Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra det, der vises på din telefon. Dette afhænger af telefonens software og din tjenesteudbyder.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra det, der vises på din telefon. Dette afhænger af telefonens software og din tjenesteudbyder."

Transkript

1 Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra det, der vises på din telefon. Dette afhænger af telefonens software og din tjenesteudbyder. Behøver du hjælp eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på Klik på Support => Spørgsmål og svar, og vælg derefter produktgruppe og type.alternativt kan du ringe til supporten på telefon World Wide Web Danish. 06/2008. Rev. 1.0

2 SGH-i200 Brugervejledningen

3 Sådan bruges vejledningen Denne brugervejledning er udarbejdet specielt til at guide dig gennem telefonens funktioner og muligheder. Se Quick Start Guide for at hurtigt kunne komme igang. Du kan også bruge Introduktion i startmenuen til at lære, hvordan enheden konfigureres. Hvis du vælger temaet Sliding Panel for startskærmen, vises menuen Introduktion på startskærmen. Vejledningens symboler Før du begynder, bør du kende de symboler, der bruges i vejledningen: Advarsel situationer, der kan føre til personskade. Forsigtig situationer, der kan beskadige telefonen eller andet udstyr. Bemærk bemærkninger, tip eller yderligere oplysninger. Se sider med relaterede oplysninger, f.eks.: s.12 (betyder "se side 12") Efterfulgt af rækkefølgen af funktioner eller menuer, som du skal vælge for at udføre et trin, f.eks.: Tryk på <Start> Kamera (betyder Start, efterfulgt af Kamera). [ ] Klammer taster på telefonen, f.eks.: [ ] (betyder knappen Tænd/sluk).

4 < > Vinkelparenteser Funktionstaster, der styrer forskellige funktioner, f.eks.: <OK> (betyder funktionstasten OK). Ophavsret og varemærker Rettighederne til teknologier og produkter, der indgår i denne telefon, tilhører de respektive ejere: Java er et varemærke tilhørende Sun Microsystems, Inc. Dette produkt indeholder software givet i licens af MS, et associeret selskab af Microsoft Corporation. Microsoft og software, der bærer navnet Microsoft, er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Før du bruger dette produkt, skal du læse MICROSOFT-LICENSBETINGELSER FOR WINDOWS MOBILE 6 SOFTWARE bag i denne vejledning for at få oplysninger om rettigheder og begrænsninger. Bluetooth er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. Bluetooth QD ID: B013854

5 Indhold Sikkerhed og brug Kommunikation Opkald Meddelelser Medier Windows Media Kamera Indholdshåndtering Videoafspiller Adobe Flash Lite Talebesked Personlig produktivitet Kontaktpersoner...29 Kalender...31 Office Mobile...32 ClearVue PDF...35 Opgaver...35 Filhåndtering Internet Internet Explorer...37 Windows Live...38 Messenger...39 RSS-læser...40 Podcast

6 Indhold 5. Forbindelser Bruge den trådløse Bluetooth-funktion Oprette forbindelse via USB Synkronisere telefonen Dele internetforbindelsen med en pc Oprette forbindelse til internettet eller dit private netværk Øvrige programmer Spil Java Verdensur Alarmer Skæringsdag...54 Lommeregner...54 Smartomregner...55 Stopur...56 Smart Search Indstillinger Fejlsøgning MICROSOFT- LICENSBETINGELSER FOR WINDOWS MOBILE 6 SOFTWARE Indeks

7 Sikkerhed og brug Overhold følgende forholdsregler for at undgå farlige og ulovlige situationer og for at sikre, at telefonens ydelse er optimal. Oplysninger om sikkerhed Opbevar telefonen utilgængeligt for børn og kæledyr Telefonen skal opbevares utilgængeligt for børn og dyr. Små dele kan blokere luftvejene, hvis de sluges og forårsage alvorlig skade. Beskyt din hørelse Lytning i høretelefoner ved høj lydstyrke kan give høreskader. Skru ikke højere op for lyden end nødvendigt, når du lytter til en samtale eller musik. Installer mobile enheder og udstyr med omtanke Sørg for, at mobile enheder og det medfølgende tilbehør spændes godt fast, når det installeres i dit køretøj. Undgå at placere telefonen og tilbehøret inden for en airbags radius. Fejlmonteret trådløst udstyr kan forårsage alvorlig skade, hvis en airbag udløses. 4

8 Sikkerhed og brug Batterier og opladere skal håndteres og bortskaffes korrekt Brug kun batterier og opladere, der er godkendt af Samsung, og som passer til telefonen. Forkerte batterier og opladere kan forårsage alvorlig personskade og ødelægge telefonen. Batterier må ikke brændes. Følg de lokale regler ved bortskaffelse af brugte batterier. Placer aldrig batterier eller telefoner på varmeafgivende udstyr, f.eks. mikrobølgeovne, komfurer eller radiatorer. Batterier kan eksplodere, hvis de bliver for varme. Undgå forstyrrelser i pacemakere Producenterne og den uafhængige forskningsgruppe Wireless Technology Research anbefaler, at der holdes mindst 15 centimeters afstand mellem mobile enheder og pacemakere for at undgå forstyrrelser. Hvis du har grund til at tro, at din telefon skaber forstyrrelser i en pacemaker eller andet medicinsk udstyr, skal du omgående slukke enheden og kontakte producenten af pacemakeren eller det medicinske udstyr for at få råd og vejledning. Sluk telefonen i miljøer med eksplosionsfare Du må ikke bruge telefonen, mens du tanker, f.eks. på servicestationer, eller i nærheden af brændstof eller kemikalier. Sluk for telefonen, når du bliver bedt om det, og overhold skilte og forbud. 5

9 Sikkerhed og brug Telefonen kan forårsage eksplosion eller brand i og omkring brændstofopbevarings- og distributionsområder, kemiske anlæg, og hvor der udføres sprængninger. Brandbare væsker, gasser eller sprængfarlige materialer må ikke opbevares eller transporteres i samme rum som telefonen, dens dele eller tilbehør. Undgå skader som følge af ensartede bevægelser Når du sender tekstmeddelelser eller spiller spil på din telefon, skal du slappe af i den hånd, som du holder telefonen i, trykke let på tasterne, bruge funktionerne til reduktion af antallet af tastetryk, f.eks. skabeloner og ordforslag, og holde mange pauser. Sikkerhedsforanstaltninger Trafiksikkerhed Undgå at bruge telefonen under kørsel, og overhold alle regler for brug af mobile enheder under kørsel. Brug håndfrit tilbehør til at øge sikkerheden, når det er muligt. Overhold alle forbud og regler Overhold alle regler, der begrænser brugen af mobile enheder i et bestemt område. Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung Brug af forkert tilbehør kan ødelægge telefonen og forårsage personskade. 6

10 Sikkerhed og brug Sluk for telefonen i nærheden af medicinsk udstyr Telefonen kan forårsage forstyrrelser i medicinsk udstyr på hospitaler og lignende steder. Overhold alle regler, skilte og anvisninger fra personalet. Sluk telefonen, eller slå forbindelsen til telenettet fra, når du er ombord på et fly Telefonen kan påvirke flyets instrumenter. Overhold flyselskabets regler, og sluk telefonen, eller slå forbindelsen til telenettet fra, når du bliver bedt om det af kabinepersonalet. Beskyt batterier og opladere Udsæt ikke batterierne for meget kolde og meget varme temperaturer (under 0 C/32 F og over 45 C/113 F). Ekstreme temperaturer kan reducere batteriets opladningsevne og levetid. Undgå kontakt med metalgenstande, da dette kan skabe forbindelse mellem batteriets plus- og minuspol og medføre midlertidig eller permanent skade på batteriet. Brug aldrig en defekt oplader eller et defekt batteri. 7

11 Sikkerhed og brug Telefonen skal behandles forsigtigt og med omtanke Telefonen må ikke blive våd væske kan forårsage alvorlige skader. Brug ikke telefonen med våde hænder. Producentens garanti kan bortfalde, hvis en defekt skyldes, at telefonen har været våd. Telefonen bør ikke bruges eller opbevares på steder med støv eller snavs for at undgå skader på de bevægelige dele. Telefonen indeholder avanceret elektronik beskyt den mod stød og hård behandling for at undgå alvorlig skade. Telefonen må ikke males, da maling kan tilstoppe de bevægelige dele og forhindre korrekt funktion. Telefonens blitz eller lys må ikke bruges tæt på øjnene af børn eller dyr. Telefonen og hukommelsen kan blive ødelagt af magnetfelter. Brug ikke etuier eller tilbehør med magnetlås, og lad ikke enheden komme i kontakt med magnetfelter i længere tid. Undgå forstyrrelser i andet elektronisk udstyr Telefonen udsender radiosignaler, der kan påvirke de elektroniske kredsløb i uskærmet eller forkert skærmet udstyr, f.eks. pacemakere, høreapparater og medicinsk udstyr i hjemmet og i køretøjer. Kontakt producenten af det elektroniske udstyr for at løse eventuelle problemer med forstyrrelser. 8

12 Sikkerhed og brug Vigtige oplysninger om brug Brug kun autoriserede serviceværksteder Brug af et uautoriseret serviceværksted kan medføre skade på telefonen og garantien bortfalder. Opnå maksimal levetid på batteri og oplader Batteriet må ikke lades op i mere end én uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid. Ubrugte batterier aflades med tiden og skal lades op før brug. Tag opladeren ud af stikkontakten, når den ikke bruges. Brug kun batterier til det, som de er beregnet til. SIM-kort og hukommelseskort skal håndteres forsigtigt Kortet må ikke fjernes, mens telefonen overfører eller læser oplysninger, da dette kan medføre tab af data og/eller beskadige kortet eller telefonen. Beskyt kort mod kraftige stød, statisk elektricitet og elektrisk støj fra andet udstyr. Hyppig sletning og skrivning reducerer hukommelseskortets levetid. Hukommelseskortets guldkontakter og stik må ikke berøres med fingrene eller med metalgenstande. Tør kortet af med en blød klud, hvis det bliver snavset. 9

13 Sikkerhed og brug Sørg for kontakt til alarmcentralen I visse områder og situationer kan der muligvis ikke foretages nødopkald fra telefonen. Sørg for, at der er en alternativ metode til at foretage nødopkald, før du rejser til fjerne eller ubebyggede områder. Oplysninger om SAR-certificering (Specific Absorption Rate) Telefonen overholder Den Europæiske Unions (EU) grænseværdier for menneskers kontakt med radiobølger fra radio- og telekommunikationsudstyr. Denne eksponeringsstandard forhindrer salg af mobile enheder, der overskrider det maksimale eksponeringsniveau (kaldet Specific Absorption Rate eller SAR) på 2,0 watt pr. kilo kropsvæv. Den maksimale SAR-værdi, der er registreret for denne model under test, er 0,876 watt pr. kilo. SAR-værdien er sandsynligvis meget lavere under normal brug, da enheden er designet til kun at udsende den mængde RF-energi, der er nødvendig for at sende et signal til den nærmeste basisstation. Ved automatisk at sænke emissionen, når det er muligt, reducerer enheden din samlede eksponering for RF-energi. Overensstemmelseserklæringen på brugervejledningens bagside viser enhedens overholdelse af R&TTEdirektivet (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Yderligere oplysninger om SAR og relaterede EU-standarder findes på Samsungs hjemmeside under mobiltelefoner. 10

14 1 Kommunikation Telefonen gør det muligt at sende og modtage mange typer opkald og meddelelser over mobilnettet og internettet. Opkald Lær at bruge telefonens opkaldsfunktioner. Oplysninger om grundlæggende opkaldsfunktioner findes i Quick Start Guide. Hvis din telefon er forbundet til en høretelefon når det kommer et indgående opkald. Vil ringetonen starte på level 2 for at beskytte din hørelse. Foretage et internationalt opkald 1. På startskærmen: Hold [0] nede for at indsætte et + (erstatter den internationale forvalgskode). 2. Tryk på taltasterne for at indtaste hele det nummer, som du vil ringe op til (landekode, områdenummer og telefonnummer), og tryk på [ ]. 3. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet. Foretage et opkald fra kontaktlisten Kontaktpersoner for at åbne kontaktlisten. 2. Vælg en kontaktperson, eller søg ved at indtaste de første bogstaver i navnet på en kontaktperson. 11

15 Kommunikation 3. Vælg det nummer, som du vil ringe op til. 4. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet. Vise og besvare ubesvarede opkald Telefonen viser ubesvarede opkald på skærmen. Sådan besvares et ubesvaret opkald 1. Tryk på tasten i midten. 2. Rul til et ubesvaret opkald. 3. Tryk på [ ] for at ringe op. Foretage et opkald fra listen over seneste opkald Opkaldsoversigt. 2. Tryk på <Menu> Filter en opkaldstype for kun at få vist en type opkald (efter behov). 3. Rul til kontaktpersonens navn eller det nummer, som du vil ringe op til, og tryk på [ ]. 4. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet. Viderestille opkald Måske understøtter din tjenesteudbyder eller dit netværk denne funktion. 12

16 Kommunikation Sådan viderestilles indgående opkald til et andet nummer Indstillinger Telefon. 2. Vælg Stemmeopkald eller Videoopkald Viderestilling/ Viderestilling af opkald. 3. Vælg en viderestillingsfunktion, og indtast et telefonnummer. 4. Tryk på <Udført>. Spærre (blokere) opkald Du skal have en spærringsadgangskode fra din tjenesteudbyder for at kunne aktivere denne funktion. Sådan spærrer du opkald fra et bestemt nummer Indstillinger Telefon. 2. Vælg Stemmeopkald eller Videoopkald Opkaldsspærring. 3. Vælg den type opkald, som du vil spærre for, og vælg en spærrefunktion. 4. Indtast spærringsadgangskoden, og tryk på <Udført>. Telefonen låses, hvis du indtaster den forkerte spærringsadgangskode tre gange. Kontakt din tjenesteudbyder. 13

17 Kommunikation Meddelelser Lær at bruge meddelelsesfunktioner. Du kan få hjælp til indtastning af tekst i Quick Start Guide. Se "Meddelelsesindstillinger." for en forklaring af funktionerne. s.18 Sende en tekstmeddelelse Meddelelser SMS/MMS. 2. Tryk på <Menu> Ny SMS. 3. Indtast et telefonnummer, eller tryk på <Menu> Tilføj modtager for at vælge en kontaktperson. 4. Rul ned, og indtast meddelelsesteksten. 5. Tryk på <Send> for at sende meddelelsen. Sende en multimediemeddelelse Meddelelser SMS/MMS. 2. Tryk på <Menu> Ny MMS. 3. Indtast modtagerens nummer, eller tryk på <Menu> Tilføj modtagere for at vælge en kontaktperson. Feltet Cc og Bcc findes umiddelbart over feltet Til. 4. Rul ned, og indtast et emne for meddelelsen. 5. Rul ned, og indtast meddelelsesteksten. 6. Hvis du vil vedhæfte et eksisterende multimedieobjekt, skal du trykke på <Menu> Vedhæft en elementtype. Hvis du vil indsætte et multimedieelement, skal du trykke på <Menu> Tilføj en elementtype. 14

18 Kommunikation 7. Tryk på <Send> for at sende meddelelsen. Oprette en -konto Før du kan sende og modtage s, skal du oprette en -konto. Meddelelser Konfigurer Indtast din -adresse og din adgangskode, og tryk på <Næste>. 3. Hvis du vil oprette en konto manuelt, skal du fjerne markeringen af Forsøg automatisk at hente indstillinger på internettet. 4. Tryk på <Næste>. 5. Vælg den foruddefinerede udbyder, og tryk på <Næste>. 6. Indtast dit navn, og tryk på <Næste>. 7. Indtast den indgående mailserver, vælg en kontotype, og tryk på <Næste>. 8. Indtast et brugernavn, og tryk på <Næste>. 9. Indtast den udgående mailserver, og tryk på <Næste>. 10.Angiv, hvor ofte telefonen opretter forbindelse til serveren for at kontrollere, om der er indgående e- mails, i Send/modtag automatisk (efter behov). 11.Tryk på <Udfør>. Sende en Meddelelser. 2. Vælg navnet på en -konto. 3. Tryk på <Menu> Ny. 15

19 Kommunikation 4. Indtast en -adresse i feltet Til, eller tryk på <Menu> Tilføj modtager for at vælge en kontaktperson. Feltet Cc og Bcc findes umiddelbart over feltet Til. 5. Rul ned, og indtast et emne for meddelelsen. 6. Rul ned, og indtast meddelelsesteksten. 7. Hvis du vil tilføje en vedhæftet fil, skal du trykke på <Menu> Indsæt en type. 8. Tryk på <Send> for at sende meddelelsen. Hente fra en server Før du henter fra en internetudbyder eller VPN-forbindelse, skal du oprette en -konto. Oplysninger om hentning af meddelelser fra en Outlook-konto findes i "Synkronisere dine data." s.47 Meddelelser. 2. Vælg navnet på en -konto. 3. Tryk på <Menu> Send/modtag. Vise meddelelser Du kan få adgang til meddelelsesmapper for alle dine SMS- og MMS-meddelelser på ét sted og for s. 16

20 Kommunikation Sådan får du vist en meddelelse Meddelelser. 2. Vælg SMS/MMS eller navnet på en -konto. Indbakken for den valgte konto åbnes. Hvis du vil overføre hele indholdet i en , skal du trykke på <Menu> Hent meddelelse. Vise eller gemme vedhæftede filer Vedhæftede filer i s kan indeholde virus, der kan beskadige meddelelsen. Beskyt meddelelsen ved kun at åbne vedhæftede filer fra personer, som du har tillid til. Sådan får du vist en vedhæftet fil 1. I en åben Rul til den vedhæftede fil, og tryk på tasten i midten for at overføre den. 2. Tryk på tasten i midten for at åbne den vedhæftede fil, og tryk på <Åbn>. Den vedhæftede fil åbnes i det tilknyttede program. Sådan gemmer du en vedhæftet fil 1. I en åben Rul til den vedhæftede fil, og tryk på tasten i midten for at overføre den. 2. Tryk på tasten i midten for at åbne den vedhæftede fil, og tryk på <Menu> Gem som Angiv et filnavn og en hukommelsesplacering, og tryk på <Gem> <OK>. 17

21 Kommunikation Meddelelsesindstillinger SMS-indstillinger På startskærmen: Tryk på <Start> Indstillinger Flere... SMSindstillinger for at ændre følgende indstillinger: Netværksvalg: Vælg en netværksforbindelsestype CS foretrukket (GSM) eller PS foretrukket (GPRS), afhængigt af dit netværk. Gyldighedsperiode: Indstil, hvor længe meddelelsen skal være gyldig. Hvis meddelelsen ikke kan leveres inden for den angivne periode, bliver den fjernet fra meddelelsescentralen. MMS-indstillinger På startskærmen: Tryk på <Start> Meddelelser SMS/MMS <Menu> MMS-indstillinger for at ændre følgende indstillinger: Afsendelsesindstillinger Prioritet: Angiv en prioritet for meddelelser. Gyldighedsperiode: Indstil, hvor længe meddelelsen skal være gyldig. Hvis meddelelsen ikke kan leveres inden for den angivne periode, bliver den fjernet fra meddelelsescentralen. Leveringstid: Angiv, hvor længe telefonen skal vente, før en meddelelse sendes. Oprettelsestilstand: Angiv en tilstand for oprettelse af MMSmeddelelser. Størrelse: Vælg den maksimale størrelse for en meddelelse. 18

22 Kommunikation Skjul adresse: Angiv, om din adresse skal vises eller skjules. Anmod om leveringsrapport: Vælg denne indstilling for at modtage en kvittering, når din meddelelse er leveret. Anmod om læsningsrapport: Vælg denne indstilling for at modtage en kvittering, når modtageren åbner din meddelelse. Modtager indstillinger Hjemmenetværk: Angiv, hvordan nye meddelelser skal hentes fra serveren på dit eget net. Roamingnetværk: Indstil, hvordan nye meddelelser skal hentes fra serveren, mens du roamer på et andet netværk. Afvis ukendt afsender: Tillad eller afvis meddelelser fra anonyme afsendere. Modtageren har tilladt kvitte: Vælg denne indstilling for at sende en kvittering, når din meddelelse er leveret. Reklame er tilladt: Vælg at modtage eller blokere reklamer. Oplysninger er tilladte: Vælg at modtage eller blokere meddelelser med oplysninger. MMS-profiler: Tryk på <Menu> Ny for at få adgang til følgende indstillinger til oprettelse af en forbindelse: Profilnavn: Indtast et profilnavn. MMSC URL: Indtast URL-adressen på meddelelsescentralen. Proxy: Indstil telefonen til at bruge en proxyserver. Adresse: Angiv proxyserverens IPadresse. 19

23 Kommunikation Port: Angiv et portnummer. GPRS: Angiv en GPRS-forbindelse. Om: Få vist oplysninger om version og copyright. Generelle meddelelsesindstillinger På startskærmen: Tryk på <Start> Meddelelser SMS/MMS eller navnet på en -konto <Menu> Funktioner Indstillinger for at ændre følgende indstillinger: Vis Vis dato og klokkeslæt på meddelelseslisten: Vælg denne indstilling for at få vist meddelelsens modtagetid og -dato på listen. Sorter meddelelser efter: Vælg denne indstilling for at sortere meddelelser efter dato, emne, afsender eller type. Efter sletning eller flytning af en meddelelse: Angiv, hvordan meddelelser skal vises efter sletning eller flytning. Afsendelse Medtag en kopi af den oprindelige meddelelse, når besvares: Vælg at føje en kopi af den oprindelige meddelelse til svaret (for ). Gem en kopi af sendte elementer: Vælg at gemme kopier af sendte meddelelser. Signaturer Vælg en konto: Vælg en konto, der skal bruge en signatur. Brug signaturen med denne konto: Angiv, at den valgte signatur skal bruges. 20

24 Kommunikation Medtag ved svar og videresendelse: Vælg at tilføje en signatur, når du svarer på eller videresender en meddelelse. Signatur: Vælg en signatur. Kontoindstillinger Til SMS- og MMS-meddelelser: Anmod om kvittering for levering: Vælg denne indstilling for at modtage en kvittering, når din meddelelse er leveret. Brug Unicode, når det er nødvendigt: Vælg at bruge Unicode i dine meddelelser. Til s: Rediger kontoindstillinger: Rediger indstillinger for en konto. Plan for Send/Modtag: Rediger tidsplanen for afsendelse eller modtagelse af . Indstillinger for overførselsstr.: Angiv en størrelsesbegrænsning for overførsel af . Konfigurer Opret en ny e- mail-konto. Indstillinger for sikkerhed Vis en advarsel, før der viderestilles til en URL-adresse eller fil, der ikke befinder sig på enheden: Indstil telefonen til at advare dig, når du opretter forbindelse til en webside eller åbner et link til en fil. Anden Vis kontovælgeren, når Meddelelser åbnes: Indstil telefonen til at vise navne på -konti, når du åbner Meddelelser. Advar, når meddelelser på meddelelseslisten slettes: Indstil telefonen til at advare dig, når du sletter en meddelelse. 21

25 2 Medier Lær at bruge Windows Media, kameraet, indholdshåndtering, videoafspilleren, Adobe Flash Lite og verdensur. Windows Media Med Windows Media kan du afspille musik- og videofiler. Overfør filer til din telefon Du kan føje musik- og videofiler til din enhed ved at overføre dem fra internettet eller overføre dem fra en pc med ActiveSync (se "Synkronisere dine data" s.47) eller fra et hukommelseskort. Føje filer til mediebiblioteket 1. Føj filer til din telefon. 2. På startskærmen: Tryk på <Start> Windows Media. 3. Tryk på <Menu> Opdater bibliotek. 4. Når du er færdig, skal du trykke på <Udført>. Afspille mediefiler Windows Media. 2. Vælg et mediebibliotek. 3. Rul til en fil, og tryk på <Afspil>. 22

26 Medier 4. Brug følgende under afspilning: Tast Midten Navigation (Venstre) Navigation (Højre) Lydstyrke Funktion Oprette en afspilningsliste Windows Media. 2. Vælg et mediebibliotek. Standser eller fortsætter afspilningen Går tilbage Går fremad Skruer op eller ned for lyden 3. Rul til en fil, og tryk på <Menu> Sæt i kø. 4. Gentag trin 3 for at tilføje flere filer. 5. Tryk på <Menu> Afspiller. 6. Tryk på <Afspilning> <Menu> Gem afspilningsliste. 7. Indtast et navn for afspilningslisten, og tryk på <Udført>. Kamera Telefonen gør det muligt at tage digitale billeder (jpg-format) eller optage videoklip (3gp-format). Tage et billede Kamera. 2. Peg objektivet mod motivet, og foretag ønskede justeringer (se "Bruge tastaturet i kameratilstand"). 23

27 Medier 3. Tryk på tasten i midten for at tage billedet. 4. Tryk på <Gem> for at gemme billedet. Bruge tastaturet i kameratilstand Tast Funktion 1 Skift til videokameratilstand 2 Skift optagetilstand 3 Skift billedstørrelse 4 Skift billedkvalitet 5 Skift hvidbalancetilstand Angiv en forsinkelse for 6 udløseren 7 Skift effekt 8 Anvend sjove masker 9 Slå tilstanden Natoptagelse til Tast Funktion 0 Skift indstillinger * Skift enkeltbilledeffekt # Skift søgertilstand Vise et billede 1. Fra kameraets søger: Tryk på <Album>. 2. Rul til et billede, og tryk på tasten i midten for at åbne det. Optage et videoklip Kamera. 2. Tryk på [1] for at starte videokameraet. 24

28 Medier 3. Peg objektivet mod motivet, og foretag ønskede justeringer (se "Bruge tastaturet i videokameratilstand"). 4. Tryk på tasten i midten for at starte optagelsen. 5. Når du er færdig, skal du trykke på tasten i midten for at stoppe optagelsen. 6. Tryk på <Gem> for at gemme videoklippet. Bruge tastaturet i videokameratilstand Tast Funktion 1 Skift til kameratilstand 2 Skift optagetilstand 3 Skift billedstørrelse 4 Skift billedkvalitet Tast Funktion 5 Skift hvidbalancetilstand Angiv en forsinkelse for 6 videooptagelsen 7 Skift effekt 8 Slå lyden til og fra 0 Skift indstillinger # Skift søgertilstand Afspille et videoklip 1. Fra videokameraets søger: Tryk på <Album>. 2. Rul til et videoklip, og tryk på tasten i midten for at åbne det. 25

29 Medier Indholdshåndtering Med Indholdsstyring kan du få vist og åbne alle filer og mapper på din telefon. Vise et billede Indholdshåndtering Mine billeder. 2. Rul til en miniature, og tryk på tasten i midten for at åbne billedet. Du kan gøre følgende, når du får vist billeder: Rul til højre eller venstre for at rulle gennem dine billeder. Hvis du vil zoome, skal du trykke på tasten i midten og derefter på den højre eller venstre funktionstast. Tryk på [ ] for at lukke zoomskærmen. Tryk på <Menu> Rediger billede, hvis du vil redigere billedet. Tryk på <Menu> Angiv som en indstilling, hvis du vil indstille billedet som baggrund eller opkalderbillede. Tryk på <Menu> Vis diasshow for at få vist dine billeder som et diasshow. Afspille et videoklip Indholdshåndtering Mine videoklip. 2. Rul til en miniature, og tryk på tasten i midten for at åbne videoklippet. Åbne dokumenter Indholdshåndtering. 26

30 Medier 2. Find og åbn den mappe, som dokumentet er gemt i. 3. Rul til dokumentet, og tryk på tasten i midten for at åbne det. Hvis du vil sende trådløst via Bluetooth, skal du vælge via Bluetooth. Se "Bruge den trådløse Bluetooth-funktion." s.43 Sende en fil Indholdshåndtering. 2. Find og åbn den mappe, som filen er gemt i. 3. Vælg en fil. 4. Tryk på <Menu> Send en sendemetode. Hvis du vil sende som en MMSmeddelelse, skal du vælge som MMS. Se "Sende en multimediemeddelelse." s.14 Hvis du vil sende som en , skal du vælge som . Se "Sende en ." s.15 Videoafspiller Med videoafspilleren kan du afspille videofiler fra telefonens hukommelse og hukommelseskortet. Sådan afspiller du en videofil <Flere> Videoafspiller. 2. Rul til et videoklip, og tryk på <Afspil>. 27

31 Medier 28 Adobe Flash Lite Telefonen indeholder en Flash-afspiller til visning af Flash-filer (swf). Adobe Flash Lite 2.1 understøtter indhold, der er udviklet til Flash 7. Det afhænger af filstørrelsen og den ledige hukommelse, om Flash-filernes indhold kan åbnes på telefonen. Sådan får du vist en Flash-fil <Flere> Tilbehør Adobe Flash Lite. 2. Find og åbn den mappe, som Flashfilen er gemt i. 3. Rul til Flash-filen, og tryk på tasten i midten. Talebesked Du kan bruge Talebesked til at optage og afspille talebesked og lydklip. Optage et stemmenotat Planlægning Talebesked. 2. Tryk på <Indspil> for at starte optagelsen. 3. Tryk på <Stop>, når optagelsen er færdig. Taleklippet gemmes automatisk. Afspille et stemmenotat Planlægning Talebesked. 2. Rul til et stemmenotat, og tryk på tasten i midten. Afspilningen starter automatisk.

32 3 Personlig produktivitet Lær at bruge Kontaktpersoner, Kalender, Office Mobile, ClearVue PDF, Filhåndtering og Opgaver. Kontaktpersoner Lær at bruge kontaktpersoner til at gemme personlige oplysninger som navne, telefonnumre og adresser. Opret en ny kontaktperson i Outlook Kontaktpersoner <Ny> Outlook-kontaktperson. 3. Når du er færdig med at indtaste oplysninger, skal du trykke på <Udført> for at gemme kontaktpersonen. Oprette en ny kontaktperson på SIM-kortet Kontaktpersoner <Ny> SIMkontaktperson. 2. Indtast kontaktoplysninger. 3. Når du er færdig med at indtaste oplysninger, skal du trykke på <Udført> for at gemme kontaktpersonen. 2. Indtast kontaktoplysninger. 29

33 Personlig produktivitet 30 Søge efter en kontaktperson Kontaktpersoner. 2. Indtast de første bogstaver i kontaktpersonens navn. Efterhånden som du indtaster bogstaver, vises de kontaktpersoner, der passer til din indtastning. 3. Rul til en kontaktperson, og tryk på tasten i midten for at åbne den. Kopiere kontaktpersoner Du kan kopiere dine kontaktpersoner fra telefonen til dit SIM-kort og omvendt. Når du kopierer en kontaktperson fra Outlook til dit SIM-kort, kan du kun gemme personens navn og telefonnummer. Hvis du vil kopiere en kontaktperson, skal du trykke på <Menu> Kopier alle SIM til telefon eller Telefon til SIM. Hvis du vil beholde alle kontaktoplysninger, skal du synkronisere kontaktpersonerne i Outlook med en pc (se "Synkronisere dine data" s.47). Tildele et hurtigopkaldsnummer til en kontaktperson Kontaktpersoner. 2. Rul til en kontaktperson, og tryk på tasten i midten for at åbne den. 3. Rul til et telefonnummer, og tryk på <Menu> Føj til Hurtigopkald. 4. Rul til højre eller venstre for at vælge et hurtigopkaldsnummer i feltet til tildeling af taster (hvis nødvendigt). 5. Når du er færdig, skal du trykke på <Udført>.

34 Personlig produktivitet Tildele et billede eller en ringetone til en kontaktperson Kontaktpersoner for at bruge en kontaktperson fra Outlook. 2. Rul til en kontaktperson, og tryk på tasten i midten for at åbne den. 3. Tryk på <Menu> Rediger. 4. Hvis du vil tildele en ringetone, skal du rulle til Brugerdef. ringetone og rulle til højre eller venstre for at vælge en ringetone. 5. Hvis du vil tildele et billede, skal du rulle til Billede og rulle til højre for at vælge et billede. Kalender Brug kalenderen til at holde styr på aftaler, fødselsdage og andre begivenheder. Oprette en kalenderaktivitet Planlægning Kalender. 2. Tryk på <Menu> Ny aftale. 3. Udfyld felterne, og tilpas indstillingerne for din aktivitet. 4. Når du er færdig, skal du trykke på <Udført>. 6. Når du er færdig, skal du trykke på <Udført>. 31

35 Personlig produktivitet Skifte kalendervisning Planlægning Kalender. 2. Tryk på den venstre funktionstast for at skifte kalendervisning. Stoppe en alarm Når alarmen for en kalenderaktivitet aktiveres, skal du trykke på <Afvis>. Office Mobile Med Office Mobile kan du åbne og redigere filer fra Word, Excel og PowerPoint på telefonen. Telefonen understøtter filer, der er oprettet med Office 97 og nyere versioner. Åbne og redigere en Excelprojektmappe Sådan åbnes og vises en Excelprojektmappe <Flere> Office Mobile Excel Mobile. 2. Find en Excel-fil, og vælg filnavnet for at åbne den. 3. Hvis du vil zoome ind eller ud i et dokument, skal du trykke på en funktionstast <Vis> Zoom en zoomindstilling. 4. Tryk på <Menu> Luk fil for at lukke projektmappen. 32

Din brugermanual SAMSUNG SGH-I200 http://da.yourpdfguides.com/dref/783658

Din brugermanual SAMSUNG SGH-I200 http://da.yourpdfguides.com/dref/783658 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG C6625 http://da.yourpdfguides.com/dref/2593078

Din brugermanual SAMSUNG C6625 http://da.yourpdfguides.com/dref/2593078 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

Brug af Office 365 på din Windows Phone

Brug af Office 365 på din Windows Phone Brug af Office 365 på din Windows Phone Startvejledning Tjek mail Sæt din Windows Phone op til at sende og modtage mail fra din Office 365-konto. Tjek din kalender, uanset hvor du er Hav altid styr på,

Læs mere

Brugervejledning til Microsoft Apps

Brugervejledning til Microsoft Apps Brugervejledning til Microsoft Apps 1. udgave 2 Om Microsoft Apps Om Microsoft Apps Med Microsoft Apps kan du benytte Microsofts forretnings-apps på en Nokia Belletelefon, som kører softwareversion 111.030.0609.

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG GT-I7110

Din brugermanual SAMSUNG GT-I7110 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Startvejledning Se mail Konfigurer din iphone eller ipad til at sende og modtage e-mail fra dit Office 365-konto. Se din kalender, uanset hvor du er Du kan altid

Læs mere

World Wide Web http://www.samsungmobile.com Danish. 02/2008. Rev. 1.0

World Wide Web http://www.samsungmobile.com Danish. 02/2008. Rev. 1.0 * Indholdet i denne vejledning kan afvige fra det, der vises på telefonen. Dette afhænger af, hvilken software du har installeret og din tjenesteudbyder. * Telefonen og dens tilbehør ser muligvis anderledes

Læs mere

Nokia Internet Modem Brugervejledning

Nokia Internet Modem Brugervejledning Nokia Internet Modem Brugervejledning 9216562 1. udgave DA 1 2009 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede

Læs mere

Brugervejledning til Connection Manager

Brugervejledning til Connection Manager Brugervejledning til Connection Manager 1.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Om programmet til forbindelsesstyring 3 Kom i gang 3 Åbning af programmet til forbindelsesstyring 3 Visning af den aktuelle forbindelsesstatus

Læs mere

SGH-Z540 Brugervejledning

SGH-Z540 Brugervejledning SGH-Z540 Brugervejledning Vigtige sikkerhedsforskrifter Manglende overholdelse af disse regler kan medføre fare eller være ulovligt. Trafiksikkerhed Du må ikke betjene en håndholdt telefon, når du kører.

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Sonofon Erhverv Kom godt i gang med SMS fra Outlook Brugervejledning 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax

Læs mere

Kom godt i gang med SMS fra Outlook

Kom godt i gang med SMS fra Outlook Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax fra Outlook. Programmet er integreret med din personlige Outlook-kontaktliste, og gør afsendelse af meddelelser

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH PRO2

Din brugermanual HTC TOUCH PRO2 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH PRO2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brug af Office 365 på din Android-telefon

Brug af Office 365 på din Android-telefon Brug af Office 365 på din Android-telefon Startvejledning Tjek mail Sæt din Android-telefon op til at sende og modtage mail fra din Office 365-konto. Tjek din kalender, uanset hvor du er Hav altid styr

Læs mere

Opsætning af e-mail. Tilføjelse af e-mail-konti. Tilføjelse af en POP3-konto. Sådan tilføjer du en POP3-konto til Outlook

Opsætning af e-mail. Tilføjelse af e-mail-konti. Tilføjelse af en POP3-konto. Sådan tilføjer du en POP3-konto til Outlook Opsætning af e-mail mail-konti I dette kapitel vil jeg hjælpe dig med, hvordan du sætter Outlook 2007 op, så du får forbindelse til din e-mail-konto (eller flere) og en evt. HTTP-konto, som fx Windows

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9354504 Issue 2 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANGIVELSE

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1 Kom godt i gang Nokia N92-1 Tilstande Kom godt i gang Modelnummer: Nokia N92-1. Herefter kaldet Nokia N92. Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Godt i gang med Android tablet... Indledning KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed Første gang... 8 Tilknyt Google-konto... 9 Sikkerhedskopiering... 10 Hjemmeskærmen...

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave Brugervejledning til Nokia-headset med display HS-6 9232425 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

Webmail Gmail Generelt Side 1

Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 2 Indholdsfortegnelse Oprette en Gmail...... Side 4 Indbakken Oversigt...... Side 9 Skriv en mail...... Side 11 Formateringsværktøjer...... Side

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH DIAMOND2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG INNOV8 http://da.yourpdfguides.com/dref/1132589

Din brugermanual SAMSUNG INNOV8 http://da.yourpdfguides.com/dref/1132589 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater er den komplette digitale underholdningsløsning, hvormed du kan se TV og optage billeder, musik,

Læs mere

Vigtige tip. N91 og N91 8 GB - standardmodel. Nokia PC Suite (specielt Nokia Audio Manager) Filstyring

Vigtige tip. N91 og N91 8 GB - standardmodel. Nokia PC Suite (specielt Nokia Audio Manager) Filstyring Vigtige tip N91 og N91 8 GB - standardmodel Nokia PC Suite (specielt Nokia Audio Manager) Nokia PC Suite er optimeret til håndtering af data på telefonens hukommelse [C:]. Nokia PC Suite anbefales til

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Google Apps til Office 365 til virksomheder

Google Apps til Office 365 til virksomheder Google Apps til Office 365 til virksomheder Skift nu Office 365 til virksomheder ser anderledes ud end Google Apps, så når du logger på, vil du få vist denne skærm for hjælpe dig med at komme i gang. Efter

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. OUTLOOK 2003... 4 3. BRUGERVEJLEDNING I BRUGEN AF WEB MAIL...

Læs mere

Panda Antivirus + Firewall 2007 NYT Titanium Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af

Læs mere

Afinstaller alle andre programmer Vigtigt! Fjern alle andre antivirus programmer før du installerer Panda Internet Security Mere end et antiviru

Afinstaller alle andre programmer Vigtigt! Fjern alle andre antivirus programmer før du installerer Panda Internet Security Mere end et antiviru Panda Internet Security 2007 NYT Platinum Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG SGH-Z300 http://da.yourpdfguides.com/dref/1132581

Din brugermanual SAMSUNG SGH-Z300 http://da.yourpdfguides.com/dref/1132581 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06 Kom godt fra start Kom godt fra start med din nye mobiltelefon JUNI 06 2 Indhold: SIM-kort...1 "Tryk selv" service a. Viderestilling (ved optaget, ved manglende svar, ved alle opkald)...3 b. Banke på...4

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2007. Opdateret 29. december 2010 Indhold 1 Indledning... 2 2 Outlook 2007 klienten... 2 3 Automatisk opsætning

Læs mere

Brugermanual Outlook Web App 2010

Brugermanual Outlook Web App 2010 Brugermanual Outlook Web App 2010 Pharmakon IT Vejledning Outlook Web App Side 1 Indeks Indeks... 2 Intro... 2 Indstillinger... 2 Krav... 2 Log ind for at Outlook Web App... 3 Se din aktuelle e-mail forbrug...

Læs mere

Vejledning i brug af GMAIL (Google)

Vejledning i brug af GMAIL (Google) Vejledning i brug af GMAIL (Google) Send meddelelser Har du ikke prøvet Gmail før? Her har du en trinvis vejledning i, hvordan du skriver og sender meddelelser: Klik på knappen Skriv i venstre side i Gmail.

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71)

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Indhold Billeder... side 1 Video... side 2 Lyd... side 3 Noter... side 3 SMS... side 4 Søg på internettet... side 5 Overføre filer fra telefonen

Læs mere

Vejledning til opsætning af mail

Vejledning til opsætning af mail Vejledning til opsætning af mail Microsoft Outlook 2010... 2 Tilpas eksisterende mail konto i Microsoft Outlook 2010... 6 Microsoft Outlook 2007... 9 Tilpas eksisterende mail konto i Microsoft Outlook

Læs mere

GPRS-TELEFON SGH-X450

GPRS-TELEFON SGH-X450 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. GPRS-TELEFON SGH-X450 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Call Recorder Apresa Brugermanual

Call Recorder Apresa Brugermanual Call Recorder Apresa Brugermanual Version. 1.100.11 Vidicode Pleje og vedligeholdelse: CR Apresa må ikke blive våd. Hvis den bliver våd, tør den omgående af med en blød, ren klud. Væsker kan indeholde

Læs mere

Printed in Korea Code No.:GH68-11621A Danish. 06/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-11621A Danish. 06/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Indholdet i denne vejledning kan afvige fra det, der vises på telefonen. Dette afhænger af, hvilken software du har installeret og din tjenesteudbyder. * Telefonen og dens tilbehør ser muligvis anderledes

Læs mere

Cisco Unity Express 2.3 Voice-Mail System Brugervejledning

Cisco Unity Express 2.3 Voice-Mail System Brugervejledning Cisco Unity Express 2.3 Voice-Mail System Brugervejledning Revideret: 31. juli 2006, OL-10491-01 Første udgave: 31. juli 2006 Senest opdateret: 31. juli 2006 Denne vejledning beskriver nogle af de avancerede

Læs mere

Tryk og tal Nokia N76-1

Tryk og tal Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Eksport af kontaktpersoner fra one.com... 2 Eksport af kontaktpersoner fra Outlook... 2 Eksport af kontaktpersoner fra Firebird eller andre... 2 Import af

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Printed in Korea Code No.:GH68-07452A Danish. 08/2005. Rev 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-07452A Danish. 08/2005. Rev 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. * Telefonen og dens tilbehør ser muligvis anderledes ud end på

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Administration Denne side vil være forskellig afhængig af om man er administrator eller bruger. Administrator får oversigt over alle brugerne samt konfiguration,

Læs mere

Administrationsvejledn

Administrationsvejledn BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Administrationsvejledn ing Publiceret: 2014-01-15 SWD-20140115131607112 Indhold 1 Kom godt i gang...6 Tilgængelighed af administrativ funktion... 6 Tilgængelighed

Læs mere

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. ÆNDRING AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 4 2. OPRETTELSE AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 6 2.1

Læs mere

I8910. Brugervejledning

I8910. Brugervejledning I8910 Brugervejledning ii Om denne vejledning Læs dette først! Hvis du har brug for information, instruktioner og tips til at lære mere om din telefon, er der flere muligheder: Hjælpesystem (på din telefon)

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Basisbrugergrænsefladen i GroupWise WebAccess

Basisbrugergrænsefladen i GroupWise WebAccess Introduktion til basisbrugergrænsefladen i GroupWise WebAccess 8 Novell Basisbrugergrænsefladen i GroupWise WebAccess INTRODUKTION www.novell.com Bruge basisbrugergrænsefladen i GroupWise WebAccess Når

Læs mere

Skifte til PowerPoint 2010

Skifte til PowerPoint 2010 I denne vejledning Microsoft PowerPoint 2010 ser meget anderledes ud end PowerPoint 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Eksport af kontaktpersoner fra one.com... 2 Eksport af kontaktpersoner fra Outlook... 2 Eksport af kontaktpersoner fra Firebird eller andre... 2 Import af

Læs mere

Windows 7 Instruktionsvideo

Windows 7 Instruktionsvideo 1. Mus og tastatur (4:17) Du lærer vigtige taster på tastaturet at kende, samt hvordan du skal anvende musen i Windows 7. 2. Skrivebordet (4:39) Du lærer at arbejde med Skrivebordet i Windows 7 og kommer

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Smartphone SGH-i600. Brugervejledning

Smartphone SGH-i600. Brugervejledning Smartphone SGH-i600 Brugervejledning Indhold KAPITEL 1 KAPITEL 2 KAPITEL 3 Kom godt i gang Hvad indeholder æsken?......................... 8 Lær telefonen at kende......................... 9 Installation

Læs mere

Dynamicweb Exchange Opsætning

Dynamicweb Exchange Opsætning Brugervejledning Dynamicweb Exchange Opsætning OUTLOOK 2003 Document ID: UG-4008 Version: 1.30 2006.07.04 Dansk UG-4008 - Dynamicweb Exchange Opsætning, Outlook 2003 JURIDISK MEDDELELSE Copyright 2005-2006

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Bluetooth-tilslutninger Bluetooth-profiler Dette system arbejder med Bluetooth trådløs kommunikationsteknologi. Enheder med Bluetooth-funktioner kan uden

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG GT-E2370 http://da.yourpdfguides.com/dref/3378765

Din brugermanual SAMSUNG GT-E2370 http://da.yourpdfguides.com/dref/3378765 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Samsung B2100. Betjeningsvejledning

Samsung B2100. Betjeningsvejledning Samsung B2100 Betjeningsvejledning Brug af denne vejledning Denne betjeningsvejledning har til formål at guide dig gennem mobiltelefonens funktioner og indstillinger. Du kan komme hurtigt i gang ved at

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på.

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på. POSTKASSE-LOGON Du skal bruge et adgangsnummer (ring op til lokal 7600) til CallPilot Multimedia Messaging, et postkassenummer (7 + værelsesnummer) og en adgangskode for at logge på postkassen. 137 + værelsesnummer

Læs mere

Noget af indholdet i denne betjeningsvejledning afviger muligvis fra din telefon afhængigt af telefonens software eller din tjenesteudbyder.

Noget af indholdet i denne betjeningsvejledning afviger muligvis fra din telefon afhængigt af telefonens software eller din tjenesteudbyder. Noget af indholdet i denne betjeningsvejledning afviger muligvis fra din telefon afhængigt af telefonens software eller din tjenesteudbyder. Behøver du hjælp eller har du spørgsmål, er du velkommen til

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til Android Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20110518 Initial version 2 KW 20110522 Sproglige rettelser 3 KW 20110525 Afsnit vedr. Automatick

Læs mere

INDHOLD. Synkronisering af data...10 INDSTILLINGER FOR SYNKRONISERING... 12 INDSTILLINGER I LOTUS NOTES... 13 INDSTILLINGER I LOTUS ORGANIZER...

INDHOLD. Synkronisering af data...10 INDSTILLINGER FOR SYNKRONISERING... 12 INDSTILLINGER I LOTUS NOTES... 13 INDSTILLINGER I LOTUS ORGANIZER... BRUGERHÅNDBOG INDHOLD INDHOLD INDHOLD.................................. 2 INTRODUKTION............................. 3 Twig PC Tools............................ 3 Præsentation af grænsefladen..............

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

Skifte til OneNote 2010

Skifte til OneNote 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft OneNote 2010 ser meget anderledes ud end OneNote 2007, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com Du skal

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400

TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400 World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Funktionsbeskrivelse af Telenor Dialer... 5 Telenor Dialer OneNumber Mobile... 6 Telenor Dialer OneNumber.... 6 Installation af Telenor Dialer...

Læs mere

PlejeNet på Android telefoner. Vejledning til PlejeNet på Androidtelefoner

PlejeNet på Android telefoner. Vejledning til PlejeNet på Androidtelefoner Vejledning til PlejeNet på Androidtelefoner Indhold 1. Installation... 3 1.1 Installation på telefon...3 1.2 Valg af koder... 5 2. Anvendelse...6 3. Fejlsøgning...9 4. Oprettelse af Google konto... 10

Læs mere

Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne

Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne Indholdsfortegnelse Login til Windows... 2 Aktivering af Office 365... 3 Kom i gang med Office 365 og OneDrive for Business... 4 Opsætning

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012 Introduktion Med sit store farvedisplay, menuer og navigationstaster minder Snom M3 langt hen af vejen om en mobiltelefon i den måde den benyttes.

Læs mere

Brugervejledning til FiberBredbånd Internet. Kom godt i gang!

Brugervejledning til FiberBredbånd Internet. Kom godt i gang! SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE Brugervejledning til FiberBredbånd Internet Kom godt i gang! Kom godt i gang! Med denne vejledning kommer du godt i gang med at bruge FiberBredbånd internet - en

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

Indhold. 1. indledning. 2. sikkerhed og forbehold. 3. batteri. 4. hurtig introduktion

Indhold. 1. indledning. 2. sikkerhed og forbehold. 3. batteri. 4. hurtig introduktion Brugervejledning Indhold 1. indledning 2. sikkerhed og forbehold 3. batteri 4. hurtig introduktion 1. Indledning Din nye DanCell telefon er fremstillet ud fra de strengeste standarder, og er at betragte

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

Novell Vibe Quick Start til mobilenheder

Novell Vibe Quick Start til mobilenheder Novell Vibe Quick Start til mobilenheder Marts 2015 Introduktion Din Vibe-administrator kan deaktivere mobiladgang til Novell Vibe-webstedet. Hvis du ikke har adgang til Vibemobilgrænsefladen som beskrevet

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere