LÆRERVEJLEDNING Grønlandsbanken All Rights Reserved

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LÆRERVEJLEDNING. 2014 Grønlandsbanken All Rights Reserved"

Transkript

1 LÆRERVEJLEDNING 2014 Grønlandsbanken All Rights Reserved

2 INDHOLD INTRODUKTION 3 Om universet 3 LÆRINGSMÅL 4 Berørte temaer 5 Overblik 5 Uddybning af udvalgte emner 5 Budgetlægning i regneark 5 Løn og skat 6 Opsparing og lån i banken 6 Investeringer 6 Valutaberegning 6 BRUG AF UNIVERSET I UNDERVISNINGEN 7 Didaktiske overvejelser 7 Strukturering af dobbeltlektion 8 Elevhæfte og opgaver 8 Før en mission 8 Under en mission 8 Efter en mission 9 INDHOLD I QASSIT 9 Missioner 9 Mission 1: Efterskoledrømme 9 Mission 2: Alene hjemme 10 Mission 3: En ny by 10 Opgavetyper 10 Finansielle quizzer 10 Målsætninger 11 Matematikopgaver 11 TEKNIK 14 Offline-version af Qassit 14 Installationsvejledning til offline-version 14 SPILMANUAL 16 FACITLISTE TIL ELEVOPGAVER 19 Mission 1: Efterskoledrømme 19 Mission 2: Alene Hjemme 20 Mission 3: En ny by 21 2

3 Et læringsunivers om økonomi og finansiel forståelse til matematikundervisningen på folkeskolens ældstetrin. INTRODUKTION Om universet Qassit er et læringsunivers, der har til formål at øge grønlandske elevers finansielle forståelse og træne dem i matematik. Læringsuniverset er udviklet til matematikundervisningen i folkeskolens ældste klasser og understøtter Selvstyrets læringsmål for matematik for ældstetrinnet, men kan også med fordel benyttes tværfagligt. Det er Grønlandsbanken, der står bag Qassit, mens Inerisaavik og et ekspertpanel bestående af Mads Helleberg Dorff Christiansen og Ole Frederiksen fra Ilinniartitaanermut, Ilageeqanermut, Kultureqarnermut Naligiissitaanermullu Naalakkersuisoqarfik, samt skolelærer Jeppe F. Jepsen fra Ukaliusaq har været med til at kvalitetssikre indholdet. Læringsuniverset kan tilgås på hjemmesiden hvor der ud over denne lærervejledning også findes et hæfte til eleverne med en kort introduktion til universet og en spilmanual. Lærervejledningen er skrevet for at give baggrundsviden og inspiration til læreren, og der indgår også en facitliste på de elevopgaver, der er udviklet til universet. Opgaverne kan downloades særskilt fra hjemmesiden, printes ud og gives til eleverne. Læs mere om, hvordan de kan benyttes, i afsnittet Brug af universet i undervisningen. Qassit er opbygget som et brætspil med en rammefortælling, hvor eleverne spiller en ung kvinde eller mand, der af den ene eller anden grund har brug for at spare penge op eller forholde sig til diverse økonomiske udfordringer. Der er tre forskellige rammefortællinger, kaldet missioner, at vælge imellem, hver med deres spilleplade og opgaver tilknyttet. Ved missionens afslutning kan eleverne e deres resultater til læreren. Læs mere om dette i afsnittet Indhold i universet. 3

4 LÆRINGSMÅL LÆRINGSMÅL Når eleverne arbejder med Qassit, er målet, at de bliver i stand til følgende: Matematisk Anvende procentbegrebet, herunder brøker. Anvende lommeregner og computer ved gennemførelse af beregninger og problemløsninger. Anvende formler, bl.a. til renteberegninger i tilknytning til opsparing. Kende til eksempler på problemstillinger knyttet til samfundsmæssig udvikling, fx økonomi, teknologi, natur og miljø. Foretage økonomiske overvejelser vedrørende dagligdagens indkøb, transport, boligforhold, lønopgørelse og skatteberegninger. Anvende matematik som et alsidigt værktøj til løsning af praktiske og teoretiske problemer. Finansielt Foretage valutaomregninger. Anvende økonomiske instrumenter som budgetter og renters rente-beregning. Skabe balance mellem egne indtægter og udgifter. Forstå begreber tilknyttet opsparing og investering, herunder aktier og obligationer. Gøre sig overvejelser om 'sund økonomisk adfærd', herunder rådgivning og fornuftig brug af penge. Kende fordele og ulemper knyttet til forskellige forsikringstyper. Læs mere om, hvordan læringsmålene bedst muligt kan opnås, i afsnittet om Brug af universet i undervisningen. Læringsmålene er udvalgt med baggrund i ældstetrinnets læringsmål i matematik, som kan ses her: Matematik_aeldste_dk.pdfk.pdf Det er særligt trinmål fra de to kategorier Arbejde med tal og algebra og Matematik i anvendelse, der ligger til grund for læringsmålene for Qassit. At være i stand til at forstå finansielle emner kan siges at være en del af den almene dannelse, som folkeskolen sigter mod. At kunne administrere sin privatøkonomi er helt afgørende i et moderne forbrugssamfund, og i faget matematik er der gode muligheder for at integrere disse økonomiske og finansielle emner, da de som bekendt stort set altid involverer talbehandling. 4

5 LÆRINGSMÅL BERØRTE TEMAER Følgende uddybning af Qassits faglige indhold giver en oversigt over missionernes økonomiske emner og kan yderligere tjene som inspiration til læreroplæg eller til yderligere elevarbejde med universets materiale. Overblik Finansielle emner i Qassit. I alle missioner indgår opgaver i: Budgetlægning i regneark. Opsparing og bankforhold, herunder lån. Balance mellem indtægter og udgifter. Løn- og skatteforhold. Særligt for mission 1 er valutaberegninger. Særligt for mission 2 er investeringer, herunder aktier og obligationer. Særligt for mission 3 er forhold vedrørende huskøb og forsikringer. Matematiske emner i Qassit. I alle missioner indgår opgaver i: Procenter og brøker. Renteberegninger, herunder rentesregning. Brug af matematik til problemløsning fra den virkelige verden (privatøkonomi). Dertil kommer matematiske emner, der er særlige for de enkelte missioner. Disse lægger sig op ad de finansielle emner. Det vil blandt andet sige, at der: I mission 1 skal bruges formler til valutaberegninger. I mission 2 skal regnes på afkast af investeringer. I mission 3 skal regnes på banklån og forsikringssummer. Uddybning af udvalgte emner Nedenstående er forslag til fem emneområder, man kan gå i dybden med i forbindelse med brugen af Qassit i matematikundervisningen. Der er i beskrivelsen fokus på, hvordan man kan gøre de ofte komplicerede og abstrakte økonomiske begreber vedkommende for folkeskoleelever. Det er forudsat, at læreren kender de matematiske formler, der er nødvendige for at foretage de relevante udregninger. Budgetlægning i regneark At kunne lægge et budget er helt afgørende, når man skal holde styr på sin privatøkonomi, og det er da også en opgavetype, der går igen i Qassit. Nogle af eleverne har sikkert fritidsjob, hvorfor det kan være en ide at lade dem bruge dette som udgangspunkt for en budgetlægning. 5

6 LÆRINGSMÅL Der er desuden en vis forskel på at lægge budget i hånden og gøre det i et intelligent program som Excel. Mange elever er dygtige til at bruge Word, men kender ofte ikke til Excels funktioner og de fordele, der er ved at bruge et sådant program til sin budgetlægning. Da der som sagt indgår selvopdaterende regneark i Qassit, er det helt oplagt at bruge det som afsæt til at introducere eleverne for Excel. Løn og skat Bruger eleverne deres egen jobsituation som udgangspunkt for budgetlægning, kan dette nemt udbygges med udregninger relateret til deres løn- og skatteforhold. Løn og skat er emner, der forholdsvist nemt kan skaleres i sværhedsgrad fra det helt simple til det uhyggeligt komplekse. Særligt relevant for unge mennesker kan det være at regne på frikortsordningen, trækprocent, timeløn vs. månedsløn, samt A- og B-indkomst. Opsparing og lån i banken Dette er et emne, som de fleste folkeskoleelever sandsynligvis ikke har så meget personlig erfaring med, hvorfor det hurtigt kan blive lidt abstrakt. En bankkonto har de dog sandsynligvis, og mange banker tilbyder også særlige ungdomskonti, hvis betingelser og muligheder kan være oplysende for eleverne at undersøge. Man kan fx lade eleverne sammenligne forskellige bankers indlånsrenter og gebyrer på diverse services. Herfra kan nemt udbygges med renteberegninger eller arbejde med forskel på indlåns- og udlånsrenter, og hvordan kassekredit skal forstås. Et genkommende tema i Qassit er forskellen på at tage et lån i banken og i en butik (hurtiglån), hvilket kan være relevant at arbejde yderligere med, da forbrugslån er en fælde, særligt unge ofte falder i. Investeringer Endnu et emne, hvor de unge sandsynligvis ikke har så meget personlig erfaring, men de har uden tvivl hørt om aktiemarkedet eller børsen, og i Qassits mission 2 indgår også beskrivelser af forskel på aktier og obligationer. Man kan dog også investere på andre måder, fx ved at købe fast ejendom, som er et emne, der ses i Qassits mission 3. I en undervisningssituation kan det derfor være en god ide at sikre sig at eleverne forstår de mest basale begreber relateret til investering, som aktiekurs, værdipapir og afkast inden de bliver sat til at udregne opgaver i dem. Har begreberne ikke sat sig fast hos eleverne efter arbejdet med Qassit, kan DR s investeringsskole anbefales: htm/magasiner/penge/pengeskolen/investeringsskolen. Elever og lærer kan også sammen kigge i en erhvervsavis sektion med aktietal og eventuelt derefter bruge disse som udgangspunkt for forskellige udregninger relateret til investering. Valutaberegning De fleste elever har sikkert været i udlandet på et tidspunkt eller foretaget internethandler og i den forbindelse været nødt til at foretage valutaomregninger, for at finde ud af, hvad en given vare, som de er interesseret i, koster i danske kroner. Måden at angive kursforhold mellem forskellige valutaer på, kan imidlertid hurtigt føre til en del forvirring, fx det forhold, at kursen ikke går begge veje, således at den fra DKK til EUR er 750, mens den fra EUR til DKK er 13,5! Tilsvarende tager nogle lande udgangspunkt i kurs 1 i stedet for 100, hvilket kun øger forvirringen. 6

7 BRUG AF UNIVERSET I UNDERVISNINGEN Det kan derfor være en god ide at lade eleverne stifte bekendtskab med forskellige måder at fremstille kurser på, fx ved ikke kun at lade dem omregne valuta, men også at lade dem udregne selve kurserne og gerne i forskellige fremstillinger. For at give undervisningen et autentisk og aktuelt præg kan eleverne bruge dagsaktuelle kurser fra en hjemmeside og eventuelt selv udvælge, hvilke valutaer de vil omregne fra og til. Det kan fx være Nationalbankens hjemmeside eller denne fine oversigtsside: BRUG AF UNIVERSET I UNDERVISNINGEN Qassit er som sagt designet med henblik på brug i matematikundervisningen i folkeskolens ældste klasser, mere specifikt til og 10. klassetrin. Det har været et mål, at Qassit følger de relevante læringsmål og er realistisk at bruge i en klasserumssituation. Alle missioner tager udgangspunkt i Grønland, hvilket både afspejles i rammefortællinger og spillepladernes udformning. Didaktiske overvejelser Læringsspil kan tilføje en ellers ofte fraværende oplevelses- og erfaringsdimension i undervisningen. De kan være med til at skabe variation i materialet og motivation hos eleverne. Men med den rette tilrettelæggelse kan de endnu mere end det! For at få det fulde udbytte af Qassit anbefaler vi, at læringsuniverset indgår i et forløb med forskellige undervisningsformer. En oplevelsesorienteret tilgang til brug af læringsspil er illustreret i denne figur, der er inspireret af Kolbs læringscirkel. Tilgangen har rødder i forskning fra IT-Universitetet i København og indebærer, at der skiftes mellem undervisningsformer, der understøtter forskellige læringsstile og vidensformer. Konkret vil det sige skiften mellem gruppearbejde, lektion og spilaktivitet (trekanten), da disse repræsenterer forskellige måder at tildrage sig viden og forståelse på (cirklen). Ideelt set kommer alle elever rundt i cirklen og indtager således forskellige positioner i løbet af arbejdet med universet. Vi anbefaler, at læreren indtager en aktiv rolle i alle faser af arbejdet med universet og ikke kun i forarbejdet eller lektionsfasen. En aktiv lærer kan understøtte eleverne til en dybere og mere kritisk læring. Nedenfor er et konkret eksempel på, hvordan et undervisningsforløb med udgangspunkt i ovenstående tanker kan struktureres i en dobbeltlektion. 7

8 BRUG AF UNIVERSET I UNDERVISNINGEN STRUKTURERING AF DOBBELTLEKTION Med udgangspunkt i de didaktiske overvejelser, er her et forslag til, hvordan en dobbeltlektion med Qassit konkret kan foregå. Det er en god ide, hvis læreren på forhånd har orienteret sig i universet og overvejet, hvilke af de tre missioner eleverne skal beskæftige sig med. Eventuelt kan eleverne selv vælge dette afhænger blandt andet af, hvorvidt læreren senere ønsker at have en fælles klassediskussion om de konkrete opgaver fra missionerne. Elevhæfte og opgaver Elevhæftets introduktion og spilmanual kan gives som lektie til eleverne forud for undervisningen for at minimere risikoen for, at eleverne ikke forstår funktionalitet og opbygning af universet. Hvis læreren vurderer, at det er nødvendigt, kan eleverne ligeledes forberedes på universets matematiske emner ved at lade dem regne nogle af de særskilte opgaver, der kan downloades fra hjemmesiden, forud for arbejdet med universet. Oplagt er det også at bruge opgaverne efter arbejdet med læringsuniverset, da de er skrevet med udgangspunkt i hovedpersonerne fra universet. Opgaverne kan således udleveres til de hurtige elever i undervisningssituationen eller benyttes til yderligere arbejde med universets emner hjemme eller i en efterfølgende lektion. Før en mission Uanset hvilken mission der spilles, anbefaler vi, at lektionen startes med et læreroplæg (på ca. 10 minutter) om de matematiske begreber, der indgår i missionen. Dette er for at sikre sig, at eleverne har de nødvendige forudsætninger. Særligt relevant i alle missioner er formler relateret til renters rente og procent- og brøkregning, hvorfor der fx kunne gives en introduktion/opsummering af dette. Er eleverne i forvejen stærke i matematikken, kan der gives en introduktion til finansielle værktøjer som budgetlægning i regneark. Inspiration til læreroplæg kan findes i denne vejlednings afsnit om Berørte temaer. Herefter kan gives en kort introduktion til arbejdet med Qassit (5 minutter), hvor det tydeliggøres for eleverne, hvordan de skal bruge det, fx hvilken mission de skal vælge, hvor lang tid de har og om de skal arbejde alene eller i grupper. Vi anbefaler, at eleverne arbejder sammen to og to om Qassit for at stimulere til refleksion og fælles problemløsning, allerede under arbejdet med en mission. Det tager typisk 60 minutter at gennemføre en mission for den gennemsnitlige elev, hvorfor dette tidsinterval kan være passende at give eleverne. Universet giver eleverne mulighed for at e deres resultater (svar på matematikopgaverne) til læreren. Aftal på forhånd, om eleverne skal gøre dette, når tiden er gået. Det kan derudover være en hjælp for eleverne at have adgang til en formelsamling under arbejdet. Under en mission Mens eleverne bruger Qassit, kan læreren vælge at forholde sig passivt og kun træde til, hvis der er spørgsmål eller problemer med svære matematikopgaver. 8

9 BRUG AF UNIVERSET I UNDERVISNINGEN Læreren kan dog også vælge en mere aktiv rolle, hvor han/hun går lidt rundt i klassen og løbende spørger ind til, hvordan det går, og om eleverne kan relatere opgaverne i missionen til noget, de tidligere har lært. Det er en vurderingssag fra lærerens side, hvad der fungerer bedst i den pågældende klasse. Efter en mission Når den afsatte arbejdstid er gået, kan det være en god ide at samle op i klassen ved fx at spørge, hvilke opgaver eleverne oplevede som særligt svære, for at se, om det er nødvendigt med yderligere forklaringer (5 minutter). Sandsynligvis vil der herefter ikke være mere tid tilbage, men i en efterfølgende lektion kan med fordel følges op på missionen fx ved at lade eleverne løse nogle af de særskilte opgaver eller dykke dybere ned i et økonomisk emne fra missionen (se også afsnittet om Berørte temaer ), hvilket kan være særligt relevant, hvis alle eleverne har arbejdet med den samme mission og dermed været igennem de samme emner. Der er sandsynligvis forskel på, hvor hurtigt eleverne færdiggør en misison. Nogle bliver måske færdige før tid, mens andre ikke når det inden for tidsrammen. De hurtige elever kan bruge den ekstra tid på at løse yderligere opgaver. INDHOLD I QASSIT I det følgende vil Qassits tre missioner blive beskrevet, samt de opgavetyper, der findes i missionerne. Missioner For alle missioner gælder det, at eleverne bevæger sig gennem et bymiljø i brætspilsstil, mens de løbende får fortalt en historie om den valgte hovedperson. Indlejret i historien er finansielle spørgsmål, der skal besvares, og matematikopgaver, der skal udregnes. Det varierer fra mission til mission, hvilke emner eleverne kommer omkring, men det gælder for alle missioner, at der indgår procent- og brøkregning, budgetlægning og finansielle quizzer. Uanset indhold er det de samme opgavetyper, der forekommer i alle missionerne. Mission 1: Efterskoledrømme I Efterskoledrømme kan eleverne vælge mellem fire forskellige hovedpersoner (spillebrikker), der alle er 9. klasseselever, der skal spare op, så de kan komme på efterskole i Danmark. Dette indebærer blandt andet, at missionens hovedperson må tage et job, hvor der skal udregnes løn- og skatteforhold. Der skal oprettes en konto i banken, lægges budgetter og balanceres mellem indtægter og udgifter. På vejen til Danmark vælger vores hovedperson desuden at tage en tur forbi Island, hvorfor der skal foretages valutaberegninger. 9

10 INDHOLD I QASSIT Mission 2: Alene hjemme I Alene hjemme kan der vælges mellem to hovedpersoner, hvorefter historien kan begynde. Her skal hovedpersonen flytte hjemmefra med alt, hvad det indebærer af nye udgifter, der skal betales. Det betyder blandt andet, at der skal lægges madbudget, oprettes en opsparing og tages lån i banken, som der skal afbetales på! Vores hovedperson besøger også sin søster og indgår et væddemål om, hvem der kan tjene flest penge på aktier. Eller er det nu mere fornuftigt at investere i obligationer? Mission 3: En ny by I En ny by styrer eleverne Inuk og Naja, der er et ungt par i tyverne, der står over for at skulle skifte jobs og i den forbindelse også flytte til en ny by. Det betyder, at der skal udregnes priser på huse og i samme forbindelse tages lån i banken. Begge hovedpersoner får desuden lønforhøjelse og overvejer derfor at investere de ekstra penge, de kan se frem til. Inuk og Naja skal også forsikres og finde ud af, om de vil købe en ny båd eller forøge familien med en lille ny. Men hvad vil sådan noget koste på langt sigt og hvordan får man råd? Og så er der en af deres nye venner, der tager et hurtiglån... OPGAVETYPER I en mission kan man få point på tre forskellige måder: Ved at løse matematikopgaver, svare rigtigt på finansielle quizzer eller opnå de mål, hovedpersonen har sat sig for, som fx at få råd til en ny riffel. Uanset hvilke missioner eller hovedpersoner man vælger, skal spilleren forholde sig til alle tre ting. Finansielle quizzer Der er fem quizspørgsmål i hver mission, der alle relaterer sig til noget, der tidligere har været forklaret i missionen, som fx aktie- eller forsikringsforhold. De er alle udformet som et spørgsmål med tre valgmuligheder, hvor det ikke kræver nogen udregninger at få det rigtige svar. 10

11 INDHOLD I QASSIT Målsætninger Eleverne skal i hver mission vælge tre målsætninger, de vil forsøge at opnå. Dette gøres løbende gennem missionen, ved at eleverne får valgmulighed mellem nogle mål. Om de når deres mål, afhænger af hvilke andre valg vedkommende foretager. Man opnår bedst sine mål, hvis man tager fornuftige, realistiske valg frem for at bruge alle sine penge på cafébesøg og lignende. Matematikopgaver Der er 15 af disse i hver mission, som overordnet kan deles ind i følgende opgavetyper: Lommeregner Her præsenteres eleverne for et matematisk problem, hvor de kan øve deres evne til at bruge lommeregneren til problemløsning. Det kan fx være procentregning, hvor der både skal ganges og divideres med skæve tal. Lommeregneren indgår i selve opgaven. Regneark Dette bruges typisk til budgetlægningsopgaverne, hvor eleverne skal indtaste tal i regnearkslignende felter, der ligesom i Excel automatisk opdaterer resultatfeltet, ud fra hvad der indtastes i de andre felter. 11

12 INDHOLD I QASSIT Opbyg regnestykke I disse opgaver præsenteres eleverne for både opgaveformulering og det tilhørende rigtige svar, hvorefter det er deres opgave at flytte rundt på tallene, som var de byggeklodser, så ligningen passer. Disse opgaver kræver, at man kender sine formler. Vælg de rigtige objekter Her præsenteres eleverne for et udsagn og tre-fem tilhørende påstande, hvor eleverne så skal markere de påstande, som de mener er i overensstemmelse med udsagnet. Forbind objekter Opgaverne her handler ofte om at forbinde forskellige måder at skrive det samme matematiske udtryk på, fx tallet 35 som henholdsvis en brøk og procenttal. Men det kan også handle om at udlede relevante oplysninger i en tekst, så fx tre huse forbindes med deres rigtige priser. 12

13 INDHOLD I QASSIT Sorter objekter Her får eleverne præsenteret en kort tekst og to kategorier, hvor de på baggrund af den information, de har fået, skal placere fem objekter i de rigtige kategorier. Det kunne fx være et spørgsmål om at skelne mellem, hvad der er henholdsvis faste og variable udgifter. Multiple choice Dette er klassiske spørgeskemaspørgsmål, hvor eleverne stilles et spørgsmål og herefter skal vælge mellem tre-fire svarmuligheder. Her skal der typisk ikke udregnes noget, da fokus i højere grad er på det finansielle. I modsætning til Vælg de rigtige objekter, kan der her kun være ét rigtigt svar = 4 13

14 TEKNIK TEKNIK Qassit kører fra hjemmesiden hvorfor der som udgangspunkt ikke kræves andet end en computer eller tablet med internetforbindelse for at spille det. I læringsuniverset er der lyd, men det er ikke afgørende for spiloplevelsen og kan slås fra, hvis det opleves som generende i en klasserumssituation. Alternativt kan eleverne udstyres med hovedtelefoner dette vil dog forringe deres muligheder for interaktion og gruppearbejde under arbejdet med universet. Det er ikke muligt at gemme Qassit og vende tilbage senere. Qassit vil også starte forfra, hvis man opdaterer sin browser under brug. Er der problemer med teknikken kan Grønlandsbanken altid kontaktes på Bemærk: Da Qassit er skrevet i HTML5, er det nødvendigt, at browseren er i en nyere version. Hvor ny kan ses i nedenstående tabeller: Minimumskrav til browsere på computere Browser Explorer Chrome Firefox Safari Opera Version 9 eller nyere 29 eller nyere 23 eller nyere 5,1 eller nyere 17 eller nyere Minimumskrav til styresystemer på tablets Styresystem IOS Android IE Mobile Version Offline-version af Qassit Qassit kan også downloades fra hjemmesiden og skal i så fald installeres på de computere, hvor universet skal bruges. Til gengæld kan det så køre uden adgang til internettet. Se installationsvejledning herunder for denne offline-version. Har man ingen, eller en dårlig, internetforbindelse, kan denne løsning være den bedste. Når man starter Qassit online, kan man også vælge at starte det i lav opløsning. Grafikken vil være forringet, til gengæld vil universet kunne fungere under vanskeligere internetforhold. Installationsvejledning til offline-version Bemærk: For at bruge offline-versionen af Qassit skal Googles browser Chrome være installeret på computeren. Dette skyldes, at offline-versionen er en Chrome app. Hurtig guide a. Download qassit_offline.crx fra hjemmesiden (mens du er online). b. Installer den i Chrome her: chrome://extensions ved at trække filen ind og slippe. c. For at starte Qassit i offline-tilstand, åbnes Chrome, og der navigeres til siden med installerede applikationer: chrome://apps 14

15 TEKNIK Uddybning For at kunne bruge Qassit offline, kræver det, at filen qassit_offline.crx downloades fra hjemmesiden. For at gøre det er det i sagens natur nødvendigt med internetadgang. Filen fylder omkring 200 MB, så det kan tage lidt tid, men når man først har downloadet filen én gang, kan resten foregå offline. Qassit_offline.crx er en såkaldt Chrome-udvidelse, hvilket vil sige, at den skal installeres og afspilles i Chrome (også selvom du er offline). For at installere og spille Qassit på en computer skal qassit_offline.crx ligge på den pågældende computer. Man behøver ikke downloade filen på alle relevante computere, men kan kopiere den fra computer til computer ved brug af et usb-stik eller lignende. Installationen kan også foregå offline. For at installere Qassit åbnes Chromes udvidelsesside. Den findes nemmest ved at skrive: chrome://extensions i browserens adressefelt. Herefter trækkes qassit_offline.crx-filen fra din computer over i Chrome. Slip filen og vent et par sekunder. Du bliver nu spurgt, om du vil installere den. Svar ja. Qassit er nu installeret i Chrome og kan startes herfra. For at starte Qassit åbnes Chromes side med installerede programmer, de såkaldte applikationer. Dette gøres nemmest ved at skrive chrome://apps i browserens adressefelt. Du burde nu se Qassit som en mulighed. 15

16 SPILMANUAL SPILMANUAL Følgende manual er identisk med den, der findes i elevhæftet, og beskriver, hvordan missionerne (de virtuelle brætspil) spilles. Missionerne startes på Vær opmærksom på, at man ikke kan gemme sit spil undervejs, ligesom det vil starte forfra, hvis man opdaterer sin browser. Først skal du vælge, hvilken mission du vil spille, og skrive dit/jeres navn. Umiddelbart herefter skal du vælge en hovedperson til missionen. Efter en lille introduktionsvideo vises en hjælpeskærm, hvor det forklares, hvilke knapper og funktioner, der findes i spillet. 16

17 SPILMANUAL En oversigt kan også ses her: Her kan du se, om du tager sikre eller risikofyldte økonomiske valg. Dette er dine point. Her kan du se, om du har svaret rigtigt eller forkert på missioners matematikopgaver. Dette er et mål, du skal forsøge at opnå. Her kan du vælge sprog, styre tiden og downloade eller maile dine resultater. I menuen kan du afslutte spillet eller få hjælpeskærmen frem. Her kan du se, om du har svaret rigtigt eller forkert på missionens finansielle quizzer. For at bevæge dig gennem byen skal du klikke på et blåt felt på spillepladen. Når du klikker på et felt, kommer der enten en lille bid af historien om hovedpersonen frem eller en opgave, der skal løses. Her er et eksempel på en opgave, der skal løses ved at bruge den indbyggede lommeregner: Hvis du svarer forkert på et spørgsmål, får du vist, hvordan det kunne have været udregnet. I nogle opgaver skal der udfyldes tal i et regneark. Vær opmærksom på, at resultatfeltet i regnearket automatisk bliver opdateret, når du skriver tal i de andre felter. 17

18 SPILMANUAL Afhængig af sværhedsgraden får du enten 5, 10 eller 15 point for at svare rigtigt på en opgave eller quiz. Når du har gennemført missionen, vises en kort afsluttende video, hvorefter du kan se en oversigtsskærm med dine resultater. Ved at klikke på Resultat kan du downloade eller maile dine resultater. 18

19 FACITLISTE TIL ELEVOPGAVER FACITLISTE TIL ELEVOPGAVER Mission 1: Efterskoledrømme 1. Tablet a /2 = 1.399,50 kr. b ,50/45 = 31,1 32 timer c =500/2.799 x 100 = 17,8 18 % 2. Bærbar computer a /3 = 2.499, kr. b. ( )/57 = 87,7 88 timer c. 999*(555/100) = 5.544,45 kr. 3. Weekendrejser på efterskole a. 60*4 = 240 kr./pr. måned for standardbillet, 185 kr. for Wildcard pr. måned b = 55 kr. c. (60*4) + (30*4) = 360 kr. Standardbillet med mad ((30*4)* 0,75 )+ 185 = 275 kr. for Wildcard med mad 4. Skiferie a. Ørenringe: 395/100*91 = 359,45 kr. Et par bukser: 299/100*91 = 272,09 kr. En bluse: 149/100*91 = 135,59 kr. b. (359,45+272,09+135,59)-500 = 267,13 c. 420*0,75 = 315 NOK 315/100*91 = 286,65 kr. 5. Efterårsferie a. (12+8)/100*749,50 = 149,90 DKK 150 kr. b = 850 kr. c. 150/1000*100 = 15 % 6. Efterskolen: Valg af linjefag a * 0,85 = 3.229,15 kr. b * 0,80 = kr. c. ( ,15)/3.916*100 = 17,5 % 7. Rejselinje: Folkekirkens Nødhjælp a /50,79*100 = 1.968,89 ZAR b. ( ) /100*50,79 = 713,60 kr. 19

20 FACITLISTE TIL ELEVOPGAVER Mission 2: Alene Hjemme 1. Møbler a. ( )*0,92 = 4.500,64 kr. b. ( )*0,90 = 4.402,80 kr. c. Pisattat 2. Budget a. Ved valg af månedskort til bus: ( ) = kr. Ved valg klippekort til bus: (975+(120*3)) = kr. b. Et fornuftigt valg kunne være 10-15% af pengene til fornøjelser. c. Med månedskort til bus kan man tage bussen lige så ofte man vil. Et klippekort indeholder 11 klip, så man kan tage 33 klip i måneden ved valg af klippekort. d. 9*46 = kr. e /46=43,5 44 timer 3. Hurtiglån a *17,5* *360 = 1.312,50 kr. ( ,50 )/18 = 406,25 kr. b *15,5* *360 = 775 kr. ( )/12 = 522,92 kr. c. Eleverne vælger om de vil betale lånet tilbage i 12 eller 18 måneder. d. Et svar kunne være at tage et banklån i stedet. 4. Madbudget a. 378,65-253,45 = 125,20 kr. b. (378,65-253,45)/378,65*100= 33 % 5. Housewarming a. 579,45 kr. b. De 6 første varer vælges. Drikkevarer, dessert og snacks er valgfri. c. Eleverne begrunder, hvorfor de har valgt som de har. PRISLISTE 2 kg hakket oksekød 95,50 kr. Lasagneplader 19,95 kr. Tomatpure 9,95 kr. 2 dåser flåede tomater 12,95 kr. 1 liter fløde 32,95 kr. 3 kg kartofler 44,95 kr. 1 flaske rødvin 99,95 kr. 6 fl. sodavand 79,95 kr. uden pant 2 stk. flødeis 64,95 Vaffelrør m. nøddecreme 22,95 kr. 2 ps. chips 45,50 kr. Osterejer 22,95 kr. Peanuts 26,95 kr. TOTAL: 579,45 kr. 20

21 FACITLISTE TIL ELEVOPGAVER Mission 3: En ny by 1. Faste udgifter a. (27.141/3)+1200+(945/12) (495/12) = kr b. Faste udgifter: Husleje, el og forsikring. Resten som mobil/internet, TV-pakke og særforsikring til computer er valgfrit. c *0,95 = kr. 2. Baby på vej a. Eleverne vælger hvad de vil købe. Maksimumbeløb er: Alt tøj: 917,35 + alle møbler og udstyr: = ,35 kr. b. Eleverne lægger priserne på deres udvalgte varer sammen. c *0,90 = 8.356,50 kr ,50 = 928,5 kr. 3. Køkkenting a. 1 stk. af det hele koster 6.954,65 kr. Man kan diskutere med eleverne hvilke ting man ikke kan undvære i hverdagen. b. Mindst 2 stk., men begrund hvorfor man kan købe mere end 2 stk. c. Mindst 2 kopper, men begrund hvorfor man kan købe mere end 2 kopper. 21

ELEVHÆFTE. 2014 Grønlandsbanken All Rights Reserved

ELEVHÆFTE. 2014 Grønlandsbanken All Rights Reserved ELEVHÆFTE 2014 Grønlandsbanken All Rights Reserved banken.gl INDHOLD VELKOMMEN TIL QASSIT 3 De tre missioner du kan vælge mellem er: 3 Mission 1: Efterskoledrømme 3 Mission 2: Alene hjemme 3 Mission 3:

Læs mere

ELEVOPGAVER. 2014 Grønlandsbanken All Rights Reserved

ELEVOPGAVER. 2014 Grønlandsbanken All Rights Reserved ELEVOPGAVER 2014 Grønlandsbanken All Rights Reserved INDHOLD Elevopgaver 3 Mission 1: Efterskoledrømme 3 1. Tablet 3 2. Bærbar computer 3 3. Weekendrejser på efterskolen 4 4. Skiferie 4 5. Efterårsferie

Læs mere

SNAK Spillet om dansk talesprog

SNAK Spillet om dansk talesprog SNAK Spillet om dansk talesprog Lærervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Fagligt indhold i SNAK...4 Sprogholdninger...4 Samtalemekanismer...4 Sammentrækninger...4 Sociale medier...5 Bandeord...5

Læs mere

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi Målsætning Økonomiske beregninger som baggrund for vurdering af konkrete problemstillinger. Målsætningen for temaet Hvordan får jeg råd? er, at eleverne gennem arbejde med scenariet udvikler matematiske

Læs mere

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 Mål for undervisningen i Matematik på NIF Følgende er baseret på de grønlandske læringsmål, tilføjelser fra de danske læringsmål står med rød skrift. Læringsmål Yngstetrin

Læs mere

IZAK9 lærervejledning

IZAK9 lærervejledning IZAK9 lærervejledning Immersive learning by Copyright Qubizm Ltd. 2014 1 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Øvelser og organisering... 3 Hvordan er opgaverne udformet?... 4 Opgaveguide Videofilm på

Læs mere

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin Læseplan for faget matematik 1. 9. klassetrin Matematikundervisningen bygger på elevernes mange forudsætninger, som de har med når de starter i skolen. Der bygges videre på elevernes forskellige faglige

Læs mere

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Matematik Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. MATEMATIK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Emne Tema Materialer Regneregler og Algebra. Læringsmål Faglige aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Emne Tema Materialer Regneregler og Algebra. Læringsmål Faglige aktiviteter Fag: Matematik Hold: 26 Lærer: Harriet Tipsmark Undervisningsmål 9/10 klasse Læringsmål Faglige aktiviteter 33-35 Målet for undervisningen er, at eleverne tilegner sig gode matematiske færdigheder og at

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Lærervejledning til Træn matematik på computer. Lærervejledning. Træn matematik på computer. ISBN 978-87-992954-5-6 www.learnhow.dk v/rikke Josiasen

Lærervejledning til Træn matematik på computer. Lærervejledning. Træn matematik på computer. ISBN 978-87-992954-5-6 www.learnhow.dk v/rikke Josiasen Lærervejledning Træn matematik på computer Materialet består af 31 selvrettende emner til brug i matematikundervisningen i overbygningen. De fleste emner består af 3 sider med stigende sværhedsgrad. I

Læs mere

Lærervejledning Matematik 1-2-3 på Smartboard

Lærervejledning Matematik 1-2-3 på Smartboard Lærervejledning Matematik 1-2-3 på Smartboard Lærervejledning til Matematik 1-2-3 på Smartboard Materialet består af 33 færdige undervisningsforløb til brug i matematikundervisningen i overbygningen. Undervisningsforløbene

Læs mere

Lærervejledning. - til computerprogrammet Google Sketchup og Mathcad

Lærervejledning. - til computerprogrammet Google Sketchup og Mathcad Lærervejledning - til computerprogrammet Google Sketchup og Mathcad Klassetrin/niveau: 4.-6. klasse/ mellemtrinet. Opgaverne kan dog med fordel anvendes i indskolingen og udskolingen. Introduktion: Google

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta trin 2 preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, trin 2 ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Emne Tema Materiale r - - - - - aktiviteter

Emne Tema Materiale r - - - - - aktiviteter Fag: Matematik Hold: 24 Lærer: TON Undervisningsmål Læringsmål 9 klasse 32-34 Introforløb: række tests, som viser eleverne faglighed og læringsstil. Faglige aktiviteter Emne Tema Materiale r IT-inddragelse

Læs mere

Matematik. Læseplan og formål:

Matematik. Læseplan og formål: Matematik Læseplan og formål: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold.

Læs mere

Scenariet kan benyttes ud fra flere forskellige fokusområder. I udarbejdelsen af scenariet har forfatterne særligt haft følgende mål i tankerne:

Scenariet kan benyttes ud fra flere forskellige fokusområder. I udarbejdelsen af scenariet har forfatterne særligt haft følgende mål i tankerne: Lærervejledningen giver supplerende oplysninger og forslag til scenariet. En generel lærervejledning fortæller om de gennemgående træk ved alle scenarier samt om intentionerne i Matematikkens Univers.

Læs mere

Årsplan for 5. klasse, matematik

Årsplan for 5. klasse, matematik Årsplan for 5. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet så det

Læs mere

Emne Tema Materialer

Emne Tema Materialer 32 36 Uge 35 Fag: Matematik Hold: 20 Lærer: Trine Koustrup Undervisningsmål 9. klasse Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer Målsætningen med undervisningen er at eleverne udvikler deres kunnen,opnår

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold Årsplan for undervisningen i matematik på 4. klassetrin 2006/2007 Retningslinjer for undervisningen i matematik: Da Billesborgskolen ikke har egne læseplaner for faget matematik, udgør folkeskolens formål

Læs mere

10 Skitur til Østrig. Faglige mål. Side til side-vejledning. Budget og opsparing. Klubfest. Opsparing til skituren. Penge. Budget og opsparing

10 Skitur til Østrig. Faglige mål. Side til side-vejledning. Budget og opsparing. Klubfest. Opsparing til skituren. Penge. Budget og opsparing 10 Skitur til Østrig Faglige mål Kapitlet Skitur til Østrig tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Budget og opsparing: kunne udarbejde budget og regnskab, kende forskel på de to begreber samt vide

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Version 4 Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer

Læs mere

Indhold Installation DLG Landbrug App (ios)...2 Installation via QR-kode...2 Installation via SMS...3 Installation via browser (Safari)...

Indhold Installation DLG Landbrug App (ios)...2 Installation via QR-kode...2 Installation via SMS...3 Installation via browser (Safari)... Indhold Installation DLG Landbrug App (ios)...2 Installation via QR-kode...2 Installation via SMS...3 Installation via browser (Safari)...4 Installation af DLG Landbrug App (Android)...5 Installation via

Læs mere

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu Rentesregning Vi skal kigge på hvordan en lille rente kan have stor betydning på den samlede gæld. Vi skal kigge på lånetyper og opsparings samt gældsformlerne. Version 2.1 Sct. Knud Henrik S. Hansen Dine

Læs mere

Paradigmer til faget Matematik, modul 1

Paradigmer til faget Matematik, modul 1 Paradigmer til faget Matematik, modul 1 Fag Matematik modul 1 Fagets formål Formålet med undervisningen i matematik er at styrke de studerendes matematiske kompetencer ud fra de forudsætninger, de har.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Godt i gang med Android tablet... Indledning KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed Første gang... 8 Tilknyt Google-konto... 9 Sikkerhedskopiering... 10 Hjemmeskærmen...

Læs mere

MatematiKan Et matematisk skriveværktøj for hele skoleforløbet

MatematiKan Et matematisk skriveværktøj for hele skoleforløbet MatematiKan Et matematisk skriveværktøj for hele skoleforløbet Tænk, hvis alle elever kunne arbejde med procesorienteret matematik. En arbejdsform, hvor du forsøger at arbejde med matematiske problemstillinger

Læs mere

Grundlæggende færdigheder

Grundlæggende færdigheder Regnetest A: Grundlæggende færdigheder Træn og Test Niveau: 7. klasse Uden brug af lommeregner 1 INFA-Matematik: Informatik i matematikundervisningen Et delprojekt under INFA: Informatik i skolens fag

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Matematiske færdigheder Grundlæggende færdigheder - plus, minus, gange, division (hele tal, decimaltal og brøker) Identificer

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

Styr på dine penge. Lærervejledning Pengeuge 2015. Samfundsfag

Styr på dine penge. Lærervejledning Pengeuge 2015. Samfundsfag 1 styr på dine penge Lærervejledning Pengeuge 2015 Styr på dine penge Materialet kan anvendes i undervisningen i matematik og samfundsfag enten hver for sig eller i samspil. Det er tilstræbt, at det kan

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta trin 2 preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, trin 2 ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Manual til Thvilum WebGIS

Manual til Thvilum WebGIS Manual til Thvilum WebGIS Thvilum A/S, Rønhøjvej 12, 8300 Odder, Tlf. 86 54 62 33, www.thvilum.dk Indledning. Denne manual er en vejledning i nogle af de grundlæggende funktioner i programmet. Den kan

Læs mere

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse)

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse) Matematik Trinmål 2 Nordvestskolen 2006 Forord Forord For at sikre kvaliteten og fagligheden i folkeskolen har Undervisningsministeriet udarbejdet faghæfter til samtlige fag i folkeskolen med bindende

Læs mere

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 1 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

Årsplan for 7. klasse, matematik

Årsplan for 7. klasse, matematik Årsplan for 7. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over grundbogen, også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet

Læs mere

fsa 1 Simons fritidsjob 2 Simons opsparing 3 Højden af en silo 4 Simons kondital 5 Fravær i Simons klasse 6 En figur af kvarte cirkler

fsa 1 Simons fritidsjob 2 Simons opsparing 3 Højden af en silo 4 Simons kondital 5 Fravær i Simons klasse 6 En figur af kvarte cirkler fsa Folkeskolens Afgangsprøve Matematisk problemløsning Maj 2012 Et svarark er vedlagt som bilag til dette opgavesæt 1 Simons fritidsjob 2 Simons opsparing 3 Højden af en silo 4 Simons kondital 5 Fravær

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Nr. 40914. Kalkulation ved gæstebetjening

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Nr. 40914. Kalkulation ved gæstebetjening Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Nr. 40914 Kalkulation ved gæstebetjening Udviklet af: Thomas Buhelt Hotel- og Restaurantskolen, København Oktober 2009 1. Uddannelsesmålets sammenhæng

Læs mere

Geogebra. Dynamisk matematik. Version: August 2012

Geogebra. Dynamisk matematik. Version: August 2012 Geogebra Dynamisk matematik Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Geogebra?...4 Denne manual...4 Hent og installer programmet...4 Geogebra gennemgang og praktiske eksempler...4 Menuerne...5

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Introduktion til den almen medicinske portefølje

Introduktion til den almen medicinske portefølje Introduktion til den almen medicinske portefølje Kære kollega. Den nye almen medicinske speciallæge uddannelse er i lighed med alle andre nye speciallæge uddannelser er målstyret dvs. en række mål eller

Læs mere

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau)

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Matematik i WordMat En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Beregning... 4 3. Beregning med brøker...

Læs mere

Hurtigt, nemt og bekvemt. Ønsker du, som mange andre, at få nye kompetencer. og være opdateret om mulighederne i de produkter

Hurtigt, nemt og bekvemt. Ønsker du, som mange andre, at få nye kompetencer. og være opdateret om mulighederne i de produkter Indhold Hvad er et webinar?... 2 Hvordan foregår det?... 3 Deltag via tablet... 9 Forskellige former for interaktion... 11 Hvilket udstyr skal jeg bruge?... 12 Hvad skal jeg ellers bruge?... 13 Kan man

Læs mere

Fagplan for faget matematik

Fagplan for faget matematik Fagplan for faget matematik Der undervises i matematik på alle klassetrin (0. - 7. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: I matematik skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Introduktion til den almen medicinske portefølje

Introduktion til den almen medicinske portefølje Introduktion til den almen medicinske portefølje Kære kollega. Alle nye speciallægeuddannelser er målstyret dvs. en række mål eller kompetencer skal opfyldes undervejs gennem uddannelsen. Til det formål

Læs mere

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 1 af 18 ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse ereolen.dk... 1 1. Første gang du vil anvende ereolen.dk... 3 1.1 Opret

Læs mere

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole læseplan for matematik. Formål for faget matematik Formålet med

Læs mere

Kom i gang med at bruge Designlogen

Kom i gang med at bruge Designlogen Kom i gang med at bruge Designlogen Designlogen I Lærerens forberedelse inden klasseforløbet, Designlogen 1. Gennemgå lærervejledningen og se to film, logerum og skatkamre på forhånd. 2. Opbygning af hjemmesiden

Læs mere

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 33 løbende 33-34 løbende Løbende Problemregning ( faglig læsning) Mundtlig matematik (forberede oplæg til 6. klasse) - flere forskellige trinmål Ben, formelsamlingen,

Læs mere

Vejledning til brug af IT for nye elever

Vejledning til brug af IT for nye elever Vejledning til brug af IT for nye elever Vers.1. Okt 2014 IT Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg Statsskole Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som elev, at benytte de forskellige

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1

Dan Rolsted PIT. Side 1 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad) og Android (HTC One). Derudover vil der også være vejledning til Windows

Læs mere

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Artikel i Matematik nr. 2 marts 2001 VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Inge B. Larsen Siden midten af 80 erne har vi i INFA-projektet arbejdet med at udvikle regne(arks)programmer til skolens

Læs mere

Oftest stillede spørgsmål

Oftest stillede spørgsmål Oftest stillede spørgsmål Her finder du svaret på nogle væsentlige spørgsmål vedrørede brugen af Historiefaget.dk. Tekniske spørgsmål Elevernes navne stemmer ikke overens med deres eget Der kan være to

Læs mere

Her følger en række opmærksomhedsfelter i relation til undervisningens form og elevens læring:

Her følger en række opmærksomhedsfelter i relation til undervisningens form og elevens læring: BRØK 1 Vejledning Udvidelsen af talområdet til også at omfatte brøker er en kvalitativt anderledes udvidelse end at lære om stadigt større tal. Det handler ikke længere bare om nye tal af samme type, som

Læs mere

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen I dette kapitel beskrives det, hvilke Fælles Mål man kan nå inden for udvalgte fag, når man i skolen laver aktiviteter med Space Challenge.

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

2 Brøker, decimaltal og procent

2 Brøker, decimaltal og procent 2 Brøker, decimaltal og procent Faglige mål Kapitlet Brøker, decimaltal og procent tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Brøker: kunne opstille brøker efter størrelse samt finde det antal af en helhed,

Læs mere

Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 Årsprøven i matematik

Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 Årsprøven i matematik Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 33 Årsprøven i matematik Årsprøve og rettevejledledning 34-35 36 og løbe nde Talmængder og regnemetoder Mundtlig matematik 37 Fordybelses uge 38-39 Procent - Gennemgå

Læs mere

3. klasse 6. klasse 9. klasse

3. klasse 6. klasse 9. klasse Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan 3. klasse 6. klasse 9. klasse Matematiske kompetencer Status tal og algebra sikker i, er usikker i de naturlige tals opbygning

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet bliver en blød screening,

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

KRISTIAN LANGBORG-HANSEN. Godt i gang med Android tablet

KRISTIAN LANGBORG-HANSEN. Godt i gang med Android tablet KRISTIAN LANGBORG-HANSEN Godt i gang med Android tablet INDHOLDSFORTEGNELSE Godt i gang med Android tablet... Indledning KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed Første gang... 8 Tilknyt Google-konto...

Læs mere

Brugervejledning til chauffører. webtour.mobi. Version 2013-06-12. Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.

Brugervejledning til chauffører. webtour.mobi. Version 2013-06-12. Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour. Brugervejledning til chauffører webtour.mobi Version 2013-06-12 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

1. HVAD ER HOT POTATOES? 2. HVAD BESTÅR HOT POTATOES AF? 3. HVAD KOSTER HOT POTATOES? 4. SOFTWARE- OG HARDWAREKRAV.

1. HVAD ER HOT POTATOES? 2. HVAD BESTÅR HOT POTATOES AF? 3. HVAD KOSTER HOT POTATOES? 4. SOFTWARE- OG HARDWAREKRAV. Hot Potatoes 1. Hvad er Hot Potatoes?...2 2. Hvad består Hot Potatoes af?...2 3. Hvad koster Hot Potatoes?...2 4. Software- og hardwarekrav...2 5. Versioner....3 6. Indstillinger...3 Ny, Åbn, Gem, Gem

Læs mere

Skønheden begynder med

Skønheden begynder med Skønheden begynder med En matematisk fraktal den lille tabel Matematik på C-niveau er obligatorisk i alle 4 gymnasiale ungdomsuddannelser: Hf, hhx, htx, stx I denne lille pjece kan du få et indtryk af,

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Individuelle opgaver og lektier. Testen er individuel. Oplæg til løsning af opgaver. Løses i grupper.

Individuelle opgaver og lektier. Testen er individuel. Oplæg til løsning af opgaver. Løses i grupper. Fagårsplan 13/14 Fag: Matematik Klasse: 9a Lærer: HJ Denne farve betyder anderledes dag(e), og denne farve betyder at du skal aflevere blækmat. I kan se, hvad vi laver i pågældende uge, det er op til jer

Læs mere

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013 Spiked Reality Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder Version 2.0, september 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Mine oplysninger... 3 Online Administration... 3 Dit log ind...

Læs mere

ÅRSPLAN MATEMATIK 5.KLASSE

ÅRSPLAN MATEMATIK 5.KLASSE ÅRSPLAN MATEMATIK 5.KLASSE Matematiklærerens tænkebobler illustrerer, at matematikundervisning ikke udelukkende handler om opgaver, men om en (lige!) blanding af: Kompetencer Indhold Arbejdsmåder CENTRALE

Læs mere

Fag- og indholdsplan 9. kl.:

Fag- og indholdsplan 9. kl.: Fag- og indholdsplan 9. kl.: Indholdsområder: Tal og algebra: Tal - regneregler og formler Størrelser måling, beregning og sammenligning. Matematiske udtryk Algebra - teoretiske sammenhænge absolut og

Læs mere

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Status: 4.b er en klasse der består af ca. 20 elever. Der er en god fordeling mellem piger og drenge i klasser. Klassen har 5 matematiktimer om ugen. Vi fortsætter

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Spil Rapport Spil lavet i GameMaker Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 HCI... 2 Planlægning / Elementær systemudvikling... 2 Kravspecifikationer... 4 Spil beskrivelse...

Læs mere

Årsplan matematik 4.klasse - skoleår 11/12- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer

Årsplan matematik 4.klasse - skoleår 11/12- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer Basis: Klassen består af 22 elever og der er afsat 4 ugentlige timer. Grundbog: Vi vil arbejde ud fra Matematrix 4, arbejds- og grundbog, kopisider, Rema, ekstraopgaver og ugentlige afleveringsopgaver

Læs mere

MyWay. ios & Android

MyWay. ios & Android MyWay ios & Android MyWay Brugervejledning a2i Systems ApS Blangstedgårdsvej 8 DK-5220 Odense SØ Denmark Telefon: +45 7020 3120 Mail: support@a2i.dk Web: www.a2i.dk Det er tilladt at tage kopier af dette

Læs mere

Apple iphone. For at komme i gang med at bruge icloud på din iphone skal du gøre følgende:

Apple iphone. For at komme i gang med at bruge icloud på din iphone skal du gøre følgende: Apple iphone Herunder får du en hurtig guide til, hvordan du kommer i gang med at bruge icloud, Dropbox, Onedrive og Google foto-backup-tjeneste på din iphone. icloud: Med icloud får du 5 gigabyte gratis

Læs mere

Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole

Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole Formål for faget matematik: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører

Læs mere

Tavleundervisning og samarbejde 2 og 2. Eleverne arbejder selvstændigt med opgaver. Løbende opsamling ved tavlen.

Tavleundervisning og samarbejde 2 og 2. Eleverne arbejder selvstændigt med opgaver. Løbende opsamling ved tavlen. Fag: Matematik Hold: 21 Lærer: ASH 33-34 35-36 lære at læse og forstå en lønseddel samt vide hvordan deres skat bliver beregnet. Se i øvrigt fælles mål Arbejde med regnehieraki og regneregler. 36-38 Elevere

Læs mere

Den testansvarliges vejledning til kompetencetest

Den testansvarliges vejledning til kompetencetest Den testansvarliges vejledning til kompetencetest Testen er computerbaseret og kan gennemføres på både computer og tablet (herefter under et kaldet computere). Der er dog ved tidligere gennemførsler oplevet

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 3 3. LOG IND... 3 4. HURTIGT OVERBLIK... 3 5. ÆNDRING AF STATUS...

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Lærervejledning. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse

Lærervejledning. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse Lærervejledning Hæleri - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse Hæleri - er det prisen værd? Indhold Sådan kan du arbejde med materialet.......................... 3 Forløb på

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Forberedelse

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Forberedelse Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Forberedelse Version 1-1-1-1-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for

Læs mere

Regneark hvorfor nu det?

Regneark hvorfor nu det? Regneark hvorfor nu det? Af seminarielektor, cand. pæd. Arne Mogensen Et åbent program et værktøj... 2 Sådan ser det ud... 3 Type 1 Beregning... 3 Type 2 Præsentation... 4 Type 3 Gæt... 5 Type 4 Eksperiment...

Læs mere

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Om denne brugermanual... 3 Registrering af bruger... Error!

Læs mere

Kom godt i gang med DanaShop

Kom godt i gang med DanaShop Kom godt i gang med DanaShop Tillykke med jeres nye webshop I din webshop fra DanaWeb findes der utroligt mange muligheder for at tilpasse den til lige netop jeres behov. DanaWeb har opsat alle shoppens

Læs mere

Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015

Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015 Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015 Der arbejdes hen mod slutmålene i matematik efter 10. klassetrin. www.uvm.dk => Fælles Mål 2009 => Faghæfter alfabetisk => Matematik => Slutmål for faget

Læs mere

Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl.

Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl. Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl. Forberedelse: (Ca. 5-6 timer) 1) Forforståelse: Hvad ved I om kirkegårde? (fælles) Udfyld et tankekort Tankekort om kirkegårde (Word).

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 10/11 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik

Læs mere

Energivejleder-forløb

Energivejleder-forløb Energivejleder-forløb Energivejleder Inden forløbet skal du udlevere hjemmeopgaven. Du kan understrege over for dem at det er vigtigt at de sørger for at udfylde skemaet, fordi de to næste moduler bygger

Læs mere

Kort introduktion til Google.

Kort introduktion til Google. Google Side 1 af 10 Kort introduktion til Google.... 2 Tilpas din søgning... 2 Generelle Tips... 2 Udelukkelse af ord... 2 Brug af *... 3 Sætningssøgninger... 3 Jeg Føler Mig Heldig... 3 Avanceret søgning...

Læs mere