Principper på Vorgod-Barde Skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Principper på Vorgod-Barde Skole"

Transkript

1 VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole

2 OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning tolærer-ordningen giver gode muligheder for, at der i perioder arbejdes der med forskellige former for holddeling. Mindst 2 gange om året brydes skemaet for hele skolen for at undervise ud fra forskellige temaer. Derudover kan skemaet brydes op indenfor den enkelte klasse. Indskolingen arbejder i perioder på tværs af klassetrin eksempelvis med Læsebånd. Idræt og svømning placeres i blokke a 2 timer. Undervisning af elever med dansk som andet sprog foregår i de kommunale tilbud, der er etableret. 2. ELEVERNES UNDERVISNINGSTIMETAL PÅ HVERT KLASSETRIN Ved fastlæggelse af skematimetallet overholdes Undervisningsministeriets minimumstimetal 0. klasse 600 timer og 3. klasse 2060 timer og 6. klasse 2230 timer ning i efter Folkeskolelovens 3 stk SKOLEDAGENS LÆNGDE: Alle elever møder kl klasse har 4 lektioner hver dag. 1. og 2. klasse har max. 5 timer om dagen (undtagelse: hvis idræt ligger som en blok i 5. og 6. lektion) klasse har max. 6 timer om dagen Der er opsyn med eleverne fra klokken 7:50 på skoledage. 4. ELEVERNES PLACERING I KLASSER: Eleverne går i den klasse, der svarer til deres alder. 2

3 En elev kan med forældrenes samtykke undervises på samme klassetrin i to år. Under særlige omstændigheder, kan det lade sig gøre, at en elev rykker et klassetrin op. I tilfælde hvor det skønnes bedst for barnet, kan et barns undervisningspligt kan udsættes et år. 5. Samarbejdet mellem skole og hjem Vi ønsker et positivt, åbent og tillidsfuldt forældresamarbejde. Vi tror på, at god information er medvirkende til bedre forståelse. Derfor informerer vi løbende via Skolens hjemmeside, Forældreintra, Månedsnyt og Nyhedsbreve fra klasserne. Der afholdes mindst et årligt forældremøde i alle klasser samt forskellige klassearrangementer. Hvert år afholdes 4-5 forældredage på skiftende hverdage, hvor forældre er velkomne til at overvære undervisningen. Forældre er altid velkommen til at besøge skolen og overvære undervisningen, blot der gives besked til klassens lærere dagen før. Hvert bestyrelsesmedlem er kontaktperson til en eller flere klasser og deltager så vidt muligt i klassens forældremøde efter aftale med klassens lærere. Ansvaret for at være kontaktperson til klasserne fordeles hvert år på det første skolebestyrelsesmøde efter sommerferien. Skolebestyrelsen skriver efter hvert bestyrelsesmøde et indlæg til skolebladet. Skolebestyrelsen inviterer klasserådsrepræsentanterne til et årligt fællesmøde. Første del af mødet indeholder et fælles tema, og skolebestyrelsesformanden aflægger årsberetningen. Alle forældre inviteres til at deltage i første del af mødet. Anden del af mødet mødes de nye klasseforældreråd med klasselærerne for at planlægge årets gang. Arbejdet i klasserådet se folderen. Vi har et tæt samarbejde med Børnehaven Blomstergården og forældrene til kommende skolebørn se Procedure for skolestartssamarbejde. Alle elever på skolen skal have tilstrækkelige redskaber til at deltage i undervisningen. Det er forældrenes ansvar at sørge for disse materialer. Fra skolen forventer vi, at alle elever har følgende redskaber i deres skoletaske: penalhus, med blyanter, blyantsspidser, lineal, viskelæder og farver (fra 0. klasse) 3

4 PRINCIPPER FOR VORGOD-BARDE Skole USB-stick til at gemme dokumenter, billeder mm. (fra 0. klasse) høretelfoner af rimelig kvalitet (fra 0. klasse) lommeregner (fra. 3. klasse) vinkelmåler (fra 4. klasse) passer (fra 4. klasse) USB-stick og høretelfoner kan købes via skolens kontor. 6. Underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen Der afholdes forældresamtale mindst én gang årligt. Eleven deltager i samtalen, medmindre andet er aftalt med læreren. Alle elever har en porteføljemappe, hvor forældrene kan følge med i udviklingen. I forbindelse med projektuger inviteres forældrene til at overvære projektfremlæggelsen. Fra januar 2011 er elevplanen gjort elektronisk. Elevplanen indgår som en vigtig del af skole/hjem samtalen Til skole/hjem samtalen udleveres resultatet af evt. Nationale Test, som eleven har deltaget i. 7. Arbejdets fordeling mellem lærerne Lærerne arbejder i team omkring den enkelte klasse eller årgang. Hver lærer deltager i højst 2 team. Faglærere underviser i klasserne uden at være teammedlemmer. Klasserne skifter som regel klasselærer(e) efter 3. klasse. Det tilstræbes at alle klasser har lærere af begge køn. 8. fællesarrangementer for elever i skoletiden, herunder lejrskoleophold Skolen har året igennem en række fællesarrangementer: Fællessamling - hver dag Skolernes motionsløb - fredag før efterårsferien Skolefest for kl. - i efterårsperioden Syng julen ind - slutningen af november/først i december Aftenen før sidste skoledag før jul - musicalholdet opfører årets musical 4

5 Sidste skoledag før jul - alle elever i kirke, derefter musical for eleverne Forældredage skiftende hverdage Skolefest for 0-3.klasse - februar Forårskoncert - april/maj 6. klasse på Bornholm - 1 uge i juni Idrætsdag - maj/juni Skolebyt - hvert 4. år Ud over Skolebyt og Bornholmertur tager klasserne mindst 1 gang i skoleforløbet på en lejrtur med 1 overnatning. Ekskursioner med tilknytning til undervisningen kan løbende finde sted. Ved lejrture opkræves 70 kr. pr. barn pr. påbegyndt døgn. Forældrene kan samle ind til en klassekasse ved forskellige arrangementer og avisindsamling. Denne klassekasse finansierer bl.a. Bornholmerturen. 9. Skolefritidsordningens virksomhed SFO består af Kernehuset, som holder til på skolen og er for børn fra klasse og Friklubben, som holder til i Vorgod/Barde hallen og er for børn fra klasse. Friklubben har kun åbent 3 dage om ugen, men børn fra 4. klasse kan tilmeldes i Kernehuset, de dage Friklubben ikke er åben. Find yderligere informationer om Kernehuset på 10. Fastansat personale I videst mulig omfang ansætter vi personale med relevant uddannelse. 11. Lærernes efter- og videreuddannelse Det er vigtigt, at lærerne er fagligt godt rustede til at løse de mange nye arbejdsopgaver. Som en konsekvens af manglende ressourcer til efter- og videreuddannelse, arrangeres interne kurser og studiegrupper efter behov. Der arrangeres også kurser i samarbejde med andre skoler i og udenfor kommunen. 12. Vikardækning Vikardækningen foretages så vidt muligt af skolens egne lærere. Timerne til vikardækning er fordelt mellem lærerne i vikarpuljer som bruges jævnt fordelt hen over 5

6 PRINCIPPER FOR VORGOD-BARDE Skole året. Vikar-timer kan også læses ved at en lærer klarer undervisningen af en større gruppe elever end sædvanligt. 6. årgang kan gives fri i yderlektioner 13. Brug af sikkerhedsudstyr Ingen elever cykler i skoletiden uden cykelhjelm og ingen elever løber på rulleskøjter uden cykelhjem og håndledsbeskyttere. 14. Brug af mobiltelefoner Mobiltelefonen skal være slukket/lydløs i timerne. Hvis dette ikke overholdes afleveres den på kontoret og kan hentes efter skoletid. Hvis det sker gentagne gange bliver telefonen på skolen natten over, og hvis det stadig ikke overholdes, laver skole og hjem sammen en aftale om hvordan problemet kan løses. Uansvarlig brug af mobiltelefonen har samme konsekvenser. Mobiltelefoner kan efter aftale med læreren bruges hvor det er relevant i undervisningen. 15. Godkendelse af materialer Skolebestyrelsen godkender nye bogsystemer. Fagudvalget indstiller et bogsystem til godkendelse med begrundelse for hvorfor dette system ønskes. Ved udvidelse af systemet til flere klassetrin, skal bestyrelsen se materialet inden indkøb. Reklamefinansierede undervisningsmaterialer bruges med omtanke. På skolen uddeler vi materialer og sætter opslag op fra forskellige lokale foreninger. Materialet skal være forsynet med afsender. Såfremt skolebestyrelsen bliver opmærksom på problemer omkring ekesempelvis netbaseret eller lånte materialer, vurderes materialet i det enkelte tilfælde. 16. Principper for fritagelse fra skole Hvis en elev har været syg, skrives det i kontaktbogen. Forældrene kan spørge barnet fri hvis det er nødvendigt i forbindelse med tandlæge, læge, runde fødselsdage, begravelser ol. Hvis fritagelse er en enkelt dag, gives tilladelsen af klasselæreren. I tilfælde af flere dags frihed, gives tilladelsen af skolelederen. 6

7 Skolen giver ikke lektier for i forbindelse med fritagelse fra undervisningen det er hjemmets ansvar at holde sig ajour med hvad der er arbejdet med i klassen i fraværsperioden - Se endvidere kommentar til dette. 17. Færdsel på skolevejen Skolepatruljen står ved skolen fra 7.50 til 8:10 og igen fra kl. 11:55 til 12:10, når der er elever i 0. kl. 2. kl., der benytter fodgængerfelterne på vej hjem fra skole. Herudover står skolepatruljen, hvor det er muligt i forhold til skemaet på øvrige tidspunkter 0. kl. 2. kl. får fri. Forældre, der henter og bringer børnene skal bruge holdepladsen på Nørlundvej, eller Vorgod-Barde Hallens parkeringsplads. Af- og påsætning andre steder er ikke tilladt, da det giver farlige trafiksituationer. Busholdepladsen skal respekteres af alle brugere. Der er ifølge færdselsloven parkerings- og standsningsforbud 12 meter på hver side af stoppestedsskiltet. 18. Behandling af klager Skolebestyrelsen kan behandle en klage som et punkt på dagsordenen, men det er skolens ledelse der efterfølgende reagerer på klagen. Skolebestyrelsen har ikke kompetence til at sagsbehandle personsager. Skolebestyrelsen skal medvirke til at klager rettes til rette vedkommende. Hvis skolens ledelse får en klage om en medarbejder, informeres medarbejderen altid om henvendelsen. Hvis medarbejderen får en klage fra en forældre, forsøger de i fællesskab at finde en løsning. Hvis det ikke lykkes, henvender medarbejderen sig til skolens ledelse. 19. Kost/ sundhedspolitik Forældrene opfordres til at sende sunde madpakker med i skole og vand i drikkedunken. Udarbejdet/revideret af skolebestyrelsen November

8 VORGOD-BARDE SKOLE Vorgod-Barde Skole Nørlundvej Videbæk Tlf

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Kildebakkeskolen Soldalen 8 7480 Vildbjerg Tlf: 96287690 E-mail: kildebakkeskolen@herning.dk www.kildebakkeskolen.dk Kvalitetsrapport for Kildebakkeskolen - Herning Kommune,

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Kommunikationsstrategi på Korup Skole

Kommunikationsstrategi på Korup Skole Kommunikationsstrategi på Korup Skole Skolens hverdag fungerer bedst, når den er baseret på et respektfuldt samarbejde mellem skolens personale, elever og forældre. En kvalificeret kommunikation og information

Læs mere

ABC. Afdelingsmøder møder hvor lærere diskuterer og planlægger undervisningen og afdelingens aktiviteter. Afdelingerne er rygraden i skolens arbejde.

ABC. Afdelingsmøder møder hvor lærere diskuterer og planlægger undervisningen og afdelingens aktiviteter. Afdelingerne er rygraden i skolens arbejde. ABC Afdelingsmøder møder hvor lærere diskuterer og planlægger undervisningen og afdelingens aktiviteter. Afdelingerne er rygraden i skolens arbejde. Aflevering og afhentning Skolen er åben fra kl. 7.00

Læs mere

Udgivet af Vonsild Skole

Udgivet af Vonsild Skole Udgivet af Vonsild Skole 2013/2014 Med dette hæfte er det hensigten at orientere elever og forældre om en række praktiske forhold vedrørende skoleåret 2013/2014 på Vonsild Skole. Gem hæftet og I har svar

Læs mere

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Om SFO Søstjernens pædagogiske praksis samt organiseringen heraf (3. udgave, vedtaget april 2013) Indhold: Del 1 Pædagogisk del p. 2 1.0 Indledning... p. 2 1.1. Om SFO

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR På Holmeagerskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er vores mål at

Læs mere

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde...

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... 4 Børnefest / kinderfest... 4 Arrangementer for lærere... 5 Projekt

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Ny på skolen. Velkommen til Brøndbyvester Skole 2013-2014. BRØNDBY KOMMUNE.

Ny på skolen. Velkommen til Brøndbyvester Skole 2013-2014. BRØNDBY KOMMUNE. Ny på skolen Velkommen til Brøndbyvester Skole 2013-2014. BRØNDBY KOMMUNE. Indholdsfortegnelse Ny på skolen... 1 Skolebestyrelsesformand... 4 Skolens ledelse... 4 Skolens administration... 4 Kontakt...

Læs mere

LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS. Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet

LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS. Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet Inklusion i praksis Forventningsafklaring af samarbejdet om inklusion Debatten omkring inklusion omhandlede i begyndelsen

Læs mere

Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen.

Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen. Den fulde tekst Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen. I henhold til 16 i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 739 af 6. oktober 1998 kan dele af undervisningen

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: Kære forældre...3 Jeksendalskolens elever...3 Elever på skolen...4 Personalegruppen...4 Skolens fysiske rammer...4 Skolens fysiske miljø...5 Jeksendalskolen fælles og gruppeopdeling...6

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole KVALITETSRAPPORT 2008/09 Indhold 1. Indledning Kapitel 1 1.1 Baggrund og formål Kapitel 1.1 1.2 Fremgangsmåde Kapitel 1.2 1.3 Rapportens opbygning Kapitel 1.3 2. Overordnede rammer Kapitel 2 3. Resultater

Læs mere

Håndbog for Skolesportsledere. Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport.

Håndbog for Skolesportsledere. Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport. Håndbog for Skolesportsledere Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport. Håndbog for Skolesportsledere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere Rikke Lindskov Simonsen Lise Sohl

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Referat af møde den 7/11 2012

Referat af møde den 7/11 2012 Nøvling Skole den 14/1 2013 Møde Tid Sted Deltagere Mødeleder Referent Skolebestyrelsesmøde Den 07.11.2012, kl. 17.00 19.00 Nøvling Skole Christina Thorsted Jensen, Sanne Hvid, Marina Sørensen, Michael

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013)

Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013) Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013) Nedenfor er der opstillet en række spørgsmål, der er blevet rejst i forhold til Arbejdstidsaftale 2008,

Læs mere

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat.

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat. OmSorg - handleplan Indledning Når en elev mister en forældre/søskende Når skolen mister en elev Når skolen mister en ansat Ulykker i skolen Alvorlig sygdom hos elev Alvorlig sygdom hos elevs forældre/søskende

Læs mere

PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM

PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM KOLOFON Udgivet af: Velfærdsministeriet, www.vfm.dk, og Undervisningsministeriet, www.uvm.dk, februar

Læs mere

Evaluering kort og godt

Evaluering kort og godt Evaluering kort og godt Om målsætning, dokumentation & elevplaner Dette hæfte er et supplement til filmen "Når evaluering er læring Kan bestilles til alle lærere i grundskolen Dette hæfte er et supplement

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk INSPIRATIONSHÆFTE skole/hjem-samarbejde Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk Inspirationshæfte om Skole/hjem-samarbejde Redaktion: Ulla Fog, pædagogisk konsulent Ida Kampmann,

Læs mere