RAPPORT. Test af gasapparater på biogas. Projektrapport April 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORT. Test af gasapparater på biogas. Projektrapport April 2011"

Transkript

1 Test af gasapparater på biogas Projektrapport April 2011 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf Fax

2 Test af gasapparater på biogas Torben Kvist og Jørgen T. Jepsen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2011

3 Titel : Test af gasapparater på biogas Rapport kategori : Projektrapport Forfatter : Torben Kvist og Jørgen T. Jepsen Dato for udgivelse : Copyright : Dansk Gasteknisk Center a/s Sagsnummer : ; H:\734\17 Afprøvning af gasapp. på biogas\test af gasapparateter på biogas - final.docx Sagsnavn : Test af gasapparater på biogas ISBN :

4 DGC-rapport 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Resume Indledning Udvalgte apparater Fremstilling af anvendte gasser Test af Vaillant VC DK/126/2-C Gasblandinger Tændingsforsøg Naturgas og CO Biogas Emissioner og effekt Naturgas og CO Biogas og naturgas-luftblandinger Effekt af indregulering Test af øvrige gasapparater Gasblandinger Indregulering Test Riello Gulliver BS Milton SmartLine HR Junkers ZR VOSS ALL-GAS... 27

5 DGC-notat 2 1 Resume Det er en nærliggende ide at nedgradere gaskvaliteten i udvalgte distributionsnet til biogaskvalitet eller bygaskvalitet som alternativ til at opgradere biogas til naturgaskvalitet. Fordelen herved er, at opgraderingsudgiften spares. For at vurdere konsekvenserne heraf undersøges det, hvorvidt udvalgte eksisterende gasforbrugende apparater fungerer tilfredsstillende med den ændrede gaskvalitet. De testede apparater er alle apparater beregnet til private hjem. Der er testet to kondenserende kedler med premix-brændere, en kedel med gasblæseluftbrænder og en kedel en atmosfærisk brænder. Derudover er der testet et gaskomfur med gasovn. Der er blevet udført test med syntetisk biogas og naturgas-luftblanding med et wobbetal svarende til den syntetiske biogas. Med syntetisk biogas menes CH 4 og CO 2 blandet i et forhold svarende til biogas. De udførte test har vist følgende: Kedlen med den atmosfæriske brænder fungerer tilfredsstillende på både biogas og naturgas-luftblandingen. Der er observeret sikker tænding, og både virkningsgraden og emissionerne er tilfredsstillende for begge brændsler. Det samme gør sig gældende for kedlen med gasblæseluftbrænderen. Den ene af de to kondenserende kedler med premix-brænder kan ikke justeres, så den kan tænde på hverken biogas eller naturgasluftblandingen. Den anden kondenserende kedel kan tænde på begge de undersøgte brændsler. Det har dog ikke været muligt at opnå tilfredsstillende tænding, idet kedlen i flere tilfælde har skullet bruge mere end et forsøg på at tænde. For gasovnen er tændingen tilfredsstillende for begge brændstoffer, når naturgasdyserne udskiftes med dyser til bygas (gasfamilie1). Gasblussene tænder tilfredsstillende, når naturgasdyserne udskiftes med dyser til bygas. Flammestabiliteten er dog ikke tilfredsstillende ved minimum gasflow, når biogas anvendes som brændsel.

6 DGC-notat 3 Det må derfor konkluderes, at de udførte test viser, at det ikke umiddelbart er muligt at konvertere de eksisterende naturgasforbrugende apparater til drift på biogas eller blandinger af naturgas og luft med et wobbetal som biogas. Nogle naturgasforbrugende apparater kan anvendes i et nedgraderet net, mens andre må udskiftes eller ombygges. En omstilling til nedgraderede net vil derfor kræve en nøje gennemgang af apparaterne i nettet.

7 DGC-notat 4 2 Indledning Der er kræfter, der taler for at nedgradere gaskvaliteten i udvalgte distributionsnet til biogaskvalitet eller bygaskvalitet som alternativ til at opgradere biogas til naturgaskvalitet. Fordelen herved er, at opgraderingsudgiften spares. I stedet skal det vurderes, hvorvidt de eksisterende gasforbrugende apparater kan fungere med den ændrede gaskvalitet. Hvis ikke, må apparaterne udskiftes eller tilpasses, hvis man vælger at nedgradere gaskvaliteten. Det er uklart, hvorvidt der findes alternative apparater, der kan fungere på biogas med samme høje effektivt som naturgasfyrede apparater. I praksis vil en sådan nedgraderingsløsning opbygges, så den til rådighed værende biogas anvendes, og så der suppleres med naturgas-luftblanding. Selvom det er teknisk muligt at sikre konstant wobbetal, vil gassammensætningen variere afhængigt af biogasproduktion og gasforbrug. Det betyder, at gassen i nettet i visse tilfælde kan være primært biogas og i andre primært naturgas-luft. Det høje CO 2 -indhold i biogassen kan muligvis give problemer i form af dårlig tænding og frablæsning pga. lavere flammehastighed. For yderligere oplysninger om nedgradering og problemstillinger vedrørende drift på blandinger af biogas og naturgas-luft refereres til rapporten Nedgradering af gaskvaliteten i naturgasnettet, som kan downloades fra DGC s hjemmeside. Adressen er: For at undersøge hvordan forskellige gasapparater fungerer på biogas og naturgas-luftblandinger, er der i DGC s laboratorium udført test med forskellige gasblandinger. Der er udført test med et gaskomfur, en gasovn samt kedler med forskellige brændertyper. Resultatet af disse test beskrives i nærværende rapport.

8 DGC-notat 5 3 Udvalgte apparater Følgende apparater er blevet testet: Vaillant VC DK/126/2-C kondenserende kedel Riello Gulliver BS1 - blæseluftbrænder Milton SmartLine HR 24 - kondenserende kedel Junkers ZR 18-3 atmosfærisk lamelbrænder VOSS ALL-GAS komfur med fire blus og gasovn. Med Vaillant-kedlen er der blevet udført Test af betydning af CO 2 -tilsætning til naturgas Tændingsforsøg Virkningsgradmålinger Test af betydning af, om kedlen er indreguleret på biogas eller naturgas-luft Emissionsmålinger. For de øvrige kedler er der ved forskellig last udført tændingsforsøg og emissionsmålinger. For gaskomfurer er der udført tændingsforsøg, og flammestabiliteten er blevet vurderet. 3.1 Fremstilling af anvendte gasser Når der i det følgende refereres til biogas, menes der syntetisk biogas, der er fremkommet ved at blande CH 4 og CO 2 fra trykflasker i det ønskede blandingsforhold. Denne biogas komprimeres og lagres på en trykflaske. Herefter blandes naturgas (Nordsøgas), luft og biogas i det ønskede forhold vha. DGC s blandestand, der kan håndtere tre forskellige gasser.

9 DGC-notat 6 4 Test af Vaillant VC DK/126/2-C Med denne kondenserende kedel er der som nævnt udført en række forskellige test. Testene er udført med nedenstående gasblandinger. 4.1 Gasblandinger Gas1 er 100 % naturgas. For at vurdere hvordan apparatet reagerer, hvis det forsynes med en gas med et lavere wobbetal, er kedlen testet med naturgas og naturgas tilsat en stigende mængde CO 2. De anvendte gasblandinger er Gas1-4. Sammensætningen af disse er vist i Tabel 1. For at vurdere hvordan kedlen fungerer på biogas og naturgas-luftblandinger, er der udført test med gasserne Gas6, Gas7 og Gas9. Gas9 er en simuleret biogas. Gas7 er en naturgas-luftblanding med et wobbetal svarende til biogas, og Gas6 er en gasblanding svarende til 50 % af Gas7 og 50 % Gas9. Det var tilstræbt, at Gas9 indeholdt 65 % CH 4 og 35 % CO 2. Efterfølgende kontrolmåling viste dog den faktiske sammensætning var 57 % CH 4 og 43 % CO 2. Derfor har Gas9 ikke samme wobbetal som Gas6 og 7, selvom det var tilstræbt. Tabel 1 Gasblandinger anvendt i forbindelse med test af Vaillant-kedel Gas NG % CO 2 % CH 4 % Luft % H n MJ/m 3 W MJ/m 3 Gas ,6 54,98 Gas ,2 49,6 Gas ,0 47,1 Gas ,2 45,5 Gas6 28,1 17,5 32,5 21,9 22,8 27,5 Gas7 56,1 43,9 22,2 27,6 Gas ,53 23,6 4.2 Tændingsforsøg Naturgas og CO 2 Resultatet af tændingsforsøgene for naturgas tilsat stigende mængder CO 2 er vist nedenfor. Heraf fremgår, at kedlen tænder tilfredsstillende med op til 6 % CO 2 indblandet naturgassen. Ved hhv. 9 og 11 % CO 2 i gasblandingen tænder kedlen ikke tilfredsstillende hver gang, og den støjer, når den er i

10 DGC-notat 7 drift. I alle ovenfor beskrevne tilfælde er kedlen indreguleret på Gas1, dvs. 100 % naturgas. Observationer under tændingsforsøg: Gas1: Der er ikke udført tændingsforsøg på naturgas. Gas2: Kold (<30 C): 5 forsøg. Tænder første gang. Varm (60 C): 10 forsøg. Tænder første gang. Gas3: Kold (<30 C: 10 forsøg. Skal bruge 2-4 forsøg hver gang, men går ikke på fejl. Buldrer. Varm (60 C): 10 forsøg. Bruger er par forsøg per opstart, men tænder. Ingen fejl. Gas4: Kold (<30 C): 1 forsøg. Starter første gang. Varm (60 C): 10 forsøg. Bruger 3 forsøg for at starte. Brummer Biogas Kedlen er i disse test indreguleret på Gas7, naturgas-luftblandingen. Efterfølgende er der udført tændingsforsøg med hhv. ren biogas (Gas9) og 50 % naturgas-luftblanding og 50 % biogas (Gas6). For alle tre gasblandinger er det muligt at opnå tænding, men for de to gasser indeholdende biogas bruger kedlen mere end 1 forsøg på at tænde. Observationer under tændingsforsøg: Gas6: Effekt 5 kw, indreguleret på Gas7. Kold(<30 C 0 ): 3 forsøg. 1: o.k. 2: Tænder anden gang. 3: o.k. Varm(60C 0 ): 3 forsøg. Alle o.k. Gas9: Effekt 5 kw, indreguleret på Gas7. Kold(<30 C 0 ): 2 forsøg. Begge o.k. Varm(60C 0 ): 3 forsøg. 2 o.k., 1 tænder anden gang.

11 DGC-notat Emissioner og effekt Naturgas og CO 2 Tabel 2 og Figur 1 til Figur 6 viser emissioner og effekter som funktion af CO 2 -indholdet i naturgas. Det er tallene i tabellen, der ligger bag figurerne. Kedlen er indreguleret på naturgas, og målingerne er foretaget med hhv. 6, 9 og 11 % CO 2 tilsat. Der blev målt på kedlen i indstillingerne P.1 (skorstensfejerfunktionen svarende til 13.5 kw), P10 (nominel belastning svarende til 10.0 kw) og P5 (lav last svarende til 4.6 kw).. Som det fremgår af nedenstående, fungerer kedlen fint med tilfredsstillende virkningsgrader og acceptable emissionsniveauer. Mht. virkningsgrader er det observeret, at virkningsgraden tilsyneladende falder ved tilsætning af 6 % CO 2 til naturgassen, og at den stiger, når der tilsættes hhv. 9 og 11 % CO 2. Forskellene er dog beskedne mindre end 1 %. Tabel 2 Emissioner, virkningsgrader og røggastemperaturer ved forskellige varmeydelser for forskellige blandinger af naturgas og CO 2 Dato Test O 2 CO 2 CO NO x T røg Målt Q Indstilling Gas1 4,63 9,34 59,70 24,13 75,78 13,98 95,87 P Gas1 4,98 9,15 31,05 20,77 74,34 10,29 95,38 P Gas1 5,86 8,61 4,27 12,38 76,62 4,96 93,62 P Gas2 6,35 8,58 24,28 7,31 72,89 12,51 94,80 P Gas2 6,61 8,41 17,44 6,26 73,84 9,24 94,54 P Gas2 7,37 8,00 2,70 5,19 74,78 4,59 92,92 P Gas3 6,98 8,33 18,39 4,99 73,47 12,05 95,88 P Gas3 7,27 8,20 20,09 4,44 74,04 8,89 95,55 P Gas3 7,88 7,81 1,59 3,87 75,17 4,38 93,90 P Gas4 7,36 8,34 17,91 49,93 73,88 11,81 96,68 P Gas4 7,67 8,11 25,54 3,36 73,75 8,59 97,03 P Gas4 8,27 7,76 1,61 3,17 74,10 4,33 93,90 P5

12 CO2% i emission O2% i emission DGC-notat 9 O2 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0, CO2% i NG P.1. P10 P5 Figur 1 Iltindholdet i røggassen for forskellige blandinger af naturgas og CO 2 ved forskellige effektindstillinger 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 CO CO2% i NG P.1. P10 P5 Figur 2 CO 2 -indholdet i røggassen for forskellige blandinger af naturgas og CO 2 ved forskellige effektindstillinger

13 NOx ppm i emission CO ppm emission DGC-notat 10 70,00 60,00 50,00 CO 40,00 30,00 20,00 10,00 0, CO2% i NG P.1. P10 P5 Figur 3 CO-indholdet i røggassen for forskellige blandinger af naturgas og CO 2 ved forskellige effektindstillinger NOx 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 P.1. P10 P5 0, CO2% i NG Figur 4 NO x -indholdet i røggassen for forskellige blandinger af naturgas og CO 2 ved forskellige effektindstillinger. NO x -indholdet i røggassen ved P.1. ved 11 % CO 2 tilsat vurderes at være en fejlmåling. De målte 50 ppm svarer præcis til NO x -indholdet i kalibreringsgassen.

14 Procent kw DGC-notat 11 Effekt 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0, CO2% i NG P.1. P10 P5 Figur 5 Den målte varmeydelse for forskellige blandinger af naturgas og CO 2 ved forskellige effektindstillinger 97,50 97,00 96,50 96,00 95,50 95,00 94,50 94,00 93,50 93,00 92,50 Virkningsgrad CO2% i NG P.1. P10 P5 Figur 6 Den målte varmevirkningsgrad for forskellige blandinger af naturgas og CO 2 ved forskellige effektindstillinger

15 DGC-notat Biogas og naturgas-luftblandinger For biogas og naturgas-luftblandinger er der udført emissions- og virkningsgradsmålinger som beskrevet ovenfor. Tabel 3 og Figur 7 til Figur 12 viser emissioner og effekter som funktion af gassammensætningen. Kedlen er indreguleret på Gas7, og målingerne er foretaget på hhv. Gas7, Gas6 og Gas9. Der blev målt på kedlen i indstillingerne P.1. (13.5 kw), P10 (10.0 kw) og P5 (4.6 kw). Som det fremgår af nedenstående, fungerer kedlen fint med tilfredsstillende virkningsgrader og acceptable emissionsniveauer. Tabel 3 Emissioner, virkningsgrader og røggastemperaturer ved forskellige varmeydelser for forskellige biogas og naturgasluftblandinger Dato Test O 2 CO 2 CO NO x T røg Målt Q Indstilling Gas7 5,07 9,15 55,02 20,34 74,31 14,43 95,28 P Gas7 5,08 9,11 33,72 21,20 75,16 10,74 95,52 P Gas7 5,01 9,16 6,89 21,32 78,47 5,36 95,42 P Gas6 3,77 11,63 111,88 28,50 74,39 14,42 97,82 P Gas6 3,86 11,62 66,17 28,86 75,92 10,76 97,99 P Gas6 4,26 11,43 10,90 21,79 79,04 5,36 95,25 P Gas9 4,86 13,38 47,37 7,35 74,80 13,03 97,66 P Gas9 4,89 13,43 32,65 7,95 75,36 9,75 97,67 P Gas9 4,76 13,51 7,60 9,85 77,27 4,96 97,32 P5

16 CO2% i emission O2% i emission DGC-notat 13 6,00 5,00 4,00 O2 3,00 2,00 1,00 P.1. P10 P5 0, :Gas7, 2:Gas6, 3:Gas9 Figur 7 Iltindholdet i røggassen for biogas og naturgas-luftblandinger ved forskellige effektindstillinger CO :Gas7, 2:Gas6, 3:Gas9 P.1. P10 P5 Figur 8 CO 2 -indholdet i røggassen for biogas og naturgas-luftblandinger ved forskellige effektindstillinger

17 NOx ppm i emission CO ppm i emission DGC-notat ,00 100,00 80,00 CO 60,00 40,00 20,00 P.1. P10 P5 0, :Gas7, 2:Gas6, 3:Gas9 Figur 9 CO-indholdet i røggassen for biogas og naturgas-luftblandinger ved forskellige effektindstillinger NOx 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0, :Gas7, 2:Gas6, 3:Gas9 P.1. P10 P5 Figur 10 NO x -indholdet i røggassen for biogas og naturgas-luftblandinger ved forskellige effektindstillinger

18 Procent Effekt kw DGC-notat 15 Effekt 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0, :Gas7, 2:Gas6, 3:Gas9 P.1. P10 P5 Figur 11 Den målte varmeydelse for biogas og naturgas-luftblandinger ved forskellige effektindstillinger Virkningsgrad 98,50 98,00 97,50 97,00 96,50 96,00 95,50 95,00 94,50 94,00 93, :Gas7, 2:Gas6, 3:Gas9 P.1. P10 P5 Figur 12 Den målte varmevirkningsgrad for biogas og naturgasluftblandinger ved forskellige effektindstillinger

19 O2% i emision DGC-notat Effekt af indregulering For at vurdere betydningen for emissioner og virkningsgrad af hvilken gas kedlen er indreguleret på, er der udført test med én udvalgt gas ved forskellige varmebelastninger. Det er valgt at tage udgangspunkt i naturgas tilsat 9 % CO 2 (Gas3) og at bestemme emissioner og virkningsgrader, når kedlen er indreguleret på hhv. Gas3 og naturgas. Som det fremgår af nedenstående, fungerer kedlen tilfredsstillende ved begge indreguleringer. CO- og NO x -emissionerne og varmeydelsen er højere, når kedlen er indreguleret på Gas3 end når den er indreguleret på naturgas. Emissionerne er dog i alle tilfælde acceptable. Virkningsgraden er dog stort set den samme for begge indreguleringer. Tabel 4 Emissioner, virkningsgrader og røggastemperaturer ved forskellige varmeydelser for Gas3, når kedlen er indreguleret til hhv. Gas3 og naturgas Dato Test O 2 CO 2 CO NO x T røg Målt Q Indstilling Gas3 6,98 8,33 18,39 4,99 73,47 12,05 95,88 P Gas3 7,27 8,20 20,09 4,44 74,04 8,89 95,55 P Gas3 7,88 7,81 1,59 3,87 75,17 4,38 93,90 P Gas3 4,57 10,02 65,88 21,72 75,81 13,87 95,54 P Gas3 5,08 9,71 32,27 18,18 74,79 9,96 95,64 P Gas3 5,72 9,28 6,12 12,41 77,38 4,84 94,16 P5 O2 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0, Indstiling 1:P1 2:P10 3:P5 inreg NG inreg Gas3 Figur 13 Iltindholdet i røggassen for Gas3 indreguleret på hhv. Gas3 og naturgas ved forskellige effektindstillinger

20 Aksetitel CO2% i emission DGC-notat 17 12,00 10,00 CO2 8,00 6,00 4,00 2,00 inreg NG inreg Gas3 0, Indstiling 1:P1 2:P10 3:P5 Figur 14 CO 2 -indholdet i røggassen for Gas3 indreguleret på hhv. Gas3 og naturgas ved forskellige effektindstillinger 70,00 60,00 50,00 40,00 CO 30,00 20,00 10,00 0, Indstiling 1:P1 2:P10 3:P5 inreg NG Inreg Gas3 Figur 15 CO-indholdet i røggassen for Gas3 indreguleret på hhv. Gas3 og naturgas ved forskellige effektindstillinger

21 Effekt i kw NOx ppm i emission DGC-notat 18 25,00 20,00 15,00 NOx 10,00 5,00 inreg NG inreg Gas3 0, Indstiling 1:P1 2:P10 3:P5 Figur 16 NO x -indholdet i røggassen for Gas3 indreguleret på hhv. Gas3 og naturgas ved forskellige effektindstillinger Effekt 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0, Indstiling 1:P1 2:P10 3:P5 Inreg NG inreg Gas3 Figur 17 Den målte varmeydelse for Gas3 indreguleret på hhv. Gas3 og naturgas ved forskellige effektindstillinger

22 Procent DGC-notat 19 96,00 95,50 95,00 Virkningsgrad 94,50 94,00 ingre NG inreg Gas3 93, Indstiling 1:P1 2:P10 3:P5 Figur 18 Den målte varmevirkningsgrad for Gas3 indreguleret på hhv. Gas3 og naturgas ved forskellige effektindstillinger

23 DGC-notat 20 5 Test af øvrige gasapparater For de øvrige testede apparater er der som tidligere skrevet udført tændingsforsøg og emissions- men ikke virkningsgradsmålinger. Det skyldes, at det ikke var budgetmæssigt muligt at gennemføre hele måleprogrammet for alle apparater, og da sikker tænding blev vurderet at være det mest kritiske, er der fokuseret på tænding. 5.1 Gasblandinger Apparaterne er blevet testet på naturgas, biogas og en naturgas-luftblanding med wobbeindeks som biogas. Se nedenfor. Naturgas: Wobbe-indeks: 54,9 MJ/m 3 (Nordsøgas) Nedgraderet naturgas: Wobbe-indeks: 27,4 MJ/m 3 (56 % naturgas og 44 % luft) Syntetisk biogas: Wobbe-indeks: 27,4 MJ/m 3 (65 % CH 4 og 35 % CO 2 ) Indregulering Gasblæseluftbrænderen fra Riello og Milton SmartLine-kedlen indreguleres på naturgas med 20 mbar gastryk. Junkers-kedlen indreguleres på Bygas2 med 8 mbar gastrykm da den er monteret med armatur og brænder til denne gastype. 5.2 Test De enkelte apparater indreguleres som beskrevet. Derefter skiftes til nedgraderet naturgas, og apparaterne indreguleres til oprindelig belastning. Når/hvis dette opnås, skiftes til syntetisk biogas, og belastning og emission måles.

24 DGC-notat Riello Gulliver BS1 Brænderen indreguleres på naturgas ved kippunktmetoden (DGC-vejledning nr. 2). Kippunktet findes ved et iltindhold på 0,5 % i røggassen. Brænderen indreguleres derfor til et iltindhold på 4 % i røggassen (se nedenstående tabel). Tabel 5 Riello Fødetryk Dysetryk Indregulering af Riello Gulliver BS1 Naturgas 20 mbar 3,3 mbar Barometer 1008 hpa Temperatur, gas 15,6 C Forbrug, gas 100 liter Tid 117 sek. Brændværdi 39,5 MJ/m 3 Belastning 32,5 kw Kippunkt 0,5 O 2 % O 2 4,1 % NO 32 ppm CO 0 ppm T røggas 123 C Gassen skiftes til nedgraderet naturgas, og brænderen indstilles til en belastning på ca. 32,5 kw. Ved 8 mbar dysetryk blev belastningen målt til 32,6 kw (Tabel 6).

25 DGC-notat 22 Tabel 6 Indregulering af Riello Gulliver BS1 på nedgraderet naturgas Riello NG/luft 56/44 Fødetryk mbar Dysetryk mbar Barometer hpa Temperatur, gas C 15,6 15,6 15,6 15,6 Forbrug, gas liter Tid Sek Brændværdi MJ/m 3 22,1 22,1 22,1 22,1 Belastning kw 16,6 19,5 27,3 32,6 Kippunkt NG O 2 % 0,5 0,5 0,5 0,5 O 2 % 4,10 4,10 4,10 4,30 NO ppm CO ppm T røggas C Ved den aktuelle indstilling skiftes til syntetisk biogas. De målte værdier fremgår af Tabel 7. Tabel 7 Riello Fødetryk Dysetryk Målte værdier for syntetisk biogas på Riello Gulliver BS1 Biogas 20 mbar 8 mbar Barometer 1012 hpa Temperatur, gas 15,6 C Forbrug, gas 100 liter Tid 68 sek. Brændværdi 23,4 MJ/m 3 Belastning 33,2 kw Kippunkt 0,5 O 2 % O 2 2,00 % NO 22 ppm CO 0 ppm T røggas 100 C

26 DGC-notat Milton SmartLine HR 24 Kedlen indreguleres på naturgas til en trykdifference på -0,05 mbar mellem gas-luftforholdet som opgivet i specifikationerne. Da det ikke er muligt at ændre væsentligt på denne værdi, sænkes blandingsforholdet mellem gas og luft gradvist. Kedlen kan kun indreguleres til drift ved op til 20 % luft iblandet naturgassen. Ved højere luftandele var det ikke muligt at opnå tænding. Det betyder, at med det eksisterende armatur vil kedlen ikke kunne anvendes til biogas. De opnåede resultater ses i Tabel 8. Tabel 8 Emissioner mv. for Milton SmartLine for naturgas-luftblandinger Milton NG/luft 100/0 90/10 80/20 70/30 Fødetryk mbar ingen Trykdifference, gas-luft mbar -0,05-0,05-0,05 tænding Barometer hpa Temperatur, gas C 15,6 15,6 15,6 Forbrug, gas liter Tid sek Brændværdi MJ/m 3 39,6 35,6 31,6 Belastning kw 25,3 22,5 19,8 O 2 % 5,01 7,1 9,7 NO ppm CO ppm T røggas C

27 DGC-notat Junkers ZR 18-3 Den anvendte Junkers-kedel er monteret med armatur og brænder til bygas. Da det ikke er muligt at ændre dette, indreguleres kedlen på Bygas2 med et tilslutningstryk på 8 mbar og et dysetryk på 3,7 som opgivet i specifikationerne. Derfor er kedlen ikke testet med naturgas. Effekten måles til 17,3 kw (Tabel 9). Tabel 9 Indregulering af Junkers-kedel på Bygas2 Junkers NG-luft Bygas2 Fødetryk Dysetryk Barometer Temperatur, gas Forbrug, gas Tid Belastning 8 mbar 3,7 mbar 1008 hpa 15,6 C 100 liter 110 sek. 17,3 kw O 2 12,80 % NO 55 ppm CO 2 ppm T røggas 123 C Kedlen testes nu på nedgraderet naturgas med et tilslutningstryk på 20 mbar. Det er ideen at indregulere kedlen til ca. 17,3 kw ved at reducere dysetrykket. Ved et dysetryk på 1,5 mbar måles en effekt på 17,7 kw (Tabel 10). Billede 1 viser flammebilledet for Junkers-brænderen på nedgraderet naturgas.

28 DGC-notat 25 Tabel 10 Indregulering af Junkers-kedel på naturgas-luft Junkers NG/luft 56/44 Fødetryk mbar Dysetryk mbar 3, ,5 Barometer hpa Temperatur, gas C 15,6 15,6 15,6 15,6 Forbrug, gas liter Tid sek Belastning kw 27,6 24,5 20,1 17,7 O 2 % 12 12,5 14,5 14,8 NO ppm CO ppm T røggas C Billede 1 Nedgraderet naturgas, gastryk 20 mbar, dysetryk 1,5 mbar, belastning 17,7 kw

29 DGC-notat 26 Ved den aktuelle indstilling skiftes til syntetisk biogas. De målte værdier fremgår af Tabel 11. Tabel 11 Værdier for Junkers-kedel på biogas Junkers Fødetryk Dysetryk Biogas 20 mbar 1,5 mbar Barometer 1012 hpa Temperatur, gas 15,6 C Forbrug, gas 100 liter Tid 122 sek. Belastning 18,5 kw O 2 13,40 % NO 27 ppm CO 1 ppm T røggas 104 C Billede 2 viser flammebilledet for Junkers-brænderen på syntetisk biogas. Billede 2 Syntetisk biogas, gastryk 20 mbar, dysetryk 1,5 mbar, belastning 18,5 kw

30 DGC-notat VOSS ALL-GAS Komfuret testes på naturgas, nedgraderet naturgas og syntetisk biogas. For alle test anvendes et gastryk på 20 mbar. Komfuret er monteret med en gastryksregulator, som giver et dysetryk på 8 mbar. De tilgængelige dyser er til henholdsvis naturgas og Bygas2. Omløbsdyser findes som nr. 45, 75 og 96. For naturgas anvendes naturgasdyser og en omløbsdyse nr. 45. Billede 3 viser gasblus ved maksimalt gasflow. Billede 4 viser gasblus ved minimalt gasflow. Gasblusset brænder stabilt ved begge belastninger uden tendens til at blæse ud. Billede 5 viser ovnbrænder. Brænderen tænder med god overtænding og brænder stabilt. Billede 3 Maksimalt gasflow, naturgas

31 DGC-notat 28 Billede 4 Minimalt gasflow, naturgas Billede 5 Ovn, naturgas For nedgraderet naturgas anvendes Bygas2-dyser og omløbsdyse nr. 96. Billede 6 viser gasblus ved maksimalt gasflow. Billede 7 viser gasblus ved minimalt gasflow. Gasblusset brænder stabilt ved begge belastninger uden tendens til at blæse ud. Gasblusset blev også testet med omløbsdyse 45 og 75 med negativt resultat. Med disse omløbsdyser har gasblusset dog tendens til at blæse ud, selv ved svag vindpåvirkning.

32 DGC-notat 29 Billede 6 Maksimalt gasflow, nedgraderet naturgas Billede 7 Minimum gasflow, nedgraderet naturgas Billede 8 viser ovnbrænder. Ovnen tænder med god overtænding og brænder stabilt.

33 DGC-notat 30 Billede 8 Ovn, nedgraderet naturgas For syntetisk biogas anvendes Bygas2-dyser og omløbsdyse nr. 96. Billede 9 viser gasblus ved maksimalt gasflow. Billede 10 viser gasblus ved minimalt gasflow. Gasblusset brænder stabilt ved maksimalt gasflow uden tendens til at blæse ud. Ved lavt gasflow ses en tydelig tendens til, at blusset slukkes ved let vindpåvirkning. Dette mindskes, når blusset er varmt, dog uden at forsvinde helt. Ovnen tænder med god overtænding og brænder stabilt ved minimum gasflow.

34 DGC-notat 31 Billede 9 Maksimalt gasflow, biogas Billede 10 Minimalt gasflow, biogas Billede 11 og 12 viser ovnen, henholdsvis uden og med bundplade.

35 DGC-notat 32 Billede 11 Ovn, biogas Billede 12 Ovn med minimalt gasflow og bundplade

36 DGC-notat 33 En oversigt over de målte værdier for de tre kedler ses i Tabel 12. Tabel 12 Målte værdier for henholdsvis Riello-, Milton- og Junkerskedlerne Riello Milton Junkers Tænding (+/-) (+) (+) (+) Naturgas CO 0 94 O 2 4,1 5 NO gastryk/dysetryk mbar 20/3,3 gastryk/dif.tryk mbar 20/-0,5 belastning kw 32,5 25,3 Tænding (+/-) (+) Bygas2 CO 2 O 2 12,8 NO 55 gastryk/dysetryk mbar 8/3,7 belastning kw 17,3 Tænding (+/-) (+) (-) (+) Naturgas-luft 56/44 CO 0 1 O 2 4,3 14,8 NO gastryk/dysetryk mbar 20/8,0 20/1,5 belastning kw 01-feb 17,7 Tænding (+/-) (+) (-) (+) Metan-CO 2 65/35 CO 0 1 O ,4 NO gastryk/dysetryk mbar 20/8,0 20/1,5 belastning kw 02-feb 18,5

37 DGC-notat 34 Tabel 13 viser de observerede hændelser for VOSS-gaskomfuret. Tabel 13 Observerede hændelser for VOSS-gaskomfur VOSSblus VOSS-ovn Tænding (+/-) (+) (+) Naturgas stabil min. gasflow (45)* (+) Overtænding (+) stabil min. gasflow (+) Tænding (+/-) (+) (+) Naturgas-luft 56/44 stabil min. gasflow (75)* (+) Overtænding (+) stabil min. gasflow (+) Tænding (+/-) (+) (+) Metan-CO 2 65/35 stabil min. gasflow (96)* (-) Overtænding (+) stabil min. gasflow (+) * omløbsdyse

Indregulering af gasapparater i fremtiden Hvad kan man gøre?? Premix brændere

Indregulering af gasapparater i fremtiden Hvad kan man gøre?? Premix brændere Indregulering af gasapparater i fremtiden Hvad kan man gøre?? Premix brændere Kippunkt kurven Nefit turbo Konklusion Der kan opstå problemer ved varierende gaskvaliteter Nogle af kedlerne er

Læs mere

Nye gaskvaliteters betydning for gasforbrugende apparater

Nye gaskvaliteters betydning for gasforbrugende apparater Nye gaskvaliteters betydning for gasforbrugende apparater Bjarne Spiegelhauer bsp@dgc.dk Gastektekniske dage 2010 Dansk Gasteknisk Center a/s 1 Naturgaskvalitet i Danmark Parameter Dansk gas 2000-2006

Læs mere

Gasanvendelse. Varierende gaskvalitet, sikkerhed, standarder. Bjarne Spiegelhauer. Dansk Gasteknisk Center a/s. www.dgc.dk

Gasanvendelse. Varierende gaskvalitet, sikkerhed, standarder. Bjarne Spiegelhauer. Dansk Gasteknisk Center a/s. www.dgc.dk 1 Gasanvendelse Varierende gaskvalitet, sikkerhed, standarder Bjarne Spiegelhauer www.dgc.dk 2 Gaskvalitet Hvad er gaskvalitet? Er god gaskvalitet en gas med stort energiindhold? God gaskvalitet er en

Læs mere

RAPPORT. Nedgradering af gaskvaliteten i naturgasnettet. Projektrapport September 2009

RAPPORT. Nedgradering af gaskvaliteten i naturgasnettet. Projektrapport September 2009 Nedgradering af gaskvaliteten i naturgasnettet Projektrapport September 2009 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk dgc@dgc.dk Nedgradering

Læs mere

Indregulering af gasblæseluftbrændere

Indregulering af gasblæseluftbrændere Indregulering af gasblæseluftbrændere Gasblæseluftbrændere Kippunktmetoden. 7000 Weishaupt G5, CO-emission korrigeret til 0%-vol. O 2 fuld last CO [ppm] 6000 5000 4000 3000 2000 1000 co 0 0 2 4 6 8 10

Læs mere

IDA Energi. Forbrændingsteknik 2016 S U S T A I N A B L E G A S T E C H N O L O G Y. IDA Energi - Forbrændingsteknik KVF 2016

IDA Energi. Forbrændingsteknik 2016 S U S T A I N A B L E G A S T E C H N O L O G Y. IDA Energi - Forbrændingsteknik KVF 2016 IDA Energi Forbrændingsteknik 2016 Olie- og gasforbrænding Karsten V. Frederiksen kvf@dgc.dk www.dgc.dk Olie- og gasforbrænding Oliebrænderteknologi Forbrændingsforhold/miljø Trykforstøvning Rotationsforstøvning

Læs mere

Indregulering af store gasblæseluftbrændere ved varierende gaskvalitet. Ny indreguleringsmetode

Indregulering af store gasblæseluftbrændere ved varierende gaskvalitet. Ny indreguleringsmetode Indregulering af store gasblæseluftbrændere ved varierende gaskvalitet Ny indreguleringsmetode Indledning 15,3 kwh 14,16 kwh Historik Gammel gaskvalitet 14,4 til 15,5 (15,7) kwh/m 3 12/2007 gaskvalitet

Læs mere

Indregulering af store gasblæseluftbrændere ved varierende gaskvalitet. Ny indreguleringsmetode

Indregulering af store gasblæseluftbrændere ved varierende gaskvalitet. Ny indreguleringsmetode Indregulering af store gasblæseluftbrændere ved varierende gaskvalitet Ny indreguleringsmetode Luftvejledningen af 2001 6.2.4 Fyringsanlæg med en samlet indfyret effekt på 120 kw og derover men mindre

Læs mere

Information om reduktion af NO x -emission

Information om reduktion af NO x -emission Information om reduktion af NO x -emission Program Reduktion af NO x -emission ved ændring af motorindstillinger. v/torben Kvist, Dansk Gasteknisk Center Rolls-Royce erfaringer med drift ved lav NO x-emission.

Læs mere

RAPPORT. Krav til vvs-måleudstyr. Projektrapport April 2012

RAPPORT. Krav til vvs-måleudstyr. Projektrapport April 2012 Krav til vvs-måleudstyr Projektrapport April 2012 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk dgc@dgc.dk Krav til vvs-måleudstyr Jørgen

Læs mere

Anlæg # 7. Gasmotoranlæg, MAN, renseanlæg. Målerapport 731-28-7 November 2009

Anlæg # 7. Gasmotoranlæg, MAN, renseanlæg. Målerapport 731-28-7 November 2009 Anlæg # 7 Gasmotoranlæg, MAN, renseanlæg Målerapport 731-28-7 November 2009 DGC-rapport 731-28 Anlæg # 7 1/17 Anlæg # 7 Gasmotor, MAN, renseanlæg Steen D. Andersen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm

Læs mere

Beregning af laminare flammehastigheder og selvantændelse

Beregning af laminare flammehastigheder og selvantændelse Beregning af laminare flammehastigheder og selvantændelse Projektrapport November 2013 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk dgc@dgc.dk

Læs mere

Anlæg # 18. Gasturbineanlæg, EGT Tornado. Målerapport November 2009

Anlæg # 18. Gasturbineanlæg, EGT Tornado. Målerapport November 2009 Anlæg # 18 Gasturbineanlæg, EGT Tornado Målerapport 731-28-18 November 2009 DGC-rapport 731-28 Anlæg # 18 1/14 Anlæg # 18 Gasturbine EGT Tornado Steen D. Andersen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2009

Læs mere

Anlæg # 2. Dieselmotoranlæg, regulerkraft. Målerapport 731-28-2 Maj 2009

Anlæg # 2. Dieselmotoranlæg, regulerkraft. Målerapport 731-28-2 Maj 2009 Anlæg # 2 Dieselmotoranlæg, regulerkraft Målerapport 731-28-2 Maj 2009 DGC-rapport 731-28 Anlæg # 2 1/16 Anlæg # 2 Dieselmotor, regulerkraft Jan de Wit Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2009 DGC-rapport

Læs mere

Anlæg # 13. Gasmotoranlæg, Jenbacher JMS 620. Målerapport 731-28-13 November 2009

Anlæg # 13. Gasmotoranlæg, Jenbacher JMS 620. Målerapport 731-28-13 November 2009 Anlæg # 13 Gasmotoranlæg, Jenbacher JMS 620 Målerapport 731-28-13 November 2009 DGC-rapport 731-28 Anlæg # 13 1/15 Anlæg # 13 Gasmotor: Jenbacher JMS 620 Jan de Wit Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm

Læs mere

Stikledningen. Nyt fra DONG Gas Distribution. Nr. 30 Juni Denne gang om: 100 gasvarmepumper i Danmark. Installation af gaspejse

Stikledningen. Nyt fra DONG Gas Distribution. Nr. 30 Juni Denne gang om: 100 gasvarmepumper i Danmark. Installation af gaspejse Stikledningen Nr. 30 Juni 2016 Nyt fra DONG Gas Distribution Denne gang om: 100 gasvarmepumper i Danmark Installation af gaspejse Status på biogasudbygningen Utætheder ved kaloriferer Udskiftning af gasmålere

Læs mere

Administrationsgrundlag - Energimærkningsordningen for gasfyrede villakedler (Information til kedelleverandører)

Administrationsgrundlag - Energimærkningsordningen for gasfyrede villakedler (Information til kedelleverandører) DGC-notat 10.11.2006 1/5 Administrationsgrundlag - Energimærkningsordningen for gasfyrede villakedler (Information til kedelleverandører) Dette notat beskriver rammerne for, hvordan en kedelleverandør

Læs mere

Beregning af rørs modstandskoefficient

Beregning af rørs modstandskoefficient Gasreglementets afsnit A Bilag 9A Juni 1991 Beregning af rørs modstandskoefficient 165 Bilag 9A Beregning af rørs modstandskoefficient Beregning af rørs modstandskoefficient Til beregning af rørs modstandskoefficient

Læs mere

Kondensat fra naturgasfyrede enheder

Kondensat fra naturgasfyrede enheder Kondensat fra naturgasfyrede enheder Notat Juni 2016 Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 www.dgc.dk dgc@dgc.dk DGC-notat 1/5 Kondensat fra naturgasfyrede enheder

Læs mere

O 2 -måling i stedet for CO 2 -måling

O 2 -måling i stedet for CO 2 -måling -måling i stedet for C -måling DGF ERFA konference Større og mindre gasfyrede anlæg Middelfart 6. og 7. september 2006 v/ Henrik Andersen, DGC -måling i stedet for C Erstatning af C -måling med -måling

Læs mere

Biogas til nettet. Torben Kvist Jensen, DGC T E C H N O L O G Y F O R B U S I N E S S. Følgegruppemøde for FORSKNG projekter 18.

Biogas til nettet. Torben Kvist Jensen, DGC T E C H N O L O G Y F O R B U S I N E S S. Følgegruppemøde for FORSKNG projekter 18. Biogas til nettet Torben Kvist Jensen, DGC Biogas til nettet Faseopdeling af projekt Fase 1: Rammebetingelser for afsætning af biogas via gasnettet. Projektperiode 01.04.2008-31.12.2008. Fase 2: Opsætning

Læs mere

Afregningsforhold i forbindelse med afsætning af biogas til naturgasnettet

Afregningsforhold i forbindelse med afsætning af biogas til naturgasnettet Afregningsforhold i forbindelse med afsætning af biogas til naturgasnettet Notat december 2009 NOTAT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk

Læs mere

Naturgasnettet nu og i fremtiden. Er der brug for gas og kan naturgas erstattes af VE gasser?

Naturgasnettet nu og i fremtiden. Er der brug for gas og kan naturgas erstattes af VE gasser? Naturgasnettet nu og i fremtiden Er der brug for gas og kan naturgas erstattes af VE gasser? Jan K. Jensen, DGC (jkj@dgc.dk) IDA Energi HMN Naturgas, 9. december 2015 Dansk Gasteknisk Center DGC er en

Læs mere

Kontrolmanual. Naturgasselskabernes kontrolmanual for kontrol og opdatering af gasdata i konverteringsudstyr. 3. udgave Marts 2014

Kontrolmanual. Naturgasselskabernes kontrolmanual for kontrol og opdatering af gasdata i konverteringsudstyr. 3. udgave Marts 2014 Kontrolmanual Naturgasselskabernes kontrolmanual for kontrol og opdatering af gasdata i konverteringsudstyr 3. udgave Marts 2014 Kontrolmanual Naturgasselskabernes kontrolmanual for kontrol og opdatering

Læs mere

Anlæg # 20. Gasmotor, Caterpillar G16CM34. Målerapport 731-28-20 November 2009

Anlæg # 20. Gasmotor, Caterpillar G16CM34. Målerapport 731-28-20 November 2009 Anlæg # 20 Gasmotor, Caterpillar G16CM34 Målerapport 731-28-20 November 2009 DGC-rapport 731.28 Anlæg # 20 1/15 Anlæg # 20 Gasmotor, Caterpillar G16CM34 Danny Lovett Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm

Læs mere

A-7 Afprøvning og ibrugtagning

A-7 Afprøvning og ibrugtagning A-7 Afprøvning og ibrugtagning A-7: Afprøvning og ibrugtagning 7. AFPRØVNING OG IBRUGTAGNING 7.1. Generelle bestemmelser 7.1.1. Efter udførelse, herunder ændring, af enhver gasinstallation skal VVSinstallatøren

Læs mere

Eftersyn og vedligeholdelse af gasforbrugende apparater

Eftersyn og vedligeholdelse af gasforbrugende apparater Gasreglementets afsnit A Bilag 16A Juni 1991 Eftersyn og vedligeholdelse af gasforbrugende apparater 197 Bilag 16A Eftersyn og vedligeholdelse af gasforbrugende apparater SERVICE PÅ GASFORBRUGENDE APPARATER

Læs mere

Stikledningen. Nyt fra DONG Gas Distribution. Nr. 28 Februar 2015. Denne gang om: Reviderede indreguleringsprocedurer ved varierende gaskvaliteter

Stikledningen. Nyt fra DONG Gas Distribution. Nr. 28 Februar 2015. Denne gang om: Reviderede indreguleringsprocedurer ved varierende gaskvaliteter Stikledningen Nr. 28 Februar 2015 Nyt fra DONG Gas Distribution Denne gang om: Reviderede indreguleringsprocedurer ved varierende gaskvaliteter Gasbranchens installationsvejledninger Rørvalg til gasinstallationer

Læs mere

Nye gaskvaliteter i nettet

Nye gaskvaliteter i nettet Nye gaskvaliteter i nettet v. Jan K. Jensen Hørsholm Indhold: - Lovgivning - Formål - Gaskvalitet - Afregning - Anvendelse - Fokus på brint - Indsatsområder Test af naturgassystemet til H 2 distribution,

Læs mere

Milton EcomLine HR 30, 43 og 60 - en ren gevinst M I L T O N. E c o m L i n e HR 30 HR 43 HR 60

Milton EcomLine HR 30, 43 og 60 - en ren gevinst M I L T O N. E c o m L i n e HR 30 HR 43 HR 60 Milton EcomLine HR 30, 43 og 60 - en ren gevinst M I L T O N E c o m L i n e HR 30 HR 43 HR 60 Milton EcomLine en intelligent kedelinstallation I 1981 introducerede Nefit den første kondenserende kedel

Læs mere

RAPPORT. Større gasfyrede kedlers virkningsgrad Resultater fra feltmålinger. Projektrapport Maj 2012

RAPPORT. Større gasfyrede kedlers virkningsgrad Resultater fra feltmålinger. Projektrapport Maj 2012 Større gasfyrede kedlers virkningsgrad Resultater fra feltmålinger Projektrapport Maj 2012 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk

Læs mere

Afprøvning af Schlumberger Mistral M2 gasmåler. Projektrapport April 2003

Afprøvning af Schlumberger Mistral M2 gasmåler. Projektrapport April 2003 Afprøvning af Schlumberger Mistral M2 gasmåler Projektrapport April 2003 Afprøvning af Schlumberger Mistral M2 gasmåler Leo van Gruijthuijsen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2003 Titel : Afprøvning

Læs mere

Måleudstyr og indregulering af gasforbrugende

Måleudstyr og indregulering af gasforbrugende Måleudstyr og indregulering af gasforbrugende apparater Krav til måleudstyr og indregulering af gasforbrugende apparater Projektrapport Juni 2004 Måleudstyr og indregulering af gasforbrugende apparater

Læs mere

Anlæg # 12. Gasmotor, Caterpillar G Målerapport November 2009

Anlæg # 12. Gasmotor, Caterpillar G Målerapport November 2009 Anlæg # 12 Gasmotor, Caterpillar G 3612 Målerapport 731.28-12 November 2009 DGC-rapport 731.28 Anlæg # 12 1/15 Anlæg # 12 Gasmotor, Caterpillar G 3612 Danny Lovett Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm

Læs mere

GRØN GAS. Kan biogas gøre naturgassen grønnere? DGF årsmøde 2008. Jan K. Jensen, Dansk Gasteknisk Center T E C H N O L O G Y F O R B U S I N E S S

GRØN GAS. Kan biogas gøre naturgassen grønnere? DGF årsmøde 2008. Jan K. Jensen, Dansk Gasteknisk Center T E C H N O L O G Y F O R B U S I N E S S GRØN GAS Kan biogas gøre naturgassen grønnere? DGF årsmøde 2008 Jan K. Jensen, Dansk Gasteknisk Center Kan Biogassen gøre naturgassen grønnere? Giver blandinger af biogas og naturgas lavere CO 2 emission?

Læs mere

Rundt om biogas. Gastekniskedage Den. 13. maj 2008 Torben Kvist Jensen, DGC T E C H N O L O G Y F O R B U S I N E S S

Rundt om biogas. Gastekniskedage Den. 13. maj 2008 Torben Kvist Jensen, DGC T E C H N O L O G Y F O R B U S I N E S S Rundt om biogas Gastekniskedage Den. 13. maj 2008 Torben Kvist Jensen, DGC Agenda Hvad er biogas? Miljømæssige fordele ved biogas Anvendelse af biogas Biogas og naturgas Biogasanlæg Gårdbiogasanlæg, ca

Læs mere

Grænseflader mellem Sikkerhedsstyrelsen og Arbejdstilsynet. Gastekniske Dage 15.-16. maj 2012. Kent Eriksen

Grænseflader mellem Sikkerhedsstyrelsen og Arbejdstilsynet. Gastekniske Dage 15.-16. maj 2012. Kent Eriksen Grænseflader mellem Sikkerhedsstyrelsen og Arbejdstilsynet Gastekniske Dage 15.-16. maj 2012 Kent Eriksen Indhold Oprindelig aftale om myndighedsansvar mellem Arbejdstilsynet og Sikkerhedsstyrelsen. Generelt

Læs mere

Observationer ved import af gas fra Tyskland

Observationer ved import af gas fra Tyskland Observationer ved import af gas fra Tyskland Informationsmøde HMN Viborg 31.5.11 DONG Gas Distribution A/S Bjarne Koch Heidenau 30.6. 11.8. 2010 GR max 15,5 15,300 15,200 15,100 15,000 Wobbe indeks variationer

Læs mere

Reduktion af NOx emission

Reduktion af NOx emission Reduktion af NOx emission Gastekniske dage 16.05.2012 Torben Kvist, DGC, tkv@dgc.dk Baggrund NO x -afgiften øges fra 5 til 25 kr./kg Afgiften kan opgøres på baggrund af Naturgasforbrug Emissionsmåling

Læs mere

Gas til transport Sikkerhed og gaskvalitet

Gas til transport Sikkerhed og gaskvalitet Gas til transport Sikkerhed og gaskvalitet Torben Kvist (tkv@dgc.dk) Temamøde i Dansk Netværk for Gas til transport 12.11.2013 Overskrifter Kort om DGC Hvilke gasser taler vi om? Krav til gaskvalitet Sikkerhed

Læs mere

KV anlæggene og de nye gasser

KV anlæggene og de nye gasser KV anlæggene og de nye gasser Lars Jørgensen ljo@dgc.dk Disposition Gaskvaliteter Kraftvarmeanlæg i Danmark Styringsprincipper for gasmotorer Tekniske konsekvenser ved gasimport Sikkerhed Drift Virkningsgrad

Læs mere

Nyhedsbrev GB312 & GB402 O 2

Nyhedsbrev GB312 & GB402 O 2 Indregulering af GB312 & GB402 på Nordsø gas eller tysk gas. Ved nyopstart korrigeres O 2 indholdet ikke. Buderus gaskedlerne er indreguleret fra fabrikken af på G20 gas. Ved indregulering af allerede

Læs mere

Biogas i naturgasnettet (Bionaturgas)

Biogas i naturgasnettet (Bionaturgas) Biogas i naturgasnettet (Bionaturgas) Flowtemadag FORCE Technology 07.10.2010 John Bo Siemonsen HMN Naturgas 12-10-2010 1 Adgang til naturgasnettet tt t Det følger af Europaparlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

Zantingh brændersystemer. Den pålidelige energibesparende og miljøvenlige opvarmningsløsning.

Zantingh brændersystemer. Den pålidelige energibesparende og miljøvenlige opvarmningsløsning. Zantingh brændersystemer Den pålidelige energibesparende og miljøvenlige opvarmningsløsning. Zantingh har produceret gasbrændere under eget navn siden 1970. Den erhvervede ekspertise afspejles tydeligt

Læs mere

Kontrolmanual til måling af bionaturgas

Kontrolmanual til måling af bionaturgas Kontrolmanual til måling af bionaturgas Naturgasselskabernes kontrolmanual til måling af bionaturgas 2. udgave Kontrolmanual Juni 2012 Titel : Kontrolmanual til måling af bionaturgas Rapport kategori :

Læs mere

SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A. Til brug for den autoriserede VVS-installatør

SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A. Til brug for den autoriserede VVS-installatør SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A Til brug for den autoriserede VVS-installatør ECO 43A TEKNISKE DATA General beskrivelse White Knight

Læs mere

Anlæg # 3. Fueloliefyret dampturbineanlæg. Målerapport Maj 2009

Anlæg # 3. Fueloliefyret dampturbineanlæg. Målerapport Maj 2009 Anlæg # 3 Fueloliefyret dampturbineanlæg Målerapport 731-28-3 Maj 2009 DGC-rapport 731-28 Anlæg # 3 1/16 Anlæg # 3 Fueloliefyret dampturbineanlæg Steen D. Andersen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm

Læs mere

Anlæg # 4, forgasningsgas

Anlæg # 4, forgasningsgas Anlæg # 4, forgasningsgas Gasmotoranlæg, Jenbacher J320 Målerapport 731-28-4 Maj 2009 DGC-rapport 731-28 Anlæg # 4 1/26 Anlæg # 4 Gasmotor: Jenbacher J320, forgasningsgas Steen D. Andersen Dansk Gasteknisk

Læs mere

Indregulering af gasapparater nu og I fremtiden Hvad skal man gøre??

Indregulering af gasapparater nu og I fremtiden Hvad skal man gøre?? Indregulering af gasapparater nu og I fremtiden Hvad skal man gøre?? Kursusindhold Naturgassen nu og i fremtiden og konsekvenserne heraf Ny indreguleringsmetode for kedler med premixbrændere Ny indreguleringsmetode

Læs mere

Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede. kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999

Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede. kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999 Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede fyringsanlæg fra 120 kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999 Udarbejdet af Knud Christiansen Akademiingeniør dk-teknik ENERGI & MILJØ

Læs mere

Beregning af metantal

Beregning af metantal Beregning af metantal Dansk Gasteknisk Center a/s (DGC) har pga. forventningen om større variation i gaskvaliteten udviklet et nyt beregningsprogram til bestemmelse af metantallet for naturgas. Metantallet

Læs mere

Methanemissioner fra Biogasanlæg

Methanemissioner fra Biogasanlæg Methanemissioner fra Biogasanlæg Økonomiseminar 08.12.2014 Torben Kvist (tkv@dgc.dk) Øvrige projektdeltagere: Lars Jørgensen Steen D. Andersen Kasper Stefanek Martin Nørregaard Hansen Dansk Gasteknisk

Læs mere

Import af gas & kraftvarmeanlæg

Import af gas & kraftvarmeanlæg Import af gas & kraftvarmeanlæg Jan de Wit og Lars Jørgensen Dansk Gasteknisk Center (DGC) DGC har af Energinet.dk fået i opdrag At undersøge tekniske konsekvenser af import af gastyper med lavt Wobbetal/brændværdi

Læs mere

Opgraderet Biogas i naturgasnettet, Bio-naturgas

Opgraderet Biogas i naturgasnettet, Bio-naturgas Opgraderet Biogas i naturgasnettet, Bio-naturgas Jan de Wit, Steen Andersen, Leo van Gruijthuijsen Disposition Gasnettet Biogas Bionaturgas Driften, eksempler Nyttige info-sider Hvad siger gasreglementet?

Læs mere

Bilag 1A Bestemmelser om gaskvaliteter

Bilag 1A Bestemmelser om gaskvaliteter Gasreglementets afsnit A Bilag 1A Januar 2001 Bilag 1A 101 1. Gyldighedsområde 1.1. Disse bestemmelser omfatter krav til kvaliteten af brændbare gasser, som leveres fra forsyningssystemer for bygas, naturgas

Læs mere

Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab. Notat August 2003

Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab. Notat August 2003 Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab Notat August 03 DGC-notat 1/10 Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab Indledning I tilbudsmaterialet for

Læs mere

Ilt-styring / O 2 -styring på NBE brændere.

Ilt-styring / O 2 -styring på NBE brændere. Ilt-styring / O 2 -styring på NBE brændere. Denne vejledning tager udgangspunkt i den generelle funktion af ilt-styring på NBE brændere og baseres på betjening via StokerCloud. På den enkelte styring kan

Læs mere

Håndtering af afregning ved varierende gaskvalitet Status

Håndtering af afregning ved varierende gaskvalitet Status Håndtering af afregning ved varierende gaskvalitet Status DGF Gastekniske Dage 18-19 Maj 2009 på Munkebjerg Hotel John Bo Siemonsen Naturgas Midt-Nord Indhold Baggrund Gaskvaliteten Projekter/aktiviteter

Læs mere

Import af gas & kraftvarmeanlæg

Import af gas & kraftvarmeanlæg Import af gas & kraftvarmeanlæg Jan de Wit og Lars Jørgensen Dansk Gasteknisk Center (DGC) DGC har af Energinet.dk fået i opdrag At undersøge tekniske konsekvenser af import af gastyper med lavt Wobbetal/brændværdi

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Juli 2013. j.nr. 441 21 00156 j.nr. 230 70 00001 2/8

Indholdsfortegnelse. Juli 2013. j.nr. 441 21 00156 j.nr. 230 70 00001 2/8 hændelsesbeskrivelse for indtrufne gasulykker 2012 Indholdsfortegnelse 1 Ulykkesstatistik 2012 i diagrammer... 3 2 Opgørelse fordelt på gastyper... 5 2.1 Biogas... 5 2.2 Bygas... 5 2.3 Naturgas... 5 2.4

Læs mere

basis kan 2001-2011 4,5 3,5 2,5 1,5 0,5 3/9 Lightergas

basis kan 2001-2011 4,5 3,5 2,5 1,5 0,5 3/9 Lightergas HÆNDELSESBESKRIVELSE FOR INDTRUFNE GASULYKKER 2 Indholdsfortegnelsee Ulykkesstatistikk 2 i diagrammer... 3 2 Opgørelse fordelt på gastyper... 5 2. Biogas... 5 2.2 Bygas... 5 2.3 Naturgas... 5 2.4 Flaskegas...

Læs mere

Gastekniske dage Maj 2015 Gasmåling. Afgifter på biogas herunder opgørelses metoder og krav til målesystemer Ved Lars Hansen / SKAT

Gastekniske dage Maj 2015 Gasmåling. Afgifter på biogas herunder opgørelses metoder og krav til målesystemer Ved Lars Hansen / SKAT Gastekniske dage Maj 2015 Gasmåling Afgifter på biogas herunder opgørelses metoder og krav til målesystemer Ved Lars Hansen / SKAT Afgifter på biogas Opgørelses metoder og krav til målesystemer Hvilke

Læs mere

RAPPORT. Myndighedskrav til CopenHydrogen. Kunderapport December 2013

RAPPORT. Myndighedskrav til CopenHydrogen. Kunderapport December 2013 Myndighedskrav til CopenHydrogen Kunderapport December 2013 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 www.dgc.dk dgc@dgc.dk Myndighedskrav til CopenHydrogen

Læs mere

Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler. Kristian Kærsgaard Hansen KKH

Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler. Kristian Kærsgaard Hansen KKH Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler Kristian Kærsgaard Hansen Generelt - Tab i varme- og varmt brugsvandsanlæg Kondensgevinst Kedelsynsordninger Regelmæssige eftersyn: - Oliefyrede og fastbrændselskedler

Læs mere

Energimærkning af gaskedler - Status og erfaringer

Energimærkning af gaskedler - Status og erfaringer DGF årsmøde den 12. november 2004 i Nyborg Energimærkning af gaskedler - Status og erfaringer Karsten Vinkler Frederiksen, DGC Energimærke for gasfyrede villakedler Energi Mærke Logo Model Lavt forbrug

Læs mere

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW INDUSTRIVARMES FASTBRÆNDSELSKEDEL Kedlen er en cylindrisk, højeffektiv, 3-træks røgrørs varmtvandskedel. Kedlen er beregnet til fyring med flis, træpiller og andre fastbrændselstyper.

Læs mere

Måleprogram, Rask Mølle Kraftvarmeværk, august 2007

Måleprogram, Rask Mølle Kraftvarmeværk, august 2007 DGC-notat 1/17 Måleprogram, Rask Mølle Kraftvarmeværk, august 27 Dansk Gasteknisk Center har for RECCAT ApS udført en række emissionsmålinger for at dokumentere effektiviteten af RECCAT ved forskellige

Læs mere

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ PLADS TIL GAS Gas mere grøn end træ Er der plads til gas? Fremtidens energiforsyning er baseret på vedvarende energi. Men både el og varme, når vinden vi bruge gas til at producere vejen til den grønne

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Bilag nr. 1 PROJEKTFORSLAG for Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Hollensen Energy A/S 30. maj 2011 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF RØGGASKØLING PÅ

Læs mere

Anvendelse af Biogas DK status

Anvendelse af Biogas DK status Anvendelse af Biogas DK status Torsdag d. 28. august 2008, Energinet.dk Jan K. Jensen, DGC Indhold Hvor anvendes biogassen? Sektorer og teknologier Gasmængder og potentialer VE gas potentiale Hvor kan

Læs mere

RAPPORT. Omkostning ved tilslutning af biometan til naturgasnettet. Kunderapport December 2013

RAPPORT. Omkostning ved tilslutning af biometan til naturgasnettet. Kunderapport December 2013 Omkostning ved tilslutning af biometan til naturgasnettet Kunderapport December 2013 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk dgc@dgc.dk

Læs mere

Stikledningen. Nyt fra DONG Gas Distribution. Nr. 27 Marts 2014. Denne gang om: Ny DGC vejledning om CE-mærkning

Stikledningen. Nyt fra DONG Gas Distribution. Nr. 27 Marts 2014. Denne gang om: Ny DGC vejledning om CE-mærkning Stikledningen Nr. 27 Marts 2014 Nyt fra DONG Gas Distribution Denne gang om: Ny DGC vejledning om CE-mærkning SMS-varsling om gaskvalitetsændringer nedlægges Vejledning til ny G6 måler Erhvervskunder der

Læs mere

Vores fælles gaskunder har krav på kyndig råd og vejledning, så de trygt kan fortsætte med at bruge gas.

Vores fælles gaskunder har krav på kyndig råd og vejledning, så de trygt kan fortsætte med at bruge gas. marts 2012 God rådgivning hører med til god service Tilsyn finder kun få fejl hos servicefirmaer Tilfredsstillende sikkerhedsniveau i 2011 Indberettede uheld, ulykker og farlige hændelser Gastekniske dage

Læs mere

Overvågning af konverteringsfaktor. Gastekniske Dage 2011 Leo van Gruijthuijsen, DGC Preben Hjuler, DONG Gas Distribution

Overvågning af konverteringsfaktor. Gastekniske Dage 2011 Leo van Gruijthuijsen, DGC Preben Hjuler, DONG Gas Distribution Overvågning af konverteringsfaktor Gastekniske Dage 2011 Leo van Gruijthuijsen, DGC Preben Hjuler, DONG Gas Distribution Måling & afregning ved varierende gaskvalitet Afregning månedens nedre brændværdi[mj/m

Læs mere

Import af gas fra Tyskland - Konsekvenser for måling og afregning. Projektrapport Januar 2008

Import af gas fra Tyskland - Konsekvenser for måling og afregning. Projektrapport Januar 2008 Import af gas fra Tyskland - Konsekvenser for måling og afregning Projektrapport Januar 2008 Import af gas fra Tyskland - Konsekvenser for måling og afregning Leo van Gruijthuijsen Dansk Gasteknisk Center

Læs mere

Gastekniske dage 15-16. Maj 2012

Gastekniske dage 15-16. Maj 2012 Gastekniske dage 15-16. Maj 2012 -Varierende gaskvalitet og styring. Steffen Møller Wärtsilä Danmark Disposition for indlæg. Disposition: -Kort om Wärtsilä -Wärtsilä gasmotorer i Danmark -Variation i gaskvaliteten

Læs mere

Hvem må lave hvad på kraftvarmeanlæggene?

Hvem må lave hvad på kraftvarmeanlæggene? Hvem må lave hvad på kraftvarmeanlæggene? Kent Eriksen, Sikkerhedsstyrelsen Henrik Andersen, DGC kontrolinstans () DGF Gastekniske dage 2008 Indhold 1. Nyt kraftvarme-anlæg Hvem er ansvarlig for: - Udarbejdelse

Læs mere

Bekendtgørelse om gaskvalitet

Bekendtgørelse om gaskvalitet Bekendtgørelse om gaskvalitet I medfør af 5, stk. 1, nr. 5, og stk. 2, 26-28 og 31, stk. 2, i lov nr. XXXX af XXXX 2018 om sikkerhed for gasanlæg, gasinstallationer og gasmateriel (gassikkerhedsloven)

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Måling af biogas. NO x og CH 4 afgifter. Per G. Kristensen pgk@dgc.dk I N T E L L I G E N T G A S T E C H N O L O G Y.

Måling af biogas. NO x og CH 4 afgifter. Per G. Kristensen pgk@dgc.dk I N T E L L I G E N T G A S T E C H N O L O G Y. Måling af biogas NO x og CH 4 afgifter Per G. Kristensen pgk@dgc.dk Program I Biogas måling af mængde - Hvorfor vil vi måle energimængden? - Energimåling og gas - Gaskvalitet - Eksempler på måler systermer

Læs mere

Bekendtgørelse om gasreglementets afsnit C-12, Bestemmelser om gaskvaliteter

Bekendtgørelse om gasreglementets afsnit C-12, Bestemmelser om gaskvaliteter Bekendtgørelse om gasreglementets afsnit C-12, Bestemmelser om gaskvaliteter I medfør af 15, stk. 1 og 2, og 25, stk. 2, i lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger,

Læs mere

Forgasning af biomasse

Forgasning af biomasse Forgasning af biomasse Jan de Wit, civ.ing. Dansk Gasteknisk Center a/s (DGC) I denne artikel gives en orientering om forskellige muligheder for forgasning af biomasse. Der redegøres kort for baggrunden

Læs mere

Elektroniske røggasmålere

Elektroniske røggasmålere Elektroniske røggasmålere Elektroniske røggasmålere anvendes i dag til kontrol af forbrændingskvaliteten. Målerne varierer i pris og formåen, men typisk kan alle måle grundlæggende parametre som: - Ilt

Læs mere

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Notat Titel Om våde røggasser i relation til OML-beregning Undertitel - Forfatter Lars K. Gram Arbejdet udført, år 2015 Udgivelsesdato 6. august

Læs mere

gaskvalitet Michael L. Westergaard, Gastech-Energi A/S

gaskvalitet Michael L. Westergaard, Gastech-Energi A/S Erfaringer med svingende gaskvalitet Michael L. Westergaard, Gastech-Energi A/S Erfaringer med svingende gaskvalitet Grundlaget for vores observationer Erfaringer med svingende gaskvalitet Grundlaget for

Læs mere

NO x -gå-hjem-møde. Per G. Kristensen pgk@dgc.dk I N T E L L I G E N T G A S T E C H N O L O G Y. NOx-gå-hjem-møde maj 2013

NO x -gå-hjem-møde. Per G. Kristensen pgk@dgc.dk I N T E L L I G E N T G A S T E C H N O L O G Y. NOx-gå-hjem-møde maj 2013 NO x -gå-hjem-møde Per G. Kristensen pgk@dgc.dk NOx-gå-hjem-møde maj 2013 Program NO x hvad er det, og hvordan dannes det? NO x -emission i Danmark kilder regler Muligheder for reduktion NO x -afgift,

Læs mere

Røggasdrevet absorptionsvarmepumpe i Bjerringbro

Røggasdrevet absorptionsvarmepumpe i Bjerringbro Røggasdrevet absorptionsvarmepumpe i Bjerringbro Charles W. Hansen 27-05-2009 1 Bjerringbro Varmeværk er et naturgasfyret varmeværk med 2050 tilsluttede forbrugere 27-05-2009 2 Bjerringbro Varmeværk ejer

Læs mere

Håndtering af fremmede gasser i det danske gassystem

Håndtering af fremmede gasser i det danske gassystem Håndtering af fremmede gasser i det danske gassystem Per G. Kristensen pgk@dgc.dk ATV møde d. 20. marts 2012 Program DGC De helt grundlæggende krav til gaskvalitet Krav fra ledningsnet/systemet Krav fra

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

NOTAT. Virkningsgrader der er mange af dem. Notat December 2015

NOTAT. Virkningsgrader der er mange af dem. Notat December 2015 Virkningsgrader der er mange af dem Notat December 2015 NOTAT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 www.dgc.dk dgc@dgc.dk Virkningsgrader der er mange af dem Jan

Læs mere

Afregningsmæssige forhold ved import af tysk gas

Afregningsmæssige forhold ved import af tysk gas Afregningsmæssige forhold ved import af tysk gas Konference - DGF Gastekniske Dage 13. & 14. maj 2008 John H. MølgaardM DONG Gas Distribution Agenda Baggrund for import af gas med anden kvalitet (tysk

Læs mere

Gasmåling og -afregning nu og i fremtiden

Gasmåling og -afregning nu og i fremtiden Gasmåling og -afregning nu og i fremtiden Michael Larsen Flowtemadag 2016, 17. november 2016 Dansk Gasteknisk Center DGC er en rådgivnings- og udviklingsvirksomhed inden for energi og miljø med fokus på

Læs mere

Nye gaskvaliteter i det danske naturgasnet

Nye gaskvaliteter i det danske naturgasnet Nye gaskvaliteter i det danske naturgasnet 1. November 2007 13. november 2007 Titel 1 Indhold Energinet.dks rolle Mulige nye infrastrukturprojekter Eksempel: Tysk gas til Danmark kort sigt Nye gaskvaliteter

Læs mere

Træpillefyr. Fremtidens miljøvenlige opvarmning

Træpillefyr. Fremtidens miljøvenlige opvarmning Træpillefyr Høj effektivitet Brugervenligt styringsdisplay Selvrensende røgkanaler Automatisk askeudkast 4 modeller: 9, 15, 25 & 42 kw Fremtidens miljøvenlige opvarmning Hvorfor vælge et Ekoheat pillefyr?

Læs mere

Vejledning om installation og kontrol af måleudstyr. med støtte til biogasanvendelse. Sammenfatning. 1. Tilskudsmuligheder. Version 2.

Vejledning om installation og kontrol af måleudstyr. med støtte til biogasanvendelse. Sammenfatning. 1. Tilskudsmuligheder. Version 2. Vejledning om installation og kontrol af måleudstyr ved støtte til biogasanvendelse Version 2.0 April 2013 Denne vejledning beskriver krav til installation og kontrol af måleudstyr i forbindelse med støtte

Læs mere

LIVSCYKLUSVURDERING (LCA) IMPORT AF AFFALD AFFALDPLUS NÆSTVED

LIVSCYKLUSVURDERING (LCA) IMPORT AF AFFALD AFFALDPLUS NÆSTVED LIVSCYKLUSVURDERING (LCA) IMPORT AF AFFALD AFFALDPLUS NÆSTVED HOVEDFORUDSÆTNINGER Basis AffaldPlus Næstved drift som i dag ingen import Scenarie A - Import af 9.000 ton importeret affald pr. år Scenarie

Læs mere

Brugervejledning DB stokerfyr

Brugervejledning DB stokerfyr Brugervejledning DB stokerfyr Stokergården Rævehøjvej 1 6933 Kibæk Tlf. 97192017 / 40765626 MONTERING AF STOKER PÅ KEDEL Der er to ledninger som skal forbindes mellem kedel og stoker, pt 1000 vand og overkog.

Læs mere

Samle og betjeningsvejledning

Samle og betjeningsvejledning Samle og betjeningsvejledning Moreland A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S Denmark Ver. 11.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Advarsel Vi anbefaler at du før brug, grundigt læser

Læs mere

Konsekvenser af import af Heidenaugas til Danmark

Konsekvenser af import af Heidenaugas til Danmark DGC-notat 1/19 Konsekvenser af import af Heidenaugas til Danmark Indhold 1. Indledning og sammenfatning 2 2. Forventet gaskvalitet 4 3. Konsekvenser for gasanvendelse 4 3.1 Mindre gasapparater 5 3.2 Større

Læs mere

Compact C+ kedel med P23 Brænder

Compact C+ kedel med P23 Brænder Quick guide Compact C+ kedel med P23 Brænder 1.3 Opstilling Start med at pakke det hele ud og opstille kedel og pilletank på et jævnt og stabilt underlag. Tilslut skorsten til kedlen. Tilslut fremløb og

Læs mere