Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet"

Transkript

1 19. februar 2009 Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet Lavere renter til andelshaverne og dermed lavere boligomkostninger. Det lyder tillokkende og kan også blive til virkelighed for danske andelshavere med en ny afgørelse fra skat. Men der er en række forhold, som både andelshaver og forening skal være opmærksom på, så ønsket om en besparelse for den enkelte ikke leder andelsboligforeningen i økonomiske vanskeligheder, der ender i en tvangsauktion. Vi har i denne analyse kigget på, hvordan man som andelshaver kan opnå finansiering via realkreditten og dermed få en lavere rente. Samtidig har vi undersøgt, hvilke faldgruber, der kan være både for andelshaveren og for foreningen. Vores konklusioner er Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej Kgs. Lyngby Finans Redaktion Elisabeth Toftmann Asmussen Jakob Olsson Ansvarshavende Cheføkonom Elisabeth Toftmann Asmussen Andelsboligforeningen kan låne penge i et realkreditinstitut til en lav rente og låne pengene videre til andelshaverne, der har en klar fordel i at finansiere andelsindskuddet via realkredit renten er nemlig lavere end i banken. Men vi kommer ikke uden om, at der også er ulemper ved løsningen. Konsekvensen af at nedbringe andelshavernes renteomkostninger er blandt andet, at foreningen belåner sin ejendom helt op til 80 % af værdien. Det forringer foreningens muligheder for at iværksætte vedligeholdelsesprojekter, som kun kan gennemføres med lån. Samtidig forudsætter udlån via andelsboligforeningen, at foreningen eller en administrator kan kreditvurdere andelshaverne og altså varetage den opgave, som bankerne har i dag. En mangelfuld kreditvurdering kan nemlig betyde, at andelsboligforeningen yder for store lån til andelshavere, hvis økonomi ikke kan klare det. Og hvis én andelshaver ikke betaler til tiden, hæfter de andre andelshavere for lånet. Konsekvensen af manglende betalinger kan blive, at foreningens ejendom bliver sendt på tvangsauktion. Vi tror også, at det vil koste et administrationsgebyr at forvalte udlån til andelshaverne via andelsboligforeningen, og det vil nedbringe men ikke fjerne rentefordelen ved at optage lån via realkreditten frem for i banken. Vores anbefaling er derfor, at man som andelsboligforening skal tænke sig rigtig godt om, før man kaster sig ud i at låne penge til andelshaverne. Hvad koster det at låne penge i banken og hos et realkreditinstitut? 1 mio. kroner i hånden Rente Månedlig ydelse Besparelse efter skat ved realkredit Andelsboliglån (med afdrag) 9,00% Andelskredit (uden afdrag) 9,00% Andelspantebrev (fast rente) 10,00% Note: Månedlig ydelse efter skat, provenu på 1 mio. kroner. Andelsindskuddet kan finansieres i banken med et andelsboliglån, andelsboligkredit eller andelspantebrev. Hos realkreditinstituttet er de relevante finansieringsalternativer FlexLån F1 eller et fastforrentet 6 % obligationslån. Beregningerne er foretaget den 19. februar side 1

2 Finansiering af andelsboliger er kompliceret De seneste års værdistigninger på udlejningsejendomme (se figur 1) har fået andelsværdierne til at stige voldsomt mange steder. Det betyder, at man virkelig skal til lommerne for at få råd til at købe en andelsbolig eller måske i mange tilfælde en tur i banken og låne penge. Men hvorfor ikke gå en tur i realkreditten i stedet, når det er en gammelkendt sandhed, at realkreditrenter er lavere end renterne på banklån? Figur 1: Priserne er steget både på ejerlejligheder og på udlejningsejendomme Udlejningsejendomme Ejerlejligheder Indeks: 2006= Kilde: Danmarks Statistik Årsagen er, at når man køber en andelsbolig, så køber man en brugsret til en specifik bolig, repræsenteret via et andelsbevis. Og realkreditinstitutterne låner altså kun ud, når der er sikkerhed i mursten. Derfor kan man ikke belåne sit andelsbevis hos realkreditten. Hvis man skal låne penge der, så skal man altså en tur forbi andelsboligforeningen, som skal låne pengene i hos realkreditinstituttet og derefter låne dem videre til andelshaveren. Og det komplicerer sagen en smule Hvad køber jeg egentlig, når jeg køber en andelsbolig? Når man køber en andelsbolig, betaler man først et andelsindskud og derefter en månedlig boligafgift. Til gengæld får man brugsret til en andel af andelsboligforeningens ejendom. Lidt forsimplet kan man sige, at indskuddet til andelsboligen svarer til andelens andel af friværdien i ejendommen eller andelsindskud = andel af ejendommens værdi andel af foreningens gæld Hvis indskuddet er højt, er det altså fordi der er en stor friværdi i ejendommen, eksempelvis fordi ejendommen er meget værd, eller fordi gælden i ejendommen er lav. Hvis indskuddet derimod er lavt, er friværdien det også, enten fordi ejendommen ikke er så meget værd, eller fordi gælden i ejendommen er høj i forhold til ejendommens værdi. Og hvis andelsindskuddet er højt, kan det blive rigtig interessant at overveje, hvordan man bedst og billigst kan finansiere andelsindskuddet. Ud over den månedlige omkostning til at finansiere købet af andelsbeviset, skal man også betale en boligafgift. Den månedlige boligafgift dækker over ydelser på andelsboligforeningens gæld samt fællesudgifter i andelsboligforeningen, eksempelvis vicevært, ejendomsskat, trappevask, administration etc. Her er det vigtigt at bide mærke i, at der altså også kan være lån i andelsboligforeningen, som man betaler til hver måned. Det kan være gæld, som foreningen har optaget i forbindelse med anskaffelsen af ejendommen eller for finansiere ejendommens drift og vedligeholdelse. side 2

3 Hvordan kan jeg finansiere mit andelsindskud? Andelsboligforeningen ejer en ejendom, som kan belånes med 80 % af værdien hos et realkreditinstitut. Det er der mange nybyggede andelsboligforeninger, der har benyttet sig af. Men der er også mange gamle andelsboligforeninger, som har købt ejendommen for meget mindre, end den kan belånes for i dag. Det betyder, at foreningen ikke har så meget realkreditgæld til gengæld er andelsindskuddet være højt. Et højt andelsindskud medfører ofte, at køber ikke har pengene kontant og må en tur i banken. Her kan pengene lånes med tilbagebetaling i op til 30 år; renten kan både være fast eller variabel og der er endda mulighed for at få afdragsfrihed på lånet. Men renten er højere end hos realkreditinstituttet, fordi banken påtager sig en højere risiko ved at låne penge ud med sikkerhed i andelsbeviset, der repræsenterer ejendommens friværdi. Andelsboligforeningen kan nemlig til enhver tid låne op til 80 % af ejendommens værdi gennem et realkreditinstitut, hvilket sænker værdien af andelsbeviset med andelshaverens andel af det lånte beløb og så er bankens sikkerhed forsvundet med ét hug. Men hvis andelsboligforeningen i stedet optager et lån i realkreditten, og samtidig låner pengene videre til andelshaverne, ser regnestykket lidt anderledes ud. Andelsværdien er nemlig uændret, for lånene til andelshaverne bogføres som aktiver i foreningen, så selvom foreningens gæld stiger, så falder andelsværdien ikke, fordi foreningens aktiver stiger tilsvarende. Man kan altså lidt forsimplet sige, at andelsindskud = andel af (ejendommens værdi + tilgodehavende hos andelshaverne foreningens gæld) hvor foreningens gæld er den oprindelige gæld tillagt den gæld, som er optaget for at genudlåne til andelshaverne. Man kan altså sige, at man lægger det samme tal til og trækker det fra igen. Resultatet andelsindskuddet er derfor uændret, men andelshavernes finansiering har ændret sig. Det giver en finansieringsmæssig fordel, men også en række udfordringer. Hvad meget kan man spare gennem realkreditten? Vi har regnet på, hvad det koster at låne 1 mio. kroner med forskellige andelsboligprodukter i banken og hvad et lån med en tilsvarende grad af sikkerhed (fast eller variabel rente) koster i realkreditten. Og konklusionen er klar der er penge at spare. Endda mange penge Tabel 1: Hvad koster det at låne penge i banken og i et realkreditinstitut? 1 mio. kroner i hånden Rente Månedlig ydelse efter skat Besparelse ved realkredit Variabel rente med afdrag Andelsboliglån 9,00% FlexLån F1 med afdrag 4,25% Variabel rente uden afdrag Andelskredit (uden afdrag) 9,00% FlexLån F1 uden afdrag 4,25% Fast rente med afdrag Andelspantebrev 10,00% årigt obligationslån med afdrag 6,00% Note: Månedlig ydelse efter skat, provenu på 1 mio. kroner. Andelsindskuddet kan finansieres i banken med et andelsboliglån, andelsboligkredit eller andelspantebrev. I realkreditten er de relevante finansieringsalternativer Flex- Lån F1 eller et fastforrentet 6 % obligationslån. Beregningerne er foretaget den 19. februar side 3

4 Tabel 1 viser, at for et variabelt forrentet lån, der giver 1 mio. kroner i hånden, er ydelsen knap kroner lavere per måned efter skat, hvis låntager får mulighed for at vælge FlexLån F1 frem for et andelsboliglån. Hvis lånet er med afdragsfrihed er besparelsen på omkring kroner. Hvis andelshaveren ønsker sikkerhed for sin rente i 30 år, så reduceres prisforskellen til knap kroner. Stor økonomisk fordel ved at finansiere andelsindskud med realkreditlån via foreningen Fordelen for andelshaverne ved at finansiere andelsindskuddet med et realkreditlån via foreningen er klar omkostningerne falder! Andelshaveren opnår en lavere boligomkostning, fordi renteudgifterne sænkes. Omkostningerne reduceres selvfølgelig mest i de foreninger, hvor andelsindskuddet er højt, foreningen ikke har meget gæld og andelshaveren derfor kan låne en stor del af indskuddet i realkreditten via foreningen. Man kunne argumentere for, at rentefald og dermed lavere omkostninger så vil føre til prisstigninger på andelsboliger, som vi har set det specielt i 2005 og 2006 for ejerboligerne. Men det sikrer lovgivningen os mod. Andelsboligloven angiver nemlig en lovlig maksimalpris, som boligerne må handles til. Så besparelsen er reel nok og vil altså ikke blive omsat i højere andelspriser. Til gengæld er der mange ulemper ved at vælge løsningen. men der er desværre mange ulemper! Først og fremmest er der det faktum, at det formodentlig vil koste penge at få administreret foreningens udlån til andelshaverne. Da administrationsomkostningerne selvfølgelig skal betales af andelshaverne, vil det mindske gevinsten ved den lavere rente. Samtidig kan man fremføre det argument, at udlån via andelsboligforeningen forudsætter, at foreningen eller en administrator kan kreditvurdere andelshaverne. Det kan diskuteres, hvor velegnet en bestyrelse eller en ejendomsadministration er til at kreditvurdere en andelshaver og opgaven vil igen øge omkostningerne. Vores vurdering er, at bankerne er bedre rustet til at håndtere den opgave. Samtidig leder argumentet om nødvendigheden af en fornuftig kreditvurdering frem til en tredje ulempe ved at finansiere andelsindskuddet via realkreditbelåning. Sagen er nemlig den, at hvis én andelshaver ikke betaler sin ydelse til tiden, så hænger de andre andelshavere på at betale det manglende beløb. For hvis realkreditten ikke får sine penge, så er yderste konsekvens, at andelsboligforeningens ejendom bliver sendt på tvangsauktion. Det er der formodentlig ikke nogen andelshavere, der vil være interesserede i. Endelig er det hensigtsmæssigt, at andelsboligforeningen belåner ejendommen med 80 %, hvis alle andelshavere skal have maksimal glæde af den lavere rente. En 80 % belåning via realkreditten efterlader imidlertid ikke mulighed for, at foreningen kan låne til fremtidige vedligeholdelsesog istandsættelsesprojekter. Foreningen udtømmer altså sin mulighed for at opnå billig finansiering til glæde for andelshavernes løbende boligøkonomi her og nu mod at besværliggøre gennemførelsen af fremtidige vedligeholdelsesprojekter. Andelshaverne skal tænke sig godt om Der er altså penge på spil for landets andelshavere. Så det vil være værdifuldt, hvis man kan finde en god løsning til at fjerne den risiko, som andelsboligforeningen påtager sig, hvis foreningen beslutter sig for at låne penge ud til sine medlemmer. Men som situationen ser ud her og nu, så er der altså tungtvejende argumenter for at holde sig til den nuværende finansieringsform og fremover fortsat låne penge hos sin bank til en højere rente end hos et realkreditinstitut hvis man ikke ønsker at sætte foreningens fremtid over styr. Vi anbefaler derfor andelshavere og andelsboligforeninger at slå koldt vand i blodet og nøje overveje, om foreningen er villig til at løbe den risiko, der er ved at træde i ind rollen som låneformidler. side 4

5 Realkredit Danmark har udarbejdet publikationen alene til orientering. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge obligationer eller i øvrigt optage realkreditlån. Publikationens informationer, beregninger, vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens egen vurdering af, hvorledes der skal disponeres. Efter Realkredit Danmarks opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Realkredit Danmark påtager sig dog ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed eller for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. side 5

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Dansk realkredit er noget helt specielt I mere end 200 år har danskerne kunnet låne penge på en ganske særlig måde. Muligheden

Læs mere

Guide til et sikkert boligkøb. Til dig der skal købe din første bolig

Guide til et sikkert boligkøb. Til dig der skal købe din første bolig Guide til et sikkert boligkøb Til dig der skal købe din første bolig Guide til et sikkert boligkøb 4 Fra boligdrøm til drømmebolig Et boligkøb starter oftest som en drøm og skulle gerne blive ved at være

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

www.sallingbank.dk Hovedkontor Frederiksgade 6 7800 Skive Tlf. 97 52 33 66 Egeris afdeling Kirke Allé 98 Fjernkundeafdeling

www.sallingbank.dk Hovedkontor Frederiksgade 6 7800 Skive Tlf. 97 52 33 66 Egeris afdeling Kirke Allé 98 Fjernkundeafdeling Egeris afdeling Kirke Allé 98 7800 Skive Tlf.: 96 70 33 66 Fjernkundeafdeling Frederiksgade 6 7800 Skive Tlf.: 96 44 61 63 Højslev afdeling Viborgvej 221 7840 Højslev Tlf.: 97 53 59 22 Roslev afdeling

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Nu skal du have det lange lys på, når det gælder din bolig-økonomi, lyder rådet fra økonomerne Af Uffe Jørgensen og Morten Mærsk, 23. oktober 2012 03 Eksperter:

Læs mere

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser Alt om andelsboliger Landsdækkende serviceydelser 2 Forord Aldrig har du som andelshaver kunnet få så meget på et sted. Andelsboligforeningsområdet undergår for tiden en rivende udvikling og det stiller

Læs mere

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien!

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Realkreditrådet besvarer kritikken af de afdragsfrie lån. Mere end halvdelen af realkreditudlånet til boligejerne er afdragsfrit. Det har udløst en

Læs mere

Andel, eje eller leje?

Andel, eje eller leje? Andel, eje eller leje? Hovedbrud. Det er blevet mere fordelagtigt at købe lejlighed i forhold til at leje. Det viser beregninger, Berlingske Business har fået Danske Bank til at lave, men det kan være

Læs mere

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips Foto: Iris Guide Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN 20 sider F1-lånets afløser Eksperternes lånetips 2 PLUS udgives af Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147 København K, Mail: plus@bt.dk, Web: www.bt.dk/plus

Læs mere

Andelsbasen.dk. Guide til Andelsboligkøbere Version 2.0. Udgivet: 2013-01-10. Andelsbasen.dk. St. Kongensgade 40 H, 2.

Andelsbasen.dk. Guide til Andelsboligkøbere Version 2.0. Udgivet: 2013-01-10. Andelsbasen.dk. St. Kongensgade 40 H, 2. Andelsbasen.dk Guide til Andelsboligkøbere Version 2.0 Udgivet: 2013-01-10 Andelsbasen.dk St. Kongensgade 40 H, 2. 1264 København K 2012, Andelsbasen.dk http://www.andelsbasen.dk Et hurtigt kik i boligannoncerne

Læs mere

Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner. Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit

Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner. Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit Formål Formålet med denne oversigt, som jeg har udarbejdet efter anmodning fra Undervisningsministeriet, er

Læs mere

spar penge Guide Skift bank og sider Sådan får du en bedre rente Sådan forhandler du med banken Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

spar penge Guide Skift bank og sider Sådan får du en bedre rente Sådan forhandler du med banken Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 2 Skift bank og sider spar penge Sådan får du en bedre rente Sådan forhandler du med banken Spar penge INDHOLD I DETTE HÆFTE:

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder

Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder Hvad er et afdragsfrit lån? Hos Realkredit Danmark kan du få disse låntyper med afdragsfrihed: fastforrentede lån, FlexGaranti og FlexLån. I de

Læs mere

Ren slaraffenland for boliglåntagere

Ren slaraffenland for boliglåntagere Ren slaraffenland for boliglåntagere Renterne er styrtdykket i Danmark på det seneste. Det åbner nærmest dagligt for nye lånetyper til boligejerne, og slår alt hvad der før er set. Af Lars Erik Skovgaard.

Læs mere

Realkreditrådgivning,

Realkreditrådgivning, Realkreditrådgivning, god skik og afdragsfrie lån 4 FORFATTER Lektor ph.d. Svend Jakobsen Handelshøjskolen i Århus E-mail: skj@asb.dk Figur 1 Udvikling i resultat før skat for realkreditinstitutterne,

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2014 3. april 2014 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

Kandidatafhandling. Forældrekøb (Parenting purchase) Sompop Khamchoo Studieretning: Cand.merc finansiering og regnskab Institut.

Kandidatafhandling. Forældrekøb (Parenting purchase) Sompop Khamchoo Studieretning: Cand.merc finansiering og regnskab Institut. Kandidatafhandling Forældrekøb (Parenting purchase) Opgaveløser: Sompop Khamchoo Studieretning: Cand.merc finansiering og regnskab Institut Institut for finansiering Uddannelsesinstitution: Copenhagen

Læs mere

Boligguide: Nu er ejerboligen er billigst

Boligguide: Nu er ejerboligen er billigst Boligguide: Nu er ejerboligen er billigst Nye tal viser, at man nu kan bo i en ejerlejlighed for under det halve af, hvad det koster at bo til leje eje eller leje Af Louise Kastberg, oktober 2012 03 Dyrt

Læs mere

I dette kapitel fremlægges en række forslag på boligområdet ud fra følgende overordnede principper og mål

I dette kapitel fremlægges en række forslag på boligområdet ud fra følgende overordnede principper og mål Kapitel 4: Boliger 4.1 Indledning Boligforhold er en afgørende velfærdsparameter. Det er vigtigt, at alle har mulighed for at bo i en ordentlig og tidssvarende bolig. Kravene til boliger ændres i takt

Læs mere

HD Finansiering. Hovedopgave forår 2009. Opgave nr. 23

HD Finansiering. Hovedopgave forår 2009. Opgave nr. 23 HD Finansiering Hovedopgave forår 2009 Opgave nr. 23 Hvad koster det at eje? - en analyse af en købers indgangsvinkel til ejerboligmarkedet samt en analyse af boligudgiften ved hjælp af user cost modellen

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal En del kunder har spurgt os om, hvad det er, der er sket med den danske krone, og ikke mindst om man som investor skal være nervøs. På den baggrund har vi, efter

Læs mere

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug Kraftig stigning i dyre lån 6. november - JP, Berlingske Tidende, Urban, 24 Timer, Nyhedsavisen, Børsen Vi gældsætter os i lyntempo Danskerne gældsætter sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Danskerne

Læs mere

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger.

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger. FORORD Denne håndbog er tænkt som et værktøj, når du overvejer at købe ny bolig. Bogen kan læses fra start til slut, men kan også bruges som opslagsværk. Du slår blot op under det emne, du gerne vil vide

Læs mere