BAGGRUNDSOPLYSNINGER. Side 1 af 13. Forløb: Refleksionsgruppe: 0-2 år. Aldersgruppe: 3-6 år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BAGGRUNDSOPLYSNINGER. Side 1 af 13. Forløb: Refleksionsgruppe: 0-2 år. Aldersgruppe: 3-6 år"

Transkript

1 BAGGRUNDSOPLYSNINGER Forløb: Refleksionsgruppe: Aldersgruppe: 0-2 år 3-6 år Aktivitetstema: Kulturelle udtryksformer og værdier Krop og bevægelse Natur Afhængigt det valgte aktivitetstema, aktiveres én af de følgende tre sektioner vedrørende fokusområder og pejlemærker. Forløbets varighed: 1 uge 2 uger 3 uger 4 uger 5 uger 6 uger 7 uger 8 uger 9 uger 10 uger Ansvarlig: Side 1 af 13

2 KULTURELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER FOKUSOMRÅDER MED PEJLEMÆRKER Her vælger du de fokusområder indenfor aktivitetstemaet, som du vil arbejde med. Du kan vælge ét eller flere. Æstetiske oplevelser Pejlemærke: Børnene oplever og får erfaringer med forskellige æstetiske udtryksformer, en bred vifte af genrer og forskellige digitale medier og platforme. Skabende praksis Pejlemærke: Børnene afprøver forskellige æstetiske udtryksformer og gør sig erfaringer med forskellige genrer, teknikker og redskaber. Traditioner og værdier Pejlemærke: Børnene møder kulturel mangfoldighed og får erfaringer med og viden om egne og andre kulturelle værdier og traditioner. KROP OG BEVÆGELSE FOKUSOMRÅDER MED PEJLEMÆRKER Her vælger du de fokusområder indenfor aktivitetstemaet, som du vil arbejde med. Du kan vælge ét eller flere. Motorik og sanser Pejlemærke: Børnene udfordres, opmuntres og understøttes i at udvikle sanser og motorik. Fysisk udholdenhed, styrke og kropsmestring Pejlemærke: Børnene udfordres fysisk og præsenteres for alsidige bevægelsesoplevelser med mulighed for gentagelser. Kropsforståelse Pejlemærke: Børnene får erfaring med kroppens muligheder og begrænsninger og kendskab til egne og andres grænser. Side 2 af 13

3 NATUR FOKUSOMRÅDER MED PEJLEMÆRKER Her vælger du de fokusområder indenfor aktivitetstemaet, som du vil arbejde med. Du kan vælge ét eller flere. Naturerfaring Pejlemærke: Børnene møder og udforsker variationer af natur. Naturforståelse Pejlemærke: Børnene får mulighed for at iagttage og undersøge dyr og planter og sammenhænge i naturen. Naturetik Pejlemærke: Børnene får interesse, respekt og ansvarsfølelse for naturen, dyr og planter. LÆRINGSOMRÅDER Her vælger du, hvilke læringsområder du vil arbejde med. (Læringsområderne skal udvælges, så de passer med børnegruppens behov. Brug børnegruppens kompetenceprofil til at vurdere dette). Læringsområde for Sociale kompetencer: Empati Tilknytning Sociale færdigheder og handlen Barnets selvværd Læringsområde for Alsidig personlig udvikling: Barnets kendskab til sig selv som person Barnets opmærksomhed og engagement Kommunikation og sprogbrug Læringsområde for Sproglig udvikling: Lydlig opmærksomhed Skriftsprog Mængder og tal Læringsområde for Naturfænomener: Former og mønstre Udforskning Side 3 af 13

4 LÆRINGSMÅL Her vælger du, hvilke læringsmål du vil arbejde med. Du kan vælge ét eller flere læringsmål inden for læringsområdet. Afhængigt af den valgte aldersgruppe, aktiveres de relevante læringsmål for hvert af de valgte læringsområder. Empati (0-2 år) Barnet udvikler forståelse for egne og andres behov Barnet udvikler forståelse for egne og andres grænser Barnet udtrykker egne følelser sprogligt og kropsligt Empati (3-6 år) Barnet forstår sig selv og andres behov og kan sætte sig i andres sted Barnet kan sætte grænser for sig selv og andre, og kan forstå egne og andres grænser Barnet forstår, udtrykker og kan sætte ord på egne følelser og på andres følelser Tilknytning (0-2 år) Tilknytning (3-6 år) Barnet udvikler og viser tryghed og tillid til børn og voksne i dagtilbuddet Barnet øver sig i at inddrage og favne andre børn Barnet øver sig i at indgå i tætte relationer med børn og voksne i dagtilbuddet Barnet viser tillid og tryghed til børn og voksne i dagtilbuddet Barnet inddrager og favner andre børn Barnet indgår i og skaber og vedligeholder tætte relationer med voksne og børn i dagtilb. Sociale færdigheder og handlen (0-2 år) Sociale færdigheder og handlen (3-6 år) Barnet øver sig i at indgå i sociale fællesskaber Barnet øver sig i at samarbejde om leg og læringsaktiviteter Barnet øver sig i dialog, i konflikthåndtering og i at løse problemer med andre børn Barnet indgår i sociale fællesskaber og samarbejde om leg og læringsaktiviteter Barnet kan tage medansvar og har respekt for og accept af forskellighed Barnet har kommunikative færdigheder til at indgå i dialog, håndtere konflikter og løse problemer med andre børn Barnets selvværd (0-2 år) Barnets selvværd (3-6 år) Barnet undersøger ting i sine nærmeste omgivelser og går/kravler på opdagelse Barnet foretrækker kendte mennesker, men kan håndtere, at der er fremmede Barnet giver udtryk for med ord eller kropsligt hvad det har brug for, og hvad det har lyst til at lave Barnet er åbent og vedholdende overfor udfordringer Barnet tager initiativer Barnet har mod på at lære nyt og møde det ikke-kendte Barnet giver med ord udtryk for, hvad det har brug for, og hvad det har lyst til at lave Barnets kendskab til sig selv som person (0-2 år) Barnets kendskab til sig selv som person (3-6 år) Barnet viser, at det genkender enkle følelser: ked af det, glad osv. Barnet kan kortvarigt udsætte sine behov Barnet begynder at kunne regulere sine følelser Barnet kan i rimelig grad afstemme sine følelser efter det mulige i situationen Barnet forstår egne følelser og kan benævne dem med ord Barnet forstår forskellen mellem dine ting og mine ting Barnet begynder at kende forskel på dine ting og mine ting Barnet kan give tydeligt udtryk for behov Barnet indgår i samspil med andre med genkendelse af egne følelser og handl. Barnets opmærksomhed og engagement (0-2 år) Barnets opmærksomhed og engagement (3-6 år) Barnet kan fokusere og fastholde sin opmærksomhed i kortere tid ad gangen Barnet er opsøgende over for andre Barnet kan engagere sig i leg og aktiviteter sammen med andre Barnet kan fokusere og fastholde sin opmærksomhed i længere tid ad gangen Barnet viser engagement og optagethed i samspillet med andre Barnet kan være engageret i og optaget af leg og aktiviteter over længere tid Side 4 af 13

5 Kommunikation og sprogbrug (0-2 år) Kommunikation og sprogbrug (3-6 år) Barnet udforsker dagligdagsbegreber og -ord for genstande og nære personer Barnet begynder at kunne tage ture i samtaler, dvs. skifte mellem at lytte og tale Barnet begynder at kunne fastholde et emne i en samtale i kortere tid Barnet forstår ord og sætninger og eksperimenterer med selv at anvende ord til at danne sætninger Barnet begynder at anvende og forstå mere komplekse sætninger (fx bøjning i tid Barnet begynder at kunne indgå i en længere samtale om et emne Barnet begynder at kunne tilpasse talen til sociale forventninger Barnet begynder at anvende og forstå mere abstrakte ord om fx tid, følelser, rum (fx bagved, indeni) og tankeprocesser (fx tænke, forestille sig) Lydlig opmærksomhed (0-2 år) Lydlig opmærksomhed (3-6 år) Barnet kan forbinde bestemte lyde med bestemte ting Barnet begynder at genkende korrekt udtale af velkendte ord Barnet begynder at kunne høre, at ord begynder med forskellige lyde Barnet begynder at kunne høre, at ord lyder ens i slutningen, dvs. at ord rimer Barnet begynder at kunne høre, at to ord begynder med samme lyd Barnet begynder at kunne finde ord, der begynder med en bestemt lyd Barnet begynder at kunne opdele ord i og sammensætte ord af mindre dele (fx dele sammensatte ord som "spisebord" op i "spise" og "bord") Skriftsprog (0-2 år) Skriftsprog (3-6 år) Barnet begynder at kende forskel på ord og billeder Barnet begynder at genkende skrevne ord og logoer, fx logoet for LEGO Barnet begynder at kunne orientere sig i bøger og at kende ord som 'bog', 'side', 'forside' og 'bagside' Barnet begynder at genkende, benævne og skrive bogstaver og enkelte ord Barnet begynder at forstå, at lyd og bogstav hænger sammen (alfabetisk kendskab) Barnet har begyndende viden om skriftsproget, herunder læseretning og kendskab til ord som fx 'forfatter' og 'titel' Mængder og tal (0-2 år) Mængder og tal (3-6 år) Barnet begynder at opleve glæde ved at udforske og lege med mængder Barnet oplever glæde ved at udforske og lege med størrelser og længder Barnet udforsker og leger med brugen af tal Barnet eksperimenterer med at genkende og sammenligne mængder Barnet udforsker tal, sammenligner tal og fortæller, hvilket tal der er størst Barnet eksperimenterer med at tælle objekter og forstår det totale antal. Det kan fx tælle "en, to, tre, fire, fem snegle" og forstå, at der er samlet set er fem snegle Former og mønstre (0-2 år) Barnet har en begyndende opmærksomhed på mønstre og former Barnet begynder selv at skabe mønstre og former Barnet eksperimenterer med at sortere i én til to kategorier. Fx "de røde og de blå" Former og mønstre (3-6 år) Barnet ser efter og identificerer former og mønstre i omgivelserne, genkender fx former og mønstre i bøger eller på vejskilte Barnet kan selv skabe former og mønstre i tegninger, i sandkassen mv. Barnet er opmærksomt på og genkender og forstår nogle begreber for må Barnet er opmærksomt på begreber for kategorier, og begynder at opdele genstande ud fra fælles karakteristika, funktion og adfærd. Det kan fx adskille "de runde fra de firkantede" Udforskning (0-2 år) Udforskning (3-6 år) Barnet oplever glæde ved at udforske og undersøge naturfænomener, fx med vand, sand Barnet har begyndende opmærksomhed på at udforske og undersøge naturfænomener, fx med vand, sand Barnet har begyndende opmærksomhed og optagethed af naturfænomener Barnet begynder at beskrive naturfænomener som fx temperaturer Barnet udforsker og undersøger naturfænomener Barnet observerer og beskriver den omkringliggende verden og sammenhænge i den, fx at blæsten hvirvler bladende rundt Barnet begynder at forudse og opstille hypoteser for eksperimenter. Fx hvad der sker, hvis I putter dobbelt så meget gær i den ene dej, som i den anden Side 5 af 13

6 SOCIALE KOMPETENCER - AKTIVITETER Her beskriver du de aktiviteter, du vil lave med børnegruppen for at nå læringsmålet. Det kan være én eller flere aktiviteter. Du kan beskrive aktiviteterne med få linjer. Det vigtige er, at det er tydeligt for dig, hvordan aktiviteten understøtter læringsmålet. Aktivitet/er: SOCIALE KOMPETENCER - INTERAKTION Her vælger du ét eller flere principper for interaktionen, som du vil sætte fokus på i aktivitetsforløbet. Principper for interaktionen: Benævne og italesætte børnenes behov og sociale handlinger Sikre, at alle børn har mindst en tæt voksenrelation, og at alle børn får mulighed for at deltage i dagtilbuddets fællesskaber Være nærværende og understøtte og tilrettelægge børns leg og læring, både i de tætte relationer og i det større fællesskab Inddrage børnene aktivt i valg, valgmuligheder og beslutninger Beskriv kort, hvordan du vil arbejde med principperne for interaktionen i de aktiviteter, du har planlagt. Side 6 af 13

7 SOCIALE KOMPETENCER FYSISKE RAMMER Her vælger du ét eller flere principperne for de fysiske rammer, som du vil sætte særligt fokus på i aktivitetsforløbet. Principper for de fysiske rammer: Rammerne understøtter, at I kan veksle mellem forløb for både små og store børnefællesskaber Rammerne sikrer plads til, at børnene kan veksle mellem individuel fordybelse og nærhed og fællesskaber om leg og læring Der er alsidigt legetøj og udstyr, der gør det muligt for børnene at lege både parallel-lege, rollelege og sociale lege Der er legetøj og udstyr, der lægger op til, at børnene kan løse opgaver og udforske sammen Beskriv kort, hvordan du vil arbejde med principperne for de fysiske rammer i de aktiviteter, du har planlagt. ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING - AKTIVITETER Her beskriver du de aktiviteter, du vil lave med børnegruppen for at nå læringsmålet. Det kan være én eller flere aktiviteter. Du kan beskrive aktiviteterne med få linjer. Det vigtige er, at det er tydeligt for dig, hvordan aktiviteten understøtter læringsmålet. Aktivitet/er: Side 7 af 13

8 SOCIALE KOMPETENCER - INTERAKTION Her vælger du ét eller flere principper for interaktionen, som du vil sætte fokus på i aktivitetsforløbet. Principper for interaktionen: Anerkende barnets følelser og give tid og hjælp til, at barnet forstår og får mulighed for at regulere sine følelser Være interesseret i at lære hvert enkelt barn at kende som det særlige menneske, det er Være nysgerrige efter at se barnets initiativer og viser interesse for dem Se og inddrage det barn, der ikke af sig selv er opsøgende og tager initiativer Beskriv kort, hvordan du vil arbejde med principperne for interaktionen i de aktiviteter, du har planlagt. ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING FYSISKE RAMMER Her vælger du ét eller flere principperne for de fysiske rammer, som du vil sætte særligt fokus på i aktivitetsforløbet. Principper for de fysiske rammer: Børnene selv kan nå legetøj og materialer Børnene kan være med til at forme det fysiske rum og legemulighederne Indretningen gør det tydeligt, hvad børnene må og kan, så de ikke kommer til at gøre noget forkert Børnene har et eller flere områder, der er deres egne, fx et skab, en skuffe eller en plads Børnene har mulighed for at sætte spor i dagtilbuddet, fx at få hængt en tegning op eller plante en plante Børnene selv kan tage vand og mad, finde deres ting osv. og dermed opfylde egne behov Beskriv kort, hvordan du vil arbejde med principperne for de fysiske rammer i de aktiviteter, du har planlagt. Side 8 af 13

9 SPROGLIG UDVIKLING - AKTIVITETER Her beskriver du de aktiviteter, du vil lave med børnegruppen for at nå læringsmålet. Det kan være én eller flere aktiviteter. Du kan beskrive aktiviteterne med få linjer. Det vigtige er, at det er tydeligt for dig, hvordan aktiviteten understøtter læringsmålet. Aktivitet/er: SPROGLIG UDVIKLING - INTERAKTION Her vælger du ét eller flere principper for interaktionen, som du vil sætte fokus på i aktivitetsforløbet. Principper for interaktionen: Planlægge og reflektere over det sproglige læringspotentiale i jeres aktiviteter Arbejde bevidst med at udnytte potentialet for sproglig læring i rutiner, i leg og i spontant opståede situationer Være opmærksomme på det sprog, I som voksne bruger i hverdagen og bruge et rigt og varieret sprog overfor børnene Forholde sig løbende til, hvor det enkelte barn er i sin sproglige udvikling og både udfordre børnene og lade dem øve det, de kan Beskriv kort, hvordan du vil arbejde med principperne for interaktionen i de aktiviteter, du har planlagt. Side 9 af 13

10 SPROGLIG UDVIKLING FYSISKE RAMMER Her vælger du ét eller flere principperne for de fysiske rammer, som du vil sætte særligt fokus på i aktivitetsforløbet. Principper for de fysiske rammer: Skriftsproget er synligt i dagtilbuddet, og I viser, det har betydning. Fx hænger alfabetet fremme, og der er plakater med tekst. Dokumentation, meddelelser samt korte beskrivelser og billeder af dagens aktiviteter hænger i børnehøjde Bøger er tilgængelige og gjort spændende og attraktive for børnene. Det kan fx være ved at stille udvalgte bøger frem, så børnene kan se forsiden Bogvalget er velovervejet, så det understøtter alle de tre læringsområder inden for sproglig udvikling Dagtilbuddet er indrettet med små rum i rummene med mulighed for ro, fordybelse og/ eller særlige aktiviteter, og hvor der er sprogunderstøttende materialer Beskriv kort, hvordan du vil arbejde med principperne for de fysiske rammer i de aktiviteter, du har planlagt. NATURFÆNOMENER - AKTIVITETER Her beskriver du de aktiviteter, du vil lave med børnegruppen for at nå læringsmålet. Det kan være én eller flere aktiviteter. Du kan beskrive aktiviteterne med få linjer. Det vigtige er, at det er tydeligt for dig, hvordan aktiviteten understøtter læringsmålet. Aktivitet/er: Side 10 af 13

11 NATURFÆNOMENER - INTERAKTION Her vælger du ét eller flere principper for interaktionen, som du vil sætte fokus på i aktivitetsforløbet. Principper for interaktionen: Understøtte og være nysgerrige overfor børnenes nysgerrighed Understøtte børnene i at have en undersøgende og kritisk tilgang. Fx ved at stille undersøgende spørgsmål sammen med børnene, og opmuntre dem til selv at stille spørgsmål Udfordre og opmuntre alle børn ift. deres eget udgangspunkt, så det udfordrer dem, men også, så de mestrer udfordringen. I har blik for at inddrage de børn, der ikke selv søger udfordringerne Gå på jagt efter svarerne på børnenes egne spørgsmål sammen med børnene, imens i guider dem i, hvordan de kan udforske spørgsmålene Introducere børnene til redskaber og materialer, de kan bruge til at observere og laven undersøgelser med, fx forstørrelsesglas, vægte og målebånd, tablets og internet Introducere børnene for faglige begreber Anvende den naturfaglige arbejdsmetode sammen med børnene, dvs. I observerer, opstiller hypoteser, undersøger og konkluderer Beskriv kort, hvordan du vil arbejde med principperne for interaktionen i de aktiviteter, du har planlagt. NATURFÆNOMENER FYSISKE RAMMER Her vælger du ét eller flere principperne for de fysiske rammer, som du vil sætte særligt fokus på i aktivitetsforløbet. Principper for de fysiske rammer: Rum og udearealer er indrettet på en måde, der signalerer interesse for naturfænomener. I har fx forundringsskabe, montrer, billeder af og bøger om naturfænomener Rummene er indrettet på en måde, der fremmer børnenes udforskning. Der er mange forskellige materialer og redskaber både ude og inde, som børnene kan bruge til at eksperimentere og undersøge med. Fx forstørrelsesglas og målebægre Mængder, tal, former og mønstre og naturfænomener er synlige, så man kan se, at det har betydning. Fx hænger tal fremme, der er plakater med motiver af naturfænomener, og der er tavler med billeder og beskrivelser af vores udforskning og eksperimenter Beskriv kort, hvordan du vil arbejde med principperne for de fysiske rammer i de aktiviteter, du har planlagt. Side 11 af 13

12 ET MÅLRETTET FORÆLDRESAMARBEJDE Beskriv her, hvordan I konkret vil inddrage og samarbejde med forældrene om det planlagte pædagogiske forløb. Tag fx udgangspunkt i de enkelte faser i det didaktiske proceshjul: Forberedelse, planlægning, gennemførelse og evaluering. AKTIVITETSPLAN FOR FORLØBET Læringsmål for den samlede børnegruppe: Her vises de valgte læringsmål. Beskriv, hvordan du kan arbejde med de valgte læringsmål i andre strukturerede aktiviteter i hverdagen Beskriv, hvordan du kan arbejde med de valgte læringsmål i de daglige rutiner, fx frokost, påklædning, bleskift mv. Side 12 af 13

13 Procesplanen udfyldes for det antal uger der er valgt under baggrundsoplysninger (mellem 1 og 10 uger). PROCESPLAN 1. UGE 1. aktivitet i børnegruppen (ca. ½ time) Angiv hvilken dato aktiviteten gennemføres sammen med børnegruppen: Ansvarlig for gennemførsel: Navn/overskrift for den planlagte aktivitet, som skal gennemføres: 2. aktivitet i børnegruppen (ca. ½ time) Angiv hvilken dato aktiviteten gennemføres sammen med børnegruppen: Ansvarlig for gennemførsel: Navn/overskrift for den planlagte aktivitet, som skal gennemføres: PROCESPLAN 2. UGE 1. aktivitet i børnegruppen (ca. ½ time) Angiv hvilken dato aktiviteten gennemføres sammen med børnegruppen: Ansvarlig for gennemførsel: Navn/overskrift for den planlagte aktivitet, som skal gennemføres: 2. aktivitet i børnegruppen (ca. ½ time) Angiv hvilken dato aktiviteten gennemføres sammen med børnegruppen: Ansvarlig for gennemførsel: Navn/overskrift for den planlagte aktivitet, som skal gennemføres: Side 13 af 13

UDVIDET FORÆLDRESAMARBEJDE

UDVIDET FORÆLDRESAMARBEJDE UDVIDET FORÆLDRESAMARBEJDE PLANLÆGNING AF SUPPLERENDE LÆRINGSAKTIVITETER I HJEMMET Du bedes herunder udfylde nogle oplysninger om det pædagogiske aktivitetsforløb. Dine valg skal stemme overens med det

Læs mere

SOCIALE KOMPETENCER. Side 1 af 13 LÆRINGSOMRÅDE: EMPATI

SOCIALE KOMPETENCER. Side 1 af 13 LÆRINGSOMRÅDE: EMPATI SOCIALE KOMPETENCER LÆRINGSOMRÅDE: EMPATI Her angiver du inden for hvert af læringstemaets tre læringsområder jeres vurdering af barnets udgangspunkt for at deltage i leg- og læringsaktiviteter. Læringsmålene

Læs mere

Ramme og struktur for læreplansarbejdet i Mariagerfjord Kommunes daginstitutioner.

Ramme og struktur for læreplansarbejdet i Mariagerfjord Kommunes daginstitutioner. Ramme og struktur for læreplansarbejdet i Mariagerfjord Kommunes daginstitutioner. Lovgrundlag: Iflg. Dagtilbudslovens 8 skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan, hvor mål for børnenes

Læs mere

Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD LÆRINGSTEMA NATUR- FÆNOMENER

Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD LÆRINGSTEMA NATUR- FÆNOMENER Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD LÆRINGSTEMA NATUR- FÆNOMENER Indhold 3 Indledning 4 Naturfænomener i Fremtidens Dagtilbud 6 Læringsområde Tal og mængder 8 Læringsområde Mønstre og former 10 Læringsområde

Læs mere

Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD AKTIVITETSTEMA NATUR

Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD AKTIVITETSTEMA NATUR Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD AKTIVITETSTEMA NATUR Indhold 3 Indledning 4 Natur i Fremtidens Dagtilbud 5 Fokusområder 6 Pædagogiske principper 8 Eksempler på aktiviteter 9 Eksempel på pædagogisk

Læs mere

KULTURELLE UDTRYKS- FORMER OG VÆRDIER

KULTURELLE UDTRYKS- FORMER OG VÆRDIER Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD AKTIVITETSTEMA KULTURELLE UDTRYKS- FORMER OG VÆRDIER Indhold 3 4 5 6 8 9 Indledning Kulturelle udtryksformer og værdier i Fremtidens Dagtilbud Fokusområder Pædagogiske

Læs mere

Om at indrette sproghjørner

Om at indrette sproghjørner Om at indrette sproghjørner - og om lederarbejdet i sprogarbejdet Edith Ravnborg Nissen Fra læseføl til læsehest Principper for interaktion Det er vigtigt, at pædagogen reflekterer over, hvordan han/hun

Læs mere

Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD LÆRINGSTEMA SPROGLIG UDVIKLING

Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD LÆRINGSTEMA SPROGLIG UDVIKLING Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD LÆRINGSTEMA SPROGLIG UDVIKLING Indhold 3 Indledning 4 Sproglig udvikling i Fremtidens Dagtilbud 6 Læringsområde Sprogbrug 8 Læringsområde Lydlig opmærksomhed 10

Læs mere

Om at indrette sproghjørner

Om at indrette sproghjørner Om at indrette sproghjørner - og om lederarbejdet i sprogarbejdet Edith Ravnborg Nissen Forudsætninger for en god samtale den gode rollemodel Det sociale miljø har stor betydning for barnets deltagelse

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Kulturelle Udtryksformer og Værdier. Børnehave.

Kulturelle Udtryksformer og Værdier. Børnehave. Kulturelle Udtryksformer og Værdier. Børnehave. Sammenhæng: Tidsrum: NOV 16 FEB 17 Institution: Stue: Arbejdet med kulturelle udtryksformer og værdier handler både om kultur forstået som æstetiske oplevelser,

Læs mere

ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING

ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD LÆRINGSTEMA ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING Indhold 3 Indledning 4 Barnets Alsidige personlige udvikling i Fremtidens Dagtilbud 6 Læringsområde Barnets Selvværd 8

Læs mere

Kulturelle Udtryksformer og Værdier. Børnehave.

Kulturelle Udtryksformer og Værdier. Børnehave. Kulturelle Udtryksformer og Værdier. Børnehave. Sammenhæng: Tidsrum: NOV 16 FEB 17 Institution: Børnehuset Harridslev Stue: Skolevænget Arbejdet med kulturelle udtryksformer og værdier handler både om

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid i relation

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Hasselvej 40A 8751 Gedved. Trolde Børnehave

Hasselvej 40A 8751 Gedved. Trolde Børnehave Hasselvej 40A 8751 Gedved Trolde Børnehave Krop og bevægelse Sammenhæng Mål Kroppen er et meget kompleks system, og kroppens motorik og sanser gør det muligt for barnet at tilegne sig erfaring, viden og

Læs mere

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer:

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer: De 6 læreplanstemaer: Barnets alsidige personlige udvikling. Sociale kompetencer. Sprog. Krop og bevægelse. Natur og Naturfænomener. Kulturelle udtryksformer og værdier. Beklædning i gamle dage. Overordnede

Læs mere

Pædagogisk læreplan Hyllinge

Pædagogisk læreplan Hyllinge Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 EMA Personlige kompetencer / alsidig

Læs mere

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Gruppe Krop og bevægelse I Skanderborg vil vi understøtte at børn gives mulighed for at vælge sunde livsvaner sikre at der er fokus på kost og bevægelse. Den bedste start

Læs mere

Pædagogisk læreplan Rollingen

Pædagogisk læreplan Rollingen Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 TEMA LÆRINGSMÅL Hvad vil vi opnå ift.

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Læreplan for vuggestuegruppen

Læreplan for vuggestuegruppen Læreplan for vuggestuegruppen Sociale Kompetencer Fra 0 3 år er det børnenes styrke at: udtrykke egne følelser vise omsorg for andre at vente på tur at dele med andre at låne ud til andre at lege med andre

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen.

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen. 1 Læreplan for dagplejen. Forvaltningen på dagtilbudsområdet har udarbejdet en fælles ramme for arbejdet med læreplaner, som dagplejen også er forpligtet til at arbejde ud fra. Det er med udgangspunkt

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

Mål og indikatorer på vej mod to år

Mål og indikatorer på vej mod to år Mål og indikatorer på vej mod to år Pædagogiske læringsmål I Institution XX understøtter vi forældresamtalerne gennem det digitale dialogredskab 'Rambøll Dialog'. Derfor har du modtaget link med adgang

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Forord til læreplaner 2012.

Forord til læreplaner 2012. Pædagogiske 20122 læreplaner 2013 Daginstitution Søndermark 1 Forord til læreplaner 2012. Daginstitution Søndermark består af Børnehaven Åkanden, 90 årsbørn, som er fordelt i 2 huse og Sct. Georgshjemmets

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus Skanderborg Kommune Indledning Den pædagogiske lærerplan skal i henhold til dagtilbudsloven indeholde mål for, hvilke kompetencer og erfaring den pædagogiske

Læs mere

At blive anerkendt som en person i tilblivelse, der sætter spor undervejs

At blive anerkendt som en person i tilblivelse, der sætter spor undervejs 1. Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde Pædagogisk læreplan Rønde Børnehus Moesbakken Vigen Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde Syddjurs kommunes værdier Åbenhed, Udvikling, Respekt, Kvalitet Rønde Børnehuses mål og værdigrundlag

Læs mere

Læreplan for alsidige personlige udvikling

Læreplan for alsidige personlige udvikling Læreplan for alsidige personlige udvikling Status / sammenhæng Børnenes alsidige personlige udvikling er en dannelsesproces, hvor de afprøver og udvikler deres identitet, mens de øver sig i at forstå sig

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Mål og indikatorer på vej mod fire år

Mål og indikatorer på vej mod fire år Mål og indikatorer på vej mod fire år Pædagogiske læringsmål I Institution XX understøtter vi forældresamtalerne gennem det digitale dialogredskab 'Rambøll Dialog'. Derfor har du modtaget link med adgang

Læs mere

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg Læreplan for Børnehaven Augusta 2016-2019 Børnehaven Augusta Primulavej 2-4 6440 Augustenborg 74 47 17 10 Arbejdet med de pædagogiske læreplaner i Børnehaven Augusta skal som minimum omfatte 7 temaer:

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet Med udgangspunkt i de seks temaer, som BUPL, FOA, KL har udarbejdet: 1) Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2) Sociale kompetencer 3) Sprog og kommunikation 4) Krop og bevægelse

Læs mere

Jytte s Jyt dagpleje

Jytte s Jyt dagpleje Jytte s dagpleje Jyttes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Jytte Troelsgaard Rugvænget 11 6600 Vejen Tlf.: 22888040 Jytte Troelsgaard Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen i dagplejen.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for vuggestueafdelingen i Børnehuset Syd

Pædagogiske læreplaner for vuggestueafdelingen i Børnehuset Syd Pædagogiske læreplaner for vuggestueafdelingen i Børnehuset Syd Læreplanerne for de 0-3 årige lægger sig tæt op af eller er identiske med dem, der udarbejdet for de 3-6 årige. Det er især målene, der er

Læs mere

Beskrivelse af arbejdet med de 6 læreplanstemaer i vuggestuen Spurven.

Beskrivelse af arbejdet med de 6 læreplanstemaer i vuggestuen Spurven. Lærerplanernes udmøntning i Spurven Beskrivelse af arbejdet med de 6 læreplanstemaer i vuggestuen Spurven. I arbejdet med de 6 læreplanstemaer bruger vi status og udviklingsmaterialet som ramme for vores

Læs mere

Læreplaner Dagtilbud Ø-gaderne

Læreplaner Dagtilbud Ø-gaderne Læreplaner Dagtilbud Ø-gaderne Barnets alsidige personlige udvikling Barnets sociale kompetencer Barnets sproglige udvikling Naturen og naturfænomener Krop og bevægelse Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011.

Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011. Tema 1. Barnets alsidige personlige udvikling Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011. Overordnede mål

Læs mere

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Jordbærvangen 2012. Motoriske udvikling

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Jordbærvangen 2012. Motoriske udvikling Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 Motoriske udvikling Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Valhalla Vuggestuen Tema og fokuspunkter

Pædagogiske læreplaner i Valhalla Vuggestuen Tema og fokuspunkter Vuggestuen At føle at egne personlige grænser respekteres At styrke sit selvværd. At udvikle /videreudvikle kompetencer At lære at bede om hjælp. At lege alene. Vi er anerkendende i vores relationer til

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i HLL

Pædagogiske læreplaner i HLL Pædagogiske læreplaner i HLL HLL-Netværket og denne folder Udgivet af HLL-netværket Tegninger: Susan Thygesen Lay-out: Intern Service Tryk: Intern Service, december 2015 I Lyngby-Taarbæk kommune er daginstitutionerne

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn?

Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn? Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn? Med dialogkortene du nu har i hånden får du mulighed for sammen med kollegaer at reflektere over jeres arbejde med de 0-2-årige børns læring. Dialogkortene

Læs mere

Sprogindsatser - der styrker børns sprog

Sprogindsatser - der styrker børns sprog Sprogindsatser - der styrker børns sprog På de næste par sider kan du læse mere om de overordnende rammer for sprogarbejdet i Faxe Kommune, herunder hvilke sprogindsatser, der styrker og understøtter børns

Læs mere

Læreplan for Selmers Børnehus

Læreplan for Selmers Børnehus Læreplan for Selmers Børnehus Barnets alsidige personlige udvikling At barnet skal have sociale og kulturelle erfaringer. Leg. Konfliktløsnig. Tid til leg, skabe fysiske rum inde og ude, plads til ro og

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud

Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud De pædagogiske læreplaner sætter mål for det pædagogiske arbejde i Holme dagtilbud. Vi opfatter børnenes læring som en dynamisk proces der danner og udvikler gennem

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan. Slangerup

Generel pædagogisk læreplan. Slangerup Generel pædagogisk læreplan Slangerup Indholdsfortegnelse Indhold Personlige kompetencer... 3 Sociale kompetencer... 3 Sproglige kompetencer.... 4 Krop og bevægelse... 4 Kultur og kulturelle udtryksformer....

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE 1. Barnets alsidige Personlige Udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

AKTIVITETSTEMA KULTURELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER

AKTIVITETSTEMA KULTURELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER AKTIVITETSTEMA KULTURELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER Indhold 3 4 6 8 9 15 Indledning Kulturelle udtryksformer og værdier i Fremtidens Dagtilbud Pædagogiske principper Eksempler på aktiviteter Eksempel på

Læs mere

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN Pædagogisk idræt defineres som idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng. Det er en måde at sætte fokus på bevægelse, idræt og sundhed gennem leg og læring. Pædagogisk

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Værdier, handleplaner og evaluering

Værdier, handleplaner og evaluering Gentofte Dagpleje Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. august 2013 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området

Læs mere

Pædagogisk Praksis De seks temaer i læreplaner: Sproglige færdigheder: Hvad gør vi:

Pædagogisk Praksis De seks temaer i læreplaner: Sproglige færdigheder: Hvad gør vi: Pædagogisk Praksis De seks temaer i læreplaner: Sproglige færdigheder: Sprog og kommunikation er forudsætningerne for relationsdannelsen og interaktionen med andre. Det er igennem sproget, at vi møder

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Vuggestue Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid

Læs mere

Solstrålen Læreplaner, 2013

Solstrålen Læreplaner, 2013 Solstrålen Læreplaner, 2013 Forord Børns udvikling skal forstås som en helhed derfor begyndte vi i Solstrålen, at kigge på hvordan vi kunne skabe bedre sammenhæng mellem læreplanstemaerne og institutionen

Læs mere

Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet

Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet 0-3 år I forbindelse med vores pædagogiske arbejde med læreplaner afholder vi Status- og udviklingssamtaler med hvert

Læs mere

Læreplan for Privatskolens børnehave

Læreplan for Privatskolens børnehave Læreplan for Privatskolens børnehave Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole.

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Læringsmål og indikatorer 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale kompetencer,

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012 Afrapportering af pædagogiske læreplaner fra dagplejen i Randers kommune januar 2013 Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Dagplejen har udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner med

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Kompetencemålene beskriver hvilke kompetencer børnene skal tilegne sig i deres tid i dagtilbuddene inden de skal begynde i skolen.

Kompetencemålene beskriver hvilke kompetencer børnene skal tilegne sig i deres tid i dagtilbuddene inden de skal begynde i skolen. Fælles kommunale læreplansmål For at leve op til dagtilbudslovens krav og som støtte til det pædagogiske personales daglige arbejde sammen med børnene i Ruderdal kommune er udarbejdet kompetencemål indenfor

Læs mere

Vi bruger disse pædagogiske læringsmål i vores læreplansarbejde.

Vi bruger disse pædagogiske læringsmål i vores læreplansarbejde. Læreplaner. Vi har i ledelsesteamet lavet en strategi, som betyder at: alle 5 institutioner arbejder med samme læreplanstema vi arbejder med et læreplanstema i 2 måneder af gangen vi kommer gennem de 6

Læs mere

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Alices dagpleje. Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653

Alices dagpleje. Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653 Alice s dagpleje Alices dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653 Alice Nicoline Petersen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

Alfer Vuggestue/Børnehave

Alfer Vuggestue/Børnehave Hasselvej 40A 8751 Gedved Alfer Vuggestue/Børnehave Krop og bevægelse Kroppen er et meget kompleks system, og kroppens motorik og sanser gør det muligt for barnet at tilegne sig erfaring, viden og kommunikation.

Læs mere

De kommende års læreplansmål

De kommende års læreplansmål De kommende års læreplansmål Tema: Krop og Bevægelse, Natur, Science og Inklusion Vandpytten Spilopperne Årstal: 201719 Hvilke læreplanstemaer arbejdes der særligt med: Alsidig personlig udvikling Sociale

Læs mere

Åses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Åse Clausen Byagervej 68 6650 Brørup Tlf.: 21 35 87 58. Åse Clausen Redigeret af Maria Moesgaard

Åses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Åse Clausen Byagervej 68 6650 Brørup Tlf.: 21 35 87 58. Åse Clausen Redigeret af Maria Moesgaard Åse s dagpleje Åses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Åse Clausen Byagervej 68 6650 Brørup Tlf.: 21 35 87 58 Åse Clausen Redigeret af Maria Moesgaard Hej forældre! Velkommen i dagplejen. Jeg glæder mig

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

Kære forældre. I Vejen Kommune arbejder vi med læreplaner, og jeg vil her beskrive, hvad jeg gør i forhold til de forskellige temaer.

Kære forældre. I Vejen Kommune arbejder vi med læreplaner, og jeg vil her beskrive, hvad jeg gør i forhold til de forskellige temaer. Lene s dagpleje Lenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lene Køhlert Jensen Skovvej 31 6650 Brørup Tlf.: 22933739 Lene Køhlert Jensen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen Kære forældre. Velkommen i dagplejen.

Læs mere

FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL

FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL FOR BØRNEOMRÅDET Udgivet oktober 2014 De fælles kommunale læreplansmål 1 I Rudersdal har vi valgt at have fælles kommunale læreplansmål for det pædagogiske arbejde. De fælles

Læs mere

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE Børnehavens Formål Børnehaven bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Det er institutionens mål at fremme børnenes forståelse for den personlige værdighed hos mennesket, og

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Digital handleplan for område Tønder

Digital handleplan for område Tønder Digital handleplan for område Tønder Indledning Digitale medier er generelt blevet en integreret del af børns hverdag. Børn møder digitale medier i hjemmet og i det offentlige rum, hvilket gør, det er

Læs mere

Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag

Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 521 af 27. maj 2013, med de ændringer der følger af 4 i

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere