Kvalitetshåndbog nr. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetshåndbog nr. 1"

Transkript

1 Kvalitetshåndbog nr Forord... 4 Introduktion... 6 MÅLSÆTNING... 7 Idegrundlag... 7 Kvalitetsmål... 7 Kvalitetsmålsætning...7 Personale (uddannelse og træning)... 8 Organisation... 8 ORGANISATIONSPLAN... 9 LEDELSENS ANSVAR Kvalitetspolitik Arbejds- & Miljøpolitik Eksterne kvalitetsmål Interne kvalitetsmål Organisation Ansvar og beføjelser Generelt ansvar Særligt ansvar og beføjelser Ressourcer Ledelsesrepræsentant Ledelsens evaluering Møder: Kvalitetshåndbog nr Kerneprocesser Kvalitetsstyring på Terminalen Kvalitetsstyring i Distributionen Kvalitetsstyring i Bogholderiet Kommunikation mellem afdelinger: Procedure for intern postfordeling Kontraktgennemgang / Ordreindgang Terminal: Grimaldi: Cobelfret: Truck Polen: Retur Til Lager: Ændringer af kontrakter Distribution: Byttebiler: Importørbiler: Renault Trafic: Citroen: Fiat & Alfa Flowdiagram modtagelse af bilerflowdiagram Modtagelse af Øvrige biler Flowdiagram Modtagelse af Øvrige biler Indkøb Inspektion og prøvning Processtyring Instruks for gennemførelse af intern audit : Planlægning af auditen : Forberedelse : Gennemførelse : Rapportering : Opfølgning Interne kvalitetsaudits Auditforberedelse Intern audit plan Styring af afvigende produkter Korrigerende og forebyggende handlinger Uddannelse og træning Dokument- og datastyring Godkendelse og udstedelse af dokumenter og data Side 1 af 283

2 EDB IT POLITIK Dokument- og dataændringer Styring af registreringer vedr. kvalitet Instruks for den dokumentansvarlige Instruks for dokumentstyring Blanketter Korrigerende handlinger/forebyggende handlingerblanket nr Kvalitetsafvigelsesrapport Blanket nr Intern audit Blanket nr Årlig revision af kvalitetstyringssystemblanket nr Referat af møde i kvalitetsgruppenblanket nr Kontrolskema StikprøverBlanket nr Sikkerheds og miljø inspektion : Bilterminal og klargøringshal inkl. Smedehallen : Container terminal Hjælpeskema / uddannelseblanket nr Hjælpeskema / nye folkblanket nr SIKKERHED & MILJØ Introduktion til Sikkerhed og Miljø mappen Alkoholpolitik Rygepolitik SAL s KULTUR OG VÆRDIGRUNDLAG Kvalitetshåndbog nr Lukning af biler på Grimaldi Navigator Tjekliste for stevedore operation ved Grimaldianløb Tømning af førerkort & Keykort (Tachograf) Fakturering af Ro-Ro ANKOMST ADVISERING MØNSTRING AF HAVNEARBEJDERE MÅNEDS OPTÆLLING / ARKIVERING MÅNEDS OPTÆLLING BILER INDLÆSNING AF BILER TIL SALMAN MED GRIMALDI INDLÆSNING AF RENAULT TRAFIC TIL SALMAN INDLÆSNING AF COBELFRET CONTAINER / MAFI STOCK KONTROL FORD SURVEY ANKOMMET MED COBELFRET FORD SURVEY ANKOMMET MED GRIMALDI GATE-IN COBELFRET / GRIMALDI PDI FORBEREDELSER TIL GRIMALDI ANLØB PDI SKIBS-ANLØB OVERLANDED / SHORTLANDED SKADESPROCEDURE FOR SALCHAUFFØRER RETUR TIL LAGER-BILER (OPRETTELSE) BEHANDLING AF RETUR TIL LAGER BILER (TERMINAL / PDI) Disponering: Goods Out GATEOUT / GOODS OUT AF FIAT 500 / PADA TIL WALLHAMN FITTING AF FLEXITANKE I CONTAINERE FITTING AF FLEXITANKE I CONTAINERE ÆNDRING AF OWNERCLASS I PIC-IT FAKTURERING AF FLEXITANK FITTING FITTING AF BULKPOSER I CONTAINERE ÆNDRING AF OWNERCLASS I PIC-IT Side 2 af 283

3 FAKTURERING AF BULKFITTING POLENBILER (MODTAGELSE, OPRETTELSE) INDSKRIVE SKADER I SALMAN INDLEVERING AF GODS ELLER KØRETØJER TIL UDSKIBNING OPMÅLING OG DONNING AF RORO ONE-STOP BOOKING AF TOMME CONTAINERE MED GRIMALDI Ændring i priser på byttebiler i SAL Management Bogføring af kørselsrapporter Tjekliste til månedsafslutning Fiat STATS POD-Upload Oprettelse af byttebiler Daily-Report Danish Market Situation Fiat Dealer Claims pr. Month Procedure for done skib Final Dealer claim report & Final fiat damage stats (Laves efter behov) A4D Coldstart af scannere: Fiat skadesprocedure Modtagelse af skader fra Truck Polen, Skib, PDI, Terminalen eller chaufførerne inden læsning: Modtagelse af en skade på fax eller mail: Hvis skaden godkendes: Hvis skaden afvises: Skadesrapport til direktionen Manual til trækning af lister til lagerleje på bilmærkerne I SALMAN Procedure for afstemning af Citroen ankommet med Cobelfret: Containerregnskab Bogføring af kassekladden Behandling af feriekort Afstem og afregn Pension Danmark Afstemning af SAL kassen Afstemning af Nordea Oprettelse af debitor Oprettelse af kreditorer i attain Bogføring af leverandør faktura Procedure for bogføring af kreditor faktura: Chauffør løn Hensættelse & periodiseringer Kontrol af kontoudtog fra kreditorer Manual til Indberetning af A-skat mm til ToldSkat Momsafregning Manual til månedsfakturering af Serviceydelser til Fiat Automobiler Månedsafstemning/afregning af Kørte Fiat biler: Afregning af THC & Survey på Fiat 500 & Fiat Panda til Danmark Afregning af THC & Survey på Renault Afregning af shunting på Renault Trafic fra DFDS til SAL-Compound Afregning af THC & Survey på Volvo Renault Lagerleje Volvo Lagerleje Ford Lagerleje Opel Lagerleje Procedure for Fakturering af Cobelfret anløb Procedure for Fakturering af Citroen Jumper efter Grimaldi anløb Procedure for Fakturering af FIAT efter Grimaldi anløb Procedure for Fakturering af FORD efter Grimaldi anløb Procedure for Fakturering af Opel efter Grimaldi anløb Afregning af STEWEDORING efter Grimaldi anløb Fiat Lagerleje Side 3 af 283

4 Nedhentning af skattekort Peak Distribution Søgning på Debitor Udfakturering af Haster biler Udskrivning af underbilag Søgning i bogførte underbilag Viderefakturering af skader Ændring af forhandler Fiat Støtteprocesser STILLINGER Stilling nr. 1 Formål: Selskabets direktør Stilling nr. 2 Formål: General Manager Stilling nr. 3 Formål: Ledelses repræsentant Stilling nr. 4 Formål: Leder af bogholderiet Stilling nr. 5 Formål: Bogholderi-assistent Stilling nr. 6 Formål: Terminal Manager Stilling nr. 7 Formål: Portcaptain Stilling nr. 8 Formål: Terminal Assistent Manager Stilling nr. 9 Formål: Terminal Assistent Stilling nr. 10 Formål: Transport Manager Stilling nr. 11 Formål: Transport Planner Stilling nr. 12 Formål: Timelønnet chauffør Stilling nr. 13 Formål: Timelønnet PDI & smed Stilling nr. 14 Formål: Intern Auditor (Leder af bogholderiet) OPLÆRINGSLISTER : Alle der skal færdes på terminalens område uden opsyn : Ansatte der er på terminalen ved modtagelse af biler (ansvarlig på terminalen) : Ansatte på bil og container terminalen : Ansatte på bilterminalen der skal afvokse biler : Ansatte der skal håndtere RORO køretøjer : Ansatte der færdes i smede hallen uden opsyn : Alle der skal fitte Bulk containere (Inn-liners) : Alle der skal fitte flexitanke i containere (Bulkheads) Tjeklister Tjekliste for modtagelse af Polen Biler Tjekliste for afregning af Grimaldi skib Tjekliste for afregning af Cobelfret anløb: Ordreindgang distribution Tjekliste ved SAL Compound. Lige uger Mikael Johansen / Ulige uger Casper Jensen.282 Forord Kvalitetshåndbog nr. 1 Scandinavian Auto Logistics blev grundlagt i Biler: Selskabet leverer nu, som terminal og transportør, tjenesteydelser og service til bilindustrien i forbindelse med modtagelse, transport og PDI behandling af nye modtagne biler. Containere: Videre fungerer firmaet som stevedore ved alle Grimaldi anløb i Esbjerg, vedr. lastning / losning af biler / containere. I samme forbindelse betjener firmaet container terminal med ind- / udlevering af import / eksport containere til Grimaldi s Euro-Med rute der anløber Esbjerg ugentligt. Side 4 af 283

5 Diverse: Kvalitetsstyring SAL Under tiden udføres Ad-hoc opgaver vedr. projektgods til lastning på MAFI, samt intern transport på Esbjerg Havn. Side 5 af 283

6 Introduktion Denne kvalitetshåndbog er en beskrivelse af forretningsgangene/procedurerne, der danner grundlaget for Scandinavian Auto Logistics kvalitetsstyringssystem i henhold til kravene i DS/EN 9001:2008, dog er der følgende ikke relevante krav: Udvikling og konstruktioner, Styring og overvågning af måleudstyr og Validering af processer til produktion og servicetilvejebringelse. Opbygningen af kvalitetsstyringssystemet er vist skematisk og består af: Niveau 1 (strategisk) (Bind 1) Scandinavian Auto Logistics A/S idegrundlag og strategiske målsætning. Niveau 2 (taktisk) (Bind 2 Kerneprocesser & Støtteprocesser) Procedurer for opfyldelse af det af direktionen opstillede kvalitetsstyringssystem - jvf- DS/EN 9001:2008 samt funktionsbeskrivelser. Niveau 3 (operativt ) (Bind 3) Specielle procedurer samt instruktioner og blanketter. Alle ansatte skal have kvalitetshåndbogen som EDB medie på deres PC. Chauffører og PDI der ikke sidder ved pc til dagligt vil have en pc til rådighed på terminalen. Derudover er relevante instrukser / procedurer printet i hardcopy til hver enkelt lastbil og forefindes i chaufførmappen i bilerne. Det er dokumentansvarliges ansvar, at der til enhver tid er udleveret seneste version til hver enkelt lastbil. Kerneprocesser og støtteprocesser samt kvalitetshåndbog nr. 3 indeholder selskabets Know-how, skal derfor behandles som strengt fortroligt materiale. Autorisation Nærværende kvalitetshåndbog autoriseres herved til brug i selskabet. Min underskrift tilkendegiver samtidig, at jeg forpligter mig til at leve op til de i denne håndbog beskrevne mål og politikker, og sikre at disse bliver udført Henrik Otto Jensen Side 6 af 283

7 MÅLSÆTNING Idegrundlag SAL leverer, som stevedore, bil terminal herunder transportør samt container terminal, tjenesteydelser og service i alle led fra losning af containere samt biler. SAL distribuerer endvidere bilerne til forhandlernetværket i Danmark. Kvalitetsmål Resultatet af selskabets tjenesteydelser skal til stadighed opfylde kundernes forventninger og leve op til DS/EN 9001:2008 standardens krav. Kvalitetsmålsætning De enkelte mål opnås ved at udvikle, præstere og sælge tjenesteydelser og service kendetegnet ved: - at de producerede tjenesteydelser overholder myndighedskrav, kundekrav og egne krav. - at vi til stadighed tilstræber den perfekte betjening af vores kunder samt en kvalitetsmæssig optimering af vore ydelser. - at vi kun anvender veluddannede medarbejdere med en ajourført uddannelse - at vi løbende indhenter kundetilkendegivelser - at det påhviler samtlige ansatte dagligt at opretholde og videreudvikle kvalitetsstyringssystemet bl.a. ved at give "input" til direktionen således, at systemet til enhver tid opfylder de krav, omverdenen stiller til selskabet som en perfekt samarbejdspartner. Henrik Otto Jensen Side 7 af 283

8 Personale (uddannelse og træning) Kvalitetsstyring SAL Som en del af den generelle medarbejderpolitik ønsker SAL at uddanne de ansatte, så de til stadighed er ajour med udviklingen indenfor firmaets forretningsområder. Den enkelte medarbejder skal i samråd med den ansvarlig leder for afdelingen eller direktøren udfærdige en personlig uddannelsesplan, der resulterer i en optimal tilfredshed hos både den ansatte og selskabet. Der stræbes efter at opnå en høj grad af motivation, trivsel og samarbejdsevne, således at den ansatte fortsat kan være dynamisk, kreativ og resultatorienteret, alt med det formål, at den enkelte ansatte målrettet kan opfylde de krav selskabets kunder stiller. Planen gennemgåes i forbindelse med den årlige personlige samtale og opbevares i fortroligt arkiv hos direktøren sammen med andre personlige oplysninger. Organisation På næstfølgende side angives selskabets organisation. Til de nummererede stillinger skal der i bind 2 Støtteprocesser (5 Ressourcer) under tilsvarende nr. findes detaljerede jobbeskrivelser. Direktøren er ansvarlig for udarbejdelsen. Selskabets ledergruppe tegnes af direktøren. I ledergruppen indgår daglig leder for skibsafdelingen, der i direktørens fravær varetager den daglige ledelse. Side 8 af 283

9 ORGANISATIONSPLAN Kvalitetsstyring SAL Side 9 af 283

10 LEDELSENS ANSVAR Kvalitetsstyring SAL Kvalitetspolitik SAL s tjenesteydelser skal til stadighed opfylde kundens forventninger og krav. SAL vil lade kvalitetsstyringen finde sted i nøje overensstemmelse med kravene angivet i DS/EN 9001:2008. Dette indebærer bl.a.: At kundekrav, myndighedskrav samt egne krav til enhver til skal opfyldes. At planlægning og fejlforebyggelse skal være væsentlige områder inden for kvalitetsstyringen. At kvalitets forbedrende handlinger altid skal pågå. At alle medarbejdere skal have kendskab til kvalitetskravene i eget job, samt til kvalitetsstyring. At alle medarbejdere skal have til opgave at rapportere om kvalitetsafvigelser uanset årsag. Dette gælder særligt for eget arbejdsområde. At det kontrolleres om de opstillede kvalitetsmål nås. At samtlige tjenesteydelser skal slutkontrolleres og underkastes stikprøvevis kontrol for at sikre resultatet. Arbejds- & Miljøpolitik SAL vil arbejde og virke for en langsigtet og holdbar udvikling, der tager hensyn til både mennesker og miljø. Vi vil forebygge og minimere negative miljøpåvirkninger ved at holde hus med natur ressourcer, arbejde for et sundt indre miljø og formindske emission til det ydre miljø. Vi vil derfor stræbe efter miljømæssige gode valg af metoder, produkter og systemer. Vore retningslinjer for at opnå den rigtige miljømæssige adfærd er : Til stadighed at forbedre vort miljøarbejde At tilstræbe effektiv resurseanvendelse ved at tilbyde vore kunder energivenlige transport produkter At tilse at indkøbte produkter og materialer kan genanvendes og er skånsomme over for mennesker og miljø At tilstræbe et godt kendskab til gældende miljølove og bestemmelser og følge de forskrifter, der gælder for vor virksomhed At uddanne, informere og motivere medarbejderne til at udføre deres opgaver miljømæssigt forsvarligt At skabe åbenhed og dialog med medarbejderne og offentligheden om vort miljø og gøre politikken tilgængelig for alle interessenter At initiere øget samarbejde og åben dialog med vores kunder for der igennem at stimulere udvikling af nye produkter og tjenesteydelser til nytte for både miljøet og kunden At påvirke og stille miljøkrav til vore leverandører at varer og tjenesteydelser Det er direktørens pligt at sikre, at ovennævnte målsætning og politik bliver forstået, gennemført og vedligeholdt på alle niveauer i selskabet. Side 10 af 283

11 Eksterne kvalitetsmål. Kvalitetsstyring SAL Ingen kunde utilfredshed. Ingen kunde reklamationer efter endt ekspedition. Godt omdømme hos kunder, leverandører og myndigheder. Interne kvalitetsmål. Hurtig ekspedit af modtagne biler Hurtig afslutning af ekspederede sager, herunder fakturering Hurtig vurdering af opfyldelsesgraden af den enkelte kundes forventninger til vore tjenesteydelser Hurtig bevarelse af forespørgsler fra kunder Miljø politik. SAL vil arbejde og virke for en langsigtet og holdbar udvikling, der tager hensyn til både mennesker og miljø. Vi vil forebygge og minimere negative miljøpåvirkninger ved at holde hus med naturresurser, arbejde for et sundt indre miljø og formindske emission til det ydre miljø. Det er direktørens pligt at sikre, at ovennævnte målsætning og politik bliver forstået, gennemført og vedligeholdt på alle niveauer i selskabet. Vi vil forebygge og minimere negative miljøpåvirkninger ved at holde hus med naturresurser, arbejde for et sundt indre miljø Organisation Se organisationsplan Side 11 af 283

12 Ansvar og beføjelser. Generelt ansvar. Samtlige ansatte er ansvarlige for, at deres handlinger er i overensstemmelse med kvalitetsstyringssystemet. Såfremt der konstateres afvigelser fra det fastlagte kvalitetsstyringsgrundlag, skal der straks indgives kvalitetsafvigelsesrapport. Særligt ansvar og beføjelser Den enkelte medarbejders særlige ansvar og beføjelser fremgår af funktionsbeskrivelsen for den enkelte stilling. Ressourcer SAL's kvalitetsstyringssystem skal verificeres halvårligt af selskabets interne auditor. Denne er uafhængig af det personale, der har det direkte ansvar for det auditerede arbejde. Verifikationsaktiviteterne skal omfatte inspektion, prøvning og overvågning af de præsterede tjenesteydelser. Der skal udarbejdes særskilt intern audit-rapport til selskabets direktør over den foretagne audit. Inden et område eller en afdeling skal auditeres, skal samtlige ansatte i område/afdelingen skriftligt orienteres herom med mindst l uges varsel. Ledelsesrepræsentant. Funktionen bestrides af Henrik Otto Jensen. Han har ansvar for og beføjelser til at sikre, at det indførte kvalitetsstyringssystem opfylder standardens krav. Han er ansvarlig for vedligeholdelse af indførte procedurer og for ajourføring af kvalitetsstyringssystemet herunder system mapperne. Han har pligt og ret til at påtale konstaterede afvigelser i kvalitets styringssystem et og pligt til at lade disse rette. Han er ansvarlig for udvælgelsen af selskabets interne auditor. Hans / hendes indsats auditeres mindst een gang hvert halve år af selskabets direktør, der registrerer de foretagne audits. Intern auditor indgår i kvalitetsgruppen, og er direktørens nærmeste hjælper vedr. kvalitetsstyringssystemet. Ledelsens evaluering. Selskabets kvalitetsgruppe, bestående af selskabets direktør (tillige led.repr.), den interne auditor og den daglige leder af de respektive afdelinger, varetager evalueringen af kvalitetsstyringssystemets fortsatte egnethed og effektivitet. Gruppen holder møde hvert halve år. Se kvalitets dokument 18 vedr. dette møde. Dog skal møder afholdes snarest efter at pludselig opståede kvalitetsorienterede problemer er erkendt. Selskabets direktør er formand. I formandens fravær ledes møderne af Intern Auditor. Det indførte kvalitetsstyringssystem skal revideres een gang årligt af ledergruppen. Der udarbejdes særlig rapport over revisionen. Ledelsesrepræsentanten er ansvarlig for iværksættelsen. Revisionen skal omfatte en vurdering af kvalitetsstyringssystemets fortsatte egnethed til at levere de nødvendige oplysninger til ledelsen, samt dets værdi i forhold til kundekredsen. Side 12 af 283

13 Møder: - Ugentligt møde med Ledelsesrep. Samt daglig leder af de respektive afdelinger. - Medarbejdergruppemøder efter behov. - Halvårlige møder med alt personale. - Uformelt morgenmøde, på kontoret, med relevant personale. - Kvartals sikkerhedsmøde. - For møder i kvalitetsgruppen samt det halvårlige personalemøde og sikkerhedsudvalgets møder skal der udfærdiges referat. Side 13 af 283

14 Kvalitetshåndbog nr. 2 Kerneprocesser. Kvalitetsstyring på Terminalen. Terminalmanager er ansvarlig for kvalitet og for at anvende det indførte kvalitets-styringssystem. Han er ligeledes ansvarlig for at udarbejde procedurer og godkende arbejdsinstruktioner for den mest hensigtsmæssige arbejdsgang i afdelingen. Alle kvalitets dokumenter skal godkendes af minimum 2 SAL ansatte hvoraf minimum l er fra kvalitetsgruppen Disse procedurer, som danner grundlag for aktiviteterne, skal beskrives og holdes ajour for til stadighed at kunne leve op til den overordnede målsætning. Opstår der behov for nye aktiviteter og procedurer eller ændringer i allerede eksisterende, er det terminalmanagerens ansvar at indføre disse midlertidigt og sikre deres effektivitet. Han skal orientere ledelsesrepræsentanten således at kvalitets-systemet kan ajourføres og ændringen dermed gøres permanent. Selskabets dokumentansvarlige (terminalmanageren) har, uden hensyn til vedkommendes ansvar for andre opgaver, de nødvendige beføjelser til og ansvar for, at dokumentstyringskravene til afdelingen opfyldes. De ansatte i afdelingen er ansvarlige for, at de oplysninger, der er nødvendige for en tjeneste/serviceydelse, er korrekte og i overensstemmelse med kvalitetsstyrings-grundlaget og kundens krav. Daglig leder er hovedansvarlig for, at samtlige aktiviteter på terminalen er i fuld overensstemmelse med det fastlagte kvalitetsstyringsgrundlag. Skemaet på næste side udfyldes hver dag, og indsættes i mappe Tjeklister på Kvalitetsstyring s hylden på terminalen. Side 14 af 283

15 Kvalitetsstyring i Distributionen Transportmanager er ansvarlig for kvalitet og for at anvende det indførte kvalitets-styringssystem. Han er ligeledes ansvarlig for at udarbejde procedurer og godkende arbejdsinstruktioner for den mest hensigtsmæssige arbejdsgang i afdelingen. Alle kvalitets dokumenter skal godkendes af minimum 2 SAL ansatte hvoraf minimum l er fra kvalitetsgruppen Disse procedurer, som danner grundlag for aktiviteterne, skal beskrives og holdes ajour for til stadighed at kunne leve op til den overordnede målsætning. Opstår der behov for nye aktiviteter og procedurer eller ændringer i allerede eksisterende, er det transportmanagers ansvar at indføre disse midlertidigt og sikre deres effektivitet. Han skal orientere ledelsesrepræsentanten således at kvalitets-systemet kan ajourføres og ændringen dermed gøres permanent. Selskabets dokumentansvarlige (daglig leder) har, uden hensyn til vedkommendes ansvar for andre opgaver, de nødvendige beføjelser til og ansvar for, at dokumentstyringskravene til afdelingen opfyldes. De ansatte i afdelingen er ansvarlige for, at de oplysninger, der er nødvendige for en tjeneste/serviceydelse, er korrekte og i overensstemmelse med kvalitetsstyrings-grundlaget og kundens krav. Daglig leder er hovedansvarlig for, at samtlige aktiviteter på terminalen er i fuld overensstemmelse med det fastlagte kvalitetsstyringsgrundlag. Kvalitetsstyring i Bogholderiet??????????? Side 15 af 283

16 Kommunikation mellem afdelinger: Debitorer Hvis der er aftaler/kundeinformation vedrørende betaling skal bogholderiet have besked om dette. Hvis der er problemer med en faktura som er sendt til kunden, skal bogholderiet have besked om dette. Hvis der køres byttebiler for private kunder, skal disse forudbetale for transporten. Rykkerprocedure Hver måned gennemgåes debitorer, og evt. rykkere udskrives og sendes. Kreditorer Kreditorbilag bogføres af bogholderiet dagligt efter godkendelse i afdelingen. Skibsanløb - Formand laver grundlag for skibsafregning efter gældende procedure senest dagen efter skibsanløb, og aflevere dette incl. tjekliste og alle fakturagrundlag til bogholderiet. - Akkordseddel for havnearbejdere laves senest dagen efter skibsanløb til bogholderiet. Det er formandens pligt at få relevante oplysninger på nye folk jf. blanket 14 (U:/fælles dokumenter/nye folk.xls) Månedsregnskab Alle afdelinger genererer grundlag for aktuelle månedsfakturaer, og afleverer disse til bogholderiet SENEST 4. hverdag i måneden. Procedure for intern postfordeling. Bogholderiet åbner og fordeler posten i de respektive afdelinger. Den indkomne post, herunder pakker o. lign. stemples med dato-stempel, og standard godkendelsesstempel. Efter at bogholderiet har gennemgået det indkomne, fordeles diverse faktura, indkomne sager o. lign. mellem afdelingerne. Modtagne faktura fra leverandører / underleverandører kontrolleres af den ansvarlige for den respektive afdeling. Hvis den modtagne faktura er godkendt lægges originalen i den interne postbakke retur til bogholderiet. Terminalen er ansvarlig for at bytte post internt med bogholderiet minimum 1 gang dagligt. Side 16 af 283

17 Kontraktgennemgang / Ordreindgang 1 Terminal: Ordreindgang anses i SAL som annoncering af kommende biler. Der i dag 4 forskellige måder der kan ankomme biler til SAL-terminalen: - Grimaldi - Cobelfret - Truck Polen - Retur til lagerbiler Grimaldi: Grimaldi har 5 skibe i Euro-Med ruten som anløber Esbjerg. Overordnet plan siger anløb / operation i Esbjerg tirsdag morgen kl 07:00. Anløb kan dog forekomme alle ugens dage, og starte alle døgnets tidspunkter, jf. mønstringsregler for havnearbejdere. Grimaldi adviseres af Niels Winther med antal biler, mærke og model samt antal import / eksport & tomme containere senest 1 arbejdsdag før anløb. SAL står selv for stevedoring og modtagelse af biler fra Griamldi. Niels Winther & Co. Står for tolddeklarering af alle biler. Ved evt. problemer toldmæssigt, kontaktes terminalen af Niels Winther & Co. Evt. overlanded / shortlanded biler / containere adviseres til Niels Winther efter gældende procedure. Cobelfret: Cobelfret anløber altid Esbjerg søndag formiddag. Antal biler, mærke og model adviseres af CldN freight pr. mail fredag eftermiddag. Blue Water er stevedore på Cobelfret, og kontakter SAL fredag eftermiddag med operationsstart, antal biler og gængstørrelse på havnearbejdere. SAL modtager bilerne på terminalen, og laver tally efter tilsendt liste. Evt. overlanded / shortlanded biler adviseres til CldN freight så snart komplet tally er gennemført mandag formiddag efter gældende procedure. Mandag morgen skal alle ankomne biler synes efter gældende krav / regler udstykket fra producenten. Efter endt survey (SENEST TIRSDAG KL 14:00) adviseres Blue Water om endt survey. Herefter har Blue Water 2 timer til at komme og udføre countersurvey. Under countersurvey verificeres alle fundne skader af BWS, og BWS skriver under på vegne af Cobelfret, og får en kopi med af skadesarket. De forskellige mærker adviseres herefter efter gældende procedure. Truck Polen: Fiat Panda og Fiat 500 kommer med truck fra Tychy Polen hvor bilerne produceres. Der kommer ingen advisering fra transportøren, men FGAD kan være behjælpelig med forecast for de enkelte måneder. Videre kan også Tra.Ma. give en indikation af hvor mange panda og 500 der er på vej. Lastbilerne parkerer i læsserækkerne, og chaufføreren kommer ind på terminalkontoret med CMR fragtbreve på læsset. Terminalpersonalet modtager papirerne, og udfylder tjekliste for modtagelse af polen biler jf. procedure Polenbiler (Modtagelse og oprettelse) Retur Til Lager: Af og til kommer der biler retur til lager. Det er biler der har været distribueret til forhandlernetværket, men af den ene eller anden grund kommer retur til lager. Transport af bilerne udføres af SAL, og bestilles fra FGAD Logistik. Der kan være tale om enkelte biler, og i enkelte tilfælde kan en hel serie tilbagetrækkes. Bilerne oprettes i systemet efter gældende procedure: Retur til lager biler (Oprettelse) Ændringer af kontrakter Det er direktørens ansvar at ændringer i væsentlige kontrakter eller i et allerede afgivet tilbud dokumenteres ved udfærdigelse af tillæg / tilføjelser til eksisterende aftale / tilbud eller ved udfærdigelse af ny dokumentation. I begge Side 17 af 283

18 tilfælde underskriver involverede parter den ny dokumentation og denne vedhæftes den tidligere udfærdigede inden arkivering. Direktøren har ansvaret for, at berørte medarbejdere informeres skriftligt om ændringer i bestående aftaler / tilbud. Aftalerne opbevares i særskilt mappe i bogholderiet. Afgivne tilbud registreres og opbevares i samme mappe. Registeret er tilgængeligt for kunder / medarbejdere ved forespørgsel herom (for kunder dog kun egne sager). Side 18 af 283

19 2 Distribution: Ordreindgang i distributionen kan groft deles op i 2 dele. - Importørbiler - Byttebiler: Byttebiler: Byttebiler er biler der skal flyttes fra et sted i landet til et andet. Det kan både være fra/til forhandler og fra/til private. Ordreindgang sker via mail, fax eller telefon. Ved telefonisk henvendelse udfyldes ordreindgangs blanket. Fælles for alle ordre på byttebiler er at de skal udskrives, og arkiveres i mappen byttebiler som er i distributionen. Importørbiler: Importørbiler er biler som køres på kontrakt direkte med importøren, eller trediepart som styrer logistik (f.eks. VLC (Volvo Logistics Corporatio) der styrer al logistik vedr. Renault) PT har vi følgende kontrakter: - Renault trafic fra DFDS til SAL - Al Citroen til DAL i Vamdrup - Al distribution af fiat & Alfa til forhandlernetværk i Danmark Renault Trafic: Renault Trafic adviseres dagen før ankomst pr. mail. Distributionen opretter bilerne, og arrangerer transport til terminalen. Citroen: Citroen adviseres fra hhv. Cobelfret og Grimaldi til terminalen jf. procedurer. Terminalen indlæser bilerne i SALMAN jf. procedure, og adviserer distributionen når bilerne er klar til udlevering. Herefter planlægger distributionen kørsel af bilerne til DAL. Fiat & Alfa Fiat & Alfa distribueres til forhandlernetværket i Danmark efter FGAD ordre. Oprettelse af biler samt kørselsordre foregår via automatisk download fra Tra.Ma. jf procedure. I enkelte tilfælde kan biler omdirigeres efter FGAD s anvisninger. Side 19 af 283

20 Flowdiagram modtagelse af biler Ordreindgang iform af chassislister fra NW / Cobelfret Skibet oprettes i SALMAN, og der udskrives lister til pladsmanden Terminalen planlægges, og der flyttes biler så der er plads til alle nye biler Bilerne modtages, og der udføres tally efter skibslisten Alle biler gates ind med location med scanner Der ligges instruktionsbøger i Ford SALMAN tilrettes for shortshipped / overlanded Skibsanløbet afregnes efter gældende procedure Cobelfret / NW adviseres om shortshipped / overlanded Alle biler surveyes efter gældende procedure Surveyrapporter sendes til de respektive modtagere Side 20 af 283

21 Flowdiagram Modtagelse af Øvrige biler Kvalitetsstyring SAL Ordre modtages via Tlf, fax eller mail Ordren oprettes i SALMAN Der bekræftes overfor kunden at bilen er modtaget til kørsel Ordren printes og sættes i mappen Øvrige biler - diverse Bilen disponeres Når kørselsrapport er bogført, afregnes underbilag af bogholderiet efter gældende procedure Side 21 af 283

Kvalitetsstyring SAL Toolbox meeting... 284 Daglig tjekliste terminal... 285

Kvalitetsstyring SAL Toolbox meeting... 284 Daglig tjekliste terminal... 285 Kvalitetshåndbog nr. 1... 6 Forord... 6 Introduktion... 7 MÅLSÆTNING... 8 Idegrundlag... 8 Kvalitetsmål... 8 Kvalitetsmålsætning... 8 Personale (uddannelse og træning)... 9 Organisation... 9 ORGANISATIONSPLAN...

Læs mere

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2 Indholdsfortegnelse Navn: Procedure for Intern Audit 1. Formål 2 2. Gyldighedsområde 2 3. Definitioner 2 4. Grundlag 4.1 Grundlag 2 5. Ansvar 2 6. Fremgangsmåde 6.1 Auditplan 3 6.2 Planlægning af SKS-Audit

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER Bilag 4-1 til FB KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER 1. INDLEDNING Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som svarer til kravene i "DS/ISO 9001. Kvalitetsstyringssystemer.

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS Kvalitetshåndbog for Smedefirmaet Stålkonstruktioner, Trapper, gelændere, porte, Låger, hegn, altaner, m.m. Veludført arbejde giver personlig tilfredsstillelse Side 1af 8 Udarb.:PH Godk.:LH Dato: 09-01-2013

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Formål Formålet med kvalitetsstyring er overordnet, at der skabes en forbedringskultur, der kan beskrives som en systematisk, fortløbende proces i 4 dele: Planlægning af opgaveløsning (procedurer) Opgaveløsning

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Afvigelser, Afhjælpende, korrigerende og T6 03.09.07 Formål Formålet med proceduren er At konstaterede afvigelser, fejl og uklarheder i procedurerne bliver rettet ved at der iværksættes afhjælpende eller

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere

5.1.2 Kan IO identificeres i organisati- onen?

5.1.2 Kan IO identificeres i organisati- onen? Rød: Udgår af 17020 Gul: Ændringer og tilføjelser i 17020:2012 ISO 17020:2005, ISO 17020:2012 3 Administrative krav 5 Krav til opbygning 5.1 Administrative krav 3.1 Juridisk identificerbar afd. 5.1.1 Juridisk

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Houe Smed & VVS

Kvalitetshåndbog. for. Houe Smed & VVS Kvalitetshåndbog for Houe Smed & VVS Side 1 af 8 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for SMEMEK

Kvalitetshåndbog. for SMEMEK Kvalitetshåndbog for SMEMEK Side 1 af 8 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse Vejledning til Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse 1 Forord Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for drift af elforsyningsanlæg (SKS-driftsledelse) indeholder anvisninger på kvalitetsstyringsaktiviteter

Læs mere

Systemets baggrund og indhold

Systemets baggrund og indhold Systemets baggrund og indhold I primærproduktionen inden for dansk landbrug har man i stort omfang ensartede produktionsformer, og man har på mange områder udviklet fælles principper til at håndtere mange

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN 1 INDHOLD 2 Indledning... 3 3 Brugertilfredshedsundersøgelse... 3 4 Kvalitetspolitik... 3 5 Opfølgning på kvalitetsmål

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Forum Smede & VVS ApS

Kvalitetshåndbog. for. Forum Smede & VVS ApS Side: 1 af 7; Titel: Kvalitetshåndbog Kvalitetshåndbog for Forum Smede & VVS ApS Side: 2 af 7; Titel: Kvalitetshåndbog Indholdsfortegnelse 1. Forord 2 2. Administrative informationer 2 2.1 Oplysninger

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet De fleste danske virksomheder har mødt kravet

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04. Service Level Agreement (SLA) Kreditor

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04. Service Level Agreement (SLA) Kreditor Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04 Service Level Agreement (SLA) Kreditor INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Ansvarlig... 2 1.3 Relevans for medarbejdere...

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN Certificering af virksomheder 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af tæthedsmåling af bygninger gennemført efter DS/EN 13829 anneks A.3 1 Forudsætninger for certificering

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. BB-Steel ApS

Kvalitetshåndbog. for. BB-Steel ApS Kvalitetshåndbog for BB-Steel ApS Side 1 af 7 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 3 4. Kvalitetspolitik 3 5. Leveringsformåen

Læs mere

Kvalitetshåndbog for. Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver:

Kvalitetshåndbog for. Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver: Kvalitetshåndbog for Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver: 1 0. Indholdsfortegnelse procedurer Formålet med denne oversigt er at give et overblik over kvalitetsmanualens

Læs mere

Kvalitets- og miljøhåndbog. DEL 2 Procedurer og instruktioner. DEL 3 Kvalitetssikringshåndbog for leverancer

Kvalitets- og miljøhåndbog. DEL 2 Procedurer og instruktioner. DEL 3 Kvalitetssikringshåndbog for leverancer Kvalitets- og miljøhåndbog DEL 1 Politikker og målsætninger Kvalitets- og miljøhåndbog DEL 2 Procedurer og instruktioner Kvalitets- og miljøhåndbog DEL 3 Kvalitetssikringshåndbog for leverancer Kvalitets-

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Emnehæfte. Kvalitetssikring af afløbsinstallationer. Kloakrørlæggeruddannelsen

Emnehæfte. Kvalitetssikring af afløbsinstallationer. Kloakrørlæggeruddannelsen Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) Emnehæfte Kvalitetssikring af afløbsinstallationer Kloakrørlæggeruddannelsen Undervisningsministeriet. 12. september 2006. Materialet er udviklet

Læs mere

Godkendt Auditbilag for intern audit Bilag 13.3 ..199

Godkendt Auditbilag for intern audit Bilag 13.3 ..199 Side 1 af 6 Detailplan for audit Formålet med intern audit i DanLinks kvalitetsstyringssystem er: A At undersøge om proceduren(e) i kvalitetshåndbogen beskriver arbejdet som det udføres i praksis. A At

Læs mere

Søfartsstyrelsens audit af godkendte virksomheder

Søfartsstyrelsens audit af godkendte virksomheder Søfartsstyrelsens audit af godkendte virksomheder Formål Formålet med audit er at vurdere, om virksomheden udfører det specificerede arbejde i overensstemmelse med Søfartsstyrelsens retningslinjer, herunder

Læs mere

UDDRAG AF: KVALITETSHÅNDBOG

UDDRAG AF: KVALITETSHÅNDBOG UDDRAG AF: KVALITETSHÅNDBOG DS EN ISO9001:2008. 1. Ledelseserklæring. Denne håndbog beskriver kvalitetsledelsessystemet hos Industriglødning A/S og har følgende formål: - At fastlægge ansvar og kompetence

Læs mere

Overblik over ISO9001:2008

Overblik over ISO9001:2008 ISO9001:2008 i en nøddeskal Af Mogens Larsen ISO Consult 2012 Overblik over ISO9001:2008 I det følgende er anført kravene i ISO9001:2008. Såvel numrene som overskrifterne i de følgende punkter svarer nøjagtigt

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden Indholdsfortegnelse Særskilt hæfte - del 1 Introduktion til egenkontrol Ordliste og definitioner Gældende program - del 2 Egenkontrol

Læs mere

Firmaet beskæftiger sig med grundforstærkning bla. andet pælefundering, byggegruber samt efterfundering af eksisterende bygninger.

Firmaet beskæftiger sig med grundforstærkning bla. andet pælefundering, byggegruber samt efterfundering af eksisterende bygninger. Virksomheden. Firmaet G + Fundering blev grundlagt i 2003 af Helge Rossen. Firmaet beskæftiger sig med grundforstærkning bla. andet pælefundering, byggegruber samt efterfundering af eksisterende bygninger.

Læs mere

Bilag 10 Kvalitetsstyring

Bilag 10 Kvalitetsstyring Bilag 10 Kvalitetsstyring Side 1 af 6 Bilag 10 Kvalitetsstyring Leverandøren skal anvende og dokumentere sit kvalitetssikringssystem. Hvis kvalitetssikringen ikke indeholder de nedenfor beskrevne opgaver,

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Konstitution Bestyrelsen er valgt/udpeget for 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne har forskudte valgperioder, som anført i vedtægterne,

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

Godkendt Organisation, ansvar og beføjelser Procedure C. Chef for Vognladning produktion (Ledelsens repræsentant)

Godkendt Organisation, ansvar og beføjelser Procedure C. Chef for Vognladning produktion (Ledelsens repræsentant) Side 1 af 6 Organisation Organisationen af DanLinks kvalitetsstyringssystem i forhold til hele DSB gods organisation er fremhævet med gul baggrund på Bilag C.3. Det praktiske ansvar for kvalitetsstyringssytemet

Læs mere

Region Midtjylland Proces for Change Management

Region Midtjylland Proces for Change Management Region Midtjylland Proces for Change Management Version 1.1 Forord Dette dokument beskriver RMIT s Change Management proces. Processen beskriver minimumskravene (need to have) for at få processen til at

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. januar 2015 J.nr. 3009/3027-0079 Ref. ABK/ Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013. Program for intern overvågning. Naturgas Fyn Distribution A/S

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013. Program for intern overvågning. Naturgas Fyn Distribution A/S ÅRSBERETNING 2013 Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFDs Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

KVALITETSHÅNDBOG DS EN ISO9001:2008 NR. Kvalitetshåndbog Industriglødning A/S Version 4 Side 1

KVALITETSHÅNDBOG DS EN ISO9001:2008 NR. Kvalitetshåndbog Industriglødning A/S Version 4 Side 1 KVALITETSHÅNDBOG DS EN ISO9001:2008 NR. Kvalitetshåndbog Industriglødning A/S Version 4 Side 1 Indholdsfortegnelse. Afsnit Side Indholdsfortegnelse 2 1 Ledelseserklæring. 3 2 Virksomhedsbeskrivelse. Industriglødning

Læs mere

Ledelseshåndbog November 2013

Ledelseshåndbog November 2013 Ledelseshåndbog November 2013 Side 1 af 3 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Systemstruktur... 4 Overordnet vision, målsætninger og politik for VandCenter Syd... 5 Organisationsplan... 6 Ansvar og beføjelser...

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87 Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS 18001 og bek. 87 Punkt Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal etablere og vedligeholde et arbejdsmiljøledelses-system

Læs mere

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringer... 4 2.1 Kundens ændringsanmodning... 4 2.2 Leverandørens ændringsanmodning... 4 2.3 Mindsteindhold for et løsningsforslag...

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C I henhold til Vedtægternes 14 fastsætter bestyrelsen forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsorden skal sikre, at bestyrelsen gennem sit arbejde

Læs mere

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S.

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Beskrivelse af Naturgas Fyn Distribution A/S s ( NGFD s ) program for intern overvågning...3

Læs mere

ÅRSBERETNING Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S.

ÅRSBERETNING Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. ÅRSBERETNING 2009 Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. Indholdsfortegnelse 1 Indledning....3 2 Beskrivelse af Naturgas Fyn Distribution A/S s (NGFD s) Program for intern overvågning...3

Læs mere

BILAG 7 SAMARBEJDSORGANISATION

BILAG 7 SAMARBEJDSORGANISATION BILAG 7 SAMARBEJDSORGANISATION INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 5 2. Kontraktansvarlig... 5 3. Styregruppe... 5 3.1 Styregruppens etablering... 5 3.2 Styregruppens ansvar... 5 3.3 Møder i styregruppen...

Læs mere

Screening af systemdokumentationen. 11/8 2009 Skanderborg Kommune

Screening af systemdokumentationen. 11/8 2009 Skanderborg Kommune Screening af systemdokumentationen 11/8 2009 Skanderborg Kommune Auditteam: Ledende auditor Kim Hammersholt Hansen Underskrift: Formål: Vurdering af overensstemmelse og implementering af systemet i forhold

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område I medfør af 68 d og 134 a, stk. 2, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december

Læs mere

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Revision: 5 Side 1 af 10 Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Ikraft. November 2014 Proj. nr.: 108-0001 Ledelseshåndbog Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6 Side : 1/6 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne generelle akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (herefter DANAK),

Læs mere

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S ÅRSBERETNING 2014 Program for intern overvågning NGF Nature Energy Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFNE-Ds Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Anlæg

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Anlæg Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03 Service Level Agreement (SLA) Anlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Ansvarlig... 2 1.3 Relevans for medarbejdere... 2

Læs mere

Udkast til. Kapitel 1. Kvalitetsledelsessystemet

Udkast til. Kapitel 1. Kvalitetsledelsessystemet Udkast til Bekendtgørelse om kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet I medfør af 20,

Læs mere

Forslag til procedurer/forretningsgange ISO 9001:2008 2001004-1 Procedure ISO 9001:2008, pkt. 4.1 Outsourcede processer

Forslag til procedurer/forretningsgange ISO 9001:2008 2001004-1 Procedure ISO 9001:2008, pkt. 4.1 Outsourcede processer Webshoppen Side 1 af 8 ISO-standarder (side 1) Procedurer/instruktioner (side 1) Blanketter/kvalitet (side 4) LEAN-tavler (side 5) LEAN-blanketter (side 7) Fagbøger (side 8) www.lasseahm.dk Produktoversigt

Læs mere

Håndbog for styring af kvalitet og arbejdsmiljø

Håndbog for styring af kvalitet og arbejdsmiljø Håndbog for styring af kvalitet og arbejdsmiljø Virksomhed: Adresse: Mikaellauridsen.dk - Entreprise Frydenlunds alle 8210 Aarhus V Dato: 02.03.15 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER FOR ROSKILDE FJORD FORBINDELSEN

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER FOR ROSKILDE FJORD FORBINDELSEN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

BEK nr 545 af 30/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016

BEK nr 545 af 30/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 BEK nr 545 af 30/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00005 Senere ændringer

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Forretningsorden for. Hovedbestyrelsen i Scleroseforeningen

Forretningsorden for. Hovedbestyrelsen i Scleroseforeningen Forretningsorden for Hovedbestyrelsen i Scleroseforeningen 1 1.1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden oprettes i henhold til foreningens vedtægter 10. 1.2. Tiltrædelse af forretningsordenen

Læs mere

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringshåndtering... 4 3. Kundens Ændringsanmodning... 4 4. Leverandørens Ændringsanmodning... 4 5. Mindsteindhold

Læs mere

Autorisationsloven (afsnit 5 i lovmappe)

Autorisationsloven (afsnit 5 i lovmappe) Kvalitetssikring Autorisationsloven (afsnit 5 i lovmappe) Lov nr. 401 af 28. april 2014 med senere ændringer Definerer områderne for autorisationskrævende arbejde Loven indeholder Krav for opnåelse af

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Montør A/S Kvalitetshåndbog

Montør A/S Kvalitetshåndbog Montør A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for firmaer, der ønsker at blive akkrediterede til at udføre lovpligtige eftersyn af ventilations- og klimaanlæg Version 3 Dato: 8. september 2008 V

Læs mere

Legepladscertificeringen

Legepladscertificeringen Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Legepladscertificeringens formål og grundlag... 2 1.1. Formål.... 2 1.2. Organisation... 2 1.3. Certificeringsgrundlag og kontrolomfang... 2 1.4. Vilkår og ansvarsforhold...

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

AIC B 39/12 10 DEC 2012. AIC B 39/12. Minimumskrav til procedurer og dokumentation for Compliance Audit* under Part M og Part 145.

AIC B 39/12 10 DEC 2012. AIC B 39/12. Minimumskrav til procedurer og dokumentation for Compliance Audit* under Part M og Part 145. AIC B 39/12 AIM/Aeronautical Information Management, Edvard Thomsensvej 14, DK-2300 Copenhagen S, Denmark TEL: +45 7221 8800, FAX: +45 7221 8888, E-mail: ais@trafikstyrelsen.dk, Internet: www.trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Information om auditering. Tidsfastsættelse Udpegning af ledende auditor Godkendelse

Information om auditering. Tidsfastsættelse Udpegning af ledende auditor Godkendelse Side 1 af 5 1) Planlægning af audit (Kvalitetskoordinator). Tidsfastsættelse Udpegning af ledende auditor Godkendelse 2) Forberedelse af den enkelte audit (Her starter auditors rolle) Valg af auditorer.

Læs mere

Risikoen for en helbredsskade er en kombination af, hvor alvorlig helbredsskade der er fare for, og sandsynligheden for at den indtræffer.

Risikoen for en helbredsskade er en kombination af, hvor alvorlig helbredsskade der er fare for, og sandsynligheden for at den indtræffer. 13-12-2010 14:11 Arbejdspladsvurdering Procedure Definitioner Arbejdspladsvurdering (APV) er en systematisk vurdering af arbejdsmiljøet med henblik på at identificere og fjerne, reducere eller informere

Læs mere

Information om. Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger

Information om. Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger Information om Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger Certificering af indbrudshæmmende produkter beregnet til indbygning som skalsikring af bygninger. Dancert-sekretariat:

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

Vedtægter. for. Kranbranchen

Vedtægter. for. Kranbranchen Vedtægter for Kranbranchen Som vedtaget den 10. februar 1989 og med de på generalforsamlingen den 23. marts 2007 og 9. april 2010 vedtagne ændringer. Seneste vedtagne ændringer på generalforsamling den

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg Håndbog for kvalitetsstyringssystem Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg KS Håndbog rev. 02 Oktober 2013 Side Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse 1.1. Data... 3 1.2. Gyldighedsområdet for KS

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Kurt Jensen Maskinfabrik A/S

Kvalitetshåndbog. for. Kurt Jensen Maskinfabrik A/S Kvalitetshåndbog for Kurt Jensen Maskinfabrik A/S Side 1 af 9 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord og virksomhedsdata 2 2. Organisationsplan 5 3. Kvalitetsmålsætning

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.

Forretningsorden for bestyrelsen ved Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002380 Enhed: Ledelsessekretariatet 15. august 2011 Initialer: MM Forretningsorden for bestyrelsen

Læs mere

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3 Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: 1. Definitioner Dancerts bestemmelser for certificering af ledelsessystemer omfatter: - Alm. vilkår for certificerings,

Læs mere

Kloakering KS af afløbsinstallationer

Kloakering KS af afløbsinstallationer Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) Kloakering KS af afløbsinstallationer Uddannelsen indgår i rørlæggeruddannelsen Forord Dette hæfte er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 31. oktober 2013 blev i sag nr. 53/2013 Revisortilsynet mod registeret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i. Svendborg Kraftvarme A/S

Forretningsorden for bestyrelsen i. Svendborg Kraftvarme A/S Forretningsorden for bestyrelsen i Svendborg Kraftvarme A/S Juni 2014 1.0 Forretningsordenens hjemmel 1.1 Nærværende forretningsorden er oprettet i henhold til Lov om aktie- og anpartsselskaber, 130. 1.2

Læs mere

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg.

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg. FORRETNINGSORDEN FOR SPIDSHUNDEKLUBBENS BESTYRELSE 1. KONSTITUERING. Bestyrelsen træder sammen snarest efter generalforsamlingen og konstituerer sig. Besættelse af poster sker ved simpelt flertal. 2. NEDSÆTTELSE

Læs mere