Indhold Indledning...1 Posteringstekster...2 Bankkonti...3 Betalingsmåder...4 Opsætning på kreditor...8 Opsætning på udenlandsk kreditor...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold Indledning...1 Posteringstekster...2 Bankkonti...3 Betalingsmåder...4 Opsætning på kreditor...8 Opsætning på udenlandsk kreditor..."

Transkript

1

2 Indhold Indledning...1 Posteringstekster...2 Bankkonti...3 Betalingsmåder...4 Opsætning på kreditor...8 Opsætning på udenlandsk kreditor...10 Banking i Finanskladden...12 Banking på indkøb...14 Bank-filformater...16 Opret kreditorbetaling...18 Debitorer...21 Opsætning bankkreditorkode...22 Opsætning af betalings-id...23 Opsætning af betalingsmåde...25 Opsætning på debitor...27 Import af betalinger...29 Danske pengeinstitutter filformat...32

3 Indledning Denne vejledning beskriver opsætning af kreditorbetalingsdelen i ectrl, herunder en beskrivelse af de seks forskellige bankformater i Danmark, samt hvordan de nødvendige data registreres i forbindelse med bogføring i AccountPlus-kladden. Desuden beskrives opsætning af FI-koder på fakturaer, samt den efterfølgende indlæsning af indbetalinger i en betalingskladde. Bagerst i dokumentet findes en alfabetisk oversigt over alle pengeinstitutter i Danmark med en beskrivelse af, hvilke format pengeinstitutterne benytter i forbindelse med import og eksport. Dette format benyttes i forbindelse med opsætningen i ectrl. I afsnittet Bankformater findes en beskrivelse af de specielle forhold, der gør sig gældende for nogle af formaterne. 1

4 Posteringstekster I forbindelse med betaling af kreditorer kan der i ectrl opsættes posteringstekster, som automatisk oprettes i Finans på posteringen og på adviseringen til kreditoren. Disse adviseringstekster kan oprettes på flere forskellige sprog! Posteringsteksterne oprettes under: Basis / Opsætning / Posteringstekster. Vælg posteringsteksten Kreditor Betaling, Kreditor fra listen og vælg efterfølgende sprog i den næste kolonne. Skriv herefter den tekst, der skal vises på kreditorens betalingsadvisering eksempelvis: Faktura + nummereret på fakturaerne. Det skrives ved at skrive Faktura %2. %1 = Dato %2 = Fakturanummer %3 = Bilagsnummer I de fleste tilfælde vil teksten Kreditor Betaling, Finans kunne blive vist på kontoudtogsudskrifter på banken, da disse tekster overføres til alle filformater undtagen BankData. 2

5 Bankkonti Virksomhedens bankkonti opsættes under: Bank / Bankkonti: I første kolonne oprettes et bankkonto-id eksempelvis KK for en kassekreditkonto. Under navn angives en kontobetegnelse. I kolonnen registreringsnummer indtastes registreringsnummer for kontoen. I feltet Bankkontonummer indtastes bankkontonummeret. I kolonnen Finanskonto indtastes kontonummer fra kontoplanen på den konto, der refererer til bankkontoen. I feltet Valuta vælges den aktuelle valuta for kontoen. 3

6 Betalingsmåder Kreditorbetalingsmåder opsættes under: Kreditor / Opsætning / Betaling / Betalingsmåder. I feltet Betalingsmåde indtastes et id for betalingsmåden lignende. det kan være en forkortelse for banken eller I feltet Termin kan følgende værdier vælges: Faktura en betalingsoverførsel pr. faktura Dato samler alle kreditorfakturaer med samme forfaldsdato til én betalingsoverførsel Uge samler alle kreditorfakturaer med forfaldsdato i samme uge til én betalingsoverførsel Betalingsdatoen vil blive den sidste forfaldsdato i ugen Total samler alle kreditorfakturaer til én betalingsoverførsel på kreditor Bemærk, at FI-adviseringer ikke må samles. De skal altid overføres pr. faktura. Opret en beskrivelse af betalingsmåden i feltet Beskrivelse. I sektionen Kontering vælges kontotypen Bank. I feltet Betalingskonto vælges det id, som bankkontoen er oprettet med under Bankkonti. Det er vigtigt, at registreringsnummer og bankkontonummer er oprettet korrekt her ellers fejler overførslen til bank. Se beskrivelse af opsætning under Bankkonti på side 3 i denne vejledning. 4

7 Under sektionen Fil vises historikken for overførsler, hvor mange gange der er oprettede overførselsfiler med denne profil og under dato vises, hvornår det sidste er foretaget. Vælg fanebladet Filformater for at fortsætte opsætningen. Klik på knappen Opsætning for at opsætte dit filformat. Fra listen bagerst i dette dokument finder du det filformat, som dit pengeinstitut benytter. Find dette filformat i kolonnen til højre med tilgængelige formater på Eksport fanebladet. Vælg formatet med musen og klik knappen < for at flytte formatet i kolonnen Valgt. Luk vinduet (CTRL + F4). 5

8 Tilbage på Filformater -fanebladet vælges det udvalgte filformat i feltet Eksportformat. Efterfølgende skal Betalingsspecifikationerne opsættes ved at vælge knappen af samme navn. Opret de ønskede betalingsspecifikationer hvordan ønskes betalingen overført? Eksportformatet er forskelligt, afhængigt af hvilke filformat (pengeinstitut) der benyttes. 6

9 Eksempler på valg: Den nødvendige opsætning på betalingsmåderne er herefter oprettet. Efterfølgende skal oplysningerne tilknyttes kreditorerne. Læs afsnittet Bank-filformater på side 16 specielt vigtigt, hvis formaterne "Nordea" eller "Danske Bank" benyttes. 7

10 Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet Betalingsmåde vælges betalingsmåden for valg af den bank betalingen skal foretages gennem. I feltet Betalingsspecifikation foretages valg af, hvordan overførslen til denne kreditor som standard skal foretages eksempelvis: Dansk overførsel med kort advis, FI-kort, Udenlandsk overførsel m.fl. I feltet Bankkonto vælges standard bankkontoen for leverandøren. Opsætningen af bankkontoen foretages i et underliggende kartotek. Vælg knappen: Opsætning / Bankkonti eller tast CTRL+ALT+F4 i feltet Bankkonto for opsætning af bankkonti på kreditoren. 8

11 På en kreditor kan der oprettes flere bankkonti i ovenstående er der oprettet mulighed for overførsel til en bankkonto med registreringsnummer 2233 kontonr eller benyttelse af FI-kort (Fælles Indbetalingskort) til kreditorkode (de sidste, der skrives i OCR-linien eksempelvis +71> <). I ovennævnte tilfælde er der skrevet IK foran kreditorkoden Dette gælder kun ved benyttelse af Danske Bank-profilen ved benyttelse af andre betalingsmåde filformater, skrives der ikke noget foran kreditorkoden - der vil der i ovennævnte tilfælde kun blive skrevet i bankkontonummerfeltet. Når bankkontoen eller konti er oprettet på leverandøren, vælges en standardbankkonto i feltet Bankkonto på leverandøren. I tilfælde af der benyttes FIK-overførsel til kreditoren, kan feltet Betalings-ID i nogen tilfælde med fordel delvis udfyldes. I førnævnte OCR-linie er vores kundenr og vil derfor altid blive skrevet først i koden. Jeg kan derfor med fordel udfylde feltet Betalings-ID med I finanskladden vil denne værdi derfor automatisk være forud udfyldt med denne værdi, når kreditoren vælges, hvorfor det kun er den resterende del indtil +, der skal udfyldes i kladden. Læs mere her om i forbindelse med posteringer i kladden på side 13. 9

12 Opsætning på udenlandsk kreditor Ved betaling til udenlandsk kreditor skal der som det første være oprettet en betalingsspecifikation til udland, som vælges i feltet Betalingsspecifikation på fanebladet Betaling på den enkelte kreditor. Bankkontoopsætningen foretages således: Mange overførsler til udland foretages i dag som IBAN-overførsler IBAN-nummeret skrives i feltet Bankkontonummer. Flere af filformaterne kræver desuden, at oplysninger om bank er oprettet skriv bankens navn i feltet Navn. På fanebladet Generelt udfyldes feltet IBAN: SWIFT-kode skrives i feltet SWIFT-kode. 10

13 Vælg fanebladet Opsætning : Eventuel meddelelse til banken, som sendes med betalingerne, indtastes i feltet Meddelelse til bank. Vælg fanebladet Adresse : Flere af formaterne kræver, at bankens adresseoplysninger er udfyldt det gøres i feltet Gadenavn og Land. Bankkontoen tilknyttes efterfølgende kreditoren på samme måde som under danske kreditorer. 11

14 Banking i Finanskladden I nedenstående eksempel benyttes AccountPlus, men den almindelig Finanskladde kan også benyttes her skal nogle af felterne (forfaldsdato og fakturanr.) findes på Betalingsfanebladet, samt der kan benyttes fakturakladden under AccountPlus eller Kreditor. På Kreditor -linjen i kladden skal fakturanummer udfyldes, når feltet forlades beregnes forfaldsdatoen ud fra den betalingsbetingelse, der er opsat på kreditoren. Er forfaldsdatoen ikke korrekt på det aktuelle bilag, rettes forfaldsdatoen. Hvis betalingsbetingelsen generelt er ændret, så husk at ændre betalingsbetingelse på kreditoren. Hvis der benyttes FI-kort, skal fanebladet Faktura åbnes: I feltet Betalings-ID skrives OCR-koden fra FI-kortet i ovenstående tilfælde skal kun det sidste udfyldes: Feltet kan eventuelt flyttes om på oversigtsfanebladet, hvis Betalings-ID benyttes ofte. Se vejledningen omkring tilretning af skærmbilleder. 12

15 Hvis bogføringen foretages i fakturajournalen, kunne posteringen se således ud: Husk: Fakturanr., forfaldsdato og betalings-id. 13

16 Banking på indkøb Hvis opdateringen af fakturaen foretages gennem et indkøb, så foretages registreringen således: Vælg opdatering af faktura på indkøbet. Indtast fakturanummeret i feltet Faktura. Vælg efterfølgende fanebladet Opsætning. 14

17 Indtast Bogføringsdato og Betalings-ID, inden fakturaen opdateres. 15

18 Bank-filformater I følgende afsnit beskrives forhold omkring de enkelte filformater, da disse er forskellige. BankData Posteringstekster oprettet med Kreditor bankkontoposteringen i pengeinstituttet. Betaling, Finans overføres ikke som egen kontoreferencetekst på Til indlæsning af FI-adviseringer benytter BankData eget format BankData. BEC Bankernes EDB Central Betalingsspecifikation: Benyt ikke: Bankoverførsel ERH350 - men i stedet "Bankoverførsel med normal advisering ERH356", da der ikke overføres adviseringstekst til kreditoren på ERH350. Posteringstekster oprettet med Kreditor bankkontoposteringen i pengeinstituttet. Betaling, Finans overføres som egen konto referencetekst på Danske Bank Ved oprettelse af FI-advisering til kreditor skal kreditorkoden indledes med IK IK (oprettes i bankkontofeltet på kreditoren). eksempelvis: Posteringstekster oprettet med Kreditor bankkontoposteringen i pengeinstituttet. Betaling, Finans overføres som egen kontoreferencetekst på Jyske Bank 16

19 I Dialog -skærmbilledet skal alle formatfiler opsættes med navn og sti. Posteringstekster oprettet med Kreditor bankkontoposteringen i pengeinstituttet. Betaling, Finans overføres som egen konto referencetekst på Nordea Ved dansk kontooverførsel til kreditor, skal der indsættes en tekstkode på kreditorbetalingskontoen. Det kræver, at der samtidig overføres et betalingsadvis til kunden (se opsætning af posteringstekster på Kreditor Betaling, Kreditor ). På kreditorens bankkonto vælges fanebladet Opsætning : Skriv værdien 100 i feltet Tekstkode. Posteringstekster oprettet med Kreditor bankkontoposteringen i pengeinstituttet. Betaling, Finans overføres som egen kontoreferencetekst på SDC Posteringstekster oprettet med Kreditor bankkontoposteringen i pengeinstituttet. Betaling, Finans overføres som egen kontoreferencetekst på 17

20 Opret kreditorbetaling Kreditorbetalinger oprettes under: Kreditor / Kladder / Betalinger / Betalingskladde. I kladden vælges knappen: Betalingsforslag og underpunktet Forslag efter forfald (eventuelt en af de andre valgmuligheder, hvis der benyttes kontantrabat). Under knappen Udvælg kan der eventuelt afgrænses på kreditorerne, hvis ikke alle ønskes betalt. Feltet Fra dato efterlades blank, således eventuelle ældre forfaldne fakturaer fanges. Feltet Til dato udfyldes med den dato frem i tiden, der ønskes betalt eksempelvis én uge frem i tiden. Minimumsdato må aldrig være ældre end dags dato hvis eksempelvis betalingerne forberedes til godkendelse i homebankingprogrammet i morgen, sættes minimumsdatoen til i morgen. Det betyder, at alle fakturaer med forfaldsdato før i morgen, sættes til minimumsdatoen, da bankerne ikke tillader betaling af fakturaer tilbage i tiden. Slet negative betalinger kan eventuelt aktiveres, hvis man ikke ønsker kreditnotaer overført som betalingsforslag. Dette kræver, brugeren er omhyggelig med løbende at udligne kreditnotaer på leverandørens konto. Overførsel af kreditnotaer kan kun benyttes, hvis betalingsterminen ikke er sat til Faktura. Se beskrivelsen på side 4. Tryk OK-knappen. 18

21 Åbne kreditorfakturaer, der opfylder betingelserne, bliver efterfølgende vist i et nyt skærmbillede. Fakturaer, som af en eller anden grund ikke skal betales nu, slettes i oversigten med tasterne ALT + F9. Fakturaerne fremkommer igen næste gang, der laves et betalingsforslag. Når der kun er de ønskede fakturaer tilbage, lukkes skærmbilledet (ALT + F4), hvorefter posterne overføres til betalingskladden. Hvis der under Termin på betalingsmåden er valgt samling af fakturaerne, vil flere poster eventuelt blive samlet på én linje. 19

22 For udlæsning til fil vælges knappen Funktioner og underpunktet Opret betalinger. Vælg Betalingsmåde (valget huskes næste gang skærmbilledet åbnes). Første gang skal der foretages opsætning under knappen Dialog. Skærmbilledet for Dialog er afhængig af, hvilket filformat der er valgt: Dialogen udfyldes med, hvad filen skal hedde og hvor den skal placeres. Check vejledningen for homebankingprogrammet for, hvordan det skal sættes op eller kontakt homebankingsupporten for dit pengeinstitut for at finde et svar på dette. Tryk OK, når oplysningerne er udfyldt. Efterfølgende kan posteringerne importeres til din homebanking program og køre den normale godkendelsesprocedure. 20

23 Debitorer FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode, der kan benyttes ved overførsel af betalinger ved hjælp af homebanking, hvor det tidligere var et indbetalingskort, som blev betalt på posthuset. Hvordan er koden bygget op: Eksempel: +71> < +71 = kortart, kortart 71 er den mest benyttede kode, men den kan også være 73 og = kundenr. med foranstillede nuller. I dette tilfælde er det sat 8 karakter af til kundenummer = fakturanr. med foranstillede nuller. Antal karakter til fakturanr. beregnes automatisk (i alt 15 karakter kundenr. 1 karakter til checkciffer). 8 = modulus beregnet checkciffer = kreditorkoden i banken. Fortæller hvilke konto indbetalingerne skal overføres til. Sådan kan en FIK-kode skrives på en faktura i ectrl: Hvad kan FIK-koden anvendes til? Hvis man dagligt har en del indbetalinger, kan FIK koden give en tidsmæssig besparelse. I homebanking kan der udskrives en fil med periodens indbetalinger, som efterfølgende kan indlæses i en debitorbetalingskladde, hvor debitoren automatisk udlignes og bankkontoen modposteres. Dette kan kun anvendes for indbetalinger, hvor FIK-koden er anvendt. 21

24 Opsætning bankkreditorkode Kreditorkoden skal opsættes på bankkontoen, som er oprettet under: Bank / Bankkonti. Hvis ikke bankkontoen er oprettet, oprettes den som beskrevet på side 3. Gå efterfølgende til fanebladet Generelt gennem dit pengeinstitut. i feltet Firma-ID indtastes kreditorkoden, som rekvireres 22

25 Opsætning af betalings-id Opbygningen af betalings-id foretages under: Debitor / Opsætning / Parametre på fanebladet Finans og moms. I feltet Debitorbetalinger, kontolængde indtastes de antal karakter, der skal sættes af til kundenr. Hvis man benytter telefonnummer som kundenr., skal man afsætte en kontolængde på 8 karakter i dette felt. Med 15 karakter til rådighed kontolængde (8 cifre) checkciffer (1 ciffer) = 6 cifre til rådighed for fakturanummer. Efterfølgende skal nummerserien for fakturanummer checkes maksimale antal cifre tilladt er 6 ellers bliver koden fejlagtig. Gå til fanebladet Nummerserier og find referencen for Salgsfaktura (eller Fritekstfaktura, hvis denne benyttes): 23

26 I feltet efter Salgsfaktura bliver nummerserien vist klik midt i feltet for nummerserien og tast CTRL+ALT+F4 (eller højreklik og vælg gå til hovedtabel). Nummerserien åbnes efterfølgende i et nyt vindue: Tilpas feltet Største, således det maksimalt er på det antal cifre, som er til rådighed. Luk efterfølgende vinduerne med CTRL+F4. 24

27 Opsætning af betalingsmåde Efterfølgende skal betalingsmåden FIK opsættes under: Debitor / Opsætning / Betaling / Betalingsmåder. Opret betalingsmåden fik som i ovenstående. I feltet Kontotype vælges Bank, og i feltet Betalingskonto vælges den bankkonto, hvor du har opsat kreditorbetalingskoden fra pengeinstituttet. Gå til fanebladet Filformater og vælg knappen Opsætning og fanebladet Import i det nye vindue. Under Tilgængelige findes filformatet. De fleste pengeinstitutter benytter formatet PBS FIAdvisering check formaterne bagerst i dette dokument. Klik på formatet og tryk < for at flytte formatet til kolonnen Valgt. Luk skærmbilledet med CTRL+F4. 25

28 I skærmbilledet vælges det valgte filformat i feltet Importformat. Luk skærmbilledet med CTRL+F4. 26

29 Opsætning på debitor På debitorerne er der to felter, der skal udfyldes for, at FIK-koden vises på fakturaen: Gå til fanebladet Opsætning. I feltet Girokort på salgsfaktura vælges FIK752OCR, hvis FIK-koden med kortart 71 skal skrives som en kode på linjen. Hvis der i stedet vælges FIK752, skrives koden som et kort nederst på siden. Dette kræver, fakturaen er fortrykt med FI-kort. På udenlandske debitorer bør der ikke foretages noget valg, da udenlandske debitorer ikke kan benytte FIKkode i forbindelse med betaling. Der vil derved ikke blive skrevet nogen kode på deres fakturaer. Vælg fanebladet "betaling. 27

30 I feltet Betalingsmåde vælges fik. Disse to felter kan med fordel indsættes på en skabelondebitor (eksisterende skabeloner redigeres under: Basis / Opsætning / Postskabeloner / Debitorer under fanebladet skabeloner knappen Rediger ). Bemærk: Hvis der laves en Proformafaktura, udskrives FIK-koden ikke fuldt ud kreditorkoden udskrives først, når det vælges Opdatering. 28

31 Import af betalinger Fra homebanking skal betalingsfilen udlæses. Nogle homebankingprogrammer tilbyder udlæsning i flere forskellige formater. Formatet skal være PBS fastlængdeformat det kan være nødvendigt at prøve sig frem til det korrekte format. Hvis filen efterfølgende åbnes med Notepad eller andet tekstbehandlingsprogram, så skal filen gerne se ud nogenlunde med nedenstående opbygning længden afhænger selvfølgelig af antallet af poster: Alle linier skal starte med FI - eksempelvis: FI010, FI020 og FI030 for at filen er korrekt. Bemærk: Pengeinstitutter under BankData benytter et andet format. Indlæsning af filen med betalingerne foretages under: Debitor / Kladder / Betalinger / Betalingskladde. Vælg knappen: Funktioner og underpunktet Indlæs betalinger. I feltet Betalingsmåde vælges fik. Tryk OK. 29

32 I feltet Filnavn skrives stien til indbetalingsfilen og dets navn filen ud med. brug eventuelt mappen til højre til at pege Sæt markering i Importer ukorrekte poster. Ved import af ukorrekte poster, kan du manuelt behandle de indbetalinger, som er ukorrekte eksempelvis på grund af forkerte betalings-id. Tryk OK. En rapport viser, hvilke indbetalinger som er indlæst. 30

33 I betalingskladden vises de indlæste poster: Indbetalingerne udligner automatisk det fakturanummer på debitoren, som er anført i FIK-koden på betalingen. Hvis kunden er berettiget til kasserabat ifølge opsætningen på den aktuelle faktura, tages der højde for dette. 31

34 Danske pengeinstitutter filformat Pengeinstitut Kreditorfilformat Debitor filformat Alm. Brand Bank BankData BankData Alm. Brand Bilkredit BankData BankData Almind Spare- og Lånekasse SDC PBS Amagerbanken BEC PBS Amtssparekassen Fyn A/S SDC PBS Arbejdernes Landsbank BEC PBS Basisbank A/S SDC PBS BG Bank Danske Bank PBS Bjergby-Flade Sparekasse SDC PBS Bodum-Ydby Sparekasse SDC PBS Bonusbanken BankData BankData Borbjerg Sparekasse SDC PBS BRFBank SDC PBS Broager Spare- og Laanekasse SDC PBS Brovst Sparekasse SDC PBS Brørup Sparekasse SDC PBS Danske Andelskassers Bank BEC PBS Danske Bank Danske Bank PBS De Mindre Pengeinstitutters Dataformidling BEC PBS Den jyske Sparekasse SDC PBS DiBa BEC PBS Djursland Bank BankData BankData DMK Holding BankData BankData Dragsholm Sparekasse SDC PBS Dronninglund Sparekasse SDC PBS Durup Sparekasse SDC PBS Egnsbank Han Herred SDC PBS Fanø Spare- og Laanekasse SDC PBS Finansbanken BEC PBS Flemløse Sparekasse SDC PBS Folkesparekassen SDC PBS Foreningen Mindre Pengeinstitutter BEC PBS Forstædernes Bank BEC PBS Frøs Herreds Sparekasse SDC PBS Fuur Sparekasse SDC PBS Galten Sparekasse SDC PBS Gjerlev-Enslev Sparekasse SDC PBS GrønlandsBANKEN BEC PBS Hadsten Bank BankData BankData Hals Spare- og Lånekasse SDC PBS Handelsbanken BEC PBS Hassing-Villerslev Sparekasse SDC PBS Hellevad-Ørum Sparekasse SDC PBS Helligsø-Gettrup Sparekasse SDC PBS Hunstrup-Østerild Sparekasse SDC PBS Hvetbo Herreds Sparekasse SDC PBS Hvidbjerg Bank BEC PBS 32

35 Hvidbjerg Ørum Sparekasse SDC PBS Jelling Sparekasse SDC PBS Jerslev Sparekasse SDC PBS Jyske Banke Jyske Bank PBS Kaupthing Denmark SDC PBS Klim Sparekasse SDC PBS Kreditbanken BankData BankData Langå Sparekasse SDC PBS Lokalbanken BEC PBS Lollands Bank BEC PBS Lægernes Pensionsbank BEC PBS Løkken Sparekasse SDC PBS Lån & Spar Bank SDC PBS Max Bank BEC PBS Middelfart Sparekasse SDC PBS Morsø Bank BEC PBS Morsø Sparekasse SDC PBS Møns Bank BEC PBS Mørke Sogn Sparekasse SDC PBS Nordea Nordea PBS Nordfyns Bank BankData BankData Nordjyske Bank BankData BankData Nørresundby Bank BankData BankData Pen-Sam Bank BEC PBS Refsnæs Sparekasse SDC PBS Ringkjøbing Bank BEC PBS Ringkjøbing Landbobank BankData BankData Rise Spare- og Lånekasse SDC PBS Roskilde Bank BEC PBS Roslev Sparekasse SDC PBS Ryomgaard og Omegns Sparekasse SDC PBS Rønde og Omegns Sparekasse SDC PBS Salling Bank BEC PBS Sammenslutningen Danske Andelskasser BEC PBS SEB Merchant Bank BankData BankData Skjern Bank BankData BankData Skjern Bank BankData BankData Skælskør Bank BEC PBS Snedsted-Nørhå Sparekasse SDC PBS Spar Nord Bankaktieselskab SDC PBS Sparbank Vest SDC PBS Sparekassen Balling SDC PBS Sparekassen Bredebro SDC PBS Sparekassen Den lille Bikube SDC PBS Sparekassen Farsø SDC PBS Sparekassen for Nr. Nebel og Omegn SDC PBS Sparekassen Faaborg SDC PBS Sparekassen Hammel SDC PBS Sparekassen Himmerland SDC PBS Sparekassen Hobro SDC PBS Sparekassen i Skals SDC PBS Sparekassen Kronjylland SDC PBS 33

36 Sparekassen Lolland SDC PBS Sparekassen Løgumkloster SDC PBS Sparekassen Midt Vest SDC PBS Sparekassen Midtfjord SDC PBS Sparekassen Nordmors SDC PBS Sparekassen Ravsted SDC PBS Sparekassen Sjælland BankData BankData Sparekassen Sundsøre SDC PBS Sparekassen Thy SDC PBS Sparekassen Vendsyssel SDC PBS Sparekassen Vestsalling SDC PBS SparTrelleborg SDC PBS St. Brøndum Sparekasse SDC PBS Svendborg Sparekasse SDC PBS Sydbank BankData BankData Sønderhå-Hørsted Sparekasse SDC PBS Thyholm Sparekasse SDC PBS Totalbanken BEC PBS Tved Sparekasse SDC PBS Tødsø-Erslev Sparekasse SDC PBS Tønder Bank BankData BankData Ulsted Sparekasse SDC PBS Vestfyns Bank BankData BankData Vestjysk Bank BEC PBS Vinderup Bank BEC PBS Vistoft Sparekasse SDC PBS Vivild og Omegns Sparekasse SDC PBS Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse SDC PBS Vordingborg Bank BEC PBS Ø. Brønderslev-Hallund Sparekasse SDC PBS Østjydsk Bank BankData BankData 34

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

C5 Light - introduktionskursus til C5

C5 Light - introduktionskursus til C5 Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Light - introduktionskursus til C5 Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software Manual Stone s Summa Summarum Version 3 Privat Standard Professionel Enterprise Stone s Software Indhold Programlogo og illustration: Frank Lisborg Forside: Løw Reklame Copyright : Stone s Software Steen

Læs mere

Kom godt i gang med Winfinans DT

Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Forord Winfinans DT er udviklet gennem flere år i et tæt samarbejde mellem en række systemplanlæggere, programmører, revisorer og testfirmaer.

Læs mere

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light Brugerhåndbog Microsoft Dynamics C5 Kom nemt i gang med C5 Light Indholdet af denne bog, herunder URL-adresser og andre referencer til websteder på internettet, kan ændres uden forudgående varsel. Medmindre

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Indledning Danløn er et lønsystem, der anvendes via internettet. Da der ikke skal installeres software på den enkelte PC, kan du logge på Danløn fra en hvilken som helst PC med

Læs mere

Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet

Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet Komplette økonomi- og informationssystemer for virksomheder med 1-0 ansatte Side 6-7 8-9 10 11 1-1 1 1 16 17 18 19 Indhold

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet 6 Check af anden opsætning 11 Elektronisk fakturering 13 Opsætning

Læs mere

Kom godt i gang med Easybooks

Kom godt i gang med Easybooks Kom godt i gang med Easybooks Easybooks er et brugervenligt og gratis regnskabsprogram, som betjenes direkte via internettet ved hjælp af en browser, for eksempel via Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Læs mere

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i DIGINOR BASIC 1 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans

C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

godt og enkelt kassesystem

godt og enkelt kassesystem godt og enkelt kassesystem Brugervejledning - 1 - ver 2.3.160 0. Før installation af... 6 1. Installation af... 7 Installation fra www.alskassen.dk... 7 Gennemgang af den fælles installation... 7 Start

Læs mere

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Dette dokument beskriver hvornår du med fordel kan bruge betalingsaftaler hvordan du opretter en fast kontooverførsel hvordan du

Læs mere

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version til e-conomic 2. 2. revision. Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version til e-conomic 2. 2. revision. Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 ERP TOLK MANUAL For ERP Tolk version til e-conomic 2 2. revision Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Registrer ERP Tolk...

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at der er nogle rutiner omkring

Læs mere

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr.

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr. MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S Dok. nr.: 74-100 079-001 FORORD Dette hæfte indeholder beskrivelse af, hvordan man dokumenterer

Læs mere

Brugervejledning Magnus Årsafslutning

Brugervejledning Magnus Årsafslutning Magnus Årsafslutning Brugervejledning Magnus Årsafslutning Brugervejledning Magnus Årsafslutning 1 Indhold 1...4 VELKOMMEN TIL MAGNUS ÅRSAFSLUTNING...4 2...5 INSTALLATION OG LICENSER...5 Installation og

Læs mere

DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 anvendes til udarbejdelse af den personlige indkomstopgørelse, balance og kapitalforklaring.

DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 anvendes til udarbejdelse af den personlige indkomstopgørelse, balance og kapitalforklaring. DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 1 2 DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 Copyright Forlaget Thomson A/S, Revisoft, September 2008. DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 anvendes til udarbejdelse af den personlige

Læs mere

Økonomistyring i praksis

Økonomistyring i praksis Økonomistyring i praksis Regnskab med edb Af Marianne Pedersen Udgiver: Aesiras A/S 2009 1 Økonomistyring i praksis Regnskab med edb Copyright 2009 by Aesiras A/S 1. udgave, 1. oplag Udgiver Aesiras A/S

Læs mere

Vejledning i kontingentdelen. 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS)

Vejledning i kontingentdelen. 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS) Vejledning i kontingentdelen 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS) En af de store fordele ved Blåt Medlem er kombinationen af medlemsdatabase og regnskabsprogram. Det giver muligheden for en enkel kontingentopkrævning

Læs mere

WebFinance. Kursusmateriale

WebFinance. Kursusmateriale WebFinance Kursusmateriale Kom godt i gang Der er flere muligheder når dette system skal anvendes for første gang. Den hurtigste måde er, at anvende en af de faste standardkunder f.eks. 9999. Det vil sige...

Læs mere

Systemopsætning Finans

Systemopsætning Finans Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...

Læs mere

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Vejledningen kan også

Læs mere

Indsendelse af filer til banken

Indsendelse af filer til banken Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken Sådan godkendes og sendes betalinger i Navision Stat Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil i Business

Læs mere

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Den opbyggelige historie om hvordan man kan starte her:... og ende her: Skrevet af Kim S. Andreasen og Jens Sørensen Kom godt i gang med regnskabsdelen

Læs mere

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version 3.x til Summa Summarum. 2. revision. Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version 3.x til Summa Summarum. 2. revision. Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 ERP TOLK MANUAL For ERP Tolk version 3.x til Summa Summarum 2. revision Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 ERP Tolk funktioner...

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere