Delårsrapport for 1. kvartal 2016/17 (perioden 1. november januar 2017)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport for 1. kvartal 2016/17 (perioden 1. november januar 2017)"

Transkript

1 Selskabsmeddelelse nr Delårsrapport for 1. kvartal 2016/17 (perioden 1. november januar 2017) Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej Frederikshavn Denmark Tel Fax CVR no Roblon leverer som forventet i første kvartal af 2016/17 Resumé for første kvartal af 2016/17 Ordretilgangen blev 61,2 mdkk (74,1 mdkk). Ordrebeholdning 31. januar 2017 blev 54,2 mdkk (68,5 mdkk). Omsætningen blev 57,9 mdkk (32,4 mdkk). Resultat af primær drift (EBIT) blev 5,0 mdkk (-4,0 mdkk). Resultatet før skat blev 5,9 mdkk (-4,1 mdkk). Processen vedrørende salg af Roblon Lighting går planmæssigt. Efter 1. kvartal fastholder ledelsen sine forventninger til 2016/17, som blev udmeldt i årsrapporten for 2015/16. For regnskabsåret 2016/17 forventes der således fortsat en omsætning i niveauet 240 mdkk og et resultat før skat i niveauet 15 mdkk. Frederikshavn, den 9. marts 2017 Roblon A/S Jørgen Kjær Jacobsen Bestyrelsesformand Lars Østergaard Adm. direktør Henvendelse vedrørende denne meddelelse bedes rettet til: Adm. direktør Lars Østergaard, tlf Selskabsmeddelelse nr marts 2017 Side 1 af 13

2 Hoved- og nøgletal Ordre Ordretilgang DKK mio. 61,2 74,1 253,8 Ordrebeholdning DKK mio. 54,2 68,5 50,9 Resultatopgørelse Nettoomsætning fortsættende aktiviteter DKK mio. 57,9 32,4 229,6 Nettoomsætning ophørende aktiviteter DKK mio. 6,2 5,9 22,0 Nettoomsætning samlet DKK mio. 64,1 38,3 251,6 Heraf eksport DKK mio. 57,5 35,9 200,0 Eksportandel % 99,3 94,5 87,1 Bruttoresultat DKK mio. 29,9 17,2 122,1 Resultat af primær drift (EBIT) DKK mio. 5,0-4,0 28,1 Finansiering m.v. (netto) DKK mio. 0,9-0,1 0,7 Resultat før skat af fortsættende aktiviteter DKK mio. 5,9-4,1 28,8 Resultat før skat af ophørende aktiviteter DKK mio. 0,1-0,1-3,4 Resultat før skat samlet DKK mio. 6,0-4,2 25,4 Periodens resultat af fortsættende aktiviteter DKK mio. 4,6-3,2 22,6 Periodens resultat af ophørende aktiviteter DKK mio. 0,1-0,1-2,6 Periodens resultat DKK mio. 4,7-3,3 20,0 Balance Samlede aktiver DKK mio. 289,7 287,7 300,6 Arbejdskapital DKK mio. 77,5 57,1 63,5 Aktiekapital DKK mio. 35,8 35,8 35,8 Egenkapital DKK mio. 240,6 246,0 251,8 Pengestrømme Pengestrømme fra drift DKK mio. 0,1 1,6 28,2 Pengestrøm fra investering DKK mio. -5,5-31,4-38,7 Heraf investering i kortfristede værdipapirer -0,4-30,4-31,8 Pengestrøm fra finansiering DKK mio. -16,0 0,0-17,9 Ændring i likviditet DKK mio. -21,4-29,8-28,4 Antal medarbejdere gennemsnit 2 Antal Nøgletal Bruttomargin % 51,6 53,2 53,2 EBIT-margin % 8,6-12,4 12,3 ROIC/afkast af gennemsnitlig investeret kapital [2] % 14,4-12,7 21,7 Soliditetsgrad % 83,3 85,5 83,8 Egenkapitalens forrentning 2 % 7,7-5,3 8,0 Aktie-relaterede nøgletal Enhed 1. kvt. 2016/ kvt. 2015/16 Helår 2015/16 Resultat pr. DKK 20 aktie DKK 2,6-1,8 11,2 Børskurs pr. aktie DKK 229,0 218,0 236,0 Aktiernes indre værdi DKK 134,6 138,0 141,0 [1] Delårsrapporten er ikke revideret, og der er ikke foretaget review af selskabets revisor. [2] Nøgletallet er beregnet på helårsbasis. De anførte nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforernings anbefalinger. De oplyste aktiebaserede nøgletal er relateret til B-aktierne. Selskabsmeddelelse nr marts 2017 Side 2 af 13

3 Ledelsesberetning for 1. kvartal 2016/17. Hovedtal for 1. kvartal mdkk 2016/ /16 Ordretilgang 61,2 74,1-12,9-17% Omsætning 57,9 32,4 25,5 79% EBIT 5,0-4,0 9,0 225% Resultatopgørelsen Ændring Realiseret omsætning og resultat har udviklet sig som forventet i 1. kvartal 2016/17. Omsætning Roblon realiserede i første kvartal af 2016/17 en omsætning på 57,9 mdkk sammenholdt med 32,4 mdkk for samme periode sidste år. Fremgangen kommer fra begge forretningssegmenter, Industrial Fiber og Engineering og svarer til ledelsens forventninger. Resultat af primær drift (EBIT) Resultat af primær drift (EBIT) blev for første kvartal af 2016/17 5,0 mdkk mod -4,0 mdkk i samme periode sidste år. Udviklingen er som forventet og skyldes primært den øgede omsætning. Det relative vareforbrug var stigende. I regnskabsårets første kvartal var bruttomargin 51,6% (53,2%) og var negativt påvirket af omsætningsmix. Omkostninger Andre eksterne omkostninger er realiseret som forventet med 7,2 mdkk i regnskabsårets første kvartal (6,6 mdkk). Personaleomkostninger er realiseret med 15,8 mdkk i første kvartal af 2016/17 (13,1 mdkk). Stigningen kan primært henføres til gennemførelsen af planlagte ansættelser primært i salgs- og udviklingsfunktionerne og i mindre grad i andre forretningsunderstøttende funktioner. Skat Skat er beregnet med 22% af årets resultat før skat. Balance Pr. 31. januar 2017 var værdien af de samlede aktiver opgjort til 289,7 mdkk (287,7 mdkk). Arbejdskapitalen udgjorde 77,5 mdkk (57,1 mdkk) svarende til 33,8% (24,9%) af nettoomsætningen for fortsættende aktiviteter. Stigningen i arbejdskapitalen kan primært henføres til stigning i varebeholdninger og tilgodehavender. Varebeholdninger steg fra 68,2 mdkk. pr til 74,7 mdkk pr Stigningen relaterer sig til et stigende behov for lagerføring af kritiske råvarer og halvfabrikata for at understøtte hurtigere levering af allerede indgåede ordrer til udvalgte strategiske kunder. Tilgodehavender fra salg var 37,0 mdkk ved udgangen af 1. kvartal mod 18,0 mdkk i samme kvartal sidste år. Kreditrisikoen på debitorer vurderes uændret i forhold til tidligere. Kortfristede værdipapirer udgjorde 92,4 mdkk pr. 31. januar 2016 mod 90,0 mdkk ved udgangen af januar Værdipapirerne er disponible for salg, og der er indgået aftaler i samarbejde med eksterne kapitalforvaltere om en aktiv forvaltningsstrategi med lav risikoeksponering. Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktiviteter blev for regnskabsårets første kvartal 0,1 mdkk (1,6 mdkk). Investeringer i immaterielle og materielle aktiver udgjorde i perioden 5,1 mdkk mod 1,0 mdkk sidste år. Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter blev negative med -15,9 mdkk og omfatter udbetaling af udbytte på 16 mdkk. Finansielle poster, netto Finansielle poster, netto, blev positiv med 0,9 mdkk (-0,1 mdkk). Posten indeholder en nettoindtægt på valuta på ca. 0,4 mdkk (-0,2 mdkk). Selskabsmeddelelse nr marts 2017 Side 3 af 13

4 Segmentoplysninger Industrial Fiber Segmentet Industrial Fiber omfatter udvikling, produktion og salg af kabelfibermaterialer til den optiske kabelfiberindustri og løsninger til Offshore og øvrig industri. Hovedtal for 1. kvartal mdkk 2016/ /16 Ændring Ordretilgang 42,7 55,3-12,6-23% Omsætning 31,5 20,3 11,2 55% EBIT 3,7-1,7 5,4 318% Ordrebeholdning ultimo januar 2017 er opgjort til 37,4 mdkk (48,9 mdkk). Omsætningen blev 31,5 mdkk mod 20,3 mdkk sidste år. Væksten i omsætningen kommer fra salg til både eksisterende og nye kunder i Offshore industrien, ligesom salget er positivt påvirket af nye produkter. EBIT blev i første kvartal af 2016/17 3,7 mdkk (-1,7mDKK), og er primært positivt påvirket af væksten i omsætningen. Offshore industrien er fortsat negativt påvirket af den lave oliepris, hvorfor ledelsens forventninger om den forventede ordretilgang er behæftet med stor usikkerhed. Engineering Segmentet Engineering omfatter udvikling, produktion og salg af kabelmaskiner, tovværksmaskiner, twistere og windere. Hovedtal for 1. kvartal mdkk 2016/ /16 Ændring Ordretilgang 18,5 18,8-0,3-2% Omsætning 26,4 12,1 14,3 118% EBIT 1,3-2,3 3,6 157% Ordrebeholdning ultimo januar 2017 er opgjort til 16,8 mdkk (19,6 mdkk). Udviklingen i omsætningen er positivt påvirket af en god og leveringsaktuel ordrebeholdning i kvartalet. Det er ledelsens opfattelse, at Roblons øgede salgsressourcer samt nyeste produkter resulterer i en forbedret udnyttelse af markedspotentialet og vil være med til at sikre vækst i Engineerings omsætning og indtjening. Akkvisitioner og salgsproces Roblon Lighting Processen vedrørende salg af Roblon Lighting går planmæssigt. Selskabets ledelse og rådgivere fører løbende dialoger med interesserede køberemner. Akkvisitioner indgår som et fast element i selskabets strategiske udvikling og vækst. Forventninger til 2016/17 Efter 1. kvartal fastholder ledelsen sine forventninger til 2016/17, som blev udmeldt i årsrapporten for 2015/16. For regnskabsåret 2016/17 forventes der således fortsat en omsætning i niveauet 240 mdkk og et resultat før skat i niveauet 15 mdkk. Fremtidige forhold Roblons afsætning er kendetegnet ved en projektsalgsmæssig struktur. Det gør det til enhver tid vanskeligt på forhånd at give forecast for fremtidig omsætning inden for givne terminer hhv. kvartaler, halvår og helår. Udsagn om fremtidige forhold, herunder især fremtidigt omsætnings- og driftsresultat, er usikre og forbundet med risici. Mange faktorer er og vil være uden for selskabets kontrol og kan medføre, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra de forventninger, som indeholdes i rapporten. Sådanne faktorer omfatter blandt andet men er ikke begrænset til at omfatte - ændringer i generelle forretningsmæssige og økonomiske forhold, udviklingen inden for den globale olieindustri, forandringer i verdensøkonomien, samt ændringer i renteniveau og valutakurser. EBIT blev 1,3 mdkk (-2,3 mdkk). Selskabsmeddelelse nr marts 2017 Side 4 af 13

5 Finanskalender 21/6 2017: Delårsrapport for /17 12/9 2017: Delårsrapport for /17 19/ : Årsregnskabsmeddelelse 2016/17 25/1 2018: Generalforsamling Meddelelser - NASDAQ Copenhagen I perioden 1. november marts 2017 har selskabet sendt følgende meddelelser til NASDAQ Copenhagen, der kan genfindes på selskabets hjemmeside Nr : Årsregnskabsmeddelelse 2015/16 Nr : Storaktionærmeddelelse Nr : Indkaldelse til generalforsamling Nr : Orientering på dagens generalforsamling Nr : Ordinær generalforsamling i Roblon A/S Nr : Delårsrapport for 1. kvartal 2016/17 Selskabsmeddelelse nr marts 2017 Side 5 af 13

6 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. november januar 2017 for Roblon A/S. Delårsrapporten, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at delårsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. januar 2017 samt resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. november januar Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat samt selskabets finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet står overfor. Frederikshavn, den 9. marts 2017 Direktion Lars Østergaard Carsten Michno Kim Müller Adm. direktør Økonomidirektør Teknisk direktør Bestyrelse Jørgen Kjær Jacobsen Ole Krogsgaard Peter Sloth Vagner Karlsen Formand Næstformand Randi Toftlund Pedersen Nita Svendsen Hans Martin Kirkegaard Medarbejdervalgt Medarbejdervalgt Selskabsmeddelelse nr marts 2017 Side 6 af 13

7 Resultatopgørelse mdkk Note 1. kvt. 2016/17 1. kvt. 2015/16 Helår 2015/16 Nettoomsætning 4 57,9 32,4 229,6 Vareforbrug -28,0-15,2-107,5 Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver 0,2 0,3 2,4 Andre driftsindtægter 0,0 0,0 0,0 Andre eksterne omkostninger -7,2-6,6-27,0 Personaleomkostninger -15,8-13,1-61,3 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle aktiver -2,0-1,8-8,1 Resultat af primær drift (EBIT) 5,0-4,0 28,1 Finansielle indtægter, netto 0,9-0,1 0,7 Resultat før skat (PBT) 5,9-4,1 28,8 Skat af periodens resultat -1,3 0,9-6,2 Periodens resultat af fortsættende aktiviteter 4,6-3,2 22,6 Periodens resultat af ophørende aktiviteter 5 0,1-0,1-2,6 Periodens resultat 4,7-3,3 20,0 Totalindkomstopgørelse mdkk 1. kvt. 2016/17 1. kvt. 2015/16 Helår 2015/16 Periodens resultat 4,7-3,3 20,0 Poster, som kan blive omklassificeret til resultat: Dagsværdiregulering af finansielle aktiver disponible for salg 0,1-0,5 0 Skat af anden total indkomst 0 0,1 0 Totalindkomst 4,8-3,7 20,0 Selskabsmeddelelse nr marts 2017 Side 7 af 13

8 Balance mdkk Færdiggjorte udviklingsprojekter 6,4 4,1 6,8 Udviklingsprojekter under udførelse 2,1 4 1,9 Immaterielle aktiver 8,5 8,1 8,7 Grunde og bygninger 33,7 36,1 34,3 Produktionsanlæg og maskiner 13,5 14,9 14,1 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 1,5 1,2 1,6 Materielle aktiver under opførelse 5,8 0,3 1,2 Materielle aktiver 54,5 52,5 51,2 Langfristede aktiver i alt 63,0 60,6 59,9 Varebeholdninger 74,7 68,2 66,9 Tilgodehavender fra salg 37,0 18,0 36,0 Tilgodehavende selskabsskat 0 11,3 7,9 Andre tilgodehavender 6,5 1,9 1,9 Periodeafgrænsningsposter 0 0,0 0 Værdipapirer 92,4 90,0 91,8 Likvide beholdninger 5,8 25,8 27,2 Aktiver bestemt for salg 10,3 11,9 9,0 Kortfristede aktiver i alt 226,7 227,1 240,7 AKTIVER I ALT 289,7 287,7 300,6 Selskabsmeddelelse nr marts 2017 Side 8 af 13

9 Balance mdkk Aktiekapital 35,8 35,8 35,8 Andre reserver 0,7 0,7 0,7 Overført resultat 204,1 209,5 215,3 Egenkapital 240,6 246,0 251,8 Udskudt skat 4,2 4,5 4,2 Andre hensatte forpligtelser 0,6 0 0,6 Anden gæld 0 2,6 0 Langfristede forpligtelser 4,8 7,1 4,8 Modtagne forudbetalinger 3,8 3,4 5,0 Leverandører af varer og tjenesteydelser 26,1 16,5 22,3 Selskabsskat 1,0 0 0 Anden gæld 10,2 11,0 13,4 Forpligtelser tilknyttet aktiver bestemt for salg 3,2 3,7 3,3 Kortfristede forpligtelser 44,3 34,6 44,0 Forpligtelser i alt 49,1 41,7 48,8 PASSIVER I ALT 289,7 287,7 300,6 Egenkapitalopgørelse mdkk Egenkapital 1. november 251,8 249,7 249,7 Periodens totalindkomst 4,8-3,7 20,0 Udbetalt udbytte -16,0-17,9 Egenkapital 240,6 246,0 251,8 Selskabsmeddelelse nr marts 2017 Side 9 af 13

10 Pengestrømsopgørelse mdkk Note 1. kvt. 2016/17 1. kvt. 2015/16 Helår 2015/16 Resultat af primær drift (EBIT) fra fortsættende aktiviteter 5,0-4,0 28,1 Resultat af primær drift (EBIT) fra ophørende aktiviteter 0,1-0,1-3,4 Resultat af primær drift (EBIT) 5,1-4,1 24,7 Regulering af poster uden likviditetseffekt A 2,1 2,0 9,6 Ændring i arbejdskapital B -15,4 5,2-2,1 Pengestrømme fra primære drift -8,2 3,1 32,2 Modtagne finansielle indbetalinger 0,7-0,1 0,7 Betalt selskabsskat 7,6-1,4-4,7 Pengestrømme fra driftsaktiviteter 0,1 1,6 28,2 Investeringer i immaterielle aktiver -0,2-0,7-3,0 Investeringer i værdipapirer -0,4-30,4-31,8 Køb af materielle aktiver -4,9-0,3-4,0 Salg af materielle aktiver 0,0 0,0 0,1 Pengestrømme fra investeringsaktiviteter -5,5-31,4-38,7 Betalt udbytte -16,0 0,0-17,9 Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter -16,0 0,0-17,9 Ændring i likvider -21,4-29,8-28,4 Likvider primo 27,2 55,6 55,6 Likvider ultimo 5,8 25,8 27,2 Note A: Reguleringer for poster uden likviditetseffekt Afskrivninger 2,1 2,0 9,6 2,1 2,0 9,6 Note B: Ændring i arbejdskapital Ændring i varebeholdninger -7,5-8,3-5,8 Ændring i tilgodehavender -7,2 9,5-7,7 Ændring i modtagne forudbetalinger -1,2 0,8 2,5 Ændring i leverandører af varer og tjenester 4,0 4,2 9,4 Ændring i anden gæld, langfristet 0,0-0,9-3,8 Ændring i anden gæld, kortfristet -3,5-0,1 3,3-15,4 5,2-2,1 Selskabsmeddelelse nr marts 2017 Side 10 af 13

11 Noter 1. Anvendt regnskabspraksis 2. Skøn og estimater 3. Sæson 4. Segmentoplysninger Note 1 Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten 2015/16 og den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis fremgår heraf. Note 2 Skøn og estimater Udarbejdelsen af delårsrapporter kræver, at ledelsen foretager regnskabsmæssige skøn og estimater, som påvirker anvendelsen af regnskabspraksis og indregnede aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger. Faktiske resultater kan afvige fra disse skøn. De væsentligste skøn, som ledelsen foretager ved anvendelse af selskabets regnskabspraksis, og den væsentligste skønsmæssige usikkerhed forbundet hermed, er de samme ved udarbejdelsen af den sammendragne delårsrapport som ved udarbejdelsen af årsrapporten for 2015/16. Note 3 Sæson Selskabets aktiviteter har ikke været påvirket af sæson eller konjunkturudsving i delårsrapporten. Selskabsmeddelelse nr marts 2017 Side 11 af 13

12 Note 4 Segmentoplysninger Der rapporteres på to segmenter i Roblon A/S, og aktiviteten i de forretningsmæssige segmenter er som følger: Industrial Fiber: Udvikling, produktion og salg af kabelfibermaterialer og løsninger til Offshore og øvrig industri Engineering: Udvikling, produktion og salg af kabelmaskiner, tovværksmaskiner, twistere og windere mdkk 1. kvt. 1. kvt. Helår 2016/ / /16 Nettoomsætning Industrial Fiber 31,5 20,3 147,0 Engineering 26,4 12,1 82,6 I alt 57,9 32,4 229,6 Resultat af primær drift (EBIT) Industrial Fiber 3,7-1,7 25,5 Engineering 1,3-2,3 2,6 I alt 5,0-4,0 28,1 Segmentaktiver Industrial Fiber 104,3 83,0 94,3 Engineering 77,0 65,7 70,5 Ikke fordelte poster 98,1 127,1 126,8 I alt 279,4 275,8 291,6 Geografiske segmenter Danmark 0,4 1,2 29,6 Storbritannien 13,7 5,2 27,9 Øvrige Europa 15,5 13,9 75,1 Asien 12,5 5,9 45,3 Brasilien 6,7 1,1 33,6 Amerika 9,1 5,1 18,1 I alt 57,9 32,4 229,6 Selskabets anlægsaktiver er placeret i Danmark. Selskabets nettoomsætning består i al væsentlighed af varesalg. Ud af selskabets samlede omsætning hidrører henholdsvis 9,5 mdkk (0,0 mdkk) og 5,8 mdkk (0,0 mdkk) fra salg til to væsentlige kunder. Salget til disse kunder tegner sig således for mere end 10% af selskabets samlede nettoomsætning, og de to kunder er placeret i Industrial Fiber henholdsvis Engineering segmentet. Selskabsmeddelelse nr marts 2017 Side 12 af 13

13 Note 5 Ophørende aktiviteter Roblon Lighting indgår som tidligere offentliggjort ikke længere i selskabets kerneforretning. Den 28. september 2016 besluttede Roblon en plan med henblik på salg af denne aktivitet. Planen følges, og der forventes en afslutning inden udgangen af juli mdkk 1. kvt. 2016/17 1. kvt. 2015/16 Helår 2015/16 Resultatopgørelse ophørende aktivitet Nettoomsætning 6,2 5,9 22,0 Vareforbrug -2,4-2,3-9 Bruttoresultat 3,8 3,6 13,0 Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver 0 0 0,2 Andre driftsindtægter Andre eksterne omkostninger -1,0-1,0-4,4 Personaleomkostninger -2,6-2,5-10,7 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle aktiver -0,1-0,2-1,5 Resultat af primær drift 0,1-0,1-3,4 Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat 0,1-0,1-3,4 Skat af årets resultat 0 0 0,7 Periodens resultat 0,1-0,1-2,7 Ophørende aktiviteter har påvirket pengestrømsopgørelsen således: Pengestrømme vedrørende drift -1,2 2,5 2,1 Pengestrømme vedr. investeringer 0-0,2-0,5 Pengestrømme vedr. finansiering I alt -1,2 2,3 1,6 Selskabsmeddelelse nr marts 2017 Side 13 af 13

Delårsrapport for 3. kvartal 2015/16 (perioden 1. november juli 2016)

Delårsrapport for 3. kvartal 2015/16 (perioden 1. november juli 2016) Selskabsmeddelelse nr. 15 2016 Delårsrapport for 3. kvartal (perioden 1. november 2015 31. juli 2016) Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399

Læs mere

Delårsrapport for 2. kvartal 2014/15 og for halvåret 1. november april 2015

Delårsrapport for 2. kvartal 2014/15 og for halvåret 1. november april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Delårsrapport for 2. kvartal og for halvåret 1. november 2014 30. april 2015 Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år.

Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år. Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2014 Delårsrapport for 1. halvår 2013/14. Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år. Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7 1. kvartal 2016 Tivoli, den 18. april 2016 Delårsrapport

Læs mere

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2014 Tivoli, den 31. oktober 2014 Delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for 2. kvartal 2015/16 (perioden 1. november 2015 30. april 2016)

Delårsrapport for 2. kvartal 2015/16 (perioden 1. november 2015 30. april 2016) Selskabsmeddelelse nr. 14 2016 Delårsrapport for 2. kvartal (perioden 1. november 2015 30. april 2016) Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 for perioden 1. januar - 31. marts 2016 Resumé Brøndby IF s nettoomsætning

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10 1. halvår 2016 Tivoli, den 15. august 2016 Delårsrapport

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 12 3. kvartal 2016 Tivoli, den 27. oktober 2016 Delårsrapport

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2016/17 (perioden 1. november juli 2017)

Delårsrapport for 3. kvartal 2016/17 (perioden 1. november juli 2017) Selskabsmeddelelse nr. 12 2017 Delårsrapport for 3. kvartal 2016/17 (perioden 1. november 2016 31. juli 2017) Roblon koncernen opjusterer sine forventninger til resultatet for regnskabsåret 2016/17 Resumé

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2015 Tivoli, den 27. april 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2017

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2017 Fondsbørsmeddelelse nr. 10 København 30. oktober 2017 DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2017 Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Tivoli, den 15. august 2010 Delårsrapport for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 25. maj 2011 Selskabsmeddelelse nr. 8/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2011 Resume Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet

Læs mere

Delårsrapport for 2. kvartal 2016/17 (perioden 1. november april 2017)

Delårsrapport for 2. kvartal 2016/17 (perioden 1. november april 2017) Selskabsmeddelelse nr. 7 2017 Delårsrapport for 2. kvartal 2016/17 (perioden 1. november 2016 30. april 2017) Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2016 Fjerritslev, 24. august 2016 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2016. Positivt halvårsresultat i Migatronic koncernen

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2011.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2011. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2011 Tivoli, den 15. august 2011 Delårsrapport for

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. JUNI 2017

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. JUNI 2017 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 København, 15. august 2017 DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. JUNI 2017 Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 1/14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2017

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2017 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2017 Fjerritslev, 29. august 2017 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2017. Halvårsresultat med overskud i Migatronic

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2012

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2012 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2012 Fjerritslev, 23. august 2012 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2012. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Copenhagen Network A/S Cvr.nr

Copenhagen Network A/S Cvr.nr DELÅRSRAPPORT 2016 1. januar 2016 30. juni 2016 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) Tingskiftevej 5 DK-2900 Hellerup COPENHAGEN NETWORK A/S - Delårsrapport 1. januar 30.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 19. august 2010 Selskabsmeddelelse nr. 15/2010. Delårsrapport for 1.

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 19. august 2010 Selskabsmeddelelse nr. 15/2010. Delårsrapport for 1. Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 19. august 2010 Selskabsmeddelelse nr. 15/2010 Delårsrapport for 1. halvår 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2010/11 (perioden )

Delårsrapport for 3. kvartal 2010/11 (perioden ) Selskabsmeddelelse Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen Nørresundby, den 18. august 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9/2011 Antal sider: 13 Delårsrapport for 3. kvartal 2010/11 (perioden 01.04.2011-30.06.2011)

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen besluttet at. kr.) halvår. i 1. positiv cash. flow Fax: SKAKO. Tel.:

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen besluttet at. kr.) halvår. i 1. positiv cash. flow Fax: SKAKO. Tel.: Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. august 2011 Selskabsmeddelelse nr. 11/2011 Delårsrapport forr SKAKO A/ /S for 1. halvår 2011: Salg af Falcon Spider, rekordresultat i Vibration

Læs mere