Kapital beviser. 8,75 % p.a. på kapitalbeviser. Op til kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapital beviser. 8,75 % p.a. på kapitalbeviser. Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital..."

Transkript

1 Kapital beviser 8,75 % p.a. på kapitalbeviser Op til kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital... Tegningsperiode 29. april til 12. maj 2011

2 Derfor udsteder vi kapitalbeviser Vi ønsker at styrke bankens kapitalgrundlag Østjydsk Bank ejes i dag af mere end aktionærer, hvoraf flertallet har relationer til banken og/eller de lokalområder, hvor vi agerer. Hovedparten af vores aktionærer er kunder, der har valgt at kombinere investering med støtte til deres lokale bank. Når vi nu ønsker at styrke kapitalgrundlaget, sker det for at sikre, at banken fortsat fremstår som en stærk og solid lokalbank. Derigennem sikres et solidt fundament for bankens fortsatte markedsmæssige udvikling. Med en succesfuld aktieemission vil banken stå endnu stærkere og som et oplagt alternativ til storbankerne i Østjylland. Det er bankens klare mål at være godt funderet kapital-, likviditets- og solvensmæssigt. Derfor udbydes kapitalbeviser (hybrid kernekapital) med et samlet bruttoprovenu på op til kr i perioden fra den 29. april 2011 til og med den 12. maj Sideløbende med udbuddet af kapitalbeviser udvides aktiekapitalen med et bruttoprovenu på op til kr Læs mere herom på Kapitalbeviserne vil sammen med aktieudvidelsen cementere bankens solide kapitalgrundlag. De to tiltag vil ved fuld tegning samlet tilføre banken op til kr. før omkostninger i yderligere kernekapital, hvilket vil: Forbedre muligheder og vilkår for optagelse af seniorkapital til afløsning af statsgaranteret funding. Påvirke bankens driftsresultat positivt bl.a. ved indfrielse af statslig hybrid kernekapital. Skabe mulighed for førtidig indfrielse af nuværende supplerende kapital. Opnå en bedre vurdering af banken gennem en forøgelse af kernekapitalen. Bankdirektør Jens Vendelbo Sikre grundlaget for bankens fortsatte markedsmæssige udvikling. De nye kapitalbeviser vil blive noteret på fondsbørsen NASDAQ OMX. 2 Kapitalbeviser 8,75 %

3 Lidt om stabilitet, nøgletal og diamanter De senere års globale udvikling i finanssektoren har medført, at der i dag i langt højere grad end tidligere fokuseres på bankernes kapitalgrundlag, likviditet og krediteksponering. Det betyder, at alle banker allerede nu skal leve op til en række krav, som vil blive yderligere strammet, når nye EU-regler på området træder i kraft i Komfortabel solvens og stor vækst i ansvarlig kapital Østjydsk Bank har allerede i dag en solvens på 17,7 %, hvor lovens krav er min. 8 %. Efter aktieudvidelsen og salget af kapitalbeviserne ventes solvensen at blive op mod 19,7 %. Solid og sikker Stærk solvens 17,7 % mod lovens krav på 8 %. Stor vækst i ansvarlig kapital Den ansvarlige kapital er på 5 år vokset med næsten ½ mia. kr. Stor spredning i krediteksponering stor spredning i markedsområdet og i brancher. Få store udlånsengagementer Meget få enkeltstående store udlånsengagementer. Banken har fremvist overskud hvert år gennem de sidste 18 år - finanskrise eller ej, og den ansvarlige kapital inkl. efterstillede kapitalindskud udgør pr kr en stigning på næsten ½ mia. kr. gennem de seneste 5 år. Tilsynsdiamant Tilsynsdiamant Finanstilsynet har opstillet en model den såkaldte Tilsynsdiamant hvor man indplacerer alle pengeinstitutter på 5 forskellige parametre: Likviditetsoverdækning udlånsvækst store engagementer ejendomseksponering funding-ratio. Tilsynsdiamanten gælder først fra 2012, men som det kan ses i den grafiske boks til højre, opfylder vi allerede nu alle punkter godt indenfor rammerne. 3

4 Hele Østjyllands lokalbank... Østjydsk Bank blev stiftet i 1897 og er altså mere end 113 år gammel. I dag er vi et mellemstort regionalt pengeinstitut i Østjylland med hovedkontor i Mariager. Banken er en fullservice bank med en komplet produktpalette til privatkunder, mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder og offentlige institutioner. Markedsområdet dækkes af 11 filialer og strækker sig fra Hadsund i nord til Vejle i syd. Vi har mere end kunder, og det er vores strategi at øge andelen af privatkunder. Vi lægger stor vægt på den personlige kontakt og dialogen med kunderne. Vi ser det som vores opgave: at imødekomme kundernes behov for bankydelser at yde troværdig, forståelig og redelig rådgivning at være handlekraftig i relation til kundernes ønsker at gøre os fortjent til kundernes tillid, der er afgørende for bankens succes og eksistensberettigelse. Med baggrund i forankringen i lokalsamfundet har banken et naturligt ønske om at understøtte udviklingen i vores virkeområde. Banken sørger for at udnytte det indgående kendskab til lokalområdet, dets beboere og de erhvervsdrivende ved at forene ansvarlig kreditgivning og en redelig rådgivning til gavn for såvel lokalområdet, kunderne og banken. Gennem årene har banken oplevet en stabil vækst. Vi er ejet af aktionærer, som primært bor og lever i Østjylland. Vi værner om vores uafhængighed og ønsker ikke at give afkald på den frihed og det råderum, der ligger i ejerskabet. Banken ønsker desuden at være en aktiv medspiller i forhold til det lokale kultur- og foreningsliv. Vi støtter lokale initiativer fordi vi tror på, at positive relationer lønner sig, og fordi sports- og kulturoplevelser skaber sammenhold og bidrager til et sundt og rigt liv. Vicedirektør Max Hovedskov Denne holdning har givet os en stabil udvikling og en indtjening, som har givet overskud i alle årene fra 1992 til i dag finanskrise eller ej. 4 Kapitalbeviser 8,75 %

5 Stabil udvikling Effektivitet og indtjening En virksomheds indtjeningsevne og effektivitet måles ved at sætte indtjeningen i forhold til omkostningsforbruget. Jo højere basisindtjeningen er pr. omkostningskrone, desto mere effektiv er virksomheden. Østjydsk Bank har gennem de senere år tjent mellem 1,67 kr. og 1,89 kr. pr. omkostningskrone. Ordbog: Indtjening pr. omkostningskrone Indtjening pr. omkostningskrone er et nøgletal, der udtrykker pengeinstitutternes indtjeningsevne og beregnes som de ordinære indtægter i forhold til ordinære omkostninger. Kilde: Nationalbanken/Finansiel Stabilitet. I tabellen er nøgletallet udregnet ud fra bankens basisindtjening i forhold til omkostninger ekskl. nedskrivninger på udlån/kreditter. Basisindtjening pr. omkostningskrone 1,90 1,80 1,70 1,60 1,50 1,40 1,67 1,56 1,89 1,89 1,60 1,44 1, Østjydsk Bank Kilde: Årsregnskaber fra div. lokale pengeinstitutter 1,71 1,75 1,48 Gennemsnit for Lokale Pengeinstitutter Forrentning af kapitalen Den kapital som ejerne i vores tilfælde aktionærerne har investeret i Østjydsk Bank udgør vores egenkapital. Egenkapitalens forrentning siger derfor noget om bankens rentabilitet dvs. bankens evne til at tjene penge. I Østjydsk Bank har forrentningen ligget mellem 2,2 % og 22,4 % de seneste 5 regnskabsår. Ordbog: Egenkapitalens forrentning Egenkapitalens forrentning beregnes som årets regnskabsresultat efter skat i procent af den gennemsnitlige egenkapital. Nøgletallet angiver således forrentningen af de værdier, ejerne har bundet i virksomheden. Kilde: Finansministeriet - Egenkapitalforrentning før skat 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% 22,4% 23,3% 20,4% 14,9% Østjydsk Bank 8,3% - 7,8% Kilde: Årsregnskaber fra div. lokale pengeinstitutter 3,7% 2,2% - 4,3% - 0,6% Gennemsnit for Lokale Pengeinstitutter Ansvarlig kapital Østjydsk Banks ansvarlige kapital har for første gang i historien rundet 1,2 mia. kr. Den er nu på mio. kr., hvilket betyder en stigning på knap en halv mia. over en 5-årig periode. Ordbog: Ansvarlig kapital Betegnelse for kreditinstitutters kapitalgrundlag til opfyldelse af det lovmæssige solvenskrav. Den ansvarlige kapital omfatter kernekapital og supplerende kapital, idet supplerende kapital højst må udgøre halvdelen af den ansvarlige kapital. Den ansvarlige kapital korrigeres fx for kapitalelementer i andre kreditinstitutter. Kilde: Danmarks Nationalbank/Finansiel stabilitet. Ansvarlig kapital (mio. kr.) Østjydsk Bank Kilde: Årsregnskaber fra div. lokale pengeinstitutter Oplysningerne på siden er historiske. Tidligere afkast, kursudvikling mv. kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige resultater, afkast eller kursudvikling. 5

6 Facts om Østjydsk Banks kapitalbeviser Kuponrente Kapitalbeviserne forrentes med en fast årlig kuponrente på 8,75 % Minimumskøb Nominelt kr pr. købsordre. Stykstørrelse Kapitalbeviserne udstedes i kr Udløb Kapitalbeviserne har principielt ingen udløb. Kapitalbeviserne kan tidligst indfries af banken efter 5 år. Banken beslutter indfrielsestidspunktet, dog med finanstilsynets tilladelse. Omkostninger ved køb Der er ingen omkostninger for investor. Børsnotering Kapitalbeviserne forventes optaget til notering på Københavns fondsbørs (NASDAQ OMX Copenhagen) fra og med den 26. maj Da udbuddet ikke er garanteret, bortfalder udbuddet, hvis der ikke tegnes minimum 25 mio. kr. Tegningsperiode Kapitalbeviserne kan købes fra 29. april til og med 12. maj Først til mølle Fra bankens side håber vi på stor efterspørgsel efter de nye kapitalbeviser. Da loftet på kr. ligger fast, sælges kapitalbeviserne efter først-til-mølle princippet. Vi opfordrer dig til at læse prospektet på 6 Kapitalbeviser 8,75 %

7 Vi låner dine penge til 8,75 % p.a. Høj rente i forhold til alternativ renteafkast Når man køber et kapitalbevis, låner man pengene til en virksomhed. Betalingen for at du låner virksomheden pengene består af en fastforrentet sats. Renten indsættes årligt på din konto. I Østjydsk Bank tilbyder vi 8,75 % i årlig rente, når du køber vores kapitalbeviser. Ordbog: Rente Rente er den pris, en låntager må betale for at kunne råde over en sum penge i en vis periode. Tilsvarende er renten den pris en långiver modtager, for at stille en sum penge til rådighed. Kilde: Dansk Aktionærforening. Akkumuleret (samlet) rente ved investering på kr kr kr kr kr kr. 0. kr kr kr. 688 kr kr kr kr Kapitalbevisafkast (8,75 % p.a.) Afkast udvikling v/ 2,75 % p.a kr kr kr kr. Kilde: Østjydsk Bank A/S Østjydsk Banks strategi: Øge andelen af privatkunder, imødekomme kundernes behov, yde troværdig, forståelig og redelig rådgivning, være handlekraftig i relation til kundernes ønsker, være en aktiv medspiller i forhold til lokalt sport-, kultur- og foreningsliv. I det hele taget at gøre sig fortjent til kundernes tillid, der er afgørende for bankens succes og eksistensberettigelse. Kort sagt: Vi ønsker et tæt og nærværende samarbejde via et økonomisk venskab med kunderne. 7

8 Kort om kapitalbeviser: Hvad er et kapitalbevis: Hybrid kernekapital: Kapitalbevisudbuddet: Omkostninger: Tegningsperioden: Tegningssted: Investorbeskyttelse: Et kapitalbevis er et gældsbrev i en finansiel virksomhed og kan være i form af hybrid kernekapital eller ansvarlig lånekapital. I Østjydsk Banks tilfælde er der tale om hybrid kernekapital. Hybrid kernekapital udgør sammen med kernekapital og supplerende kapital, basiskapitalen, i finansielle virksomheder. Hybrid kernekapital har fået sit navn, fordi det er en mellemting mellem aktiekapital og lånekapital. Der er særlige regler for, hvor stor en del af den hybride kernekapital, der kan regnes med som en del af kernekapitalen. Den del af den hybride kernekapital, der ikke kan medregnes til kernekapitalen, kan i stedet medregnes som supplerende kapital. Reglerne for hybrid kernekapital findes i 132 i lov om finansiel virksomhed. Kapitalforhøjelse omfattende et udbud af op til kr. nye kapitalbeviser à nominelt DKK i Østjydsk Bank i form af hybrid kernekapital med en kuponrente på 8,75 % p.a., der sælges til kurs 100. Køb af de nye kapitalbeviser sker helt uden omkostninger for investor. Fra den 29. april 2011 kl dansk tid til den 12. maj 2011 kl dansk tid. Kapitalbeviserne tegnes i Østjydsk Bank og registreres efterfølgende i VP. I Østjydsk Bank definerer vi de udbudte kapitalbeviser som et komplekst produkt. I henhold til MIFID-reglerne skal investors pengeinstitut før tegning have indsigt i investors kendskab til og erfaring med produktet mv. Investor skal derfor kontakte banken før tegning for at modtage investeringsrådgivning. Kapitalbeviser er ikke omfattet af indskydergarantiordningen. Forventet tidsplan april 29. april 12. maj 18. maj 25. maj 26. maj Offentliggørelse Første dag for udbud af kapitalbeviser. Sidste dag for udbud af kapitalbeviser. Forventet gennemførelse af udbuddet. Registrering af udbudte kapitalbeviser. Officiel notering af kapitalbeviser. 8 Kapitalbeviser 8,75 %

9 Skat ved tegningsbeviser: Private personer Kapitalbeviserne beskattes som obligationer. Ved investering af frie midler: Renten på kapitalbeviserne beskattes som kapitalindkomst. En eventuel kursgevinst er skattepligtig, mens et eventuelt kurstab er fradragsberettiget. Da kapitalbeviserne udstedes og indfries til kurs 100, vil en kursgevinst/-tab kun være aktuel ved handel med kapitalbeviserne i løbetiden. En eventuel kursgevinst beskattes på realiseringstidspunktet. Ved investering fra pensionsmidler: Rente, eventuel kursgevinst/-tab medregnes i grundlaget for pensionsafkastskat. Opgørelsen sker efter lagerprincippet. Det indebærer, at urealiseret gevinst eller tab løbende skal medregnes. Kapitalbeviserne er underlagt 20%- placeringsreglen. Virksomhedsskatteordningen Investering via virksomhedsskatteordning er mulig, men det anbefales i denne forbindelse at søge individuel rådgivning. Selskaber Renter og kursgevinst på obligationer indgår i selskabets skattepligtige indkomst og beskattes med 25 %. Kurstab er fradragsberettiget. Handel med kapitalbeviserne: Kapitalbeviserne er evigtløbende, da det er hybrid kernekapital som udstedes, men med mulighed for førtidsindfrielse. Det er banken, der beslutter indfrielsesdatoen, dog med Finanstilsynets tilladelse. Kapitalbeviserne kan tidligst indfries efter 5 år. Indfrielse vil ske til kurs 100, men omsættes kapitalbeviserne inden udløb sker det til markedskursen. Kapitalbeviserne noteres på NASDAQ OMX Copenhagen A/S og kan derfor omsættes frit. Ved salg før udløb vil markedsværdien kunne påvirkes af en række selskabsspecifikke faktorer, samt renteniveauet i Danmark. Ved handel med kapitalbeviserne inden udløb vil der blive beregnet almindelige handelsomkostninger. Udstedelseskurs og omkostninger: Kapitalbeviserne udstedes til kurs 100 uden handelsomkostninger. Beviserne er stående lån uden afdrag frem til udløb. Vigtig information Denne brochure indeholder udvalgte - og ikke fuldstændige oplysninger - om kapitalbevisudbuddet. Endvidere indeholder brochuren fremadrettede udsagn, som indebærer risici og usikkerheder. Sådanne udsagn er baseret på forventninger, hvorfor de kan og vil afvige fra de faktiske resultater. De fuldstændige vilkår og betingelser fremgår af prospektet, som kan rekvireres i banken eller downloades på Investorer, der overvejer at investere i de udbudte kapitalbeviser, bør læse det fuldstændige prospekt og vurdere oplysninger og risikofaktorer. Skulle der være uoverensstemmelser mellem oplysninger i denne brochure og prospektet, er det prospektet, der gælder. 9

10 Risikofaktorer fra prospekt (sammendrag)... Bankens aktiviteter er behæftet med risici, og der er en ikke uvæsentlig risiko forbundet med investering i de udbudte kapitalbeviser. For ledelsen er det vigtigt, at potentielle investorer får det bedst mulige beslutningsgrundlag forud for en eventuel investering i de udbudte kapitalbeviser i Østjydsk Bank. Følgende risikofaktorer, der af banken vurderes som væsentlige, bør sammen med prospektet og de øvrige oplysninger i denne brochure overvejes omhyggeligt, inden der træffes beslutning om investering i de udbudte kapitalbeviser i Østjydsk Bank. Skulle nogle af de nedennævnte risikofaktorer blive aktuelle, vil det kunne få en væsentlig negativ indflydelse på bankens virksomhed, forventninger, økonomiske situation, driftsresultater og værdien af kapitalbeviserne. Det er ikke muligt at kvantificere betydningen af de enkelte risikofaktorer, idet hver risikofaktor kan materialisere sig i større eller mindre omfang og have uforudsete konsekvenser. Risici forbundet med Østjydsk Bank De væsentligste risikofaktorer vedrørende Østjydsk Banks virksomhed er beskrevet i afsnittet Risikofaktorer i registreringsdokumentet og kan opdeles i følgende kategorier: Risici forbundet med makroøkonomisk udvikling og markedsmæssige forhold. Risici forbundet med kreditporteføljen. Risici relateret til solvens. Risici relateret til likviditet og funding. Risici forbundet med markedsrisiko. Andre risici forbundet med bankens virksomhed. Risici forbundet med love, regler og restriktioner. Risici relateret til kapitalbevisudbuddet og de nye kapitalbeviser Risici relateret til kurs på og likviditet i kapitalbeviserne Der er ikke vished for, at der kan opretholdes likviditet i kapitalbeviserne. Der har ikke før denne udstedelse eksisteret noget offentligt marked for Hybrid Kernekapital udstedt af Østjydsk Bank. Kapitalbeviserne er søgt optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen med forventet første noteringsdag den 26. maj 2011, hvilket dog ikke kan betragtes som en sikkerhed for, at et aktivt offentligt marked for kapitalbeviserne udvikles. Selv hvis et sådan aktivt marked udvikles, er hverken Østjydsk Bank som udsteder eller Atrium Partners som arrangør forpligtet til at vedligeholde dette marked. Likviditeten og markedsprisen for kapitalbeviserne må forventes at udvikle sig i takt med ændringer i markedet og de økonomiske forhold, de finansielle forhold, forventningerne til Østjydsk Banks rentabilitet samt andre faktorer, der generelt påvirker markedsprisen på værdipapirer. Sådanne ændringer kan påvirke kapitalbevisernes likviditet og markedspris, hvorfor kapitalbeviserne kan blive handlet til en kurs under den, investor købte kapitalbeviserne til. Risici relateret til bortfald af rentebetalinger Banken er berettiget til at lade rentebetalinger på kapitalbeviserne bortfalde under visse betingelser. Forrentningen bortfalder, hvis banken ikke opfylder kapitalkravet i 127 i Lov om Finansiel Virksomhed. Banken kan endvidere beslutte, at forrentning af gælden bortfalder, hvis det skønnes nødvendigt for at bevare bankens finansielle sundhed. Finanstilsynet kan kræve, at forrentning af gælden bortfalder, såfremt det vurderes nødvendigt af hensyn til den finansielle situation og solvens. Risici forbundet med efterstillet gæld juridisk stilling Kapitalbeviserne er efterstillet al anden ikke-efterstillet gæld og ansvarlig lånekapital, som påhviler banken. Kapitalbeviserne kan medgå til dækning af tab, uanset om Finanstilsynet tillader banken at fortsætte sine aktiviteter. I tilfælde af, at banken træder i likvidation eller erklæres konkurs, er banken forpligtet til at betale sine indskydere 10 Kapitalbeviser 8,75 %

11 og alle ikke-efterstillede kreditorer og kreditorer på ansvarlig lånekapital fuldt ud, før banken kan foretage betalinger i henhold til kapitalbeviserne. I givet fald er det ikke sikkert, at bankens tilbageværende aktiver (efter disse betalinger) kan dække de forfaldne betalinger i henhold til kapitalbeviserne. Risici relateret til nedskrivning af hovedstol samt ikke-betalte renter Bankens generalforsamling kan i overensstemmelse med afsnit Vilkår for kapitalbevisudbuddet, helt eller delvist nedskrive hovedstolen på kapitalbeviserne og alle ikke-betalte renter på kapitalbeviserne, forudsat at kravene i førnævnte afsnit er opfyldt. Potentielle investorer skal være opmærksomme på, at selvom en sådan nedskrivning ikke er normal, er det en væsentlig risiko, der ikke er begrænset til bankens konkurs eller likvidation. Risici relateret til førtidsindfrielse Kapitalbeviserne er evigtløbende, da det er hybrid kernekapital som udstedes, men med mulighed for førtidsindfrielse. Det er banken alene, som beslutter, om kapitalbeviserne skal tilbagebetales på indfrielsesdatoen, dog med Finanstilsynets tilladelse. Kapitalbeviserne kan indfries efter 5 år, og hvert år herefter til kurs pari. Nye internationale kapitaldækningsregler for kreditinstitutter er på vej og forventes med tiden implementeret i dansk lovgivning. Kapitalbevisudbuddet fra Østjydsk Bank er udfærdiget i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning. Såfremt kapitalbevisudbuddet ikke fuldt ud lever op til de endelige kommende krav, der følger af de nye kapitaldækningsregler, så er der en risiko for, at den udstedte kapital i 2013 ikke vil kunne medregnes helt eller delvist i bankens kapitalgrundlag. Hvis dette måtte blive tilfældet, har banken mulighed for, med Finanstilsynets tilladelse, at førtidsindfri kapitalbeviserne fra det tidspunkt, hvor de nye kapitaldækningsregler træder i kraft til kurs pari i overensstemmelse med reglerne i Lov om Finansiel Virksomhed 132, stk. 2. Hvis kapitalbeviserne førtidsindfries, kan der ligeledes være risiko for, at provenuet ikke kan genplaceres til en tilsvarende forrentning. Risici relateret til yderligere udstedelser Banken forbeholder sig ret til på et senere tidspunkt at udstede yderligere kapitalbeviser uden fastsat maksimum. Således vil der være risiko for, at der er flere kreditorer med samme retsstilling, hvis der opstår misligholdelse på kapitalbeviserne. Risici relateret til lov og værneting Banken er registreret i henhold til dansk lovgivning, hvilket kan gøre det svært for aktionærer bosiddende udenfor Danmark at udnytte eller håndhæve visse rettigheder. De rettigheder, der er gældende for ejere af kapitalbeviserne er underlagt dansk lovgivning og bankens vedtægter. Disse rettigheder kan afvige fra de rettigheder, aktionærer i USA og andre jurisdiktioner typisk har. Investorerne kan muligvis ikke få forkyndt stævninger mod banken udenfor Danmark eller få fuldbyrdet domme mod banken, der er afsagt af en domstol udenfor Danmark. Risici relateret til at kapitalbevisejere uden for Danmark er udsat for valutakursudsving Kapitalbeviserne er prissat i danske kroner. Således vil værdien af kapitalbeviserne sandsynligvis svinge, da valutakursen mellem den lokale valuta i det land, hvor en investor uden for Danmark er baseret, og den danske krone svinger. Hvis værdien af den danske krone falder i forhold til den lokale valuta i det land, hvor en investor uden for Danmark er baseret, vil værdien af denne investors kapitalbeviser falde. 11

12 Det fuldstændige prospekt findes på eller som trykte eksemplarer i bankens afdelinger Femårsoversigt - Hoved og nøgletal Resultatopgørelse (i kr.) Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Udgifter til personale og administration Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Årets resultat før skat Årets resultat Balance (i kr.) Udlån Indlån Egenkapital Ansvarlig kapital, inkl. efterstil. kapitalindskud Aktiver i alt Nøgletal (i %) Solvensprocent ,7 17,7 15,8 13,8 14,5 Egenkapitalforrentning før skat ,1 3,7 8,0 19,5 22,1 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet.. 244,0 174,3 158,7 90,9 89,4 Øvrige Årets resultat pr. aktie ,4 25,5 53,8 114,3 110,5 Indre værdi pr. aktie Østergade Mariager Tlf Hammergårdsvej Gjerlev J Tlf Vesterbro 8 B 8970 Havndal Tlf Adelgade Hobro Tlf Østervold Randers C Tlf Rådhustorvet Horsens Tlf Stationsvej 2A 8981 Spentrup Tlf Randers Storcenter 8960 Randers SØ Tlf Adelgade Skanderborg Tlf Storegade Hadsund Tlf Havnegade 22 A 7100 Vejle Tlf

NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK

NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK Udbud af nye aktier for ca. 20 mia. kr. med fortegningsret for eksisterende aktionærer 232.934.758 stk. nye Danske Bank-aktier til 86 kr. pr. stk. i forholdet 3:1 14.

Læs mere

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913)

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Østjydsk Bank A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Udbud af op til 7.680.000 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 23 kr. per aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K FUSION AF SPAREKASSEN HIMMERLAND A/S OG SPAREKASSEN HOBRO Bestyrelserne for Sparekassen Himmerland

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Kvartalsrapport

Læs mere

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Årsrapport 2014 Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Indhold Til vores aktionærer... 1 Hoved- og nøgletal 2010-2014... 2 Ledelsesberetning... 3-22 Strategi Plan 218, Vision og Mission... 9 Plan 218

Læs mere

Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel

Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel Cathrine Fisker Pape Studienr. 20102212 HD Finansiel Rådgivning Vejleder: Christian Farø Afleveringsdato: 30.04.2012 English summary The following

Læs mere

En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i

En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i Forår 2008 HD 8. semester HD Finansiel Rådgivning Ledelse & Projektledelse Afhandling En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i Forfatter: Martin Bjærge Vejleder: Uffe

Læs mere

SEB FinansAktier (USD)

SEB FinansAktier (USD) SEB FinansAktier (USD) 2017 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld SEB FinansAktier (USD) 2017» 1 Scankoden kodenmed meddin din Scan smartphoneog oghør hør smartphone mereom omobligationen. obligationen.

Læs mere

En tænkt situation. Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland

En tænkt situation. Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland En tænkt situation Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland Speciale HD Finansiel Rådgivning Aalborg Universitet Vejleder : Jesper Raalskov Afleveringsdato : 30.04.2013 Udarbejdet af: Simon Birk Svendsen

Læs mere

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011 FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 9. november Resume FIH har de tre første kvartaler opnået et resultat før nedskrivninger og skat, eksklusive Axcel III-fonden, på 547,2

Læs mere

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1 Årsrapport 2013 Å rsrapport 2013 1 Sydbank-koncernens årsrapport for 2013 Bestyrelsen for Sydbank-koncernen har i dag godkendt den reviderede årsrapport for 2013. Hovedpunkter Sydbank-koncernen fik i 2013

Læs mere

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende.

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. 2010 Revisor skriver om Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. Man skal se sin virksomhed og dens virke, som én del i det samlede billede, hvor det ene og alene handler om at skabe værdi

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 2 danske bank / Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK / ÅRSRAPPORT 2012 3 DANSKE BANK KONCERNEN 15 lande 491 filialer 20.308 ansatte 5.000.000 kunder INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 24 26 04 02

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 24 26 04 02 ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 24 26 04 02 FORORD... 4 LEDELSESBERETNING... 5 ÅRET I OVERBLIK... 5 Pensionskassen... 5 Banken... 7 STRATEGISK FUNDAMENT, MISSION OG VÆRDIER... 7 Strategi... 7 Mission... 8 Vision...

Læs mere

DK Company A/S Koncernbeskrivelse

DK Company A/S Koncernbeskrivelse A/S Koncernbeskrivelse September 2011 Indledning og generelle oplysninger Indledning og generelle oplysninger Dette er en beskrivelse ( Koncernbeskrivelsen ) af DK Company A/S (tidligere Holdingselskabet

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

OW Bunker A/S Udbud af op til 19.267.751 stk. Aktier

OW Bunker A/S Udbud af op til 19.267.751 stk. Aktier 13MAR201418031785 OW Bunker A/S Udbud af op til 19.267.751 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 34900167) Dette dokument ( Prospektet ) vedrører udbuddet af op til 19.267.751 stk. aktier à nominelt

Læs mere

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S 17. januar 2014 16. januar 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 2. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Sådan undgår Formuepleje tab Følg den globale jagt på afkast Safe Fejrer 25 års jubilæum Det var Claus Hommelhoff (foto)

Læs mere

Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner. Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit

Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner. Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit Formål Formålet med denne oversigt, som jeg har udarbejdet efter anmodning fra Undervisningsministeriet, er

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Juli 2015 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 Foreningen... 4 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 4 2. Formål... 4 3. Foreningens

Læs mere

årsrapport 2013 er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.

årsrapport 2013 er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr. er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.dk årsrapport 2013 013 2013 DLR KREDIT A/S NYROPSGADE 21 1780 KØBENHAVN

Læs mere

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet Finansrådet - Hotel Munkebjerg den 11. september 2006 Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet 1 Først vil jeg sige - tak for invitationen til at tale her i dag ved denne konference. Jeg

Læs mere

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel strategi Godkendt af Byrådet den 15. december 2014, pkt. 191 1 Indholdsfortegnelse Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår INDHOLD Ti års hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 12 Profil SmallCap Danmark A/S 14 Aktien og investorene 16 IR-politik

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning:... 4 3 Problemafsnit... 5 3.1 Problemformulering:... 5 3.2 Afgrænsning:... 5 3.3 Metode:... 6 4 Pension... 6 4.1 Livsløbsfaser:... 7 4.1.1 Behov i de forskellige livsløbsfaser:...

Læs mere

Parterne er derfor enige om, at det er nødvendigt at tilbyde penge- og realkreditinstitutterne statslige kapitalindskud.

Parterne er derfor enige om, at det er nødvendigt at tilbyde penge- og realkreditinstitutterne statslige kapitalindskud. 18. januar 2009 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance om en kreditpakke

Læs mere