UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE"

Transkript

1 UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE

2 INDLEDNING Videncenter for Kystturisme (CKT) har i 2013 gennemført en analyse omkring turisternes oplevelse og tilfredshed på danske kystdestinationer. Denne analyse viste blandt andet at de gæstende børnefamilierne har en lidt mindre overordnet tilfredshed og en lavere anbefalingsgrad end turisterne uden børn. Total N (Alle) Overordnet tilfredshed Anbefalingsgrad (skala 0 til 10) Total-Børnefamilier ,5 9,0 Denne minirapport vil specifikt kigge nærmere på de førstegangsbesøgende udenlandske børnefamilier, og klarlægge deres oplevelse og tilfredshed med de danske kystdestinationer. I de følgende sider vil der komme en dybere gennemgang af de udenlandske førstegangsbesøgende børnefamiliers tilfredshed og oplevelser på de danske kystdestinationer. Der vil forekomme en gennemgang af de tendenser der ses i relation til segmentets oplevelser. Ligeledes vil der blive fremhævet nogle af de tilfredshedsområder som særligt kan medbringe ny viden om de udenlandske førstegangsbesøgende børnefamilier. Begrebet børnefamilier indbefatter i denne rapport de interviews hvor den interviewede har angivet at han/hun rejser med børn under 19 år samt/eller børnebørn. Total Gæsterne uden børn De udenlandske turister Førstegangsbesøgende udenlandske børnefamilier Genbesøgende udenlandske børnefamilier Førstegangsbesøgende udenlandske turister uden børn ,6 9,1 N (Alle) Overordnet tilfredshed Anbefalingsgrad (skala 0 til 10) 554 8, ,7 9, ,6 2

3 KONKLUSION Attraktioner og seværdigheder tiltrækker og tiltaler de udenlandske førstegangsbesøgende børnefamilier og deres tilfredshed med attraktionerne og seværdighederne er i top. Oplevelser ved strand, kyst og i natur er blandt de bedste oplevelser for de førstegangsbesøgende udenlandske børnefamilier. Tilfredshedsgraden med natur, strand og kysten er lavere end hos andre segmenter. Der ses et ønske om bedre forhold og flere aktivitetsmuligheder ved strand, kyst og natur. En del af de udenlandske førstegangsbesøgende ser oplevelser ved by og i havneområdet som vigtig supplerende oplevelser, dog har flere et ønske om forbedringer i byområdet. Kerteminde, Skagen, Sydfyn og Vorupør/Klitmøller opnår højst anbefalingsgrad blandt børnefamilierne. Modsat har Gilleleje og Hals den laveste.

4 5% 6% 10% 9% 11% 19% 34% DE UDENLANDSKE FØRSTEGANGSBESØGENDE BØRNEFAMILIERS BEDSTE OPLEVELSE For at få en større forståelse for de udenlandske førstegangsbesøgende børnefamilier, vil denne rapport blandt andet analysere de oplevelser som de interviewede i segmentet har svaret i det de blev stillet i opgaven Nævn de 3 bedste oplevelser på din ferie. Analysen af de bedste oplevelser er baseret på den antagelse at de interviewede nævnte de 3 bedste oplevelser i prioriteret rækkefølge, da de svarende på spørgsmålet. Dermed kan man antage at den først nævnte oplevelse også er den bedste af oplevelserne. Ligeledes kan man se hvordan denne 1. prioriterede oplevelse (den bedste oplevelse) bliver kombineret med den anden og tredje bedste oplevelse. Denne kombinationsdel vil blive gennemgået senere i rapporten. Hvis vi kigger på hvilken oplevelse de udenlandske førstegangsbesøgende børnefamilier har valgt som den bedste oplevelse, ses Strand og kyst som den oplevelse som flest (34 %) har angivet som den bedste oplevelse. Dernæst følger Legoland på 19%; Natur og landskab på 11%; Bade og andre aktiviteter i områdets strand og natur (10%), Andre attraktioner og seværdigheder (udover Legoland) på 9%; Være sammen med familie og venner (6%) og den sidste der medtages af oplevelser er Opleve by og havneområdet som ligger på 5%. Andre oplevelser som børnevenlighed og overnatningsstedet blev også nævnt, men medtages ikke her pga. af det lave antal der har nævnt oplevelsen. DE U D E N L A N D S K E F Ø R S T E G A N G S B E S Ø G E N D E B Ø R N E F A M I L I E R S B E D S T E O P L E V E L S E De angivne procentandele er kvantificeret ud fra kvalitative åbne spørgsmål hvilket kan medbringe usikkerhed i forhold til reliabilitet. S T R A N D O G K Y S T L E G O L A N D N A T U R O G L A N D S K A B B A D E O G A N D R E A K T I V I T E T E R I O M R Å D E T S S T R A N D O G N A T U R A N D R E A T T R A K T I O N E R O G S E V Æ R D I G H E D E R V Æ R E S A M M E N M E D F A M I L I E O G V E N N E R O P L E V E B Y O G H A V N E O M R Å D E T 4

5 5% 7% 6% 6% 6% 10% 9% 9% 11% 14% 19% 18% 34% 36% DE UDENLANDSKE FØRSTEGANGSBESØGENDE BØRNEFAMILIERS BEDSTE OPLEVELSE Det er interessant at se forskellen mellem de udenlandske førstegangsbesøgende børnefamiliers prioriteret bedste oplevelse og de genbesøgende udenlandske børnefamiliers prioriteret bedste oplevelse. Når man kigger på de to grupper falder specielt oplevelsen Legoland i øjnene. Her ses at Legoland noget oftere bliver nævnt som første prioriteret oplevelse hos de førstegangsbesøgende end hos de genbesøgende. Ligeledes hvis man ser på oplevelsen Andre attraktioner og seværdigheder vil man kunne se en lidt større andel af førstegangsbesøgende end genbesøgende der nævner oplevelsen som første prioritet. Modsatrettet tendens ses ved oplevelserne Strand og kyst ; Natur og landskab samt Bade og andre aktiviteter i området strand og natur. Her ses at færre førstegangsbesøgende nævner oplevelsen end de genbesøgende. Oplevelsen Opleve by og havneområdet er på samme niveau ved begge grupper. Sammenligningen af de to grupper kunne tyde på den tendens, at en større del af de udenlandske førstegangsbesøgende børnefamilier fokuserer på at opleve lokale attraktioner og seværdigheder sammen-lignet med de genbesøgende udenlandske børnefamilier, hvor strand, kyst og natur og aktiviteterne heri har i størst fokus som bedste oplevelse. B E D S T E O P L E V E L S E - F Ø R S T E G A N G S B E S Ø G E N D E V E R S U S G E N B E S Ø G E N D E U D E N L A N D S K E B Ø R N E F A M I L I E R Udenlandske førstegangsbesøgende børnefamilier Udenlandske genbesøgende børnefamilier S T R A N D O G K Y S T L E G O L A N D N A T U R O G L A N D S K A B B A D E O G A N D R E A K T I V I T E T E R I O M R Å D E T S S T R A N D O G N A T U R A N D R E A T T R A K T I O N E R O G S E V Æ R D I G H E D E R V Æ R E S A M M E N M E D F A M I L I E O G V E N N E R O P L E V E B Y O G H A V N E O M R Å D E T De angivne procentandele er kvantificeret ud fra kvalitative åbne spørgsmål hvilket kan medbringe usikkerhed i forhold til reliabilitet af andelene. 5

6 ATTRAKTIONER OG SEVÆRDIGHEDER TILTRÆKKER OG ER I TOPPEN AF DE BEDSTE OPLEVELSER (1) Hos de i alt 28 % af de udenlandske førstegangsbesøgende børnefamilier som nævner Legoland (19 %) og Andre seværdigheder og attraktioner (9%) ses en tendens til at seværdigheder og attraktioner generelt dominerer blandt deres bedste oplevelser. Hvis man kigger specifikt på de 19 %, der nævner Legoland som første top-oplevelse, kombineres oftest med Lalandia som næstbedste oplevelse og tredje mest med Andre attraktioner og seværdigheder (end Legoland og Lalandia). Det store fokus på at de bedste oplevelser kombineres af mange seværdigheder og attraktioner ses også hos de 9 % der nævner Andre seværdigheder og attraktioner. De kombinerer deres bedste oplevelse både med ture til Legoland og specielt med andre attraktioner og seværdigheder. Top 5-1. prioriterede bedste oplevelser De 2. og 3. prioriterede bedste oplevelser Den oplevelse den 1.prioriterede kombineres oftest med. Den oplevelse den 1.prioriterede kombineres næstmest med. Den oplevelse den 1.prioriterede kombineres tredje mest med. Dog ses også at Oplevelser i by og ved havn ligger på en 2. plads over de oplevelser som de 28 % af de udenlandske førstegangsbesøgende børnefamilier kombinerer med. Dette gælder både hos de 19 % der nævner Legoland og hos de 9 % der nævner Andre attraktioner og seværdigheder som den 1. prioriterede bedste oplevelse.

7 ATTRAKTIONER OG SEVÆRDIGHEDER TILTRÆKKER OG ER I TOPPEN AF DE BEDSTE OPLEVELSER (2) Ses der på de udenlandske førstegangsbesøgende børnefamilier tilfredshed med seværdigheder og attraktioner, ses generel en stor tilfredshed. Både i relation til Historiske seværdigheder, Attraktioner og oplevelsescentre, Festivaller og arrangementer samt Andre aktivitetstilbud rater segmentet højere end de genbesøgende børnefamilier og end det totale gennemsnit for børnefamilierne. Sammenlignes med de udenlandske førstegangsbesøgende turister uden børn med segmentet rater de to grupper på niveau med hinanden i relation til områderne Attraktioner og oplevelsescentre samt Festivaller og arrangementer. De udenlandske førstegangsbesøgende turister uden børn rater lidt højere end segmentet i forhold til området Historiske seværdigheder, men noget mindre end segmentet i relation til Andre aktivitetstilbud. Seværdigheder og attraktioner 4,9 4,7 4,5 4,3 4,5 4,7 4,6 4,3 4,1 3,9 3,7 3,5 Historiske seværdigheder Attraktioner og oplevelsescentre Festivaller og arrangementer Andre aktivitetstilbud Udenlandske førstegangsbesøgende børnefamilier Udenlandske genbesøgende børnefamilier Det totale gns. for børnefamilier (Danske og udenlandske) Udenlandske førstegangsbesøgende turister uden børn 7

8 STRAND, KYST OG NATUROPLEVELSER STÅR IKKE ALENE, NÅR DER SKAL KOMBINERES DE BEDSTE OPLEVELSER Strand og kyst og Natur og landskab er i toppen af de 1. prioriterede oplevelser som de udenlandske førstegangsbesøgende børnefamilier har. Dog ses en tendens at disse top oplevelser i stor grad suppleres med andre typer af oplevelser. Her kan nævnes at en stor del af de 34 % der nævnte Strand og kyst som deres 1.prioriterede oplevelse kombinerer denne oplevelse med Oplevelser i by og havneområdet samt det at opleve Andre attraktioner og seværdigheder. Ligeledes ses hos de 11 % der nævner Natur og landskab som 1. prioriterede oplevelse at dette kombineres med Andre attraktioner og seværdigheder. Det skal dog nævnes at disse oplevelser også suppleres med øvrige oplevelser i natur, ved strand og kyst, men at de bare ikke står alene. Top 5-1. prioriterede bedste oplevelser De 2. og 3. prioriterede bedste oplevelser Den oplevelse den 1.prioriterede kombineres oftest med. Den oplevelse den 1.prioriterede kombineres næstmest med. Den oplevelse den 1.prioriterede kombineres tredje mest med.

9 DE BEDSTE AKTIVITETER I NATUREN, VED KYST OG STRAND KOMBINERES OFTE MED FLERE AKTIVITETER Der er ca. 10 % der nævner Bade og andre aktiviteter i områdets natur, strand og kyst som deres 1. prioriterede bedste oplevelse. Der ses en tendens til at en stor del af disse 10 % kombinere deres bedste oplevelser af aktiviteter i natur, strand og kyst med flere aktiviteter af samme type. Udover dette ses også at der supplerede med attraktioner og seværdigheder samt øvrige typer af oplevelser ved strand og kyst. Top 5-1. prioriterede bedste oplevelser De 2. og 3. prioriterede bedste oplevelser Den oplevelse den 1.prioriterede kombineres oftest med. Den oplevelse den 1.prioriterede kombineres næstmest med. Den oplevelse den 1.prioriterede kombineres tredje mest med.

10 4,2 4,2 4,2 4,3 4,3 4,3 4,5 4,5 4,6 4,6 4,6 4,6 4,7 4,8 ØNSKE OM BEDRE FORHOLD OG FLERE AKTIVITETSMULIGHEDER VED STRAND, KYST OG NATUR Udenlandske førstegangsbesøgende børnefamilier er generelt mindre tilfredse med strand, kyst og naturen end de genbesøgende udenlandske børnefamilier, end det totale gennemsnit for børnefamilier (danske og udenlandske) og end de udenlandske førstegangsbesøgende turister uden børn. De områder hvor segmentet særligt rater lavere end de øvrige segmenter er ved områderne Strand og kyst, Særlige naturområder samt Badeforhold og aktivitetsmuligheder ved stranden (se graf). Dette passer også godt overens med de mangler segmentet har oplevet ved stranden og kysten. Herunder kan nævnes at de ikke følte at stranden levede op til deres forventning. Ligeledes kommenteres den store mængde brandmænd, manglede Livredder samt manglende strand-cafeer. Udenlandske førstegangsbesøgende børnefamilier Det totale gns. for børnefamilier (Danske og udenlandske) Dernæst kommenteres også på manglende aktivitetsmuligheder bl.a. ved strand og kyst hvilket tydeligt ses fra denne kommentar fra en tysk førstegangsbesøgende turist Enige möglichkeiten für Aktivitäten am Strand wie zum beispiel: Kann vermietung, Beach-Volleyfelder, Pedalos etc. Disse fejl og mangler kan også ses i relation til Naturvejledning og guidede ture hvor segmentet og børnefamilie segmenterne generelt har ratet lavere sammenlignet med de udenlandske førstegangsbesøgende turister uden børn (se graf). Dette tyder på at områderne godt kunne udvikles til bedre at tilgodese segmentet og børnefamilier generelt. Det eneste område hvor segmentet rater højere end de øvrige børnefamilie segmenter er i relation til deres tilfredshed med Naturlegepladser. Udenlandske genbesøgende børnefamilier Udenlandske førstegangsbesøgende turister uden børn 5 4,8 4,6 4,2 4 10

11 BYMILJØ ER EN SUPPLERENDE OPLEVELSE MED MANGLER - MEN DER ER GODE PARKERINGS- OG TOILETFORHOLD I OMRÅDET Som det blev klarlagt tidligere i rapporten var der ikke mange (5%), der nævne Oplevelser i by og havnemiljø som den 1.prioriterede oplevelse. Til gengæld er Oplevelser i by og havnemiljø ofte en oplevelse som kommer ind som en 2. eller 3. prioriteret bedste oplevelse. Dette indikere at Oplevelser ved by og havnemiljø er en vigtig supplerende oplevelse. De udenlandske førstegangsbesøgende børnefamilier har vurderet områdets forhold der relaterer til bymiljøet ( Bymiljø, Service fra personale, Butikker og shopping samt Restauranter og spisesteder ) på mere eller mindre samme niveau som både det totale gennemsnit for børnefamilierne, for de genbesøgende udenlandske børnefamilier samt for de udenlandske førstegangsbesøgende turister uden børn. De udenlandske førstegangsbesøgende børnefamilier har i CKTs tilfredshedsundersøgelse dog pointeret at de finder der er flere fejl og mangler ved de danske kystdestinationers byområder specielt shopping og handelsmuligheder. De nævner bl.a. at der mangles liv i byen, længere åbningstider samt gode restauranter og indkøbsmuligheder. To forhold der dog skiller sig ud i relation til de udenlandske førstegangsbesøgende tilfredsheds ratings af områdets forhold, er deres vurdering af områdets offentlige toiletter og parkeringsmuligheder. I relation til disse to forhold har de udenlandske førstegangbesøgende børnefamilier ratet noget højere end børnefamilie segmenterne og end de udenlandske førstegangbesøgende turister uden børn. 4,1 4,0 4,0 4,1 3,9 4,0 4,1 3,7 4,1 4,9 4,7 4,5 4,3 4,1 3,9 3,7 3,5 Udenlandske førstegangsbesøgende børnefamilier Udenlandske genbesøgende børnefamilier Det totale gns. for børnefamilier (Danske og udenlandske) Udenlandske førstegangsbesøgende turister uden børn 11

12 NET PROMOTER SCORE HOS BØRNEFAMILIER I tabellerne på denne side sammenlignes den totale NPS-score for den enkelte kystdestination (NPS-scoren for alle de besøgende gæster på destinationen) med NPS-scoren for børnefamilier. Der kan ikke sammenlignes med NPS-scoren for de udenlandske førstegangsbesøgende børnefamilier, da datagrundlaget i dette tilfælde er meget lille for en del af destinationerne. Dog fortæller NPSscoren generelt for børnefamilier hvordan dette segment (inkl. de udenlandske førstegangsbesøgende børnefamilier) synes at anbefalingsgraden er for de enkelte destinationer. I tabellerne her på siden ses de konkrete tal for NPSscoren, og på næste side illustreres NPS-score for børnefamilier på et kort. De destinationer der har scoret særligt højt i NPS- Score (80+) er Kerteminde, Skagen, Sydfyn og Vorupør/Klitmøller. Dernæst er der en række destinationer der har høj NPS-Score hos børnefamilierne (70+ i score). Dette er Allinge- Sandvig, Det nordlige Odsherred, Djursland, Lillebælt, Løkken og Lønstrup. De destinationer der har de laveste score hos børnefamilier (under 50) er Gilleleje og Hals. I Sydfyn og Sønderborg ses den største positive forskel i børnefamiliernes anbefalingsgrad sammenlignet Total NPS-score for destinationerne. Børnefamilierne er dog også noget mere villige til at anbefale Billund, Blokhus og Marielyst sammenlignet med Total NPS-score. Der hvor børnefamilier har største negative forskel sammenlignet med Total NPS-Score er ved Gilleleje, Allinge-Sandvig og Hvide Sande. Men Hals, Henne Strand og Møn har også noget lavere anbefalingsgrad hos børnefamilierne sammenlignet med Total NPS-score. Allinge- Sandvig Billund Blokhus Blåvand Sletten/ Humlebæk Sydfyn Sønderborg Søndervig Tisvildeleje Det nordlige Odsherred Djursland Fanø NPS- Børnefamilier Total NPS-score Forskel på NPS N (Børnefamilier) Henne Strand Hvide Sande Kerteminde Lillebælt Gilleleje Hals Hornbæk NPS- Børnefamilier Total NPS-score Forskel på NPS N (Børnefamilier) Liseleje Løkken Lønstrup Marielyst Møn Rømø Skagen NPS- Børnefamilier Total NPS-score Forskel på NPS N (Børnefamilier) Vorupør/ Klitmøller Øster Hurup NPS- Børnefamilier Total NPS-score Forskel på NPS N (Børnefamilier) Net Promotor Score dannes på baggrund af spørgsmålet: På en skala fra 0-10, hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale feriestedet til en ven eller kollega? Besvarelserne inddeles på følgende måde: 0-6 Bagvaskere, 7-8 = Passivt tilfredse, 9-10 = Fortalere. NPS udregnes ved at trække procentdelen af respondenter, der er bagvaskere, fra procentdelen af respondenter, der er fortalere. (pct. af fortalere) (pct. af bagvaskere) = NPS-score. En Net Promoter Score (NPS- Score) afspejler gæsternes loyalitet over for de enkelte kystdestinationer som anbefalelsesværdig destination. En høj NPS-Score kan siges at afspejle en høj tilfredshed eller loyalitet overfor destinationen. 70+ i NPS-score vil i denne sammenhæng anset for at være en høj anbefalingsgrad, mellem i score anses som mellemhøj score og under 50 anses som værende lav i anbefalingsgrad.

13 NET PROMOTER SCORE HOS BØRNEFAMILIER

SERVICE OG KVALITET HVAD SIGER ANALYSERNE

SERVICE OG KVALITET HVAD SIGER ANALYSERNE SERVICE OG KVALITET HVAD SIGER ANALYSERNE KYSTBYKONFERENCEN 27. november 2014 Claudia Rota Andersen Videncenter for Kystturisme SFI Survey for Videncenter for Kystturisme, 2014. N: 10.279 TILFREDSHEDSANALYSEN

Læs mere

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 Styregruppemøde for Kystdestination Møns Klint, 18. december 2013 Fasthold god placering men få flere til at komme Turistanalyse: Østmøn ligger på en 9. plads over 28

Læs mere

GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER

GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DANSKE OG UDENLANDSKE TURISTER GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DANSKE OG UDENLANDSKE

Læs mere

GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER DJURSLAND/EBELTOFT EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DANSKE OG UDENLANDSKE TURISTER

GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER DJURSLAND/EBELTOFT EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DANSKE OG UDENLANDSKE TURISTER GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER DJURSLAND/EBELTOFT EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DANSKE OG UDENLANDSKE TURISTER MAJA FROMSEIER PETERSEN YAKUP BAS MORTEN FRØSLEV KØBENHAVN 014 SFI DET NATIONALE

Læs mere

Kystturisterne i Danmark er mere tilfredse i år

Kystturisterne i Danmark er mere tilfredse i år 19. august 2014 Kystturisterne i Danmark er mere tilfredse i år På tværs af 31 destinationer tegner sig pr 10. august 2014 følgende billede af kystturisternes oplevelse af Danmark i løbet af sommeren 2014:

Læs mere

Tilfredshed, service og kompetencer i kystturismen - og Kerteminde. Lars H. Olsen, Videncenter for Kystturisme

Tilfredshed, service og kompetencer i kystturismen - og Kerteminde. Lars H. Olsen, Videncenter for Kystturisme Tilfredshed, service og kompetencer i kystturismen - og Kerteminde Lars H. Olsen, Videncenter for Kystturisme Tre undersøgelser af turistoplevelsen i hele landet Ekspertpanel 6-7 eksperter har besøgt alle

Læs mere

GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER MARIELYST

GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER MARIELYST GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER MARIELYST EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DANSKE OG UDENLANDSKE TURISTER MAJA FROMSEIER PETERSEN YAKUP BAS MORTEN FRØSLEV BRUUN KØBENHAVN 2014 SFI DET NATIONALE

Læs mere

KYSTTURISTERNES TILFREDSHED, 2014

KYSTTURISTERNES TILFREDSHED, 2014 KYSTTURISTERNES TILFREDSHED, 2014 Kystturisternes tilfredshed, 2014 Foto: Mette Johnsen, Destination Djursland og VisitDenmark Mediacenter December, 2014 Rapporten er blevet til som en del af projekt Oplevelsesbaseret

Læs mere

Hvad ved vi om dagens og morgendagens kystturister?

Hvad ved vi om dagens og morgendagens kystturister? Hvad ved vi om dagens og morgendagens kystturister? CLAUDIA ROTA ANDERSEN Company Dating 30. oktober 2014, Svendborg UNDERSØGELSER I DANMARK AKTUELLE GÆSTER Interview med kystturister, 2013-2014 Årligt

Læs mere

Resultater af turistinterview, juli og august 2013. Kystturisters tilfredshed med feriesteder i Danmark

Resultater af turistinterview, juli og august 2013. Kystturisters tilfredshed med feriesteder i Danmark Resultater af turistinterview, juli og august 2013 Kystturisters tilfredshed med feriesteder i Danmark Kystturisters tilfredshed med feriesteder i Danmark - Resultater af turistinterview, juli og august

Læs mere

Resultater af turistinterview, juli og august 2013. Kystturisters tilfredshed med feriesteder i Danmark

Resultater af turistinterview, juli og august 2013. Kystturisters tilfredshed med feriesteder i Danmark Resultater af turistinterview, juli og august 2013 Kystturisters tilfredshed med feriesteder i Danmark Kystturisters tilfredshed med feriesteder i Danmark - Resultater af turistinterview, juli og august

Læs mere

Turismekonference 23. November Gæstetilfredshedsanalyse 2016 Blokhus / Slettestrand-Svinkløv

Turismekonference 23. November Gæstetilfredshedsanalyse 2016 Blokhus / Slettestrand-Svinkløv Turismekonference 23. November 2016 Gæstetilfredshedsanalyse 2016 Blokhus / Slettestrand-Svinkløv BAGGRUND: Hver Dataindsamlingen Respondenterne destinationer har indsamlet 300 besvarelser pr. feriested,

Læs mere

TILFREDSHEDSANALYSE Turisters tilfredshed på udvalgte feriesteder i Danmark

TILFREDSHEDSANALYSE Turisters tilfredshed på udvalgte feriesteder i Danmark TILFREDSHEDSANALYSE 2015 Turisters tilfredshed på udvalgte feriesteder i Danmark INDHOLD OG OPBYGNING INDHOLD Indledning Metode og datagrundlag Hovedkonklusioner og anbefalinger Respondentprofil Tilfredshed

Læs mere

Hvad siger turisterne om Hvide Sande og Søndervig?

Hvad siger turisterne om Hvide Sande og Søndervig? Hvad siger turisterne om Hvide Sande og Søndervig? Lars H. Olsen, Videncenter for Kystturisme Opstartsdag for Turisme og Vækst i Hvide Sande og Søndervig, onsdag d. 3. oktober 2013, Beach Bowl Søndervig

Læs mere

SPØRGESKEMAUDKAST Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview.

SPØRGESKEMAUDKAST Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. SPØRGESKEMAUDKAST 2017 Spørgeskema for face to face interview Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. 0. Hvilken by er interviewet foretaget i? 1. Allinge 23. Møn 2. Billund 24. Nexø

Læs mere

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview.

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST Spørgeskema for face to face interview Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. 1. Hvad er formålet med dit ophold [på/i destination]? Er du på 1. Ferie Besøg

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Mystery Shopping en rejseoplevelse gennem service og salg på danske feriesteder

Mystery Shopping en rejseoplevelse gennem service og salg på danske feriesteder Mystery Shopping en rejseoplevelse gennem service og salg på danske feriesteder KL s turismekonference 6. oktober 2014 Lars H. Olsen Kilde: 2013 undersøgelsen 1 Få feriesteder præsterer til topkarakter

Læs mere

Positionering, madoplevelser og nye børnefamilier på 28 kystdestinationer

Positionering, madoplevelser og nye børnefamilier på 28 kystdestinationer Positionering, madoplevelser nye børnefamilier på 28 kystdestinationer Notat udarbejdet af Carl Henrik Marcussen, Center for Regional- Turismeforskning for Videncenter for Kystturisme Februar 2014 Indhold

Læs mere

SPØRGESKEMAUDKAST Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview.

SPØRGESKEMAUDKAST Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. SPØRGESKEMAUDKAST 2017 Spørgeskema for face to face interview Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. 0. Hvilken by er interviewet foretaget i? 1. Allinge 23. Møn 2. Billund 24. Nexø

Læs mere

TILFREDSHEDSANALYSE Feriegæsters tilfredshed på udvalgte feriesteder i Danmark

TILFREDSHEDSANALYSE Feriegæsters tilfredshed på udvalgte feriesteder i Danmark TILFREDSHEDSANALYSE 2017 Feriegæsters tilfredshed på udvalgte feriesteder i Danmark INDHOLD OG OPBYGNING RAPPORTENS OPBYGNING Rapporten er opbygget således, at analysens hovedkonklusioner og anbefalinger

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Den nye dreng i klassen Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING

Læs mere

BAGGRUND FOR PRIORITEREDE DESTINATIONER BORNHOLM

BAGGRUND FOR PRIORITEREDE DESTINATIONER BORNHOLM BAGGRUND FOR PRIORITEREDE DESTINATIONER BORNHOLM Østersøturisme Vestkystturisme Nordjylland VÆKSTPROGRAM v DESTINATIONSUDVIKLING v LLB resort Sønderjylland Aarhus/Djursland Fyn De danske sydhavskyster

Læs mere

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - MARIELYST

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - MARIELYST GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - MARIELYST DANSK KYST- OG NATURTURISME 27. OKT 2015 INDHOLD Overordnet tilfredshed 5 Tilfredshed med specifikke forhold på feriestedet Feriestedets specifikke spørgsmål 16

Læs mere

LOKALBEFOLKNINGENS HOLDNING TIL TURISME

LOKALBEFOLKNINGENS HOLDNING TIL TURISME LOKALBEFOLKNINGENS HOLDNING TIL TURISME TELEFONUNDERSØGELSE I DANSKE KYSTFERIEOMRÅDER LOKALBEFOLKNINGENS HOLDNING TIL TURISME Undersøgelsen er del af projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme ERDFK-12-0030

Læs mere

Destination Bornholm Besøgsrapport Maj, Juni, Juli & August 2015. Slide 1

Destination Bornholm Besøgsrapport Maj, Juni, Juli & August 2015. Slide 1 Destination Bornholm Besøgsrapport Maj, Juni, Juli & August 2015 Slide 1 Baggrund Destination Bornholm, Bornholms Brand og Færgen har for sommersæsonen 2015 indgået et samarbejde om at evaluere effekten

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTET UDVIKLING AF STEDBUNDNE TURISMEKONCEPTER I DANSKE KYSTBYER VISITNORDJYLLAND NULPUNKTSMÅLING REVIDERET RAPPORT APRIL 2013

EVALUERING AF PROJEKTET UDVIKLING AF STEDBUNDNE TURISMEKONCEPTER I DANSKE KYSTBYER VISITNORDJYLLAND NULPUNKTSMÅLING REVIDERET RAPPORT APRIL 2013 EVALUERING AF PROJEKTET UDVIKLING AF STEDBUNDNE TURISMEKONCEPTER I DANSKE KYSTBYER VISITNORDJYLLAND NULPUNKTSMÅLING REVIDERET RAPPORT APRIL 2013 INDHOLD 1 2 3 4 INDLEDNING Side 3 KENDSKAB OG ATTRAKTIVITET

Læs mere

Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 2006

Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 2006 Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 26 Lystsejlerundersøgelse 26 Undersøgelsen er en stikprøve af alle gæstesejlere i danske havne i 26 Dvs. stikprøven repræsenterer det samlede antal gæsteovernatninger

Læs mere

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - BORK

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - BORK GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - BORK DANSK KYST- OG NATURTURISME 27. OKT 2015 INDHOLD Overordnet tilfredshed 5 Tilfredshed med specifikke forhold på feriestedet 16 Feriestedsspecifikke spørgsmål 36 Respondentprofil

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTET UDVIKLING AF STEDBUNDNE TURISMEKONCEPTER I DANSKE KYSTBYER NULPUNKTSMÅLING

EVALUERING AF PROJEKTET UDVIKLING AF STEDBUNDNE TURISMEKONCEPTER I DANSKE KYSTBYER NULPUNKTSMÅLING EVALUERING AF PROJEKTET UDVIKLING AF STEDBUNDNE TURISMEKONCEPTER I DANSKE KYSTBYER NULPUNKTSMÅLING REVIDERET RAPPORT APRIL 2013 INDHOLD 1 2 3 4 INDLEDNING Side 3 KENDSKAB OG ATTRAKTIVITET Side 8 TURISTERNES

Læs mere

OPSTARTSMØDE TURISMESÆSONEN 2015 VELKOMMEN

OPSTARTSMØDE TURISMESÆSONEN 2015 VELKOMMEN OPSTARTSMØDE TURISMESÆSONEN 2015 VELKOMMEN OPSTARTSMØDE TURISTSÆSONEN 2015 16:30 Tjek ind og kaffe 16:35 Velkomst ved Guldkoret, Musikskolen 16:50 Velkomst ved Mikkel Wesselhoff 16:55 Guldborgsund Kommunes

Læs mere

LOKALBEFOLKNINGENS HOLDNING TIL TURISME

LOKALBEFOLKNINGENS HOLDNING TIL TURISME LOKALBEFOLKNINGENS HOLDNING TIL TURISME TELEFONUNDERSØGELSE I DANSKE KYSTFERIEOMRÅDER LOKALBEFOLKNINGENS HOLDNING TIL TURISME Undersøgelsen er del af projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme ERDFK-12-0030

Læs mere

Lokalbefolkningens holdning til turisme på Fanø

Lokalbefolkningens holdning til turisme på Fanø Lokalbefolkningens holdning til turisme på Fanø INDHOLD Undersøgelsen er del af projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme ERDFK-12-0030 og gennemført af MEGAFON for Videncenter for Kystturisme. Forsidefoto:

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Interviewundersøgelse og analyse af gæstetilfredshed på danske feriedestinationer

UDBUDSMATERIALE. Interviewundersøgelse og analyse af gæstetilfredshed på danske feriedestinationer UDBUDSMATERIALE Interviewundersøgelse og analyse af gæstetilfredshed på danske feriedestinationer April 2015 CVR.-nr. 36471271 - www.kystognaturturisme.dk - info@kystognaturturisme.dk INDHOLD 1. Ordregiver...

Læs mere

Kystturisterne i Danmark

Kystturisterne i Danmark Kystturisterne i Danmark En ABC med regionalt fokus VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Forord Med en samlet omsætning på 34 mia. kr. og 68.500 direkte og afledte job i Danmark er kystturismen et betydningsfuldt

Læs mere

Udvælgelse af 20 særlige feriesteder til projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme

Udvælgelse af 20 særlige feriesteder til projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme Udvælgelse af 20 særlige feriesteder til projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme Uddybning af baggrund, analysegrundlag og aktiviteter i projektet Resumé Videncenter for Kystturisme har udvalgt 20 feriesteder

Læs mere

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - RINGKØBING

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - RINGKØBING GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - RINGKØBING DANSK KYST- OG NATURTURISME 27. OKT 2015 INDHOLD Overordnet tilfredshed 5 Tilfredshed med specifikke forhold på feriestedet Feriestedets specifikke spørgsmål 16

Læs mere

MYSTERY SHOPPING OG EXIT INTERVIEWS 2015 HELSINGØR

MYSTERY SHOPPING OG EXIT INTERVIEWS 2015 HELSINGØR MYSTERY SHOPPING OG EXIT INTERVIEWS HELSINGØR KORT OM UNDERSØGELSEN BAGGRUND Dansk Kyst & Naturturisme har valgt at videreføre det Mystery Shopping, som tidligere er gennemført i regi af Videncenter for

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turisternes tilfredshed med det danske turistprodukt har vi en udfordring? Udgivet af: VisitDenmark August 2011 ISBN: 978-87-87393-81-2 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

Gæsteundersøgelse. Rapport 1: En undersøgelse af forskelle og ligheder i højsæsonturisme og ydersæsonturisme i Toppen af Danmark.

Gæsteundersøgelse. Rapport 1: En undersøgelse af forskelle og ligheder i højsæsonturisme og ydersæsonturisme i Toppen af Danmark. Gæsteundersøgelse 2 0 0 7 2 0 0 8 Rapport 1: En undersøgelse af forskelle og ligheder i højsæsonturisme og ydersæsonturisme i Toppen af Danmark. Indledning Fra efteråret 2007 til efteråret 2008 gennemførte

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

GÆSTETILFREDSHED SOMMER BILLUND

GÆSTETILFREDSHED SOMMER BILLUND GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2017 - BILLUND DANSK KYST- OG NATURTURISME 23. OKTOBER 2017 INDHOLD Data og metode 3 Overordnet tilfredshed 5 Tilfredshed med specifikke forhold på feriestedet 18 Respondent-profil

Læs mere

GÆSTETILFREDSHED SOMMER SKAGEN

GÆSTETILFREDSHED SOMMER SKAGEN GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2017 - SKAGEN DANSK KYST- OG NATURTURISME 23. OKTOBER 2017 INDHOLD Data og metode 3 Overordnet tilfredshed 5 Tilfredshed med specifikke forhold på feriestedet 17 Respondent-profil

Læs mere

MYSTERY SHOPPING OG EXIT INTERVIEWS 2015 FREDENSBORG BY

MYSTERY SHOPPING OG EXIT INTERVIEWS 2015 FREDENSBORG BY MYSTERY SHOPPING OG EXIT INTERVIEWS 2015 FREDENSBORG BY KORT OM UNDERSØGELSEN BAGGRUND Dansk Kyst & Naturturisme har valgt at videreføre det Mystery Shopping, som tidligere er gennemført i regi af Videncenter

Læs mere

MYSTERY SHOPPING OG EXIT INTERVIEWS 2015 AABENRAA

MYSTERY SHOPPING OG EXIT INTERVIEWS 2015 AABENRAA MYSTERY SHOPPING OG EXIT INTERVIEWS AABENRAA KORT OM UNDERSØGELSEN BAGGRUND Dansk Kyst & Naturturisme har valgt at videreføre det Mystery Shopping, som tidligere er gennemført i regi af Videncenter for

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

MYSTERY SHOPPING OG EXIT INTERVIEWS 2015 DRAGØR

MYSTERY SHOPPING OG EXIT INTERVIEWS 2015 DRAGØR MYSTERY SHOPPING OG EXIT INTERVIEWS DRAGØR KORT OM UNDERSØGELSEN BAGGRUND Dansk Kyst & Naturturisme har valgt at videreføre det Mystery Shopping, som tidligere er gennemført i regi af Videncenter for Kystturisme

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Syddansk feriehusturisme. Overnatninger, kernekunden, potentialet, feriehuset, tilfredshed og årsag til fravalg

Syddansk feriehusturisme. Overnatninger, kernekunden, potentialet, feriehuset, tilfredshed og årsag til fravalg Syddansk feriehusturisme Overnatninger, kernekunden, potentialet, feriehuset, tilfredshed og årsag til fravalg 1 Om rapporten Indhold Hovedspørgsmål, konklusioner og budskaber Syddansk destinationskort

Læs mere

MYSTERY SHOPPING OG EXIT INTERVIEWS 2015 HOLSTEBRO-THORSMINDE-FJAND

MYSTERY SHOPPING OG EXIT INTERVIEWS 2015 HOLSTEBRO-THORSMINDE-FJAND MYSTERY SHOPPING OG EXIT INTERVIEWS 2015 HOLSTEBRO-THORSMINDE-FJAND KORT OM UNDERSØGELSEN BAGGRUND Dansk Kyst & Naturturisme har valgt at videreføre det Mystery Shopping, som tidligere er gennemført i

Læs mere

MYSTERY SHOPPING - EVALUERING AF SERVICE OG SALG I DANSKE FERIEBYER

MYSTERY SHOPPING - EVALUERING AF SERVICE OG SALG I DANSKE FERIEBYER MYSTERY SHOPPING - EVALUERING AF SERVICE OG SALG I DANSKE FERIEBYER BAGGRUND OG METODE (1) BAGGRUND Videncenter for Kystturisme har som en del af projektet Oplevelsesbaseret Kystturisme gennemført mystery

Læs mere

OPGAVEBESKRIVELSE. Mystery Shopping på danske feriesteder 2015. April 2015. CVR.-nr. 36471271 - www.kystognaturturisme.dk - info@kystognaturturisme.

OPGAVEBESKRIVELSE. Mystery Shopping på danske feriesteder 2015. April 2015. CVR.-nr. 36471271 - www.kystognaturturisme.dk - info@kystognaturturisme. OPGAVEBESKRIVELSE Mystery Shopping på danske feriesteder 2015 April 2015 CVR.-nr. 36471271 - www.kystognaturturisme.dk - info@kystognaturturisme.dk INDHOLD 1. Ordregiver... 3 2. Baggrund og formål... 4

Læs mere

MYSTERY SHOPPING OG EXIT INTERVIEWS 2015 FREDERIKSVÆRK

MYSTERY SHOPPING OG EXIT INTERVIEWS 2015 FREDERIKSVÆRK MYSTERY SHOPPING OG EXIT INTERVIEWS FREDERIKSVÆRK KORT OM UNDERSØGELSEN BAGGRUND Dansk Kyst & Naturturisme har valgt at videreføre det Mystery Shopping, som tidligere er gennemført i regi af Videncenter

Læs mere

MYSTERY SHOPPING OG EXIT POLLS 2015 - evaluering af service og salg i danske feriebyer

MYSTERY SHOPPING OG EXIT POLLS 2015 - evaluering af service og salg i danske feriebyer MYSTERY SHOPPING OG EXIT POLLS - evaluering af service og salg i danske feriebyer METODE BAGGRUND Dansk Kyst & Naturturisme har valgt at videreføre det Mystery Shopping, som tidligere er gennemført i regi

Læs mere

AFDÆKNING AF TURISTERNES BEVÆGELSESMØNSTRE I DANMARK

AFDÆKNING AF TURISTERNES BEVÆGELSESMØNSTRE I DANMARK L O N E A L L E T O R P C A L L A R D, H E A D O F R E S E A R C H, W O N D E R F U L C O P E N H A G E N AFDÆKNING AF TURISTERNES BEVÆGELSESMØNSTRE I DANMARK Analyse under Culture Plus af turisternes

Læs mere

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - SØNDERVIG

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - SØNDERVIG GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - SØNDERVIG DANSK KYST- OG NATURTURISME 27. OKT 2015 INDHOLD Overordnet tilfredshed 5 Tilfredshed med specifikke forhold på feriestedet Feriestedets specifikke spørgsmål 16

Læs mere

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - HVIDE SANDE

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - HVIDE SANDE GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - HVIDE SANDE DANSK KYST- OG NATURTURISME 27. OKT 2015 INDHOLD Overordnet tilfredshed 5 Tilfredshed med specifikke forhold på feriestedet 16 Feriestedsspecifikke spørgsmål

Læs mere

Orientering om Turist tilfredshedsanalyser i Faaborg 2015

Orientering om Turist tilfredshedsanalyser i Faaborg 2015 Orientering om Turist tilfredshedsanalyser i Faaborg 2015 VisitFaaborg har hen over sommeren, i samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme, fået gennemført to undersøgelser af turismen i Faaborg. En turisttilfredshedsundersøgelse

Læs mere

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark www.visitdenmark.com turisterne i Danmark turisterne i Danmark ISBN: 87-87393-44-1 VisitDenmark Turismefaglig Viden April 2008 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3. sal 2300 København S Tlf.: +45 32 88 99

Læs mere

MYSTERY SHOPPING OG EXIT INTERVIEWS 2015 VIBORG

MYSTERY SHOPPING OG EXIT INTERVIEWS 2015 VIBORG MYSTERY SHOPPING OG EXIT INTERVIEWS VIBORG KORT OM UNDERSØGELSEN BAGGRUND Dansk Kyst & Naturturisme har valgt at videreføre det Mystery Shopping, som tidligere er gennemført i regi af Videncenter for Kystturisme

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Smagsoplevelser - hvad vil de tyske turister have?

Smagsoplevelser - hvad vil de tyske turister have? Smagsoplevelser - hvad vil de tyske turister have? Kort om projekt Smagsoplevelser Oplevelsesbaseret Kystturisme, CKT Formål: At gøre smagsoplevelser til turismeprodukter Værdikæder for fødevarer og turisme

Læs mere

MYSTERY SHOPPING OG EXIT INTERVIEW 2015 HADERSLEV

MYSTERY SHOPPING OG EXIT INTERVIEW 2015 HADERSLEV MYSTERY SHOPPING OG EXIT INTERVIEW HADERSLEV KORT OM UNDERSØGELSEN BAGGRUND Dansk Kyst & Naturturisme har valgt at videreføre det Mystery Shopping, som tidligere er gennemført i regi af Videncenter for

Læs mere

LEGOLAND Billund Resort. August 2015

LEGOLAND Billund Resort. August 2015 LEGOLAND Billund Resort August 2015 INDHOLD BAGGRUD OG FORMÅL KONKLUSIONER PROFIL PÅ RESPONDENTERNE LLBR KAMPAGNE LLBR ANBEFALING OG TILFREDSHED BOOKING OG BESLUTNINGSFLOW BE HAPPY PASS APPENDIKS SIDE

Læs mere

MYSTERY SHOPPING OG EXIT INTERVIEWS 2015 RINGKØBING

MYSTERY SHOPPING OG EXIT INTERVIEWS 2015 RINGKØBING MYSTERY SHOPPING OG EXIT INTERVIEWS RINGKØBING KORT OM UNDERSØGELSEN BAGGRUND Dansk Kyst & Naturturisme har valgt at videreføre det Mystery Shopping, som tidligere er gennemført i regi af Videncenter for

Læs mere

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - HENNE

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - HENNE GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - HENNE DANSK KYST- OG NATURTURISME 27. OKT 2015 INDHOLD Overordnet tilfredshed 5 Tilfredshed med specifikke forhold på feriestedet 16 Respondentprofil 36 Appendix: NPS åbne

Læs mere

MYSTERY SHOPPING OG EXIT INTERVIEWS 2015 MARIELYST

MYSTERY SHOPPING OG EXIT INTERVIEWS 2015 MARIELYST MYSTERY SHOPPING OG EXIT INTERVIEWS MARIELYST KORT OM UNDERSØGELSEN BAGGRUND Dansk Kyst & Naturturisme har valgt at videreføre det Mystery Shopping, som tidligere er gennemført i regi af Videncenter for

Læs mere

BESØG NATIONALPARK THY

BESØG NATIONALPARK THY BESØG I NATIONALPARK THY 2013 BESØG Hvor mange er Nationalpark Thy? Målet med rapporten, er at formidle det årlige antal i Nationalpark Thy (NPT). Der tages udgangspunkt i år 2013. Antallet af giver os

Læs mere

MYSTERY SHOPPING STEGE/MØN

MYSTERY SHOPPING STEGE/MØN MYSTERY SHOPPING STEGE/MØN 1 KORT OM UNDERSØGELSEN BAGGRUND Som en del af Videncenter for Kystturismes projekt 20 særlige feriesteder er der foretaget Mystery Shopping-målinger for at belyse udviklingspotentialet

Læs mere

MYSTERY SHOPPING MARIELYST

MYSTERY SHOPPING MARIELYST MYSTERY SHOPPING MARIELYST 1 KORT OM UNDERSØGELSEN BAGGRUND Som en del af Videncenter for Kystturismes projekt 20 særlige feriesteder er der foretaget Mystery Shopping-målinger for at belyse udviklingspotentialet

Læs mere

MYSTERY SHOPPING 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER - MARIELYST

MYSTERY SHOPPING 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER - MARIELYST MYSTERY SHOPPING RESULTATER OG ANBEFALINGER - MARIELYST KORT OM UNDERSØGELSEN BAGGRUND Videncenter for Kystturisme har for andet år i træk valgt at gennemføre Mystery Shopping med det formål at belyse

Læs mere

GÆSTETILFREDSHED SOMMER VIBORG

GÆSTETILFREDSHED SOMMER VIBORG GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - VIBORG DANSK KYST- OG NATURTURISME 27. OKT 2015 INDHOLD Overordnet tilfredshed 5 Tilfredshed med specifikke forhold på feriestedet Feriestedets specifikke spørgsmål 16 36

Læs mere

RAMMER FOR NØGLEINVESTERINGER I NATURBASEREDE TURISMEPROJEKTER

RAMMER FOR NØGLEINVESTERINGER I NATURBASEREDE TURISMEPROJEKTER Uddrag vedr. Møn RAMMER FOR NØGLEINVESTERINGER I NATURBASEREDE TURISMEPROJEKTER UDVIKLINGSMULIGHEDERER FOR DE 20 SÆRLIGE FERIESTEDERER I DANMARK 2 Kolofon: Rammer for nøgleinvesteringer i naturbaserede

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juli 2014

Destinationsmonitor Januar juli 2014 Destinationsmonitor Januar juli 2014 VisitDenmark, september 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: september 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003 Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer Maj 2003 Indhold Side 1. Indledning og sammenfatning af analyseresultater... 1 2. Ferievalget at blive i Danmark eller rejse ud... 4 3. Ferieplanlægning

Læs mere

Destination Nordsjælland

Destination Nordsjælland Destination Nordsjælland Liseleje, Tisvildeleje, Gilleleje, Hornbæk, Humlebæk PROJEKT KYSTBYER I VÆKST Nulpunktsmåling 2013 Om analysen Denne rapportering indeholder en række særkørsler for destination

Læs mere

Hvordan får vi flere campingturister til Region Syddanmark? 3. december 2014. Kristian Holmgaard Bernth Helle Nysted Andersen Manto

Hvordan får vi flere campingturister til Region Syddanmark? 3. december 2014. Kristian Holmgaard Bernth Helle Nysted Andersen Manto Hvordan får vi flere campingturister til Region Syddanmark? 3. december 2014 Kristian Holmgaard Bernth Helle Nysted Andersen Manto Agenda 1. Velkomst Præsentationer bordet rundt 2. Nyeste viden Hvordan

Læs mere

Interviewundersøgelse i Faaborg

Interviewundersøgelse i Faaborg Interviewundersøgelse i Faaborg Analyse af borgernes brug af Faaborgs butikker og strøgområde November 2008 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Interview

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

MYSTERY SHOPPING OG EXIT INTERVIEWS 2015 GILLELEJE

MYSTERY SHOPPING OG EXIT INTERVIEWS 2015 GILLELEJE MYSTERY SHOPPING OG EXIT INTERVIEWS GILLELEJE KORT OM UNDERSØGELSEN BAGGRUND Dansk Kyst & Naturturisme har valgt at videreføre det Mystery Shopping, som tidligere er gennemført i regi af Videncenter for

Læs mere

Fat cykelstyret. Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013

Fat cykelstyret. Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013 Fat cykelstyret Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013 Indledning Denne præsentation er en grafisk fremstilling af de regionale data fra Panorama projektets spørgeundersøgelse.

Læs mere

GÆSTETILFREDSHED SOMMER HENNE

GÆSTETILFREDSHED SOMMER HENNE GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2017 - HENNE DANSK KYST- OG NATURTURISME 23. OKTOBER 2017 INDHOLD Data og metode 3 Overordnet tilfredshed 5 Tilfredshed med specifikke forhold på feriestedet 18 Respondent-profil

Læs mere

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune Turistundersøgelse 2011 Mariagerfjord Kommune Kilde Consult side 2/16 - din kilde til viden Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Rapport... 5 Hvilket land kommer turisterne fra... 5 Overnatninger... 6 Hvor

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Billund ErhvervsFremme. Medlems-tilfredshedsanalyse

Billund ErhvervsFremme. Medlems-tilfredshedsanalyse Billund ErhvervsFremme Medlems-tilfredshedsanalyse Juni 2012 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.5. 18.6.2012 Målgruppe: 405 medlemsvirksomheder

Læs mere

SCULPTURE BY THE SEA 2011

SCULPTURE BY THE SEA 2011 SCULPTURE BY THE SEA 2011 RAPPORT GÆSTEANALYSE AUGUST 2011 INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 3 HVORDAN BESØGES UDSTILLINGEN? Side 9 4 HVAD SYNES DE OM UDSTILLINGEN?

Læs mere

BRUG & KENDSKAB AF ROSKILDES SEVÆRDIGHEDER. Udarbejdet november 2017 af:

BRUG & KENDSKAB AF ROSKILDES SEVÆRDIGHEDER. Udarbejdet november 2017 af: BRUG & KENDSKAB AF ROSKILDES SEVÆRDIGHEDER Udarbejdet november 2017 af: ER DER NOGET DU MANGLER? Generelt er der stor tilfredshed med udbuddet i Roskilde. Af de indsamlede kommentarer er det særligt ønsket

Læs mere

Til: Naturstyrelsen nst@nst.dk Cc: Lone Møller lomoe@nst.dk Masnedøgade 20 2100 København Ø Telefon: 39 17 40 00 Mail: dn@dn.dk

Til: Naturstyrelsen nst@nst.dk Cc: Lone Møller lomoe@nst.dk Masnedøgade 20 2100 København Ø Telefon: 39 17 40 00 Mail: dn@dn.dk Dato: 3. oktober 2014 Til: Naturstyrelsen nst@nst.dk Cc: Lone Møller lomoe@nst.dk Masnedøgade 20 2100 København Ø Telefon: 39 17 40 00 Mail: dn@dn.dk DN s høringssvar til forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

OPLEVELSESPROFILER FOR DE 20 SÆRLIGE FERIESTEDER & STÆRKE DESTINATIONER I DANMARK

OPLEVELSESPROFILER FOR DE 20 SÆRLIGE FERIESTEDER & STÆRKE DESTINATIONER I DANMARK OPLEVELSESPROFILER FOR DE 20 SÆRLIGE FERIESTEDER & STÆRKE DESTINATIONER I DANMARK INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 12 3. Oplevelsesprofiler med forankring i udviklingsmodellen...

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

MADKVALITET I DANSK TURISME

MADKVALITET I DANSK TURISME MADKVALITET I DANSK TURISME AGENDA Data Egne observationer og analyse Erfaringer fra udlandet FOODs egne projekter plus et par bonus-events Bud på fremadrettet indsats Data fra Danmark TURISMEERHVERVET

Læs mere

Destinationsmonitor Januar maj 2014

Destinationsmonitor Januar maj 2014 Destinationsmonitor Januar maj 2014 VisitDenmark, juli 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juli 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : maj 2014.

Læs mere

6. Turisternes oplevelse af Bornholm

6. Turisternes oplevelse af Bornholm 6. Turisternes oplevelse af Bornholm Turismebarometer for Bornholm September 2010 1 2 6. Turisternes oplevelse af Bornholm Udarbejdet som led i projektet Turismebarometer for Bornholm af Mikkel Toudal

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

20 særlige feriesteder i kystturismen. ydelser fra Videncenter for Kystturisme

20 særlige feriesteder i kystturismen. ydelser fra Videncenter for Kystturisme 17. december 2012 20 særlige feriesteder i kystturismen ydelser fra Videncenter for Kystturisme Videncenter for kystturisme er etableret i sommeren 2012 som et partnerskab mellem Erhvervs- og Vækstministeriet,

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere