GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER DJURSLAND/EBELTOFT EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DANSKE OG UDENLANDSKE TURISTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER DJURSLAND/EBELTOFT EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DANSKE OG UDENLANDSKE TURISTER"

Transkript

1 GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER DJURSLAND/EBELTOFT EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DANSKE OG UDENLANDSKE TURISTER MAJA FROMSEIER PETERSEN YAKUP BAS MORTEN FRØSLEV KØBENHAVN 014 SFI DET NATIONALE FORSKN INGSCENTER FOR VELFÆRD/SFI SURVEY

2 Indholdsfortegnelse 1.0 En spørgeskemaundersøgelse blandt gæster på danske kystdestinationer: Djursland/Ebeltoft Opsamlende konklusion for Djursland/Ebeltoft....0 Karakteristik af turisterne på destinationen Djursland/Ebeltoft Formål med opholdet Køn og alder Nationalitet Rejser sammen med Har før besøgt destinationen Kendskab til destinationen Opholdets varighed og overnatningsform Net Promotor Score (NPS) Tilfredshed Overordnet tilfredshed med opholdet Tilfredshed med forskellige forhold på destinationen Tilfredshed: Nationaliteter Tilfredshed: Aldersgrupper Tilfredshed: Har før besøgt destinationen Tilfredhed: Rejser med børn Tilfredshed: Overnatningsform Forhold på destinationen og i området Vigtigt for bedømmelsen Gode og dårlige oplevelser på feriemålet Djursland/Ebeltoft En spørgeskemaundersøgelse blandt gæster på danske kystdestinationer Undersøgelsens deltagere Indsamlingsproces og indsamlingsmetoder Datagrundlaget...0

3 1.0 En spørgeskemaundersøgelse blandt gæster på danske kystdestinationer: Djursland/Ebeltoft Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført i 1 danske kystdestinationer med i alt 10.9 deltagere. Undersøgelsen blev gennemført blandt både danske og udenlandske turister, og spørgeskemaet er oversat fra dansk til både engelsk, tysk, svensk og norsk. På feriemålet Djursland/Ebeltoft er der foretaget 88 interview. 49 interview er foretaget via et webskema, og den resterende del er foretaget face-to-face. De 88 interview betyder at, man skal være opmærksom på, at den statistiske usikkerhed med 95 pct. sandsynlighed ligger inden for +/- 5 pct. Interviewene er hovedsageligt foregået på gågaden i Ebeltoft og i nærheden af Fregatten Jylland. Midt på sæsonen var der flest børnefamilier, og i ydersæsonen var en del seniorrejsende og tyskere tilstede. For en mere uddybende forklaring af undersøgelsens metode, se afsnit OPSAMLENDE KONKLUSION FOR DJURSLAND/EBELTOFT Størstedelen af turisterne på feriemålet Djursland/Ebeltoft er danske gæster på ferie, som tidligere har besøgt Djursland/Ebeltoft. Djursland/Ebeltoft er med en NPS-score på 70 blandt de destinationer i undersøgelsen, der ligger lidt over den gennemsnitlige NPS-score på 67. Djursland/Ebeltoft har oplevet et fald i NPS- scoren i forhold til 01, hvor den var 74. En høj NPS-score kan siges at afspejle en høj tilfredshed eller loyalitet over for rejsemålet. Djursland/Ebeltoft placerer sig ligeledes gennemsnitligt, når det kommer til den gennemsnitlige tilfredshedsscore. Djursland/Ebeltoft har en gennemsnitlig tilfredshedsscore på 4,6 point på en skala fra 1-5 og ligger således på linje med den gennemsnitlige tilfredshedsscore på alle destinationer (4,6). Den gennemsnitlige tilfredshed med forskellige destinationsforhold og områdespecifikke forhold er overordnet set den samme for Djursland/Ebeltoft (4,4) som den gennemsnitlige tilfredshed for alle destinationer (4,4). Tilfredsheden omkring de forskellige forhold på destinationen er faldet med 0,1 point i forhold til 01, hvor den var 4,5. Gæsterne på destinationen Djursland/Ebeltoft angiver tilstedeværelsen af en atmosfære, som befordrer ro og afslapning som værende vigtigst for deres samlede bedømmelse af destinationen, mens opholdets samlede pris samt butikker og shoppingmuligheder angives som mindst vigtigt.

4 Ferie Besøg hos venner og familie Udflugt og/eller indkøbstur Sport,festival, kulturarrangeme nt eller lign, Bor,arbejder eller studerer i området Andet.0 Karakteristik af turisterne på destinationen Djursland/Ebeltoft I det følgende gives en karakteristik af turisterne på destinationen Djursland/Ebeltoft. Vi beskriver her, hvordan undersøgelsens deltagere fordeler sig i forhold til, hvilken type ophold de er på (formålet med rejsen), samt i forhold til en række baggrundsvariable..1 FORMÅL MED OPHOLDET Deltagere i spørgeskemaet er blevet bedt om at besvare, hvad formålet er med deres ophold på feriemålet Djursland/Ebeltoft. Figur 1 viser, hvordan besvarelserne fordeler sig for gæsternes formål med opholdet. Der tegner sig et billede af, at størstedelen, nemlig hele 79 pct. af respondenterne, er på ferie, mens 15 pct. af respondenterne er på udflugt og/eller indkøbstur. De resterende respondenter er enten til en form for arrangement, på besøg hos familie og venner eller andet. Figur 1 79 Formål med opholdet (procent) KØN OG ALDER 56 pct. af undersøgelsens deltagende gæster på feriemålet Djursland/Ebeltoft er mænd, mens 44 pct. er kvinder. Figur viser aldersfordelingen for deltagerne. Vi kan se, at aldersfordelingen blandt de i undersøgelsen deltagende turister er nogenlunde ligeligt fordelt, idet de forskellige alderskategorier hver især udgør ca. en femtedel med undtagelse af turisterne i aldersgruppen 15-4 år, som kun udgør 1 pct. Figur Alder (procent) år 5-44 år år år Over 65 år 4

5 . NATIONALITET For også at belyse holdningen blandt udenlandske turister er spørgeskemaet oversat til henholdsvis tysk, engelsk, svensk og norsk. Der er gennemført interview med både danske, tyske, engelske, svenske, norske og hollandske turister samt et lille antal af andre nationaliteter. Figur viser, hvordan besvarelserne fordeler sig på nationalitet. Majoriteten af deltagerne i undersøgelsen er danske gæster (54 pct.), mens den næststørste gruppe af turister på destinationen Djursland/Ebeltoft er tyske gæster (7 pct.). De udenlandske turister udgør samlet 46 pct. af deltagerne i undersøgelsen. 54 Figur Nationalitet (procent) Danmark Tyskland Norge el, Sverige Andre nationaliteter.4 REJSER SAMMEN MED De adspurgte turister er blevet bedt om at angive, hvem de rejser sammen med under det aktuelle ophold på destinationen. Figur 4 viser, hvordan besvarelserne fordeler sig på de forskellige svarmuligheder. Figur 4 Rejser sammen med (procent) 6 9 Par uden børn Rejser med børn Andre grupper 5 Som det fremgår af figur 4 udgør Rejser-med-børn -kategorien majoriteten med 5 pct., mens 9 pct. udgøres af par uden børn. Kategorien Andre grupper udgør 6 pct. 5

6 .5 HAR FØR BESØGT DESTINATIONEN Figur 5 tegner et billede af, at den overvejende majoritet af undersøgelsens deltagere er turister, der har besøgt Djursland/Ebeltoft før (7 pct.), mens 8 pct. er førstegangsbesøgende. En nærmere undersøgelse af gengangerne viser, at 1 pct. har besøgt feriemålet Djursland/Ebeltoft 1-4 gange, mens henholdsvis 8 pct. og pct. har besøgt stedet henholdsvis 5-9 gange og 10 eller flere gange forud for nuværende besøg. Figur 5 Tidligere ophold på destinationen (procent) 7 8 Første gang på destinationen Har før besøgt destinationen.6 KENDSKAB TIL DESTINATIONEN Deltagere i spørgeskemaet er blevet bedt om at besvare, hvorfra de har hørt om destinationen som ferieeller udflugtsmål. Kendskabet beror i de fleste tilfælde på et tidligere besøg eller på familie, venner eller bekendte. Figur 6 Kendskab til destinationen (procent) Fra familie, venner og bekendte Fra tidligere - kender stedet godt i forvejen Internettet Via reklamer og brochurer Via omtale i aviser, bøger, blade o,lign, 6 Andet 1 Ved ikke Som det fremgår af figur 6, angiver størstedelen af de adspurgte turister, at kendskabet beror på tidligere besøg (47 pct.), mens 8 pct. svarer, at deres kendskab til destinationen stammer fra familie, venner eller bekendte. Der er desuden 16 pct., der angiver, at deres kendskab til Djursland/Ebeltoft som ferie- eller udflugtsmål stammer fra virale- eller skriftlige medier som internettet, reklamer og skriftlig omtale. 6

