Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra det, der vises på din telefon. Dette afhænger af telefonens software og din tjenesteudbyder.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra det, der vises på din telefon. Dette afhænger af telefonens software og din tjenesteudbyder."

Transkript

1 Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra det, der vises på din telefon. Dette afhænger af telefonens software og din tjenesteudbyder. Behøver du hjælp eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på Klik på Support => Spørgsmål og svar, og vælg derefter produktgruppe og type.alternativt kan du ringe til supporten på telefon World Wide Web Danish. 06/2008. Rev. 1.0

2 SGH-i200 Brugervejledningen

3 Sådan bruges vejledningen Denne brugervejledning er udarbejdet specielt til at guide dig gennem telefonens funktioner og muligheder. Se Quick Start Guide for at hurtigt kunne komme igang. Du kan også bruge Introduktion i startmenuen til at lære, hvordan enheden konfigureres. Hvis du vælger temaet Sliding Panel for startskærmen, vises menuen Introduktion på startskærmen. Vejledningens symboler Før du begynder, bør du kende de symboler, der bruges i vejledningen: Advarsel situationer, der kan føre til personskade. Forsigtig situationer, der kan beskadige telefonen eller andet udstyr. Bemærk bemærkninger, tip eller yderligere oplysninger. Se sider med relaterede oplysninger, f.eks.: s.12 (betyder "se side 12") Efterfulgt af rækkefølgen af funktioner eller menuer, som du skal vælge for at udføre et trin, f.eks.: Tryk på <Start> Kamera (betyder Start, efterfulgt af Kamera). [ ] Klammer taster på telefonen, f.eks.: [ ] (betyder knappen Tænd/sluk).

4 < > Vinkelparenteser Funktionstaster, der styrer forskellige funktioner, f.eks.: <OK> (betyder funktionstasten OK). Ophavsret og varemærker Rettighederne til teknologier og produkter, der indgår i denne telefon, tilhører de respektive ejere: Java er et varemærke tilhørende Sun Microsystems, Inc. Dette produkt indeholder software givet i licens af MS, et associeret selskab af Microsoft Corporation. Microsoft og software, der bærer navnet Microsoft, er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Før du bruger dette produkt, skal du læse MICROSOFT-LICENSBETINGELSER FOR WINDOWS MOBILE 6 SOFTWARE bag i denne vejledning for at få oplysninger om rettigheder og begrænsninger. Bluetooth er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. Bluetooth QD ID: B013854

5 Indhold Sikkerhed og brug Kommunikation Opkald Meddelelser Medier Windows Media Kamera Indholdshåndtering Videoafspiller Adobe Flash Lite Talebesked Personlig produktivitet Kontaktpersoner...29 Kalender...31 Office Mobile...32 ClearVue PDF...35 Opgaver...35 Filhåndtering Internet Internet Explorer...37 Windows Live...38 Messenger...39 RSS-læser...40 Podcast

6 Indhold 5. Forbindelser Bruge den trådløse Bluetooth-funktion Oprette forbindelse via USB Synkronisere telefonen Dele internetforbindelsen med en pc Oprette forbindelse til internettet eller dit private netværk Øvrige programmer Spil Java Verdensur Alarmer Skæringsdag...54 Lommeregner...54 Smartomregner...55 Stopur...56 Smart Search Indstillinger Fejlsøgning MICROSOFT- LICENSBETINGELSER FOR WINDOWS MOBILE 6 SOFTWARE Indeks

7 Sikkerhed og brug Overhold følgende forholdsregler for at undgå farlige og ulovlige situationer og for at sikre, at telefonens ydelse er optimal. Oplysninger om sikkerhed Opbevar telefonen utilgængeligt for børn og kæledyr Telefonen skal opbevares utilgængeligt for børn og dyr. Små dele kan blokere luftvejene, hvis de sluges og forårsage alvorlig skade. Beskyt din hørelse Lytning i høretelefoner ved høj lydstyrke kan give høreskader. Skru ikke højere op for lyden end nødvendigt, når du lytter til en samtale eller musik. Installer mobile enheder og udstyr med omtanke Sørg for, at mobile enheder og det medfølgende tilbehør spændes godt fast, når det installeres i dit køretøj. Undgå at placere telefonen og tilbehøret inden for en airbags radius. Fejlmonteret trådløst udstyr kan forårsage alvorlig skade, hvis en airbag udløses. 4

8 Sikkerhed og brug Batterier og opladere skal håndteres og bortskaffes korrekt Brug kun batterier og opladere, der er godkendt af Samsung, og som passer til telefonen. Forkerte batterier og opladere kan forårsage alvorlig personskade og ødelægge telefonen. Batterier må ikke brændes. Følg de lokale regler ved bortskaffelse af brugte batterier. Placer aldrig batterier eller telefoner på varmeafgivende udstyr, f.eks. mikrobølgeovne, komfurer eller radiatorer. Batterier kan eksplodere, hvis de bliver for varme. Undgå forstyrrelser i pacemakere Producenterne og den uafhængige forskningsgruppe Wireless Technology Research anbefaler, at der holdes mindst 15 centimeters afstand mellem mobile enheder og pacemakere for at undgå forstyrrelser. Hvis du har grund til at tro, at din telefon skaber forstyrrelser i en pacemaker eller andet medicinsk udstyr, skal du omgående slukke enheden og kontakte producenten af pacemakeren eller det medicinske udstyr for at få råd og vejledning. Sluk telefonen i miljøer med eksplosionsfare Du må ikke bruge telefonen, mens du tanker, f.eks. på servicestationer, eller i nærheden af brændstof eller kemikalier. Sluk for telefonen, når du bliver bedt om det, og overhold skilte og forbud. 5

9 Sikkerhed og brug Telefonen kan forårsage eksplosion eller brand i og omkring brændstofopbevarings- og distributionsområder, kemiske anlæg, og hvor der udføres sprængninger. Brandbare væsker, gasser eller sprængfarlige materialer må ikke opbevares eller transporteres i samme rum som telefonen, dens dele eller tilbehør. Undgå skader som følge af ensartede bevægelser Når du sender tekstmeddelelser eller spiller spil på din telefon, skal du slappe af i den hånd, som du holder telefonen i, trykke let på tasterne, bruge funktionerne til reduktion af antallet af tastetryk, f.eks. skabeloner og ordforslag, og holde mange pauser. Sikkerhedsforanstaltninger Trafiksikkerhed Undgå at bruge telefonen under kørsel, og overhold alle regler for brug af mobile enheder under kørsel. Brug håndfrit tilbehør til at øge sikkerheden, når det er muligt. Overhold alle forbud og regler Overhold alle regler, der begrænser brugen af mobile enheder i et bestemt område. Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung Brug af forkert tilbehør kan ødelægge telefonen og forårsage personskade. 6

10 Sikkerhed og brug Sluk for telefonen i nærheden af medicinsk udstyr Telefonen kan forårsage forstyrrelser i medicinsk udstyr på hospitaler og lignende steder. Overhold alle regler, skilte og anvisninger fra personalet. Sluk telefonen, eller slå forbindelsen til telenettet fra, når du er ombord på et fly Telefonen kan påvirke flyets instrumenter. Overhold flyselskabets regler, og sluk telefonen, eller slå forbindelsen til telenettet fra, når du bliver bedt om det af kabinepersonalet. Beskyt batterier og opladere Udsæt ikke batterierne for meget kolde og meget varme temperaturer (under 0 C/32 F og over 45 C/113 F). Ekstreme temperaturer kan reducere batteriets opladningsevne og levetid. Undgå kontakt med metalgenstande, da dette kan skabe forbindelse mellem batteriets plus- og minuspol og medføre midlertidig eller permanent skade på batteriet. Brug aldrig en defekt oplader eller et defekt batteri. 7

11 Sikkerhed og brug Telefonen skal behandles forsigtigt og med omtanke Telefonen må ikke blive våd væske kan forårsage alvorlige skader. Brug ikke telefonen med våde hænder. Producentens garanti kan bortfalde, hvis en defekt skyldes, at telefonen har været våd. Telefonen bør ikke bruges eller opbevares på steder med støv eller snavs for at undgå skader på de bevægelige dele. Telefonen indeholder avanceret elektronik beskyt den mod stød og hård behandling for at undgå alvorlig skade. Telefonen må ikke males, da maling kan tilstoppe de bevægelige dele og forhindre korrekt funktion. Telefonens blitz eller lys må ikke bruges tæt på øjnene af børn eller dyr. Telefonen og hukommelsen kan blive ødelagt af magnetfelter. Brug ikke etuier eller tilbehør med magnetlås, og lad ikke enheden komme i kontakt med magnetfelter i længere tid. Undgå forstyrrelser i andet elektronisk udstyr Telefonen udsender radiosignaler, der kan påvirke de elektroniske kredsløb i uskærmet eller forkert skærmet udstyr, f.eks. pacemakere, høreapparater og medicinsk udstyr i hjemmet og i køretøjer. Kontakt producenten af det elektroniske udstyr for at løse eventuelle problemer med forstyrrelser. 8

12 Sikkerhed og brug Vigtige oplysninger om brug Brug kun autoriserede serviceværksteder Brug af et uautoriseret serviceværksted kan medføre skade på telefonen og garantien bortfalder. Opnå maksimal levetid på batteri og oplader Batteriet må ikke lades op i mere end én uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid. Ubrugte batterier aflades med tiden og skal lades op før brug. Tag opladeren ud af stikkontakten, når den ikke bruges. Brug kun batterier til det, som de er beregnet til. SIM-kort og hukommelseskort skal håndteres forsigtigt Kortet må ikke fjernes, mens telefonen overfører eller læser oplysninger, da dette kan medføre tab af data og/eller beskadige kortet eller telefonen. Beskyt kort mod kraftige stød, statisk elektricitet og elektrisk støj fra andet udstyr. Hyppig sletning og skrivning reducerer hukommelseskortets levetid. Hukommelseskortets guldkontakter og stik må ikke berøres med fingrene eller med metalgenstande. Tør kortet af med en blød klud, hvis det bliver snavset. 9

13 Sikkerhed og brug Sørg for kontakt til alarmcentralen I visse områder og situationer kan der muligvis ikke foretages nødopkald fra telefonen. Sørg for, at der er en alternativ metode til at foretage nødopkald, før du rejser til fjerne eller ubebyggede områder. Oplysninger om SAR-certificering (Specific Absorption Rate) Telefonen overholder Den Europæiske Unions (EU) grænseværdier for menneskers kontakt med radiobølger fra radio- og telekommunikationsudstyr. Denne eksponeringsstandard forhindrer salg af mobile enheder, der overskrider det maksimale eksponeringsniveau (kaldet Specific Absorption Rate eller SAR) på 2,0 watt pr. kilo kropsvæv. Den maksimale SAR-værdi, der er registreret for denne model under test, er 0,876 watt pr. kilo. SAR-værdien er sandsynligvis meget lavere under normal brug, da enheden er designet til kun at udsende den mængde RF-energi, der er nødvendig for at sende et signal til den nærmeste basisstation. Ved automatisk at sænke emissionen, når det er muligt, reducerer enheden din samlede eksponering for RF-energi. Overensstemmelseserklæringen på brugervejledningens bagside viser enhedens overholdelse af R&TTEdirektivet (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Yderligere oplysninger om SAR og relaterede EU-standarder findes på Samsungs hjemmeside under mobiltelefoner. 10

14 1 Kommunikation Telefonen gør det muligt at sende og modtage mange typer opkald og meddelelser over mobilnettet og internettet. Opkald Lær at bruge telefonens opkaldsfunktioner. Oplysninger om grundlæggende opkaldsfunktioner findes i Quick Start Guide. Hvis din telefon er forbundet til en høretelefon når det kommer et indgående opkald. Vil ringetonen starte på level 2 for at beskytte din hørelse. Foretage et internationalt opkald 1. På startskærmen: Hold [0] nede for at indsætte et + (erstatter den internationale forvalgskode). 2. Tryk på taltasterne for at indtaste hele det nummer, som du vil ringe op til (landekode, områdenummer og telefonnummer), og tryk på [ ]. 3. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet. Foretage et opkald fra kontaktlisten Kontaktpersoner for at åbne kontaktlisten. 2. Vælg en kontaktperson, eller søg ved at indtaste de første bogstaver i navnet på en kontaktperson. 11

15 Kommunikation 3. Vælg det nummer, som du vil ringe op til. 4. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet. Vise og besvare ubesvarede opkald Telefonen viser ubesvarede opkald på skærmen. Sådan besvares et ubesvaret opkald 1. Tryk på tasten i midten. 2. Rul til et ubesvaret opkald. 3. Tryk på [ ] for at ringe op. Foretage et opkald fra listen over seneste opkald Opkaldsoversigt. 2. Tryk på <Menu> Filter en opkaldstype for kun at få vist en type opkald (efter behov). 3. Rul til kontaktpersonens navn eller det nummer, som du vil ringe op til, og tryk på [ ]. 4. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet. Viderestille opkald Måske understøtter din tjenesteudbyder eller dit netværk denne funktion. 12

16 Kommunikation Sådan viderestilles indgående opkald til et andet nummer Indstillinger Telefon. 2. Vælg Stemmeopkald eller Videoopkald Viderestilling/ Viderestilling af opkald. 3. Vælg en viderestillingsfunktion, og indtast et telefonnummer. 4. Tryk på <Udført>. Spærre (blokere) opkald Du skal have en spærringsadgangskode fra din tjenesteudbyder for at kunne aktivere denne funktion. Sådan spærrer du opkald fra et bestemt nummer Indstillinger Telefon. 2. Vælg Stemmeopkald eller Videoopkald Opkaldsspærring. 3. Vælg den type opkald, som du vil spærre for, og vælg en spærrefunktion. 4. Indtast spærringsadgangskoden, og tryk på <Udført>. Telefonen låses, hvis du indtaster den forkerte spærringsadgangskode tre gange. Kontakt din tjenesteudbyder. 13

17 Kommunikation Meddelelser Lær at bruge meddelelsesfunktioner. Du kan få hjælp til indtastning af tekst i Quick Start Guide. Se "Meddelelsesindstillinger." for en forklaring af funktionerne. s.18 Sende en tekstmeddelelse Meddelelser SMS/MMS. 2. Tryk på <Menu> Ny SMS. 3. Indtast et telefonnummer, eller tryk på <Menu> Tilføj modtager for at vælge en kontaktperson. 4. Rul ned, og indtast meddelelsesteksten. 5. Tryk på <Send> for at sende meddelelsen. Sende en multimediemeddelelse Meddelelser SMS/MMS. 2. Tryk på <Menu> Ny MMS. 3. Indtast modtagerens nummer, eller tryk på <Menu> Tilføj modtagere for at vælge en kontaktperson. Feltet Cc og Bcc findes umiddelbart over feltet Til. 4. Rul ned, og indtast et emne for meddelelsen. 5. Rul ned, og indtast meddelelsesteksten. 6. Hvis du vil vedhæfte et eksisterende multimedieobjekt, skal du trykke på <Menu> Vedhæft en elementtype. Hvis du vil indsætte et multimedieelement, skal du trykke på <Menu> Tilføj en elementtype. 14

18 Kommunikation 7. Tryk på <Send> for at sende meddelelsen. Oprette en -konto Før du kan sende og modtage s, skal du oprette en -konto. Meddelelser Konfigurer Indtast din -adresse og din adgangskode, og tryk på <Næste>. 3. Hvis du vil oprette en konto manuelt, skal du fjerne markeringen af Forsøg automatisk at hente indstillinger på internettet. 4. Tryk på <Næste>. 5. Vælg den foruddefinerede udbyder, og tryk på <Næste>. 6. Indtast dit navn, og tryk på <Næste>. 7. Indtast den indgående mailserver, vælg en kontotype, og tryk på <Næste>. 8. Indtast et brugernavn, og tryk på <Næste>. 9. Indtast den udgående mailserver, og tryk på <Næste>. 10.Angiv, hvor ofte telefonen opretter forbindelse til serveren for at kontrollere, om der er indgående e- mails, i Send/modtag automatisk (efter behov). 11.Tryk på <Udfør>. Sende en Meddelelser. 2. Vælg navnet på en -konto. 3. Tryk på <Menu> Ny. 15

19 Kommunikation 4. Indtast en -adresse i feltet Til, eller tryk på <Menu> Tilføj modtager for at vælge en kontaktperson. Feltet Cc og Bcc findes umiddelbart over feltet Til. 5. Rul ned, og indtast et emne for meddelelsen. 6. Rul ned, og indtast meddelelsesteksten. 7. Hvis du vil tilføje en vedhæftet fil, skal du trykke på <Menu> Indsæt en type. 8. Tryk på <Send> for at sende meddelelsen. Hente fra en server Før du henter fra en internetudbyder eller VPN-forbindelse, skal du oprette en -konto. Oplysninger om hentning af meddelelser fra en Outlook-konto findes i "Synkronisere dine data." s.47 Meddelelser. 2. Vælg navnet på en -konto. 3. Tryk på <Menu> Send/modtag. Vise meddelelser Du kan få adgang til meddelelsesmapper for alle dine SMS- og MMS-meddelelser på ét sted og for s. 16

20 Kommunikation Sådan får du vist en meddelelse Meddelelser. 2. Vælg SMS/MMS eller navnet på en -konto. Indbakken for den valgte konto åbnes. Hvis du vil overføre hele indholdet i en , skal du trykke på <Menu> Hent meddelelse. Vise eller gemme vedhæftede filer Vedhæftede filer i s kan indeholde virus, der kan beskadige meddelelsen. Beskyt meddelelsen ved kun at åbne vedhæftede filer fra personer, som du har tillid til. Sådan får du vist en vedhæftet fil 1. I en åben Rul til den vedhæftede fil, og tryk på tasten i midten for at overføre den. 2. Tryk på tasten i midten for at åbne den vedhæftede fil, og tryk på <Åbn>. Den vedhæftede fil åbnes i det tilknyttede program. Sådan gemmer du en vedhæftet fil 1. I en åben Rul til den vedhæftede fil, og tryk på tasten i midten for at overføre den. 2. Tryk på tasten i midten for at åbne den vedhæftede fil, og tryk på <Menu> Gem som Angiv et filnavn og en hukommelsesplacering, og tryk på <Gem> <OK>. 17

21 Kommunikation Meddelelsesindstillinger SMS-indstillinger På startskærmen: Tryk på <Start> Indstillinger Flere... SMSindstillinger for at ændre følgende indstillinger: Netværksvalg: Vælg en netværksforbindelsestype CS foretrukket (GSM) eller PS foretrukket (GPRS), afhængigt af dit netværk. Gyldighedsperiode: Indstil, hvor længe meddelelsen skal være gyldig. Hvis meddelelsen ikke kan leveres inden for den angivne periode, bliver den fjernet fra meddelelsescentralen. MMS-indstillinger På startskærmen: Tryk på <Start> Meddelelser SMS/MMS <Menu> MMS-indstillinger for at ændre følgende indstillinger: Afsendelsesindstillinger Prioritet: Angiv en prioritet for meddelelser. Gyldighedsperiode: Indstil, hvor længe meddelelsen skal være gyldig. Hvis meddelelsen ikke kan leveres inden for den angivne periode, bliver den fjernet fra meddelelsescentralen. Leveringstid: Angiv, hvor længe telefonen skal vente, før en meddelelse sendes. Oprettelsestilstand: Angiv en tilstand for oprettelse af MMSmeddelelser. Størrelse: Vælg den maksimale størrelse for en meddelelse. 18

22 Kommunikation Skjul adresse: Angiv, om din adresse skal vises eller skjules. Anmod om leveringsrapport: Vælg denne indstilling for at modtage en kvittering, når din meddelelse er leveret. Anmod om læsningsrapport: Vælg denne indstilling for at modtage en kvittering, når modtageren åbner din meddelelse. Modtager indstillinger Hjemmenetværk: Angiv, hvordan nye meddelelser skal hentes fra serveren på dit eget net. Roamingnetværk: Indstil, hvordan nye meddelelser skal hentes fra serveren, mens du roamer på et andet netværk. Afvis ukendt afsender: Tillad eller afvis meddelelser fra anonyme afsendere. Modtageren har tilladt kvitte: Vælg denne indstilling for at sende en kvittering, når din meddelelse er leveret. Reklame er tilladt: Vælg at modtage eller blokere reklamer. Oplysninger er tilladte: Vælg at modtage eller blokere meddelelser med oplysninger. MMS-profiler: Tryk på <Menu> Ny for at få adgang til følgende indstillinger til oprettelse af en forbindelse: Profilnavn: Indtast et profilnavn. MMSC URL: Indtast URL-adressen på meddelelsescentralen. Proxy: Indstil telefonen til at bruge en proxyserver. Adresse: Angiv proxyserverens IPadresse. 19

23 Kommunikation Port: Angiv et portnummer. GPRS: Angiv en GPRS-forbindelse. Om: Få vist oplysninger om version og copyright. Generelle meddelelsesindstillinger På startskærmen: Tryk på <Start> Meddelelser SMS/MMS eller navnet på en -konto <Menu> Funktioner Indstillinger for at ændre følgende indstillinger: Vis Vis dato og klokkeslæt på meddelelseslisten: Vælg denne indstilling for at få vist meddelelsens modtagetid og -dato på listen. Sorter meddelelser efter: Vælg denne indstilling for at sortere meddelelser efter dato, emne, afsender eller type. Efter sletning eller flytning af en meddelelse: Angiv, hvordan meddelelser skal vises efter sletning eller flytning. Afsendelse Medtag en kopi af den oprindelige meddelelse, når besvares: Vælg at føje en kopi af den oprindelige meddelelse til svaret (for ). Gem en kopi af sendte elementer: Vælg at gemme kopier af sendte meddelelser. Signaturer Vælg en konto: Vælg en konto, der skal bruge en signatur. Brug signaturen med denne konto: Angiv, at den valgte signatur skal bruges. 20

24 Kommunikation Medtag ved svar og videresendelse: Vælg at tilføje en signatur, når du svarer på eller videresender en meddelelse. Signatur: Vælg en signatur. Kontoindstillinger Til SMS- og MMS-meddelelser: Anmod om kvittering for levering: Vælg denne indstilling for at modtage en kvittering, når din meddelelse er leveret. Brug Unicode, når det er nødvendigt: Vælg at bruge Unicode i dine meddelelser. Til s: Rediger kontoindstillinger: Rediger indstillinger for en konto. Plan for Send/Modtag: Rediger tidsplanen for afsendelse eller modtagelse af . Indstillinger for overførselsstr.: Angiv en størrelsesbegrænsning for overførsel af . Konfigurer Opret en ny e- mail-konto. Indstillinger for sikkerhed Vis en advarsel, før der viderestilles til en URL-adresse eller fil, der ikke befinder sig på enheden: Indstil telefonen til at advare dig, når du opretter forbindelse til en webside eller åbner et link til en fil. Anden Vis kontovælgeren, når Meddelelser åbnes: Indstil telefonen til at vise navne på -konti, når du åbner Meddelelser. Advar, når meddelelser på meddelelseslisten slettes: Indstil telefonen til at advare dig, når du sletter en meddelelse. 21

25 2 Medier Lær at bruge Windows Media, kameraet, indholdshåndtering, videoafspilleren, Adobe Flash Lite og verdensur. Windows Media Med Windows Media kan du afspille musik- og videofiler. Overfør filer til din telefon Du kan føje musik- og videofiler til din enhed ved at overføre dem fra internettet eller overføre dem fra en pc med ActiveSync (se "Synkronisere dine data" s.47) eller fra et hukommelseskort. Føje filer til mediebiblioteket 1. Føj filer til din telefon. 2. På startskærmen: Tryk på <Start> Windows Media. 3. Tryk på <Menu> Opdater bibliotek. 4. Når du er færdig, skal du trykke på <Udført>. Afspille mediefiler Windows Media. 2. Vælg et mediebibliotek. 3. Rul til en fil, og tryk på <Afspil>. 22

26 Medier 4. Brug følgende under afspilning: Tast Midten Navigation (Venstre) Navigation (Højre) Lydstyrke Funktion Oprette en afspilningsliste Windows Media. 2. Vælg et mediebibliotek. Standser eller fortsætter afspilningen Går tilbage Går fremad Skruer op eller ned for lyden 3. Rul til en fil, og tryk på <Menu> Sæt i kø. 4. Gentag trin 3 for at tilføje flere filer. 5. Tryk på <Menu> Afspiller. 6. Tryk på <Afspilning> <Menu> Gem afspilningsliste. 7. Indtast et navn for afspilningslisten, og tryk på <Udført>. Kamera Telefonen gør det muligt at tage digitale billeder (jpg-format) eller optage videoklip (3gp-format). Tage et billede Kamera. 2. Peg objektivet mod motivet, og foretag ønskede justeringer (se "Bruge tastaturet i kameratilstand"). 23

27 Medier 3. Tryk på tasten i midten for at tage billedet. 4. Tryk på <Gem> for at gemme billedet. Bruge tastaturet i kameratilstand Tast Funktion 1 Skift til videokameratilstand 2 Skift optagetilstand 3 Skift billedstørrelse 4 Skift billedkvalitet 5 Skift hvidbalancetilstand Angiv en forsinkelse for 6 udløseren 7 Skift effekt 8 Anvend sjove masker 9 Slå tilstanden Natoptagelse til Tast Funktion 0 Skift indstillinger * Skift enkeltbilledeffekt # Skift søgertilstand Vise et billede 1. Fra kameraets søger: Tryk på <Album>. 2. Rul til et billede, og tryk på tasten i midten for at åbne det. Optage et videoklip Kamera. 2. Tryk på [1] for at starte videokameraet. 24

28 Medier 3. Peg objektivet mod motivet, og foretag ønskede justeringer (se "Bruge tastaturet i videokameratilstand"). 4. Tryk på tasten i midten for at starte optagelsen. 5. Når du er færdig, skal du trykke på tasten i midten for at stoppe optagelsen. 6. Tryk på <Gem> for at gemme videoklippet. Bruge tastaturet i videokameratilstand Tast Funktion 1 Skift til kameratilstand 2 Skift optagetilstand 3 Skift billedstørrelse 4 Skift billedkvalitet Tast Funktion 5 Skift hvidbalancetilstand Angiv en forsinkelse for 6 videooptagelsen 7 Skift effekt 8 Slå lyden til og fra 0 Skift indstillinger # Skift søgertilstand Afspille et videoklip 1. Fra videokameraets søger: Tryk på <Album>. 2. Rul til et videoklip, og tryk på tasten i midten for at åbne det. 25

29 Medier Indholdshåndtering Med Indholdsstyring kan du få vist og åbne alle filer og mapper på din telefon. Vise et billede Indholdshåndtering Mine billeder. 2. Rul til en miniature, og tryk på tasten i midten for at åbne billedet. Du kan gøre følgende, når du får vist billeder: Rul til højre eller venstre for at rulle gennem dine billeder. Hvis du vil zoome, skal du trykke på tasten i midten og derefter på den højre eller venstre funktionstast. Tryk på [ ] for at lukke zoomskærmen. Tryk på <Menu> Rediger billede, hvis du vil redigere billedet. Tryk på <Menu> Angiv som en indstilling, hvis du vil indstille billedet som baggrund eller opkalderbillede. Tryk på <Menu> Vis diasshow for at få vist dine billeder som et diasshow. Afspille et videoklip Indholdshåndtering Mine videoklip. 2. Rul til en miniature, og tryk på tasten i midten for at åbne videoklippet. Åbne dokumenter Indholdshåndtering. 26

30 Medier 2. Find og åbn den mappe, som dokumentet er gemt i. 3. Rul til dokumentet, og tryk på tasten i midten for at åbne det. Hvis du vil sende trådløst via Bluetooth, skal du vælge via Bluetooth. Se "Bruge den trådløse Bluetooth-funktion." s.43 Sende en fil Indholdshåndtering. 2. Find og åbn den mappe, som filen er gemt i. 3. Vælg en fil. 4. Tryk på <Menu> Send en sendemetode. Hvis du vil sende som en MMSmeddelelse, skal du vælge som MMS. Se "Sende en multimediemeddelelse." s.14 Hvis du vil sende som en , skal du vælge som . Se "Sende en ." s.15 Videoafspiller Med videoafspilleren kan du afspille videofiler fra telefonens hukommelse og hukommelseskortet. Sådan afspiller du en videofil <Flere> Videoafspiller. 2. Rul til et videoklip, og tryk på <Afspil>. 27

31 Medier 28 Adobe Flash Lite Telefonen indeholder en Flash-afspiller til visning af Flash-filer (swf). Adobe Flash Lite 2.1 understøtter indhold, der er udviklet til Flash 7. Det afhænger af filstørrelsen og den ledige hukommelse, om Flash-filernes indhold kan åbnes på telefonen. Sådan får du vist en Flash-fil <Flere> Tilbehør Adobe Flash Lite. 2. Find og åbn den mappe, som Flashfilen er gemt i. 3. Rul til Flash-filen, og tryk på tasten i midten. Talebesked Du kan bruge Talebesked til at optage og afspille talebesked og lydklip. Optage et stemmenotat Planlægning Talebesked. 2. Tryk på <Indspil> for at starte optagelsen. 3. Tryk på <Stop>, når optagelsen er færdig. Taleklippet gemmes automatisk. Afspille et stemmenotat Planlægning Talebesked. 2. Rul til et stemmenotat, og tryk på tasten i midten. Afspilningen starter automatisk.

32 3 Personlig produktivitet Lær at bruge Kontaktpersoner, Kalender, Office Mobile, ClearVue PDF, Filhåndtering og Opgaver. Kontaktpersoner Lær at bruge kontaktpersoner til at gemme personlige oplysninger som navne, telefonnumre og adresser. Opret en ny kontaktperson i Outlook Kontaktpersoner <Ny> Outlook-kontaktperson. 3. Når du er færdig med at indtaste oplysninger, skal du trykke på <Udført> for at gemme kontaktpersonen. Oprette en ny kontaktperson på SIM-kortet Kontaktpersoner <Ny> SIMkontaktperson. 2. Indtast kontaktoplysninger. 3. Når du er færdig med at indtaste oplysninger, skal du trykke på <Udført> for at gemme kontaktpersonen. 2. Indtast kontaktoplysninger. 29

33 Personlig produktivitet 30 Søge efter en kontaktperson Kontaktpersoner. 2. Indtast de første bogstaver i kontaktpersonens navn. Efterhånden som du indtaster bogstaver, vises de kontaktpersoner, der passer til din indtastning. 3. Rul til en kontaktperson, og tryk på tasten i midten for at åbne den. Kopiere kontaktpersoner Du kan kopiere dine kontaktpersoner fra telefonen til dit SIM-kort og omvendt. Når du kopierer en kontaktperson fra Outlook til dit SIM-kort, kan du kun gemme personens navn og telefonnummer. Hvis du vil kopiere en kontaktperson, skal du trykke på <Menu> Kopier alle SIM til telefon eller Telefon til SIM. Hvis du vil beholde alle kontaktoplysninger, skal du synkronisere kontaktpersonerne i Outlook med en pc (se "Synkronisere dine data" s.47). Tildele et hurtigopkaldsnummer til en kontaktperson Kontaktpersoner. 2. Rul til en kontaktperson, og tryk på tasten i midten for at åbne den. 3. Rul til et telefonnummer, og tryk på <Menu> Føj til Hurtigopkald. 4. Rul til højre eller venstre for at vælge et hurtigopkaldsnummer i feltet til tildeling af taster (hvis nødvendigt). 5. Når du er færdig, skal du trykke på <Udført>.

34 Personlig produktivitet Tildele et billede eller en ringetone til en kontaktperson Kontaktpersoner for at bruge en kontaktperson fra Outlook. 2. Rul til en kontaktperson, og tryk på tasten i midten for at åbne den. 3. Tryk på <Menu> Rediger. 4. Hvis du vil tildele en ringetone, skal du rulle til Brugerdef. ringetone og rulle til højre eller venstre for at vælge en ringetone. 5. Hvis du vil tildele et billede, skal du rulle til Billede og rulle til højre for at vælge et billede. Kalender Brug kalenderen til at holde styr på aftaler, fødselsdage og andre begivenheder. Oprette en kalenderaktivitet Planlægning Kalender. 2. Tryk på <Menu> Ny aftale. 3. Udfyld felterne, og tilpas indstillingerne for din aktivitet. 4. Når du er færdig, skal du trykke på <Udført>. 6. Når du er færdig, skal du trykke på <Udført>. 31

35 Personlig produktivitet Skifte kalendervisning Planlægning Kalender. 2. Tryk på den venstre funktionstast for at skifte kalendervisning. Stoppe en alarm Når alarmen for en kalenderaktivitet aktiveres, skal du trykke på <Afvis>. Office Mobile Med Office Mobile kan du åbne og redigere filer fra Word, Excel og PowerPoint på telefonen. Telefonen understøtter filer, der er oprettet med Office 97 og nyere versioner. Åbne og redigere en Excelprojektmappe Sådan åbnes og vises en Excelprojektmappe <Flere> Office Mobile Excel Mobile. 2. Find en Excel-fil, og vælg filnavnet for at åbne den. 3. Hvis du vil zoome ind eller ud i et dokument, skal du trykke på en funktionstast <Vis> Zoom en zoomindstilling. 4. Tryk på <Menu> Luk fil for at lukke projektmappen. 32

Din brugermanual SAMSUNG SGH-I200 http://da.yourpdfguides.com/dref/783658

Din brugermanual SAMSUNG SGH-I200 http://da.yourpdfguides.com/dref/783658 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG C6625 http://da.yourpdfguides.com/dref/2593078

Din brugermanual SAMSUNG C6625 http://da.yourpdfguides.com/dref/2593078 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

Brugervejledning til Microsoft Apps

Brugervejledning til Microsoft Apps Brugervejledning til Microsoft Apps 1. udgave 2 Om Microsoft Apps Om Microsoft Apps Med Microsoft Apps kan du benytte Microsofts forretnings-apps på en Nokia Belletelefon, som kører softwareversion 111.030.0609.

Læs mere

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Startvejledning Se mail Konfigurer din iphone eller ipad til at sende og modtage e-mail fra dit Office 365-konto. Se din kalender, uanset hvor du er Du kan altid

Læs mere

SGH-Z540 Brugervejledning

SGH-Z540 Brugervejledning SGH-Z540 Brugervejledning Vigtige sikkerhedsforskrifter Manglende overholdelse af disse regler kan medføre fare eller være ulovligt. Trafiksikkerhed Du må ikke betjene en håndholdt telefon, når du kører.

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Opsætning af e-mail. Tilføjelse af e-mail-konti. Tilføjelse af en POP3-konto. Sådan tilføjer du en POP3-konto til Outlook

Opsætning af e-mail. Tilføjelse af e-mail-konti. Tilføjelse af en POP3-konto. Sådan tilføjer du en POP3-konto til Outlook Opsætning af e-mail mail-konti I dette kapitel vil jeg hjælpe dig med, hvordan du sætter Outlook 2007 op, så du får forbindelse til din e-mail-konto (eller flere) og en evt. HTTP-konto, som fx Windows

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Godt i gang med Android tablet... Indledning KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed Første gang... 8 Tilknyt Google-konto... 9 Sikkerhedskopiering... 10 Hjemmeskærmen...

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG GT-E2370 http://da.yourpdfguides.com/dref/3378765

Din brugermanual SAMSUNG GT-E2370 http://da.yourpdfguides.com/dref/3378765 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

GPRS-TELEFON SGH-X450

GPRS-TELEFON SGH-X450 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. GPRS-TELEFON SGH-X450 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Sonofon Erhverv Kom godt i gang med SMS fra Outlook Brugervejledning 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax

Læs mere

I8910. Brugervejledning

I8910. Brugervejledning I8910 Brugervejledning ii Om denne vejledning Læs dette først! Hvis du har brug for information, instruktioner og tips til at lære mere om din telefon, er der flere muligheder: Hjælpesystem (på din telefon)

Læs mere

Kom godt i gang med SMS fra Outlook

Kom godt i gang med SMS fra Outlook Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax fra Outlook. Programmet er integreret med din personlige Outlook-kontaktliste, og gør afsendelse af meddelelser

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Vejledning til opsætning af mail

Vejledning til opsætning af mail Vejledning til opsætning af mail Microsoft Outlook 2010... 2 Tilpas eksisterende mail konto i Microsoft Outlook 2010... 6 Microsoft Outlook 2007... 9 Tilpas eksisterende mail konto i Microsoft Outlook

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

Vejledning i brug af GMAIL (Google)

Vejledning i brug af GMAIL (Google) Vejledning i brug af GMAIL (Google) Send meddelelser Har du ikke prøvet Gmail før? Her har du en trinvis vejledning i, hvordan du skriver og sender meddelelser: Klik på knappen Skriv i venstre side i Gmail.

Læs mere

Smartphone SGH-i600. Brugervejledning

Smartphone SGH-i600. Brugervejledning Smartphone SGH-i600 Brugervejledning Indhold KAPITEL 1 KAPITEL 2 KAPITEL 3 Kom godt i gang Hvad indeholder æsken?......................... 8 Lær telefonen at kende......................... 9 Installation

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71)

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Indhold Billeder... side 1 Video... side 2 Lyd... side 3 Noter... side 3 SMS... side 4 Søg på internettet... side 5 Overføre filer fra telefonen

Læs mere

Tryk og tal Nokia N76-1

Tryk og tal Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Administrationsvejledn

Administrationsvejledn BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Administrationsvejledn ing Publiceret: 2014-01-15 SWD-20140115131607112 Indhold 1 Kom godt i gang...6 Tilgængelighed af administrativ funktion... 6 Tilgængelighed

Læs mere

INDHOLD. Synkronisering af data...10 INDSTILLINGER FOR SYNKRONISERING... 12 INDSTILLINGER I LOTUS NOTES... 13 INDSTILLINGER I LOTUS ORGANIZER...

INDHOLD. Synkronisering af data...10 INDSTILLINGER FOR SYNKRONISERING... 12 INDSTILLINGER I LOTUS NOTES... 13 INDSTILLINGER I LOTUS ORGANIZER... BRUGERHÅNDBOG INDHOLD INDHOLD INDHOLD.................................. 2 INTRODUKTION............................. 3 Twig PC Tools............................ 3 Præsentation af grænsefladen..............

Læs mere

Windows 7 Instruktionsvideo

Windows 7 Instruktionsvideo 1. Mus og tastatur (4:17) Du lærer vigtige taster på tastaturet at kende, samt hvordan du skal anvende musen i Windows 7. 2. Skrivebordet (4:39) Du lærer at arbejde med Skrivebordet i Windows 7 og kommer

Læs mere

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Bluetooth-tilslutninger Bluetooth-profiler Dette system arbejder med Bluetooth trådløs kommunikationsteknologi. Enheder med Bluetooth-funktioner kan uden

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

S8000 Brugervejledning

S8000 Brugervejledning S8000 Brugervejledning Sådan bruges vejledningen Denne brugervejledning er udarbejdet specielt til at guide dig gennem mobiltelefonens funktioner og muligheder. Se "Introduktion til din mobiltelefon",

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

Vejledning til Nokia N9

Vejledning til Nokia N9 Vejledning til Nokia N9 1. udgave 2 Kort og navigation Kort og navigation Kort Om Kort Med Kort kan du se, hvilke steder der er i nærheden, og blive guidet til dit bestemmelsessted. Find byer, veje og

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com Du skal

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2007. Opdateret 29. december 2010 Indhold 1 Indledning... 2 2 Outlook 2007 klienten... 2 3 Automatisk opsætning

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forord... 6 Hvad er Office 365 Small Business Premium... 8 Før du installerer Office 365 Small Business Pre......

Indholdsfortegnelse Forord... 6 Hvad er Office 365 Small Business Premium... 8 Før du installerer Office 365 Small Business Pre...... 1 Indholdsfortegnelse Forord... 6 Lille virksomhed, privat, familie eller noget andet 6 Microsoft SharePoint online er indbygget i Office 365 6 Optimering af billeder i denne bog 6 Forudsætninger for at

Læs mere

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Ændring af Datoformat og ugens første dag i kalenderen... 2 Opsætning af Outlook... 2 Signatur... 5 Organiser mails i mapper... 5 Opret etiketter... 5 Opret

Læs mere

Brugervejledning til FiberBredbånd Internet. Kom godt i gang!

Brugervejledning til FiberBredbånd Internet. Kom godt i gang! SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE Brugervejledning til FiberBredbånd Internet Kom godt i gang! Kom godt i gang! Med denne vejledning kommer du godt i gang med at bruge FiberBredbånd internet - en

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

GT-I8000 Brugervejledning

GT-I8000 Brugervejledning GT-I8000 Brugervejledning Læs dette først! Hvis du har brug for information, instruktioner og tips til at lære mere om din enhed, er der flere muligheder: Hjælpesystem (på din telefon) - din telefon har

Læs mere

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt. FORSIGTIG: FORSIGTIG angiver

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. ipad - Apples geniale tablet... Forord. KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad. KAPITEL TO... 25 Safari på internettet

INDHOLDSFORTEGNELSE. ipad - Apples geniale tablet... Forord. KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad. KAPITEL TO... 25 Safari på internettet INDHOLDSFORTEGNELSE ipad - Apples geniale tablet... Forord KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad Aktivér din ipad... 8 Opdater til ios 8... 9 Sluk og tænd din ipad... 10 Sæt din ipad på vågeblus...

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Version 4 Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

Introduktion til IT på IVA

Introduktion til IT på IVA Introduktion til IT på IVA Logge på IVA s computere... 2 Mappen Dokumenter... 3 Email... 4 Studienet... 6 Print... 7 Logge af computeren... 8 Huskeliste... 9 Brug for hjælp... 9 (Denne guide er baseret

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012 Introduktion Med sit store farvedisplay, menuer og navigationstaster minder Snom M3 langt hen af vejen om en mobiltelefon i den måde den benyttes.

Læs mere

Den komplette guide Copy of Android-tablet

Den komplette guide Copy of Android-tablet KRISTIAN LANGBORG - HANSEN Den komplette guide Copy of Android-tablet Introduktion... 11 Kristian Langborg-Hansen KAPITEL ET... 13 Hvad er Android? Android-apps... 14 Forskellige enheder... 15 Android-telefoner...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 3 3. LOG IND... 3 4. HURTIGT OVERBLIK... 3 5. ÆNDRING AF STATUS...

Læs mere

Konfigurere arbejds- eller skolemailkonti, der bruger Office 365

Konfigurere arbejds- eller skolemailkonti, der bruger Office 365 Konfigurere arbejds- eller skolemailkonti, der bruger Office 365 Bruge Outlook til Android-appen BEMÆRK Outlook til Android kræver en enhed, der kører Android 4.0 eller nyere. Appens tilgængelighed varierer,

Læs mere

Installation af webtrees på et webhotel ved webhosting.dk

Installation af webtrees på et webhotel ved webhosting.dk Installation af webtrees på et webhotel ved webhosting.dk Når du har fået bekræftelse på dit webhotel er blevet oprettet er du klar til at installere webtrees. En god idé er at installere et FTP program

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Vejledning til forskellige mail programmer

Vejledning til forskellige mail programmer Vejledning til forskellige mail programmer Opdateret d. 4/1-2012 /PI Opsætning af Outlook Express 5.x / 6.x 1. Start Outlook Express - Hvis Windows prøver at ringe op skal du klikke på [Annuller] 2. I

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til Android Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20110518 Initial version 2 KW 20110522 Sproglige rettelser 3 KW 20110525 Afsnit vedr. Automatick

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-05909A Danish. 09/2004. Rev. 1.0

ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-05909A Danish. 09/2004. Rev. 1.0 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed

Læs mere

E-mail. Outlook. Outlook.com

E-mail. Outlook. Outlook.com E-mail Outlook Outlook.com Indhold e-mail elektronisk post... 3 e-mail adresse... 3 Opstart af Microsoft Outlook.com... 4 Skærmbilledet i Outlook... 5 Arbejd med e-mail... 6 Sende e-mail... 7 Modtage og

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Dele af indholdet af denne manual kan afvige fra din telefon afhængigt af telefonens software eller din serviceudbyder.

Dele af indholdet af denne manual kan afvige fra din telefon afhængigt af telefonens software eller din serviceudbyder. Dele af indholdet af denne manual kan afvige fra din telefon afhængigt af telefonens software eller din serviceudbyder. Behøver du hjælp eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på http://www.samsung.dk.

Læs mere

Hotmail bliver til Outlook

Hotmail bliver til Outlook FÅ MEST UD AF DIN MAILKONTO: Hotmail bliver til Outlook Den populære e-mail-tjeneste Hotmail har fået en ordentlig overhaling og har samtidig skiftet navn til Outlook. Følg med i vores guide, og bliv fortrolig

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1 SAMSUNG GALAXY SIII Her er en guide til softwareopdatering af SAMSUNG GALAXY SIII, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås.

Læs mere

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Egedal Gymnasium og HF september 2014 Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Dette dokument beskriver, hvordan du kan opnå adgang til nogle resurser i skyen og hente ny software. Hvordan

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG GT-B2710 http://da.yourpdfguides.com/dref/3378764

Din brugermanual SAMSUNG GT-B2710 http://da.yourpdfguides.com/dref/3378764 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG GT-B2710 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online og OneDrive Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 Den software, der beskrives i denne bog, leveres

Læs mere

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson Spiro Brugervejledning Vigtige oplysninger Læs venligst hæftet Vigtige oplysninger, før du bruger din mobiltelefon. Oplev mere. Find ud af, hvordan. Fyld den med pop og lad den rocke. Del

Læs mere

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011 1. Om 2. Valg af Google som gratis udbyder ved 3. Valg af browser 4. Oprette en mail-adresse (G-mail) og en konto ved Google 5. Hierarkisk opbygning af mappe- og filsystem i Google 6. Oprette mapper i

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1

Dan Rolsted PIT. Side 1 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad) og Android (HTC One). Derudover vil der også være vejledning til Windows

Læs mere

KRISTIAN LANGBORG-HANSEN. Godt i gang med Android tablet

KRISTIAN LANGBORG-HANSEN. Godt i gang med Android tablet KRISTIAN LANGBORG-HANSEN Godt i gang med Android tablet INDHOLDSFORTEGNELSE Godt i gang med Android tablet... Indledning KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed Første gang... 8 Tilknyt Google-konto...

Læs mere

Smart. Guide for at installere TomTom navigation App på Parrot Asteroid Smart.

Smart. Guide for at installere TomTom navigation App på Parrot Asteroid Smart. Asteroid Smart leveres som standard med igo navigation App (23 lande Vesteuropa) på det Parrot SD kort som medfølger ved levering. Det er dog også muligt at købe TomTom navigation App via Parrot Asteroid

Læs mere

SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE. Brugervejledning til GE FIbernet Internet. Kom godt WWW.GEFIBERNET.DK

SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE. Brugervejledning til GE FIbernet Internet. Kom godt WWW.GEFIBERNET.DK SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE Brugervejledning til GE FIbernet Internet Kom godt i gang! WWW.GEFIBERNET.DK Kom godt i gang! Med denne vejledning kommer du godt i gang med at bruge GE Fibernet

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 4 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 4 3. LOG IND... 4 4. HURTIGT OVERBLIK... 4 5. BESVAR OPKALD...

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual Skyfillers Hosted SharePoint Kundemanual Kundemanual Indhold Generelt... 2 Online adgang SharePoint side... 2 Skift brugeradgangskode... 2 Adgang & opsætning... 3 Windows... 3 Tilføj SharePoint som intranet

Læs mere

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net 18. november 2011 Vejledning Windows 7 - eklient Opkobling via ADSL eller anden kabelforbindelse til P-net. Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net Cisco AnyConnect

Læs mere

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T280i Tillykke med din nye Sony Ericsson T280i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og

Læs mere

SAMSUNG GALAXY TAB VEJLEDNING INDHOLD

SAMSUNG GALAXY TAB VEJLEDNING INDHOLD 1 SAMSUNG GALAXY TAB VEJLEDNING INDHOLD SYNKRONISERING MED KIES...2 FØRSTEGANGSOPSÆTNING...3 IKONER OG NAVIGATION...4 TILGÅ DET TRÅDLØSE NETVÆRK...5 OPSÆTNING AF E-MAIL OG KALENDER...7 E-MAIL FUNKTIONER...9

Læs mere

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer Windows 7 Øvelse 1: Genveje Højreklik på et tomt sted på skrivebordet og opret en Ny mappe. Omdøb mappen til Edb Åbn Word ved at klikke I følgende rækkefølge: Startknap Alle programmer Microsoft Office

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL VEJLEDNING l E-MAIL SÅDAN BRUGER DU E-MAIL I vejledningen bruger vi det gratis e-mailprogram gmail som eksempel til at vise, hvordan man bruger e-mail. DU SKAL I FORVEJEN KUNNE: Bruge en browser og gå

Læs mere