Friluftsrådet THE DANISH OUTDOOR COUNCIL. Årsberetning Tips- og lottotilskud til friluftslivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Friluftsrådet THE DANISH OUTDOOR COUNCIL. Årsberetning 2006. Tips- og lottotilskud til friluftslivet"

Transkript

1 Friluftsrådet THE DANISH OUTDOOR COUNCIL Årsberetning 2006 Tips- og lottotilskud til friluftslivet

2 Søg tilskud til friluftsliv Tips- og lottomidler til friluftslivet støtter projekter, som forbedrer befolkningens muligheder for et alsidigt friluftsliv. Alle kan søge! Så hvis du har en idé til et projekt, kan du udfylde et ansøgningsskema og sende det til Friluftsrådet. Ansøgningsskemaet kan rekvireres fra Friluftsrådets sekretariat, eller du kan hente det fra vores hjemmeside Vi har ansøgningsfrister 3 gange om året. 1. marts, 1. juli og 1. november. Det tager 3-4 måneder fra ansøgningsfristen til du får svar på din ansøgning. Når du ansøger, kan du vedlægge ekstra oplysninger, som f.eks. tegninger, budget, finansieringsplan og en mere uddybende projektbeskrivelse. Jo flere relevante oplysninger du giver os, jo lettere har vi ved at tage stilling til din ansøgning. Hvis du søger på vegne af en forening eller klub, skal du vedlægge det seneste årsregnskab og et sæt vedtægter. Projekter Friluftsrådet giver støtte til projekter inden for disse områder: Friluftsaktiviteter, f.eks. til materialer og udstyr til friluftsaktiviteter. Naturformidling, f.eks. til materialer og udstyr der øger forståelsen for naturen. Grønne områder, f.eks. til materialer som forbedrer muligheden for friluftsliv i offentligt tilgængelige grønne områder. Faste anlæg, f.eks. til primitive overnatningsmuligheder, informationscentre og skibe. Forskning og udvikling, f.eks. til udvikling og forbedring af friluftslivets vilkår. Kursusvirksomhed, f.eks. til afholdelse af kurser om friluftsliv. Kulturmiljø, f.eks. til formidling af samspillet mellem natur og kulturhistorie. Vi vægter frivillig arbejdskraft højt i vurderingen af ansøgningen, ligesom projekter, som er nyskabende eller henvender sig til nye målgrupper prioriteres. Det er sjældent, at vi støtter et projekt med hele beløbet, der søges om, men et tilskud fra os får ofte andre bidragydere på banen. Løntilskud til naturvejledere Der kan søges om løntilskud til ansættelse af naturvejledere. Hertil benyttes et særligt skema, der kan rekvireres fra sekretariatet. Ansøgningsfrist 1. marts. Driftstilskud Der kan søges om driftstilskud til landsdækkende natur- og friluftsorganisationer. Hertil benyttes et særligt skema, der kan rekvireres fra sekretariatet. Ansøgningsfrist 1. november. Vi støtter ikke alt Det er ikke alle projekter, som vi støtter, selvom de måske foregår i det fri. Det er f.eks. idrætsaktiviteter, kanoer, naturlegepladser og stavgang. Vi giver heller ikke tilskud til projekter, som er en del af myndighedernes normale opgaver, projekter som allerede er sat i gang på ansøgningstidspunktet eller som foregår uden for Danmark. Alt dette kan du læse meget mere om på vores hjemmeside under Tips/Lotto, eller du kan ringe på og tale med en tipskonsulent om dit projekt. Indhold Formandens beretning Om uddelingen Statistik Frilufts- og Naturformidlingsprojekter Grønne områder Faste anlæg Kulturmiljø Kursusvirksomhed Forsknings- og udviklingsprojekter Nationalparker Naturvejledning Driftstilskud Forsidebillede: Jakob Funder Billede side 1: Thorkild Jensen Herudover er billederne i denne årsberetning venligst stillet til rådighed af Friluftsrådets medlemsorganisationer. Friluftsrådets bestyrelse 2006: Lars Mortensen (formand) Jane Lund Henriksen (næstformand) Kirsten Nielsen (næstformand) Ove Gasbjerg Nanna Ilmer Torben Kaas Lynge Kjeldsen Hans Meltofte Lis Nielsen Erik Preisler Flemming O. Torp Redaktion: Torben Møller-Nielsen og Jakob Simonsen Besøg også vores hjemmeside:

3 FORMANDENS BERETNING Formandens beretning 2006 har på mange måder været et overgangsår i Danmark. Strukturreformen har vendt op og ned på mange forhold, og det har naturligvis også påvirket uddelingen af Tips- og lottomidler til friluftslivet. Heldigvis har tipsmidlerne kunne bidrage til, at strukturreformen finder sted under størst mulig hensyntagen til både friluftsliv, naturforvaltning og lokal borgerinddragelse. Som eksempler herpå vil jeg nævne tilskud til Friluftsrådets Kommunale friluftsoplæg, hvor Friluftsrådets frivillige i de 23 kredse i løbet af 2007 vil give deres bud på en fremtidig friluftsplanlægning i de ny kommuner. På forskningssiden har Geografisk Institut under Københavns Universitet modtaget støtte til et projekt, der skal undersøge, hvordan den fremtidige forvaltning bedst muligt planlægger for friluftsliv i det åbne land. Og som et direkte indspil til de nye kommuners friluftslivsforvaltning blev bogen Friluftsliv inspiration til politik, plan og praksis udgivet i Udøvelse af friluftsliv er jo ikke nødvendigvis noget, der følger kommunegrænserne, hverken de gamle eller de nye. Derfor er vi glade for at se, at tipsmidlerne støtter et stigende antal projekter, der går ud på at etablere faciliteter langs større ruteforløb, også på tværs af kommunegrænser og andre ejerforhold. Det er en positiv udvikling, som vi bl.a. tilskriver indsatsen for kystfriluftslivet, som var et tema for tipsmidlerne i 2005 og Læs i øvrigt mere herom på de følgende sider. Også på en anden front har Friluftsrådet besluttet at styrke den lokale indsats for friluftslivet: Som et led i Friluftsrådets ny struktur med 23 kredse er der i hver kreds udpeget en Tipsambassadør, hvis rolle det er i kraft af deres lokalkendskab at være formidler, igangsætter og sparringspartner i forbindelse med lokale friluftsprojekter. Således bliver der forhåbentlig endnu bedre grobund for at uddele tipsmidler til glæde for friluftslivet til initiativer, som er båret af det lokale engagement. Interessen for udeundervisning i skoler og børnehaver er i vækst. Det kan vi konstatere, både ud fra mængden af ansøgninger til Lars Mortensen udstyr, og ud fra nogle større udviklingsprojekter, som belyser og kvalificerer udeundervisningen. Det er en meget spændende udvikling, som forhåbentlig vil gøre fremtidens friluftsmennesker endnu bedre til at forstå - og dermed beskytte - vores natur. Lars Mortensen Formand for Friluftsrådet Sådanne projekter kræver et godt samarbejde mellem lokale foreninger, myndigheder og jordejere. De kommende lokale grønne partnerskaber, som bygger på en aftale mellem Danmarks Naturfredningsforening, Skov- og Naturstyrelsen, Kommunernes Landsforening og Friluftsrådet, bygger netop på denne erfaring. Grønne partnerskaber vil utvivlsomt skabe en masse grønne initiativer på lokalt plan, og flere af disse initiativer vil have en oplagt medfinansieringskilde i Tips- og lottomidler til friluftslivet. 1

4 FORMANDENS BERETNING 2

5 FORMANDENS BERETNING Om uddelingen 2006 Der er i 2006 uddelt knap 52 mio. kr. fordelt på 544 projekter. 520 ansøgninger har modtaget afslag. I forhold til uddelingen på 57 mio. kr. i 2005 er der tale om et mindre fald. Det skyldes først og fremmest den nu afsluttede indsats omkring nationalparker. Også uddelingen inden for kategorien Faste anlæg er faldet. Det skyldes dels et meget stort tilskud på 4,5 mio. kr. til en enkelt ansøgning i 2005 og dels at Friluftsrådets lokalaftale med vandrehjemmene er blevet ændret, så disse ikke længere har særstatus. Antallet af indkomne, og dermed behandlede ansøgninger, er faldet med næsten en tredjedel i forhold til Til gengæld er forholdet mellem tilskud og afslag ændret, så over 51% af ansøgningerne opnår tilskud en stigning på 6% i forhold til Det tyder på, at Friluftsrådet er blevet bedre til at informere om støttemulighederne via hjemmeside, avisannoncer og gennem Friluftsrådets lokale kredse. For området Grønne områder, som i 2005 faldt markant, ser niveauet nu ud til at være stabiliseret. Dette afspejles også i antallet af afslag inden for denne kategori, som i 2005 var præget af afslag til naturlegepladser, hvilket ikke længere er tilfældet i Udvalgte projekter I efteråret 2006 lød startskuddet til en af årets store satsninger projektet OBSNatur. Formålet med projektet er at etablere en folkelig naturovervågning. Den første del af projektet var en sneglejagt, som blev gennemført med stor succes. Den næste del af projektet startede i begyndelsen af 2007 med en vinterfugletælling og flere følger. Projektet udføres i samarbejde med forlaget Condidact og flere af Friluftsrådets medlemsorganisationer. Se mere på Friluftsrådet har i et par år haft særlig fokus på kystfriluftsliv. Det har i 2006 udmøntet sig i en del tilskud til havkajakker og sheltere, men også til forskellige informationstiltag omkring formidlingen af ruter langs de danske kyster. Flere steder i landet bliver det nu muligt, takket være støtten fra Tips- og Lottomidlerne, at foretage lange ture langs kysten med overnatning i sheltere. Der er f. eks. støttet projekter i Ringkøbing, Mors, Norddjurs, Hjarbæk, Sejlflod, Ålborg og flere andre steder. Fælles for disse projekter er, at de dækker større områder med rutebeskrivelser og etablering af op til 30 sheltere. Se mere på medførte også et øget antal ansøgninger fra børneinstitutioner. Flere og flere institutioner har fået øjnene op for de pædagogiske muligheder, som naturen tilbyder, og Friluftsrådet støtter dem gerne med f.eks. naturundersøgelsesudstyr, etableringen af baser uden for institutionens områder og inspiration til aktiviteter f.eks. via hæftet En god dag i naturen, som Friluftsrådet udgav i foråret Statistik 2006 Hvad er der givet tilskud til? % Kr. Frilufts- og naturformidlingsprojekter 25, Grønne områder 4, Faste anlæg 5, Kulturmiljø 2, Kursusvirksomhed 1, Forskning og udvikling 10, Nationalparker 0, Naturvejledning 22, Driftstilskud 27, Total 100, Antal tilskud: 544 Antal afslag: 520 Total antal behandlede ansøgninger i 2006:

6 FRILUFTS- OG NATURFORMIDLINGSPROJEKTER Frilufts- og Naturformidlingsprojekter Handicapvenlig stiforbindelse til strand 3 Tvillingegården - Aktivitetscenter for ældre Tilskud til udendørs faciliteter i forbindelse med ældre-væresteds udadrettede aktiviteter. Til 50% af udgifterne til materialer til bådebro og grillplads, op til samt til beplantning - I alt op til 3 Kanoplads med overnatningsmulighed i det fri kr. Sindal Udviklingscenter Tilskud til kanoplads med overnatningsmulighed. Til 50% af materialeudgifterne til mult-toilet, op til og til informationstavler om naturen, op til kr. - I alt op til kr. P-pladser, arbejdsløn, entreprenørudgifter og opbevaringshytter med henblik på kanoudlejning støttes ikke. Der er mulighed for at ansøge igen, hvis der planlægges etablering af sheltere på pladsen. Den endeløse sti kr. Leader+ Vendsyssel - Sekretariat for Landdistriktsudvikling Tilskud til "Den endeløse sti". Til formidlingstavler og foldere, op til kr. Til planter (gl. danske træsorter), op til kr. Til borde/bænke og affaldsstativer, op til kr. I alt op til kr. Kystfriluftslivet ved Limfjorden kr. Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Park og Natur Tilskud til etablering af kystnære, primitive overnatningspladser i Aalborg Kommune. Til materialer til 8 sheltere: kr. Til materialer til 10 primibænke: 1 Til materialer til 6 bålpladser: 1 samt til 50% af udgifterne til 4 borde/bænke: op til - I alt op til kr. ex moms. Etableringen er en del af den særlige indsats for kystfriluftsliv i Limfjordsregionen. Det er en betingelse for tilskuddet, at pladserne registreres på det GIS-kort, som Nordjyllands Amt har udvirket til formålet. Råbjerg Mile i børnehøjde kr. Røde Kors Børnehave Tilskud til børnehaves projekt om at besøge Råbjerg Mile flere gange om året. Til materialer til kalender: kr. Transport og naturvejlederløn støttes ikke. "De gale og de gamle - sejlads på Limfjorden" kr. Fonden De Gale Malere Tilskud til sejlads på Limfjorden, primært for brugere af socialpsykiatrien. Til 50% af udgifterne til bådaptering, op til kr. ex. moms og til 50% af udgifterne til sikkerhedsudstyr, op til kr. - I alt op til kr. Transport støttes ikke af disse tips- og lotto-midler. Friluftsruten / Grejbank kr. Landsforeningen af Ungdomsskoleledere i Danmark Ekstraordinært tilskud til projekt Friluftsruten. Til havkajakker, ekstraudstyr, lavvoer og telte, kr. Tilskuddet ydes med henblik på senere etablering af grejbank. Tilskuddet gives i tillæg til eksisterende bevilling - tipsnr Det er et krav i forbindelse med tilskud til grejbanker, at der underskrives en kontrakt mellem grejbanksvært og Friluftsrådets tipsadministration. Ud i naturen, væk fra computeren kr. Døstrup Landsbyråd Tilskud til indretning af fiske- og grillplads ved Døstrup bæk i landsby. Til 50% af udgifterne til borde- og bænkesæt, fliser, brøndrør, drænrør og grillrist, op til kr. Landsbyens beboere udfører arbejdet og vedligeholder pladsen. Hornslet Spejdercenter kr. Det Danske Spejderkorps, 1. Hornslet Trop Tilskud til etablering af nyt spejdercenter. Til 50% af udgifterne til planter og flis til hegn, op til kr. og til 50% af udgifterne til raftelade, op til kr. - I alt op til kr. Udkørsel, grusvej og P-plads støttes ikke. Spejderne planter og udfører arbejdet. 4

7 FRILUFTS- OG NATURFORMIDLINGSPROJEKTER Etablering af riderute i Næstved Næstved NY Kommune, Teknisk Forvaltning Tilskud til etablering af riderute i Næstved. Til 50% af materialeudgifterne til skiltning, op til Det er en forudsætning for tilskuddet, at rideruten bliver tilgængelig for alle. God næring for ny læring i naturens elementer 3 Dagplejen Spiren Tilskud til christianiacykler til Dagplejen Spiren i Svendborg. Til 50% af udgifterne til 7 cykler, op til pr. cykel, i alt op til 3 Det er en forudsætning for tilskuddet, at cyklerne bliver fordelt mellem dagplejen i Vestre-bydel, Kogtved, Rantzausminde, Odensevej-kvarteret, Bymidten, Tåsinge og Thurø. Bro med platform og fugleskjul kr. Ørestadsselskabet I/S Tilskud til bro i Ørestad med platform og fugleskjul. Placeringen af broen er besluttet i samråd med Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening. Til 50% af materialeudgifterne til bro og platform/fugleskjul, op til kr. Naturcenter på Sejerø kr. Sejerø Skoles Støtteforening Tilskud til opstart af "naturcenter" i forbindelse med lejrskole på Sejerø. Til 50% af materialeudgiften til huggehus og diverse naturformidlingsudstyr, op til kr. Oprettelse af Kystruten kr. Kystruten Tilskud til oprettelse af netværk af primitive overnatningsfaciliteter langs kysten på Mors. Til materialeudgifterne til 10 sheltere, kr. samt til delvis finansiering af materialeudgifterne til multtoiletter, grillriste m.m., kr. I alt kr. Projektet indgår som en del af Friluftsrådets særlige indsats for kystfriluftsliv i Limfjorden. Det er en betingelse at pladserne afmærkes, så de kan ses fra søsiden (kontakt venligst Friluftsrådets tips-administration), samt at pladserne kortlægges på den hjemmeside, der hører til kystfriluftsliv i Limfjorden. Grejbank 3 Sundeved Ungdomsskole Tilskud til etablering af grejbank på Sundeved Ungdomsskole. Til grej til "Kystfriluftsliv", 3 Det er en betingelse, at der underskrives en grejbankskontrakt mellem grejbanken og Friluftsrådets tipsadministration. Mobilt værested/værksted 5 Vestsjællands 4H Tilskud til mobilt værested/værksted til 4H-klubber. Til 50% af udgifterne til indkøb af skurvogn, indretning, bord og stole og diverse værktøj, i alt op til 5 Det er en forudsætning for tilskuddet, at vognen kan lånes af andre 4H-klubber på Sjælland og øerne. Den dansende søanemone Fristedet Brohaven Tilskud til ABC-udstyr og våddragter til Fristedet Brohaven, så børnene kan undersøge naturen under vandet. Til 50% af udgifterne til 10 komplette sæt (dragt, snorkler, masker og svømmefødder), op til Ungdomsroning i havkajak ved de kystnære områder 1 Ringsted Roklub Tilskud til ungdomsroning i havkajak ved de kystnære områder. Til 3 havkajakker incl. udstyr, 50% af udgifterne, op til pr. havkajak: I alt op til 1 Grejbanken Pibergården kr. Natur- og Friluftscenter Pibergården Tilskud til supplering af grej i eksisterende grejbank. Til 8 kedeldragter og 10 særligt holdbare fiskestænger, kr. Fiskeline forventes suppleret af grejbankens eget budget. Havkajakker i sejlklub Rønbjerg Sejlklub Tilskud til havkajakker til sejlklub. Til 5 havkajakker incl. udstyr, 50% af udgifterne, op til pr. havkajak - I alt op til Transport - og dermed trailere - støttes ikke af disse tips- og lottomidler. 5

8 FRILUFTS- OG NATURFORMIDLINGSPROJEKTER Overnatningshytte - sheltere til spejder Sct. Georgs Gilderne i Næstved Tilskud til sheltere til spejdere. Til materialer til 2 sheltere, 1 pr. stk. - i alt op til Det er en forudsætning, at shelterne bliver tilgængelige for alle og tilmeldes Flere havkajakker 1 Kalundborg Roklub Tilskud til 3 havkajakker. Til 50% af udgifterne inkl. udstyr, op til pr. havkajak - i alt op til 1 Efter denne bevilling gives der ikke længere tilskud til havkajakker i Kalundborg Roklub. Kajaksejlads fra Viborg til Kattegat kr. Viborg Kajakklub Tilskud til etablering af en sejlrute fra Viborg ad Nørreåen til Kattegat. Til materialer til 3 sheltere og 7 ophalerpladser samt til fremstilling af kort over ruten: kr. ud fra et budget på 1 Naturværksted ved stranden Lasse Timmermann Tilskud til naturværksted på stranden ved Dronningmølle til brug for institutioner og dagplejebørn i området. Til 50% af udgifterne til brugt skurvogn, op til kr. og til 50% af udgifterne til 2 cykeltrailere, rygeovn og udstyr til undersøgelse af naturen, op til kr.kr. - I alt op til Øhavets Dag kr. Foreningen Øhavets Dag Tilskud til Øhavets Dag Til udvikling af nye friluftsaktiviteter - program, plakater m.v.: kr. ud fra et samlet budget på 24 Musholm Naturvejledning kr. Muskelsvindfonden Tilskud til Musholm naturvejledning. Til 50% af prisen for en lavvo, op til 1 Til 50% af udgifterne til strandmåtter for kørestolsbrugere, op til Til 50% af udgifterne til 10 waders, 10 vandkikkerter og 10 rejenet, op til kr. - I alt op til kr. NaturGERning kr. Danmarks Naturfredningsforening, Ebeltoft/Rønde Tilskud til "naturgerning" - Ger er en slagt telt af filt, som kan bruges som base for info om naturen. Til 50% af udgifterne til transportabelt komfur, 2 branddaskere, koge- og bålgrej, feltgrej til naturundersøgelser og div. andet grej, såsom feltspader, økser, reb etc., op til kr. Bisontelt kr. Lyø Puljeordning Tilskud til bisontelt, der skal bruges som base for naturoplevelser. Til 50% af udgifterne, op til kr. Det er en forudsætning for tilskuddet, at teltet er åbent for alle. Bænke - borde i naturen kr. Otto Kjær Tilskud til bænke-borde i naturen. Til 50% af udgifterne til 7 sæt bord/bænk og 4 bænke, i alt op til kr. Borde-bænkene opsættes 6 forskellige steder af frivillige. Lejrliv og aktivitet kr. Grennessminde Birkerød Tilskud til lejrliv - aktivitet for unge sent udviklede. Til 50% af udgifterne til huggehuskasse, snittekasse, lejrbålskasse og 2 snittebænke, op til kr. Lerovn kr. Naturskolen i Roskilde Tilskud til lerovn til skoletjeneste. Til 50% af udgifterne til materialer, op til kr. Elever og lærere deltager i etableringen. Permanente O-løbsmarkeringer kr. Frøslev-Padborg Skole Tilskud til permanente O-løbsmarkeringer. Til 50% af udgifterne til 28 pæle af kærneeg med piktogrammer, op til kr. Shelter/Multtoilet kr. Anne Katrine Grube P. Tilskud til primitiv overnatningsplads. 1 til materialer til shelter og 50% af udgifterne til materialer til multtoilet, op til kr. - I alt op til kr. Udgifterne til hegn m.m. vurderes at være jeres egen opgave og dækkes derfor ikke af disse tips- og lotto-midler. Indkøb af tandemcykel kr. Tandemklubben "Nordsjælland" Tilskud til tandemcykel, hvor seende cykler med blinde, op til kr. Indkøb af telte kr. Fodslaw Frederikshavn Tilskud til telte til vandreforening. Til 50% af udgifterne til 2 telte, op til kr. Fugle/udsigtstårn Danmarks Naturfredningsforening, Nørhald Tilskud til at få adgang til transformatortag, så man kan se fugle m.m. Til 1/3 af udgiften til materialer - op til Kend din ø - kend din kajak Rønne Roklub Tilskud til "Kend din ø, kend din kajak". Til 50% af udgifterne til 4 havkajakker incl. udstyr, op til pr. havkajak, i alt op til Fælles stiprojekt i ny Sorø Storkommune 7 Danmarks Naturfredningsforening, Sorø-Stenlille-Dianalund lokalkomiteer Tilskud til etablering af tre stiprojekter i Sorø Storkommune. Til skilte, stolper, pjecer og pjecekasser som opsættes af frivillige - op til 7 Shelter 1 Mogens Goul-Jensen Tilskud til shelter på primitiv overnatningsplads. 1 til materialer. Supplement til grejbank kr. Korsløkke Ungdomsskole Tilskud til grejsupplering til Grejbank Fyn. Til sikkerhedsveste, mobilhylstre, padlefloats og snorkeludstyr, op til kr. Moutainbikes regnes som en del af grejbankens basisudstyr, der må suppleres af eget budget. 6

9 FRILUFTS- OG NATURFORMIDLINGSPROJEKTER Ud på vandet med de årige Vordingborg Ro- og Kajakklub Tilskud til havkajakker, som bl.a. skal bruges af roklubbens unge. Til 50% af udgifterne til 5 havkajakker med udstyr, op til pr. havkajak - I alt op til Der gøres opmærksom på, at det er HAVkajakker vi støtter, og at der kun kan gives til 5 stk. pr. forening. Båloverdækning kr. KFUM-Spejderne, Herrested Tilskud til båloverdækning på spejderplads. Til 50% af udgifterne til materialer, op til kr. Spejderne deltager i opførelsen. Ridning og naturformidling til nydanske børn kr. Daginstitutionen Krible Krable Tilskud til naturundersøgelsesudstyr til børnehavebørn på Nørrebro. Til 50% af udgifterne til net, lupper, kikkerter, bøger og spader m.m., op til kr. ex. moms. Ridetimer støttes ikke. Friluftsliv Ordblindeinstituttet Tilskud til specialskoles friluftsliv. Til 50% af udgifterne til 5 havkajakker, op til Kajakkerne udlånes til andre skoler. Arne og Jørgen Jollen Østby Bådelaug Tilskud til restaurering af jolle, som bruges til at formidle fiskeri i Roskilde Fjord. til materialer. Ny gangbro/bådebro Aggersund Bådelaug Tilskud til både/gangbro i Aggersund. Til 50% af udgifterne til materialer, op til Frivillige udfører arbejdet. Tricykel kr. "Hjemmets Venner" Tilskud til dobbeltcykel til plejehjems beboere. Til 50% af udgiften, op til kr. Friluftsforening på kollegiet Regensen kr. Friluftsforeningen Regensen Tilskud til friluftsudstyr til nystiftet forening på kollegiet Regensen. Til 50% af udgifterne til telte og lejrudstyr - op til kr. Skurvogn / Pavillon 1 Landsbyordningen ved Thorup/Klim Skole Tilskud til skurvogn, som skal være base for landsbybørns naturoplevelser. Til 50% af udgiften, op til 1 Bålkasse, huggekasse, fiskekasse og lavvo kr. Teestrup 4H Tilskud til 4H-klubs friluftsliv. Til 50% af udgifterne til huggekasse, fiskekasse, lejrbålskasse samt lavvo - op til kr. Råbjerghytte - 2 Godthåbssheltere Sct. Georgs Gilderne, Struer - 2. Gilde Tilskud til bygning af 2 sheltere ved spejderhytte i Struer. 1 pr. shelter til materialer - i alt op til Shelterne opføres af frivillige. De skal tilmeldes Shelter til FDF Aabybro FDF, Aaby - Vedsted Tilskud til 2 sheltere, der skal bygges på aktivitetsområde i landsby. til materialer. En forudsætning for tilskuddet er, at shelterne tilmeldes Friluftsudstyr kr. Enghaveskolens Venner Tilskud til handicappede børn og unges friluftsliv. Til 50% af udgifterne til træklatringsudstyr og 5 bivuaker - op til kr. Stirydning langs Lilleåen kr. Hadsten Lystfiskerforening Tilskud til lystfiskerforenings mulighed for at fiske i Lilleåen ved Hadsten. Til materialer til klipning af bredderne. Til 50% af udgifterne til buskryddere, bjælkeklippere og sikkerhedsudstyr - op til kr. Havkajak ved Lillebælt Føns Søsportsklub Tilskud til havkajakker til søsportsklub. 50% af udgifterne til 2 havkajakker - op til Friluftsrådet støtter indkøb af 5 havkajakker til hver klub, og da I allerede har fået tilskud til 3 havkajakker, kan I kun få til 2 stk. nu og herefter ikke flere. Materialer til bådebro 1 Staun Bådelaug Tilskud til bådebro ved Staun i Limfjorden. Til 50% af udgifterne til materialer, op til 1 Laugets medlemmer etablerer broen. Realisering af handlingsplan pkt. 3.3 Dansk Schweisshunde Forening Ekstraordinært tilskud til produktion af folder om Dansk Schweisshundeforening. Til produktion og tryk af hvervefolder. EDBudstyr støttes ikke af disse tips- og lottomidler. Indretning af slæbested til Handermelle Havn kr. Handermelle Bådelaug Tilskud til indretning af slæbested til Handermelle Havn. Til 50% af materialeudgifterne, op til kr. Det er en forudsætning for tilskuddet, at frivillige deltager i etableringen. KystCamping - grænseløse seniorjoller kr. Præstø Sejlklub, Seniorjolleafdelingen Tilskud til "KystCamping - grænseløse seniorjoller". Til 50% af udgifterne til 6 bådruller, 6 bådrulleovertræk, 3 bomtelte og 1 3,5 hk påhængsmotor - i alt op til kr. Limfjordskajak kr. Limfjordskajak Tilskud til havkajakker i Limfjorden. Til 50% af udgiften til 5 havkajakker incl. udstyr, op til pr. havkajak, op til Til 50% af anskaffelsesprisen til opbevaringscontainer til havkajakkerne, op til kr. - i alt op til kr. Kajaksejlads Vinde Helsinge Fri- og Efterskole Tilskud til kajaksejlads. Til 50% af udgifterne til 5 havkajakker incl. udstyr, op til pr. havkajak, i alt op til Bidragter til besøgende i skolebigård kr. Nordsjællandske Bivenner Tilskud til bidragter til skolebigård. Til 50% af udgifterne til 8 børne- og 8 voksenbidragter samt tilhørende handsker, op til kr. "Ud i det fri - det ka' vi li" Dagplejen Fanø Tilskud til Christianiacykler. Til 50% af udgifterne til 2 cykler, op til kr. pr. cykel, i alt op til, så dagplejebørn kan komme ud i naturen. Bålhytte kr. Hjartbro Spejdercenter Tilskud til bålhytte på spejderplads i Bevtoft. Til 50% af materialeudgifterne til bålhytte og snitteudstyr, op til kr. Hytten opføres af spejderne. Havkajak Kajakklubben Strømmen Tilskud til havkajakker til klubs nye aktiviteter. Til 50% af udgifterne inkl. udstyr til 5 havkajakker, op til pr. havkajak, i alt op til Delfinen kr. Heldagsskolen Amadas Tilskud til maritim aktivitet på heldagsskole. Til 50% af udgifterne inkl. udstyr til 3 havkajakker, op til pr. stk., i alt op til 1 og til 50% af udgifterne til våddragter og sikkerhedsudstyr, op til kr. - I alt op til kr. Bygning af broncealderbåd kr. Naturlivsskolen Tilskud til materialer og specialværktøj til broncealderbåd. Til 50% af udgifterne til materialer og specialværktøj, op til kr. 7

10 FRILUFTS- OG NATURFORMIDLINGSPROJEKTER Opførelsen af vikingehytten Kæmnerhytten kr. Vikingespillene i Frederikssund Tilskud til opførelse af vikingehytte. Til 50% af materialeudgifterne, op til kr. Frivillige udfører arbejdet. Shelter Smørdalsvejens Naturlejrplads Tilskud til etablering af shelter på naturlejrplads. Til materialer til shelter, Shelteret skal tilmeldes Ud i det fri kr. SFO Regnbuen Tilskud til materialer til fordybelse i naturen. Til 50% af udgifterne til lupper, bakker, duge, bøger m.m., så børn i SFO Regnbuen kan fordybe sig i naturen, op til kr. Havkajakroning og friluftsliv Hammer Odde Kajakklub Tilskud til havkajakker til kajakklub. Til 50% af udgifterne til 2 havkajakker inkl. udstyr, op til pr. havkajak, i alt op til Sheltere på spejdergrund i Vinderup kr. KFUM-Spejderne, Vinderup Tilskud til sheltere og bålplads på spejdergrund. Til materialer til 2 sheltere, op til pr. stk., i alt op til, og til 50% af materialeudgifterne til bålhytte, op til kr. - I alt op til kr. Bålhytte Forældregruppen Distrikt Midt Tilskud til bålhytte, som skal opføres på spejdergrund og bruges af alle byens børn og unge mennesker. til materialer. Forældre deltager i opførelsen. Naturlejrplads med shelter 1 Skamlingsbanke Ungdomsskole Ekstraordinært tilskud til shelter ved ungdomsskole. 1 til materialer. Skolens elever opfører shelteret og det skal tilmeldes Sheltere i Tingdalen KFUM-Spejderne, Stautrup Tilskud til 2 sheltere på spejdergrund. 1 til materialer til hver shelter - op til Shelterne skal tilmeldes Overnatning i trætoppene kr. Arne Ugilt Tilskud til overnatning i trætoppe. Til 1/3 af udgifterne til klatreudstyr og lejrudstyr, op til kr. Friluft i Liffen Idrætsforeningen Liffen Tilskud til idrætsforening, som også vil lave friluftsaktiviteter. til materialer til bålaktiviteter, madlavning, bøger og klatreudstyr - ud fra et budget på kr. Honorar til naturvejleder og instruktører støttes ikke. Leje af fiskekutter heller ikke. Disse tips- og lottomidler støtter materialer. Sheltere - overnatning i kystfriluftsliv kr. Randers Ungdomsskole Øst Tilskud til overnatningsfaciliteter i forbindelse med kystfriluftsliv. Til materialer til etablering af 3 sheltere, kr. pr. stk., i alt op til kr. ex. moms. Til 50% af materialeudgifterne til 3 fundamenter til shelter, 1 bålplads inkl. fundament, 1 separationstoilet, 1 gangbro og 1 anløbsbro, i alt op til kr. - I alt op til kr. ex. moms. Shelterne skal tilmeldes og frivillige deltager i etableringen. Havkajakker kr. Klank Efterskole Tilskud til havkajakker til efterskole. Til 50% af udgifterne inkl. udstyr til 5 havkajakker, op til pr. havkajak - i alt op til kr. Sheltere 1 Birgit Therkildsen Tilskud til shelter på naturlejrplads. Til materialer til shelter, op til kr. Shelteret skal tilmeldes Længerevarende ophold i skoven kr. Børnehuset Tilskud til materialer som muliggør længere ophold i skoven for vuggestueog børnehavebørn. Til 50% af udgifterne til lavvo inkl. udstyr, 2 sovekabiner, båludstyr og cykelanhænger, op til kr. Naturformidling og værksted kr. Børnehaven Korsgården Tilskud til naturundersøgelseudstyr til børnehave. Til 50% af udgifterne til udstyret anført i listen til ansøgningen, incl. bålgrej, op til kr. ex. moms. Rygsække og thermokander betragtes som personligt udstyr og støttes ikke. Etablering af havkajakskole Hou Kajak Klub Tilskud til havkajakker til kajakklub. Til 50% af udgifterne incl. udstyr til 5 havkajakker, op til pr. havkajak - i alt op til Friluftsudstyr kr. Hjortspring Børnehus Tilskud til lejrpladsmaterialer. Til 50% af udgifterne til 2 lavvoer, op til kr. og til 50% af udgifterne til bålstartsæt, op til kr. I alt op til kr. Madpakkehus i Tange Plantage RipenLive Rollespil Tilskud til madpakkehus, der skal opføres i Tange Skov ved Ribe. Til 50% af materialeudgifterne, op til Det er en forudsætning for tilskuddet, at huset bliver offentligt tilgængeligt. Grejbankudstyr kr. Tornved Ungdomsforum Tilskud til supplement af grejbanksudstyr til Tornved Ungdomsforum. Til 6 havkajakker inkl. udstyr: kr. ex. moms. Grejbanken forventes at kunne håndtere flere udlån i forbindelse med at dele af driften, og vedligehold af grejet skal indgå i et undervisningsforløb med en A-klasse. Våddragter til grejbank Øhavets Smakkecenter Tilskud til grej til grejbank. Til 20 våddragter inkl. støvler. Grejbank supplering kr. Fritidscentret AFK Tilskud til supplerende grej til fritidsklubben, som er en del af det eksisterende grejbanksnetværk. Grejbanken oplever en stærk stigning i antallet af udlån og forventer at komme yderligere i fokus i forbindelse med kommunesammenlægningen i Næstved. Til cykelanhængere, lavvoer og ekstra havkajakker: kr. Derudover gives ekstraordinært tilskud til et forsøg med havkajakker til en yngre målgruppe, til juniorhavkajakker og tørdragter: kr. Der aftales en procedure for erfaringsudveksling af dette forsøg mellem Grejbanken Karrebæksminde, Grejbanknetværket og Friluftsrådet. I alt op til kr. Aktivitetshuse på Skovly 4H Tilskud til 3 aktivitetshuse ved organisationens lejrcenter Skovly ved Ribe. Til 1/3 af udgiften til materialer, op til Friluftsliv fra havkajak kr. Havkajak Stevns Tilskud til sikkerhedsudstyr og havkajakker. Til 50% af udgifterne til 5 havkajakker, op til pr. stk. incl. udstyr, i alt op til, samt til 50% af udgifterne til sikkerhedspakker til gruppeture, op til kr. - I alt op til kr. TSR07 Trainees Programme VisitAarhus Tilskud til etablering af søfartsskole i forbindelse med Tall Ships Races Til instruktører, op til Rejser støttes ikke af disse tips- og lottomidler. Bålhytte Naturbørnehaven Stouby Tilskud til etablering af bålhytte. Til 50% af materialeudgifterne, op til ex. moms. Hytten opføres på Menighedsrådets areal og bliver åben for alle. 8

11 FRILUFTS- OG NATURFORMIDLINGSPROJEKTER Familiesejlads - en familievenlig sejlerskole kr. Kaløvig Bådelaug - Sejlerskolen Tilskud til turbåd, der kan styrke sejlads som familieaktivitet. Til indkøb af sejlbåd, kr. Båden skal anvendes som en del af bådelaugets sejlskole. Mini naturcenter med bålplads kr. Landbomuseet Kolding Tilskud til mininaturcenter med bålplads. Til materialeudgifterne til grillhytte, borde/bænke, bålbøjle m.m., samt 36 sæt krus, tallerkener og bestik, op til kr. Opstilling af hytten støttes ikke. Til materialeudgifterne til arbejdsborde m. stole, op til kr. Til materialeudgifterne til frugtmøller, frugtpressere, skåle, fade, kander og kornkværne, op til kr. - I alt op til kr. Bjælkehytteprojekt kr. Skullerodsholm Aktivitetshus Tilskud til bjælkehytteprojekt. Til 33% af materialeudgifterne til 5 hytter med hver 4 overnatningspladser, op til kr. Hytterne etableres af frivillige. Naturtiltag, der gør en forskel kr. Vemmelev Skovlav Tilskud til lokal gruppes naturprojekt. Til 50% af udgifterne til informationsmateriale og folder om træer og buske i Bakkely Skov, op til kr. - til 50% af udgifterne til planter, op til kr. og til 50% af materialeprisen til 4 borde/bænkesæt, op til kr. - I alt op til kr. Naturgenopretning og kunst støttes ikke af disse tips- og lottomidler. Raste- og lejrpladser ved de Vestjyske fjorde 54 Ringkjøbing Amt, Teknik og Miljøforvaltningen Tilskud til sammenhængende system af lejr-, raste- og shelterpladser til brug for det kystnære friluftsliv ved Ringkøbing og Nissum Fjord. Til 50% af anlægsudgifterne til 21 sheltere samt bålsteder, skiltning, muldbænke, primitive toiletter og 2 oversigtsfoldere, i alt 54 Anlæg på Skovog Naturstyrelsens arealer støttes ikke i dette projekt. Lønudgifter til konsulentbistand heller ikke. Det er en betingelse for tilskuddet, at pladserne registreres på Tilskuddet gives under forudsætning af, at det hidtige niveau for den kommunale indsats omkring naturskolenetværket bibeholdes. Etablering af grejbanker ved de Vestjyske fjorde 14 Ringkjøbing Amt, Teknik og Miljøforvaltningen Tilskud til grej, der skal benyttes til det kystnære friluftsliv i Ringkøbing og Nissum fjorde i forbindelse med et lokalt naturskolenetværk. Til 12 havkajakker, trailer og sikkerhedsudstyr, 14 - dog max. 50% af den samlede udgift til grej. Udlånet af grejet forankres i en af de ansøgende kommuner, evt. i samspil med lokale friluftsforeninger, institutioner eller lignende og kan ses som et eksempel på de "udstyrsbaser", som er foreslået i publikationen "Friluftsliv - inspiration til politik, plan og praksis". Naturprojekt for særlige grupper kr. Rising Ungdomsskole Tilskud til naturprojekt for særlige grupper. Til naturformidlingsmaterialer jvf. indsendte oversigt: kr. Mobiltelefon, PC, digitalkamera og forplejning støttes ikke. Til konference og mødeudgifter: kr. - I alt op til kr. Disse tips- og lottomidler støtter naturvejlederløn centralt og kan derfor ikke støtte lønudgifter til en naturvejleder i dette projekt. Ansøger opfordres i stedet til at rette henvendelse til Integrationsministeriet. Derudover henvises til konsulentfirmaet LG Insight, som udfører et projekt om integration via friluftsforeninger i Odense. 9

12 FRILUFTS- OG NATURFORMIDLINGSPROJEKTER Drenderuphus kr. Vamdrup Kommune, Børn og Kultur Tilskud til indretning og udstyr til økobase og naturskole "Drenderuphus". Til etablering af laboratorie/formidlingslokale, værksteder og ekskursionsudstyr, op til kr. Naturbase for børn og unge kr. Det Danske Spejderkorps, Skovgruppen-Nuuk Tilskud til indretning af naturbase for spejdere. Til 50% af materialeudgifterne, jvf. det indsendte budget, op til kr. Faciliteterne bliver åbne for alle. Udeliv for børn kr. Fritids- og Juniorklubben Tempeltræet Tilskud til udstyr til grejlager for 4 fritids-, junior- og ungdomsklubber på Frederiksberg. Til 50% af udgifterne, op til kr., jvf. det indsendte budget. Liggeunderlag, soveposer, rygsække og våddragter støttes ikke. Grejet deles af de 4 klubber. Sundhed ved haveliv kr. Det Danske Haveselskab, Øerne Tilskud til pjece om sundhed ved haveliv. Til 50% af udgifterne til layout, illustrationer og tryk, op til kr. Pjecen konkretiserer Friluftsrådets pjece om friluftsliv og sundhed. Naturbaser på Sletten kr. FDF Tilskud til naturbaser på Sletten. Til Base 3, 6 og 7. Til 50% af udgifterne til materialer og trykning af skilte, op til kr. jvf. det indsendte budget. Sanse- og grænseoverskridende faciliteter Nordfyns Folkehøjskole Tilskud til faciliteter for udviklingshæmmede. Til lavvo, som opsættes uden for skolens eget område, op til Området bliver tilgængeligt for alle. Almindelige lege- og idrætsredskaber støttes ikke af disse tips- og lottomidler, og væksthuset vurderes at være en del af højskolens almindelige virksomhed. Sjov Skov i Odense kr. Skov- og Naturstyrelsen, Fyns Statsskovdistrikt Tilskud til "Sjov Skov i Odense". Legepladsområdet: Til 50% af materialeudgifterne ex. moms til bålhytte inkl. inventar og grillrist, op til kr. Økobasen: Til 50% af materialeudgifterne ex. moms til bålhytte inkl. inventar og grillrist, op til kr. Shelterplads: Til 50% af materialeudgifterne ex. moms til bålsted, op til kr. Til materialeudgifterne ex. moms til to sheltere, 1 pr. stk., op til i alt I alt op til kr. ex. moms. Shelterne skal tilmeldes Tjele Langsø Naturpark kr. Naturgruppen Tilskud til Tjele Langsø Naturpark. Til 50% af materialeudgifterne til borde/bænke inkl. formidlingstavler, op til Til beplantning, op til 1 Til formidling, op til Til bålpladser, op til kr. Til bade- og bådebroer, op til 11 jvf. budget - I alt op til kr. Frivillige deltager i etableringen. Den mobile naturskole 11 Hinnerup Ungdomsskole Tilskud til mobil naturskole i Hinnerup Kommune. Til 50% af udgifterne til trailer, inventar, feltudstyr, litteratur og naturskolemappe, foldere og plakater, i alt op til 11 ud fra et samlet budget på kr. 10

13 FRILUFTS- OG NATURFORMIDLINGSPROJEKTER Vikingelejrplads med anløbsbro på Venø kr. Struer Museum Tilskud til vikingelejrplads med anløbsbro på Venø. Til 50% af materialeudgifterne til 2 grubehuse, 1 redskabshus, 1 anløbsbro og bålplads, op til kr. Frivillige deltager i etableringen og lejrpladsen skal tilmeldes Bevillingen er en del af tipsmidlernes særlige indsats for kystfriluftsliv. Natur og friluftsliv som drivkraft i Rødding kr. Rødding Kultur- og Fritidscenter Tilskud til natur- og friluftsliv i Rødding. Til materialer til 2 sheltere, kr. pr. stk.: I alt op til Til 50% af udgifterne til materialer til fugletårn, bålplads og grej, masseovn, huggehus og hulebyggeri: i alt op til kr. Til 50% af udgifterne til 10 naturrygsække med indhold, op til kr. Til 50% af udgifterne til produktion af foldere og plancher: I alt op til - Samlet tilskud op til kr. Faciliteterne bliver tilgængelige for alle, og shelterne skal tilmeldes FDF-aktivitetscenter 7 FDF, Næstved Tilskud til FDF-aktivitetscenters udendørsfaciliteter. Til 50% af materialeudgifterne til bålhus, op til Til materialeudgifterne til 2 sheltere, op til 1 pr. stk., i alt op til Til 50% af materialeudgifterne til skovbeplantning, op til Samlet op til 7 Græsplæne, vandledning og telte støttes ikke i denne sammenhæng. Det er en forudsætning for tilskuddet, at arealet bliver åbent for alle og at spejderne deltager i etableringen. Handicapcykel kr. Rudolf Steiner hjemmet Elmehøjen Tilskud til handicapcykel til børn, som er udviklinghæmmede. Til 50% af udgifterne til 3-18 cykel, op til kr. Information om miniøkobase og trampesti kr. Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomite Dragsholm Tilskud til økobase og trampesti ved Grevinge kr. til feltudstyr og til folder og infotavler om stien - i alt op til kr. mod at Danmarks Naturfredningsforening betaler mindst det samme til resten af projektet. Naturopdagelse kr. Den Selvejende Institution Tønnisgård Tilskud til materialer til naturopdagelse for centrets gæster. Til 50% af udgifterne til feltkøkkener, kikkerter m.m. ifølge liste indsendt med ansøgningen - op til kr. Etablering af skolebigård Vindinge Herreds Biavlerforening Tilskud til etablering af skolebigård i Nyborg. Til 50% af udgifterne til materialer, op til Kajakker Tissø Roklub Tilskud til havkajakker til roklub. Til 50% af udgifterne til 5 havkajakker - op til Kikkerter til naturoplevelser kr. Højskolen Østersøen Tilskud til naturformidling på højskole i Sønderjylland. Til 50% af udgifterne til et teleskop og 10 feltkikkerter, op til kr. Træskibssejlads på Limfjorden kr. Limfjordens Træskibslaug Tilskud til bygning af træskib, som skal sejle på Limfjorden. Til 50% af udgifterne til materialer, op til kr. Projekt ny kajakaktivitet Kajakklubben Njord Tilskud til havkajakker til klub ved Risskov. Til 50% af udgifterne til 5 havkajakker - max. pr. kajak - i alt op til Herefter vil klubben ikke kunne forvente yderligere tilskud til havkajakker. Eriksholmskoven kr. Daginstitutionen Møllevangen - Specialbørnehave Tilskud til daginstitutions skovprojekt. Til 50% af udgifterne til båludstyr, naturundersøgelsesudstyr, letvægtslavvo og trækvogn - op til kr. Båloverdækning Det Danske Spejderkorps, Hardeknud gruppe Tilskud til bålhytte til spejdere. Til 50% af udgifterne til materialer, op til Spejderne samler selv hytten. Havkajakker - Københavns Roklub kr. GKR - Københavns Roklubs Støtteforening Tilskud til roklubs aktiviteter. Til 50% af udgifterne til 5 havkajakker - max. pr. havkajak, op til og kr. til telte og kogegrej - I alt op til kr. Udendørs aktivitetsplads kr. KFUM og -K Spejderne, Vestervig Tilskud til spejderes aktivitetsplads. Til 50% af udgifterne til materialer, op til kr. Spejderne bygger selv. Inventar til Naturformidlingshus kr. Frederikshavn Kommune, Materialegården Tilskud til håndbøger om naturen, som skal bruges i naturformidlingshus.til 50% af udgifterne, op til kr. Udstoppede fugle støttes ikke af disse tips- og lottomidler. Indkøb af VFH-udstyr kr. Faxe Meginjoller Tilskud til VHF-radioer til sejladsprojekt i Fakse for børn og unge. Til 50% af udgifterne til radioerne, op til kr. Bygning af en lavvo FDF, Fensmark Tilskud til lavvo på spejdergrund. Til 50% af udgifterne til materialer, så spejderne selv kan bygge den af træ - op til PR for spejdergrupper i ny kommune 2. Sct. Georg Gilde, Skanderborg Tilskud til PR-materiale for spejdergrupperne i Ny Skanderborg kommune. til trykning. Naturkasser til rådighed for spejdergrupper kr. Det Danske Spejderkorps, Hvissingehus Tilskud til indhold til naturkasser, som skal bruges ved weekendhytte. Spejderne køber selv selve kasserne og cykelanhænger hertil. Kano - Kajakpontonbro kr. Femø Idræts Forening Tilskud til pontonbro på Femø. Til 50% af udgifterne til materialer, op til kr. Arbejdsløn dækkes ikke. Projekt Multtoilet kr. Karup Kommune, Projekthuset, Arbejdsmarkedsafdelingen Tilskud til primitive lejrpladser ved offentlig sti kr. til materialer til 2 multtoiletter og 3 bålpladser. Byggeriet udføres af kommunens aktiveringsprojekt. Grejbank til naturoplevelser for skoleklasser m.v kr. Økobasen Perleholm Tilskud til udstyr til naturundersøgelser for brugere af økobase i Haderslev. Til 50% af udgifterne, op til kr. ex. moms. Havkajakker for store/tunge personer Risskov Roklub Tilskud til 2 havkajakker til roklub. Til 50% af udgifterne, max. pr. kajak - op til Naturens usynlige verden gøres synlig Lokal Agenda 21 i Gladsaxe, Biodiversitetsgruppen Tilskud til udstyr til undersøgelse af naturen i Gladsaxe. Til 50% af udgifterne, op til Ud i det blå med cykler Vuggestuen Rønnebærhuset Tilskud til 2 Christianiacykler til vuggestuebørn. Til 50% af udgifterne, op til pr. cykel - I alt op til Temakasse til daginstitutioner Bornholms Regionskommune, Arbejdsgruppen vedr. Naturtemakassen Tilskud til naturkasse til brug for de bornholmske daginstitutioner. Til 50% af udgifterne, op til 11

14 FRILUFTS- OG NATURFORMIDLINGSPROJEKTER Adopter et reservat - leer i børnestørrelse kr. Fugleværnsfonden Tilskud til naturformidling for børn i Fondens reservater. De skal slå hø med specielle børneleer kr. til 3 leer. Naturlejrplads kr. Torben Rasmussen Tilskud til etablering af naturlejrplads ved Horsens. 1 til materialer til shelter og 50% af udgifterne til materialer til solmult og bord/bænk, op til kr. - I alt op til kr. "Mærk hvordan det kribler og krabler" kr. Elverhøjens Venner Tilskud til naturundersøgelsesudstyr og telte til børnehaves projekt "Mærk hvordan det kribler og krabler". Til bestemmelsesnøgler, undersøgelsesmaterialer og 2 telte, op til kr. jvf. det indsendte budget. Multi-rast, Juvre 1 Ø-Foreningen Rømø Tilskud til multi-rast hus på Rømø. Til 50% af materialeudgifterne til borde/bænke, op til kr., og til 50% af materialeudgifterne til grill, op til kr. - I alt op til 1 Vandmanden 7 Struer Sejlklub Tilskud til projekt Vandmanden i Struer Havn. Til 50% af udgifterne til 5 havkajakker incl. udstyr, op til pr. havkajak, i alt op til Til 2 robåde til tursejlads som alternativ til havkajakker, pr. stk., i alt op til Til 50% af udgifterne til redningsveste, våddragter og tørdragter, op til, samt til stormkøkkener og drybags, op til - I alt op til 7 Ansøger gøres opmærksom på Friluftsrådets indsatsområde vedr. kystfriluftsliv ved Limfjorden på Mobilt rørebassin kr. Fjordcentret - Voer Færgested Tilskud til mobilt rørebassin til centret. Til 50% af udgifterne til materialer, op til kr. ex. moms. Sejl ud kr. Tinglev Kommunale Ungdomsskole Tilskud til kanosejl til ungdomsskole. Til 50% af udgifterne til 7 sejl, op til kr. Sejlene skal også anvendes til at introducere unge til forskellige former for sejllads. Primitiv lejrplads kr. Nibe Roklub Tilskud til etablering af primitiv lejrplads ved roklub. Til 50% af udgifterne til borde/bænke, sten/sand, beplantning og vand/kloak - op til kr. Klubbens medlemmer deltager i etableringen. Pladsen bliver en del af projektet Kystfriluftsliv ved Limfjorden. Havkajakker Sminge Sø Kajakklub Tilskud til 5 havkajakker, så kajakklubs medlemmer kan komme ud og ro på åbent vand. Til 50% af udgifterne, op til pr. havkajak - I alt op til Total naturoplevelse med en undersøgelseskasse kr. Århus Kommune, Børn og Unge-afd, Dagplejen Øst Tilskud til dagplejernes naturformidling kr. til materialer til naturundersøgelser - ifølge indsendte mail. Vinterbåd til Søndersø kr. Fiskeringen Tilskud til jolle, der skal bruges som vinterjolle på Søndersø i Nordsjælland. Til 50% af udgifterne, op til kr. Ifølge et særligt kriterie kan der ikke gives tilskud til småbåde, hvis indkøbsprisen inkl. moms overstiger kr. Shelter med udsigt over å-dal 1 KFUM-Spejderne, Sct. Johannes Gruppe, Herning Tilskud til shelter ved spejderhytte. 1 til materialer. Det er en forudsætning for tilskuddet, at der er offentlig adgang til shelteret og at det tilmeldes Projekt udeliv kr. Den Integrerede Institution Søskrænten, Legepladsudvalget Tilskud til børneinstitutions udeliv. Til 50% af udgifterne til materialer til naturundersøgelser i vand og skov og aktiviteter ved bål samt til bøger og trækvogn - op til kr. Honorarer dækkes ikke. Nye oplevelser på Naturkirkegården i Holbæk Skt. Nikolai Menighedsråd Tilskud til fuglekasser, som skal opsættes på en naturkirkegård i Holbæk. Granitbænken kan ikke støttes, da disse tips- og lottomidler støtter projekter med et væsentligt indhold af naturformidling. 4 sheltere på Skovbo naturskole Skovbo Naturskole Tilskud til materialer til 4 sheltere/hytter ved Skovbo Naturskole. Til 50% af materialeudgifterne, op til pr. shelter - i alt op til Forplejning og løn støttes ikke. Ferskvandsformidling fra pontoner i Kimmerslev kr. Skovbo Naturskole Tilskud til indkøb af redningsveste til naturskolens aktiviteter ved sø. Til 50% af udgifterne, op til kr. ex. moms. Find vej i dit nærområde kr. Gullestrup Skole Tilskud til faste poster og materialer til orienteringsløb i naturområdet Løvbakkerne ved Herning. Til 50% af materialeudgifterne - op til kr. Naturskole Bornholms 4H Tilskud til afholdelse af naturskole i en uge i sommerferien for børn i alderen 4-8 år på Bornholm. Til 50% af udgifterne til materialer til bålplads, fiskestænger, redningsveste m.m. - op til Honorarer og transport støttes ikke. Aktivt friluftsliv med naturformidling kr. Det Danske Spejderkorps, 1. Strib Gruppe Tilskud til aktivt friluftsliv med naturformidling. Til 4 Kit Kat telte og friluftsog undersøgelsesudstyr. Til 50% af omkostningerne jvf. indsendte budget, op til kr. Fiskebroer (passager) kr. Viborg Sportsfiskerforening Tilskud til etablering af fiskebroer. Til 50% af materialeudgifterne til fiskebroer, der giver forbedret passage for ældre over vandløb, op til kr. Udbedring af vandløb kr. Lystfiskeriforeningen Liver Å Tilskud til lystfiskerforeningens arbejde med at forbedre vilkårene for dyr og planter i Liver Å. Til 50% af udgifterne til gydegrus og sten, op til kr. Kolonihave - udeskole kr. Danmarksgades Skole Tilskud til kolonihave/udeskole. Til 50% af materialeudgifterne til kolonihavehus, op til kr. og til 50% af udgifterne til undersøgelsesmaterialer, op til kr. - I alt op til kr. Frivillige deltager i etableringen. Projekt "Frog Watch" kr. Hedegård Bylaug Tilskud til projekt "Frog Watch". Til 50% af udgifterne til materialer til stabilisering, bro, folder og stander, op til kr. Entreprenørarbejde og hegn støttes ikke. Nørre Djurs Kommune står for regnskabet. Landslejrudstyr FDF, Hostrup Tilskud til trailer til FDF-kreds. Til 50% af udgifterne, op til De resterende udgifter dækkes ikke, da det vurderes at være en del af kredsens almindelige udgifter, som dækkes af driften. Bålhytte ved Lønstrup Foreningshus kr. Lønstrup Borgerforening Tilskud til bålhytte ved Lønstrup Foreningshus. Til 50% af materialeudgifterne til træ, fliser, båludstyr og informationsmateriale, op til kr. Hytten etableres af frivillige, og fliserne anvendes til at gøre hytten handicapvenlig. 12

15 FRILUFTS- OG NATURFORMIDLINGSPROJEKTER Skolelejrplads Glamsbjerg Fri- og Efterskole Ekstraordinært tilskud til etablering af skolelejrplads. Til materialer til 2 sheltere, 1 pr. stk., i alt op til Skolen står selv for etableringen, og shelterne bliver åbne for alle. Friluftsgrej til ungdomsafdeling kr. Silkeborg Roklub Tilskud til telte til Silkeborg Roklubs friluftsliv. Til 50% af udgifterne til 4 telte, op til kr. Teltene skal bruges af Ungdomsafdelingens medlemmer. Offentlig badebro ved Langelandsvej, Korsør kr. Projektgruppe til etablering af offentlig badebro ved Langel Tilskud til badebro ved Korsør. Til materialeudgifterne til badebro, op til kr. Transport og entreprenørarbejde støttes ikke. Broen bliver tilgængelig for alle. Ballum info- og rasteplads Ballum Landsbyforening Tilskud til etablering af info- og rasteplads i landsby. Til 50% af udgifterne til materialer til infotavle, borde/bænke og blomsterkummer - op til Frivillige deltager i arbejdet. Udeskolestue ved Geopark Danmark Naturcenter Salling-Fjends Tilskud til udbygning af naturværksted ved naturcenter. til materialer til afskærmning og overdækning. Oplevelsesskibet Chimera Bornholms Regionskommune, Fritid og Kultur Tilskud til igangsætning af et anderledes lærings- og formidlingsprojekt for børn og unge på træskibet Chimera. 1 til materialer og 1 til markedsføring af projektet. I alt op til Honorar til undervisere kan ikke støttes. Havkajakker for alle ved Gyldendal Havn Spøttrup Havkajaklaug Tilskud til rampe ved Gyldendal Havn, så det bliver nemmere at få havkajakkerne i vandet. til materialer. Opbevaringshuset støttes ikke, da disse tips- og lottomidler kun støtter overnatningshytter. En mobil skovbørnehave i Dråby kr. Dråby Skovbørnehave Tilskud til mobil skovbørnehave i landsby. Til 50% af udgifterne til tipi, materialer til borde og bænke, køkkenkasse og 3 tørklosetter - op til kr. Friluftsliv i Sangstrup kr. Sangstrup Borgerforening og Forsamlingshus Tilskud til grønt område ved Sangstrup Forsamlingshus. Til 50% af udgifterne til træer, planter, naturtavle, borde/bænke, drikkekar til heste, fodhegn til heste og flis - op til kr. Borgerforeningens medlemmer planter og sørger for driften af området. Billedkunst- og naturevent langs Mølleåen Lyngby-Taarbæk Kommune, Børnekulturforum Tilskud til kulturelt friluftsarrangement ved Mølleåen. Til materialer og program og plakat: Sporpræpareringsudstyr + trailer til sne Københavns Skiklub Tilskud til udstyr til at lave skispor med i Jonstrup Vang, Hareskovene og Nørreskoven. Til 50% af udgifterne til sporsætter m.m., op til Natur og friluftsliv på højskole Haslev Udvidede Højskole Tilskud til havkajakker til højskoles friluftsliv. Til 50% af udgifterne til 5 havkajakker, max. pr. kajak - op til Friluftsliv med særlig socialt udsatte kr. Center for Særligt Socialt Udsatte, Opgangsfællesskabet Tilskud til materialer til naturformidling til bofællesskab for socialt udsatte kr. til kikkerter, bøger om naturen og fiskestænger. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Ribe Kommune, Social- og Kulturforvaltningen Tilskud til kultur- og naturfestival ved Vadehavet. til materialer og markedsføring. Selvhjulpne institutioner på naturskolen kr. Kalvebod Naturskole Tilskud til indkøb af naturundersøgelsesudstyr, som skal udlånes til områdets institutioner. Til udstyr: kr. Det er en betingelse for tilskuddet, at projektets idé og erfaringer udbredes til naturskolenetværket. CES - Ringmærkning Danmarks Ringmærkerforening Tilskud til materialer til ringmærkning af spurvefugle på 3-4 nye lokaliteter. Til 50% af udgifterne til net, stænger m.m., op til Naturen ved kyst og hav Det Danske Spejderkorps, Stifinder Sø Tilskud til spejderes vandaktiviteter. Til 50% af udgifterne til fiskestænger, vandkikkerter, fiskenet m.m. samt våddragter, op til Udvikling af kystfriluftsliv Skov- og Naturstyrelsen, Tønballe Naturcenter Tilskud til indkøb af lavvoer til naturskoles friluftsliv: Motorjolle m.m. støttes ikke. Fuglevandring kr. Johannes Larsen Museet Tilskud til klassesæt til fuglevandring. Til 50% af udgifterne til kikkerter, fugleguide m.m., op til kr. Kølstrup-Kertinge Kajakklub Kølstrup Borgerforening, Kølstrup-Kertinge Kajakklub Tilskud til havkajakker til nystartet kajakklub, der skal ro ved Kerteminde. Til 50% af udgifterne til 5 havkajakker - op til pr. kajak - I alt op til Furesøen set fra en havkajak kr. Fiskebæk Naturskole Tilskud til 5 havkajakker, der skal bruges af naturskolens elever. Til 50% af udgifterne, op til pr. kajak - I alt op til kr. ex. moms. Etablering af shelter Fiskebæk Naturskole Tilskud til materialer til 2 sheltere, som skal ligge på naturskolens grund: Shelterne skal tilmeldes Undervisningskajakker til nybegyndere 1 Hellerup Kajakklub Tilskud til 3 havkajakker. Til 50% af udgifterne, op til pr. havkajak - I alt op til 1 Kystfriluftsliv Kolding Naturskole Tilskud til en havkajak til vejledning og som sikkerhedsforanstaltning under kanosejlads med naturskolens elever. Til 50% af udgifterne, op til Madpakkehus Børneinstitutionen Marollebo Tilskud til madpakkehus, der skal ligge i Skranderup Skov på Nordmors og bruges af børnehave og andre. Til 50% af udgifterne til materialer, op til Børn og spejdere bygger. Bålplads Det Danske Spejderkorps, Risskov Piger Tilskud til træstammer til spejderbålplads. Til 50% af udgifterne, op til Havkajakker ved Roskilde Fjord kr. Kattinge Værk, Natur- og Aktivitetscentret Tilskud til etablering af grejbank på Kattinge værk. Til 50% af udgiften til 15 havkajakker med udstyr, op til kr. Kattinge Værk indtræder hermed som grejbank i Roskilde Amt i stedet for Søndergården. Det er en betingelse, at der underskrives en grejbankskontrakt mellem grejbanken og Friluftsrådets tipsadministration. 13

16 FRILUFTS- OG NATURFORMIDLINGSPROJEKTER Ørkenpirater Børnekulturhus Ama'r Tilskud til fantasiprojekt for børn om natur og "ørken" på Amager Strand. til materialer til naturværksted. Aktivitetsprogram for børn og voksne Hanstholm Camping Tilskud til materialer til naturformidling på campingplads: Løn til naturvejleder kan ikke støttes, da tipsmidlerne støtter dette centralt, og folderen støttes heller ikke, da den vurderes at være en del af den almindelige drift. Naturoplevelser fpr psykisk og fysisk handicappede kr. Landsforeningen SIND, Vestvendsyssel Tilskud til naturformidling for folk med psykiske problemer. Til materialer til montrer til udstilling af naturting og til 2 kikkerter, kr. Naturen som spisekammer SFO Zik Zakken Tilskud til naturformidlingsmaterialer til børn på SFO. Til 50% af udgifterne til lejrbålskasse, trækvogn, naturbøger, luppe m.m., op til Havkajakker Skive Roklub Tilskud til 2 havkajakker til roklub. Til 50% af udgifterne, op til pr. kajak - i alt op til Roklubben har nu fået tilskud til 5 havkajakker i alt og kan ikke få tilskud til flere. Overdækket bålplads og udekøkken kr. FDF, Struer Tilskud til overdækket bålplads og udekøkken på FDF-grund. Til 50% af udgifterne til materialer, op til kr. FDF'erne bygger selv. Havkajak og friluftsliv Lundeborg Sejlklub, Kajakafdelingen Tilskud til 5 havkajakker til sejlklubs børn og unge. Til 50% af udgifterne til havkajakkerne, op til pr. kajak - I alt op til Traileren støttes ikke. Florastien Ballum Enges Forskønnelsesforening Tilskud til at gøre sø tilgængelig for publikum ved anlæggelse af gangsti. Til 50% af udgifterne til materialer, op til Arbejdet udføres af frivillige. Løn til maskinarbejde støttes ikke. Fugletårn og naturformidling 1 Foreningen til Bevarelse af Bønstrup Sø Tilskud til naturformidling ved Bønstrup Sø. Til 50% af udgifterne til 10 håndkikkerter og 1 teleskop med tilbehør, op til 1 Udstyret udlånes i forbindelse med offentlige ture til fugletårnet. Miljø-orienteringsløb kr. Sammenslutningen af Unge i Århus Tilskud til miljøorienteringsløb for børn og unge i Århus. Til kopiering af baggrundsmateriale, op til kr., til trykning af plakater, op til og til trykning af løbesedler, op til kr. - I alt op til kr. ud fra et samlet budget på kr. Friluftsliv ved Limfjorden 7 Aalborg Kajakklub Tilskud til etablering af primitive lejrpladser ved Limfjorden. Til materialeudgifterne til 5 sheltere, 7 Tilskuddet er en del af den samlede indsats for kystfriluftslivet i Limfjordsregionen. Det er en betingelse for tilskuddet, at pladsen registreres i Limfjordprojektets GIS-kortlægning. Kontakt venligst kommunen herom. Køkken på hjul kr. 4H på Sjælland og Øerne Tilskud til projekt "Køkken på Hjul". Til etablering af mobilt køkken, som skal anvendes til lejre, dyrskuer o.lign. Til grejkasser med indhold, bordovne, trykning af drejebog og informationsmaterialer, op til kr. jvf. indsendte budget. 14

17 FRILUFTS- OG NATURFORMIDLINGSPROJEKTER Naturvejledning på Giesegaard 3 Dansk Skovforening Tilskud til pilotprojekt med naturformidling i private skove. Til 50% af udgifterne til bålhus og naturformidlingsudstyr, op til 3 Når projektet er kørt ind, overtages det af lokale. Anlæggelse af nyt friluftsareal kr. FDF, Mørke Tilskud til beplantning og sheltere på FDF-grund. Til 50% af udgifterne til træer og buske, op til og til materialer til 2 sheltere - I alt op til kr. FDF'erne deltager i arbejdet, og shelterne skal opføres i Nybygning af kanalbro kr. Næstved Kajak- og Canoklub Tilskud til etablering af bådebro ved kajak- og kanoklub. Til 50% af materialeudgifterne, op til kr. Det er en forudsætning for tilskuddet, at bådebroen bliver offentlig tilgængelig. Sheltere til overnatningsplads KFUM-Spejderne, Terp spejdercenter Tilskud til 2 sheltere, der skal opføres på spejdergrund. 1 pr. shelter til materialer, i alt op til Shelterne skal tilmeldes Start af havkajakafdeling kr. Stege Roklub Tilskud til havkajakker til start af roklubs nye aktiviteter. Til 50% af udgifterne til 4 havkajakker - max. pr. kajak, i alt op til kr., som er det ansøgte beløb. Stuer-området set fra vandsiden Struer Kajakklub Tilskud til havkajakker til kajakklub, som vil starte havkajakaktiviteter. Til 50% af udgifterne til 5 havkajakker, max. pr. havkajak, i alt op til Pulserende Glasakvarier 5 Glasmuseet Ebeltoft Tilskud til specielt akvarium, der skal bruges til naturformidling på glasmuseum. 5 En forudsætning for tilskuddet er, at der tydeligt formidles om goplerne. Børnebadeplatform 7 Foreningen Sidesporet Tilskud til etablering af børnebadeplatform. Til etablering af en flydende platform med mulighed for forskellige vand- og naturundersøgelsesaktiviteter for børn, op til 7 ex. moms ud fra et budget på kr. Kystfriluftsliv med dykning for unge Aquanaut Sportsdykkerklub Tilskud til kystfriluftsliv med dykning ved Julebæk Strand. Til 50% af udgifterne til 4 sæt dykkerudstyr, op til Til 8 sæt snorkeludstyr, op til kr. og naturformidlingsudstyr op til kr. - I alt op til kr. Det er en forudsætning for tilskuddet, at udstyret anvendes i samarbejde med "Den Blå-Grønne Ring". Tilskuddet ydes i forlængelse af Friluftsrådets fokusområde "Kystfriluftsliv". Høenge og naturregistrering i Hellebæk Kohave kr. Hellebæk Kohaves Venner Tilskud til forenings naturaktiviteter. Til materialer til etablering af høsletlaug. Til 50% af udgifterne, op til kr. Dobbeltkajakker Bornholm Efterskolen Blykobbe Tilskud til supplerende grej til Grejbanken på Blykobbe Efterskole, som er medlem af Grejbanknetværket. Til 2 stk. dobbelt havkajakker med udstyr: Friluftsaktiviteter for enker med små børn kr. Foreningen MOR Tilskud til materialer til friluftsaktiviteter til ture for enker med små børn kr. i følge indsendte liste. Suppleringsgrej til grejbanken - kanotrailer Grejbanken Viborg Amt Tilskud til kanotrailer som supplering af eksisterende grejbank: Traileren vil øge udlånet og samtidig øge potentialet for brug af en nyoprettet lejrplads. Grejbanksupplering 3 Sunds Ungdomsskole Tilskud til supplering af udstyr til grejbanken ved Sunds. Til 3 dobbeltkajakker og et stativ til kajaktrailer. I alt 3 Handicapfiskesti kr. Aalestrup Kommune Tilskud til faciliteter langs handicapfiskesti. Til materialer til etablering af fiskeplatforme, kr. Faciliteterne skal tilmeldes Kompressor Dykkerklubben Aqua Tilskud til kompressor, der bl.a. skal bruges i forbindelse med sommerarrangementer for børn og klubbens ungdomsarbejde: Skoleskov - øget forståelse for land- og skovbrug kr. Cathrine Riegels Gudbergsen Tilskud til faciliteter til brug for "skoleskov". Til 50% af materialeudgifterne til bålhytte, borde-bænke og aktivitetskasser, op til kr. Uddannelseskonsulent og etablering af asfaltsti kan ikke støttes af disse tips- og lottomidler. 3 havkajakker Ebeltoft Ro- og Kajakklub Tilskud til 2 havkajakker til kajakklubs mange medlemmer. Til 50% af udgifterne, op til pr. kajak - I alt op til Vi gør opmærksom på, at der i alt kan gives tilskud til 5 havkajakker pr. klub. I kan derfor ikke få tilskud til flere. Snescooter og fremstilling af sporslæde Vejle Ski- og Motionsklub Tilskud til præparering af langrendsspor på golfbanen og i skoven ved Munkebjerg i Vejle. til materialer til fremstilling af en sporslæde. Snescooteren støttes ikke. Træklatring kr. Børnehuset Humlen Tilskud til klatreudstyr til skovbørnehave. Til 50% af udgifterne til udstyr til at klatre i træer med, op til kr. Naturformidling kr. Espergærde Fritidscenter Tilskud til udstyr til vandundersøgelser for klubbens medlemmer. Til 50% af udgifterne, op til kr. ex. moms. Bålhytte i Skelund Elkær FDF, Skelund-Veddum Tilskud til bålhytte, som skal opføres i landsby og bruges både af beboere og FDF'er. til materialer, ud fra et budget på kr. Lejrplads kr. Udvalget til forskønnelse af Aabøl-Tirslund Tilskud til etablering af primitiv lejrplads ved Gelsåen i Sønderjylland. 1 til materialer til shelter og 50% af udgifterne til materialer til beplantning, bålplads, borde, bænke og trappe, op til kr. - I alt op til kr. Shelteret skal tilmeldes M/S Anton - for et levende hav kr. Landsforeningen Levende Hav Tilskud til M/S Anton, der sejler for at give danskerne maritime oplevelser og formidler "havet". Til 50% af materialeudgifterne til miljøundervisningsudstyr og udstilling, op til kr. Stykelse af mulighederne for friluftsliv kr. Refshammer Beboerforening Tilskud til badebro og bålhytte i lokalsamfund. Til 50% af udgifterne til materialer, op til kr. Beboerforeningens medlemmer deltager i opsætningen. 15

18 FRILUFTS- OG NATURFORMIDLINGSPROJEKTER Flydebro til søsætning af kajakker Marstal Kajakklub Tilskud til flydebro ved kajakklubs afdeling i Ærøskøbing. Til 50% af omkostningerne, op til Christianiacykler til dagplejebørn Rumlepotten Børnehave og Dagpleje Tilskud til Christianiacykler til dagplejebørn. Til 50% af udgifterne til 2 cykler, op til Nye haver i Pedersker 4H kr. Bornholms 4H Tilskud til opstart af 4H haver i Pedersker. Til 50% af udgifterne til materialer til hegn, hæk, højbede, haveredskaber og PR, op til kr. Havehus Bornholms 4H Tilskud til materialer til havehus til Pedersker 4H. Til 50% af udgifterne, op til Indkøb af båd og motor 4 Novo Gruppens Sportsfiskerklub Tilskud til foreningens kystnære fiskeri. Til 50% af udgifterne til en jolle med motor, op til 4 Primitiv lejrplads med shelter 1 Søren Andkjær Tilskud til etablering af primitiv lejrplads ved Bogense. 1 til materialer til shelter. Pladsen opføres i Naturgruppebase Børnehaven Troldehulen Tilskud til 2 naturhytter, som skal opføres i kommunal skov og bruges af børnehave og af skovens gæster. Til 50% af udgifterne til materialer, op til Forældrene hjælper med at bygge dem. Sheltere Det Danske Spejderkorps, Kongsdal Gruppe Tilskud til 2 sheltere på spejdergrund ved Mariager. 1 til materialer til hver shelter - I alt op til Blindesti i Fuglsang Skov Dansk Blindesamfund Tilskud til blindesti i Fuglsang Skov. Til materiel til auditiv information om naturen i området: Kystfriluftslivet v. Limfjorden i Sejlflod Kommune 10 Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Park og Natur Tilskud til etablering af kystnære primitive overnatningspladser i Sejlflod Kommune. Til materialeudgifter til 6 sheltere: kr., samt til "primibænke" og bålpladser: 1 - I alt op til 10 ex. moms. Etableringen er en del af den særlige indsats for kystfriluftsliv i Limfjordsregionen. Det er en betingelse for tilskuddet, at pladserne registreres på det GIS-kort, som er udviklet til formålet. Sundsøre Arena kr. Den selvejende institution Thorum Gl. Købmandsgaard Tilskud til Sundsøre Arena. Til materialer til 2 sheltere, 1 pr. stk., op til Til 50% af udgifterne til udendørs grill, op til og til 50% af materialeudgifterne til indretning af hus til natur- og kulturformidling, op til 1 - I alt op til kr. Frivillige deltager i etableringen. Det er en betingelse for bevillingen, at der fremsendes dokumentation for, at faciliteterne er tilmeldt ordningen "Overnatning i det fri". Kultur- og natur-projekt Hjarbæk Fjord kr. Initiativgruppen af 2006 omkring Hjarbæk Fjord Tilskud til faciliteter til primitiv overnatning ved Hjarbæk Fjord. Til materialer til 5 shelterpladser med 2 sheltere på hver: kr. samt til skilte og informationsmaterialer: - I alt op til kr. Det er en betingelse, at faciliteterne registreres elektronisk som en del af den overordnede indsats for kystfriluftslivet i Limfjorden. Kontakt evt. kommunen eller Friluftsrådet for yderligere information. Ansøger bør være opmærksom på et formidlingsprojekt ved Lovns Bredning, som indeholder primitiv overnatning og som er forankret i Møldrup Kommune. TusindbenRuten - en 1000 m børnerute 3 Søllerød Kommune, Vej- og Parkområdet Tilskud til natur- og landskabsformidlingsrute for børn i Søllerød. Til 50% af udgifterne til naturposter, plakater, foldere og platform/bro, op til 3 ex. moms. Riderute Lolland kr. Landdistriktnetværk Lolland - Riderute Lolland Tilskud til formidling og overnatningsfaciliteter i forbindelse med etablering af riderute i skovene ved Engestofte Gods. Til infomaterialer, kompendier, kortmaterialer, pjecer og skilte: kr., samt til 3 sheltere, bålplads, multtoilet m.v.: kr. - I alt op til kr. ex. moms. Jels Voldsted - traktørsted og naturcenter kr. Troldkærskolen Tilskud til naturformidlingsprojekt ved Jels. Til materialer til naturformidling: (udgifter til egenproduktion støttes ikke). Til 50% af udgifterne til undervisningsmaterialer, plantebeskrivelse og brochurer: kr. Til 50% af materialerne til etablering af bålplads og badebro: kr. Til 50% af udgifterne til robåde, fiskestænger og garn: Op til Til 50% af udgifterne til lavvoer og bålhytte: Op til Til 3 sheltere: 4 I alt op til kr. ex. moms. Produktionsskolens elever står for etableringen. Danmarks Dragedag kr. Sct. Georgs Gilderne i Danmark Tilskud til afholdelse af dragedag til markering af spejderbevægelsens 100 år. Til 50% af udgifterne til materialer til drager, plakat og flyveblad, stofmærker og certifikater, op til kr. Fiskegruppen "Havtasken" Amager Hospital, Distriktspsykiatrisk Center Tilskud til fiskegrej til patienter på distriktpsykiatrisk center. Transport m.m. dækkes ikke af disse tips- og lottomidler. Lejr- og bålplads kr. KFUM-Spejderne, Føvling Tilskud til køb af spejdergrund og opførelse af bålhytte. Til 10% af udgifterne til grunden, op til kr. og til 50% af udgifterne til materialer til bålhytten, op til kr. - I alt op til kr. Frivillige opfører bålhytten. I naturen året rundt - sov i sheltere FDF, Gredstedbro Tilskud til sheltere til FDF-grund i Gredstedbro. til materialer til 2 sheltere. Shelterne skal tilmeldes så andre også kan bruge dem. Sheltere til rollespil og overnatning Skovby Mosegård Tilskud til 2 sheltere ved fritidscenter. 1 til materialer pr. shelter I alt op til Shelterne skal tilmeldes Skydetagsobservatorium kr. Midtjysk Astronomiforening Tilskud til skydetagsobservatorium ved astronomiforening. Til 50% af udgiften til materialer, op til kr. Natur til udsatte børn kr. Red Barnet Tilskud til feltudstyr til projekt, der medvirker til integration samt social og psykologisk styrkelse af udsatte børn. Til 50% af materialeudgifterne, op til kr. ex. moms. Hot Summer of Urban Farming Foreningen Publik Tilskud til projekt som vil gøre opmærksom på/inspirere til natur på Nørrebro i København. Til plakater, jord og planter og mobilt køkken, Naturformidling og friluftsaktiviteter kr. Team A Og S Tilskud til naturformidlingsmateriale. Til 50% af materialeudgifterne jvf. indsendte budget - op til kr. 16

19 FRILUFTS- OG NATURFORMIDLINGSPROJEKTER Kyst, fjord og havformidling Nordals Naturskole Tilskud til jolle med tilbehør til naturskole. ud fra et budget på 7 Projekt udendørs samlingsfacilitet kr. KFUM-Spejderne, Aalestrup Tilskud til specielt telt til spejderes udendørsliv. Til 50% af udgiften til sidestykker, mastesejl og diverse - op til kr. Udeværksted og materialer til opdagelsesture kr. Børnehaven Lindehuset Tilskud til waders til børnehavebørns ture ved vandet: kr. Materialer til aktiviteter på institutioners arealer støttes ikke længere af disse tips- og lottomidler. Grejbank på Vestereng Katrinebjergskolen, 5.b. Tilskud til grejpulje på Vestereng. Til etablering, udstyr og udarbejdelse af undervisningsudstyr til en fælles grejpulje til naturformidling for 4 skoler: GPS'er støttes ikke. Vær opmærksom på, at ordet "grejbank" normalt anvendes af Grejbanknetværket, se evt. Med de små ud i det blå Troldehavens Vuggestue Tilskud til Christianiacykler til vuggestue. Til 50% af udgiften til 2 cykler, op til Vildmarkens Shelterpark kr. Vildmarksskolen Tilskud til shelterplads i Vipperød. Til materialer til opførelse af 4 sheltere - 1 pr. shelter - op til kr. samt til 50% af udgiften til multtoilettet - op til kr. - I alt op til kr. Shelterne opføres i Udeskoler kr. Syvstjerneskolen Tilskud til iværksættelse af et udeskoleprogram for to klasser, samt udbredelse af udeskole til resten af skolen. Til trækvogn, fiskegrej m.m. ifølge indsendte liste: Til 50% af materialeudgifterne, op til kr. ex. moms. Overnatning i det fri Skæve Borgerforening Tilskud til overnatningsfaciliteter. Til materialer til 2 sheltere, 1 pr. stk., op til Det er en betingelse for tilskuddet, at området er offentligt tilgængeligt. Brug træet kr. Det Danske Spejderkorps, Klintekongens Gruppe Tilskud til materialer til at bearbejde træ med til spejdergruppe. Til 50% af udgiften til hugge- og snittekasse - op til kr. Sheltere 4 DølleFjældeMusse Naturpark Tilskud til etablering af 3 sheltere i naturpark. Til materialer til 3 sheltere, op til 1 pr. stk. - I alt op til 4 Det er en forudsætning for tilskuddet, at der er offentlig adgang til området. Udeskole på Fjaltring Friskole kr. Fjaltring Friskole Tilskud til oprettelse af udeskole på 3 baser for hele skolen: Ved Vesterhavet, på skolens grønne område og en mobil base. Til mobil halmballevogn: kr. og til materialer: kr. ud fra det fremsendte budget - I alt op til kr. Halvtag og rygsække støttes ikke. Skolens forældre deltager i etableringen. Nærliggende friskoler samt besøgende lejrskoler kan bruge baserne og låne diverse udstyr. Etablering af sheltere og renovering af trappe kr. Brandbjerg Højskole Tilskud til sheltere og trappe ved højskole. til materialer til 2 sheltere og 50% af udgifterne til materialer til trappe, op til kr. - I alt op til kr. Skolens elever deltager i bygning af sheltere og trappe. Trappen fører ned til skoven. Shelterne tilmeldes Blåhuk - Økobase 1 Blåvandshuk Skole Tilskud til udstyr i forbindelse med udeskoleprojekt for 6. klasser. Tilskud til diverse materialer: 1 Der gives ikke tilskud til køb af digital kamera. Stiprojekt Fladså Rideklub Tilskud til retablering af ride- og vandrespor. Til 50% af udgifterne til materialer og leje af maskiner til retableringen, op til Arbejdet udføres af frivillige. Økobase i Bygholm Skov og Sø Naturcenter Skovgård Tilskud til økobase i bynær skov ved Horsens. Til 50% af udgifterne til materialer, op til ex. moms. "Landkrabben" kr. Tårs Lystbåde og Fiskerihavn Tilskud til naturvejledning i Tårs havn. Til 50% af udgifterne til materialer, op til kr. Bålhytte og sheltere 4 Efterskolen Solgården Tilskud til efterskoles friluftsliv kr. til materialer til 2 sheltere samt 50% af udgifterne til materialer til bålhytte, brændeskur og båludstyr, op til kr. - I alt op til 4 Shelterne skal tilmeldes og skolens elever skal deltage i opførelsen. Småtrolde på tur kr. Støtteforeningen "Troldemosens Venner" Tilskud til naturvejledning i småbørnsinstitution. Til 50% af udgifterne til trækvogne og udstyr til at undersøge naturen med, op til kr. ex. moms. Bedre udeaktiviteter til flere kr. Det Danske Spejderkorps, Kertemindegruppe Tilskud til indretning af spejderplads. 1 til materialer til shelter og 50% af udgifterne til rafter, borde/bænke og bålplads, op til kr. - I alt op til kr. Shelteret skal tilmeldes og spejderne deltager i etableringen. Frirum med højt til loftet - udendørs aktiviteter Astrup Ungdomshus Tilskud til udendørsaktiviteter i Astrup Ungdomshus. Til grill, bålsted, madlavningsudstyr og bålgrej, Digitalkamera støttes ikke. "Det er så naturligt at kunne forstå hinanden" kr. Børneinstitutionen Skattekisten Tilskud til børneinstitutions naturudflugter. Til 50% af udgifterne til skovvogn og udstyr til at undersøge ting i naturen med, op til kr. Grej til Mariagerfjord Naturskole samt multtoilet kr. Mariagerfjord Naturskole - Arden kommune Tilskud til etablering af Mariager Naturskole. Til 50% af udgifterne til naturformidingsudstyr, bøger og andre ting - i følge det indsendte budget - op til kr. Båloverdækning FDF, Højer Tilskud til båloverdækning på FDF-grund. Til 50% af udgifterne til materialer, op til Bålhytte 1 FDF, Kettinge Tilskud til bålhytte, som skal opføres på FDF-grund. Til 50% af udgifterne til materialer, op til 1 FDF'erne opfører selv hytten. Miljø & Natur Ellebjerg Skole, Børnehaveklasse 0x Tilskud til udstyr til skolens naturklasse. til udstyr til naturundersøgelser og bålaktiviteter. Transport, digitalkamera og udflugter støttes ikke. 17

20 FRILUFTS- OG NATURFORMIDLINGSPROJEKTER Bålplads til lejrskoler 1 Mandø Centret Tilskud til bålhytte på Mandø-centret. Til 50% af materialeudgifterne, op til 1 ex. moms. Frivillige deltager i etableringen. Kajakfællesskab på Christianshavn Trangraven Bådklub Tilskud til lejerforeningens roklubs tilbud til medlemmerne om havkajakroning i Christianshavns kanaler. Til 50% af udgifterne til 2 havkajakker inkl. udstyr, op til Børnekajakker støttes ikke. Projekt vandrestier omkring Henne kr. Henne Sogneforening Tilskud til projekt med vandrestier ved landsby kr. til orienteringstavler, markeringspinde og bænke. Foreningens medlemmer deltager i arbejdet. Selve anlægget af stierne støtter disse tips- og lottomidler ikke. Fisketure Perron 4 Tilskud til væresteds friluftsaktiviteter. til fiskegrej og campingudstyr. Vi bor ved fjorden - lad os bruge den 1 Ungdomsstøtteboligerne Birkevænget, Familieafdelingen Tilskud til havkajakker til unge i Frederikssund. Til 50% af udgifterne til 3 havkajakker, op til pr. kajak - I alt op til 1 Naturen skal opleves i alle aldre 4 Vedsted Skovhus Tilskud til naturskole til udstyr til undersøgelse af naturen. Til 50% af udgifterne til aktiviteter, bålgrej og grønt sløjd - op til 4 Naturoplysningsudstyr Det Danske Spejderkorps, De Blå Haslevspejdere Tilskud til udstyr til at undersøge naturen med for spejdere. Til 50% af udgifterne, op til Udeliv i 4H kr. Næstved 4H Tilskud til udeliv i 4H. Til 50% af udgifterne til udekøkken, lavvo, højbede og naturhåndbøger, op til kr. Legeredskaber og spil støttes ikke af disse tips- og lottomidler. Bålhytte FDF, Ellidshøj Tilskud til bålhytte på FDF-grund. Til 50% af udgifterne til materialer, op til Frivillige opfører hytten. Bomanlæg og sømærkning kr. Foreningen Hejsager Strand Tilskud til etablering af sømærkning til sikkerhed for badende og dykkere ved Hejsager Strand. Til 50% af materialeudgifterne til flag, liner, forankringssten m.v., op til kr. Det er en forudsætning for tilskuddet, at der indhentes tilladelse til etablering fra relevante myndigheder. Etableringen er en del af den særlige indsats for kystfriluftsliv i Haderslev Kommune. Friluftsliv i udviklingshæmmede børn Mølleskolen Tilskud til friluftsliv for udviklingshæmmede børn. Til 50% af udgifterne til friluftsgrej jvf. ansøgning, op til ex. moms. Kompas i klassesæt kr. Dalby Skole Tilskud til udstyr til skoles udeundervisning.til udgifter til kompasser, op til kr. ex. moms. Naturklasse, "Natur på 1. klasse" kr. Langebækskolen, Stensved afd., Indskolingen Tilskud til naturklasse.til 50% af udgifterne til undersøgelsesudstyr m.v., op til kr. ex. moms. Udstyret skal bruges til at etablere 2 naturklasser som pilotprojekt for indskolingen. Sheltere KFUM-Spejderne, Blistrup Gruppe Tilskud til etablering af 2 sheltere. Til materialer til 2 sheltere, 1 pr. stk. - i alt op til Shelterne kan bruges af alle og etableres af spejderne. Ny klubbåd kr. Fiskeklubben Fiskebenet Tilskud til klubbåd i fiskeklub. Til 50% af den samlede pris på fiskejolle med motor, op til kr. Det er en betingelse for tilskuddet, at båden også anvendes til regelmæssige medlemshvervende aktiviteter. Porjekt "Frisk luft i skoven" kr. SFO Frihjørnet, Nordskovskolen Tilskud til lavvoer til SFO på skole i Haslev. Til 50% af udgifterne til 2 lavvoer, op til kr. Lavvoerne er gratis at låne for andre klubber i Ny Faxe Kommune. Skolestuen "Vejrlig" kr. Helgenæs Naturefterskole Tilskud til flytbar skolestue. Til 50% af udgifterne til lavvo, ovn m. rør, borde/bænkesæt, foldere og kortmateriale, op til kr. jvf. indsendte budget. Planering og klargøring af plads støttes ikke. Det er en forudsætning for tilskuddet, at prisen for overnatning i lav-voen er den samme, som for et shelter. Etablering af liniefaget Friluftsliv Rudehøj Efterskole Tilskud til efterskoles friluftsliv. Til 5 havkajakker, op til pr. kajak, i alt op til Etablering af faglokale for liniefaget Friluftsliv kr. Rudehøj Efterskole Tilskud til tipi og friluftsudstyr, der skal bruges året rundt i liniefaget Friluftsliv. Til 50% af materialeudgifterne til tipi, op til 1 og til 50% af materialeudgifterne til friluftsudstyr i følge ansøgning, op til - I alt op til kr. Udendørsværksted kr. Vadum Skole Tilskud til skolens/fritidsordningens friluftsliv. Op til kr. ex. moms til materialeudgifterne til udeværksted med udstyr og højbede. Christianiabikes Børnehuset Glentebo Tilskud til Christianiacykler til børnehus, så børnene lettere kan komme ud i naturen. Til 50% af udgifterne til 2 cykler, max. op til til hver. I alt op til Overnatning i det fri kr. Steen Olsen Tilskud til shelter og bålplads på primitiv lejrplads. Op til kr. til materialer til shelter og bålplads. Udvidelse af små børns horisont Grenaa Kommune, Dagplejen, Børne- og Kulturafd. Tilskud til Christianiacykel til dagpleje, så børnene kan komme ud i naturen. Til 50% af udgifterne til Christianiacykel, op til Grillhytte Grundejerforeningen Kirstens Bakke Tilskud til grundejerforenings grillområde. Til 50% af materialeudgifterne til grillhytte, op til og til planter: - I alt op til Beboerne opsætter selv grillhytten og planter planterne. Disse tips- og lottomidler støtter ikke idrætsredskaber. Natur, bålplads Børnehaven Æblegården Tilskud til grill- og undersøgelsesudstyr til børnehave. til diverse båludstyr, samt naturundersøgelsesudstyr, så børnene kan udforske den omkringliggende natur. Ungjægere på strandjagt Ulvsund Strandjagt Forening Tilskud til skydepramme og lokkegrej til strandjagtforening, så yngre jægere kan blive oplært i den fri strandjagt. Til 50% af udgifterne til 4 stk. jagtpramme og lokkegrej, op til 18

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Friluftsrådet THE DANISH OUTDOOR COUNCIL. Årsberetning 2005 Tips- og lottotilskud til friluftslivet

Friluftsrådet THE DANISH OUTDOOR COUNCIL. Årsberetning 2005 Tips- og lottotilskud til friluftslivet Friluftsrådet THE DANISH OUTDOOR COUNCIL Årsberetning 2005 Tips- og lottotilskud til friluftslivet Søg tilskud til friluftsliv "Tips- og lottomidler til friluftslivet" støtter projekter, som forbedrer

Læs mere

Dansk Sejlunion 21.11.2015 v/kristian Blicher Jepsen Konsulent i Friluftsrådet

Dansk Sejlunion 21.11.2015 v/kristian Blicher Jepsen Konsulent i Friluftsrådet Dansk Sejlunion 21.11.2015 v/kristian Blicher Jepsen Konsulent i Friluftsrådet Friluftsrådet Tilskudsmuligheder Friluftsrådet kort fortalt Vision Friluftsliv for alle i en rig natur, og på et bæredygtigt

Læs mere

Årsberetning 2007. Tips- og lottotilskud til friluftslivet

Årsberetning 2007. Tips- og lottotilskud til friluftslivet Årsberetning 2007 Tips- og lottotilskud til friluftslivet Indhold Indhold Til glæde for alle 1 Om uddelingen 2007 2 Søg tilskud til friluftsliv 2 Frilufts- og Naturformidlingsprojekter 3 Kursusvirksomhed

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2009

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2009 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2009 Indhold 3 Tips- & Lottomidler til Friluftslivet 4 Søg tilskud til friluftsliv 5 Frilufts- og naturformidlingsprojekter 35 Grønne områder og parker 44 Faste anlæg

Læs mere

FRILUFTSRÅDETS BERETNING FOR 2008

FRILUFTSRÅDETS BERETNING FOR 2008 Magna faccum auguerilisit in henibh eui tismodo lestrud tie FRILUFTSRÅDETS BERETNING FOR 2008 Tips- og lottotilskud til friluftslivet Indhold Formandens beretning 1 Om uddelingen 2008 2 Søg tilskud til

Læs mere

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed KPN vintermøde 8. marts 2012 For alle midt imellem barndom og alderdom gælder, at naturkontakt har positiv betydning for humøret, for følelsen af overskud, velvære

Læs mere

Friluftsrådet THE DANISH OUTDOOR COUNCIL. Årsberetning 2004. Tips- og lottotilskud til friluftslivet

Friluftsrådet THE DANISH OUTDOOR COUNCIL. Årsberetning 2004. Tips- og lottotilskud til friluftslivet Friluftsrådet THE DANISH OUTDOOR COUNCIL Årsberetning 2004 Tips- og lottotilskud til friluftslivet Indhold Forsidefoto: Fra fotoudstillingen Mennesket og naturen Fotograf: Kirsten Dyrberg Vi gør en forskel...........................

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2011

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2011 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2011 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2011 1 Indhold 3 Tips- & Lottomidler til Friluftslivet 4 Friluftsrådets uddeling af tipsmidler i 2011 6 Lokaleprojekter

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2010

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2010 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2010 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2010 1 Indhold 3 Tips- & Lottomidler til Friluftslivet 4 Søg tilskud til friluftsliv 5 Frilufts- og naturformidlingsprojekter

Læs mere

Friluftsrådet. Friluftsrådet. Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv Oktober 2012

Friluftsrådet. Friluftsrådet. Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv Oktober 2012 Friluftsrådet Friluftsrådet af en paraplyorganisation Præsentation af enpræsentation paraplyorganisation Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv Oktober 2012 Friluftsrådets formål Friluftsrådets formål

Læs mere

Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016

Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016 Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016 Vejledning og ansøgningsskema Har du en god idé? I 2016 er det igen muligt af få tilskud til naturpleje, naturgenopretning og friluftsprojekter i Hedensted Kommune.

Læs mere

riluftsliv i vejle kommune

riluftsliv i vejle kommune riluftsliv i vejle kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Trekantområdet...3 Vision for friluftsliv i Vejle Kommune...5 Forslag til fremme af friluftslivet i Vejle Kommune..6 Friluftsliv

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 98,937 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,946 heraf

Læs mere

Destination Djursland Destination Djursland er etableret for at medvirke aktivt til at fremme og udvikle turis-

Destination Djursland Destination Djursland er etableret for at medvirke aktivt til at fremme og udvikle turis- Partnerskabsaftale mellem Danmarks Jægerforbund, Destination Djursland, DGI Karpenhøj, Friluftsrådet, Skov- og Naturstyrelsen Kronylland, Naturhistorisk Museum, og Syddjurs Kommune om fælles, koordinerende

Læs mere

Analyse af handicappedes anvendelse af naturen

Analyse af handicappedes anvendelse af naturen Analyse af handicappedes anvendelse af naturen Støttet med tilskud fra Tips- og Lottomidler til friluftslivet. Indhold 1 Indledning... 1 2 Sammenfatning... 2 2.1 Adgang til naturområder... 2 2.2 Information

Læs mere

Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv

Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv Disposition Friluftsliv i nuværende kommuneplaner Friluftsstrategier - hvad er det og hvordan arbejder kommunerne med dem? Hvorfor lave en friluftsstrategi?

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by

Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by 1 Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by 1. Projekt titel Grønne Hjerte 2. Ansøger Baptistspejderne i Holbæk og Regstrup v/jimmy Singerholm Olsen Adresse: Hovedgaden 24, 4440 Mørkøv. Mail: jimmysingerholm@gmail.com

Læs mere

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage)

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) København Frederiksberg København Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Nøgletal: Bilag 4 025 020 015 014 013 1. Arbejdsprøvning på revalideringsinstitution AKL

Læs mere

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København 273489 502362 147 Frederiksberg 147 Frederiksberg 49907

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

I Friluftsrådets vurdering af projektet sammenholder vi om aktiviteterne hjælper med at opfylde projektets delmål og formål.

I Friluftsrådets vurdering af projektet sammenholder vi om aktiviteterne hjælper med at opfylde projektets delmål og formål. Vejledning Alle punkter i ansøgningsskemaet skal beskrives. I Friluftsrådets vurdering af projektet sammenholder vi om aktiviteterne hjælper med at opfylde projektets delmål og formål. Se endvidere nedenstående

Læs mere

Nordrup Kirkeskov. Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune

Nordrup Kirkeskov. Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune 1 Nordrup Kirkeskov Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune Projektbeskrivelse som grundlag for Ansøgning til Landsbyforum Ringsted & Friluftsrådet Version 1.0 Udarbedjet

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 21954 Navn naturvejleder: Kasper Kollerup Nielsen / Carsten Enemark Navn arbejdsgiver: Fjordcentret Arbejdssted: Voer Færgested og hele Norddjurs

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Velkommen til. Miniseminar om Kløverstier. Tirsdag den 20.09.11. Friluftsrådet

Velkommen til. Miniseminar om Kløverstier. Tirsdag den 20.09.11. Friluftsrådet Velkommen til Miniseminar om Kløverstier Tirsdag den 20.09.11 Friluftsrådet 1 Kløverstierne skal skabe gode muligheder for at lokale borgere og turister let kan forene motion, frisk luft og oplevelser.

Læs mere

Danske Naturparker. - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet

Danske Naturparker. - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet Danske Naturparker - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet Syv pilotprojekter fra 2009-2012 Naturpark Vesterhavet Naturpark Åmosen Naturpark Randers Fjord Naturpark Præstø Fjord Naturpark

Læs mere

Inviter borgerne på NATURENS DAG

Inviter borgerne på NATURENS DAG Inviter borgerne på NATURENS DAG Skab glæde, livskvalitet og oplevelser på Naturens Dag den 10. september 2017 Naturens Dag er den årlige mærkedag for naturoplevelser over hele landet Naturens Dag for

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af aktivitetshus ved Båring Strand

Ansøgning om tilladelse til etablering af aktivitetshus ved Båring Strand Middelfart Kommune Båring d. 2/4-2013 Att.: Jacob Kloch Østergade 21 5580 Nr. Åby Ansøgning om tilladelse til etablering af aktivitetshus ved Båring Strand På vegne af foreningen Båring Vig Kystaktiviteter

Læs mere

Landdisktrikternes aktionsgrupper

Landdisktrikternes aktionsgrupper Landdisktrikternes aktionsgrupper Hvad er LAG. Lokalt politisk og borgerligt forankret forening understøttet af EU midler, som vil drive udviklingen af landdistrikterne/fiskeriområder i bredt samspil med

Læs mere

riluftsliv i viborg kommune

riluftsliv i viborg kommune riluftsliv i viborg kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Limfjord Syd...3 Vision for friluftsliv i Viborg Kommune...4 Forslag til fremme af friluftslivet i Viborg...6 Friluftsliv i Region

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Helhedsorienteret friluftsplanlægning. Når naturbeskyttelse og oplevelser går hånd i hånd

Helhedsorienteret friluftsplanlægning. Når naturbeskyttelse og oplevelser går hånd i hånd Helhedsorienteret friluftsplanlægning Når naturbeskyttelse og oplevelser går hånd i hånd Disposition 1. Friluftsplanlægning: - Hvorfor og hvordan? - Aktiviteter, faciliteter og formidling - Synergieffekter

Læs mere

Agenda 21 Grøn Nørrebro

Agenda 21 Grøn Nørrebro Agenda 21 Grøn Nørrebro 30. januar 2009 Afrapportering af projekt - Renovering af Orangeri i De Gamles By Orangeriet i De Gamles By har i lang tid trængt til en renovering, for at tilpasse beboernes/brugernes

Læs mere

Næstved Kommune. Teknik og miljøforvaltningen. Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven.

Næstved Kommune. Teknik og miljøforvaltningen. Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven. Næstved Kommune Teknik og miljøforvaltningen Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven. Pjojekt omfatter etablering af bålhus med integreret shelters, hæk mod Møllegårdsvej,

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Danske Naturparker. - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet

Danske Naturparker. - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet Danske Naturparker - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet Friluftsrådet - paraply for friluftslivet Friluftsrådet er en selvstændig, ikke-statslig paraplyorganisation, der samler over 90

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Oddesund - oplevelser

Oddesund - oplevelser Oddesund - oplevelser Udgangspunkt for natur, kultur og fritid Hvad er særligt ved Oddesund? Uudnyttede potentialer - Et sted fuld af fortællinger og oplevelser - Natur-, kultur- og fritidsoplevelser i

Læs mere

Hovedvandopland Sekretariatsmedlemmer 1.1 Nordlige Kattegat- Skagerrak 1.2 Limfjorden 1.3 Mariager Fjord

Hovedvandopland Sekretariatsmedlemmer 1.1 Nordlige Kattegat- Skagerrak 1.2 Limfjorden 1.3 Mariager Fjord Hovedvandopland Sekretariatsmedlemmer 1.1 Nordlige Kattegat- Skagerrak Agri Nord Dansk Kano og Kajakforbund Dansk Land- og Strandjagt Dansk Naturfredningsforening Dansk Vandløb Familielandbruget Midt Jylland

Læs mere

Natur, sundhed & livskvalitet

Natur, sundhed & livskvalitet Natur, sundhed & livskvalitet Hvordan naturvejledning og natur kan fremme sundhed og livskvalitet Samarbejdet mellem SNS og Vordingborg Kommunes Sundhedscenter i Stege Styrker og muligheder Skovrider,

Læs mere

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen)

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen) Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til LUP-puljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer (udfyldes af Vordingborg

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Marts 2017 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

riluftsliv i kolding kommune

riluftsliv i kolding kommune riluftsliv i kolding kommune Indhold Indledning...3 Friluftsrådets Kreds Trekantområdet...4 Vision for Kolding Kommune...6 Forslag til fremme af friluftslivet i Kolding Kommune...7 Friluftsliv i Region

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET

FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET Årsregnskab Beretning Projektoversigt Kapitalforklaring pr. 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning... 4 Projekter...

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S Telefon 72 21 88 00 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder I medfør af

Læs mere

Tips- og Lottomidler

Tips- og Lottomidler Uddeling i 201 201 Uddeling i 201 Indhold Friluftsrådets uddeling af tips- og lottomidler i 201 Anlæg og faciliteter 2 Formidlingscentre, naturskoler og overnatningshytter 2 Grej og udstyr Kulturmiljø

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Udlodningsmidler. til Friluftsliv. forskning. Udlodningsmidler. til Friluftsliv 2014

Udlodningsmidler. til Friluftsliv. forskning. Udlodningsmidler. til Friluftsliv 2014 201 Indhold til friluftsliv Friluftsrådets uddeling af udlodningsmidler i 201 Anlæg og faciliteter 2 Formidlingscentre og naturskoler 29 Grej og udstyr 9 Kulturmiljø 1 Kurser og temamøder Publikationer

Læs mere

Aktivitetsområde i Mogenstrup

Aktivitetsområde i Mogenstrup Aktivitetsområde i Mogenstrup Projektbeskrivelse m/budget og finansieringsplan Projektansvarlige: Øster Sogns Beboerforening, Vuggestuen Søstjernen, Børnehaven Blæksprutten, Hjelm Hede Friskole. Oplysninger

Læs mere

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Topskatten betales af de personer i Danmark med de højeste indkomster, og de bor i høj grad i kommunerne i Nordsjælland og omkring København. Hvis man vælger

Læs mere

Tildelinger i puljen til mindre projekter august 2015

Tildelinger i puljen til mindre projekter august 2015 Tildelinger i puljen til mindre projekter august 2015 Region Hovedstaden Multibane i Hvidovre Hvidovre IF modtager i samarbejde med Risbjergskolen 100.000 kr. til en multibane. Multibane i Aakirkeby Aakirkeby

Læs mere

se mere om aktiviteterne på www.naturnet.dk

se mere om aktiviteterne på www.naturnet.dk Naturaktiviteter som gør dine børn både gladere, klogere og kommer i god kondition I denne folder omtales tid og sted for offentlige arrangementer for børnefamilier i Nordsjælland. Arrangørerne er lokale

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen En sikker vej til gode naturoplevelser hvad du kan og må i naturen Gode råd om færdsel Naturen skal opleves! Og det er der heldigvis rigtig gode muligheder for i Danmark. Både fordi vi har en masse spændende

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Udkast til TMU Anlægsoversigt 2014. Anlægsaktivitet Overslags- Projektbeløb

Udkast til TMU Anlægsoversigt 2014. Anlægsaktivitet Overslags- Projektbeløb 1. Veje og pladser 1.42 Udskiftning af busskure 375 LL Ved flere stoppesteder trænger busskuret til at blive skiftet ud og i nogle tilfælde vil et skifte fra et træskur til et glasskur være pænest. I bymæssige

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Lokale Grønne Partnerskaber

Lokale Grønne Partnerskaber Projektets titel: Rekreativt friluftsområde i Bøvlingbjerg Hvem er ansøger = den økonomisk ansvarlige part i projektet Organisation: Adresse: Tlf: Evt. webadresse: Bøvling Fri- og Idrætsefterskole, Høvsørevej

Læs mere

Projekt Nye Veje Del 2: Liv på og ved Nissum Fjord 1.

Projekt Nye Veje Del 2: Liv på og ved Nissum Fjord 1. Projekt Nye Veje Del 2: Liv på og ved Nissum Fjord 1. Afsluttende Rapport. 01.06.2009-23.12.2011. Projektet er gennemført af Nissum Fjord Netværket, i partnerskab med Holstebro og Lemvig Kommuner. Styregruppen

Læs mere

Kommissorium for samarbejde omkring Odense Fjord

Kommissorium for samarbejde omkring Odense Fjord Kommissorium for samarbejde omkring Odense Fjord Projektets navn Evt. projektnr. Del af projektprogram Baggrund Odense Fjord-samarbejdet Odense Fjord med Kertinge Nor rummer store naturværdier, hvoraf

Læs mere

Velkommen til Jungshoved

Velkommen til Jungshoved Velkommen til Jungshoved Her finder I Jungshoved Naturprojekt på Jungshoved Naturprojekt på Jungshoved, Bøndernes Egehoved og Sydgårdens arealer Et sammenhængende naturområde med tre unikke naturtyper:

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Juli 2016 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet AN AL YS E N O T AT 02. november 2011 Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet i 2012 rne sparer fortsat på folkeskolen i 2012 Danmarks Lærerforening har i perioden 29. september

Læs mere

Plads for aktive borgere i Alken - et grønt partnerskab inden for bygrænsen

Plads for aktive borgere i Alken - et grønt partnerskab inden for bygrænsen Plads for aktive borgere i Alken - et grønt partnerskab inden for bygrænsen Indledning: Alken- borgerne har gennem mange år haft tradition for at skabe rammer og rum gennem fællesskaber. Med denne projektbeskrivelse

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

Konkrete handlingsforslag i forhold til natur- og friluftsstrategiens 6 temaer

Konkrete handlingsforslag i forhold til natur- og friluftsstrategiens 6 temaer Konkrete handlingsforslag i forhold til natur- og friluftsstrategiens 6 temaer Kommunalbestyrelsen vedtog i oktober 2012 Natur- og friluftsstrategi for Norddjurs Kommune. I forlængelse af natur- og friluftsstrategien

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17.

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17. Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 28. oktober 2005 Kontor: 2.ø.kt. J.nr. 2005-2416-143 Sagsbeh.: MIJ/LNC Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til

Læs mere

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren Bilag til pjece om Ny Løn Fandt du vej til Ny Løn? Statistisk materiale som bilag til pjece. Allerede i februar måned udsendte sektoren et særnummer af vores

Læs mere

Oversigt over kommende projekter i Naturpark Vesterhavet januar 2014

Oversigt over kommende projekter i Naturpark Vesterhavet januar 2014 Oversigt over kommende projekter i Naturpark Vesterhavet januar 2014 Aktivitet Beskrivelse Ansvarlig Prioritet (høj 1- lav 3) Frist Budget Turisme Blå Flag information om og markedsføring af rene strande

Læs mere

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017 1 Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats 3. Kvartal 2017 Om integrationsindikatoren AXCELFUTURES INTEGRATIONSPROJEKT HVEM ER MÅLGRUPPEN 19.000 nytilkomne flygtninge

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003 Statistik for social- og sundhedsassistentuddannelsen 1993-2004 Følgende oversigt viser ansøgere, dimensionering og optag baseret på social- og sundhedsassistentuddannelsen i perioden 1993-2004. Tallene

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Velkommen til. Kløverstiseminar. Friluftsrådet, København, den 24. maj 2012

Velkommen til. Kløverstiseminar. Friluftsrådet, København, den 24. maj 2012 Velkommen til Kløverstiseminar 2012 Friluftsrådet, København, den 24. maj 2012 Velkommen til Kløverstier et projekt der forener oplevelse med motion v. projektleder Johanne Leth Nielsen, Friluftsrådet

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Natur skaber synergi! V./ Jesper Gersholm Formand for Teknisk Udvalg, Næstved Kommune

Natur skaber synergi! V./ Jesper Gersholm Formand for Teknisk Udvalg, Næstved Kommune Natur skaber synergi! V./ Jesper Gersholm Formand for Teknisk Udvalg, Næstved Kommune Disposition Kommunernes nye rolle Skovrejsning - synergi med sundhed Friluftsguiden - et nyt redskab! Spørgsmål Kommunernes

Læs mere

Oversigt over kommunehandling på PCB

Oversigt over kommunehandling på PCB Oversigt over kommunehandling på PCB Kommuner der har foretaget systematiske målinger af indeklimaet Stevns Vesthimmerland Kommuner der har foretaget systematisk screening uden målinger Lejre Rudersdal

Læs mere

4. NYTTIGE ADRESSER. Nyttige adresser

4. NYTTIGE ADRESSER. Nyttige adresser 4. NYTTIGE ADRESSER Børn og sundhed www.altomkost.dk www.boernemad og bevaegelse.dk www.doktorskrump.dk www.dgi.dk www.eventyrvaerkstedet.dk www.folkesundhed.dk www.folkesundhed.kk.dk www.frugtkvarteret.dk

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Tema 1: Resultater, side 1

Tema 1: Resultater, side 1 Tema 1: Resultater, side 1 Gennemsnitlige afgangskarakterer Udvikling i gennemsnitlige afgangskarakterer 2013/2014 - Andel med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik Udvikling i andel med karakteren

Læs mere

Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter. - ansøgningsfrist den 25. april 2014

Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter. - ansøgningsfrist den 25. april 2014 Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter - ansøgningsfrist den 25. april 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til private naturprojekter i Middelfart Kommune 2014 Søg tilskud til et

Læs mere