7 .7 OPHOLDETS VARIGHED OG OVERNATNINGSFORM Figur 7 viser varigheden af opholdet for de i undersøgelsen deltagende turister. Majoriteten (5 pct.) har mere end fire overnatninger under deres ophold, mens en femtedel (1 pct.) af turisterne er på besøg uden overnatning. Figur 7 Opholdets varighed (procent) Op til en dag (uden overnatning) 1 overnatning -4 overnatninger Mere end 4 overnatninger Figur 8 angiver, hvilken type overnatningsform undersøgelsens gæster benytter. Lejet feriehus (56 pct.) er den mest benyttede overnatningsformer for Djursland/Ebeltoft. Figur 8 Overnatningsform (procent) Privat overnatning Camping Hotel/kro, feriecenter, B&B el, vandrerhjem Lejet feriehus Andet 7

8 .0 Net Promotor Score (NPS) Som led i undersøgelsen beregnes destinationernes Net Promotor Score (NPS) 1 et mål, der anvendes inden for turistbranchen. Som grundlag for beregningen er undersøgelsens deltagere blevet stillet spørgsmålet: Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale destinationen til en ven eller kollega, hvor respondenterne bedes placere sig på en skala fra 0 til 10, hvor 0 er meget usandsynligt, og 10 er meget sandsynligt. På baggrund af besvarelserne udregnes destinationernes NPS-score. Denne score udtrykker en vægt mellem positive og negative besvarelser, hvor andelen af negative besvarelser (fra 0 til 6 på skalaen) trækkes fra andelen af positive besvarelser (fra 9 til 10 på skalaen). En høj NPS-score kan siges at afspejle en høj tilfredshed eller loyalitet over for rejsemålet. Data for NPS-scoren er indsamlet både via interview (face-to-face- og webinterview) og via standere og postkort. Tabel 1 viser NPS-scoren for hver af de 1 destinationer. Tabel 1 Destination NPS 014 NPS 01 Udvikling Ribe Allinge-Sandvig Blåvand Lønstrup Løkken Skagen Henne Strand Hvide Sande Fanø Tisvildeleje Gilleleje Rømø Søndervig Liseleje Djursland/Ebeltoft Kerteminde Blokhus Det nordlige Odsherred Hals Samsø Vorupør/Klitmøller Øster Hurup Hornbæk Nationalpark Thy Møn Marielyst Sydfyn Sønderborg Billund Nationalpark Mols Bjerg Sletten/Humlebæk Gennemsnit Som det fremgår af tabel 1, placerer Djursland/Ebeltoft med en NPS-score på 70 sig lidt over den gennemsnitlige NPS-score, som er 67. Djursland/Ebeltoft har som destination oplevet et fald i NPS-scoren sammenlignet med 01, hvor NPS-scoren var Net Promotor Score dannes på baggrund af spørgsmålet: På en skala fra 0-10, hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale feriestedet til en ven eller kollega? Besvarelserne inddeles på følgende måde: 0-6 Bagvaskere, 7-8 = Passivt tilfredse, 9-10 = Fortalere. NPS udregnes ved at trække procentdelen af respondenter, der er bagvaskere, fra procentdelen af respondenter, der er fortalere. (pct. af fortalere) (pct. af bagvaskere) = NPS-score. 8

9 På figur 9 ses besvarelserne fordelt på fire kategorier: Bagvaskere, Passivt tilfredse, Fortalere og Ved ikke. Vi ser her, at 7 pct. af de adspurgte turister er fortalere for Djursland/Ebeltoft, 5 pct. er passivt tilfredse, mens kun pct. kan karakteriseres som værende bagvaskere. Figur 9 NPS Djursland/Ebeltoft 014 (procent) 5 Bagvaskere Passivt tilfredse 7 Fortalere 4.0 Tilfredshed I dette kapitel beskrives gæsternes overordnede tilfredshed med opholdet. Undersøgelsens deltagere er blevet bedt om at placere sig på en 5-trins tilfredshedsskala, hvor 1 repræsenterer meget utilfreds, og 5 meget tilfreds. Det overordnede billede er, at langt de fleste gæster placerer sig i kategorien 5 (meget tilfreds) eller i kategori 4, mens langt færre placerer sig i kategorierne 1 til, hvor 1 er meget utilfreds. I det følgende rapportens øvrige kapitler anvendes derfor en opdeling i blot tre kategorier, nemlig 1-, 4 eller OVERORDNET TILFREDSHED MED OPHOLDET Vi viser i det følgende resultaterne af tilfredshedsanalysen fordelt på henholdsvis destinationer og forskellige grupper af rejsende ud fra nationalitet, alder, rejse med eller uden børn samt overnatningsform. Tabel viser den gennemsnitlige tilfredshed blandt gæster ud fra ovennævnte 5-trins tilfredshedsskala for hver af de 1 kystdestinationer. 9

10 Tabel Destination Tilfredshedsscore 014 Tilfredshedsscore 01 Udvikling Allinge-Sandvig 4,9 4,8 0,1 Hvide Sande 4,9 4,6 0, Lønstrup 4,9 4,8 0,1 Ribe 4,9 - - Skagen 4,9 4,9 - Blåvand 4,8 4,5 0, Fanø 4,8 4,5 0, Henne Strand 4,8 4,4 0,4 Kerteminde 4,8 4,6 0, Løkken 4,8 4,7 0,1 Rømø 4,8 4,5 0, Sydfyn 4,8 4,8 - Søndervig 4,8 4,4 0,4 Det nordlige Odsherred 4,6 4,5 0,1 Djursland/Ebeltoft 4,6 4,7-0,1 Gilleleje 4,6 4,4 0, Hals 4,6 4,5 0,1 Liseleje 4,6 4,5 0,1 Tisvildeleje 4,6 4, 0, Øster Hurup 4,6 4,4 0, Nationalpark Thy 4,6 - - Blokhus 4,5 4,5 - Marielyst 4,5 4, 0, Samsø 4,5 - - Sønderborg 4,5 4,6-0,1 Vorupør/Klitmøller 4,5 4,7-0, Billund 4,4 4, 0,1 Hornbæk 4,4 4,5-0,1 Møn 4,4 4,4 - Sletten/Humlebæk 4, 4,5-0, Nationalpark Mols Bjerge,9 - - Gennemsnit 4,6 4,5 0,1 Som det fremgår af tabel, placerer Djursland/Ebeltoft med en tilfredshedsscore på 4,6 sig igen ved gennemsnitsscoren, som er 4,6. Tilfredshedsanalysen viser ligeledes, at tilfredsheden med Djursland/Ebeltoft som rejsedestination i 014 er faldet i forhold til 01, hvor den var 4,7. 10

11 4. TILFREDSHED MED FORSKELLIGE FORHOLD PÅ DESTINATIONEN 4..1 TILFREDSHED: NATIONALITETER En analyse af tilfredsheden for de forskellige nationalitetsgrupper viser små forskelle i tilfredsheden. Figur 10 Overordnet tilfredshed fordelt på nationaliteter (procent) Andre nationaliteter Norge el, Sverige 6 68 Tyskland Danmark 1 65 Utilfreds (1-) Tilfreds (4) Meget tilfreds (5) Ved ikke Ses der på tilfredsheden fordelt på nationaliteter, er den største andel af meget tilfredse at finde hos de norske og svenske turister (68 pct.) og tyske turister (67 pct.). Overordnet set erklærer majoriteten af de forskellige nationaliteter dog, at de er tilfredse med opholdet på destinationen Djursland/Ebeltoft. 4.. TILFREDSHED: ALDERSGRUPPER Undersøgelsens resultater viser større forskelle i den overordnede tilfredshed mellem aldersgrupper. Figur 11 Tilfredshed for forskellige aldersgrupper (procent) Over 65 år år år år år Utilfreds (1-) Tilfreds (4) Meget tilfreds (5) Ved ikke Figur 11 afslører, at alderskategorierne år (71 pct.) og Over 65 år (79 pct.) har de største andele af meget tilfredse turister. Vi kan endvidere se, at andelen af meget tilfredse falder i takt med alderen, således at alderskategorien 15-4 år har den mindste andel af meget tilfredse turister (48 pct.). Overordnet set er det dog den absolutte majoritet, der er tilfreds (tilfreds og meget tilfreds) med opholdet på Djursland/Ebeltoft. 11

