rød forbud Billedsprog (eng: figurative language)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "rød forbud Billedsprog (eng: figurative language)"

Transkript

1 Billedsprog (eng: figurative language) Billedsprog er en betegnelse for den afvigelse fra standardsprogets semantik (betydning) som anvendes for at opnå en speciel betydning eller en speciel effekt. Sådanne udtryk kaldes undertiden troper (eng: tropes). Dette er et lille leksikon over de mest almindelige troper. Du kan læse hele teksten, eller du kan bruge den som opslagsværk. 1 Indledning: Semantiske skemaer, konnotation og denotation Semantik beskæftiger sig med ordenes betydning. Et ords semantiske indhold er dets betydning. Ordets grundbetydning, den definition der står i ordbogen, er ordets denotation. Slår du fx ordet får op i ordbogen står der 'en drøvtygger med en tyk pels; flere arter'. Det er den betydning af ordet der er mere eller mindre enighed om: ordets denotation. Men samtidig forbinder man ordet får med en en række bibetydninger som fx dumhed, føjelighed, nuttethed. Det er ordets konnonationer. Et semantisk skema er et skema over de begreber som man associerer til et andet begreb. I eksemplet herover kunne man anbringe fåret i midten og så føjelighed osv udenom. Semantiske skemaer kan gå i alle mulige retninger, kategoriserende eller associerende 1. I eksemplet herunder er der 2 mulige semantiske skemaer over ordet rød: gul blå grøn rød forbud Blod fare Hvis man har en tekst, fx et digt, vil der næsten altid være mulighed for at finde ord der indgår i samme semantiske skema. Ofte vil det overordnede begreb i et sådant skema være lig med digtets tema. Hvis en række ord fx alle refererer til storbyen, er digtets tema nok storbyen. Metafor (eng: metaphor) Ved en metafor anvendes et ord eller et udtryk som i sin grundbetydning, sin denotation, betegner et givet begreb, til at betegne et andet begreb fra et andet semantisk skema. Man tager to begreber, og metaforen opstår der hvor de to begrebers semantiske skemaer overlapper. Hvis jeg fx siger Min elskede er en rose, så mener jeg naturligvis at mindst et af de træk som er karakteristiske for en rose, også er karakteristisk for min elskede, som illustreret herunder. 1 Denne skelnen er selvopfunden. Man kunne også betegne forskellen som henholdsvis vertikal (farverne) og horisontal(de friere associationer).

2 2 Hvid hud Blondine Min elskede Røde læber Brune øjne S k ø n h e d Torne Have Rose Blade Duft Plante En metafor er altså en sidestilling af to elementer hvor der peges på et fælles område mellem de to elementer, eller hvor et af elementerne låner egenskaber fra det andet. Det fælles område mellem de to elementer kaldes undertiden 'metaforens tredie område'. Metaforen kan således deles op i 3 dele efter nedenstående skema (bemærk også de engelske betegnelser 2 ): Dansk Realplanet Metaforens 3 område Billedplanet Engelsk Tenor Grounds Vehicle Eks. 1 Min elskede Skønhed Rose Eks. 2 Den danske sang Skønhed, ægthed Ung blond pige Eks. 3 Nat Mørke, kraft? Maskine Eks. 4 Vilje Bøjelig, formbar Voks i din bløde hånd Eks. 5 Tid Kan spares og bruges Penge Eksempel 3 er fra Michael Strunges digt Natmaskinen. Eksempel 4 er fra I.P Jacobsen, Arabesk: 'Viljen er voks i din bløde hånd'. Eksempel 5: Tid er penge er et eksempel på en halvdød metafor, en metafor der bruges så tit at den næsten ikke opleves som sådan. Det er ikke altid umiddelbart indlysende hvad der er metaforens 3 område. Sommetider spilles der bevidst på at læseren ikke uden videre kan regne ud hvad realplanet og billedplanet har tilfælles. Storm Petersen sagde fx en gang: Livet er en barneskjorte, og når folk så måbede, kom pointen: kort og beskidt! I digtet Natmaskinen af Michael Strunge står der bl.a. Vi har hud af den sarteste drøm. Realplanet er hud og billedplanet er drøm,men da hud=drøm ikke er umiddelbart forståeligt, føjer Strunge ordet sarteste til drøm og giver os dermed en hjælp til at se metaforens 3 område: Hud=>sart <= drøm Ofte er en metafor ikke af typen A=B, men blot en sammenstilling af to begreber hvor sammenligningen er underforstået. I Natmaskinen skriver Strunge fx Stjerneknapperne blinker (stjerner=knapper), men det volder ikke problemer fordi hele digtet er bygget op over metaforen: Nat=maskine. 2 De engelske betegnelser stammer fra I.A. Richards, Philosophy of Rhetoric

3 3 Ikke blot metaforens 3 område, men også realplanet kan være underforstået. I udsagnet 'Han fik en på trynen' er sammenligningen og grisen underforstået. Metaforen tvinger altså lytteren/læseren til at se to begreber i sammenhæng. Mange metaforer er indlysende og umiddelbart forståelige, som fx elskede=rose, medens andre kræver at man fortolker og udvider det semantiske område betydeligt. I et udtryk som plasticsolen (altså solen=plastic) fra Strunges digt af samme navn, er det i lige så høj kontrasten mellem solens semantiske skema (fx natur, livgiver, varme, glæde, lys) og plastics semantiske skema (fx unatur, kunstig, banal, billig modernitet) som et forestillet 3 område. Det betyder så at en del af plastiks semantiske skema tvinges ned over solen. I de fleste eksempler herover har der været tale om sammenligning mellem to substantiviske størrelser. Imidlertid kan en metafor let findes i andre ordklasser, som fx herunder som et verbum: Langsomt oplades natten af byens lys... Spiddet af avisoverskrifter (Fra Strunges Natmaskinen) Sammenligning eller simili (eng: simile) En sammenligning (simili) er karakteriseret ved at to adskilte begreber sammenlignes vha ord eller udtryk som som eller i lighed med. I mange tilfælde er der ikke den store forskel på en metafor og en simili. Om man siger Min elskede er en rose eller Min elskede er som en rose, gør ikke den store forskel. I det lille uddrag herunder af I.P.Jacobsens digt Arabesk er bølge=hest formelt en simili pga. som en ganger, men ville ikke volde problemer hvis de 3 ord var udeladt Tog bølgen land?... Nej! Den stejled' som en ganger løfted' højt sin våde bringe; gennem manken gnistred' skummet snehvidt som en svanes ryg. Bemærk hvordan digtets sammenligning udbygges (bringe, manke) og derefter glider over i en simili mere (som en svanes ryg). Metonymi (eng: metonymy) Metonymi er græsk for 'navneskift'. Det betyder at man erstatter et givet ord med en andet ord som det er tæt forbundet med, eller med andre ord: Man vælger et andet ord end ordet selv i ordets semantiske skema. Hvis vi fx tager det semantiske skema der knytter sig til konge (fx krone, scepter, trone), så kan man sige 'Kronen har udtalt at...'. En helt almindelig metonymi er at referere til Christiansborg snarere end til folketinget, eller at spørge om man har fået studenterhuen når man mener eksamen. Synekdoke (eng; synecdoche) Synekdoke 3 er græsk for 'at tage sammen'. Det anvendes om udtryk hvor man i stedet for helheden kun benævner en del af et begreb. Når politikerne fx taler om flere 'varme hænder' i hjemmeplejen, mener de naturligvis flere mennesker. Og når man angiver en pris per næse, er det selvfølgelig 3 Undertiden anvendes den latinske betegnelse Pars pro toto (= en del i stedet for helheden)

4 4 prisen per person. Personifikation og besjæling (eng: personification) Personifikation er en særlig slags metafor hvor et abstrakt begreb tillægges menneskelige egenskaber. Lovens lange arm og kærlighedens stærke arm er eksempler på personifikation. En særlig afart er den situation hvor sådanne abstrakte begreber gøres til handlende personer: I Frank Sinatra sangen Luck be a lady er hele sange bygget op på den forestilling at Lady Luck (Fortuna) er en noget uberegnelig selvstændigt handlende person. I oldtiden og renæssancen var det meget almindeligt at naturfænomener og abstrakte begreber blev personificeret. De enkelte vinde har fx hver deres personlighed og vilje. I Holbergs Peder Paars er en af hovedpersonerne Avind (misundelse). I Homers Iliade sættes hele plottet i gang af Eris (det græske ord for strid). Besjæling er en særlig metafor hvor døde ting tillægges menneskelige egenskaber, altså ikke meget anderledes en personifikation. Når fx blade hvisker er der tale om en besjæling. Udtryk som byens tomme kranium, døende maskiner og bedøvede huse (Alle fra Plasticsolen af Strunge) er eksempler på besjæling. En særlig art besjæling er den situation hvor naturen reagerer på eller afspejler de handlendes psyke/mentale tilstand. Hvis fx en person flygter ud på heden pga en fysisk eller psykisk konflikt, kan man være rimeligt sikker på at naturen reagerer med drivende skyer, blæst, regn eller torden. På engelsk kaldes denne form for billedsprog/besjæling pathetic fallacy. 4 Synæstesi (eng:synesthesia) Synæstesi betyder 'samføling' og er en slags metafor hvor sanserne blandes, eller begreber fra en sans' semantiske skema bruges om en anden sans. Hvis man taler om skarpe lyde er der tale om synæstesi (skarp hører til følesansen, lyd til høresansen). Skarpe lyde er en ret slidt metafor, men den kan selvfølgelig vækkes til live igen som i Natmaskinen: Vi er kvæstede af dagens skarpe lyde. Også fra Natmaskinen: luften er hed af musik. Stikordsregister besjæling...3 Billedplanet...2 Billedsprog...1 denotation...1 figurative language...1 Grounds...2 konnotation...1 Metafor...1 metafor...2 metaforens tredie område...2 metaphor...1 Metonymi...3 metonymy...3 pathetic fallacy...4 personification...3 Personifikation...3 psykogram...4 Realplanet...2 Sammenligning...3 semantik...1 Semantiske skemaer...1 simile...3 simili...3 synecdoche...3 Synekdoke...3 synesthesia...4 Synæstesi...4 Tenor...2 trope...1 Vehicle Nogle dansklærere anvender udtrykket psykogram om dette billedsprog.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

Sprogtilegnelse i teori og praksis

Sprogtilegnelse i teori og praksis Sprogtilegnelse i teori og praksis Hvordan lærer børn sprog? Sprog er et komplekst fænomen, og det kan virke som et mysterium, hvordan små børn lærer sprog. De skal inden for meget kort tid af sig selv

Læs mere

Af Helle Hinge og Henrik Juul

Af Helle Hinge og Henrik Juul ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Brug filosofien Af Helle Hinge og Henrik Juul Dette er en pdf-fil med Brug filosofien Filen er stillet til rådighed for elever

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

Rodt, / gult, gront / sprog O M

Rodt, / gult, gront / sprog O M Rodt, / gult, gront / sprog T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse, hvor eleverne skal gå rundt mellem hinanden og sige ord på forskellig måde. Formål At eleverne bliver bevidste om, hvordan de

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

lærersıder ı ı 59 Hvad vil du være, om Uddannelse og arbejde

lærersıder ı ı 59 Hvad vil du være, om Uddannelse og arbejde lærersider 59 hvad vil du være, OM UDDANNELSE OG ARBEJDE 60 lærersider Fokus Filmen om Bülent har fokus på, hvad man drømmer om. Om forældres forestillinger og forventninger til deres børn, og om deres

Læs mere

Regler og medbestemmelse i børnehaven

Regler og medbestemmelse i børnehaven Regler og medbestemmelse i børnehaven En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Regler og medbestemmelse i børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Kilde. Brug Bolden. Billedsprog s. 38-58. http://www.emu.dk/sites/default/files/brug%20indersiden%20af%20bolden.pdf

Kilde. Brug Bolden. Billedsprog s. 38-58. http://www.emu.dk/sites/default/files/brug%20indersiden%20af%20bolden.pdf Kilde Brug Bolden Billedsprog s. 38-58 http://www.emu.dk/sites/default/files/brug%20indersiden%20af%20bolden.pdf Billedsprog Begreber og ordforklaringer Billedsprog: Samlet betegnelse for en lang række

Læs mere

Ofte og særligt i reklame vil to typer budskaber komme til anvendelse: Den første type lover en problemløsning. Den anden et velbehag.

Ofte og særligt i reklame vil to typer budskaber komme til anvendelse: Den første type lover en problemløsning. Den anden et velbehag. Tænk ikke bare billede, tænk også budskab Bo Bergström Alle kommunikatører ønsker jo at nå frem med deres budskab, uanset om det gælder information, nyhedsformidling eller reklame. Og det er uden tvivl

Læs mere

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Voldssekretariatets konference: Hvad gør vi - hvad virker og hvad mangler? 4/ 5. maj 2000 af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater, medstifter

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed

Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed Når man vil fortælle, hvad man ville gøre i en hypotetisk situation, gør man stort set som på engelsk: Man bruger datid om en hypotetisk

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

En kamp mod tiden - analyse af S. U. Thomsens digt uden titel, her betegnet For hver rose vi om natten føjer til livet

En kamp mod tiden - analyse af S. U. Thomsens digt uden titel, her betegnet For hver rose vi om natten føjer til livet En kamp mod tiden - analyse af S. U. Thomsens digt uden titel, her betegnet For hver rose vi om natten føjer til livet For hver rose vi om natten føjer til livet, / trækker dagen en sorgløs fortolkning

Læs mere

Om narrativ terapi med unge

Om narrativ terapi med unge fpf-2006-3-3-kofod.fm Page 174 Friday, September 29, 2006 2:40 PM vol. fokus 34 174 193 Universitetsforlaget 2006 Fagfellevurdert artikkel Om narrativ terapi med unge og hvordan man kommer videre, når

Læs mere

Hvad er tal? Af Terese M. O. Nielsen

Hvad er tal? Af Terese M. O. Nielsen Hvad er tal? Af Terese M. O. Nielsen Hvad er tal?... 5 Indledning... 5 Emner - 1g... 6 Regning - tal og repræsentationer af tal... 6 Litteratur... 6 Potenstal - definitioner og beviste sandheder... 6 Oversigt

Læs mere

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BEHOV FOR SELVREALISERING At opnå sine mål. Realisere og udvikle specielle potentiale og kompetencer. Højdepunktsoplevelser, spiritualitet. BEHOV FOR ANERKENDELSE Alle

Læs mere

Bibellæsning helt konkret hvordan gør vi det i medvandring

Bibellæsning helt konkret hvordan gør vi det i medvandring 1 Bibellæsning helt konkret hvordan gør vi det i medvandring 2 HVAD GØR VI MED ORDET? 1 Bibelen er ikke givet os for at øge vores kundskab, men for at forandre vores liv, hedder det sat lidt på spidsen.

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Påstand: Et foster er ikke et menneske

Påstand: Et foster er ikke et menneske Påstand: Et foster er ikke et menneske Hvad svarer vi, når vi møder denne påstand? Af Agnete Maltha Winther, studerende på The Animation Workshop, Viborg Som abortmodstandere hører vi ofte dette udsagn.

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Hesten skal altid arbejde i en holdning, hvor det er fysisk muligt for den at udføre det, vi forlanger af den. Hesten må altså ikke på nogen

Læs mere