og varmevekslere, enkeltvis og kombinerede (ikke maskindele), ventiler til de nævnte varer. (511) Klasse 12: Reguleringsventiler og apparater (dele af maskiner) til regulering af kølevand til forbrændingsmotorer (til befordringsmidler til brug på land). (511) Klasse 35: Bistand ved udarbejdelse af varmeregnskaber og regnskaber for fordeling af boligudgifter, måleraflæsning. (511) Klasse 37: Installation, vedligeholdelse og reparation og vedrørende varmeanlæg og energiforbrug. 723

14 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Mypowerkit (730) Indehaver: Giovanna v/giovanna Gustincich, Springbanen , 2820 Gentofte, Danmark (511) Klasse 16: Undervisningsmateriale, undtagen apparater. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Asics Corporation, 1-1 Minatojima-Nakamachi, 7-chome, Chuoku, Kobe City, Hyogo Prefecture, Japan (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 25: Fodtøj. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CLIPLESS (730) Indehaver: Cheminova A/S, Thyborønvej 78, 7673 Harboøre, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun, Frue Kirkeplads 4, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 05: Pesticider, herunder insekticider, herbicider og fungicider. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GUGGITUNES (730) Indehaver: Evamaria Linnet, Sankt Hans Gades Passage 3, 4. th, 2200 København N, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, fotografiske, kinematogratiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til signalering, kontrol og undervisning; apparater til optagelse transmission og gengivelse at lyd eller billede; magnetiske databærere, lydplader; salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater; databehandlingsudstyr - og apparater; computere, compact disce, CD afspillere, computerhardware og -software (downloadable eller optaget), herunder til søgning, indsamling, systematisering, indeksering og organisering at data, information, lyd og billede i datanetværk, Internet søgemaskine til brug for selektiv informationsindsamling og publicering at information; software (downloadable eller optaget) til organisering systematisering, lagring og præsentation af data, information, lyd og billede; software (downloadable eller optaget) til organisering, systematisering, indeksering, lagring og præsentation af informationer, data, lyd og billeder. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; udleje af reklameplads; indsamling, systematisering, indeksering, organisering og lagring af information, data, lyd og billeder; indsamling af information til brug i databaser; søgning i databaser for andre; præsentation af annonce- og reklameinformation sammen med resultater af datasøgning; præsentation af annonce- og reklameinformation sammen med lyd og billede; alle forannævnte tjenester udbudt via Internettet eller tilsvarende kommunikationsnet; bistand til forretningsledelse og forretningsadministration. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, arrangering og ledelse at koncerter og musik, information om musik, underholdning, udlejning af lydoptagelser, herunder musik, produktion og udlejning at tekster, musik, film, tv, video og radio, spredning at tekster, musik, film, tv, video og radio via internettet; tilveje-bringelse af online elektroniske publikationer, tekster, musik, film, tv, video og radio herunder via internettet, elektronisk post og meddelelser; spredning at tekster, musik, film, tv, video og radio herunder via internettet, elektronisk post og meddelelser, underholdningsvirksomhed i form af musik, multimedia ydelser og andre digitale data og distributionsmaterialer relateret til tekster, musik, film, tv, video og radio herunder via Internettet, elektronisk post og meddelelser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: DANISH CROWN AMBA, Marsvej 43, 8960 Randers SØ, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Højbro Plads 10, 1200 København K, Danmark (511) Klasse 29: Kød, pølser, charcuterivarer, fjerkræ, vildt, kødekstrakter, spiselige olier og fedtstoffer, færdigretter hovedsagelig bestående af kød og æg, supper, fødevarer fremstillet på basis af kød, kødsky, præparater til fremstilling af supper. (511) Klasse 30: Færdigretter bestående hovedsageligt af pasta, ris, saucer (krydrede), tærter, toast og hamburgere; forårsruller, kødmørnere til husholdningsbrug, kødpier, pizzaer, kødpostejer, og sandwiches. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke; caféer, catering, restauranter, diner transportable, kantiner, snackbarer, pølsevogne. 724

15 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DEN VILDE ROSE (730) Indehaver: DEN VILDE ROSE ApS, Hornbækvej 150, 3490 Kvistgård, Danmark (740/750) Fuldmægtig: House of Trademark v/maiken Lind, Krakasvej 17, 3400 Hillerød, Danmark (511) Klasse 05: Mineralsk kosttilskud; helsekosttilskud (til medicinsk brug); ikke-receptpligtige kosttilskud (bestående fortrinsvis af vitaminer) til mennesker; vitaminerpræparater; diætetiske præparater til slankeformål (til medicinsk brug); præparater til brug som diætetiske tilskud til næringsmidler til mennesker. (511) Klasse 29: Kød; kødvarer; pølser; pølsemageriprodukter; postejer; charcuteri- og pålægsprodukter; kødkonserves; kødekstrakter; kødsaft og kødsky; middags- og færdigretter tilberedt på basis af kød; kødpålægsvarer, pølser, pølsemageriprodukter, supper, æg, kød- og grøntsagssalater; næringsmidler fremstillet på basis af kød; færdigretter til brug som hjælp i en kaloriekontrolleret diæt (hovedsagelig bestående af de i klassen nævnte varer); proteinkost til diætetiske formål (dog ikke til medicinske formål); mælkepulver til ernæringsmæssige formål; næringsrigtige måltider og tilberedte retter med lavt kalorieindhold (hovedsagelig bestående af de i klassen nævnte varer); præparater til fremstilling af bouillon; konserverede og tilberedte retter (hovedsagelig bestående af de i klassen nævnte varer); jalapenos (konserverede, kogte eller tørrede); chips hovedsageligt bestående af kartofler; grøntsagssafter til madlavning; fisk, skaldyr ikke levende, herunder hummere, muslinger og østers; kaviar; sojamælk; fjerkræ og vildt; konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager; geléer, syltetøj, kompotter; æg; konserverede æg; æggeblommer; æggehvider; æggepulver; mælk og mejeriprodukter; sojabønnemælk; tofu; spiselige olier og fedtstoffer; diætetiske tilskud hovedsageligt bestående af kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt. (511) Klasse 30: Pesto; diætetiske tilskud hovedsageligt bestående af te, kakao, ris, tapioka, korn, brød, honning, sirup, salt, sennep, eddike og krydderier. (511) Klasse 35: Detailhandel med fødevarer, sundhedsprodukter, næringsholdige fødevarer, helsekost, vitaminer og kosttilskud herunder også pr. postordre og via elektroniske medier, herunder informationsnetværk og Internettet; distribution af vareprøver; import- og eksportagentur; markedsundersøgelser og -analyser; forretningsmæssig information, konsultation, rådgivning og bistand vedrørende franchiseaftaler og franchising, herunder i forbindelse med etablering og drift af franchisevirksomheder; annonce- og reklamevirksomhed i forbindelse med franchising. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande; slagterivirksomhed; slagtning af dyr. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; arrangering og ledelse af konkurrencer (undervisning eller underholdning), herunder kokkekonkurrencer og konkurrencer vedrørende tilberedning af fødevarer; arrangering og ledelse af konferencer, kongresser, seminarer, symposier og workshops (uddannelse); organisering af udstillinger vedrørende fødevarer med kulturelt eller uddannelsesmæssigt sigte; udgivelse af bøger; publikation af elektroniske bøger, hæfter og tidsskrifter, herunder også on-line. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke; restaurations-, café- og cateringsvirksomhed; snackbarer; diner transportable; midlertidig indkvartering. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Boligportal.dk (730) Indehaver: Boligportal.DK ApS, Helsingforsgade 27C, 8200 Århus N, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Boligportal.dk ApS, Gladsaxe Møllevej 28, 2860 Søborg, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: COLDSAN (730) Indehaver: GEA PROCESS ENGINEERING A/S, Gladsaxevej 305, 2860 Søborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark (511) Klasse 07: Filtrermaskiner; filtre som del af maskiner. (511) Klasse 11: Filtrerinstallertioner; filtre som del af industrielle installationer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: House of Quiz (730) Indehaver: Henrik Ørum, Oksbølvej 21, 2610 Rødovre, Danmark (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Moover (730) Indehaver: MOOVER TOYS ApS, Vestergade 8, 3. sal, 1456 København K, Danmark (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: AVENIDA (730) Indehaver: F. JUNCKERS INDUSTRIER A/S, Værftsvej 4, 4600 Køge, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, herunder søm, skruer og beslag til montering af gulve og af bordplader; transportable bygninger af metal; materialer af metal til jernbanespor; ikke-elektriske kabler og tråd af metal; klejnsmedearbejder, isenkramvarer af metal; metalrør; pengeskabe; varer af metal ikke indeholdt i andre klasser; malm. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), herunder bordplader, planker, plader og brædder til gulve, trægulve, samt trævarer til videre forarbejdning; stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug; asfalt, beg, tjære og bitumen; transportable bygninger (ikke af metal); monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 27: Gulvbeklædning, herunder tæpper, måtter, linoleum og andet belægningsmateriale til eksisterende gulve; vægbeklædningsmaterialer, som ikke er tekstilvarer. 725

16 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TIVOLI CONGRESS CENTER (730) Indehaver: Tivoli A/S, Vesterbrogade 3, 1630 København V, Danmark (740/750) Fuldmægtig: SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A/S, Sydmarken 42, 2860 Søborg, Danmark (511) Klasse 41: Ledelse og arrangering af konferencer, kongresser, seminarer, workshops og symposier; spillehaller og spillekasinoer, planlægning af fester for andre, arrangering af forlystelser, forlystelsesparker, arrangering af levende optræden, natklubber, underholdningsvirksomhed. (511) Klasse 43: Hoteller, moteller, pensionater, barer, caféer, cafeterier, restauranter, selvbetjeningsrestauranter, snackbarer og kantiner (500) Bemærkninger: Mærket er registreret på baggrund af indarbejdelse. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TIVOLI HOTEL (730) Indehaver: Tivoli A/S, Vesterbrogade 3, 1630 København V, Danmark (740/750) Fuldmægtig: SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A/S, Sydmarken 42, 2860 Søborg, Danmark (511) Klasse 41: Ledelse og arrangering af konferencer, kongresser, seminarer, workshops og symposier; spillehaller og spillekasinoer, planlægning af fester for andre, arrangering af forlystelser, forlystelsesparker, arrangering af levende optræden, natklubber, underholdningsvirksomhed. (511) Klasse 43: Hoteller, moteller, pensionater, barer, caféer, cafeterier, restauranter, selvbetjeningsrestauranter, snackbarer og kantiner. (500) Bemærkninger: Mærket er registreret på baggrund af indarbejdelse. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TIVOLI HOTEL COPENHAGEN (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Tivoli A/S, Vesterbrogade 3, 1630 København V, Danmark (740/750) Fuldmægtig: SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A/S, Sydmarken 42, 2860 Søborg, Danmark (511) Klasse 41: Ledelse og arrangering af konferencer, kongresser, seminarer, workshops og symposier; spillehaller og spillekasinoer, planlægning af fester for andre, arrangering af forlystelser, forlystelsesparker, arrangering af levende optræden, natklubber, underholdningsvirksomhed. (511) Klasse 43: Hoteller, moteller, pensionater, barer, caféer, cafeterier, restauranter, selvbetjeningsrestauranter, snackbarer og kantiner (500) Bemærkninger: Mærket er registreret på baggrund af indarbejdelse. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HOTEL TIVOLI (730) Indehaver: Tivoli A/S, Vesterbrogade 3, 1630 København V, Danmark (740/750) Fuldmægtig: SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A/S, Sydmarken 42, 2860 Søborg, Danmark (511) Klasse 41: Ledelse og arrangering af konferencer, kongresser, seminarer, workshops og symposier; spillehaller og spillekasinoer, planlægning af fester for andre, arrangering af forlystelser, forlystelsesparker, arrangering af levende optræden, natklubber, underholdningsvirksomhed. (511) Klasse 43: Hoteller, moteller, pensionater, barer, caféer, cafeterier, restauranter, selvbetjeningsrestauranter, snackbarer og kantiner (500) Bemærkninger: Mærket er registreret på baggrund af indarbejdelse. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: L.CASEI W8 (730) Indehaver: Chr. Hansen A/S, Bøge Allé 10-12, 2970 Hørsholm, Danmark (511) Klasse 01: Bakteriologiske præparater, undtagen til medicinsk og veterinær brug. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske; diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn; kosttilskud; bakteriologiske præparater til medicinsk og veterinær brug; vitamin- og mine-ralpræparater; kosttilskud og helsekost til sundhedspleje og medicinske formål. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter; æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer; kosttilskud i form af mejeriprodukter; helsekost og kosttilskud (ikke til medicinsk brug). (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, spiseis. Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næ-ringsmidler af korn, brød, konditorog konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, sauser (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 32: Øl, mineralvande og kulsyreholdige vande samt andre ikke alkoholholdige drikke; frugtdrikke og frugtsaft; saft og andre præparater til fremstilling af drikke (730) Indehaver: TECHMATE DK ApS, Brandholtvej 10, 4262 Sandved, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 09: Optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol og livredning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; databehandlingsudstyr; beskyttelsesindretninger til personlig brug mod ulykker. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 37: Reparationsvirksomhed og installationsvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DIN CO2 JÆGER (730) Indehaver: NRGi A.m.b.A, Dusager 22, 8200 Århus N, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Norsker & Co Advokater I/S, Landemærket 10, 1119 København K, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. forretningsmæssig bistand og rådgivning ved køb, salg og udnyttelse af energi af enhver art. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande, produktion, genvinding og behandling af energi, genbrug af affald. 726

17 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CITI (730) Indehaver: Citigroup Inc., a corporation of the State of Delaware, 399, Park Avenue, New York, N.Y , USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, detailhandel i form af salgsfremmende foranstaltninger af varer indenfor den finansielle sektor; salgsfremmende foranstaltninger i form af en samling af et udvalg af udbydere af finansielle tjenesteydelser, nemlig udstedelse af kreditkort og finansielle konti, så andre på en nem måde kan overskue og vælge en af disse; markedsføringsbistand inden for finansvirksomhed, forsikringsvirksomhed, investeringsvirksomhed samt bank- og kreditvirksomhed. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Østafrikas Horisonter (730) Indehaver: Bravo Tours A/S, Dalgas Plads 16, 7400 Herning, Danmark (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Træinformation (730) Indehaver: Træinformation, Lyngby Kirkestræde 14, 2800 Kongens Lyngby, Danmark (511) Klasse 41: Forlagsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Itconomy ApS under stiftelse, Borgergade 52, 6700 Esbjerg, Danmark (511) Klasse 09: Software, herunder IT-systemer og IT-værktøjer til hjælp til drift, ledelse eller administration af en forretningsvirksomhed. (511) Klasse 35: Forretningsmæssig bistand til hjælp til drift, ledelse eller administration af en forretningsvirksomhed i form af software stillet til rådighed på Internettet; indføring og systematisering af forretningsmæssige data i software systemer. (511) Klasse 42: Stillen software til rådighed på Internettet til hjælp til drift, ledelse eller administration af en forretningsvirksomhed; rådgivning vedrørende forannævnte software. (591) Farvetekst: Mærket er udført i orange og mørk grå. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BeoTime (730) Indehaver: Odense Marcipan A/S, Toldbodgade 9-19, 5000 Odense C, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 29: Konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, herunder nødder, mandler og abrikoskerner samt blandinger deraf, syltetøj, marmelader og frugtsauce (kompotter), toppings i form af frugtsauce, spiselige olier og spisefedt, herunder ermolprodukter, bageforbedringsmidler af vegetabilsk fedt. (511) Klasse 30: Brød, bagværk, kager, konditori- og konfekturevarer, råvarer i form af mandelmasse, konfektmarcipan, marcipan, nougat, chokoladetrøffel og nougattrøffel, chokolade og chokoladevarer, konfekturemasse og bagemasse baseret på sukker, mandler, nødder og abrikoskerner til bagning samt til konditori- og konfekturevarer; forblandede ingredienser, ikke indeholdt i andre klasser, til fremstilling af brød, bagværk og konditorivarer, cremepulver og creme til kager, spiselige dekorationer til kager og bagværk, spiseis, råis, toppings i form af chokolade-, nougat-, karamel- og lakridssauce, honning, sirup, gær, bagepulver, kakao og sukker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Minut-Kartofler (730) Indehaver: Kartoffel-Kompagniet A/S, Klinkvej 9, Grønbjerg, 7323 Give, Danmark (511) Klasse 31: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (730) Indehaver: Bang & Olufsen A/S, Peter Bangsvej 15, 7600 Struer, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 09: Apparater, herunder elektroniske apparater og elektriske apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; audiovisuelle apparater og instrumenter indeholdende vækkeure; enheder og anordninger til fjernstyring, herunder til fjernstyring af audiovisuelle apparater og instrymenter, multifunktionelle fjernstyringsenheder; databehandlingsudstyr og computere; optaget eller downloadable software til de førnævnte varer. (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser); ure og kronometriske instrumenter, vækkeure, elektroniske vækkeure. 727

18 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DEBEL (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: DEBEL A/S, Bronzevej 8, 8940 Randers SV, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Åboulevarden 17, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 06: Persienner af metal og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) hertil; beslag af metal til persienner og gardiner. (511) Klasse 16: Papirgardiner (511) Klasse 20: Gardiner, ikke af tekstilmateriale eller af plastic, herunder foldegardiner, rullegardiner, plisségardiner, panelgardiner og lamelgardiner; gardiner af bambus; persienner til idendørsbrug; tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til gardiner og persienner ikke af tekstilmateriale eller af plastic, ophængsanordninger til gardiner og persienner, gardinholdere (bøjler) ikke af tekstilmateriale, gardinkroge, gardinringe, gardinruller, gardinstænger, gardinskinner. (511) Klasse 21: Badeværelsestilbehør, nemlig sæbeholdere, håndklædeholdere, håndklædereoler, håndklædestativer, håndklædekroge, tandglasholdere, tandbørsteholdere, toiletpapirholdere, spejleholdere, toiletpapirbeholdere, holdere til barberbørster, opbevaringsbeholdere, spande, vasketøjsspande, toiletbørster, toiletspande, sæbeskåle, sæbedispensere, krus til bandbørster, krukker til opbevaring af vatpinde og vatroldeller. (511) Klasse 24: Gardiner af tekstilmateriale eller af plastic; tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til gardiner af tekstilmateriale eller af plastic; gardinholdere af tekstilmateriale; badeforhæng af tekstilmateriale eller af plastic. (511) Klasse 27: Bademåtter, sikkerhedsmåtter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: SOCLE DU MONDE ApS, Birk Centerpark 3, 7400 Herning, Danmark (740/750) Fuldmægtig: ADVOKATAKTIESELSKABET SØREN THYGESEN, Vestergade 2, 8600 Silkeborg, Danmark (511) Klasse 35: Udstillingsvirksomhed med kommercielle eller reklamemæssige formål. (511) Klasse 41: Kulturelle arrangementer, udstillingsvirksomhed med kulturelt eller udannelsesmæssigt sigte, herunder biennaler; udgivelsesvirksomhed. (511) Klasse 42: Grafisk designervirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver, blå og sort med hvid tekst. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: G.A. Jourde Limited, 34 Buckingham Palace Road, Suite 4, London 5W 1W 0HR, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Henrik Klimek, Hulgårdsvej 72, 2400 København NV, Danmark (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (730) Indehaver: HERNING KUNSTMUSEUM, Birk Centerpark 3, 7400 Herning, Danmark (740/750) Fuldmægtig: ADVOKATAKTIESELSKABET SØREN THYGESEN, Vestergade 2, 8600 Silkeborg, Danmark (511) Klasse 35: Udstillingsvirksomhed med kommercielle eller reklamemæssige formål. (511) Klasse 41: Kulturelle arrangementer, udstillingsvirksomhed med kulturelt eller udannelsesmæssigt sigte, herunder biennaler; udgivelsesvirksomhed. (511) Klasse 42: Grafisk designervirksomhed. 728

19 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: EL-CONSULT ApS, Engelundsvej 75, 8260 Viby J, Danmark (511) Klasse 35: Annonce-, reklame-, og markedsføringsvirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, herunder ekspansionsplanlægning, rekruttering af medarbejdere; rådgivning i forbindelse med de foranstående tjenesteydelser. (511) Klasse 36: Ejendoms- og virksomhedsmægler, herunder vurdering af forretninger (fast ejendom); forvaltning af forretninger (fast ejendom); rådgivning i forbindelse med de foranstående tjenesteydelser. (511) Klasse 37: El- og VVS installationsvirksomhed og rådgivning i forbindelse hermed. (511) Klasse 42: Videnskabelig og teknologisk rådgivning til el- og VVS branchen. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Accept Rekruttering (730) Indehaver: Accept Rekruttering v/nicholai Johannsen, Tordenskjoldsgade 26, 2. sal, 8200 Århus N, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; rekruttering af personale, forretningsmæssig rådgivning vedrørende rekruttering og afskedigelse af personale, herunder i forbindelse med genansættelse af afskedigede medarbejdere i andre virksomheder. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Louis Wolf A/S, Vodroffsvej 61, 1900 Frederiksberg C, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Henrik Klimek, Hulgårdsvej 72, 2400 København NV, Danmark (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl) af dansk oprindelse. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Abba-dabba-doo (730) Indehaver: LARNER ApS, Rungsted Bytorv 3, 2960 Rungsted Kyst, Danmark (740/750) Fuldmægtig: InNova advokatfirma, Kannikegade 18, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 30: Sushi, brød, chokolade, indbagte dejretter indeholdende fisk og grøntsager, dressinger (salt, sushi), drikke på basis af chokolade, drikke på basis af kaffe, drikke på basis af kakao, eddike, frossen yoghurt [spiseis], is, naturlig eller kunstig, iscreme, kager, pasta, ris, saucer, spiseis, te. (511) Klasse 41: Underholdning, herunder arrangering af events, festplanlægning for andre. (511) Klasse 43: Restauranter, caféer, caféterier, catering, snackbarer, udlejning af mødelokaler, restaurationsvirksomhed i form af take away. (730) Indehaver: Martin Arli v/martin Arli Hansen, Hulgårdsvej 27, 2400 København NV, Danmark (511) Klasse 41: Showforestilling (cirkus). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: e-infectio (730) Indehaver: DANSK STANDARD, Kollegievej 6, 2920 Charlottenlund, Danmark (511) Klasse 09: Computerprogrammer. (511) Klasse 16: Instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater). (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed og undervisningsvirksomhed. 729

20 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FALCK ACADEMY (730) Indehaver: Falck Danmark A/S, Falck-Huset, Polititorvet, 1780 København V, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark (511) Klasse 09: Livredningsapparater og -instrumenter; elektriske, elektroniske og nautiske apparater og instrumenter, samt apparater og instrumenter til alarm, signalering, kontrol og overvågning; apparater og instrumenter til overvågning, kontrol og sikkerhedscheck, herunder apparater og instrumenter til navigation til lokalisering af befordringsmidler og personer; apparater til optagelse, gengivelse og transmission af lyd eller billede; alarmapparater og - instrumenter, herunder brandalarmer, røg-, gas- og giftalarmer, oversvømmelsesalarmer, tyveri-, indbruds-, overfalds- og sikkerhedsalarmer; dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til førnævnte apparater; ildslukningsapparater og -instrumenter, herunder håndbetjente brandsprøjter; brandslanger; pulver- og skumbrandslukkere; nødhammere og brandstiger; udstyr til evakuering og livredning, herunder stiger, liner, tov, redningsbåde og -flåder; redningsposter; redningsveste og -bælter; brandtrapper og -ruller; redningstæpper; signalraketter; brandbeskyttende beklædning; brandbeskyttende støvler og højtemperaturhjelme; sikkerhedstøj, herunder sikkerhedsmasker, -briller og -handske, skudsikre veste; refleksbånd og reflekser til beklædning til forhindring af trafikulykker; sikkerhedsudstyr til beskyttelse af personer, immaterielle aktiver, dyr og værdigenstande mod ulykker, røg, gift, brand og oversvømmelser; detektorer, herunder røgdetektorer; røg- og gasalamer; dykkerudstyr og røgdykkerudstyr, herunder dykkerdragter og -masker; sensorer, herunder sensorer til registrering af bevægelse, lyd, røg, kemikalier og gas; signaltavler; undervisningsapparater og -instrumenter. (511) Klasse 16: Læremidler og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), kursusbøger; trykte bøger, publikationer, brochurer og foldere. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed; kurser, herunder førstehjælpskurser og kurser vedrørende forholdsregler offshore og i nødsituationer; evakueringskurser, kurser vedrørende sikring og adgangskontrol, kurser vedrørende overvågning af bygninger og rum; informations- og rådgivningsvirksomhed vedrørende førnævnte tjenesteydelser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: minimega (730) Indehaver: Minimega v/sara Andersen, Østerbyvej 10, 8310 Tranbjerg J, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, karton, gavepapir, postkort, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser, senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KNOCK 'EM DOWNS (730) Indehaver: Bayer Healthcare LLC, a Delaware limited liability company, 100 Bayer Road, Pittsburgh, Pennsylvania 15205, USA (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark (511) Klasse 09: Software til videospil. 730

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1541 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1829 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1065 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1077 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1477 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 875 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 169 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 123. årgang. 2002-05-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1967 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1393 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 01. 120. årgang. 1999-01-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 129. årgang. 2008-04-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 129. årgang. 2008-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 16. 129. årgang. 2008-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 795 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2379 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1145 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 513 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1989 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 481 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1125 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 907 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 957 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1103 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1441 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3707 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 111 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 6. 122. årgang. 2001-02-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 347 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 809 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1675 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1245 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2323 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2075 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 453 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 611 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1547 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 27. 123. årgang. 2002-07-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2767 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 128. årgang. 2007-10-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 128. årgang. 2007-10-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 128. årgang. 2007-10-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1791 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 493 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 667 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2887 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2609 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1013 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1539 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 4. 122. årgang. 2001-01-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 203 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1233 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1921 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 397 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 129. årgang. 2008-03-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 129. årgang. 2008-03-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 129. årgang. 2008-03-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 585 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1933 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 603 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 42. 123. årgang. 2002-10-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3881 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2049 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 237 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2851 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 265 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 131. årgang. 2010-07-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 131. årgang. 2010-07-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 131. årgang. 2010-07-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1199 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1885 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 653 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1633 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 825 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 131. årgang. 2010-06-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 131. årgang. 2010-06-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 131. årgang. 2010-06-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 969 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 45. 132. årgang. 2011-11-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 45. 132. årgang. 2011-11-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 45. 132. årgang. 2011-11-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1753 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 125. årgang. 2004-09-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 125. årgang. 2004-09-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 125. årgang. 2004-09-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1991 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2053 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 9. 123. årgang. 2002-02-27 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 821 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1719 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 557 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1241 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2523 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 699 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2229 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1269 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 133. årgang. 2012-03-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 133. årgang. 2012-03-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 133. årgang. 2012-03-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 417 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 619 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 48. 123. årgang. 2002-11-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 4303 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 131. årgang. 2010-03-31 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 131. årgang. 2010-03-31 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 131. årgang. 2010-03-31 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 391 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2349 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 132. årgang. 2011-09-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 132. årgang. 2011-09-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 132. årgang. 2011-09-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1429 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 126. årgang. 2005-02-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 126. årgang. 2005-02-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 05. 126. årgang. 2005-02-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 251 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 50. 128. årgang. 2007-12-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 50. 128. årgang. 2007-12-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 50. 128. årgang. 2007-12-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2319 Omtryk af tidligere

Læs mere