Prisbog. Gebyr. Djurslands Bank A/S Torvet Grenaa CVR.nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prisbog. Gebyr. Djurslands Bank A/S Torvet 5 8500 Grenaa CVR.nr. 40713816"

Transkript

1 Prisbog Gebyr Djurslands Bank A/S Torvet Grenaa CVR.nr

2 Indhold 1. Lån og kredit Noter Lån og Kredit Realkredit Noter Realkredit Indlån og koncepter Noter Indlån og koncepter Finans Depot Kurtage m.v Mix-pulje Investeringsrådgivning Diverse Noter Finans Udland Noter Udland Service Noter Service Betalingsformidling Betalinger og overførsler Kundekort Checks Returnering/afvisning/tilbagekaldelse Noter Betalingsformidling NetBank Noter NetBank Ekspeditioner for ikke-kunder Betingelser og fordele juli 2015 Side 2

3 1. Lån og kredit 1 Kreditter Oprettelse og forlængelse af dokument til kreditter under kr. Oprettelse og forlængelse af dokument til kreditter over kr. 900 kr. Gratis Gratis kr kr kr. Forhøjelse og øvrige ændringer af dokument til kreditter kr kr kr. Oprettelse og ændring af dokument til Ejendoms- og Andelsboligkredit kr kr kr. Stiftelsesprovision ved oprettelse af kreditter over kr. og forhøjelse af kreditter (uanset størrelse) Stiftelsesprovision ved oprettelse og forhøjelse af Ejendomskredit kr. Stiftelsesprovision ved oprettelse og forhøjelse af Andelsboligkredit kr kr. Oprettelse og ændring af bevilget overtræk op til kr. 2,00% 2,00% 2,00% Oprettelse og ændring af bevilget overtræk over kr. 0,30% min. 300 kr kr. Lån 0,30% min. 300 kr kr. 0,30% min. 300 kr kr. Oprettelse og ændring af dokument til lån kr kr kr. Oprettelse og ændring af dokument til BillånPlus kr kr kr. Oprettelse og ændring af dokument til PrioritetslånPlus og Andelsboliglån kr kr kr. Oprettelse og ændring af dokument til Energilån kr kr kr. Stiftelsesprovision lån 4 2,00% 1,50% 1,50% Stiftelsesprovision BillånPlus 4 3,00% 3,00% 3,00% Stiftelsesprovision Andelsboliglån 4 Stiftelsesprovision Boliglån 4 2,00% Stiftelsesprovision PrioritetslånPlus kr. Stiftelsesprovision BoliglånPlus 4 2,00% 1,50% 0,50% kr. 1,50% 1,50% 0,50% kr. 1,50% Stiftelsesprovision Energilån 4 0% 0% 0% 7. juli 2015 Side 3

4 Sikkerheder Oprettelse og ændring af sikkerheder (produkter med note 2 og 3 er undtaget herfra) kr kr kr. Omdannelse af pantebrev kr kr kr. Oprettelse af Letsikring på bankens foranledning Gratis Gratis Gratis Digitalisering af ejerpantebrev kr kr kr. Notering af panthaverdeklaration i forsikringsselskab (produkter med note 3 er undtaget herfra) 250 kr. 250 kr. 250 kr. Diverse noteringer kr kr kr. Garantier Oprettelse og ændring af dokument til garantier og indeståelser kr kr kr. Diverse Ydelsesoverspring 500 kr. 375 kr. 375 kr. Brug af frimåned 250 kr. 250 kr. 250 kr. Rykkerbreve 100 kr. 100 kr. 100 kr. Toldcertifikater 50 kr. 50 kr. 50 kr. Gældssaneringskonto oprettelse 375 kr. 375 kr. 375 kr. Gældssaneringskonto administration pr. udlodning pr. kreditor NB! Gælder kun aftaler oprettet efter kr. 50 kr. 50 kr. 1.1 Noter Lån og Kredit 1. Betingelser og fordele for VærdiPlus og UngPlus fremgår af side Bankens boligpakke for 1. gangskøbere yder 25% rabat på bankens gebyrer (Kreditter, Lån, Sikkerheder samt Lånesager) 3. Prisen inkluderer oprettelse af lånedokument og sikkerhedsdokumenter. 4. Prisen inkluderer oprettelse af lånedokument og sikkerhedsdokumenter herunder notering af panthaverdeklaration. 5. Stiftelsesprovision beregnes af hovedstolen og afrundes efter almindelige afrundingsregler. 7. juli 2015 Side 4

5 2. Realkredit 1 Lånesager Køb af privat ejendom. Ydelsen omfatter rådgivning, låneansøgning til realkreditinstitut, hjemtagelse af provenu, indhentning af tingbogsoplysning, låneansøgning til banken vedr. sagsgaranti, lånesagskonto samt evt. sikkerhedsændring. Salg af gældfri ejendom. Ydelsen omfatter deponering af købesummen på en skødekonto. Salg af prioriteret ejendom. Ydelsen omfatter bl.a. skødekonto, indfrielse/aflysning af pantebrev(e), påtegning på ejerpantebrev(e) Konvertering. Ydelsen omfatter rådgivning, låneansøgning til realkreditinstitut, hjemtagelse af provenu, indhentning af tingbogsoplysning, låneansøgning til banken vedr. sagsgaranti, lånesagskonto samt evt. sikkerhedsændring Ny- eller ombygning. Ydelsen omfatter rådgivning, låneansøgning til realkreditinstitut, hjemtagelse af provenu, indhentning af tingbogsoplysning, låneansøgning til banken vedr. sagsgaranti, lånesagskonto samt evt. sikkerhedsændring. I byggesager er administration og styring af byggesagen (incl. besigtigelse) omfattet kr kr kr. 900 kr. 900 kr. 900 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Garantier Oprettelse af garanti kr kr kr. Garanti for nøglefærdigt byggeri med grund kr kr. Garanti for nøglefærdigt byggeri uden grund kr kr. Totalkredit Lånesagsgebyr til Totalkredit min kr kr. min kr kr. min kr kr. Ændring i refinansieringsaftale Refinansiere til F1, F2 eller lån uden afdrag kr kr kr. Øvrige refinansieringer Gratis i 2015, herefter er prisen igen henholdsvis kr. og kr. Gratis Gratis Gratis Gældsovertagelse kr kr kr. Gældsovertagelse - gebyr til Totalkredit kr kr kr. Diverse Kurskontrakt 900 kr. 900 kr. 900 kr. Fastkursaftale 900 kr. 900 kr. 900 kr. Indfrielse af prioritet i Totalkredit eller andet realkreditinstitut kr kr kr. 2.1 Noter Realkredit 1. Betingelser og fordele for VærdiPlus og UngPlus fremgår af side Bankens boligpakke for 1. gangskøbere yder 25% rabat på bankens gebyrer (Kreditter, Lån, Sikkerheder samt Lånesager) 7. juli 2015 Side 5

6 3. Indlån og koncepter 1 Overførsel af særlig indlån Kapital- og ratepension til forsikringsselskab eller andet pengeinstitut Ændring af pensionsordning - deludbetaling - opgørelse i utide - afgiftsberigtigelse af kapitalpension til aldersopsparing - konvertering - sammenlægning 750 kr. 750 kr. 750 kr. 750 kr. 750 kr. 750 kr. Skilsmissedeling af pensionsordning kr kr kr. Deponering Deponering, pr. meddelelse 900 kr. 900 kr. 900 kr. VærdiPlus og UngPlus Abonnement VærdiPlus, p.a. pr. husstand reguleres efter nettoprisindekset 193,00 kr. Abonnement UngPlus, p.a. pr. husstand Gratis 3.1 Noter Indlån og koncepter 1. Betingelser og fordele for VærdiPlus og UngPlus fremgår af side juli 2015 Side 6

7 4. Finans Depot 2 Obligationer og aktier registreret i VP Securities Årligt VP-gebyr kun for obligationer Pr. VP-konto 55 kr. 55 kr. 55 kr. Fondskode gebyr pr. obligationsserie/afdeling 27,50 kr. 27,50 kr. 27,50 kr. Transaktionsgebyr ved beholdningsændring (køb, salg, overførsel) 18 kr. 18 kr. 18 kr. Meddelelse om beholdningsændring 13 kr. 13 kr. 13 kr. Transaktionsgebyr ved administrativ ændring 18,75 kr. 18,75 kr. 18,75 kr. Meddelelse om administrativ ændring 13 kr. 13 kr. 13 kr. Meddelelse om renter, udtrækning og øvrige udskrifter 15 kr. 15 kr. 15 kr. Transaktionsgebyr ved navnenotering 18 kr. 18 kr. 18 kr. Handel via andet pengeinstitut (registrering af frigivelse af pengeog/eller papirer) kr. 200 kr. 200 kr. Handel i forbindelse med købstilbud og tvangsindløsning kr. 175 kr. 175 kr. Overførsel til andet pengeinstitut kr. pr. fondskode 750 kr. pr. depot 175 kr. pr. fondskode 750 kr. pr. depot 175 kr. pr. fondskode 750 kr. pr. depot Registrering og opbevaring af Djurslands Bank aktier Gratis Gratis Gratis Tvangsindløsning af aktier kr. 400 kr. 400 kr. Fysiske aktier og andre fysiske værdipapirer Opbevaring Nominel værdi indtil kr. 0,20% p.a. 0,20% p.a. 0,20% p.a. Nominel værdi > kr. 0,125% p.a. 0,125% p.a. 0,125% p.a. Ombytning i forbindelse med fusion m.v. samt notering/afnotering 200 kr. 200 kr. 200 kr. Overførsel til andet pengeinstitut kr. pr. fondskode 800 kr. pr. depot 200 kr. pr. fondskode 800 kr. pr. depot 200 kr. pr. fondskode 800 kr. pr. depot Manuel udbyttenota kr. 100 kr. 100 kr. Unoterede kapitalandele til pensionsdepoter Oprettelse og køb kr kr kr. Årlig meddelelse ved værdiansættelse 150 kr. 150 kr. 150 kr. 7. juli 2015 Side 7

8 Udenlandske værdipapirer Opbevaring Kursværdi indtil kr. 0,30% min. 300 kr. p.a. Kursværdi > kr. 0,20% min. 300 kr. p.a. Meddelelse om rente- og udbyttebetalinger, aktiesplit, fusioner, emissioner m.v. 0,30% min. 300 kr. p.a. 0,20% min. 300 kr. p.a. 0,30% min. 300 kr. p.a. 0,20% min. 300 kr. p.a. 35 kr. 35 kr. 35 kr. Overførsel til andet pengeinstitut kr. pr. fondskode kr. pr. depot iflg. nota fra udenlandsk depotbank 400 kr. pr. fondskode kr. pr. depot iflg. nota fra udenlandsk depotbank 400 kr. pr. fondskode kr. pr. depot iflg. nota fra udenlandsk depotbank Overførsel fra andet pengeinstitut 3 Udenlandske iflg. nota fra udenlandsk depotbank Udenlandske iflg. nota fra udenlandsk depotbank Udenlandske iflg. nota fra udenlandsk depotbank Handel i forbindelse med nytegning, købstilbud og Tvangsindløsning kr. 200 kr. 200 kr. Hjemsøgning af udbytteskat, pr. fondskode kr. 500 kr. 500 kr. Pantebreve og gældsbreve Opbevaring Beregnes af restgælden 0,20% p.a. 0,20% p.a. 0,20% p.a. Oprettelsesgebyr pr. debitor 100 kr. 100 kr. 100 kr. Pr. terminsopkrævning 50 kr. 50 kr. 50 kr. Ekstraordinær indfrielse, pr. pantebrev kr. 200 kr. 200 kr. Påkravsgebyr for kreditor 80 kr. 80 kr. 80 kr. Påtegninger, med undtagelse af transportpåtegninger kr. 500 kr. 500 kr. Udfærdigelse af tvangsauktionsopstilling kr. 600 kr. 600 kr. Øvrige effekter Opbevaring af ejerpantebreve, policer, testamenter, skøder m.v. (i åbent depot) 75 kr. 75 kr. 75 kr. 7. juli 2015 Side 8

9 4.2 Kurtage m.v. Obligationer Noteret på Københavns Fondsbørs eller øvrige skandinaviske Kursværdi indtil kr. 0,15% min 175 kr kr. 0,15% min 175 kr kr. 0,15% min 175 kr kr. Kursværdi kr og derover 0,10% 0,10% 0,10% Øvrige udenlandske Kursværdi indtil kr. 0,25% min. 500 kr kr. Kursværdi kr. og derover 0,15% Tillæg/fradrag i kursen 0,25% min. 500 kr kr. 0,15% 0,25% min. 500 kr kr. 0,15% Herudover kan banken beregne et tillæg til kursen, når der købes eller et fradrag i kursen, når der sælges. Om der er tillæg/fradrag og størrelsen heraf afhænger imidlertid af den handelsform, der benyttes. Oplysninger om kurtage og eventuelle andre ydelser vil tydeligt fremgå af hver enkelt fondsnota. Max. 0,1 kurspoint Max. 0,1 kurspoint Max. 0,1 kurspoint Aktier og investeringsbeviser Danske, svenske, og norske aktier samt aktiebaserede investeringsbeviser/andre obligationsbaserede investeringsforeninger end BankInvest Kursværdi indtil kr. min. 175 kr. 500 kr. min. 175 kr. 500 kr. min. 175 kr. 500 kr. Kursværdi kr. og derover 0,50% 0,50% 0,50% Øvrige udenlandske Kursværdi indtil kr. 1,50% min. 500 kr. Kursværdi kr. og derover Tegningsretter/aktieretter min. 100 kr. Obligationsbaserede investeringsforeninger fra BankInvest Kursværdi indtil kr. 0,15% min. 175 kr kr. 1,50% min. 500 kr. min. 100 kr. 0,15% min. 175 kr kr. 1,50% min. 500 kr. min. 100 kr. 0,15% min. 175 kr kr. Kursværdi kr. og derover 0,10% 0,10% 0,10% Djurslands Bank aktier, kundens køb Gratis Gratis Gratis Unoterede aktier min. 175 kr. min. 175 kr. min. 175 kr. Tillæg/fradrag i kursen Ingen Ingen Ingen Fysiske danske aktier 225 kr. 225 kr. 225 kr. 7. juli 2015 Side 9

10 4.3 Mix-pulje Standard, VærdiPlus og UngPlus Direkte Administrationsgebyret beregnes af den månedlige gennemsnitlige saldo med den anførte knæk-sats. Knæk-sats: Der opkræves en lavere sats af DEN DEL af saldoen, der ligger over den anførte saldogrænse. Administrationsgebyr min. 200 kr. p.a. Indestående under kr. 0,85% Indestående under kr. 0,65% Indestående kr. og derover 0,45% Indirekte Omkostninger der afholdes af puljen i forbindelse med køb, salg, opbevaring og administration af værdipapirer, udbytteskat mv. Handelsbetingelser Banken afregner køb og salg af værdipapirer til den pris, der er opnået i markedet. Ved hver handel beregnes kurtage, eventuel afgift til staten og eventuelle udenlandske. 4.4 Investeringsrådgivning Rådgivning om investering i værdipapirer Gratis Gratis Gratis Investeringsrådgivningsaftale kr. p.a kr. p.a kr. p.a. Porteføljepleje Aktiv professionel pleje af investeringer med en depotkursværdi på min. kr Handelsafhængig kr. p.a. + kurtage og kurstillæg/fradrag kr. p.a. + kurtage og kurstillæg/fradrag kr. p.a. + kurtage og kurstillæg/fradrag Investeret kapital Samme sats af hele Depotkursværdien Samme sats af hele Depotkursværdien Samme sats af hele Depotkursværdien Kursværdi > kr. 0,15% af kursværdien + kurstillæg/- fradrag 0,15% af kursværdien + kurstillæg/- fradrag 0,15% af kursværdien + kurstillæg/- fradrag 7. juli 2015 Side 10

11 NemInvest 2 Aktiv professionel pleje af investeringer med en depotkursværdi på min kr. Investering af: Pension Privat Privat Sikkerhedsdepot Privat Kreditorbeskyttet Selskab Selskab Sikkerhedsdepot Virksomhedsordning Virksomhedsordning Sikkerhedsdepot Samme sats af den gennemsnitlige kursværdien, excl. Djurslands Bank aktier. Samme sats af den gennemsnitlige kursværdien, excl. Djurslands Bank aktier. Samme sats af den gennemsnitlige kursværdien, excl. Djurslands Bank aktier. Kursværdi kr. 0,45% p.a. + moms Kursværdi kr. 0,35% p.a. + moms Kursværdi > kr. 0,25% p.a. + moms 0,45% p.a. + moms 0,35% p.a. + moms 0,25% p.a. + moms 0,45% p.a. + moms 0,35% p.a. + moms 0,25% p.a. + moms Djurslands Bank kan modtage provision fra investeringsforeninger. Provisionssatser fremgår af Investeringsforeningernes omkostningsprocent og Årlig omkostningsprocent (ÅOP) fremgår af de enkelte investeringsforeningers hjemmesider. Der beregnes ikke kurtage. Øvrigt Depotafkastsrapport 75 kr. 75 kr. 75 kr. 4.5 Diverse Handel af værdipapirer fra et depot til et andet tilhørende samme kunde og på dennes foranledning (fordeles ligeligt mellem hhv. køb og salg) Handel af Djurslands Bank aktier fra et depot til et andet tilhørende samme kunde og på dennes foranledning (fordeles ligeligt mellem hhv. køb og salg) 200 kr. 200 kr. 200 kr. 100 kr. 100 kr. 100 kr. 4.6 Noter Finans 1. Betingelser og fordele for VærdiPlus og UngPlus fremgår af side Beregnes som hovedregel pr. kvartal og tilskrives 28.12, undtagen gebyrer markeret med note Tilskrives straks. 7. juli 2015 Side 11

12 5. Udland 1 Kontant valuta Køb og salg af kontant valuta, pr. valuta 40 kr. Gratis Gratis Checks Køb af udenlandsk check i danske kroner Trukket på Danmark 150 kr. 150 kr. 150 kr. Trukket på udlandet 0,50% Køb af udenlandsk check i fremmed valuta 0,50% 0,50% Trukket på Danmark 150 kr. 150 kr. 150 kr. Trukket på udlandet, europæiske valutaer Pr. valuta, pr. ekspedition 0,10% 0,10% 0,10% Trukket på udlandet, andre valutaer Pr. valuta, pr. ekspedition 0,20% 0,20% 0,20% Trukket på udlandet, 3. lands valuta Pr. valuta, pr. ekspedition 0,50% 0,50% 0,50% Salg af udenlandsk check i danske kroner eller i fremmed valuta Udstedelse 250 kr. 250 kr. 250 kr. Forsendelse 60 kr. 60 kr. 60 kr. Spærring 300 kr. + tele 300 kr. + tele 300 kr. + tele Vort køb af rejsechecks, pr. ekspedition 100 kr. 100 kr. 100 kr. Overførsler EU-overførsel i EUR til et EU-medlemsland 2 (max Euro) 45 kr. 45 kr. 45 kr. Almindelig overførsel, 2 dage kr. 150 kr. 150 kr. Ekspres overførsel, 1 dag 2 + evt. tele 275 kr. 275 kr. 275 kr. Tilbagekaldelse/ændring af overførsel til udlandet 300 kr. 300 kr. 300 kr. Overførsel til egne kunder i udlandet For modværdi indtil kr. 500 kr. 500 kr. 500 kr. For modværdi over kr kr kr kr. Udenlandske for afsenders regning 175 kr. 175 kr. 175 kr. Manglende IBAN-nr. 175 kr. 175 kr. 175 kr. SEPA Direct Debit Transaktionsgebyr 20 kr. 20 kr. 20 kr. Adviseringsgebyr afvisning 200 kr. 200 kr. 200 kr. 7. juli 2015 Side 12

13 EU-overførsel direkte til kundens euro-konto hos os ( Euro) Tillæg ved manuel rettelse foretaget af banken EU-overførsel fra andet udenlandsk pengeinstitut ( Euro) EU-overførsel fra andet indenlandsk pengeinstitut ( Euro) 15 kr kr. 15 kr kr. 15 kr kr. 15 kr. 15 kr. 15 kr. 2 Euro 2 Euro 2 Euro Udenlandsk overførsel direkte til egne kunders konti 40 kr. 40 kr. 40 kr. Udenlandsk overførsel fra andet indenlandsk pengeinstitut 0 kr. 0 kr. 0 kr. 5.1 Noter Udland 1. Betingelser og fordele for VærdiPlus og UngPlus fremgår af side For overførsler der hæves på en EUR- eller DKK konto og overførslen sker til et EU/EØS land i EUR stilles beløbet til rådighed for modtagerbanken 1 valørdag efter. (Hvis indlagt inden kl ) 6. Service 1 Arbejde udover normal service, pr. time 900 kr. 900 kr. 900 kr. Kundeboks Oprettelse af boksaftale 240 kr. 240 kr. 240 kr. Årlig leje afhængig af størrelse kr kr kr. Ændring af lås Efter regning Efter regning Efter regning Opboring og istandsættelse Efter regning Efter regning Efter regning Udskrifter Kontoudskrift udsendes iht. lov om betalingstjenester 2 Gratis Gratis Gratis Kontoudskrift udsendt med frekvens efter eget valg 20 kr. 20 kr. 20 kr. Kopi af tidligere automatisk udstedt udskrift 30 kr. 30 kr. 30 kr. Ekstraordinær udskrift på papir, posterings- og kontooversigt o.l. 30 kr. 30 kr. 30 kr. Kopi af tidligere automatisk udstedt Betalingsoversigter 30 kr. 30 kr. 30 kr. Kopi af elektronisk Indbetalingskort 20 kr. 20 kr. 20 kr. Udskrift af årsudskrifter 20 kr. 20 kr. 20 kr. Engagementsoversigt 300 kr. 300 kr. 300 kr. Budget Betaling for udfærdigelse af budgetskema årligt kr kr kr. Udskrivning af budgetskema 100 kr. 100 kr. 100 kr. Ændring af budget, uden for den årlige budgetopfølgning 100 kr. 100 kr. 100 kr. Proformaopgørelse af pensionsordninger, pr. konto 175 kr. 175 kr. 175 kr. Telefonisk saldo- og posteringsforespørgsel 30 kr. 30 kr. 30 kr. Beskedservice, SMS eller Første 10 pr md. er gratis, derefter 1 kr. 1 kr. 1 kr. Telegram med kuvert 25 kr. 25 kr. 25 kr. Etablering af nyt kundeforhold 375 kr. 375 kr. 375 kr. 6.1 Noter Service 1. Betingelser og fordele for VærdiPlus og UngPlus fremgår af side De lovpligtige kontoudskrifter udsendes elektronisk via NetBank eller NetBoks. Kunder uden adgang til PC/Internet kan undtagelsesvis tilbydes de lovpligtige udskrifter på papir. 7. juli 2015 Side 13

14 7. Betalingsformidling Betalinger og overførsler Indbetalingskort Automatisk tilmelding til PBS Omgående betaling 40 kr. 40 kr. 40 kr. Kuvertordning (min. 2 bankdage før forfald) 15 kr. 15 kr. 15 kr. Ingen tilmelding til PBS Omgående betaling 40 kr. 40 kr. 40 kr. Kuvertordning (min. 2 bankdage før forfald) 40 kr. 40 kr. 40 kr. Kvittering 20 kr. 20 kr. 20 kr. Forsendelse af kvittering 20 kr. 20 kr. 20 kr. Overførsel til konto i banken eller andet pengeinstitut Engangsoverførsel 30 kr. 30 kr. 30 kr. Stående overførsel Gratis Gratis Gratis Sammedags-overførsel 40 kr. 40 kr. 40 kr. Straks-overførsel 40 kr. 40 kr. 40 kr. EU-overførsel i EUR fra kunde 45 kr. 45 kr. 45 kr. EU-overførsel i EUR til kunde (i Djurslands Bank) 2 Euro 2 Euro 2 Euro 7.2 Kundekort Årligt kortabonnement VISA/Dankort (kortindehaver over 18 år) 150 kr. Gratis Gratis MasterCard Kredit, standard m/rejseforsikring 200 kr. 100 kr. 100 kr. MasterCard Kredit, standard u/rejseforsikring 100 kr. Gratis Gratis MasterCard Kredit, Guld 990 kr. 495 kr. 795 kr. MasterCard Kredit, Platinum incl. Priority Pass kr. 995 kr kr. MasterCard Kredit, Standard Familiekort 100 kr. Gratis Gratis MasterCard Kredit, Guld Familiekort 200 kr. 200 kr. 200 kr. MasterCard Kredit, Platinum Familiekort 200 kr. 200 kr. 200 kr. MasterCard Debit, Ung Gratis Gratis Gratis MasterCard Debit, Silver 150 kr. Gratis Gratis MasterCard Debit, Standard 150 kr. Gratis Gratis MasterCard Debit, Guld 990 kr. 495 kr. 795 kr. MasterCard Debit, Platinum incl. Priority Pass kr. 995 kr kr. Dankort (kortindehaver over 18 år) Gratis Gratis Gratis Interne hævekort Gratis Gratis Gratis Hævning med Dankort, VISA/Dankort og MasterCard Debit i egne automater Gratis Gratis Gratis i andre pengeautomater 6 kr. Gratis Gratis kunder under 18 år med MasterCard Debit Gratis Gratis Gratis 7. juli 2015 Side 14

15 Hævning med Interne hævekort i egne automater Gratis Gratis Gratis i andre pengeautomater Gratis Gratis Gratis Hævning med MasterCard Kredit (i % af det hævede beløb) i egne automater min. 30 kr. i andre pengeautomater min. 50 kr. Hævning (udenlandsk i % af det hævede beløb) VISA/Dankort og MasterCard Debit min. 30,00 kr. min. 30 kr. min. 50 kr. min. 30,00 kr. min. 30 kr. min. 50 kr. min. 30,00 kr. MasterCard Kredit min. 50 kr. min. 50 kr. min. 50 kr. Hastebestilling, bankens + kortleverandørens 250 kr. 250 kr. 250 kr. Genbestilling af kort før udløb 100 kr. Gratis 100 kr. Genbestilling af pin-kode (ikke internt hævekort) 50 kr. Gratis 50 kr. Genbestilling af pin-kode (internt hævekort) 100 kr. 100 kr. 100 kr. Spærring på grund af misbrug 250 kr. 250 kr. 250 kr. Hurtigløbspærring, Nets spærrer kortet ved mistanke om 3. mands misbrug. (Opkræves kun hvis det er kortholder, som misbruger kortet) kr kr kr. Kontanthævning uden kort 25 kr. 25 kr. 25 kr. Forsendelse af kort til udlandet heraf 350 kr. til kortleverandør 450 kr. 450 kr. 450 kr. Ændring/nulstilling af forbrugsgrænse 100 kr. 75 kr. 75 kr. Uberettiget indsigelse mod hævet beløb (pr. transaktion) 250 kr. 250 kr. 250 kr. Genbestilling af kort med individuelt design ved udløb 75 kr. 75 kr. 75 kr. Kort med individuelt design til unge mellem 15 og 17 år 75 kr. 75 kr. 75 kr. Kort med individuelt design til kunder over 18 år 150 kr. 150 kr. 150 kr. Udstedelse af ID-kort 150 kr. 150 kr. 150 kr. Udskrift af MasterCard afregning 20 kr. 20 kr. 20 kr. Referencekurs ved brug af kort i udlandet: Fremgår af Omregningen sker på baggrund af referencekursen dagen før transaktionen med tillæg af: VISA/Dankort 1% i Europa og 1,5% uden for Europa MasterCard 1,5% i Europa og 2% uden for Europa 7.3 Checks Udlevering af checkhæfte 25 kr. 25 kr. 25 kr. Checks til Privatkonto, VærdiPlus og UngPlus 15 kr. 15 kr. 15 kr. Gavecheck/bankcheck (excl. forsendelse) 25 kr. 25 kr. 25 kr. Forsendelse af gavecheck 8 kr. 8 kr. 8 kr. 7. juli 2015 Side 15

16 7.4 Returnering/afvisning/tilbagekaldelse Returnering af kredittransaktion 40 kr. 40 kr. 40 kr. Returnering af check, dankorttransaktion, betaling og overførsel ved manglende dækning 250 kr. 250 kr. 250 kr. Tilbagekaldelse af betaling og overførsel på kundens foranledning 250 kr. 250 kr. 250 kr. Returnering af check trukket på udenlandsk pengeinstitut ved manglende honorering 0 kr. 0 kr. 0 kr. Kontramandering af check 200 kr. 200 kr. 200 kr. Rekvirering af dokumentløst clearet check 250 kr. 250 kr. 250 kr. Rekvirering af dokumentløst clearet Dankort nota-kopi 150 kr. 150 kr. 150 kr. 7.5 Noter Betalingsformidling 1. Betingelser og fordele for VærdiPlus og UngPlus fremgår af side NetBank 1 Tilslutning pr. bruger Gratis Gratis Gratis Månedsabonnement, inkl. Hotline 2 8 kr. Gratis Gratis Indbetalingskort 3 2 kr. Gratis Gratis e-indbetalingskort 3 2 kr. Gratis Gratis Indenlandsk overførsel i DKK 3 med meddelelse på modtagers kontoudskrift Gratis Gratis Gratis straks-overførsel 0,25 kr. Gratis Gratis Indenlandsk overførsel i EUR 3 med meddelelse på modtagers kontoudskrift 25 kr. 25 kr. 25 kr. edankort-betaling 3 2 kr. 2 kr. 2 kr. Returneret overførsel 3 40 kr. 40 kr. 40 kr. Kvittering 3 20 kr. 20 kr. 20 kr. Beskedservice (SMS eller ) 3 Gratis Gratis Gratis Oprettelse af budget (budgetmodul) 3 Gratis Gratis Gratis Brug af frimåned kr. 100 kr. 100 kr. SWIPP 3 Oprettelse Gratis Gratis Gratis Overførsel Gratis Gratis Gratis Kvittering - SMS til modtager Gratis Gratis Gratis Udenlandsk overførsel 3 EU-overførsel 25 kr. 25 kr. 25 kr. Almindelig overførsel 50 kr. 50 kr. 50 kr. Ekspres overførsel 275 kr. 275 kr. 275 kr. Manuel tilretning ved fejlregistrering 4 Banken foretager nødvendige fejlrettelser 75 kr. 75 kr. 75 kr. Ved udenlandske for afsenders regning 175 kr. 175 kr. 175 kr. Ved manglende IBAN-nr til dækning af udenlandske 175 kr. 175 kr. 175 kr. 7. juli 2015 Side 16

17 Handel værdipapirer Kurtage danske aktier samt aktiebaserede investeringsbeviser/andre obligationsbaserede investeringsforeninger end BankInvest 4 Kursværdi indtil kr. 0,15% min. 39 kr. 0,15% min. 39 kr. 0,15% min. 39 kr. Kursværdi kr. og derover 0,15% 0,15% 0,15% Kurtage svenske og norske aktier 4 Kursværdi indtil kr. 0,25% min. 39 kr. 0,25% min. 39 kr. 0,25% min. 39 kr. Kursværdi kr. og derover 0,15% 0,15% 0,15% Kurtage øvrige udenlandske - Amerikanske, engelske og tyske aktier 4 Kursværdi indtil kr. 0,60% min. 250 kr. Kursværdi kr. og derover 0,60% 0,60% min. 250 kr. 0,60% 0,60% min. 250 kr. 0,60% Kurtage danske obligationer og obligationsbaserede investeringsbeviser fra BankInvest. 4 0,10% min. 39 kr. 0,10% min. 39 kr. 0,10% min. 39 kr. Kurtage fysiske danske aktier kr. 200 kr. 200 kr. Kursinformation 4 Realtidskurs abonnement 9,50 kr. pr. md. 9,50 kr. pr. md. 9,50 kr. pr. md. Markedsdybde abonnement 0,20 kr. pr. klik 0,20 kr. pr. klik 0,20 kr. pr. klik Herudover kan banken beregne et tillæg til kursen, når der handles. Om der er tillæg/fradrag og størrelsen heraf afhænger imidlertid af den handelsform, der benyttes. Oplysninger om kurtage og eventuelle andre ydelser vil tydeligt fremgå af hver enkelt fondsnota. 8.1 Noter NetBank 1. Betingelser og fordele for VærdiPlus og UngPlus fremgår af side Tilskrives årligt pr Tilskrives samlet ultimo hvert kvartal 4. Tilskrives straks 7. juli 2015 Side 17

18 9. Ekspeditioner for ikke-kunder Checks/Dankort indtil indløsningsgrænsen Checks/Dankort over indløsningsgrænsen Bankbog Indbetalingskort Køb og salg af kontant valuta Check/kontant indbetaling til konto i banken Overførsel til andet PI Udenlandsk overførsel til turister + evt. tele Optælling af mønt - henvises primært til eget pengeinstitut Salg af mønt i ruller - henvises primært til eget pengeinstitut 25 kr. 100 kr. 250 kr. 75 kr. 100 kr. 30 kr. 75 kr. 200 kr. af det optalte beløb min. 100 kr. 5 kr. pr. rulle 7. juli 2015 Side 18

19 10. Betingelser og fordele VærdiPlus Betingelser For at opnå VærdiPlus skal du samle dine finansielle forretninger i Djurslands Bank. Herudover skal husstanden samlet have 50 aktier i Djurslands Bank (kursværdi ved kurs 241,50 er kr.). Aktieindskud er ansvarlig indskudskapital, som ikke er dækket af Garantiformuen. Årligt abonnement for VærdiPlus er 193 kr. Abonnementet er forudbetalt og pristalsreguleres årligt. Tilbud om lån/kreditter/betalingskort forudsætter individuel kreditmæssig godkendelse. Fordele Fleksibel VærdiPlus-konto med attraktive rentesatser Tilbud på MasterCard Standard med op til 100 % rabat Ingen årligt kortabonnement for det eksklusive VisaDankort Gratis brug af pengeautomater i Danmark - døgnet rundt (gælder dog ikke MasterCard Kredit-kort) Gratis køb og salg af kontant valuta Gratis oprettelse og abonnement på NetBank Gratis betaling af indbetalingskort og girokort i Danmark via NetBank og MobilBank Gratis pengeoverførsel i danske kroner via NetBank og MobilBank til egne og fremmede konti i Danmark Gratis kontoudskrift i NetBank og MobilBank Gratis oprettelse og forlængelse af private kreditter til og med kr. Rabatten for det enkelte gebyr fremgår af fremlagte Prisbog gebyr i filialen samt på UngPlus Betingelser UngPlus tilbydes unge fra 18 år til og med 29 år. Gratis abonnement. Fordele Fleksibel UngPlus-konto med attraktive rentesatser Gratis oprettelse og abonnement på MobilBank og NetBank Ingen årligt kortabonnement for det smarte VisaDankort Ingen årligt kortabonnement for MasterCard Standard Gratis at hæve kontanter i pengeautomater i Danmark (gælder dog ikke MasterCard Kredit-kort) Gratis oprettelse og abonnement på NetBank Gratis betaling af indbetalingskort og girokort i Danmark via NetBank og MobilBank Gratis pengeoverførsel i danske kroner via NetBank og MobilBank til egne og fremmede konti i Danmark Gratis køb og salg af kontant valuta Gratis oprettelse og forlængelse af private kreditter til og med kr. Rabatten for det enkelte gebyr fremgår af fremlagte Prisbog gebyr i filialen samt på 7. juli 2015 Side 19

Prisbog. for Ringkjøbing Landbobank

Prisbog. for Ringkjøbing Landbobank Prisbog for Ringkjøbing Landbobank Pr. 12. august 2015 Indholdsfortegnelse 1. Lån og kredit... 3 1.1. Lån og kredit - Oprettelse... 3 1.2. Lån og kredit - Ændringer i lånevilkår og sikkerhed... 3 1.3.

Læs mere

Prisbog. for Sparekassen Fyn

Prisbog. for Sparekassen Fyn Prisbog for Sparekassen Fyn Pr. 1. oktober 2014 1. oktober 2014 Side 2 af 45 Indholdsfortegnelse Klik i indholdsfortegnelsen for at gå direkte til den oversigt, du vil vide mere om. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Priser for serviceydelser

Priser for serviceydelser Alm Brand Bank er for serviceydelser Gældende fra 1. juli 2015 Indhold SERVICEYDELSER Konto 2 Kontoopgørelse 2 Kontoudskrifter 2 Betalingskort 3 Saldooplysninger 4 Betalinger/overførsler 4 Check 5 Indbetalingskort

Læs mere

Indhold. Gældende pr. 1. august 2015 Side 2

Indhold. Gældende pr. 1. august 2015 Side 2 Gældende pr. 1. august 2015 Indhold Indlån og opsparing... 3 Lån og kreditter... 6 Serviceydelser... 14 Betalingskort... 18 Betalinger til/fra udlandet... 22 Depotgebyr... 26 Handel med værdipapirer...

Læs mere

Prisbog. for rentesatser og serviceydelser for privatkunder i vestjyskbank. 23. juli 2015. 23. juli 2015 - Side 1 af 28

Prisbog. for rentesatser og serviceydelser for privatkunder i vestjyskbank. 23. juli 2015. 23. juli 2015 - Side 1 af 28 Prisbog for rentesatser og serviceydelser for privatkunder i vestjyskbank 23. juli 2015 23. juli 2015 - Side 1 af 28 Rentesatser Indlån - Privatkunder Anfordringskonti Kontotype Nominel årlig rente (effektiv

Læs mere

Prisliste Danske Konto,Danske Hverdag og Danske Hverdag+ Side 2. Prisliste Danske Konto 3+... Side 3

Prisliste Danske Konto,Danske Hverdag og Danske Hverdag+ Side 2. Prisliste Danske Konto 3+... Side 3 I denne prisbog kan du se de priser, som Danske Bank beregner over for forbrugere for serviceydelser mv. Priserne kan ændres af banken i henhold til Almindelige forretningsbetingelser - forbrugere. De

Læs mere

Priser for serviceydelser Gældende fra 01/05 2015

Priser for serviceydelser Gældende fra 01/05 2015 Priser for serviceydelser Gældende fra 01/05 2015 Indhold 1. Daglig økonomi:... 2 1.1 Lønkonto... 2 1.2 Indbetaling/Udbetaling i kassen:... 2 1.3 Checks:... 2 1.4 Bøger:... 2 1.5 Netbank mv. : (se også

Læs mere

OVERSIGT OVER SERVICEYDELSER

OVERSIGT OVER SERVICEYDELSER OVERSIGT OVER SERVICEYDELSER CHECKS Procentsats Beløb Salg af egne checks... 35,- Salg af egne checks, incl. forsendelse... 40,- Salg af egne checks, incl. telegram... 40,- Reklamechecks... 160,- dog gratis

Læs mere

Prisbog. Rentesatser og serviceydelser for kunder i Frørup Andelskasse. Sportsvænget 2, 5871 Frørup, CVR-nr. 38136216

Prisbog. Rentesatser og serviceydelser for kunder i Frørup Andelskasse. Sportsvænget 2, 5871 Frørup, CVR-nr. 38136216 Rentesatser og serviceydelser for kunder i Frørup Andelskasse Sportsvænget 2, 5871 Frørup, CVR-nr. 38136216 Indhold Indlån og opsparing... 3 Noter Indlån og opsparing... 4 Lån og kreditter... 5 Noter lån

Læs mere

DIVERSE GEBYRER. OPRETTELSES- OG ÆNDRINGSGEBYR FOR LÅN/KREDITTER PenSam Bank. Manuel straksoverførsel ved rådgiver...

DIVERSE GEBYRER. OPRETTELSES- OG ÆNDRINGSGEBYR FOR LÅN/KREDITTER PenSam Bank. Manuel straksoverførsel ved rådgiver... SIDE 5 DIVERSE GEBYRER OPRETTELSES- OG ÆNDRINGSGEBYR FOR LÅN/KREDITTER PenSam Bank 1,50 % oprettelsesgebyr/bevillingsprovision af det samlede lånebeløb - minimum 50 maksimalt 6.00 Udfærdigelse af sikkerhedsdokumenter

Læs mere

Generelle priser for betalingstjenester

Generelle priser for betalingstjenester Generelle priser for betalingstjenester Generelt Denne prisinformation indeholder generelle priser for betalingstjenester (i henhold til betalingstjenesteloven). Rentesatser og priser kan ændres af Jutlander

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010.

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT

REGLER FOR VISA/DANKORT REGLER FOR VISA/DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for Visa/Dankort. 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 1. Handel gennem Saxo Privatbank De handler ved, at (i) De gennem Systemet afgiver et bud/udbud på det relevante regulerede marked, (ii) De lader Saxo

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge

Læs mere

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide:

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: Långuide Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: 1. Generelle oplysninger 2. Almindelige forretningsbestemmelser for realkreditudlån 3. Almindelige forretningsbestemmelser

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til udlandet

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (10) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV04 DANMARK ) Gyldig fra 01.04.2014 Information om Resurs Bank Resurs Bank Aktiebolag (publ) (herefter RB

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning for ige privat - kunder til mobile enheder som for eksempel mobiltelefoner eller tablets. 1 Det kan du bruge Danske Mobilbank til Danske Mobilbank

Læs mere

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015 SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015 1. ÆNDRING AF RENTER OG PRISER Renter og priser er variable, medmindre andet fremgår udtrykkeligt. Priser betegnes også

Læs mere

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Hvidbjerg Bank i følgende situationer: Ved betalinger til udlandet, Ved modtagelse

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

VILKÅR OG BETINGEL SER FOR FLEX FUNDINGS FORMIDLING OG ADMINISTRATION AF LÅN

VILKÅR OG BETINGEL SER FOR FLEX FUNDINGS FORMIDLING OG ADMINISTRATION AF LÅN VILKÅR OG BETINGEL SER FOR FLEX FUNDINGS FORMIDLING OG ADMINISTRATION AF LÅN Version 2.0 Indledning Disse Vilkår og Betingelser beskriver Långivers rettigheder og forpligtelser ved etablering og administration

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2 Oversigt over lån 7. november 2014 Kunde A/B BRYGGERGÅRDEN Ejendom Pileborggade 6-10, 4100 Ringsted Kontaktperson Peter Erik Hansen, tlf. 45 12 58 00 Side 1 af 7 Pantnummer 1186.8263 Finansieringseksempel

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (6) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV02DANMARK ) Gyldig fra 01.01.13 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB (herefter RB ) er et svensk aktieselskab

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 26-02-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere