Virksomheders regnskaber

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomheders regnskaber"

Transkript

1 Jan Steensen Virksomheders regnskaber - fra budget til årsregnskab Andrico 1

2 VIRKSOMHEDERS REGNSKABER - fra budget til årsregnskab 1. udgave, af Forlaget Andrico og Jan Steensen Layout og illustrationer, Andrico grafisk ISBN Faglige konsulenter: Erhvervsrådgiver Jørn Ingemann, Sydbank Lektor Lone Eibye Mikkelsen, Struer Gymnasium Denne e-bog er udgivet med støtte fra Undervisningsministeriet. Bogen kan downloades gratis og udskrives fra adresserne eller 2

3 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Budget ved etablering af selvstændig virksomhed... 4 Åbningsbalance... 4 Driftsbudget... 5 Boks om European Business Game... 5 Balancebudget... 5 Opgave Likviditetsbudget... 6 Boks om iværksættere i Danmark... 6 Kapitel 2. Krav til årsregnskaber... 8 Hvorfor lave et regnskab?... 8 Årsberetning... 8 Boks om Harboe Bryggeri's årsberetning... 8 Noter... 9 Anvendt regnskabspraksis... 9 Revisionspåtegning... 9 Boks om Nordisk Fjer Offentliggørelse Alternative regnskaber Boks om den nye årsregnskabslov Opgave Kapitel 3. En model for et årsregnskab En model for resultatopgørelsen Resultatopgørelsen - med Vestas som eksempel Opgave Opgave En model for balancen Aktiver Passiver Balancen - med Vestas som eksempel Opgave Opgave Kapitel 4. Analyse af årsregnskaber Analyse med indexeret tidsrække Analyse med diagrammer/regneark Analyse med 11 nøgletal Opgave Nøgletal fra danske børsnoterede virksomheder Opgave

4 Kapitel 1. Budget ved etablering af selvstændig virksomhed Erik Jensen ønsker at starte sin egen virksomhed. Han har et par kontormøbler, noget værktøj, en computer og kr. stående på en bankbog. Men en hurtig udregning viser, at det ikke er nok. Han må derfor i banken for at låne nogle penge. Erik viser banken en oversigt over de investeringer, der kræves ved opstarten: Art Nyt Har selv EDB-anlæg Kontormøbler Værktøj Indkøb af råvarer Firmabil Depositum, lokaleleje Kontanter Markedsføring I alt Fig 1. Erik Jensens investeringer ved etablering af selvstændig virksomhed. Men banken sender ham hjem igen, for den vil ikke være med til at finansiere idéen, før den har set et budget. I budgettet skal der sættes tal på de forventninger, Erik har til de kommende perioders indtægter og udgifter. En iværksætter skal nemlig som hovedregel altid lave et budget, som virker realistisk og overbevisende for de investorer, der skal være med til at finansiere forretningsidéen. Et budget består typisk af følgende: 1) En åbningsbalance. 2) Et driftsbudget for hvert af de efterfølgende år. 3) Et balancebudget for hvert af de efterfølgende år. 4) Man kan eventuelt supplere budgettet med et likviditetsbudget. 1. Åbningsbalance Åbningsbalancen viser aktiverne og passiverne ved virksomhedens start. Aktiverne er en oversigt over de ting af værdi, der kræves for at drive virksomheden. Heri indgår køb af lokaler, maskiner, inventar, råvarer, transportmidler, likvid beholdning, osv. Passiverne viser, hvorledes aktiverne er finansieret. Heri indgår iværksætterens eget indskud (egenkapitalen), gæld til realkredit, leverandørgæld, bankgæld osv. Summen af aktiverne er altid lig med summen af passiverne. Aktiver pr.. 1/1 2001: Passiver pr.. 1/1 2001: EDB-anlæg Kontormøbler Egenkapital Brochurer (markedsføring) Værktøj Leverandørgæld Firmabil Varelager Banklån Depositum, lokaleleje Likvid beholdning Aktiver i alt: Passiver i alt: Fig 2. Erik Jensens åbningsbalance 4

5 1. Budget ved etablering af selvstændig virksomhed Erik Jensen vil starte en virksomhed med aktiver på i alt , hvoraf 1/3 er finansieret af ham selv. Tallene indsættes i en åbningsbalance (fig. 2). 2. Driftsbudget I driftsbudgettet indgår de forventede indtægter og udgifter for det kommende år. En markedsanalyse kan give et fingerpeg om forventningerne til indtægterne (omsætningen). Periodens udgifter (omkostninger) beregnes ud fra skønnede udgifter til råvarer, lønninger, markedsføring, husleje, transport, revisorhonorar, forsikringer, administration, porto, osv. Man opstiller årets indtægter og udgifter i en såkaldt resultatopgørelse. Heri skal der også indgå en nedskrivning af de aktiver, som er blevet mindre værd (afskrivninger), renteudgifterne og skatten (fig. 3). European Business Game (EBG) I EBG konkurrerer mange gymnasie- og HFklasser i faget erhvervsøkonomi om at etablere en selvstændig virksomhed. Dommerne kårer hvert år en gruppe på 3-5 elever som danmarksmestre, og denne skal fremlægge sin forretningsidé ved en international finale. I EBG fremlægges der mange opfindsomme idéer, lige fra højteknologiske vækkeure med vibrator, web-sider for teenagere, genbrug af plasticflasker til skistave med indbyggede handsker. Det er et krav i EBG, at der udarbejdes et budget for de første 3 år, og egenkapitalen skal på starttidspunktet udgøre 30% af passiverne. Det skal endvidere fremgå af en finansieringsplan, hvorledes gruppen vil fremskaffe de øvrige 70% af passiverne. Resultatopgørelse for år 2001 Omsætning råvarer lønninger markedsføring husleje transportomkostninger revisorhonorar forsikringer afskrivninger renteudgifter skat Årets resultat Fig 3. Erik Jensens driftsbudget (beløb i kr.) 3. Balancebudget Balancebudgettet viser en oversigt over aktiverne og passiverne ved regnskabsårets afslutning. Der er en nøje sammenhæng mellem mange af de beløb som indgår i driftsbudgettet og balancebudgettet. Dette fremgår af følgende eksempler: Eksempler,, aktiver: inventar primo varebeholdning primo afskrivninger + årets varekøb + nyanskaffelser årets vareforbrug inventar ultimo varebeholdning ultimo tilgodehavender primo kassebeholdning primo + årets fakturasalg + årets indbetalinger årets indbetalinger årets udbetalinger tilgodehavender ultimo kassebeholdning ultimo Eksempler,, passiver: egenkapital primo langfristet gæld primo eventuel privatforbrug + nye langfristede lån + årets resultat afdrag på langfr. gæld egenkapital ultimo langfristet gæld ultimo leverandørgæld primo +årets varekøb betaling af leverandører leverandørgæld ultimo Erik Jensen kan nu opstille et balancebudget (fig. 4) med udgangspunkt i åbningsbalancen og driftsbudgettet. 5

6 1. Budget ved etablering af selvstændig virksomhed Aktiver pr.. 31/ : Passiver pr.. 31/ : EDB-anlæg Kontormøbler Egenkapital Brochurer (markedsføring) Værktøj Leverandørgæld Firmabil Varelager Banklån Depositum, lokaleleje Likvid beholdning Skyldig skat og moms Aktiver i alt: Passiver i alt: Fig. 4. Erik Jensens balancebudget efter første år (beløb i kr.) Opgave 1 Spørgsmål til balancebudgettet (fig. 4): 1) Hvorfra kommer driftsbudgettets afskrivninger på kr.? 2) Er der i år 2001 foretaget nyinvesteringer i edb, møbler, brochurer, værktøj og bil? 3) Hvorfra kommer egenkapitalen på kr.? 4. Likviditetsbudget Det er ikke altid et krav, men ofte en god idé, at supplere budgettet med et likviditetsbudget. Dette giver et overblik over ind- og udbetalingerne og deres tidsmæssige placeringer. Herved sikres virksomheden en tilstrækkelig likviditet, så den hele tiden er i stand til at betale sine regninger til tiden. Et likviditetsbudget kan f.eks. opgøres på månedsbasis, som vist i følgende eksempel (fig. 5). Fakta om iværksættere i Danmark Antallet af iværksættere er faldet meget de senere årtier. Siden 1965 er antallet af selvstændige halveret. I 1990 erne startede der kun omkring iværksættere op om året, hvoraf der kun var 50% tilbage efter 3 år og 33% efter 7 år. I 1990 erne forsøgte staten at fremme iværksætterkulturen gennem offentlige ordninger, der støttede iværksætteren de første par år men det var som et alternativ til arbejdsløshedsunderstøttelse. Dvs. mange iværksættere var folk uden branchekendskab, erhvervserfaring, uddannelse og personligt overskud. Ordningen blev derfor ikke den succes, politikerne havde regnet med. I slutningen af 1990'erne tilbød staten iværksættere gratis rådgivning gennem 150 professionelle etableringsvejledere. Tal fra Danmarks Statistik viser at hele 75% af de iværksættere, som benyttede sig af dette tilbud, overlevede efter 3 år. I dag er etableringsvejlederne erstattet af 14 regionale kontaktpunkter, som giver gode råd og vejledning til iværksættere (se f.eks. Siden august 2000 er det blevet lettere for iværksættere at låne kapital, på grund af en ny garantiordning. Staten kautionerer gennem Vækstfonden for lån på mellem kr. og 5 mio. kr. og sikrer herved bankerne 75% af eventuelle senere tab. Bankerne skal som sædvanligt gennemføre en kreditvurdering med udgangspunkt i iværksætterens budget, men kan nu tillade en større risiko. Endelig kan det nævnes, at mange kommuner har foretaget decentrale initiativer for at fremme iværksætteri. Nogle har lavet iværksætterhuse, mens andre har samlet mange små iværksætterfirmaer i en udviklingspark. 6

7 1. Budget ved etablering af selvstændig virksomhed Indbetalinger: 1. måned 2. måned måneder i alt Fra kontant varesalg Fra salg på kredit Indbetalinger i alt: Udbetalinger: Kontantkøb af råvarer Betaling af kreditorer Løn Moms Skat Faste omkostninger Renteudgifter Afdrag på lån Andre udbetalinger Udbetalinger i alt: Likviditetsforskydning Likviditet primo Likviditet ultimo Fig. 5. Erik Jensens likviditetsbudget. Bemærk at alle ind- og udbetalinger i et likviditetsbudget er inklusiv moms, mens beløbene i drifts- og balancebudgetterne er eksklusiv moms. Fig. 5 viser vigtigheden af at lave et likviditetsbudget på månedsbasis. På årsbasis har virksomheden en meget flot likviditet, som vokser fra kr. til kr. Men på trods heraf er det nødvendigt med en kassekredit på mindst kr. i måned 2, for at alle regninger kan betales til tiden. Hvis der i en virksomhed er tale om sæsonbetonet salg, er det særdeles vigtigt med et likviditetsbudget, som beskriver pengestrømmene måned for måned. Det er en god ide at have en pæn reserve i likviditetsbudgettet, idet man ofte kommer ud for uforudsete udgifter, eller at kunder glemmer at betale til den aftalte tid. Det kunne medføre, at iværksætteren ikke kan betale sine regninger til tiden. Projektopgave Dan en gruppe på 3-5 elever med henblik på at etablere jeres egen virksomhed. I skal aflevere en rapport på ca. 10 sider, hvor følgende seks emner gennemgås i jeres forretningsplan: 1) Produktet 2) Virksomhedsform 3) Organisation 3) Målgruppe 4) Markedsføring 5) Budget 6) Finansiering (Projektet er beregnet for klasser som ikke deltager i EBG. Varighed: 10 timer i klassen). 7

8 Kapitel 2. Krav til årsregnskaber Hvorfor lave et regnskab? Der er flere grunde til at en virksomhed laver et regnskab. Den vigtigste grund er, at det er et krav i lovgivningen. Indtil 2002 gælder både bogføringsloven og årsregnskabsloven. Bogføringsloven gælder alle virksomheder, og denne kræver, at der laves en resultatopgørelse, som er en oversigt over årets indtægter og udgifter, samt en balance, som viser virksomhedens samlede værdier (aktiver) og gæld (passiver) den sidste dag i regnskabsåret. Årsregnskabsloven gælder kun for anpart- (ApS) og aktieselskaber (A/S). Her stilles lidt større krav end i bogføringsloven. Ud over resultatopgørelsen og balancen kræver årsregnskabsloven også en årsberetning, noter, en redegørelse for anvendte regnskabsprincipper, en revisorpåtegning samt offentliggørelse gennem Erhvervsog Selskabsstyrelsen (E&S). Vi vil i denne bog fokusere på reglerne i årsregnskabsloven. En anden lovgivningsmæssig grund til at lave et regnskab er skatteloven, som forlanger en årlig oversigt over virksomhedens indtægter og de fradragsberettigede udgifter. Det bør her nævnes, at selskaber som regel afleverer ét regnskab til offentliggørelse via E&S, men et andet til skattevæsenet. Dette skyldes især, at der anvendes forskellige afskrivningsregler i henholdsvis skatte- og årsregnskabet. En tredje grund til at lave et regnskab er, at virksomheden herved selv kan analysere, hvordan den forløbne periode er gået samt vurdere og planlægge, hvordan fremtiden vil gå. Regnskabet bliver herved et vigtigt styringsredskab, hvorfor nogle virksomheder laver budgetter helt ned på månedsbasis. Børsnoterede selskaber skal offentliggøre kvartalsregnskaber, så aktionærer og andre interesserede bedre kan følge udviklingen. En fjerde grund til at lave et årsregnskab er, at man kan vurdere virksomhedens sundhedstilstand, og det er der mange, der er interesserede i. Det gælder ikke blot virksomhedens interne interessenter (ejerne, ledelsen, medarbejderne), men også de eksterne interessenter (kreditorer, leverandører, konkurrenter, långivere, kunder, pressen, organisationer, statistikker, kommunen m.fl.). Årsberetning Årsberetningen er en slags ledelsens nytårstale, hvori der gives en skriftlig beskrivelse af, hvordan selskabets udvikling har været i regnskabsåret. Desuden skal årsberetningen indeholde ledelsens forventninger til den fremtidige udvikling. Denne er ofte interessant at læse, fordi regnskabet ifølge lovgivningen først skal afleveres senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning. Virksomheden er således et godt stykke inde i det nye regnskabsår, når beretningen skrives. Nogle virksomheder lægger mere slør over forventningerne til fremtiden end andre. Mange af de børsnoterede virksomheder sætter direkte tal på ledelsens forventninger til det kommende årsregnskab. Hvis der senere sker en 8

9 2. Krav til årsregnskaber Uddrag fra Harboes Bryggeri A/S årsberetning 2000/01: Om den fremtidige udvikling: Miljøstyrelsens håndtering af forbudet mod markedsføring af øl og læskedrikke i engangsemballage, det såkaldte dåseforbud, forventes afklaret inden udgangen af år 2001, idet EU-domstolen inden for dette tidsrum forventes at afsige dom i denne sag. Det er forventeligt, at dommens udfald medfører en lovliggørelse af salg af øl og læskedrikke på éngangsemballage, og at lovliggørelsen er en realitet, så snart dommen er afsagt... Det samlede koncernresultat før skat i 2001/02 forventes forbedret i forhold til 2000/01, og forventes at ville ligge i intervallet mio. kr. op- eller nedjustering af disse tal, ser man ofte en betydelig ændring i virksomhedens aktiekurs. Noter Noterne indeholder uddybende kommentarer til regnskabets enkelte poster. Hvis virksomheden har valgt at udelade visse oplysninger fra regnskabet, skal det begrundes i noterne. Hvis regnskabsprincipperne ændres, skal dette ligeledes fremgå af noterne. Anvendt regnskabspraksis Som en del af regnskabets noter ses ofte en redegørelse for den anvendte regnskabspraksis. På mange områder har man mulighed for at vælge mellem forskellige metoder, når regnskabet skal udarbejdes. De valg, man foretager, får stor betydning for tallene i regnskabet. F.eks. er afskrivningsperiodens længde af stor betydning for både årets overskud og egenkapitalen. I redegørelsen for anvendt regnskabspraksis vil man som regel kunne se hvor lang en periode, de enkelte aktiver afskrives over. En del regnskabsprincipper er helt grundlæggende og omtales måske slet ikke, da det er underforstået, at disse principper ligger til grund for udarbejdelsen af årsregnskabet. Dette er en af grundene til, at enkelte virksomhedsledere desværre er blevet fristet til at sminke regnskabet. Historien viser, at mange regnskaber er blevet forbedret for at snyde kreditorer til nye lån. Det kunne også være for at snyde ejerne, så man forbliver i ledelsen. Nogle har måske villet skjule sandheden for offentligheden for at beskytte virksomhedens image. Der er også eksempler på, at virksomhedsledere har sminket regnskabet nedad, fordi ledelsen ønsker en jævn og stabil vækst uden turbulente op- og nedgange. Måske ønsker man at skjule, at det går godt, så man undgår nye konkurrenter. Det kunne også være for at undgå, at medarbejderne kræver større lønstigninger. Revisionspåtegning Derfor er det et lovgivningskrav, at årsregnskabet revideres og godkendes af en revisor, inden det forelægges generalforsamlingen til godkendelse. Revisor er en uvildig og offentligt godkendt person, der kontrollerer, at der er overensstemmelse mellem det regnskab, som virksomheden har udarbejdet, og den bogføring man i virksomheden har foretaget i årets løb. Revisor skal desuden sikre sig, at regnskabslovgivningen overholdes. I Årsregnskabsloven står der, at regnskabet skal opstilles på en overskuelig 9

10 2. Krav til årsregnskaber Nordisk Fjer skandalen Historien om Nordisk Fjer er blevet kaldt den største finansskandale i dansk erhvervsliv. Nordisk Fjer blev grundlagt helt tilbage i 1901 og producerede dyner, puder og sengetøj.salget gik strålende gennem egne salgsselskaber i 20 forskellige lande eller rettere: det troede man, for det viste årsregnskaberne! Disse var flotte og havde fået blanke påtegninger af revisorerne, men virkeligheden var en helt anden. Det gik først op for offentligheden, efter at bestyrelsesformanden i 1990 begik selvmord. For at sikre nye lån var regnskabsprincipperne blevet ændret 32 gange inden for de sidste 6 år, og i samme periode havde firmaet skiftet revisorerne ud 8 gange. Ved at opskrive aktivernes værdier, sælge maskiner til egne datterselskaber til overpris og leje disse igen ( sale-and-leaseback princippet), og falske historier om udenlandske samarbejdspartnere, forsøgte bestyrelsesformand Johannes Petersen at skjule virkeligheden over for kreditorerne, som efter afsløringen havde mistet 3 mia. kr. Der var ingen revisorer, som blev dømt i Nordisk Fjer skandalen. måde ( 1) samt give et retvisende billede ( 4). Det er god skik blandt revisorer, at der lægges vægt på følgende tre forhold: Kontinuitetsprincippet: ens regnskabsprincipper alle år. Forsigtighedsprincippet: en fortjeneste må først medtages, når den er konstateret, mens et tab skal udgiftsføres når blot det truer. Væsentlighedsprincippet: regnskabet skal være forståeligt, overskueligt og passende detaljeret. Revisor afleverer en intern revisionsprotokol til virksomhedens ledelse og forsyner det offentligt tilgængelige regnskab med en revisionspåtegning. I denne tages der forbehold, hvis revisor er uenig i den måde, regnskabet er aflagt på, eller hvis han ikke er tilfreds med omfanget af de oplysninger, han har fået i forbindelse med revisionen. Det mest normale er dog en revisionspåtegning uden forbehold (en såkaldt blank påtegning ) som er revisors budskab til regnskabslæseren om, at regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med bogføringen og lovgivningen. Offentliggørelse Alle årsregnskaber skal indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvor man for 100 kr. kan få tilsendt et kopi af et hvilket som helst regnskab fra et A/S eller ApS (www.eogs.dk). Der findes også konkurrerende CD-rom plader med regnskaber fra alle danske aktie- og anpartselskaber. En af disse er CD-direct fra Købmandsstandens OplysningsBureau, som udkommer kvartalvis i en opdateret version. En væsentlig fordel ved CD-direct er, at der for alle virksomheder er beregnet de fleste af de nøgletal, som vi vil gennemgå i kapitel 4. Alternative regnskaber I en tid hvor mange mener, at holdninger er blevet mindst lige så vigtigt som penge og overskud, vælger mange virksomheder frivilligt at offentliggøre såkaldte alternative regnskaber som et supplement til det lovgivningsbestemte finansielle regnskab. Det vil sjældent fremgå af et regnskab, om en virksomheds nøglemedarbejdere skal til at gå på pension, eller at en virksomhed har 10

11 2. Krav til årsregnskaber Ny årsregnskabslov Fra 1. januar 2002 indføres der en ny regnskabslov i Danmark, pbcbq``_bd hvor reglerne forenkles for mindre virksomhe- der. Kravene er endvidere tilpasset udenlandsk regnskabslovgivning. Virksomhederne inddeles efter størrelse i 4 kategorier (A, B, C eller D) med stigende informationskrav. I kategori A findes alle personligt ejede virksomheder, og her kræves kun et skatteregnskab. I kategori B, C og D findes bl.a. ApS og A/S, og her kræves en såkaldt årsrapport. Denne er et dokument, der samler beretning, ledelsespåtegning, revisorpåtegning, resultatopgørelse, balance, bevægelser på egenkapitalen og redegørelse for anvendt regnskabspraksis i én rapport. For de små ApS er (kategori B) kræves der færre informationer end i dag, mens de største virksomheder (kategori D) er underlagt strengere krav om at være mere fremadrettede og informative. Sidstnævnte opfordres til også at indeholde ikke-finansiel information om eksempelvis etik, vidensressourcer og miljøforhold. Efter den nye regnskabslov bliver regnskaberne en smule mere aktuelle end i dag, idet afleveringsfristen er ændret fra 6 måneder til 5 måneder efter regnskabsårets afslutning. De første nye årsrapporter offentliggøres i foråret et kæmpe aktiv i medarbejdernes viden. Men dette er væsentlige forhold, hvis virksomheden offentliggør et vidensregnskab. Det fremgår heller ikke af årsregnskabet, om en virksomhed gør en indsats for at nedbringe udledningen af forurenende stoffer i det omgivende miljø. Det vil man kunne se, hvis der udarbejdes et grønt regnskab, som i 1996 blev lovpligtig for de mest miljøtunge virksomheder i Danmark. Desuden har omkring 200 virksomheder valgt frivilligt at supplere årsregnskabet med et grønt regnskab. Sociale regnskaber beskriver i ord virksomhedens holdninger til mennesker, mens etiske regnskaber beskriver dens holdninger mere generelt. Det er også vigtigt at en virksomhed kan betale sine kreditorer til tiden. Derfor vælger mange at offentliggøre en likviditetsbeskrivelse eller pengestrømsopgørelse. Ligeledes vælger mange at offentliggøre en kapitalforklaring, som ofte er en del af regnskabets noteapparat. Opgave 2 De børsnoterede selskabers årsregnskaber kan som regel rekvireres gratis. Regnskaberne er ofte udformet som farvestrålende reklamer for virksomheden og dens produkter. Gennemgå et par af disse årsregnskaber, og kontroller om de indeholder følgende: 1) Ledelsens årsberetning. 2) Revisorpåtegning. 3) Resultatopgørelse. 4) Balance (er aktiver i alt = passiver i alt?). 5) Redegørelse for anvendt regnskabspraksis. 6) Noter. 7) Alternative regnskaber. 11

12 Kapitel 3. En model for et årsregnskab Virksomhedernes regnskaber er sjældent stillet op på helt samme måde, men vi kan med udgangspunkt i årsregnskabslovens 5 lave en model, der kan bruges som skabelon til at indsætte et årsregnskab i. Modellen minder om den måde, hvorpå de fleste virksomheder opstiller deres regnskab. Den er mest anvendelig, hvis man vil analysere regnskabet i en produktionsvirksomhed og mindst velegnet i forbindelse med banker og forsikringsselskaber. En model for resultatopgørelsen Resultatopgørelsen er en opgørelse over regnskabsårets indtægter og udgifter (omsætning og omkostninger). Alle beløb i et årsregnskab skal være periodiseret. Det vil sige, at de medregnes efter forbrugstidspunktet - uanset betalingstidspunktet. Hvis virksomheden f.eks. har indkøbt nogle råvarer, hvoraf ¼ endnu ikke er brugt, skal kun ¾ af udgiften indregnes som en omkostning i årsregnskabet. Fig 6. Model for resultatopgørelsen. Resultatopgørelse for EKSEMPEL A/S, d. 1/ / Omsætning Variable omkostninger 500 Dækningsbidrag 500 Kontante faste omkostninger 200 Indtjeningsbidrag 300 Afskrivninger 100 Resultat af primær drift 200 ± Renter, netto 70 Resultat af ordinær drift 130 ± Ekstraordinære poster + 20 Resultat før skat 150 Skat 50 Årets resultat 100 Vores model for resultatopgørelsen ser ud som vist i fig. 6. Resultatopgørelsen indledes med en omsætning, som viser virksomhedens indtægter ved salg af varer eller tjenesteydelser, efter at momsen og eventuelle afgifter til staten er fratrukket. I nogle regnskaber kaldes omsætningen for nettoomsætning, varesalg eller årets indtægter. Variable omkostninger er de omkostninger, der varierer med omsætningen (se fig. 7). Her finder vi udgifter ved køb af råvarer samt løn til medarbejdere, som kan fyres med kort varsel. Hvis der sker en stigning eller et fald i omsætningen sker der normalt en tilsvarende stigning eller fald i de variable omkostninger. De variable omkostninger kaldes i mange regnskaber for vareforbrug eller produktionsomkostninger. (Bemærk: produktionsomkostninger indeholder som regel også afskrivninger på anlægsaktiver). Dækningsbidrag er det mellemresultat der fremkommer, når man trækker de variable omkostninger fra omsætningen. Denne størrelse er bl.a. vigtig, når vi i kapitel 4 skal analysere regnskabet ved hjælp af nøgletal. Dækningsbidrag kaldes i mange regnskaber for bruttofortjeneste, bruttoavance eller bruttoresultat. (Bemærk: husk at korrigere for afskrivningerne, hvis disse indgår under produktionsomkostninger ). De kontante faste omkostninger er de omkostninger, som er uafhængige af om der sker en (mindre) ændring i omsæt- 12

13 3. En model for et årsregnskab Omkostninger (mio. kr.) Variable omkostninger Omkostninger (mio. kr.) Faste omkostninger Variable omkostninger Produktion (antal stk.) Faste omkostninger Produktion (antal stk.) Fig. 7. Virksomhedens variable omkostninger vokser, når der produceres flere varer, mens de faste omkostninger er konstant, uanset om der sker en (mindre) ændring i produktionens størrelse. ningen. Det gælder f.eks. husleje, markedsføring, transportomkostninger (=distributionsomkostninger), administrationsomkostninger, løn til ledelsen og løn til medarbejdere, som kan fyres med kort varsel. Faste omkostninger kaldes også kapacitetsomkostninger. Indtjeningsbidraget er det mellemresultat der fremkommer, når man trækker de kontante faste omkostninger fra dækningsbidraget. Indtjeningsbidraget er således den likviditet, virksomheden har skabt gennem salget, når de variable og kontante faste omkostninger er betalt. Denne størrelse er vigtig, når vi senere skal lave et likviditetsregnskab. Afskrivninger er de faste omkostninger som er ikke-kontante. Når en virksomhed anskaffer nye bygninger, maskiner, computere mm, ville det være urimeligt at medregne disse som éngangsudgifter i resultatopgørelsen, selv om det pågældende aktiv er betalt kontant. Hvis man gjorde det, ville virksomheden få et dårligere regnskab hver gang den foretager en større investering. På grund af princippet om periodisering skal man afskrive aktivets værdi efter, hvor meget det vurderes at tabe i værdi hvert år. I praksis er det kun aktiver som koster mere end kr., som afskrives over flere år. Hvis aktivet koster under dette beløb, kan hele beløbet straksafskrives i resultatopgørelsen. Afskrivningerne er altså en værdiforringelse af aktiverne. Når man i praksis skal afskrive et aktiv, kan man vælge frit mellem forskellige afskrivningsmetoder. To af de mest benyttede afskrivningsmetoder er den lineære metode (dvs. der afskrives samme beløb hvert år) og saldo metoden (dvs. der afskrives samme procent af aktivets restbeløb). Saldometoden giver de største afskrivninger i starten, men mindre afskrivninger senere. Det påvirker derfor slutresultatet i regnskabet, om man anvender den ene eller anden metode (se fig. 8). Hvis afskrivningerne ikke fremgår direkte i resultatopgørelsen, indgår de under de faste omkostninger længere oppe i regnskabet, men så er de som regel oplyst i regnskabets noter. Afskrivninger hedder også nedskrivninger i mange regnskaber. 13

14 3. En model for et årsregnskab Lineære afskrivninger Anskaffelsespris Årlig afskrivning = 400 Levetid 400 Saldo afskrivninger Årlig afskrivning = Restværdi x afskr.procent 100% Aktivets restværdi Aktivets restværdi 0 År År Fig. 8. Lineære- og saldoafskrivninger er to af de mest benyttede afskrivningsmetoder i årsregnskaberne. Resultat af primær drift er det mellemresultat, der fremkommer, når man trækker afskrivningerne fra indtjeningsbidraget. Dette tal viser, hvor stort et overskud eller underskud virksomheden har haft ved den egentlige produktion. Primær drift kaldes i mange regnskaber primært resultat, resultat før renter, driftsresultat eller EBIT (= Earnings Before Interest and Taxes). Renter, netto er årets renteindtægter minus renteudgifter. Renteindtægterne stammer ofte fra datterselskaber, associerede selskaber, værdipapirbeholdninger eller bankindeståender, mens renteudgifterne stammer fra virksomhedens gæld. Renter kaldes i mange regnskaber finansielle indtægter/udgifter, finansieringsomkostninger eller finansposter. Resultat af ordinær drift er det mellemresultat, der fremkommer, når man trækker renter, netto fra den primære drift. Resultat af ordinær drift kaldes i mange regnskaber resultat før ekstraordinære poster. Ekstraordinære poster er de udgifter eller indtægter, som ikke har noget med virksomhedens egentlige produktionsområde at gøre. Hvis en virksomhed f.eks. sælger en bygning til en værdi, som er større end det fremgår af aktiverne, skal fortjenesten indgå som en ekstraordinær indtægt. Ekstraordinære poster kaldes i mange regnskaber for andre indtægter/udgifter. Resultat før skat er det mellemresultat der fremkommer, når man trækker de ekstraordinære poster fra resultatet af ordinær drift. Selskabsskatten er de seneste 10 år blevet gradvist sænket i Danmark fra 50% til 38%, senere 34% og i dag 30%. I mange årsregnskaber passer denne procent ikke helt med resultatet før skat. Det skyldes, at skatten beregnes ud fra det ikke-offentliggjorte skatteregnskab, som anvender andre afskrivningsregler end det offentlige årsregnskab. Hvis et selskab har underskud, modregnes dette normalt i senere års skattemæssige overskud. Årets resultat er den vigtige bundlinie i 14

15 3. En model for et årsregnskab Fig. 9. Resultatopgørelse for Vestas Wind Systems A/S koncernen 1. januar december (tal i mio. kr.) År Nettoomsætning Produktionsomkostninger *) Bruttoresultat Salgs- og distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Kapacitetsomkostninger Resultat før finansielle poster Resultat af kapitalandele i associerede selskaber Finansielle indtægter Finansielle udgifter Finansielle poster Resultat efter finansielle poster Indgået på tidligere nedskrevet mellemværende med Vestas India Ltd Resultat før skat Selskabsskat Årets resultat *) Det fremgår af noterne, at afskrivningerne i år 2000 var på 169 mio. kr. (udgiftsført med 156 mio. kr. under produktionsomkostninger og 13 mio. kr. under kapacitetsomkostninger ). I 1999 var afskrivningerne 117 mio. kr. (udgiftsført med 108 mio. kr. under produktionsomkostninger og 9 mio. kr. under kapacitetsomkostninger ). regnskabet. Heraf fremgår det, om virksomheden har haft overskud eller underskud efter at alle omkostninger er fratrukket. Hvis denne post er positiv, kan overskuddet enten udloddes til ejerne, eller det kan blive i virksomheden, hvorved egenkapitalen forøges. Resultatopgørelsen med Vestas som eksempel Af det offentlige årsregnskab for vindmøllekoncernen Vestas Wind Systems A/S ser resultatopgørelsen ud som vist i fig. 9. Vi indsætter herefter Vestas resultatopgørelse fra år 2000 i vores skabelon (fig. 10). Fig. 10. Resultatopgørelsen for VESTAS d. 1/1-31/12, 2000 (beløb i mio. kr.) Omsætning Variable omkostninger Dækningsbidrag Kontante faste omkostninger 259 Indtjeningsbidrag 861 Afskrivninger 169 Resultat af primær drift 692 ± Renter, netto Resultat af ordinær drift 847 ± Ekstraordinære poster + 19 Resultat før skat 866 Skat 297 Årets resultat

16 3. En model for et årsregnskab Opgave 3: Indsæt tallene fra Vestas resultatopgørelse for 1999 (fig. 9) i modellen (fig. 10). Kommenter dernæst udviklingen fra 1999 til Opgave 4: Find selv en resultatopgørelse fra en dansk produktionsvirksomhed og indsæt tallene for de sidste to år i vores model. Kommenter dernæst udviklingen. En model for balancen Balancen viser en oversigt over virksomhedens aktiver og passiver ved regnskabsårets afslutning. Aktiverne viser, hvordan kapitalen i firmaet er anvendt (= virksomhedens værdier), mens passiverne viser, hvorledes kapitalen er fremskaffet (= virksomhedens gæld; herunder også egenkapitalen, som er gælden til ejerne). Der er igen forskel på hvordan virksomheder i praksis opstiller deres balance, så vi laver nu en model, som kan anvendes på de fleste virksomheder (fig. 11). Aktiver Aktiverne kan vi inddele i to hovedkonti: anlægsaktiver og omsætningsaktiver. Anlægsaktiverne er de aktiver, som er beregnet til virksomhedens vedvarende brug dvs. de aktiver som ikke sælges fra tid til anden. Vi kan inddele anlægsaktiverne i følgende tre konti: 1)Immaterielle anlægsaktiver er populært sagt de aktiver, man ikke kan røre ved. Det gælder, hvis virksomheden har oparbejdet en ekstra værdi på grund af forsknings- og udviklingsomkostninger eller rettigheder i form af goodwill, licenser eller patenter. Fig. 11. Model for balancen. Balance for EKSEMPEL A/S (beløb i mio. kr.): Aktiver pr. 31/ Passiver pr. 31/ Anlægsaktiver: Egenkapital: Immaterielle anlægsaktiver 400 Selskabskapital 100 Materielle anlægsaktiver 500 Opskrivningshenlæggelse 150 Finansielle anlægsaktiver 300 Overkurs ved emission 150 Anlægsaktiver i alt: Overført overskud 700 Egenkapital i alt: Omsætningsaktiver: = Varelager 300 Hensættelser 400 Tilgodehavender 200 Værdipapirer 100 Fremmedkapital: Likvide beholdninger 200 Langfristet gæld 300 Omsætningsaktiver i alt: 800 Kortfristet gæld 200 Fremmedkapital i alt: 500 Aktiver i alt: Passiver i alt:

17 3. En model for et årsregnskab Pas på hvis denne post er stor, for så kan der være tale om sminke af regnskabet, idet lovgivningen giver frit valg mellem at udgiftsføre denne post i resultatopgørelsen eller aktivere beløbet under de immaterielle anlægsaktiver. Vælger man sidstnævnte, bliver både overskud og egenkapital større i virksomheden. 2)Materielle anlægsaktiver er virksomhedens bygninger, grunde samt de såkaldte driftsmidler (maskiner, inventar, biler, udstyr m.v.). 3)Finansielle anlægsaktiver er de aktier og obligationer, som virksomheden ikke ønsker at sælge. Det gælder f.eks. ejerandele i datterselskaber eller associerede selskaber. Omsætningsaktiverne er de aktiver, som hurtigt kan omsættes til penge. Vi kan inddele omsætningsaktiverne i følgende fire konti: 1)Varelageret skal opgøres til kostpris (ikke salgspris!), og her angives både råvarer, varer under fremstilling samt færdigvarer, som endnu ikke er solgt. Varelageret kan være en problematisk konto, hvis ejeren ønsker at sminke regnskabet. Det kan man gøre, hvis kostprisen varierer i løbet af regnskabsåret, eller hvis man skønner, at usalgbare (ukurante) varer kan sælges, og derfor ikke afskrives. 2)Tilgodehavender består af de såkaldte varedebitorer, som er de penge, man har til gode fra solgte varer. På denne konto indgår også de såkaldte periodeafgrænsningsposter, som er de penge, man har betalt for noget, man ikke har modtaget endnu. Det kunne f.eks. være forudbetaling af husleje, forsikringspræmier o.lign. 3)Værdipapirer er de frit omsættelige aktier og obligationer, som virksomheden ejer. 4)Likvide beholdninger er en fællesbetegnelse for kontanter, bank- og girobeholdninger, der umiddelbart kan tages i anvendelse. Passiver Hvor aktiverne i et regnskab viser, hvad virksomheden har anvendt sin kapital til, er passivsiden et slags spejlbillede heraf. Passiverne viser nemlig et billede af, hvordan den anvendte kapital er fremskaffet. Egenkapitalen er den oprindelige kapital, som ejerne har indskudt i firmaet plus alle års overskud, som ikke er trukket ud som udbytte. Man kan derfor sige, at egenkapitalen er ejernes formue i virksomheden eller hvor meget virksomheden er værd, når man trækker gælden til fremmede fra virksomhedens samlede værdier. Det er ofte denne der forhandles ud fra, når en virksomhed skal sælges. Egenkapitalen pr. aktie kaldes den indre værdi, og denne studeres flittigt af aktieanalytikere, når de skal vurdere om kursen er for høj i forhold til, hvad en aktie egentlig er værd. I vores model inddeler vi egenkapitalen i fire poster: 1)Selskabskapitalen er den pålydende værdi af de aktier/anparter, som er udstedt af virksomheden. 2)Opskrivningshenlæggelser viser, om virksomheden har opskrevet et aktiv i værdi. Det gælder f.eks. en bygning, som jo normalvis stiger i værdi. 17

18 3. En model for et årsregnskab Fig. 12. Balance for Vestas Wind Systems A/S koncernen Pr. d. 31. december (tal i mio. kr.) År AKTIVER TIVER: Goodwill Indretning af lejede lokaler 22 9 Immaterielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Tekniske anlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlæg under opførelse Materielle anlægsaktiver Kapitalandele i associerede virksomheder Tilgodehavender hos associerede virksomheder Andre værdipapirer, deposita m.v Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Tilgodehavender hos associerede virksomheder Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter 11 8 Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver i alt PASSIVER ASSIVER: Selskabskapital Overkurs ved emission Reserve for nettoopskrivning Overført overskud Egenkapital Hensættelse til udskudt skat Garantihensættelser Hensættelser Langfristet prioritetsgæld Langfristet gæld Kortfristet prioritetsgæld Forudbetalinger fra kunder Bankgæld Leverandører af varer og tjenesteydelser Selskabsskat 6 28 Anden gæld Udbytte for regnskabsåret Kortfristet gæld Gæld i alt Passiver i alt

19 3. En model for et årsregnskab 3)Overkurs ved emission viser den merpris, selskabet har opnået ved udstedelse af aktier/anparter. Hvis der udstedes nye aktier med en pålydende værdi på 100 kr., og disse sælges på børsen til kurs 300, skal kr. indgå i selskabskapitalen, mens de sidste kr. skal indgå under overkurs ved emission. 4)Overført overskud er tidligere års overskud, som ejerne har valgt at lade blive stående i virksomheden. Ejerne kunne alternativt trække overskuddet ud af virksomheden i form af udbytte. Hensættelser er penge, som virksomheden har sat til side, fordi den regner med at få brug for dem senere. Den nøjagtige størrelse eller betalingstidspunktet af hensættelserne kendes p.t. ikke. Dette gælder f.eks. forventede tab på kunder, garantiforpligtelser, pension til medarbejdere, samt visse typer udskudt skat. Erfaringer viser, at flere regnskaber er blevet sminket på denne konto, fordi størrelsen og betalingstidspunktet af poster som forventede tab på kunder eller garantier er skønnede af virksomheden og dermed meget usikre størrelser. Fremmedkapitalen er gælden til andre end ejerne, og denne inddeler vi efter om gælden forfalder til betaling efter mere end 1 år: Langfristet gæld er den gæld der forfalder efter mere end 1 år. Et typisk eksempel på langfristet gæld er prioritetsgæld, som er den gæld, der knytter sig til bygninger og grunde. Kortfristet gæld er den gæld, der forfalder inden for det næste år. Dette gælder typisk gæld til banker, råvareleverandører (= varekreditorer), skyldig skat, moms eller afgifter til staten. Summen af aktiverne er altid lig med summen af passiverne i et årsregnskab. Fig. 13. Balance for VESTAS WIND SYSTEMS A/S (beløb i mio. kr.): Aktiver pr. 31/ Passiver pr. 31/ Anlægsaktiver: Egenkapital: Immaterielle anlægsaktiver 46 Selskabskapital 105 Materielle anlægsaktiver 854 Opskrivningshenlæggelse 141 Finansielle anlægsaktiver 225 Overkurs ved emission 288 Anlægsaktiver i alt: Overført overskud Egenkapital i alt: Omsætningsaktiver: = Varelager Hensættelser 398 Tilgodehavender Værdipapirer 0 Fremmedkapital: Likvide beholdninger 213 Langfristet gæld 304 Omsætningsaktiver i alt: Kortfristet gæld Fremmedkapital i alt: Aktiver i alt: Passiver i alt:

20 3. En model for et årsregnskab Dette gælder, fordi man har defineret egenkapitalen som en slags gæld til ejerne. Balancen med Vestas som eksempel Balancen for Vestas Wind Systems fremgår af det offentliggjorte regnskab, som er vist i fig. 12. Vi indsætter herefter Vestas balance for år 2000 i vores model, og får tallene som er vist i fig. 13. Opgave 5: Indsæt tallene for Vestas år 1999 (fig. 12) i modellen for balancen (fig. 13). Kommenter udviklingen fra 1999 til Opgave 6: Find en balance fra en dansk produktionsvirksomhed og indsæt tallene for de sidste to år i vores model. Kommenter dernæst udviklingen. 20

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2013 Robert Søe-Jensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Per Simoni Dirigent Side 2 af

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

4 Analyse af virksomhedens regnskab

4 Analyse af virksomhedens regnskab 4 Analyse af virksomhedens regnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Bearbejde et offentliggjort regnskab til analysebrug Beregne og analysere nøgletal for virksomhedens rentabilitet

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

MA ROMA INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MA ROMA INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MA ROMA INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/06/2015 Gursel Celep Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse Side 1 af 35 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, juni 2007 Virksomhedsanalyse Onsdag den 6. juni 2007 kl. 9.00 13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 5 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Selskab, intern årsrapport (D7)

Selskab, intern årsrapport (D7) Selskab, intern årsrapport (D7) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde den interne årsrapport for et selskab. Rapporten er meget detaljeret. Der er endvidere en pengestrømsopgørelse

Læs mere

1) Konter følgende bilag for den 1. juni 2011 på bilag 1, som afleveres:

1) Konter følgende bilag for den 1. juni 2011 på bilag 1, som afleveres: Opgave 1 (25%) Korn- og Foderstofkompagniet, Nykøbing Mors Bank: Morsø Bank Kassekredit konto nr. 76-435648-152 1) Konter følgende bilag for den 1. juni 2011 på bilag 1, som afleveres: Opgave 2 (25 %)

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 5 VARELAGRE

EKSTERNT REGNSKAB 5 VARELAGRE EKSTERNT REGNSKAB 5 VARELAGRE LAGERLIGNINGEN Beholdning primo + Tilgang i perioden = Til rådighed for forbrug - Forbrug i perioden = Beholdning ultimo Gælder for alle balanceposter - såvel for fysiske

Læs mere

HVIDOVRE VVS SERVICE ApS

HVIDOVRE VVS SERVICE ApS HVIDOVRE VVS SERVICE ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/04/2013 Robert Søe-Jensen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/06/2015 Gry Hafstrøm Dirigent Side 2 af

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S. Gyldendal-koncernens hovedtal

Halvårsrapport 1. januar juni Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S. Gyldendal-koncernens hovedtal Halvårsrapport 1. januar2004-30. juni 2004 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Gyldendal-koncernens hovedtal 2002 2003 2004 Nettoomsætning 292,7 264,2 287,7 Resultat af primær drift 8,0 3,7 11,3

Læs mere

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015 LK HARBOØRE ApS Havnegade 26, 1 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a 12 Bilag Bilag 1 Balancen ÅRL bilag 2, skema 1 Aktiver ANLÆGSAKTIVER I. Immaterielle anlægsaktiver 1. Færdiggjorde udviklingsprojekter 2. Erhvervede patenter, licenser osv. 3. Goodwill 4. Udviklingsprojekter

Læs mere

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS LOLLIPOP INVESTMENTS IVS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2015 Richard Kaldal Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Sønderborg Bog og Ide ApS

Sønderborg Bog og Ide ApS Sønderborg Bog og Ide ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2013 Ester Schmidt Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår)

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR 26 26 21 19 ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19 / 6 2013. Karsten Buchhave Dirigent 1

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

REVICOM ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER

REVICOM ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER REVICOM ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER Egegårdsvej 39, 1 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2016

Læs mere

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016 Business Trust ApS Smedekærvej 13 2770 Kastrup Årsrapport 18. maj 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2017 John Willem Norden

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016 MC REVISION A/S Havnegade 26 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/12/2016 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 Vindenergi Danmark amba CVR-NR. 21 97 35 05 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 12. REGNSKABSÅR 1 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Vindenergi Danmark amba.

Læs mere

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016 Stampe Invest ApS Nygårdparken 43 7400 Herning Årsrapport 16. juni 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/01/2017 Hanne Thomsen Dirigent

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

DANSK PLAST INDUSTRI ApS

DANSK PLAST INDUSTRI ApS DANSK PLAST INDUSTRI ApS Årsrapport 8. marts 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Anne-Marie Bülow Broløs Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

CLAUSEN ANLÆG OG BYG ApS

CLAUSEN ANLÆG OG BYG ApS CLAUSEN ANLÆG OG BYG ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/04/2015 Henrik Clausen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 OPGAVE 1 Spørgsmål 1.1 T500 T600 T900 Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Lager primo 200 450 700 500 250 250 240 390 240 + produktion 1.250 1.250

Læs mere

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HUA DENMARK ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/05/2015 De Hua Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

KompetencePsykologerne IVS Prinsesse Maries Allé 11, st. th., 1908 Frederiksberg C

KompetencePsykologerne IVS Prinsesse Maries Allé 11, st. th., 1908 Frederiksberg C KompetencePsykologerne IVS Prinsesse Maries Allé 11, st. th., 1908 Frederiksberg C CVR-nr. 36 40 89 28 Årsrapport 16. oktober 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 PC APPS ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 Peter Carlslund Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr ) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup. Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015

Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr ) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup. Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015 www.primarevision.dk Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr. 31 83 98 74) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015 Godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling, afholdt den

Læs mere

BYENS KØKKEN CENTER ApS

BYENS KØKKEN CENTER ApS BYENS KØKKEN CENTER ApS Ølsevej 12 4171 Glumsø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/12/2016 Peer Johannsen Dirigent

Læs mere

kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr.1.000,00 kr ,00

kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr.1.000,00 kr ,00 Opgave 1 (25%) Holmsminde Kro, Storgade 17, Holmsminde Bank: Holmsminde Bank Kassekredit konto nr. 78-6543-972 1) Konter følgende bilag for den 29. april 2010: Bilag Tekst Beløb 265 Faktura til Holmsminde

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

BOLIG ENERGI ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2013

BOLIG ENERGI ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2013 BOLIG ENERGI ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2013 Svend Aggerholm Dirigent (Urevideret) Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

BYGGETEAM APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår)

BYGGETEAM APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår) BYGGETEAM APS CVR-NR 32 87 96 91 ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13 / 4 2015. Ejvind Langkilde Dirigent 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

NEMIMPORT ApS. Møllevej Vamdrup. Årsrapport 19. november december 2015

NEMIMPORT ApS. Møllevej Vamdrup. Årsrapport 19. november december 2015 NEMIMPORT ApS Møllevej 4 6580 Vamdrup Årsrapport 19. november 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2016 Klaus Garde Nielsen Dirigent

Læs mere

AMERICAN ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

AMERICAN ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den AMERICAN ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2014 Carsten Kristiansen Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Din Revisor Partner ApS

Din Revisor Partner ApS Din Revisor Partner ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/05/2013 Svend Erik Underbjerg Dirigent Side 2 af

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

MS4V ApS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/01/2011. Violeta Muncanovic Dirigent. CVR-nr.

MS4V ApS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/01/2011. Violeta Muncanovic Dirigent. CVR-nr. MS4V ApS Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/01/2011 Violeta Muncanovic Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger... 3

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB Storegade 37 8700 Horsens Årsrapport 1. maj 2015-30. april 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/09/2016

Læs mere

FITIT IVS. Årsrapport 21. juni december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/02/2015

FITIT IVS. Årsrapport 21. juni december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/02/2015 FITIT IVS Årsrapport 21. juni 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/02/2015 Mathias Hedegaard Dirigent Side 2 af 9 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8)

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes som supplement til en ekstern årsrapport i forbindelse med udarbejdelse af selvangivelse for et selskab. Rapporten

Læs mere

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015 2200 HOLDING IVS Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N Årsrapport 4. december 2014-3. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2016 Mads Clausen

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Regnskabsanalyse KAPITEL 11. Afkastningsgrad. Aktivers omsætningshastighed. Overskudsgrad. Dækningsgrad. Omsætning. Samlede aktiver. Faste omk.

Regnskabsanalyse KAPITEL 11. Afkastningsgrad. Aktivers omsætningshastighed. Overskudsgrad. Dækningsgrad. Omsætning. Samlede aktiver. Faste omk. KAPITEL 11 Regnskabsanalyse Afkastningsgrad Overskudsgrad Aktivers omsætningshastighed Dækningsgrad Faste omk. Samlede aktiver mix i salg variable omk. pr. enhed salgs pris pr. enhed indextal anlægsaktiver

Læs mere

Selskab, årsrapport ekstern (C6)

Selskab, årsrapport ekstern (C6) Selskab, årsrapport ekstern (C6) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde den eksterne årsrapport for et selskab. Rapporten specificerer bruttoresultatet. Der er noter til alle

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Smedjen af 2015 APS. Lundbyvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

Smedjen af 2015 APS. Lundbyvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 Smedjen af 2015 APS Lundbyvej 69 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/09/2016 Kåre Nielsen Dirigent

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S

GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S Strandlodsvej 11 2300 København S Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/11/2016 Lisbeth

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

OCULAR ApS. Willemoesgade 3, kl 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2015

OCULAR ApS. Willemoesgade 3, kl 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2015 OCULAR ApS Willemoesgade 3, kl 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2015 Martin Meyer Nielsen Dirigent

Læs mere

SPRAYWRAP ApS. Årsrapport 28. februar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SPRAYWRAP ApS. Årsrapport 28. februar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SPRAYWRAP ApS Årsrapport 28. februar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Martin Lykke Jensen Dirigent (Urevideret) Side 2

Læs mere

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/11/2014 Martin Engbjerg Dirigent (Urevideret)

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN

EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN PENGESTRØMSOPGØRELSE DET ORDINÆRE REGNSKAB viser: Balance: Resultatopgørelse: Øjeblikkelig økonomisk position Periodens ændring i egenkapitalen Basis: Periodisering

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Woodhouse ApS. Tagensvej 170, 2 TH 2200 København N. Årsrapport 1. februar december 2016

Woodhouse ApS. Tagensvej 170, 2 TH 2200 København N. Årsrapport 1. februar december 2016 Woodhouse ApS Tagensvej 170, 2 TH 2200 København N Årsrapport 1. februar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2017 Bjørn Sebastian

Læs mere

HAO HAO MULTI HOUSE ApS

HAO HAO MULTI HOUSE ApS HAO HAO MULTI HOUSE ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2015 Ming Xia Jørgensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

ØST ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013

ØST ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 ØST ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 Ming Jørgensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2013

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2013 NV REVISION ApS Nålemagervej 14. 7490 Aulum Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum Årsrapport for 2013 Generalforsamling afholdes den 24/4 2014 kl. 19,15 på Hotel Aulum. Dagsorden 1. Valg af dirigent.

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

INTERNATIONAL TECH ApS

INTERNATIONAL TECH ApS INTERNATIONAL TECH ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/12/2013 Torben Madsen Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 1. januar december 2016

Årsrapport 1. januar december 2016 RT RUDE ApS Huggetvej 36 Gungerne 5400 Bogense Årsrapport 1. januar - 31. december 2016 (5. regnskabsår) Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 01/05 2017 Lar

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

Finansiel Regning Løsninger

Finansiel Regning Løsninger Finansiel Regning Løsninger Opgave 18 Opgave 19 Opgave 20 Opgave 21 Opgave 22 Opgave 23 Opgave 24 Opgave 25 (Denne opgave er vanskelig) Vi skal først beregne hvor meget der skal stå på kontoen, den dag

Læs mere

VITUS GULD ApS. Søvangsvej 1-5, Hvidovre. Årsrapport 1. juli juni 2016

VITUS GULD ApS. Søvangsvej 1-5, Hvidovre. Årsrapport 1. juli juni 2016 VITUS GULD ApS Søvangsvej 1-5, 1 2650 Hvidovre Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/09/2016 Sayf Kein klingenberg Dirigent

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere