private jobs tabt under krisen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "private jobs tabt under krisen"

Transkript

1 private jobs tabt under Dagens nationalregnskab bekræfter, at der fortsat var nedgang på arbejdsmarkedet i 1. kvartal På trods af en stagnerende arbejdsløshed faldt beskæftigelsen med personer i 1. kvartal Den gode nyhed er, at vi kan være tættere på bunden. Den dårlige nyhed er, at der formentlig går lang tid, før vi igen vil se en holdbar fremgang på arbejdsmarkedet. af Arbejdsmarkedsøkonom Erik Bjørsted Chefanalytiker Frederik I. Pedersen 1. juli 2010 Analysens hovedkonklusioner Dagens nationalregnskabstal ændrer ikke afgørende på vækstbilledet. BNP steg med 0,5 pct. i 1. kvartal Udviklingen var trukket af en stigning i eksporten samt en pæn fremgang i det private forbrug. Det offentlige forbrug voksede også, mens investeringerne trak ned. Sammenlignet med vores martsprognose peger de nye tal stadig på en lidt højere vækst for 2010 som helhed. I martsprognosen forventede vi en gennemsnitlig vækst i 2010 på ¾ pct. Med den forventede kvartalsprofil for BNP gennem resten af 2010 får vi en samlet vækst for hele året på 1 pct. Påskens placering kan dog have løftet væksten i 1. kvartal 2010, så tallene for 2. kvartal kan overraske negativt. Beskæftigelsen faldt med personer i 1. kvartal. Siden toppunktet i 3. kvartal 2008 er den private beskæftigelse faldet med næsten personer. Den offentlige beskæftigelse er til gengæld steget med personer og har dermed trukket modsat. Beskæftigelsen er de seneste kvartaler faldet mere end ventet, hvilket kan betyde, at vi er tættere på bunden. Når det er sagt, kan vi, med det vækstbillede der tegner sig, ikke få øje på nogen ny kraftig fremgang på arbejdsmarkedet. I erhvervene var der fortsat nedgang inden for bygge- og anlægssektoren og industrien. Spareplanen strammer finanspolitikken kraftigt allerede næste år til skade for vækst og beskæftigelse. Vi mener, man bør vente med at stramme, til der er kommet ordentlig gang i hjulene, og vi har fået en synlig vending på arbejdsmarkedet. Kontakt Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Mobil Kommunikationschef Janus Breck Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 Fortsat nedgang på arbejdsmarkedet den private beskæftigelse faldet Mens den første foreløbige opgørelse af nationalregnskabet for 1. kvartal 2010 viste en lille stigning i beskæftigelsen, så viser den reviderede udgave et fald på personer. Det viser figur 1. Tallene bekræfter dermed, at nedgangen på arbejdsmarkedet fortsatte i 1. kvartal 2010, i modsætning til hvad de officielle arbejdsløshedstal giver indtryk af. Det afspejler, at nedgangen i den registrerede arbejdsstyrke fortsatte med at falde i 1. kvartal. Figur 1. Udviklingen i beskæftigelsen personer personer Ialt, NY Privat, NY (højre akse) Anm.: Den samlede beskæftigelse er i 2008 påvirket af strejken i den offentlige sektor i 2. kvartal Kilde: AE pba. Danmarks Statistik. De nye beskæftigelsestal ligger bedre i tråd med vores forventninger til udviklingen på arbejdsmarkedet i lyset af den vækst vi har haft, og de indikatorer vi har set for arbejdsmarkedet. Samtidig understreger de endnu en gang, at man skal passe meget på med at oversætte udviklingen fra de officielle arbejdsløshedstal som et retvisende billede af udviklingen for det samlede arbejdsmarked. Beskæftigelsen er under nedturen faldet mere end dobbelt så meget, som arbejdsløsheden er steget. Som det også fremgår af figur 1, drives den samlede beskæftigelsesnedgang i 1. kvartal 2010 af en fortsat nedgang i den private sektor. De nye tal viser en nedgang på personer. Dermed er den private beskæftigelse siden toppunktet i 3. kvartal 2008 faldet med personer. Der er tale om en ekstrem udvikling, hvor vi på kun 1½ år har tabt mere end 80 pct. af den beskæftigelsesfremgang, der var under den seneste højkonjunktur. I 1. kvartal 2010 ligger den private beskæftigelse godt personer fra bundniveauet under seneste lavkonjunktur i Den offentlige beskæftigelse er til gengæld steget med personer siden 3. kvartal 2008 og har dermed reduceret det samlede beskæftigelsesfald. Størrelsen på stigningen i den offentlige beskæfti- 1 Det skal dog bemærkes, at Danmarks Statistik med denne offentliggørelse samtidig har opjusteret niveauet for den private beskæftigelse tilbage til 2007 med godt personer. Uden denne oprevision var vi kun ca personer fra bundniveauet i

3 gelse er noget overraskende, men den skal formentlig ses i lyset af, at man dels har ansat folk i stedet for at bruge vikarer, og dels kan der ligge et bidrag fra en stigende job-aktivering af arbejdsløse i den offentlige sektor. De nyeste tal for arbejdstiden i nationalregnskabet, der skal tolkes forsigtigt, viser, at den gennemsnitlige arbejdstid samtidig er faldet i den offentlige sektor. Således ligger antallet af præsterede arbejdstimer i 1. kvartal 2010 kun marginalt højere end i 3. kvartal Realvæksten i det offentlige forbrug har samtidig været stor og større end forventet. Med de nye oplysninger er beskæftigelsen de seneste kvartaler faldet mere end ventet i vores prognose fra marts I prognosen faldt beskæftigelsen fra 3. kvartal 2009 til 1. halvår 2011 ca personer. Med de nye oplysninger er beskæftigelsen allerede faldet personer. Det betyder, at 2/3 af tilpasningen allerede er taget. Det peger på, at vi er tættere på en vending i beskæftigelsen end ventet i vores prognose, og/eller at faldet i beskæftigelsen bliver større end ventet i Vi har stadig svært ved at se en generel vending på arbejdsmarkedet de nærmeste kvartaler, men kan heller ikke afvise, at vendingen kommer før Selvom vendingen skulle komme før, kan vi stadig ikke få øje på nogen stor fremgang på arbejdsmarkedet. Dels tegner væksten stadig moderat i 2010, og flere prognoser venter nu en direkte nedgang i vækstraten næste år. Samtidig ligger der en stor joker i forhold til de senere års produktivitetsfald. Ligger der et større produktivitetsefterslæb, der skal indhentes, kan der gå lang tid, før vi igen ser stor fremgang på arbejdsmarkedet. Som det fremgår af figur 2, var beskæftigelsesindikatorerne generelt negative gennem 2. kvartal 2010 for de tre private hovederhverv. For industrien gik beskæftigelsesindikatoren dog i positiv i juni måned, mens indikatoren for privat service og bygge- og anlæg fortsat befinder sig i det negative spektrum. Figur 2. Beskæftigelsesindikatorer for de tre private hovederhverv nettotal, pct. nettotal, pct Privat service Bygge- og anlæg Industri Anm.: Indikatorerne afspejler virksomhedernes vurdering af den faktiske beskæftigelse i måneden og de foregående to måneder frem til og med maj AEs sæsonkorrektion. 3

4 Pæn økonomisk vækst holder styrken? De reviderede nationalregnskabstal for 1. kvartal 2010 viser en stigning i BNP på 0,5 pct. fra 4. kvartal 2009 til 1. kvartal 2010, sæsonkorrigeret. Det er en marginal nedrevision sammenlignet med den første foreløbige udgave. Det viser figur 3. Som det også fremgår, er BNP-niveauet opjusteret en smule i starten af 2009, hvorfor vi har haft en mindre vækst gennem de seneste tre kvartaler sammenlignet med den foreløbige opgørelse. Figur 3. Udviklingen i BNP (sæsonkorrigeret) mia. kæde 2000-priser mia. kæde 2000-priser BNP, 1. kvt. 10 Revideret BNP, 1. kvt. 10 Foreløbig Kilde: AE pba. Danmarks Statistik. Sammenlignet med forventningerne i vores prognose fra marts 2010 peger de nye tal isoleret set på lidt højere vækst for I prognosen forventede vi en gennemsnitlig vækst i 2010 på ¾ pct. Med den forventede kvartalsprofil fra prognosen for BNP gennem resten af 2010, får vi en samlet vækst for hele året på godt 1 pct. Den relativt pæne vækst i 1. kvartal - der ligger omkring normalen kan dog være positivt påvirket af påskens placering. Man kan i flere andre statistikker konstatere store stigninger i marts måned (1. kvartal) og så efterfølgende stor fald i april måned (2. kvartal), selv efter sæsonkorrektion. Der kan derfor ligge en negativ overraskelse, når vi får væksttallene fra 2. kvartal På den anden side kan den kolde vinter have trukket ekstraordinært ned i aktiviteten for bygge- og anlægssektoren i 1. kvartal 2010, så det alligevel ikke ender så galt. Det er dog svært at få øje på de store lyspunkter, når man kigger på byggeriets indikatorer efter 1. kvartal Tabel 1 nedenfor viser, hvordan væksten var sat sammen i 1. kvartal 2010, og der sammenlignes med AEs seneste prognose for hele året

5 Tabel 1. Nationalregnskabstal kvt kvt kvt kvt Pct. realvækst (kæde) (AE) Privat forbrug 1,7 2,6 2,0 Offentligt forbrug 0,5 2,6 1,0 Boliginvesteringer -0,7-15,5-10,0 Maskininvesteringer, software mv. -3,6-18,9-9,0 Bygninger og anlæg ex. bolig -5,5-21,7-2,5 Lagerinv. (inkl. diskrepans) 1) 0,0 (-0,2) 0,3(0,9) 0,9 Eksport 1,3-2,0 1,7 - varer 1,7 0,4 2,3 Import 0,8-3,0 2,0 - varer -0,7-4,2 3,0 BNP 0,5-0,6 0, personer Beskæftigelse Anm.: De første søjler er baseret på sæsonkorrigerede tal. AEs prognose viser grundforløbet. 1) Bidrag til BNP-væksten. Kilde: AE pba. Danmarks Statistik. Væksten i 1. kvartal 2010 var især trukket af en stigning i eksporten samt fremgang i det private forbrug. Det offentlige forbrug bidrog også positivt til væksten, mens investeringerne trak ned. Det private forbrug voksede med 1,7 pct. og dermed betydeligt mere end normalen. Det var et stigende bilkøb og til dels køb af varer, der trak udviklingen, mens forbruget af tjenester kun steg marginalt. Netop udviklingen i det private forbrug kan være positivt påvirket af påskens placering, der først lå i 2. kvartal i år. Investeringerne trak samlet set ned i BNP i 1. kvartal Maskininvesteringer, software mv. samt bygge- og anlægsinvesteringerne ud over boligbyggeri faldt således ganske markant i 1. kvartal Maskininvesteringerne var formentlig påvirket negativt af et mindre køb af skibe, fly og boreplatforme. Boliginvesteringerne falder i modsætning til den første foreløbige opgørelse nu også. Lagrene bidrog isoleret ikke til væksten i 1. kvartal Der nedbrydes stadig lagre om end mindre end sidste år. Det skal også bemærkes, at de offentlige investeringer med denne opgørelse er blevet nedrevideret markant. I den første opgørelse var der en vækst i de offentlige investeringer priskorrigeret på 6½ pct. fra 4. kvartal 2009 til 1. kvartal 2010, sæsonkorrigeret. Den nye opgørelse viser et fald på 6 pct. Da den offentlige investeringsvækst samtidig er nedjusteret markant fra realt 20 pct. til 12½ pct. fra 2008 til 2009, peger de nye tal på, at det halter gevaldigt med kriseindsatsen på denne front. Eksporten voksede med 1,3 pct. i 1. kvartal 2010 og dermed noget mindre, end hvad den foreløbige opgørelse viste. Det er væksten i tjenesteeksporten, der er revideret markant ned, idet vareeksporten i faste priser er revideret op og nu vokser 1,7 pct. Importvæksten er også revideret ned i 1. kvartal og vokser nu 0,8 pct. i 1. kvartal. Også her er det tjenesterne, der trækker revisionen, mens vareimporten 5

6 ikke er revideret. Samlet bidrog udenrigshandlen isoleret set til BNP-væksten med godt 0,3 pct.enhed i 1. kvartal I den foreløbige udgave var vækstbidraget godt 1 pct.enhed. Som det fremgår af figur 3, er der stadig lang vej op til der, hvor satte ind. Skal vi for hele året ramme en samlet vækstrate på 1¾ pct., som mange prognoser regner med nu, skal vi de sidste tre kvartaler have en vækst pr. kvartal på 0,85 pct. Det er noget mere end normal vækst og kræver, at dansk økonomi vedvarende kommer op i et højere gear, end det vi har set i 1. kvartal. Baseret på de tilgængelige informationer mener vi stadig, der kun er tegn på moderat vækst gennem Der er stadig et underdrejet boligmarked, og der er stadig overkapacitet i de danske virksomheder, begge forhold der vil trække ned i investeringerne i nye maskiner, boliger, bygninger osv. Vi har derfor stadig svært ved at se en vækst på 1½-2 pct. for året som helhed. Byggeriet og industrien er fortsat hårdt ramt Tabel 2 viser udviklingen i vækst og beskæftigelse for de enkelte erhverv. Samlet steg bruttoværditilvæksten (BVT) - dvs. BNP ekskl. indirekte skatter, subsidier mv. med 0,2 pct. det seneste kvartal. Målt på det seneste år, er BVT fra 1. kvartal 2009 til 1. kvartal 2010 faldet med 1,0 pct. Tabel 2. Erhvervsudvikling - vækst og beskæftigelse BVT Beskæftigelse 4.kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt.10 Realvækst (pct.) pers pers. Pct. I alt 0,2-1,0-13, ,0 Landbrug mv. 0,7-2, ,7 Råstofudvinding 3,4-7, ,0 Industri -1,4-4, ,6 Energi og vandforsyning 12,2 30, ,3 Bygge- og anlæg -3,5-18, ,7 Handel, hoteller og restauranter -0,3-2, ,7 Transport, post og tele 6,7 1, ,2 Finansiering og forsikring -4,5 2, ,5 Udlejning og ejendomsformidling -0,3 1, ,4 Forretningsservice -1,8-0, ,3 Offentlige og personlige tjenester 0,7 1, ,4 Anm: Sæsonkorrigerede tal. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik. Udviklingen det seneste år, dækker over, at bygge- og anlægssektoren, råstofudvinding og industrien har haft meget voldsomme produktionsfald på hhv. 18,6 pct., 7,9 pct. og 4,4 pct. Men også enkelte servicefag har oplevet store fald i deres egenproduktion. Det gælder specielt Handel, hotel og restaurationer, hvor BVT faldt med 2,6 pct. fra 1. kvartal 2009 til 1. kvartal Modsat har der været pæn fremgang for finansiering og forsikring, hvor produktionen det seneste år er steget med 2,4 pct. 6

7 Det seneste kvartal er der positive væksttakter for eksempelvis transport, post og tele, energi- og vandforsyning samt råstofudvinding, mens bygge- og anlægssektoren, industrien og handel, hoteller og restauranter, fortsætter deres vækstmæssige nedtur. Derudover har erhvervene finansiering og forsikring samt Forretningsservice det seneste kvartal oplevet store fald på hhv. 4,5 pct. og 1,8 pct. Kigger man kun på byerhvervene, var der således et fald i BVT i 1. kvartal 2010 på 0,1 pct. Det understreger, at vækstsituationen stadig er meget skrøbelig. Samlet er beskæftigelsen fra toppen i 3. kvartal 2008 faldet med personer. Dette tab af arbejdspladser er især drevet af, at beskæftigelsen i industrien er faldet med siden toppen i 3. kvartal 2008, hvilket svarer til 16,6 pct. Derudover bidrager bygge- og anlægssektoren med et beskæftigelsestab på personer, hvilket svarer til næsten hver 5. arbejdsplads i det erhverv (17,7 pct.). Handel, hoteller og restauranter har siden toppen i 3. kvartal 2008 tabt arbejdspladser, hvilket svarer til 5,7 pct. af beskæftigelsen, mens transport, post og tele har tabt arbejdspladser (10,2 pct.). Generelt har servicefagene haft en hård medfart under denne krise. Det skyldes især, at det private forbrug samt tjenesteeksporten har været hårdt ramt, men servicesektoren yder/leverer i forhold til tidligere også flere input til fx bygge- og anlægssektoren og industrien. Enkelte servicefag såsom finansiering og forsikring er dog sluppet billigt under denne krise, ligesom beskæftigelsesfremgangen i offentlige og personlige tjenester på personer har begrænset det samlede tab af arbejdspladser under denne krise. Samlet er private arbejdspladser gået tabt under, svarende til hver 10. arbejdsplads. Udviklingen det seneste kvartal peger på stagnerende eller kun svagt faldende beskæftigelse i flere af servicefagene dog falder beskæftigelsen i bygge- og anlæg og industrien fortsat, hvor beskæftigelsen det seneste kvartal er faldet med hhv og personer. Samlet er private arbejdspladser gået tabt det seneste kvartal. De værste tab af arbejdspladser ser ud til at være overstået, men omvendt er der med de forholdsvise moderate vækstudsigter ikke tegn på nogen markant vending i erhvervene. 7

Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet

Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet Nye nationalregnskabstal bekræfter, at der fortsat er fremgang i dansk økonomi. Der var pæn vækst i 1. kvartal 2010 og en overraskende om end

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Nye tal viser dyb nedtur i dansk økonomi

Nye tal viser dyb nedtur i dansk økonomi Nye tal viser dyb nedtur i dansk økonomi Nationalregnskabstallene for 2. kvartal 2009 viste et historisk fald i den økonomiske aktivitet. Vejen tilbage til normalsituationen i dansk økonomi tegner derfor

Læs mere

Dansk økonomi har svært ved at slippe fri af krisen

Dansk økonomi har svært ved at slippe fri af krisen Dansk økonomi har svært ved at slippe fri af krisen De nye nationalregnskabstal har reduceret faldet i BNP fra 0,5 procent til 0,1 procent i 1. kvartal 2011. Det mindre fald i BNP i 2011 skal dog ses i

Læs mere

BNP faldt for andet kvartal i træk

BNP faldt for andet kvartal i træk BNP faldt for andet kvartal Dansk økonomi befinder sig i teknisk recession efter BNP er faldet for andet kvartal. Regeringens finanspolitiske opstramning i form af faldende offentligt forbrug og lavere

Læs mere

Overraskende fald i arbejdsløsheden

Overraskende fald i arbejdsløsheden Den registrerede arbejdsløshed faldt overraskende med 2.0 i april måned. Ligeså glædeligt faldt bruttoledigheden med 1. fuldtidspersoner. Tallene skal dog tolkes forsigtigt. Mange er ikke medlem af en

Læs mere

Vending på vej i bygge- og anlægssektoren?

Vending på vej i bygge- og anlægssektoren? Arbejdsløsheden for de byggefaglærte er begyndt at stige igen efter et lille fald omkring årsskiftet. I juni 1 var hele 13½ pct. af de forsikrede i a-kasserne for byggefaglærte arbejdsløse, når man medregner

Læs mere

Nybyggeriet fortsat i krise

Nybyggeriet fortsat i krise Det påbegyndte nybyggeri faldt igen i 3. kvartal 1 og ligger dermed fortsat på et niveau, der ikke er set lavere siden 199. De øvrige indikatorer for bygge- og anlægssektoren peger generelt på en fortsat

Læs mere

Største opsparing i den private sektor i over 40 år

Største opsparing i den private sektor i over 40 år Største opsparing i den private sektor i over 4 år De reviderede tal for nationalregnskabet gav en lille opjustering af vækstbilledet i 1. halvår 212. Samlet ligger tallene på linje med grundlaget for

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

12. juni Samlet peger de foreløbige tal på en lidt lavere BNP-vækst end ventet i vores prognose fra februar 2007.

12. juni Samlet peger de foreløbige tal på en lidt lavere BNP-vækst end ventet i vores prognose fra februar 2007. 12. juni 2007 af Frederik I. Pedersen dir. tlf. 3355 7712 Resumé: SVAG BNP-VÆKST TRODS GIGANTISK BESKÆFTIGELSESFREMGANG Væksten i dansk økonomi har været svag de seneste tre kvartaler, selvom beskæftigelsen

Læs mere

STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007

STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007 28. november 2007 af Frederik I. Pedersen dir. tlf. 33557712 STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007 Både BNP og beskæftigelsen steg kraftigt i 3. kvartal 2007. Alt tyder på, at vi i 2007 får den

Læs mere

Svag dansk vækst i 1. kvartal 2013 på trods af stort lagerbidrag

Svag dansk vækst i 1. kvartal 2013 på trods af stort lagerbidrag Svag dansk vækst i 1. kvartal 2013 på trods af stort lagerbidrag Dagens nationalregnskab viser som ventet en svag positiv vækst i 1. kvartal 2013 på 0,2 pct. Bortset fra lagrene er det underliggende svært

Læs mere

Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået

Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået Nye arbejdsløshedstal november 21 Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået Bruttoledigheden faldt med 9 fuldtidspersoner fra oktober til november 21. Udviklingen giver håb om, at bunden på

Læs mere

Overraskende stor nedgang på det danske arbejdsmarked

Overraskende stor nedgang på det danske arbejdsmarked Overraskende stor nedgang på det danske arbejdsmarked Nye tal viser, at beskæftigelsen faldt med 10.000 personer ind i 1. kvartal 2011. Samtidig faldt den gennemsnitlige arbejdstid markant. Samlet har

Læs mere

Arbejdsløsheden falder trods lav vækst

Arbejdsløsheden falder trods lav vækst Arbejdsløsheden falder trods lav vækst Arbejdsløsheden fortsatte med at falde i maj måned på trods af, at væksten er moderat. Normalt kræves en gennemsnitlig vækst på 1½-2 pct. over en to-årig periode,

Læs mere

Svag underliggende vækst i det private forbrug

Svag underliggende vækst i det private forbrug Svag underliggende vækst i det private forbrug Nationalregnskabet for første halvår 20 har vist flotte stigninger i det private forbrug. En ekstraordinær kold vinter og forår har dog givet en markant stigning

Læs mere

Fortsat store forskelle i a- kassernes arbejdsløshed

Fortsat store forskelle i a- kassernes arbejdsløshed Fortsat store forskelle i a- kassernes arbejdsløshed Den registrerede arbejdsløshed har de seneste to ligget relativt stabilt omkring 16. fuldtidspersoner. Udviklingen dækker imidlertid over en svagt faldende

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 214 Finland Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger

Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger Beskæftigelsen er faldet med 122.000 fuldtidspersoner siden toppunktet i 1. kvartal 2008. Faldet er mere end over dobbelt så stort som

Læs mere

Stigende bruttoledighed i 9 ud af 10 a-kasser

Stigende bruttoledighed i 9 ud af 10 a-kasser Stigende bruttoledighed i 9 ud af 1 a-kasser ud af 8 af landets a-kasser har siden årsskiftet oplevet et fald i den registrerede arbejdsløshed. Ser man på bruttoledigheden, hvor der også tages højde for

Læs mere

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Økonomisk kommentar: Foreløbigt Nationalregnskab 3. kvt. 2014 Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi De foreløbige Nationalregnskabstal for 3. kvartal

Læs mere

Stigende arbejdsløshed for offentlige a-kasser

Stigende arbejdsløshed for offentlige a-kasser Stigende arbejdsløshed for offentlige a-kasser A-kasserne, der især er rettet mod den offentlige sektor, er begyndt at sætte sit præg på ledighedsstatistikken. Det sidste halve år er bruttoarbejdsløsheden

Læs mere

Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher

Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher 25. februar 2009 af Specialkonsulent Erik Bjørsted Direkte tlf.: 33 55 77 15 Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Direkte tlf.: 33 55 77 12 Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher Dagens

Læs mere

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Udviklingen på arbejdsmarkedet sættes traditionelt i forhold til udviklingen i vækst målt ved egenproduktionen (BVT). Ny analyse fra AE viser imidlertid,

Læs mere

Positive tegn for dansk økonomi

Positive tegn for dansk økonomi De nye tal for nationalregnskabet 4. kvartal 2010 giver ingen større overordnede justeringer af vækst og beskæftigelse. I lyset af betydelige nedrevisioner af det offentlige forbrug og de offentlige investeringer

Læs mere

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Siden krisens udbrud er den private lønmodtagerbeskæftigelse faldet med ca. 150.000 personer. Det svarer til på landsplan, at omkring hver

Læs mere

Jobbene udebliver i de tre hovederhverv

Jobbene udebliver i de tre hovederhverv Væksten de kommende år bliver for lav til for alvor at kaste arbejdspladser af sig i de tre private hovederhverv. Kun privat service kan se frem til en beskæftigelsesfremgang, som dog tegner til at blive

Læs mere

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Bygge- og anlægssektor befinder sig i en meget dyb krise. Byggeriets beskæftigelse er det seneste år faldet med hele 25. fuldtidspersoner, svarende

Læs mere

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet De seneste tal for beskæftigelsen viser fremgang i langt de fleste hovedbrancher. Det vidner om, at opsvinget for alvor er ved at bide

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Stigende arbejdsløshed

Stigende arbejdsløshed Nye arbejdsløshedstal oktober 21 Stigende arbejdsløshed tredobling i langtidsledigheden Bruttoledigheden steg med 1.2 fuldtidspersoner fra september til oktober 21. Dermed udgør bruttoledigheden nu samlet

Læs mere

Historisk stilstand i jobskabelsen i de kommende år

Historisk stilstand i jobskabelsen i de kommende år Prognose for arbejdsmarkedets tre hovederhverv april 212 Historisk stilstand i jobskabelsen i de kommende år Udsigterne for de tre private hovederhverv tegner lidt lysere end i efteråret 211. Samlet set

Læs mere

Fortsat 10 arbejdsløse for hver ledig stilling på arbejdsmarkedet

Fortsat 10 arbejdsløse for hver ledig stilling på arbejdsmarkedet Fortsat 10 arbejdsløse for hver ledig stilling på arbejdsmarkedet Arbejdsløsheden steg med 600 fuldtidspersoner i januar 011 og ligger nu på 6,1 pct. af arbejdsstyrken. Det betyder, at der stadig er ca.

Læs mere

Situationen på arbejdsmarkedet virker fastlåst

Situationen på arbejdsmarkedet virker fastlåst Situationen på arbejdsmarkedet virker fastlåst Nye indikatorer for arbejdsmarkedet, der dækker hele 3. kvartal 21, peger ikke på, at arbejdsmarkedet har fået det bedre. Mens der vækstmæssigt er fremgang

Læs mere

Ti år efter krisen: job mangler fortsat

Ti år efter krisen: job mangler fortsat Ti år efter krisen: 24. job mangler fortsat De sidste par år har væksten i dansk økonomi kun været omkring 1 pct. Normalt ville en så lav vækst i bedste fald kunne holde beskæftigelsen uændret, men på

Læs mere

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Bygge- og anlægssektoren befinder sig i en meget dyb krise. Byggeriets beskæftigelse er det seneste år faldet med hele 25. fuldtidspersoner, svarende

Læs mere

Økonomisk rapport, juni 2011

Økonomisk rapport, juni 2011 Økonomisk rapport, juni 211 Analysen giver en status på den aktuelle situation i dansk økonomi med særligt fokus på byggeog anlægssektoren. af Arbejdsmarkedsøkonom Erik Bjørsted, stud.polit. Niels Storm

Læs mere

STIGNING I BÅDE BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSTID

STIGNING I BÅDE BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSTID 12. april 2007 af Signe Hansen dir. tlf. 33557714 og Frederik I. Pedersen dir. tlf. 33557712 Resumé: STIGNING I BÅDE BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSTID Den samlede præsterede arbejdstid steg med hele 2,6 pct.

Læs mere

Mange danske job i normalisering af erhvervsinvesteringer

Mange danske job i normalisering af erhvervsinvesteringer Mange danske job i normalisering af erhvervsinvesteringer Erhvervslivets investeringer er faldet voldsomt i forbindelse med den økonomiske krise. De nye nationalregnskabstal peger på, at erhvervsinvesteringerne

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Flere fyringer og rekordlavt antal ledige stillinger

Flere fyringer og rekordlavt antal ledige stillinger Nye tal for varslede fyringer og ledige stillinger Flere fyringer og rekordlavt antal ledige stillinger Der var i oktober måned en stor stigning i antallet af varslede fyringer. Stigningen ser ikke ud

Læs mere

Jobprognose: Festen i byggeriet og privat service aftager

Jobprognose: Festen i byggeriet og privat service aftager AE s arbejdsmarkedsprognose, efterår 16 Jobprognose: Festen i byggeriet og privat service aftager Udviklingen på arbejdsmarkedet har de seneste år været paradoksal. På trods af en meget svag vækst, er

Læs mere

KONJUNKTURVURDERING, FEBRUAR 2007: PRESSET PÅ ARBEJDSMARKEDET SKIFTER TIL PRIVAT SERVICE

KONJUNKTURVURDERING, FEBRUAR 2007: PRESSET PÅ ARBEJDSMARKEDET SKIFTER TIL PRIVAT SERVICE 23. februar 7 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 og Annett Melgaard Jensen direkte tlf. 33557715 KONJUNKTURVURDERING, FEBRUAR 7: PRESSET PÅ ARBEJDSMARKEDET SKIFTER TIL PRIVAT SERVICE Det går godt i

Læs mere

Finanspolitikken på farlig kurs

Finanspolitikken på farlig kurs Dansk økonomi står fortsat på bunden af den største økonomiske vækstkrise i nyere tid. Selvom det vækstmæssigt begynder at gå den rigtige vej igen, vil der være massiv overkapacitet i økonomien mange år

Læs mere

Pres på dansk eksport afspejler ikke problemer med konkurrenceevnen

Pres på dansk eksport afspejler ikke problemer med konkurrenceevnen Pres på eksport fortsat gigantiske betalingsbalanceoverskud Pres på dansk eksport afspejler ikke problemer med konkurrenceevnen Dansk eksport har været under pres de seneste kvartaler. En sammenligning

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE FOR ARBEJDSMARKEDET OKT. 2008: FALD I BESKÆFTIGELSEN I DE TRE PRIVATE HOVEDERHVERV

AERÅDETS PROGNOSE FOR ARBEJDSMARKEDET OKT. 2008: FALD I BESKÆFTIGELSEN I DE TRE PRIVATE HOVEDERHVERV 22. oktober 2008 af Louise Hansen og Erik Bjørsted direkte tlf. 33 55 77 15 AERÅDETS PROGNOSE FOR ARBEJDSMARKEDET OKT. 2008: FALD I BESKÆFTIGELSEN I DE TRE PRIVATE HOVEDERHVERV AErådets seneste prognose

Læs mere

Faldet i arbejdsstyrken skyldes primært usynlige arbejdsløse

Faldet i arbejdsstyrken skyldes primært usynlige arbejdsløse Faldet i arbejdsstyrken skyldes primært usynlige arbejdsløse Arbejdsstyrken er faldet mere markant under denne krise end under tidligere kriser. Normalt bliver 7 pct. af et beskæftigelsesfald til arbejdsløshed.

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 2014 Norge

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 2014 Norge Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 214 Norge Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

Kun en brøkdel af de tabte job kommer igen i de kommende år

Kun en brøkdel af de tabte job kommer igen i de kommende år Kun en brøkdel af de tabte job kommer igen i de kommende år Efter recessionen venter der de tre private hovederhverv bygge- og anlægssektoren, industrien og den private servicesektor yderligere tre magre

Læs mere

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr.

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. En ny opgørelse baseret på tal fra Danmarks Statistik viser, at indbyggerne i Danmark i gennemsnit er gode for 1.168.000 kr., når al gæld er trukket fra al

Læs mere

ARBEJDSLØSE ALLEREDE TIL EFTERÅRET

ARBEJDSLØSE ALLEREDE TIL EFTERÅRET 29. januar 9 Af Jeppe Druedahl og Chefanalytiker Frederik I. Pedersen tlf. 33 55 77 12 eller 28 42 42 72 Resumé: 1. ARBEJDSLØSE ALLEREDE TIL EFTERÅRET Dagens tal for december 8 viste en stigning på næsten

Læs mere

Arbejdsløshed ujævnt fordelt

Arbejdsløshed ujævnt fordelt Den økonomiske krise har bevirket en bred stigning i arbejdsløsheden. Det er dog ikke alle grupper og områder, der er ramt lige hårdt. Især mænd, unge, ansatte i byggeri og industri samt personer bosat

Læs mere

Den største krise i nyere tid

Den største krise i nyere tid Danmark står midt i en økonomisk krise, der er så voldsom, at man skal tilbage til 3 ernes krise for at finde noget tilsvarende. Samtidig bliver den nuværende krise både længere og dybere end under en

Læs mere

Krisen sænker den danske velstand

Krisen sænker den danske velstand Krisen sænker den danske velstand Den økonomiske krise har påvirket dansk økonomi meget markant, og Danmark kæmper stadig med at få genoprettet økonomien. Det betyder blandt andet, at de økonomiske konsekvenser

Læs mere

Unge på kontanthjælp er slået flere år tilbage

Unge på kontanthjælp er slået flere år tilbage Unge på kontanthjælp er slået flere år tilbage Siden krisen brød ud, er antallet af unge kontanthjælpsmodtagere steget med 16.2 fuldtidspersoner. I januar 211 var således ca. 44. unge under 3 år på kontanthjælp.

Læs mere

BESKÆFTIGELSEN BRYDER LYDMUREN I 1. KVARTAL 2007

BESKÆFTIGELSEN BRYDER LYDMUREN I 1. KVARTAL 2007 7. juni 2007 af Frederik I. Pedersen direkte tlf. 33557712 BESKÆFTIGELSEN BRYDER LYDMUREN I 1. KVARTAL 2007 ATP-beskæftigelsen peger på fortsat kraftig beskæftigelsesfremgang i 1. kvartal 2007. På trods

Læs mere

Genopretning erfaringer fra tidligere økonomiske kriser

Genopretning erfaringer fra tidligere økonomiske kriser Genopretning erfaringer fra tidligere økonomiske kriser De historiske erfaringer tilsiger, at når økonomien vender, så udløser det kræfter, som bevirker, at genopretningen efter den økonomiske krise vil

Læs mere

Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes

Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes De seneste arbejdsløshedstal viser, at der var 13.300 bruttoarbejdsløse i Danmark, svarende til, procent af arbejdsstyrken. Prognoserne for det danske arbejdsmarked

Læs mere

Tilsandet arbejdsmarked: Knap 9 arbejdsløse per ledigt job

Tilsandet arbejdsmarked: Knap 9 arbejdsløse per ledigt job Ledighedstal januar 010 Tilsandet arbejdsmarked: Knap 9 arbejdsløse per ledigt job Selvom arbejdsløsheden lå stort set uændret fra december 009 til januar 010, tyder intet endnu på, at nedturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Dansk arbejdsmarkedsnedtur i klasse med gældslandene

Dansk arbejdsmarkedsnedtur i klasse med gældslandene Dansk arbejdsmarkedsnedtur i klasse med gældslandene Det danske arbejdsmarked har været blandt de hårdest ramte under den økonomiske krise, kun overgået af gældsplagede lande som Irland, Spanien og Grækenland.

Læs mere

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede AE s arbejdsmarkedsfremskrivning til 22 viser, at efterspørgslen efter personer med en videregående uddannelse stiger med hele 28. personer i de næste

Læs mere

Antallet af private job er vokset i alle landsdele

Antallet af private job er vokset i alle landsdele Antallet af private job er vokset i alle landsdele Det seneste er lønmodtagerbeskæftigelsen i den private sektor vokset med godt 33.000 personer. Samtidig er det nu ikke kun hovedstadsområdet, der trækker

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

Dansk beskæftigelse hårdere ramt end Grækenland og Portugal

Dansk beskæftigelse hårdere ramt end Grækenland og Portugal Dansk beskæftigelse hårdere ramt end Grækenland og Portugal Det danske arbejdsmarked er hårdt ramt af krisen. Når man måler på tværs af 16 sammenlignelige lande viser det sig, at Danmark har det tredjestørste

Læs mere

Flere fyringer på det private arbejdsmarked i 2012 end i de to foregående år

Flere fyringer på det private arbejdsmarked i 2012 end i de to foregående år Økonomisk kommentar: Varslede fyringer og ledige stillinger, december 212 Flere fyringer på det private arbejdsmarked i 212 end i de to foregående år Året 212 har været præget af flere fyringer på det

Læs mere

Nationalregnskab 4. kvartal 2012

Nationalregnskab 4. kvartal 2012 Nationalregnskab 4. kvartal 2012 Tilbagegang i BNP i 4. kvartal 2012 28. februar 2013 BNP faldt med 0,9 pct. fra 3. kvartal 2012 til 4. kvartal 2012, når der korrigeres for sæsonudsving og prisudvikling.

Læs mere

1. Resumé af prognosen

1. Resumé af prognosen 1. Resumé af prognosen De nye nationalregnskabstal viser en samlet fremgang i dansk økonomi i 1. halvår 21 på 1,3 procent. Dermed tegner væksten i starten af 21 kraftigere end ventet. Vækstbilledet i 1.

Læs mere

Arbejdsløsheden bider sig fast inden for alle a-kasser

Arbejdsløsheden bider sig fast inden for alle a-kasser 1. maj 2009 af Specialkonsulent Erik Bjørsted og Chefanalytiker Frederik I. Pedersen (33 55 77 12 eller 28 42 42 72) Arbejdsløsheden bider sig fast inden for alle a-kasser Den økonomiske krise har for

Læs mere

Arbejdsmarkedet viser vigtige livstegn

Arbejdsmarkedet viser vigtige livstegn Arbejdsmarkedet viser vigtige livstegn let af varslede fyringer har siden 2. kvartal 212 overordnet haft en faldende tendens og ligger i dag på et relativt lavt niveau. Dermed er presset på arbejdsmarkedet

Læs mere

Prognose: flere private job forsvinder i år

Prognose: flere private job forsvinder i år Arbejdsmarkedsprognose, april 213 Prognose: 11. flere private job forsvinder i år AE s prognose for det danske arbejdsmarked forventer, at vi vil se 11. job gå tabt i 213 i de tre private hovederhverv;

Læs mere

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet Arbejdsmarked: let af marginaliserede er steget markant siden 29 Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet let af marginaliserede steg med 5.3 fra 4. kvartal 211 til 1. kvartal 212.

Læs mere

De unge er hårdest ramt af stigende arbejdsløshed

De unge er hårdest ramt af stigende arbejdsløshed De unge er hårdest ramt af stigende arbejdsløshed Både den registrerede og den stikprøvebaserede arbejdsløshed bekræfter, at de unge er hårdest ramt af arbejdsløshed. Ifølge Eurostat skal vi 17 år tilbage

Læs mere

Dansk velstand undervurderet med op til 35 mia. kr.

Dansk velstand undervurderet med op til 35 mia. kr. Dansk velstand undervurderet med op til 35 mia. kr. Danmarks Statistik har i oktober revideret opgørelsen af betalingsbalancens løbende poster med 28 mia. kr. i 214. Samtidig har man proklameret, at der

Læs mere

Danskerne har langt større formue end gæld

Danskerne har langt større formue end gæld Danskerne har langt større formue end gæld Danskerne havde ved udgangen af 2013 i gennemsnit 1.116.000 kr. i overskud, når al gæld er trukket fra al formue herunder i boliger, biler mv. Der er i den økonomiske

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2016

Status på udvalgte nøgletal januar 2016 Status på udvalgte nøgletal januar 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der var fremgang i økonomien i 215, men det blev vækstmæssigt ikke jubelår. Der

Læs mere

Velstandstab på 150 mia. kr. gennem krisen

Velstandstab på 150 mia. kr. gennem krisen Velstandstab på 150 mia. kr. gennem krisen Finansministeriet har nedjusteret forventningen til BNP-niveauet i 2020 med 150 mia. 2013- kr. fra før krisen til i dag. Det svarer til et varigt velstandstab

Læs mere

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob en er siden årsskiftet faldet med 11.100 fuldtidspersoner. Hvor stor en del af faldet, der dækker over en reel jobfremgang, er dog usikkert, da mange i

Læs mere

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 Antallet af overførselsmodtagere voksede kraftigt under krisen. Antallet af overførselsmodtagere har siden 2011 imidlertid haft en faldende tendens.

Læs mere

21.000 flere private job frem mod 2015

21.000 flere private job frem mod 2015 Arbejdsmarkedsprognose for de tre private hovederhverv, september 213 21. flere private job frem mod 215 De seneste måneders nøgletal tyder på bedre tider i dansk økonomi. AE s arbejdsmarkedsprognose peger

Læs mere

Den offentlige beskæftigelse er tilbage på Nyrup-niveau

Den offentlige beskæftigelse er tilbage på Nyrup-niveau Den offentlige beskæftigelse er tilbage på Nyrup-niveau Den offentlige beskæftigelse er faldet så markant efter gennemførelsen af VKO s såkaldte Genopretningspakke, at den nu ligger på niveau med, hvad

Læs mere

Danmark slår Sverige på industrieksport

Danmark slår Sverige på industrieksport Danmark slår Sverige på Hverken eller industriproduktionen tyder på, at dansk industri har klaret sig specielt dårligt gennem krisen. Industrieksporten har klaret sig på linje med udviklingen i Tyskland

Læs mere

Fremgang i dansk økonomi 30.000 flere i job i 2015

Fremgang i dansk økonomi 30.000 flere i job i 2015 Nationalregnskabet i 4. kvartal Den 29. februar 2016 Fremgang i dansk økonomi 30.000 flere i job i BNP steg med 0,2 pct. fra 3. kvartal til 4. kvartal, når der korrigeres for sæsonudsving og prisudvikling.

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen koster ufaglærte job for altid

Arbejdsmarkedskrisen koster ufaglærte job for altid Arbejdsmarkedskrisen koster ufaglærte job for altid Den økonomiske krise har været hård ved det danske arbejdsmarked, og stort set hele den fremgang, der var under højkonjunkturen, risikerer at blive tabt

Læs mere

Dansk industrieksport på højde med den tyske gennem krisen

Dansk industrieksport på højde med den tyske gennem krisen Dansk industrieksport på højde med den tyske gennem krisen Det høres ofte i den offentlige debat, at dansk industri fortsat har et stort konkurrenceevneproblem. Sammenligner man imidlertid udviklingen

Læs mere

Nyrup fik 10 gange så mange ud af arbejdsløshedskøen som Fogh/Løkke

Nyrup fik 10 gange så mange ud af arbejdsløshedskøen som Fogh/Løkke Udviklingen i ledigheden fra 198 og frem til i dag Nyrup fik 1 gange så mange ud af arbejdsløshedskøen som Fogh/Løkke Der har de seneste dage hersket uklarhed i debatten om, hvordan udviklingen i ledigheden

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2014

Status på udvalgte nøgletal december 2014 Status på udvalgte nøgletal december 214 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi voksede ifølge foreløbige nationalregnskabstal med,5 pct. fra

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 13.-14. marts 2014 Stockholm

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 13.-14. marts 2014 Stockholm Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 13.-14. marts 214 Stockholm Nøgletal for Danmark februar 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 %

Læs mere

BNP undervurderer væksten i dansk velstand

BNP undervurderer væksten i dansk velstand BNP undervurderer væksten i dansk velstand I forhold til udviklingen i vores velstand er der typisk fokus på væksten i priskorrigeret/realt BNP. Bruttonationalindkomsten (BNI) er imidlertid et mere retvisende

Læs mere

Historisk lav produktivitetsvækst

Historisk lav produktivitetsvækst Produktiviteten har udviklet sig sløjt gennem flere år, men har udvist deciderede fald i 2007 og 2008. Analysen viser, at nedgangen ikke kan henføres til nogen enkeltstående faktor. Den længerevarende

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Manglende investeringer og uddannelse hæmmer dansk velstand

Manglende investeringer og uddannelse hæmmer dansk velstand Manglende investeringer og uddannelse hæmmer dansk velstand Velstandsvæksten i indeværende årti har været bremset af en kraftig nedgang i produktivitetsvæksten. Kapitalinvesteringer og væksten i arbejdsstyrkens

Læs mere

Dansk industri står toptunet til fremgang

Dansk industri står toptunet til fremgang Dansk industri står toptunet til fremgang Siden krisen er produktiviteten vokset markant i dansk industri. Sammenligner man den danske produktivitetsudvikling med EU og flere andre lande, herunder Sverige

Læs mere

Offentligt udgiftsskred skyldes krisen og ikke en forbrugsfest

Offentligt udgiftsskred skyldes krisen og ikke en forbrugsfest Offentligt udgiftsskred skyldes krisen og ikke en forbrugsfest Det offentlige forbrug er rekordhøjt målt som andel af den samlede danske produktion (BNP). Baggrunden skal dog findes i, at krisen har bevirket

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 10.-11. marts 2016 Stockholm

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 10.-11. marts 2016 Stockholm Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1.-11. marts 216 Stockholm Nøgletal for Danmark marts 216 Forventet BNP-udvikling i 216 1,1 % Forventet Inflation i 216 1,1 % Forventet Ledighed 216,5 % Nationalbankens

Læs mere

Figur 1. Udviklingen i boligpriserne ifølge AEs prognose, oktober 2008. Danmarks Statistik enfamilieshuse

Figur 1. Udviklingen i boligpriserne ifølge AEs prognose, oktober 2008. Danmarks Statistik enfamilieshuse 6. oktober 2008 Jeppe Druedahl, Martin Madsen og Frederik I. Pedersen (33 55 77 12) Resumé: AERÅDETS PROGNOSE FOR BOLIGMARKEDET, OKTOBER 2008: BOLIGPRISFALD VIL PRESSE VÆKST OG BESKÆFIGELSE Priserne på

Læs mere

Danmarks offentlige investeringer ligger lavt internationalt

Danmarks offentlige investeringer ligger lavt internationalt Danmarks offentlige investeringer ligger lavt internationalt Ifølge OECDs tal ligger Danmarks offentlige investeringer lavt i forhold til sammenlignelige lande som Sverige, Norge, Finland og Holland. Danmark

Læs mere

Ældre og indvandrere mister fodfæste på arbejdsmarkedet

Ældre og indvandrere mister fodfæste på arbejdsmarkedet Ældre og indvandrere mister fodfæste på arbejdsmarkedet Den aktuelle krise sætter dybe spor på arbejdsmarkedet. Nyledige hænger fast i ledighedskøen, og specielt personer over 50 år og indvandrere fra

Læs mere