Metoderapport SKUP 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Metoderapport SKUP 2011"

Transkript

1 Metoderapport SKUP 2011 We will create a poverty museum in Bangladesh. Like you have a museum for keeping dinosaurs - we will make a museum to show how poverty looked like. Nobelprismodtager Muhammad Yunus, tidl. direktør for Grameen Bank. TV-dokumentar: Fanget i Mikrogjeld, NRK Brennpunkt 30/ Fanget af Mikrogæld / The Micro Debt, DR Horisont Special, den 31/ Produceret af Heinemann Media for NRK/Brennpunkt og co-produceret for DR, SVT og med støtte fra Nordvisions-fonden. Vist i 15 lande i en særlig international version kaldet The Micro Debt. Journalistene bag projektet: Harald Eraker & Tom Heinemann Redaktion: NRK/Brennpunkt Redaktør Vibeke Haug Redaktionschef Snorre Tønset FG Oslo Kontaktperson: Tom Heinemann Klosterstræde 23 A 1157 K København Idé: At foretage en kritisk granskning af den 175 milliarder kroner store mikrofinansindustri, der i årtier har nydt agtelse verden rundt. Ikke mindst Nobelprisvinderen fra 2006, Muhammad Yunus og Grameen Bank har været bistandsorganisationernes helt store forbillede. 1

2 Forestillingen om, at man kan fjerne fattigdommen og styrke kvinders rettigheder i nogle af verdens fattigste lande ved at yde dem små mikrolån, lød næsten for godt til at være sandt. Og det var det heller ikke. Indledende research-fase: Under ét af vore besøg i Bangladesh tilbage i 2007 hvor vi filmede til en anden dokumentar om Telenor - gjorde flere kolleger og forskere mig opmærksom på, at de små, hyper-populære mikrolån havde en alvorlig slagside, som stort set aldrig var blevet fortalt, hverken i Bangladesh eller rundt om i verden: * Fattige, som blev fanget i en umulig gældsfælde. * Familier, der blev udstødt af lokalsamfundene, når de ikke kunne betale gruppens lån. * Kvinder, som betalte mellem % i rente. * Familier, der havde mistet mand eller bøn, som følge af selvmord pga gældsbyrden. Selv havde jeg på daværende tidspunkt heller ingen anelse om, at der skulle være noget galt i at give fattige folk et lille lån, så de kunne sy eller opdrætte en ko for på den måde at komme ud af fattigdommens lænker. Selveste Nobel-kommiteen i Norge havde endog hædret Mikrolånenes fader, Muhammad Yunus og Grameen Bank året før. For mig lød det helt forkert, at der skulle være noget galt. Men nogen gange skal man gribe chancen og lytte godt til hvad lokale kolleger siger. Vi tog derfor ud af hovedstaden Dhaka for at besøge nogle af de områder, hvor omfanget af mikrolånene er størst. Helt tilfældigt bogstavelig talt stoppede vi kvinder og mænd i en lille landsby og spurgte ind til, om de evt. havde et mikrolån, og hvad de mente om det. Én af de første vi mødte, var kvinden Jahanara. Det tog ikke lang tid før vi var klar over, at her var en lille del af en historie, som ikke var blevet fortalt før. Og det er historier, som man heller ikke kan finde på de utallige hjemmesider, hvor det bugner med succeshistorier i kølvandet på organisationernes eller bankernes indsats for at redde verden. Det er derfor og frem for alt - historien om, hvordan Jahanara, med syv forskellige lån i syv forskellige mikrolånsbanker/organisationer, var havnet i en situation hun aldrig nogensinde kommer ud af. Da vi interviewede hende foran sit nye papkasse-hus, kunne vi bag hende ane hendes fars stenhus, som hun havde solgt for at reducere gælden. Det er præcist dér, at jeg vidste, at denne historie må og skal vi granske. Research-fase - uddybende 2

3 Vel hjemme klippede vi en kort pilot sammen og gik til NRK/Brennpunkt i marts måned Det var her, at filmen skulle forankres. Dels fordi det er i Norge, at Nobels fredspris uddeles, og det er her, at støtten til mikrolån er blandt de største. Norad har gennem årene støttet Grameen bank med rundt 400 millioner kroner. Det gør Norge til dét land, som har været én af de største støtter af Grameen Bank. Med mig til mødet med NRK havde jeg også en del grundresearch, som jeg løbende havde opsamlet både via nettet men også via de (overraskende) mange forskere rundt om i verden, som igen og igen havde konkluderet, at der reelt ikke fandtes bevis for at mikrolån reducerede fattigdommen nævneværdigt eller for den sags skyld styrkede kvinders rettigheder. Netop det sidste punkt, er ellers det mest hyppigt anvendte når talen falder på offentlig eller privat støtte til mikrolån. Anerkendte udviklingsforskere og økonomer som professor David Hulme fra Manchester University, Thomas Dichter (tdl. ansat i Verdensbanken og FN), økonomen Jonathan Morduch fra New York University, var blot få af mange forskere, der havde udarbejdet rapporter og akademiske artikler, som havde sat alvorlige spørgsmålstegn ved den overvældende succes, som netop de små mikrolån igen og igen var blevet præsenteret som. Andre forskere, som f.eks. lektor Jude Fernando fra Clark University og professor Lamia Karim fra University of Oregon kunne i tillæg fortælle om langvarige studierejser til Bangladesh, hvor de som vi senere selv gjorde havde besøgt talrige små landsbyer, hvor situationen var en helt anden, end den som man kan læse på f.eks. Grameen Banks web-sites Gennem samtalerne med forskere fra USA, England, Sydafrika, Tyskland osv. blev det klart for mig, at ganske mange forskere i årevis havde råbt vagt i gevær mod succes-historien ganske, som de forgældede fattige i mange lande havde gjort. Men uanset, hvor i samfundspyramiden de befandt sig, havde begge grupper løbet panden mod en mur. Ingen tog notits at de fattige og forskerne blev mødt med massiv modstand fra Mikrofinans-industrien. Mine redaktører i NRK var mildest talt overraskede over, hvad jeg præsenterede dem for. Men i løbet af sommeren 2008 blev vi enige om at igangsætte et for-projekt, der skulle afdække mulighederne for at producere en egentlig dokumentar. Research - Norge Første del af projektet var derfor at få gravet os ned i arkiverne hos Norad og hos Udenrigsdepartementet (UD). Vi tilknyttede derfor Harald Eraker til projektet - en god freelancekollega i Norge der i årevis har benyttet sig af aktindsigt, og som vidste meget mere end jeg om f.eks. Loven om Offentlighed i Forvaltningen. Når man som jeg ofte arbejder med grænseoverskridende journalistik, er det min erfaring, at man med stor fordel kan tilknytte lokale kolleger til projekterne. Ikke to lande har fuldstændig ens lovgivning, og den simple logik er, at det ville tage mig uendelig længere tid til at sætte mig ind i den norske offentlighedslov, end at indlede et samarbejde med én, som kender loven i forvejen. 3

4 Vi måtte selvsagt have sikkerhed for, om f.eks. Norad rent faktisk var klar over, at alt ikke var så rosenrødt, som det blev fremstillet. Lå der rapporter eller dokumenter, som kunne vise, at Norad vidste besked om, at mange fattige havnede i gældsfælder i stedet for at få succes med sin lille en-mands-virksomhed? Vi måtte også skaffe os et overblik over, hvor mange penge Norad gennem årene havde givet til mikrolånsbranchen enten i form af lavt forrentede lån eller som donationer. Postlister, notater og journalkort blev studeret, og vi gik herefter systematisk i gang med at begære aktindsigt i enkeltsager. Vi kunne se, at mange dokumenter var sendt til og fra den norske ambassade i Bangladesh, så vore begæringer kom også til at omfatte aktindsigt i ambassadens arkiver. Da mange af dokumenterne var mere end 10 år gamle, tog det dog ganske lang tid for ambassaden og Norad at finde frem til dokumenterne. En stor del af dokumenterne var nemlig blevet sendt retur til arkivering i Norge, og det tog betydeligt længere tid for embedsværket at imødekomme vore aktindsigtsbegæringer indenfor de tidsrammer, man normalt har. Research - Bangladesh Anden del af projektet var arbejdet i Bangladesh. Her ansatte jeg min faste journalistiske fixer, Zaeed til at indsamle dokumentation. Først gjaldt det kopier af de bankbøger og kontrakter, som de fattige låntagere havde. For os var det afgørende at få så mange kopier som muligt, fordi vi allerede på daværende tidspunkt var klar over, at vi formentlig ville komme ind i et slagsmål om, hvor meget man egentlig betaler i rente af de små lån. På nettet havde jeg læst talrige videnskabelige artikler, der diskuterede rentebyrder og afbetalingsvilkår på de små mikrolån. Ikke overraskende benægter stort set alle udlånere, at deres renter er så høje, som de der. På den anden side stod så en række for mig helt ukendte forskere og påstod det modsatte. Den eneste måde hvorpå vi kunne bevise dén påstand, som mange af låntagerne fremførte, var at have kopier af så mange bankbøger som muligt. Når man har et mikrolån, så afbetaler man - som hovedregel hver uge. Ved at følge et lån fra det blev indskrevet i bankbøgerne til at de var tilbagebetalt ca uger efter, kunne vi så følge, hvordan renten, tvangsopsparing, indskud osv. blev administreret af bankerne/organisationerne herunder naturligvis Nobel-modtageren, Grameen Bank. På mail skrev jeg derfor en lang række indledende spørgsmål, hvor min fixer, Zaeed i praksis skulle tage ud og være mine øjne og ører. Foruden at fremskaffe den fornødne dokumentation, skal en god fixer også kunne visualisere hvilke muligheder vi har for at filme, hvordan de fysiske rammer er på stedet og hvem som er bedst egnede i at kunne fortælle sin historie på en måde, så man kan forstå detaljerne. For at holde kontakten med en mand på den anden side af kloden - er det vigtigt, at have alle aftaler på plads, før man sætter gang i et projekt. Ikke mindst af hensyn til 4

5 økonomi og tidsforbrug Derfor aftaler jeg som hovedregel altid en fast pris og tidsforbrug for arbejdet. Spørgsmålene, som min fixer Zaeed skulle forsøge at finde svar på, var i detaljer at kunne beskrive, hvilke erfaringer de enkelte kvinder og deres familier havde med at tage et mikrolån. De skulle beskrive, hvad de arbejdede med, hvordan deres familiesammensætning så ud og de skulle give tilsagn om evt. at møde filmholdet fra Norge på et senere tidspunkt UDEN at fortælle det til låneofficererne fra de forskellige mikrolånsbanker. Netop spørgsmålet om at få den fornødne dokumentation i form af kopier af bankbøgerne var og er lidt af en grænseoverskridende handling. Næppe mange af os i Norden ville uden videre stille vores private bank-papirer til rådighed for en journalist fra Bangladesh, så Zaeed brugte megen tid til at forsikre familierne om, at vi ikke ville misbruge dokumenterne og i de tilfælde, hvor familierne var utrygge ved situationen, garanterede vi dem naturligvis fuld anonymitet, såfremt vi ville bruge dokumenterne i udsendelsen. Helt nye oplysninger om sikkerheden for låneordningen Mens dette arbejde stod på, og hvor Zaeed interviewede talrige låntagere, blev vi opmærksomme på en anden og hidtil ikke særlig kendt konsekvens af de små lån. Offentligheden bliver via websites og i skriftligt materiale ofte fortalt, at der er tale om små lån uden sikkerhed. Altså, at lånet kun gælder for én person, som ikke kan stille sikkerhed og som derfor også er en risikofaktor for udlånerne. Dette argument bliver som oftest brugt som hovedargument for, at Mikrolåns-bankerne har så høje renter på deres udlån. Men sådan er det ikke i virkeligheden. Mikrolåns-bankerne har nemlig indført en form for garanti eller sikkerhedsstillelse for de enkelte udlån. Dette er dog ikke noget, som er nemt at finde på deres web-sites. Langt den overvejende del af mikrolåns-branchen benytter sig nemlig af grupper på fire til fem kvinder i hver gruppe. Dette kunne vi konstatere i alle de landsbyer, som vi besøgte og vi fik tillige bekræftet, at samme system eksisterede i stort set alle andre lande, hvor mikrolån er udbredt. Almindeligvis kan kun to af gruppens medlemmer have et lån, mens de øvrige to-tre medlemmer af gruppen må vente, og skal sideløbende foretage en form for tvangsopsparing før de kan få et lån. Falder en kvinde igennem pga. sygdom, eller andre uforudsete hændelser, så er det de øvrige kvinder i gruppen, der skal betale hendes afdrag på gælden. Dette sker oftest ved, at den tvangsopsparing, som kvinderne også skal indgå aftale om ganske enkelt bliver trukket for at betale gælden. Dette skaber selvsagt nogle enorme sociale spændinger i landsbyerne. Denne del af researchen krævede, at vi kom tilbage for at interviewe kvinderne om dette. Her er der tale om ofte ganske følsomme oplysninger. Man skal forestille sig en landsby, der består af ca. 100 familier. Stort set alle har eller har haft ét eller flere mikrolån, og stort set alle er medlem af en gruppe. Derfor gennemførte vi en række 5

6 interviews i diskretion, for at få de enkelte kvinder og deres familier til at fortælle, hvad som sker, når et gruppemedlem ikke kan betale det ugentlige afdrag. I dette arbejde anvender jeg ofte en metode jeg kalder: Kvantitativ journalistik altså at man gennem indsamling af talrige vidneudsagn og anden form for dokumentation, i sidste ende gør det muligt at producere Kvalitativ journalistik. Zaeed havde i forvejen gennemført og nedskrevet talrige interviews i form af rapporter, som han løbende sendte til mig via mail. Med et alm. digitalt kamera havde han også fotograferet en lang række af de personer, som han havde talt med. På den måde fik jeg også sat ansigter på nogle af de kvinder og familier som vi senere skulle møde. Vi havde derfor et solidt grundlag og en lang række navne der i forvejen havde fortalt deres historier til Zaeed, før vi selv besøgte de enkelte landsbyer, hvor vi filmede. En stemme til de stemmeløse Netop ganske almindelige mennesker ofte analfabeter i små landsbyer, i en verden langt fra os, kan være yderst svære at interviewe grundigt, og almindeligvis tillægger mange ikke de fattigste af de fattige nogen synderlig stor troværdighed. Men ved at interviewe talrige personer i dette tilfælde mindst kvinder og familier i Bangladesh - kan jeg med en væsentlig større sikkerhed fastholde, at der er stor forskel på, hvad mikrolånsbankerne eller bistandsorganisationerne fortæller og så, hvad låntagerne siger. I hvert fald nok til, at jeg med sikkerhed og ved at fremlægge både vidneudsagn og anden dokumentation - kan konfrontere de ansvarlige med spørgsmål som f.eks.: Vi har talt med en lang række kvinder, der uafhængigt fortæller.osv. Vi har gennemgået en lang række af kvindernes bankbøger. De dokumenterer bl.a. at mange af kvinderne blot får et nyt lån for at betale for det gamle lån.osv. Sideløbende med arbejdet i Norge og Bangladesh, begyndte vi systematisk at lede efter historier i udenlandske medier om emnet. Det var næsten umuligt at finde kritiske artikler om mikrolån, men én artikelserie fra Wall Street Journal tilbage i 2001, overbeviste mig om, at når vi en dag skulle til at konfrontere ikonet over dem alle, Muhammad Yunus fra Grameen Bank, skulle vi være ekstremt godt forberedt. Artiklerne var bl.a. skrevet af de senere myrdede journalist, Daniel Pearl og var noget af det eneste som jeg kunne finde der havde en kritisk indgang til f.eks. kvindernes evne til at tilbagebetale lånene i rette tid. Og bortset fra en freelancejournalist fra Bergen, som har skrevet en kritisk artikelserie om Grameen Bank, har det stort set været umuligt at finde kritiske artikler eller reportager fra Norge, Sverige eller Danmark. Jeg forsøgte også at finde kritiske tv-indslag eller dokumentarfilm om emnet, men bortset fra et fransk tv-indslag fra Bangladesh (2007), er det til dato ikke lykkedes mig at finde noget, som kunne føre mig videre eller sætte mig i kontakt med nøglepersoner. 6

7 Så det var den lange vej ind i den akademiske verden for at grave forskere frem, som helt overrasket var næsten lykkelige over, at der endelig var en journalist som havde valgt en kritisk indgang til fænomenet og ikke en af de sædvanlige hyldestportrætter af systemet og/eller især manden bag, Muhammad Yunus. Forskere med flere kasketter Men der var også flere forskere, der havde skrevet kritiske rapporter om mikrofinans, som alligevel ikke ønskede at medvirke i udsendelsen. Presset fra mikrofinansindustrien var for stor, og flere af forskerne befandt sig i en etisk gråzone, hvor de på den ene side fremstod som uvildige forskere ved et universitet, mens de på den anden side drev en privat konsulentvirksomhed, hvor flere af dem havde tjent store penge på at skrive positive rapporter for mikrofinansindustrien. Dette gav selvsagt en del etiske overvejelser, om man overhovedet kunne stole på de offentligt ansatte forskere og i hvilken rolle de skulle optræde i udsendelsen. Jeg gennemførte bl.a. et længere interview med en anerkendt amerikansk professor, som ikke ville redegøre for, at han netop havde indgået en Dollar stor aftale om at foretage en (positiv) evaluering af en mikrolånsbank. Denne sammenblanding af interesser, gjorde at jeg ikke anvendte interviewet. En anden kendt engelsk forsker, Stuart Rutherford medvirkede også i et længere TVinterview, og trods det faktum, at jeg i forvejen havde fremsendt en grundig beskrivelse af hvilke ting jeg gerne ville tale med ham om, skrev han efterfølgende til os og efter interviewet var gennemført - at han ikke ønskede at medvirke i udsendelsen. Hans forklaring var, at han fornemmede, at jeg havde tænkt mig at anlægge en kritisk vinkel, og dette ønskede han ikke at deltage i. Også denne forsker havde flere kasketter på og jeg valgte derfor ikke at anvende interviewet i udsendelsen. Jeg valgte i sidste ende at anvende en blanding af eksperter og forskere, som jeg fandt dækkede de mange ofte modstridende holdninger til mikrofinans. Her er et udpluk: Økonomen David Roodman fra Center for Global Development i Washington er p.t. én af de mest fremtrædende forskere. Gennem tre år har han arbejdet på en blogbaseret bog, som på mange områder både er et forsvar for mikrofinans, men også med et kritisk blik på nogle af skyggesiderne. Professor Jonathan Morduch fra New York University har gennem mange år forsket i, hvordan adgang til finans har haft indflydelse på nogle de fattigste mennesker. Grundlæggende er han tilhænger af mikrofinans. Milford Bateman, er ph.d og tidligere senior fellow på ODI Overseas Development Institute i England. Han er én af de skarpeste kritikere af mikrofinans, og har i 2010 udgivet én af de mest læste bøger om emnet. 7

8 Økonomen Ha-Joon Chang fra Universitet i Cambridge anses for at være én af verdens førende forskere, når det handler om global økonomi. Han mener, at mikrofinans er et udtryk for en yderst hvis ikke ligefrem - neoliberal tankegang. Den nu næsten pensionerede udviklingsekspert, Thomas Dichter, som bl.a. har arbejdet for bl.a. Verdensbanken og FN, har 40 års erfaring med international fattigdomsbekæmpelse. Han erkender i filmen, at han på mange områder har spildt en stor del af sit arbejdsliv for ifølge Dichter kan fattigdom ikke blot fjernes ved at uddele de små mikrolån. Noget som han ellers har været ansat til at fremme mest muligt via sine forskellige arbejdspladser. Uden, at fremstå som bitter, er Thomas Dichter en mand, som med den enorme erfaring gør ham til en yderst troværdig kilde i forhold til at det historiske perspektiv på plads. Foruden ovenstående eksperter, medvirker også en række bangladeshiske ngo er og eksperter, som på hver sin måde er med til at beskrive, hvordan situationen p.t. er i forhold til at bo i dét land, hvor mikrofinans har den største udbredelse. Produktions-fasen Efter det lange for-projekt var NRK/Brennpunkts ledelse nu overbevist om, at vi havde den fornødne sikkerhed og dokumentation for at kunne producere programmet. I starten af 2010 skrev vi derfor kontrakt om produktionen af en dokumentar til Brennpunkt, samt produktionen af en international version af filmen. Nu skulle det hele i kassen, før vi skulle konfrontere dem vi kritiserer i filmen. For at undgå problemer med indrejse i f.eks. Bangladesh - og friheden til at kunne arbejde journalistisk - har jeg for vane aldrig at kontakte dem, som jeg i sidste ende vil konfrontere. Så hellere planlægge en rejse mere, når jeg først har været hjemme med mine harddiske. Heller ikke myndighederne i f.eks. Norge skulle vide besked om, hvad som var vore egentlige mål. Bortset fra nogle mere overordnede og bevidst vage - beskrivelser i vore aktindsigtsbegæringer, var det således kun en absolut fåtal, som havde indsigt i, hvad vi havde gang i. I Bangladesh, og i mange andre lande vi har arbejdet i, er det ofte et krav at man ansøger om et journalist-visa. Her skal man i detaljer redegøre for, hvem man skal møde, hvornår og på hvilke locations man vil filme. I nogle lande skal man endda tillige ansøge om et særligt film-visa og herunder også fremsende en synopsis, før der tages stilling til, om man kan få indrejsetilladelse. Dette gør det selvsagt umuligt at arbejde i fred, og derfor søger vi altid et turist-visa oftest med Visa on arrival i lufthavnen. Således også i Bangladesh. En anden for os væsentlige detalje er, at vi altid rejser meget let. Vi bruger kun små kameraer (XDCAM1) og skal vi bruge yderligere udstyr, er det som hovedregel altid til at få fat i. I mellemtiden og for at være mere sikker på, at dette ikke blot var et problem i mikrokredittens moderland, Bangladesh, havde jeg udvidet min research til også at omfatte lande i Afrika, i Mexico (hvor der er helt utrolig meget mikrokredit og med 8

9 lånerenter på mere end 200 % i ÅOP (effektiv årlig rente)) og ikke mindst i Indien, hvor der i foråret 2010 blev rapporteret om en omfattende selvmordsbølge blandt fattige låntagere, der ikke kunne betale deres lån tilbage. Mexico I Mexico fandt jeg Lisa Roth - en antropologi-studerende fra Norge, som talte flydende spansk. Hende fik jeg sendt ud på landet mere specifikt til et område, der tidligere havde været beskrevet som enormt succesfuldt, hvad angår mikrolån. Det tog hende mindre end en uge at finde talrige skæbner, der havde mistet alt, og som var villige til at møde os. Men da hun stod i lufthavnen i Oaxaca i det sydlige Mexico for at modtage os, var hun næsten grædefærdig. Rygterne om vores ankomst, var kommet én af de store mikrolåns-banker for øre, og de lokale medarbejdere fra banken havde udstedt et forbud mod at tale med os. Noget de hårdnakket benægtede i den efterfølgende konfrontationsfase via mail. Vi fik dog nogle vigtige interviews i kassen også efter at have talt med kvinderne om de evt. repressalier, der måtte vente dem. Her, mere end ét år efter, har vi dog ingen viden om, at kvinderne skulle være blevet udsat for repressalier. Lisa Roth har efterfølgende talt med flere af kvinderne, og intet tyder på, at de har været udsat for trusler. Vi forsøgte dog at konfrontere banken direkte, men da vi stod udenfor bankens hovedkvarter i Mexico City, blev vi standset af bankens sikkerhedschef, der forbød os at filme og at ingen i banken ville tale med os. Vi valgte i dette tilfælde derfor ikke at nævne navnet på den mexicanske bank i forbindelse med samtalerne med kvinderne, idet vi fandt, at det ville være så godt som umuligt at dokumentere, at banken havde truet kvinderne til tavshed. Men i en efterfølgende mail-korrespondance med banken om deres generelle udlånsrenter, og hvor vi bad banken om at opstille et regnestykke for et gennemsnitligt mikrolån, fik vi med hjælp fra to udenlandske eksperter fastsat deres rente til mere end 200 %. Dette er til dato ikke blevet modsagt af banken. Indien I Indien var vi, af lovformelige årsager, nødt til at sende et filmhold af sted uden vores tilstedeværelse. Min mangeårige fixer i Indien, fotojournalsten, Sonu Madhavan blev således fjernstyret til at interviewe nogle af de efterladte/pårørende til de, som havde valgt at begå selvmord efter at være havnet i en uløselig gældsfælde. Via Skype og mails, havde jeg næsten daglig kontakt med Sonu Madhavan for bl.a. at udarbejde et sæt spørgsmål, som jeg ville have stillet, hvis jeg selv var til stede. For at holde mig på den sikre side, havde vi fundet en række lokale avisartikler fra nettet, hvor det i detaljer blev beskrevet hvor selvmordsbølgen havde været mest massiv. I netop dette område (som også BBC fyldigt havde omtalt i en radioreportage), bad jeg Sonu Madhavan om at finde de relevante case-stories. Begge interviews var således med personer, som tidligere havde medvirket i lokale medier, og som i hvert fald ikke var blevet modsagt før. Sonu Madhavan havde 9

10 således fået en skarp og detaljeret oversigt over hvilke spørgsmål han skulle stille og bl.a. hvordan filmen skulle beskæres og hvilken form vi havde valgt. På trods af, at Sonu Madhavan havde set familiernes bankbøger, valgte vi som i Mexico - bevidst ikke at nævne navnene på de mikrolåns-banker, hvor de indiske familier havde deres lån. Deres medvirken skulle alene bruges til at illustrere, hvilke ulykkelige konsekvenser mikrolån kan have. (De mange selvmord har bl.a. medført at delstatsregeringen i Andhra Pradesh har indført en ny lov i slutningen af 2010, som forbyder udlånerne at indkræve de ugentlige afdrag. De nationale indiske myndigheder har tillige netop vedtaget den første egentlige lovgivning om mikrolånsbankernes virke.) Konfrontationer Som tidligere omtalt, vælger jeg som hovedregel aldrig at konfrontere nogen, før jeg har sikkerhed for, at vi har den filmede dokumentation på plads. Nu lå den bl.a. i diverse sikkerhedskopier rundt om i København, Delhi og Dhaka, så nu kunne de kritiske spørgsmål endelig stilles. Især Muhammad Yunus og Grameen Bank skulle vise sig at være den største udfordring, men også Norad og udviklingsminister Erik Solheim ville enten ikke medvirke, eller besvare skriftlige spørgsmål. Vi havde foruden ringbind efter ringbind med officielle dokumenter - nemlig fået adgang til en række hemmelig-stemplede dokumenter fra Norad, Ambassaden i Bangladesh og bl.a. en række personlige breve fra Muhammad Yunus. Med dem i hånden, og en detaljeret gennemgang af samtlige kritikpunkter, som bliver fremført i filmen, sendte vi en lang række mails til Grameen Bank og Muhammad Yunus med vore spørgsmål. Ingen svar. I en periode på mere end fire måneder, lykkedes det ikke at få mere end ét forproduceret svar på en mail. Grameen Bank og Muhammad Yunus har ikke besvaret ét eneste af vore talrige spørgsmål. Vi endte derfor med at rejse til Valencia i Spanien for at konfrontere Yunus på en messe, men som det også fremgår af udsendelsen vendte han blot ryggen til kameraet, og de lovede svar fra én af hans talsmænd blev aldrig fremsendt trods skriftlige løfter om det modsatte. Vi konfronterede også Norad men en fast aftale om at interviewe Tove Strand Gerhardsen, den tidligere direktør fra Norad blev aflyst to timer før optagestart med begrundelsen: Når Norad og Udenrigsministeriet (UD) i Norge ikke vil medvirke, så vil jeg heller ikke. Tove Strand var ellers én af hovedpersonerne i de dokumenter, som vi var kommet i besiddelse af, men da Norad og UD fik nys om, at hun skulle medvirke i et interview om hvorfor hun, som daværende direktør for Norad, var med til at beslutte at hemmeligstemple dokumenterne, fik hun direkte mundkurv på. Vi konfronterede naturligvis den nuværende ledelse af Norad og udviklingsminister Erik Solheim, men til dato har de endnu ikke besvaret vores spørgsmål. 10

11 Som sædvane tilbød vi UD og Norad, at de kunne se den færdige film en uge før den faktisk blev sendt i NRK. Både Norad og UD takkede ja, og så således filmen præcist en uge før offentliggørelse. Tilbuddet til at se filmen en uge før offentliggørelse blev også tilbudt f.eks. Grameen Bank og Muhammad Yunus. Men uden, at de svarede på vore henvendelser. Bortset fra en såkaldt undersøgelse af sagen, som blev hastet igennem og offentliggjort otte dage efter dokumentaren blev vist i NRK, indeholder UD s rapport ikke noget svar på vore andre spørgsmål om f.eks. hvem som skjulte dokumenterne fra offentligheden. Rapportens hovedpointe var, at UD ikke mente, at Muhammad Yunus og Grameen Bank havde misbrugt nogle af de ca. 100 millioner kroner, som blev overført fra Grameen Bank til det ny-oprettede selskab, Grameen Kalyan. Netop spørgsmålet om et evt. misbrug af pengene, var ellers ikke et forhold som vi end ikke havde antydet i selve udsendelsen otte dage tidligere. Som det fremgår af den norske version af udsendelsen, medvirker Erik Solheim i den absolut sidste del af programmet, hvor han bliver interviewet af Brennpunks programleder. Han er således dén person, som får det sidste ord i denne sag. Og dermed er han også med til at sætte dagsordenen for dét arbejde som vi er sat i verden til at udføre på vores egne betingelser og naturligvis med hensyn til de presseetiske regler om f.eks. forelæggelse og tilsvarsret. Han og hans departement i UD havde forinden svaret os pr. mail: vi ønsker å se denne dokumentaren før vi tar stilling til hvem i utviklingspolitisk ledelse som eventuelt kommenterer saken og når. Vi har dessverre dårlige erfaringer med å gi intervjuer basert på reportasjer/intervjuer vi ikke har sett. Med andre ord vil UD bestemme om de overhovedet vil medvirke i udsendelsen og først efter at have set udsendelsen i sin helhed. Dette er helt uantagelige krav, som man bør afvise på det bestemteste med henvisning til, at det er os som journalister, der bestemmer hvad som skal i TV eller på tryk. Personligt var jeg derfor også imod, at man indgik aftalen på de præmisser, som blev forlangt fra UD s side. Dette mener jeg er et fagligt problem, som i stigende omfang benyttes af både myndigheder og virksomheder til reelt at overtage journalisternes suveræne ret til selv at redigere deres journalistiske produkter. Efter Erik Solheim havde set programmet altså en uge før det blev sendt i NRK, indgik han i en aftale om et interview med programlederen for Brennpunkt. Dette blev så redigeret ned til at anvende i umiddelbar forlængelse af selve udsendelsen. (Mere om dette senere i forbindelse med den kommende opfølgende udsendelse i Brennpunkt) 11

12 Versioneringer og kvalitetssikring Som en del af aftalen med NRK, havde jeg kontraktuelt aftalt, at vi også skulle udarbejde en international version af programmet. Denne version stod jeg selv for, men for at sikre os bedst mod mulige fejl, havde vi dog aftalt, at min redaktør i Norge skulle line-by-line sikre både manus og film i de versioner, som vi havde aftalt at udarbejde. Bortset fra de rettelser, som heldigvis altid fremkommer efter en god line-by-line, fik vi dobbelt-checket hvert eneste ord, der blev sagt. I selve manus havde jeg tillige mere end 80 fodnoter, der henviste til den nødvendige dokumentation. (Jeg printer altid selve fodnoten ud, idet jeg ofte har konstateret, at f.eks. en website kan ændre indhold i løbet af en research-periode)../ Manus vedhæftet incl. fodnoter til denne rapport Dette arbejde er somme tider direkte træls, og fylder ringbind efter ringbind, men i sidste ende giver det overblik, sikkerhed og tryghed for, at man ikke begår unødvendige fejl. Den internationale version af filmen er den samme som blev sendt i DR, men ikke den samme som blev sendt i SVT. I SVT valgte man at gøre den mere svensk og i samarbejde med en rapporter fra Uppdrag Granskning, tilbragte jeg en uges tid på redaktionen i Göteborg for at sikre, at der ikke opstod fejl eller misforståelser i kølvandet på, at man går ind og redigerer i andres materiale. På SVT gennemgik vi det nye manus i en ny og udvidet Line-By-Line kontrol, og da SVT s udsendelse først blev sendt længe efter den norske version, havde reporteren fremsendt en række spørgsmål (igen) til Muhammad Yunus og Grameen Bank, men bortset fra at afvise alle kritikpunkter, kom der ikke noget fyldestgørende svar fra hverken Grameen Bank eller Muhammad Yunus. Umiddelbart før den danske/internationale version af udsendelsen skulle sendes i DR, havde én af de kritiserede, Grameen Foundation i USA fremsendt en lang klage til såvel NRK som DR. NRK og jeg udarbejdede et fyldestgørende svar, som vi senere lagde på NRK s hjemmeside (sammen med et fyldestgørende uddrag af de mange dokumenter, som vi var kommet i besiddelse af). Klage-brevene var fremsendt via PR-bureauet Burson-Marsteller. Både NRK og DR afviste at ændre et komma i udsendelsen. Der er ikke efterfølgende rejst flere klagesager - bortset fra en meget personlig kritik af mine arbejdsmetoder../ Vedhæftet klage fra Grameen Foundation og NRK s svar Efter offentliggørelse / Nachspiel Da denne metoderapport er sammenfatningen af næsten tre års arbejde, og det er svært for mig at begribe hvor jeg skal begynde, og hvor jeg skal stoppe. 12

13 Historien er blevet en form for never-ending-story, der næsten dagligt 14 måneder efter den blev sendt i NRK og ét år efter den blev sendt i Danmark stadig omtales, misbruges, citeres og fortolkes i et omfang, jeg ikke har set lige. Nye hade-websites er fulgt i kølvandet på sagen. PR-bureauer er ansat til at redde stumperne. Præsidenter, royale, politikere og popstjerner skriver støtteerklæringer mod filmen og for Yunus. Uafhængige filmskabere har rejst i mine fodspor, for at få kilder til at ændre forklaring (mod god betaling). Den ene Youtube-video efter den anden, gør alt for at så tvivl om min person og vores arbejdsmetoder. Klager er indbragt. Og uanset om klagerne er blevet afvist, bliver klagerne genfremsendt i det uendelige via blogs og div. websites. I den ultra-korte version, er der blot at sige, at filmen aldrig er blevet indbragt for PFU i nogen af de foreløbigt mere end 15 lande, hvor den internationale version er blevet sendt. Filmen er heller ikke blevet indbragt for nogen domstol nogen steder. Uanset hvad, så har programmet medført forsidehistorier på stort set samtlige betydende medier verden rundt. Hele systemet er for tiden under angreb fra talrige sider og mange af Mikrokredit-industriens aktører har måtte ændre strategi og metode. Det vil komme for vidt, at henvise til de mange tusinde artikler og TV- og radioklip, som er offentliggjort for og imod vores film. Men én sag fortjener en særlig kommentar: Fyringen af Muhammad Yunus: I ugerne efter filmen var blevet vist i NRK med norsk tale og med norske undertekster, (og altså næsten to måneder før den internationale, engelske version blev offentliggjort) gik især de bangladeshiske medier amok. Forsidehistorier om, at NRK dokumenterede, at Yunus var korrupt og at han personligt havde stjålet en stor del af de mange millioner bistandskroner, som Grameen bank havde modtaget, medførte et voldsomt politisk opgør i Bangladesh. Samtidig medvirkede i utallige direkte TV-udsendelser (via telefon) og blev interviewet igen og igen af bangladeshiske medier. Jeg tror ikke jeg har tal på, hvor mange ganske jeg måtte forklare, at udsendelsen ikke havde ét ord om korruption eller simpelt tyveri af de mange penge. På det politiske plan, fandt den nuværende regering en opportun lejlighed til at skille sig af med en hård modstander. Blot otte dage efter filmen blev vist i Norge brugte regeringen en paragraf i lovgivningen, der betød, at Yunus ikke kunne fortsætte som direktør for banken. Officielt på grund af hans alder. 13

14 Men samtidig indkaldte premiereminister Sheik Hasina til pressemøde, hvor hun direkte kaldte Muhammad Yunus og de mange andre mikrolånsbanker for blodsugere: Micro-lenders make the people of this country their guinea pig. They are sucking blood from the poor in the name of poverty alleviation. Mohammad Yunus nægtede at forlade sin post, og indbragte derfor fyringen for domstolene. Men såvel By-, Lands- og Højesteret afviste sagen, og i april 2011 blev Yunus endelig endelig fyret fra Grameen Bank. I en artikel fra Norad s magasin, Bistandaktuelt fra juni 2011 og under overskriften: Yunus i struben på NRK, udtalte Yunus, at det var filmen, som førte til hans fald: Skal jeg være generøs er NRK Brennpunkts program et stykke uansvarlig journalistikk Hvad dette betyder, og hvad ansvarlig journalistik så betyder, har Muhammad Yunus endnu ikke besvaret trods min skriftlige forespørgsel. Hvad nu? / Opfølgning i Brennpunkt I august 2011 udsendte det engelske svar på Norad, DFID en 189 sider lang rapport, hvor konklusionen var, at der til dato ikke er fremkommet beviser hverken i forskningen eller i de mange rapporter, som er udgivet gennem årene, for at mikrolånene fjerner fattigdommen eller styrker kvinders rettigheder i udviklingslandene. Og i September 2011 udkom endnu en rapport fra University of London, der konkluderede, at kun 15 ud af flere tusinde rapporter og evalueringer om mikrofinans i Afrika havde en akademisk kvalitet, som forskerne kunne bruge. Rapportens konklusion var bl.a., at mikrolån ikke førte til øget uddannelse, bedre helse og styrkelse af kvinders rettigheder snarere det modsatte. Lagt sammen med de talrige andre historier om, hvordan hele Mikrofinans-industrien er blevet presset til at ændre adfærd, har jeg aftalt med NRK/Brennpunkt, at vi skal producere en kort (ca. 15 minutters) opfølgende udsendelse, som skal sendes i Februar eller Marts Udsendelsen bliver, som der forrige, suppleret med talrige net-artikler, hvor vi har aftalt, at de bedste også skal oversættes og publiceres på engelsk på grund af den store interesse som udenlandske eksperter og medier allerede har udvist. Sammen med Tarjei Leer-Salvesen, er vi derfor i gang med bl.a. at interviewe forskerne bag de to engelske rapporter, samt indsamle nye informationer om, hvor branchen i dag befinder sig. Og igen har vi anmodet Erik Solheim om at deltage, og igen har vi anmodet Muhammad Yunus om at deltage (anytime and anywhere). Yunus har ikke svaret og Erik Solheims PR-mand, Trond Viken forsøger igen, at bestemme, hvem som redigerer udsendelser i NRK: Dessverre har vi noen dårlige erfaringer med dokumentarprogrammer. Solheim ønsker nok gjerne å se det ferdige produktet først før han kommenterer. 14

15 Vores redaktør, Vibeke Haug har mens denne metoderapport færdiggøres - forklaret UD, at dette er et krav, vi hverken kan eller vil acceptere. Såfremt, Erik Solheim fortsat ikke vil besvare vore mange, stadig ubesvarede spørgsmål i et interview med os og efter almindelige journalistiske principper - skal han efter min mening slet ikke deltage i udsendelsen. Punktum. Tom Heinemann 15/

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere

Kofoeds Skole PRESSEMEDDELELSE. Hjemløse polakker i København Ole Meldgaard, chefkonsulent på Kofoeds Skole

Kofoeds Skole PRESSEMEDDELELSE. Hjemløse polakker i København Ole Meldgaard, chefkonsulent på Kofoeds Skole Kofoeds Skole PRESSEMEDDELELSE Hjemløse polakker i København Ole Meldgaard, chefkonsulent på Kofoeds Skole Mens disse linjer skrives er Kofoeds Skole i gang med et pilotprojekt for hjemløse polakker i

Læs mere

VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION

VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION 08.12.2013 Hvis man har et alt for lemfældigt forhold til sandhed, så har man også et alt for lemfældigt forhold

Læs mere

Pædagogisk konsulent i Applied Scholastics, Hanne Hemmingsholts bemærkninger til udsendelsen: P1-Dokumentars svar

Pædagogisk konsulent i Applied Scholastics, Hanne Hemmingsholts bemærkninger til udsendelsen: P1-Dokumentars svar Efter udsendelse har P1 Dokumentar modtaget nedenstående kommentar fra Hanne Hemmingsholt fra Applied Scholastics (APS). P1 Dokumentars svar i højre kolonne. (...) markerer passager med personlige oplysninger

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål BB-BD fra Folketingets Retsudvalg den 17. marts 2016

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål BB-BD fra Folketingets Retsudvalg den 17. marts 2016 Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 408 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 16. marts 2016 Dok.: 1898570 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Erik Albæk, Arjen van Dalen & Claes de Vreese Center for Journalistik Institut for Statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

Statsforvaltningens brev til 2 journalister.

Statsforvaltningens brev til 2 journalister. Statsforvaltningens brev til 2 journalister. I har klaget over, at Faaborg-Midtfyn Kommune har afslået at give Jer aktindsigt i navne og andre kontaktoplysninger på skribenterne bag spareforslag indkommet

Læs mere

Fejlagtige oplysninger om P1 Dokumentar på dmu.dk

Fejlagtige oplysninger om P1 Dokumentar på dmu.dk Fejlagtige oplysninger om P1 Dokumentar på dmu.dk To forskere ansat ved Danmarks Miljøundersøgelser har efter P1 dokumentaren PCB fra jord til bord lagt navn til en artikel på instituttets hjemmeside,

Læs mere

Marys historie. Klage fra en bitter patient

Marys historie. Klage fra en bitter patient Artikel i Muskelkraft nr. 8, 1997 Marys historie Klage fra en bitter patient Af Jørgen Jeppesen Hvordan tror du de opfatter dig? "Som en utrolig vanskelig patient. Det er jeg helt sikker på." Er du en

Læs mere

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER - 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER I de senere år har der generelt i samfundet været sat fokus på kvinders forhold i arbejdslivet. I Forsvaret har dette givet sig udslag i, at Forsvarschefen

Læs mere

Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister

Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister Hvilken platform er du primært tilknyttet? Print 538 0 0 0 0 0 0 51,3% TV 0 202 0 0 0 0 0 19,3% Radio 0 0 98 0 0 0 0 9,3% Net 0 0 0 130 0 0 0 12,4% Sociale

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Jyske Bank tilbageviser beskyldninger i DR-udsendelse om skattely

Jyske Bank tilbageviser beskyldninger i DR-udsendelse om skattely PRESSEMEDDELELSE Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 (Omstilling) jyskebank@jyskebank.dk www.jyskebank.dk Jyske Bank tilbageviser beskyldninger i DR-udsendelse om skattely DR1 bringer

Læs mere

BILAG 5. INFORMATIONSBREVE TIL SKOLERNE

BILAG 5. INFORMATIONSBREVE TIL SKOLERNE BILAG 5. INFORMATIONSBREVE TIL SKOLERNE Oversigt Brev til skolen... 2 Brev 1 til skoleleder... 3 Brev til bibliotekar... 3 Brev 1 til lærere... 4 Brev til forældrene... 5 Brev 2 til skoleleder... 6 Brev

Læs mere

Mennesker på flugt - elevvejledning

Mennesker på flugt - elevvejledning Mennesker på flugt - elevvejledning Delemnet Mennesker på flugt omhandler appelformer og historiske problemstillinger. Du vil i løbet af dette delemne arbejde med opgaver, for at lære hvordan du identificerer

Læs mere

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed.

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Kendelse af 22. februar 1996. 95-93.584. Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Bank- og sparekasselovens

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. EDC Ejendomscentret Odder A/S Rosensgade 15 8300 Odder Nævnet har modtaget klagen den 26. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet

Læs mere

Journalistik. En avis

Journalistik. En avis Journalistik Det nærmeste man kommer den absolutte sandhed En avis En avis er et blad med historier om ting, folk ikke ved i forvejen. Tingene skal være sket i virkeligheden. Historierne i en avis er ikke

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. maj 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Kaas & Marksø ApS v/ Advokatfirmaet Erritzøe Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 15. september 2010. Klagen angår

Læs mere

Jesus sagde:»det er med Himmeriget som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue; én gav

Jesus sagde:»det er med Himmeriget som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue; én gav Jesus sagde:»det er med Himmeriget som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue; én gav han fem talenter, en anden to og en tredje én, enhver

Læs mere

UDEN FOR EETIKKEN. Jeg har. over et flerårigt forløb været i kontakt med en psykologarbejdsplads,

UDEN FOR EETIKKEN. Jeg har. over et flerårigt forløb været i kontakt med en psykologarbejdsplads, Synspunkt Af Ebbe Lavendt UDEN FOR På en stor dansk psykologarbejdsplads sker der systematiske brud på de etiske principper. Skyldes det ressourcemangel eller befinder stedet sig bare uden for etikken?

Læs mere

Mails afslører Banedanmark-direktør: Nu er han politianmeldt - TV 2

Mails afslører Banedanmark-direktør: Nu er han politianmeldt - TV 2 SAMFUND Mails afslører Banedanmark-direktør: Nu er han politianmeldt 22. jan. 2016, 13:01 Opd. 22. jan. 2016, 13:33 af Niels Lykke Møller, niem@tv2.dk Nye oplysninger i sagen om muligt embedsmisbrug i

Læs mere

Kræft var sjældent i oldtiden 25. december 2010 kl. 07:30

Kræft var sjældent i oldtiden 25. december 2010 kl. 07:30 Kræft var sjældent i oldtiden 25. december 2010 kl. 07:30 Ny forskning antyder, at kræft var en sjælden sygdom i oldtiden. Det strider imod mange kræftforskeres opfattelse af sygdommen. Af Andreas R. Graven,

Læs mere

En kritisk analyse af samtalens form i et åbent kvalitativt interview

En kritisk analyse af samtalens form i et åbent kvalitativt interview En kritisk analyse af samtalens form i et åbent kvalitativt interview David Rasch, stud. psych., Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Indledning En analyse af samtalens form, dvs. dynamikken mellem

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk 6. Jeg fortryder intet Hitler var begejstret for Leni Riefenstahls film om nazismen.

www.cfufilmogtv.dk 6. Jeg fortryder intet Hitler var begejstret for Leni Riefenstahls film om nazismen. Leni Riefenstahl filminstruktøren Filmen indgår i en serie med 5 titler under overskriften Hitlers kvinder Udsendelse 2: Leni Riefenstahl - filminstruktøren ------------------------------------------------------------------

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2013/0257 afsagt den 28. august 2014 ****************************** KLAGER RE (2 pers.) SALGSBUREAU ARRANGØR Top Tours ApS Top Tours ApS REJSEMÅL Bali, Indonesien

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

Elev-manual til journalistisk arbejdsform

Elev-manual til journalistisk arbejdsform Elev-manual til journalistisk arbejdsform Når I arbejder som journalister i skolen, skal I igennem fem forskellige faglige område. I skal: Finde en sag Skaffe jer viden Strukturer jeres stof Optage billeder

Læs mere

Analyse af PISA data fra 2006.

Analyse af PISA data fra 2006. Analyse af PISA data fra 2006. Svend Kreiner Indledning PISA undersøgelsernes gennemføres for OECD og de har det primære formål er at undersøge, herunder rangordne, en voksende række af lande med hensyn

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0143 UL/bib. København, den 19. december 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg

Klager. J.nr. 2011-0143 UL/bib. København, den 19. december 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg 1 København, den 19. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg Nævnet har modtaget klagen den 13. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Mægling- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd (MKI) modtog klagen den 22. oktober 2013.

Mægling- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd (MKI) modtog klagen den 22. oktober 2013. 14. august 2014 Endelig udtalelse Mæglings- og klageinstitutionen Klager 3F Indklagede - Greenpeas Enterprise ApS Mægling- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd (MKI) modtog klagen den

Læs mere

Dit Liv På Nettet - Manus 6. klasse

Dit Liv På Nettet - Manus 6. klasse Dit Liv På Nettet - Manus 6. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagogik Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på vederlag som krævet i forbindelse med et hurtigt salg.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på vederlag som krævet i forbindelse med et hurtigt salg. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Louise Lillelund og Claus Andersen Stengade 66 3000 Helsingør Nævnet har modtaget klagen den 4. juni 2012. Klagen angår

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma 2016-48312 Dato: 07-10-2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Fredericia Kommune har den 14. juni 2016 videresendt XX s klage over afslag på

Læs mere

Det er knap to måned siden, jeg gav udvalget en udførlig redegørelse for de. principper, der gælder for miljøkravene til IØ Fondens engagementer.

Det er knap to måned siden, jeg gav udvalget en udførlig redegørelse for de. principper, der gælder for miljøkravene til IØ Fondens engagementer. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Svar på Spørgsmål 98 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET TALEPUNKTER Til: Udenrigsministeren J.nr.: 73.D.204.i CC: Bilag: Fra: Emne: Erhvervsinstrumenter

Læs mere

Læger på arbejde i Norge

Læger på arbejde i Norge - 1 Læger på arbejde i Norge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en dom fra Højesteret er der nu sat et punktum for skattefrihed af danske lægers indkomst ved arbejde for det norske Rigstrygdeverk.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Skafdrup Lindegårdsvej 10 A 2920 Charlottenlund Nævnet har modtaget klagen den 26. september 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Pressevejledning Hillerød Kommune

Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning... 2 En åben kommune... 2 Orienterer altid kommunens kommunikationsrådgiver... 2 Hvem må udtale sig?... 2 Når journalisten ringer... 3 Tavshedspligt...

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at erhverve. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Islands Brygge 7 2300 København S Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager i forbindelse med, at ovn

Læs mere

Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af MIU alm. del samrådsspørgsmål C-G vedrørende Energistyrelsens United Plantation redegørelse.

Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af MIU alm. del samrådsspørgsmål C-G vedrørende Energistyrelsens United Plantation redegørelse. Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af MIU alm. del samrådsspørgsmål C-G vedrørende Energistyrelsens United Plantation redegørelse. Samråd vedr. UP: Samrådsspørgsmål MIU alm. del. Spørgsmål

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jacob Andreasen og Jens Saugstrup Valby Langgade 203 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 20.

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 136/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Pattaya, Thailand, 20.1. 2.2.2004 PRIS: I alt kr. 12.798,- KLAGEN ANGÅR: KRAV: Utilfredsstillende

Læs mere

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning 2016-66296 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 08-11-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 27. august 2016 anmodet Vejle Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden 21 4270 Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale

Læs mere

Mit svar af 4. august 2008: Kære Frank Jensen

Mit svar af 4. august 2008: Kære Frank Jensen Tidligere justitsminister og MF, Frank Jensen (S), klagede 22. juli 2008 til seernes redaktør over et efter hans opfattelse misvisende indslag i TV 2 NYHEDERNE kl. 22.00 dagen før, hvor han selv var interviewet

Læs mere

DEN NY VERDEN 2006:4 Menneskerettighederne - brugt og misbrugt

DEN NY VERDEN 2006:4 Menneskerettighederne - brugt og misbrugt DEN NY VERDEN 2006:4 Menneskerettighederne - brugt og misbrugt 1 Henrik Nielsen Boganmeldelse Harri Englund: Prisoners of Freedom. Human Rights and the African Poor Antropologen Harri Englund har med Prisoners

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Adelgade 1, st. th. 9500 Hobro Nævnet har modtaget klagen den 31. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Hvordan får arbejdsmarkedet i Norden plads til en kvart million flygtninge? - UgebrevetA4.dk 24-01-2016 23:15:42

Hvordan får arbejdsmarkedet i Norden plads til en kvart million flygtninge? - UgebrevetA4.dk 24-01-2016 23:15:42 LØN-BEVÆGELSE Hvordan får arbejdsmarkedet i Norden plads til en kvart million flygtninge? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 25. januar 2016, 05:00 Del: Udfordringen med at skaffe job til flygtninge

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 17. maj 2011 blev der i sag 133-2010 KK v/ advokat AA mod Ejendomsmægler HH afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 1. juli 2010 har KK ved advokat AA, indbragt ejendomsmægler HH for Disciplinærnævnet

Læs mere

Hvordan skaffer man mad til ni milliarder?

Hvordan skaffer man mad til ni milliarder? Hvordan skaffer man mad til ni milliarder? Af: Kristin S. Grønli, forskning.no 3. december 2011 kl. 06:51 Vi kan fordoble mængden af afgrøder uden at ødelægge miljøet, hvis den rette landbrugsteknologi

Læs mere

Interviewteknik. Gode råd om interviewteknik

Interviewteknik. Gode råd om interviewteknik Interviewteknik En vigtig del af et kundemøde er de spørgsmål, som du stiller. For at få det bedste ud af dine kundemøder skal du kombinere tre elementer: 6. Start ikke med at sælge: Definér behov. Kom

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 Sag 192/2016 A kærer bortvisningen af ham fra et retsmøde i sagen: Anklagemyndigheden mod T Kæren angår bortvisningen af A fra et retsmøde i en straffesag

Læs mere

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt?

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Af seniorkonsulent hos Wilke, Søren Pedersen (sp@wilke.dk) Amerikansk forskning viser, at Word of Mouth er en af de potentielt stærkeste markedsføringsparametre,

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om der på handelstidspunktet gjaldt en skriftlig

Læs mere

At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt

At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt Julie K. Depner, 2z Allerød Gymnasium Essay Niels Bohr At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt Der er mange ting i denne verden, som jeg forstår. Jeg

Læs mere

Akkreditering i Kriminalforsorgen - En vejledning til ansøger

Akkreditering i Kriminalforsorgen - En vejledning til ansøger Akkreditering i Kriminalforsorgen - En vejledning til ansøger 2 Akkreditering i Kriminalforsorgen en vejledning til ansøger Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Evalueringsenheden

Læs mere

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse En avis bragte en artikel om afskedigelse af to kommunale medarbejdere. Ifølge artiklen havde formanden for et af kommunens

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

Sælger bekræfter ved sin underskrift, at have modtaget kopi af salgsbudget og underskrevet formidlingsaftale.

Sælger bekræfter ved sin underskrift, at have modtaget kopi af salgsbudget og underskrevet formidlingsaftale. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lone Bülow Gram Søborg Hovedgade 14 2860 Søborg Sagen angår spørgsmålet, om der mellem parterne er indgået en gyldig

Læs mere

Kommunikation og adfærd

Kommunikation og adfærd Kommunikation og adfærd Indledning I dit arbejde som servicegartner kommer du i kontakt med to grupper: Planter og mennesker. Delkurserne har indtil nu handlet om at hjælpe dig med at blive bedre til at

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Året der gik - et medieretligt tilbageblik på 2013

Året der gik - et medieretligt tilbageblik på 2013 Året der gik - et medieretligt tilbageblik på 2013 Søren Sandfeld Jakobsen Professor, ph.d., cand.jur. et merc.jur. Juridisk Institut Love og regler Ny offentlighedslov med den meget omstridte ministerbetjeningsregel

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Udløber eller opsiges aftalen, betaler sælger både dokumentationsomkostninger og

Udløber eller opsiges aftalen, betaler sælger både dokumentationsomkostninger og 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard og Jens Saugstrup Kastrupvej 89 2300 København S Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede efter klagernes

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Castet og berømt Fag: Dansk Målgruppe: 5.- 6.klasse Titel: Stjerner i børnehøjde Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Castet og berømt Fag: Dansk Målgruppe: 5.- 6.klasse Titel: Stjerner i børnehøjde Vejledning Lærer Titel Castet og berømt Stjerner i børnehøjde Hvor langt vil du gå for at blive stjerne? Denne vejledning bringer debatten ind i dit klasseværelse. Hvad vil det sige at være stjerne, og hvilke konsekvenser

Læs mere

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen gav en kvinde afslag på aktindsigt i navnet på den lægekonsulent i Arbejdsskadestyrelsen der havde

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 184-2012 KK mod Ejendomsmæglerfirmaet AA A/S afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. juni 2012 har KK indbragt ejendomsmæglerfirmaet AA A/S og ejendomsmægler YY for

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for anvendelse af børneklippekort ved en fejl, samt 2 x rykkergebyr på 100 kr. pr. styk. I alt 950 kr.

Kontrolafgift på 750 kr. for anvendelse af børneklippekort ved en fejl, samt 2 x rykkergebyr på 100 kr. pr. styk. I alt 950 kr. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0442 Klageren: XX 2610 Rødovre Indklagede: Movia CVR: 29896569 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

Palle Flebo-Hansen Christiansgave 11, 4220 Korsør Tlf. 29367429 E-mail: palle@flebo.dk www.de25.dk DOKUMENT 1

Palle Flebo-Hansen Christiansgave 11, 4220 Korsør Tlf. 29367429 E-mail: palle@flebo.dk www.de25.dk DOKUMENT 1 Palle Flebo-Hansen Christiansgave 11, 4220 Korsør Tlf. 29367429 E-mail: palle@flebo.dk www.de25.dk DOKUMENT 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Til bestyrelsen i Christiansgave 1 Kikkertundersøgelse

Læs mere

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Jens Otto Kjær Hansen 9:07 AM (17/3-2015) to, Thomas Kære Jeg overlader det 100 % hvad du mener der skal skrives og indestår på ingen måde for hvad du skriver,

Læs mere

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Scenen er din. Gode råd inden du går i pressen S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T

Scenen er din. Gode råd inden du går i pressen S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T Scenen er din Gode råd inden du går i pressen S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T Kære forsker, Syddansk Universitet modtager dagligt mange henvendelser fra journalister, der vil vide mere om vores forskning,

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var,

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, at dækningen var domineret af en mørklægningsdiskurs,

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

On-line dialog startes off-line

On-line dialog startes off-line On-line dialog startes off-line Af: Anette Boiesen Petersen Markedskonsulent Post Danmark A/S Søren Pedersen Senior Consultant Wilke A/S Synopsis: Word of Mouth er en af de mest effektive kommunikationsfomer

Læs mere

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen Metodeopgave Denne opgave har jeg valgt at inddele i tre afsnit: Erik Dahlbergs rolle Karl X Gustavs rolle Corfitz Ulfelds rolle Jeg vil undersøge og diskutere hver af de tre personers roller i overgangen

Læs mere

Vejledning for pressekontakt. I mediernes søgelys

Vejledning for pressekontakt. I mediernes søgelys Vejledning for pressekontakt I mediernes søgelys Pressen er vigtig for os I mediernes søgelys vejledning for pressekontakt giver gode råd til, hvordan medarbejdere og ledere håndterer pressen i Køge Kommune.

Læs mere

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Udkast til vejledning for ledere Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Dit ansvar og dine muligheder som leder, når medarbejdere udsættes for chikane, injurier eller lignende krænkelser.

Læs mere

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Dette notat beskriver retningslinjerne for journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2. Dokumentarudsendelser på TV 2 efterlever desuden de

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Notat vedr. brugerundersøgelse 2011 i Familieafdelingen.

Notat vedr. brugerundersøgelse 2011 i Familieafdelingen. Notat vedr. brugerundersøgelse 2011 i Familieafdelingen. 1. Indledning. 1.1. Familieafdelingen. Familieafdelingen i Svendborg Kommune tager sig af sager om børn og unge, der kræver særlig støtte. Familieafdelingen

Læs mere