Om mig. LATEX for begyndere. Skamløs reklame for MFSR I. Skamløs reklame for MFSR II

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om mig. LATEX for begyndere. Skamløs reklame for MFSR I. Skamløs reklame for MFSR II"

Transkript

1 Om arrangørerne Indhold Om arrangørerne Indhold Om mig L A TEX for begyndere Ja, det er besværet værd 10. november 2010 Navn aka. Kundeservice Studie Fysik, n te år Medlem af MFSR og DK-TUG Tidligere tutor L A TEX-nørd siden 1. kvarter på 1. år Om arrangørerne Indhold Om arrangørerne Indhold Skamløs reklame for MFSR I Skamløs reklame for MFSR II Mat/Fys StudenterRåd MFSR repræsenterer Datalogi og It Fysik, Astronomi og Nanoscience Kemi og Medicinalkemi Matematik og Matematik-Økonomi Samler trådene og er aktive lægere oppe Fagudvalg Studienævn Akademisk Råd Hvem vi er aktive medlemmer Spredt fra 1. til 6. studieår Universitetsbestyrelsen Studenterrådet/Fællesrådet Danske Studerende Fællesråd DSF Fra vidt forskellige studier

2 Om arrangørerne Indhold Om arrangørerne Indhold Skamløs reklame for MFSR III Skamløs reklame for MFSR IV Vores arbejde Bedre studiemiljø Mindre bureaukrati Studerende skal med på råd Samarbejde med Institutter, Fakultet og andre medspillere Vores arrangementer L A TEX-foredrag International Dag Brokkemøde i 4. kvarter Kontakt os! Mailinglister Møder, et par stykker i hvert kvarter mfsr.au.dk facebook.com/mfsr.au.dk Næste møde Tirsdag d. 16/11 kl. 17 på Rådet (inde ad gangen før MatLab)... Om arrangørerne Indhold Om arrangørerne Indhold Ublu reklame for DK-TUG Dagens spiseseddel I Foreningen DK-TUG TEX- og L A TEX-nørder Hverdagsbrugere Afholder foredrag og L A TEX-lab Mailingliste, hvor du kan få hjælp 1 Om L A TEX Hvad er det? Hvorfor lære det? Hvordan gør man så? Bliv medlem for 50, Rabat på medlemskab af den internationale TUG Rabat på TUGs medlemsblad TUGboat Vis din støtte 2 L A TEX på din computer 3 At skrive et dokument Et lille eksempel Almindelig tekst Se mere på tug.dk og tug.org

3 Om arrangørerne Indhold Om arrangørerne Indhold Dagens spiseseddel II Dagens spiseseddel III 4 Matematiske udtryk og L A TEX Visning af matematiske udtryk At skrive matematiske udtryk 5 Flydende elementer Placering af flydende elementer Figurer og grafik Tabeller 8 Når L A TEX brokker sig Fejltyper Typiske fejl og hvordan man afhjælper dem 6 Mest for Matematikere Fysikere Kemikere Dataloger 9 Hjælp! Jeg sidder fast Hjælp til selvhjælp 7 Hjemmebryg Hvad er det? Hvad er L A TEX og hvad er det ikke? Del I Det helt grundlæggende L A TEX er et type setting language designet til at lave smukke dokumenter out of the box designet til at adskille indhold og udseende fra midt 80 erne L A TEX er ikke et skriveprogram såsom OpenOffice Writer eller Word designet til at påtvinge dig et bestemt udseende gammelt og støvet

4 Hvorfor lære det? Fordele og ulemper Hvorfor lære det? : Matricer Fordele Indhold og udseende er adskilt Nemt at håndtere referencer, indholdsfortegelse, fodnoter mv. Standardopsætning giver smukke dokumenter Udvikles og vedligeholdes af (semi-)professionelle typografer Gratis Ulemper [ ] c d 0 Stejl indlæringskurve. Kræver lidt indsats at lære Meget forskelligt fra Word og lignende Tabeller og figurer er til en vis grad besværlige Ingen indbygget stavekonrtol Hvorfor lære det? : Integraler Hvorfor lære det? : Kædebrøk R 3 0 x 1 dx f (x, y, z) dv φ =

