Kapital beviser. 8,75 % p.a. på kapitalbeviser. Op til kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapital beviser. 8,75 % p.a. på kapitalbeviser. Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital..."

Transkript

1 Kapital beviser 8,75 % p.a. på kapitalbeviser Op til kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital... Tegningsperiode 29. april til 12. maj 2011

2 Derfor udsteder vi kapitalbeviser Vi ønsker at styrke bankens kapitalgrundlag Østjydsk Bank ejes i dag af mere end aktionærer, hvoraf flertallet har relationer til banken og/eller de lokalområder, hvor vi agerer. Hovedparten af vores aktionærer er kunder, der har valgt at kombinere investering med støtte til deres lokale bank. Når vi nu ønsker at styrke kapitalgrundlaget, sker det for at sikre, at banken fortsat fremstår som en stærk og solid lokalbank. Derigennem sikres et solidt fundament for bankens fortsatte markedsmæssige udvikling. Med en succesfuld aktieemission vil banken stå endnu stærkere og som et oplagt alternativ til storbankerne i Østjylland. Det er bankens klare mål at være godt funderet kapital-, likviditets- og solvensmæssigt. Derfor udbydes kapitalbeviser (hybrid kernekapital) med et samlet bruttoprovenu på op til kr i perioden fra den 29. april 2011 til og med den 12. maj Sideløbende med udbuddet af kapitalbeviser udvides aktiekapitalen med et bruttoprovenu på op til kr Læs mere herom på Kapitalbeviserne vil sammen med aktieudvidelsen cementere bankens solide kapitalgrundlag. De to tiltag vil ved fuld tegning samlet tilføre banken op til kr. før omkostninger i yderligere kernekapital, hvilket vil: Forbedre muligheder og vilkår for optagelse af seniorkapital til afløsning af statsgaranteret funding. Påvirke bankens driftsresultat positivt bl.a. ved indfrielse af statslig hybrid kernekapital. Skabe mulighed for førtidig indfrielse af nuværende supplerende kapital. Opnå en bedre vurdering af banken gennem en forøgelse af kernekapitalen. Bankdirektør Jens Vendelbo Sikre grundlaget for bankens fortsatte markedsmæssige udvikling. De nye kapitalbeviser vil blive noteret på fondsbørsen NASDAQ OMX. 2 Kapitalbeviser 8,75 %

3 Lidt om stabilitet, nøgletal og diamanter De senere års globale udvikling i finanssektoren har medført, at der i dag i langt højere grad end tidligere fokuseres på bankernes kapitalgrundlag, likviditet og krediteksponering. Det betyder, at alle banker allerede nu skal leve op til en række krav, som vil blive yderligere strammet, når nye EU-regler på området træder i kraft i Komfortabel solvens og stor vækst i ansvarlig kapital Østjydsk Bank har allerede i dag en solvens på 17,7 %, hvor lovens krav er min. 8 %. Efter aktieudvidelsen og salget af kapitalbeviserne ventes solvensen at blive op mod 19,7 %. Solid og sikker Stærk solvens 17,7 % mod lovens krav på 8 %. Stor vækst i ansvarlig kapital Den ansvarlige kapital er på 5 år vokset med næsten ½ mia. kr. Stor spredning i krediteksponering stor spredning i markedsområdet og i brancher. Få store udlånsengagementer Meget få enkeltstående store udlånsengagementer. Banken har fremvist overskud hvert år gennem de sidste 18 år - finanskrise eller ej, og den ansvarlige kapital inkl. efterstillede kapitalindskud udgør pr kr en stigning på næsten ½ mia. kr. gennem de seneste 5 år. Tilsynsdiamant Tilsynsdiamant Finanstilsynet har opstillet en model den såkaldte Tilsynsdiamant hvor man indplacerer alle pengeinstitutter på 5 forskellige parametre: Likviditetsoverdækning udlånsvækst store engagementer ejendomseksponering funding-ratio. Tilsynsdiamanten gælder først fra 2012, men som det kan ses i den grafiske boks til højre, opfylder vi allerede nu alle punkter godt indenfor rammerne. 3

4 Hele Østjyllands lokalbank... Østjydsk Bank blev stiftet i 1897 og er altså mere end 113 år gammel. I dag er vi et mellemstort regionalt pengeinstitut i Østjylland med hovedkontor i Mariager. Banken er en fullservice bank med en komplet produktpalette til privatkunder, mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder og offentlige institutioner. Markedsområdet dækkes af 11 filialer og strækker sig fra Hadsund i nord til Vejle i syd. Vi har mere end kunder, og det er vores strategi at øge andelen af privatkunder. Vi lægger stor vægt på den personlige kontakt og dialogen med kunderne. Vi ser det som vores opgave: at imødekomme kundernes behov for bankydelser at yde troværdig, forståelig og redelig rådgivning at være handlekraftig i relation til kundernes ønsker at gøre os fortjent til kundernes tillid, der er afgørende for bankens succes og eksistensberettigelse. Med baggrund i forankringen i lokalsamfundet har banken et naturligt ønske om at understøtte udviklingen i vores virkeområde. Banken sørger for at udnytte det indgående kendskab til lokalområdet, dets beboere og de erhvervsdrivende ved at forene ansvarlig kreditgivning og en redelig rådgivning til gavn for såvel lokalområdet, kunderne og banken. Gennem årene har banken oplevet en stabil vækst. Vi er ejet af aktionærer, som primært bor og lever i Østjylland. Vi værner om vores uafhængighed og ønsker ikke at give afkald på den frihed og det råderum, der ligger i ejerskabet. Banken ønsker desuden at være en aktiv medspiller i forhold til det lokale kultur- og foreningsliv. Vi støtter lokale initiativer fordi vi tror på, at positive relationer lønner sig, og fordi sports- og kulturoplevelser skaber sammenhold og bidrager til et sundt og rigt liv. Vicedirektør Max Hovedskov Denne holdning har givet os en stabil udvikling og en indtjening, som har givet overskud i alle årene fra 1992 til i dag finanskrise eller ej. 4 Kapitalbeviser 8,75 %

5 Stabil udvikling Effektivitet og indtjening En virksomheds indtjeningsevne og effektivitet måles ved at sætte indtjeningen i forhold til omkostningsforbruget. Jo højere basisindtjeningen er pr. omkostningskrone, desto mere effektiv er virksomheden. Østjydsk Bank har gennem de senere år tjent mellem 1,67 kr. og 1,89 kr. pr. omkostningskrone. Ordbog: Indtjening pr. omkostningskrone Indtjening pr. omkostningskrone er et nøgletal, der udtrykker pengeinstitutternes indtjeningsevne og beregnes som de ordinære indtægter i forhold til ordinære omkostninger. Kilde: Nationalbanken/Finansiel Stabilitet. I tabellen er nøgletallet udregnet ud fra bankens basisindtjening i forhold til omkostninger ekskl. nedskrivninger på udlån/kreditter. Basisindtjening pr. omkostningskrone 1,90 1,80 1,70 1,60 1,50 1,40 1,67 1,56 1,89 1,89 1,60 1,44 1, Østjydsk Bank Kilde: Årsregnskaber fra div. lokale pengeinstitutter 1,71 1,75 1,48 Gennemsnit for Lokale Pengeinstitutter Forrentning af kapitalen Den kapital som ejerne i vores tilfælde aktionærerne har investeret i Østjydsk Bank udgør vores egenkapital. Egenkapitalens forrentning siger derfor noget om bankens rentabilitet dvs. bankens evne til at tjene penge. I Østjydsk Bank har forrentningen ligget mellem 2,2 % og 22,4 % de seneste 5 regnskabsår. Ordbog: Egenkapitalens forrentning Egenkapitalens forrentning beregnes som årets regnskabsresultat efter skat i procent af den gennemsnitlige egenkapital. Nøgletallet angiver således forrentningen af de værdier, ejerne har bundet i virksomheden. Kilde: Finansministeriet - Egenkapitalforrentning før skat 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% 22,4% 23,3% 20,4% 14,9% Østjydsk Bank 8,3% - 7,8% Kilde: Årsregnskaber fra div. lokale pengeinstitutter 3,7% 2,2% - 4,3% - 0,6% Gennemsnit for Lokale Pengeinstitutter Ansvarlig kapital Østjydsk Banks ansvarlige kapital har for første gang i historien rundet 1,2 mia. kr. Den er nu på mio. kr., hvilket betyder en stigning på knap en halv mia. over en 5-årig periode. Ordbog: Ansvarlig kapital Betegnelse for kreditinstitutters kapitalgrundlag til opfyldelse af det lovmæssige solvenskrav. Den ansvarlige kapital omfatter kernekapital og supplerende kapital, idet supplerende kapital højst må udgøre halvdelen af den ansvarlige kapital. Den ansvarlige kapital korrigeres fx for kapitalelementer i andre kreditinstitutter. Kilde: Danmarks Nationalbank/Finansiel stabilitet. Ansvarlig kapital (mio. kr.) Østjydsk Bank Kilde: Årsregnskaber fra div. lokale pengeinstitutter Oplysningerne på siden er historiske. Tidligere afkast, kursudvikling mv. kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige resultater, afkast eller kursudvikling. 5

6 Facts om Østjydsk Banks kapitalbeviser Kuponrente Kapitalbeviserne forrentes med en fast årlig kuponrente på 8,75 % Minimumskøb Nominelt kr pr. købsordre. Stykstørrelse Kapitalbeviserne udstedes i kr Udløb Kapitalbeviserne har principielt ingen udløb. Kapitalbeviserne kan tidligst indfries af banken efter 5 år. Banken beslutter indfrielsestidspunktet, dog med finanstilsynets tilladelse. Omkostninger ved køb Der er ingen omkostninger for investor. Børsnotering Kapitalbeviserne forventes optaget til notering på Københavns fondsbørs (NASDAQ OMX Copenhagen) fra og med den 26. maj Da udbuddet ikke er garanteret, bortfalder udbuddet, hvis der ikke tegnes minimum 25 mio. kr. Tegningsperiode Kapitalbeviserne kan købes fra 29. april til og med 12. maj Først til mølle Fra bankens side håber vi på stor efterspørgsel efter de nye kapitalbeviser. Da loftet på kr. ligger fast, sælges kapitalbeviserne efter først-til-mølle princippet. Vi opfordrer dig til at læse prospektet på 6 Kapitalbeviser 8,75 %

7 Vi låner dine penge til 8,75 % p.a. Høj rente i forhold til alternativ renteafkast Når man køber et kapitalbevis, låner man pengene til en virksomhed. Betalingen for at du låner virksomheden pengene består af en fastforrentet sats. Renten indsættes årligt på din konto. I Østjydsk Bank tilbyder vi 8,75 % i årlig rente, når du køber vores kapitalbeviser. Ordbog: Rente Rente er den pris, en låntager må betale for at kunne råde over en sum penge i en vis periode. Tilsvarende er renten den pris en långiver modtager, for at stille en sum penge til rådighed. Kilde: Dansk Aktionærforening. Akkumuleret (samlet) rente ved investering på kr kr kr kr kr kr. 0. kr kr kr. 688 kr kr kr kr Kapitalbevisafkast (8,75 % p.a.) Afkast udvikling v/ 2,75 % p.a kr kr kr kr. Kilde: Østjydsk Bank A/S Østjydsk Banks strategi: Øge andelen af privatkunder, imødekomme kundernes behov, yde troværdig, forståelig og redelig rådgivning, være handlekraftig i relation til kundernes ønsker, være en aktiv medspiller i forhold til lokalt sport-, kultur- og foreningsliv. I det hele taget at gøre sig fortjent til kundernes tillid, der er afgørende for bankens succes og eksistensberettigelse. Kort sagt: Vi ønsker et tæt og nærværende samarbejde via et økonomisk venskab med kunderne. 7

8 Kort om kapitalbeviser: Hvad er et kapitalbevis: Hybrid kernekapital: Kapitalbevisudbuddet: Omkostninger: Tegningsperioden: Tegningssted: Investorbeskyttelse: Et kapitalbevis er et gældsbrev i en finansiel virksomhed og kan være i form af hybrid kernekapital eller ansvarlig lånekapital. I Østjydsk Banks tilfælde er der tale om hybrid kernekapital. Hybrid kernekapital udgør sammen med kernekapital og supplerende kapital, basiskapitalen, i finansielle virksomheder. Hybrid kernekapital har fået sit navn, fordi det er en mellemting mellem aktiekapital og lånekapital. Der er særlige regler for, hvor stor en del af den hybride kernekapital, der kan regnes med som en del af kernekapitalen. Den del af den hybride kernekapital, der ikke kan medregnes til kernekapitalen, kan i stedet medregnes som supplerende kapital. Reglerne for hybrid kernekapital findes i 132 i lov om finansiel virksomhed. Kapitalforhøjelse omfattende et udbud af op til kr. nye kapitalbeviser à nominelt DKK i Østjydsk Bank i form af hybrid kernekapital med en kuponrente på 8,75 % p.a., der sælges til kurs 100. Køb af de nye kapitalbeviser sker helt uden omkostninger for investor. Fra den 29. april 2011 kl dansk tid til den 12. maj 2011 kl dansk tid. Kapitalbeviserne tegnes i Østjydsk Bank og registreres efterfølgende i VP. I Østjydsk Bank definerer vi de udbudte kapitalbeviser som et komplekst produkt. I henhold til MIFID-reglerne skal investors pengeinstitut før tegning have indsigt i investors kendskab til og erfaring med produktet mv. Investor skal derfor kontakte banken før tegning for at modtage investeringsrådgivning. Kapitalbeviser er ikke omfattet af indskydergarantiordningen. Forventet tidsplan april 29. april 12. maj 18. maj 25. maj 26. maj Offentliggørelse Første dag for udbud af kapitalbeviser. Sidste dag for udbud af kapitalbeviser. Forventet gennemførelse af udbuddet. Registrering af udbudte kapitalbeviser. Officiel notering af kapitalbeviser. 8 Kapitalbeviser 8,75 %

9 Skat ved tegningsbeviser: Private personer Kapitalbeviserne beskattes som obligationer. Ved investering af frie midler: Renten på kapitalbeviserne beskattes som kapitalindkomst. En eventuel kursgevinst er skattepligtig, mens et eventuelt kurstab er fradragsberettiget. Da kapitalbeviserne udstedes og indfries til kurs 100, vil en kursgevinst/-tab kun være aktuel ved handel med kapitalbeviserne i løbetiden. En eventuel kursgevinst beskattes på realiseringstidspunktet. Ved investering fra pensionsmidler: Rente, eventuel kursgevinst/-tab medregnes i grundlaget for pensionsafkastskat. Opgørelsen sker efter lagerprincippet. Det indebærer, at urealiseret gevinst eller tab løbende skal medregnes. Kapitalbeviserne er underlagt 20%- placeringsreglen. Virksomhedsskatteordningen Investering via virksomhedsskatteordning er mulig, men det anbefales i denne forbindelse at søge individuel rådgivning. Selskaber Renter og kursgevinst på obligationer indgår i selskabets skattepligtige indkomst og beskattes med 25 %. Kurstab er fradragsberettiget. Handel med kapitalbeviserne: Kapitalbeviserne er evigtløbende, da det er hybrid kernekapital som udstedes, men med mulighed for førtidsindfrielse. Det er banken, der beslutter indfrielsesdatoen, dog med Finanstilsynets tilladelse. Kapitalbeviserne kan tidligst indfries efter 5 år. Indfrielse vil ske til kurs 100, men omsættes kapitalbeviserne inden udløb sker det til markedskursen. Kapitalbeviserne noteres på NASDAQ OMX Copenhagen A/S og kan derfor omsættes frit. Ved salg før udløb vil markedsværdien kunne påvirkes af en række selskabsspecifikke faktorer, samt renteniveauet i Danmark. Ved handel med kapitalbeviserne inden udløb vil der blive beregnet almindelige handelsomkostninger. Udstedelseskurs og omkostninger: Kapitalbeviserne udstedes til kurs 100 uden handelsomkostninger. Beviserne er stående lån uden afdrag frem til udløb. Vigtig information Denne brochure indeholder udvalgte - og ikke fuldstændige oplysninger - om kapitalbevisudbuddet. Endvidere indeholder brochuren fremadrettede udsagn, som indebærer risici og usikkerheder. Sådanne udsagn er baseret på forventninger, hvorfor de kan og vil afvige fra de faktiske resultater. De fuldstændige vilkår og betingelser fremgår af prospektet, som kan rekvireres i banken eller downloades på Investorer, der overvejer at investere i de udbudte kapitalbeviser, bør læse det fuldstændige prospekt og vurdere oplysninger og risikofaktorer. Skulle der være uoverensstemmelser mellem oplysninger i denne brochure og prospektet, er det prospektet, der gælder. 9

10 Risikofaktorer fra prospekt (sammendrag)... Bankens aktiviteter er behæftet med risici, og der er en ikke uvæsentlig risiko forbundet med investering i de udbudte kapitalbeviser. For ledelsen er det vigtigt, at potentielle investorer får det bedst mulige beslutningsgrundlag forud for en eventuel investering i de udbudte kapitalbeviser i Østjydsk Bank. Følgende risikofaktorer, der af banken vurderes som væsentlige, bør sammen med prospektet og de øvrige oplysninger i denne brochure overvejes omhyggeligt, inden der træffes beslutning om investering i de udbudte kapitalbeviser i Østjydsk Bank. Skulle nogle af de nedennævnte risikofaktorer blive aktuelle, vil det kunne få en væsentlig negativ indflydelse på bankens virksomhed, forventninger, økonomiske situation, driftsresultater og værdien af kapitalbeviserne. Det er ikke muligt at kvantificere betydningen af de enkelte risikofaktorer, idet hver risikofaktor kan materialisere sig i større eller mindre omfang og have uforudsete konsekvenser. Risici forbundet med Østjydsk Bank De væsentligste risikofaktorer vedrørende Østjydsk Banks virksomhed er beskrevet i afsnittet Risikofaktorer i registreringsdokumentet og kan opdeles i følgende kategorier: Risici forbundet med makroøkonomisk udvikling og markedsmæssige forhold. Risici forbundet med kreditporteføljen. Risici relateret til solvens. Risici relateret til likviditet og funding. Risici forbundet med markedsrisiko. Andre risici forbundet med bankens virksomhed. Risici forbundet med love, regler og restriktioner. Risici relateret til kapitalbevisudbuddet og de nye kapitalbeviser Risici relateret til kurs på og likviditet i kapitalbeviserne Der er ikke vished for, at der kan opretholdes likviditet i kapitalbeviserne. Der har ikke før denne udstedelse eksisteret noget offentligt marked for Hybrid Kernekapital udstedt af Østjydsk Bank. Kapitalbeviserne er søgt optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen med forventet første noteringsdag den 26. maj 2011, hvilket dog ikke kan betragtes som en sikkerhed for, at et aktivt offentligt marked for kapitalbeviserne udvikles. Selv hvis et sådan aktivt marked udvikles, er hverken Østjydsk Bank som udsteder eller Atrium Partners som arrangør forpligtet til at vedligeholde dette marked. Likviditeten og markedsprisen for kapitalbeviserne må forventes at udvikle sig i takt med ændringer i markedet og de økonomiske forhold, de finansielle forhold, forventningerne til Østjydsk Banks rentabilitet samt andre faktorer, der generelt påvirker markedsprisen på værdipapirer. Sådanne ændringer kan påvirke kapitalbevisernes likviditet og markedspris, hvorfor kapitalbeviserne kan blive handlet til en kurs under den, investor købte kapitalbeviserne til. Risici relateret til bortfald af rentebetalinger Banken er berettiget til at lade rentebetalinger på kapitalbeviserne bortfalde under visse betingelser. Forrentningen bortfalder, hvis banken ikke opfylder kapitalkravet i 127 i Lov om Finansiel Virksomhed. Banken kan endvidere beslutte, at forrentning af gælden bortfalder, hvis det skønnes nødvendigt for at bevare bankens finansielle sundhed. Finanstilsynet kan kræve, at forrentning af gælden bortfalder, såfremt det vurderes nødvendigt af hensyn til den finansielle situation og solvens. Risici forbundet med efterstillet gæld juridisk stilling Kapitalbeviserne er efterstillet al anden ikke-efterstillet gæld og ansvarlig lånekapital, som påhviler banken. Kapitalbeviserne kan medgå til dækning af tab, uanset om Finanstilsynet tillader banken at fortsætte sine aktiviteter. I tilfælde af, at banken træder i likvidation eller erklæres konkurs, er banken forpligtet til at betale sine indskydere 10 Kapitalbeviser 8,75 %

11 og alle ikke-efterstillede kreditorer og kreditorer på ansvarlig lånekapital fuldt ud, før banken kan foretage betalinger i henhold til kapitalbeviserne. I givet fald er det ikke sikkert, at bankens tilbageværende aktiver (efter disse betalinger) kan dække de forfaldne betalinger i henhold til kapitalbeviserne. Risici relateret til nedskrivning af hovedstol samt ikke-betalte renter Bankens generalforsamling kan i overensstemmelse med afsnit Vilkår for kapitalbevisudbuddet, helt eller delvist nedskrive hovedstolen på kapitalbeviserne og alle ikke-betalte renter på kapitalbeviserne, forudsat at kravene i førnævnte afsnit er opfyldt. Potentielle investorer skal være opmærksomme på, at selvom en sådan nedskrivning ikke er normal, er det en væsentlig risiko, der ikke er begrænset til bankens konkurs eller likvidation. Risici relateret til førtidsindfrielse Kapitalbeviserne er evigtløbende, da det er hybrid kernekapital som udstedes, men med mulighed for førtidsindfrielse. Det er banken alene, som beslutter, om kapitalbeviserne skal tilbagebetales på indfrielsesdatoen, dog med Finanstilsynets tilladelse. Kapitalbeviserne kan indfries efter 5 år, og hvert år herefter til kurs pari. Nye internationale kapitaldækningsregler for kreditinstitutter er på vej og forventes med tiden implementeret i dansk lovgivning. Kapitalbevisudbuddet fra Østjydsk Bank er udfærdiget i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning. Såfremt kapitalbevisudbuddet ikke fuldt ud lever op til de endelige kommende krav, der følger af de nye kapitaldækningsregler, så er der en risiko for, at den udstedte kapital i 2013 ikke vil kunne medregnes helt eller delvist i bankens kapitalgrundlag. Hvis dette måtte blive tilfældet, har banken mulighed for, med Finanstilsynets tilladelse, at førtidsindfri kapitalbeviserne fra det tidspunkt, hvor de nye kapitaldækningsregler træder i kraft til kurs pari i overensstemmelse med reglerne i Lov om Finansiel Virksomhed 132, stk. 2. Hvis kapitalbeviserne førtidsindfries, kan der ligeledes være risiko for, at provenuet ikke kan genplaceres til en tilsvarende forrentning. Risici relateret til yderligere udstedelser Banken forbeholder sig ret til på et senere tidspunkt at udstede yderligere kapitalbeviser uden fastsat maksimum. Således vil der være risiko for, at der er flere kreditorer med samme retsstilling, hvis der opstår misligholdelse på kapitalbeviserne. Risici relateret til lov og værneting Banken er registreret i henhold til dansk lovgivning, hvilket kan gøre det svært for aktionærer bosiddende udenfor Danmark at udnytte eller håndhæve visse rettigheder. De rettigheder, der er gældende for ejere af kapitalbeviserne er underlagt dansk lovgivning og bankens vedtægter. Disse rettigheder kan afvige fra de rettigheder, aktionærer i USA og andre jurisdiktioner typisk har. Investorerne kan muligvis ikke få forkyndt stævninger mod banken udenfor Danmark eller få fuldbyrdet domme mod banken, der er afsagt af en domstol udenfor Danmark. Risici relateret til at kapitalbevisejere uden for Danmark er udsat for valutakursudsving Kapitalbeviserne er prissat i danske kroner. Således vil værdien af kapitalbeviserne sandsynligvis svinge, da valutakursen mellem den lokale valuta i det land, hvor en investor uden for Danmark er baseret, og den danske krone svinger. Hvis værdien af den danske krone falder i forhold til den lokale valuta i det land, hvor en investor uden for Danmark er baseret, vil værdien af denne investors kapitalbeviser falde. 11

12 Det fuldstændige prospekt findes på eller som trykte eksemplarer i bankens afdelinger Femårsoversigt - Hoved og nøgletal Resultatopgørelse (i kr.) Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Udgifter til personale og administration Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Årets resultat før skat Årets resultat Balance (i kr.) Udlån Indlån Egenkapital Ansvarlig kapital, inkl. efterstil. kapitalindskud Aktiver i alt Nøgletal (i %) Solvensprocent ,7 17,7 15,8 13,8 14,5 Egenkapitalforrentning før skat ,1 3,7 8,0 19,5 22,1 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet.. 244,0 174,3 158,7 90,9 89,4 Øvrige Årets resultat pr. aktie ,4 25,5 53,8 114,3 110,5 Indre værdi pr. aktie Østergade Mariager Tlf Hammergårdsvej Gjerlev J Tlf Vesterbro 8 B 8970 Havndal Tlf Adelgade Hobro Tlf Østervold Randers C Tlf Rådhustorvet Horsens Tlf Stationsvej 2A 8981 Spentrup Tlf Randers Storcenter 8960 Randers SØ Tlf Adelgade Skanderborg Tlf Storegade Hadsund Tlf Havnegade 22 A 7100 Vejle Tlf

Prospekt 2011 Resumé - Kapitalbevisudbuddet

Prospekt 2011 Resumé - Kapitalbevisudbuddet Prospekt 2011 Resumé - Kapitalbevisudbuddet (Prospektet består af dette resumé dateret den 19. april 2011, et registreringsdokument dateret den 19. april 2011 og værdipapirnote dateret den 19. april 2011)

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

AKTIESELSKABET NORDFYNS BANK

AKTIESELSKABET NORDFYNS BANK AKTIESELSKABET NORDFYNS BANK Prospekt 2012 Værdipapirnote - Kapitalbevisudbuddet (Prospektet består af denne værdipapirnote dateret den 24. maj 2012 samt et registreringsdokument dateret den 24. maj 2012

Læs mere

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND Vi udbyder nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 5.488.848 stk. nye aktier til 40 kr. pr. stk. Nye aktier i SPAR LOLLAND SPAR LOLLAND udvider

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2013.

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2013. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 31. maj 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 15/2013 Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2013. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013.

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 6. november 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 35/2013 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015.

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 19. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Prospekt 2011 Værdipapirnote - Kapitalbevisudbuddet

Prospekt 2011 Værdipapirnote - Kapitalbevisudbuddet Prospekt 2011 Værdipapirnote - Kapitalbevisudbuddet (Prospektet består af denne værdipapirnote dateret den 19. april 2011 samt et registreringsdokument dateret den 19. april 2011 og et resumé dateret den

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Skælskør Bank udbyder nye aktier for at styrke bankens solvens

Skælskør Bank udbyder nye aktier for at styrke bankens solvens Denne meddelelse eller kopi heraf må, hverken direkte eller indirekte, medtages, sendes eller distribueres til eller i USA, Canada, Australien, eller Japan eller i nogen jurisdiktion, hvori en sådan fremsendelse

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

AKTIESELSKABET NORDFYNS BANK

AKTIESELSKABET NORDFYNS BANK AKTIESELSKABET NORDFYNS BANK Prospekt 2012 Resumé - Kapitalbevisudbuddet (Prospektet består af dette resumé dateret den 24. maj 2012, et registreringsdokument dateret den 24. maj 2012 og en værdipapirnote

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106 Side 92 af 106 ROE - forrentning af EK 2013 2012 2011 2010 2009 Jyske Bank 10,92 4,04 3,79 5,91 4,00 Vestjysk Bank -46,90-106,63-21,98 0,28-3,04 Jyske Bank mio. kr Resultat 1808 595 516 764 465 Egenkapital

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 21/2012 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA,

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer.

Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Meddelelse nr. 25-2010 17. august 2010 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Amagerbanken offentliggør i dag prospekt i forbindelse

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2014 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 14,5 mio. kr. Basisdrift på 10,1 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,0 mio. kr.

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår

Halvårsrapport for 1. halvår Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 9. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005... Bestyrelsen for Østjydsk Bank A/S har i dag behandlet

Læs mere

Vinderup Bank s halvårsrapport 2009

Vinderup Bank s halvårsrapport 2009 A/S Vinderup Bank - Halvårsrapport Til: Nasdaq OMX, Copenhagen Meddelelse nr. 09 / 2009 fra Vinderup Bank A/S, reg. nr. 2160, indeholdende halvårsrapporten 2009. Vinderup Bank s halvårsrapport 2009 5 ÅRS

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Dette faktablad er Jyske Banks tillæg til markedsføringsmaterialet fra Garanti Invest om SydEuropa

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for

Årsregnskabsmeddelelse for NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. februar 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2012 Årsregnskabsmeddelelse for 2011.. Østjydsk Bank kom ud af 2011 med et overskud på

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES I USA, CANADA, AUSTRALIEN OG JAPAN

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES I USA, CANADA, AUSTRALIEN OG JAPAN MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES I USA, CANADA, AUSTRALIEN OG JAPAN Til OMX Københavns Fondsbørs A/S og pressen Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2006 10. november 2006 FirstFarms A/S offentliggør prospekt

Læs mere

6 fakta om Sparekassens. soliditet 2014. Solvens Kapitalgrundlag Robusthed Likviditet Udlån Indlånsoverskud. Baseret på tal pr. den 31.

6 fakta om Sparekassens. soliditet 2014. Solvens Kapitalgrundlag Robusthed Likviditet Udlån Indlånsoverskud. Baseret på tal pr. den 31. 6 fakta om Sparekassens soliditet 2014 Solvens Kapitalgrundlag Robusthed Likviditet Udlån Indlånsoverskud Baseret på tal pr. den 31. december 2013 02 // Åbenhed Middelfart Sparekasses tilhørsforhold og

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

Kommuninvest Kort Valuta 2008

Kommuninvest Kort Valuta 2008 Kommuninvest Kort Valuta 2008 Obligationen arrangeres af Nordea og udstedes af svenske Kommuninvest. Udstedelseskursen er 100. Obligationen har tegningsperiode fra 24. september til 12. oktober 2007. Investering

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2012 for Hvidbjerg Bank. Rekordfremgang i resultatet af primær drift for Hvidbjerg Bank

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2012 for Hvidbjerg Bank. Rekordfremgang i resultatet af primær drift for Hvidbjerg Bank NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel...

Lokal forankring gør en forskel... Lokal forankring gør en forskel... Årsr apport 20 09 Supplerende/korrigerende information til ÅRSRAPPORT 2009 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 De uafhængige revisorers erklæring om supplerende/korrigerende

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Prospekt 2011 Resumé - Aktieudbuddet

Prospekt 2011 Resumé - Aktieudbuddet Prospekt 2011 Resumé - Aktieudbuddet (Prospektet består af dette resumé dateret den 19. april 2011, et registreringsdokument dateret den 19. april 2011 og værdipapirnote dateret den 19. april 2011) Resumé

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Finanstilsynet Nasdaq Copenhagen A/S Vestjysk Bank A/S Torvet 4-5 7620 Lemvig Telefon 96 63 20 00 31. juli 2017 Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Vestjysk Bank har truffet

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 8. maj 2017 Selskabsmeddelelse nr. 3/2017 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2014

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2010

Årsregnskabsmeddelelse for året 2010 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 23. februar 2011 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 3/ 2011 Årsregnskabsmeddelelse for året 2010 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Bankens ordinære generalforsamling afholdes den 9. marts 2004 i Silkeborg. Indkaldelse til generalforsamlingen

Bankens ordinære generalforsamling afholdes den 9. marts 2004 i Silkeborg. Indkaldelse til generalforsamlingen Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 17.02.2004 Jyske Bank-koncernens årsrapport for 2003 Indkaldelse til

Læs mere

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Halvårsrapport 1. halvår 2011 Inkl. nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Fortsat flot udvikling i den primære drift og markant kundetilgang Middelfart Sparekasse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2011

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 31. oktober 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 15/2011 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

KommuneKredit Valuta 2011

KommuneKredit Valuta 2011 KommuneKredit Valuta 2011 Obligation fra KommuneKredit relateret til udvikling i kursen på engelske pund, samt svenske og norske kroner mod euro Danske Bank udbyder en ny valutaindekseret obligation, der

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2017

Periodemeddelelse 3. kvartal 2017 Periodemeddelelse 3. kvartal 2017 CVR-nr. 65746018 Møns Bank fejrer 140 års jubilæum i 2017 og har budt velkommen til kunde nr. 20.140, familien Knøsgaard Nielsen fra Præstø. Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2017

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l lo. NOVEMBER 2012 J.nr.: 8915742 BORlam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SOl-63 4/20 12 Konkursdag: 5. november 20 12 Fristdag:

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2012

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

AKTIESELSKABET NORDFYNS BANK

AKTIESELSKABET NORDFYNS BANK AKTIESELSKABET NORDFYNS BANK Prospekt 2012 Værdipapirnote - Aktieudbuddet (Prospektet består af denne værdipapirnote dateret den 24. maj 2012 samt et registreringsdokument dateret den 24. maj 2012 og et

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Stabil udvikling i 2010 ramt af faldende obligationskurser i fjerde kvartal Alligevel

Læs mere

6 fakta om Sparekassens. Soliditet 2012 Solvens Kapitalgrundlag Robusthed Likviditet Udlån Indlånsoverskud

6 fakta om Sparekassens. Soliditet 2012 Solvens Kapitalgrundlag Robusthed Likviditet Udlån Indlånsoverskud 6 fakta om Sparekassens Soliditet 2012 Solvens Kapitalgrundlag Robusthed Likviditet Udlån Indlånsoverskud Baseret på tal pr. den 30. juni 2012 2 Åbenhed Middelfart Sparekasses tilhørsforhold og engagement

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Danish Farmers Abroad

Danish Farmers Abroad Danish Farmers Abroad Virksomhedsobligationer en mulig finansieringsmodel for landbrugsvirksomheder i udlandet? Brædstrup, 16. januar 2014 Kontakt Kenneth Larsen, Partner kl@keystones.dk, +45 24251744

Læs mere

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Råvarer har længe været et område i vækst, og der er en stigende opmærksomhed rettet mod råvarer som investeringsobjekt. Det skyldes blandt

Læs mere

Tønder Bank resultat før kursregulering, nedskrivninger, kapitalandele samt skat udgør 57,9 mio.kr.

Tønder Bank resultat før kursregulering, nedskrivninger, kapitalandele samt skat udgør 57,9 mio.kr. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Tønder, den 21. februar 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2012 Tønder Bank resultat før kursregulering, nedskrivninger, kapitalandele samt skat udgør

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission ALM. BRAND Direktionssekretariatet Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 Telefax 35 26 62 38 www.almbrand.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Ref SLB/hdg Selskabsmeddelelse

Læs mere