BNKI Karakterbog. GPP Arkitekter A/S. Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. Antal evalueringer 10. Virksomhed: Nøgletal:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BNKI Karakterbog. GPP Arkitekter A/S. Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. Antal evalueringer 10. Virksomhed: Nøgletal:"

Transkript

1 BNKI bog Opdateret: 26. marts 201 Antal evalueringer 10 Nøgletal: Nøgletal Kundetilfredshed ved delopgaverne Samlet kundetilfredshed Kundeloyalitet Antal evalueringer til grundlag for karakterbog Antal helt eller delvist afbrudte evalueringer Gennemsnitlig honorarsum, [1- ],7 [1- ],6 [1- ] i 200 kr. Virksomheden har i forbindelse med download af denne karakterbog fra givet erklæring om, at denne karakterbog indeholder alle virksomhedens evalueringer gennemført inden for de sidste 3 år. Der er registreret ID på denne bruger. Ønskes yderligere validering af karakterbog, henvises til. skala: Stenderup, den 26. marts 201 Rasmus Steen, Chefanalytiker Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation

2 BNKI bog Opdateret: 26. marts 201 Antal evalueringer 10 Grundlag for nøgletal: Nøgletal ved delopgaverne Rådgiverens evne til at opstille realistiske budgetter er Rådgiverens evne til at opstille realistiske tidsplaner er Rådgiverens evne til at anskueliggøre sine forslag er Rådgiverens evne til at føre en konstruktiv dialog er Rådgiverens bidrag til konstruktivt samarbejde mellem projektets aktører er Rådgiverens bidrag til at opnå en tilfredsstillende æstetisk løsning er Rådgiverens bidrag til at opnå en tilfredsstillende funktionel løsning er Rådgiverens bidrag til at opnå et godt indeklima er Rådgiverens bidrag til at opnå en løsning med en fornuftig driftsøkonomi er Rådgiverens bidrag til at opnå en miljømæssig fornuftig løsning er Rådgiverens evne til at levere den aftalte kvalitet i projektmaterialet er Rådgiverens håndtering af processer med boboer/lejere/brugere/naboer under byggeriet er Rådgiverens bidrag til at gennemføre en tilfredsstillende aflevering er,0,,6,0,7,8,6,3,1 3,7,,8 3, Betydning 3,9 3,9,2,6,6,1,,0 3,8 3,6,,0, Gennemsnit af kundetilfredshed af delopgaverne Samlet kundetilfredshed og kundeloyalitet På baggrund af din samlede erfaring med rådgiveren, hvor tilfreds er du så alt i alt? Vil du anvende rådgiveren igen ved et lignende projekt?,,7,6

3 BNKI bog Opdateret: 26. marts 201 Baggrund og ide Siden 1. januar 200 har statslige byggesager over mio. kr. skullet evalueres på en række udvalgte nøgletal. Denne regel blev indført i alment byggeri den 1. marts Selvom den samlede entreprisesum overstiger mio. DKK skal bygherren kun efterspørge nøgletal for udvælgelse for et konkret rådgiveropgave, hvis rådgiverhonoraret overstiger DKK ekskl. moms. Endvidere kan rådgiveren frit vælge at lade en rådgiveropgave med et rådgiverhonorar under kr. ekskl. moms evaluere. Reglerne findes i Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier mv. (nr. 169 af 16/12/2009) og i Bekendtgørelse om nøgletal for alment byggeri mv. (nr. 67 af 18/06/2010). Reglerne er et af flere initiativer, staten har taget for at fremme udviklingen i byggeriet i retning af bedre kvalitet, lavere priser, højere produktivitet samt bedre effektivitet. Udarbejdelse af nøgletal Evaluering af en byggesag indebærer, at både bygherre og rådgiver bidrager med oplysninger om den konkrete rådgiveropgave. Rådgiveren skal evalueres op til to gange på projektet, afhængig af, om rådgiveren udfører sin ydelse både før og under udførselsfasen. Den første evaluering foretages senest ved byggestart, og anden evaluering ved afslutning af rådgiveropgaven. På baggrund af disse oplysninger bliver rådgiveren bedømt og får udleveret et samlet faktablad pr. gennemført projekt, som bliver evalueret. Hvis projektet evalueres 2 gange, udsendes faktablad efter første evaluering, anden evaluering og et samlet faktablad. Når rådgiveren har gennemført minimum tre samlede evalueringer, modtager rådgiveren en karakterbog, som indeholder den samlede bedømmelse af de evalueringer, som rådgiveren har fået foretaget gennem de seneste 3 år. Faktabladet, tilknyttet den enkelte rådgiveropgave og karakterbogen, giver rådgiveren adgang til at byde på opgaver i statsligt og alment byggeri, og kan desuden anvendes i forbindelse med tilbudsgivning på private byggerier. bogens formål og mål bogen beskriver bygherrens tilfredshed med rådgiveropgaven. På denne måde bliver en karakterbog et effektivt udvælgelsesværktøj for bygherren. Virksomheder med gode tal i karakterbogen får således et godt aktiv, når de skal konkurrere med andre virksomheder om nye opgaver. Omvendt kan den anspore virksomheder med mindre gode karakterer på et eller flere områder til at forbedre sig på disse områder. En karakterbog giver et billede af rådgiverens præstation på det specifikke projekt. Vejledning til karakterbogen Tallene i karakterbogen er opgjort på baggrund af de rådgiveropgave, rådgiveren har fået evalueret de seneste 3 år. I den første tabel vises de karakterer, rådgiveren har opnået. I den forbindelse vægtes samtlige karakterer med størrelsen på de pågældende rådgiverhonorarer. Dette for at give et mere retvisende billede af projekternes evaluering. I den anden tabel er der redegjort for det grundlag, som rådgiveren er blevet bedømt på. Gyldighed af karakterbog Dato for opdatering af karakterbog viser seneste opdatering af karakterbog fra. bogen indeholder alle virksomhedens nøgletal, som var gyldige pågældende tidspunkt. bogen opdateres når en ny sag tilgår eller når en sag forældes efter 3 år. Virksomheden har til enhver tid mulighed for at downloade nyeste karakterbog hos. Opdatering af karakterbog varierer fra virksomhed til virksomhed. Generelt anbefales validering af gyldigheden af aktuelle karakterbog, såfremt karakterbogen er ældre end 3 måned. Validering af karakterbog kan ske ved henvendelse til på eller på såfremt den pågældende rådgiver har valgt at offentliggøre sin karakterbog. Kolonnen Nøgletal Her anføres hvilke konkrete nøgletal, rådgiveren måles på. Kolonnen Viser rådgiverens gennemsnitlige karakterer baseret på de sager, rådgiveren har fået evalueret. Efter karakter fremgår de anvendte benævnelser tilknyttet hvert af de udregnede nøgletal. Definitioner af nøgletal Kundetilfredshed Nøgletal om bygherrens (bygherrerådgiverens) tilfredshed med delopgaverne ved rådgiveropgaven beregnes på baggrund af 13 spørgsmål, hvor bygherren skal angive både sin vurdering af præstation for den pågældende delopgave og den betydning, som delopgaven tillægges. Både ved vurdering af præstation og betydning gives en karakter på en skala fra 1 til, hvor angiver bedste præstation henholdsvis største betydning. Vurderer bygherren, at et spørgsmål ikke er relevant, kan bygherren i stedet angive dette. Nøgletallet beregnes som et gennemsnit af bygherrens (bygherrerådgiverens) angivne vurdering med de 13 delopgaver, vægtet med den betydning som delopgaven er tillagt. 1) Rådgiverens evne til at opstille realistiske budgetter er: 2) Rådgiverens evne til at opstille realistiske tidsplaner er: 3) Rådgiverens evne til at anskueliggøre sine forslag er: ) Rådgiverens evne til at føre en konstruktiv dialog er: ) Rådgiverens bidrag til konstruktivt samarbejde mellem projektets aktører er: 6) Rådgiverens bidrag til at opnå en tilfredsstillende æstetisk løsning er: 7) Rådgiverens bidrag til at opnå en tilfredsstillende funktionel løsning er: Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation

4 BNKI bog Opdateret: 26. marts 201 8) Rådgiverens bidrag til at opnå et godt indeklima er: 9) Rådgiverens bidrag til at opnå en løsning med en fornuftig driftsøkonomi er: 10) Rådgiverens bidrag til at opnå en miljømæssig fornuftig løsning er: 11) Rådgiverens evne til at levere den aftalte kvalitet i projektmaterialet er: 12) Rådgiverens håndtering af processer med boboer/lejere/brugere/naboer under byggeriet er: 13) Rådgiverens bidrag til at gennemføre en tilfredsstillende aflevering er: Kundeloyalitet Nøgletal om kundeloyalitet udgøres af bygherrens svar på, om bygherren vil benytte rådgiveren igen ved et lignende projekt? Bygherren skal angive sin vurdering på en skala fra 1 til, men ved besvarelsen af dette spørgsmål angives ikke betydning. Vurderer bygherren, at spørgsmålet ikke er relevant, kan bygherren i stedet angive dette. Samlet kundetilfredshed Nøgletal om bygherrens samlede tilfredshed udgøres af bygherrens samlede erfaring med rådgiveren, og hvor tilfreds bygherren så alt i alt er. Bygherren skal angive sin vurdering på en skala fra 1 til, men ved besvarelsen af dette spørgsmål angives ikke betydning. Vurderer bygherren, at spørgsmålet ikke er relevant, kan bygherren i stedet angive dette. Byggerating Byggerating beregnes som et vægtet gennemsnit af Kundetilfredshed ved delopgaverne (0 %), Samlet kundetilfredshed (2 %) og Kundeloyalitet (2 %). Tranekær Dallerupvej 8781 Stenderup Tlf.: Hjemmeside for BNKI Evaluering: Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation

5 Entreprise: Semco Maritime Nøgletal: Nøgletal Kundetilfredshed ved delopgaverne,6 Samlet kundetilfredshed,0 Kundeloyalitet,0 Stamdata: Stamdata Kunde Byggeriets anvendelse Privat-, statslig- eller alment projekt Projekttype Datoer og økonomi NCC Opførelse af firmadomicil. Privat Nybyggeri Rådgivningens karakter Evalueringsdato Rådgivningstype Arkitekt Byggestart Rådgivningsaftale Delt rådgivning Aflevering Fagområde Ikke oplyst Rådgiveropgave, start Projektledelse Ja Rådgiveropgave, slut Byggeledelse Nej Projektpris (i 200 kr) Ikke oplyst Fagtilsyn Nej Rådgivningshonorar (i 200 kr) kr. Partnering Nej Evalueringsstatus 1. evaluering 2. evaluering Endeligt faktablad Bygge Rating Stenderup, den 27. januar 201 Kundetilfredshed Rasmus Steen, Analysechef Skala:

6 Entreprise: Semco Maritime Resultater af kundetilfredshedsanalysen: Spørgsmål ved delopgaverne Betydning Rådgiverens evne til at opstille realistiske budgetter er: - - Rådgiverens evne til at opstille realistiske tidsplaner er: Rådgiverens evne til at anskueliggøre sine forslag er: 3 Rådgiverens evne til at føre en konstruktiv dialog er: Rådgiverens bidrag til konstruktiv samarbejde mellem projektets aktører er: Rådgiverens bidrag til at opnå en tilfredsstillende æstetisk løsning er: 3 Rådgiverens bidrag til at opnå en tilfredsstillende funktionel løsning er: 3 Rådgiverens bidrag til at opnå et godt indeklima er: 3 Rådgiverens bidrag til at opnå en løsning med en fornuftig driftsøkonomi er: Rådgiverens bidrag til at opnå en miljømæssig fornuftig løsning er: 3 2 Rådgiverens evne til at levere den aftalte kvalitet i projektmaterialet er: Rådgiverens håndtering af processer med beboere/lejere/brugere/naboer under byggeriet er: Rådgiverens bidrag til at gennemføre en tilfredsstillende aflevering er: - - Kundetilfredshed af delopgaverne,6 Rådgiverens egen projektbeskrivelse og særlige forhold Ingen kommentar Kundens kommentar Gennemsyn af leverandørprojekt: Der har været nogle "svipsere" i fm. gennemsyn af tegningsmateriale fra leverandører. Fokus på at det er den rette person der sættes til at gennemgå leverandørprojektet og fokus på at der afsættes den fornødne tid til det.

7 Horsens Vand Nøgletal: Nøgletal Kundetilfredshed ved delopgaverne,6 Samlet kundetilfredshed,0 Kundeloyalitet,0 Stamdata: Stamdata Kunde Byggeriets anvendelse Privat-, statslig- eller alment projekt Projekttype Datoer og økonomi Jørgen Friis Poulsen Nyt vandhus for Horsens Vand. Skal huse både administrativt -og driftspersonale Privat Nybyggeri Rådgivningens karakter Evalueringstidspunkt Rådgivningstype Arkitekt Byggestart Rådgivningsaftale Delt rådgivning Aflevering Partnering Nej Rådgiveropgave, start Projektledelse Nej Rådgiveropgave, slut Byggeledelse Nej Projektpris (200 kr.) 20 mio mio. kr. Fagtilsyn Nej Rådgivningshonorar kr. Afbrudt evaluering? Nej Evalueringsstatus 1. evaluering 2. evaluering Endeligt faktablad Vejle, den 23. maj 201 Bygge Rating Rasmus Steen, Chefanalytiker Skala: Kundetilfredshed Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation

8 Horsens Vand Resultater af kundetilfredshedsanalysen: Spørgsmål ved delopgaverne Betydning Rådgiverens evne til at opstille realistiske budgetter er Rådgiverens evne til at opstille realistiske tidsplaner er 3 Rådgiverens evne til at anskueliggøre sine forslag er 3 Rådgiverens evne til at føre en konstruktiv dialog er Rådgiverens bidrag til konstruktivt samarbejde mellem projektets aktører er Rådgiverens bidrag til at opnå en tilfredsstillende æstetisk løsning er 3 Rådgiverens bidrag til at opnå en tilfredsstillende funktionel løsning er Rådgiverens bidrag til at opnå et godt indeklima er Rådgiverens bidrag til at opnå en løsning med en fornuftig driftsøkonomi er Rådgiverens bidrag til at opnå en miljømæssig fornuftig løsning er 2 3 Rådgiverens evne til at levere den aftalte kvalitet i projektmaterialet er Rådgiverens håndtering af processer med boboer/lejere/brugere/naboer under byggeriet er Rådgiverens bidrag til at gennemføre en tilfredsstillende aflevering er Kundetilfredshed af delopgaverne,6 Rådgiverens egen projektbeskrivelse og særlige forhold i øvrigt Huset er opdelt i en ren og uren zone, som har været afgørende for udformningen af huset. Kundens kommentar Ingen kommentar

9 Aarhus Statsgymnasium del 2 Nøgletal: Nøgletal Kundetilfredshed ved delopgaverne 3,8 Samlet kundetilfredshed,0 Kundeloyalitet,0 Stamdata: Stamdata Kunde Byggeriets anvendelse Privat-, statslig- eller alment projekt Projekttype Datoer og økonomi NCC Construction Danmark A/S Gymnasium Privat Reparation/vedligeholdelse Rådgivningens karakter Evalueringstidspunkt Rådgivningstype Arkitekt Byggestart Rådgivningsaftale Delt rådgivning Aflevering Partnering Nej Rådgiveropgave, start Projektledelse Nej Rådgiveropgave, slut Byggeledelse Nej Projektpris (200 kr.) 20 mio mio. kr. Fagtilsyn Nej Rådgivningshonorar kr. Afbrudt evaluering? Nej Evalueringsstatus 1. evaluering 2. evaluering Endeligt faktablad Vejle, den 9. maj 201 Rasmus Steen, Chefanalytiker Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation

10 Aarhus Statsgymnasium del 2 Resultater af kundetilfredshedsanalysen: Spørgsmål ved delopgaverne Betydning Rådgiverens evne til at opstille realistiske budgetter er - - Rådgiverens evne til at opstille realistiske tidsplaner er - - Rådgiverens evne til at anskueliggøre sine forslag er Rådgiverens evne til at føre en konstruktiv dialog er Rådgiverens bidrag til konstruktivt samarbejde mellem projektets aktører er 3 Rådgiverens bidrag til at opnå en tilfredsstillende æstetisk løsning er Rådgiverens bidrag til at opnå en tilfredsstillende funktionel løsning er 3 Rådgiverens bidrag til at opnå et godt indeklima er Rådgiverens bidrag til at opnå en løsning med en fornuftig driftsøkonomi er 3 Rådgiverens bidrag til at opnå en miljømæssig fornuftig løsning er 3 Rådgiverens evne til at levere den aftalte kvalitet i projektmaterialet er 3 Rådgiverens håndtering af processer med boboer/lejere/brugere/naboer under byggeriet er 3 Rådgiverens bidrag til at gennemføre en tilfredsstillende aflevering er - - Kundetilfredshed af delopgaverne 3,8 Rådgiverens egen projektbeskrivelse og særlige forhold i øvrigt Ingen kommentar Kundens kommentar Intern kvalitetssikring inden materiale sendes ud.

11 36 almene plejeboliger på Vintervej i Tilst Nøgletal: Nøgletal Kundetilfredshed ved delopgaverne,8 Samlet kundetilfredshed,0 Kundeloyalitet,0 Stamdata: Stamdata Kunde Byggeriets anvendelse Privat-, statslig- eller alment projekt Projekttype Datoer og økonomi Aarhus kommune Ældreboliger Almen Nybyggeri Rådgivningens karakter Evalueringstidspunkt Rådgivningstype Arkitekt Byggestart Rådgivningsaftale Totalrådgivning Aflevering Partnering Nej Rådgiveropgave, start Projektledelse Ja Rådgiveropgave, slut Byggeledelse Ja Projektpris 30 mio. - 0 mio. kr. Fagtilsyn Ja Rådgivningshonorar kr. Afbrudt evaluering? Nej Evalueringsstatus 1. evaluering 2. evaluering Endeligt faktablad Vejle, den 13. februar 201 Rasmus Steen, Chefanalytiker Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation

12 36 almene plejeboliger på Vintervej i Tilst Resultater af kundetilfredshedsanalysen: Spørgsmål ved delopgaverne Betydning Rådgiverens evne til at opstille realistiske budgetter er Rådgiverens evne til at opstille realistiske tidsplaner er Rådgiverens evne til at anskueliggøre sine forslag er Rådgiverens evne til at føre en konstruktiv dialog er Rådgiverens bidrag til konstruktivt samarbejde mellem projektets aktører er Rådgiverens bidrag til at opnå en tilfredsstillende æstetisk løsning er Rådgiverens bidrag til at opnå en tilfredsstillende funktionel løsning er Rådgiverens bidrag til at opnå et godt indeklima er Rådgiverens bidrag til at opnå en løsning med en fornuftig driftsøkonomi er Rådgiverens bidrag til at opnå en miljømæssig fornuftig løsning er Rådgiverens evne til at levere den aftalte kvalitet i projektmaterialet er Rådgiverens håndtering af processer med boboer/lejere/brugere/naboer under byggeriet er - - Rådgiverens bidrag til at gennemføre en tilfredsstillende aflevering er Kundetilfredshed af delopgaverne,8 Rådgiverens egen projektbeskrivelse og særlige forhold i øvrigt Ingen kommentar Kundens kommentar Ingen kommentar

13 Bjerringbro Idrætspark Nøgletal: Nøgletal Kundetilfredshed ved delopgaverne 3,7 Samlet kundetilfredshed,0 Kundeloyalitet,0 Stamdata: Stamdata Kunde Byggeriets anvendelse Privat-, statslig- eller alment projekt Projekttype Datoer og økonomi Bjerringbro Idrætspark Udvidelse af eksisterende idrætspark Privat Nybyggeri og reparation/vedligeholdelse Rådgivningens karakter Evalueringstidspunkt Rådgivningstype Arkitekt Byggestart Rådgivningsaftale Totalrådgivning Aflevering Partnering Nej Rådgiveropgave, start Projektledelse Ja Rådgiveropgave, slut Byggeledelse Ja Projektpris 20 mio mio. kr. Fagtilsyn Ja Rådgivningshonorar kr. Afbrudt evaluering? Nej Evalueringsstatus 1. evaluering 2. evaluering Endeligt faktablad Vejle, den 1. februar 201 Rasmus Steen, Chefanalytiker Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation

14 Bjerringbro Idrætspark Resultater af kundetilfredshedsanalysen: Spørgsmål ved delopgaverne Betydning Rådgiverens evne til at opstille realistiske budgetter er 2 Rådgiverens evne til at opstille realistiske tidsplaner er 3 Rådgiverens evne til at anskueliggøre sine forslag er Rådgiverens evne til at føre en konstruktiv dialog er Rådgiverens bidrag til konstruktivt samarbejde mellem projektets aktører er Rådgiverens bidrag til at opnå en tilfredsstillende æstetisk løsning er Rådgiverens bidrag til at opnå en tilfredsstillende funktionel løsning er Rådgiverens bidrag til at opnå et godt indeklima er 3 Rådgiverens bidrag til at opnå en løsning med en fornuftig driftsøkonomi er 3 Rådgiverens bidrag til at opnå en miljømæssig fornuftig løsning er Rådgiverens evne til at levere den aftalte kvalitet i projektmaterialet er 3 Rådgiverens håndtering af processer med boboer/lejere/brugere/naboer under byggeriet er 3 Rådgiverens bidrag til at gennemføre en tilfredsstillende aflevering er Kundetilfredshed af delopgaverne 3,7 Rådgiverens egen projektbeskrivelse og særlige forhold i øvrigt Etablering af ny mulithal, ny foyer, nyt produktionskøkken, ny wellness afdeling samt ny udendørs aktivitetsrambla Kundens kommentar Ikke oplyst

15 GPP arkitekter a/s Syd Energi Nøgletal: Nøgletal Kundetilfredshed ved delopgaverne, Samlet kundetilfredshed,0 Kundeloyalitet,0 Stamdata: Stamdata Kunde Byggeriets anvendelse Privat-, statslig- eller alment projekt Projekttype Datoer og økonomi Syd Energi Esbjerg (v. Hoffmann A/S) Kontor og administration Privat Nybyggeri Rådgivningens karakter Evalueringstidspunkt Rådgivningstype Arkitekt Byggestart Rådgivningsaftale Underrådgivning Aflevering Partnering Nej Rådgiveropgave, start Projektledelse Nej Rådgiveropgave, slut Byggeledelse Nej Projektpris Ikke oplyst Fagtilsyn Nej Rådgivningshonorar kr. Afbrudt evaluering? Nej Evalueringsstatus 1. evaluering 2. evaluering Endeligt faktablad Vejle, den 30. oktober 2012 Rasmus Steen, Chefanalytiker Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation

16 GPP arkitekter a/s Syd Energi Resultater af kundetilfredshedsanalysen: Spørgsmål ved delopgaverne Betydning Rådgiverens evne til at opstille realistiske budgetter er - - Rådgiverens evne til at opstille realistiske tidsplaner er 3 Rådgiverens evne til at anskueliggøre sine forslag er Rådgiverens evne til at føre en konstruktiv dialog er Rådgiverens bidrag til konstruktivt samarbejde mellem projektets aktører er Rådgiverens bidrag til at opnå en tilfredsstillende æstetisk løsning er Rådgiverens bidrag til at opnå en tilfredsstillende funktionel løsning er Rådgiverens bidrag til at opnå et godt indeklima er Rådgiverens bidrag til at opnå en løsning med en fornuftig driftsøkonomi er 3 3 Rådgiverens bidrag til at opnå en miljømæssig fornuftig løsning er Rådgiverens evne til at levere den aftalte kvalitet i projektmaterialet er Rådgiverens håndtering af processer med boboer/lejere/brugere/naboer under byggeriet er 2 Rådgiverens bidrag til at gennemføre en tilfredsstillende aflevering er - - Kundetilfredshed af delopgaverne, Rådgiverens egen projektbeskrivelse og særlige forhold i øvrigt Ingen kommentar Kundens kommentar Bedre forståelse for hvad der kan kommunikeres uden vor viden (eller ikke kan).

17 GPP arkitekter a/s Krifa Lisbjerg Nøgletal: Nøgletal Kundetilfredshed ved delopgaverne, Samlet kundetilfredshed, Kundeloyalitet, Stamdata: Stamdata Kunde Byggeriets anvendelse Privat-, statslig- eller alment projekt Projekttype Datoer og økonomi Gråkjær A/S Bygninger til administration og handel ol. Privat Nybyggeri Rådgivningens karakter Evalueringstidspunkt Rådgivningstype Arkitekt Byggestart Rådgivningsaftale Underrådgivning Aflevering Partnering Nej Rådgiveropgave, start Projektledelse Nej Rådgiveropgave, slut Byggeledelse Nej Projektpris 100 mio mio. kr. Fagtilsyn Ja Rådgivningshonorar kr. Afbrudt evaluering? Nej Evalueringsstatus 1. evaluering 2. evaluering Endeligt faktablad Vejle, den 19. november 2012 Rasmus Steen, Chefanalytiker Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation

18 GPP arkitekter a/s Krifa Lisbjerg Resultater af kundetilfredshedsanalysen: Spørgsmål ved delopgaverne Betydning Rådgiverens evne til at opstille realistiske budgetter er,0,0 Rådgiverens evne til at opstille realistiske tidsplaner er - - Rådgiverens evne til at anskueliggøre sine forslag er,0,0 Rådgiverens evne til at føre en konstruktiv dialog er,0,0 Rådgiverens bidrag til konstruktivt samarbejde mellem projektets aktører er,0,0 Rådgiverens bidrag til at opnå en tilfredsstillende æstetisk løsning er,,0 Rådgiverens bidrag til at opnå en tilfredsstillende funktionel løsning er,,0 Rådgiverens bidrag til at opnå et godt indeklima er,, Rådgiverens bidrag til at opnå en løsning med en fornuftig driftsøkonomi er Rådgiverens bidrag til at opnå en miljømæssig fornuftig løsning er Rådgiverens evne til at levere den aftalte kvalitet i projektmaterialet er Rådgiverens håndtering af processer med boboer/lejere/brugere/naboer under byggeriet er,0,0,0,,,0,,0 Rådgiverens bidrag til at gennemføre en tilfredsstillende aflevering er 3,0,0 Kundetilfredshed af delopgaverne, Rådgiverens egen projektbeskrivelse og særlige forhold i øvrigt Opførelse af nyt hjem for Krifa, Kristelig fagbevægelse. Kundens kommentar Ingen kommentar

19 Entreprise: Kolding Sundhedscenter Nøgletal: Nøgletal Kundetilfredshed ved delopgaverne,3 Samlet kundetilfredshed,0 Kundeloyalitet,0 Stamdata: Stamdata Kunde Byggeriets anvendelse Privat-, statslig- eller alment projekt Projekttype Datoer og økonomi Kolding Kommune Sundhedscenter for Kolding Kommunes borgere. Privat Nybyggeri Rådgivningens karakter Evalueringsdato Rådgivningstype Ikke oplyst Byggestart Rådgivningsaftale Underrådgivning Aflevering Fagområde Ikke oplyst Rådgiveropgave, start Projektledelse Ja Rådgiveropgave, slut Byggeledelse Nej Projektpris (i 200 kr) 30 mio. - 0 mio. kr. Fagtilsyn Nej Rådgivningshonorar (i 200 kr) Ikke oplyst Partnering Nej Evalueringsstatus 1. evaluering 2. evaluering Endeligt faktablad Bygge Rating Stenderup, den 26. marts 201 Kundetilfredshed Rasmus Steen, Analysechef Skala:

20 Entreprise: Kolding Sundhedscenter Resultater af kundetilfredshedsanalysen: Spørgsmål ved delopgaverne Betydning Rådgiverens evne til at opstille realistiske budgetter er: - - Rådgiverens evne til at opstille realistiske tidsplaner er: - - Rådgiverens evne til at anskueliggøre sine forslag er: Rådgiverens evne til at føre en konstruktiv dialog er: Rådgiverens bidrag til konstruktiv samarbejde mellem projektets aktører er: Rådgiverens bidrag til at opnå en tilfredsstillende æstetisk løsning er: Rådgiverens bidrag til at opnå en tilfredsstillende funktionel løsning er: Rådgiverens bidrag til at opnå et godt indeklima er: Rådgiverens bidrag til at opnå en løsning med en fornuftig driftsøkonomi er: 3 Rådgiverens bidrag til at opnå en miljømæssig fornuftig løsning er: Rådgiverens evne til at levere den aftalte kvalitet i projektmaterialet er: Rådgiverens håndtering af processer med beboere/lejere/brugere/naboer under byggeriet er: Rådgiverens bidrag til at gennemføre en tilfredsstillende aflevering er: 3 Kundetilfredshed af delopgaverne,3 Rådgiverens egen projektbeskrivelse og særlige forhold Etape 1 af sundhedscenteret indeholder sundhedspleje og genoptræning Kundens kommentar Rådgiveren bliver jo lidt mere usynlig i udførelsesfasen, hvor meget af kommunikationen går gennem totalentreprenøren. Derfor har jeg ikke et fokusområde at nævne. Kommentarer til evalueringen: I min evaluering her har jeg også skrevet at rådgiverens evne til at overholde tidsplan og økonomi er irrelevant. Det er den naturligvis ikke for projektet, men jeg ser det som totalentreprenørens ansvar at holde styr på tid og øko og ikke arkitektens. Det samme gælder i princippet for afleveringen. Indeklima og driftsøkonomi er jo også ing og TEs ansvar, så her kan arkitekten heller ikke bedømmes alene.

21 Baggrund og ide Siden 1. januar 200 har statslige byggesager over mio. kr. skullet evalueres på en række udvalgte nøgletal. Denne regel blev indført i alment byggeri den 1. marts Selvom den samlede entreprisesum overstiger mio. DKK skal bygherren kun efterspørge nøgletal for udvælgelse for et konkret rådgiveropgave, hvis rådgiverhonoraret overstiger DKK ekskl. moms. Endvidere kan rådgiveren frit vælge at lade en rådgiveropgave med et rådgiverhonorar under kr. ekskl. moms evaluere. Reglerne findes i "Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier mv. (nr. 169 af 16/12/2009)" og i "Bekendtgørelse om nøgletal for alment byggeri mv. (nr. 67 af 18/06/2010)". Reglerne er et af flere initiativer, staten har taget for at fremme udviklingen i byggeriet i retning af bedre kvalitet, lavere priser, højere produktivitet samt bedre effektivitet. Udarbejdelse af nøgletal Evaluering af en byggesag indebærer, at både bygherre og rådgiver bidrager med oplysninger om den konkrete rådgiveropgave. Rådgiveren skal evalueres op til to gange på projektet, afhængig af, om rådgiveren udfører sin ydelse både før og under udførselsfasen. Den første evaluering foretages senest ved byggestart, og anden evaluering ved afslutning af rådgiveropgaven. På baggrund af disse oplysninger bliver rådgiveren bedømt og får udleveret et samlet faktablad pr. gennemført projekt, som bliver evalueret. Hvis projektet evalueres 2 gange, udsendes faktablad efter første evaluering, anden evaluering og et samlet faktablad. Når rådgiveren har gennemført minimum tre samlede evalueringer, modtager rådgiveren en karakterbog, som indeholder den samlede bedømmelse af de evalueringer, som rådgiveren har fået foretaget gennem de seneste 3 år. Faktabladet, tilknyttet den enkelte rådgiveropgave og karakterbogen, giver rådgiveren adgang til at byde på opgaver i statsligt og alment byggeri, og kan desuden anvendes i forbindelse med tilbudsgivning på private byggerier. Faktabladets formål og mål Faktabladet beskriver bygherrens tilfredshed med rådgiveropgaven. På denne måde bliver faktabladet et effektivt udvælgelsesværktøj for bygherren. Virksomheder med gode tal i faktabladet får således et godt aktiv, når de skal konkurrere med andre virksomheder om nye opgaver. Omvendt kan den anspore virksomheder med mindre gode karakterer på et eller flere områder til at forbedre sig på disse områder. Et faktablad giver et billede af rådgiverens præstation på det specifikke projekt. Vejledning til faktabladet Tallene i faktabladet er opgjort på baggrund af den rådgiveropgave, rådgiveren har fået evalueret. I den første tabel vises de karakterer, rådgiveren har opnået. I den anden tabel er der redegjort for det grundlag, som rådgiveren er blevet bedømt på i forbindelse med evaluering af delopgaverne ved det specifikke projekt. Gyldigheden af faktabladet Faktabladet er gyldigt 3 år frem fra evalueringsdato. 3 år efter evalueringsdato indgår faktabladet derfor ikke længere i den pågældende virksomheds karakterbog. Faktabladet vil dog stadig kunne anvendes som reference. Kolonnen "Nøgletal" Her anføres hvilke konkrete nøgletal, rådgiveren måles på. Kolonnen "" Viser rådgiverens karakterer baseret på det projekt, rådgiveren har fået evalueret. Definitioner af nøgletal Kundetilfredshed Nøgletal om bygherrens (bygherrerådgiverens) tilfredshed med delopgaverne ved rådgiveropgaven beregnes på baggrund af 13 spørgsmål, hvor bygherren skal angive både sin vurdering af præstation for den pågældende delopgave og den betydning, som delopgaven tillægges. Både ved vurdering af præstation og betydning gives en karakter på en skala fra 1 til, hvor angiver bedste præstation henholdsvis største betydning. Vurderer bygherren, at et spørgsmål ikke er relevant, kan bygherren i stedet angive dette. Nøgletallet beregnes som et gennemsnit af bygherrens (bygherrerådgiverens) angivne vurdering med de 13 delopgaver, vægtet med den betydning som delopgaven er tillagt. 1) Rådgiverens evne til at opstille realistiske budgetter er: 2) Rådgiverens evne til at opstille realistiske tidsplaner er: 3) Rådgiverens evne til at anskueliggøre sine forslag er: ) Rådgiverens evne til at føre en konstruktiv dialog er: ) Rådgiverens bidrag til konstruktiv samarbejde mellem projektets aktører er: 6) Rådgiverens bidrag til at opnå en tilfredsstillende æstetisk løsning er: 7) Rådgiverens bidrag til at opnå en tilfredsstillende funktionel løsning er: 8) Rådgiverens bidrag til at opnå et godt indeklima er: 9) Rådgiverens bidrag til at opnå en løsning med en fornuftig driftsøkonomi er: 10) Rådgiverens bidrag til at opnå en miljømæssig fornuftig løsning er: 11) Rådgiverens evne til at levere den aftalte kvalitet i projektmaterialet er: 12) Rådgiverens håndtering af processer med beboere/lejere/brugere/naboer under byggeriet er: 13) Rådgiverens bidrag til at gennemføre en tilfredsstillende aflevering er:

22 Kundeloyalitet Nøgletal om kundeloyalitet udgøres af bygherrens svar på, om bygherren vil benytte rådgiveren igen ved et lignende projekt? Bygherren skal angive sin vurdering på en skala fra 1 til, men ved besvarelsen af dette spørgsmål angives ikke betydning. Vurderer bygherren, at spørgsmålet ikke er relevant, kan bygherren i stedet angive dette. Samlet kundetilfredshed Nøgletal om bygherrens samlede tilfredshed udgøres af bygherrens samlede erfaring med rådgiveren, og hvor tilfreds bygherren så alt i alt er. Bygherren skal angive sin vurdering på en skala fra 1 til, men ved besvarelsen af dette spørgsmål angives ikke betydning. Vurderer bygherren, at spørgsmålet ikke er relevant, kan bygherren i stedet angive dette. Bygge Rating Skalaen viser, hvor virksomheden placerer sig i forhold til gennemsnittet. Skalaen beregnes med én decimal af rådgiverens 1 nøgletal. I beregningen vægter nøgletal nr. 1 til 13 tilsammen 0 %, mens nøgletal 1 og 1 hver vægter 2 % decimal. Rådgivningsopgavens samlede karakter er givet ud fra skalaen vist i tabellen herunder: Kundetilfredshed Meget bedre end gennemsnittet Bedre end gennemsnittet Som gennemsnittet Værre end gennemsnittet Meget værre end gennemsnittet point point 3 point 2 point 1 point Vær her opmærksom på at rådgivningsopgavens karakter kan blive ændret i forbindelse med, at pointsystemet opdateres, hvilket sker den 1. januar hvert år. Tranekær Dallerupvej 8781 Stenderup Tlf.: Hjemmeside for BNKI Evaluering:

23 Entreprise: Kystvejen 7 Nøgletal: Nøgletal Kundetilfredshed ved delopgaverne,2 Samlet kundetilfredshed,0 Kundeloyalitet,0 Stamdata: Stamdata Kunde Byggeriets anvendelse Privat-, statslig- eller alment projekt Projekttype Datoer og økonomi Logen sct. Stephan Bygninger hovedsageligt til helårsbeboelse Privat Reparation/vedligeholdelse Rådgivningens karakter Evalueringsdato Rådgivningstype Arkitekt Byggestart Rådgivningsaftale Totalrådgivning Aflevering Fagområde Ikke oplyst Rådgiveropgave, start Projektledelse Ja Rådgiveropgave, slut Byggeledelse Ja Projektpris (i 200 kr) Ikke oplyst Fagtilsyn Ja Rådgivningshonorar (i 200 kr) kr. Partnering Nej Evalueringsstatus 1. evaluering 2. evaluering Endeligt faktablad Bygge Rating Vejle, den 12. august 201 Kundetilfredshed Rasmus Steen, Analysechef Skala:

24 Entreprise: Kystvejen 7 Resultater af kundetilfredshedsanalysen: Spørgsmål ved delopgaverne Betydning Rådgiverens evne til at opstille realistiske budgetter er: 3 Rådgiverens evne til at opstille realistiske tidsplaner er: Rådgiverens evne til at anskueliggøre sine forslag er: Rådgiverens evne til at føre en konstruktiv dialog er: Rådgiverens bidrag til konstruktiv samarbejde mellem projektets aktører er: Rådgiverens bidrag til at opnå en tilfredsstillende æstetisk løsning er: Rådgiverens bidrag til at opnå en tilfredsstillende funktionel løsning er: Rådgiverens bidrag til at opnå et godt indeklima er: 3 Rådgiverens bidrag til at opnå en løsning med en fornuftig driftsøkonomi er: Rådgiverens bidrag til at opnå en miljømæssig fornuftig løsning er: 3 3 Rådgiverens evne til at levere den aftalte kvalitet i projektmaterialet er: Rådgiverens håndtering af processer med beboere/lejere/brugere/naboer under byggeriet er: 3 3 Rådgiverens bidrag til at gennemføre en tilfredsstillende aflevering er: Kundetilfredshed af delopgaverne,2 Rådgiverens egen projektbeskrivelse og særlige forhold Renovering af ældre byejendom beliggende på Kystvejen 7 i Århus med facade mod den nye havnefront. Ejendommen består i dag af lokaler til 2 loger samt 3 lejligheder, 2 enkeltværelser samt erhvervslejligheder. Kundens kommentar Ingen kommentar

25 GPP arkitekter a/s Aalborg Lufthavn Nøgletal: Nøgletal Kundetilfredshed ved delopgaverne,0 Samlet kundetilfredshed 3, Kundeloyalitet 3,0 Stamdata: Stamdata Kunde Byggeriets anvendelse Privat-, statslig- eller alment projekt Projekttype Datoer og økonomi MT Højgaard A/S Lufthavn Privat Nybyggeri Rådgivningens karakter Evalueringstidspunkt Rådgivningstype Arkitekt Byggestart Rådgivningsaftale Delt rådgivning Aflevering Partnering Nej Rådgiveropgave, start Projektledelse Nej Rådgiveropgave, slut Byggeledelse Nej Projektpris 70 mio mio. kr. Fagtilsyn Nej Rådgivningshonorar kr. Afbrudt evaluering? Nej Evalueringsstatus 1. evaluering 2. evaluering Endeligt faktablad Vejle, den 30. september 2013 Rasmus Steen, Chefanalytiker Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation

26 GPP arkitekter a/s Aalborg Lufthavn Resultater af kundetilfredshedsanalysen: Spørgsmål ved delopgaverne Betydning Rådgiverens evne til at opstille realistiske budgetter er - - Rådgiverens evne til at opstille realistiske tidsplaner er - - Rådgiverens evne til at anskueliggøre sine forslag er,0 3, Rådgiverens evne til at føre en konstruktiv dialog er,,0 Rådgiverens bidrag til konstruktivt samarbejde mellem projektets aktører er 3, 3, Rådgiverens bidrag til at opnå en tilfredsstillende æstetisk løsning er,0 3,0 Rådgiverens bidrag til at opnå en tilfredsstillende funktionel løsning er 3,,0 Rådgiverens bidrag til at opnå et godt indeklima er,0 3,0 Rådgiverens bidrag til at opnå en løsning med en fornuftig driftsøkonomi er Rådgiverens bidrag til at opnå en miljømæssig fornuftig løsning er Rådgiverens evne til at levere den aftalte kvalitet i projektmaterialet er Rådgiverens håndtering af processer med boboer/lejere/brugere/naboer under byggeriet er,0 3,0,0 3,0 3,,0,0 3,0 Rådgiverens bidrag til at gennemføre en tilfredsstillende aflevering er - - Kundetilfredshed af delopgaverne,0 Rådgiverens egen projektbeskrivelse og særlige forhold i øvrigt Ingen bemærkninger Kundens kommentar Forbedre kreative og funktionelle løsningsforslag samt forbedre tilstrækkeligt detaljeringsniveau i hovedprojektet

Rådgiver faktablad (Side 1/2)

Rådgiver faktablad (Side 1/2) Rådgiver faktablad (Side 1/2) For rådgiveropgaven: Lægehus i Hinnerup (1352-003) Virksomhed: Tri-Consult A/S CVR: 14977139 Evalueringsstatus: [ ] 1. evaluering [X] 2. evaluering [ ] Endeligt faktablad

Læs mere

RÅDGIVER KARAKTERBOG Side 1/3

RÅDGIVER KARAKTERBOG Side 1/3 RÅDGIVER KARAKTERBOG Side 1/3 Udskrivningsdato: 5. januar 2015 Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings

Læs mere

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel Nøgletal og ygge Rating - yggesektorens kvalitetsstempel Hvorfor Hvad skal din virksomhed med Nøgletal er et resultat af evalueringer af byggesager for entreprenører, rådgivere og bygherrer. Hvis din virksomhed

Læs mere

For: Rådgiveren A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

For: Rådgiveren A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center For: Rådgiveren A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 2. januar 2017 Indholdsfortegnelse Resumé Virksomhedens Bygge Rating... 3 Introduktion...4 1 Bygge Rating kort fortalt...

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI JULI 2009 Rådgivernøgletal og medvirkende virksomheder

STØTTET BOLIGBYGGERI JULI 2009 Rådgivernøgletal og medvirkende virksomheder STØTTET BOLIGBYGGERI JULI 2009 Rådgivernøgletal og medvirkende virksomheder ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Oplysninger om rådgivernøgletal Indgår der partnering i projektet F2240 Nøgletalsoplysninger

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: Statager & Partner A/S Gyldigt til og med: Den 12. april 2014 Er evalueringen afbrudt?: Nej Bygge Rating for entreprisen Skala: Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker

Læs mere

For: Rådgiveren A/S (DEMO VERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

For: Rådgiveren A/S (DEMO VERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center For: Rådgiveren A/S (DEMO VERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: Den 4. januar 2013 Indholdsfortegnelse Resumé Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion...... 4 1 Nøgletalssystemet

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: LM BYG A/S Gyldigt til og med: 2. august 2016 Er evalueringen afbrudt?: Nej Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker Kundetilfredshed Skala: Projektinformation Kunde

Læs mere

Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk

Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk Evaluering af rådgivere - et krav fra 1. maj 2008 Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk Indhold Evalueringsaktiviteten Nye bekendtgørelser fra 1. maj 2008 Nøgletal for rådgivere

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 For entreprisen: Byggeafsnit OU37-2, Syddansk Universitet (sag nr. 1291-007) Virksomhed: H Skjøde Knudsen A/S Gyldigt til og med: 10. februar 2015 Er evalueringen afbrudt?:

Læs mere

BNKI. BNKI Rapport. Efterår. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. Aalborg Lufthavn. 2 evaluering(er) for TK Byg & Gulv ApS til dato 2013

BNKI. BNKI Rapport. Efterår. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. Aalborg Lufthavn. 2 evaluering(er) for TK Byg & Gulv ApS til dato 2013 BNKI Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks Aalborg Lufthavn Efterår 2 evaluering(er) for TK Byg & Gulv ApS til dato 2013 Udarbejdet af Bülow Management A/S Rasmus Steen, Analysechef Bülow Management Passion

Læs mere

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings Center har registreret

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: Andersen & Heegaard A/S Gyldigt til og med: 27. november 2015 Evalueringsstatus: Afsluttet Bygge Rating for entreprisen (Bygge Rating version 2012) Skala: Tidsfrister

Læs mere

BNKI. BNKI Rapport. Vinter. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. Projekt A. 6 evaluering(er) for Entreprenør BNKI A/S til dato 2013

BNKI. BNKI Rapport. Vinter. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. Projekt A. 6 evaluering(er) for Entreprenør BNKI A/S til dato 2013 BNKI Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks Projekt A Vinter 6 evaluering(er) for Entreprenør BNKI A/S til dato 2013 Udarbejdet af Bülow Management A/S Rasmus Steen, Chefanalytiker Bülow Management Passion

Læs mere

BYGHERRE KARAKTERBOG Side 1/4

BYGHERRE KARAKTERBOG Side 1/4 BYGHERRE KARAKTERBOG Side 1/4 Virksomhed: Bygherre YZ Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings

Læs mere

BYGHERRE FAKTABLAD (Side 1/4)

BYGHERRE FAKTABLAD (Side 1/4) BYGHERRE FAKTABLAD (Side 1/) For projektet: Byggesag ABC (sag nr. 235-001) Virksomhed: Bygherre XYZ CVR: 2356789 Gyldigt til og med: 2. april 2018 Er evalueringen afbrudt?: Nej Bygge Rating Mangler Arbejdsulykker

Læs mere

BNKI. BNKI Rapport. Sommer. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. HF og VUC Thy-Mors. 1 evaluering(er) for Thy Stillads ApS til dato 2013

BNKI. BNKI Rapport. Sommer. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. HF og VUC Thy-Mors. 1 evaluering(er) for Thy Stillads ApS til dato 2013 BNKI Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks HF og VUC Thy-Mors Sommer 1 evaluering(er) for Thy Stillads ApS til dato 2013 Udarbejdet af Bülow Management A/S Rasmus Steen, Chefanalytiker Bülow Management

Læs mere

Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation

Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation BNKI Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks Horsens Statsskole udbygning Forår 1 evaluering(er) for Raundahl & Moesby A/S til dato 2014 Udarbejdet af Bülow Management A/S Rasmus Steen, Analysechef Bülow

Læs mere

Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v.

Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v. Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v. I medfør af 2, stk. 1 og 8 i lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed m.v., som ændret ved lov nr. 413 af 1. juni 2005, fastsættes: Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v.

Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v. BEK nr 1469 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen j.nr. 09/04208

Læs mere

Karakterbog for rådgivere

Karakterbog for rådgivere Karakterbog for rådgivere Arbejdsmanual for rådgivere og bygherrer Fra 1. maj 2008 stilles der krav om nøgletal for rådgivere. Kravene gælder, når man arbejder på statslige og almene byggeprojekter. April

Læs mere

Rådgiveren vælger evaluator i forbindelse med indgåelse af rådgiveraftalen. Evaluator bør nævnes i rådgiveraftalen.

Rådgiveren vælger evaluator i forbindelse med indgåelse af rådgiveraftalen. Evaluator bør nævnes i rådgiveraftalen. 3. marts 2008 /jnj-ebst, kag-vm Rådgivernøgletal - overordnet systembeskrivelse Dette notat beskriver kortfattet nøgletalssystemet for rådgivere. Notatet vil danne udgangspunkt for kommende vejledninger

Læs mere

Byggeriets Evaluerings Center

Byggeriets Evaluerings Center Byggeriets Evaluerings Center Bygge Rating Notat om pointsystem til faktablade og karakterbøger for entreprenører og bygherrer Version 2015 Indholdsfortegnelse 1 Bygge Rating... 3 2 Bygge Rating for entreprenører...

Læs mere

Høringsudkast 21.05.2010

Høringsudkast 21.05.2010 Høringsudkast 21.05.2010 Bekendtgørelse om nøgletal for alment byggeri m.v. I medfør af 113, stk. 1, 143, stk. 3, og 160 i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204 af 10. december 2009,

Læs mere

DFM nøgletalskonference København 06-11-2014

DFM nøgletalskonference København 06-11-2014 DFM nøgletalskonference København 06-11-2014 Direktør Peter Hesdorf Byggeriets Evaluerings Center Byggeriets Evaluerings Center Privat non-profit virksomhed Erhvervsdrivende fond Stiftet i 2002 9 fastansatte

Læs mere

BEREGNINGSBLANKET side 1/3 Til oplysninger svarende til nøgletal

BEREGNINGSBLANKET side 1/3 Til oplysninger svarende til nøgletal BEREGNINGSBLANKET side 1/3 Virksomhed: Byggesagens navn: Kunde: Udførelsesperiode: til Denne blanket kan anvendes af entreprenører, som ikke har gyldige nøgletal, i forbindelse med udbud, hvor bygherren

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: VIDA BYG A/S Gyldigt til og med: 8. august 2015 Evalueringsstatus: Afsluttet Bygge Rating for entreprisen (Bygge Rating version 2012) Skala: Tidsfrister Mangler

Læs mere

SKOLEN I SYDHAVNEN BÆREDYGTIG OG VISIONÆR SKOLE OG FRITIDHJEM (KKFO) Projekt / Nybyg - skole. Sted / Støberigade, 2450 Kbh. SV

SKOLEN I SYDHAVNEN BÆREDYGTIG OG VISIONÆR SKOLE OG FRITIDHJEM (KKFO) Projekt / Nybyg - skole. Sted / Støberigade, 2450 Kbh. SV Markant arkitektur med legepladser på alle tagflader Årets skolebyggeri 2015 v/nohr-con Juryen fremhævede skolens alsidige og sanselige indretning, RÅDGIVER FAKTABLAD Side 1/3 og åbne For rådgiveropgaven:

Læs mere

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE EN TRIN-FOR-TRIN BESKRIVELSE AF, HVORDAN KOMMUNERNE KAN BRUGE NØGLETAL, NÅR DE SKAL BYGGE, OG HVILKE FORDELE DE OPNÅR. FEBRUAR 2009 SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE TRIN FOR TRIN Denne brochure

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: Ribe VVS Service A/S Gyldigt til og med: 16. november 2015 Evalueringsstatus: Afsluttet Bygge Rating for entreprisen (Bygge Rating version 2013) Skala: Tidsfrister

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. juni 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. juni 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. juni 2010 18. juni 2010. Nr. 675. Bekendtgørelse om nøgletal for alment byggeri m.v. I medfør af 113, stk. 1, 143, stk. 3, og 160 i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

UDKAST Vejledning om nøgletal for statsligt byggeri m.v.

UDKAST Vejledning om nøgletal for statsligt byggeri m.v. UDKAST Vejledning om nøgletal for statsligt byggeri m.v. Afsnit I Indledning, baggrund og anvendelsesområde Kapitel 1 Indledning Denne vejledning skal bidrage til de statslige bygherrers fortolkning af

Læs mere

Orienteringsmøder 2014

Orienteringsmøder 2014 Orienteringsmøder 2014 Digitalisering af byggeriet og mangelinfo til BSF Evaluering af nøgletalssystemet AlmenNets inspirationskatalog v/ole Bønnelycke DUKO Fremtidens bæredygtige, almene bolig Digitale

Læs mere

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings Center har registreret

Læs mere

(Kort version) For: Byggevirksomheden A/S DEMOVERSION. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

(Kort version) For: Byggevirksomheden A/S DEMOVERSION. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center (Kort version) For: Byggevirksomheden A/S DEMOVERSION Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 5. januar 2015 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion... 4 1

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

(Fuld version) For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

(Fuld version) For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center (Fuld version) For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 5. januar 2015 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion... 4

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder

STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder Nøgletalsoplysninger på projektniveau STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Frivillig evaluering af entreprenører

Læs mere

For: VEST VENTILATION ApS

For: VEST VENTILATION ApS For: VEST VENTILATION ApS Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 18. november 2013 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion... 4 1 Nøgletalssystemet kort fortalt...

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven) 15 a 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven) 15 a 15 d annonceres følgende: Thisted Kommune Nyt børnehus i Hurup Tilbud på Totalrådgivning I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven) 15 a 15 d annonceres følgende:

Læs mere

Nøgletalsrapport for Skinnerup Tømrer og Snedker Brdr Sloth A/S 30. august 2012

Nøgletalsrapport for Skinnerup Tømrer og Snedker Brdr Sloth A/S 30. august 2012 For: Skinnerup Tømrer og Snedker Brdr Sloth A/S Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: Den 30. august 2012 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion...... 4

Læs mere

Få styr på kvaliteten

Få styr på kvaliteten Få styr på kvaliteten Om ISO-certificering og byggerating som værktøjer ved valg af samarbejdspartnere. Af Ole Emborg, Emborg-Form, arkitekter maa. Den traditionelle måde at vælge sine samarbejdspartnere

Læs mere

Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse for alment byggeri nu også bygherrenøgletal

Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse for alment byggeri nu også bygherrenøgletal Til samtlige kommuner og almene boligorganisationer Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail ism@ism.dk www.ism.dk Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse

Læs mere

For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 18. maj 2016 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens Bygge Rating... 3 Introduktion...4 1 Bygge Rating

Læs mere

Høringsudkast VFM Vejledning om nøgletal for alment byggeri m.v. Indhold

Høringsudkast VFM Vejledning om nøgletal for alment byggeri m.v. Indhold Høringsudkast VFM 11.07.08 Vejledning om nøgletal for alment byggeri m.v. Indhold Forord 1. Nøgletalssystemet 1.1 Baggrund og formål 1.2 Præsentation af nøgletalsystemet 1.3 Anvendelsesområde 1.3.1 Boligtyper

Læs mere

Orienteringsmøder 2006

Orienteringsmøder 2006 Orienteringsmøder 2006 Byggeskadeforsikring for privat boligbyggeri v/ole Bønnelycke Mere præcise eftersyn! v/jørgen Wegener Pause Eksempler på svigt og skader fra det virkelige liv v/jens Dons og Gorm

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI JULI 2009 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder

STØTTET BOLIGBYGGERI JULI 2009 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder STØTTET BOLIGBYGGERI JULI 2009 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Nøgletalsoplysninger på projektniveau Indgår der partnering i projektet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om prækvalifikation

Vejledning til ansøgning om prækvalifikation J.nr.: 7508271 HAR/LLI Vejledning til ansøgning om prækvalifikation for Bygningsstyrelsens opførelse af Niels Bohr Bygningen, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2013/S 249-434278, nr. 2014/S 014-019871 og nr.

Læs mere

For: Ole Jepsen A/S. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

For: Ole Jepsen A/S. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center For: Ole Jepsen A/S Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 1. oktober 2016 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens Bygge Rating... 3 Introduktion...4 1 Bygge Rating systemet kort fortalt...

Læs mere

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowidk ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD 7 TOTALRÅDGIVERAFTALE PROJEKTNR A061791 DOKUMENTNR 00 VERSION 01 UDGIVELSESDATO

Læs mere

dinesen & partnere a/s bygherrerådgivning boligadministration

dinesen & partnere a/s bygherrerådgivning boligadministration Satellitten, 12 boliger ved Holmegårdsvej i Ringkøbing 27. september 2013 Udbudsbrev, Totalrådgivning i offentlig udbud uden prækvalifikation. Ringkøbing Skjern Kommune inviterer Dem herved til at byde

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 Bygningsstyrelsen Planlægning af byggeri i en politisk kontekst Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 25-09-2014 1 Indhold Hvem er Bygningsstyrelsen? Fokusområder Planlægning af byggeri i en politisk

Læs mere

TOTALRÅDGIVNING. Billund Kommune Januar dinesen & partnere a/s PRÆKVALIFIKATION. Nybygning af Centralkøkken ved Sydtoften i Grindsted

TOTALRÅDGIVNING. Billund Kommune Januar dinesen & partnere a/s PRÆKVALIFIKATION. Nybygning af Centralkøkken ved Sydtoften i Grindsted TOTALRÅDGIVNING PRÆKVALIFIKATION Nybygning af Centralkøkken ved Sydtoften i Grindsted Billund Kommune Januar 2013 dinesen & partnere a/s bygherrerådgivning boligadministration 1 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Byggeriets Evaluerings Center

Byggeriets Evaluerings Center Byggeriets Evaluerings Center Ebbe Lind Kristensen Kundechef & Projektleder Evaluering af de kreative fag Ingeniører og Arkitekter! 11. september 2006 www.byggeevaluering.dk Evaluering af rådgivere Baggrund

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Den 22. september 2005

Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Den 22. september 2005 Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Den 22. september 2005 Vedr. Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri Håndværksrådet har modtaget Erhvervs-

Læs mere

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer I medfør af 113 og 160 i lov om almene boliger m.v., 25, stk.

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal og medvirkende virksomheder

STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal og medvirkende virksomheder Nøgletalsoplysninger og prisændringer STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal og medvirkende virksomheder ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Frivillig evaluering af entreprenører

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal

Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal Side 1 af 5 Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal BEK nr 1394 af 17/12/2004 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

Arbejdernes Andelsboligforening Aarhus

Arbejdernes Andelsboligforening Aarhus OM ARBEJDERNES ANDELSBOLIGFORENING AARHUS: Etableret i 1919 57 afdelinger med i alt ca. 8.500 boliger 5 nye afdelinger med i alt - ca. 850 nye boligenheder - ca. 60.000 etm² under udførelse/planlægning/forberedelse

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 IKT-lederuddannelsen på www.iktuddannelse.dk www.iktuddannelse.dk IKT-lederuddannelsen Formål At gøre IKT-lederen

Læs mere

Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient

Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient 17. november 2008 Version 2.0 Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient 1. Indledning Der er indført krav om nøgletal for rådgivere og entreprenører i alment byggeri

Læs mere

Interviewreferat. Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30. Projektleder, arkitektfirmaet. Interviewede: Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet

Interviewreferat. Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30. Projektleder, arkitektfirmaet. Interviewede: Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet Interviewreferat Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30 Interviewede: Projektleder, arkitektfirmaet Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet Interviewområder: Projektmaterialet o Udarbejdelse af projektmateriale

Læs mere

Vision. Indhold. Udfordringer. Synliggøre Kertemindes historiske indgang nyfortolkning af Renæssancehavnen

Vision. Indhold. Udfordringer. Synliggøre Kertemindes historiske indgang nyfortolkning af Renæssancehavnen Vision Synliggøre Kertemindes historiske indgang nyfortolkning af Renæssancehavnen Indhold Et mangfoldigt torv med plads til alle og med mulighed for flerfunktionalitet Tilgængelighed til vandet - kajanlæg

Læs mere

Som repræsentant og byggeleder for Bredballe Menighedsråd skal vi hermed fremsende udtalelse om forløbet af samarbejdet i byggeprocesforløbet.

Som repræsentant og byggeleder for Bredballe Menighedsråd skal vi hermed fremsende udtalelse om forløbet af samarbejdet i byggeprocesforløbet. Vejle Arkitekter ApS Andkærvej 19D, 7100 Vejle Tlf.: 30302509 Nisgaard + Christoffersen A/S Ladegårdsvej 16 7100 Vejle Vejle d. 23.04.2015 Vedr: Udtalelse i projekt Bredballe Sognegaard om og tilbygning.

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for som udført. Aftalegrundlag. Februar 2000. Praktiserende Arkitekters Råd Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I.

Ydelsesbeskrivelse for som udført. Aftalegrundlag. Februar 2000. Praktiserende Arkitekters Råd Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I. Ydelsesbeskrivelse for som udført Aftalegrundlag Februar 2000 Praktiserende Arkitekters Råd Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I som udført F.R.I/PAR Ydelsesbeskrivelse for som udført Februar 2000

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

Projekterende og rådgiveres indflydelse på et godt arbejdsmiljø

Projekterende og rådgiveres indflydelse på et godt arbejdsmiljø Projekterende og rådgiveres indflydelse på et godt arbejdsmiljø Workshop 307; AM2015 Signe Mehlsen, konsulent, BAR Bygge & Anlæg Kim Borch, konsulent, Arbejdstilsynet Arbejdstilsynets dialogmøder med rådgivere

Læs mere

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2011/S Bekendtgørelse om projektkonkurrence

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2011/S Bekendtgørelse om projektkonkurrence 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:379306-2011:text:da:html DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2011/S 234-379306 Bekendtgørelse

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser 9. februar 2017

Prækvalifikationsbetingelser 9. februar 2017 Prækvalifikationsbetingelser 9. februar 2017 Totalrådgivning vedrørende Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Fase 2, Ambulatorietorvet 1. Indledning Region Syddanmark, Sygehus Sønderjylland, udbyder totalrådgivning

Læs mere

Kvalitet i byggeriet. - Ophævelse af lovkrav om nøgletal i statsligt og alment byggeri

Kvalitet i byggeriet. - Ophævelse af lovkrav om nøgletal i statsligt og alment byggeri 19-10-2015 Kvalitet i byggeriet - Ophævelse af lovkrav om nøgletal i statsligt og alment byggeri 7. semesters speciale Bygningskonstruktøruddannelsen Via University College af: Nicolai Dahl Kidholm Vejl.:

Læs mere

Byggeskadefonden orienterer 2007

Byggeskadefonden orienterer 2007 Byggeskadefonden orienterer 2007 Nye tiltag til at forbedre byggeriets kvalitet og effektivitet v/ole Bønnelycke Typiske svigt ved eftersynene bl.a. rumventilation v/jørgen Wegener Pause Væsentlige skadesager

Læs mere

Orienteringsmøder 2009

Orienteringsmøder 2009 Orienteringsmøder 2009 Bygherrenøgletal for almene boligbyggerier Indeklimamærkning Eftersynsaktivitet v/ole Bønnelycke Elektroniske eftersyn v/jørgen Wegener Byggetekniske tendenser set i eftersyn og

Læs mere

Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid

Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid perioden 2004-2008 Analysen viser, at den procentvise overskridelse af tidsfristen

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise

Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise Bilag til totalrådgivningskontrakt Etablering af sundhedshus i Skærbæk 3. september 2012 YDELSESBESKRIVELSE FOR TOTALRÅDGIVNING

Læs mere

Juridiske forhold. Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering

Juridiske forhold. Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering Juridiske forhold Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering Kvalitetssikring Ny bekendtgørelse nr. 1179 af 04 10 2013 Offentligt byggeri Kvalitet, OPP og totaløkonomi

Læs mere

Brøndby Boligselskab. BB BB BB BB T13 PAB BAB Afdeling Afdeling 605 Afdeling 606 Afdeling 607 Afdeling 608 Silergården Afdeling 8 Rheumpark

Brøndby Boligselskab. BB BB BB BB T13 PAB BAB Afdeling Afdeling 605 Afdeling 606 Afdeling 607 Afdeling 608 Silergården Afdeling 8 Rheumpark Fælles baggrund Den nordlige side af Strandesplanaden i Brøndby Strand rummer syv almene boligafdelinger med i alt cirka 2.900 boliger fordelt på højhuse, lavhuse og rækkehuse. Områdets samlede areal er

Læs mere

CCS Formål Mangelregistrering

CCS Formål Mangelregistrering CCS Formål Mangelregistrering Procesbeskrivelse Januar 2016 Kolofon 2016-01-05

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:363810-2010:text:da:html DK-Odense: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 238-363810 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

Evaluering af nøgletalssystemet for statsligt og alment byggeri

Evaluering af nøgletalssystemet for statsligt og alment byggeri Evaluering af nøgletalssystemet for statsligt og alment byggeri Udarbejdet af DAMVAD for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og Bygningsstyrelsen Juli 2014 2 EVALUERING AF NØGLETALSSYSTEMET FOR

Læs mere

Rådgiver Ydelser ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Rådgiver Ydelser ETAGEBOLIGER BORGERGADE Afsnit jf. ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 1. Rådgivning før Projektering Indeholdt 1.1 Ideoplæg 1.2 Byggeprogram 2 Rådgivning i forbindelse med projekteringsledelse 2.1 Projekteringsledelse

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Problemstillinger Analyser og beskrivelser. Problemtræer Ledelsessystemet Byggeprogram. Byggeprogram Forberedelse fremmer Anbefalinger

Problemstillinger Analyser og beskrivelser. Problemtræer Ledelsessystemet Byggeprogram. Byggeprogram Forberedelse fremmer Anbefalinger Agenda Problemstillinger Analyser og Problemtræer Ledelsessystemet Byggeprogram Løsninger Byggeprogram Forberedelse Anbefalinger Konklusion 1 Initierende Problem Hvorledes kan ressourcerne, brugt på de

Læs mere

Invitation til anmodning om prækvalifikation. Fremtidens Demensplejehjem på Tornhøjvej i Aalborg Øst. Om projektet.

Invitation til anmodning om prækvalifikation. Fremtidens Demensplejehjem på Tornhøjvej i Aalborg Øst. Om projektet. Invitation til anmodning om prækvalifikation Fremtidens Demensplejehjem på Tornhøjvej i Aalborg Øst Dato: 26.03 2015 KM6 - KLS Sagsnummer: 14297-01 Aalborg Kommune inviterer hermed boligorganisationer

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

Beskrivelse af arkitektens rolle og opgørelse over honorar. De 3 faser fra skitseprojekt og byggetilladelse til realisering af projekt

Beskrivelse af arkitektens rolle og opgørelse over honorar. De 3 faser fra skitseprojekt og byggetilladelse til realisering af projekt Beskrivelse af arkitektens rolle og opgørelse over honorar De 3 faser fra skitseprojekt og byggetilladelse til realisering af projekt 01.01.2017 Det kan altid betale sig at få et godt råd, inden en byggesag

Læs mere

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning November 2004 Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse af vejledning 3 Procedurebeskrivelse 4 Bilag: Teknisk vejledning 6 Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Læs mere

Analyse af problemstillingerne

Analyse af problemstillingerne Analyse af problemstillingerne I dette kapitel analyseres de i kapitel 3 udvalgte problemstillinger med problemtræer, for at fastlægge hvad der er årsagerne til problemstillingerne. 4.1 Analyse med problemtræer...

Læs mere

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ]

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ] AFTALE Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 1. Parterne Undertegnede [ Indsæt navn og adresse ] Vælg et element. i det følgende kaldet Bygherren, ved ansvarlig kontaktperson: [ * ] og medundertegnede

Læs mere

Generelle bestemmelser REFER-CDR. Teknisk rådgivning og bistand.

Generelle bestemmelser REFER-CDR. Teknisk rådgivning og bistand. REFER-CDR. Teknisk rådgivning og bistand. Region Midtjylland 15. Maj 2017 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Organisering... 5 3. Rammeaftalerne... 6 3.1. Generelt... 6 3.2. Miniudbud... 6 3.3.

Læs mere

Bygge udvalgets rolle og ansvar

Bygge udvalgets rolle og ansvar Bygge udvalgets rolle og ansvar Velkommen i byggeudvalget Din boligafdeling skal gennemgå en omfattende renovering støttet af Landsbyggefonden. En plads i byggeudvalget giver dig mulighed for at få indflydelse

Læs mere

Fejl i udbudsmaterialet

Fejl i udbudsmaterialet Fejl i udbudsmaterialet 14. november 2015 Christian Molt Wengel Advokat, partner PRÆSENTATION 2 Hvad? Rådgiveren i byggeriet Krav til projekteringen Ansvar for projekteringen Krav til udbudsmateriale 3

Læs mere

Nedenstående afkrydsede krav gælder for al renovering, om- eller tilbygning samt nybyggeri over 5 mio. kr. ekskl. moms.

Nedenstående afkrydsede krav gælder for al renovering, om- eller tilbygning samt nybyggeri over 5 mio. kr. ekskl. moms. 1. Grundlag (tekst i grundlagsdelen kan ikke fravælges) Denne projektspecifikke beskrivelse er sammen med bips F202, IKT- ydelsesspecifikation, basis beskrivelse gældende for de digitale ydelser på byggesagen.

Læs mere

figur 10.1. Til venstre på figuren er faserne i byggeprocessen vist. Til højre to områder der indgår i alle faser.

figur 10.1. Til venstre på figuren er faserne i byggeprocessen vist. Til højre to områder der indgår i alle faser. Forberedelse fremmer I dette kapitel beskrives nogle af de faser og opgaver, hvor byggeprojektets aktører kan forbedre deres forberedelse og opgavestyring. Der er til dette vedlagt en folder der beskriver

Læs mere

Samarbejde med entreprenøren

Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Dag Præstegaard Bygningskonstruktør Byggeledelse/projektering Rambøll, Arkitektur Landskab Proces (Rambøll - 3XN Witraz Rambøll) Samarbejdet med

Læs mere

PRIMO-konference Holstebro, den 6. marts 2007 Entreprenørens rolle

PRIMO-konference Holstebro, den 6. marts 2007 Entreprenørens rolle PRIMO-konference Holstebro, den 6. marts 2007 Entreprenørens rolle Henry Høitbjerg NCC Construction Danmark A/S Tuborg Havnevej, Hellerup Uddannet bygningskonstruktør Ansat 22 år i NCC / Rasmussen & Schiøtz

Læs mere

Regler for det offentlige byggeri

Regler for det offentlige byggeri Regler for det e byggeri Opdateret d. 22/10-14 Til brug for e bygherrer er der udarbejdet en kort oversigt over regler gældende for det e byggeri. Oversigten har medtaget regler med hjemmel i lov om samt

Læs mere