OBS!!! Kontering af linjer skrevet med kursiv foretages først ved resultatdisponeringen (årsafslutningen)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OBS!!! Kontering af linjer skrevet med kursiv foretages først ved resultatdisponeringen (årsafslutningen)"

Transkript

1 Nedenfor illustreres hvordan man skal kontere en række udvalgte indtægter og udgifter. Det drejer sig om optagelse af lån til anlæg, tilbagebetaling af lån, opsparing til anlægsarbejde, forbrug af anlægsopsparing samt håndteringen af gravstedskapitaler. I forbindelse med udsendelse af opgørelserne over kapitaler fra stiftet, vil der blive fremsendt en konteringsvejledning vedrørende gravstedskapitaler, som vil lette sognenes arbejde med at kontere gravstedskapitalerne korrekt. OBS!!! Kontering af linjer skrevet med kursiv foretages først ved resultatdisponeringen (årsafslutningen) Flow ved betaling af anlægsudgift ved optagelse af lån En udgift til anlæg betales af menighedsrådets konto i banken, og der tages lån til dækning af beløbet. Ofte anvendes kreditorkonto ikke. I disse tilfælde bliver det debet anlægsudgift og kredit bankkonto, sltså springes "kreditor-opstillingen" over. Anlægsudgift Formål xxxx Kreditor Bankkonto Gæld, stift Evt. projektnummer Der købes ind for 100 til et anlægsprojekt, som skyldes til keditor Kreditor betales af kassen Der tages lån til anlægsudgiften. Flow ved betaling af rente og afdrag på lån Ved tilbagebetaling af gæld deles ligningsbeløbet op, så afdraget betales fra ligningsbeløbet til anlæg og renterne af beløbet betales med ligningsbeløb til drift. Kirkelig ligning Bankkonto Gæld, stift Renteudgift Ligningsbeløb til anlæg indbetales på bankkontoen, og konteres på kontoen til kirkeligligning - anlæg. I eksemplet er denne illusteret med et beløb på 300. Ligningsbeløb til drift indbetales på bankkontoen, og konteres på kontoen til kirkeligligning - drift. I eksemplet er denne illusteret med et beløb på 500. Den del af ligning til anlæg, som er bevilget til nedbringelse af gæld, anvendes til at nedbringe gælden. I eksemplet 100. En del af ligningsbeløbet til drift anvendes til betaling af renter. I eksemplet 5. Flow ved opsparing til anlægsinvestering Ved opsparing til anlægsprojekt sættes ligningbeløb fra anlæg ind på en opsparingskonto. Kirkelig ligning Bankkonto Opsparingskonto Evt. projektnummer Ligningsbeløb til anlæg indbetales på bankkontoen, og konteres på kontoen til kirkeligligning - anlæg. I eksemplet er denne illusteret med et beløb på 300. Likvider flyttes fra kassekonto til likvid opsparingskonto. I eksemplet 100. Dokument nr. 1071/1 - Side 1

2 Flow ved betaling af anlægsudgift ved forbrug af opsparing Der kan ved betaling af anlægsudgifter anvendes fra anlægsopsparingen. Det er ikke altid der envendes kreditorkonti. I tilfælde af dette, bliver beløbet debiteret anlægsudgiften og krediteret banken. Konteringen skal se ud som følger: Anlægsudgift Formål xxxx Kreditor Bankkonto Opsparingskonto Der købes ind for 100, som skyldes til kreditor Kreditor betales fra kassen Der tages penge fra den likvide opsparingskonto til dækning af trækket på kassebeholdning. Momsafregning Moms afregnes en gang i kvartalet eller hvert halve år, afhængtigt af omsætningens størrelse, til SKAT. Kontering af momsafregning skal se ud som nedenfor illustreret. Momsregulering Indgående (indtægt/udgift) moms Art 11910/ Udgående moms Momsafregning Bankkonto Regulering af købsmoms på baggrund af beregning af endelig fradragsprocent - I eksemplet er fradragsprocenten faldet, derfor skal konto 910 benyttes. Saldo for indgående moms flyttes til momsafregningskontoen. Saldo for udgående moms flyttes til momsafregningskontoen. Saldoen på momsafregningskonteon afregnes herefter til SKAT fra bankkontoen. Dokument nr. 1071/1 - Side

3 Gravstedskapitaler Stiftet udarbejder på baggrund af materialet indsendt fra sognene en faktura. Pengene fra fakturaen bliver indbetalt af gravstedsindehaverne til stiftet. Stiftet afregner herefter momsen til sognene, så de kan foretage afregning til SKAT. Resten bliver afregnet i årlige rater i den løbetid, som aftalen har. Dog bliver indbetalte gravstedskapitaler før 007 udbetalt på en gang, når aftaleperioden er gået. Renterne bliver tilskrevet og udbetalt gange pr. år fra stiftet til sognene. For at få et retvisende billede af sognenes forpligtelser og tilgodehavender skal disse beløb indgå i sognenes regnskaber. Gravstedskapital oplagt i stiftet Indtægt Gravstedskapitaler Hensættelse af gravstedskapitaler Hjemfald af gravstedskapital Den af Stiftet fakturerede gravstedskapital konteres på henholdsvis "Gravstedskapital oplagt i stiftet" og "Indtægt gravstedskapitaler" (100). Desuden konteres momsen, som er blevet indbetalt på bankkontoen på kontoen for udgående salgsmoms (5). Momsen afregnes til SKAT ved næste momsafregning Idet menighedsrådet nu har en forpligtigelse til at vedligeholde et gravsted i en aftalt periode, hensættes beløbet her efter. gange årligt hjemfalder gravstedskapitaler fra stiftet. Når dette sker, indbetales pengene fra stiftet på menighedsrådets bankkonto. "Gravstedskapital oplagt i stiftet" nedskrives med et tilsvarende beløb (135). Afsluttende tilbageføres et tilsvarende beløb (pkt. 3) fra hensættelsen, som her efter igen afspejler det i stiftet oplagte beløb. Hensættelse til vedligeholdelse Udgående moms af gravsteder Bankkonto Salgsmoms Den af Stiftet fakturerede gravstedskapital konteres på henholdsvis "Gravstedskapital oplagt i stiftet" og "Indtægt gravstedskapitaler" (100). Desuden konteres momsen, som er blevet indbetalt på bankkontoen på kontoen for udgående salgsmoms (5). Momsen afregnes til SKAT ved næste momsafregning Idet menighedsrådet nu har en forpligtigelse til at vedligeholde et gravsted i en aftalt periode, hensættes beløbet her efter. gange årligt hjemfalder gravstedskapitaler fra stiftet. Når dette sker, indbetales pengene fra stiftet på menighedsrådets bankkonto. "Gravstedskapital oplagt i stiftet" nedskrives med et tilsvarende beløb (135). Afsluttende tilbageføres et tilsvarende beløb (pkt. 3) fra hensættelsen, som her efter igen afspejler det i stiftet oplagte beløb. Menighedsrådet modtager desuden renter for gravstedskapitalerne, som er administreret af stiftet. Dette fremgår ikke af dette eksempel. Dokument nr. 1071/1 - Side 3

4 Til brug for årsafslutningen er nedenstående eksempler opstillet - primært til illustration af påvirkningen af egenkapitalen Opførelse af anlæg med hjemtagning af lån I nedenståtelde eksempel opføres et anlæg til en værdi af.000, hvortil der hjemtages lån fra stiftet. Desuden er der i eksemplet indregnet et overforbrug af drifts på 100. Ligning Drift Drift og anlæg Opsparing til anlæg hedsrådets fri konto xxxx (7110) (af årets bevilling) hvortil der er bevilget lånefinansiering Hjemtagning af lån i stiftet xxxx (af årets bevilling) hvortil der er bevilget lånefinansiering Hjemtagning af lån i stiftet Dokument nr. 1071/1 - Side 4

5 Opførelse af anlæg med brug af opsparing I nedenståtelde eksempel opføres et anlæg til en værdi af 400 hvoraf 100 finansieres via opsparing. Desuden er der i eksemplet indregnet et overforbrug af drifts på 100. Ligning Drift Drift og anlæg Opsparing til anlæg hedsrådets fri konto xxxx (7110) Forbrug af opsparing vedr. anlæg Resultatdisponering - opsparing (svarer til bevægelsen på konto ) xxxx Forbrug af opsparing vedr. anlæg Resultatdisponering - opsparing (svarer til bevægelsen på konto ) Dokument nr. 1071/1 - Side 5

6 Mindreforbrug vedr. anlæg som videreføres til kommede år I nedenståtelde eksempel har sognet et mindre forbrug til anlæg end forventet. Der overføres således 50 til det kommende år. Desuden er der i eksemplet indregnet et overforbrug af drifts på 100. Ligning Drift Drift og anlæg Opsparing til anlæg hedsrådets fri konto xxxx (7110) Resultatdisponering - Mindreforbrug anlæg videreføres til følgende år xxxx Resultatdisponering - Mindreforbrug anlæg videreføres til følgende år Dokument nr. 1071/1 - Side 6

7 Afdrag på lån I nedenståtelde eksempel afbetales 00 på et lån som er optaget i et tidligere år. Desuden er der i eksemplet indregnet et overforbrug af drifts på 100. Ligning Drift Drift og anlæg Opsparing til anlæg hedsrådets fri konto xxxx (7110) Afdrag på gæld (for et helt år) xxxx Afdrag på gæld (for et helt år) Dokument nr. 1071/1 - Side 7

8 Eksempel på årsafslutningskørsel med flere elementer (samling af alle ovenstående) I nedenståtelde eksempel er indarbejdet flere elementer vedrørende anlæg og årsafslutningsposteringerne i forbindelse med disse. Der er således indarbejdet optagelse af et nyt lån på.000, forbrug af opsparing på 100, afdrag på gæld som tidligere er optaget på 00 samt et mindreforburg af anlægsbevillingen i indeværende år på 50. Desuden er der i eksemplet indregnet et overforbrug af drifts på 100. Ligning Drift Drift og anlæg Opsparing til anlæg hedsrådets fri konto xxxx (7110) xxxx (af årets bevilling samt ved brug af opsapring) hvortil der er bevilget lånefinansiering Hjemtagning af lån i stiftet Forbrug af opsparing vedr. anlæg Afdrag på gæld Resultatdisponering - opsparing (svarer til bevægelsen på konto ) Resultatdisponering - anlægsbevilling videreføres til senere år (af årets bevilling samt ved brug af opsapring) hvortil der er bevilget lånefinansiering Hjemtagning af lån i stiftet Forbrug af opsparing vedr. anlæg Afdrag på gæld Resultatdisponering - opsparing (svarer til bevægelsen på konto ) Resultatdisponering - anlægsbevilling videreføres til senere år Dokument nr. 1071/1 - Side

Rente, lån og opsparing

Rente, lån og opsparing Rente, lån og opsparing Simpel rente og sammensat rente... 107 Nogle vigtige begreber omkring lån og opsparing... 109 Serielån... 110 Annuitetslån... 111 Opsparing... 115 Rente, lån og opsparing Side 106

Læs mere

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag.

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag. - 1 - Låntyper I bogens del 2 kan du læse om Procent og rente (s. 41-66). Vi vil i materialet her gå lidt videre til mere komplicerede renteberegninger ved forskellige låntyper. Stoffet er et muligt supplement

Læs mere

Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag.

Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag. Matema10k C-niveau, Frydenlund Side 1 af 10 Låntyper I bogens del 2 kan du læse om Procent og rente (s. 41-66). Vi vil i materialet her gå lidt videre til mere komplicerede renteberegninger ved forskellige

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8962. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8962. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd i Haderslev Domprovsti i Haderslev Kommune Myndighedskode 8962 CVR-nr. 50258610 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

15 Gode råd om bogføringsprocedurer

15 Gode råd om bogføringsprocedurer 15 Gode råd om bogføringsprocedurer - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Disposition:... 4 15 Gode råd om bogføringsprocedurer (den lange version):...

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, F+E+D ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Når du bor i almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 2 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, G ISBN: 978-87-92488-13-8 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu Rentesregning Vi skal kigge på hvordan en lille rente kan have stor betydning på den samlede gæld. Vi skal kigge på lånetyper og opsparings samt gældsformlerne. Version 2.1 Sct. Knud Henrik S. Hansen Dine

Læs mere

FVD konteringsvejledning. Konteringsvejledning til Standardkontoplan April 2008

FVD konteringsvejledning. Konteringsvejledning til Standardkontoplan April 2008 Konteringsvejledning til Standardkontoplan April 2008 1 INDHOLDSFORETGNELSE Indledning side 3 Generelle bemærkninger 3 Resultatopgørelse 4 Omsætning - indtægter 4 Vandbidrag/indtægter for vand 4 Andre

Læs mere

Bliv selvstændig - med ro i maven

Bliv selvstændig - med ro i maven Bliv selvstændig - med ro i maven Du har taget en stor beslutning om at blive selvstændig. Det betyder, at der er mange regler, du skal sætte dig ind i, så du får en rigtig god start på din nye tilværelse

Læs mere

Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder

Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder Hvad er et afdragsfrit lån? Hos Realkredit Danmark kan du få disse låntyper med afdragsfrihed: fastforrentede lån, FlexGaranti og FlexLån. I de

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Ankerstjerne Data/Ankerstjerne Bøger

Ankerstjerne Data/Ankerstjerne Bøger Dobbelt bogholderi principper Dokument versionsnummer 1.0 Udgivet: 01.02.2009 Ankerstjerne Data/Ankerstjerne Bøger CVR Nr: 26 96 62 05 Microsoft Certified Partner Nr: 75 44 19 Forfatter: Jette Ankerstjerne

Læs mere

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden I en almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

Bogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder

Bogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder ogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder EasyAccount bogholderi, henvender sig til små og mellemstore virksomheder, med 1-50 ansatte, som ønsker at få lavet deres bogholderi billigt,

Læs mere

Placering af resultat- og balancekonti 45965

Placering af resultat- og balancekonti 45965 Lektionsplan Placering af resultat- og balancekonti 45965 Bemærk: Der er her tale om uddrag af materialet. Du finder hele materialet med lærebog, opgaver og løsninger i Undervisningsbanken. Placering af

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Vejledning i kontingentdelen. 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS)

Vejledning i kontingentdelen. 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS) Vejledning i kontingentdelen 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS) En af de store fordele ved Blåt Medlem er kombinationen af medlemsdatabase og regnskabsprogram. Det giver muligheden for en enkel kontingentopkrævning

Læs mere

Flytning af registre eller ny kontostreng

Flytning af registre eller ny kontostreng Flytning af registre eller ny kontostreng Side 1 af 5 I denne emnebeskrivelse kan du læse om maskinel opsætning af ny intern kontoplan, samt flytninger af lønmodtagerregistre mellem institutioner fx ifm.

Læs mere

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Den opbyggelige historie om hvordan man kan starte her:... og ende her: Skrevet af Kim S. Andreasen og Jens Sørensen Kom godt i gang med regnskabsdelen

Læs mere

af Susan Vestergaard, 1264

af Susan Vestergaard, 1264 af Susan Vestergaard, 1264 En bog til dig, som går og overvejer at starte virksomhed eller lige er sprunget ud som iværksætter Version nr. 5, udgivet juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Lidt at tænke

Læs mere

Find vej i kommunens økonomi. - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen

Find vej i kommunens økonomi. - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen Find vej i kommunens økonomi - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen Forord Med kommunalreformen blev der skabt større kommuner med flere opgaveområder

Læs mere

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget. Økonomi og Regnskab. Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget. Økonomi og Regnskab. Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget Økonomi og Regnskab Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Lokale-, Hytte og Arealudvalget

Læs mere

1264 i 2013. af Susan Vestergaard, 1264.dk. De mest populære indlæg på facebook-siden: Debet og kredit: Hvad er det? www.facebook.

1264 i 2013. af Susan Vestergaard, 1264.dk. De mest populære indlæg på facebook-siden: Debet og kredit: Hvad er det? www.facebook. 1264 i 2013 af Susan Vestergaard, 1264.dk De mest populære indlæg på facebook-siden: www.facebook.com/regnskabstips Udgivet december 2013 Indholdsfortegnelse Øehmm, hvor er indholdsfortegnelsen henne?..

Læs mere

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende.

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. 2010 Revisor skriver om Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. Man skal se sin virksomhed og dens virke, som én del i det samlede billede, hvor det ene og alene handler om at skabe værdi

Læs mere

Vejledning til kontering af udgiftsbilag

Vejledning til kontering af udgiftsbilag Vejledning til kontering af udgiftsbilag - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse Forord:... 3 Råd før læsning:... 3 Fremgangsmåde ved kontering af udgiftsbilag:... 4 1)

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere