I tilknytning til kortet kan medarbejdere på Instituttet bestille et dobbeltkort til privat anvendelse (se afsnit Dobbeltkort herom).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I tilknytning til kortet kan medarbejdere på Instituttet bestille et dobbeltkort til privat anvendelse (se afsnit Dobbeltkort herom)."

Transkript

1 MasterCard Retningslinier for anskaffelse af MasterCard Dato: Reference: Søren Vendelbo Ansvarlig: Jørgen Kunter Pedersen På Teknologisk Institut anvendes en avanceret rejse- og udlægsafregningsmodel, som medfører, at du som medarbejder skal have et privathæftende Teknologisk Institut MasterCard. Instituttet betaler det årlige kortgebyr, og der påløber ikke renter på den type MasterCard, Instituttet tilbyder. Kortet udstedes gennem Danske Banks MasterCard division. Den udfyldte ansøgningsblanket samt ID (se ansøgningsskemaets side 2) indsendes til Økonomi, TAA mrk. MasterCard (Såfremt du ikke har modtaget ansøgningsskema, kan dette rekvireres hos Bettina Krysfeldt (BSM), Økonomi. Anvendelse Instituttets MasterCard skal anvendes ved: køb af valuta som betalingsmiddel udlæg for Instituttet i øvrigt. I tilknytning til kortet kan medarbejdere på Instituttet bestille et dobbeltkort til privat anvendelse (se afsnit Dobbeltkort herom). Oversigt over forbrug og bevægelser på MasterCard Forbrug på Instituttets MasterCard overføres elektronisk til Instituttet, og indgår som en del af Instituttets Web-baserede rejse- og udlægsafregningssystem. Den enkelte udgift overføres let fra et særligt skærmbillede til rejse-/udlægsafregningen. I langt de fleste tilfælde konteres omkostningen automatisk på baggrund af oplysninger fra MasterCard. Dog skal projektnummer og evt. tekst fortsat tilføjes manuelt. Den tekniske håndtering kan ses på Intranettet. Du har som den eneste adgang til at se dine egne oplysninger på Web-siden. Din chef har i forbindelse med godkendelse af din rejse-/udlægsafregning dog også adgang til data vedrørende den enkelte afregning. Ud over eventuelle ekstra fordelagtige vilkår, fungerer Instituttets MasterCard præcis som et almindeligt MasterCard. Det kan med andre ord anvendes i langt de fleste tilfælde, hvor der skal bruges penge i Instituttets tjeneste. Afregning Når du overfører oplysninger fra dit Institut MasterCard til din rejse-/udlægsafregning, sender Instituttet pengene til din lønkonto 2-5 dage efter, at din chef har godkendt afregningen. retningslinier pr doc Side 1

2 Skulle du være nødt til at bestille eks. en flybillet lang tid (over 1 måned) før rejsen fysisk finder sted, kan du undtagelsesvist afregne flybilletten som udlæg straks, mens resten af rejsen skal afregnes i en rejseafregning. Herved opnår du, at Instituttet refunderer dine udlæg, inden opkrævningen kommer fra MasterCard. MasterCard opgør dit forbrug på kortet den 19. i hver måned, og trækker betalingen den 10. i den følgende måned via PBS. Bemærk venligst, at det er et krav, at du betaler MasterCard via PBS. Såfremt Instituttets MasterCard ikke kan anvendes, eks. i danske dagligvarebutikker, må du afregne dine evt. udlæg på vanlig vis, efter du har lagt ud af egen lomme. Bemærk dog, at du mod gebyr kan hæve kontanter i pengeautomater (også danske), hvis du har behov for det. Gebyret for kontanthævningen refunderes på rejseafregningen på lige fod med andre omkostninger. Såfremt du på opgørelsesdagen d. 19. i måneden har penge til gode på dit Institut MasterCard overføres pengene til den konto, hvorfra du afregner kortforbruget. Flow i Teknologisk Instituts Mastercard retningslinier pr doc Side 2

3 Bilag Når du har fysiske bilag, der hører til afregningen, udskrives en kopi af den afleverede rejse-/udlægsafregning, og bilagene klipses bagpå. Afregningen med bilag sendes til Økonomi, Taastrup (mrk. Rejseafregning ), hvor afregningen arkiveres. Denne arkivering skyldes især, at bevillingsgivere ved projekter ofte kræver, at de originale bilag kan fremskaffes. Det er vigtigt, at samtlige kvitteringer/bilag hæftes på en udskrift af afregningen inden fremsendelse til Økonomi, da bilagene undertiden kræves til revisions- og kontrolformål. For afregninger vedrørende visse projekter kan der gælde særlige, skærpede regler. Ved rejser i lande, hvor det efter omstændighederne er vanskeligt/umuligt at skaffe dokumentation for visse udgifter, vil det normalt blive accepteret, at mindre beløb refunderes uden dokumentation. Det skal af rejseafregningens bemærkningsfelt tydeligt fremgå, at dokumentation for disse poster ikke kunne fremskaffes. Chefen attesterer rejseafregningen elektronisk. Der vil jævnligt blive foretaget stikprøvekontrol af bilagsmaterialet (dokumentationen). Når rejse-/udlægsafregningen er korrekt udfyldt trykkes på Aflever, hvorefter denne går videre til chefgodkendelse, bogføring og udbetaling. Betaling i Instituttets kantiner Der er i kantinen i Århus og i kantinen i Bygning 1 i Taastrup opstillet en terminal, der kan tage imod både MasterCard og dankort/visa-dankort. Har du gæster til spisning i Instituttets kantine, skal du betale for gæsterne med dit Institut Master- Card og afregne udlægget efterfølgende. Bemærk, at gæsteprisen er en del højere end prisen for vores egne medarbejdere. Instituttets medarbejdere eller gæster, der selv betaler frokosten, har naturligvis også mulighed for at betale med MasterCard og Dankort. Fortrolighed Alle oplysninger behandles fortroligt af såvel MasterCard/Danske Bank som af Instituttets administration. Bemærk, at du ved at have et MasterCard via Danske Bank IKKE er kunde hos banken på vanlig vis. Alle oplysninger i forbindelse med erhvervelse og brug af kortet anvendes kun af Danske Banks Kortafdeling. Danske Bank vil derfor ikke kunne benytte oplysningerne til at kontakte dig for mersalg og lignende. retningslinier pr doc Side 3

4 Internetkøb Teknologisk Instituts MasterCard kan anvendes til køb over Internettet. Dette skal dog gøres med varsomhed. Da kortet er et privathæftende kort, vil evt. misbrug af kortoplysninger være en sag mellem dig og MasterCard. Kredit Der er op til 42 dages kredittid (og mindst 20) på Instituttets MasterCard. Overskrides betalingsfristen opkræves der morarenter, der ikke dækkes af Instituttet. Kreditvurdering Da kortet er personligt hæftende, vil der i forbindelse med kortudstedelsen blive foretaget en kreditvurdering på baggrund af de oplysninger, du har angivet på ansøgningsblanketten. Jo flere oplysninger der angives, jo mere korrekt bliver kreditvurderingen. MasterCard kan ud fra kreditvurderingen vælge at reducere trækningsretten på kortet. Instituttet bliver ikke oplyst om resultatet af en kreditvurdering, således heller ikke om en ansøger er registreret i RKI el.lign. Lounge-adgang I forbindelse med ophold i en del lufthavne giver Instituttets MasterCard adgang til Loungefaciliteter mod betaling (pt. 150,- kr.). Har du ophold i lufthavnen af længere varighed (mere end 1 time), eks. i forbindelse med mellemlandinger, vil dette gebyr kunne medtages i rejseafregningen. Misbrug Der gælder de normale regler for dækning af misbrug, dvs. at sker et misbrug med din viden eller på grund af simpel uagtsomhed, hæfter du. Du skal derfor i tilfælde af, at du formoder, at der er risiko for misbrug, spærre dit kort via Danske Bank (Danske Bank kortstop, tlf.nr.: ) og få et nyt kort udstedt. Dette dækkes af Instituttet, ligesom evt. selvrisiko ved misbrug i visse tilfælde vil kunne dækkes (vurderes i den konkrete situation). Privatindkøb Det er muligt undtagelsesvist, at foretage privatindkøb på Teknologisk Instituts MasterCard, men oplysningerne over sådanne køb overføres til din afregnings-webside og skal her markeres som privatkøb. Der er dog også mulighed for at få et helt privat dobbeltkort, jf. nedenfor. Rejseforsikring Instituttets medarbejdere er via vores forsikringsselskab forsikret på forretningsrejser i ind- og udland. Instituttets MasterCard indeholder også en rejseforsikring, der dækker på såvel forretnings- som privatrejser i ind- og udland. Du kan læse mere i de vedlagte forsikringsbetingelser. Bemærk dog at forsikringen primært dækker bagageforsinkelse og rejseulykke. retningslinier pr doc Side 4

5 Rejsekontoret Ved bestilling i Rejsekontoret skal du oplyse dit navn, da Rejsekontoret automatisk får oplyst nummeret på dit Institut MasterCard. Omkostninger ved rejser/billetter mv. bestilt i Rejsekontoret kommer herefter på din Web-side og kan derfra overføres til din rejseafregning. Alle bestillinger vil derfor blive afregnet via MasterCard. Det gælder også lån/forbrug af klip på eks. 10-turskort til DSB, Mols Linien, BroBizz og lignende. HUSK, at fornyelser af hele 10-turskort mv. ALTID skal ske gennem Rejsekontoret, for at Instituttet kan opnå de særlige rabatter, vi har forhandlet os frem til. Valutahåndtering Valuta hæves via Instituttets MasterCard. Af hensyn til omkostningerne og risikoen ved at have kontanter på sig foretrækkes det, at du hæver valutaen i udlandet og i mindre portioner. Hævegebyr kan medtages i afregningen selve valutaen skal ikke med. Har du efter rejsen kontantvaluta til overs, kan denne indsættes på dit Institut MasterCard i alle Danske Bank filialer, herunder også filialen i Københavns Lufthavn. Valutaen kan også afleveres i Kassen i Århus eller Taastrup, der inden for en uge sørger for at din valuta bringes i banken og indsættes på dit Institut MasterCard. Det er op til dig selv, om du vil returnere valutaen. Det vil i helt særlige tilfælde være muligt at få overført et rejseforskud til egen konto efter aftale med Koncernøkonomichefen (Jørgen Kunter Pedersen). Bemærk dog, at evt. rejsevaluta (rede penge) altid skal bestilles på forhånd og i god tid (mindst 10 dage inden brug). Dobbeltkort Medarbejdere, der har modtaget et privathæftende Institut MasterCard, tilbydes endvidere et dobbeltkort til private indkøb. Dobbeltkortet er gratis og rentefrit i op til 30 dage, og oplysninger om køb på dobbeltkortet kommer ikke til Instituttets kendskab. Ansøgning kan når du er logget på Instituttets Intranet hentes her: Ansøgning om dobbeltkort (363 KB). Den udfyldte ansøgning om dobbeltkort indsendes direkte til MasterCard/Danske Bank på den adresse, der står på ansøgningsskemaet. Q8 kort Af hensyn til de medarbejdere, der kører i bil, herunder især i forbindelse med arbejdet, har vi lavet en aftale med Q8 om rabat på benzin og diesel samt vask. Nærmere om denne mulighed kan ses på Intranettet. Relaterede emner - Rejseafregning: Rejseforhold / Rejseafregning - TI Intranet - Valutahåndtering: Valutahåndtering - TI Intranet - Benzinkort: Benzinkort - TI Intranet. retningslinier pr doc Side 5

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Formål... 1 1. Anvendelsesområde... 2 2. Firmahæftelse og privathæftelse... 2 3. Udstedelse af betalingskort... 3

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT

REGLER FOR VISA/DANKORT REGLER FOR VISA/DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for Visa/Dankort. 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse

Læs mere

IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser

IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser Indholdsfortegnelse 1.0 Definition og bevilling af en tjenesterejse... 2 1.1 Beregning af rejsens varighed og længde.... 3 1.2 Ansøgning om og bestilling

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt...

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt... OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014 1. Generelt... 2 2. Levering... 2 3. Betaling og kreditvurdering... 2 3.1 Kontantkøb - generelt... 2 3.2 Kontantkøb - opkrævning... 2 3.3 OiSTER afdrag...

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (10) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV04 DANMARK ) Gyldig fra 01.04.2014 Information om Resurs Bank Resurs Bank Aktiebolag (publ) (herefter RB

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (6) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV02DANMARK ) Gyldig fra 01.01.13 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB (herefter RB ) er et svensk aktieselskab

Læs mere

15 Gode råd om bogføringsprocedurer

15 Gode råd om bogføringsprocedurer 15 Gode råd om bogføringsprocedurer - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Disposition:... 4 15 Gode råd om bogføringsprocedurer (den lange version):...

Læs mere

KONTOBESTEMMELSER FOR EUROCARD

KONTOBESTEMMELSER FOR EUROCARD KONTOBESTEMMELSER FOR EUROCARD Internetkonto Eurocard Internetkonto udstedes af Eurocard A/S og administreres af SEB Kort, Danmark, filial af SEB Kort AB. Kontoudsteder betegnes herefter som Eurocard.

Læs mere

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning for ige privat - kunder til mobile enheder som for eksempel mobiltelefoner eller tablets. 1 Det kan du bruge Danske Mobilbank til Danske Mobilbank

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge

Læs mere

Godt i gang med e-fakturering

Godt i gang med e-fakturering Godt i gang med e-fakturering sådan sender du regninger til det offentlige Indhold Godt i gang med e-fakturering 3 Hvilke oplysninger skal med på e-fakturaen? 4 Sådan sender du en e-faktura 6 Hvem vælger

Læs mere

PRIVAT BRUG. din betaling. Sedler & Mønter. PRISER BESTILLING. kurven. Aftalen. er indgået, når EKSPEDITIONSGEBYR. haves. BETALING KORTBETALING

PRIVAT BRUG. din betaling. Sedler & Mønter. PRISER BESTILLING. kurven. Aftalen. er indgået, når EKSPEDITIONSGEBYR. haves. BETALING KORTBETALING SALGS- & LEVERINGSBETINGELSER FOR PERSONERS KØB AF SAMLERMØNTER OG SEDLER TIL PRIVATT BRUG VIA WEBSHOPPEN ELLER TELEFONISK, HERUNDER BETINGELSER FORR PERSONERS ABONNEMENT PÅ ÅRLIGE MØNTSÆT TIL PRIVAT BRUG

Læs mere

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?...2 2. Hvad er rejsekort?...2 3. Hvad skal du vide

Læs mere

GUIDE FOR FLEKSIBEL LØNPAKKE

GUIDE FOR FLEKSIBEL LØNPAKKE GUIDE FOR FLEKSIBEL LØNPAKKE 1 Formål Formålet med denne guide er at vejlede dig, når du skal vælge personaletilbud gennem Hedensted Kommune. Der findes en del personaletilbud, herunder forskellige rabatordninger.

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010.

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder

Læs mere

Forhandlervejledning. Finansieringsmuligheder for medlemmer under

Forhandlervejledning. Finansieringsmuligheder for medlemmer under Forhandlervejledning Finansieringsmuligheder for medlemmer under Din lokale konsulent i SPARXPRES: Sjælland Sydjylland & Fyn Midt- & Nordjylland Anders T. Nielsen Per Christensen Iver C. Raun konsulent

Læs mere

3. Hvad skal du vide inden rejsen? 3.1 Rejsekort typer, priser og køb. 3.1.1 Rejsekort personligt

3. Hvad skal du vide inden rejsen? 3.1 Rejsekort typer, priser og køb. 3.1.1 Rejsekort personligt Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?... 3 2. Hvad er rejsekort?... 3 3. Hvad skal du vide inden rejsen?... 3 3.1 Rejsekort typer, priser og køb... 3 3.1.1 Rejsekort personligt... 3 3.1.2 Rejsekort

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Indledning Danløn er et lønsystem, der anvendes via internettet. Da der ikke skal installeres software på den enkelte PC, kan du logge på Danløn fra en hvilken som helst PC med

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

TeamLink Workflow Elektronisk fakturastyring

TeamLink Workflow Elektronisk fakturastyring Side 1 TeamLink Workflow Elektronisk fakturastyring TeamLink A/S Tel.: +45 70 26 66 11 www.teamlink.dk fakturastyring@teamlink.dk Uanset om du har 2.000 eller 200.000 indgående fakturaer pr. år, er processen

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Omkostninger ved betalinger i Danmark

Danmarks Nationalbank. Omkostninger ved betalinger i Danmark Danmarks Nationalbank Omkostninger ved betalinger i Danmark OMKOSTNINGER VED BETALINGER I DANMARK Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks Nationalbank udtrykkeligt anføres som

Læs mere

Formålet med nærværende vilkår er at hjælpe og vejlede forbrugeren i overensstemmelse med gældende ret.

Formålet med nærværende vilkår er at hjælpe og vejlede forbrugeren i overensstemmelse med gældende ret. Forretningsvilkår Formålet med nærværende vilkår er at hjælpe og vejlede forbrugeren i overensstemmelse med gældende ret. Såfremt dele af vilkårene måtte være i uoverensstemmelse med gældende ret, skal

Læs mere

Skat 2014. Firmabil / Egen bil.

Skat 2014. Firmabil / Egen bil. Skat 2014 Firmabil / Egen bil. 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig kørsel 2.3

Læs mere