12 4.. TILFREDSHED: HAR FØR BESØGT DESTINATIONEN Undersøgelsen tegner et billede af, at der er forskelle i tilfredsheden mellem førstegangsbesøgende og gengangere, der vil sige de gæster, der har besøgt destinationen én eller flere gange før. Ses der på den gennemsnitlige tilfredshed med destinationen, i forhold til om turisten er henholdsvis førstegangsbesøgende eller har besøgt destinationen før, så er andelen af meget tilfredse større hos gruppen af gengangere (69 pct.) i forhold til gruppen af førstegangsbesøgende (59 pct.). Majoriteten i begge grupper er dog tilfreds (tilfreds og meget tilfreds). Figur 1 Overordnet tilfredshed for førstegangsbesøgende og gengangere (procent) Første gang på destinationen Har før besøgt destinationen Utilfreds (1-) Tilfreds (4) Meget tilfreds (5) Ved ikke 4..4 TILFREDHED: REJSER MED BØRN Der er ligeledes forskelle at skelne i tilfredsheden mellem gæster, der rejser med og uden børn andelen, der angiver at være meget tilfredse, er 58 pct. blandt dem, der rejser med børn, og 70 pct. blandt dem, der rejser uden børn. Figur 1 Tilfredshed for rejsende med og uden børn (procent) Rejser med børn/børnebørn (under 19 år) Rejser uden børn under 19 år Utilfreds (1-) Tilfreds (4) Meget tilfreds (5) Ved ikke 1

13 4..5 TILFREDSHED: OVERNATNINGSFORM Undersøgelsens resultater brydes ligeledes op på overnatningsform, og her findes en større tilfredshed blandt campister og blandt dem, der har benyttet privat overnatning. Figur 14 Overordnet tilfredshed blandt gæster med forskellige overnatningsformer (procent) Lejet feriehus Hotel/kro, feriecenter, B&B el, vandrerhjem Camping Privat overnatning 9 67 Utilfreds (1-) Tilfreds (4) Meget tilfreds (5) Ved ikke Den største andel, der er meget tilfreds, ses hos campister (74 pct.) samt i gruppen af turister, der har benyttet privat overnatning (67 pct.). Den høje andel kan forklares ved, at mange af disse turister har besøgt destinationen flere gange. Det er dog gennemgående for tilfredsheden blandt turisterne på destinationen Djursland/Ebeltoft, at den absolutte majoritet er tilfreds (tilfreds og meget tilfreds) med opholdet. 1

14 5.0 Forhold på destinationen og i området I dette kapitel viser vi resultaterne for gæsternes oplevelse af en række destinationsforhold og områdespecifikke forhold på rejsemålet. I forhold til de destinationsspecifikke forhold er gæsterne blevet spurgt om deres oplevelse af de fysiske forhold såsom områdets information og skiltning, områdets vedligeholdelse og parkeringsmuligheder samt kvaliteten af overnatningsstedet, om pris/kvalitetsforhold generelt, tilfredshed med bymiljøer, tilfredshed med butikker og shopping, og om oplevelsen af restauranter og spisesteder og af offentlige toiletter. Desuden er gæsterne blevet spurgt om deres vurdering af service fra personale i butikker, den generelle venlighed fra befolkningen samt børnevenligheden i området. Endelig er der også spurgt om oplevelsen af vejret. I forhold til de områdespecifikke forhold er gæsterne blevet spurgt om deres oplevelse af områdets landskaber og natur, oplevelser og attraktioner, sportsaktiviteter og turistinformation. Forud for spørgsmålene omkring de områdespecifikke forhold er de deltagende blevet spurgt om, hvorvidt de har besøgt eller forventer at besøge naturområder, attraktioner og oplevelsescentre. 81 pct. svarer, at de har besøgt eller forventer at besøge naturområder såsom strande, kyster eller nationalparker under deres ophold, mens 69 pct. svarer, at de har besøgt eller forventer at besøge attraktioner og oplevelsescentre i eller tæt på Djursland/Ebeltoft under deres ophold. Derudover svarer 40 pct., at de har dyrket eller forventer at dyrke sport i området, mens 8 pct. angiver, at de har benyttet sig af turistinformation i området. Den efterfølgende analyse af den gennemsnitlige tilfredshed med de forskellige områdespecifikke forhold er baseret på svarene fra de turister, der angiver at have anvendt eller intenderer at anvende disse forhold. Gæsterne har vurderet forholdene ud fra en 5-trins-skala, hvor 1 repræsenterer meget dårligt, og 5 meget godt. I kapitlet vises kun turisternes oplevede tilfredshed med de enkelte forhold, og disse oplevelser deles ikke op i forhold til turisternes baggrundskarakteristika. Resultaterne holdes op imod og sammenlignes med destinationens gennemsnitsscore i 01 samt med alle undersøgelsens destinationer, for herved at kunne analysere udviklingen i Djursland/Ebeltoft og sammenligne denne score med de øvrige af undersøgelsens destinationer. Tabel viser den gennemsnitlige tilfredshed med de forskellige destinationsforhold og områdespecifikke forhold for Djursland/Ebeltoft i 014, den gennemsnitlige tilfredshed for alle destinationer samt en angivelse af Djursland/Ebeltofts udvikling siden 01 og resultat i forhold til landsgennemsnittet. 14

15 Destinationsspecifikke forhold Forhold på destinationen Tabel Tilfredshed med delelementer Djursland/Ebeltoft 01 Djursland/Ebeltoft 014 Hele landet (014) Resultat ift. landet Information og skiltning 4,5 4, 4, - Områdets vedligeholdelse 4,7 4,5 4,4 0,1 Parkeringsmuligheder 4,7 4,5 4, 0, Service fra personale 4,6 4,5 4,4 0,1 Pris/kvalitetsforhold generelt 4,1,8,8 0,0 Bymiljøer 4,6 4,5 4, 0, Butikker og shopping 4,4 4, 4 0, Restauranter og spisesteder 4, 4, 4,1 0, Offentlige toiletter 4,0 4,1,9 0, Den generelle venlighed fra befolkningen 4,8 4,6 4,5 0,1 Vejret 4,6 4, 4, - Børnevenligheden 4,7 4,6 4,4 0, Kvaliteten af overnatningsstedet Standard og kvalitet 4,6 4, 4, -0,1 Beliggenhed 4,7 4,4 4,5-0,1 Information og service fra personale 4,7 4, 4,5-0, Områdespecifikke forhold Landskaber og natur Strand og kyst 4,7 4,6 4,8-0, Særlige naturområder 4,9 4,8 4,7 0,1 Badeforhold og aktivitetsforhold ved stranden 4,4 4, 4,5-0, Adgangsforholdene fx til strand og udsigtspunkter 4,7 4,5 4,6-0,1 Stier, vandre- og cykelruter 4,7 4,5 4,6-0,1 Naturlegepladser og lignende aktivitetsområder 4, 4, 4, - Naturvejledning og guidede rundture 4,5 4, 4, 0,1 Information og skiltning 4,5 4, 4, - Turistinformation 4,6 4,5 4,5 - Oplevelser, attraktioner og sportslige aktiviteter Historiske seværdigheder og museer 4,6 4,5 4,5 - Attraktioner og oplevelsescentre 4,8 4,6 4,5 0,1 Festivaller og arrangementer 4,4 4, 4, - Andre aktivitetstilbud 4, 4, 4, - Sportslige aktivitetsmuligheder 4,5 4,4 4,5-0,1 Samlet bedømmelse 4,5 4,4 4,4-15

16 Resultaterne i tabel viser, at den gennemsnitlige tilfredshed med de forskellige destinationsforhold og områdespecifikke forhold er den samme for Djursland/Ebeltoft (4,4) som den gennemsnitlige tilfredshed for alle destinationer (4,4). Der er imidlertid relativt store forskelle i den gennemsnitlige tilfredshed med de forskellige destinationsforhold og områdespecifikke forhold på rejsemålet Djursland/Ebeltoft. Der er særligt nogle forhold, der udmærker sig på destinationen, herunder særlige naturområder (4,8) og børnevenligheden (4,6) Ser vi på udviklingen på destinationen Djursland/Ebeltoft fra 01 til 014, tegner tabel et billede af, at der for Djursland/Ebeltoft er sket et lille fald i den gennemsnitlige tilfredshed over de forskellige destinationsforhold og områdespecifikke forhold fra 4,5 i 01 til 4,4 i Vigtigt for bedømmelsen I dette kapitel viser vi resultaterne for, hvilke forhold gæsterne angiver som værende vigtige for deres samlede bedømmelse af destinationen. Gæsterne er blevet spurgt om, hvor vigtige forskellige forhold har været for deres samlede bedømmelse af destinationen såsom destinationens atmosfære, muligheder for ro og afslapning, adgang til strand, bademuligheder, attraktioner, seværdigheder og aktiviteter for børn, infrastruktur samt spise- og shoppingmuligheder. Gæsterne har vurderet forholdene ud fra en 5-trins-skala, hvor 1 repræsenterer meget dårligt, og 5 meget godt, og vi viser her fordelingen af besvarelserne for kategorierne 1- (ikke vigtigt), 4 (vigtigt) og 5 (meget vigtigt). Figur 15 Vigtigt for den samlede bedømmelse af Ebeltoft/Djursland (procent) Infrastruktur Opholdets samlede pris Spisesteder og restaturenter Butikker og shoppingmuligheder Bymiljøer Aktiviteter for børn Adgang til attraktioner Muligheder for at være fysisk aktiv Adgang til strand og bademuligheder Gode muligheder for naturoplevelser At overnatningsstedet har god kvalitet Gode muligheder for ro og afslapning Rar og venlig atmosfære Ikke vigtigt Vigtigt Meget vigtigt Ved ikke Undersøgelsens resultater viser relativt store forskelle i, hvad gæster på destinationen Djursland/Ebeltoft angiver som værende vigtigt for den samlede bedømmelse af destinationen. Det er særligt tilstedeværelsen af en atmosfære, der befordrer ro og afslapning, som tillægges stor vigtighed: 67 pct. af de adspurgte gæster på destinationen Djursland/Ebeltoft angiver, at en rar og venlig atmosfære er meget vigtigt for den samlede bedømmelse af destinationen, mens 6 pct. mener, at gode muligheder for ro og afslapning er meget vigtigt. De forhold, der rangerer lavest på listen, er opholdets samlede pris samt butikker og shoppingmuligheder. 16

17 Figur 16 Vigtigt for den samlede bedømmelse i hele landet (procent) Infrastruktur Opholdets samlede pris Spisesteder og restauranter Butikker og shopppingmuligheder Bymiljøer Aktiviteter for børn Adgang til attraktioner Muligheder for at være fysisk aktiv Adgang til strand og bademuligheder Gode muligheder for naturoplevelser At overnatningsstedet har god kvalitet Gode muligheder for ro og afslapning Rar og venlig atmosfære Ikke vigtigt Vigtigt Meget vigtigt Ved ikke 17

18 7.0 Gode og dårlige oplevelser på feriemålet Djursland/Ebeltoft I spørgeskemaet er turisterne blevet stillet to åbne spørgsmål om henholdsvis de positive og negative oplevelser, de har haft i området. De åbne svar vedrørende de positive oplevelser er illustreret som wordclouds, hvor størrelsen af ordet i skyen er udtryk for, hvor mange gange det er nævnt. Illustrationen er en maxi-word-cloud, hvor størrelsen af de hyppigst nævnte ord er øget forholdsmæssigt mere, end antallet af benævnelser afstedkommer. Hvad var de vigtigste oplevelser for dig her i området? Figur 17 Hvilke mangler eller negative sider har du oplevet på destinationen Djursland/Ebeltoft? Djursland/Ebeltoft Sæsonpræget/lukketider Højt prisleje 9 Sommerhuse (kvalitet) 9 Sprogoversættelse 7 vedligeholdelse 6 Opholdssteder (bænke) 6 Tilgængelighed 6 Butikker 5 kvalitet 5 Infrastruktur 5 Aktiviteter 4 spisesteder 4 Faciliteter Autocamper pladser Byliv Vejret overfyldt toiletforhold 18

19 8.0 En spørgeskemaundersøgelse blandt gæster på danske kystdestinationer Undersøgelsen blev gennemført blandt både danske og udenlandske turister, og spørgeskemaet er oversat fra dansk til både engelsk, tysk, svensk og norsk. 8.1 UNDERSØGELSENS DELTAGERE Turister defineres i denne rapport i henhold til de internationale definitioner af turisme som alle gæster, der besøger destinationen på et ophold i forbindelse med ferie, fritid, erhverv eller andet, og hvor eneste kriterium er, at de befinder sig uden for sædvanligt miljø i mindre end et år og uden at være ansat eller studere på stedet. Undersøgelsen omfatter således både overnattende turister på destinationen eller i nærheden af destinationen og endagsbesøgende på ferie eller besøg hos familie/venner samt forretningsrejsende. Det vil sige, at turister både kan være danskere og udlændinge. 8. INDSAMLINGSPROCES OG INDSAMLINGSMETODER Dataindsamlingen til denne delundersøgelse baserer sig på to forskellige metoder: Størstedelen af besvarelserne er indsamlet via spørgeskemainterview, gennemført som henholdsvis face-to-face- og webinterview, mens en mindre del af besvarelserne er indsamlet via internetforbundne standere og postkort. 1) Spørgeskemaundersøgelsen dækker over 8 forskellige spørgsmål, der omhandler oplevelser og tilfredshed på kystdestinationen, herunder også spørgsmål til en række baggrundsforhold såsom respondentens køn, alder, overnatningstype m.v. Der er i alt indsamlet besvarelser af det fulde spørgeskema, hvoraf størstedelen (10.00) er indsamlet face-to-face og en mindre del (59) via online webbesvarelser. ) Data indsamlet ved hjælp af standere og postkort indeholder blot ét af spørgeskemaets temaspørgsmål, nemlig spørgsmålet om sandsynligheden for respondentens anbefaling af destinationen. Desuden oplyses, hvilken destination der er tale om. Der er i alt indsamlet 11 besvarelser via standere og postkort. Det anvendte postkort findes i bilag INTERVIEWENE De interview er foretaget på de 1 destinationer, og der er gennemført interview hvert sted (se tabel.1). Interviewene er gennemført på offentlige steder rundt om på feriestederne. Interviewet med turisterne dækker turisternes oplevelser på det enkelte feriested. Der er spurgt, om de gode og dårlige oplevelser, årsager til valget af feriested og endelig om tilfredshed med alt fra overnatning, stranden, serviceniveauet, attraktioner, butikker, toiletter til vejret og meget andet. Spørgeskemaet er oversat til tysk, engelsk, norsk og svensk. Svarene er indsamlet på to måder: som face-to-face-interview og via et spørgeskema online. 8.. FACE-TO-FACE-INTERVIEW Det er SFI Surveys interviewerkorps, der har foretaget face-to-face-interviewene. Interviewene er foretaget ved at sende disse interviewere ud på feriestederne med spørgeskemaer. Enkelte interview er også foretaget via ipad, men ifølge interviewerne var det svært at interviewe turisterne via ipad på grund af den dårlige internetforbindelse ved kysterne, og desuden besværliggjorde vejret (meget sol) også at interviewe via ipad. Interviewerne gennemførte spørgeskemaundersøgelsen ved at opsøge turister på offentlige pladser på destinationerne. Der er således ikke tale om en repræsentativ undersøgelse, tværtimod er det med denne indsamlingsmetode forventeligt, at der opnås en overvægt af positive besvarelser, da det oftest vil være de tilfredse gæster, der ønsker at deltage. Dette afspejler sig da også i undersøgelsens resultater, hvor der generelt tegnes et billede af relativt positive besvarelser. Der er dog stadig forskelle at spore i data. 19

20 8.. ONLINE-BESVARELSER Online-spørgeskemaet (samme skema som face-to-face-skemaet) er sendt ud til turister, der besøger eller netop har besøgt området. Linket til skemaet er sendt ud til personer, der har tilkendegivet, at de ønskede at svare på flere spørgsmål, da de gav deres anbefaling (NPS-score) på enten postkort, SMS eller stander. Linket er endvidere udsendt til samarbejdspartnere og gæster, der har besøgt eller overnattet på de enkelte destinationer STANDERE I år er der reelt kun anvendt ipad-standere i Blokhus. Standeren er blevet opsat på destinationen af en kontaktperson, der har holdt øje med den og evt. har hjulpet turisterne med at svare, hvis der har været tekniske problemer. På standeren opsamles kun spørgsmålet om NPS-scoren. Scoreren beregnes ud fra spørgsmålet om, hvor sandsynligt det er, at gæsten vil anbefale destinationen til en ven eller kollega. Ud over spørgsmålet om NPS-scoren er turisterne på standerne blevet bedt om at besvare et spørgsmål om, hvorvidt de ønsker at blive kontaktet igen med henblik på yderligere besvarelse. 8. DATAGRUNDLAGET Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført på 1 danske kystdestinationer, som af Videncenter for Kystturisme er udpeget til at indgå i undersøgelsen. Nogle destinationer er kendte turistmål med et stort antal besøgende gæster, mens andre turistmål har færre besøgende. Antallet af besvarelser for de enkelte destinationer afhænger dels af, om destinationen er en mindre eller større by, dels af, om der har været få eller mange besøgende gæster i indsamlingsperioden. Af denne årsag er det derfor heller ikke muligt at tale om henholdsvis besvarelses- eller frafaldsprocent. Der er dog forud for undersøgelsens gennemførelse, netop på baggrund af destinationernes størrelser, opstillet målsætninger for antallet af forventede besvarelser for hver enkelt destination. Disse målsætninger er i høj grad opfyldt. En række øvrige forhold kan desuden have haft indflydelse på antallet af besvarelser. For besvarelser via standere og postkort afhænger antallet af besvarelser for eksempel af, hvor stor en indsats samarbejdspartnere har lagt i at udbrede postkortene, mens der for face-to-face-interviewene, der for det meste er foregået udendørs, kan være grund til at formode, at vejret har spillet en rolle for antallet af besvarelser. Undersøgelsen rummer spørgsmål vedrørende en række temaer, herunder respondentens holdninger, oplevelser og tilfredshed med en række forhold på feriedestinationen såsom information og skiltning, områdets vedligeholdelse, parkeringsmuligheder, service fra personale i fx butikker, attraktioner, pris/kvalitetsforhold generelt, bymiljøet, butikker og shopping, restauranter og spisesteder, offentlige toiletter, den generelle venlighed fra befolkningen, vejret og børnevenlighed. Undersøgelsens besvarelser er indsamlet i to sæsoner. Lavsæsonen dækker over maj, september og oktober, mens højsæsonen dækker over juni, juli og august. I alt blev 10.9 besvarelser indsamlet, hvoraf ca. fire femtedele af besvarelserne blev indsamlet i højsæsonen, og den sidste femtedel i periodens lavsæson. Oplysninger om indsamlingstidspunktet for de enkelte besvarelser anvendes i analyserne som baggrundsinformation, således at det bliver muligt at adskille sæsonspecifikke oplevelser blandt gæsterne i undersøgelsen fra det mere generelle billede. 0

21 Tabel 4 viser antallet af besvarelser for hver af de 1 destinationer fordelt på indsamlingsmetoder Tabel 4 Indsamlingsmetode Destination Face-to-face og web Stander og postkort I alt Allinge-Sandvig Billund Blokhus Blåvand Det nordlige Odsherred Djursland/Ebeltoft Fanø Gilleleje 5-5 Hals 5-5 Henne Strand Hornbæk Hvide Sande Kerteminde Liseleje Løkken 4-4 Lønstrup Marielyst Møn Nationalpark Thy Nationalpark Mols Bjerge 4-4 Ribe Rømø Samsø Skagen Sletten/Humlebæk Sydfyn 5-5 Sønderborg Søndervig Tisvildeleje Vorupør/Klitmøller 5-5 Øster Hurup Total

GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER MARIELYST

GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER MARIELYST GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER MARIELYST EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DANSKE OG UDENLANDSKE TURISTER MAJA FROMSEIER PETERSEN YAKUP BAS MORTEN FRØSLEV BRUUN KØBENHAVN 2014 SFI DET NATIONALE

Læs mere

GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER

GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DANSKE OG UDENLANDSKE TURISTER GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DANSKE OG UDENLANDSKE

Læs mere

SERVICE OG KVALITET HVAD SIGER ANALYSERNE

SERVICE OG KVALITET HVAD SIGER ANALYSERNE SERVICE OG KVALITET HVAD SIGER ANALYSERNE KYSTBYKONFERENCEN 27. november 2014 Claudia Rota Andersen Videncenter for Kystturisme SFI Survey for Videncenter for Kystturisme, 2014. N: 10.279 TILFREDSHEDSANALYSEN

Læs mere

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview.

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST Spørgeskema for face to face interview Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. 1. Hvad er formålet med dit ophold [på/i destination]? Er du på 1. Ferie Besøg

Læs mere

UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE

UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE INDLEDNING Videncenter for Kystturisme (CKT) har i 2013 gennemført en analyse omkring turisternes oplevelse

Læs mere

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 Styregruppemøde for Kystdestination Møns Klint, 18. december 2013 Fasthold god placering men få flere til at komme Turistanalyse: Østmøn ligger på en 9. plads over 28

Læs mere

Kystturisterne i Danmark er mere tilfredse i år

Kystturisterne i Danmark er mere tilfredse i år 19. august 2014 Kystturisterne i Danmark er mere tilfredse i år På tværs af 31 destinationer tegner sig pr 10. august 2014 følgende billede af kystturisternes oplevelse af Danmark i løbet af sommeren 2014:

Læs mere

Turismekonference 23. November Gæstetilfredshedsanalyse 2016 Blokhus / Slettestrand-Svinkløv

Turismekonference 23. November Gæstetilfredshedsanalyse 2016 Blokhus / Slettestrand-Svinkløv Turismekonference 23. November 2016 Gæstetilfredshedsanalyse 2016 Blokhus / Slettestrand-Svinkløv BAGGRUND: Hver Dataindsamlingen Respondenterne destinationer har indsamlet 300 besvarelser pr. feriested,

Læs mere

Hvad ved vi om dagens og morgendagens kystturister?

Hvad ved vi om dagens og morgendagens kystturister? Hvad ved vi om dagens og morgendagens kystturister? CLAUDIA ROTA ANDERSEN Company Dating 30. oktober 2014, Svendborg UNDERSØGELSER I DANMARK AKTUELLE GÆSTER Interview med kystturister, 2013-2014 Årligt

Læs mere

KYSTTURISTERNES TILFREDSHED, 2014

KYSTTURISTERNES TILFREDSHED, 2014 KYSTTURISTERNES TILFREDSHED, 2014 Kystturisternes tilfredshed, 2014 Foto: Mette Johnsen, Destination Djursland og VisitDenmark Mediacenter December, 2014 Rapporten er blevet til som en del af projekt Oplevelsesbaseret

Læs mere

SPØRGESKEMAUDKAST Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview.

SPØRGESKEMAUDKAST Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. SPØRGESKEMAUDKAST 2017 Spørgeskema for face to face interview Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. 0. Hvilken by er interviewet foretaget i? 1. Allinge 23. Møn 2. Billund 24. Nexø

Læs mere

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - MARIELYST

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - MARIELYST GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - MARIELYST DANSK KYST- OG NATURTURISME 27. OKT 2015 INDHOLD Overordnet tilfredshed 5 Tilfredshed med specifikke forhold på feriestedet Feriestedets specifikke spørgsmål 16

Læs mere

Tilfredshed, service og kompetencer i kystturismen - og Kerteminde. Lars H. Olsen, Videncenter for Kystturisme

Tilfredshed, service og kompetencer i kystturismen - og Kerteminde. Lars H. Olsen, Videncenter for Kystturisme Tilfredshed, service og kompetencer i kystturismen - og Kerteminde Lars H. Olsen, Videncenter for Kystturisme Tre undersøgelser af turistoplevelsen i hele landet Ekspertpanel 6-7 eksperter har besøgt alle

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

Destination Bornholm Besøgsrapport Maj, Juni, Juli & August 2015. Slide 1

Destination Bornholm Besøgsrapport Maj, Juni, Juli & August 2015. Slide 1 Destination Bornholm Besøgsrapport Maj, Juni, Juli & August 2015 Slide 1 Baggrund Destination Bornholm, Bornholms Brand og Færgen har for sommersæsonen 2015 indgået et samarbejde om at evaluere effekten

Læs mere

TILFREDSHEDSANALYSE Turisters tilfredshed på udvalgte feriesteder i Danmark

TILFREDSHEDSANALYSE Turisters tilfredshed på udvalgte feriesteder i Danmark TILFREDSHEDSANALYSE 2015 Turisters tilfredshed på udvalgte feriesteder i Danmark INDHOLD OG OPBYGNING INDHOLD Indledning Metode og datagrundlag Hovedkonklusioner og anbefalinger Respondentprofil Tilfredshed

Læs mere

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - RINGKØBING

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - RINGKØBING GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - RINGKØBING DANSK KYST- OG NATURTURISME 27. OKT 2015 INDHOLD Overordnet tilfredshed 5 Tilfredshed med specifikke forhold på feriestedet Feriestedets specifikke spørgsmål 16

Læs mere

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - BORK

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - BORK GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - BORK DANSK KYST- OG NATURTURISME 27. OKT 2015 INDHOLD Overordnet tilfredshed 5 Tilfredshed med specifikke forhold på feriestedet 16 Feriestedsspecifikke spørgsmål 36 Respondentprofil

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Resultater af turistinterview, juli og august 2013. Kystturisters tilfredshed med feriesteder i Danmark

Resultater af turistinterview, juli og august 2013. Kystturisters tilfredshed med feriesteder i Danmark Resultater af turistinterview, juli og august 2013 Kystturisters tilfredshed med feriesteder i Danmark Kystturisters tilfredshed med feriesteder i Danmark - Resultater af turistinterview, juli og august

Læs mere

Resultater af turistinterview, juli og august 2013. Kystturisters tilfredshed med feriesteder i Danmark

Resultater af turistinterview, juli og august 2013. Kystturisters tilfredshed med feriesteder i Danmark Resultater af turistinterview, juli og august 2013 Kystturisters tilfredshed med feriesteder i Danmark Kystturisters tilfredshed med feriesteder i Danmark - Resultater af turistinterview, juli og august

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

TILFREDSHEDSANALYSE Feriegæsters tilfredshed på udvalgte feriesteder i Danmark

TILFREDSHEDSANALYSE Feriegæsters tilfredshed på udvalgte feriesteder i Danmark TILFREDSHEDSANALYSE 2017 Feriegæsters tilfredshed på udvalgte feriesteder i Danmark INDHOLD OG OPBYGNING RAPPORTENS OPBYGNING Rapporten er opbygget således, at analysens hovedkonklusioner og anbefalinger

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turisternes tilfredshed med det danske turistprodukt har vi en udfordring? Udgivet af: VisitDenmark August 2011 ISBN: 978-87-87393-81-2 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

Hvad siger turisterne om Hvide Sande og Søndervig?

Hvad siger turisterne om Hvide Sande og Søndervig? Hvad siger turisterne om Hvide Sande og Søndervig? Lars H. Olsen, Videncenter for Kystturisme Opstartsdag for Turisme og Vækst i Hvide Sande og Søndervig, onsdag d. 3. oktober 2013, Beach Bowl Søndervig

Læs mere

Kystturisterne i Danmark

Kystturisterne i Danmark Kystturisterne i Danmark En ABC med regionalt fokus VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Forord Med en samlet omsætning på 34 mia. kr. og 68.500 direkte og afledte job i Danmark er kystturismen et betydningsfuldt

Læs mere

OPSTARTSMØDE TURISMESÆSONEN 2015 VELKOMMEN

OPSTARTSMØDE TURISMESÆSONEN 2015 VELKOMMEN OPSTARTSMØDE TURISMESÆSONEN 2015 VELKOMMEN OPSTARTSMØDE TURISTSÆSONEN 2015 16:30 Tjek ind og kaffe 16:35 Velkomst ved Guldkoret, Musikskolen 16:50 Velkomst ved Mikkel Wesselhoff 16:55 Guldborgsund Kommunes

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Den nye dreng i klassen Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING

Læs mere

Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 2006

Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 2006 Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 26 Lystsejlerundersøgelse 26 Undersøgelsen er en stikprøve af alle gæstesejlere i danske havne i 26 Dvs. stikprøven repræsenterer det samlede antal gæsteovernatninger

Læs mere

SPØRGESKEMAUDKAST Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview.

SPØRGESKEMAUDKAST Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. SPØRGESKEMAUDKAST 2017 Spørgeskema for face to face interview Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. 0. Hvilken by er interviewet foretaget i? 1. Allinge 23. Møn 2. Billund 24. Nexø

Læs mere

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark www.visitdenmark.com turisterne i Danmark turisterne i Danmark ISBN: 87-87393-44-1 VisitDenmark Turismefaglig Viden April 2008 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3. sal 2300 København S Tlf.: +45 32 88 99

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTET UDVIKLING AF STEDBUNDNE TURISMEKONCEPTER I DANSKE KYSTBYER VISITNORDJYLLAND NULPUNKTSMÅLING REVIDERET RAPPORT APRIL 2013

EVALUERING AF PROJEKTET UDVIKLING AF STEDBUNDNE TURISMEKONCEPTER I DANSKE KYSTBYER VISITNORDJYLLAND NULPUNKTSMÅLING REVIDERET RAPPORT APRIL 2013 EVALUERING AF PROJEKTET UDVIKLING AF STEDBUNDNE TURISMEKONCEPTER I DANSKE KYSTBYER VISITNORDJYLLAND NULPUNKTSMÅLING REVIDERET RAPPORT APRIL 2013 INDHOLD 1 2 3 4 INDLEDNING Side 3 KENDSKAB OG ATTRAKTIVITET

Læs mere

Destination Nordsjælland

Destination Nordsjælland Destination Nordsjælland Liseleje, Tisvildeleje, Gilleleje, Hornbæk, Humlebæk PROJEKT KYSTBYER I VÆKST Nulpunktsmåling 2013 Om analysen Denne rapportering indeholder en række særkørsler for destination

Læs mere

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - HVIDE SANDE

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - HVIDE SANDE GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - HVIDE SANDE DANSK KYST- OG NATURTURISME 27. OKT 2015 INDHOLD Overordnet tilfredshed 5 Tilfredshed med specifikke forhold på feriestedet 16 Feriestedsspecifikke spørgsmål

Læs mere

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - HENNE

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - HENNE GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - HENNE DANSK KYST- OG NATURTURISME 27. OKT 2015 INDHOLD Overordnet tilfredshed 5 Tilfredshed med specifikke forhold på feriestedet 16 Respondentprofil 36 Appendix: NPS åbne

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - SØNDERVIG

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - SØNDERVIG GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - SØNDERVIG DANSK KYST- OG NATURTURISME 27. OKT 2015 INDHOLD Overordnet tilfredshed 5 Tilfredshed med specifikke forhold på feriestedet Feriestedets specifikke spørgsmål 16

Læs mere

Fat cykelstyret. Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013

Fat cykelstyret. Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013 Fat cykelstyret Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013 Indledning Denne præsentation er en grafisk fremstilling af de regionale data fra Panorama projektets spørgeundersøgelse.

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Interviewundersøgelse og analyse af gæstetilfredshed på danske feriedestinationer

UDBUDSMATERIALE. Interviewundersøgelse og analyse af gæstetilfredshed på danske feriedestinationer UDBUDSMATERIALE Interviewundersøgelse og analyse af gæstetilfredshed på danske feriedestinationer April 2015 CVR.-nr. 36471271 - www.kystognaturturisme.dk - info@kystognaturturisme.dk INDHOLD 1. Ordregiver...

Læs mere

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord Erhvervsturisme Aarhus som møde og konference by! VisitDenmark, februar 204 For VisitAarhus Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 www.visitdenmark.dk/analyse VisitDenmark,

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTET UDVIKLING AF STEDBUNDNE TURISMEKONCEPTER I DANSKE KYSTBYER NULPUNKTSMÅLING

EVALUERING AF PROJEKTET UDVIKLING AF STEDBUNDNE TURISMEKONCEPTER I DANSKE KYSTBYER NULPUNKTSMÅLING EVALUERING AF PROJEKTET UDVIKLING AF STEDBUNDNE TURISMEKONCEPTER I DANSKE KYSTBYER NULPUNKTSMÅLING REVIDERET RAPPORT APRIL 2013 INDHOLD 1 2 3 4 INDLEDNING Side 3 KENDSKAB OG ATTRAKTIVITET Side 8 TURISTERNES

Læs mere

GÆSTETILFREDSHED SOMMER VIBORG

GÆSTETILFREDSHED SOMMER VIBORG GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - VIBORG DANSK KYST- OG NATURTURISME 27. OKT 2015 INDHOLD Overordnet tilfredshed 5 Tilfredshed med specifikke forhold på feriestedet Feriestedets specifikke spørgsmål 16 36

Læs mere

AFDÆKNING AF TURISTERNES BEVÆGELSESMØNSTRE I DANMARK

AFDÆKNING AF TURISTERNES BEVÆGELSESMØNSTRE I DANMARK L O N E A L L E T O R P C A L L A R D, H E A D O F R E S E A R C H, W O N D E R F U L C O P E N H A G E N AFDÆKNING AF TURISTERNES BEVÆGELSESMØNSTRE I DANMARK Analyse under Culture Plus af turisternes

Læs mere

Hvordan får vi flere campingturister til Region Syddanmark? 3. december 2014. Kristian Holmgaard Bernth Helle Nysted Andersen Manto

Hvordan får vi flere campingturister til Region Syddanmark? 3. december 2014. Kristian Holmgaard Bernth Helle Nysted Andersen Manto Hvordan får vi flere campingturister til Region Syddanmark? 3. december 2014 Kristian Holmgaard Bernth Helle Nysted Andersen Manto Agenda 1. Velkomst Præsentationer bordet rundt 2. Nyeste viden Hvordan

Læs mere

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune Turistundersøgelse 2011 Mariagerfjord Kommune Kilde Consult side 2/16 - din kilde til viden Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Rapport... 5 Hvilket land kommer turisterne fra... 5 Overnatninger... 6 Hvor

Læs mere

På ferie i Danmark. Turistundersøgelsen 2008. Udgivet af: VisitDenmark September 2010 ISBN: 87-87393-67-0

På ferie i Danmark. Turistundersøgelsen 2008. Udgivet af: VisitDenmark September 2010 ISBN: 87-87393-67-0 På ferie i Danmark Turistundersøgelsen 008 Udgivet af: VisitDenmark September 010 ISBN: 87-87393-7-0 Adresse: Analyse- og videnformidling Islands Brygge 43, 3. 300 København S Tlf. +4 388 9900 www.visitdenmark.com

Læs mere

GÆSTETILFREDSHED SOMMER SKAGEN

GÆSTETILFREDSHED SOMMER SKAGEN GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2017 - SKAGEN DANSK KYST- OG NATURTURISME 23. OKTOBER 2017 INDHOLD Data og metode 3 Overordnet tilfredshed 5 Tilfredshed med specifikke forhold på feriestedet 17 Respondent-profil

Læs mere

Positionering, madoplevelser og nye børnefamilier på 28 kystdestinationer

Positionering, madoplevelser og nye børnefamilier på 28 kystdestinationer Positionering, madoplevelser nye børnefamilier på 28 kystdestinationer Notat udarbejdet af Carl Henrik Marcussen, Center for Regional- Turismeforskning for Videncenter for Kystturisme Februar 2014 Indhold

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

SCULPTURE BY THE SEA 2011

SCULPTURE BY THE SEA 2011 SCULPTURE BY THE SEA 2011 RAPPORT GÆSTEANALYSE AUGUST 2011 INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 3 HVORDAN BESØGES UDSTILLINGEN? Side 9 4 HVAD SYNES DE OM UDSTILLINGEN?

Læs mere

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark På cykel i Danmark Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark Definition af cykelturisten Hvad er definitionen på en international cykelturist i Danmark? Er det den tyske familiefar, der har cyklen bag

Læs mere

Turismerelateret markedsanalyse for Guldborgsund, Lolland og Vordingborg Kommuner

Turismerelateret markedsanalyse for Guldborgsund, Lolland og Vordingborg Kommuner Turismerelateret markedsanalyse for Guldborgsund, Lolland og Vordingborg Kommuner September 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og introduktion... 7 2. Executive Summary...8 2.1 Turisterne fordelt på

Læs mere

Syddansk feriehusturisme. Overnatninger, kernekunden, potentialet, feriehuset, tilfredshed og årsag til fravalg

Syddansk feriehusturisme. Overnatninger, kernekunden, potentialet, feriehuset, tilfredshed og årsag til fravalg Syddansk feriehusturisme Overnatninger, kernekunden, potentialet, feriehuset, tilfredshed og årsag til fravalg 1 Om rapporten Indhold Hovedspørgsmål, konklusioner og budskaber Syddansk destinationskort

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

GÆSTETILFREDSHED SOMMER BILLUND

GÆSTETILFREDSHED SOMMER BILLUND GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2017 - BILLUND DANSK KYST- OG NATURTURISME 23. OKTOBER 2017 INDHOLD Data og metode 3 Overordnet tilfredshed 5 Tilfredshed med specifikke forhold på feriestedet 18 Respondent-profil

Læs mere

Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger

Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger Seminar for helårsdestinationer 28. august 2007 Claudia R. Andersen og Jacob S. Mikkelsen,

Læs mere

Mystery Shopping en rejseoplevelse gennem service og salg på danske feriesteder

Mystery Shopping en rejseoplevelse gennem service og salg på danske feriesteder Mystery Shopping en rejseoplevelse gennem service og salg på danske feriesteder KL s turismekonference 6. oktober 2014 Lars H. Olsen Kilde: 2013 undersøgelsen 1 Få feriesteder præsterer til topkarakter

Læs mere

Gæsteundersøgelse. Rapport 1: En undersøgelse af forskelle og ligheder i højsæsonturisme og ydersæsonturisme i Toppen af Danmark.

Gæsteundersøgelse. Rapport 1: En undersøgelse af forskelle og ligheder i højsæsonturisme og ydersæsonturisme i Toppen af Danmark. Gæsteundersøgelse 2 0 0 7 2 0 0 8 Rapport 1: En undersøgelse af forskelle og ligheder i højsæsonturisme og ydersæsonturisme i Toppen af Danmark. Indledning Fra efteråret 2007 til efteråret 2008 gennemførte

Læs mere

LEGOLAND Billund Resort. August 2015

LEGOLAND Billund Resort. August 2015 LEGOLAND Billund Resort August 2015 INDHOLD BAGGRUD OG FORMÅL KONKLUSIONER PROFIL PÅ RESPONDENTERNE LLBR KAMPAGNE LLBR ANBEFALING OG TILFREDSHED BOOKING OG BESLUTNINGSFLOW BE HAPPY PASS APPENDIKS SIDE

Læs mere

Danmarks Turistråd & Campingrådet. Camping 2003. Udarbejdet af. Jørgen Haller Cand. merc. & Pernille Bjørnholt Cand. scient. soc.

Danmarks Turistråd & Campingrådet. Camping 2003. Udarbejdet af. Jørgen Haller Cand. merc. & Pernille Bjørnholt Cand. scient. soc. & Campingrådet Camping 2003 Udarbejdet af Jørgen Haller Cand. merc. & Pernille Bjørnholt Cand. scient. soc. Jysk Analyseinstitut A/S Projekt: Camping Kommentarer Kommentarer Formål Formålet med undersøgelsen

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

www.visitdenmark.com Danskeres ferier i Danmark - i og udenfor højsæsonen

www.visitdenmark.com Danskeres ferier i Danmark - i og udenfor højsæsonen www.visitdenmark.com Danskeres ferier i Danmark - i og udenfor højsæsonen Danskeres ferier i Danmark - i og udenfor højsæsonen ISBN: -9--9 VisitDenmark Turismefaglig Viden Februar 00 VisitDenmark Islands

Læs mere

LODRET PROCENT (U-VEJET) Panorama 2014 P59220 (11-Aug-2014) DESTINATION

LODRET PROCENT (U-VEJET) Panorama 2014 P59220 (11-Aug-2014) DESTINATION ALDER 15-5 år 6-59 år 60+ år 65 16% % 1 1% 5 5% 1 1% 55% 6 5% 60 60% 60 60% 56 55% 116 9% % 6 6% 5 5% % V1000. Stege by Rødvig Havn Stubbekøbing færgeleje/havn Sædding strand ved 'Mennesket ved Havet'

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

Tyske campinggæsters holdning til Danmark og danske campingpladser

Tyske campinggæsters holdning til Danmark og danske campingpladser Tyske campinggæsters holdning til Danmark og danske campingpladser Analysen er foretaget på Caravan Salon Düsseldorf i august 2. De 118 deltagende er tilfældigt udvalgt blandt gæsterne på Caravan Salon

Læs mere

Analyse af handicappedes anvendelse af naturen

Analyse af handicappedes anvendelse af naturen Analyse af handicappedes anvendelse af naturen Støttet med tilskud fra Tips- og Lottomidler til friluftslivet. Indhold 1 Indledning... 1 2 Sammenfatning... 2 2.1 Adgang til naturområder... 2 2.2 Information

Læs mere

Destination Bornholm Besøgende til Bornholms Travbane Juli 2015. Slide 1

Destination Bornholm Besøgende til Bornholms Travbane Juli 2015. Slide 1 Destination Bornholm Besøgende til Bornholms Travbane Juli 2015 Slide 1 Baggrund og metode Baggrund Destination Bornholm, Bornholms Brand og Færgen har for sommersæsonen 2014 indgået et samarbejde om at

Læs mere

Statistik og analyse af dansk turisme. Statistik och analys af turism

Statistik og analyse af dansk turisme. Statistik och analys af turism Statistik og analyse af dansk turisme Statistik och analys af turism Mittuniversitetet, Östersund, 10 11, november 2014 Indhold 1. Omfang af turismen (mest overnatningsstatistik) 2. Økonomiske effekter

Læs mere

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - BLÅVAND

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - BLÅVAND GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - BLÅVAND DANSK KYST- OG NATURTURISME 27. OKT 2015 INDHOLD Overordnet tilfredshed 5 Tilfredshed med specifikke forhold på feriestedet 16 Respondentprofil 36 Appendix: NPS åbne

Læs mere

Lokalbefolkningens holdning til turisme på Fanø

Lokalbefolkningens holdning til turisme på Fanø Lokalbefolkningens holdning til turisme på Fanø INDHOLD Undersøgelsen er del af projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme ERDFK-12-0030 og gennemført af MEGAFON for Videncenter for Kystturisme. Forsidefoto:

Læs mere

Turistundersøgelsen 2011

Turistundersøgelsen 2011 Turistundersøgelsen 2011 Indhold Baggrund og metode Profil på turisterne På besøg i København 5 6 11 Mobilapplikationen, sociale medier og video Benchmark med udvalgte europæiske byer 21 26 Turistinformationen

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismens nøgletal Turismen er vigtig for dansk økonomi Den skaber omsætning for 94,7 mia. kr. Turismen er et stort eksporterhverv Den

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

Orientering om Turist tilfredshedsanalyser i Faaborg 2015

Orientering om Turist tilfredshedsanalyser i Faaborg 2015 Orientering om Turist tilfredshedsanalyser i Faaborg 2015 VisitFaaborg har hen over sommeren, i samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme, fået gennemført to undersøgelser af turismen i Faaborg. En turisttilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Syddansk Camping analyse

Syddansk Camping analyse Område: Regional Udvikling Afdeling: Erhvervsudvikling og Funding Journal nr.: 14/13320 Dato: 3. juni 2014 Udarbejdet af: Malene Nordestgaard Laursen E-mail: mnl@rsyd.dk Telefon: 76631747 Udbudsbeskrivelse

Læs mere

BAGGRUND FOR PRIORITEREDE DESTINATIONER BORNHOLM

BAGGRUND FOR PRIORITEREDE DESTINATIONER BORNHOLM BAGGRUND FOR PRIORITEREDE DESTINATIONER BORNHOLM Østersøturisme Vestkystturisme Nordjylland VÆKSTPROGRAM v DESTINATIONSUDVIKLING v LLB resort Sønderjylland Aarhus/Djursland Fyn De danske sydhavskyster

Læs mere

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE Januar 2009 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig

Læs mere

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Foto: Danmark i vandkanten Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Destination Kerteminde Haven ved Havet Turistsæsonen så i begyndelsen af 2015 ikke ud til at blive et turist-år pga. ustabilt

Læs mere

Turismerelaterede arbejdspladser

Turismerelaterede arbejdspladser TURISMEN I RANDERS Hovedkonklusioner 1 Der er forholdsvist få turismerelaterede arbejdspladser i Randers Kommune Dog er etableringsraten for iværksætteri højest i denne branche Overnatningsraten er faldet

Læs mere

Kyst- og naturturister i Danmark. VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Kyst- og naturturister i Danmark. VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Kyst- og naturturister i Danmark VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse o o o o o o o o Samlet Danmark Udland Holland Norge Sverige Tyskland Antal ankomster (1.000) I alt

Læs mere

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 Indhold OVERBLIK NÆSTVED ERHVERV... 3 TILFREDSHED... 4 TILFREDSHED M. ORGANISATIONEN... 5 Tilfredshedsperformance... 5 PRIORITERINGSKORT... 6 Det prioriterer respondenterne...

Læs mere

Walking Denmark. Aktiv Danmarks vandreanalyse. Præferencer og motiver hos danske, tyske og hollandske vandrere

Walking Denmark. Aktiv Danmarks vandreanalyse. Præferencer og motiver hos danske, tyske og hollandske vandrere Walking Denmark Aktiv Danmarks vandreanalyse Præferencer og motiver hos danske, tyske og hollandske vandrere Rapport udarbejdet udarbejdet for Aktiv Danmark af IFKA Institut for Konjukturanalyse Oktober

Læs mere

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003 Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer Maj 2003 Indhold Side 1. Indledning og sammenfatning af analyseresultater... 1 2. Ferievalget at blive i Danmark eller rejse ud... 4 3. Ferieplanlægning

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Hals... 2 Turismeforbrug... 2 Samfundsøkonomiske

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet i Ringe Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet i Ringe

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 Indhold MEDLEMSTILFREDSHED... 4 TILFREDSHED M. ORGANISATIONEN... 5 Tilfredshedsperformance... 5 PRIORITERINGSKORT... 6 Det prioriterer medlemmerne... 6 TILFREDSHED M. YDELSER...

Læs mere

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 EBELTOFT

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 EBELTOFT GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 EBELTOFT DANSK KYST- OG NATURTURISME 27. OKT 2015 INDHOLD Overordnet tilfredshed 5 Tilfredshed med specifikke forhold på feriestedet 16 feriestedsspecifikke spørgsmål 36 Respondentprofil

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Københavns Fængsler Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2013 Københavns Fængsler

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

FREDERIKSSUND & OMEGN GÆSTESURVEY SOMMER 2015

FREDERIKSSUND & OMEGN GÆSTESURVEY SOMMER 2015 FREDERIKSSUND & OMEGN GÆSTESURVEY SOMMER 2015 INDHOLD 01 INTRODUKTION s. 3 02 MÅLGRUPPE s. 7 03 OPHOLD s. 11 04 AKTIVITETER s. 17 05 TILFREDSHED s. 20 2 21-12-2015 01 INTRODUKTION OM GÆSTESURVEYEN Denne

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 BØNNERUP OG FJELLERUP

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 BØNNERUP OG FJELLERUP GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 BØNNERUP OG FJELLERUP DANSK KYST- OG NATURTURISME 27. OKT 2015 INDHOLD Overordnet tilfredshed 5 Tilfredshed med specifikke forhold på feriestedet 16 Feriestedsspecifikke spørgsmål

Læs mere

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE Foto: Danmark i vandkanten Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE Generelt om turismen i Destination Kerteminde Haven ved Havet Det har været en speciel turist-sæson i Kerteminde (Danmark

Læs mere

Gengivelse af rapporten eller dele heraf er tilladt med kildeangivelse.

Gengivelse af rapporten eller dele heraf er tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Udgivet af: VisitDenmark for Østdansk Turisme Juli 2012 Adresse: VisitDenmark Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: Denmark

Læs mere

BESØG NATIONALPARK THY

BESØG NATIONALPARK THY BESØG I NATIONALPARK THY 2013 BESØG Hvor mange er Nationalpark Thy? Målet med rapporten, er at formidle det årlige antal i Nationalpark Thy (NPT). Der tages udgangspunkt i år 2013. Antallet af giver os

Læs mere

THE TALL SHIPS RACES 2013

THE TALL SHIPS RACES 2013 THE TALL SHIPS RACES 2013 RAPPORT GÆSTEANALYSE JULI 2013 Indhold INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 3 HVORDAN BESØGES BEGIVENHEDEN? Side 9 4 HVAD SYNES DE OM

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere