Prisbog. Gebyr. Djurslands Bank A/S Torvet Grenaa CVR.nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prisbog. Gebyr. Djurslands Bank A/S Torvet 5 8500 Grenaa CVR.nr. 40713816"

Transkript

1 Prisbog Gebyr Djurslands Bank A/S Torvet Grenaa CVR.nr

2 Indhold 1. Lån og kredit Noter Lån og Kredit Realkredit Noter Realkredit Indlån og koncepter Noter Indlån og koncepter Finans Depot Kurtage m.v Mix-pulje Investeringsrådgivning Diverse Noter Finans Udland Noter Udland Service Noter Service Betalingsformidling Betalinger og overførsler Kundekort Checks Returnering/afvisning/tilbagekaldelse Noter Betalingsformidling NetBank Noter NetBank Ekspeditioner for ikke-kunder Betingelser og fordele juli 2015 Side 2

3 1. Lån og kredit 1 Kreditter Oprettelse og forlængelse af dokument til kreditter under kr. Oprettelse og forlængelse af dokument til kreditter over kr. 900 kr. Gratis Gratis kr kr kr. Forhøjelse og øvrige ændringer af dokument til kreditter kr kr kr. Oprettelse og ændring af dokument til Ejendoms- og Andelsboligkredit kr kr kr. Stiftelsesprovision ved oprettelse af kreditter over kr. og forhøjelse af kreditter (uanset størrelse) Stiftelsesprovision ved oprettelse og forhøjelse af Ejendomskredit kr. Stiftelsesprovision ved oprettelse og forhøjelse af Andelsboligkredit kr kr. Oprettelse og ændring af bevilget overtræk op til kr. 2,00% 2,00% 2,00% Oprettelse og ændring af bevilget overtræk over kr. 0,30% min. 300 kr kr. Lån 0,30% min. 300 kr kr. 0,30% min. 300 kr kr. Oprettelse og ændring af dokument til lån kr kr kr. Oprettelse og ændring af dokument til BillånPlus kr kr kr. Oprettelse og ændring af dokument til PrioritetslånPlus og Andelsboliglån kr kr kr. Oprettelse og ændring af dokument til Energilån kr kr kr. Stiftelsesprovision lån 4 2,00% 1,50% 1,50% Stiftelsesprovision BillånPlus 4 3,00% 3,00% 3,00% Stiftelsesprovision Andelsboliglån 4 Stiftelsesprovision Boliglån 4 2,00% Stiftelsesprovision PrioritetslånPlus kr. Stiftelsesprovision BoliglånPlus 4 2,00% 1,50% 0,50% kr. 1,50% 1,50% 0,50% kr. 1,50% Stiftelsesprovision Energilån 4 0% 0% 0% 7. juli 2015 Side 3

4 Sikkerheder Oprettelse og ændring af sikkerheder (produkter med note 2 og 3 er undtaget herfra) kr kr kr. Omdannelse af pantebrev kr kr kr. Oprettelse af Letsikring på bankens foranledning Gratis Gratis Gratis Digitalisering af ejerpantebrev kr kr kr. Notering af panthaverdeklaration i forsikringsselskab (produkter med note 3 er undtaget herfra) 250 kr. 250 kr. 250 kr. Diverse noteringer kr kr kr. Garantier Oprettelse og ændring af dokument til garantier og indeståelser kr kr kr. Diverse Ydelsesoverspring 500 kr. 375 kr. 375 kr. Brug af frimåned 250 kr. 250 kr. 250 kr. Rykkerbreve 100 kr. 100 kr. 100 kr. Toldcertifikater 50 kr. 50 kr. 50 kr. Gældssaneringskonto oprettelse 375 kr. 375 kr. 375 kr. Gældssaneringskonto administration pr. udlodning pr. kreditor NB! Gælder kun aftaler oprettet efter kr. 50 kr. 50 kr. 1.1 Noter Lån og Kredit 1. Betingelser og fordele for VærdiPlus og UngPlus fremgår af side Bankens boligpakke for 1. gangskøbere yder 25% rabat på bankens gebyrer (Kreditter, Lån, Sikkerheder samt Lånesager) 3. Prisen inkluderer oprettelse af lånedokument og sikkerhedsdokumenter. 4. Prisen inkluderer oprettelse af lånedokument og sikkerhedsdokumenter herunder notering af panthaverdeklaration. 5. Stiftelsesprovision beregnes af hovedstolen og afrundes efter almindelige afrundingsregler. 7. juli 2015 Side 4

5 2. Realkredit 1 Lånesager Køb af privat ejendom. Ydelsen omfatter rådgivning, låneansøgning til realkreditinstitut, hjemtagelse af provenu, indhentning af tingbogsoplysning, låneansøgning til banken vedr. sagsgaranti, lånesagskonto samt evt. sikkerhedsændring. Salg af gældfri ejendom. Ydelsen omfatter deponering af købesummen på en skødekonto. Salg af prioriteret ejendom. Ydelsen omfatter bl.a. skødekonto, indfrielse/aflysning af pantebrev(e), påtegning på ejerpantebrev(e) Konvertering. Ydelsen omfatter rådgivning, låneansøgning til realkreditinstitut, hjemtagelse af provenu, indhentning af tingbogsoplysning, låneansøgning til banken vedr. sagsgaranti, lånesagskonto samt evt. sikkerhedsændring Ny- eller ombygning. Ydelsen omfatter rådgivning, låneansøgning til realkreditinstitut, hjemtagelse af provenu, indhentning af tingbogsoplysning, låneansøgning til banken vedr. sagsgaranti, lånesagskonto samt evt. sikkerhedsændring. I byggesager er administration og styring af byggesagen (incl. besigtigelse) omfattet kr kr kr. 900 kr. 900 kr. 900 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Garantier Oprettelse af garanti kr kr kr. Garanti for nøglefærdigt byggeri med grund kr kr. Garanti for nøglefærdigt byggeri uden grund kr kr. Totalkredit Lånesagsgebyr til Totalkredit min kr kr. min kr kr. min kr kr. Ændring i refinansieringsaftale Refinansiere til F1, F2 eller lån uden afdrag kr kr kr. Øvrige refinansieringer Gratis i 2015, herefter er prisen igen henholdsvis kr. og kr. Gratis Gratis Gratis Gældsovertagelse kr kr kr. Gældsovertagelse - gebyr til Totalkredit kr kr kr. Diverse Kurskontrakt 900 kr. 900 kr. 900 kr. Fastkursaftale 900 kr. 900 kr. 900 kr. Indfrielse af prioritet i Totalkredit eller andet realkreditinstitut kr kr kr. 2.1 Noter Realkredit 1. Betingelser og fordele for VærdiPlus og UngPlus fremgår af side Bankens boligpakke for 1. gangskøbere yder 25% rabat på bankens gebyrer (Kreditter, Lån, Sikkerheder samt Lånesager) 7. juli 2015 Side 5

6 3. Indlån og koncepter 1 Overførsel af særlig indlån Kapital- og ratepension til forsikringsselskab eller andet pengeinstitut Ændring af pensionsordning - deludbetaling - opgørelse i utide - afgiftsberigtigelse af kapitalpension til aldersopsparing - konvertering - sammenlægning 750 kr. 750 kr. 750 kr. 750 kr. 750 kr. 750 kr. Skilsmissedeling af pensionsordning kr kr kr. Deponering Deponering, pr. meddelelse 900 kr. 900 kr. 900 kr. VærdiPlus og UngPlus Abonnement VærdiPlus, p.a. pr. husstand reguleres efter nettoprisindekset 193,00 kr. Abonnement UngPlus, p.a. pr. husstand Gratis 3.1 Noter Indlån og koncepter 1. Betingelser og fordele for VærdiPlus og UngPlus fremgår af side juli 2015 Side 6

7 4. Finans Depot 2 Obligationer og aktier registreret i VP Securities Årligt VP-gebyr kun for obligationer Pr. VP-konto 55 kr. 55 kr. 55 kr. Fondskode gebyr pr. obligationsserie/afdeling 27,50 kr. 27,50 kr. 27,50 kr. Transaktionsgebyr ved beholdningsændring (køb, salg, overførsel) 18 kr. 18 kr. 18 kr. Meddelelse om beholdningsændring 13 kr. 13 kr. 13 kr. Transaktionsgebyr ved administrativ ændring 18,75 kr. 18,75 kr. 18,75 kr. Meddelelse om administrativ ændring 13 kr. 13 kr. 13 kr. Meddelelse om renter, udtrækning og øvrige udskrifter 15 kr. 15 kr. 15 kr. Transaktionsgebyr ved navnenotering 18 kr. 18 kr. 18 kr. Handel via andet pengeinstitut (registrering af frigivelse af pengeog/eller papirer) kr. 200 kr. 200 kr. Handel i forbindelse med købstilbud og tvangsindløsning kr. 175 kr. 175 kr. Overførsel til andet pengeinstitut kr. pr. fondskode 750 kr. pr. depot 175 kr. pr. fondskode 750 kr. pr. depot 175 kr. pr. fondskode 750 kr. pr. depot Registrering og opbevaring af Djurslands Bank aktier Gratis Gratis Gratis Tvangsindløsning af aktier kr. 400 kr. 400 kr. Fysiske aktier og andre fysiske værdipapirer Opbevaring Nominel værdi indtil kr. 0,20% p.a. 0,20% p.a. 0,20% p.a. Nominel værdi > kr. 0,125% p.a. 0,125% p.a. 0,125% p.a. Ombytning i forbindelse med fusion m.v. samt notering/afnotering 200 kr. 200 kr. 200 kr. Overførsel til andet pengeinstitut kr. pr. fondskode 800 kr. pr. depot 200 kr. pr. fondskode 800 kr. pr. depot 200 kr. pr. fondskode 800 kr. pr. depot Manuel udbyttenota kr. 100 kr. 100 kr. Unoterede kapitalandele til pensionsdepoter Oprettelse og køb kr kr kr. Årlig meddelelse ved værdiansættelse 150 kr. 150 kr. 150 kr. 7. juli 2015 Side 7

8 Udenlandske værdipapirer Opbevaring Kursværdi indtil kr. 0,30% min. 300 kr. p.a. Kursværdi > kr. 0,20% min. 300 kr. p.a. Meddelelse om rente- og udbyttebetalinger, aktiesplit, fusioner, emissioner m.v. 0,30% min. 300 kr. p.a. 0,20% min. 300 kr. p.a. 0,30% min. 300 kr. p.a. 0,20% min. 300 kr. p.a. 35 kr. 35 kr. 35 kr. Overførsel til andet pengeinstitut kr. pr. fondskode kr. pr. depot iflg. nota fra udenlandsk depotbank 400 kr. pr. fondskode kr. pr. depot iflg. nota fra udenlandsk depotbank 400 kr. pr. fondskode kr. pr. depot iflg. nota fra udenlandsk depotbank Overførsel fra andet pengeinstitut 3 Udenlandske iflg. nota fra udenlandsk depotbank Udenlandske iflg. nota fra udenlandsk depotbank Udenlandske iflg. nota fra udenlandsk depotbank Handel i forbindelse med nytegning, købstilbud og Tvangsindløsning kr. 200 kr. 200 kr. Hjemsøgning af udbytteskat, pr. fondskode kr. 500 kr. 500 kr. Pantebreve og gældsbreve Opbevaring Beregnes af restgælden 0,20% p.a. 0,20% p.a. 0,20% p.a. Oprettelsesgebyr pr. debitor 100 kr. 100 kr. 100 kr. Pr. terminsopkrævning 50 kr. 50 kr. 50 kr. Ekstraordinær indfrielse, pr. pantebrev kr. 200 kr. 200 kr. Påkravsgebyr for kreditor 80 kr. 80 kr. 80 kr. Påtegninger, med undtagelse af transportpåtegninger kr. 500 kr. 500 kr. Udfærdigelse af tvangsauktionsopstilling kr. 600 kr. 600 kr. Øvrige effekter Opbevaring af ejerpantebreve, policer, testamenter, skøder m.v. (i åbent depot) 75 kr. 75 kr. 75 kr. 7. juli 2015 Side 8

9 4.2 Kurtage m.v. Obligationer Noteret på Københavns Fondsbørs eller øvrige skandinaviske Kursværdi indtil kr. 0,15% min 175 kr kr. 0,15% min 175 kr kr. 0,15% min 175 kr kr. Kursværdi kr og derover 0,10% 0,10% 0,10% Øvrige udenlandske Kursværdi indtil kr. 0,25% min. 500 kr kr. Kursværdi kr. og derover 0,15% Tillæg/fradrag i kursen 0,25% min. 500 kr kr. 0,15% 0,25% min. 500 kr kr. 0,15% Herudover kan banken beregne et tillæg til kursen, når der købes eller et fradrag i kursen, når der sælges. Om der er tillæg/fradrag og størrelsen heraf afhænger imidlertid af den handelsform, der benyttes. Oplysninger om kurtage og eventuelle andre ydelser vil tydeligt fremgå af hver enkelt fondsnota. Max. 0,1 kurspoint Max. 0,1 kurspoint Max. 0,1 kurspoint Aktier og investeringsbeviser Danske, svenske, og norske aktier samt aktiebaserede investeringsbeviser/andre obligationsbaserede investeringsforeninger end BankInvest Kursværdi indtil kr. min. 175 kr. 500 kr. min. 175 kr. 500 kr. min. 175 kr. 500 kr. Kursværdi kr. og derover 0,50% 0,50% 0,50% Øvrige udenlandske Kursværdi indtil kr. 1,50% min. 500 kr. Kursværdi kr. og derover Tegningsretter/aktieretter min. 100 kr. Obligationsbaserede investeringsforeninger fra BankInvest Kursværdi indtil kr. 0,15% min. 175 kr kr. 1,50% min. 500 kr. min. 100 kr. 0,15% min. 175 kr kr. 1,50% min. 500 kr. min. 100 kr. 0,15% min. 175 kr kr. Kursværdi kr. og derover 0,10% 0,10% 0,10% Djurslands Bank aktier, kundens køb Gratis Gratis Gratis Unoterede aktier min. 175 kr. min. 175 kr. min. 175 kr. Tillæg/fradrag i kursen Ingen Ingen Ingen Fysiske danske aktier 225 kr. 225 kr. 225 kr. 7. juli 2015 Side 9

10 4.3 Mix-pulje Standard, VærdiPlus og UngPlus Direkte Administrationsgebyret beregnes af den månedlige gennemsnitlige saldo med den anførte knæk-sats. Knæk-sats: Der opkræves en lavere sats af DEN DEL af saldoen, der ligger over den anførte saldogrænse. Administrationsgebyr min. 200 kr. p.a. Indestående under kr. 0,85% Indestående under kr. 0,65% Indestående kr. og derover 0,45% Indirekte Omkostninger der afholdes af puljen i forbindelse med køb, salg, opbevaring og administration af værdipapirer, udbytteskat mv. Handelsbetingelser Banken afregner køb og salg af værdipapirer til den pris, der er opnået i markedet. Ved hver handel beregnes kurtage, eventuel afgift til staten og eventuelle udenlandske. 4.4 Investeringsrådgivning Rådgivning om investering i værdipapirer Gratis Gratis Gratis Investeringsrådgivningsaftale kr. p.a kr. p.a kr. p.a. Porteføljepleje Aktiv professionel pleje af investeringer med en depotkursværdi på min. kr Handelsafhængig kr. p.a. + kurtage og kurstillæg/fradrag kr. p.a. + kurtage og kurstillæg/fradrag kr. p.a. + kurtage og kurstillæg/fradrag Investeret kapital Samme sats af hele Depotkursværdien Samme sats af hele Depotkursværdien Samme sats af hele Depotkursværdien Kursværdi > kr. 0,15% af kursværdien + kurstillæg/- fradrag 0,15% af kursværdien + kurstillæg/- fradrag 0,15% af kursværdien + kurstillæg/- fradrag 7. juli 2015 Side 10

11 NemInvest 2 Aktiv professionel pleje af investeringer med en depotkursværdi på min kr. Investering af: Pension Privat Privat Sikkerhedsdepot Privat Kreditorbeskyttet Selskab Selskab Sikkerhedsdepot Virksomhedsordning Virksomhedsordning Sikkerhedsdepot Samme sats af den gennemsnitlige kursværdien, excl. Djurslands Bank aktier. Samme sats af den gennemsnitlige kursværdien, excl. Djurslands Bank aktier. Samme sats af den gennemsnitlige kursværdien, excl. Djurslands Bank aktier. Kursværdi kr. 0,45% p.a. + moms Kursværdi kr. 0,35% p.a. + moms Kursværdi > kr. 0,25% p.a. + moms 0,45% p.a. + moms 0,35% p.a. + moms 0,25% p.a. + moms 0,45% p.a. + moms 0,35% p.a. + moms 0,25% p.a. + moms Djurslands Bank kan modtage provision fra investeringsforeninger. Provisionssatser fremgår af Investeringsforeningernes omkostningsprocent og Årlig omkostningsprocent (ÅOP) fremgår af de enkelte investeringsforeningers hjemmesider. Der beregnes ikke kurtage. Øvrigt Depotafkastsrapport 75 kr. 75 kr. 75 kr. 4.5 Diverse Handel af værdipapirer fra et depot til et andet tilhørende samme kunde og på dennes foranledning (fordeles ligeligt mellem hhv. køb og salg) Handel af Djurslands Bank aktier fra et depot til et andet tilhørende samme kunde og på dennes foranledning (fordeles ligeligt mellem hhv. køb og salg) 200 kr. 200 kr. 200 kr. 100 kr. 100 kr. 100 kr. 4.6 Noter Finans 1. Betingelser og fordele for VærdiPlus og UngPlus fremgår af side Beregnes som hovedregel pr. kvartal og tilskrives 28.12, undtagen gebyrer markeret med note Tilskrives straks. 7. juli 2015 Side 11

12 5. Udland 1 Kontant valuta Køb og salg af kontant valuta, pr. valuta 40 kr. Gratis Gratis Checks Køb af udenlandsk check i danske kroner Trukket på Danmark 150 kr. 150 kr. 150 kr. Trukket på udlandet 0,50% Køb af udenlandsk check i fremmed valuta 0,50% 0,50% Trukket på Danmark 150 kr. 150 kr. 150 kr. Trukket på udlandet, europæiske valutaer Pr. valuta, pr. ekspedition 0,10% 0,10% 0,10% Trukket på udlandet, andre valutaer Pr. valuta, pr. ekspedition 0,20% 0,20% 0,20% Trukket på udlandet, 3. lands valuta Pr. valuta, pr. ekspedition 0,50% 0,50% 0,50% Salg af udenlandsk check i danske kroner eller i fremmed valuta Udstedelse 250 kr. 250 kr. 250 kr. Forsendelse 60 kr. 60 kr. 60 kr. Spærring 300 kr. + tele 300 kr. + tele 300 kr. + tele Vort køb af rejsechecks, pr. ekspedition 100 kr. 100 kr. 100 kr. Overførsler EU-overførsel i EUR til et EU-medlemsland 2 (max Euro) 45 kr. 45 kr. 45 kr. Almindelig overførsel, 2 dage kr. 150 kr. 150 kr. Ekspres overførsel, 1 dag 2 + evt. tele 275 kr. 275 kr. 275 kr. Tilbagekaldelse/ændring af overførsel til udlandet 300 kr. 300 kr. 300 kr. Overførsel til egne kunder i udlandet For modværdi indtil kr. 500 kr. 500 kr. 500 kr. For modværdi over kr kr kr kr. Udenlandske for afsenders regning 175 kr. 175 kr. 175 kr. Manglende IBAN-nr. 175 kr. 175 kr. 175 kr. SEPA Direct Debit Transaktionsgebyr 20 kr. 20 kr. 20 kr. Adviseringsgebyr afvisning 200 kr. 200 kr. 200 kr. 7. juli 2015 Side 12

13 EU-overførsel direkte til kundens euro-konto hos os ( Euro) Tillæg ved manuel rettelse foretaget af banken EU-overførsel fra andet udenlandsk pengeinstitut ( Euro) EU-overførsel fra andet indenlandsk pengeinstitut ( Euro) 15 kr kr. 15 kr kr. 15 kr kr. 15 kr. 15 kr. 15 kr. 2 Euro 2 Euro 2 Euro Udenlandsk overførsel direkte til egne kunders konti 40 kr. 40 kr. 40 kr. Udenlandsk overførsel fra andet indenlandsk pengeinstitut 0 kr. 0 kr. 0 kr. 5.1 Noter Udland 1. Betingelser og fordele for VærdiPlus og UngPlus fremgår af side For overførsler der hæves på en EUR- eller DKK konto og overførslen sker til et EU/EØS land i EUR stilles beløbet til rådighed for modtagerbanken 1 valørdag efter. (Hvis indlagt inden kl ) 6. Service 1 Arbejde udover normal service, pr. time 900 kr. 900 kr. 900 kr. Kundeboks Oprettelse af boksaftale 240 kr. 240 kr. 240 kr. Årlig leje afhængig af størrelse kr kr kr. Ændring af lås Efter regning Efter regning Efter regning Opboring og istandsættelse Efter regning Efter regning Efter regning Udskrifter Kontoudskrift udsendes iht. lov om betalingstjenester 2 Gratis Gratis Gratis Kontoudskrift udsendt med frekvens efter eget valg 20 kr. 20 kr. 20 kr. Kopi af tidligere automatisk udstedt udskrift 30 kr. 30 kr. 30 kr. Ekstraordinær udskrift på papir, posterings- og kontooversigt o.l. 30 kr. 30 kr. 30 kr. Kopi af tidligere automatisk udstedt Betalingsoversigter 30 kr. 30 kr. 30 kr. Kopi af elektronisk Indbetalingskort 20 kr. 20 kr. 20 kr. Udskrift af årsudskrifter 20 kr. 20 kr. 20 kr. Engagementsoversigt 300 kr. 300 kr. 300 kr. Budget Betaling for udfærdigelse af budgetskema årligt kr kr kr. Udskrivning af budgetskema 100 kr. 100 kr. 100 kr. Ændring af budget, uden for den årlige budgetopfølgning 100 kr. 100 kr. 100 kr. Proformaopgørelse af pensionsordninger, pr. konto 175 kr. 175 kr. 175 kr. Telefonisk saldo- og posteringsforespørgsel 30 kr. 30 kr. 30 kr. Beskedservice, SMS eller Første 10 pr md. er gratis, derefter 1 kr. 1 kr. 1 kr. Telegram med kuvert 25 kr. 25 kr. 25 kr. Etablering af nyt kundeforhold 375 kr. 375 kr. 375 kr. 6.1 Noter Service 1. Betingelser og fordele for VærdiPlus og UngPlus fremgår af side De lovpligtige kontoudskrifter udsendes elektronisk via NetBank eller NetBoks. Kunder uden adgang til PC/Internet kan undtagelsesvis tilbydes de lovpligtige udskrifter på papir. 7. juli 2015 Side 13

14 7. Betalingsformidling Betalinger og overførsler Indbetalingskort Automatisk tilmelding til PBS Omgående betaling 40 kr. 40 kr. 40 kr. Kuvertordning (min. 2 bankdage før forfald) 15 kr. 15 kr. 15 kr. Ingen tilmelding til PBS Omgående betaling 40 kr. 40 kr. 40 kr. Kuvertordning (min. 2 bankdage før forfald) 40 kr. 40 kr. 40 kr. Kvittering 20 kr. 20 kr. 20 kr. Forsendelse af kvittering 20 kr. 20 kr. 20 kr. Overførsel til konto i banken eller andet pengeinstitut Engangsoverførsel 30 kr. 30 kr. 30 kr. Stående overførsel Gratis Gratis Gratis Sammedags-overførsel 40 kr. 40 kr. 40 kr. Straks-overførsel 40 kr. 40 kr. 40 kr. EU-overførsel i EUR fra kunde 45 kr. 45 kr. 45 kr. EU-overførsel i EUR til kunde (i Djurslands Bank) 2 Euro 2 Euro 2 Euro 7.2 Kundekort Årligt kortabonnement VISA/Dankort (kortindehaver over 18 år) 150 kr. Gratis Gratis MasterCard Kredit, standard m/rejseforsikring 200 kr. 100 kr. 100 kr. MasterCard Kredit, standard u/rejseforsikring 100 kr. Gratis Gratis MasterCard Kredit, Guld 990 kr. 495 kr. 795 kr. MasterCard Kredit, Platinum incl. Priority Pass kr. 995 kr kr. MasterCard Kredit, Standard Familiekort 100 kr. Gratis Gratis MasterCard Kredit, Guld Familiekort 200 kr. 200 kr. 200 kr. MasterCard Kredit, Platinum Familiekort 200 kr. 200 kr. 200 kr. MasterCard Debit, Ung Gratis Gratis Gratis MasterCard Debit, Silver 150 kr. Gratis Gratis MasterCard Debit, Standard 150 kr. Gratis Gratis MasterCard Debit, Guld 990 kr. 495 kr. 795 kr. MasterCard Debit, Platinum incl. Priority Pass kr. 995 kr kr. Dankort (kortindehaver over 18 år) Gratis Gratis Gratis Interne hævekort Gratis Gratis Gratis Hævning med Dankort, VISA/Dankort og MasterCard Debit i egne automater Gratis Gratis Gratis i andre pengeautomater 6 kr. Gratis Gratis kunder under 18 år med MasterCard Debit Gratis Gratis Gratis 7. juli 2015 Side 14

15 Hævning med Interne hævekort i egne automater Gratis Gratis Gratis i andre pengeautomater Gratis Gratis Gratis Hævning med MasterCard Kredit (i % af det hævede beløb) i egne automater min. 30 kr. i andre pengeautomater min. 50 kr. Hævning (udenlandsk i % af det hævede beløb) VISA/Dankort og MasterCard Debit min. 30,00 kr. min. 30 kr. min. 50 kr. min. 30,00 kr. min. 30 kr. min. 50 kr. min. 30,00 kr. MasterCard Kredit min. 50 kr. min. 50 kr. min. 50 kr. Hastebestilling, bankens + kortleverandørens 250 kr. 250 kr. 250 kr. Genbestilling af kort før udløb 100 kr. Gratis 100 kr. Genbestilling af pin-kode (ikke internt hævekort) 50 kr. Gratis 50 kr. Genbestilling af pin-kode (internt hævekort) 100 kr. 100 kr. 100 kr. Spærring på grund af misbrug 250 kr. 250 kr. 250 kr. Hurtigløbspærring, Nets spærrer kortet ved mistanke om 3. mands misbrug. (Opkræves kun hvis det er kortholder, som misbruger kortet) kr kr kr. Kontanthævning uden kort 25 kr. 25 kr. 25 kr. Forsendelse af kort til udlandet heraf 350 kr. til kortleverandør 450 kr. 450 kr. 450 kr. Ændring/nulstilling af forbrugsgrænse 100 kr. 75 kr. 75 kr. Uberettiget indsigelse mod hævet beløb (pr. transaktion) 250 kr. 250 kr. 250 kr. Genbestilling af kort med individuelt design ved udløb 75 kr. 75 kr. 75 kr. Kort med individuelt design til unge mellem 15 og 17 år 75 kr. 75 kr. 75 kr. Kort med individuelt design til kunder over 18 år 150 kr. 150 kr. 150 kr. Udstedelse af ID-kort 150 kr. 150 kr. 150 kr. Udskrift af MasterCard afregning 20 kr. 20 kr. 20 kr. Referencekurs ved brug af kort i udlandet: Fremgår af Omregningen sker på baggrund af referencekursen dagen før transaktionen med tillæg af: VISA/Dankort 1% i Europa og 1,5% uden for Europa MasterCard 1,5% i Europa og 2% uden for Europa 7.3 Checks Udlevering af checkhæfte 25 kr. 25 kr. 25 kr. Checks til Privatkonto, VærdiPlus og UngPlus 15 kr. 15 kr. 15 kr. Gavecheck/bankcheck (excl. forsendelse) 25 kr. 25 kr. 25 kr. Forsendelse af gavecheck 8 kr. 8 kr. 8 kr. 7. juli 2015 Side 15

16 7.4 Returnering/afvisning/tilbagekaldelse Returnering af kredittransaktion 40 kr. 40 kr. 40 kr. Returnering af check, dankorttransaktion, betaling og overførsel ved manglende dækning 250 kr. 250 kr. 250 kr. Tilbagekaldelse af betaling og overførsel på kundens foranledning 250 kr. 250 kr. 250 kr. Returnering af check trukket på udenlandsk pengeinstitut ved manglende honorering 0 kr. 0 kr. 0 kr. Kontramandering af check 200 kr. 200 kr. 200 kr. Rekvirering af dokumentløst clearet check 250 kr. 250 kr. 250 kr. Rekvirering af dokumentløst clearet Dankort nota-kopi 150 kr. 150 kr. 150 kr. 7.5 Noter Betalingsformidling 1. Betingelser og fordele for VærdiPlus og UngPlus fremgår af side NetBank 1 Tilslutning pr. bruger Gratis Gratis Gratis Månedsabonnement, inkl. Hotline 2 8 kr. Gratis Gratis Indbetalingskort 3 2 kr. Gratis Gratis e-indbetalingskort 3 2 kr. Gratis Gratis Indenlandsk overførsel i DKK 3 med meddelelse på modtagers kontoudskrift Gratis Gratis Gratis straks-overførsel 0,25 kr. Gratis Gratis Indenlandsk overførsel i EUR 3 med meddelelse på modtagers kontoudskrift 25 kr. 25 kr. 25 kr. edankort-betaling 3 2 kr. 2 kr. 2 kr. Returneret overførsel 3 40 kr. 40 kr. 40 kr. Kvittering 3 20 kr. 20 kr. 20 kr. Beskedservice (SMS eller ) 3 Gratis Gratis Gratis Oprettelse af budget (budgetmodul) 3 Gratis Gratis Gratis Brug af frimåned kr. 100 kr. 100 kr. SWIPP 3 Oprettelse Gratis Gratis Gratis Overførsel Gratis Gratis Gratis Kvittering - SMS til modtager Gratis Gratis Gratis Udenlandsk overførsel 3 EU-overførsel 25 kr. 25 kr. 25 kr. Almindelig overførsel 50 kr. 50 kr. 50 kr. Ekspres overførsel 275 kr. 275 kr. 275 kr. Manuel tilretning ved fejlregistrering 4 Banken foretager nødvendige fejlrettelser 75 kr. 75 kr. 75 kr. Ved udenlandske for afsenders regning 175 kr. 175 kr. 175 kr. Ved manglende IBAN-nr til dækning af udenlandske 175 kr. 175 kr. 175 kr. 7. juli 2015 Side 16

17 Handel værdipapirer Kurtage danske aktier samt aktiebaserede investeringsbeviser/andre obligationsbaserede investeringsforeninger end BankInvest 4 Kursværdi indtil kr. 0,15% min. 39 kr. 0,15% min. 39 kr. 0,15% min. 39 kr. Kursværdi kr. og derover 0,15% 0,15% 0,15% Kurtage svenske og norske aktier 4 Kursværdi indtil kr. 0,25% min. 39 kr. 0,25% min. 39 kr. 0,25% min. 39 kr. Kursværdi kr. og derover 0,15% 0,15% 0,15% Kurtage øvrige udenlandske - Amerikanske, engelske og tyske aktier 4 Kursværdi indtil kr. 0,60% min. 250 kr. Kursværdi kr. og derover 0,60% 0,60% min. 250 kr. 0,60% 0,60% min. 250 kr. 0,60% Kurtage danske obligationer og obligationsbaserede investeringsbeviser fra BankInvest. 4 0,10% min. 39 kr. 0,10% min. 39 kr. 0,10% min. 39 kr. Kurtage fysiske danske aktier kr. 200 kr. 200 kr. Kursinformation 4 Realtidskurs abonnement 9,50 kr. pr. md. 9,50 kr. pr. md. 9,50 kr. pr. md. Markedsdybde abonnement 0,20 kr. pr. klik 0,20 kr. pr. klik 0,20 kr. pr. klik Herudover kan banken beregne et tillæg til kursen, når der handles. Om der er tillæg/fradrag og størrelsen heraf afhænger imidlertid af den handelsform, der benyttes. Oplysninger om kurtage og eventuelle andre ydelser vil tydeligt fremgå af hver enkelt fondsnota. 8.1 Noter NetBank 1. Betingelser og fordele for VærdiPlus og UngPlus fremgår af side Tilskrives årligt pr Tilskrives samlet ultimo hvert kvartal 4. Tilskrives straks 7. juli 2015 Side 17

18 9. Ekspeditioner for ikke-kunder Checks/Dankort indtil indløsningsgrænsen Checks/Dankort over indløsningsgrænsen Bankbog Indbetalingskort Køb og salg af kontant valuta Check/kontant indbetaling til konto i banken Overførsel til andet PI Udenlandsk overførsel til turister + evt. tele Optælling af mønt - henvises primært til eget pengeinstitut Salg af mønt i ruller - henvises primært til eget pengeinstitut 25 kr. 100 kr. 250 kr. 75 kr. 100 kr. 30 kr. 75 kr. 200 kr. af det optalte beløb min. 100 kr. 5 kr. pr. rulle 7. juli 2015 Side 18

19 10. Betingelser og fordele VærdiPlus Betingelser For at opnå VærdiPlus skal du samle dine finansielle forretninger i Djurslands Bank. Herudover skal husstanden samlet have 50 aktier i Djurslands Bank (kursværdi ved kurs 241,50 er kr.). Aktieindskud er ansvarlig indskudskapital, som ikke er dækket af Garantiformuen. Årligt abonnement for VærdiPlus er 193 kr. Abonnementet er forudbetalt og pristalsreguleres årligt. Tilbud om lån/kreditter/betalingskort forudsætter individuel kreditmæssig godkendelse. Fordele Fleksibel VærdiPlus-konto med attraktive rentesatser Tilbud på MasterCard Standard med op til 100 % rabat Ingen årligt kortabonnement for det eksklusive VisaDankort Gratis brug af pengeautomater i Danmark - døgnet rundt (gælder dog ikke MasterCard Kredit-kort) Gratis køb og salg af kontant valuta Gratis oprettelse og abonnement på NetBank Gratis betaling af indbetalingskort og girokort i Danmark via NetBank og MobilBank Gratis pengeoverførsel i danske kroner via NetBank og MobilBank til egne og fremmede konti i Danmark Gratis kontoudskrift i NetBank og MobilBank Gratis oprettelse og forlængelse af private kreditter til og med kr. Rabatten for det enkelte gebyr fremgår af fremlagte Prisbog gebyr i filialen samt på UngPlus Betingelser UngPlus tilbydes unge fra 18 år til og med 29 år. Gratis abonnement. Fordele Fleksibel UngPlus-konto med attraktive rentesatser Gratis oprettelse og abonnement på MobilBank og NetBank Ingen årligt kortabonnement for det smarte VisaDankort Ingen årligt kortabonnement for MasterCard Standard Gratis at hæve kontanter i pengeautomater i Danmark (gælder dog ikke MasterCard Kredit-kort) Gratis oprettelse og abonnement på NetBank Gratis betaling af indbetalingskort og girokort i Danmark via NetBank og MobilBank Gratis pengeoverførsel i danske kroner via NetBank og MobilBank til egne og fremmede konti i Danmark Gratis køb og salg af kontant valuta Gratis oprettelse og forlængelse af private kreditter til og med kr. Rabatten for det enkelte gebyr fremgår af fremlagte Prisbog gebyr i filialen samt på 7. juli 2015 Side 19

Prisbog. Gebyr. Djurslands Bank A/S Torvet Grenaa CVR.nr

Prisbog. Gebyr. Djurslands Bank A/S Torvet Grenaa CVR.nr Prisbog Gebyr Djurslands Bank A/S Torvet 5 8500 Grenaa CVR.nr. 40713816 Indhold 1. Lån og kredit 1... 3 1.1 Noter Lån og Kredit... 4 2. Realkredit 1... 5 2.1 Noter Realkredit... 5 3. Indlån og koncepter

Læs mere

Gældende fra 01.10.2014: Ny pris fra Priser for særlige ydelser 01.05.2015: Gratis ydelser:

Gældende fra 01.10.2014: Ny pris fra Priser for særlige ydelser 01.05.2015: Gratis ydelser: Priser for særlige ydelser 01.05.2015: Gratis ydelser: Oprettelse af konto: Der beregnes heller ikke løbende kontogebyr Hævning i kassen: Udbetaling af kontanter Mellem konti i sparekassen og faste overførsler

Læs mere

Priser for særlige ydelser

Priser for særlige ydelser Priser for særlige ydelser Gældende fra 01.12.2013: Gratis ydelser: Oprettelse af konto: Der beregnes heller ikke løbende kontogebyr Hævning i kassen: Udbetaling af kontanter Mellem konti i sparekassen

Læs mere

Prisbog. Gebyr. Djurslands Bank A/S Torvet Grenaa CVR.nr

Prisbog. Gebyr. Djurslands Bank A/S Torvet Grenaa CVR.nr Prisbog Gebyr Djurslands Bank A/S Torvet 5 8500 Grenaa CVR.nr. 40713816 Indhold 1. Lån og kredit 1... 3 1.1 Noter Lån og Kredit... 4 2. Realkredit 1... 5 2.1 Noter Realkredit... 5 3. Indlån og koncepter

Læs mere

Obligationer: Kursværdi til og med kr ,00 0,15 %; min. kr. 150 og maks. kr Kursværdi over kr ,00 0,10 %

Obligationer: Kursværdi til og med kr ,00 0,15 %; min. kr. 150 og maks. kr Kursværdi over kr ,00 0,10 % Gebyroversigt Nedenstående gebyrer er gældende pr. 01.7.2017 Gebyroversigten indeholder oplysninger om BIL Danmarks standard gebyrer. Banken kan uden varsel sætte gebyrer ned. Banken kan også uden varsel

Læs mere

Priser. KORT Udstedelse og årligt kortgebyr WEB BANK SMS SERVICE. MasterCard Young. Visa/dankort og MasterCard Debet 150,00

Priser. KORT Udstedelse og årligt kortgebyr WEB BANK SMS SERVICE. MasterCard Young. Visa/dankort og MasterCard Debet 150,00 Priser KORT Udstedelse og årligt kortgebyr MasterCard Young Dankort Visa/dankort og MasterCard Debet 150,00 Hastebestilling 250,00 pr. bestilling Brug af alle korttyper i Danmark I automat og ved kasse

Læs mere

Serviceydelser, prisliste pr

Serviceydelser, prisliste pr Indbetalingskort Omgående betaling - via Sparekassen Betaling min. 3 dage senere end indlevering - via Sparekassen Betaling - via netbank uden kvittering gratis Betaling - via netbank med kvittering eller

Læs mere

Prisbog. Gebyr. Djurslands Bank A/S Torvet Grenaa CVR.nr

Prisbog. Gebyr. Djurslands Bank A/S Torvet Grenaa CVR.nr Prisbog Gebyr Djurslands Bank A/S Torvet 5 8500 Grenaa CVR.nr. 40713816 Indhold 1. Lån og kredit 1... 3 1.1 Noter Lån og Kredit... 4 2. Realkredit 1... 5 2.1 Noter Realkredit... 5 3. Indlån og koncepter

Læs mere

Serviceydelser 23.12.2015

Serviceydelser 23.12.2015 Serviceydelser 23.12.2015 Konti Det er gratis for andelshavere at have konti i Fælleskassen. Du er velkommen til at få flere konti, så du får bedre overblik over din økonomi. Kontoudskrifter og årsoversigter

Læs mere

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. maj 2015. Gebyr Min. Max. Frekvens

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. maj 2015. Gebyr Min. Max. Frekvens Kontogebyr Kontogebyr - oprettelse 0 Kontogebyr løbende pr. måned 0 Kopi af kontoudskrifter og kundeuddata pr. stk 50 Udskrifter, fast bestilling på papir pr. stk. 12 Udskrifter, fast bestilling via e-boks

Læs mere

19. november 2014 GEBYRSATSER

19. november 2014 GEBYRSATSER 19. november 2014 GEBYRSATSER Betalingsformidling Beløbsoverførsel til fremmed pengeinstitut (gratis via Netbank 30,00 pr. overførsel og ved faste betalinger) Beløbsoverførsel, fremsendelse af kvittering

Læs mere

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort 3 - Dankort og Visa Dankort - MasterCard - MasterCard Debit Overførsler 8 Pension 8 Selvbetjening

Læs mere

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. oktober 2013. Gebyr Min. Max. Frekvens

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. oktober 2013. Gebyr Min. Max. Frekvens Kontogebyr Checkhæfte kontogebyr, uanset kontoform Kopi af kontoudskrifter og kundeuddata pr. stk 50 Udskrifter, fast bestilling på papir pr. stk. 12 Udskrifter, fast bestilling via e-boks pr. stk. 4 Udskrifter,

Læs mere

Prisliste over bankens serviceydelser Priser i danske kroner

Prisliste over bankens serviceydelser Priser i danske kroner liste over bankens serviceydelser er i danske kroner Særlig Indlån - Pensionsopsparing Administration af pensionskonti Overførsel 75 Delvis udbetaling i utide. Delvis udbetaling efter 60 år. Ophæv i utide

Læs mere

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort 3 - Dankort og Visa Dankort - MasterCard - MasterCard Debit Overførsler 8 Pension 8 Selvbetjening

Læs mere

Prisliste 12. maj 2014

Prisliste 12. maj 2014 Prisliste 12. maj 2014 Side 1 af 12 Service / ekspedition Bankbog Bankbog Pr. kvartal 30,00 Boks Boks, oprettelse Pr. boks 375,00 * Boks, opboring Pr. opboring 1.500,00 * Boks, ny lås med nøgle + kort

Læs mere

PRISER PRIVAT GENERELT

PRISER PRIVAT GENERELT INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort 2 - Dankort og Visa Dankort - MasterCard - MasterCard Debit Overførsler 5 Pension 5 Selvbetjening

Læs mere

Serviceydelser 1.12.2013 Gebyrsatser, som ændres pr. 1.12.2013 er markeret med rød skrift.

Serviceydelser 1.12.2013 Gebyrsatser, som ændres pr. 1.12.2013 er markeret med rød skrift. Serviceydelser 1.12.2013 Gebyrsatser, som ændres pr. 1.12.2013 er markeret med rød skrift. Konti Det er gratis for andelshavere at have konti i Fælleskassen. Du er velkommen til at få flere konti, så du

Læs mere

Almindelige serviceydelser pr. 1. september 2012. J.A.K Andelskasse Østervrå. Indholdsfortegnelse: 1. Kontogebyr og budgetskema

Almindelige serviceydelser pr. 1. september 2012. J.A.K Andelskasse Østervrå. Indholdsfortegnelse: 1. Kontogebyr og budgetskema Almindelige serviceydelser pr. 1. september 2012 J.A.K Andelskasse Østervrå Indholdsfortegnelse: 1. Kontogebyr og budgetskema 2. Oversigter og udskrifter 3. Check 4. Flyttegebyr til andet pengeinstitut

Læs mere

Serviceydelser 1.12.2013

Serviceydelser 1.12.2013 Serviceydelser 1.12.2013 V131213 Konti Det er gratis for andelshavere at have konti i Fælleskassen. Du er velkommen til at få flere konti, så du får bedre overblik over din økonomi. Kontoudskrifter og

Læs mere

Prisblad for Frøs Herreds Sparekasse 1.4.2014

Prisblad for Frøs Herreds Sparekasse 1.4.2014 Bøger Bog glemt gentagne gange - pr. gang 50,00 straks Bortkomsterklæring 150,00 straks Spærring 200,00 straks Udskiftning af bogkort 10,00 straks Checktransaktionsgebyrer Indløsning af brevcheck 10,00

Læs mere

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort 3 - Dankort og Visa Dankort - MasterCard - MasterCard Debit Overførsler 10 Pension 10 Selvbetjening

Læs mere

Gebyrer 1. september 2013

Gebyrer 1. september 2013 Gebyrer 1. september 2013 Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Checks: Check kr. 4,00 Check med følgeskr. (brevcheck) kr. 5,00 Udstedelse af check/gavecheck kr. 25,00 Fremsendelse af check/gavecheck

Læs mere

Priser. KORT Udstedelse og årligt kortgebyr WEB BANK SMS SERVICE. MasterCard Young. Visa/dankort og MasterCard Debet 150,00

Priser. KORT Udstedelse og årligt kortgebyr WEB BANK SMS SERVICE. MasterCard Young. Visa/dankort og MasterCard Debet 150,00 Priser KORT Udstedelse og årligt kortgebyr MasterCard Young Dankort Visa/dankort og MasterCard Debet 150,00 Hastebestilling 250,00 pr. bestilling Brug af alle korttyper i Danmark I automat og ved kasse

Læs mere

Priser for serviceydelser - Privatkunder Gælder fra 21. oktober 2008. Den daglige økonomi

Priser for serviceydelser - Privatkunder Gælder fra 21. oktober 2008. Den daglige økonomi Priser for serviceydelser - Privatkunder Gælder fra 21. oktober 2008 Prislisten omfatter de mest almindelige serviceydelser til privatkunder i Nordea Bank (Danmark) En del af priserne afhænger af, om du

Læs mere

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort 3 - Dankort og Visa Dankort - MasterCard - MasterCard Debit Overførsler 10 Pension 10 Selvbetjening

Læs mere

Gældende pr. den Pris- og gebyrliste

Gældende pr. den Pris- og gebyrliste Gældende pr. den 1.11.2017 Pris- og gebyrliste Lån og kreditter Forlængelse af kreditaftale kr. 750,- Forlængelse af kreditaftale, Erhverv kr. 1.000,- Oprettelse af lån/kredit 2% af hovedstol, minimum

Læs mere

Gældende pr. den Pris- og gebyrliste

Gældende pr. den Pris- og gebyrliste Gældende pr. den 1.11.2017 Pris- og gebyrliste Lån og kreditter Forlængelse af kreditaftale kr. 750,- Forlængelse af kreditaftale, Erhverv kr. 1.000,- Oprettelse af lån/kredit 2% af hovedstol, minimum

Læs mere

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort 3 - Dankort og Visa Dankort - MasterCard - MasterCard Debit Overførsler 11 Pension 11 Selvbetjening

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015 Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015 Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark

Læs mere

Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se priserne, som Nordfyns Bank beregner overfor forbrugere.

Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se priserne, som Nordfyns Bank beregner overfor forbrugere. Prisinformation Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se priserne, som Nordfyns Bank beregner overfor forbrugere. Indlån Udlån Investering Betalinger Serviceydelser Kort og mobilpenge Netbank / Mobilbank

Læs mere

Priser pr. 01.07.2013

Priser pr. 01.07.2013 Priser pr. 01.07.2013 Overførsler og betalinger Overførsel mellem egne konti gratis Overførsel til konti i andre pengeinstitutter 15,00 Overførsel til konti i andre pengeinstitutter, stående overførsel

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste

Coop Bank Samlet prisliste Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. september 2015 (Gælder fra 27. februar 2015 for nye kunder og produkter) 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr

Læs mere

Prisblad for Frøs Herreds Sparekasse 01.01.2013

Prisblad for Frøs Herreds Sparekasse 01.01.2013 Bøger Bog glemt gentagne gange - pr. gang 25,00 straks Bortkomsterklæring 150,00 straks Mortifikation 250,00 straks Spærring 200,00 straks Udskiftning af bogkort 10,00 straks Checktransaktionsgebyrer Indløsning

Læs mere

Prisbog. Gebyr. Djurslands Bank A/S Torvet Grenaa CVR.nr

Prisbog. Gebyr. Djurslands Bank A/S Torvet Grenaa CVR.nr Prisbog Gebyr Djurslands Bank A/S Torvet 5 8500 Grenaa CVR.nr. 40713816 Indhold 1. Lån og kredit 1... 3 1.1 Noter Lån og Kredit... 4 2. Realkredit 1... 5 2.1 Noter Realkredit... 5 3. Indlån og koncepter

Læs mere

Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se priserne, som Nordfyns Bank beregner overfor forbrugere.

Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se priserne, som Nordfyns Bank beregner overfor forbrugere. Prisinformation Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se priserne, som Nordfyns Bank beregner overfor forbrugere. Indlån Udlån Investering Betalinger Serviceydelser Kort og mobilpenge Netbank / Mobilbank

Læs mere

Pris- og gebyrliste. Gebyr for udstedelse af restkøbesumsgaranti kr ,- Garanti ved forhåndslån ombygning/nybyggeri kr. 2.

Pris- og gebyrliste. Gebyr for udstedelse af restkøbesumsgaranti kr ,- Garanti ved forhåndslån ombygning/nybyggeri kr. 2. Pris- og gebyrliste Børneopsparing Pensionskonti Overførsel til andet pengeinstitut: Lån og kreditter Ydelsesfritagelse kr. 50,- Tilbageførsel af låneydelse kr. 50,- Rykkerskrivelse kr. 100,- Forlængelse

Læs mere

Serviceydelser 2013. Indholdsfortegnelse

Serviceydelser 2013. Indholdsfortegnelse Serviceydelser 2013 Andelskassen F æ l l e s k a s s e n Bülowsvej 48A, 1870 Frederiksberg C Tlf. 35 39 45 40 Fax 35 39 68 40 e-mail: faelleskassen@faelleskassen.dk www.faelleskassen.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk Prisinformation Almindelige serviceydelser www.sparv.dk Prisinformation Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Sparekassen Vendsyssel beregner over for primært forbrugere for diverse

Læs mere

PRIVAT FRI 3. Lån og kreditter 4. Betalinger og overførsler 9. Betalingskort 10. Værdipapirhandel/Investeringspleje 15. Netbank/mobilbank 20

PRIVAT FRI 3. Lån og kreditter 4. Betalinger og overførsler 9. Betalingskort 10. Værdipapirhandel/Investeringspleje 15. Netbank/mobilbank 20 Indhold PRIVAT FRI 3 Lån og kreditter 4 Betalinger og overførsler 9 Betalingskort 10 Værdipapirhandel/Investeringspleje 15 Netbank/mobilbank 20 Forsikringer 22 Kundeboks 22 Øvrige serviceydelser 22 Pantebreve

Læs mere

Nordjyske Bank Prisbog del 1 - pr. 15.12.2015

Nordjyske Bank Prisbog del 1 - pr. 15.12.2015 Nordjyske Bank Prisbog del 1 - pr. 15.12.2015 Emne Pris i % eller kr. Min/max Moms Bemærkninger 2. Betalinger 2.1 Betalinger ved skranken 2.2 Øvrige betalinger i danske kroner 2.3 Indenlandske betalinger

Læs mere

Coop MasterCard Kredit

Coop MasterCard Kredit Coop MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark Køb på Coop.dk Køb på Internet, postordre (ved fjernsalg) mv. Køb i Coop butikker

Læs mere

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk Prisinformation Almindelige serviceydelser www.sparv.dk Prisinformation Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Sparekassen Vendsyssel beregner over for primært forbrugere for diverse

Læs mere

GEBYRER M. M. Gældende fra 01.03.2012. Højevej 18 Astrup 6900 Skjern Telefon 9648 7000 Telefax 9648 7019 Web-site: www.faan.dk E-mail: info@faan.

GEBYRER M. M. Gældende fra 01.03.2012. Højevej 18 Astrup 6900 Skjern Telefon 9648 7000 Telefax 9648 7019 Web-site: www.faan.dk E-mail: info@faan. GEBYRER M. M. Gældende fra 01.03.2012 Højevej 18 Astrup 6900 Skjern Telefon 9648 7000 Telefax 9648 7019 Web-site: www.faan.dk E-mail: info@faan.dk Åbningstider: Mandag - fredag kl. 9.30-16.00 Torsdag til

Læs mere

INDHOLD ALM. BRAND BANK PRISER FOR SERVICEYDELSER SERVICEYDELSER LÅN OG KREDITTER VALUTA OG UDLAND ERHVERV... 11 ØVRIGE GEBYRER...

INDHOLD ALM. BRAND BANK PRISER FOR SERVICEYDELSER SERVICEYDELSER LÅN OG KREDITTER VALUTA OG UDLAND ERHVERV... 11 ØVRIGE GEBYRER... ALM. BRAND BANK PRISER FOR SERVICEYDELSER SIDE 1 INDHOLD ALM. BRAND BANK PRISER FOR SERVICEYDELSER SERVICEYDELSER Konto... 2 Kontoopgørelse... 2 Kontoudskrifter... 2 Betalingskort... 3 Saldooplysninger...

Læs mere

Prisliste Fynske Bank

Prisliste Fynske Bank Kontooprettelse Oprettelse af konto til privat 0,00 kr. pr. 07.07.14 Oprettelse af konto til erhverv 500,00 kr. pr. 07.07.14 Oprettelse af konto til foreninger 500,00 kr. pr. 07.07.14 FI/girokort ved skranken

Læs mere

Generelle priser for betalingstjenester

Generelle priser for betalingstjenester Generelle priser for betalingstjenester Generelt Denne prisinformation indeholder generelle priser for betalingstjenester (i henhold til betalingstjenesteloven). Rentesatser og priser kan ændres af Jutlander

Læs mere

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Andelskassen J.A.K. Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Checks: Check kr. 4,00 Check med følgeskr. (brevcheck) kr. 5,00 Udstedelse af check/gavecheck kr. 20,00 Fremsendelse af check/gavecheck

Læs mere

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk Prisinformation Almindelige serviceydelser www.sparv.dk Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Sparekassen Vendsyssel beregner over for primært forbrugere for diverse typer af serviceydelser

Læs mere

Fynske Bank PRISLISTE pr. 01.07.2013 pct. gebyr min.

Fynske Bank PRISLISTE pr. 01.07.2013 pct. gebyr min. Fynske Bank PRISLISTE pr. 01.07.2013 pct. gebyr min. Overførsel af konti Indlånskonti el. udlånskonti, pr. konto 0,00 til andet P.I. Øvrigt særligt indlån - herunder Børneopsparing 0,00 Særlig indlån Overførsel

Læs mere

OVERSIGT OVER SERVICEYDELSER

OVERSIGT OVER SERVICEYDELSER OVERSIGT OVER SERVICEYDELSER CHECKS Procentsats Beløb Salg af egne checks... 35,- Salg af egne checks, incl. forsendelse... 40,- Salg af egne checks, incl. telegram... 40,- Reklamechecks... 160,- dog gratis

Læs mere

Prisoversigt - gældende fra 1. januar 2016

Prisoversigt - gældende fra 1. januar 2016 Prisoversigt - gældende fra. januar 206. Gratis ydelser Side 2 2. Ydelser ved kassen side 2 3. Diverse ydelser side 3 4. Indlån, pension mv. side 3 5. Netbank side 3 6. Unge kunder Side 4 7. Udenlandske

Læs mere

Priser for SEB Private Banking Juni 2009

Priser for SEB Private Banking Juni 2009 er for SEB Private Banking Juni 2009 er for SEB Private Banking, 17. april 2009 Alle satser er gældende, indtil SEB fastsætter nye. Skandinaviska Enskilda Banken A/S, Landemærket 10 Telefon Telefax Internet

Læs mere

Almindelige serviceydelser pr. 3. september 2015, visse Netbank ydelser pr. 1. oktober 2015 og pr. 3. december 2015 for MasterCard kreditkort

Almindelige serviceydelser pr. 3. september 2015, visse Netbank ydelser pr. 1. oktober 2015 og pr. 3. december 2015 for MasterCard kreditkort Almindelige serviceydelser pr. 3. september 2015, visse Netbank ydelser pr. 1. oktober 2015 og pr. 3. december 2015 for MasterCard kreditkort Københavns Andelskasse Indholdsfortegnelse: 1. Kontogebyr og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. I denne prisbog kan du se Den Jyske Sparekasses priser, som opkræves hos forbrugerne.

Indholdsfortegnelse. I denne prisbog kan du se Den Jyske Sparekasses priser, som opkræves hos forbrugerne. Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se s priser, som opkræves hos forbrugerne. Almindelige serviceydelser... Side 1 Betalinger Betalingsservice Overførelser via medarbejderbetjening Check Konto

Læs mere

Prisliste. 1. maj 2016. Side 1 af 13

Prisliste. 1. maj 2016. Side 1 af 13 Prisliste 1. maj 2016 Side 1 af 13 Service / ekspedition Boks Boks, oprettelse Pr. boks 375,00 * Boks, opboring Pr. opboring 1.500,00 * Boks, ny lås med nøgle + kort Pr. sæt 3.000,00 * Boksleje, betales

Læs mere

Serviceydelser for Dronninglund Sparekasse Gældende pr. 01.08.2015 Indholdsfortegnelse

Serviceydelser for Dronninglund Sparekasse Gældende pr. 01.08.2015 Indholdsfortegnelse Serviceydelser for Dronninglund Sparekasse Gældende pr. 01.08.2015 Indholdsfortegnelse Side Almindelig serviceydelser 1-3 Opb.af værdipapirer i depot 4 Værdipapirhandel 5 Kort 6-8 Lån og kreditter generelt

Læs mere

PRISOVERSIGT - gældende fra 1. marts 2016

PRISOVERSIGT - gældende fra 1. marts 2016 PRISOVERSIGT - gældende fra. marts 206. Gratis ydelser Side 2 2. Ydelser ved kassen side 2 3. Diverse ydelser side 3 4. Indlån, pension mv. side 3 5. Netbank side 3 6. Unge kunder Side 4 7. Udenlandske

Læs mere

Prisliste. 1. januar 2015. Side 1 af 12

Prisliste. 1. januar 2015. Side 1 af 12 Prisliste 1. januar 2015 Side 1 af 12 Service / ekspedition Bankbog Konti med bankbog Pr. kvartal forud 30,00 Boks Boks, oprettelse Pr. boks 375,00 * Boks, opboring Pr. opboring 1.500,00 * Boks, ny lås

Læs mere

Serviceydelser Privat

Serviceydelser Privat Serviceydelser Privat Konto Kontogebyr Kontoudskrift på papir (inkl. forsendelse): - v/årsskifte - v/rentetilskrivning, fuld side, samt opgørelse - v/aftalt frekvens - v/brug af Visa/Dankort Kopi af tidligere

Læs mere

Serviceydelser Privat

Serviceydelser Privat Serviceydelser Privat Konto Kontogebyr Kontoudskrift på papir (inkl. forsendelse): - v/årsskifte - v/rentetilskrivning, fuld side, samt opgørelse - v/aftalt frekvens - v/brug af Visa/Dankort Kopi af tidligere

Læs mere

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk Prisinformation Almindelige serviceydelser www.sparv.dk Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Sparekassen Vendsyssel beregner over for primært forbrugere for diverse typer af serviceydelser

Læs mere

Kontogebyr løbende pr. måned - Basiskonto. Kopi af kontoudskrifter og kundeuddata pr. stk

Kontogebyr løbende pr. måned - Basiskonto. Kopi af kontoudskrifter og kundeuddata pr. stk Kontogebyr Kontogebyr løbende pr. måned - Basis Betalingskonto NetBank tilknyttet Basis Betalingskonto koster 50 pr. md. Kontogebyr løbende pr. måned - Basiskonto Gældende pr. 1. oktober 2016 for bestående

Læs mere

Priser for SEB Wealth Management

Priser for SEB Wealth Management er for SEB Wealth Management 1. september 2013 Indlån og udlån SEB s pengemarkedsrente (herefter benævnt SPM) er variabel og fastsættes på baggrund af Nationalbankens T/N-rente (Tomorrow/Next), som opdateres

Læs mere

Serviceydelser Privat

Serviceydelser Privat Serviceydelser Privat Konto Kontogebyr Kontoudskrift på papir (inkl. forsendelse): - v/årsskifte - v/rentetilskrivning, fuld side, samt opgørelse - v/aftalt frekvens - v/brug af Visa/Dankort Kopi af tidligere

Læs mere

Prisblad for Frøs Sparekasse

Prisblad for Frøs Sparekasse Prisblad for Frøs Sparekasse Anførte satser er gældende pr. 01.01.2018. Kortbestilling - Mastercard Debit Mastercard Debit, kortbestilling * 150,00 straks pr. 2.1.2018 Mastercard Debit, kortbestilling

Læs mere

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk Prisinformation Almindelige serviceydelser www.sparv.dk Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Sparekassen Vendsyssel beregner over for primært forbrugere for diverse typer af serviceydelser

Læs mere

PRISER INVESTERING. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06.

PRISER INVESTERING. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06.2014/SIDE 1 DEPOTADMINISTRATION DEPOTADMINISTRATION PRIS BEMÆRKNINGER Obligationer registreret

Læs mere

Nye Priser pr. 1. marts 2016

Nye Priser pr. 1. marts 2016 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege CVRnr. 65746018. 01.03.2016 Nye Priser pr. 1. marts 2016 Du kan opnå fordele som kunde i øns Bank, hvis du vælger at samle alle dine bankforretninger hos os. Hvis

Læs mere

Indholdsfortegnelse. I denne prisbog kan du se Den Jyske Sparekasses priser, som opkræves hos forbrugerne.

Indholdsfortegnelse. I denne prisbog kan du se Den Jyske Sparekasses priser, som opkræves hos forbrugerne. Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se s priser, som opkræves hos forbrugerne. Almindelige serviceydelser... Side 1 Betalinger Betalingsservice Overførsler via medarbejderbetjening Overførsler via

Læs mere

Prisbog. for Sparekassen Faaborg

Prisbog. for Sparekassen Faaborg Prisbog for Sparekassen Faaborg Pr. 17. oktober 2012 17. oktober 2012 Side 2 af 48 Indholdsfortegnelse Klik i indholdsfortegnelsen for at gå direkte til den oversigt, du vil vide mere om. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Andelskassen J.A.K. Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Checks: Check kr. 4,00 Check med følgeskr. (brevcheck) kr. 5,00 Udstedelse af check/gavecheck kr. 20,00 Fremsendelse af check/gavecheck

Læs mere

Gebyrer. Gældende fra 1. februar 2018

Gebyrer. Gældende fra 1. februar 2018 Gebyrer Gældende fra 1. februar 2018 Visa/Dankort og Visa Debit Årligt kortgebyr... 0 kr. Hævning i automat i åbningstid *)... 1,50 kr. Hævning i automat uden for åbningstid *)... 2,50 kr. Spærring af

Læs mere

Kontopakker Pris i DKK Bemærkning

Kontopakker Pris i DKK Bemærkning Kontopakker Prisliste - Forbrugere Bolig Danmark Løn skal indgå på kontoen samt have finansiering af dansk ejereller andelsbolig igennem Swedbank Danmark Sundspendlere 35,00/måned* Løn skal indgå på kontoen

Læs mere

Prisblad for Frøs Sparekasse

Prisblad for Frøs Sparekasse # et godt sted at være Prisblad for Frøs Sparekasse Anførte satser er gældende pr. 15.1.2017. Bøger Bog glemt gentagne gange - pr. gang 50,00 straks Bortkomsterklæring 150,00 straks Spærring 200,00 straks

Læs mere

SAXO PRIVATBANK PRISINFORMATION

SAXO PRIVATBANK PRISINFORMATION SAXO PRIVATBANK PRISINFORMATION Saxo Privatbank - Prisinformation 7. august 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE SERVICEYDELSER Check... 3 Betalingsformidling... 3 Øvrige priser... 3 Kontoudskrift... 3

Læs mere

Samlet oversigt over rentesatser for udlån for Standardkunder, NordikSolo samt Nordik360 fordelsprogram

Samlet oversigt over rentesatser for udlån for Standardkunder, NordikSolo samt Nordik360 fordelsprogram Prisbog Rente og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du naturligvis

Læs mere

Rentesatser og priser kan ændres af Jutlander Bank A/S i henhold til vores almindelige forretningsbetingelser.

Rentesatser og priser kan ændres af Jutlander Bank A/S i henhold til vores almindelige forretningsbetingelser. Prisinformation Generelt Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Jutlander Bank A/S beregner overfor primært forbrugere af diverse typer af serviceydelser mv. Områder Rentesatser

Læs mere

Basisbanks prisliste. Priser

Basisbanks prisliste. Priser Basisbanks prisliste Netbanken... 2 Basispakken... 3 Visa/Dankort... 5 MasterCard Debet... 6 MasterCard Guld (kan ikke nyoprettes)... 7 MasterCard (kan ikke nyoprettes)... 10 Omregningskurser kortbetalinger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. I denne prisbog kan du se Den Jyske Sparekasses priser, som opkræves hos forbrugerne.

Indholdsfortegnelse. I denne prisbog kan du se Den Jyske Sparekasses priser, som opkræves hos forbrugerne. Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se s priser, som opkræves hos forbrugerne. Almindelige serviceydelser... Side 1 Betalinger Betalingsservice Overførelser via medarbejderbetjening Overførelser

Læs mere

DIVERSE GEBYRER. OPRETTELSES- OG ÆNDRINGSGEBYR FOR LÅN/KREDITTER PenSam Bank. Manuel straksoverførsel ved rådgiver...

DIVERSE GEBYRER. OPRETTELSES- OG ÆNDRINGSGEBYR FOR LÅN/KREDITTER PenSam Bank. Manuel straksoverførsel ved rådgiver... SIDE 5 DIVERSE GEBYRER OPRETTELSES- OG ÆNDRINGSGEBYR FOR LÅN/KREDITTER PenSam Bank 1,50 % oprettelsesgebyr/bevillingsprovision af det samlede lånebeløb - minimum 50 maksimalt 6.00 Udfærdigelse af sikkerhedsdokumenter

Læs mere

Hals Sparekasse. Prisinformation Gældende fra 1. juli 2014

Hals Sparekasse. Prisinformation Gældende fra 1. juli 2014 Hals Sparekasse Prisinformation Gældende fra 1. juli 2014 Prisinformation I denne prisinformationen finder du en oversigt over priserne på rentesatser og serviceydelser for hovedsagelig privatkunder i

Læs mere

Værdipapirhandel og depot Kurtage aktier og investeringsbeviser

Værdipapirhandel og depot Kurtage aktier og investeringsbeviser Af kursværdi Danske aktier samt aktiebaserede investeringsbeviser min. 29 kr. Aktier fra Sverige min. 175 kr. handel via netbank 0,17 % min. 75 kr. handel via netbank 0,17 % Aktier fra Norge og Finland

Læs mere

Prisbog. Rente- og gebyrsatser

Prisbog. Rente- og gebyrsatser Prisbog Rente- og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du

Læs mere

Serviceydelser

Serviceydelser Konti Serviceydelser 03.01.2018 Oprettelse af konto *2) *4) Kontogebyr Kontoudskrift i e-boks Kontoudskrift på papir, pr. stk. 40,00 kr. Årsoversigt, papir eller e-boks Ekstra kontoudskrift/årsoversigt

Læs mere

Prisbog. Rente- og gebyrsatser

Prisbog. Rente- og gebyrsatser Prisbog Rente- og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du

Læs mere

Prisbog for Gældende fra 01.09.2015

Prisbog for Gældende fra 01.09.2015 Prisbog for Gældende fra 01.09.2015 Indhold 1. Rentesatser indlån... 3 1.1. Indlån Privat... 3 1.2. Indlån Erhverv... 5 2. Rentesatser udlån Privat... 5 2.1. Udlån Privat... 5 2.2. Kreditter Privat...

Læs mere

Samlet oversigt over rentesatser for udlån for Standardkunder, NordikSolo samt Nordik360 fordelsprogram

Samlet oversigt over rentesatser for udlån for Standardkunder, NordikSolo samt Nordik360 fordelsprogram Prisbog Rente og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du naturligvis

Læs mere

Gebyrfolder. - Gebyr er gældende pr. 1. februar 2016 - 28-01-2016. Design: Jean Marc Wolf

Gebyrfolder. - Gebyr er gældende pr. 1. februar 2016 - 28-01-2016. Design: Jean Marc Wolf 28-01-2016 folder - er gældende pr. 1. februar 2016 - Design: Jean Marc Wolf Indholdsfortegnelse Konto- og boliggebyr indlån udlån og kredit bolig / bil Betalingsformidling Betalingsformidling Betalingsformidling

Læs mere

1. Rentesatser indlån... 2-6 2. Rentesatser udlån... 7-12 3. Kort... 12-14 4. Konti og betalinger... 15-17 5. Valuta... 18-20

1. Rentesatser indlån... 2-6 2. Rentesatser udlån... 7-12 3. Kort... 12-14 4. Konti og betalinger... 15-17 5. Valuta... 18-20 1. Rentesatser indlån... 2 6 2. Rentesatser udlån... 7 12 2.1 Privatkunder... 7 11 3. Kort... 12 14 3.1 VISA / Dankort / Hævekort... 12 3.2 MasterCard Debit... 13 3.3 MasterCard Credit... 14 4. Konti og

Læs mere

Prisliste Salling Bank 01.07.2015

Prisliste Salling Bank 01.07.2015 Nem Hverdag Betalingerm a) Betaling af giro/fi kort pr. stk. 40 a) Interne overførsler (gratis BudgetService) pr. stk. 15 a) Overførsel til konto i andet pengeinstitut pr. stk. 40 Overførsel via Nationalbanken

Læs mere

Hals Sparekasse. Prisinformation Gældende fra 25. marts 2015

Hals Sparekasse. Prisinformation Gældende fra 25. marts 2015 Hals Sparekasse Prisinformation Gældende fra 25. marts 2015 Indlån 25. marts 2015 Produkter Pålydende rente Nominel årlig rente Bemærkninger Anfordringskonto 0,000% 0,000% Budgetkonto 0,000% 0,000% Foreningskonto

Læs mere

UDLÅN. Rentetilskrivning Indlån Renten tilskrives helårligt pr. 31. december.

UDLÅN. Rentetilskrivning Indlån Renten tilskrives helårligt pr. 31. december. 2. juli 2010 Rentesatser INDLÅN Pålydende rente P.A. UDLÅN Pålydende rente P.A. Nominel rente P.A. Løbende prov. Etabl. prov. Årlige omk. ALMINDELIGE INDLÅN uden bankbog Lønkonto Privat Aktionær DiBa Plus

Læs mere

PRISER INVESTERING /SIDE 1 INDHOLD SIDE DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJE PLEJEAFTALER PULJEADMINISTRATION 3 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 4

PRISER INVESTERING /SIDE 1 INDHOLD SIDE DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJE PLEJEAFTALER PULJEADMINISTRATION 3 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 4 ER INVESTERING INDHOLD SIDE DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJE PLEJEAFTALER 3 PULJEADMINISTRATION 3 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 4 20.12.2016/SIDE 1 ER INVESTERING DEPOTADMINISTRATION DEPOTADMINISTRATION Obligationer,,

Læs mere

PRISER PRIVAT GENERELT

PRISER PRIVAT GENERELT ER PRIVAT GENERELT INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro(/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort 2 - Dankort og Visa Dankort - MasterCard - MasterCard Debit Overførsler

Læs mere

Boks Oprettelse kundeboks kr 275,00

Boks Oprettelse kundeboks kr 275,00 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege CVRnr. 65746018. 01.05.2015 Pris Bankbøger Bankbog pr. kvartal kr 80,00 Betalinger, overførsler for egne kunder Indbetalingskort kr 35,00 Indbetalingskort, i kuvert,

Læs mere

Prisbog. for Sparekassen Fyn

Prisbog. for Sparekassen Fyn Prisbog for Sparekassen Fyn Pr. 1. oktober 2014 1. oktober 2014 Side 2 af 45 Indholdsfortegnelse Klik i indholdsfortegnelsen for at gå direkte til den oversigt, du vil vide mere om. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Priser for serviceydelser Gældende fra 01/05 2015

Priser for serviceydelser Gældende fra 01/05 2015 Priser for serviceydelser Gældende fra 01/05 2015 Indhold 1. Daglig økonomi:... 2 1.1 Lønkonto... 2 1.2 Indbetaling/Udbetaling i kassen:... 2 1.3 Checks:... 2 1.4 Bøger:... 2 1.5 Netbank mv. : (se også

Læs mere

Prisliste Fynske Bank, gældende pr. 1.juli 2017

Prisliste Fynske Bank, gældende pr. 1.juli 2017 Værdipapirhandel i filial Aktionær Ung, 18- Obligationer Kurstillæg/-fradrag Pris: kursværdi under 5 mio.kr. afregnes til bankens opnåede markedskurs med et tillæg/fradrag på maks 0,20 kurspoint for hhv.

Læs mere