RevisorInformerer. Penge på vej til dig, som bruger virksomhedsordningen. Kundemagasin fra din revisor. 2. kvartal 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RevisorInformerer. Penge på vej til dig, som bruger virksomhedsordningen. Kundemagasin fra din revisor. 2. kvartal 2012"

Transkript

1 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 2. kvartal 2012 SKAT har opdaget, at kapitalafkastsatsen i årene er blevet beregnet med en for høj procent, og er nu kommet frem med de nye lavere satser. Hvis du som virksomhedsejer har fordel af den lavere sats, har du måske allerede modtaget en check fra SKAT, som har lovet, at de af egen drift vil ændre dine årsopgørelser for perioden. Penge på vej til dig, som bruger virksomhedsordningen Hvornår vil du typisk få penge tilbage automatisk? Typisk vil du få penge tilbage, hvis du i nogle af årene har foretaget rentekorrektion som følge af en negativ indskudskonto i virksomhedsordningen. Her betyder fejlen, at du har betalt for meget i rentekorrektion. SKAT har meldt ud, at de af egen drift vil genoptage din skatteansættelse, hvis du er blevet dårligere stillet som følge af fejlen. Du skal derfor i første omgang ikke foretage dig noget. SKAT regner med at have sendt de nye årsopgørelser ud i løbet af marts 2012, og den overskydende skat vil blive udbetalt kort tid herefter, så du har måske allerede konstateret, at pengene er gået ind på kontoen.

2 Hvornår skal du selv anmode om genoptagelse? I ganske få tilfælde er det nødvendigt, at du selv tager initiativ til at søge om genoptagelse for årene 2000 til Kontakt din revisor, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du selv skal anmode om genoptagelse. Fristen for ansøgning afhænger af, hvilket år du søger om genoptagelse for, men SKAT har tilkendegivet, at fristen under ingen omstændigheder udløber før 1. oktober Mulighed for at få dækket udgifter til din revisor Hvis du via anmodning om genoptagelse får nedsat skatteansættelsen på dit eget initiativ, og du i forbindelse med anmodningen har afholdt udgifter til en revisor, kan du få udgifterne refunderet ved at fremlægge fornøden dokumentation. Ekstraudgifter til din revisor refunderes ikke, hvis SKAT har genoptaget din ansættelse af egen drift. Så vent med at kontakte din revisor, til efter statusperioden er afsluttet den 1. juli i år. Husk lige selvangivelsen Fristen for indberetning af selvangivelsen for selvstændigt erhvervsdrivende er den 1. juli I den forbindelse skal du være opmærksom på, at indberetningsbilledet på skærmen er ændret i forhold til sidste år. Desuden skal du huske, at hvis du i 2011 har afholdt udgifter, der er omfattet af servicefradraget, også kendt som håndværkerfradraget, kan du også stadig nå at indberette dette fradrag, så det kommer med på årsopgørelsen for Når du går ind i TastSelv Borger for at indberette din selvangivelse for 2011, vil du møde et kortere og mere overskueligt indberetningsbillede i forhold til sidste år. Du vil møde en mere sammenhængende visning af rubrikker med indberettede oplysninger og vigtige rubrikker til at selv an give om er hvervsvirk som hed en eksempelvis om overskud eller underskud i virksomheden. Det nye set-up giver et bedre og hurtigere overblik over, hvad øvrige instanser og myndigheder har indberettet af indkomster og fradrag. På TastSelv Borger kan du desuden se en video, der viser, hvordan du skal udfylde selvangivelsen, og hvordan du navigerer rundt i den. Servicefradrag håndværkerfradrag Oprindelig havde SKAT udmeldt den 29. februar 2012 som sidste frist for indberetning af det private servicefradrag eller håndværkerfradrag. Selvstændige og andre skatteydere med en udvidet selvangivelse kan dog fortsat via TastSelv indberette dette fradrag, så det kommer med på den første årsopgørelse, du modtager for Indberetningen af servicefradraget skal dog ske separat og uafhængigt af indberetningen af selvangivelsen. Servicefradraget har et separat adgangsbillede i din skattemappe, når du åbner TastSelv Borger. 2

3 Barsel.dk gør det billigere at betale fuld løn under barsel Er din virksomhed omfattet af Barsel. dk, kan du få op til kroner i månedlig refusion fra barselsdagpenge og Barsel.dk, hvis du giver løn under barsel. Alle private arbejdsgivere er omfattet af en barselsordning enten via en decentral ordning, som administreres af en arbejdsgiverorganisation, eller via den lovbestemte ordning Barsel.dk, som administreres af ATP. En undersøgelse har vist, at mange arbejdsgivere under Barsel.dk ikke kender deres mulighed for at få dækket en god del af lønudgiften til medarbejdere under barsel. Derfor har Barsel.dk netop sendt et brev til mere end virksomheder, som har betalt til ordningen uden at benytte den de seneste tre år. Hensigten er at gøre opmærksom på, at det er billigt og billigere end mange tror at tilbyde medarbejdere løn under barsel. Så meget dækker refusionen Refusionen består dels af barselsdagspenge fra kommunen, dels af refusion fra Barsel.dk. Refusionen fra Barsel.dk svarer til forskellen mellem barselsdagspenge og løn inklusive feriepenge. Refusionen kan i alt være op til 159,75 kroner per time. For en medarbejder, der tjener kroner om måneden (løn inklusive feriepenge, eksklusive pension), kan du som arbejdsgiver få refunderet i alt cirka kroner om måneden i barselsdagpenge og fra Barsel.dk. Der ydes ikke refusion for bidrag til pension. Refusion i op til 29 uger Arbejdsgivere, der er omfattet af Barsel. dk, kan få udbetalt refusion i op til 29 uger. Ved adoption gælder lignende regler, og du kan læse mere om dette på Udbetalingen af refusion foregår automatisk. Som arbejdsgiver skal du søge om barselsdagpenge fra kommunen via NemRefusion på Virk.dk. Når kommunen udbetaler barselsdagspenge, får Barsel.dk besked. Herefter sætter Barsel. dk refusionen ind på virksomhedens NemKonto. Det sker kvartalsvis bagud. Barselsordninger kan være en god måde at fastholde dygtige medarbejdere på - tag din revisor med på råd. Regneeksempel: Så meget får en virksomhed om måneden, hvis der betales fuld løn under barsel. I lønudgiften indgår feriepenge, men ikke eventuelt bidrag til pension ud over ATP. Kr. Samlet refusion Kr. Månedsløn inkl. feriepenge Barselsdagpenge Barsel.dk Arbejdsgiverens andel 3

4 Nye muligheder for finansiering - regeringens Udviklingspakke Det kan være vanskeligt for små og mellemstore virksomheder at få finansiering på plads i forbindelse med udvidelser af forretningen. Derfor har regeringen besluttet at lette adgangen til vækstkapital med den såkaldte Udviklingspakke. Regeringens nye Udviklingspakke består af flere elementer: Vækstkaution, ansvarlige lån og eksportkredit. Vækstkaution Et element består i, at der tilføres 550 millioner kroner ekstra til den såkaldte Vækstkaution, der er en ordning, som gør det muligt for virksomhederne at få stillet kaution over for banken, når de optager lån. Kautionen omfatter lån, kreditter, finansiel leasing, factoring samt arbejds- og betalingsgarantier på op til 25 millioner kroner. Kautionen dækker 75 procent af tab efter sikkerheder og øvrige kautioner på finansiering på op til 10 millioner kroner. Ud over lån i banker kan ordningen også dække lån i realkreditinstitutter og leasingaftaler med leasingselskaber. Ordningen kan bruges ved eksempelvis ejerskifte, anlægsinvesteringer, udvik- ling af nye og forbedrede produkter og iværksætteri. Alle virksomheder - herunder landbrug - med op til 250 ansatte har mulighed for at søge om Vækstkaution. Ansøgningen om kaution indsendes af det pågældende finansieringsinstitut til Vækstkaution, som vurderer, om det er muligt at stille kaution. Dette tager sædvanligvis tre uger. Ansvarlige lån Et andet element i Udviklingspakken er en ny ordning, som giver Vækstfonden mulighed for at yde ansvarlige lån for 500 millioner kroner. Det er en betingelse, at de virksomheder, der modtager ansvarlige lån, samtidig skal have andre lån fra finansielle institutter på minimum samme beløb. I modsætning til et almindeligt lån i en bank behøver virksomheden ikke at stille sikkerhed for et ansvarligt lån. Til gengæld stilles der høje krav til virksomhederne, deres produkters modenhed og virksomhedernes ledelser. Samtidig vil lånerenten ligge i den høje ende på grund af de risici, som ordningen indebærer. Det er et krav, at lånet er på mindst 3 millioner kroner. Ansøgningen om et ansvarligt lån sendes direkte til Vækstfonden, som behandler den. Hvis fonden vurderer, at der er basis for at gå videre med sagen, indkaldes virksomheden til et møde, hvor ansøgningen drøftes nærmere. Eksportkredit Endelig kan nævnes, at Eksport Kredit Fonden tilføres 15 milliarder kroner. Eksportkredit er en ordning, hvor det er muligt at få lån i forbindelse med eksport, og som typisk benyttes af de lidt større virksomheder. 4

5 Den nye selskabslov fra 2009 giver mulighed for at udstede aktier uden stemmeret. Dette har tidligere kun været muligt for anpartsselskaber. Dermed har du mulighed for at få tilført kapital til dit selskab, uden at du skal optage lån, og uden at det ændrer på de hidtidige aktionærers indflydelse. Du vil eksempelvis kunne bruge stemmeløse aktier i forbindelse med generationsskifte, hvis du har et ønske om at overdrage selskabet til den yngre generation, uden at du slipper kontrollen for brat. Du vil også kunne bruge stemmeløse aktier, hvis du har et ønske om at få andre med ind som medejere, uden at disse har indflydelse i form af stemmeret. Dette kan Stemmeløse aktier et alternativ til virksomhedsobligationer eksempelvis dreje sig om ledelsen eller medarbejdere. Det kan også dreje sig om passive investorer, som alene søger afkast og ikke har ønske om indflydelse. Rent praktisk sker oprettelsen af stemmeløse aktier ved, at du etablerer en ny aktieklasse, og at du beskriver det nærmere i selskabets vedtægter. Er det lovligt at købe et selskab for dets egne midler? Selvfinansiering dækker en situation, hvor et selskab stiller midler til rådighed lån eller sikkerhed med det formål, at låntager erhverver aktier i selskabet. Efter den gamle selskabslov var selvfinansiering ulovligt, men efter den nye selskabslov fra 2009 er det blevet lovligt. Det er dog et krav, at der alene benyttes frie midler, dvs. midler, selskabet kan udlodde som udbytte. Ud over krav om, at der alene kan benyttes frie midler, skal selskabet foretage en kreditvurdering af køberen, og selskabet må alene udlåne midler, hvis dette skønnes forsvarligt. Desuden skal generalforsamlingen godkende udlånet. Den nye mulighed for selvfinansiering kan være med til at lette finansieringen ved generationsskifte, hvor den yngre generation har brug for finansiering til at kunne overtage virksomheden. Her vil selskabet kunne yde lån eller stille sikkerhed. Det skal understreges, at det fortsat er ulovligt at yde lån eller stille sikkerhed for aktionærer de såkaldte aktionærlån når dette ikke sker i forbindelse med køb af aktier eller anparter i selskabet. 5

6 Skal jeg hæve min efterløn nu? Den 2. april 2012 begyndte arbejdsløshedskasserne at behandle anmodninger om tilbagebetaling af efterlønsbidraget. Mange har allerede besluttet sig for at søge om tilbagebetaling. Sidste frist for at indsende sin anmodning om tilbagebetaling er den 1. oktober Om det er en god ide at udtræde af ordningen, kan der ikke gives et overordnet klart svar på. Det er meget individuelt, hvad der er den rigtige løsning for den enkelte person. Men der er nogle konsekvenser ved at udtræde af ordningen, som man skal være opmærksom på. Konsekvenser ved at udtræde af ordningen er, at du mister muligheden for at indtræde i et seniorjob, og du mister også muligheden for at opnå fleksydelse. Budskaberne fra de forskellige rådgivere på området er mange, men det afgørende er, at det er meget individuelt, hvad der bedst kan betale sig for den enkelte person. Alle rådgiverne peger dog samstemmigt på en enkeltstående vigtig faktor ved beslutningen om at få tilbagebetalt efterlønsbidraget: Din alder. Budskaberne er i den forbindelse følgende: Er du under 50 år, taler meget for, at det bedst vil kunne betale sig at forlade efterlønsordningen og bede om udbetaling af de indbetalte bidrag. Er du 55 år eller derover, taler meget for, at du skal forblive i ordningen. Enten for at udnytte muligheden for at få efterløn eller for at få udbetalt den store skattefrie præmie for at forblive på arbejdsmarkedet i efterlønsperioden. Er du mellem 50 og 54 år, er det ret individuelt og kan være svært at afgøre, hvad der er bedst. Det afhænger blandt andet af, hvor store pensionsudbetalinger du regner med at få. Husk at ændre dit skattekort for 2012, hvis du udtræder Hvis du vælger at træde ud af ordningen, skal du overveje at ændre dit skattekort for Det er vigtigt, hvis du indskyder de udbetalte penge på en privat pensionsopsparing, eller hvis du anvender pengene til at indfri gæld, idet de fradragsberettigede renter i så fald bliver mindre. Herudover betyder en udtræden, at du mister et fradrag på kroner, som svarer til det løbende bidrag, du tidligere har indbetalt til ordningen. Seniorjob Seniorjobordningen giver ret til at få et job i kommunen på almindelige ansættelsesvilkår, hvis du opbruger din dagpengeret mindre end 5 år før efterlønsalderen. Seniorjobordningen er bevaret som en rettighed i den nye efterlønsordning. Din bopælskommune kan oplyse dig mere dybtgående om reglerne. Fleksydelse Fleksydelse giver dig mulighed for at trække dig gradvis tilbage fra arbejdsmarkedet op til fem år før folkepensionsalderen. Du skal have betalt til ordningen og opfylde flere krav. Du kan få uddybende oplysninger om ordningen ved at kontakte din bopælskommune. 6

7 Leasing af biler til firmabrug har igennem lang tid været en populær ordning for virksomheder og for de medarbejdere, som får stillet fri bil til rådighed. Den 28. februar 2012 blev nye afgiftsregler indført, hvilket betyder, at leasingmodellen er mindre attraktiv. Det kan dog stadig være økonomisk attraktivt at lease bilen, hvis leasingselskaberne opnår store mængderabatter ved indkøb af bilerne. Højere beskatning af fri bil, der er leaset De hidtidige registreringsafgiftsregler gjorde demo- og leasingbiler interessante, fordi afgiften på disse biler var lavere, end hvad man skulle betale for andre biler. Den reducerede registreringsafgift betød også et lavere beskatningsgrundlag for de biler, der blev brugt som firmabiler. Dette medførte, at mange virksomheder har benyttet sig af leasingmodellen frem for at købe bilerne. Højere registreringsafgift på leasingbiler Denne fordel er nu fjernet med indførelsen af højere registreringsafgifter på demo og leasingbiler med virkning fra den 28. februar Den højere afgift har en afsmittende effekt på opgørelsen af bilens beskatningsgrundlag, som tilsvarende vil stige. Dermed vil beskatningen af fri bil også stige. Hvis du fra og med den 28. februar 2012 får stillet en ny leaset bil til rådighed af din arbejdsgiver, og denne bil er samme model, som du havde tidligere, betyder de nye regler, at du fremover skal betale mere i skat for firmabilen. Eksempel For en medarbejder, der betaler topskat, og som har fri bil med et beskatningsgrundlag på over kroner, kan der som hovedregel beregnes en stigning i skatten på 11,22 procent af forskellen mellem det gamle og det nye beskatningsgrundlag. Har bilen haft et beskatningsgrundlag på under kroner, bliver det fremover forholdsmæssigt lidt dyrere, end hvad tilfældet er for biler med et beskatningsgrundlag på over kroner. Beregningsmetoden for disse biler er dog lidt mere kompliceret. De nye regler fik virkning for leasingbiler, der er anskaffet den 28. februar 2012 eller senere. Biler, hvor der er indgået aftale om køb eller leasing senest den 27. februar 2012, berøres ikke, hvis de indregistreres senest den 31. juli Beskatnings- Beskatnings- Stigning Årlig merskat grundlag, før grundlag, efter Bil A: kroner kroner kroner kroner Bil B: kroner kroner kroner kroner 7

8 Vigtige datoer 2012 Juni 11. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små), Indberetning af e-indkomst 15. Lønsumsafgift (måned) 25. Månedsmoms (store), Liste (store) 29. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store) Juli 1. Selvangivelse for selvstændige, Restskat for personer 10. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små), Feriekonto, Indberetning af e-indkomst 16. Lønsumsafgift (kvartal + måned) 20. B-skat + AM-bidrag selvstændige 25. Liste (store + mellem) 31. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store) August 7. ATP 10. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små), Indberetning af e-indkomst 15. Endelig lønsumsafgift 2011 (personlig virksomhed), Lønsumsafgift (måned) 17. Månedsmoms (store), kvartalsmoms (mellem) 20. B-skat + AM-bidrag selvstændige 27. Månedsmoms (store), Liste (store) September 3. Halvårsmoms (små) 10. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små), Indberetning af e-indkomst 17. Lønsumsafgift (måned) 20. B-skat + AM-bidrag selvstændige, Restskat for personer 25. Månedsmoms (store), Liste (store) 28. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store) Godt at vide Dagpenge 2012 Max. pr. dag 788 kr. Sygedagpenge 2012 Max pr. uge kr. Yderligere oplysninger: Diskontoen 9. december ,75 pct. 4. november ,00 pct. 8. juli ,25 pct. 8. april ,00 pct. 15. januar ,75 pct. 28. august ,00 pct. 14. august ,10 pct. 8. juni ,20 pct. 11. maj ,40 pct. 3. april ,75 pct. Yderligere oplysninger: Befordringsfradrag km km 2,10 kr. Over 120 km 1,05 kr. Kørselsgodtgørelse 2012 Egen bil eller motorcykel pr. km Indtil km Over km Egen cykel eller knallert pr. km 3,80 kr. 2,10 kr. 0,50 kr. Rejsegodtgørelse 2012 Logi efter regning eller pr. døgn 195 kr. Fortæring pr. døgn 455 kr. Tilsluttende døgn pr. time 18,96 kr. Fri morgenmad 68,25 kr. Fri frokost 136,50 kr. Fri middag 136,50 kr. 25 pct. godtgørelse 113,75 kr. Straksafskrivning 2012 Maksimumgrænse for straksafskrivning af småaktiver kr. Nettoprisindeks Marts ,5 Februar ,9 Januar ,2 December ,1 November ,1 Oktober ,3 September ,4 August ,0 Juli ,1 Juni ,1 Maj ,4 April ,3 Yderligere oplysninger: RevisorInformerer udgives af FSR danske revisorer, Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Tlf , fax , Redaktion: Henrik Brusgaard (redaktør), Peter Nielsen, Jakob Dedenroth Bernhoft, Mads Grønnegaard og Jan Wie (redaktionssekretær). RevisorInformerer udkommer fem gange årligt i eksemplarer. Tryk: Rounborgs grafiske hus. ISSN X. Redaktionen er afsluttet den 7. maj Eftertryk er ikke tilladt. FSR danske revisorer 8

statsautoriseret revisionsinteressentskab

statsautoriseret revisionsinteressentskab statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Hvordan får jeg sparet nok op? 4. kvartal 2012 De

Læs mere

RevisorInformerer. Mindre bøvl

RevisorInformerer. Mindre bøvl PLAN REVISION Købmagergade 14 4700 Næstved Telefon: 55 77 03 17 Telefax: 55 77 53 17 mail@planrevision.dk www.planrevision.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Mindre bøvl - Lovforslag om

Læs mere

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse 2. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI ANDELSBOLIGER Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse Er du selvstændig erhvervsdrivende, skal du udfylde og indberette din udvidede selvangivelse senest den

Læs mere

RevisorInformerer. Dyrt at indberette forkert og for sent til SKAT. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2012

RevisorInformerer. Dyrt at indberette forkert og for sent til SKAT. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2012 statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 3. kvartal 2012 Siden den 1. juli 2012 har SKAT

Læs mere

Spar penge på dagsbeviser

Spar penge på dagsbeviser SÆRNUMMER, FEBRUAR 2013 DIN REVISOR INFORMERER VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI TIMER Spar penge på dagsbeviser et bliver fremover muligt på en D ny måde at anvende din virksomheds gulpladebil til private formål,

Læs mere

Husk lige selvangivelsen

Husk lige selvangivelsen 2. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Husk lige selvangivelsen Fristen for indberetning af selvangivelsen for personlige erhvervsdrivende vedrørende indkomståret 2012 er den 1. juli 2013. Husk denne

Læs mere

VÆKSTPLANEN dit samlede overblik

VÆKSTPLANEN dit samlede overblik SÆrNummEr, juli 2013 værdifuld viden om økonomi VÆKSTPLANEN dit samlede overblik læs, hvordan direktør Søren Stemann Beck fra reklamebureauet Gorm Larsen & Zornig med de nye forlængede momsfrister styrker

Læs mere

RevisorInformerer. NemID står for døren. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2010

RevisorInformerer. NemID står for døren. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2010 3. kvartal 2010 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor NemID står for døren Bankerne har sammen med en række offentlige tjenesteudbydere udviklet NemID. Denne nye digitale løsning sikrer alle danskere

Læs mere

Stor risiko for dobbeltbeskatning

Stor risiko for dobbeltbeskatning 4. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Stor risiko for dobbeltbeskatning iværksætterselskaber Fra den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte et iværksætterselskab (IVS) med blot én krone i selskabskapital.

Læs mere

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån 2. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån fra virksomhedsordning til selskabsform Ansættelsen af den første medarbejder var den direkte anledning til,

Læs mere

direktør for 1 krone?

direktør for 1 krone? 3. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Er der fradrag, når jeg er sponsor for min datters rideklub? Direktør Tommy Rasmussen fra Feiyue Group Europe fortæller, at hans virksomhed har haft bedre mulighed

Læs mere

SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen

SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen 3. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI PLAN REVISION SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen læs om betaling via mobiltelefon, som bliver mere og mere populært. Slagtermester Morten Holm fortæller,

Læs mere

momsregistreringer se ændringerne fra nytår

momsregistreringer se ændringerne fra nytår 4. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Nordstensvej 11 3400 Hillerød Tlf. 4826 8300 www.stryhn-harder.dk Ulovlige lån: En dyr fornøjelse Som leder eller ejer af et anpartsselskab eller aktieselskab

Læs mere

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab 1. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI T E M A årsrapporten Gratis at tjekke konkurrentens regnskab drømmer du om at sælge din virksomhed Har du planer om at afhænde din virksomhed, er der en række

Læs mere

Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud

Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud FEBRUAR 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud NÅR I ER TO OM AT DRIVE VIRKSOMHEDEN Har du overvejet at drive en virksomhed sammen med andre? Læs

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Har du styr på pensionen?

Har du styr på pensionen? SÆRNUMMER, NOVEMBER 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI tema PENSION Har du styr på pensionen? statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Udskyd din pension

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov RevisorPosten 4 2013 SIDE 2 Det konstruktive alternativ: Samlevende ugifte personers skattemæssige udfordringer KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov SIDE

Læs mere

Wesselsgade 2 2200 København N

Wesselsgade 2 2200 København N Iværksætter 2011 udgives af Wesselsgade 2 2200 København N Iværksætter 2011 Tlf. 3333 0161 E-mail post@regnskabsskolen.dk www.regnskabsskolen.dk i samarbejde med www.dana.dk ISBN (trykt) 978-87-91875-18-2

Læs mere

Skat 2014. Firmabil / Egen bil.

Skat 2014. Firmabil / Egen bil. Skat 2014 Firmabil / Egen bil. 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig kørsel 2.3

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

Fortsat syg hjælp til at komme videre

Fortsat syg hjælp til at komme videre Fortsat syg hjælp til at komme videre Vejledning om Revalidering, Fleksjob og Førtidspension Vi er klar til at hjælpe dig Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige vilkår.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesministeren Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Erstatningsferie for sygdom under ferien, samtidighedsferie for særlige grupper og indberetning til indkomstregisteret

Læs mere

Sociale ordninger i forbindelse med krise Ny Normal

Sociale ordninger i forbindelse med krise Ny Normal Sociale ordninger i forbindelse med krise Ny Normal Arbejdsløshedsdagpenge og efterløn Medlemskrav arbejdsløshedsdagpenge For at være berettiget til dagpenge skal man opfylde følgende betingelser: 1. man

Læs mere

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956 1 Den fleksible efterløn for dig, der er født før 1. januar 1956 2 3 Indhold 04 INTRODUKTION 05 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 08 EFTERLØNSBEVISET 10 2-ÅRS-REGLEN 11 DEN SKATTEFRI PRÆMIE 12 EFTERLØN: HVORNÅR OG

Læs mere

af Susan Vestergaard, 1264

af Susan Vestergaard, 1264 af Susan Vestergaard, 1264 En bog til dig, som går og overvejer at starte virksomhed eller lige er sprunget ud som iværksætter Version nr. 5, udgivet juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Lidt at tænke

Læs mere