BankNordik Markets Update

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BankNordik Markets Update"

Transkript

1 BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 1. juli 215 I den seneste udgave af Markets Update var det BankNordiks forventning, at der snarligt ville blive fundet en løsning på situationen i Grækenland. Det er ikke sket. Udviklingen i den Græske Tragedie har været altoverskyggende på de finansielle markeder i juni, og har specielt på rentemarkedet givet nogle meget markante udsving (læs mere under Obligationsmarkedet). Der har været afholdt et tocifret antal møder, ekstraordinære møder og krisemøder i løbet af måneden, og alt sammen har været i forsøget på at finde en model for genopretning af den græske økonomi. Den hektiske aktivitet skyldes den absolutte tidsfrist tirsdag den 3. juni for Grækenland i forhold til at tilbagebetale en andel på EUR 1,6 mia. af deres lån. Det er den ene af de tre långivere i Trojkaen (IMF, ECB og Eurogruppen), nemlig IMF, som betalingen skal tilfalde, og der er meget stort fokus på konsekvenserne ved udeblivelse af betalingen. Der er konstant skiftende forlydender om forskellige løsningsmodeller, men hidtil er det ikke lykkedes at få nogen af de fremlagte forslag bragt til godkendelse hos det græske parlament. Den seneste udvikling er at der er udskrevet valg i Grækenland til afholdelse søndag den 5. juli. Her skal den græske befolkning give deres mening til kende i forhold til skrappe økonomiske opstramninger, for fortsat at kunne få hjælp fra IMF (Verdensbanken), ECB (den Europæiske Centralbank) og Eurogruppen. Betalingsfristen 3. juni er blevet overskrevet og Grækenland er således officielt i restance overfor IMF. Der synes at være en meget stærk vilje fra långivernes side til at finde en løsning, og der er uden tvivl et meget stort politisk pres på forhandlerne for at undgå, at et EU-medlemsland defaulter på sine gældforpligtelser. De græske forretningsbanker har i den sidste del af måneden oplevet et massivt udtræk af penge fra både private og erhvervskunder. Bankerne lever fra dag til dag på ECB s nåde, og aktuelt er bankerne lukkede, mens der er indført kapitalrestriktioner som betyder at der maksimalt kan hæves EUR 6 pr. person pr. dag. Bankerne har hidtil fået tildelt likviditet via en nødlånsfacilitet hos den Europæiske Centralbank. Denne lånefacilitet er nu oppe i nærheden af EUR 9 mia., men faciliteten er i den aktuelle situation sat ud af kraft. Det er BankNordiks vurdering, at usikkerheden som selvstændigt element er den største risikofaktor på den kortere horisont. Vurderet i det lidt længere perspektiv er det fortsat bankens vurdering, at det grundlæggende finansielle miljø er i en vækstfase, om end der er tale om en afdæmpet økonomisk vækst. Anbefaling i forhold til den overordnede langsigtede porteføljesammensætning Aktier Obligationer Kontanter Overvægt Undervægt Neutral På den baggrund fastholder banken sin anbefaling om overvægt af aktier i den længere-løbende strategiske investeringshorisont, mens usikkerhedselementerne på den kortere horisont primært i forhold til situationen i Grækenland og et omsætningstyndt sommerferie-marked betyder en fortsat anbefaling om neutral aktieandel i porteføljerne. I Europa er den tyske vækstmotor fortsat i en ganske god gænge og har stabiliseret sig, mens både Frankrig og Italien viser stigende økonomisk aktivitet. Billedet i USA er mindre entydigt, og specielt erhvervstilliden (Business Confidence) er på det seneste faldet tilbage. Det er ikke befordrende for de store amerikanske selskabers lyst til at investere i produktionsapparat og virker derfor lidt bekymrende i forhold til fremdriften i USA. I den modsatte retning trækker det, at der tilsyneladende nu er begyndt at komme gang i de amerikanske forbrugere. Der har i en længere periode været en forholdsvis stor forskel på, hvad forbrugerne gav udtryk for (høj forbrugertillid), og hvad de så rent faktisk gjorde (lavt privatforbrug). Men dette billede synes nu at være ved at ændre sig, og ved den seneste opgørelse viste privatforbruget en pæn stigning samtidig med, at opsparingskvoten faldt tilbage. Den amerikanske økonomi er fortsat verdens største, og privatforbruget tegner sig for ca. 2/3. Ligeledes er der positive signaler fra boligmarkedet, hvor både opførelsen af nye énfamilies huse og omsætningen af de eksisterende boliger igen er på et højt niveau og fortsat stigende. 1

2 1. juli 215 Kina er en noget anderledes historie. Her er der nu tydelige tegn på, at den økonomiske transformation, som styret har ønsket, ikke går så let og hurtigt som oprindeligt forventet. Der er fortsat tale om et højere vækstniveau end i den vestlige del af verden, men aktiviteten er klart faldende. Som beskrevet i tidligere udgaver af Markets Update er styreformen i Kina dog således indrettet, at der forholdsvist hurtigt kan gennemføres indgreb, som er understøttende for den samlede økonomiske vækst eksempelvis via lempelse af reservekrav for forretningsbankerne, igangsætning af infrastruktur-tiltag m.m. Det samlede billede er således efter BankNordiks vurdering, at der ikke er tale om et egentligt synkront globalt opsving, men der er forholdsvis gode takter ikke mindst i den vestlige del af verden. Aktiemarkedet Juni måned har stået i grækernes tegn, og det er ikke just for den gode stemning. Landet, der kaldes demokratiets vugge, udviste meget lidt samarbejdsvillighed, da der blev forhandlet på livet løs for at finde en holdbar løsning for det plagede land. Forhandlingerne trak ud selv om både institutionerne, som repræsenterer långiverne, og Grækenland egentlig var enige om de overordnende mål. Målet er et overskud på statsbudgettet som før betaling af renter på lån, skal være på mindst én pct. af BNP i 215 og stige til 3,5 pct. frem til 218. Der skal ligeledes ske en modernisering af lønsystemet i den offent lige sektor. EU-kommissionen kræver ikke nødvendigvis lavere lønninger, men blot en garanti for, at lønningerne kun stiger i takt med produktiviteten. Der er også enighed om en momsreform, men satserne er ikke på plads. Der, hvor der er størst uenighed, er indenfor pensionssystemet. Her mener grækerne, at der allerede er skåret så hårdt i pensionerne, at grænsen er nået. Långiverne er uenige og påpeger, at Grækenland har et af Europas dyreste pensionssystemer, og at tilbagetrækningsalderen skal op. EU-kommissionen har mæglet i striden og er åben for alternative forslag til at nå målet. Grækenlands store forsvarsbudget kan for eksempel komme i spil for at finde besparelser, men indtil videre har grækerne langt fra været imødekommende. Men løsningen kom ikke og Grækenlands regeringschef Tsipras annoncerede en folkeafstemning der skal finde sted søndag den 5. juni. På det tidspunkt er den eksisterende aftale udløbet og landet skal betale IMF EUR 1,6 mia. ved juni måneds udgang. Præcis hvad et ja eller nej til kreditorernes forslag ved afstemningen vil betyde er endnu meget usikkert, men der er vist ingen tvivl om at grækerne har skabt sig en meget dårlig situation ved ikke at betale IMF som aftalt. Den græske premierminister Alexis Tsipras mener, at forhandlerne har stirret sig blinde på de græske pensioner og påstår, at långiverne fylder den europæiske befolkning med løgne. Fakta er dog, at Grækenland skulle afdrage EUR 1,6 mia. til IMF senest den 3. juni, og denne betaling er udeblevet. Med udskrivning af folkeafstemning om det forslag, der fremlægger, er det stadig uvist, om der kan etableres en aftale. Hvis det kan lade sig gøre, selv efter deadline er overskredet, ligger der EUR 7,2 mia. klar til udbetaling fra den internationale låneprogram. Som nævnt i indledningen er der et enormt politisk pres for at finde en løsningsmodel, så det europæiske projekt kan holde sammen. Derfor er afstemningen søndag af yderst vigtig karakter for hele Europa. Det amerikanske aktiemarked ser ud til at have nået toppen. De amerikanske aktier var sidste år de helt store vindere, men det skyldes primært en stigning i den amerikanske dollar. Aktierne i USA, målt på S&P5 indekset, steg med 11,3 pct. i 214 men den stigende dollar gav en ekstra gevinst, og set fra en dansk investors pengepung var der mere end 26 pct. stigning på det amerikanske S&P 5 indeks i 214. I år har historien været den samme: aktierne i USA er faldet med ca. 1 pct. over hele året, men da dollaren er fortsat op overfor euroen og dermed den danske krone, er det reale afkast for en dansker på ca. 7,5 pct. Det er således udelukkende en valutaeffekt der giver afkastet i år. Figuren viser afkastet for S&P 5 målt i både dollar og omregnet til DKK. Det viser med al tydelighed hvor stor en effekt valutaen kan have på det endelige afkast. 12,7 S&P5 S&P5 i DKK OMXC2 Cap 21,1 35,91 -,2 21,1-15,86 13,4 11,7 22,33 29,6 24, 31, Kilde: Bloomberg målt pr. 3/6-215 De amerikanske aktier har således ikke givet noget afkast i 215 når man ser bort fra valutaeffekten. Denne valutastyrkelse kan fortsætte, men som aktieinvestor er det uklogt at basere sine afkastforventinger på en valutastyrkelse. (Læs evt. mere i valutaafsnittet). På kort sigt er det den amerikanske centralbank FED, der er den vigtigste taktstok for de amerikanske aktier. FED er fortsat indstilet på at hæve renten, men i et afmålt tempo der vil understøtte et fortsat afdæmpet økonomisk opsving. 11,3 26,7 17,61-1,1 7,44 21,

3 1. juli , Forventningen er at FED vil hæve renten i enten september eller december selv om den nuværende tilstand for økonomien formentlig er så god at renten burde være hævet for længst. På den baggrund kan der godt være grund til ikke 2at 2121,24 forvente 2 de helt store stigninger fra det nuværende niveau for amerikanske aktier på kortere horisont FED renten har nu været nærmest nul siden kalenderen 1 skiftede til 29 og finanskrisen satte ind. FED kørte renten helt 5 i bund, og det havde blandt andet den effekt at aktierne 5 gik i gang med en klatretur som blot er blevet ved og ved. Den lave,125 rente har haft den ønskede effekt, spørgsmålet er så blot om det er muligt at rulle baglæns uden for store påvirkninger til økonomien og aktierne. Sikkert er det i hvert fald at renterne kommer til at stige på et tidspunkt, og det kan meget vel få den effekt at aktierne vil begynde at falde. 15 Siden 29 er aktierne spurtet fra den økonomiske vækst i USA Den mørkeblå graf er aktierne målt ved S&P 5 og den blå er BNP i USA begge er indekseret så en sammenligning er mulig. Kilde: Bloomberg, juni , ,81 1 Renten og Aktiemarkedet i USA , Der er tegn på at den amerikanske økonomi nu kører så godt at der ikke længere er ledig kapacitet. Det er bestemt ikke tilfældet for Europa hvor der stadig er meget at hente. Det er specielt på jobmarkedet at der nu er begyndende lønpres i USA. Det kan på sigt give et inflationsproblem for amerikanerne, specielt hvis FED beholder en lempelig pengepolitik.,125 Den mørkeblå graf viser aktieindekset S&P 5, mens den blå er FED renten. Kilde: Bloomberg, juni 215 FED ved at det ikke bliver nemt at stramme op for renten, og de vil derfor gøre hvad de kan for at afbøde effekten. Det er sikkert at de ikke vil stramme for meget og for hurtigt, og retorikken vil være særdeles afmålt for ikke at skabe unødigt uro. Men selv om FED går på listefødder er det usandsynligt at markedet kan undgå at reagere. Når der samtidig er stigende lønninger på grund af jobskabelsen, og dollaren er steget ganske meget, vil virksomhederne være under yderligere pres. Det vil i et vist omfang gå ud over konkurrenceevnen, og der er risiko for at skuffelser på indtjeningen vil stige. Sammenligner vi udviklingen i aktiekurserne med den økonomiske vækst, målt ved BNP, fremkommer at BNP udviklingen på ingen måde står mål med aktiekursstigningerne (se figur nedenfor). Når aktierne stiger så meget hurtigere end den reale økonomi kan det føre til problemer på den længere horisont, med mindre samfundsøkonomien kommer væsentligt op i gear Det er derfor vigtigt at væksten fastholdes og at der fortsat er fremgang på jobskabelsen. Vi har længe argumenteret for at den jævne amerikaner har flere penge til forbrug og at det vil være underbyggende for økonomien og aktierne. Det er stadig det primære scenarium, men det er alligevel meget sandsynligt at den kommende rentestigning vil give et mindre chok til aktierne og med argumenterne omkring renteeffekten og aktiernes stigning i forhold til BNP bør man være varsom på helt kort sigt. Når først rentestigningen er fordøjet og opsvinget fortsat (forhåbenligt) er i gang, vil aktierne i USA stige igen. Selv om valutaeffekten er usikker, så vil der formentlig også fortsat være noget at hente her set med europæiske øjne, da den amerikanske dollar med al sandsynlighed fortsat vil styrkes i forhold til euroen De europæiske aktier er de sidste par år slet ikke kørt op i et tempo der matcher de amerikanske når valutaeffekten medregnes, og så snart problematikken omkring Grækenland igen kommer i baggrunden vil der være stigninger i sigte på de hjemlige aktiemarkeder. Vi ser derfor god grund til fortsat at bevare en god potion aktier i en velbalanceret portefølje. Obligationsmarkedet I seneste udgave af Markets Update blev udviklingen på obligationsmarkedet beskrevet som fortryllelsen, der blev brudt. 3

4 1. juli 215 Juni måned startede med en 1-årig dansk statsrente på,65 pct., og renten blev næste fordoblet i løbet af de første 1 dage til 1,2 pct. Derefter faldt renterne tilbage til,9 pct. (den 18. juni), hvilket viste sig at være et lavpunkt i måneden. Rentefaldet skyldes dels en modreaktion på de hurtige rentestigninger, men også en traditionel safe haven bevægelse, efter at de græske gældsforhandlinger på daværende tidspunkt var gået i hårdknude endnu engang. I den resterende del af måneden har usikkerheden floreret, og de daglige udsving specielt i de lange danske statsrenter har været markante. Ikke mindst i indeværende uge, hvor renten mandag (29/6) faldt fra ca. 1,15 pct. til en bund på,93 pct. I skrivende stund er de lange danske statsrenter på niveau 1, pct. Holdes udviklingen i Grækenland ude af betragtning, er det bankens vurdering, at de nuværende renteniveauer (dansk 1-årig statsrente omkring 1 1,25 pct.) er rimelig givet udviklingen i vækst og inflation i Europa. Baggrunden for, at der er så stor fokus på statsrenterne, når ændringer og udsving vurderes er, at realkreditobligationer per definition indeholder en kreditrisiko. Det betyder, at de ovennævnte kapitalflow ikke i udgangspunktet placeres i realkreditobligationer. Omvendt har der i den seneste periode været en tendens til, at når renterne stiger, altså når kapitalen søger væk fra Danmark, så er renterne på realkreditmarkedet fulgt med opad. Mønsteret har ikke været helt det samme, når renterne har været for nedadgående. Det har især betydning i relation til låntagningen i det danske boligmarked. Udviklingen i den tiårige danske statsrente de seneste 3 måneder 1.2, Obligationsmarkedet set gennem låntager-briller. På det hjemlige realkreditmarked har juni således også budt på markante udsving. Som låntager har det været vanskeligt at navigere i et så uroligt marked, og kreditforeningerne er tvunget til skiftevis at åbne for låntagning i 3,5 pct. 247 og lukke for serien igen. Så snart kursen stiger til over 1, lukkes der for yderligere låneoptagelse. De låntagere, der nåede at optage lån med fast rente på 2 pct. og 2,5 pct., kan således nu begynde at regne på en opkonvertering. Apr 7 Apr 15 Apr 22 Apr 3 May 8 May 13 May 22 May 29 Jun 8 Jun 15 Jun 22 Jun Kilde: Bloomberg, juni 215 Udviklingen i de lange danske renter er meget ens med udviklingen i lange tyske statsrenter, og det skyldes, at investorerne herunder de meget store internationale fonde og pensionskasser ønsker størst mulig beskyttelse af deres placerede investeringer. Med de stærke økonomier, der aktuelt er i både Tyskland og Danmark, anses investeringer i statsobligationer i begge lande som ganske sikre. Når der så opstår en forventning i markedet om, at der er ved at blive fundet en løsning på Grækenlands aktuelle likviditetskrise, så søger pengene meget hurtigt sydpå i jagten på væsentligt højere afkast. Investeringerne i danske og tyske statsobligationer giver meget begrænsede afkast og er derfor udpræget kortvarige placeringer. Det betyder, at der kan optræde ganske store udsving som følge af disse kapitalbevægelser. Det er BankNordiks vurdering, at det vi oplever pt. er et større tovtrækkeri i det europæiske rentemarked. Den spirende europæiske vækst og afslutningen på perioden med deflation, har presset renten opad, mens usikkerheden omkring Grækenland får investorerne til at søge så sikre havne som muligt, og det presser danske og tyske renter nedad, som beskrevet ovenfor. BankNordiks syn på denne øvelse i det nuværende rentemarked er, at hvis man vil beholde sin ejendom og lånet i mange år så undlad konvertering opad. Det er efter bankens opfattelse mere end tvivlsomt om låntager igen får muligheden for at optage et 3-åriget 2 pct. lån så hvis man som låntager lykkedes med at få optaget et sådant lån, kan man lige så godt nyde det så længe som muligt. Som altid gælder, at det ikke er muligt at finde lige præcist det lån, der passer til alle låntagere, så kontakt din rådgiver for at få gennemgået dine muligheder. BankNordik anbefaler som udgangspunkt altid kurssikring det gælder både ved hjemtagelser og indfrielser. Valutamarkedet Det har indiskutabelt været Grækenlands gældsforhandlinger med dets kreditorer Trojkaen, der har været det altoverskyggende emne den seneste måned. Efterhånden som deadline nærmede sig, blev valutamarkederne mere og mere fastlåste, og ugen op til den valgudskrivelse vi nu står over for, skulle man kigge langt ned i decimalrækken for at finde bevægelser fra dag til dag. Investorerne anede simpelt hen ikke, hvad de skulle regne med, og udtalelser fra de involverede parter og diverse kommentatorer har stukket i alle retninger. 4

5 1. juli 215 Ordet deadline skal dog tages med et gran salt, da der har været mange af dem, og betalingen til IMF 3. juni, der IKKE faldt, blev da heller ikke knald eller fald. Den græske regeringsleder Alexis Tsipras har sendt kreditorernes udspil til folkeafstemning med afholdelse søndag 5. juli, og dermed skal markedet igen afvente. Det gør i øvrigt ikke situationen mindre speget, at dette udspil teoretisk set udløb d. 3. juni. Endvidere er det meldt ud, at den manglende betaling til IMF IKKE vil blive betragtes som en default, og ikke nødvendigvis vil være ensbetydende med en statsbankerot. Summa summarum er, at de finansielle markeder fortsat agerer under stor usikkerhed, og det er fortsat langt fra entydigt, hvor det hele ender. Den øvrige verden fokuserer fortsat på de to gamle velkendte temaer; hvornår kommer den første renteforhøjelse fra den amerikanske centralbank? Og kan de kinesiske ledere styre den aftagende vækst som det store rige i midten oplever, og dermed undgå en hård landing? Sidstnævnte er jo et løbende tema, som verden vil holde øje med lang tid fremover. FEDspørgsmålet kan også godt blive påvirket og forpurret af den græske tragedie. Kommer der ikke en hurtig afklaring, vil usikkerheden formentlig betyde, at det forventede lift off til september meget vel kan blive udskudt til december. Alt i alt er der en række temmelig store ubesvarede spørgsmål, der hænger over hovedet på valutamarkedet, og sigtbarheden er usædvanlig lav. Det, der gør det hele ekstra uforudsigeligt, er det meget binære udfaldsrum; enten findes der en løsning på grækenlandsproblemet, og verden kører videre, eller også skal de finansielle markeder til at forholde sig til et land, der forlader den fælleseuropæiske mønt for første gang i historien! EUR USD Ifølge ovenstående er der en overhængende fare for, at Euroen kommer i uprøvet farvand i den nærmeste fremtid. Hvis man skal tro markedsreaktionen mandag 29. juni (som var den første handelsdag efter annonceringen af folkeafstemningen), så var den umiddelbare reaktion forholdsvis voldsom, men allerede inden for få timer var EUR-faldet halveret, og reaktionen i EUR/USD var under én figur! Dette skal dog ikke være nogen sovepude, for der er næppe tvivl om, at hvis det ender med Gr xit vil det ramme Euroen i første omgang. På lidt længere sigt kan man sagtens argumentere for, at Grækenland kun fylder 2 pct. af Eurozonens økonomi, og at en Euro uden Grækenland er stærkere end en med. Yderligere kan et grimt scenarium i Grækenland være det skræmmebillede, der vil holde andre udfordrede landes næser i reformsporet, og måske mindske befolkningernes fristelse af, at stemme på rabiate politiske indslag. BankNordiks syn på Euroen er derfor, at der godt kan opleves voldsomme fald på den korte bane, men at det sandsynligvis vil lykkedes de europæiske ledere og institutioner, at understrege det unikke ved Grækenland, så panikken ikke spreder sig til øvrige sydeuropæiske lande via et; hvem er nu de næste? I et valutakryds er der som bekendt to valutaer, og kigger vi på USD er der også spørgsmålstegn. Her er al fokus fortsat på timingen for lift off og den hastighed, rentestigninger derefter vil komme med. Også her kan Grækenland spøge lidt, for FED har også udtalt, at de er bekymrede for de indirekte konsekvenser græsk statsbankerot og udtræden fra Euroen vil have. Finansmarkedernes reaktion vil, rationelt eller ej, kunne betyde, at FED udskyder første renteforhøjelse fra september til december for en sikkerheds skyld. Mest sandsynligt er det dog, at roen igen vil have sænket sig, når september nærmer sig, og markedet indpriser fortsat denne måned, som det bedste gæt. Det er til gengæld bankens vurdering, at FED meget tydeligt vil signalere, at stigningerne kommer i afmålt tempo og i overensstemmelse med de løbende nøgletal. Ikke desto mindre vil det uvægerligt drive renterne op i USA, og med fortsat hidsigt QE fra modparten ECB i Europa, vil rentespændet udvides til dollarens fordel trods økonomisk forår i Europa. Dermed ser BankNordik også på længere sigt, en stærkere USD overfor EUR. GBP I kølvandet på det veloverståede valg i England har det engelske pund fortsat med at imponere, og de økonomiske nøgletal er da også til den pæne side. Der er dog fortsat et hængeparti i form af manglende inflation, og derfor ser pundet ud til at være rendt imod loftet. Det gælder i udpræget grad i forhold til de øvrige verdensvalutaer undtaget Euroen. På den helt lange bane vil et nyt emne også så småt begynde at presse sig på. Grækenland kan være på vej ud af EU, men England står også foran en afstemning om fortsat medlemskab, og dette vil ligeledes være en potentiel trussel for den engelske økonomi og dermed også for pundet. Allerede nu begynder de store banker at snakke om at flytte hovedkontorerne væk fra det finansielle epicenter London (hvilket dog også skyldes andre faktorer), og på et tidspunkt bliver et eventuelt britisk exit fra EU et tema for valutamarkedet. NOK Den norske centralbank leverede den ventede rentenedsættelse, og rentebanen er sænket noget. Trods forventninger om netop dette ses en noget svagere NOK for øjeblikket end for en måned siden. Nøgletallene er absolut ikke pæn læsning, og især arbejdsløsheden er sprunget i øjnene med det højeste niveau i knap 1 år! Den ellers bomstærke økonomi slår lidt revner, om end BankNordik fortsat ikke ser det som et stort problem. Nordmændene har midlerne og råderummet til at tage udfordringerne op, også selv om den så afgørende olie fortsat viser svaghedstegn. Netop olieprisen har den seneste måned vist usædvanlig høj korrelation med NOK, og det er også her årsagen til de lavere niveauer skal ses. Det er dog vanskeligt at se NOK meget lavere end de nuværende niveauer alt taget i betragtning. SEK Hvor NOK har været i problemer den seneste tid, så har SEK til gengæld klaret sig udmærket til trods for at Riksbanken ud- 5

6 1. juli 215 talte bekymring om netop dette. Svenskerne ser også moderat fremgang i de økonomiske nøgletal, men endnu en gang er det den udeblivende inflation, der giver rynker i panden. Fundamentalerne taler for stærkere svensk krone, men centralbanken er foreløbig garant for, at den ikke stikker af på den korte bane. BankNordiks syn på SEK er fortsat lidt op på længere sigt CHF Vi kunne kopiere teksten fra de seneste måneder ind igen i dette afsnit. Schweizerfrancen ligger i perioder og siver, som man kunne forvente, men så snart uroen blusser op igen, så er den gamle velkendte sikre havn fortsat attraktiv. Dermed er niveauet i forhold til EUR (og dermed danske kroner) på samme niveau som i sidste måned om end BankNordik fortsat hælder til, at det ikke er langtidsholdbart. Når uroen og den dertilhørende volatilitet aftager, forventes der en svækket CHF på længere sigt. JPY Den anden gamle klassiske safe-haven valuta JPY oplever noget af det samme som CHF. Den japanske Yen er dog svækket lidt den seneste måneds tid, men så længe den græske tragedie udspiller nye kapitler, vil svækkelsen være begrænset. Bank of Japan er i en wait and see periode, hvor de af - venter, at den meget lempelige pengepolitik vil slå igennem i økonomien, og på inflationen. JPY kan fortsat udvise svaghed, når de mørke græske skyer så småt opløses, imens der afventes japanske forbedringer. På længere sigt er det nok svært at se JPY markant lavere. 6

7 BankNordik Markets Update forventningsskema 1. juli juli 215 Aktuelt 6 mdr. 12 mdr. Aktuelt 6 mdr. 12 mdr. Korte renter: Volatilitet: DK Nat. bank udlånsrente,5 I-traxx (Y5) 329, ECB refinansieringsrente,5 VIX 18,23 US Fed Funds,25 Lange renter: Valuta: Tysk 1-årig rente,76 USD/DKK 6,6984 Amerikansk 1-årig rente 2,35 EUR/DKK 7,46 Dansk 1-årig rente,97 GBP/DKK 1,5183 Dansk realkredit, 2 % 247 3,12 CHF/DKK 7,1595 Aktier: SEK/DKK,876 OMXC2 (CAP) 978,63 NOK/DKK,8523 EuroStoxx ,3 JPY/DKK 5,4616 DAX 1.944,97 EUR/CHF 1,441 S&P5 2.63,11 EUR/USD 1,1137 Nasdaq 4.986,87 Dow Jones ,51 Symbolforklaring Ved ændring Stærkt stigende Lettere stigende Uforandret Lettere faldende Stærkt faldende Aktier Obligationer Kontanter Overvægt Undervægt Neutral Aktiv-allokering Bankens langsigtede og overordnede anbefalinger til allokering af frie midler. Kunder bør vurdere den anbefalede vurdering i forhold til egen individuel risikoprofil. Over- / undervægt: +/- 5 %. Stærk over- / undervægt: +/- 1 %. * Kontanter inkluderer obligationer med en løbetid på op til 2 år. 7

8 1. juli 215 Disclaimer Denne publikation er ikke en investeringsanalyse i henhold til 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler og der er således ikke noget forbud mod at handle inden udbredelsen af publikationen. Publikationen er udarbejdet af BankNordik på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som BankNordik har modtaget fra kilder, som BankNordik finder pålidelige, men BankNordik garanterer ikke for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. Publikationens vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfodring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Publikationens vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i publikationen anførte vurderinger og skøn. BankNordik indestår ikke for, at de i denne publikation angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs- og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. BankNordik hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af denne publikations informationer, vurderinger eller skøn. Publikationen er til personligt brug for BankNordiks kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres. Redaktionsansvarlig: Kapitalforvaltningschef Peter Egholm Jensen. Redaktionen afsluttet den 1. juli 215. Kontaktpersoner, BankNordik, Markets Investeringsdirektør: Henrik Jensen Handel & Investeringsrådgivning: Klaus Waidtløw (DK) Anita R. Rasmussen (DK) Kim K. Eskildsen (DK) Arnfinnur Gudjónsson (FO) Portefølje Management: Peter Egholm Jensen (DK) Michael Baagøe (DK) Anders Storm (DK) Søren Berthelsen (DK) Branch Support: Jette Christiansen (DK) Hjalti Mohr Jacobsen (FO) Valutarådgivning: Klaus Bach Jensen (DK) Óli Hans Poulsen (FO)

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 19. december 2013 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 2013 nærmer sig sin afslutning, og som vi skrev i seneste Markets Update er investorerne begyndt at fokusere

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Renteprognose juli 2015

Renteprognose juli 2015 Renteprognose juli 15 Konklusion: Den danske og tyske 1-årige rente ligger om et år - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse På måneders sigt er vores hovedscenarie uændrede renter, hvilket

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 27. september 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder September måned blev indledt med en række væsentlige be givenheder i forhold til den globale økonomi. Gældskrisen

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 31. oktober 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Oktober har været præget af mere stilhed end de foregående måneder, og fokus er i stigende grad rettet på det

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 23. december 2011 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder BankNordik Markets arbejder kontinuerligt med at foretage vurderinger af, hvordan de finansielle markeder udvikler

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger!

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! Nyhedsbrev Kbh. 5. sep. 2016 Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! August måned blev en fornuftig og mindre begivenhedsrig måned domineret af mindre aktiestigninger

Læs mere

MARKET DRIVERS VALUTA

MARKET DRIVERS VALUTA Dagens kommentar I går sendte vi en ny købsanbefaling på USD/JPY på gaden. Vi ser bl.a. potentiale for udvidelse af rentespændet imellem de 2-årige statsrenter i USA og Japan i takt med at stabiliseringen

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update SOMMERUDGAVE 30. juli 2014 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder I den seneste opdatering indledte vi med at slå fast, at BankNordik fortsat var positive i forhold

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Maj måned viste sig at indfri BankNordiks forventning om øget usikkerhed og dermed større udsving på aktiemarkederne. Vi kan nu

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Vækst i en turbulent verdensøkonomi

Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 1 Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 2 Den globale økonomi Markant forværrede vækstudsigter Europæisk gældskrise afgørende for udsigterne men også gældskrise i USA Dyb global recession kan

Læs mere

Dagens makronyt Fed uden overraskelser

Dagens makronyt Fed uden overraskelser Dagens makronyt Fed uden overraskelser Fed vil undgå at forurolige de finansielle markeder, så vent ikke de store overraskelser i aften. ECB fremlægger i dag sin kvartalsvise undersøgelse af bankernes

Læs mere

Global krise. Verdensøkonomien styrer mod Double Dip. Makrokommentar 9. august 2011. Relaterede publikationer: Investering

Global krise. Verdensøkonomien styrer mod Double Dip. Makrokommentar 9. august 2011. Relaterede publikationer: Investering Makrokommentar 9. august 2011 Global krise Relaterede publikationer: Investering Verdensøkonomien styrer mod Double Dip Kreditvurderingsinstituttet S&P nedsatte fredag aften dansk tid USA s langsigtede

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 4. april 2013 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Lad det være slået fast allerede indledningsvis: BankNordik er fortsat positiv på aktiemarkedet. De globale markeder

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden november Recessionen går på hæld holdbart opsving på vej Nøgletal har væeret blandet men nogle har overrasket positivt

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. juni 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden marts Gældskrisen i eurozonen har udviklet sig fra slemt til meget værre, og enorme redningspakker har været nødvendig for

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 26. juli 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Hermed BankNordiks sommerudgave af Markets Update. Juni måned var præget af frygt og risikoaversion på grund af

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67/60 75 62 90 kf@jyskebank.dk

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 29. maj 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Gældssituationen i EU er igen kommet i investorernes søgelys. På den europæiske scene, er det igen, eller fortsat,

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 27. apríl 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Siden den seneste opdatering af BankNordik Markets Update, er der sket en hel del i de finansielle markeder, såvel

Læs mere

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld Konjunktur / Politik 21-09-2017 1 USA Amerikansk økonomi påvirkes kun midlertidigt af orkanerne Amerikansk økonomi vil formentlig opleve en midlertidig afmatning i tredje kvartal som følge af orkanerne,

Læs mere

Handels ERFA LMO Forår 2015. John Jensen og Hans Fink

Handels ERFA LMO Forår 2015. John Jensen og Hans Fink Handels ERFA LMO Forår 2015 John Jensen og Hans Fink Dagsorden Hjælpepakke fra ECB og presset på den danske krone Opdatering på råvaremarkedet og gødning Korn, soja og rapsfrø El Ninõ Gødning Mælk og Svinemarkedet

Læs mere

23. januar 2012. Se forventningsskenmaet sidst i Markets Update.

23. januar 2012. Se forventningsskenmaet sidst i Markets Update. BankNordik Markets Update 23. januar 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Udviklingen på de finansielle markeder siden seneste Markets Update har været ret så dramatisk. Fredag den 13.

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 21.03.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 27. juni 2013 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Oven på den spirende uro på de finansielle markeder i slutningen af maj blev juni indledt med en vis mangel på retning

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! Nyhedsbrev Kbh. 4. dec 2017 Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 30. august 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder August udviklede sig bedre end mange frygtede. Den spanske redningspakke gav ro, selvom der stadig er detaljer,

Læs mere

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen!

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Nyhedsbrev Kbh. 4. nov. 2015 Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Aktierne gjorde et meget flot comeback i oktober måned. En kombination af

Læs mere

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år!

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! Nyhedsbrev Kbh. 6. jan. 2016 Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! December afsluttede et forholdsvist turbulent år med fornyet uro på aktiemarkederne pga., at ECB

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

Guld mod tidligere højder

Guld mod tidligere højder Guld mod tidligere højder Prisen på guld er steget de seneste uger i forventning om en endnu mere lempelig pengepolitik. Det blev sidst i juli understøttet af ECB s Mario Draghi, der for første gang åbnede

Læs mere

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP Finansuro sætter rentestigninger på midlertidig pause Dette er en investeringsanalyse 2014 har budt på den længe ventede konsolidering på aktiemarkedet til dels udløst af uro på emerging markets (EM).

Læs mere

21. september Kære læser, Aktier tager det med ro i denne tid

21. september Kære læser, Aktier tager det med ro i denne tid Kære læser, De finansielle markeder har taget hul på efteråret med en ganske fredelig udvikling. De overordnede temaer er uforandrede, det er fortsat centralbankerne der støtter markedet og forsøger at

Læs mere

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Jens Nyholm, Cheføkonom jny@sparnord.dk (tlf. 96 34 40 57) Michael Sand, FX Sales Analyst msa@sparnord.dk (tlf. 96 34 29 23) 19. marts

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 4-2000 Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 3. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger 4. kvartal 2000 Kommentarer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007 Udvikling i 3. kvartal 2007 Aktieindeks Værdi Værdi 29.06.07 28.09.07 Ændring i 3.kvt. Afkast i 3.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 476,08 485,83 9,75 2,05% 14,74% OMX

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar!

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov 2017 Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Stærke økonomiske data, udsigt til snarlige skattelettelser og regnskaber, der retfærdiggør de højere værdisætninger,

Læs mere

BankNordik 0. Markets Update. BankNordiks vurdering af de finansielle markeder. 28. juni 2012. Rentekurve Spanien

BankNordik 0. Markets Update. BankNordiks vurdering af de finansielle markeder. 28. juni 2012. Rentekurve Spanien BankNordik Markets Update 28. juni 212 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Efter gentagne mislykkede forsøg er det nu endelig lykkedes at få dannet en regering i Grækenland. Tilsyneladende

Læs mere

Renteprognose september 2015

Renteprognose september 2015 07.09.2015 Renteprognose september 2015 Konklusion: Vi ser pt. to store emner for de danske renter: For de korte renters vedkommende peger pilen opad, da Nationalbanken nu må være tæt på at begynde deres

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet!

Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet! Nyhedsbrev Kbh. 4. maj 2016 Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet! April blev som marts en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af stigende

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 31. januar 2013 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Januar blev en måned præget af løsninger. De usikkerhedsmomenter, som indtil nu, har præget udsigterne for den

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48 HP Hedge august 2009 I august sluttede indre værdi 104,48, hvilket er all time high, og det betyder at afkastet i august var 3,82%. Siden årets start har afdelingen genereret et afkast på 38,26%, hvilket

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%.

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%. HP Hedge ultimo januar 2012 I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion Afkastet skyldes flot performance i det gamle højtforrentede segment, som dels har

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 3. KVARTAL JULI 2015 Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 Udsigt til global væ kst og positive afkastmuligheder. Græ kenland vil fortsat skabe usikkerhed. Udsigt til amerikansk renteforhøjelse Europæ

Læs mere

Markedskommentar september: Er aktierne klar til et comeback?

Markedskommentar september: Er aktierne klar til et comeback? Nyhedsbrev Kbh. 2. okt. 2015 Markedskommentar september: Er aktierne klar til et comeback? De hårdt prøvede aktie-aktionærer verden over måtte konstatere yderligere fald i september måned, selvom om nøgletallene

Læs mere

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år!

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Nyhedsbrev Kbh. 5. jan. 2015 Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Året sluttede med en mindre stigning på 0,2-0,3 % pga. lavere renter og en svækket euro. Dermed har vi nu haft

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge ultimo november 2011 I november opnåede afdelingen et afkast på -0,12% og har dermed givet et afkast i 2011 på 6,66 %. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion November har som sagt været

Læs mere

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året!

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Nyhedsbrev Kbh. 2. feb. 2016 Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Januar blev en hård start på det nye år med fald på mellem 1,2 % - 3,7 % i vores 3 afdelinger. Aktiemarkedet

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 29. marts 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Med vedtagelsen af den seneste hjælpepakke til Grækenland, ser det langt om længe ud til, at gældskrisen i Euro-zonen

Læs mere

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter 29.1.214 Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter UGENS VIGTIGSTE BEGIVENHEDER Begivenhed Ventet (sidst) Onsdag USD Fed-rentemøde Læs mere Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8-16 DK - 86 Silkeborg Valutaanalytiker

Læs mere

Divergens driver dagsordenen

Divergens driver dagsordenen Divergens driver dagsordenen Renterne har rejst sig lidt fra de rekordlave niveauer i sensommeren. Mest i USA og til dels i England, hvor bedre nøgletal har bekræftet, at der vil finde en normalisering

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 13. marts 2015, uge 11

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 13. marts 2015, uge 11 13. marts 2015, uge 11 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-1,7% 2.066

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere