Å r s b e r e t n i n g

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Å r s b e r e t n i n g"

Transkript

1 D E T K G L B I B Å r s b e r e t n i n g L I O T E K 2008

2

3 årsberetning 2008

4 KOLOFON Årsberetning 2008 er baseret på bidrag fra Det Kongelige Biblioteks afdelinger og er redigeret af Lone Ømann Summary er oversat af Vibeke Cranfield Forsidemotiv I forbindelse med et projekt om Ungdomskultur og mangfoldighed indsamlede Dansk Folkemindesamling i 2008 under de voldsomme uroligheder ved rydningen af Ungdomshuset, Jagtvej 69 i København vidnesbyrd til dokumentation af de unges egen opfattelse af begivenhederne, bl.a. i form af mobiltelefonfotos, sms-kæder m.m. Dette dokumentationsmateriale er for helhedens skyld suppleret med professionelt billedmateriale fra pressefotografer, som var på stedet. Forsidebilledet er fra Fuglebakken station på Borups Alle på et tidspunkt, hvor politiet havde spærret alle flugtveje. Dansk Folkemindesamling, der beskæftiger sig med alle befolkningsgruppers kultur i fortid og nutid, blev i 2008 en del af Det Kongelige Bibliotek (Polfoto) Bagsidemotiv Det Kongelige Bibliotek viste udstillingen Everything you can think of is true Udstillingen viste skitser og skitsebøger fra 1600-tallet til det 20. århundrede, fra det kendte til det ukendte og fra det sublime til det inter essante, tilrettelagt af den internationalt anerkendte multikunstner Robert Wilson her i landet bl.a. husket for opsætningen af Büchners drama Woyzeck med musik af Tom Waits på Betty Nansen Teatret 2000 Konceptdesign: Layout og produktion: Papir: Foto: Oplag: Kontrapunkt a/s Phoenix Design Aid A/S, ISO miljøcertificeret Papiret er officielt miljøgodkendt PEFC papir og trykt med planteoliefarve uden opløsningsmidler. PEFC er et internationalt bæredygtighedsmærke der garanterer at træet kommer fra bæredygtigt skovbrug, hvor der er taget hensyn til miljø, biodiversitet samt skovbrugernes socioøkonomiske forhold. Det opfylder de i ISO 9706: 1994 fastsatte krav til langtidsholdbart papir. Alle fotos er taget af Fotografisk Atelier, Det Kongelige Bibliotek, ved Karsten Bundgaard, medmindre andet angives Det Kongelige Bibliotek Postboks København K Tlf: eks. ISBN: ISSN:

5 INDHOLD FORORD FOKUS: FOKUS: Det hybride bibliotek 14 Sponsorering, fondsstøtte og institutionssamarbejde 18 Officielle besøg på Det Kongelige Bibliotek 2008 NATIONALBIBLIOTEKET FOKUS: FOKUS: FOKUS: FOKUS: FOKUS: FOKUS: FOKUS: FOKUS: FOKUS: FOKUS: FOKUS: KØBENHAVNS UNIVERSITETSBIBLIOTEK FOKUS: FOKUS: 20 Nationalbibliotekets opgaver, ydelser og materialeanskaffelsesbevillingen 26 Europeana 27 KulturPerler. Den Digitaliserede Kulturarv 30 Nationalbibliografien 33 Nationalbibliotekets brugertilfredshedsundersøgelse 35 Pligtafleveringsafdelingen 38 Håndskriftafdelingen 43 Kort- og Billedafdelingen 48 Musik- og Teaterafdelingen 53 Carl Nielsen Udgaven 55 Jazzsamlinger 57 Orientalsk og Judaistisk Afdeling 60 David Simonsens samlinger på vej ud i verden 62 Dansk Folkemindesamling 65 Er traditioner gamle eller nye? 68 Bevaringsafdelingen 71 Nye magasiner til Det Kongelige Bibliotek på Amager 74 Digital Bevaring 76 Landing pages for samlingsbeskrivelser 77 Kulturafdelingen 84 Students only! 86 Forskningsafdelingen 94 Ny forskningsplan Universitetsbibliotekets opgaver 98 KUBIS-aftalen 100 Københavns Universitetsbibliotek for Det Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakultet (Nørre Allé) 102 Nyt studiemiljø på Nørre Allé 3

6 FOKUS: FOKUS: FOKUS: 104 Københavns Universitetsbibliotek for Det Humanistiske Fakultet (Amager) 106 Nyt humanistisk fakultetsbibliotek på Amager 108 Københavns Universitetsbibliotek for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og Jura (Fiolstræde) 110 Københavns Universitetsbiblioteks emnedatapolitik historisk belyst 112 Københavns Universitetsbiblioteks fælles aktiviteter (Slotsholmen/ Diamanten) 115 Evaluering af Københavns Universitetsbibliotek INDHOLD FÆLLESOMRÅDET FOKUS: FOKUS: FOKUS: FOKUS: MEDARBEJDERFORENINGER STATISTIK RÅD & UDVALG PUBLIKATIONER MEDARBEJDERE SUMMARY 117 It-afdelingen 119 PRIMO nyt og visionært søgesystem 121 Afdelingen for Digital Udvikling og Produktion 125 Nye muligheder for forskere med ebøger on demand, EOD 127 Administrationsafdelingen 132 Beskatning af statens ejendomme 134 Teknikområdet 138 Sikringsplan på Det Kongelige Bibliotek 140 Regnskab for bog- og materialeanskaffelser 142 Personalia 143 Personaleforeningen 144 Kunstforeningen

7 FORORD Forord Af direktør Erland Kolding Nielsen Året 2008 har været et forrygende år for Det Kongelige Bibliotek både som Københavns Universitetsbibliotek (grundlagt 1482) og Danmarks Nationalbibliotek (grundlagt 1648). D. 10. september fik vi ny kulturminister. Carina Christensen (K) er den 9. kulturminister i min embedstid, heraf den 5. kvinde på posten, og den hidtil yngste af dem alle. Ministeren besøgte os første gang d. 10. november og fik bl.a. en forevisning af nogle af vore største skatte. D. 1. oktober udvidedes direktionen med en ny vicedirektør med ansvar for Det Kongelige Biblioteks udvikling og drift på området digital infrastruktur, formidling og udvikling. Den nye vicedirektør, ph.d. Birte Christensen-Dalsgaard, der kom fra en stilling som udviklingschef på Statsbiblioteket, får som områdechef for DIS, Digital Infrastruktur og Service, til opgave at lede og udvikle strategi og organisation for IKT-understøttelsen af bibliotekets udvikling i retning af en til enhver tid moderne brugerrettet informations- og kulturvirksomhed. Store fysiske forandringer Det forgangne år har set de største fysiske forandringer siden Et nyt universitetsbibliotek på Amager er indviet, et gammelt forladt, to nye magasiner Amagers etape 2 og det nye nitratmagasin i St. Dyrehave i Nordsjælland er taget i brug, et andet Lundtofte er rømmet. I alt er der med 43 hyldekilometer ikke siden 1997 flyttet så meget rundt som i Dertil er universitetsbiblioteket på Nørre Allé ombygget for at udvide og forbedre studiemiljø og -kapacitet. Det Kongelige Bibliotek omfatter nu fire betjeningssteder og magasiner i syv byg- I 2008 tiltrådte ny it-vicedirektør Birte Christensen-Dalsgård. Det Kongelige Biblioteks direktion består fra 2008 (fra venstre mod højre) af vicedirektør, Nationalbiblioteket Steen Bille Larsen, vicedirektør, administrationschef Bodil Henriksen, direktør, chef for Det Kongelige Bibliotek Erland Kolding Nielsen, vicedirektør, udviklingschef for It-området Birte Christensen-Dalsgård og vicedirektør, Universitetsbiblioteket Michael Cotta-Schønberg 5

8 ningskomplekser på Slotsholmen, i Fiolstræde, på Nørre Allé, på Amager, i Vestindisk Pakhus, på Lergravsvej og i St. Dyrehave og i forhold til situationen ved min tiltræden 1986, indvielsen af Amagermagasinets etape 1 i 1997 og fusionen med det naturvidenskabelige og medicinske universitetsbibliotek i 2005 er der tale om klare forbedringer. KUBIS med systemkonsolidering Lige før jul 2007 underskrev rektor for Københavns Universitet, professor Ralf Hemmingsen, og jeg den skelsættende aftale om etableringen af KUBIS, Københavns Universitets Biblioteks- og Informationsservice, og d. 29. januar 2008 blev KUBIS holdt over dåben ved en morgenfestlighed i Universitetets Festsal på Frue Plads med taler af rektor, universitetsbibliotekaren og undertegnede i. KUBIS er ikke en ny, selvstændig institution, men en ny samarbejdsorganisation mellem to uafhængige institutioner, Københavns Universitet og Det Kongelige Bibliotek, med hvert deres bidrag. Den ledes af universitetsbibliotekaren, som fra 2008 har ansættelse ved begge institutioner, og den omfatter nu stort set alle de biblioteker, der i dag betjener universitetet, heriblandt Københavns Universitetsbibliotek som en del af Det Kongelige Bibliotek. De samlede udgifter inkl. indirekte udgifter for KUBISbibliotekerne under ét ligger på ca. 250 mio. kr. årligt, så det er i både betjeningsmæssig og økonomisk henseende en ny, stor og meget tungtvejende universitetsbibliotekskonstruktion i Danmark. Den helt store opgave, som KUBIS i samarbejde med IT-området har taget fat på, er konsolideringen af alle universitetets online biblioteks- og udlånssystemer i Det Kongelige Biblioteks fælles system. Dette indebærer, i Se Magasin fra Det Kongelige Bibliotek, 21. årgang, nr. 1, marts 2008, s. 63f., og nr. 2, juni 2008, ss at alle universitetssamlinger bliver søgbare via Rex, at bøger kan lånes ud på tværs af alle fakultetsbiblioteker, og at alle licenser bliver tilgængelige for alle universitetsbrugere. Det første bibliotek er allerede inde, nemlig Det Farmaceutiske Fakultetsbibliotek, og dette har medført en mærkbar forøgelse af udlånet fra fakultetsbibliotekets samlinger. Der kan ikke være tvivl om, at denne systemkonsolidering får afgørende betydning for biblioteksbetjeningen af universitetet. International evaluering For første gang i Det Kongelige Biblioteks historie er der gennemført en international evaluering af dele af bibliotekets tjenester, idet Københavns Universitetsbibliotek har gennemgået en evaluering, der omfattede universitetsbibliotekets mål og målopfyldelse, produktion, ressourceanvendelse og kvalitet. Åbningen af det nye Humanistiske Fakultetsbibliotek D. 10. september 2008 indviedes officielt det nye Humanistiske Fakultetsbibliotek på Amager (Søndre Campus). Kulturminister Brian Mikkelsen var forhindret i at deltage, da han samtidig med åbningen måtte overdrage Kulturministeriet til sin efterfølger Carina Christensen. Der var tale om en festlig åbning, hvor Københavns Universitets rektor, Ralf Hemmingsen, Det Humanistiske Fakultets dekan, Kirsten Refsing, og arkitekt Stig Mikkelsen fra Dissing+Weitling Arkitektfirma talte. I min egen tale kunne jeg understrege, at selv om vi som universitetsbibliotek har en over 500 år lang historie, hører det til sjældenhederne, at vi kan tage et helt nyt universitetsbibliotek i brug. Faktisk er det kun den fjerde, store universitetsbiblioteksbygning i tidens løb, bygget til formålet. Biblioteket ved Rundetårn over Trinitatis kirke fra 1652 var den første, arkitekt J. D. Herholdts bygning i Fiolstræde fra 1861 FORORD 6

9 FORORD den anden, og arkitekt Kristian Varmings på Nørre Fælled fra 1938 til betjeningen af universitetets Natur- og Lægevidenskabelige Fakulteter dengang kaldet Universitetsbibliotekets 2. afdeling den tredje og sidste før åbningen af det nye Humanistiske Fakultetsbibliotek i Njalsgade. De nye magasiner i tilknytning til Universitetsbiblioteket er de mest moderne, Det Kongelige Bibliotek nogensinde har rådet over. De er indrettet med kompaktreoler og kan rumme ca. 28 hyldekilometer, således at bygningen nu i alt rummer 73 hyldekilometer. En mindre del af de nye magasiner er indrettet som kolde magasiner (med en gennemsnitlig temperatur på 2º C) til opbevaring af særligt fotografier og andre av-materialer m.v. Den resterende del af de nye magasiner er kølige magasiner (gennemsnitlig temperatur på 12º C). Luften i magasinerne renses for stoffer og partikler, som kan være skadelige for bøger og andre materialer. Der er installeret et Very Early Smoke Detection-alarmsystem, som kan opdage en brand meget tidligt, og i stedet for et traditionelt sprinklersystem, som forårsager store vandskader på materialerne, er der installeret et nitrogen/vandtåge anlæg, hvor ild hæmmes ved indpumpning af gasarten nitrogen og fint forstøvet vand. Det er, efter hvad vi har fået oplyst, det første anlæg af sin art i Nordeuropa. Med dette arbejde er der også sat en milepæl i bibliotekets magasinhistorie. På områderne brandsikring og klima, flytteplanlægning, målrettet emballering af særligt skrøbeligt materiale i flyttesamlinger, støvsugning i flyttesamlinger og flyttefirmaernes skånsomme håndtering af samlingerne brydes afgørende med normer i bibliotekets tidligere flytteprojekter. Indretning af magasinet og hele flytteprocessen peger fremad, og der er sat en ny målestok for, hvordan man skal indrette nye magasiner og flytte de samlinger, biblioteket har ansvaret for at bevare. Masseafsyringsudvalgets endelige rapport december 2008 I december afleverede en arbejdsgruppe vedrørende masseafsyring af papir under Kulturministeriet, der i 2004 blev nedsat i Biblioteksstyrelsens regi, en spændende og på flere punkter banebrydende rapport med titlen Bevaring af papir i de statslige samlinger. Rapporten er endnu en udløber af Kulturministeriets store Udredning om bevaring af kulturarven fra 2003, som også dannede grundlag for kulturinstitutionernes målrettede særbevillinger til bevaringsformål. Sikring Det Kongelige Bibliotek har påtaget sig fortsat at styre, varetage og bidrage til at udvikle sikringsarbejdet i Europa, og British Library arrangerede i samarbejde med LIBER og Det Kongelige Bibliotek den 3. europæiske Conference on Library Security i London i maj, der gav et indgående indblik i den internationale udvikling på området, herunder udviklingen i trusselsbilledet. Digitalisering Årets formidlingsindsats har bl.a. været koncentreret om digitaliseringsinitiativer, som kan øge benyttelsen af bibliotekets digitale samlinger via danske og internationale portaler. Målet er naturligvis en stigning i benyttelsen af de digitale samlinger og tilsvarende aflastning af de fysiske, og indsatsen har været koncentreret om initiativer, som understøtter dette mål. Blandt årets mange digitaliseringsprojekter skal fremhæves portalerne med de politiske partiers programmer og andre partipolitiske skrifter og Daells Varehus kataloger fra , der begge er blevet til på grundlag af den nationale Småtrykssamling. En privat donation har muliggjort, at overrabbiner David Simon 7

10 sens håndskrifter og brevsamling fra Orientalsk og Judaistisk Afdeling nu kan digitaliseres. National beskrivelse og fortegnelse over digitaliserede ressourcer og samlinger i Danmark I begyndelsen af 2009 giver Det Kongelige Bibliotek via sin hjemmeside,»www. kulturperler.kb.dk«adgang for hele Danmark til en helt ny digital, nationalbibliografisk tjeneste, der beskriver og registrerer den digitaliserede kulturarv, dvs. ressourcer og samlinger af alle arter, efterhånden som disse retrodigitaliseres. Tjenesten, der har fået titlen KulturPerler, er tværsektoriel og -institutionel og omfatter i princippet alt, hvad der er retrodigitaliseret i Danmark af både biblioteker, arkiver, museer og andre institutioner, f.eks. Det danske Sprog- og Litteraturselskab, Kort- og Matrikelstyrelsen og Danmarks Radio. Det er os bekendt den første af sin art internationalt set, og konceptet har allerede vakt interesse i udlandet. KulturPerler sigter på at give både et overblik over digitaliseringssituationen i Danmark og systematiske, faktuelle oplysninger om de enkelte digitaliserede ressourcer. En sådan tjeneste, der kan give såvel overblik som systematiske oplysninger om den enkelte digitaliserede samling, har hidtil ikke fandtes og falder uden for rammerne af de eksisterende nationalbibliografiske fortegnelser, biblioteks-, museums- og andre institutionskataloger. Den skal være instrumentet til at følge med i udviklingen af digitaliseringssituationen i Danmark, der i de forløbne år har fået flere betegnelser i den offentlige debat, f.eks. dansk på nettet, kulturarven på nettet m.v. Carl Nielsen Udgavens afslutning Med udgangen af marts 2009 afsluttes Carl Nielsen Udgaven, det hidtil største musikvidenskabelige forsknings- og udgivelsesprojekt i dansk videnskabshistorie såvel som i Det Kongelige Biblioteks egen historie. 35 nummererede bind i forskellige foliostørrelser, ca. 50 i alt med alle varianter, til en pris af ca. 43 mio. kr. over årene, hvoraf ca. 40 % er betalt af Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat og næsten en snes fonde. Det har taget 14 år, 9 måneder og 3 uger, fra jeg i juni 1993 blev ringet op af den daværende kontorchef for ministeriets Kulturbevaringskontor på kulturminister Jytte Hildens vegne og bedt om at planlægge og sætte en sådan udgave i gang. Det er vistnok rekord i musikhistorien, og årsagen ligger ud over finansieringen i, at Udgaven fra første færd har været bestykket med både en gruppe fremragende medarbejdere med stor faglig kompetence og et engagement, der har sikret både kontinuitet og arbejdsstabilitet, en bestyrelse, senere redaktionsråd, der har sikret konsensus om opgaven i et ellers konfliktfyldt miljø, og sidst, men ikke mindst siden 1997 en fremragende leder, der har kunnet planlægge, styre og gennemføre opgaven, således at der aldrig har været virkelig tvivl om, at opgaven blev fuldført til tiden og inden for budgettet. Studenterklub og international forfatterscene På kulturområdet har to nye initiativer, en kulturel studenterklub Students Only, der på fem måneder har fået medlemmer, og litteraturformidlingsinitiativet International Forfatterscene, der har samlet tilhørere til de første seks arrangementer, i samarbejde med en række forlag og sponsorer igen sat en ny dagsorden for Nationalbibliotekets kulturformidling. Besøgstallet til bibliotekets udstillinger er mere end fordoblet til over eller det højeste tal siden E-bøger Udviklingen af digitale tidsskrifter i dag så fremskreden, at trykte, i hvert fald videnska- FORORD 8

11 FORORD belige, tidsskrifter snart vil være en saga blot. Det interessante bliver nu, om en tilsvarende udvikling vil finde sted på bogområdet. Millioner af aktuelle tidsskriftartikler findes allerede og mange kun i digital udgave, men på monografiområdet er der endnu kun tale om mindre end moderne bøger, hvorimod det går hurtigt med retrodigitaliseringen af ældre. Erhvervelse af hele den engelske nationallitteratur før 1800 I 1998 udkom det danske bidrag til kæmpeværket Handbuch deutscher historischer Buchbestände in Europa som i Danmark kaldtes Fabianprojektet hvori samlingerne især af udenlandsk proveniens i landets største og ældste biblioteker blev beskrevet og analyseret på en i forhold til både hidtidig katalogiserings- og vejviserpraksis ny og banebrydende måde ii. Af optællingen fremgik, at af Det Kongelige Biblioteks Udenlandske Ældre Samling på ca bind er 52 % af bestanden før år 1900 på tysk (oven i købet svagt stigende fra det 16. til det 19. århundrede), af Universitetsbibliotekets 1. afdelings tilsvarende knap bind 48 %, af Universitetsbibliotekets 2. afdeling/danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Biblioteks bind 52 % ligeledes på tysk (alle dele er i dag samlet i Det Kongelige Bibliotek). Da både fransk, spansk og italiensk også er rigt repræsenteret, er der ingen tvivl om, at de ældre samlinger før 1900 har slagside til fordel for de kontinentaleuropæiske sprog, hvilket der dog på den anden side historisk set ikke er noget mærkeligt i, Danmarks historie, ii Handbuch deutscher historischer Buchbestände in Europa. Eine Übersicht über Sammlungen in ausgewählten Bibliotheken. Herausgegeben von Bernhard Fabian. Band 7.1: Dänemark. Bearbeitet von Jakob Grønbæk. Redaktion Simoné Okaj-Braun und Claudia Blum. [Vorwort: Bernhard Fabian. Geleitwort: Erland Kolding Nielsen]. Hildesheim, Zürich, New York: Olms- Weidmann, 1998, ss position og orientering gennem tiden taget i betragtning. Derfor er det en meget værdifuld forøgelse af både samlingernes indhold, bredde og forskningsværdi, at Det Kongelige Bibliotek med støtte fra Københavns Universitet og en fond i 2008 som det eneste bibliotek i Danmark har erhvervet de to i princippet fuldstændige, retrodigitaliserede samlinger af bøger på engelsk: Early English Books Online (EEBO) og Eighteenth Century Collection Online (ECCO). Samlet set omfatter de over titler publiceret mellem 1473 og år 1800, dvs. så godt som al engelsk litteratur før 1800 (inkl. engelsk litteratur trykt uden for England), svarende til, hvad der findes i Bibliotheca Danica eller Danske Samlingers 1. samling for Danmark. Denne anskaffelse omend i digital udgave må være den største enkeltanskaffelse til noget bibliotek i Danmark nogensinde! Katalogposter på alle disse bøger er nu indlagt i REX, kan ses digitalt og printes fysisk i pdf-format, dvs. så tæt på originaludseendet som muligt. Fra ECCO er der i 2008 downloadet over titler eller dele af disse, og fra EEBO, som først har været tilgængelig på titelniveau fra maj 2008, allerede knap titler et imponerende tal i betragtning af, at det drejer sig om tekster fra det 15., 16. og 17. århundrede. Et middelalderhåndskrift dukker op efter 500 år I Håndskriftafdelingen befinder sig under katalogbetegnelsen Thott 568 folio et burgundisk pragthåndskrift på pergament fra ca indeholdende en del af en middelalderlig universalkrønike af Jean Mansel de Hesdin (1400/ /74) med titlen Fleur des histoires. På ryggen er i 1700-tallet skrevet Histoire très ancienne de France manuscripte, og bindet indeholder den 9

12 del af Mansels verdenshistorie, der går fra kejser Domitian (81-96) til kong Karl VI af Frankrig ( ). Hele værket har været i tre eller fire bind. Mansels krønike kendes i dag i to versioner fra omkring 60 manuskripter, hvoraf mange består af flere bind, men hvoraf også nogle kun er bevaret i et enkelt bind. Håndskriftet kom til Det Kongelige Bibliotek i 1787 som testamentarisk gave sammen med mange andre rigt illuminerede franske håndskrifter i greve Otto Thotts håndskriftsamling på ca håndskrifter efter dennes død i Thott havde selv erhvervet det efter den store engelske samler Robert Harley (d. 1724) og hans søn Edward Harley (d. 1741). Håndskriftet er indbundet i det, som på Det Kongelige Bibliotek kaldes et typisk Harley-bind: rød maroquin med gulddekoration. Vi ved i dag, at håndskriftet, som Thott-håndskriftet er en del af, blev til i den belgiske by Brügge, lavet for adelsmanden Philippe de Hornes ( ), der var den berømte hertug af Burgund, Karl den Dristiges (d. 1477) hærchef. Karl den Dristiges fader, Karl den Gode, havde opbygget et stort bibliotek, og mange burgundiske adelsmænd fulgte denne mode op og anlagde egne samlinger af luksushåndskrifter, fortrinsvis med oversættelser af oldtidshistorikere, historiske romaner og nyskrevne krøniker med proburgundisk tendens. For tre år siden dukkede en franskmand op med et andet håndskrift, erhvervet på auktion i Frankrig, som han mente måtte høre sammen med Thott 568 fol. Han ville derfor gerne erhverve dette! Håndskriftafdelingen gik i gang med at forske i sagen og kom til det resultat, at franskmanden virkelig havde ret, hvilket siden i den årgang af årbogen Fund og Forskning i Det Kongelige Biblioteks samlinger, der udkom i december 2008, er blevet bevist af en belgisk ekspert på området. Vi måtte naturligvis afslå hans andragende, der i stedet blev vendt om, og accepteret af ejeren. Håndskriftet repræsenterer Det Kongelige Biblioteks seneste og siden 2. verdenskrig største middelalderhåndskriftserhvervelse. Ud fra den omtalte baggrundshistorie er den ikke bare usædvanlig, men ganske unik, ja fantastisk i ordets sande og ikke superlativiske betydning. Og tak På såvel anskaffelses-, forsknings- som kulturområderne har Det Kongelige Bibliotek i 2008 modtaget en støtte fra gamle og nye samarbejdspartnere, fonde, sponsorer og enkeltpersoner, der aldrig har været større. De er alle omtalt på de følgende sider. Jeg skal afslutningsvis bringe alle en stor tak herfor. FORORD 10

13 Udlån ialt udlån heraf: hjemlån m.m fotokopier og fotografier institutlån Kbhvns Univ læsesalslån elektroniske lån ialt udlån heraf: hjemlån m.m fotokopier og fotografier institutlån Kbhvns Univ læsesalslån elektroniske lån Benyttelse: aktive lånere forespørgsler (basal vejledning) aktive lånere forespørgsler (basal vejledning) DET HYBRIDE BIBLIOTEK Det hybride bibliotek Et af de helt afgørende mål for Det Kongelige Bibliotek er i videst mulige omfang at udnytte it-teknologien til at fremme udviklingen af det digitale bibliotek. Den direkte adgang til information via et enkelt klik letter brugerens adgang, fremmer udnyttelsen af samlingerne og effektiviserer samlingsforvaltningen og formidlingsarbejdet. Benyttelsen af de elektroniske samlinger gør det muligt for brugerne at få adgang til relevant information døgnet rundt. Informationsteknologien skal desuden udnyttes til at stille de fysiske samlinger til rådighed på måder, som gør benyttelsen af dem mest rationel og lettest for brugerne. Hybridfaktoren er et udtryk for hvor langt biblioteket er i at udvikle det digitale bibliotek, dvs. den elektroniske benyttelses andel af den samlede benyttelse. Målet er, at hybridfaktoren skal være stigende, samtidig med at der skal ske en stigning i den samlede benyttelse. I tabellen Konventionelle udlån og e-lån, belyses udviklingen i elektroniske lån i forhold til de konventionelle i perioden 2004 til Ved elektroniske lån (e-lån) forstås downloads af digitale ressourcer, som biblioteket selv har udviklet, erhvervet eller anskaffet licens til. Tallene fra 2004 og 2005 er summen af udlån på det tidligere Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek og Det Kongelige Bibliotek før fusionen. Som det fremgår, er antallet af udlån i 2008 i fortsat stigning med en hybridfaktor, der er steget til 89. For såvel de to tidligere institutioner som for den nye sammenlagte gælder, at væksten især ligger på elektroniske lån, mens konventionelle lån falder med forstærket tendens, dog med den forskel at faldet i fysiske udlån især er sket inden for de naturog lægevidenskabelige fag. Nedgangen i de fysiske lån afspejler den generelle udvikling på området, hvor især trykte tidsskrifter erstattes af elektronisk benyttelse. Det kan i forlængelse af det stigende elektroniske udlån oplyses, at også antallet af søgninger i databaser steg i 2008 i forhold til året før. I 2008 blev der registreret søgninger i bibliotekets databaser, hvilket er 29,7 % flere end Biblioteket abonnerer på mange elektroniske ressourcer og gennemfører selv digitaliseringsprojekter. Lånemønstre og øvrige Konventionelle udlån og e-lån *) Udlån (1.000) Konventionelle lån eks. fornyelser E-lån Total primærlån Hybridfaktor (e-lån af total) 76% 81% 83% 84% 89% *) Tallene fra 2004 til 2005 dækker de to tidligere institutioners udlånstal, mens tallene for 2006 til 2008 gælder for den nye fælles institution. 11

14 benyttelsesmønstre er som følge heraf under kraftig forandring. De elektroniske lån er det mest dynamiske område og udgør som nævnt nu 89 % af de samlede lån. Sammensætningen af de elektroniske lån ses i tabellen Sammensætningen af elektroniske udlån. Licensbelagte ressourcer udgør den største del af benyttelsen, som atter er steget i 2008, nemlig fra downloads (2007) til (2008), hvilket er en stigning på 22,3 %. Også bibliotekets egne digitaliseringer, Digitale noder, Den Nationale Billedbase, Portrætbasen, Arkiv for Dansk Litteratur, Poma web-site og øvrige digitaliserede værker, udgør en substantiel del af benyttelsen, nemlig i alt downloads i forhold til downloads i 2007 eller en stigning på 58 %. Et af de nyeste tilbud på internettet er Daells Varehus kataloger, som publiceredes i slutningen af 2008 og resulterede i downloads på få måneder. Et andet mål for udviklingen af det digitale bibliotek er forholdet (ratioen) mellem fysiske besøg og besøg på bibliotekets web. Målet er en markant forøgelse i benyttelsen af bibliotekets elektroniske formidlingstilbud, uden at det nødvendigvis indebærer et stort fald i de fysiske besøg på bibliotekets fire betjeningssteder. I tabellen Besøgende på www og ved fysisk fremmøde er udviklingen i antallet af besøgende på bibliotekets hjemmeside sammenholdt med besøg på bibliotekets fire betjeningssteder (fysiske besøg). Biblioteket har i 2008 satset på forbedringer af den fysiske biblioteksservice med bl.a. udvidede åbningstider og et forøget antal læsepladser på betjeningsstederne. For biblioteket som helhed har der været en stigning i antal besøg på 6,2 %. Det er især på de tre betjeningssteder, som er rettet mod betjeningen af Københavns Universitet, at der har været en stigning. På Fakultetsbiblioteket for Humaniora (Amager) steg besøgstallet 18,8 %. På Fakultetsbiblioteket for Natur- og Sundhedsvidenskab (Nørre Allé) steg besøgstallet 8,1 % og på Fakultetsbiblioteket for Samfundsvidenskaber (Fiolstræde) steg besøgstallet 5,9 %. Især er stigningen i besøgstallet på Fakultetsbiblioteket for Humaniora (Amager) udtryk for, at flere års nedgang er vendt. Det hænger sammen med, at der i maj 2008 åbnede en helt ny bygning med en betragtelig udvidelse af antal læsepladser. En forventning om, at dette ville føre til en stigning i besøgstallet, er blevet DET HYBRIDE BIBLIOTEK Sammensætningen af elektroniske udlån *) Licensbelagte ressourcer Nationale Billedbase og Portrætbasen Arkiv for Dansk Litteratur Digitale noder Poma web-site Tekster m.m. på KBs www I alt *) Tallene fra 2004 til 2005 dækker de to tidligere institutioners udlånstal, mens tallene for 2006 til 2008 gælder for den nye fælles institution 12

15 DET HYBRIDE BIBLIOTEK Besøgende på www og ved fysisk fremmøde indfriet. Samlet set er de fysiske besøg steget fra besøgende i 2007 til i Der er også en stigning i de elektroniske besøg, fra besøgende i 2007 til i Da stigningen i de fysiske besøg er størst, er hybridfaktoren (ratioen) fortsat 4,6. Der er således to mål, som er opfyldt på en gang i Dels er de elektroniske besøg steget, dels er benyttelsen af de nye publikumsfaciliteter, som stilles til rådighed på betjeningsstederne for universitetsbiblioteksopgaven steget. Åbningstiderne i 2008 var følgende: På Slotsholmen har den store forskerlæsesal, Læsesal Vest, en ugentlig åbningstid på 68 timer, mandag - fredag 9-21 og lørdag Centerlæsesalene er åbne 35 timer om ugen, mandag - fredag 10-17, dog onsdag Udlånet er åbent mandag - fredag 9-18, lørdag Informationen er åben fra Besøg på hjemmeside Fysiske besøg I alt Hybridfaktor (ratio) for e-besøg 3,7 4,4 5,1 4,6 4,6 * Tallene fra 2004 til 2005 dækker de to tidligere institutioners udlånstal, mens tallene for 2006 til 2008 gælder for den nye fælles institution mandag - fredag. Studie-, avis- og tidsskriftlæsesalen, Læsesal Øst samt Læsesal Nord er åben mandag - fredag 9-21 samt lørdag Den Sorte Diamant er åben mandag - lørdag fra kl. 8 indtil sen aften med mange tilbud, såsom udstillinger, foredrag, koncerter, Diamantboghandlen, restaurant søren k og café øieblikket. For de tre betjeningssteder, som direkte betjener Københavns Universitet var åbningstiderne således: Det Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakultetsbibliotek (Nørre Allé): Mandag - torsdag 8-22, fredag 8-18, lørdag og søndag Informationen åbent fra 9-20 mandag - torsdag, samt fredag Udlånet åbent mandag - torsdag 8-22, fredag 8-18; lørdag og søndag med begrænset betjening. Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek (Fiolstræde): Mandag - torsdag 9-19, fredag Det Humanistiske Fakultetsbibliotek (Amager) mandag - torsdag 9-19, fredag

16 FOKUS Sponsorering, fondsstøtte og institutionssamarbejde Af direktør Erland Kolding Nielsen Det Kongelige Bibliotek retter en varm tak til følgende sponsorer, fonde, institutioner, virksomheder og private for engageret samarbejde og støtte i 2008: A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal: Afholdelse af den 23. Internationale Konference om Kartografiens Historie i juli 2009 på Det Kongelige Bibliotek Augustinus Fonden: Udstilling om den danske socialreformator og fotograf Jacob A. Riis Trykning af Elisabeth Fabritius: Anna Anchers Pasteller Kritisk-videnskabelig udgave af Rued Langgaards 1. Symfoni ved Bendt Viinholt Nielsen Beckett-Fonden: Trykning af Elisabeth Fabritius: Anna Anchers Pasteller Støtte til Museet for Dansk Bladtegning Bodil Elling: Restaurering af udvalgte børnebøger fra Danske Samlinger i Det Kongelige Bibliotek i Bevar Bogen-projektet Bikubenfonden: Udstilling om den danske socialreformator og fotograf Jacob A. Riis Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat: Carl Nielsen Brevudgaven. Drift og publikationsstøtte Carl Nielsen Udgaven. Fortsat driftsstøtte SPONSORERING Bodil Elling, pensioneret lærerinde og bibliotekar fra Århus, har sponsoreret restaureringen af et udvalg af gamle børnebøger. Hun besøgte 27. maj Det Kongelige Bibliotek og underskrev sponsoreringskontrakten og fik forevist de børnebøger, hun har bekostet restaureringen af. Fra venstre ses konserveringstekniker Inger Hoby, Bodil Elling og direktionskonsulent Anette Faaborg, som varetager projektet Bevar Bogen 14

17 4. oktober 2008 fejredes 100- året for komponisten Herman D. Koppels fødsel. Bag det stort anlagte koncertarrangement i Dronningesalen stod anden og tredje generation af familien Koppel, og der medvirkede en lang række musikere og ensembler. Fra venstre komponist og musiker Anders Koppel, søn af Herman D. Koppel og Herman D. Koppels børnebørn, sangerinden Marie Carmen Koppel og musikeren Benjamin Koppel, her fotograferet under forberedelserne i Diamanten SPONSORERING Fejring af Carl Nielsen Udgavens afslutning 2009, herunder international markedsføring af udgaven, udstillingen Carl Nielsen et stridens æble, koncerter og publikationer Bronzekopi af Anne Marie Carl-Nielsens skulptur Havfrue til opstilling på havnefronten ved Diamanten Trykning af monografi om Carl Nielsens sange ved Anne-Marie Reynolds Carlsbergfondet: Katalogisering til COMDC, Catalogue of Oriental Manuscripts in Danish Collections, vol 7.1 Forskningsstipendiat Morten Møllers forskningsprojekt, en biografi om Børge Houmann DANIDA: Fortsat støtte til udviklingsprojekt for Nationalbiblioteket i Bhutan, fase 4 Danmarks Radio. P2: Mediepartner for DiamantEnsemblet Dansk Komponist Forening: Koncerter i anledning af komponisten Herman D. Koppels 100-årsdag Dansk Musikerforbund: Koncerter i anledning af komponisten Herman D. Koppels 100-årsdag Danske Jazz, Beat & Folkemusik Autorer, DJBFA: Koncerter i anledning af komponisten Herman D. Koppels 100-årsdag Ved et arrangement på Hvid Scene på BogForum fik historikeren, lektor ved Københavns Universitet, Niels Erik Rosenfeldt overrakt H.O Lange-Prisen Tidligere udenrigsminister Niels Helveg Petersen overrakte prisen, som er på kr. og sponsoreret af G. E. C. Gad. Prisen blev givet for bogen Lenin En revolutionær fundamentalist som med anmelderros beretter om Lenins politiske projekt 15

18 Farumgaard-Fonden: Trykning af overarkivar Else Marie Kofod: Traditionen tro? Hverdag og fest igennem 200 år (Folkemindesamlingens Kulturstudier 9) G.E.C. Gads Fond: Uddeling af den 8. H.O. Lange-Pris, Det Kongelige Biblioteks og G.E.C. Gads forskningsformidlingspris på kr. Trykning af overarkivar Else Marie Kofod: Traditionen tro? Hverdag og fest igennem 200 år (Folkemindesamlingens Kulturstudier 9) Golden Days in Copenhagen: Produktion af forestillingen Hærværk igennem 200 år (Folkemindesamlingens Kulturstudier 9) Kulturministeriet: Tips- og lottomidlerne, nu Danske Spil: Fortsat driftsstøtte til Carl Nielsen Udgaven Kulturministeriets Forskningspulje: Projektet Hjemkomsten. Danmark og det jødiske spørgsmål ved ph.d. Sofie Bak Fortsat støtte til projektet Mellem danskhed og amerikanisering ved ph.d. Henrik Marstal Projektet Kulturel kreativitet som politisk modstandsform ved forskningsstipendiat Kevin Mogensen SPONSORERING Harry og Annette Rosenberg: Digitalisering af overrabbiner, professor David Simonsens (død 1932) brev- og håndskriftsamling i Det Kongelige Bibliotek Hotel Admiral, København: Hotelovernatninger i forbindelse med International Forfatterscene Knud Højgaards Fond: DiamantEnsemblets koncertvirksomhed Knud og Dagny Gad Andresens Fond: Udstilling om den danske socialreformator og fotograf Jacob A. Riis Konsul George Jorck og hustru Emma Jorcks Fond: Koncerter i anledning af komponisten Herman D. Koppels 100-årsdag Trykning af overarkivar Else Marie Kofod: Traditionen tro? Hverdag og fest Kulturnet Danmark: Støtte til interaktive spil m.v. til udstillingen om den danske socialreformator og fotograf Jacob A. Riis Kunstrådet. Det Internationale Billedkunstudvalg: Gennemførelse af Artist s Talk med Sally Mann i forbindelse med den retrospektive udstilling af hendes fotografier Kunstrådets Litteraturudvalg: To arrangementer i Dronningesalen med oplæsning af hhv. Jørgen Leth og Morten Sabroe Landsdommer V. Gieses Legat: Trykning af overarkivar Else Marie Kofod: Traditionen tro? Hverdag og fest igennem 200 år (Folkemindesamlingens Kulturstudier 9) 16

19 SPONSORERING Montana Møbler A/S: Hovedsponsor for Det Kongelige Biblioteks udstillingssal Montanasalen Nordea Danmark: Udstillingen Kunstnernes Skitsebøger iscenesat af Robert Wilson Oticon Fonden: DiamantEnsemblets koncertvirksomhed Politikens Fond: To udstillinger 2009 i Museet for Dansk Bladtegning Restaurant søren k: International Forfatterscenes arrangementer Siemens A/S: Hovedsponsor for DiamantEnsemblets seks årlige koncerter i Dronningesalen Sponsor for Det Kongelige Biblioteks studenterklub Students Only Solistforeningen af 1921: Koncerter i anledning af komponisten Herman D. Koppels 100-årsdag Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond: Støtte til forskningsstipendiat Hanne Pico Larsens projekt Real vs. fake windmills: Visual Heritage and Heritage Envy among Danish-Americans Summerbird A/S: International Forfatterscenes arrangementer Svend Grundtvigs og Axel Olriks Legat: Trykning af overarkivar Else Marie Kofod: Traditionen tro? Hverdag og fest igennem 200 år (Folkemindesamlingens Kulturstudier 9) Trykning af Palle Ove Christiansen: Smeden & skaberværket (Folkemindesamlingens Kulturstudier 14) Komponisten Per Nørgaard (f. 1932) fik 3. oktober overrakt Beckett-Fondens hæderspris på 1 mio. kr. af Beckett-Fondens direktør, advokat Peter Varming (t.h.). Prisen, der blev givet for Per Nørgaards livsværk, er den største musikpris, der er givet til en dansker. Komponisten indtager en helt unik position på den danske og internationale musikscene 17

20 Trykning af Søren J. Frost: Fædrelandskærlighed i landsoldaters breve fra krigen ? (Folkemindesamlingens Kulturstudier 13) Toyota Fonden: Tre stillekoncerter i Dronningesalen med Trio Aristos Undervisningsministeriet: Tips- og lottomidlerne, nu Danske Spil: Yderligere støtte til internetbaseret undervisningsmateriale for grundskolens ældste klasser om dagliglivets kultur fra 1700-tallet til i dag Velux Fonden: Mag.art. Lene Halskov Hansens projekt Syngemåde og kædedans i Danmark en levende folkekultur FOKUS Officielle besøg på Det Kongelige Bibliotek 2008 Af direktionssekretær Lene Sofie Bak Det Kongelige Bibliotek har i året 2008 haft æren af en række betydningsfulde officielle besøg. En delegation fra Uzbekistans Nationalbibliotek gæstede biblioteket juni Nationalbiblioteket planlægger opførelse af et nyt domicil i hovedstaden Tasjkent, og de udsendte repræsentanter eftersøgte erfaringer både med hensyn til arkitektur og design, økonomi- og byggestyring og udvikling af digitale løsninger for et moderne nationalbibliotek. Besøget omfattede præsentation af Det Kongelige Biblioteks digitale services og rundvisning i Diamanten og på Det Humanistiske Fakultetsbibliotek, Amager. BESØG Også Det Russiske Statsbibliotek er i den vigtige planlægningsfase forud for et nybyggeri i Moskva, og en delegation fra biblioteket aflagde oktober 2008 besøg på Det Kongelige Bibliotek. De russiske gæster lagde særlig vægt på design, faciliteter og udstyr og fik på Det Kongelige Biblioteks domiciler på havnefronten såvel som på Amager indgående indtryk af sammenhængen mellem arkitektur og servicefaciliteter. De to besøg afspejler ikke alene de tidligere Sovjetrepublikkers nationale konsolidering, men også den globalt 18

Den Sorte Diamant 1999-2013

Den Sorte Diamant 1999-2013 Bibliotekshistorie nr. 11, 2014 Den Sorte Diamant 1999-2013 Funktionelle ændringer for at møde IT-udfordringerne Af Steen Bille Larsen I marts 1993 indbød Kulturministeriet til en arkitektkonkurrence om

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia Kvalitetsvurdering af Museerne i Fredericia 2009 Indhold Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingen af Museerne i Fredericia 4 Arbejdsgrundlag og formål 5 Samlinger, arkiver, bibliotek

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

UDREDNING OM BEVARING AF KULTURARVEN

UDREDNING OM BEVARING AF KULTURARVEN UDREDNING OM BEVARING AF KULTURARVEN Udredning om bevaring af kulturarven Kulturministeriet 2003 NORDISK MILJØMÆRKNING Rapport om udredning om kulturarven Udvalget er nedsat af : Kulturministeriet Nybrogade

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

FOLKEBIBLIOTEKER I TAL 2013 BASERET PÅ KULTURSTYRELSENS BIBLIOTEKSBAROMETER OG UDTRÆK FRA DANMARKS STATISTIK

FOLKEBIBLIOTEKER I TAL 2013 BASERET PÅ KULTURSTYRELSENS BIBLIOTEKSBAROMETER OG UDTRÆK FRA DANMARKS STATISTIK SEPTEMBER 2014 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK FOLKEBIBLIOTEKER I TAL 2013 BASERET PÅ KULTURSTYRELSENS BIBLIOTEKSBAROMETER OG UDTRÆK FRA DANMARKS STATISTIK INDHOLD Forord 3 01 02 03 04 05 06 07 Indledning 4 Hvad

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteksårbog 2002

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteksårbog 2002 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteksårbog 2002 2002 BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteksårbog 2002 København 2003 Biblioteksårbog 1999 1 Biblioteksårbog 2002 Redaktion: Charlotte Cathrine Pedersen, Annette Schneider,

Læs mere

BIBLIO ANMARKS TEKER 5. 2009 LÆR MERE OM IT

BIBLIO ANMARKS TEKER 5. 2009 LÆR MERE OM IT DANMARKS BIBLIOTEKER Nr 5. 2009 LÆR MERE OM IT - på biblioteket! NY Gallup og Statistik 2008: Danskernes e-lån vokser markant Biblioteket er fantastisk vigtigt: Interview med kulturordførerne NEXT LIBRARY

Læs mere

Grænsennr. 2 april 2008

Grænsennr. 2 april 2008 Grænsennr. 2 april 2008 SPROGDEBAT Advarselslamperne er så småt begyndt at blinke side 4 Overskud på engelsk? side 7 Jeg har flere modersmål side 10 Sprog til tiden side 12 GRÆNSEFORENINGEN for en åben

Læs mere

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum Nyhedsbrev 16 Tema: Publikum Indhold Nyhedsbrev 16 Marts 2007 Tema: Publikum Museumsformidlere i Danmark, MID Indhold Publikum www.museumsformidlere.dk Redaktion: Henrik Sell (ansv.) - sell@nathist.dk

Læs mere

Indhold. Family Tree Maker. Generalforsamlingen 1998. Brothers Keeper. Læsekredsen. Nogle kirkebogserfaringer. GedComp i praksis

Indhold. Family Tree Maker. Generalforsamlingen 1998. Brothers Keeper. Læsekredsen. Nogle kirkebogserfaringer. GedComp i praksis Slægt & Data Indhold Udgives af DIS-Danmark (Databehandling i Slægtsforskning) E-mail: DIS@vip.cybercity.dk Web-side: users.cybercity.dk/~dko6959 Slægt & Data udkommer 4 gange årl. i månederne: Marts,

Læs mere

SKEMA 4: SPECIALEAFLEVERING. Institut for Æstetiske Fag

SKEMA 4: SPECIALEAFLEVERING. Institut for Æstetiske Fag SKEMA 4: SPECIALEAFLEVERING Institut for Æstetiske Fag Navn Årskortnummer Anna Margrét Bjarnadóttir 19983795 Afdeling (sæt kryds) DRA KUN LIT MUS ÆK X Adresse Hraunbrún 8 220 Hafnarfjörður Island Telefon

Læs mere

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek 2. kvartal af 2005 Udgivet d 5. juli 2005 af DEFF-sekretariatet Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Status for DEFF-sekretariatet...

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9 BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang

Læs mere

BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND. DEFFs strategi 2012-2016

BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND. DEFFs strategi 2012-2016 BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND DEFFs strategi 2012-2016 1 FORORD I foråret 2009 fik Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) ny styregruppe.

Læs mere

Projektrapport. Udvikling af forretningsmodel for udnyttelse af digitaliserede bøger

Projektrapport. Udvikling af forretningsmodel for udnyttelse af digitaliserede bøger Projektrapport Udvikling af forretningsmodel for udnyttelse af digitaliserede bøger Statsbiblioteket Det Kongelige Bibliotek Aarhus Universitetsforlag Publizon A/S Projektet er støttet af DEFF Indhold

Læs mere

Flagdag for femte gang

Flagdag for femte gang www.hod.dk Officerernes Fagblad 05 oktober 2013 Flagdag for femte gang Hvor går man hen hvis man er whistleblower? Mange indlæg på debatsiderne 2 nr. 05/2012 Leder PROTECTION. MOBILITY. Pansret Mandskabsvogn

Læs mere

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV:

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV: NR.3 JUNI 2013 ÅRGANG 63 s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE GÆSTERNE VAR IMPONEREDE STU-ANALYSE ER POSITIV: GODT TILBUD TIL UNGE MED CP

Læs mere

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede dende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer flere medlemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på edere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer

Læs mere

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner DEN NØDVENDIGE VIDEN To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner Forord Danmark skal i de kommende år besvare en række spørgsmål, der får afgørende indflydelse på fremtidens

Læs mere

Plagiering er mere end bare snyd. The coolest place on earth at arbejde i Nuuk.. Læs side 14. Learning Commons.. Læs side 17. ..

Plagiering er mere end bare snyd. The coolest place on earth at arbejde i Nuuk.. Læs side 14. Learning Commons.. Læs side 17. .. 14. årgang Nr. 2 december 2013 Plagiering er mere end bare snyd.. Læs side 4 The coolest place on earth at arbejde i Nuuk.. Læs side 14 Learning Commons.. Læs side 17 Uddannelsesbibliotekaren udgives af

Læs mere

Årets gang. Moesgaard Museum 2013

Årets gang. Moesgaard Museum 2013 Årets gang Moesgaard Museum 2013 Årets gang Moesgaard Museum 2013 1 Årets gang Moesgaard Museum 2013 Indhold 2014 Moesgaard Museum Redaktion: Bodil Jensen, Jesper Laursen & Jan Skamby Madsen Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

rapport 14 Arkitektforeningen

rapport 14 Arkitektforeningen rapport 14 Arkitektforeningen Formandens beretning s. 2 / Politik s. 6 / Konkurrencer s. 14 / Kurser s. 19 / Stud.arch & MAA s. 21 / Kritikerakademi s. 22 / Landet rundt s. 23 formandens beretning I nærværende

Læs mere

Dansk Selskab for Sygeplejeforsknings historie mundtlig og skriftlig formidling af sygeplejeforskning

Dansk Selskab for Sygeplejeforsknings historie mundtlig og skriftlig formidling af sygeplejeforskning ARTIKEL Dansk Selskab for Sygeplejeforsknings historie mundtlig og skriftlig formidling af sygeplejeforskning ved Margarethe Lorensen, formand for Dansk Selskab for Sygeplejeforskning, Ph.D, professor

Læs mere

Sms dig til flere brugere Porcelænshaven: Fra bogløst til bibliotekarløst bibliotek Smutvej til flersproget materiale kvit og frit

Sms dig til flere brugere Porcelænshaven: Fra bogløst til bibliotekarløst bibliotek Smutvej til flersproget materiale kvit og frit 5 2008 Sms dig til flere brugere Porcelænshaven: Fra bogløst til bibliotekarløst bibliotek Smutvej til flersproget materiale kvit og frit pressen 13. m arts 2008 Fem GLASkLAre IT-TrendS L eder formanden

Læs mere

bibliotek.dk Projekt af 22 november 2000 IT-projektledelse IT-højskolen i København

bibliotek.dk Projekt af 22 november 2000 IT-projektledelse IT-højskolen i København bibliotek.dk Projekt af Niels Erik Gilvad Jacob W. Jespersen Morten Primdahl Thomas Berg von Linde Vejleder: Sten Mogensen 22 november 2000 IT-projektledelse IT-højskolen i København Citat på forsiden

Læs mere

Resultat og retning 2013-2014

Resultat og retning 2013-2014 Resultat og retning 2013-2014 #tivoli #odense #aarhus #sharingcph #skagen #legoland #bornholm #visitdenmark Indhold Resultater 3 Formandens beretning 4 Turismen er vigtig for Danmark 6 Kort om VisitDenmark

Læs mere

Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed. Sammenfatning

Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed. Sammenfatning Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed Sammenfatning Marts 2004 Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed Sammenfatning Styregruppen for lovevalueringen Fra KL: Kontorchef Jonatan Schloss og Fuldmægtig

Læs mere

Prosa. Tema: Fejlslagne it-projekter. b l a d e t. PROSA bør optage ledere: side 26 Kender du dine rettigheder? side 32

Prosa. Tema: Fejlslagne it-projekter. b l a d e t. PROSA bør optage ledere: side 26 Kender du dine rettigheder? side 32 Prosa b l a d e t De it-professionelles fagblad 11 November 2008 Tema: Fejlslagne it-projekter PROSA bør optage ledere: side 26 Kender du dine rettigheder? side 32 Synspunkt Hvorfor går it-projekter mon

Læs mere

FORFATTEREN. Alt om din generalforsamling Lyrikken lever online Fagbogen anno 2015

FORFATTEREN. Alt om din generalforsamling Lyrikken lever online Fagbogen anno 2015 FORFATTEREN 2 2015 Alt om din generalforsamling Lyrikken lever online Fagbogen anno 2015 leder Ytringsfrihed er ingen selvfølge I timerne efter de meningsløse terrordrab ved Krudttønden på Østerbro og

Læs mere