LÆRERVEJLEDNING Grønlandsbanken All Rights Reserved

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LÆRERVEJLEDNING. 2014 Grønlandsbanken All Rights Reserved"

Transkript

1 LÆRERVEJLEDNING 2014 Grønlandsbanken All Rights Reserved

2 INDHOLD INTRODUKTION 3 Om universet 3 LÆRINGSMÅL 4 Berørte temaer 5 Overblik 5 Uddybning af udvalgte emner 5 Budgetlægning i regneark 5 Løn og skat 6 Opsparing og lån i banken 6 Investeringer 6 Valutaberegning 6 BRUG AF UNIVERSET I UNDERVISNINGEN 7 Didaktiske overvejelser 7 Strukturering af dobbeltlektion 8 Elevhæfte og opgaver 8 Før en mission 8 Under en mission 8 Efter en mission 9 INDHOLD I QASSIT 9 Missioner 9 Mission 1: Efterskoledrømme 9 Mission 2: Alene hjemme 10 Mission 3: En ny by 10 Opgavetyper 10 Finansielle quizzer 10 Målsætninger 11 Matematikopgaver 11 TEKNIK 14 Offline-version af Qassit 14 Installationsvejledning til offline-version 14 SPILMANUAL 16 FACITLISTE TIL ELEVOPGAVER 19 Mission 1: Efterskoledrømme 19 Mission 2: Alene Hjemme 20 Mission 3: En ny by 21 2

3 Et læringsunivers om økonomi og finansiel forståelse til matematikundervisningen på folkeskolens ældstetrin. INTRODUKTION Om universet Qassit er et læringsunivers, der har til formål at øge grønlandske elevers finansielle forståelse og træne dem i matematik. Læringsuniverset er udviklet til matematikundervisningen i folkeskolens ældste klasser og understøtter Selvstyrets læringsmål for matematik for ældstetrinnet, men kan også med fordel benyttes tværfagligt. Det er Grønlandsbanken, der står bag Qassit, mens Inerisaavik og et ekspertpanel bestående af Mads Helleberg Dorff Christiansen og Ole Frederiksen fra Ilinniartitaanermut, Ilageeqanermut, Kultureqarnermut Naligiissitaanermullu Naalakkersuisoqarfik, samt skolelærer Jeppe F. Jepsen fra Ukaliusaq har været med til at kvalitetssikre indholdet. Læringsuniverset kan tilgås på hjemmesiden hvor der ud over denne lærervejledning også findes et hæfte til eleverne med en kort introduktion til universet og en spilmanual. Lærervejledningen er skrevet for at give baggrundsviden og inspiration til læreren, og der indgår også en facitliste på de elevopgaver, der er udviklet til universet. Opgaverne kan downloades særskilt fra hjemmesiden, printes ud og gives til eleverne. Læs mere om, hvordan de kan benyttes, i afsnittet Brug af universet i undervisningen. Qassit er opbygget som et brætspil med en rammefortælling, hvor eleverne spiller en ung kvinde eller mand, der af den ene eller anden grund har brug for at spare penge op eller forholde sig til diverse økonomiske udfordringer. Der er tre forskellige rammefortællinger, kaldet missioner, at vælge imellem, hver med deres spilleplade og opgaver tilknyttet. Ved missionens afslutning kan eleverne e deres resultater til læreren. Læs mere om dette i afsnittet Indhold i universet. 3

4 LÆRINGSMÅL LÆRINGSMÅL Når eleverne arbejder med Qassit, er målet, at de bliver i stand til følgende: Matematisk Anvende procentbegrebet, herunder brøker. Anvende lommeregner og computer ved gennemførelse af beregninger og problemløsninger. Anvende formler, bl.a. til renteberegninger i tilknytning til opsparing. Kende til eksempler på problemstillinger knyttet til samfundsmæssig udvikling, fx økonomi, teknologi, natur og miljø. Foretage økonomiske overvejelser vedrørende dagligdagens indkøb, transport, boligforhold, lønopgørelse og skatteberegninger. Anvende matematik som et alsidigt værktøj til løsning af praktiske og teoretiske problemer. Finansielt Foretage valutaomregninger. Anvende økonomiske instrumenter som budgetter og renters rente-beregning. Skabe balance mellem egne indtægter og udgifter. Forstå begreber tilknyttet opsparing og investering, herunder aktier og obligationer. Gøre sig overvejelser om 'sund økonomisk adfærd', herunder rådgivning og fornuftig brug af penge. Kende fordele og ulemper knyttet til forskellige forsikringstyper. Læs mere om, hvordan læringsmålene bedst muligt kan opnås, i afsnittet om Brug af universet i undervisningen. Læringsmålene er udvalgt med baggrund i ældstetrinnets læringsmål i matematik, som kan ses her: Matematik_aeldste_dk.pdfk.pdf Det er særligt trinmål fra de to kategorier Arbejde med tal og algebra og Matematik i anvendelse, der ligger til grund for læringsmålene for Qassit. At være i stand til at forstå finansielle emner kan siges at være en del af den almene dannelse, som folkeskolen sigter mod. At kunne administrere sin privatøkonomi er helt afgørende i et moderne forbrugssamfund, og i faget matematik er der gode muligheder for at integrere disse økonomiske og finansielle emner, da de som bekendt stort set altid involverer talbehandling. 4

5 LÆRINGSMÅL BERØRTE TEMAER Følgende uddybning af Qassits faglige indhold giver en oversigt over missionernes økonomiske emner og kan yderligere tjene som inspiration til læreroplæg eller til yderligere elevarbejde med universets materiale. Overblik Finansielle emner i Qassit. I alle missioner indgår opgaver i: Budgetlægning i regneark. Opsparing og bankforhold, herunder lån. Balance mellem indtægter og udgifter. Løn- og skatteforhold. Særligt for mission 1 er valutaberegninger. Særligt for mission 2 er investeringer, herunder aktier og obligationer. Særligt for mission 3 er forhold vedrørende huskøb og forsikringer. Matematiske emner i Qassit. I alle missioner indgår opgaver i: Procenter og brøker. Renteberegninger, herunder rentesregning. Brug af matematik til problemløsning fra den virkelige verden (privatøkonomi). Dertil kommer matematiske emner, der er særlige for de enkelte missioner. Disse lægger sig op ad de finansielle emner. Det vil blandt andet sige, at der: I mission 1 skal bruges formler til valutaberegninger. I mission 2 skal regnes på afkast af investeringer. I mission 3 skal regnes på banklån og forsikringssummer. Uddybning af udvalgte emner Nedenstående er forslag til fem emneområder, man kan gå i dybden med i forbindelse med brugen af Qassit i matematikundervisningen. Der er i beskrivelsen fokus på, hvordan man kan gøre de ofte komplicerede og abstrakte økonomiske begreber vedkommende for folkeskoleelever. Det er forudsat, at læreren kender de matematiske formler, der er nødvendige for at foretage de relevante udregninger. Budgetlægning i regneark At kunne lægge et budget er helt afgørende, når man skal holde styr på sin privatøkonomi, og det er da også en opgavetype, der går igen i Qassit. Nogle af eleverne har sikkert fritidsjob, hvorfor det kan være en ide at lade dem bruge dette som udgangspunkt for en budgetlægning. 5

6 LÆRINGSMÅL Der er desuden en vis forskel på at lægge budget i hånden og gøre det i et intelligent program som Excel. Mange elever er dygtige til at bruge Word, men kender ofte ikke til Excels funktioner og de fordele, der er ved at bruge et sådant program til sin budgetlægning. Da der som sagt indgår selvopdaterende regneark i Qassit, er det helt oplagt at bruge det som afsæt til at introducere eleverne for Excel. Løn og skat Bruger eleverne deres egen jobsituation som udgangspunkt for budgetlægning, kan dette nemt udbygges med udregninger relateret til deres løn- og skatteforhold. Løn og skat er emner, der forholdsvist nemt kan skaleres i sværhedsgrad fra det helt simple til det uhyggeligt komplekse. Særligt relevant for unge mennesker kan det være at regne på frikortsordningen, trækprocent, timeløn vs. månedsløn, samt A- og B-indkomst. Opsparing og lån i banken Dette er et emne, som de fleste folkeskoleelever sandsynligvis ikke har så meget personlig erfaring med, hvorfor det hurtigt kan blive lidt abstrakt. En bankkonto har de dog sandsynligvis, og mange banker tilbyder også særlige ungdomskonti, hvis betingelser og muligheder kan være oplysende for eleverne at undersøge. Man kan fx lade eleverne sammenligne forskellige bankers indlånsrenter og gebyrer på diverse services. Herfra kan nemt udbygges med renteberegninger eller arbejde med forskel på indlåns- og udlånsrenter, og hvordan kassekredit skal forstås. Et genkommende tema i Qassit er forskellen på at tage et lån i banken og i en butik (hurtiglån), hvilket kan være relevant at arbejde yderligere med, da forbrugslån er en fælde, særligt unge ofte falder i. Investeringer Endnu et emne, hvor de unge sandsynligvis ikke har så meget personlig erfaring, men de har uden tvivl hørt om aktiemarkedet eller børsen, og i Qassits mission 2 indgår også beskrivelser af forskel på aktier og obligationer. Man kan dog også investere på andre måder, fx ved at købe fast ejendom, som er et emne, der ses i Qassits mission 3. I en undervisningssituation kan det derfor være en god ide at sikre sig at eleverne forstår de mest basale begreber relateret til investering, som aktiekurs, værdipapir og afkast inden de bliver sat til at udregne opgaver i dem. Har begreberne ikke sat sig fast hos eleverne efter arbejdet med Qassit, kan DR s investeringsskole anbefales: htm/magasiner/penge/pengeskolen/investeringsskolen. Elever og lærer kan også sammen kigge i en erhvervsavis sektion med aktietal og eventuelt derefter bruge disse som udgangspunkt for forskellige udregninger relateret til investering. Valutaberegning De fleste elever har sikkert været i udlandet på et tidspunkt eller foretaget internethandler og i den forbindelse været nødt til at foretage valutaomregninger, for at finde ud af, hvad en given vare, som de er interesseret i, koster i danske kroner. Måden at angive kursforhold mellem forskellige valutaer på, kan imidlertid hurtigt føre til en del forvirring, fx det forhold, at kursen ikke går begge veje, således at den fra DKK til EUR er 750, mens den fra EUR til DKK er 13,5! Tilsvarende tager nogle lande udgangspunkt i kurs 1 i stedet for 100, hvilket kun øger forvirringen. 6

7 BRUG AF UNIVERSET I UNDERVISNINGEN Det kan derfor være en god ide at lade eleverne stifte bekendtskab med forskellige måder at fremstille kurser på, fx ved ikke kun at lade dem omregne valuta, men også at lade dem udregne selve kurserne og gerne i forskellige fremstillinger. For at give undervisningen et autentisk og aktuelt præg kan eleverne bruge dagsaktuelle kurser fra en hjemmeside og eventuelt selv udvælge, hvilke valutaer de vil omregne fra og til. Det kan fx være Nationalbankens hjemmeside eller denne fine oversigtsside: BRUG AF UNIVERSET I UNDERVISNINGEN Qassit er som sagt designet med henblik på brug i matematikundervisningen i folkeskolens ældste klasser, mere specifikt til og 10. klassetrin. Det har været et mål, at Qassit følger de relevante læringsmål og er realistisk at bruge i en klasserumssituation. Alle missioner tager udgangspunkt i Grønland, hvilket både afspejles i rammefortællinger og spillepladernes udformning. Didaktiske overvejelser Læringsspil kan tilføje en ellers ofte fraværende oplevelses- og erfaringsdimension i undervisningen. De kan være med til at skabe variation i materialet og motivation hos eleverne. Men med den rette tilrettelæggelse kan de endnu mere end det! For at få det fulde udbytte af Qassit anbefaler vi, at læringsuniverset indgår i et forløb med forskellige undervisningsformer. En oplevelsesorienteret tilgang til brug af læringsspil er illustreret i denne figur, der er inspireret af Kolbs læringscirkel. Tilgangen har rødder i forskning fra IT-Universitetet i København og indebærer, at der skiftes mellem undervisningsformer, der understøtter forskellige læringsstile og vidensformer. Konkret vil det sige skiften mellem gruppearbejde, lektion og spilaktivitet (trekanten), da disse repræsenterer forskellige måder at tildrage sig viden og forståelse på (cirklen). Ideelt set kommer alle elever rundt i cirklen og indtager således forskellige positioner i løbet af arbejdet med universet. Vi anbefaler, at læreren indtager en aktiv rolle i alle faser af arbejdet med universet og ikke kun i forarbejdet eller lektionsfasen. En aktiv lærer kan understøtte eleverne til en dybere og mere kritisk læring. Nedenfor er et konkret eksempel på, hvordan et undervisningsforløb med udgangspunkt i ovenstående tanker kan struktureres i en dobbeltlektion. 7

8 BRUG AF UNIVERSET I UNDERVISNINGEN STRUKTURERING AF DOBBELTLEKTION Med udgangspunkt i de didaktiske overvejelser, er her et forslag til, hvordan en dobbeltlektion med Qassit konkret kan foregå. Det er en god ide, hvis læreren på forhånd har orienteret sig i universet og overvejet, hvilke af de tre missioner eleverne skal beskæftige sig med. Eventuelt kan eleverne selv vælge dette afhænger blandt andet af, hvorvidt læreren senere ønsker at have en fælles klassediskussion om de konkrete opgaver fra missionerne. Elevhæfte og opgaver Elevhæftets introduktion og spilmanual kan gives som lektie til eleverne forud for undervisningen for at minimere risikoen for, at eleverne ikke forstår funktionalitet og opbygning af universet. Hvis læreren vurderer, at det er nødvendigt, kan eleverne ligeledes forberedes på universets matematiske emner ved at lade dem regne nogle af de særskilte opgaver, der kan downloades fra hjemmesiden, forud for arbejdet med universet. Oplagt er det også at bruge opgaverne efter arbejdet med læringsuniverset, da de er skrevet med udgangspunkt i hovedpersonerne fra universet. Opgaverne kan således udleveres til de hurtige elever i undervisningssituationen eller benyttes til yderligere arbejde med universets emner hjemme eller i en efterfølgende lektion. Før en mission Uanset hvilken mission der spilles, anbefaler vi, at lektionen startes med et læreroplæg (på ca. 10 minutter) om de matematiske begreber, der indgår i missionen. Dette er for at sikre sig, at eleverne har de nødvendige forudsætninger. Særligt relevant i alle missioner er formler relateret til renters rente og procent- og brøkregning, hvorfor der fx kunne gives en introduktion/opsummering af dette. Er eleverne i forvejen stærke i matematikken, kan der gives en introduktion til finansielle værktøjer som budgetlægning i regneark. Inspiration til læreroplæg kan findes i denne vejlednings afsnit om Berørte temaer. Herefter kan gives en kort introduktion til arbejdet med Qassit (5 minutter), hvor det tydeliggøres for eleverne, hvordan de skal bruge det, fx hvilken mission de skal vælge, hvor lang tid de har og om de skal arbejde alene eller i grupper. Vi anbefaler, at eleverne arbejder sammen to og to om Qassit for at stimulere til refleksion og fælles problemløsning, allerede under arbejdet med en mission. Det tager typisk 60 minutter at gennemføre en mission for den gennemsnitlige elev, hvorfor dette tidsinterval kan være passende at give eleverne. Universet giver eleverne mulighed for at e deres resultater (svar på matematikopgaverne) til læreren. Aftal på forhånd, om eleverne skal gøre dette, når tiden er gået. Det kan derudover være en hjælp for eleverne at have adgang til en formelsamling under arbejdet. Under en mission Mens eleverne bruger Qassit, kan læreren vælge at forholde sig passivt og kun træde til, hvis der er spørgsmål eller problemer med svære matematikopgaver. 8

9 BRUG AF UNIVERSET I UNDERVISNINGEN Læreren kan dog også vælge en mere aktiv rolle, hvor han/hun går lidt rundt i klassen og løbende spørger ind til, hvordan det går, og om eleverne kan relatere opgaverne i missionen til noget, de tidligere har lært. Det er en vurderingssag fra lærerens side, hvad der fungerer bedst i den pågældende klasse. Efter en mission Når den afsatte arbejdstid er gået, kan det være en god ide at samle op i klassen ved fx at spørge, hvilke opgaver eleverne oplevede som særligt svære, for at se, om det er nødvendigt med yderligere forklaringer (5 minutter). Sandsynligvis vil der herefter ikke være mere tid tilbage, men i en efterfølgende lektion kan med fordel følges op på missionen fx ved at lade eleverne løse nogle af de særskilte opgaver eller dykke dybere ned i et økonomisk emne fra missionen (se også afsnittet om Berørte temaer ), hvilket kan være særligt relevant, hvis alle eleverne har arbejdet med den samme mission og dermed været igennem de samme emner. Der er sandsynligvis forskel på, hvor hurtigt eleverne færdiggør en misison. Nogle bliver måske færdige før tid, mens andre ikke når det inden for tidsrammen. De hurtige elever kan bruge den ekstra tid på at løse yderligere opgaver. INDHOLD I QASSIT I det følgende vil Qassits tre missioner blive beskrevet, samt de opgavetyper, der findes i missionerne. Missioner For alle missioner gælder det, at eleverne bevæger sig gennem et bymiljø i brætspilsstil, mens de løbende får fortalt en historie om den valgte hovedperson. Indlejret i historien er finansielle spørgsmål, der skal besvares, og matematikopgaver, der skal udregnes. Det varierer fra mission til mission, hvilke emner eleverne kommer omkring, men det gælder for alle missioner, at der indgår procent- og brøkregning, budgetlægning og finansielle quizzer. Uanset indhold er det de samme opgavetyper, der forekommer i alle missionerne. Mission 1: Efterskoledrømme I Efterskoledrømme kan eleverne vælge mellem fire forskellige hovedpersoner (spillebrikker), der alle er 9. klasseselever, der skal spare op, så de kan komme på efterskole i Danmark. Dette indebærer blandt andet, at missionens hovedperson må tage et job, hvor der skal udregnes løn- og skatteforhold. Der skal oprettes en konto i banken, lægges budgetter og balanceres mellem indtægter og udgifter. På vejen til Danmark vælger vores hovedperson desuden at tage en tur forbi Island, hvorfor der skal foretages valutaberegninger. 9

10 INDHOLD I QASSIT Mission 2: Alene hjemme I Alene hjemme kan der vælges mellem to hovedpersoner, hvorefter historien kan begynde. Her skal hovedpersonen flytte hjemmefra med alt, hvad det indebærer af nye udgifter, der skal betales. Det betyder blandt andet, at der skal lægges madbudget, oprettes en opsparing og tages lån i banken, som der skal afbetales på! Vores hovedperson besøger også sin søster og indgår et væddemål om, hvem der kan tjene flest penge på aktier. Eller er det nu mere fornuftigt at investere i obligationer? Mission 3: En ny by I En ny by styrer eleverne Inuk og Naja, der er et ungt par i tyverne, der står over for at skulle skifte jobs og i den forbindelse også flytte til en ny by. Det betyder, at der skal udregnes priser på huse og i samme forbindelse tages lån i banken. Begge hovedpersoner får desuden lønforhøjelse og overvejer derfor at investere de ekstra penge, de kan se frem til. Inuk og Naja skal også forsikres og finde ud af, om de vil købe en ny båd eller forøge familien med en lille ny. Men hvad vil sådan noget koste på langt sigt og hvordan får man råd? Og så er der en af deres nye venner, der tager et hurtiglån... OPGAVETYPER I en mission kan man få point på tre forskellige måder: Ved at løse matematikopgaver, svare rigtigt på finansielle quizzer eller opnå de mål, hovedpersonen har sat sig for, som fx at få råd til en ny riffel. Uanset hvilke missioner eller hovedpersoner man vælger, skal spilleren forholde sig til alle tre ting. Finansielle quizzer Der er fem quizspørgsmål i hver mission, der alle relaterer sig til noget, der tidligere har været forklaret i missionen, som fx aktie- eller forsikringsforhold. De er alle udformet som et spørgsmål med tre valgmuligheder, hvor det ikke kræver nogen udregninger at få det rigtige svar. 10

11 INDHOLD I QASSIT Målsætninger Eleverne skal i hver mission vælge tre målsætninger, de vil forsøge at opnå. Dette gøres løbende gennem missionen, ved at eleverne får valgmulighed mellem nogle mål. Om de når deres mål, afhænger af hvilke andre valg vedkommende foretager. Man opnår bedst sine mål, hvis man tager fornuftige, realistiske valg frem for at bruge alle sine penge på cafébesøg og lignende. Matematikopgaver Der er 15 af disse i hver mission, som overordnet kan deles ind i følgende opgavetyper: Lommeregner Her præsenteres eleverne for et matematisk problem, hvor de kan øve deres evne til at bruge lommeregneren til problemløsning. Det kan fx være procentregning, hvor der både skal ganges og divideres med skæve tal. Lommeregneren indgår i selve opgaven. Regneark Dette bruges typisk til budgetlægningsopgaverne, hvor eleverne skal indtaste tal i regnearkslignende felter, der ligesom i Excel automatisk opdaterer resultatfeltet, ud fra hvad der indtastes i de andre felter. 11

12 INDHOLD I QASSIT Opbyg regnestykke I disse opgaver præsenteres eleverne for både opgaveformulering og det tilhørende rigtige svar, hvorefter det er deres opgave at flytte rundt på tallene, som var de byggeklodser, så ligningen passer. Disse opgaver kræver, at man kender sine formler. Vælg de rigtige objekter Her præsenteres eleverne for et udsagn og tre-fem tilhørende påstande, hvor eleverne så skal markere de påstande, som de mener er i overensstemmelse med udsagnet. Forbind objekter Opgaverne her handler ofte om at forbinde forskellige måder at skrive det samme matematiske udtryk på, fx tallet 35 som henholdsvis en brøk og procenttal. Men det kan også handle om at udlede relevante oplysninger i en tekst, så fx tre huse forbindes med deres rigtige priser. 12

13 INDHOLD I QASSIT Sorter objekter Her får eleverne præsenteret en kort tekst og to kategorier, hvor de på baggrund af den information, de har fået, skal placere fem objekter i de rigtige kategorier. Det kunne fx være et spørgsmål om at skelne mellem, hvad der er henholdsvis faste og variable udgifter. Multiple choice Dette er klassiske spørgeskemaspørgsmål, hvor eleverne stilles et spørgsmål og herefter skal vælge mellem tre-fire svarmuligheder. Her skal der typisk ikke udregnes noget, da fokus i højere grad er på det finansielle. I modsætning til Vælg de rigtige objekter, kan der her kun være ét rigtigt svar = 4 13

14 TEKNIK TEKNIK Qassit kører fra hjemmesiden hvorfor der som udgangspunkt ikke kræves andet end en computer eller tablet med internetforbindelse for at spille det. I læringsuniverset er der lyd, men det er ikke afgørende for spiloplevelsen og kan slås fra, hvis det opleves som generende i en klasserumssituation. Alternativt kan eleverne udstyres med hovedtelefoner dette vil dog forringe deres muligheder for interaktion og gruppearbejde under arbejdet med universet. Det er ikke muligt at gemme Qassit og vende tilbage senere. Qassit vil også starte forfra, hvis man opdaterer sin browser under brug. Er der problemer med teknikken kan Grønlandsbanken altid kontaktes på Bemærk: Da Qassit er skrevet i HTML5, er det nødvendigt, at browseren er i en nyere version. Hvor ny kan ses i nedenstående tabeller: Minimumskrav til browsere på computere Browser Explorer Chrome Firefox Safari Opera Version 9 eller nyere 29 eller nyere 23 eller nyere 5,1 eller nyere 17 eller nyere Minimumskrav til styresystemer på tablets Styresystem IOS Android IE Mobile Version Offline-version af Qassit Qassit kan også downloades fra hjemmesiden og skal i så fald installeres på de computere, hvor universet skal bruges. Til gengæld kan det så køre uden adgang til internettet. Se installationsvejledning herunder for denne offline-version. Har man ingen, eller en dårlig, internetforbindelse, kan denne løsning være den bedste. Når man starter Qassit online, kan man også vælge at starte det i lav opløsning. Grafikken vil være forringet, til gengæld vil universet kunne fungere under vanskeligere internetforhold. Installationsvejledning til offline-version Bemærk: For at bruge offline-versionen af Qassit skal Googles browser Chrome være installeret på computeren. Dette skyldes, at offline-versionen er en Chrome app. Hurtig guide a. Download qassit_offline.crx fra hjemmesiden (mens du er online). b. Installer den i Chrome her: chrome://extensions ved at trække filen ind og slippe. c. For at starte Qassit i offline-tilstand, åbnes Chrome, og der navigeres til siden med installerede applikationer: chrome://apps 14

15 TEKNIK Uddybning For at kunne bruge Qassit offline, kræver det, at filen qassit_offline.crx downloades fra hjemmesiden. For at gøre det er det i sagens natur nødvendigt med internetadgang. Filen fylder omkring 200 MB, så det kan tage lidt tid, men når man først har downloadet filen én gang, kan resten foregå offline. Qassit_offline.crx er en såkaldt Chrome-udvidelse, hvilket vil sige, at den skal installeres og afspilles i Chrome (også selvom du er offline). For at installere og spille Qassit på en computer skal qassit_offline.crx ligge på den pågældende computer. Man behøver ikke downloade filen på alle relevante computere, men kan kopiere den fra computer til computer ved brug af et usb-stik eller lignende. Installationen kan også foregå offline. For at installere Qassit åbnes Chromes udvidelsesside. Den findes nemmest ved at skrive: chrome://extensions i browserens adressefelt. Herefter trækkes qassit_offline.crx-filen fra din computer over i Chrome. Slip filen og vent et par sekunder. Du bliver nu spurgt, om du vil installere den. Svar ja. Qassit er nu installeret i Chrome og kan startes herfra. For at starte Qassit åbnes Chromes side med installerede programmer, de såkaldte applikationer. Dette gøres nemmest ved at skrive chrome://apps i browserens adressefelt. Du burde nu se Qassit som en mulighed. 15

16 SPILMANUAL SPILMANUAL Følgende manual er identisk med den, der findes i elevhæftet, og beskriver, hvordan missionerne (de virtuelle brætspil) spilles. Missionerne startes på Vær opmærksom på, at man ikke kan gemme sit spil undervejs, ligesom det vil starte forfra, hvis man opdaterer sin browser. Først skal du vælge, hvilken mission du vil spille, og skrive dit/jeres navn. Umiddelbart herefter skal du vælge en hovedperson til missionen. Efter en lille introduktionsvideo vises en hjælpeskærm, hvor det forklares, hvilke knapper og funktioner, der findes i spillet. 16

17 SPILMANUAL En oversigt kan også ses her: Her kan du se, om du tager sikre eller risikofyldte økonomiske valg. Dette er dine point. Her kan du se, om du har svaret rigtigt eller forkert på missioners matematikopgaver. Dette er et mål, du skal forsøge at opnå. Her kan du vælge sprog, styre tiden og downloade eller maile dine resultater. I menuen kan du afslutte spillet eller få hjælpeskærmen frem. Her kan du se, om du har svaret rigtigt eller forkert på missionens finansielle quizzer. For at bevæge dig gennem byen skal du klikke på et blåt felt på spillepladen. Når du klikker på et felt, kommer der enten en lille bid af historien om hovedpersonen frem eller en opgave, der skal løses. Her er et eksempel på en opgave, der skal løses ved at bruge den indbyggede lommeregner: Hvis du svarer forkert på et spørgsmål, får du vist, hvordan det kunne have været udregnet. I nogle opgaver skal der udfyldes tal i et regneark. Vær opmærksom på, at resultatfeltet i regnearket automatisk bliver opdateret, når du skriver tal i de andre felter. 17

18 SPILMANUAL Afhængig af sværhedsgraden får du enten 5, 10 eller 15 point for at svare rigtigt på en opgave eller quiz. Når du har gennemført missionen, vises en kort afsluttende video, hvorefter du kan se en oversigtsskærm med dine resultater. Ved at klikke på Resultat kan du downloade eller maile dine resultater. 18

19 FACITLISTE TIL ELEVOPGAVER FACITLISTE TIL ELEVOPGAVER Mission 1: Efterskoledrømme 1. Tablet a /2 = 1.399,50 kr. b ,50/45 = 31,1 32 timer c =500/2.799 x 100 = 17,8 18 % 2. Bærbar computer a /3 = 2.499, kr. b. ( )/57 = 87,7 88 timer c. 999*(555/100) = 5.544,45 kr. 3. Weekendrejser på efterskole a. 60*4 = 240 kr./pr. måned for standardbillet, 185 kr. for Wildcard pr. måned b = 55 kr. c. (60*4) + (30*4) = 360 kr. Standardbillet med mad ((30*4)* 0,75 )+ 185 = 275 kr. for Wildcard med mad 4. Skiferie a. Ørenringe: 395/100*91 = 359,45 kr. Et par bukser: 299/100*91 = 272,09 kr. En bluse: 149/100*91 = 135,59 kr. b. (359,45+272,09+135,59)-500 = 267,13 c. 420*0,75 = 315 NOK 315/100*91 = 286,65 kr. 5. Efterårsferie a. (12+8)/100*749,50 = 149,90 DKK 150 kr. b = 850 kr. c. 150/1000*100 = 15 % 6. Efterskolen: Valg af linjefag a * 0,85 = 3.229,15 kr. b * 0,80 = kr. c. ( ,15)/3.916*100 = 17,5 % 7. Rejselinje: Folkekirkens Nødhjælp a /50,79*100 = 1.968,89 ZAR b. ( ) /100*50,79 = 713,60 kr. 19

20 FACITLISTE TIL ELEVOPGAVER Mission 2: Alene Hjemme 1. Møbler a. ( )*0,92 = 4.500,64 kr. b. ( )*0,90 = 4.402,80 kr. c. Pisattat 2. Budget a. Ved valg af månedskort til bus: ( ) = kr. Ved valg klippekort til bus: (975+(120*3)) = kr. b. Et fornuftigt valg kunne være 10-15% af pengene til fornøjelser. c. Med månedskort til bus kan man tage bussen lige så ofte man vil. Et klippekort indeholder 11 klip, så man kan tage 33 klip i måneden ved valg af klippekort. d. 9*46 = kr. e /46=43,5 44 timer 3. Hurtiglån a *17,5* *360 = 1.312,50 kr. ( ,50 )/18 = 406,25 kr. b *15,5* *360 = 775 kr. ( )/12 = 522,92 kr. c. Eleverne vælger om de vil betale lånet tilbage i 12 eller 18 måneder. d. Et svar kunne være at tage et banklån i stedet. 4. Madbudget a. 378,65-253,45 = 125,20 kr. b. (378,65-253,45)/378,65*100= 33 % 5. Housewarming a. 579,45 kr. b. De 6 første varer vælges. Drikkevarer, dessert og snacks er valgfri. c. Eleverne begrunder, hvorfor de har valgt som de har. PRISLISTE 2 kg hakket oksekød 95,50 kr. Lasagneplader 19,95 kr. Tomatpure 9,95 kr. 2 dåser flåede tomater 12,95 kr. 1 liter fløde 32,95 kr. 3 kg kartofler 44,95 kr. 1 flaske rødvin 99,95 kr. 6 fl. sodavand 79,95 kr. uden pant 2 stk. flødeis 64,95 Vaffelrør m. nøddecreme 22,95 kr. 2 ps. chips 45,50 kr. Osterejer 22,95 kr. Peanuts 26,95 kr. TOTAL: 579,45 kr. 20

21 FACITLISTE TIL ELEVOPGAVER Mission 3: En ny by 1. Faste udgifter a. (27.141/3)+1200+(945/12) (495/12) = kr b. Faste udgifter: Husleje, el og forsikring. Resten som mobil/internet, TV-pakke og særforsikring til computer er valgfrit. c *0,95 = kr. 2. Baby på vej a. Eleverne vælger hvad de vil købe. Maksimumbeløb er: Alt tøj: 917,35 + alle møbler og udstyr: = ,35 kr. b. Eleverne lægger priserne på deres udvalgte varer sammen. c *0,90 = 8.356,50 kr ,50 = 928,5 kr. 3. Køkkenting a. 1 stk. af det hele koster 6.954,65 kr. Man kan diskutere med eleverne hvilke ting man ikke kan undvære i hverdagen. b. Mindst 2 stk., men begrund hvorfor man kan købe mere end 2 stk. c. Mindst 2 kopper, men begrund hvorfor man kan købe mere end 2 kopper. 21

SNAK Spillet om dansk talesprog

SNAK Spillet om dansk talesprog SNAK Spillet om dansk talesprog Lærervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Fagligt indhold i SNAK...4 Sprogholdninger...4 Samtalemekanismer...4 Sammentrækninger...4 Sociale medier...5 Bandeord...5

Læs mere

FUNNY MONEY FUNNY MONEY. Matematikkens Dag. Økonomiens Matematik. FUNNY MONEY - Økonomiens Matematik. Matematikkens Dag. Forlaget MATEMATIK

FUNNY MONEY FUNNY MONEY. Matematikkens Dag. Økonomiens Matematik. FUNNY MONEY - Økonomiens Matematik. Matematikkens Dag. Forlaget MATEMATIK B Lø nk or t D in n lø B B Meningen med materialet er at give indsigt i økonomiske forhold som penge, budget, opsparing og lån. Dette udelukker ikke, at det også kan være spændende at lære om økonomiske

Læs mere

Alle de andre gør det! Temadag om unges sociale overdrivelser

Alle de andre gør det! Temadag om unges sociale overdrivelser Alle de andre gør det! Temadag om unges sociale overdrivelser Modelfoto Sisse Jarner/chiliarkiv.dk Alle de andre gør det! 2. udgave juni 2006 Indhold Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

Regneark i undervisningen

Regneark i undervisningen Regneark i undervisningen den regner selv Indledning... 3 Computeren som regnemaskine... 4 Den procesorienterede, eksperimenterende arbejdsmetode med regneark... 5 Optællinger med regnearksprogrammet...

Læs mere

Matematikkens Dag. Matematik på Spil. Danmarks Matematiklærerforening Forlaget Matematik

Matematikkens Dag. Matematik på Spil. Danmarks Matematiklærerforening Forlaget Matematik Matematikkens Dag Matematik på Spil Forlaget Matematik Indhold Matematik på Spil Information og konkurrencer Forord... 5 Indledning... 6-7 Oversigt over aktivitetsoplæg - egnethed til trin... 8 Matematikkens

Læs mere

Hvorfor IT i skolens matematik?

Hvorfor IT i skolens matematik? INFA-Småtryk 1999-2 Hvorfor IT i skolens matematik? Til INFA-skolernes forældre Indhold 1. Skolelov og læseplaner... 3 2. Skolens matematik i et IT-samfund... 6 3. Samspil mellem IT og matematik... 9 4.

Læs mere

Styr på dine penge ÅOP SKAT LØN

Styr på dine penge ÅOP SKAT LØN Styr på dine penge ÅOP SKAT LØN Styr på dine penge Styr på dine Penge er udviklet til brug under Pengeugen. Formålet med Pengeugen er at lære eleverne i de ældste klasser om penge og privatøkonomi. Pengeugen

Læs mere

Lige muligheder for alle -- fokus på sprog i alle fag! matematik

Lige muligheder for alle -- fokus på sprog i alle fag! matematik Lige muligheder for alle -- fokus på sprog i alle fag! matematik kolofon indhold Forfatter Iben Svensson - med sparring fra: - ole E. Jensen VUC Vestegnen - Torben Nielsen VoksenUddannelsescenter Frederiksberg

Læs mere

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Viborg Gymnasium og Hf Sprog og Turisme - om anvendelsesorientering og motivation i spanskundervisningen på Hf Projekt og rapport af Helle Fraes Dittmann og Dorthe Hove Sørensen

Læs mere

BANKINSTRUKTØRENS OPGAVER (NATIONALBANKDIREKTØR FOR EN DAG)

BANKINSTRUKTØRENS OPGAVER (NATIONALBANKDIREKTØR FOR EN DAG) BANKINSTRUKTØRENS OPGAVER (NATIONALBANKDIREKTØR FOR EN DAG) Der er ikke meget, der kan køre uden en velfungerende finansiel sektor. Det gælder også ToughRoad! Derfor har bankinstruktøren en nøglerolle.

Læs mere

Lav et gameshow til tv2-zulu!

Lav et gameshow til tv2-zulu! Lav et gameshow til tv2-zulu! Et problemorienteret projektarbejde gennemført i 1. og 2.g (matematik A og B) Indhold Præsentation af klasserne og rammerne for forløbet...3 Projektets overordnede udviklingssigte...3

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

First lego league. En vejledning til skole- og fritidshold 2013

First lego league. En vejledning til skole- og fritidshold 2013 First lego league En vejledning til skole- og fritidshold 2013 Innholdsfortegnelse Velkommen som vejleder i FLL! I dette dokumentet finder du al den information du har brug for når du skal deltage i projektet.

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet 3 Mål for forløbet 3 Relationsmodellen 3 Planlægningsfasen

Læs mere

Når matematik bliver sproglig

Når matematik bliver sproglig Læreruddannelsen Skive VIA University College Når matematik bliver sproglig Matematik Vejledere: Kristian Horslund & Johannes B. Iversen Antal sider: 28 Antal Typeenheder: 72.181 Lars Løvig Nielsen LK280081

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren INFA 2005 Forord Denne INFA-publikation giver en indføring i arbejdet med begreber fra sandsynlighedernes verden. Den henvender

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Første gang med RoboLab. RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære programmet at kende...

Første gang med RoboLab. RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære programmet at kende... Første gang med Robolab Af Christine Holm og Signe Kvist Mengel Virum Gymnasium, juni 2003 Indholdsfortegnelse RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære

Læs mere

P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B. Lær fra dig Tips & tricks til undervisning

P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B. Lær fra dig Tips & tricks til undervisning P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B KØBENHAVNS UNIVERSITET Lær fra dig Tips & tricks til undervisning Vi har valgt at samle vores tips og tricks, råd og redskaber samt gode

Læs mere

TN Transport og Spedition PROJEKT

TN Transport og Spedition PROJEKT 1 TN Transport og Spedition PROJEKT TN Transport og Spedition PROJEKT 2 semesters projekt på datamatiker uddannelsen på UCN. Skrevet efteråret 2009. DM67 gruppe : Jeanette Nielsen 21-12-2009 Side 1 2 TN

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

5. Forenklede Fælles Mål et skridt frem eller to tilbage?

5. Forenklede Fælles Mål et skridt frem eller to tilbage? 5. Forenklede Fælles Mål et skridt frem eller to tilbage? Inden vi går i gang med den egentlige analyse af de Forenklede Fælles Mål for billedkunst, gengiver vi på side 123-124 den tekst, der er fælles

Læs mere

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Inddragelse af brugerne er væsentlig for at sikre og udvikle kvaliteten af de leverede ydelser. Der gennemføres traditionelle brugerundersøgelser, der

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere