HVAD BETYDER TREPARTSAFTALEN OM FLERE FAGLÆRTE FOR DIN VIRKSOMHED?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVAD BETYDER TREPARTSAFTALEN OM FLERE FAGLÆRTE FOR DIN VIRKSOMHED?"

Transkript

1 HVAD BETYDER TREPARTSAFTALEN OM FLERE FAGLÆRTE FOR DIN VIRKSOMHED? Uddybende pjece om nyt praktikpladsafhængigt AUBbidrag, nye bonusordninger, adgangsbegrænsninger til visse erhvervsuddannelser m.m.

2 HVILKE NYE REGLER HAR BETYDNING FOR DIN VIRKSOMHED, HVIS DER SKAL UDDANNES FLERE FAGLÆRTE Danmark har behov for langt flere erhvervsuddannede fremover. Beregninger fra Dansk Arbejdsgiverforening viser, at virksomhederne risikerer at mangle ca faglærte i Det har derfor store konsekvenser for virksomhederne, hvis det ikke lykkes at få uddannet flere faglærte. I august 2016 indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter en trepartsaftale, der skal bidrage til at sikre, at der bliver uddannet flere faglærte. Det er en ambitiøs aftale, der stiller krav om, at alle virksomheder, som har faglærte medarbejdere ansat, bidrager til at uddanne elever. Samlet set medfører aftalen ikke øgede omkostninger for virksomhederne. Folderen bliver opdateret løbende Den nye model for at få flere faglærte begynder at blive udrullet allerede i 2017, men er først fuldt indført i I takt med at initiativerne i trepartsaftalen bliver konkretiseret, bliver denne folder opdateret, f.eks. hvis tidspunkter for information til virksomheder ændrer sig. INDHOLD 2 Hvilke nye regler har betydning for din virksomhed, hvis der skal uddannes flere faglærte 5 Nye regler og muligheder 6 1. AUB-opkrævningen ændres i 2018 for at få flere faglærte 6 2. AUB-opkrævning frem til AUB-bidraget afhænger af to uddannelsesratioer 9 4. Eksempler på, hvordan betalingen til den praktikpladsafhængige AUB-ordning beregnes Fritagelse fra betaling til AUB-ordningen Du får en praktikbonus på op til kr., hvis du tager en ekstra elev Du modtager en fordelsbonus, hvis din elev er på en fordelsuddannelse Du modtager forhøjet lønrefusion for elever på skoleophold Andre ændringer, der har betydning for din virksomhed Spørgsmål og svar om den nye AUB-opkrævning m.m. 2 3

3 KORT OM DE CENTRALE ÆNDRINGER FOR VIRKSOMHEDER Ny måde at betale til AUB-ordningen fra 2018 I dag betaler du, som en del af den samlede betaling til AUB-ordningen, 295 kr. pr. medarbejder til AUB-ordningen til finansiering af skolepraktikydelsen. I 2018 bliver denne opkrævning afskaffet for faglærte medarbejdere. Dit bidrag bliver fra 2018 afhængig af, om du uddanner tilstrækkeligt med elever i forhold til, hvor mange erhvervsuddannede du beskæftiger. Hvis du uddanner tilstrækkeligt eller flere end forventet, slipper du billigere end i dag. Er det ikke tilfældet, vil du typisk opleve, at dine udgifter til AUB-ordningen stiger. Det koster kr. pr. helårselev, der mangler at blive uddannet. Større lønrefusion i skoleperioder Den lønrefusion, som du modtager, når en elev er på skoleophold, bliver forhøjet med 7,4 pct. fra Det betyder, at det er billigere i de perioder, hvor eleven ikke er i virksomheden. Ny praktikbonus på op til kr. Vælger du som virksomhed at uddanne ekstra elever i 2017 i forhold til de tre seneste år, får du udbetalt en praktikbonus på op til kr. pr. helårselev. Bonussen vil blive beregnet og udbetalt automatisk. Ny fordelsbonus på op til kr. Du kan få udbetalt op til kr. pr. helårselev i fordelsbonus, hvis uddannelsen, som eleven går på, lever op til kriterierne for at være en fordelsuddannelse: 90 pct. af eleverne er i praktik på en virksomhed tre måneder efter afsluttet grundforløb II; og omfanget af elever i skolepraktik er ikke over 15 pct. på uddannelsen. Bonussen vil blive beregnet og udbetalt automatisk. Du får din egen oversigt i starten af året I foråret 2018 vil du første gang modtage et brev med en forskudsberegning, der viser hvor mange elever, du skal have ansat for at leve op til uddannelsesmålet for din virksomhed i Brev med opgørelse af AUB-bidrag Du vil medio 2019 modtage en opgørelse med en samlet afregning for AUB-bidrag og bonusser m.m. for året NYE REGLER OG MULIGHEDER Det sker fra 2017 Det er muligt at få udbetalt en praktikbonus på op til kr. pr. helårselev, hvis din virksomhed indgår ekstra praktikpladsaftaler. Det er også muligt at få udbetalt en fordelsbonus på op til kr. pr. helårselev, hvis du indgår uddannelsesaftaler med elever på en uddannelse, der godkendes som en fordelsuddannelse. Den lønrefusion, som du modtager, når en elev er på skoleophold, er forhøjet med 7,4 pct. Det sker fra 2018 Alle virksomheder bliver omfattet af en ny praktikpladsafhængig AUB-ordning fra Den eksisterende opkrævning på 295 kr. pr. faglært medarbejder til skolepraktikydelse afskaffes fra 2018 for alle virksomheder. Du modtager senest i april 2018 den første opgørelse over, hvor mange elever du som minimum skal uddanne for at undgå at betale til den nye praktikpladsafhængige AUB-ordning. Af opgørelsen vil det fremgå, hvad din praktikpladsafhængige AUB-opkrævning vil være for 2018, hvis du fortsætter med at uddanne elever som hidtil. Der etableres en ny praktikpladsportal på med et samlet overblik over de relevante oplysninger for din virksomhed. Der bliver adgangsbegrænsning på udvalgte uddannelser for at sikre, at antallet af elever, som bliver uddannet, matcher virksomhedernes fremtidige behov for faglært arbejdskraft. Du vil i juni 2019 modtage en opgørelse med en samlet afregning for AUB-bidrag og bonusser m.m. for året Du kan søge om dispensation fra den nye praktikpladsafhængige AUB-ordning, hvis virksomheden forgæves har søgt efter elever. 4 5

4 1. AUB-OPKRÆVNINGEN ÆNDRES I 2018 FOR AT FÅ FLERE FAGLÆRTE Fremover bliver betalingen til finansiering af skolepraktikydelse via AUB-ordningen gjort afhængig af, om virksomheden lever op til en bestemt måluddannelsesratio. Målratioen bliver fastsat for at sikre, at virksomhederne samlet set fremover kan rekruttere tilstrækkeligt med faglærte. Det nye praktikpladsafhængige AUB-bidrag træder i kraft den 1. januar I dag betaler en virksomhed 295 kr. pr. medarbejder til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) for at finansiere skolepraktikydelsen. Denne opkrævning afskaffes for alle virksomheders faglærte medarbejdere og omlægges til det nye praktikpladsafhængige AUB-bidrag. 2. AUB-OPKRÆVNING FREM TIL 2020 For perioden udgør den nye praktikpladsafhængige AUB-ordning fast kr. pr. helårselev, som en virksomhed mangler for at opfylde sin andel af elever, der skal uddannes. 3. AUB-BIDRAGET AFHÆNGER AF TO UDDANNELSESRATIOER Bidraget til den praktikpladsafhængige AUB-ordning bliver baseret på to såkaldte uddannelsesratioer for din virksomhed: 1. Måluddannelsesratioen Et mål for uddannelsesratioen på din virksomhed. Det er et mindstemål for hvor mange helårselever, som en arbejdsgiver skal have det pågældende år for at bidrage til, at der fremover uddannes tilstrækkeligt med faglærte. Når Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) beregner virksomhedens mål for en uddannelsesratio, sker der en vægtning mellem branchegennemsnit og gennemsnit på hele arbejdsmarkedet med henholdsvis 25 og 75 pct. 2. Den aktuelle uddannelsesratio på virksomheden. Det er det aktuelle forhold mellem elever og faglærte på virksomheden. Hvis virksomhedens aktuelle uddannelsesratio er lavere end måluddannelsesratioen, skal virksomheden betale bidrag til den praktikpladsafhængige AUB-ordning. En erhvervsuddannet medarbejder defineres her ud fra den højeste fuldførte uddannelse, den enkelte medarbejder har. Dvs. hvis en medarbejder har en erhvervsuddannelse som højeste fuldførte uddannelse, indgår vedkommende i opgørelsen. Det gælder også, selv om medarbejderen arbejder som ufaglært i virksomheden. En medarbejder, der ud over en erhvervsuddannelse også har fuldført en kort videregående, en mellemlang eller en lang videregående uddannelse, indgår ikke som en erhvervsuddannet medarbejder i opgørelsen. Det gælder også, hvis medarbejderen beskæftiger sig med faglært arbejde. Elever på virksomheden bliver opgjort ud fra de uddannelsesaftaler, som virksomheden har indgået med elever. Som udgangspunkt indgår antallet af dage, som den konkrete uddannelsesaftale dækker over inden for det enkelte år, også kaldet praktikdage. En ny elev på virksomheden tæller med i opgørelsen fra startdatoen, der er det tidspunkt, hvor eleven rent faktisk påbegynder et forløb. Skoleperioder omfattet af en uddannelsesaftale indgår dermed også i opgørelsen af praktikdage. En praktikårselev opgøres ved at se på antallet af dage fra en uddannelsesaftales start til slut inden for et år. Starter eleven f.eks. på virksomheden den 1. januar og er på virksomheden hele året, indgår eleven som en såkaldt helårselev, dvs. =365/365. Er eleven på virksomheden fra den 1. december, indgår eleven i beregningen med 31/365=0,085. I beregningen af virksomhedens uddannelsesratio skal du være opmærksom på, at elever, der fremover er risiko for mangel på, vægter mere end elever, der ikke forventes mangel på. Dvs. hvis du ansætter en elev, der er under uddannelse inden for et område, hvor der fremover er en forventning om mangel på erhvervsuddannede, vil denne elev indgå med en større vægt, end hvis du indgår en uddannelsesaftale med en elev, der er ved at uddanne sig inden for et område, hvor der ikke er risiko for mangel. Eksempel på beregning af mangel på elever i en virksomhed En virksomhed har 62 erhvervsuddannede, hhv. 31 mekanikere og 31 autolakerere. Det er vurderet i eksemplet, at der fremover vil være risiko for mangel på mekanikere, men ikke på autolakerere. Virksomheden har en autolakererelev ansat. I eksemplet er illustreret beregningen af, at virksomheden skal ansætte én elev ekstra for at leve op til målet for virksomheden. 6 7

5 Tabel 1 Virksomheden skal uddanne én helårselev mere for at leve op til måluddannelsesratioen for virksomheden Eksempel på virksomhed, der uddanner for få elever for at leve op til en måluddannelsesratio på 3/100. Den relative mangel på faglærte (større end 1 angiver, at der forventes mangel) Mekanikere Autolakerere I alt A 1,15 0,89 Faglærte ansat på virksomheden B Vægtet antal ansatte på virksomheden, når der er taget højde for behovet for faglærte fremover (=AxB) C 35,65 27,59 63,24 Elever på virksomheden D Vægtet antal elever for virksomheden (=AxD) (Vægtet aktuel uddannelsesratio) Mål for elever i virksomheden (=måluddannelsesratio på 3/100 x C) Manglende antal helårselever på virksomheden for at leve op til målratioen (=F-E) E 0 0,89 0,89 F 1,9 G 1,01 4. EKSEMPLER PÅ, HVORDAN BETALINGEN TIL DEN PRAKTIKPLADSAFHÆNGIGE AUB- ORDNING BEREGNES Her er et par udvalgte eksempler på udregning af betaling til den praktikpladsafhængige AUB-ordning. I eksemplerne indgår en række mål- og uddannelsesratioer. Ratioerne er fiktive ratioer og tjener alene til illustration. For overskuelighedens skyld er virksomhedernes nuværende elever angivet med vægten 1. I praksis kan vægtene variere, jf. tabel 1. EKSEMPEL A En virksomhed i byggebranchen har 100 faglærte medarbejdere. Virksomheden har en måluddannelsesratio på 3,6 elever pr. 100 faglærte og har i alt 3 elever, hvilket svarer til, at virksomhedens aktuelle uddannelsesratio er 3. Bidraget til den praktikpladsafhængige AUB-ordning beregnes på følgende måde: (3,6-3,0) x kr. = kr., svarende til 162 kr. pr. faglært medarbejder. ANM.: KILDE: Tallene, der er anvendt, er fiktive og alene til illustration af principperne for beregning af mangelelever. Dansk Arbejdsgiverforening. Ved at ansætte flere elever kan virksomheden reducere bidraget. Måluddannelsesratio Målet for uddannelsesratioen kan blive justeret årligt. Det kan påvirke din betaling til det praktikpladsafhængige AUB-bidrag. Bemærk, at elever opgøres som antal helårselever. Er eleven hos dig hele året, svarer eleven til en praktikpladsårselev. Er eleven hos dig nogle måneder, så vil eleven det konkrete år indgå i opgørelsen med den periode, som vedkommende er hos dig. Du modtager første gang i april 2018 en opgørelse i din e-boks. EKSEMPEL B En virksomhed i industrien har 100 faglærte medarbejdere. Virksomheden har en måluddannelsesratio på 2,7 elever pr. 100 faglærte og har én elev, svarende til en aktuel uddannelsesratio på 1. Bidraget til den praktikpladsafhængige AUB-ordning beregnes på følgende måde: (2,7-1) x kr. = kr. Det svarer til 459 kr. pr. faglært. Ved at ansætte flere elever kan virksomheden reducere bidraget. EKSEMPEL C En virksomhed inden for handel har 100 faglærte ansat. Virksomheden har en måluddannelsesratio på 3,0 elever pr. 100 faglærte og har ingen elever. Dvs. den aktuelle uddannelsesratio er 0. Bidraget til den praktikpladsafhængige AUB-ordning beregnes på følgende måde: (3,0-0) x kr. = kr. Det svarer til 810 kr. pr. faglært. Ved at ansætte flere elever kan virksomheden reducere bidraget. 8 9

6 6. DU FÅR EN PRAKTIKBONUS PÅ OP TIL KR., HVIS DU TAGER EN EKSTRA ELEV Der vil være en pulje på 20 mio. kr. fra 2017 og frem til udbetaling af bonus til virksomheder, der tager ekstra elever. Bonussens størrelse vil være afhængig af hvor mange virksomheder, der er berettiget til en praktikbonus. En virksomhed kan maksimalt få kr. i praktikbonus pr. helårselev. Praktikbonussen udbetales automatisk til din virksomhed, hvis du er berettiget. Du skal ikke gøre yderligere. Praktikbonus for virksomheder, der ansætter elever i 2017 En virksomhed, der i 2017 tager ekstra elever i forhold til det gennemsnitlige antal elever på virksomheden i perioden , kan få udbetalt en bonus i AUB baserer opgørelsen på praktikpladsårselever. Det betyder eksempelvis, at en virksomhed, der ansætter en elev med start pr. 1. december 2017, får en praktikbonus for 2017 på i alt kr. x (31 dage/365 dage) = kr. Praktikbonus fra 2018 og frem Fra 2018 skal virksomhedens aktuelle uddannelsesratio være større end branchens måluddannelsesratio, førend virksomheden er berettiget til en praktikbonus. 5. FRITAGELSE FRA BETALING TIL AUB-ORDNINGEN Hvis din virksomhed ikke uddanner tilstrækkeligt med elever, men forgæves har søgt efter elever, kan du søge om fritagelse fra at betale et merbidrag til AUB-ordningen for disse konkrete elever. Samtidigt skal virksomheden have ansat flere elever sammenlignet med gennemsnittet de tre foregående år. En virksomhed kan derfor godt være berettiget til at få en praktikbonus i 2017, men ikke i 2018, da forudsætningerne for beregningen af praktikbonus bliver ændret. Det er vigtigt, at du kan dokumentere, at du har søgt forgæves. Du skal dokumentere ét af følgende: 1. Uddannelsesstillingen har været opslået i mindst tre måneder på praktikpladsen.dk, og enten har ingen skole henvist en ansøger, der har bestået det relevante grundforløb, eller du har efter behandling af en eller flere ansøgninger underrettet ansøgernes skole om, at ansøgerne ikke havde gennemført det relevante grundforløb. 2. Hvis du har haft en ansøger, som har afslået virksomhedens tilbud om praktikplads. 3. Der er ikke registreret søgende elever på uddannelsen på den kommende praktikpladsportal. Fritagelsesordningen træder i kraft den 1. januar Ansøgningen indgives til AUB. Dokumentationskrav fastsættes af AUB, bl.a. på tro og love. Er AUB i tvivl om, hvorvidt betingelserne er opfyldt, kan AUB inddrage de faglige udvalg. DA arbejder for, at fritagelsesordningen bliver håndteret på en ny praktikpladsportal

7 7. DU MODTAGER EN FORDELSBONUS, HVIS DIN ELEV ER PÅ EN FORDELSUDDANNELSE Fra 2017 kan en uddannelse blive udpeget som en såkaldt fordelsuddannelse. En fordelsuddannelse er kendetegnet ved, at det er en uddannelse, hvor der forventes mangel på arbejdskraft fremover, og hvor der er gode muligheder for at få praktikplads. Når et år er gået, foretager Undervisningsministeriet en vurdering af, om de uddannelser, der er udpeget som fordelsuddannelser, levede op til kriterierne for at være fordelsuddannelser det pågældende år. Følgende kriterier skal være opfyldt: Der er frit optag til uddannelsen. Mindst 9 ud af 10 elever skal have opnået en uddannelsesaftale (praktikplads) i en virksomhed senest tre måneder efter, at de har kvalificeret sig til at påbegynde hovedforløbet på fordelsuddannelsen i seneste kalenderår. Omfanget af skolepraktik må ikke overstige 15 pct. på den enkelte fordelsuddannelse set over et år. Der bliver udløst en fordelsbonus for elever på fordelsuddannelser, som opfylder disse kriterier. Det er kun uddannelsesaftaler med en startdato i 2017, der kan udløse en bonus. Dog indgår delaftaler ikke i opgørelsen. Se evt. afsnit 9. Der vil være en årlig pulje på 20 mio. kr. fra 2017 og frem til udbetaling af fordelsbonusser. Den konkrete størrelse på bonussen bliver udmålt, når det er konstateret hvor mange elever, der skal udbetales bonus for i det pågældende år. En fordelsbonus kan maksimalt være på kr. pr. helårselev. Fordelsbonus-ordningen træder i kraft i 2017, og udbetalingen sker automatisk og første gang i juni DU MODTAGER FORHØJET LØNREFUSION FOR ELEVER PÅ SKOLEOPHOLD Når en elev er på skoleophold, udbetaler du fortsat løn til eleven, men du modtager en lønrefusion. Fra 2017 får virksomheder en forhøjelse af lønrefusionen med 7,4 pct. Du får også den forhøjede refusion for elever, der er startet før Lønrefusionssatserne for 2017 er dermed følgende: For 1. års elever: kr. pr. skoleuge For 2. års elever: kr. pr. skoleuge For 3. års elever: kr. pr. skoleuge For 4. års elever: kr. pr. skoleuge For elever over 25 år: kr. pr. skoleuge. Lønrefusionen kan maksimalt udgøre 100 pct. af lønudgiften. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) udbetaler automatisk lønrefusionen til din virksomhed. 9. ANDRE ÆNDRINGER, DER HAR BETYDNING FOR DIN VIRKSOMHED Trepartsaftalen indeholder en række andre initiativer, som du skal være opmærksom på: Du kan som virksomhed kun indgå og gennemføre én delaftale for den samme elev. En delaftale er en uddannelsesaftale om delvis praktikuddannelse og kan således ikke omfatte skoleophold. Der er ingen tidsmæssig begrænsning for varigheden af en delaftale ud over den naturlige begrænsning, der ligger i, at delaftalen kun kan omfatte én praktikperiode. Fremover kan du som virksomhed kun indgå korte uddannelsesaftaler op til to gange med den samme elev. Der er dog mulighed for 3.-gangsdispensation, som skal godkendes af det lokale uddannelsesudvalg. En kort uddannelsesaftale skal indeholde mindst én praktikperiode og ét skoleophold i hovedforløbet. Det er velegnet for virksomheder, som er godkendte til at varetage en hel uddannelse, men som ikke ønsker at påtage sig et helt uddannelsesforløb samt specialiserede virksomheder, der ikke kan godkendes til en hel uddannelse

8 Ændringerne om del- og korte uddannelsesaftaler træder i kraft 1. januar Trepartsaftalen indebærer også en ny form for adgangsbegrænsning på erhvervsuddannelserne. For nogle uddannelser vil det indebære, at eleven skal have en uddannelsesaftale for at kunne blive optaget på uddannelsen. De nye regler for begrænsning i adgangen til uddannelserne træder i kraft 1. januar Listen over uddannelser med adgangsbegrænsning vil senere på året være tilgængelig på SPØRGSMÅL OG SVAR OM DEN NYE AUB-OPKRÆVNING M.M. Nedenfor er der en række spørgsmål og svar om bl.a. den nye AUB-opkrævning. 1. Hvor får jeg mere information om de nye regler på erhvervsuddannelsesområdet? Folketinget har endnu ikke vedtaget al relevant lovgivning, der udmønter de nye regler for AUB-ordningen m.m. Detaljerne vil blive fastlagt den kommende tid. På uvm.dk/trepart kan du læse mere. Her kan du også finde oplysninger om, hvem du kan rette henvendelse til i Undervisningsministeriet for at stille spørgsmål og få svar om de nye regler. Virksomheder, der er medlem af en arbejdsgiverorganisation, kan også kontakte denne for nærmere information. 2. Hvilke virksomheder er omfattet af den nye opkrævning af AUB? Arbejdsgivere, der er omfattet af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), skal i dag betale bidrag til AUB. Det vil virksomhederne også skulle fremover. Det er kun faglærte medarbejdere, der vil være omfattet af det praktikpladsafhængige AUB fremover. Virksomheden skal fortsat indbetale som hidtil for andre medarbejdere. Virksomheder, der ikke har medarbejdere ansat, betaler ikke til AUB. Virksomheder, der kun har én ansat, er i dag fritaget for at betale til AUB. Begge typer af virksomheder vil ikke være omfattet af den nye praktikpladsafhængige AUB-ordning. 3. Hvilke oplysninger kommer til at fremgå af det informationsbrev, som jeg får primo 2018 I det informationsbrev, som Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) sender til din virksomhed via din e-boks første gang senest i april 2018, vil der fremgå en række oplysninger: Virksomhedens aktuelle uddannelsesratio. Virksomhedens måluddannelsesratio. Virksomhedens forventede betaling til AUB-ordningen på basis af de foreliggende oplysninger. Hvor mange flere elever virksomheden burde have, såfremt virksomheden ikke opfylder ratioen. Hvor meget den manglende ratioopfyldelse vil koste virksomheden. Hvor meget virksomheden kan spare/tjene ved at ansætte en ekstra elev. Hvor meget virksomheden vil tabe ved at have færre elever end i dag. Informationsbrevet vil give dig et overblik over, hvor mange elever din virksomhed skal ansætte for at leve op til måluddannelsesratioen, og hvor meget virksomheden skal betale, hvis I ikke lever op til ratioen ved udgangen af året. Ansætter din virksomhed i løbet af året en eller flere elever, vil opkrævningen til AUB-ordningen blive justeret, og dermed slipper virksomheden billigere end angivet i informationsbrevet. Senest i juni 2019 modtager du igen en samlet opgørelse. I opgørelsen fremgår oplysninger om, hvor meget virksomheden skal betale i AUB-bidrag for Der er også en begrundelse for bidragets størrelse samt information om, hvordan virksomheden kan få flere oplysninger. Antallet af elever og faglærte på virksomheden vil fremgå af den kommende portal på 4. Kan jeg klage over størrelsen på opkrævningen til den nye praktikpladsafhængige AUBordning? Ja, du kan klage over opgørelsen. De nærmere detaljer for klageadgangen er ikke fastlagt på nuværende tidspunkt. Det er dog afgørende, at du nøje tjekker de oplysninger, som fremgår af det brev, som AUB første gang fremsender senest i april 2018 med oplysningerne om antal elever og faglærte på virksomheden. Oplysningerne vil også fremgå af den nye praktikpladsportal, der bliver etableret på Er du ikke enig i oplysningerne, opfordres du til straks at tage kontakt til AUB. 5. Kan mit bidrag til AUB-ordningen variere år for år? Ja, dit bidrag kan godt variere år for år. Indgår du f.eks. flere uddannelsesaftaler med elever, kan du opleve, at din opkrævning til AUB-ordningen ændres. 6. Kan jeg blive fritaget for at betale til AUB, hvis eleven ophæver sin uddannelsesaftale? Nej. 7. Hvordan søger jeg om praktikbonus og fordelsbonus? Ordningerne omfatter elever, der har påbegyndt deres uddannelsesaftale med en virksomhed efter 1. januar Udbetalingen af praktikbonus og fordelsbonus sker automatisk, og du skal ikke gøre noget. Det sørger Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) for

9 Du vil få besked herom direkte fra AUB medio 2018 som led i den nye opgørelse, du modtager første gang på dette tidspunkt. Bonusudbetalinger vil blive sat ind på virksomhedens Nemkonto. Der er en pulje på i alt 20 mio. kr. til praktikbonusser fra Bonussernes størrelse vil afhænge af hvor mange elever, som virksomhederne er berettiget til at få en bonus for. Konkret vil bonussernes størrelse for 2017 blive offentliggjort på virk.dk medio Praktikbonussen kan derfor blive mindre end kr. og fordelsbonussen mindre end kr., hvis virksomhederne er berettiget til at få udbetalt bonus for mange elever i de to ordninger. Bonussens størrelse vil også afhænge af, hvornår du ansætter eleven. Starter eleven 1. januar, er du berettiget til at få bonus for hele året. Starter eleven senere på året, får du bonus for den periode, eleven har været hos dig. 8. Får jeg praktikbonus hvert år, hvis uddannelsesaftalen strækker sig over flere år? Ja, hvis du opfylder betingelserne de enkelte år. Bemærk, at modellen for praktikbonus vil være anderledes i 2018 end i Derfor kan du ikke være sikker på, at du får bonus i 2018, selv om du fik bonus i Det gælder også for fordelsbonus. 9. Kan man få bonus udbetalt samtidig med udbetaling af Beskæftigelsesministeriets tilskud til arbejdsgivere (voksenlærlingeordningen), som indgår uddannelsesaftale med voksne over 25 år? Ja, det kan man. 10. Sker der andre ændringer i AUB konstruktionen? Nej, ikke ud over den nye praktikpladsafhængige AUB-ordning for faglærte medarbejdere. 11. Hvordan defineres det, at en medarbejder er faglært? En faglært medarbejder defineres her ud fra den højeste fuldførte uddannelse, den enkelte medarbejder har. Dvs. hvis en medarbejder har faglært uddannelse (dvs. en erhvervsuddannelse), som højeste fuldførte uddannelse, indgår vedkommende i opgørelsen, også selvom medarbejderen ikke udfører faglært arbejde. En medarbejder, der ud over en erhvervsuddannelse også har fuldført en kort videregående, en mellemlang eller en lang videregående uddannelse indgår ikke som en faglært medarbejder i opgørelsen. Det gælder også, hvis medarbejderen beskæftiger sig med faglært arbejde. En ufaglært medarbejder, der arbejder i en faglært stilling, vil ikke indgå i opgørelsen. 12. Indgår faglærte medarbejdere med udenlandsk baggrund i beregningen af bidrag til AUBordningen? Ja, det sker automatisk og på baggrund af forskellige oplysninger, som AUB har. Du skal derfor ikke foretage dig yderligere. 13. Indgår medarbejdere med erhvervsuddannelser, men som arbejder i ufaglærte stillinger? Ja, faglærte, der arbejder i ufaglærte stillinger, indgår. Det skyldes, at opgørelsen er baseret på medarbejderens højest fuldførte uddannelse. Omvendt vil en medarbejder, som har en længerevarende uddannelse, og der arbejder som faglært, ikke indgå i opgørelsen af faglærte medarbejdere. 14. Tæller faglærte medarbejdere med gamle erhvervsuddannelser med i opgørelsen af uddannelsesratioen? Ja, tidligere erhvervsuddannelser, som ikke længere eksisterer, men som er ændret i den nuværende erhvervsuddannelsesstruktur, tæller med. Det betyder f.eks., at medarbejdere, der er uddannet som edb-assistenter, tæller med i opgørelsen af faglærte medarbejdere. Erhvervsuddannelser, der ikke længere eksisterer, fordi de nu f.eks. er korte videregående uddannelser, indgår ikke. 15. Hvad gør jeg, hvis jeg har faglærte ansat, men der ikke er erhvervsuddannelser på mit område? Du kan i den situation ikke blive fritaget for betaling til den nye praktikpladsafhængige AUB-ordning. 16. Hvad er en praktikårselev / helårselev? Når AUB skal opgøre en helårselev, ser de på antallet af såkaldte praktikdage, som en uddannelsesaftale dækker over fra start til slut. Startdagen og slutdagen tæller med i opgørelsen af praktikdagene. Praktikdagene omfatter skoleperioder. En helårselev = praktikdage/365 dage. En helårselev kaldes også for en praktikårselev. 17. Hvorfor er det ikke ligegyldigt, hvilke elever jeg ansætter fremover? Overvejer du at ansætte en ny elev, skal du være opmærksom på, at elever, der fremover er risiko for mangel på, vægter mere end elever, der ikke er forventning om risiko for at blive mangel på, når AUB beregner din uddannelsesratio. Når du ansætter en elev, kan du opleve, at eleven indgår med forskellig vægt afhængigt af, om der er tale om en uddannelse, hvor der er udsigt til mangel på faglærte eller ej. Mangler du f.eks. at ansætte én elev, vil du overopfylde, hvis du ansætter en elev fra en uddannelse, hvor der er forventning om mangel på arbejdskraft 16 17

10 Se evt. tabel 1 for eksempel på beregning af antallet af elever, som en virksomhed mangler at ansætte for at leve op til måluddannelsesratioen. 18. Skal jeg indberette flere oplysninger som følge af trepartsaftalen? Nej, det skal virksomheder ikke. Som noget nyt vil der fra 2018 være en samlet praktikpladsportal, hvor du har overblik over relevante oplysninger på området. 19. Hvordan bliver min virksomhed afgrænset? Når AUB skal beregne virksomhedens uddannelsesratioer, defineres din virksomhed ud fra dets CVR-nummer. I de situationer, hvor der er knyttet flere SE-numre til et CVR-nummer, aggregerer AUB i udregningen af virksomhedens samlede uddannelsesratioer alle SE-numrene. Dvs. virksomheder med flere SE-numre skal ikke betale merbidrag, hvis virksomheden på overordnet niveau opfylder målet for uddannelsesratioen. 20. Får min virksomhed også en praktikbonus, hvis vi indgår en kort uddannelsesaftale eller en restuddannelsesaftale? Ja, du vil også her være berettiget til praktikbonus, hvis din virksomhed i øvrigt opfylder betingelserne herfor. 25. Kan alle virksomheder ansætte en elev? Har din virksomhed ikke tidligere haft elever, og er din virksomhed endnu ikke godkendt til at uddanne elever, kræver det, at din virksomhed bliver godkendt som en virksomhed, der kan uddanne elever inden for den pågældende uddannelse. I kan også blive godkendt til dele af en uddannelse, hvis det ikke er muligt at blive godkendt til hele uddannelsen. Ønsker din virksomhed at blive godkendt, kan du kontakte den lokale erhvervsskole eller det faglige udvalg. 26. Hvor finder jeg eleven/eleverne? Der er flere måder at finde elever på. For eksempel via erhvervsskolen, netværk, annoncering via forskellige medier eller på På sidstnævnte kan du også finde elever, der søger praktikpladser. 27. Er der fortsat uddannelser med adgangsbegrænsninger fremover? I dag er en række uddannelser omfattet af adgangsbegrænsninger. Det vil der også være fremover på udvalgte uddannelser. På øvrige uddannelser er der frit optag til uddannelsen. Listen over uddannelser, der er omfattet af adgangsbegrænsninger, justeres årligt. Listen over uddannelser med adgangsbegrænsning vil senere på året være tilgængelig på Du vil i den situation alene få praktikbonus for den periode, I har indgået en aftale for. Delaftaler er derimod ikke omfattet af bonusordningen. 21. Kan jeg få udbetalt både en praktikbonus og en fordelsbonus for samme elev? Ja, det kan du godt, hvis du opfylder betingelserne i de to bonusordninger. 22. Får jeg også udbetalt bonus, hvis eleven har været syg i løbet af året? Ja, bonussen er knyttet op på uddannelsesaftalen. 23. Får jeg bonus, hvis eleven ophæver sin uddannelsesaf-tale? Ja, for den periode, som eleven har været på virksomheden. Det gælder også, hvis virksomheden ophæver aftalen. 24. Tæller elever i Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) med i opgørelsen af elever på min virksomhed? Nej, erhvervsgrunduddannelseselever (EGU) tæller ikke med i opgørelsen. Det gør personer i integrationsgrunduddannelsen (IGU) heller ikke. Kun elever, der er omfattet af lov om erhvervsuddannelser, tæller med. Dermed er elever på EUX også omfattet af opgørelsen

11 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade København V Tlf da.dk

HVAD BETYDER TREPARTSAFTALEN OM FLERE FAGLÆRTE FOR DIN VIRKSOMHED?

HVAD BETYDER TREPARTSAFTALEN OM FLERE FAGLÆRTE FOR DIN VIRKSOMHED? HVAD BETYDER TREPARTSAFTALEN OM FLERE FAGLÆRTE FOR DIN VIRKSOMHED? Uddybende pjece om nyt praktikpladsafhængigt AUBbidrag, nye bonusordninger, adgangsbegrænsninger til visse erhvervsuddannelser m.m. HVILKE

Læs mere

Hvad betyder trepartsaftalen om flere faglærte for din virksomhed?

Hvad betyder trepartsaftalen om flere faglærte for din virksomhed? Hvad betyder trepartsaftalen om flere faglærte for din virksomhed? Uddybende pjece om nyt praktikpladsafhængigt AUB-bidrag, nye bonusordninger, adgangsbegrænsninger til visse erhvervsuddannelser m.m. Hvilke

Læs mere

Udmøntning af trepartsaftalen om flere faglærte og flere praktikpladser

Udmøntning af trepartsaftalen om flere faglærte og flere praktikpladser Udmøntning af trepartsaftalen om flere faglærte og flere praktikpladser I forlængelse af den trepartsaftale om flere faglærte og flere praktikpladser, der blev indgået den 19. august 2016, har en teknisk

Læs mere

Praktikplads-AUB hvad betyder det for dig som arbejdsgiver?

Praktikplads-AUB hvad betyder det for dig som arbejdsgiver? Praktikplads-AUB hvad betyder det for dig som arbejdsgiver? 1 Kan du forestille dig en arbejdsdag uden erhvervsuddannede medarbejdere? Det er fremtiden, hvis ikke vi gør noget. 2 Pjecens indhold Læs pjecen

Læs mere

Hvordan bliver din virksomhed godkendt?

Hvordan bliver din virksomhed godkendt? Hvordan bliver din virksomhed godkendt? Kravene til at blive godkendt er forskellige fra uddannelse til uddannelse. Det faglige udvalg for din branche skal foretage godkendelse. DU KAN STARTE HER... Handel

Læs mere

Notat 19. august 2016 J-nr.: /

Notat 19. august 2016 J-nr.: / Notat 19. august 2016 J-nr.: 82579 / 2324233 Orientering om: Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og om praktikpladser Regeringen og arbejdsmarkedets parter har i

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget L 85 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget L 85 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 L 85 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Sagsnr.: 025.013.351 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling November 2016 Høringsnotat om Forslag til lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og lov om erhvervsuddannelser. Lovforslag nr. L 85 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og lov om erhvervsuddannelser. Lovforslag nr. L 85 Folketinget Lovforslag nr. L 85 Folketinget 2016-17 Fremsat den 17. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Læs mere

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde Klar til elever Fakta om lønrefusion Lønrefusion fra AUB For at være berettiget til at modtage støtte fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) til en elev skal arbejdsgiveren betale til ATP. Virksomheder

Læs mere

SÅDAN INDGÅR DIN VIRKSOMHED EN UDDANNELSESAFTALE TIL VIRKSOMHEDER OM. indgåelse af uddannelsesaftaler

SÅDAN INDGÅR DIN VIRKSOMHED EN UDDANNELSESAFTALE TIL VIRKSOMHEDER OM. indgåelse af uddannelsesaftaler SÅDAN INDGÅR DIN VIRKSOMHED EN UDDANNELSESAFTALE TIL VIRKSOMHEDER OM indgåelse af uddannelsesaftaler Få en aftale, der matcher din virksomhed Ved at tage en elev er din virksomhed med til at uddanne den

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE Forestil dig en verden uden faglærte. Det er nu, vi skal sørge for fremtidens arbejdskraft. Alle prognoser viser, at der bliver mangel på

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE aarhustech.dk HVERT ÅR STARTER FLERE END 30.000 PÅ AARHUS TECH Som en af de største erhvervsskoler i Danmark spænder vi vidt

Læs mere

1. Omlægning af tilskud til institutionernes praktikpladsopsøgende arbejde

1. Omlægning af tilskud til institutionernes praktikpladsopsøgende arbejde Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser og produktionsskoler Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. 18/00097 Vejledning til erhvervsskoler, faglige udvalg, lokale uddannelsesudvalg og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

Læs mere

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Derfor er det vigtigt at tage lærlinge og elever Der er brug for dygtige faglærte nu og i fremtiden. Prognoserne viser, at der vil komme til at mangle faglærte

Læs mere

Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser og de faglige udvalg

Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser og de faglige udvalg Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser og de faglige udvalg Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Vester Voldgade 123 1552 København

Læs mere

H HVORFOR OG HVORDAN!?

H HVORFOR OG HVORDAN!? HVORFOR OG HVORDAN!? 2 ENerhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder med praktik. Der er ingen tvivl om, at

Læs mere

H HVORFOR OG HVORDAN!?

H HVORFOR OG HVORDAN!? HVORFOR OG HVORDAN!? ENerhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder med praktik. Der er ingen tvivl om, at VIRKSOMHEDSPRAKTIKKEN

Læs mere

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne)

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) Vejledningen er udarbejdet med baggrund i de regelændringer, som følger af den nye erhvervsuddannelseslov, der træder i kraft den 1. august 2015.

Læs mere

Erhvervsskoler interesserer sig ikke for bonusordning

Erhvervsskoler interesserer sig ikke for bonusordning 9. oktober 2015 ANALYSE Af Maria Bille Høeg Erhvervsskoler interesserer sig ikke for bonusordning Hver fjerde erhvervsskole tillægger det lille betydning at få udbetalt en praktikpladsbonus, når de skal

Læs mere

Investér i fremtiden - ansæt en elev/lærling!

Investér i fremtiden - ansæt en elev/lærling! Investér i fremtiden - ansæt en elev/lærling! Har du råd til at lade være med at ansætte en elev? Sådan kommer din virksomhed i gang med en elev Hvad er en uddannelsesaftale? Januar 2014 Døesvej 70-76

Læs mere

Flere praktikpladser flere faglærte Voksen- og efteruddannelse

Flere praktikpladser flere faglærte Voksen- og efteruddannelse 6 regionsmestre til DM Ved regionsmesterskaberne og skolemesterskaberne i de enkelte fag, der har været afviklet her i efteråret har Svendborg Erhvervsskole hele 6 lærlinge, som har vundet deres respektive

Læs mere

Orientering om forventet ændring af Lov om erhvervsuddannelser samt den videre proces for ændring af erhvervsuddannelse for voksne (euv)

Orientering om forventet ændring af Lov om erhvervsuddannelser samt den videre proces for ændring af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Til Erhvervsskoler Kopi: De faglige udvalg for erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk

Læs mere

MALERMESTER NYT. Trepartsaftalen om flere faglærte og flere praktikpladser Hvad betyder trepartsaftalen for din virksomhed?

MALERMESTER NYT. Trepartsaftalen om flere faglærte og flere praktikpladser Hvad betyder trepartsaftalen for din virksomhed? Marts 2017 MALERMESTER NYT Trepartsaftalen om flere faglærte og flere praktikpladser Hvad betyder trepartsaftalen for din virksomhed? Pas på stigearbejde Rigtig mange ulykker sker fra lav højde Malersektionens

Læs mere

Hvorfor en voksenlærlingeordning?

Hvorfor en voksenlærlingeordning? Voksenlærlingordningen Hvorfor en voksenlærlingeordning? Voksenlærlingeordningen blev startet i 1997 for at modvirke de begyndende balanceproblemer på arbejdsmarkedet mangel på faglært arbejdskraft samtidig

Læs mere

ABAF NYT 15/2010 november 2010. nye elektroniske feriekort vil gøre administrationen af feriepenge og feriekort væsentlig lettere for virksomhederne.

ABAF NYT 15/2010 november 2010. nye elektroniske feriekort vil gøre administrationen af feriepenge og feriekort væsentlig lettere for virksomhederne. ABAF NYT 15/2010 november 2010 ELEKTRONISKE FERIEKORT FRA 2011 Et nyt elektronisk feriekort afløser fra den 1. januar 2011 de gamle papirblanketter. Skiftet til et elektronisk feriekort skal gøre det lettere

Læs mere

LÆRLING HVORFOR OG HVORDAN?! PRAKTIKCENTER 2017

LÆRLING HVORFOR OG HVORDAN?!  PRAKTIKCENTER 2017 PRAKTIKCENTER 2017 LÆRLING HVORFOR OG HVORDAN?! WWW.EUCSJ.DK EN erhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Vækst med afsæt i traditionerne I Danmark har vi lang tradition for erhvervsuddannelser bestående af en kombination af teoretiske og praktiske forløb.

Læs mere

til Forslag Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om erhvervsuddannelser, lov om folkeskolen og forskellige andre love

til Forslag Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om erhvervsuddannelser, lov om folkeskolen og forskellige andre love til Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om erhvervsuddannelser, lov om folkeskolen og forskellige andre love (Praktikpladsafhængigt bidrag til AUB m.v.) 1 I lov

Læs mere

Ansæt en lærling hvorfor og hvordan

Ansæt en lærling hvorfor og hvordan Ansæt en lærling hvorfor og hvordan Hvorfor skal jeres virksomhed have en lærling? Ved at ansætte en lærling får jeres virksomhed en unik mulighed for at uddanne de faglærte medarbejdere, som I får brug

Læs mere

Investér i fremtiden. - ansæt en elev/lærling!

Investér i fremtiden. - ansæt en elev/lærling! Investér i fremtiden - ansæt en elev/lærling! nu med mulighed for yderligere tilskud Har du råd til at lade være med at ansætte en elev? Sådan kommer din virksomhed i gang med en elev Hvad er en uddannelsesaftale?

Læs mere

- en trindelt uddannelse

- en trindelt uddannelse Beklædningshåndværker - en trindelt uddannelse Beklædningshåndværkeruddannelsens opbygning Beklædningshåndværkeruddannelsen er en trindelt uddannelse, der består af en blanding af skoleophold og praktikuddannelse.

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 23. maj 2017

Lovtidende A Udgivet den 23. maj 2017 Lovtidende A 2017 Udgivet den 23. maj 2017 19. maj 2017. Nr. 498. Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag I medfør af 11,

Læs mere

Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.

Læs mere

AT VÆRE EN LÆREPLADS I ELBRANCHEN

AT VÆRE EN LÆREPLADS I ELBRANCHEN AT VÆRE EN LÆREPLADS I ELBRANCHEN Det er en god investering at uddanne elektrikerlærlinge Når du deltager i uddannelse af en lærling, bidrager du til, at elbranchen i fremtiden er sikret den fornødne kvalificerede

Læs mere

Efteruddannelse. planlægning

Efteruddannelse. planlægning Lærlingedannelse Efteruddannelse planlægning Nye Mulighederne i overenskomsterne. TR og AMR konference 2017 Lærlinge og efteruddannelseplanlægning samt overenskomst med uddannelse indenfor elbranchen Benny

Læs mere

Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750

Læs mere

STYRK DIN VIRKSOMHED MED SKARPE ELEVER TIL VIRKSOMHEDER OM. grafisk teknikeruddannelsen

STYRK DIN VIRKSOMHED MED SKARPE ELEVER TIL VIRKSOMHEDER OM. grafisk teknikeruddannelsen STYRK DIN VIRKSOMHED MED SKARPE ELEVER TIL VIRKSOMHEDER OM grafisk teknikeruddannelsen Stå stærkere med elever ombord Hvor kan praktikken foregå? Praktikuddannelsen kan finde sted inden for alle områder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Lovforslag nr. L 56 Folketinget 2014-15 Fremsat den 6. november 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (Finansiering

Læs mere

Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser

Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser Nedenfor beskrives virknings- og overgangsbestemmelserne vedrørende ændringer, der træder i kraft 1. januar 2015 i forhold til: 1. Jobrotation 2. Målrettet

Læs mere

UDDANNELSE HVORFOR OG HVORDAN!? H

UDDANNELSE HVORFOR OG HVORDAN!? H UDDANNELSE af lærlinge styrker virksomhedens rekruttering af arbejdskraft, og I får mulighed for at udruste lærlinge med de kvalifi kationer, der knytter sig til jeres virksomhed. Der er fl ere fl eksible

Læs mere

Aftale om flere praktikpladser i 2011

Aftale om flere praktikpladser i 2011 Aftale om flere praktikpladser i 2011 I 2009 indgik regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre en række praktikpladspakker om særlige indsatser på praktikpladsområdet med henblik

Læs mere

Elevuddannelser og voksenelevløn

Elevuddannelser og voksenelevløn Elevuddannelser og voksenelevløn Ældre og Sundhed har udarbejdet følgende notat vedrørende uddannelserne af social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistentelever. Baggrunden er udfordringer

Læs mere

Det fælleskommunale samarbejde om at efterleve aftalerne sker i to spor.

Det fælleskommunale samarbejde om at efterleve aftalerne sker i to spor. N O TAT Udmøntning af praktikpladsaftale Aftalen om ekstraordinært at oprette 1.320 praktikpladser i 2010 har sa m- menhæng til trepartsaftalen fra 2007, som indebærer, at kommunerne skal oprette flere

Læs mere

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag BEK nr 1274 af 13/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Arbejdsgivernes

Læs mere

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB.

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg (c/o erhvervsskolerne) Marts 2015 Ref. nr.: AUB-50-02-01 Tilskudsordning til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked

Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked August 2006 2 Hvad er Barsel.dk Barsel.dk er en ny udligningsordning for arbejdsgivere på det private arbejdsmarked. Den nye ordning betyder,

Læs mere

Hvilke ansættelsesvilkår gælder for IGU? Uddybende forklaring på løn- og ansættelsesvilkår i IGU

Hvilke ansættelsesvilkår gælder for IGU? Uddybende forklaring på løn- og ansættelsesvilkår i IGU Hvilke ansættelsesvilkår gælder for IGU? Uddybende forklaring på løn- og ansættelsesvilkår i IGU Indledning Denne folder beskriver, hvilke løn- og ansættelsesvilkår en flygtning eller familiesammenført,

Læs mere

CELF - din lokale fagskole

CELF - din lokale fagskole CELF - din lokale fagskole Uddannelsesbog for virksomheder 5 gode grunde til at uddanne elever 1 2 3 4 5 I sikrer et højt fagligt niveau i jeres virksomhed I skræddersyr jeres medarbejdere til virksomheden

Læs mere

FLERE TUSIND UFAGLÆRTE KAN LØFTES TIL FAGLÆRT NIVEAU FOR ÉN MILLIARD KRONER

FLERE TUSIND UFAGLÆRTE KAN LØFTES TIL FAGLÆRT NIVEAU FOR ÉN MILLIARD KRONER FLERE TUSIND UFAGLÆRTE KAN LØFTES TIL FAGLÆRT NIVEAU FOR ÉN MILLIARD KRONER ØKONOMISK ANALYSE 31. oktober 2017 Flere tusind ufaglærte kan løftes til faglært niveau for én milliard kroner Danmark kommer

Læs mere

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale.

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. 1 Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. Skolepraktik At være elev i skolepraktik (SKP) erstatter det at være ansat som

Læs mere

KONTRAKTBILAG 11. Krav om uddannelses- og praktikaftaler

KONTRAKTBILAG 11. Krav om uddannelses- og praktikaftaler KONTRAKTBILAG 11 Krav om uddannelses- og praktikaftaler Sagsnummer.: 18/561 KRAV OM UDDANNELSES- OG PRAKTIKAFTALER Vejledning til tilbudsgiver/leverandør På baggrund af Regeringens og Danske Regioners

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Samrådsspørgsmål V (stillet af Nanna Westerby (SF)): Ministeren bedes redegøre for, hvilke initiativer ministeren

Læs mere

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags?

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags? MEDIEGRAFIKER Er du vild med medier af alle slags? I brochuren kan du læse om mediegrafikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted og få en

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Vækst med afsæt i traditionerne Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser I Danmark har vi lang tradition for erhvervsuddannelser, bestående af en

Læs mere

Vejlederkonference. 7. december Signe Philip, kontorchef, Kontor for erhvervs- og voksenuddannelser

Vejlederkonference. 7. december Signe Philip, kontorchef, Kontor for erhvervs- og voksenuddannelser Vejlederkonference 7. december 2016 Signe Philip, kontorchef, Kontor for erhvervs- og voksenuddannelser Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod Flere praktikpladser flere faglærte Tilstrækkeligt

Læs mere

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK HVEM ER VI? PraktikCentret Køge er et af de største praktikcentre i Danmark på kontorområdet og har siden

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Indhold Vækst med afsæt i traditionerne 3 Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser 4 Den almindelige aftale 5 Ny mesterlæreaftale 6 Kombinationsaftale

Læs mere

Hillerød Kommune. Vejledning i brug af sociale klausuler ved udbud

Hillerød Kommune. Vejledning i brug af sociale klausuler ved udbud Hillerød Kommune Vejledning i brug af sociale klausuler ved udbud Hillerød, august 2012 Der er bred politisk enighed om, at både det offentlige og det private arbejdsmarked skal gøres mere rummeligt. Det

Læs mere

Ansæt flere elever det lønner sig

Ansæt flere elever det lønner sig Ansæt flere elever det lønner sig inspiration til skoler, uddannelsesinstitutioner og styrelser på Undervisningsministeriets område Forord Som led i den politiske aftale om fremtidens velstand og velfærd

Læs mere

Afrapportering fra den tekniske arbejdsgruppe November 2016

Afrapportering fra den tekniske arbejdsgruppe November 2016 Teknisk arbejdsgruppe til Trepartsforhandlinger 2016 II Afrapportering fra den tekniske arbejdsgruppe November 2016 Det fremgår af Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark

Læs mere

- en trindelt uddannelse

- en trindelt uddannelse Beklædningshåndværker - en trindelt uddannelse Beklædningshåndværkeruddannelsens opbygning Beklædningshåndværkeruddannelsen er en trindelt uddannelse, der består af en blanding af skoleophold og praktikuddannelse.

Læs mere

Mercantec. Trepartsaftalen og Praktikpladsgaranti v. Marianne Bukh Villesen Uddannelses- og markedschef Mercantec Håndværkertræf 2017

Mercantec. Trepartsaftalen og Praktikpladsgaranti v. Marianne Bukh Villesen Uddannelses- og markedschef Mercantec Håndværkertræf 2017 Trepartsaftalen og Praktikpladsgaranti v. Marianne Bukh Villesen Uddannelses- og markedschef Mercantec Håndværkertræf 2017 1 20 Mercantec Stadig for få, der vil være faglærte efter reform Andel elever,

Læs mere

Sådan indgår du en uddannelsesaftale

Sådan indgår du en uddannelsesaftale Sådan indgår du en uddannelsesaftale Undervisningsministeriet 2010 Sådan indgår du en uddannelsesaftale Tekstredaktion: Redaktion og produktion: Vibe Aarkrog, Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne - euv

Erhvervsuddannelse for voksne - euv Erhvervsuddannelse for voksne - euv Elevplanskonferencen 22. og 23. september 2014 Jakob Overgaard Jørgensen Fuldmægtig Undervisningsministeriet Side 1 Disposition Udfordringer for de voksne Formål med

Læs mere

Sammen leverer vi fremtidens arbejdskraft

Sammen leverer vi fremtidens arbejdskraft Sammen leverer vi fremtidens arbejdskraft - Værd at vide, når I gerne vil ansætte en elev tjek mere her! sde.dk/virksomhed Få et overblik over jeres muligheder Skal virksomheden godkendes som lærested?

Læs mere

ANSÆT EN FLYGTNING I EN ORDINÆR STILLING OG FÅ EN BONUS

ANSÆT EN FLYGTNING I EN ORDINÆR STILLING OG FÅ EN BONUS ANSÆT EN FLYGTNING I EN ORDINÆR STILLING OG FÅ EN BONUS Hvis du ansætter en nyankommen flygtning eller familiesammenført til en flygtning i et år eller mere, har du mulighed for at ansøge om en bonus på

Læs mere

DANSKE INDUSTRI VIRKSOMHEDER TAGER FOR FÅ LÆRLINGE

DANSKE INDUSTRI VIRKSOMHEDER TAGER FOR FÅ LÆRLINGE DANSKE INDUSTRI VIRKSOMHEDER TAGER FOR FÅ LÆRLINGE ØKONOMISK ANALYSE 19. juni 2017 Danske industrivirksomheder tager for få lærlinge Mere end hver femte af Dansk Metals tillidsrepræsentanter arbejder på

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen. Optag af elever i landbrugsuddannelse efter 1. juli 2008. 25. maj 2009 Sags nr.: 110.43B.

Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen. Optag af elever i landbrugsuddannelse efter 1. juli 2008. 25. maj 2009 Sags nr.: 110.43B. Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

Orientering - Rapport om praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne

Orientering - Rapport om praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Punkt 5. Orientering - Rapport om praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne 2015-011700 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering rapport

Læs mere

Indberetning af oplysninger om skolehjemsbetalinger til AUB fra EASY-A

Indberetning af oplysninger om skolehjemsbetalinger til AUB fra EASY-A Indberetning af oplysninger om skolehjemsbetalinger til AUB fra EASY-A EUD konference 28. og 29. september 2015 Side 1 Hvorfor? Som følge af ændring af loven om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag indføres

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Bekendtgørelse af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag LBK nr 784 af 15/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 154.73M.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Indstilling. Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne. og Enhedslistens byrådsgrupper) 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne. og Enhedslistens byrådsgrupper) 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 21. oktober 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne (besvarelse af

Læs mere

Vejledning til egu-bonusordningen 2017 Angivelse af data i portalen

Vejledning til egu-bonusordningen 2017 Angivelse af data i portalen Vejledning til egu-bonusordningen 2017 Angivelse af data i portalen Af Flemming Madsen, april 2017 Denne vejledning henvender sig til egu-vejledere og angår ændringer i eguportalens brugergrænseflade i

Læs mere

Trepartsaftale om voksen-, efter- og videreuddannelse

Trepartsaftale om voksen-, efter- og videreuddannelse DI Nyhedsbrev Den 31. oktober 2017 Trepartsaftale om voksen-, efter- og videreuddannelse Natten til søndag indgik DA, LO og regeringen en trepartsaftale om voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU). Aftalen

Læs mere

Antal, institution. Andel, institution. Andel, Landsplan

Antal, institution. Andel, institution. Andel, Landsplan Skole XX 2. Praktikpladsopsøgende arbejde [Data for det praktikpladsopsøgende arbejde og beskrivelser af skolens handlingsplan for det praktikpladsopsøgende arbejde fremsendes til skolen pr. mail, og skal

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Informationsdag for elever og lærermestre

Informationsdag for elever og lærermestre Informationsdag for elever og lærermestre Tirsdag d. 8. januar 2013 på Asmildkloster Landbrugsskole Løn til elever under skoleophold For at beregne løn til elever er det vigtigt Eleven har en uddannelsesplan

Læs mere

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole Den jydske Haandværkerskole Skolepraktikelev DjH Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser, til elever der efter grundforløb ikke har fået en uddannelsesaftale. Udgave 2 / 2011 www.hadstents.dk

Læs mere

Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt

Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt Aktstykke nr. 160 Folketinget 2013-14 160 Undervisningsministeriet. København, den 30. september 2014. a. Undervisningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer 2004 Dansk Byggeri 2004, 1. udgave Omslag: Accelloprint Oplag: 5.000 DTP/grafisk opsætning: Dansk Byggeri Repro og tryk: Elbo Grafisk

Læs mere

Tilgang til erhvervsuddannelsernes grundforløb i sommeren 2017

Tilgang til erhvervsuddannelsernes grundforløb i sommeren 2017 Tilgang til erhvervsuddannelsernes grundforløb i sommeren 2017 Færre elever er startet på en erhvervsuddannelse efter reformen trådte i kraft, men flere kommer videre til uddannelsens hovedforløb. Det

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

Styrk virksomheden med

Styrk virksomheden med Til virksomheder om grafisk teknikeruddannelsen Styrk virksomheden med en faglig bredt funderet elev Stå stærkere med elever ombord Uddannelsesmodel (I alt 3 år og 6 måneder) 1.år 2.år 3.år 4.år Elever

Læs mere

VEJLEDNING TIL DE LOKALE UDDANNELSESUDVALG. e lokale uddannelsesudvalgs AUB-projekter

VEJLEDNING TIL DE LOKALE UDDANNELSESUDVALG. e lokale uddannelsesudvalgs AUB-projekter VEJLEDNING TIL DE LOKALE UDDANNELSESUDVALG D e lokale uddannelsesudvalgs AUB-projekter Marts 2017 De lokale uddannelsesudvalgs AUB-projekter AUB er en forkortelse for Arbejdsgivernes UddannelsesBidrag.

Læs mere

Netværk om beskæftigelsesreformen

Netværk om beskæftigelsesreformen Netværk om beskæftigelsesreformen 1. November 2016 i Aalborg Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord Trepartsaftalen Forebyggelse af rekrutteringsudfordringen Flere praktikpladser Voksen- og efteruddannelse Voksen-

Læs mere

spa wellness vision skønhed sundhed harmoni uddannelse KOsmetiker

spa wellness vision skønhed sundhed harmoni uddannelse KOsmetiker spa wellness vision skønhed sundhed harmoni uddannelse KOsmetiker KOSMETIKER EN FAGLÆRT UDDANNELSE MED MASSER AF MULIGHEDER Denne kosmetikerbrochure henvender sig til virksomheder, der kan bruge en dygtig

Læs mere

Godkendelse af praktiksteder. Vejledning til besigtigere for Metalindustriens Uddannelsesudvalg

Godkendelse af praktiksteder. Vejledning til besigtigere for Metalindustriens Uddannelsesudvalg Godkendelse af praktiksteder Vejledning til besigtigere for Metalindustriens Uddannelsesudvalg Indhold Til dig, der besigtiger praktiksteder... 3 Hvem godkender praktiksteder?... 4 Hvilke ansøgninger sender

Læs mere

o En månedlig præmie på 2.000 kr. i prøvetiden, dvs. op til tre gange 2.000 kr. såfremt eleven fastholdes i alle prøvetidens

o En månedlig præmie på 2.000 kr. i prøvetiden, dvs. op til tre gange 2.000 kr. såfremt eleven fastholdes i alle prøvetidens Departementschefens sekretariat Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative)

Læs mere

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende.

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende. Til de lokale uddannelsesudvalgsmedlemmer for elektrikeruddannelsen August 2009 Debatoplæg Flere praktikpladser i elbranchen Det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen ønsker, at det lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Afdeling: Sekretariatet Udarbejdet af: Jonas Svane Jakobsen Journal nr.: 17/ Dato: 2. maj 2017 Telefon:

Afdeling: Sekretariatet Udarbejdet af: Jonas Svane Jakobsen Journal nr.: 17/ Dato: 2. maj 2017 Telefon: Afdeling: Sekretariatet Udarbejdet af: Jonas Svane Jakobsen Journal nr.: 17/13913 E-mail: jsj@rsyd.dk Dato: 2. maj 2017 Telefon: 2920 1050 Notat Bilag 1 Indsatsen for flere praktikpladser i Region Syddanmark

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen

Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen v/ole Nørvang-Holm Virksomhedscenterchef EUC Sjælland De store infrastrukturprojekter vil være dynamoen i regionens vækst, i årerne der kommer! Stor efterspørgsel

Læs mere

aarhustech.dk VELKOMMEN TIL PRAKTIKCENTRET AARHUS TECH

aarhustech.dk VELKOMMEN TIL PRAKTIKCENTRET AARHUS TECH VELKOMMEN TIL PRAKTIKCENTRET AARHUS TECH Velkommen i skolepraktik Vi glæder os til at arbejde sammen med dig om din uddannelse. Vi håber, du vil få glæde og gavn af de kompetencer og færdigheder, vi kan

Læs mere

Information til dig om skolepraktik

Information til dig om skolepraktik Information til dig om skolepraktik Klejnsmed Praktikkoblingen Til dig der har bestået grundforløbet indenfor Produktion og Udvikling - men mangler en læreplads Praktikkoblingen er navnet på en virksomhed,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v.

Bekendtgørelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v. LBK nr 738 af 20/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Elever i staten et fælles ansvar. Inspiration og praktiske oplysninger

Elever i staten et fælles ansvar. Inspiration og praktiske oplysninger Elever i staten et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger April 2010 Elever i staten - et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger April 2010 Elever i staten - et fælles ansvar Inspiration

Læs mere