Om mig. LATEX for begyndere. Skamløs reklame for MFSR I. Skamløs reklame for MFSR II

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om mig. LATEX for begyndere. Skamløs reklame for MFSR I. Skamløs reklame for MFSR II"

Transkript

1 Om arrangørerne Indhold Om arrangørerne Indhold Om mig L A TEX for begyndere Ja, det er besværet værd 10. november 2010 Navn aka. Kundeservice Studie Fysik, n te år Medlem af MFSR og DK-TUG Tidligere tutor L A TEX-nørd siden 1. kvarter på 1. år Om arrangørerne Indhold Om arrangørerne Indhold Skamløs reklame for MFSR I Skamløs reklame for MFSR II Mat/Fys StudenterRåd MFSR repræsenterer Datalogi og It Fysik, Astronomi og Nanoscience Kemi og Medicinalkemi Matematik og Matematik-Økonomi Samler trådene og er aktive lægere oppe Fagudvalg Studienævn Akademisk Råd Hvem vi er aktive medlemmer Spredt fra 1. til 6. studieår Universitetsbestyrelsen Studenterrådet/Fællesrådet Danske Studerende Fællesråd DSF Fra vidt forskellige studier

2 Om arrangørerne Indhold Om arrangørerne Indhold Skamløs reklame for MFSR III Skamløs reklame for MFSR IV Vores arbejde Bedre studiemiljø Mindre bureaukrati Studerende skal med på råd Samarbejde med Institutter, Fakultet og andre medspillere Vores arrangementer L A TEX-foredrag International Dag Brokkemøde i 4. kvarter Kontakt os! Mailinglister Møder, et par stykker i hvert kvarter mfsr.au.dk facebook.com/mfsr.au.dk Næste møde Tirsdag d. 16/11 kl. 17 på Rådet (inde ad gangen før MatLab)... Om arrangørerne Indhold Om arrangørerne Indhold Ublu reklame for DK-TUG Dagens spiseseddel I Foreningen DK-TUG TEX- og L A TEX-nørder Hverdagsbrugere Afholder foredrag og L A TEX-lab Mailingliste, hvor du kan få hjælp 1 Om L A TEX Hvad er det? Hvorfor lære det? Hvordan gør man så? Bliv medlem for 50, Rabat på medlemskab af den internationale TUG Rabat på TUGs medlemsblad TUGboat Vis din støtte 2 L A TEX på din computer 3 At skrive et dokument Et lille eksempel Almindelig tekst Se mere på tug.dk og tug.org

3 Om arrangørerne Indhold Om arrangørerne Indhold Dagens spiseseddel II Dagens spiseseddel III 4 Matematiske udtryk og L A TEX Visning af matematiske udtryk At skrive matematiske udtryk 5 Flydende elementer Placering af flydende elementer Figurer og grafik Tabeller 8 Når L A TEX brokker sig Fejltyper Typiske fejl og hvordan man afhjælper dem 6 Mest for Matematikere Fysikere Kemikere Dataloger 9 Hjælp! Jeg sidder fast Hjælp til selvhjælp 7 Hjemmebryg Hvad er det? Hvad er L A TEX og hvad er det ikke? Del I Det helt grundlæggende L A TEX er et type setting language designet til at lave smukke dokumenter out of the box designet til at adskille indhold og udseende fra midt 80 erne L A TEX er ikke et skriveprogram såsom OpenOffice Writer eller Word designet til at påtvinge dig et bestemt udseende gammelt og støvet

4 Hvorfor lære det? Fordele og ulemper Hvorfor lære det? : Matricer Fordele Indhold og udseende er adskilt Nemt at håndtere referencer, indholdsfortegelse, fodnoter mv. Standardopsætning giver smukke dokumenter Udvikles og vedligeholdes af (semi-)professionelle typografer Gratis Ulemper [ ] c d 0 Stejl indlæringskurve. Kræver lidt indsats at lære Meget forskelligt fra Word og lignende Tabeller og figurer er til en vis grad besværlige Ingen indbygget stavekonrtol Hvorfor lære det? : Integraler Hvorfor lære det? : Kædebrøk R 3 0 x 1 dx f (x, y, z) dv φ =

5 Hvorfor lære det? : IS-LM diagram Hvorfor lære det? : Kredsløbsdiagram 2mH i i LM LM G>0 M>0 B B i A C C i IS IS Interest rate parity e(t) 4nF 1kΩ kω 2nF a(t) Y E E E Hvorfor lære det? : Matrixmultiplikation Hvorfor lære det? : Rollediagram S00 B : p rows q columns T01 a21 b a22 b22 b11 b12... b1q b21 b22... b2q bp1 bp2... bpq T03 T02 S02 T04 S01 T11 T10 S10 T12 a2p bp2 S03 S04 S11 S12 T05 T06 T07 T08 T09.0 T13 T14 a11 a12... a1p a21 a22... a2p an1 an2... anp c11 c12... c1q c21 c22... c2q cn1 cn2... cnq S05 S06 S07 S08 T09.1 S09 S13 T15 S15 S14 T16 S16 T17 S17 T18 T19 T20 T21 T22.0 A : n rows p columns C = A B : n rows q columns S18 S19 S20 S21 T22.1 S22

6 Hvordan gør man så? Terminologi Hvordan gør man så? Om preamblen Makro En kommando/funktion. Fx fortæller \section, at der skal oprettes et nyt afsnit i dokumentet. Environment At pakke koden ind til speciel behandling, fx itemize til punktopstillinger eller tabular til tabeller. Pakke Et plug-in, der giver dig flere muligheder. Fx giver pakken graphicx mulighed for at indsætte billeder. Klasse Et grunddokument, der definerer dokumentets standardlayout og grunlæggende muligheder. Preamble Den del af dokumentet, der bestemmer global opsætning og indlæser pakker. Hvad den er Utrolig vigtig ingen preamble, intet dokument Svært at forstå, men prøv hvis du lyster Umulig at skrive for en nybegynder Gode råd 1 Plagier 2 Plagier 3 Plagier 4 Eksperimenter Hvordan gør man så? Syntaks Hvordan gør man så? Specielle tegn Alle makroer starter med en \ Påkrævede argumenter angives i { } Valgfri i [ ] Environment har en \begin og en \end Fra % til slutningen af linjen ignoreres Forskellige tegn har speciel betydning for L A TEX De enkle # skrives som \# { skrives som \{ $ skrives som \$ } skrives som \} & skrives som \& % skrives som \% skrives som \ De mere spøjse skrives som \textsection skrives som \textasteriskcentered Frygt ej: symboler i The Comprehensive L A TEX Symbol List.

7 Hvordan gør man så? Syntaks- og terminologi: Preamble og dokument Hvordan gør man så? Syntaks- og terminologi: Makro og enviroment Preamble Dokument \documentclass[a4paper,article]{memoir} \usepackage[danish]{babel} \usepackage{graphicx} \begin{document} \author{steffen Petersen} \ title {Et lipsum eksempel} \maketitle Lorem ipsum dolor sit amet... \end{document} En punktopstilling itemize-environment item-makro Resultatet Der findes flere skinker: Parmaskinke Seranoskinke Skinketopping (dvs. kalkun) Der findes flere skinker: \begin{itemize} \item Parmaskinke \item Seranoskinke \item Skinketopping (dvs. kalkun) \end{itemize} Hvordan gør man så? Syntaks- og terminologi: Makro og argumenter Hvordan gør man så? Fra idé til PDF Makroen usepackage Indlæse pakker Kræver ét argument: Pakkens navn Kan tage et ekstra argument, som pakken behandler Indlæsning af orddeling Makronavn Påkrævet argument \usepackage[danish,english]{babel} Valgfrit argument Du skal 1 Plagiere en preamble 2 Skrive din kode i en fil, der ender på.tex, fx hest.tex 3 Køre pdflatex på filen: pdflatex hest.tex 4 Profit! Din editor har styr på det her.

8 Hvordan gør man så? L A TEX giver dig Hvad er der i en installation? hest.pdf En PDF-fil du kan sende til nogen eller udskrive. hest.log En log, der fortæller hvad pdflatex har gjort; bruges til fejlfinding. hest.aux En fil L A TEX bruger internt. hest.toc En lister over det, der kan sættes i en indholdsfortegnelse. Og flere endnu. Et godt råd: Slet alt andet end hest.tex hvis L A TEX laver fejl, der ikke kan forklares. En komplet L A TEX-installation indeholder Rigtigt mange pakker Compilere, der kan lave din.tex til en.pdf En editor, hvor du skriver din.tex Supplerende værktøjer Det vil jeg ha! Problem Hvor finder jeg alt det og hvad koster det? Løsning TEXLive er en L A TEX-distribution, der indeholder alt dette og kan bruges på Linux og Windows. Til Mac hedder den dog MacTEX. Hjælp til installation Forskellige editorer I aften Installation fra USB-nøgle i aften i Staff Lounge. Prøv selv! Man skal være lidt teknisk anlagt, men det betaler sig. Til L A TEX-lab Hver tirsdag er der L A TEX-lab i Staff Lounge og her kan du få hjælp. Der findes mange editorer, der kan bruges til L A TEX: TEXWorks TEXmaker TEXnicCenter Kile Emacs og mange flere. Det bedste råd: Prøv dig frem!

9 Et lille eksempel Simpelt dokument Et lille eksempel Simpelt dokument II (En basal preamble) \documentclass[a4paper,article]{memoir} \usepackage[danish]{babel} \usepackage[utf8]{inputenc} \usepackage[t1]{fontenc} Hvad det betyder Dokumentklassen er memoir Dokumentet er dansksproget, herunder orddeling Tegnsættet sættes til UTF-8 Der skal bruges europæiske fonte (Selve indholdet i dokumentet) \begin{document} \author{steffen V. Petersen} \ title {Simpelt \LaTeX-dokument} \date{\today} \maketitle \tableofcontents \ section{introduktion} Lorem ipsum dolor sit amet... \end{document} Almindelig tekst Opdeling af dokumenter Almindelig tekst Lister Afsnitsniveauer \chapter{}, dog ikke i klassen article. \section{} \subsection{} \subsubsection{} \paragraph{} Nummerering og indholdsfortegnelse Nummereres automatisk Optræder automatisk i indholdsfortegnelsen, der laves med \tableofcontents. Forhindres med -net udgave, fx \ section*{} Tre listetyper itemize Unummereret liste enumerate Nummereret liste description Beskrivende liste (Lister i lister) 1 Skinke Serano Parma 2 Hest Koden bag \begin{enumerate} \item Skinke \begin{itemize} \item Serano \item Parma \end{itemize} \item Hest \end{enumerate} Markeringen kontrolleres med \item[], og pakken enumitem.

10 Almindelig tekst Fremhævning af tekst Almindelig tekst Fodnoter Korrekt fremhævning Ønskes fremhævning af tekst bør man bruge \emph{}. Den tager omgivelserne i betragtning. Formaning 1 Hvis man fremhæver for meget mister det sin effekt. Formaning 2 At fremhæve noget ved at gøre teksten fed er ikke god skik. Roman Sans Serif Teletype Medium Fed Upright Kursiv Slanted SMALL CAPS Makro \textrm{} \textsf{} \texttt{} \textmd{} \textbf{} \textup{} \textit{} \textsl{} \textsc{} Makroen til fodnoter En fodnote laves med \footnote{} og placeres automatisk i bunden af siden. (En almindelig fodnote)...pellentesque justo odio, dictum vitae, blandit\footnote{donec mollis eros a velit.} at. Man kan også lave slutnoter 1. 1 Læs mere om det i daleifs L A TEX-bog. Almindelig tekst Referencer Almindelig tekst Referencer, et eksempel Der kan refereres til alt, der har et nummer. Makroer til referencer \label{} sætter et usynligt mærke \ ref{} indsætter referencen \eqref{} indsætter reference til en ligning \pageref{} indsætter sidetallet for mærket Kig evt. på pakken fancyref der kan genkende labeltyper. Pakken varioref kan lave variable referencer, så som på næste side. smartref kan lave smarte referencer i store dokumenter (Referencer) \ section{teoretisk grundlag} \label{sec:theory}... \ section{diskussion} Se afsnit~\ref{sec:theory} på side~\pageref{sec:theory}.... ~ er et no break space, der laver mellemrum i teksten, hvor der ikke foretages linjeombrydning.

11 Visning af matematiske udtryk I teksten Del II L A TEX i en naturvidenskabelig hverdag Pythagoras lov a 2 + b 2 = c 2 er her indlejret i teksten. Koden bag Det matematisk udtryk indsættes i teksten mellem to $: Pythagoras lov $a^2 + b^2 = c^2$ er her indlejret i teksten. Visning af matematiske udtryk Fremhævet Visning af matematiske udtryk Environments til fremhævet matematik (Fremhævet) Her er Einsteins energi/masse-relation fremhævet. Koden bag E = m 0 c 2 Her er Einsteins energi/masse-relation \begin{equation*} E = m_0 c^2 \end{equation*} fremhævet. Nogle få environments Findes mange, hver har sin force. Alle nummererer de hver linie. equation bruges til one-liners. Næsten samme som \[... \] gather centrerer flerliniede udtryk align centrerer flerliniede udtryk under & Linjenummerering og referencer Findes alle i -nede udgaver, der ikke nummererer \nonumber forhindrer en linje i at få nummer \label{<key>} giver mulighed for at referere med \eqref{<key>}

12 Visning af matematiske udtryk Environments, et eksempel At skrive matematiske udtryk Syntaks (align) a + b c = 0 a = c b (1) (gather ) a + b c = 0 a = c b Koden bag \begin{align} a + b -c &= 0 \nonumber\\ a &= c - b \end{align} Koden bag \begin{gather*} a + b -c = 0\\ a = c - b \end{gather*} Grundlæggende syntaks Mellemrum ignoreres Ingen æ, ø, å, é eller andre specialtegn Indices laves med x_{0} x 0 Potenser laves med x^{12} x 12 Brøker laves med \frac{1}{2} 1 2 Standard funktioner: \sin, \lim, \min, \arctan... Linieombrydning laves med \\ eller evt. \\[<afstand>] At skrive matematiske udtryk Gode råd om syntaks At skrive matematiske udtryk Paranteser Et par gode råd L A TEX kan ikke gætte. a^b_c kan betyde både a b c og ac b så husk dine krøllede paranteser. Begrænset automatisk linieombrydning Husk din tegnsætning. Matematik er også en del af en sætning og man skal derfor huske punktummer og kommaer. Den falske måde \ left og \ right går ofte godt ( ) 1 a + b Men der kan opstå problemer 0 i k j i α i β j Den rigtige måde Brug hellere \big, \bigg, \Big og \Bigg i deres l og r udgaver \biggl( \frac{1}{a} + b \biggr) giver ( 1 ) a + b

13 At skrive matematiske udtryk Spacing At skrive matematiske udtryk Spacing II Spacing er næsten automatisk. Man kan dog hjælpe lidt (Ekstra afstand kan øge læsbarheden) versus b a b a sin nπxdx sin nπx dx Her er brugt et halvt mellemrum mellem sin nπx og dx. Mange forskellige spacings, både positive og negative. Ofte brugte spacing-makroer \, Et halv mellemrum. Brugt på foregående slide \quad Bredden af et x \qquad Bredden af 2 x er For flere se daleifs L A TEX-bog At skrive matematiske udtryk Det græske alfabet Alle græske tegn laves med en \ efterfuglt af deres navn De nemme \delta δ \Delta \pi π Der findes dog flere udgaver af nogle tegn De skitzofrene ε vs. ε (\epsilon vs. \varepsilon) φ vs. φ (\phi vs. \varphi) \gamma γ \xi ξ \Theta Θ At skrive matematiske udtryk Matematiske operatorer og kvantorer Er desværre ikke altid ligeså nemt som det græske alfabet Dem, man kan gætte \forall \exists \sum Dem, der er lidt sværere at gætte \infty \int Se daliefs L A TEX-bog \subset \in \approx \gg \neq =

14 Placering af flydende elementer Hvad er flydende elementer? Placering af flydende elementer Placering Generelt for alle flydende elementer Kaldes også floats Ikke fuld kontrol over placeringen L A TEX forsøger at placere elementet efter dit ønske Tekst brydes kun ovenfor og nedenfor Kan ændre reglerne for placering Forskellige flydende elementer Grafik og figurer i et figure environment Tabeller i et table environment Ønsker for placering h Placer her t I toppen af siden b I bunden af siden p Placer på en side for sig selv! Vær mindre kritisk \begin{figure}[hp!]... \end{figure} Figurer og grafik Om at indsætte grafik Figurer og grafik figure environmentet Værd at huske L A TEX kan ikke forstå alle filformater Sensitiv over for filenavne ingen mellemrum, tak Det kan godt være lidt noget bøvl at lære Fra et format til et andet På langt de fleste computere findes værktøjer til at konvertere fra et format til et andet. convert fra ImageMagick er din ven! \begin{figure}[hp!] \centering \includegraphics[<options>]{<filnavn>} \caption{<figurtekst>} \label{<evt. label>} \end{figure} Værd at vide Mange <options>, se manualen til pakken graphicx, vigtigste er width og height. Se pakkens dokumentation eller daleifs bog.

15 Tabeller Tabelvoxpop Tabeller Pæne tabeller med booktabs Maskot Tux Beastie Styresystem Maskot Linux BSD Tux Beastie Hvad ser bedst ud? Styresystem Linux BSD Selve tabbellen: tabular \begin{tabular}{l l} \toprule Maskot & Styresystem\\ \midrule Tux & Linux\\ Beastie & BSD\\ \bottomrule \end{tabular} {l l} definerer søjlerne Rækkes adskilles af \\ Celler adskilles af & Se daleifs bog for gode råd og eksempler Tabeller table environmentet Matematikere Sætninger og beviser: amsthm \begin{table}[bp!] \centering \begin{tabular}{c c}... \end{tabular} \caption{<tabeltekst>} \label{<evt. label>} \end{table} Om sætninger Findes flere pakker, ex ntheorem Læs dokumentationen, pakkerne kræver lidt opsætning amsthm og ntheorem kan det meste Theorem Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nulla ac lacus a leo pulvinar dapibus. Bevis. Vestibulum id augue ultrices risus rutrum tincidunt.

16 Matematikere Sætninger og beviser med amsthm Fysikere Enheder og smarte tabeller: siunitx Koden bag Enheder på den falske måde 11$J*mol^-*K^-$ J mol 1 K 1 \begin{theorem} Lorem ipsum dolor... \end{theorem} \begin{proof} Vestibulum id augue ultrices... \end{proof} Se daleifs L A TEX-bog for mange flere eksempler Enheder på den rigtige måde: siunitx $\si{\joule\per\mole\per\kelvin}$ J mol 1 K 1 Kan selvfølgelig også laves med skråstreger eller med brøker. Læs pakkens dokumentation; den er fuld af eksempler. Tabeller siunitx giver en ny søjletype S, der er super smart. Kan opstille under kommaer, klarer selv eksponenter med videre. Kemikere Reaktionsskemaer: mhchem Dataloger Opstilling af kode: listings Pakken mhchem giver mulighed for at skrive reaktionsskemaer nemt: \ce{2h + O -> H2O} 2 H + O H 2 O Der findes man flere eksempler i pakkens dokumentation, fx med annoteringer over pile. Før du begynder Du skal bruge pakken listings Læs dokumentationen til pakken(!) Det er ikke altid helt smertefrit at indsætte kode Hvad listings kan Har syntakshighlighting for mange sprog Markant nemmere end alternativet (pakken verbatim)

17 Dataloger på Javakode I Dataloger på Javakode II Java kildekode public class Greeter { } /** * There s no need to document this... **/ public static void main(string[] args) { System.out.println("Hello world!"); } (L A TEX-koden bag) \begin{lstlisting}[language=java] Din kode her... \end{lstlisting} Værd at vide Der findes utroligt mange options Options kan sættes globalt med \lstset{} lstlisting kan ikke bruges i alle andre environments Makroer, der laver makroer Brug af \(re)newcommand De to hverdagsmakroer \newcommand \renewcommand... og deres parametre Benyttes, når du vil lave en helt ny makro Benyttes når du vil overskrive en makro \newcommand{<navn>}{<action>} \newcommand{<navn>}[<antal parametre>]{<action>} \newcommand og \renewcommand bruges på samme måde. Du er træt at at skulle skrive \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} hver gang du skal have lim ε 0 i dit dokument (og der er træls!) \newcommand to the resucue I din preamble skal du blot tilføje linjen \newcommand{\limepsilon}{\lim_{\varepsilon \rightarrow 0}}, så kan du nøjes med at skrive \limepsilon.

18 Brug af \(re)newcommand med parametre Fejltyper Fejltyper Du skriver mange partielt afledte og er derfor træt af, at du skal skrive \frac{\ partial f}{\partial x} for at få Du bruger også ofte f y, f z osv. f x \newcommand to the resuce (again) I din preable skal du blot tilføje linjen \newcommand{\pdiff}[2]{\frac{\partial #1}{\partial #2}}. Du kan da bare bruge \pdiff{f}{x}, \pdiff{f}{y} osv. Generelt om fejl L A TEX giver desværre ikke nogle særligt gode fejlmeddeleser. Meddeleserne er ofte kryptiske Glemte pakker Oftest blot Undefined control sequence Glemte tegn Giver mange og gerne kryptiske fejl Badboxes Når en boks ikke er, som L A TEX ønsker den Fejltyper Gode råd om afhjælpning af fejl Typiske fejl og hvordan man afhjælper dem Hvordan man læser en fejl Gode råd Som nybegynder: kompiler ofte Isoler fejlen ved at udkommentere dele af koden (brug %) Kontroller, at du har lige så mange \begin{} som \end{} Kontroller, at du har lige mange { og } Husk at bruge math-mode ($ og \[... \]) korrekt./dokument.tex:16:undefined control sequence. Hvad det betyder Fejlen er i filen dokument.tex På linie 16 Fejlbeskeden er Undefined control sequence.

19 Typiske fejl og hvordan man afhjælper dem Undefined control sequence Typiske fejl og hvordan man afhjælper dem Missing $ inserted Undefined control sequence. Årsag og løsning Årsag Det er angivet en makro L A TEX ikke kan forstå Løsning Kontroller at du ikke har stavet forkert og at pakken, der udbyder makroen, er indlæst Missing $ inserted Årsag og løsning Årsag Du har skrevet matematik uden at skrive det i math-mode Løsning Indsæt $, \[... \] eller andet math enviroment Typiske fejl og hvordan man afhjælper dem Labels may have changed Typiske fejl og hvordan man afhjælper dem There were undefined cross-references Label(s) may have changed. Rerun to get references right. Årsag og løsning Årsag En ændring i dokumentet har forsaget ændring af labels Løsning Kompiler dokumentet igen, så er referencerne på plads There were undefined references. Årsag og løsning Årsag Du har refereret til en label, der ikke eksisterer Løsning Ret stavefejlen eller opret den manglende label

20 Typiske fejl og hvordan man afhjælper dem Overfull/underfull hbox/vbox Hjælp til selvhjælp daliefs L A TEX-bog Overfull \hbox. ( pt too wide) in paragraph Underfull \vbox. Badness Årsag og løsning Årsag Der kan være flere årsager, ex forkert/manglende orddeling, for lange formler mv. Løsning Kig i det færdige dokument. Bryd formlen manuelt eller hjælp L A TEX med at foretage korrekt orddeling. Om bogen Stadig under udvikling Nyeste beta-version kan findes på IMFs hjemmeside Gratis! Rigtig god. Både som grundlæggende introduktion, introduktion til mere avancerede emner og som opslagsværk Indeholder rigtigt mange eksempler Link til bogen IMF s hjemmeside L A TEX-brugere Introduktion til L A TEX Hjælp til selvhjælp Andre bøger og guides Hjælp til selvhjælp Hjælp online Introducerende bøger The Not So Short Introduction to L A TEX 2ε God introduktion til tekst, men man savner mere matematik Short Math Guide for LaTeX God guide til matematik. Begynder helt fra starten og ender i avancerede eksempler. Gode symboltabeller Andre bøger og guides Using Imported Graphics in L A TEX 2ε Alt hvad der er værd at vide om grafik i L A TEX og en del mere A Visual L A TEX FAQ Vandmærker, versaller, noder eller andet mærkværdigt? latex-community.org Mange aktive brugere, også eksperter Kan hjælpe med både brug og installation UKTUG FAQ: UK List of TeX Frequently Asked Questions Indeholder svarene på 429 ofte stillede spørgsmål Kan næsten altid hjælpe CTAN: The Comprehensive TeX Archive Network Det officielle sted for pakker og deres dokumentation Giver mulighed for at søge efter pakker, der kan det du lige står og mangler

21 Hjælp til selvhjælp Google Hjælp fra andre Hvordan man spørger om hjælp Ingen hjælp fra hverken bøger, guides, FAQ en eller CTAN? Google to the rescue! Du vil gerne opstille tekst i søjler. Søg efter: latex columns Svaret Første resulatet viser hvordan man sætter hele dokumenter eller kun dele deraf i to eller flere søjler. The Cardinal Rules Vær præcis. Min L A TEX er gået i stykker er no-go Vær tålmodig. Der er mange nørder, men de arbejder ikke alle sammen for dig Hvad er galt? Er det L A TEX den er gal med, eller er det din installation? Er det en pakke der giver fejlen, eller er det L A TEX selv? I hvilke tilfælde opstår fejlen? Kan den reproduceres på andre L A TEX-installationer? Hjælp fra andre Hvem man spørger om hjælp Spørgsmål? L A TEX-community Husk at være præcis og venlig. God tone giver gode svar. L A TEX-lab Hver tirsdag i Staff Lounge over Vandrehallen. Her kan man finde dalief og mig. Spørgsmål? DK-TUGs maillingliste Stil egne spørgsmål eller brug deres webarkiv. Se mere på tug.dk. Specielt godt egnet til lidt specielle spørgsmål.

22 Tak Tak for denne gang Husk at stemme til AUs valg november! au.dk/valg

http://www.fya.byethost13.com/forside.html

http://www.fya.byethost13.com/forside.html I dette dokument forklares den basale brug af TeX, et programmeringssprog velegnet til at skrive matematiske dokumenter i, som det foregår i TeXnicCenter. De programmer, der skal bruges kan findes via

Læs mere

Introduktion til L A TEX

Introduktion til L A TEX Introduktion til L A TEX Notesæt til DM534 af Torben Nielsen tkn@imada.sdu.dk Arun Vadiveal arvad04@imada.sdu.dk IMADA SDU, Odense (Let revideret af Magnus Find magnusgf@imada.sdu.dk) 13. september 2013

Læs mere

LaTeX på et øjeblik Kristian Knudsen Olesen

LaTeX på et øjeblik Kristian Knudsen Olesen Guide 31 LaTeX på et øjeblik Kristian Knudsen Olesen Intentionen med denne guide er, meget hurtigt at gøre læseren i stand til at sætte dokumenter op i L A TEX. Som nogle måske ved, så er det muligt at

Læs mere

Aalborg oktober 2014

Aalborg oktober 2014 Aalborg oktober 2014 Præsentation Baggrund for kurset Hvorfor jeg er kvalificeret 2 dele Format Slides følg med Demonstration Opgaver Spørgsmål Hjemmeside og installation Side 2 af 69 Indhold del 1 Tekstformatering

Læs mere

I dybden med L A T E X

I dybden med L A T E X I dybden med L A T E X Peter Mølgaard 13.08.2011, version 1.0 Indhold 1 I dybden med LATEX 2 Fra L A TEX til udskrift............................. 2 Matematik med L A TEX............................ 2

Læs mere

Del I. HverdagsL A TEX. Vildere L A TEX! Tips, tricks, gode råd og noget om store projekter. Første halvdel: HverdagsL A TEX. Hvad betyder valget?

Del I. HverdagsL A TEX. Vildere L A TEX! Tips, tricks, gode råd og noget om store projekter. Første halvdel: HverdagsL A TEX. Hvad betyder valget? Vildere L A TEX! Tips, tricks, gode råd og noget om store projekter Del I Steffen Videbæk Petersen latex@spet.dk HverdagsL A TEX Mat/Fys StudenterRåd MFSR DK-TUG 16. februar 2011 1 / 63 2 / 63 Første halvdel:

Læs mere

Førsteårsprojekt F2008. Struktureret tekstbehandling MS Word og LaTeX

Førsteårsprojekt F2008. Struktureret tekstbehandling MS Word og LaTeX Førsteårsprojekt F2008 Struktureret tekstbehandling MS Word og LaTeX Peter Sestoft 2008-02-05* Tekniske rapporter Afsnitsnumre 1, 2, 2.1, 2.2, Figurnumre 1, 2, 3, Henvisninger afsnit 2.2, figur 4 Litteraturliste,

Læs mere

Introducerende noter....of doom! Bjarke Mønsted (med flere)

Introducerende noter....of doom! Bjarke Mønsted (med flere) LATEX Introducerende noter...of doom! Bjarke Mønsted (med flere) Indhold 1 Hvorfor er L A TEXsejt? 1 1.1 Hvordan fungerer det?........................ 1 2 Installation 1 2.1 Windows...............................

Læs mere

Kom i gang med... Kapitel 11 Math: Formelredigering med OpenOffice.org. OpenOffice.org

Kom i gang med... Kapitel 11 Math: Formelredigering med OpenOffice.org. OpenOffice.org Kom i gang med... Kapitel 11 Math: Formelredigering med OpenOffice.org OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

Syntaks for at skrive i L A TEX. Steffen Holst

Syntaks for at skrive i L A TEX. Steffen Holst Syntaks for at skrive i L A TEX Steffen Holst 11. september 2002 Forord Dette dokument er fremstillet for at forklare de mest nødvendige funktioner, i tekstbehandlingsprogrammet L A TEX. Dokumentet er

Læs mere

Indstillinger. 1. Built-in viewer 2. Built-in viewer embedded 3. Ekstern viewer

Indstillinger. 1. Built-in viewer 2. Built-in viewer embedded 3. Ekstern viewer TeXMaker guide TeXMaker er den editor, som vi anbefaler til at skrive LaTeX i. Det er en såkaldt cross-platform editor og kan benyttes til både Windows, Mac og Linux. TeXMaker er en ret almindelig editor

Læs mere

Hjemmesideoptimering/synlighed

Hjemmesideoptimering/synlighed Hjemmesideoptimering/synlighed Søgemaskineoptimering/webdesign To sider af samme sag Søgemaskineoptimering/webdesign Hvad vil det sige at optimere for søgemaskiner? Søgemaskineoptimering handler ikke længere

Læs mere

Tekst-formatering. Et par nyttige småting

Tekst-formatering. Et par nyttige småting 1 Version 2.0 - PHP - 04.02.2003 Tekst-formatering Kursiv tekst (ITalic) skrives \emph{kursiv tekst} Bold Format skrives \textbf{bold Format} Disse kommandoer kan kombineres, som de fleste andre kommandoer...

Læs mere

BOGKORT VEJLEDNING TJEKLISTE FØR DU GÅR I GANG

BOGKORT VEJLEDNING TJEKLISTE FØR DU GÅR I GANG formater som vises BOGKORT VEJLEDNING TJEKLISTE FØR DU GÅR I GANG FORSIDE STAMDATA (skal med) Foto af bogen (3D) eller en illustration af bogens forside (2D)? Det skal i begge tilfælde være i høj opløsning,

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Introduktion til LATEX

Introduktion til LATEX Introduktion til LATEX for studerende ved DTU Morten Ovi latex@student.dtu.dk www.student.dtu.dk/ latex 6. september 2004 Introduktion til L A TEX for studerende ved DTU i Indhold Om denne introduktion

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

Sådan sætter du et dokument op med billeder i Microsoft Word (2003)

Sådan sætter du et dokument op med billeder i Microsoft Word (2003) Sådan sætter du et dokument op med billeder i Microsoft Word (2003) Denne vejledning gennemgår hvordan man indsætter billeder i Word, og forklarer de basale værktøjer der kan bruges til at lave layout

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

IMFUFA TEKST NR 445 2005. TEKSTER fra ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER. Den nye L A TEX for forfattere. Jørgen Larsen. Juni 2005

IMFUFA TEKST NR 445 2005. TEKSTER fra ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER. Den nye L A TEX for forfattere. Jørgen Larsen. Juni 2005 TEKST NR 445 2005 Den nye L A TEX for forfattere En introduktion til L A TEX og IMFUFA-L A TEX Jørgen Larsen Juni 2005 TEKSTER fra IMFUFA INSTITUT ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER FOR STUDIET AF MATEMATIK OG

Læs mere

Videregående L A TEX-kursus.

Videregående L A TEX-kursus. Videregående L A TEX-kursus. Tobias Steinmann & Martin Heller Indholdsfortegnelse Kursets indhold: Kort intro. Gennemgang af ca. 50 L A TEX-funktioner. Opgave med mange af de gennemgåede funktioner. Stil

Læs mere

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word Oversigten på de følgende sider viser størstedelen af de forskellige formateringsmærker, der kan optræde i et Microsoft Word-dokument. Formateringsmærker vises kun på skærmen de kommer ikke med i udskrift.

Læs mere

Dolor Set Amet. Bogtitel

Dolor Set Amet. Bogtitel Dolor Set Amet Bogtitel Sund kost på Marienlyst Produktions højskole Sund kost På højskolen Marienlyst, bliver der spist sund kost, da skolen ønsker sine elever sunde, og veltilpasse. Derfor serveres der

Læs mere

MathType 6.7e og 6.8 for elever og lærere på HAKA

MathType 6.7e og 6.8 for elever og lærere på HAKA MathType 6.7e og 6.8 for elever og lærere på HAKA Med årene er der blevet større og større behov for i gymnasiet at kunne skrive formler ind i elektroniske dokumenter, fx når der skal udfærdiges rapporter

Læs mere

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE Intentionen med planen er at angive rammer for, hvad vi på Kirkeby Skole forventer eleverne skal lære om IT i deres skoleforløb på Kirkeby Skole. Som udgangspunkt skal de

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Hvad er RefWorks?... 2 Opret dig som bruger... 2 Inden du går i gang... 3 Klargøring af computer til download af Write-N-Cite v. 4.2... 3 Installation af Write-N-Cite... 4 Installation

Læs mere

Typografisk formatering i forskellige tekstbehandlingssystemer: Word, OpenOffice og WordPerfect. Foreløbig udgave.

Typografisk formatering i forskellige tekstbehandlingssystemer: Word, OpenOffice og WordPerfect. Foreløbig udgave. Niels Erik Wille Universitetslektor (emeritus), cand.mag. Kurset Ret&Rigtigt F10 Typografisk formatering i forskellige tekstbehandlingssystemer:, og Perfect. Foreløbig udgave. Kapitæler / Small caps Kapitæler

Læs mere

Formandens beretning

Formandens beretning Foredrag Århus Formandens beretning DK-TUG generalforsamling 2010 Introforedrag (2009/11/10) (gentages til november) arrangeret af MSFR, DK-TUG var ikke direkte involveret. Steffen Petersen holdt foredraget

Læs mere

Don t Panic. En kort introduktion af L A TEX for de virkeligt hungrende, og alle dem der bare gerne vil lære det.

Don t Panic. En kort introduktion af L A TEX for de virkeligt hungrende, og alle dem der bare gerne vil lære det. Don t Panic In nice and relaxing letters Har dette hæfte på forsiden, simpelthen fordi du ikke bør gå i panik. Lidt ligesom The hitchikers guide to the galaxy, som bestemt er anbefalet læsning, selvom

Læs mere

JØRGEN KOCH. Word 2013 for alle

JØRGEN KOCH. Word 2013 for alle JØRGEN KOCH Word 2013 for alle INDHOLDSFORTEGNELSE Et nyt og moderne Word... Indledning KAPITEL ET... 9 Brugerfladen i Word Velkomstopsætningen... 10 Det nye look... 11 Brugergrænsefladen... 12 Båndet...

Læs mere

Word-kursus. Denne opgave går ud på at lære nogle af de funktioner, der skal til for at få værktøjet i orden til at lave en god teknisk rapport.

Word-kursus. Denne opgave går ud på at lære nogle af de funktioner, der skal til for at få værktøjet i orden til at lave en god teknisk rapport. Word-øvelse: Denne opgave går ud på at lære nogle af de funktioner, der skal til for at få værktøjet i orden til at lave en god teknisk rapport. Nogle af de gennemgåede Word-funktioner er nok kendt af

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

poedit og oversættelse af sprogfiler

poedit og oversættelse af sprogfiler poedit og oversættelse af sprogfiler af Georg S. Adamsen WordPress.Blogos.dk 2009 http://kortlink.dk/wordpressblogosdk/6g38 1 af 11 14-04-2009 14:55 Jeg får af og til spørgsmål om, hvordan man bruger poedit,

Læs mere

Kapitel 13 Arbejde med Typografier:

Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Kom i gang med Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Introduktion til Typografier OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

Lav dine egne hjemmesider/websider

Lav dine egne hjemmesider/websider Sider, der skal publiceres på World Wide Web, laves i et særligt format, html, som fortæller browseren, hvordan den skal vise tekst og billeder. Html (Hypertext markup language) er meget fleksibelt og

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step Af Gitte Winter Graugaard Nov. 2013, Sigil version 0.7.2 1 Her følger en intro skridt for skridt til at oprette en e- bog i SIGIL og publicere den på SAXO

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 Adobe Acrobat Professional 11 ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Hvad er Adobe Acrobat?... 1 Elektroniske dokumenter... 2 PDF... 2 Acrobat-programmer... 3 Hvor kommer dokumenterne

Læs mere

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol?

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol? NEED TO KNOW Nedenstående er et bud på nogle af de funktioner man kan have glæde af i Open Office når man skriver opgaver til skolen. - Nedenstående er alene en anvisning på nogle af de punkter der står

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Flash Logic Free CMS. Manual og brugervejledning

Flash Logic Free CMS. Manual og brugervejledning Flash Logic Free CMS Manual og brugervejledning Indhold: 1. Funktionalitet 2. Fil-oversigt 3. Baggrundsbillede 4. Banner-billede 5. Redigering af tekst 6. Brug af html-tags 7. Web site navn 8. Upload til

Læs mere

Videregående pc-vejledning

Videregående pc-vejledning 60+Bornholm Videregående pc-vejledning Modul 17: Tekstbehandling 6 Tabeller - 1 Tabeller kan benyttes til at vise data på en velordnet måde med tydelig afgrænsning mellem værdierne (tabellens rammer vises)

Læs mere

Lejemålet vil kunne blive istandsat af udlejer inden overtagelse, i samråd med den nye lejer.

Lejemålet vil kunne blive istandsat af udlejer inden overtagelse, i samråd med den nye lejer. RÅ LOKALER PÅ Sydhavnsgade 7 er super attraktiv placeret på Aarhus Havn tæt på midtbyen, Lystbådehavnen og lige ved udmundingen af indfaldsvejen til E45. Bag bygningens rå og industrielle facader gemmer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regneark for matematiklærere

Indholdsfortegnelse. Regneark for matematiklærere Indholdsfortegnelse Forord... 3 Diskettens indhold... 4 Grafer i koordinatsystemet... 5 Brug af guiden diagram... 5 Indret regnearket fornuftigt... 9 Regneark hentet på Internettet... 15 Læsevenlige tal

Læs mere

Microsoft Word 2010 Videregående DK

Microsoft Word 2010 Videregående DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Word 2010 Videregående DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Faneblade og trykknapper i Word 2010... 3 Båndet...3 Minimer båndet...4 Arbejde med filer... 4 Værktøjslinjen

Læs mere

Arbejd videre med statistik

Arbejd videre med statistik Danmarks Statistik databanker@dst.dk Arbejd videre med statistik Vejledning i PC-AXIS og Statistikbanken Danmarks Statistik juni 2003 1 www.dst.dk www.statistikbanken.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2

Læs mere

Typografi og layout i Word 2010

Typografi og layout i Word 2010 Ret&Rigtigt F12 Niels Erik Wille Typografi og layout i Word 2010 Papirformat og papirets orientering (højformat / bredformat) Vælges i menuen Sidelayout: Man kan vælge Retning (højformat / bredformat)

Læs mere

Martin Geisler. Uge 49, 2001

Martin Geisler. Uge 49, 2001 Min dintprog-browser Martin Geisler Uge 49, 2001 Resumé Dette dokument beskriver tankerne bag min dintprog-browser, en browser skrevet i Java der skal kunne fortolke en mindre delmængde af HTML 4, kaldet

Læs mere

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau)

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Matematik i WordMat En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Beregning... 4 3. Beregning med brøker...

Læs mere

IT-manual August 2014

IT-manual August 2014 IT-manual August 2014 Indhold IT-pixibog Opgave i brug af Lectio At skrive store opgaver i Word Opgave i at bruge Words specialfunktioner 1 IT-pixibog Skolens computere - låner jeg en computer? - hente

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Indhold Forelæsning Dat-D1: Regneark Matematik og databehandling 2012

Indhold Forelæsning Dat-D1: Regneark Matematik og databehandling 2012 Indhold Forelæsning Dat-D1: Regneark Matematik og databehandling 2012 Henrik L. Pedersen Institut for Matematiske Fag henrikp@life.ku.dk 1 Forberedelsesopgaverne Dat-D-1 og Dat-D-2 2 Regnearks grundprincipper

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

PDF-filer Vejledning til tilgængelige PDF-filer

PDF-filer Vejledning til tilgængelige PDF-filer PDF-filer Vejledning til tilgængelige PDF-filer OBS I dette dokument får du en vejledning til, hvordan du kan rette nogle af de mest gængse tilgængelighedsproblemer. For at rette dem kræver det, at du

Læs mere

Førstehjælp til Rapportskrivning

Førstehjælp til Rapportskrivning Førstehjælp til Rapportskrivning Rune Andresen og Jon Sporring 4. januar 2005 1 Forord Dette dokument er skrevet for at hjælpe studerende med at skrive rapporter på Datalogisk Institut og specielt med

Læs mere

DESIGN- OG BRANDMANUAL INTRODUKTION BRANDPLATFORM DESIGNPROGRAM

DESIGN- OG BRANDMANUAL INTRODUKTION BRANDPLATFORM DESIGNPROGRAM DESIGN- OG BRANDMANUAL 2008 INTRODUKTION BRANDPLATFORM DESIGNPROGRAM 2 TMF DESIGN- OG BRANDMANUAL TMF DESIGN- OG BRANDMANUAL 3 INDHOLDSFORTEGNELSE A. INTRODUKTION 1.0 OM DESIGN- OG BRANDMANUALEN X B. BRANDPLATFORM

Læs mere

Overfør filer til Office 365 - online

Overfør filer til Office 365 - online Introduktion til Office 365 online portal Office 365 er det nye system som vi overgår til efter sommerferien (skole året 2014-2015). Alle får pr. automatik tildelt en konto når de starter på Hjørring Gymnasium

Læs mere

Matematik i Word. En manual til elever og andet godtfolk. Indhold med hurtig-links. Kom godt i gang med Word Matematik. At regne i Word Matematik

Matematik i Word. En manual til elever og andet godtfolk. Indhold med hurtig-links. Kom godt i gang med Word Matematik. At regne i Word Matematik Matematik i Word En manual til elever og andet godtfolk. Indhold med hurtig-links Kom godt i gang med Word Matematik At regne i Word Matematik Kom godt i gang med WordMat Opsætning, redigering og kommunikationsværdi

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

Overfør filer til Office 365 - online

Overfør filer til Office 365 - online Introduktion til Office 365 online portal Office 365 er det nye system som vi overgår til efter sommerferien (skole året 2014-2015). Alle får pr. automatik tildelt en konto når de starter på Hjørring Gymnasium

Læs mere

Joomla! 1.0 Quick Start Guide

Joomla! 1.0 Quick Start Guide Joomla! 1.0 Quick Start Guide Forfatter: Russell Walker (www.netshinesoftware.com) Version: 1.0 Senest opdateret: 17/09/2005 Danish Translation: Version: 1.0 Oversættelse: Rikard Jensen 25/09/05 - Kontrol:

Læs mere

Crash Course i Programmering. HumTek, RUC

Crash Course i Programmering. HumTek, RUC Crash Course i Programmering HumTek, RUC Kursus mål At give en basal introduktion til programmering i sproget Processing At give et overblik over sprogets potentiale At have det sjovt :-) Kursus form Meget

Læs mere

Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og Excel.

Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og Excel. - Filarkiv - Filarkiv - når dine besøgende skal hente PDF-filer fra din hjemmeside Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og

Læs mere

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut Genvejstaster i Word 2003 Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle te Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer Accepter Afslut Afsnit Ned Ctrl+ Ned Afsnit Ned Udvid Ctrl+Skift+ Ned Afsnit

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Web sider. Introduktion: Har du nogensinde spekuleret over, hvordan det verdesomspændende internet virker og hvordan man snakker med det?

Web sider. Introduktion: Har du nogensinde spekuleret over, hvordan det verdesomspændende internet virker og hvordan man snakker med det? Introduktion: Har du nogensinde spekuleret over, hvordan det verdesomspændende internet virker og hvordan man snakker med det? I dag skal du lære at lave hjemmesider, så du også kan bidrage til at opbygge

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forord... 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Åbne Word 2013 i Windows 8... 15 Taster, mus/ergonomi samt flytte markøren rundt

Indholdsfortegnelse Forord... 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Åbne Word 2013 i Windows 8... 15 Taster, mus/ergonomi samt flytte markøren rundt 1 Indholdsfortegnelse Forord... 8 Målgruppen for denne bog 8 Arbejde med Word 2013 i skyen 8 Kommando versus funktion 8 Dokument, du kan bruge i praksis 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Start Office 2013-program

Læs mere

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed - eventuelt en uddybende undertitel (Undertitel) Arial 14, mellemrum før: 6 pkt, mellemrum efter: 3 pkt (bemærk at undertitler er venstrejusteret)

Læs mere

Du kan også bruge Dropbox sammen med din Iphone, Android telefon eller anden smartphone.

Du kan også bruge Dropbox sammen med din Iphone, Android telefon eller anden smartphone. Dropbox Introduktion til Dropbox Dropbox er en online tjeneste, hvor man ganske gratis kan få noget lagerplads til sine dokumenter, billeder og meget mere. Der er mange muligheder med Dropbox, som bliver

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

RESPONSIVE DESIGN. Fleksibelt, platformuafhængigt webdesign. Frank Thomsen & Toke Fritzemeier Efterår 2012

RESPONSIVE DESIGN. Fleksibelt, platformuafhængigt webdesign. Frank Thomsen & Toke Fritzemeier Efterår 2012 RESPONSIVE DESIGN Fleksibelt, platformuafhængigt webdesign Frank Thomsen & Toke Fritzemeier Efterår 2012 Første browser med grafik 1993 Første browser med grafik 1993 1995 100% 1995 2003 Første browser

Læs mere

Softwareudvikling: Miljøer

Softwareudvikling: Miljøer Softwareudvikling: Miljøer Præsentation af mig Praktiske oplysninger Overblik Host-target setup UNIX, historisk UNIX egenskaber UNIX ulemper UNIX, netværk, X11, brugerflader Windows fordele/ulemper Øvelse

Læs mere

Onsdags-workshops foråret 2014

Onsdags-workshops foråret 2014 Onsdags-workshops foråret 2014 Hver onsdag kl.15-17 Alle workshops er gratis 15. Januar: Google konto til meget mere end g-mail 22. januar: Google Chrome browseren fra Google 29. januar: NemID, borger.dk

Læs mere

Guide til elektronisk retning

Guide til elektronisk retning Guide til elektronisk retning Jens Sveistrup, Gl. Hellerup Gymnasium Elektronisk aflevering er med elevernes større anvendelse af computer i undervisningen og med Lectios store udbredelse blevet mere og

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Version 4 Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Tekstbehandling med Mac... Indledning. KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Tekstbehandling med Mac... Indledning. KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Tekstbehandling med Mac... Indledning KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages Anskaf Pages... 10 Opret eller åbn et dokument... 11 Brugerfladen i Pages... 12 Gem dokumenter... 13 Gem

Læs mere

Zotero er et smart værktøj til at få styr på dine referencer og litteraturlister. Zotero er gratis og på dansk.

Zotero er et smart værktøj til at få styr på dine referencer og litteraturlister. Zotero er gratis og på dansk. 1 Indhold: Hvorfor Zotero?... 3 Installation... 3 Firefox... 3 Installation af Zotero... 3 Registrer dig som bruger af Zotero... 4 Zotero oversigt over programmet... 4 Tilføj referencer manuelt... 5 Eksempel

Læs mere

Oversigt. Linux. OS det bare OS. Formål med foredraget. Det frie styresystem. Bo Tranberg & Jonas Termansen. 22. februar 2012

Oversigt. Linux. OS det bare OS. Formål med foredraget. Det frie styresystem. Bo Tranberg & Jonas Termansen. 22. februar 2012 Linux Det frie styresystem Bo Tranberg & Jonas Termansen Mat/Fys StudenterRåd MFSR mfsr.au.dk facebook.com/mfsr.au.dk 22. februar 2012 1 / 21 Oversigt 1 Introduktion 2 Hvad er et OS? 3 Hvordan virker Linux?

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED PETER JENSEN GUIDE VISUEL

EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED PETER JENSEN GUIDE VISUEL PETER JENSEN EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED EXCEL 2011 TIL MAC VISUEL GUIDE 59 guides der får dig videre med Excel En instruktion på hver side - nemt og overskueligt Opslagsværk med letforståelig gennemgang

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1 TAL SEORD TEX Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S ScanDis A/S Kursus Del 1 i ViTre pakken - 2013 Side

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forord...8 Makroer samt aktivere Udvikler-fanen...10 Makrosikkerhed (Sikkerhedsindstillinger)...13

Indholdsfortegnelse Forord...8 Makroer samt aktivere Udvikler-fanen...10 Makrosikkerhed (Sikkerhedsindstillinger)...13 1 Indholdsfortegnelse Forord...8 Makroer samt aktivere Udvikler-fanen...10 Hvad er en makro... 10 Hvad kan du bruge en makro til... 10 Hvad en makro er (Visual Basic for Applications)... 11 Det hele sker

Læs mere

Edinburgh Photographic Society

Edinburgh Photographic Society Edinburgh Photographic Society 27-10-2010 Duis Sed Sapien Aenean sit amet lacus in tortor fermentum blandit. Quisque at purus in nulla. Page 3 Nunc Et Orci Page 4 Morbi Posuere Pellentesque odio risus,

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

KCH IT-HANDLEPLAN 2011

KCH IT-HANDLEPLAN 2011 KCH IT-HANDLEPLAN 2011 IT-fagligt indhold 0. klasse Tænde og slukke for computeren Hente programmer ved hjælp af ikoner Åbne og lukke programmer Betjene musen Netværk: Logge på elevdrev med brugernavn

Læs mere

Vejledning til referencehåndteringssystemet. Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby

Vejledning til referencehåndteringssystemet. Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Vejledning til referencehåndteringssystemet Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Jeg håber, at du vil få glæde af denne vejledning til referencehåndteringssystemet Zotero. Hvis du får problemer undervejs

Læs mere

Peter Kragh Hansen. Microsoft Excel 2013 Videregående. ISBN nr.: 978-87-93212-02-2

Peter Kragh Hansen. Microsoft Excel 2013 Videregående. ISBN nr.: 978-87-93212-02-2 Peter Kragh Hansen Microsoft Excel 2013 Videregående ISBN nr.: 978-87-93212-02-2 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 1 Funktioner... 2 Syntaks (Grammatik)... 2 Guiden Funktion... 4 Formelhjælp...6

Læs mere

Kom hurtigt i gang Maplesoft, 2014

Kom hurtigt i gang Maplesoft, 2014 Kom hurtigt i gang Maplesoft, 014 Kom hurtigt i gang med Maple Start Maple. Opstartsbilledet sådan ud Klik på knappen New Document, og du får nyt ark altså et blankt stykke papir, hvor første linje starter

Læs mere

Installations guide Saxo ERPTrader. Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2

Installations guide Saxo ERPTrader. Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2 Installations guide Saxo ERPTrader Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2 Indhold Introduktion...3 Forudsætninger...3 Software krav...3 Installer MSI pakken...4 Importer Saxo ERPTrader objekterne...5

Læs mere

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version xgalleri xgalleri opstod ud fra ønsket om at lægge en større samling billeder på nettet. Der findes mange programmer, som kan bruges til at lægge datafiler på nettet; men de fungerer typisk på den måde,

Læs mere

Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for

Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for IT Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for Boulevarden 19D DK - 7100 Vejle tel: +45 7216 2830 www.campusvejle.dk GRUNDLÆGGENDE KURSER ER DU NYBEGYNDER, BØR DU OVERVEJE

Læs mere

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med TRE fra ScanDis A/S TAL SEORD TEX Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne ViTal, ViseOrd og ViTex fra ScanDis A/S Kom nemt i gang

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

ODS measured tagset til RTF er smart og kan tilpasses

ODS measured tagset til RTF er smart og kan tilpasses ODS measured tagset til RTF er smart og kan tilpasses 4. Oktober 2012 Marc Andersen, StatGroup ApS, Denmark Indhold Oversigt Hvorfor Hvad Validering Programkode til tagset: send mail til Tips Konklusion

Læs mere

Kapital- og rentesregning

Kapital- og rentesregning Rentesregning Rettet den 28-12-11 Kapital- og rentesregning Kapital- og rentesregning Navngivning ved rentesregning I eksempler som Niels Oles, hvor man indskyder en kapital i en bank (én gang), og banken

Læs mere