5 Hvorfor lære det? : IS-LM diagram Hvorfor lære det? : Kredsløbsdiagram 2mH i i LM LM G>0 M>0 B B i A C C i IS IS Interest rate parity e(t) 4nF 1kΩ kω 2nF a(t) Y E E E Hvorfor lære det? : Matrixmultiplikation Hvorfor lære det? : Rollediagram S00 B : p rows q columns T01 a21 b a22 b22 b11 b12... b1q b21 b22... b2q bp1 bp2... bpq T03 T02 S02 T04 S01 T11 T10 S10 T12 a2p bp2 S03 S04 S11 S12 T05 T06 T07 T08 T09.0 T13 T14 a11 a12... a1p a21 a22... a2p an1 an2... anp c11 c12... c1q c21 c22... c2q cn1 cn2... cnq S05 S06 S07 S08 T09.1 S09 S13 T15 S15 S14 T16 S16 T17 S17 T18 T19 T20 T21 T22.0 A : n rows p columns C = A B : n rows q columns S18 S19 S20 S21 T22.1 S22

6 Hvordan gør man så? Terminologi Hvordan gør man så? Om preamblen Makro En kommando/funktion. Fx fortæller \section, at der skal oprettes et nyt afsnit i dokumentet. Environment At pakke koden ind til speciel behandling, fx itemize til punktopstillinger eller tabular til tabeller. Pakke Et plug-in, der giver dig flere muligheder. Fx giver pakken graphicx mulighed for at indsætte billeder. Klasse Et grunddokument, der definerer dokumentets standardlayout og grunlæggende muligheder. Preamble Den del af dokumentet, der bestemmer global opsætning og indlæser pakker. Hvad den er Utrolig vigtig ingen preamble, intet dokument Svært at forstå, men prøv hvis du lyster Umulig at skrive for en nybegynder Gode råd 1 Plagier 2 Plagier 3 Plagier 4 Eksperimenter Hvordan gør man så? Syntaks Hvordan gør man så? Specielle tegn Alle makroer starter med en \ Påkrævede argumenter angives i { } Valgfri i [ ] Environment har en \begin og en \end Fra % til slutningen af linjen ignoreres Forskellige tegn har speciel betydning for L A TEX De enkle # skrives som \# { skrives som \{ $ skrives som \$ } skrives som \} & skrives som \& % skrives som \% skrives som \ De mere spøjse skrives som \textsection skrives som \textasteriskcentered Frygt ej: symboler i The Comprehensive L A TEX Symbol List.

7 Hvordan gør man så? Syntaks- og terminologi: Preamble og dokument Hvordan gør man så? Syntaks- og terminologi: Makro og enviroment Preamble Dokument \documentclass[a4paper,article]{memoir} \usepackage[danish]{babel} \usepackage{graphicx} \begin{document} \author{steffen Petersen} \ title {Et lipsum eksempel} \maketitle Lorem ipsum dolor sit amet... \end{document} En punktopstilling itemize-environment item-makro Resultatet Der findes flere skinker: Parmaskinke Seranoskinke Skinketopping (dvs. kalkun) Der findes flere skinker: \begin{itemize} \item Parmaskinke \item Seranoskinke \item Skinketopping (dvs. kalkun) \end{itemize} Hvordan gør man så? Syntaks- og terminologi: Makro og argumenter Hvordan gør man så? Fra idé til PDF Makroen usepackage Indlæse pakker Kræver ét argument: Pakkens navn Kan tage et ekstra argument, som pakken behandler Indlæsning af orddeling Makronavn Påkrævet argument \usepackage[danish,english]{babel} Valgfrit argument Du skal 1 Plagiere en preamble 2 Skrive din kode i en fil, der ender på.tex, fx hest.tex 3 Køre pdflatex på filen: pdflatex hest.tex 4 Profit! Din editor har styr på det her.

8 Hvordan gør man så? L A TEX giver dig Hvad er der i en installation? hest.pdf En PDF-fil du kan sende til nogen eller udskrive. hest.log En log, der fortæller hvad pdflatex har gjort; bruges til fejlfinding. hest.aux En fil L A TEX bruger internt. hest.toc En lister over det, der kan sættes i en indholdsfortegnelse. Og flere endnu. Et godt råd: Slet alt andet end hest.tex hvis L A TEX laver fejl, der ikke kan forklares. En komplet L A TEX-installation indeholder Rigtigt mange pakker Compilere, der kan lave din.tex til en.pdf En editor, hvor du skriver din.tex Supplerende værktøjer Det vil jeg ha! Problem Hvor finder jeg alt det og hvad koster det? Løsning TEXLive er en L A TEX-distribution, der indeholder alt dette og kan bruges på Linux og Windows. Til Mac hedder den dog MacTEX. Hjælp til installation Forskellige editorer I aften Installation fra USB-nøgle i aften i Staff Lounge. Prøv selv! Man skal være lidt teknisk anlagt, men det betaler sig. Til L A TEX-lab Hver tirsdag er der L A TEX-lab i Staff Lounge og her kan du få hjælp. Der findes mange editorer, der kan bruges til L A TEX: TEXWorks TEXmaker TEXnicCenter Kile Emacs og mange flere. Det bedste råd: Prøv dig frem!

9 Et lille eksempel Simpelt dokument Et lille eksempel Simpelt dokument II (En basal preamble) \documentclass[a4paper,article]{memoir} \usepackage[danish]{babel} \usepackage[utf8]{inputenc} \usepackage[t1]{fontenc} Hvad det betyder Dokumentklassen er memoir Dokumentet er dansksproget, herunder orddeling Tegnsættet sættes til UTF-8 Der skal bruges europæiske fonte (Selve indholdet i dokumentet) \begin{document} \author{steffen V. Petersen} \ title {Simpelt \LaTeX-dokument} \date{\today} \maketitle \tableofcontents \ section{introduktion} Lorem ipsum dolor sit amet... \end{document} Almindelig tekst Opdeling af dokumenter Almindelig tekst Lister Afsnitsniveauer \chapter{}, dog ikke i klassen article. \section{} \subsection{} \subsubsection{} \paragraph{} Nummerering og indholdsfortegnelse Nummereres automatisk Optræder automatisk i indholdsfortegnelsen, der laves med \tableofcontents. Forhindres med -net udgave, fx \ section*{} Tre listetyper itemize Unummereret liste enumerate Nummereret liste description Beskrivende liste (Lister i lister) 1 Skinke Serano Parma 2 Hest Koden bag \begin{enumerate} \item Skinke \begin{itemize} \item Serano \item Parma \end{itemize} \item Hest \end{enumerate} Markeringen kontrolleres med \item[], og pakken enumitem.

10 Almindelig tekst Fremhævning af tekst Almindelig tekst Fodnoter Korrekt fremhævning Ønskes fremhævning af tekst bør man bruge \emph{}. Den tager omgivelserne i betragtning. Formaning 1 Hvis man fremhæver for meget mister det sin effekt. Formaning 2 At fremhæve noget ved at gøre teksten fed er ikke god skik. Roman Sans Serif Teletype Medium Fed Upright Kursiv Slanted SMALL CAPS Makro \textrm{} \textsf{} \texttt{} \textmd{} \textbf{} \textup{} \textit{} \textsl{} \textsc{} Makroen til fodnoter En fodnote laves med \footnote{} og placeres automatisk i bunden af siden. (En almindelig fodnote)...pellentesque justo odio, dictum vitae, blandit\footnote{donec mollis eros a velit.} at. Man kan også lave slutnoter 1. 1 Læs mere om det i daleifs L A TEX-bog. Almindelig tekst Referencer Almindelig tekst Referencer, et eksempel Der kan refereres til alt, der har et nummer. Makroer til referencer \label{} sætter et usynligt mærke \ ref{} indsætter referencen \eqref{} indsætter reference til en ligning \pageref{} indsætter sidetallet for mærket Kig evt. på pakken fancyref der kan genkende labeltyper. Pakken varioref kan lave variable referencer, så som på næste side. smartref kan lave smarte referencer i store dokumenter (Referencer) \ section{teoretisk grundlag} \label{sec:theory}... \ section{diskussion} Se afsnit~\ref{sec:theory} på side~\pageref{sec:theory}.... ~ er et no break space, der laver mellemrum i teksten, hvor der ikke foretages linjeombrydning.

11 Visning af matematiske udtryk I teksten Del II L A TEX i en naturvidenskabelig hverdag Pythagoras lov a 2 + b 2 = c 2 er her indlejret i teksten. Koden bag Det matematisk udtryk indsættes i teksten mellem to $: Pythagoras lov $a^2 + b^2 = c^2$ er her indlejret i teksten. Visning af matematiske udtryk Fremhævet Visning af matematiske udtryk Environments til fremhævet matematik (Fremhævet) Her er Einsteins energi/masse-relation fremhævet. Koden bag E = m 0 c 2 Her er Einsteins energi/masse-relation \begin{equation*} E = m_0 c^2 \end{equation*} fremhævet. Nogle få environments Findes mange, hver har sin force. Alle nummererer de hver linie. equation bruges til one-liners. Næsten samme som \[... \] gather centrerer flerliniede udtryk align centrerer flerliniede udtryk under & Linjenummerering og referencer Findes alle i -nede udgaver, der ikke nummererer \nonumber forhindrer en linje i at få nummer \label{<key>} giver mulighed for at referere med \eqref{<key>}

12 Visning af matematiske udtryk Environments, et eksempel At skrive matematiske udtryk Syntaks (align) a + b c = 0 a = c b (1) (gather ) a + b c = 0 a = c b Koden bag \begin{align} a + b -c &= 0 \nonumber\\ a &= c - b \end{align} Koden bag \begin{gather*} a + b -c = 0\\ a = c - b \end{gather*} Grundlæggende syntaks Mellemrum ignoreres Ingen æ, ø, å, é eller andre specialtegn Indices laves med x_{0} x 0 Potenser laves med x^{12} x 12 Brøker laves med \frac{1}{2} 1 2 Standard funktioner: \sin, \lim, \min, \arctan... Linieombrydning laves med \\ eller evt. \\[<afstand>] At skrive matematiske udtryk Gode råd om syntaks At skrive matematiske udtryk Paranteser Et par gode råd L A TEX kan ikke gætte. a^b_c kan betyde både a b c og ac b så husk dine krøllede paranteser. Begrænset automatisk linieombrydning Husk din tegnsætning. Matematik er også en del af en sætning og man skal derfor huske punktummer og kommaer. Den falske måde \ left og \ right går ofte godt ( ) 1 a + b Men der kan opstå problemer 0 i k j i α i β j Den rigtige måde Brug hellere \big, \bigg, \Big og \Bigg i deres l og r udgaver \biggl( \frac{1}{a} + b \biggr) giver ( 1 ) a + b

13 At skrive matematiske udtryk Spacing At skrive matematiske udtryk Spacing II Spacing er næsten automatisk. Man kan dog hjælpe lidt (Ekstra afstand kan øge læsbarheden) versus b a b a sin nπxdx sin nπx dx Her er brugt et halvt mellemrum mellem sin nπx og dx. Mange forskellige spacings, både positive og negative. Ofte brugte spacing-makroer \, Et halv mellemrum. Brugt på foregående slide \quad Bredden af et x \qquad Bredden af 2 x er For flere se daleifs L A TEX-bog At skrive matematiske udtryk Det græske alfabet Alle græske tegn laves med en \ efterfuglt af deres navn De nemme \delta δ \Delta \pi π Der findes dog flere udgaver af nogle tegn De skitzofrene ε vs. ε (\epsilon vs. \varepsilon) φ vs. φ (\phi vs. \varphi) \gamma γ \xi ξ \Theta Θ At skrive matematiske udtryk Matematiske operatorer og kvantorer Er desværre ikke altid ligeså nemt som det græske alfabet Dem, man kan gætte \forall \exists \sum Dem, der er lidt sværere at gætte \infty \int Se daliefs L A TEX-bog \subset \in \approx \gg \neq =

14 Placering af flydende elementer Hvad er flydende elementer? Placering af flydende elementer Placering Generelt for alle flydende elementer Kaldes også floats Ikke fuld kontrol over placeringen L A TEX forsøger at placere elementet efter dit ønske Tekst brydes kun ovenfor og nedenfor Kan ændre reglerne for placering Forskellige flydende elementer Grafik og figurer i et figure environment Tabeller i et table environment Ønsker for placering h Placer her t I toppen af siden b I bunden af siden p Placer på en side for sig selv! Vær mindre kritisk \begin{figure}[hp!]... \end{figure} Figurer og grafik Om at indsætte grafik Figurer og grafik figure environmentet Værd at huske L A TEX kan ikke forstå alle filformater Sensitiv over for filenavne ingen mellemrum, tak Det kan godt være lidt noget bøvl at lære Fra et format til et andet På langt de fleste computere findes værktøjer til at konvertere fra et format til et andet. convert fra ImageMagick er din ven! \begin{figure}[hp!] \centering \includegraphics[<options>]{<filnavn>} \caption{<figurtekst>} \label{<evt. label>} \end{figure} Værd at vide Mange <options>, se manualen til pakken graphicx, vigtigste er width og height. Se pakkens dokumentation eller daleifs bog.

15 Tabeller Tabelvoxpop Tabeller Pæne tabeller med booktabs Maskot Tux Beastie Styresystem Maskot Linux BSD Tux Beastie Hvad ser bedst ud? Styresystem Linux BSD Selve tabbellen: tabular \begin{tabular}{l l} \toprule Maskot & Styresystem\\ \midrule Tux & Linux\\ Beastie & BSD\\ \bottomrule \end{tabular} {l l} definerer søjlerne Rækkes adskilles af \\ Celler adskilles af & Se daleifs bog for gode råd og eksempler Tabeller table environmentet Matematikere Sætninger og beviser: amsthm \begin{table}[bp!] \centering \begin{tabular}{c c}... \end{tabular} \caption{<tabeltekst>} \label{<evt. label>} \end{table} Om sætninger Findes flere pakker, ex ntheorem Læs dokumentationen, pakkerne kræver lidt opsætning amsthm og ntheorem kan det meste Theorem Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nulla ac lacus a leo pulvinar dapibus. Bevis. Vestibulum id augue ultrices risus rutrum tincidunt.

16 Matematikere Sætninger og beviser med amsthm Fysikere Enheder og smarte tabeller: siunitx Koden bag Enheder på den falske måde 11$J*mol^-*K^-$ J mol 1 K 1 \begin{theorem} Lorem ipsum dolor... \end{theorem} \begin{proof} Vestibulum id augue ultrices... \end{proof} Se daleifs L A TEX-bog for mange flere eksempler Enheder på den rigtige måde: siunitx $\si{\joule\per\mole\per\kelvin}$ J mol 1 K 1 Kan selvfølgelig også laves med skråstreger eller med brøker. Læs pakkens dokumentation; den er fuld af eksempler. Tabeller siunitx giver en ny søjletype S, der er super smart. Kan opstille under kommaer, klarer selv eksponenter med videre. Kemikere Reaktionsskemaer: mhchem Dataloger Opstilling af kode: listings Pakken mhchem giver mulighed for at skrive reaktionsskemaer nemt: \ce{2h + O -> H2O} 2 H + O H 2 O Der findes man flere eksempler i pakkens dokumentation, fx med annoteringer over pile. Før du begynder Du skal bruge pakken listings Læs dokumentationen til pakken(!) Det er ikke altid helt smertefrit at indsætte kode Hvad listings kan Har syntakshighlighting for mange sprog Markant nemmere end alternativet (pakken verbatim)

17 Dataloger på Javakode I Dataloger på Javakode II Java kildekode public class Greeter { } /** * There s no need to document this... **/ public static void main(string[] args) { System.out.println("Hello world!"); } (L A TEX-koden bag) \begin{lstlisting}[language=java] Din kode her... \end{lstlisting} Værd at vide Der findes utroligt mange options Options kan sættes globalt med \lstset{} lstlisting kan ikke bruges i alle andre environments Makroer, der laver makroer Brug af \(re)newcommand De to hverdagsmakroer \newcommand \renewcommand... og deres parametre Benyttes, når du vil lave en helt ny makro Benyttes når du vil overskrive en makro \newcommand{<navn>}{<action>} \newcommand{<navn>}[<antal parametre>]{<action>} \newcommand og \renewcommand bruges på samme måde. Du er træt at at skulle skrive \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} hver gang du skal have lim ε 0 i dit dokument (og der er træls!) \newcommand to the resucue I din preamble skal du blot tilføje linjen \newcommand{\limepsilon}{\lim_{\varepsilon \rightarrow 0}}, så kan du nøjes med at skrive \limepsilon.

18 Brug af \(re)newcommand med parametre Fejltyper Fejltyper Du skriver mange partielt afledte og er derfor træt af, at du skal skrive \frac{\ partial f}{\partial x} for at få Du bruger også ofte f y, f z osv. f x \newcommand to the resuce (again) I din preable skal du blot tilføje linjen \newcommand{\pdiff}[2]{\frac{\partial #1}{\partial #2}}. Du kan da bare bruge \pdiff{f}{x}, \pdiff{f}{y} osv. Generelt om fejl L A TEX giver desværre ikke nogle særligt gode fejlmeddeleser. Meddeleserne er ofte kryptiske Glemte pakker Oftest blot Undefined control sequence Glemte tegn Giver mange og gerne kryptiske fejl Badboxes Når en boks ikke er, som L A TEX ønsker den Fejltyper Gode råd om afhjælpning af fejl Typiske fejl og hvordan man afhjælper dem Hvordan man læser en fejl Gode råd Som nybegynder: kompiler ofte Isoler fejlen ved at udkommentere dele af koden (brug %) Kontroller, at du har lige så mange \begin{} som \end{} Kontroller, at du har lige mange { og } Husk at bruge math-mode ($ og \[... \]) korrekt./dokument.tex:16:undefined control sequence. Hvad det betyder Fejlen er i filen dokument.tex På linie 16 Fejlbeskeden er Undefined control sequence.

19 Typiske fejl og hvordan man afhjælper dem Undefined control sequence Typiske fejl og hvordan man afhjælper dem Missing $ inserted Undefined control sequence. Årsag og løsning Årsag Det er angivet en makro L A TEX ikke kan forstå Løsning Kontroller at du ikke har stavet forkert og at pakken, der udbyder makroen, er indlæst Missing $ inserted Årsag og løsning Årsag Du har skrevet matematik uden at skrive det i math-mode Løsning Indsæt $, \[... \] eller andet math enviroment Typiske fejl og hvordan man afhjælper dem Labels may have changed Typiske fejl og hvordan man afhjælper dem There were undefined cross-references Label(s) may have changed. Rerun to get references right. Årsag og løsning Årsag En ændring i dokumentet har forsaget ændring af labels Løsning Kompiler dokumentet igen, så er referencerne på plads There were undefined references. Årsag og løsning Årsag Du har refereret til en label, der ikke eksisterer Løsning Ret stavefejlen eller opret den manglende label

20 Typiske fejl og hvordan man afhjælper dem Overfull/underfull hbox/vbox Hjælp til selvhjælp daliefs L A TEX-bog Overfull \hbox. ( pt too wide) in paragraph Underfull \vbox. Badness Årsag og løsning Årsag Der kan være flere årsager, ex forkert/manglende orddeling, for lange formler mv. Løsning Kig i det færdige dokument. Bryd formlen manuelt eller hjælp L A TEX med at foretage korrekt orddeling. Om bogen Stadig under udvikling Nyeste beta-version kan findes på IMFs hjemmeside Gratis! Rigtig god. Både som grundlæggende introduktion, introduktion til mere avancerede emner og som opslagsværk Indeholder rigtigt mange eksempler Link til bogen IMF s hjemmeside L A TEX-brugere Introduktion til L A TEX Hjælp til selvhjælp Andre bøger og guides Hjælp til selvhjælp Hjælp online Introducerende bøger The Not So Short Introduction to L A TEX 2ε God introduktion til tekst, men man savner mere matematik Short Math Guide for LaTeX God guide til matematik. Begynder helt fra starten og ender i avancerede eksempler. Gode symboltabeller Andre bøger og guides Using Imported Graphics in L A TEX 2ε Alt hvad der er værd at vide om grafik i L A TEX og en del mere A Visual L A TEX FAQ Vandmærker, versaller, noder eller andet mærkværdigt? latex-community.org Mange aktive brugere, også eksperter Kan hjælpe med både brug og installation UKTUG FAQ: UK List of TeX Frequently Asked Questions Indeholder svarene på 429 ofte stillede spørgsmål Kan næsten altid hjælpe CTAN: The Comprehensive TeX Archive Network Det officielle sted for pakker og deres dokumentation Giver mulighed for at søge efter pakker, der kan det du lige står og mangler

21 Hjælp til selvhjælp Google Hjælp fra andre Hvordan man spørger om hjælp Ingen hjælp fra hverken bøger, guides, FAQ en eller CTAN? Google to the rescue! Du vil gerne opstille tekst i søjler. Søg efter: latex columns Svaret Første resulatet viser hvordan man sætter hele dokumenter eller kun dele deraf i to eller flere søjler. The Cardinal Rules Vær præcis. Min L A TEX er gået i stykker er no-go Vær tålmodig. Der er mange nørder, men de arbejder ikke alle sammen for dig Hvad er galt? Er det L A TEX den er gal med, eller er det din installation? Er det en pakke der giver fejlen, eller er det L A TEX selv? I hvilke tilfælde opstår fejlen? Kan den reproduceres på andre L A TEX-installationer? Hjælp fra andre Hvem man spørger om hjælp Spørgsmål? L A TEX-community Husk at være præcis og venlig. God tone giver gode svar. L A TEX-lab Hver tirsdag i Staff Lounge over Vandrehallen. Her kan man finde dalief og mig. Spørgsmål? DK-TUGs maillingliste Stil egne spørgsmål eller brug deres webarkiv. Se mere på tug.dk. Specielt godt egnet til lidt specielle spørgsmål.

22 Tak Tak for denne gang Husk at stemme til AUs valg november! au.dk/valg

LaTeX på et øjeblik Kristian Knudsen Olesen

LaTeX på et øjeblik Kristian Knudsen Olesen Guide 31 LaTeX på et øjeblik Kristian Knudsen Olesen Intentionen med denne guide er, meget hurtigt at gøre læseren i stand til at sætte dokumenter op i L A TEX. Som nogle måske ved, så er det muligt at

Læs mere

Calc. Michel Mandix. Et kompendium om anvendt regneark. af: MICHEL MANDIX Dæmningen 23 2500 Valby 3630 3404 / 4059 3512. OpenOffice Calc Side 1 af 85

Calc. Michel Mandix. Et kompendium om anvendt regneark. af: MICHEL MANDIX Dæmningen 23 2500 Valby 3630 3404 / 4059 3512. OpenOffice Calc Side 1 af 85 Calc Et kompendium om anvendt regneark af: Michel Mandix OpenOffice Calc Side 1 af 85 1) FORORD Det er altid en stor fornøjelse at undervise i regneark! Dette program åbner så mange muligheder, at det

Læs mere

Indholdsfortegnelse. javabog.dk Forord

Indholdsfortegnelse. javabog.dk Forord javabog.dk Forord javabog.dk Forord Indholdsfortegnelse 0 Forord...1 0.1 Bogens opbygning...1 0.1.1 Veje gennem bogen...1 0.1.2 Kapitlernes opbygning...3 0.2 Til underviseren...3 0.3 Ændringer i tredje

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere

MathSoft Mathcad 8 Professional vejledning og opgaver

MathSoft Mathcad 8 Professional vejledning og opgaver MathSoft Mathcad 8 Professional vejledning og opgaver 09-07-99 M Copyright ENGBERG a/s INDHOLDSFORTEGNELSE Lidt om Mathcad 8... 3 2 Hjælp... 6 3 Lighedstegn... 8 4 Indledende regninger... 9 5 Formatering...

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Online markedsføring. Den store grundbog. Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen

Online markedsføring. Den store grundbog. Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen Online markedsføring Den store grundbog Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen Online markedsføring Den store grundbog Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen

Læs mere

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen Lær din mac at kende Poul Erik Larsen Indholdsfortegnelse 03 Mac en udvendigt 04 Skrivebordet 05 Æble-menuen 06 Finder-menuen 07 Arkiv-menuen 08 Dock 10 Hvilket styresystem? 11Systemindstillinger 11 Generelt

Læs mere

Internettet. *ukkulp#m,bvcm* ÊÀËÑ. Start med 48,- En klassiker og bestseller. Nu i 5. udgave. www.knowware.dk. Torben Kjær

Internettet. *ukkulp#m,bvcm* ÊÀËÑ. Start med 48,- En klassiker og bestseller. Nu i 5. udgave. www.knowware.dk. Torben Kjær 48,- En klassiker og bestseller Start med Torben Kjær Internettet Også til Mac En begynderguide til det globale computernetværk Svar på dine spørgsmål: * internettet, surfe, e-mail, sikkerhed, * chat,

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014

Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014 Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014 Maple 18 B-Niveau Contents 1 Løsning af ligninger i Maple 1 11 Solve-kommandoen og førstegradsligninger 1 metode1 (højreklik - cmd+klik) 1 metode

Læs mere

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr.

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr. MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S Dok. nr.: 74-100 079-001 FORORD Dette hæfte indeholder beskrivelse af, hvordan man dokumenterer

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Kom hurtigt i gang Maplesoft, 2014

Kom hurtigt i gang Maplesoft, 2014 Kom hurtigt i gang Maplesoft, 014 Kom hurtigt i gang med Maple Start Maple. Opstartsbilledet sådan ud Klik på knappen New Document, og du får nyt ark altså et blankt stykke papir, hvor første linje starter

Læs mere

BRUGER MANUAL : Version 2.4

BRUGER MANUAL : Version 2.4 BRUGER MANUAL : Version 2.4 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Installation af MyTobii 5 2.1 Montering og installation af MyTobii P10 5 2.2 Installation

Læs mere

Webredaktør. Vejledning

Webredaktør. Vejledning Webredaktør Vejledning Version 4.0 opdateret september 2012 2 Velkommen som webredaktør... 3 Jeg vil gerne... 4 Redigere... 4 Gemme det jeg har lavet... 4 Ændre afdelingens navn og logo... 5 Ændre hjemmesidens

Læs mere

Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker?

Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker? Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker? En undersøgelse af forskernes referencehåndtering som en del af deres arbejdspraksis Undersøgelsen er udarbejdet med finansiel støtte fra

Læs mere

Onsdags-workshops foråret 2014

Onsdags-workshops foråret 2014 Onsdags-workshops foråret 2014 Hver onsdag kl.15-17 Alle workshops er gratis 15. Januar: Google konto til meget mere end g-mail 22. januar: Google Chrome browseren fra Google 29. januar: NemID, borger.dk

Læs mere

White paper Kernen i god tekstforfatning

White paper Kernen i god tekstforfatning White paper Kernen i god tekstforfatning Skab et behov for det, du sælger få modtageren til at handle Kernen i god tekstforfatning Inden for e-mailmarkedsføring findes der en sand vrimmel af gode råd om

Læs mere

Sådan består du Prøve i dansk 3

Sådan består du Prøve i dansk 3 Sådan består du Prøve i dansk 3 Denne vejledning skal hjælpe dig med at forberede dig til Prøve i dansk 3. (Danskprøve, højt niveau). Grundlaget for vejledningen er Skapagos erfaringer med elever, der

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Bogen om budgetter i Microsoft Excel

Bogen om budgetter i Microsoft Excel Bogen om budgetter i Microsoft Excel Bogen om budgetter er for dig, der er iværksætter, selvstændig, bogholder eller generelt er interesseret i en introduktion til mindre virksomheders budgettering. Bogen

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

Linux - Friheden til at programmere i Java

Linux - Friheden til at programmere i Java Linux - Friheden til at programmere i Java Version 0.7.20040516-06/07-2006 Christian Damsgaard Jakob Nordfalk Jonas Kongslund og mange andre Linux - Friheden til at programmere i Java: Version 0.7.20040516-06/07-2006

Læs mere

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder 2 3 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 Få styr på TripAdvisor 11 KAPITEL 2 Lær at håndtere anmeldelser

Læs mere

Gode karakterer, Tips og tricks osv. Af. Marianne Bentsen & Lars Kristensen

Gode karakterer, Tips og tricks osv. Af. Marianne Bentsen & Lars Kristensen Gode karakterer, Tips og tricks osv. Af. Marianne Bentsen & Lars Kristensen Indholdsfortegnelse HVAD KAN JEG BRUGE DETTE HÆFTE TIL?... 3 SÅDAN BRUGER DU QR KODERNE... 4 CD-ORD, HVAD ER DET?... 5 CD-ORD

Læs mere

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu OKTOBER 2013 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu BRUGERVEJLEDNING TIL VEDLIGEHOLDELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

TI-Nspire CAS software Teknikhjælp for begyndere - Et par gør det selv opgaver Plus lidt regression og statistik

TI-Nspire CAS software Teknikhjælp for begyndere - Et par gør det selv opgaver Plus lidt regression og statistik TI-Nspire CAS software Teknikhjælp for begyndere - Et par gør det selv opgaver Plus lidt regression og statistik Klar til start TI-Nspire CAS software...2 Navigation...2 Opgave 3...3 Skriv matematik...3

Læs mere