#***x L**#*r. S Electrolux

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "#***x L**#*r. S Electrolux"

Transkript

1 #***x L**#*r Kendetegn g frdele. PC sftwre til genpldning f betlingskrt. Sikkerhed grnteret ved pertrkft g psswrd r Kftleser med USB prt Krt kn genpldes med vrible belb p til et tilldt mx. belsb Krt kn nulstilles f.eks. n&r de udstedes til en ny kunde Knpper med fststte belsb fr lettere g hurtigere tilfjelse f de mest benyttede belb Viser den ktuelle sld pa krtet Bruger ld kn tildeles krt tilspring f brugernes brug eller misbrug i vskeri mskiner Systemet kn indstilles kun t kunne genplde krt tilhrende et specifikt vskeri Al sttistik kn lgres pa PC'en Spring g lgring f bruger prfiler g bruger inf Mulighed fr t definere bruger defult dt Styring f 4 frskellige krttyper: Administrtr, Opertr, Service, Bruger Hvedptiner. Sprgversiner: GB, DK (kntkt venligst ELS fr yderligere sprg) Hvedspecifiktin r Styresystemer Minimum HW krv Krtleser Krttype : Csh Lder Windws 200, XP 150 ledig hrddisk, Pentium 2,400 MHz, 64 MB ledige RAM, CD-ROM, USB indfringer SO chipkrt Ceftificeret i henhld til SO /SO g gdkendt iht. lp X4. S Electrlux

2 System pstning Opertrbseret genpldning f krt Opertrbseret registrering f krt Visning f krtsld Tildeling f bruger ld til chipkrt Krt genprettelse Vh. dministrtinskrt Dt psmling Ttl vrdi genpldet f pertr Ttl verdi fjernet f pertqr Lg Fejl spring 2 Csh Lder hvedvindue Krtleser ti g FD Electrlux Electrlux Prfessinl A,/S Vskerilsninger Hmmerhf men 24-28, 2650 Hvidvre re. Denmrk Telefn: Teletx:, ntemet E-mil: Shre mre f ur thinking t gb.f -t <h ( fri -tf N! 96 EO <q

3 ffim mffiffireffiffiffiwmffimm ffieree**#gmtmrse i Kendetegn g frdele. Bruger frudbetlte kntntkrt, hvilket betyder: - ingen mnter i vskeriet - vsken er frudbetlt - ingen risik fr bedrgeri, flske mnter etc. Brugervenlig betjening: - velg prgrm pa vskemskine/tsrretumbler - prisen bliver vist pa single systemets disply - krtet - prisen fr det vlgte prgrm vil utmtisk blive frtrukket - den nye sld vises i displyet - fjert krtet - strt prgrmmet ved t trykke pa strtknppen pa mskinen. Lyst LED disply med fem cifre, der er let t lse e Kn handtere p til 7 individuelle prgrmpriser, 4 individuelle tillegspriser (fr tilvlg) g 7 "undtgelser" (en pris fr en given prgrmkmbintin, der ignrerer hvedprgrmprisen g prisen fr tilvlg) ndbygget tidsur der giver mulighed fr: - utmtisk Abne/lukketid fr mskinen individuelt fr lle ugens dge - mulighed fr 2 rbttidsrum hver dg hvr der er specilpriser Nem psetning vi plmrmpda (handhldt cmputer) Nem dtfhentning (trnsktins lg/fejlg) vi plmrupda (handhldt cmputer) Kn indbygges i enhver vskemskine g trretumbler fr Electrlux - eneste undtgelser er: vskemskine W455H g trretumbler T4130 Single system i seprt bx kn mnteres pa vggen, eller pa mskinen pa siden eller tppen Single system i seprt bx fas til: - vskemskine W455H g trretumbler T strygeruller - centrifuger - seebeutmter - genereltil prdukter f ndet fbrikt end Electrlux Mulige stndrdpstninger: - tidsstyret vskemskine/trretumbler - mntstyret vskemskine/trretumbler - vskemskiner/trretumblere m. seriel kmmuniktin - Electrlux netvrk (LM10/BOSS system) - utmter (MDB interfce) - ptisk interfce (RDA) Tekniske dt Disply Chipkrt lser Strmfrsyning linuygget versin uden egen strmfrsyning) StrOmfrsyning linygget versin med egen strsmfrsyning) Strmfrsynin g (bx versin) nstlltin g brugermnuler Sftwre til plmrmpda Vgt linygget versin uden strmfrsyning) Vgt (noygget versin med strmfrsyning) V!;t (bx versin) PDA pertivsystem PDA lntedce Certificeret i henhld til SO 9001 g /SO g gdkendt iht. lp X4. SingleSystem 5 cifret 7 segment grnt LED disply Lesegrnti: min gnge Strmfrsyning fr vskerimskine (9-40 VDC) Strmfrsyni n g f r vskeri mski ne ( VAC) Tilsluttet ekstern strmfrsyning ( VAC) FAs pa CD med 4 sprg: GB, D, SE g DK (PDD FAs pa CD med 4 sprg: GB, D, SE g DK (PDF) 0.3 kg 0.9 kg 1.6 kg PALM OS versin 3.5 eller nyere interfce 0 Electrlux

4 El-tilslutninger Spending (indbygget versin uden strmfrsyning) Spnding (indbygget versin med strmfrsyning) Spnding (bx verin) Frekvens Omgivelser Tempertur Funktiner Autmtisk Abne/lukketid Autmtisk smmer/vintertid En stndrd prisliste T specil (rbt) prislister (tidsdifferencieret) Tidsperider Antl mskiner styret f et singlesystem Uden netvrk Netvrk Sttistik Dtindsmling (uden netverk) Dtindsmling (netvrk) Antl strter Ttl indtjening Kpcitet fr trnsktinslg Vrinter (3) ndbygget versin uden strmfrsyning PNC: V DC/VV V AC/W VAC/W Hz C"/F" Single.System 9-40/ / / 'c/32-122'F Opsetning vi vi BOSS sftwre Plm*PDA Vi plmrmpda Vi BOSS sftwre. 250 trnsktiner Electrlux vskemskiner med exctkntrl eller gen. 5 styring t -v1 A-q.1 - r l F.-11t il--l-!, le--fl--, 1 t_l Electrlux tsrretumblere med selectkntrl ndbygget versin med strmfrsyning PNC: Al Electrlux vskeriudstyr sm ikke er mfttet f PNC 'l g Bx versin Bx versin PNC:987 3'10503 W455H g T4'130 strygeruller centrifuger generelt ndre fbrikter end Electrlux MskinmAl i mm (bx versin) A Bredde B Dybde C Hjde 1 2 Disply Krtleser 145 lrn Optisk interfce (RDA) PlmrMPDA fr nem psetning 'Th4*neir,1 + FD Elect6fux Electrlux Prfessinl A,/S Vskerilsninger Hmmerhlmen 24-28,2650 Hvidvre Telefn: Telef><: ntemet: E-mil: Shre mre f ur thinking t NO 6 x. z0 * 5

5 s *f"l(fre Electrlux ELS Bkd.: Nem g sikker bki ng, str[ g betling f vsk \- r. \\ r\?dr 6 \: t..q:::-! ELS Bk fti n nnn

6 Bk,strtg betlvsketurenmed en lille,kdetbrik ELSBk*er et enkeltg sikkeftbkingsystem meden lilleplstbrik smmdrejningspunk. MAskeen lillebriki detstrespil.menen megetvigtigbrik,dener nemligkdetmedhver enkeltvskeribrugers dt.sadet er kund6n,smhrbketvsketid, der hrdgngtil vskeriet. Og narvsketuren er slut,trekkesfrbrugetpahuslejeknten. Driftssikker g fleksibel lsning kdningf brikkenhr den gsa Udverden individuelle den frdel,t den ikke slidesved brug. Brikkenskl blt kreshen frnleseren udent rredenne.og selve brikkener f stenhardplst, sm ikke kn ga i stykker ellerslidesp. Derfrer ELSBk" den mest driftssikrelsningpa mrkedet.og den mest fleksiblelsning,fr ELS Bk" kn nemt g billigtinstlleres i et eksisterende vskeri - gs6 med mskinerf frskelligefbrikter. rri itre 6r Gennemtestet t rll UQ U RU n l^zar L imr nrl r nnnmt*n+ " V 9gr il 19' r rlgotgl r r r9r9 9r ru ^^l -{ i^+ ^.,^^-l- ^ +i"-^ U U d U U L J V U 5 A U ] L d r.^ ^r' n^+ ^" ^^ TC d. UUL U E BCOSecurityABs mftlendeprg"m f dgngskntrlg rmprdukter g kn derfrnemtindgai en smmenhng med disselsninger. Hvisdu nskeren instlltin, kn mfttendeintegreret Electrlux Prfessinl henvisedig til sm vresdnskesmrbejdsprtnere, instllerer det vrige RCO g servicerer sdiment. -

7 Enkelt, sikkert g lreseven igt betjeningspnel Det elegnte betjeningspnel fylder ikke meget pa veggen g hr et disply, sm er ekstremt lesevenligt med klre frver g symbler. Det er super nemt t velge ledig mskine g tidspunkt: Mn trykker bre pa piltsterne g dernst pa OK-knen. Hrvrkssikker lsning Selve "hjernen" i ELS Bk-" plceres i et rum, sm ikke er tilgengeligt fr brugerne, fx et teknikrum. SA skulle ngen ve hrkvrk pa betjeningspnelet, er skden ikke sd str. Brug displyet til beskeder Sm dministrtr f ELS Bk" kn du skrive beskeder til brugerne i displyet. Det kn en felles besked sm lx "Husk tilmelding til beberfesten!" - eller en besked til den enkelte, fx "Du skylder husleje g kn derfr ikke bke vsketid. Kntkt venligst vicevrerlen!" Luk p g se de mnge ndre muligheder du f6r med ELS Bk'*l

8 nn nn F,{ Y=LJ/L # P.Etrtr Juu[, D/N-F R

9 ELSBk"kngs&bruges smdgngskntrl til ndre frellesrum / Frestildig, t llebeberehr dgngtil vskeri,cykelkelder,festlkleg ndrefllesrum med hverderesplstbrik.det kn de fktiskfa med ELS Bk*! Men ELS Bk-''kn mereend blt t vere dsrkntrl.det kn gsabrugestil t reserverede frskelligerum pa bestemteklkkeslet. Betjeningspneler plcerescentrlesteder,hvr brugerne blt tsterden nskedereservtin.eftedlgendeer der kun dgngtil dette rum fr den bruger,sm hr reserveret. Den intelligentebygning \ ELSBk"'erhjernenbg systemet,sm du kn velge kun t brugetil reservtiner g dgngtil vskerietg eventueltndrefdlesrum, Men der er gsamulighedfr.." sikringf lx pstksser,videverv6gning, brndsikring, tekniskelrmerm.m. Det kn gsaudvides,sa brugerne kn bkevsketidvi internettet. kn med ndre rd fa et "intelligent" system,sm er skreddersyet prrecistil jeresbehv. Hsr hvrdn kn fa en effektiv g sikker lsning pd tlf g KntktElectrluxPrfessinl hr merem de mngemulighedermed ELS Bk'". Anskerdu en vnceretlsningmed tekniskelrmer, brndsikringetc. kn vi henvisedig til vressmrbejdspftneresm leverer,instllerer g servicererrco Securitysprdukteri Dnmrk. - ' \ { \ 1 \'., *s W

10 Enkelt, sikkert g lreseven igt betjeni ngspnel Det elegnte betjeningspnel fylder ikke meget pa vggen g hr et disply, sm er ekstremt lesevenligt med klre frver g symbler. Det er super nemt t velge ledig mskine g tidspunkt: Mn trykker bre pa piltsterne g dernest pa OK-knppen. Hrvrkssikker lsning Selve "hjernen" i ELS Bk" plceres i et rum, sm ikke er tilgngeligt fr brugerne, fx et teknikrum. SA skulle ngen ve herkverk pd betjeningspnelet, er skden ikke sa str. Brug displyet til beskeder Sm dministrtr f ELS Bk" kn du skrive beskeder til brugerne i displyet. Det kn vere en felles besked sm fx "Husk tilmelding beberfesten!" - eller en besked til den enkelte, fx "Du skylder husleje g kn derfr ikke bke vsketid. Kntkt venliqst vicevrten!" Luk p g se de mnge ndre muligheder du far med ELS Bk"l

11 Sdn ttr du dgng til ELS Bk" Strt med t ringe pa tlf. 6if g bestil et ufrpligtende tilbud pa ELS Bk* - det enkle g sikre bking- g dgngssystem til fellesvskerier g ndre fellesrum. Du far et tilbud fr s fa dge efter, t vi hr gennemgtet dit vskeri g brugernes behv, Electrlux kn du ltid regne med Electrlux' mskiner skbtil t vske g vske. Og hs Electrlux Prfessinl ved vi lt, hvd der er verd t vide m bebervenlig indretning g drift f fellesvskerier. Med rdder ivlund g Nybrg Vskerimskiner er vres dnske slgs- g servicergnistin specilisten i prfessinel vsk. SA skl du indrette eller mderniseret vskeri, kntkter du bre 6n f vres knsulenter fr et ufrpligtende tilbud. *f,l(re- FD Electrlux Electrlux Prfessinl A/S Vskerilsninger Hmmerhlmen Hvidvre Dnmrk www. electrlux,d k/lu ndrysystems

RS-216 RS-224 RS-232 ERHVERVS TYVERI ALARMER

RS-216 RS-224 RS-232 ERHVERVS TYVERI ALARMER RS-216 RS-224 RS-232 ERHVERVS TYVERI ALARMER Brugervejledning RS-216 - AIA kl. 1 RS-224 - AIA kl. 2 RS-232 - AIA kl. 3 Indholdsortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1. INTRODUKTION...3 1. System oversigt:...3

Læs mere

Danfoss Link CC (MK2 model, dvs.model med mulighed for SD kort indføring i konsol bunden af regulatoren):sw. 2.7.42

Danfoss Link CC (MK2 model, dvs.model med mulighed for SD kort indføring i konsol bunden af regulatoren):sw. 2.7.42 Danfss Link CC (MK2 mdel, dvs.mdel med mulighed fr SD krt indføring i knsl bunden af regulatren):sw. 2.7.42 Sftware pdateringen mfatter bl.a. Valgmulighed mellem synlige radiatrer g skjulte radiatrer.

Læs mere

Hvad betyder specifikationerne nævnt på reklamernes farverige sider? Hvilke er væsentlige, og hvilke har mindre betydning? Hvad skal man gå efter?

Hvad betyder specifikationerne nævnt på reklamernes farverige sider? Hvilke er væsentlige, og hvilke har mindre betydning? Hvad skal man gå efter? Overvejelser ved køb af ny PC Hvad betyder specifikatinerne nævnt på reklamernes farverige sider? Hvilke er væsentlige, g hvilke har mindre betydning? Hvad skal man gå efter? Frmålet med denne guide er,

Læs mere

FOREBYG INDBRUD. - gode råd. Undgå indbrud. Hvis skaden er sket. eller lignende - lidt rod får din lejlighed til at se beboet ud.

FOREBYG INDBRUD. - gode råd. Undgå indbrud. Hvis skaden er sket. eller lignende - lidt rod får din lejlighed til at se beboet ud. FORBYG INDBRUD - gde råd Undgå indbrud Frtæl dine nærmeste naber, hvrnår du er på ferie Luk kun persner du kender ind i pgangen Br du i en stuelejlighed, så efterlad legetøj, vasketøj, pvask, en kaffekp

Læs mere

Eksponentielle Sammenhænge

Eksponentielle Sammenhænge Kort om Eksponentielle Smmenhænge 011 Krsten Juul Dette hæfte indeholder pensum i eksponentielle smmenhænge for gymnsiet og hf. Indhold 1. Procenter på en ny måde... 1. Hvd er en eksponentiel smmenhæng?....

Læs mere

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul Potens- smmenhænge inkl. proportionle og omvendt proportionle vrible 010 Krsten Juul Dette hæfte er en fortsættelse f hæftet "Eksponentielle smmenhænge, udgve ". Indhold 1. Hvd er en potenssmmenhæng?...1.

Læs mere

Microsoft Office Word-dokumenter kan gå tabt i visse situationer. Dokumentet kan eksempelvis gå tabt, hvis en

Microsoft Office Word-dokumenter kan gå tabt i visse situationer. Dokumentet kan eksempelvis gå tabt, hvis en INTRODUKTION Micrsft Office Wrd-dkumenter kan gå tabt i visse situatiner. Dkumentet kan eksempelvis gå tabt, hvis en fejl tvinger Wrd til at afslutte, hvis du plever en strømafbrydelse under redigering,

Læs mere

Træer og buske I BY OG LAND. Økologi, fysiologi, morfologi, klima og d rrkning. FORTAGET GRøNÎ MILJø AF POUL ERIK BRANDER

Træer og buske I BY OG LAND. Økologi, fysiologi, morfologi, klima og d rrkning. FORTAGET GRøNÎ MILJø AF POUL ERIK BRANDER FRTAGET GRøNÎ MILJø Træer g buske I BY G LAND Øklgi, fysilgi, mrflgi, klim g d rrkning AF PUL ERIK BRANDER MBD VTßSSNTLIGE BTDIAG AF ßn K NYIIANN EIIKSEN' B ASGER ISEN G JENS THEJSIN 74 Crylus. hssel Crylus

Læs mere

#Hashtagging pa Instagram

#Hashtagging pa Instagram #Hashtagging pa Instagram Et speciale m unge g medier Kathrine Bach Pachniuk Maj 2014 Det Infrmatinsvidenskabelige Akademi, KU Vejleder: Hans Elbeshausen Antal anslag: 178.590 (74,4 nrmalsider) Instagram:

Læs mere

LED kontorbelysning. Inspirerende lys på kontoret

LED kontorbelysning. Inspirerende lys på kontoret LED kntrbelysning Inspirerende lys på kntret Baker Street, Lndn, England Indhld 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 38 40 42 LED-belysning designet til at skabe kreative arbejdspladser LED-belysning

Læs mere

TAL OG REGNEREGLER. Vi ser nu på opbygningen af et legeme og noterer os samtidig, at de reelle tal velkendte regneoperationer + og er et legeme.

TAL OG REGNEREGLER. Vi ser nu på opbygningen af et legeme og noterer os samtidig, at de reelle tal velkendte regneoperationer + og er et legeme. TAL OG REGNEREGLER Inden for lgeren hr mn indført egreet legeme. Et legeme er en slgs konstruktion, hvor mn fstsætter to regneregler og nogle sætninger (ksiomer), der gælder for disse. Pointen med en sådn

Læs mere

SMART Notebook 14. Windows operativsystemer. Brugervejledning

SMART Notebook 14. Windows operativsystemer. Brugervejledning SMART Ntebk 14 Windws perativsystemer Brugervejledning Meddelelse m varemærker SMART Ntebk, SMART Dcument Camera, SMART Ink, SMART Bard, SMART Respnse, SMART Exchange, smarttech, SMART-lget g alle SMARTslganer

Læs mere

Trigonometri. Trigonometri. Sinus og cosinus... 2 Tangens... 6 Opgaver... 9. Side 1

Trigonometri. Trigonometri. Sinus og cosinus... 2 Tangens... 6 Opgaver... 9. Side 1 Trigonometri Sinus og osinus... 2 Tngens... 6 Opgver... 9 Side Sinus og osinus Til lle vinkler hører der to tl, som kldes osinus og sinus. Mn finder sinus og osinus til en vinkel ved t tegne vinklen midt

Læs mere

Fa styr pa myterne om lastvognsdaek og braendstofokonomi /

Fa styr pa myterne om lastvognsdaek og braendstofokonomi / Sandt eller falsk? Fa styr pa myterne m lastvgnsdaek g braendstfknmi / Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, 23 place des Carmes, 63000 Clermnt-Ferrand, France R.C.S. 855 200 507 08/2012 www.prinfhbr.dk

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

TAL OG BOGSTAVREGNING

TAL OG BOGSTAVREGNING TAL OG BOGSTAVREGNING De elementære regnerter I mtemtik kn vi regne med tl, men vi kn også regne med bogstver, som gør det hele en smugle mere bstrkt. Først skl vi se lidt på de fire elementære regnerter,

Læs mere

RAPPORT FOR OPFYLDELSE AF MÅL I FORSVARSMINISTERIETS KLIMA- OG ENERGI-STRATEGI SAMT MILJØ- OG NATURSTRATEGI

RAPPORT FOR OPFYLDELSE AF MÅL I FORSVARSMINISTERIETS KLIMA- OG ENERGI-STRATEGI SAMT MILJØ- OG NATURSTRATEGI 2013 RAPPORT FOR OPFYLDELSE AF MÅL I FORSVARSMINISTERIETS KLIMA- OG ENERGI-STRATEGI SAMT MILJØ- OG NATURSTRATEGI INDHOLDSFORTEGNELSE 02 Indholdsfortegnelse 03 Indledning 04 Resumé 04 Oversigt over målopfyldelse

Læs mere

Integralregning. Erik Vestergaard

Integralregning. Erik Vestergaard Integrlregning Erik Vestergrd Erik Vestergrd www.mtemtikfysik.dk Erik Vestergrd, Hderslev 4 Erik Vestergrd www.mtemtikfysik.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Indledning 4. Stmfunktioner 4. Smmenhængen

Læs mere

datamix 4000 BETJENINGS- VEJLEDNING 981000600

datamix 4000 BETJENINGS- VEJLEDNING 981000600 datamix 4000 BETJENINGS- VEJLEDNING 981000600 Kære kunde. La Cours Vej 1 DK-7430 Ikast Tel.: +45 9660 5400 Fax.: +45 9660 5490 www.skiold-echberg.com Bank: SparNord A/S No.: 9190-130-57-34183 CVR nr. 1226

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Computeren

Indholdsfortegnelse. Computeren MTL Indholdsfortegnelse Computeren... 3 Computertyper... 3 Den stationære pc... 3 Den tynde klient... 4 Den bærbare... 4 Palmtop eller PDA... 5 Ydre enheder... 6 Pegeredskabet... 6 Tastatur... 7 Skærm...

Læs mere

GETINGE ONLINE FÅ ADGANG TIL INFORMATION HVOR END DU BEFINDER DIG. Always with you

GETINGE ONLINE FÅ ADGANG TIL INFORMATION HVOR END DU BEFINDER DIG. Always with you GETINGE ONLINE FÅ ADGANG TIL INFORMATION HVOR END DU BEFINDER DIG Always with you 2 Getinge Online ARBEJD SMARTERE, OG FÅ MERE OPPETID Traditionelt overvåges status for genbehandlingsudstyr manuelt og

Læs mere

Mobildeal trimmet til tiden. Erhverv. Stå stærkt

Mobildeal trimmet til tiden. Erhverv. Stå stærkt trimmet til tiden Erhverv Stå stærkt Styr på det og ingen overraskelser på regningen Faste priser og sund fornuft er sund fornuft. Helt enkelt. Her får du både lave minutpriser og billige mobiltelefoner.

Læs mere

NEM OPGRADERING MED EKSTRA HUKOMMELSE:

NEM OPGRADERING MED EKSTRA HUKOMMELSE: NEM OPGRADERING MED EKSTRA HUKOMMELSE: SÅDAN! Hukommelse kan du aldrig få for meget af. Læs her, hvad ekstra ram betyder for din pc, hvor meget du skal bruge, hvilken type, og hvordan du installerer den,

Læs mere

Jeg har over 35 års erfaring fra arbejdsmarkedet spændende fra håndværk over administrative opgaver til udvikling af IT-programmer:

Jeg har over 35 års erfaring fra arbejdsmarkedet spændende fra håndværk over administrative opgaver til udvikling af IT-programmer: Erfaring fra flere brancher g selvstændig virksmhed Jeg har ver 35 års erfaring fra arbejdsmarkedet spændende fra håndværk ver administrative pgaver til udvikling af IT-prgrammer: Lager- g indkøbschef

Læs mere

Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer

Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer Stedet hvr bør læring bygger på kreativitet g innvatin Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer Af Pia Stræde Palmelund, Direktør i RemisenBrande, Prjektleder i prjekt Bølger i hverdagen. 4000 skleelever

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Sidst opdateret d.19/11-2008 Forord... 3 Hvad er TDC IP Telefoni Scale?... 3 Scale administratorens opsætning af tjenesten efter levering... 4 Opsætning

Læs mere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere, der kan medføre en systematisk brug af AMU g dermed bidrage til at løfte ufaglærte til faglært

Læs mere

gehusets afdelinger i l6bet af de nrste ca. 2%-3 &r.

gehusets afdelinger i l6bet af de nrste ca. 2%-3 &r. LEAN iprksis - effringer fr piltprjekt i fire fdetinger i Sygehus Syd 5 g UJ E : (r, Af Jens Msller Rssmussen, lrs Grupe Lrsen, Jens Fldager g Jacb Bille Krgh En til t dges reduktin f den gennemsnitlige

Læs mere