1. Indledning og læseguide s Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2"

Transkript

1 Maj 21

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s Hashforbruget s Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s Elevernes hashvaner s Holdningerne til hash s Oplysninger om hash s De hashrygende elever de ikke-hashrygende elever s Alkoholforbruget s Alkoholforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s Elevernes alkoholvaner s Holdningerne til alkohol s Oplysninger om alkohol s Konklusion s Litteraturliste s. 25 Maj 21 Udarbejdet for SSP-udvalget i Egebjerg Kommune Af kulturmedarbejder Jeanette Lund.

3 De unges hash- og alkoholforbrug i Egebjerg Kommune Indledning og læseguide I 1. uge af april i 1995 gennemførte Egebjerg Kommune en spørgeskema undersøgelse af kommunens klassers forbrug af hash og alkohol. Formålet med undersøgelsen var foruden at fastsætte det faktiske hash- og alkoholforbrug også at få et indblik i, hvor forbruget foregik, hvem forbruget foregik med og på hvilke tidspunkter det foregik. Her 6 år senere er der nu blevet gennemført en tilsvarende spørgeskema undersøgelse i 1. uge af april, så kommunen kan få et overblik over den nuværende situation. Spørgeskemaet indeholder den samme række spørgsmål som i undersøgelsen fra 1995, idet der på den måde lettest kan fastslås eventuelle forskelle eller ligheder. Selve proceduren omkring spørgeskema undersøgelsen er så godt som identisk med undersøgelsen fra Således er det i 21 - som i sundhedsplejersken, men derudover også ungdomsskoleinspektøren samt viceungdomsskoleinspektøren, som forestår præsentationen af, orienteringen om og indsamlingen af spøgeskema undersøgelsen i de enkelte klasser. Resultatet af undersøgelsen bliver ikke opdelt på skoledistrikter eller klassetrin, men opregnes og forelægges som en samlet rapport for Egebjerg Kommune. Rapporten kan desuden læses i fuld længde på kommunens hjemmeside: Læseguide Denne rapport består af 3 afsnit; et analyse afsnit, et statistik afsnit samt et spørgeskema afsnit. Der skal rapporten igennem tages et vist forbehold for de statististiske tal ved de spørgsmål, hvor eleverne må angive flere end en svarmulighed. Foruden de elever der helt har undladt at svare, er der nemlig også elever, som angiver flere svar på nogle af spørgsmålene. Alle svar er dog medtaget, fordi det (sandsynligvis) ikke forstyrrer det samlede billede. Derudover skal der bemærkes to ting ved alle diagrammerne rapporten igennem. For det første angiver y-aksen (den lodrette) antallet af elever - og altså ikke procentsatsen. For det andet er der nogle steder forskel på diagramindelingerne, hvilket kan forvirre ved sammenligning af diagrammerne fra henholdsvis 1995 og 21. Afsnit 1 består først og fremmest af en sammenligning af hovedspørgsmålene angående de unges hash- og alkoholforbrug baseret på spørgeskemaerne fra henholdsvis 1995 og 21. Derudover indeholder afsnittet også en opsummering af udvalgte svarresultater fra 21- undersøgelsen. Afsnit 2 består af de statistiske udskrifter fra 21 spørgeskema undersøgelsen, hvor det er muligt at nærlæse de enkelte tabeller og svar. Afsnit 3 består af et eksempel af spørgeskemaet fra 21 undersøgelsen 1

4 De unges hash- og alkoholforbrug i Egebjerg Kommune Elevfordelingen på klasse og køn I 1995 bestod spørgeskema undersøgelsen af 358 besvarelser af 365 mulige. Undersøgelsesresultatet byggede dog på 351 besvarelser, idet 3 besvarelser blev kasseret og 4 var blanke (se tabel 1). I 21 bestod spørgeskema undersøgelsen af 272 besvarelser af lige så mange mulige. Her blev en enkelt besvarelse kasseret, så derfor bygger undersøgelsesresultatet på 271 besvarelser (se tabel 2). Andelen af henholdsvis drenge og piger ses i diagram 1: Diagram Drenge Piger Tabel Tabel 2-21 Klasse Køn Antal I alt Klasse Køn Antal I alt Dreng Klasse 15 Pige 6 Dreng Klasse 95 Pige 4 Dreng Klasse 111 Pige 59 Dreng Klasse 65 Pige 28 Dreng Klasse 79 Pige 36 Dreng Klasse 73 Pige 4 Dreng Klasse 56 Pige 31 Dreng Klasse 38 Pige 17 I alt 351 I alt 271 2

5 De unges hash- og alkoholforbrug i Egebjerg Kommune 21 Afsnit 1 3. Hashforbruget I 1995 viste spørgeskemaundersøgelsen, at 11% af kommunens 7.-, og 1. klasser havde prøvet at ryge hash; svarende til 39 elever ud af 351. I 21 viser spørgeskemaundersøgelsen, at 16% af kommunens og 1. klasser har prøvet at ryge hash; svarende til 43 elever ud af 271. Dette viser, at der i løbet af 6 år er sket en stigning på 5%. I 1995 lå forbrugsfrekvensen på i alt 16 elever, der havde brugt hash inden for den seneste måned. Forbruget skete primært på klassetrin, mens 1 ud af de 16 elever var piger. I 21 ligger forbrugsfrekvensen på i alt 19 elever, der har brugt hash inden for den seneste måned. Forbruget sker nu fortrinsvist på klassetrin, mens 6 ud af de 19 elever er piger hvilket altså vil sige, at det nu er flest drenge der har røget hash inden for den seneste måned (13 ud af de 19 elever). (Se de udvalgte spørgsmål med tilhørende tabeller.) * Spørgsmål 8: Har du nogensinde røget hash? Tabel Tabel 4-21 Klasse/ Nej, Ja, Ja, Ikke procent aldrig md. år svar 7. Kl Procent 96% 1% 3% Klasse/ Nej, Ja, Ja, Ikke procent aldrig md. år svar 7. Kl Procent 98% 1% 1% 8. Kl Procent 82% 7% 9% 2% 8. Kl Procent 88% 4% 8% 9. Kl Procent 81% 8% 1% 1% 9. Kl Procent 73% 15% 12% 1. Kl Procent 89% 2% 9% 1. Kl Procent 63% 11% 26% I alt Procent 87% 4% 7% 2% I alt Procent 83% 7% 9% 1% 3

6 De unges hash- og alkoholforbrug i Egebjerg Kommune 21 Afsnit 1 * Spørgsmål 9: Hvor mange gange har du røget hash indenfor den sidste måned? Diagram og 21 Tabel og År 1 g flere end I alt gang 2-4 gange 5-8 gange flere end 8 * Spørgsmål 1: Hvis du ryger hash, hvor gammel var du så første gang? Diagram Kommentar: De enkelte tal fra 1995 foreligger ikke længere, men rapporten fastslog den gang, at alderen for førstegangsbrugen af hash er 14 til 15 år u. 13 år 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år Ikke svar 1 4

7 De unges hash- og alkoholforbrug i Egebjerg Kommune 21 Afsnit Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet Sundhedsstyrelsen fastslår i deres statistiske oversigt: Alkohol- og narkotikastatistik 21 1, at der i forbruget af hash er sket en stigning fra 1995 frem til Mens den eksperimenterende brug af hash blandt årige i 1995 lå på et nogenlunde stabilt niveau (17,4%), er den andel af de årige, der har prøvet hash, steget med 7% i 1999 (24,4%). Sundhedsstyrelsen angiver desuden, at der i 1999 er flere drenge end piger, som eksperimenterer med illegale stoffer (deriblandt hash). Sammenholder vi de statistiske tal fra Sundhedsstyrelsen med vores to spørgeskema undersøgelser fra henholdsvis 1995 og 21, er der adskillige ligheder at spore. For det første viser vores tal fra Egebjerg Kommune, at udviklingen i hashforbruget blandt kommunens og 1. klasser ligesom landsgennemsnittet er steget fra 1995 til 21 - nemlig fra 11% til 16%. Vores tal indikerer, at førstegangsbrugen af hash er størst blandt de 14 til 15 årige; i tabellerne s. 3 ses det største aktuelle hashforbrug hos 9.- og 1. klasserne, hvilket aldersmæssigt for disse klassetrin (15-16 år) stemmer overens med landsgennemsnittet. Andelen er desuden steget markant fra 1995 frem til 21. Endvidere peger vores tal på, at der er sket et skift i kønsfordelingen af de unge 15 til 16 årige, der eksperimenterer med hash. I 1995 viste undersøgelsen, at det overvejende var piger, som røg hash (1 ud af 16), mens det i 21 overvejende er blevet drengene, der ryger hash (13 ud af 19). 1 Sundhedsstyrelsen: Alkohol- og narkotikastatistik 21, s

8 De unges hash- og alkoholforbrug i Egebjerg Kommune 21 Afsnit Elevernes hashvaner De unges forbrug af hash skete i 1995 primært i forbindelse med fester, eller hjemme hos en kammerat, og dette billede er meget tilsvarende for 21. (se diagram 4 og 5 ) * Spørgsmål 13 Hvis du ryger hash, hvor røg du sidste gang? Diagram Diagram Fest Værtshus Klub Hjemme Hos Ude Andre Fest Værtshus Hjemme Hos Skolen Ude Andre Ikke svar 21 undersøgelsen fastslår i den forbindelse, at det hovedsaligt (77% af besvarelserne) er i en eller anden gruppesammenhæng, at hashforbruget blandt de unge sker. Dette tal er interessant, hvis det sammenholdes med tallene for, hvor mange venner eller kammerater der har prøvet at ryge/ryger hash, de adspurgte elever i 21 undersøgelsen kender. 22% og 25% af besvarelserne angiver, at de unge kender henholdsvis 2 til 4 og 5 eller flere venner/kammerater, der har prøvet at ryge/ryger hash. Det kan være nærliggende at antage, at det gruppebaserede hashforbrug sker sammen med de andre hashrygende venner/kammerater, men da undersøgelsen ikke indeholder noget konkret spørgsmål angående dette, kan vi ikke med sikkerhed kende svaret. Et andet interessant aspekt i denne forbindelse er de unges kendskab til nogen i den nærmeste familie, der har prøvet eller ryger hash. I 1995 viste undersøgelsen, at 33% kendte fra 1 og op til 5 eller flere familiemedlemmer, mens der i 21 er 46%, der kender fra 1 og op til 5 eller flere familiemedlemmer, som har prøvet eller ryger hash. 6

9 De unges hash- og alkoholforbrug i Egebjerg Kommune 21 Afsnit Holdningerne til hash På spørgsmålene angående farligheden af hashforbruget, mente 56% af de unge i 1995 og 57% af de unge i 21, at hash enten er ikke eller kun lidt farligt, hvis man prøver det 1 til 2 gange. Til gengæld mente 74% af de unge i 1995 mod kun 58% af de unge i 21, at hash er noget eller meget farligt, hvis man ryger det 1 til 2 gange om ugen. (se diagram 6 samt tabel 6 og 7). * Spørgsmål 18: Er hash efter din mening farligt, hvis man ryger det 1-2 gange om ugen? Diagram og Ikke farligt Lidt farligt Noget.. Meget.. Kender.. Ved ikke Ikke besvaret Klasse/ Ikke Lidt Noget Meget Kender ikke Ved Ikke Procent farligt farligt farligt farligt stoffet ikke svar Tabel Kl Procent 1% 6% 27% 45% 8% 12% (2%) 8. Kl Procent 2% 9% 29% 49% 3% 7% (2%) 9. Kl Procent 1% 35% 39% 1% 11% (3%) 1. Kl Procent 7% 7% 27% 48% 7% (4%) I alt Procent 2% 8% 29% 45% 4% 1% (2%) Klasse/ Ikke Lidt Noget Meget Kender ikke Ved Ikke Procent farligt farligt farligt farligt stoffet ikke svar 7. Kl Procent 3% 1% 24% 19% 8% 24% 12% 8. Kl Procent 3% 7% 28% 42% 3% 15 2% 9. Kl Procent 7% 8% 38% 3% 1% 15% 1. Kl Procent 8% 13% 39% 13% 8% 16% 3% Tabel 7-21 I alt Procent 5% 9% 31% 27% 5% 18% 5% 7

10 De unges hash- og alkoholforbrug i Egebjerg Kommune 21 Afsnit Oplysninger om hash Såvel 1995 og 21 spørgeskema undersøgelsen viser, at størstedelen af eleverne får deres viden om hash gennem skolen. I 1995 viste undersøgelsen, at 76% af eleverne angav at have fået undervisning, om hash i skolen. Den største andel der svarede nej, går i 7. klasse. I 21 viser undersøgelsen, at 56% af eleverne angiver at have fået undervisning om hash i skolen. Den største andel der svarede nej, går i 7. klasse. (Se diagram 7 samt tabel 8 og 9) * Spørgsmål 19: Har du fået undervisning om hash i skolen? Diagram og Ja Nej Ikke svar Tabel Tabel 9-21 Klasse/ Ja Nej Ikke svar Procent 7. Kl (3) Procent 68% 3% 2% 8. Kl (1) Procent 88% 11% 1% 9. Kl (3) Procent 68% 28% 4% 1. Kl (1) Procent 8% 18% 2% I alt (8) Procent 76% 21% 3% Klasse/ Ja Nej Ikke svar Procent 7. Kl Procent 38% 56% 6% 8. Kl Procent 62% 34% 4% 9. Kl Procent 7% 26% 4% 1. Kl Procent 63% 34% 3% I alt Procent 56% 39% 5% 8

11 De unges hash- og alkoholforbrug i Egebjerg Kommune 21 Afsnit 1 Samtidigt viser både 1995 og 21 undersøgelserne, at de fleste elever ikke har talt eller ikke taler med forældrene om hash. I 1995 viste undersøgelsen, at 5% af eleverne angav ikke at have talt med forældrene om hash. Den største andel der svarede ja, går i 8. klasse. I 21 viser undersøgelsen, at 54% af eleverne angiver ikke at have talt med forældrene om hash. Den største andel der svarede ja, går i 9. klasse. (Se diagram 8 samt tabel 1 og 11) * Spørgsmål 2: Har dine forældre fortalt dig om hash? Diagram og Ja Nej Ikke svar Tabel Tabel Klasse/ Ja Nej Ikke svar Procent 7. Kl (2) Procent 43% 55% 2% 8. Kl (4) Procent 57% 4% 3% 9. Kl (3) Procent 39% 57% 4% 1. Kl (3) Procent 45% 5% 5% I alt Procent 47% 5% 3% Klasse/ Ja Nej Ikke svar Procent 7. Kl Procent 36% 61% 3% 8. Kl Procent 42% 55% 3% 9. Kl Procent 53% 44% 3% 1. Kl Procent 47% 53% I alt Procent 44% 54% 2% 9

12 De unges hash- og alkoholforbrug i Egebjerg Kommune 21 Afsnit De hashrygende elever De ikke-hashrygende elever I 21 spørgeskema undersøgelsen er eleverne blevet spurgte, om de går til noget dvs. om de er med i en eller anden form for aktivitet/fællesskab, som er forpligtende/bindende i form af f.eks. et medlemsskab. I den forbindelse kan det være interessant at se på, om der er nogen forskel i aktivitets- eller fællesskabsdeltagelse blandt de hashrygende og de ikke-hashrygende elever. Resultatet kan aflæses i diagram 9 og 1. Af de hashrygende elever er der 61% der angiver, at de går til noget, mens der er 37% der angiver, at de ikke går til noget (2% har ikke besvaret dette spørgsmål). Af de ikke-hashrygende elever er der 79% der angiver, at de går til noget, mens der er 21% der angiver, at de ikke går til noget Det vil altså sige, at størstedelen af eleverne går til noget uanset om de ryger hash eller ej. Af de hashrygende elever angiver 56%, at de går til sport, mens 9% angiver, at de går til en eller anden form for musik - kor/orkester eller undervisning (én elev besvarede ikke spørgsmålet). Af de ikke-hashrygende elever angiver 7%, at de går til sport, mens 2% angiver, at de går til en eller anden form for musik kor/orkester eller undervisning. * Spørgsmål 4a: Går du til noget? Diagram 9 - hashrygende Diagram 1 - ikke-hashrygende Kl 8. Kl. 9. Kl. 1. Kl Kl 8. Kl. 9. Kl. 1. Kl. Ja Nej Ikke svar Ja Nej Eleverne har i 21 undersøgelsen ligeledes fået stillet det spørgsmål, om de har et job og i så fald hvor mange timer om ugen de arbejder. Også i denne forbindelse vil det være interessant at se på, om der er forskel i andelen med eller uden arbejde blandt de hashrygende og de ikke-hashrygende elever. Resultatet kan aflæses i diagram 11 og 12, samt tabel 12 og 13. 1

13 De unges hash- og alkoholforbrug i Egebjerg Kommune 21 Afsnit 1 Af de hashrygende elever angiver 7%, at de har et job, mens 3% af eleverne angiver, at de ikke har et job. Blandt eleverne med job arbejder den største andel mellem 5-1 timer om ugen (41%). Af de ikke-hashrygende elever angiver 57%, at de har et job, mens 43% af eleverne angiver, at de ikke har et job. Blandt eleverne med job arbejder den største andel under 5 timer om ugen (4%). Andelen af elever med et job er altså størst blandt de hashrygende elever. * Spørgsmål 6: Har du et job? Diagram 11 - hashrygende Diagram 12 - ikke-hashrygende Kl. 8. Kl. 9. Kl. 1. Kl. 7. Kl. 8. Kl. 9. Kl. 1. Kl. Ja Nej Ja Nej * Bispørgsmål til spørgsmål 6: Hvor mange timer om ugen arbejder du? Tabel 12 - hashrygende Klasse/ u. 5 t. 5-1 t t t t. o. 26 t. Ikke svar Procent 7. Kl. Procent 8. Kl Procent 4% 4% 2% 9. Kl Procent 13% 4% 13% 7% 7% 7% 13% 1. Kl Procent 15% 43% 21% 21% I alt Procent 17% 41% 15% 12 % 3% 3% 9% 11

14 De unges hash- og alkoholforbrug i Egebjerg Kommune 21 Afsnit 1 Tabel 13 - ikke-hashrygende Klasse/ u. 5 t. 5-1 t t t t. o. 26 t. Ikke svar Procent 7. Kl Procent 71% 2% 9% 8. Kl Procent 46% 35% 15% 4% 9. Kl Procent 26% 5% 12% 2% 5% 5% 1. Kl Procent 5% 3% 3% 25% 5% 5% I alt Procent 4% 35% 15% 5% 1% 2% 2% 12

15 De unges hash- og alkoholforbrug i Egebjerg Kommune 21 Afsnit 1 4. Alkoholforbruget I 1995 viste spørgeskema undersøgelsen, at 95% af kommunens og 1. klasser havde prøvet at drikke alkohol; svarende til (ca.) 334 elever ud af 351. I 21 viser spørgeskema undersøgelsen, at 93% af kommunens og 1. klasser har prøvet at drikke alkohol; svarende til 253 elever ud af 271. Dette viser, at der i løbet af 6 år er et sket et lille fald på 2%. I 1995 viste undersøgelsen, at 73% af eleverne havde prøvet at være fulde, hvoraf 47% angav at have drukket alkohol indenfor den seneste uge hvor også undersøgelsen foregik. Størstedelen af eleverne drak alm. øl og gennemsnitsalderen for fuld første gang var 12 år. I 21 viser undersøgelsen, at 68% af eleverne har prøvet at være fulde, hvoraf 38% angiver at have drukket alkohol indenfor den seneste uge hvor også undersøgelsen foregik. Størstedelen af eleverne drikker alm. øl og gennemsnitsalderen for fuld første gang er 13,4 år. (Se de udvalgte spørgsmål med tilhørende tabeller og diagrammer). * Spørgsmål 22: Har du nogensinde været fuld? Tabel Tabel Klasse/ Ja Nej Ikke svar Procent 7. Kl (1) Procent 53% 37% 1% 8. Kl (4) Procent 79% 17% 4% 9. Kl (1) Procent 82% 16% 2% 1. Kl (2) Procent 86% 11% 3% I alt Procent 73% 22% 5% Klasse/ Ja Nej Ikke svar Procent 7. Kl Procent 38% 62% 8. Kl Procent 66% 31% 3% 9. Kl Procent 95% 5% 1. Kl Procent 97% 3% I alt Procent 68% 31% 1% * Spørgsmål 23: Hvornår har du sidst drukket alkohol? Diagram Diagram Kl. 8. Kl. 9. Kl. 1. Kl. Tabel Den sidste De to.. Måned Mere end.. Ikke druk.. Ikke svar Kl. 8. Kl. 9. Kl. 1. Kl. Den sidste De to.. Måned Mere end.. Ikke druk.. Ikke svar 13

16 De unges hash- og alkoholforbrug i Egebjerg Kommune 21 Afsnit 1 Tabel Klasse/ Den sidste To sidste Sidste Mere end Ikke Ikke svar Procent uge uger måned en md. drukket 7. kl (1) Procent 34% 19% 1% 29% 8% 1% 8. Kl (1) Procent 45% 17% 2% 16% 1% 1% 9. kl Procent 57% 2% 1% 11% 1% 1. Kl Procent 59% 27% 11% 4% I alt (2) Procent 47% 2% 13% 17% 3% 1% Tabel Klasse/ Den sidste To sidste Sidste Mere end Ikke Ikke svar Procent uge uger måned en md. drukket 7. kl Procent 17% 6% 11% 51% 14% 1% 8. Kl Procent 41% 9% 14% 28% 7% 1% 9. kl Procent 39% 17% 3% 12% 1% 1% 1. Kl Procent 87% 13% I alt Procent 38% 11% 15% 28% 7% 1% * Spørgsmål 25: Sidste gang du drak alkohol, hvad drak du da? Diagram Diagram Kl. 8. Kl. 9 Kl. 1. Kl. Alm. Øl Stærk øl Vin Portvin.. Snaps mv Kl. 8. Kl. 9 Kl. 1. Kl. Alm. Øl Stærk øl Vin Portvin.. Snaps mv. Ikke svar 14

17 De unges hash- og alkoholforbrug i Egebjerg Kommune 21 Afsnit Alkoholforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet Sundhedsstyrelsen fastslår i deres statistiske oversigt: Alkohol- og narkotikastatistik 21 2, at danske 16-årige drenge og piger indtager en 1. plads i forbrug af alkohol, hyppighed af fuldskab mv. blandt de resterende europæiske landes 16-årige drenge og piger. Danmark ligger ifølge Sundhedsstyrelsen også højt, når det drejer sig om de unges alkoholdebut - i Danmark foregår debuten før 13-års alderen. Oversigten viser - såvel når der er tale om den andel af unge der har drukket alkohol, som den der har været fuld indenfor den sidste måned (hvor undersøgelserne blev foretaget) - at alkoholforbruget stiger fra klassetrin til klassetrin, således at forbruget er størst i 9. og 1. klasse. Til gengæld fastslår Sundhedsstyrelsen ligeledes, at andelen af unge fra klasse der har været fulde indenfor den sidste måned (hvor undersøgelserne blev foretaget), er faldet med 3% fra 1997 til 2. Faldet er mest markant fra klassetrin, hvilket ifølge Sundhedsstyrelsen skyldes Folketingets lov fra 1998, der forbyder butikker at sælge alkoholiske drikke til børn under 15 år. Sammenholder vi de statistiske tal fra Sundhedsstyrelsen med vores to spørgeskema undersøgelser fra henholdsvis 1995 og 21, er der adskillige ligheder at spore. For det første viser vores tal fra Egebjerg Kommune, at udviklingen i alkoholforbruget blandt kommunens og 1. klasser ligesom landsgennemsnittet (1997-2) er faldet fra 1995 til 21 - det gælder såvel andelen af unge der har prøvet at drikke alkohol (95% til 93%), andelen af unge der har prøvet at være fulde (73% til 68%), som andelen af unge der har drukket alkohol indenfor den seneste uge (47% til 38%). Vores tal indikerer, at gennemsnitsalderen for fuld første gang er steget fra 12 år i 1995 til 13,4 år i 21, hvilket er lidt højere sammenlignet med landsgennemsnittet for de unges alkoholdebut generelt. Endvidere peger vores tal på, at alkoholforbruget generelt stiger proportionalt med klassetrinene, som der også er tilfældet med landsgennemsnittet. 2 Sundhedsstyrelsen: Alkohol- og narkotikastatistik 21 s

18 De unges hash- og alkoholforbrug i Egebjerg Kommune 21 Afsnit Elevernes alkoholvaner I 1995 viste undersøgelsen, at eleverne primært drak alkohol i weekenderne, idet 29% og 34% af eleverne angav at have drukket alkohol henholdsvis fredag og lørdag (indenfor de seneste 7 dage). Alkohol blev primært nydt til fester (34%) eller hjemme (2%), sammen med henholdsvis kammerater (62%) og forældre (23%). I 21 viser undersøgelsen, at eleverne stadig drikker alkohol primært i weekenderne, idet 23% og 22% af eleverne angiver at have drukket alkohol henholdsvis fredag og lørdag (indenfor de seneste 7 dage). Alkohol bliver stadigvæk primært nydt til fester (34%) eller hjemme (21%), sammen med henholdsvis kammerater (63%) og forældre (21%). (Se nedenstående spørgsmål med tilhørende diagrammer og tabeller). * Spørgsmål 24: Hvis du har drukket alkohol, på hvilke af de sidste 7 dage har du så drukket? Diagram Kl. 8. Kl. 9. Kl. 1. Kl. 1 Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Diagram Kl. 8. Kl. 9. Kl. 1. Kl. 1 5 Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Ikke svar 16

19 De unges hash- og alkoholforbrug i Egebjerg Kommune 21 Afsnit 1 Tabel Klasse/ Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Procent 7. Kl Procent 34% 13% 3% 3% 3% 16% 28% 8. Kl Procent 9% 7% 6% 7% 4% 3% 37% 9. Kl Procent 1% 2% 6% 7% 6% 34% 35% 1. Kl Procent 14% 4% 5% 7% 7% 32% 32% I alt Procent 15% 6% 5% 6% 5% 29% 34% Tabel Klasse/ Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Ikke svar Procent 7. Kl Procent 16% 3% 6% 9% 6% 16% 35% 9% 8. Kl Procent 6% 17% 4% 2% 2% 38% 31% 9. Kl Procent 3% 5% 9% 8% 2% 29% 32% 12% 1. Kl Procent 1% 5% 4% 6% 5% 37% 29% 4% I alt Procent 6% 5% 4% 4% 3% 23% 22% 4% * Spørgsmål 27: Hvis du har drukket, hvor har du så drukket? Diagram Til fest Værtshus Div. Klub Skolen Hjemme Kammerat Udendørs Andre 7. Kl. 8. K.l 9. Kl. 1. Kl. 17

20 De unges hash- og alkoholforbrug i Egebjerg Kommune 21 Afsnit 1 Diagram Til fest Værtshus Div. Klub Skolen Hjemme Kammerat Udendørs Andre Ikke svar 7. Kl. 8. K.l 9. Kl. 1. Kl. * Spørgsmål 28: Hvem var du sammen med, da du drak? Diagram Tabel Klasse/ Gruppe 1 til 2 Alene Mor/ Andre Procent far 7. Kl Procent 31% 16% 1% 34% 18% Kl. 8. Kl. 9. Kl. 1 Kl. Gruppe 1 til 2 Alene Forældre Andre 8. Kl Procent 51% 18% 1% 17% 12% 9. Kl Procent 52% 17% 1% 2% 1% 1. Kl Procent 49% 17% 1% 17% 15% I alt Procent 45% 17% 1% 23% 14% Diagram Tabel Klasse/ Gruppe 1 til 2 Alene Mor/ Andre Ikke Procent far svar 7. Kl Procent 19% 21% 2% 42% 12% 4% 8. Kl Procent 53% 12% 1% 19% 12% 3% 1 7. Kl. 8. Kl. 9. Kl. 1 Kl. Gruppe 1 til 2 Alene Forældre Andre Ikke svar 9. Kl Procent 55% 22% 1% 9% 13% 1. Kl Procent 48% 2% 7% 1% 15% I alt Procent 43% 19% 2% 21% 13% 2% 18

21 De unges hash- og alkoholforbrug i Egebjerg Kommune 21 Afsnit Holdningerne til alkohol I 1995 undersøgelsen angav 72% af eleverne, at de ikke mener det er farligt at drikke alkohol én gang om ugen. I 21 undersøgelsen angiver 65% af eleverne, at de ikke mener det er farligt at drikke alkohol én gang om ugen. (Se diagram 23 samt tabel 22 og 23). * Spørgsmål 29: Mener du det er skadeligt at drikke alkohol én gang om ugen? Diagram og Ikke Lidt Meget Ved ikke Ikke svar Klasse/ Ikke Lidt Meget Ved Ikke Procent farligt farligt farligt ikke svar Tabel Kl (1) Procent 63% 21% 4% 11% 1% 8. Kl Procent 67% 21% 2% 7% 9. Kl Procent 83% 11% 3% 3% 1. Kl Procent 84% 14% 2% I alt (1) Procent 72% 18% 2% 8% % Klasse/ Ikke Lidt Meget Ved Ikke Procent farligt farligt farligt ikke svar 7. Kl Procent 63% 17% 2% 16% 2% 8. Kl Procent 58% 28% 6% 6% 2% 9. Kl Procent 63% 27% 6% 4% Tabel Kl Procent 81% 16% 3% I alt Procent 65% 22% 4% 8% 1% 19

22 De unges hash- og alkoholforbrug i Egebjerg Kommune 21 Afsnit Oplysninger om alkohol Langt de fleste af eleverne i såvel 1995 som 21 angiver at have fået undervisning om alkohol i skolen. Således har 72% i 1995 svaret ja, mens 25% har svaret nej (3% har ikke svaret). (Se diagram 22 og tabel 21). I 21 har 75% af eleverne svaret ja, mens 23% har svaret nej (2% har ikke svaret). (Se diagram 24 og 25 og tabel 24 og 25). * Spørgsmål 3: Har du fået undervisning om alkohol i skolen? Diagram Tabel Klasse/ Ja Nej Ikke svar Procent 7. Kl (2) Procent 62% 36% 2% 8. Kl (3) Procent 77% 21% 2% 9. Kl (3) Procent 77% 19% 4% 1. Kl (2) Procent 75% 21% 4% Diagram 7. Kl Kl. 9. Kl. 1. Kl. Tabel Ja Nej Ikke svar I alt (1) Procent 72% 25% 3% Diagram Tabel Klasse/ Ja Nej Ikke svar Procent 7. Kl Procent 52% 43% 5% 8. Kl Procent 83% 15% 2% Kl. 8. Kl. 9. Kl. 1. Kl. Ja Nej Ikke svar 9. Kl Procent 88% 12% 1. Kl Procent 95% 5% I alt Procent 75% 23% 2% 2

23 De unges hash- og alkoholforbrug i Egebjerg Kommune 21 Afsnit 1 I løbet af de 6 år der er gået mellem de to undersøgelser, er den andel af forældre, som fortæller deres børn om alkohol steget med 1%. I 1995 angav 69% af eleverne, at deres forældre fortalte dem om alkohol, mens 28% ikke talte med deres forældre om alkohol (3% svarede ikke). I 21 angiver 79% af eleverne, at deres forældre fortæller dem om alkohol, mens 19% ikke taler med deres forældre om alkohol (2% svarede ikke). 21 undersøgelsen viser desuden, at kun 15% af eleverne angiver at have opsøgt oplysninger om alkohol på egen hånd. * Spørgsmål 31: Har dine forældre fortalt dig om alkohol? Diagram Tabel Klasse/ Ja Nej Ikke svar Procent Kl. 8. Kl. 9. Kl. 1. Kl. Ja Nej Ikke svar 7. Kl (4) Procent 57% 39% 4% 8. Kl (3) Procent 81% 16% 3% 9. Kl (2) Procent 63% 34% 3% 1. Kl (1) Procent 77% 21% 2% I alt (1) Procent 69% 28% 3% Diagram Tabel Klasse/ Ja Nej Ikke svar Procent Kl Procent 67% 3% 3% 8. Kl Procent 8% 17% 3% Kl. 8. Kl. 9. Kl. 1. Kl. Ja Nej Ikke svar 9. Kl Procent 9% 1% 1. Kl Procent 87% 13% I alt Procent 79% 19% 2% 21

24 De unges hash- og alkoholforbrug i Egebjerg Kommune 21 Afsnit 1 * Spørgsmål 32: Har du selv opsøgt oplysning om alkohol? Tabel Diagram Klasse/ Ja Nej Ikke svar Procent 7. Kl Procent 12% 87% 1% 8. Kl Procent 15% 85% 9. Kl Procent 21% 79% 1. Kl Procent 13% 87% I alt Procent 15% 85% % Kl. 8. Kl. 9. Kl. 1. Kl. Ja Nej Ikke svar 22

25 De unges hash- og alkoholforbrug i Egebjerg Kommune 21 Afsnit 1 5. Konklusion I 1995 bestod spørgeskema undersøgelsen af 351 ud af 358 besvarelser; 3 besvarelser blev kasseret, mens 4 var blanke. Af de 351 var 165 drenge, mens 186 var piger. I 21 bestod spørgeskema undersøgelsen af 271 ud af 272 besvarelser; 1 blev kasseret. Af de 271 var 146 drenge, mens 125 var piger. Hashforbruget I 1995 viste spørgeskemaundersøgelsen, at 11% af kommunens 7.-, og 1. klasser havde prøvet at ryge hash; svarende til 39 elever ud af 351. I 21 viser spørgeskemaundersøgelsen, at 16% af kommunens og 1. klasser har prøvet at ryge hash; svarende til 43 elever ud af 271. Dette viser, at der i løbet af 6 år er sket en stigning på 5%, hvilket stemmer godt overens med landsgennemsnittet ifølge Sundhedsstyrelsens statistiske tal. I 1995 lå forbrugsfrekvensen på i alt 16 elever, der havde brugt hash inden for den seneste måned. Forbruget skete primært på klassetrin, mens 1 ud af de 16 elever var piger. I 21 ligger forbrugsfrekvensen på i alt 19 elever, der har brugt hash inden for den seneste måned. Forbruget sker nu fortrinsvist på klassetrin, mens 6 ud af de 19 elever er piger hvilket altså vil sige, at det nu er flest drenge der har røget hash inden for den seneste måned (13 ud af de 19 elever). Dette er igen overensstemmende med Sundhedsstyrelsens statistiske oplysninger. Hashvaner De unges forbrug af hash skete i 1995 primært i forbindelse med fester, eller hjemme hos en kammerat, og dette billede er meget tilsvarende for undersøgelsen fastslår i den forbindelse, at det hovedsaligt (77% af besvarelserne) er i en eller anden gruppesammenhæng, at hashforbruget blandt de unge sker. Holdningerne til hash 56% af de unge i 1995 og 57% af de unge i 21 mente, at hash enten er ikke eller kun lidt farligt, hvis man prøver det 1 til 2 gange. Til gengæld mente 74% af de unge i 1995 mod kun 58% af de unge i 21, at hash er noget eller meget farligt, hvis man ryger det 1 til 2 gange om ugen. Oplysninger om hash I 1995 viste undersøgelsen, at 76% af eleverne angav at have fået undervisning, om hash i skolen. Den største andel der svarede nej, gik i 7. klasse. I 21 viser undersøgelsen, at 56% af eleverne angiver at have fået undervisning om hash i skolen. Den største andel der svarede nej, går i 7. klasse. Samtidigt viser både 1995 og 21 undersøgelserne, at de fleste elever ikke har talt eller ikke taler med forældrene om hash. I 1995 viste undersøgelsen, at 5% af eleverne angav ikke at have talt med forældrene om hash. Den største andel der svarede ja, går i 8. klasse. I 21 viser undersøgelsen, at 54% af eleverne angiver ikke at have talt med forældrene om hash. Den største andel der svarede ja, går i 9. klasse. 23

26 De unges hash- og alkoholforbrug i Egebjerg Kommune 21 Afsnit 1 De hashrygende elever de ikke-hashrygende elever Af de hashrygende elever er der 61% der angiver, at de går til noget, mens der er 37% der angiver, at de ikke går til noget (2% har ikke besvaret dette spørgsmål). Af de ikke-hashrygende elever er der 79% der angiver, at de går til noget, mens der er 21% der angiver, at de ikke går til noget. Af de hashrygende elever angiver 56%, at de går til sport, mens 9% angiver, at de går til en eller anden form for musik - kor/orkester eller undervisning (én elev besvarede ikke spørgsmålet). Af de ikke-hashrygende elever angiver 7%, at de går til sport, mens 2% angiver, at de går til en eller anden form for musik kor/orkester eller undervisning. Endvidere angiver 7% af de hashrygende elever, at de har et job, mens 3% af eleverne angiver, at de ikke har et job. Blandt eleverne med job arbejder den største andel mellem 5-1 timer om ugen (41%). Af de ikke-hashrygende elever angiver 57%, at de har et job, mens 43% af eleverne angiver, at de ikke har et job. Blandt eleverne med job arbejder den største andel under 5 timer om ugen (4%). Andelen af elever med et job er altså størst blandt de hashrygende elever. Alkoholforbruget I 1995 viste spørgeskema undersøgelsen, at 95% af kommunens og 1. klasser havde prøvet at drikke alkohol; svarende til (ca.) 334 elever ud af 351. I 21 viser spørgeskema undersøgelsen, at 93% af kommunens og 1. klasser har prøvet at drikke alkohol; svarende til 253 elever ud af 271. Dette viser, at der i løbet af 6 år er et sket et lille fald på 2%, hvilket stemmer godt overens med landsgennemsnittet ifølge Sundhedsstyrelsens statistiske tal. I 1995 viste undersøgelsen, at 73% af eleverne havde prøvet at være fulde, hvoraf 47% angav at have drukket alkohol indenfor den seneste uge hvor også undersøgelsen foregik. Størstedelen af eleverne drak alm. øl og gennemsnitsalderen for fuld første gang var 12 år. I 21 viser undersøgelsen, at 68% af eleverne har prøvet at være fulde, hvoraf 38% angiver at have drukket alkohol indenfor den seneste uge hvor også undersøgelsen foregik. Størstedelen af eleverne drikker alm. øl og gennemsnitsalderen for fuld første gang er 13,4 år. Tallene fra Egebjerg Kommune viser, at gennemsnitsalderen for fuld første gang (13,4 år) ligger lidt højere end landsgennemsnittet (13 år) for de unges alkoholdebut generelt. Endvidere peger vores tal på, at alkoholforbruget generelt stiger proportionalt med klassetrinene, som der også er tilfældet med landsgennemsnittet. Elevernes alkoholvaner I 1995 viste undersøgelsen, at eleverne primært drak alkohol i weekenderne, idet 29% og 34% af eleverne angav at have drukket alkohol henholdsvis fredag og lørdag (indenfor de seneste 7 dage). Alkohol blev primært nydt til fester (34%) eller hjemme (2%), sammen med henholdsvis kammerater (62%) og forældre (23%). I 21 viser undersøgelsen, at eleverne stadig drikker alkohol primært i weekenderne, idet 23% og 22% af eleverne angiver at have drukket alkohol henholdsvis fredag og lørdag (indenfor de seneste 7 dage). Alkohol bliver stadigvæk primært nydt til fester (34%) eller hjemme (21%), sammen med henholdsvis kammerater (63%) og forældre (21%). Holdningerne til alkohol I 1995 undersøgelsen angav 72% af eleverne, at de ikke mener det er farligt at drikke alkohol én gang om ugen. I 21 undersøgelsen angiver 65% af eleverne, at de ikke mener det er farligt at drikke alkohol én gang om ugen. 24

27 De unges hash- og alkoholforbrug i Egebjerg Kommune 21 Afsnit 1 Oplysninger om alkohol Langt de fleste af eleverne i såvel 1995 som 21 angiver at have fået undervisning om alkohol i skolen. Således har 72% i 1995 svaret ja, mens 25% har svaret nej (3% har ikke svaret). I 21 har 75% af eleverne svaret ja, mens 23% har svaret nej (2% har ikke svaret). I løbet af de 6 år der er gået mellem de to undersøgelser, er den andel af forældre, som fortæller deres børn om alkohol steget med 1%. I 1995 angav 69% af eleverne, at deres forældre fortalte dem om alkohol, mens 28% ikke talte med deres forældre om alkohol (3% svarede ikke). I 21 angiver 79% af eleverne, at deres forældre fortæller dem om alkohol, mens 19% ikke taler med deres forældre om alkohol (2% svarede ikke). 21 undersøgelsen viser desuden, at kun 15% af eleverne angiver at have opsøgt oplysninger om alkohol på egen hånd. 6. Litteraturliste 1) Sundhedsstyrelsen: Alkohol- og narkotikastatistik 21, Forebyggelse og sundhedsfremme nr. 18, København,

28 Spørgsmål 1+2: Elevfordeling på klasse og køn Spørgsmål 3: Har du kammerater Ældre Samme Yngre Drenge Piger Drenge Klasse Klasse Piger klasse Drenge Klasse Klasse Piger Klasse Drenge Sum Klasse Piger Total 271 Drenge Klasse Piger Sum Spørgsmål 4: Hvad laver du i din fritid Ven/kær/fam/fest Sport Arbejde Lektier Ridning Bil/knall. Musik Computer Andet Intet Drenge Klasse Piger De unges hash- og alkoholforbrug i Egebjerg Kommune 21 - Afsnit 2 8. Klasse 9. Klasse 1. Klasse Drenge Piger Drenge Piger Drenge Piger

29 De unges hash- og alkoholforbrug i Egebjerg Kommune 21 - Afsnit 2 Spørgsmål 4a: Går du til noget Ja Nej Ikke Hvad går du til Sport Musik Andet Spejder 7. Klasse 8. Klasse 9. Klasse 1. Klasse Drenge Piger Drenge Piger Drenge Piger Drenge Piger Sum Spørgsmål 5: Hvor ofte er du hjemme om aftenen Hver aften De fleste.. Et par.. En gang.. Meget.. 7. Klasse 8. Klasse 9. Klasse 1. Klasse Drenge Piger Drenge Piger Drenge Piger Drenge Piger Sum

30 De unges hash- og alkoholforbrug i Egebjerg Kommune 21 - Afsnit 2 Spørgsmål 6: Har du et job Ja Nej Timer: under 5 5 til 1 11 til til 2 21 til 25 over Klasse 8. Klasse 9. Klasse 1. Klasse Drenge Piger Drenge Piger Drenge Piger Drenge Piger Sum Spørgsmål 7: Er du nogensinde blevet tilbudt hash Spørgsmål 8: Har du nogensinde røget hash Nej Ja (md) Ja (år) Ikke besvaret Nej, aldrig ja (md) Ja (år) Ikke besvaret Drenge Drenge Klasse 7. Klasse Piger Piger 39 1 Drenge Drenge Klasse 8. Klasse Piger Piger Drenge Drenge Klasse 9. Klasse Piger Piger Drenge Drenge Klasse 1. Klasse Piger Piger Sum Sum

31 De unges hash- og alkoholforbrug i Egebjerg Kommune 21 - Afsnit 2 Spørgsmål 9: Hvor mange gange har du røget hash indenfor den sidste måned Spørgsmål 1: Hvis du ryger hash, hvor gammel var du så første gang gange 1 gang 2-4 gange 5-8 gange flere end 8 Under år 14 år 15 år 16 år 17 år Ikke besvaret Drenge 55 Drenge 7. Klasse 7. Klasse Piger 39 1 Piger 1 Drenge 36 1 Drenge Klasse 8. Klasse Piger 25 3 Piger 1 3 Drenge Drenge Klasse 9. Klasse Piger 39 1 Piger 5 2 Drenge Drenge Klasse 1. Klasse Piger 16 1 Piger Sum Sum

32 De unges hash- og alkoholforbrug i Egebjerg Kommune 21 - Afsnit 2 Spørgsmål 11: Hvis du ryger hash, drikker du så samtidigt Spørgsmål 12: Hvis ja, hvad drikker du så Nej Ja Ikke besvaret Alm. Øl Stærk øl Vin Portvin.. Snaps.. Drenge Drenge 7. Klasse 7. Klasse Piger 1 Piger 1 Drenge 3 1 Drenge Klasse 8. Klasse Piger 4 Piger Drenge Drenge Klasse 9. Klasse Piger 3 4 Piger 4 1 Drenge 1 8 Drenge Klasse 1. Klasse Piger Piger Sum Sum

33 De unges hash- og alkoholforbrug i Egebjerg Kommune 21 - Afsnit 2 Spørgsmål 13: Hvis du ryger hash, hvor røg du sidste gang Til fest Værtshus Div. Klub Hjemme Kammerat Skolen Udendørs Andre.. Ikke besvaret 7. Klasse 8. Klasse 9. Klasse 1. Klasse Drenge Piger Drenge 3 1 Piger 4 1 Drenge Piger Drenge Piger Sum

34 De unges hash- og alkoholforbrug i Egebjerg Kommune 21 - Afsnit 2 Spørgsmål 14: Når du ryger hash, hvem er du sammen med Spørgsmål 15: Er der nogen i din nærmeste familie, der har prøvet eller ryger hash Gruppe 1-2 venner Alene Forældre Andre Ikke besvaret Ingen 1 2 til 4 5 el. flere ved ikke Ikke besvaret Drenge Drenge Klasse 7. Klasse Piger 1 Piger Drenge Drenge Klasse 8. Klasse Piger 3 1 Piger Drenge Drenge Klasse 9. Klasse Piger 6 1 Piger Drenge 7 2 Drenge Klasse 1. Klasse Piger Piger Sum Sum

35 De unges hash- og alkoholforbrug i Egebjerg Kommune 21 - Afsnit 2 Spørgsmål 16: Er der nogen i din omgangskreds, venner/kammerater, der har prøvet eller ryger hash Spørgsmål 17: Er hash efter din mening farligt, hvis man prøver det 1-2 gange Ingen 1 2 til 4 5 el. flere ved ikke Ikke besvaret Ikke farligt Lidt farligt Meget Ved ikke Ikke besvaret Drenge Drenge Klasse 7. Klasse Piger Piger Drenge Drenge Klasse 8. Klasse Piger Piger Drenge Drenge Klasse 9. Klasse Piger Piger Drenge Drenge Klasse 1. Klasse Piger Piger Sum Sum

36 De unges hash- og alkoholforbrug i Egebjerg Kommune 21 - Afsnit 2 Spørgsmål 18: Er hash efter din meing farlig, hvis man ryger det 1-2 gange om ugen Spørgsmål 19: Har du fået undervisning om hash i skolen Ikke farligt Lidt farligt Noget.. Meget.. Kender.. Ved ikke Ikke besvaret Ja Nej Ikke besvaret Drenge Drenge Klasse 9. Klasse Piger Piger Drenge Drenge Klasse 8. Klasse Piger Piger Drenge Drenge Klasse 9. Klasse Piger Piger 32 8 Drenge Drenge Klasse 1. Klasse Piger Piger 11 6 Sum Sum

37 De unges hash- og alkoholforbrug i Egebjerg Kommune 21 - Afsnit 2 Spørgsmål 2: Har dine forældre fortalt dig om hash Spørgsmål 21. Har du nogensinde drukket alkohol Ja Nej Ikke besvaret Ja Nej Ikke besvaret Drenge Drenge Klasse 7. Klasse Piger Piger 32 8 Drenge Drenge Klasse 8. Klasse Piger Piger 27 1 Drenge Drenge Klasse 9. Klasse Piger Piger 4 Drenge 1 11 Drenge Klasse 1. Klasse Piger 8 9 Piger 17 Sum Sum

38 De unges hash- og alkoholforbrug i Egebjerg Kommune 21 - Afsnit 2 Spørgsmål 22: Har du nogensinde været fuld Ja Nej 7.klasse 8.klasse 9. Klase 1.klasse 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år (u. 7.kl./13 år) Ikke besvaret 7. Klasse 8. Klasse 9. Klasse 1. Klasse Drenge Piger Drenge Piger Drenge Piger Drenge Piger Sum

39 De unges hash- og alkoholforbrug i Egebjerg Kommune 21 - Afsnit 2 Spørgsmål 23: Hvornår har du sidst drukket alkohol Ikke bes.. den sidste de to.. måned mere end ikke drukket 7. Klasse 8. Klasse 9. Klasse 1. Klasse Drenge Piger Drenge Piger Drenge Piger Drenge 18 3 Piger 15 2 Sum

40 De unges hash- og alkoholforbrug i Egebjerg Kommune 21 - Afsnit 2 Spørgsmål 24: Hvis du har drukket alkohol, på hvilke af de sidste 7 dage har du så drukket 7. Klasse 8. Klasse 9. Klasse 1. Klasse Drenge Piger Drenge Piger Drenge Piger Drenge Piger Ikke besvaret Ja Søndag Nej Ved ikke Ja Mandag Nej Ved ikke Ja Tirsdag Nej Ved ikke 1 Ja Onsdag Nej Ved ikke Ja Torsdag Nej Ved ikke Ja Fredag Nej Ved ikke Ja Lørdag Nej Ved ikke Sum

41 De unges hash- og alkoholforbrug i Egebjerg Kommune 21 - Afsnit 2 Spørgsmål 25: Sidste gang du drak alkohol, hvad drak du da Alm. Øl Stærk øl Vin Portvin.. Snaps.. Ikke besvaret 7. Klasse 8. Klasse 9. Klasse 1. Klasse Drenge Piger Drenge Piger Drenge Piger Drenge Piger Sum

42 De unges hash- og alkoholforbrug i Egebjerg Kommune 21 - Afsnit 2 Spørgsmål 26: Hvor meget drak du sidste gang du indtog alkohol 7. Klasse 8. Klasse 9. Klasse 1. Klasse Drenge Piger Drenge Piger Drenge Piger Drenge Piger Ikke besvaret under Alm. (fl) 5 til over under Stærk (fl) 5 til over 1 1 under Vin 5 til over 1 under Portvin 5 til 1 1 over 1 under Snaps 5 til over 1 1 Sum

43 De unges hash- og alkoholforbrug i Egebjerg Kommune 21 - Afsnit 2 Spørgsmål 27: Hvis du har drukket, hvor har du så drukket Til fest Værtshus Div. Klub Skolen Hjemme Kammerat Udendørs Andre Ikke besvaret 7. Klasse 8. Klasse 9. Klasse 1. Klasse Drenge Piger Drenge Piger Drenge Piger Drenge Piger Sum

44 De unges hash- og alkoholforbrug i Egebjerg Kommune 21 - Afsnit 2 Spørgsmål 28. Hvem var du sammen med, da du drak Spørgsmål 29: Mener du det er skadeligt at drikke alkohol én gang om ugen Gruppe 1 til 2 Alene Forældre Andre Ikke besvaret Ikke.. Lidt Meget.. Ved ikke Ikke besvaret 7.Klasse Drenge Drenge Klasse Piger Piger Drenge Drenge Klasse 8. Klasse Piger Piger Drenge Drenge Klasse 9. Klasse Piger Piger Drenge Drenge Klasse 1. Klasse Piger Piger 13 4 Sum Sum

45 De unges hash- og alkoholforbrug i Egebjerg Kommune 21 - Afsnit 2 Spørgsmål 3: Har du fået undervisning om alkohol i skolen Spørgsmål 31: Har dine forældre fortalt dig om alkohol Ja Nej Ikke besvaret ja Nej Ikke besvaret Drenge Drenge Klasse 7. Klasse Piger Piger Drenge drenge Klasse 8. Klasse Piger 24 4 Piger 22 6 Drenge 28 5 Drenge Klasse 9. Klasse Piger 36 4 Piger 36 4 Drenge 21 Drenge Klasse 1. Klasse Piger 15 2 Piger 16 1 Sum Sum

46 De unges hash- og alkoholforbrug i Egebjerg Kommune 21 - Afsnit 2 Spørgsmål 32: Har du selv opsøgt oplysning om alkohol Ja Nej Ikke besvaret Krydstjek - de elever der ryger hash: Går du til noget? 7. Klasse 8. Klasse 9. Klasse 1. Klasse Drenge H-ryger Ja Nej Ikke svar Ikke hash Ja Nej Ikke svar Piger Kl 1 7. Kl Drenge Kl Kl Piger Kl Kl Drenge Kl Kl Piger 1 3 Sum Sum Drenge 3 18 Piger 2 15 Sum

47 De unges hash- og alkoholforbrug i Egebjerg Kommune 21 - Afsnit 2 Krydstjek: De hashrygende elever - går du til noget? - hvad? - har du et arbejde? - hvor mange timer om ugen arbejder du? 1. Kl. 9. Kl. 8. Kl. 7. Kl. I alt måned år måned år måned år måned år Ja Nej Ikke svar 1 1 Sport Musik Andet Abejde u. 5 timer timer timer timer timer 1 1 over Ikke svar 2 1 3

48 De unges hash- og alkoholforbrug i Egebjerg Kommune 21 Afsnit 3 Først nogle spørgsmål om dig selv. Sæt en ring om dit svar undtagen hvor der står sæt gerne flere ringe 1. Er du en pige eller en dreng? Pige Dreng Hvilken klasse går du i? 7. klasse klasse klasse klasse Har du kammerater? Der er ældre end dig selv Der er på samme alder som dig selv Der er yngre end dig selv Hvad laver du i din fritid? 4a. Går du til noget? ja nej Hvad går du til? 5. Hvor ofte er du hjemme om aftenen? Hver aften De fleste aftener Et par gange om ugen En gang om ugen Meget sjældent Har du et job? Ja Nej Hvor mange timer om ugen arbejder du? timer

49 De unges hash- og alkoholforbrug i Egebjerg Kommune 21 Afsnit 3 Så kommer der nogle spørgsmål om hash. 7. Er du nogensinde blevet tilbudt hash? Nej Ja, indenfor den sidste måned Ja, indenfor det sidste år Har du nogensinde røget hash? Nej aldrig Ja, indefor den sidste måned Ja, indenfor det sidste år Hvor mange gange har du røget hash indefor den sidste måned? gange gang gange gange flere end 8 gange Hvis du ryger hash, hvor gammel var du så første gang? år 11. Hvis du ryger hash, drikker du så samtidig? Nej Ja Hvis ja, hvad drikker du så? Alm. øl Stærk øl Vin Portvin, vermouth el. lign Snaps, rom, whisky el.lign

Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2007

Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2007 Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2007 Horsens Kommune Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 16 9. klasse elevers ryge- og alkoholvaner Indholdsfortegnelse Sammenfatning og perspektiver

Læs mere

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013 Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 213 83 respondenter har gennemført undersøgelsen. Respondenternes baggrund På figur 1 kan det ses at de fleste respondenter har været henholdsvis

Læs mere

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium Rusmiddelkultur blandt unge Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium 2008 Undersøgelsen Spørgeskemaundersøgelsen forløb i efteråret 2008 og foregik ved at spørgeskemaerne blev sendt med

Læs mere

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Ærø Kommunes alkoholstyregruppe Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...2 2. Deltagerne i undersøgelsen...2 3.

Læs mere

Børn, unge og alkohol 1997-2002

Børn, unge og alkohol 1997-2002 Børn, unge og alkohol 1997-22 Indledning 3 I. Alder for børn og unges alkoholdebut (kun 22) 4 II. Har man nogensinde været fuld? III. Drukket alkohol den seneste måned 6 IV. Drukket fem eller flere genstande

Læs mere

1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN...

1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen, efterår 2008 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... 3 1.1 DATAGRUNDLAGET... 3 1.2 RAPPORTENS STRUKTUR... 4 2. OPSAMLING

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Unge-undersøgelse Alkohol, rygning og andre rusmidler. Spørgeskemaundersøgelse 7. 10. klasse

Unge-undersøgelse Alkohol, rygning og andre rusmidler. Spørgeskemaundersøgelse 7. 10. klasse Unge-undersøgelse Alkohol, rygning og andre rusmidler Spørgeskemaundersøgelse 7. 10. klasse Langeland Kommune foråret 2011 - 1 - Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...- 2-2. Sammenligning

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-9 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på Rødding Skole December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2010

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2010 Livsstilsundersøgelse 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2010 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt klasser på Grønvangskolen

Sundhedsvaner og trivsel blandt klasser på Grønvangskolen Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre 35 unges forhold til alkohol - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre Oktober 26 35 unges forhold til alkohol Børnerådet har spurgt 35 unge om deres oplevelser med og holdninger til alkohol.

Læs mere

7.3 Alkohol. Trods forskelle i spørgemetoder mellem Sundhedsstyrelsens. Figur 7.7 Procent, som har prøvet at ryge e- cigaretter

7.3 Alkohol. Trods forskelle i spørgemetoder mellem Sundhedsstyrelsens. Figur 7.7 Procent, som har prøvet at ryge e- cigaretter Figur. Procent, som har prøvet at ryge e- cigaretter 5 Hvis man kigger på, hvor mange der har røget e-cigaretter inden for den sidste måned, gælder dette i gennemsnit for af de -5-årige. Igen stiger tallene

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7 klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning GRUNDLAG Den Lille Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2013

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2013 Livsstilsundersøgelse 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2013 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere

Rusmiddelundersøgelse 2014, foretaget i 7., 8. og 9. klasse i Folkeskolerne i Hjørring Kommune.

Rusmiddelundersøgelse 2014, foretaget i 7., 8. og 9. klasse i Folkeskolerne i Hjørring Kommune. Rusmiddelundersøgelse 2014, foretaget i 7., 8. og 9. klasse i Folkeskolerne i Hjørring Kommune. I 2011 gennemførte vi i SSP samarbejdet i Hjørring Kommune en tilsvarende rusmiddelundersøgelse. Vi har derfor

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2009

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2009 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2009 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere

Redigeret af: Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille Due. Skolebørnsundersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed

Redigeret af: Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille Due. Skolebørnsundersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed Redigeret af: Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille Due Skolebørnsundersøgelsen 4 Statens Institut for Folkesundhed Skolebørnsundersøgelsen 4 Redigeret af Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille

Læs mere

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME SUNDHEDSPROFIL 2010/11 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME Indholdsfortegnelse Baggrund...3 Sundhedsprofil Mellemtrinnet: 4. 6. klasse...4 4. klasse...6 5. klasse...15 6. klasse...24 Spørgsmål

Læs mere

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED Resultater fra Københavnerbarometeret 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavnske folkeskolelevers sundhed Resultater fra Københavnerbarometeret

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2011

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2011 Livsstilsundersøgelse 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2011 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år ID: Dette spørgeskema indeholder en række personlige spørgsmål om private forhold, som mange mennesker helst vil holde for sig selv. Når du er færdig med at besvare spørgsmålene, lægger du skemaet i en

Læs mere

1. Hvornår er du født? (dato og år) mand... 1 kvinde... 2

1. Hvornår er du født? (dato og år) mand... 1 kvinde... 2 ID: Dette spørgeskema indeholder en række personlige spørgsmål om private forhold, som mange mennesker helst vil holde for sig selv. Når du er færdig med at besvare spørgsmålene, lægger du skemaet i en

Læs mere

8. Kl. SSP ldremøde. de. SSP kontaktlærer,

8. Kl. SSP ldremøde. de. SSP kontaktlærer, 8. Kl. SSP forældrem ldremøde. de. SSP kontaktlærer, De fleste 14-15 15-årige: Er hjemme de fleste aftener om ugen (77 %) Spiser tit aftensmad sammen med forældrene (86 %) Skal altid sige derhjemme, hvor

Læs mere

Randers Sundhedscenter Tjek dit helbred

Randers Sundhedscenter Tjek dit helbred Side 1 1. CPR-nummer - 1.a Angiv din alder år 2. Dato for udfyldelse af skemaet - - 2 0 3. Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt? Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt De følgende spørgsmål

Læs mere

Sammenfatning af livsstilsundersøgelsen foretaget i oktober Af Mikkel Nielsen, SSP koordinator

Sammenfatning af livsstilsundersøgelsen foretaget i oktober Af Mikkel Nielsen, SSP koordinator Sammenfatning af livsstilsundersøgelsen foretaget i oktober 28 Af Mikkel Nielsen, SSP koordinator I oktober måned blev der gennemført en undersøgelse af skoleeleverne i Albertslunds livsstil. Undersøgelsen

Læs mere

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet 19.00 19.45 Oplæg g ved Charlie Lywood. 19.45 20.25 Gruppearbejde klassevis. 20.25 21.00 Opsamling i plenum. ldremøde.

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Kommunal sundhedsprofil 8. klasse 2015/16

Kommunal sundhedsprofil 8. klasse 2015/16 Kommunal sundhedsprofil 8. klasse 2015/16 Udarbejdet af kommunallæge Anne Munch Bøegh Baggrund: Skolesundhedstjenesten har i skoleåret 2015/16 i forbindelse med budget reduktionen fravalgt at udlevere

Læs mere

Ungeprofil Syd- og Sønderjylland 2014. - Varde Kommune

Ungeprofil Syd- og Sønderjylland 2014. - Varde Kommune Ungeprofil Syd- og Sønderjylland 2014 - Kommune Ungeprofil 2014 Dataindsamling forår 2014 Aabenraa, Esbjerg, Fanø, Haderslev,, Vejen, Sønderborg, Tønder kommuner Alle grundskoler folkeskoler, friskoler,

Læs mere

Kapitel 3. Alkohol. Andel elever, der har prøvet at drikke alkohol

Kapitel 3. Alkohol. Andel elever, der har prøvet at drikke alkohol Kapitel 3. Alkohol Der er flere gode grunde til at beskæftige sig med alkoholvaner. Alkohol er f.eks. ubetinget danskernes foretrukne rusmiddel. Hver dansker over 14 år drikker således gennemsnitlig godt

Læs mere

Skoleprofil Næstved Gymnasium og HF Ungdomsprofilen 2014 - sundhed, adfærd og trivsel blandt elever på ungdomsuddannelser i Danmark

Skoleprofil Næstved Gymnasium og HF Ungdomsprofilen 2014 - sundhed, adfærd og trivsel blandt elever på ungdomsuddannelser i Danmark Næstved Gymnasium og HF Ungdomsprofilen 2014 - sundhed, adfærd og trivsel blandt elever på ungdomsuddannelser i Danmark Skoleprofilen er udarbejdet af: Pernille Bendtsen Stine S. Mikkelsen Kia K. Egan

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Østerby Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Østerby Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-9 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

Rapport over Rusmiddelundersøgelsen 2017, udarbejdet af SSP samarbejdet i Hjørring Kommune

Rapport over Rusmiddelundersøgelsen 2017, udarbejdet af SSP samarbejdet i Hjørring Kommune Rapport over Rusmiddelundersøgelsen 2017, udarbejdet af SSP samarbejdet i Hjørring Kommune Baggrund for rapporten og undersøgelsen Rapporten er udarbejdet i efteråret 2017. Undersøgelsen er foretaget på

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Højmarkskolen

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Højmarkskolen Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på Højmarkskolen December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen

Læs mere

Juni. Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole. Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler

Juni. Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole. Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole Juni 2012 Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler Rapporten er udarbejdet af Syddansk Universitet, Center for Interventionsforskning Indledning

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin ( Alle ) - - Antal besvarelser: : Horsens - Klassetrin ( Alle ) - og - Antal besvarelser: 1820

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin ( Alle ) - - Antal besvarelser: : Horsens - Klassetrin ( Alle ) - og - Antal besvarelser: 1820 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Anonym ungeprofilundersøgelse for GRUNDLAG Horsens

Læs mere

Sundhedsprofil for 9 årgang Rudersdal Kommune. Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Den Kommunale Sundhedstjeneste

Sundhedsprofil for 9 årgang Rudersdal Kommune. Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Den Kommunale Sundhedstjeneste Sundhedsprofil for årgang - Kommune Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Den Kommunale Sundhedstjeneste Formål Formålet med sundhedsprofilen for. årgang er at følge sundhedsadfærden blandt. klasseeleverne

Læs mere

Køn. Hvilken klasse går du i? Hvor gammel er du? Hvad synes du om at gå i skole? Hvordan synes du, at du klarer dig i skolen? (1) Pige.

Køn. Hvilken klasse går du i? Hvor gammel er du? Hvad synes du om at gå i skole? Hvordan synes du, at du klarer dig i skolen? (1) Pige. Køn (1) Pige (2) Dreng Hvilken klasse går du i? (1) 8. klasse (2) 9. klasse Hvor gammel er du? (3) 13 år (4) 14 år (5) 15 år (6) 16 år Hvad synes du om at gå i skole? (1) Vældig godt (2) Temmelig godt

Læs mere

SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014

SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014 SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014 Der er taget udgangspunkt I denne undersøgelse: Rasmussen, M. & Pagh Pedersen, T.. & Due, P.. (2014) Skolebørnsundersøgelsen. Odense : Statens Institut for Folkesundhed. Baggrund

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen 1 Indledning Baggrund for undersøgelsen KANTAR Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse - Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi... 8

Læs mere

SSP Rapport om rusmiddel undersøgelsen blandt 7. til 10. klasseelever på Hjørring kommunes skoler i 2011

SSP Rapport om rusmiddel undersøgelsen blandt 7. til 10. klasseelever på Hjørring kommunes skoler i 2011 SSP Rapport om rusmiddel undersøgelsen blandt 7. til 10. klasseelever på Hjørring kommunes skoler i 2011 0 Rapport om rusmiddel undersøgelsen blandt 7. til 10. klasseelever på Hjørring kommunes skoler

Læs mere

Udskolingsundersøgelse, skoleåret 2014-2015. Rapport på baggrund af Børne- og ungelægens samtaler med børn i 9. klasse i Frederiksberg Kommune

Udskolingsundersøgelse, skoleåret 2014-2015. Rapport på baggrund af Børne- og ungelægens samtaler med børn i 9. klasse i Frederiksberg Kommune Januar 2016 Udskolingsundersøgelse, skoleåret 2014-2015 Rapport på baggrund af Børne- og ungelægens samtaler med børn i 9. klasse i Frederiksberg Kommune Indhold Side Baggrund 2 Sammenfatning 3 Trivsel

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

Rusmiddelundersøgelse

Rusmiddelundersøgelse Rusmiddelundersøgelse 7. til 10. klasse i Jammerbugt Kommune 2013 Indhold Indledning... 3 Metode og Validitet... 4 Databearbejdningsmetode... 4 Fejlkilder... 4 Rygning:... 5 Alkohol:... 8 Energidrikke...

Læs mere

Det handler om dig. en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune. Afrapportering for skoleåret 2011/12

Det handler om dig. en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune. Afrapportering for skoleåret 2011/12 Det handler om dig en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune Afrapportering for skoleåret 2011/12 Udarbejdet af Inger Kruse Andersen September 2012 1 Indholdsfortegnelse En

Læs mere

2: Landsplan - Klassetrin (9) - Antal besvarelser: 8611

2: Landsplan - Klassetrin (9) - Antal besvarelser: 8611 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2016/2017 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelsen Skanderborg GRUNDLAG

Læs mere

Udskolingsprofil 9. årgang

Udskolingsprofil 9. årgang Udskolingsprofil 9. årgang Skoleåret 16-17 Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Baggrund og materiale Sundhedstjenesten i Rudersdal Kommune tilbyder udskolingsundersøgelse til alle kommunens 9. klasseelever.

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Landsplan - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 30603

Sammenligningsniveau 1: Landsplan - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 30603 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelsen 2015 - Fredericia GRUNDLAG

Læs mere

Ungeundersøgelse: Alkohol, Rygning, Rusmidler samt Fritidsvaner i Langeland Kommune

Ungeundersøgelse: Alkohol, Rygning, Rusmidler samt Fritidsvaner i Langeland Kommune Ungeundersøgelse: Alkohol, Rygning, Rusmidler samt Fritidsvaner i Langeland Kommune Del 1: Alkohol, rygning og andre rusmidler Spørgeskemaundersøgelse 7.-10. klasse Langeland Kommune, efteråret 2013 Del

Læs mere

9. klasses-undersøgelse

9. klasses-undersøgelse 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed September - oktober 2012 Trivsel og Sundhed 374 elever fra 9. klasse i Syddjurs Kommune 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed SSP og skolerne i

Læs mere

Velkommen til temaaften om rusmidler. SSP-samarbejdet i Struer Kommune

Velkommen til temaaften om rusmidler. SSP-samarbejdet i Struer Kommune Velkommen til temaaften om rusmidler. SSP-samarbejdet i Struer Kommune Alkohol og stoffer! En pejling af forbrug af rusmidler blandt 16 19 årige på Struer Statsgymnasium og. klasserne i Struer. Temaaften

Læs mere

En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt.

En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt. En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt. Rapporten er udarbejdet af : Forebyggelseskonsulent Anja Nesgaard Dal Rusmiddelcenter Randers

Læs mere

Copyright: Sundhedsstyrelsen, publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse

Copyright: Sundhedsstyrelsen, publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse UNDERSØGELSE AF 11-15-ÅRIGES LIVSSTIL OG SUNDHEDSVANER 1997-8 1 Undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-8 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen

Læs mere

Notat vedr. resultater for alkohol på skoleniveau

Notat vedr. resultater for alkohol på skoleniveau Notat vedr. resultater for alkohol på skoleniveau I nedenstående notat gennemgås en række af resultaterne vedr. alkohol for 8. klasse. Resultaterne er inddelt på skoleniveau. Der gøres opmærksom på, at

Læs mere

Total Er du... Procent Antal Dreng 89% 50 Pige 11% 6 Total 100% 56

Total Er du... Procent Antal Dreng 89% 50 Pige 11% 6 Total 100% 56 Er du... Dreng 89% 50 Pige 11% 6 100% 56 Hvilket klassetrin går du på? 4 25% 14 5 13% 7 6 18% 10 7 9% 5 8 21% 12 9 14% 8 100% 56 Hvor tilfreds er du samlet set med din skole? Meget tilfreds 23% 8 Tilfreds

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse GRUNDLAG Henriette Hørlucks Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL BESVARELSER

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% beelser: 785 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER 3 DANSKERNES ALKOHOLVANER Dette afsnit belyser danskernes alkoholvaner, herunder kønsforskelle og sociale forskelle i alkoholforbrug, gravides alkoholforbrug samt danskernes begrundelser for at drikke

Læs mere

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash Kapitel 4. Hash Selvom hash har været ulovligt i Danmark siden 1953, er det et forholdsvis udbredt stof. Regeringens Narkotikaråd skønner, at det årlige hashforbrug er på over 25 tons eller omregnet i

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT NOTAT Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse og Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi...

Læs mere

Undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-2006. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.

Undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-2006. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst. UNDERSØGELSE AF 11-15 ÅRIGES LIVSSTIL OG SUNDHEDSVANER 1997-26 28 Undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-26 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

788 elever ud af 844 har deltaget i undersøgelsen på 9. klassetrin. Dette giver en svarprocent på 94 %.

788 elever ud af 844 har deltaget i undersøgelsen på 9. klassetrin. Dette giver en svarprocent på 94 %. Indledning Næstved Kommunes SSP-samarbejde har i ugerne 44 og 45 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt alle 9. og 10. klasseelever i kommunen. Undersøgelsen er tidligere gennemført i 1999 og

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin (8): Klassetrin (8) 2: Horsens - Klassetrin (9): Klassetrin (9)

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin (8): Klassetrin (8) 2: Horsens - Klassetrin (9): Klassetrin (9) RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Anonym GRUNDLAG Horsens - Klassetrin (7) RESPONDENT

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

Lidt om dig: Velkommen til undersøgelsen for elever i 4., 5. og 6. klasse

Lidt om dig: Velkommen til undersøgelsen for elever i 4., 5. og 6. klasse Velkommen til undersøgelsen for elever i 4., 5. og 6. klasse Tak fordi du vil besvare spørgeskemaet, som handler om sundhed og om hvordan du føler, at du har det. Sådan gør du: Brug musen til at krydse

Læs mere

Rusmiddelundersøgelse - Børn og unges forbrug af, holdning til og viden om alkohol, stoffer og cigaretter

Rusmiddelundersøgelse - Børn og unges forbrug af, holdning til og viden om alkohol, stoffer og cigaretter Rusmiddelundersøgelse - Børn og unges forbrug af, holdning til og viden om alkohol, stoffer og cigaretter 2005 S S P Skole- og Kulturforvaltningen Social- og Sundhedsforvaltningen Politiet 1 Forord SSP-chefgruppen

Læs mere

Mål for det kriminalitetsforebyggende arbejde. Udgangsmåling

Mål for det kriminalitetsforebyggende arbejde. Udgangsmåling Bilag 2. Center for Børn Unge og Familier Mål for det kriminalitetsforebyggende arbejde. Udgangsmåling Socialforvaltningen Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Sagsbeh. Lars Løgstrup Chefkonsulent

Læs mere

Spørgeskema. Unge 12-15 år. (Dansk)

Spørgeskema. Unge 12-15 år. (Dansk) Spørgeskema Unge 12-15 år (Dansk) Kære 12-15- årige din opfattelse, Godt at vide: Hvordan gør du? Eksempel: 15. Hvor stor en del af året bor du i dit boligområde? Hvad får du ud af det? 1 Først et par

Læs mere

Undersøgelser af Borgerservice

Undersøgelser af Borgerservice Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Køge Kommune Benchmarkingrapport Køge Kommune Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Undersøgelser af Borgerservice Rapporten resumerer de seneste tre stikprøveundersøgelser

Læs mere

Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus

Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus Tekst: Stefan Rasmussen Udgiver: Arrangørgruppen Aarhus / Promus Foto: Bertand Ønsker du yderligere oplysninger om undersøgelsen kontakt: info@promus.dk 1 0.

Læs mere

Orientering om Rusmiddelundersøgelse 2015

Orientering om Rusmiddelundersøgelse 2015 Punkt 11. Orientering om Rusmiddelundersøgelse 2015 2016-004962 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, Rusmiddelundersøgelsen 2015. Familie- og Socialudvalget orienteres ligeledes

Læs mere

Resultatskema 7.-10 klasse: Hvordan har du det? 2016 Skole: Center-10, Aarhus High School, Klasse: 8FO I procent, antal i parentes

Resultatskema 7.-10 klasse: Hvordan har du det? 2016 Skole: Center-10, Aarhus High School, Klasse: 8FO I procent, antal i parentes Skole: Center-10, Aarhus High School, Klasse: 8FO (8FO) Køn Dreng 64% (7) 64% (7) 52% (3.711) Pige 36% (4) 36% (4) 48% (3.403) Er du glad for din skole? Meget tit 18% (2) 18% (2) 22% (1.571) Tit 18% (2)

Læs mere

Sundhedsprofil 9. klasse i Herlev kommune

Sundhedsprofil 9. klasse i Herlev kommune Sundhedsprofil 9. klasse i Herlev kommune 2012-13 Udarbejdet af kommunallægerne Eva Bøcher Herner, Lene Christiansen og sygeplejerske Sille Abazi, juli 2013. Beskrivelse af elever i 9. klasse i Herlev

Læs mere

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1 Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Nærværende rapport giver et overblik over, hvorledes eleverne fra 4. til 10. klasse i Rebild Kommune trives i forhold til deres individuelle

Læs mere

Ung og Sund til unge og deres forældre

Ung og Sund til unge og deres forældre Ung og Sund til unge og deres forældre Idræt Mad Trivsel Velvære Rusmidler Skole Vægt Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. - 10. klasse Kære unge, forældre og lærere SUNDHEDSPROFIL Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

Klasseaftaler og regler om alkohol

Klasseaftaler og regler om alkohol I en undersøgelse svarede 85% af de unge ja tak til regler for deres alkoholforbrug. De gav udtryk for, at det er nemmere at sige nej, hvis man har regler at henvise til Klasseaftaler og regler om alkohol

Læs mere

Kommunal sundhedsprofil for Udskolingselever

Kommunal sundhedsprofil for Udskolingselever Kommunal sundhedsprofil for Udskolingselever Skoleåret 212-213 Udarbejdet af kommunallæge Anne Munch Bøegh 1 Indholdsfortegnelse: Side Indledning 3. Generel trivsel, skoletrivsel 4. Selvvurderet helbred

Læs mere

Indledende niveau - Afklaring af alkoholerfaring

Indledende niveau - Afklaring af alkoholerfaring Indledende niveau - ALKOHOL DIALOG SIGER.DK HVAD SIGE D OM DU ALKOHOL? Indledende niveau Indledende niveau Indledende niveau Vores klasse... 20 Festen... 24 Alkoholdialog.dk 1919 19 Alkoholdialog.dk Vores

Læs mere

Børne- og Ungetelefonen

Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen Årsopgørelse 2010 Om Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen blev oprettet i 2001 som et led i PAARISAs arbejde med forebyggelse af selvmord og seksuelt misbrug af børn.

Læs mere

Unges. livsstil og dagligdag 2008. MULD-rapport nr. 7

Unges. livsstil og dagligdag 2008. MULD-rapport nr. 7 Unges livsstil og dagligdag 2008 MULD-rapport nr. 7 Unges livsstil og dagligdag 2008 Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen 1. udgave, august 2009 Copyright Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen Rapporten

Læs mere

Center for Børn, Unge og Familier Den kommunale Sundhedstjeneste. Sundhedsprofil for udskolingen i 9. klasse. Skoleåret

Center for Børn, Unge og Familier Den kommunale Sundhedstjeneste. Sundhedsprofil for udskolingen i 9. klasse. Skoleåret Center for Børn, Unge og Familier Den kommunale Sundhedstjeneste Sundhedsprofil for udskolingen i 9. klasse Skoleåret 2015-2016 Udarbejdet af Ledende sundhedsplejerske Jane Tanghøj og Sundhedstjenesten

Læs mere

My Story. Undersøgelsen

My Story. Undersøgelsen My Story Undersøgelsen Denne undersøgelse er absolut anonym! Vær venlig at svare helt ærligt, så kan vi nemlig fortælle jer lidt om hvordan I tænker hver især. 2 Klikkerne skal startes I skal tænde klikkerne

Læs mere

Sundhedsprofil for udskolingen i 9. klasse Skoleåret 2013 2014

Sundhedsprofil for udskolingen i 9. klasse Skoleåret 2013 2014 Sundhedsprofil for udskolingen i 9. klasse Skoleåret 2013 2014 Udarbejdet af Ledende sundhedsplejerske Jane Tanghøj og Sundhedstjenesten Center for Børn Unge og Familier Den kommunale Sundhedstjeneste

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år

Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år Februar 2006 Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år Morten Hulvej Jørgensen Mette Riegels Ulrik Hesse Morten Grønbæk Center for Alkoholforskning Evaluering af forbuddet mod

Læs mere

Kapitel 5. Alkohol. Det står dog fast, at det er de skadelige virkninger af alkohol, der er et af de største folkesundhedsmæssige. (Grønbæk 2004).

Kapitel 5. Alkohol. Det står dog fast, at det er de skadelige virkninger af alkohol, der er et af de største folkesundhedsmæssige. (Grønbæk 2004). Kapitel 5 Alkohol Kapitel 5. Alkohol 51 Mænd overskrider oftere genstandsgrænsen end kvinder Unge overskrider oftere genstandsgrænsen end ældre Der er procentvis flere, der overskrider genstandsgrænsen,

Læs mere

Livsstilsundersøgelsen 2011

Livsstilsundersøgelsen 2011 Livsstilsundersøgelsen 2011 Mikkel Nielsen Albertslund Februar 2012 Livsstilsundersøgelsen 2011 Side 1 Resume... 3 Indledning... 4 Antal svar og svarprocent... 5 Rygning... 6 Alkohol og fuldskab... 10

Læs mere

En undersøgelse af det konkrette fremmøde i daginstitutionerne via Børneintra.

En undersøgelse af det konkrette fremmøde i daginstitutionerne via Børneintra. Notat Vedrørende: Notat om fleksible åbningstider i daginstitutioner Sagsnavn: Åbningstider i daginstitutioner Sagsnummer: 28.06.04-A00-1-15 Skrevet af: Anders Bech Pedersen Forvaltning: Sekretariatet

Læs mere

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL MINDRE DRUK. MERE FEST En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage

Læs mere

Udskolingsprofil 9. årgang

Udskolingsprofil 9. årgang Udskolingsprofil 9. årgang Skoleåret 2012-2013 og 2013-2014 Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Baggrund og materiale Sundhedstjenesten i Rudersdal Kommune tilbyder udskolingsundersøgelse til alle kommunens

Læs mere

MINDRE DRUK. MERE FEST

MINDRE DRUK. MERE FEST MINDRE DRUK. MERE FEST FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage sammen med

Læs mere

RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen. MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9.

RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen. MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelse GRUNDLAG Glostrup - Klassetrin (7,8,9)

Læs mere

undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-2008 2010

undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-2008 2010 undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-8 1 Undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-8 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen

Læs mere

Københavnerbarometer 2011

Københavnerbarometer 2011 Københavnerbarometer 2011 3-06-2011 Powered by Enalyzer Survey Solution 1 Er du... Procent Antal Dreng 47% 149 Pige 53% 167 10 316 2 Hvilken skole går du på? Procent Antal Amager Fælled Skole 0 Bavnehøj

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere