DI ITEKs vejledning om beskyttelse af dokumenter - fra vugge til grav

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DI ITEKs vejledning om beskyttelse af dokumenter - fra vugge til grav"

Transkript

1 DI ITEKs vejledning om beskyttelse af dokumenter - fra vugge til grav

2 Indledning... 3 Risikofaktorer - her er der fare for at miste fortrolige data/dokumenter... 3 Vejledningens formål... 3 Vejledningens hovedområder... 4 I vejledningen er det primære fokus rettet mod:... 4 Vejledningens målgrupper... 5 Beskyttelse af dokumentet - tæt ved kilden... 5 Hvad kan virksomhederne gøre?... 5 Sikringsgrad - hvor godt kan virksomhedens dokumenter beskyttes?... 5 Sikringsgrad - gør det så besværligt som muligt!... 6 Klassifikation af data/dokumenter... 6 Afgrænsning... 7 Klassifikationsmodel for data/dokumenter... 7 Offentlige informationer/data... 7 Interne informationer/data... 7 Følsomme informationer/data... 7 Fortrolige informationer/data... 7 Fortrolige data/dokumenter... 8 Hvad er fortrolige data/dokumenter?... 8 Hvilket beskyttelsesniveau er vi på?... 8 Forklaring af beskyttelsesniveauet... 8 Oversigt over fortrolige data/dokumenter... 8 Definition af de tre forskellige termer... 9 Hjemme - Indenfor virksomhedens omgivelser... 9 Transmission - Fra virksomheden til eksterne partnere... 9 Ude - Udenfor virksomhedens normale omgivelser Beskyttelsesniveau - hvor bredtfavnende er beskyttelsen? Risikoanalyse og risikovurdering Virksomhedens it-sikkerhedspolitik Beskyttelsesniveau Risici og angrebsformer - en kort oversigt Fortrolige data for termen Hjemme Fortrolige data for termen Transmission Fortrolige data for termen Ude Beskrivelse af tekniske løsninger Beskrivelse af kriterier for de tekniske løsninger Oracle Information Rights Management (IRM) Symantec beskyttelse af data/dokumenter IBM SFED (Secure File Encryption for Desktops ) v McAfee - Total Data Protection for Data ScanArmor BitArmor DataControl Udgivet af: DI ITEK Redaktion: Henning Mortensen og Rasmus Aasted ISBN:

3 Indledning Flere og flere danske virksomheder vælger at outsource dele af deres produktion af produkter til udenlandske outsourcingpartnere. Fordelene er bl.a. lavere lønninger og produktionsomkostninger end i Danmark og resten af Europa, samt muligheden for at bringe virksomheden i en gunstig position med en forbedret konkurrenceevne. Et stigende antal danske virksomheder oplever, at outsourcingpartnere forsøger at opsnappe fortrolig viden om de unikke produkter og deres fremstillings-procedurer - bl.a. ved at udnytte fortrolige informationer fra data/dokumenter, som danske virksomheder udleverer til outsourcingpartnerne som en del af processen. Virksomhederne risikerer, at deres outsourcingpartner opsnapper så megen fortrolig viden om det unikke produkt, dets produktionsmetoder, patent mv., at de selv er i stand til at fremstille et lignende produkt. Dermed kan underleverandører og outsourcingpartnere gå hen og blive konkurrenter i stedet for partnere. Risikofaktorer - her er der fare for at miste fortrolige data/dokumenter Der kan gives flere eksempler på situationer, hvor virksomheden er i fare for at miste fortrolige informationer: Spionage, Social Engineering og deraf følgende kopiering af virksomhedens unikke produkter og fremstillingsmetoder hos såvel modervirksomheden som outsourcingpartneren. Eksempelvis når der sendes fortrolige fremstillingsdata frem og tilbage mellem virksomheden og dens outsourcing partnere i udlandet. Opsnapning via transmission af data/dokumenter over internettet. Eksempelvis mellem virksomheden og outsourcing partnere, leverandører, kunder mv. Glemte eller stjålne mobile enheder såsom pda'er, mobiltelefoner, bærbare pc'er mv. Udskiftning blandt medarbejderstaben. De bringer måske vigtig viden og data/dokumenter med sig. Interne data forsvinder ud fra den interne proces og beskyttelse. Enkelte medarbejdere såsom systemadministratorer, supportere mv. har adgang til samtlige data og/eller systemer. Vejledningens formål DI ITEK har udarbejdet denne vejledning for at skabe klarhed over hvilke overvejelser, man som virksomhed bør gøre sig for at opstille det rette sikkerhedsniveau for sine fortrolige data/dokumenter når disse udveksles med produktionsoutsourcingpartnere i udlandet. Samtidig betyder det øget rejseaktivitet for virksomhederne, hvor medarbejdere udstyres med mobile enheder, der kan indeholde fortrolig data/dokumenter. Dermed er der risiko for, at virksomhedens fortrolige forretningsdata kommer i forkerte hænder. I denne globaliserede verden, hvor virksomhedernes sfære gradvist udvides til at 3

4 omfatte andre lande verden rundt, er én af løsningerne på problemet at beskytte de enkelte data/dokumenter, hvor end de befinder sig ved at skabe en høj sikringsgrad for de enkelte data/dokumenter tæt ved kilden. Med andre ord at forhindre eller i det mindste besværliggøre det for outsourcingpartnere, at opsnappe mere viden end de kan nøjes med til at fremstille delelementer til et bestemt produkt. Der er fokus på produktion og denne vejledning adresserer således ikke outsourcing af IT. En tænkt case kan beskrive vejledningens formål: En dansk industrivirksomhed udvikler et nyt fortroligt produkt, som skal udgøre virksomhedens kerneforretning i fremtiden. Produktet beskrives i et fortroligt dokument, som skal lagres og beskyttes i virksomheden. Beskrivelsen transmitteres til en outsourcingpartner i Kina. Under transmissionen skal dokumentet beskyttes. Den kinesiske partner begynder at producere produktet men nøjes ikke bare med at udføre opgaven for den danske virksomhed. Den benytter lejligheden til at opsnappe den fortrolige viden, så de selv er i stand til at fremstille det samme produkt - fra start til slut i processen. Outsourcingpartneren kan nu levere det samme produkt til andre kunder og bare trykke et andet logo på produktet. Modervirksomheden, der har betalt alle udviklingsomkostningerne, bliver derfor trængt på markedet. Dokumentet skal derfor også beskyttes, mens det er hos outsourcingpartneren. Vejledningens hovedområder Hovedområderne er listet op i følgende illustration. I vejledningen er det primære fokus rettet mod: At skabe klarhed over, hvordan virksomhederne kan yde optimal beskyttelse af deres fortrolige data/dokumenter, selv om de udveksles med eksterne partnere som en del af eventuel outsourcing og fremstilling af produkter. At tilvejebringe en klassifikationsmodel, som virksomhederne kan benytte for at sikre en tilstrækkelig beskyttelse af deres fortrolige data/dokumenter - fra start til slut i en proces. At beskrive nogle tekniske sikkerhedsløsninger, som virksomhederne kan vælge at benytte i deres arbejde med at beskytte fortrolige data/dokumenter. Dvs. sikring af dokumenter tæt ved kilden. 4

5 Vejledningens målgrupper Målgruppen for denne vejledning er typisk virksomheder og organisationer, der opererer ud fra et eller flere af følgende forhold: Virksomheden har outsourcet dele af deres produktion og udvikling Virksomheden har aktiviteter i udlandet Virksomheden har en fordelagtig patent på produktion af et særlig unikt produkt Virksomhedens medarbejdere er ofte på farten, og er udstyret med mobile enheder såsom bærbare pc'er, pda'er, mobiltelefoner, mobile enheder etc. med fortrolige data/dokumenter For større virksomheder vil målgruppen i første omgang være it-afdelingerne, it-sikkerhedschefer, it-chefer og evt. HR/Personaleafdelinger. I de mindre og mellemstore virksomheder er det primært de it-sikkerhedsansvarlige eller ledelsen. Disse afdelinger får med denne vejledning en række gode råd til at skabe rammer for beskyttelse af de enkelte data/dokumenter - fra vugge til grav. Beskyttelse af dokumentet - tæt ved kilden De fleste virksomheder og organisationer er efterhånden ved at få bedre styr på informationssikkerheden og den fysiske it-sikkerhed indenfor virksomhedens egne vægge. Bl.a. ved at have relevante it-sikkerhedsforanstaltninger, der yder beskyttelse af virksomhedens pc'er, netværk og perimeter tillige med procedurer, som skaber sikker omgang med it. Dette er imidlertid ikke længere tilstrækkeligt - og sikkerhedsfokus bør derfor nu også rettes direkte mod data/dokumenter - hvor end de befinder sig. Beskyttelse af udstyr Pc'er, mobile enheder mv. Beskyttelse af de enkelte data/dokumenter Dokumentsikring: hjemme, under transmission og ude. Hvad kan virksomhederne gøre? Sikringsgrad - hvor godt kan virksomhedens dokumenter beskyttes? Der vil altid være eksempler på, at virksomhederne ikke kan beskytte sine fortrolige data/dokumenter 100 pct. Det gælder både indenfor og udenfor virksomhedens egne vægge, at relevante it-sikkerhedsforanstaltninger i bestemte tilfælde ikke er tilstrækkelige. Eksempelvis vil simpelt indbrud og tyveri af virksomhedens data/dokumenter altid være en risikofaktor, som man som virksomhed må kalkulere med. Samtidig er det på et eksternt plan ikke 5

6 muligt at gardere sig helt imod kopiering. Eksempelvis kan en medarbejder hos outsourcingpartneren tage et foto af det fortrolige på en computerskærm. En anden uløst problemstilling er den, at det heller ikke er muligt at gardere sig mod, at en person skriver af, hvad der står på skærmen. Sikringsgrad - gør det så besværligt som muligt! Det er derfor nødvendigt at skabe rammer for, at virksomhederne kan beskytte deres fortrolige dokumenter/data maksimalt inden for de eksisterende muligheder. Det vil med andre ord sige, at virksomhederne bør gøre det så "besværligt" som muligt for de ondsindede personer at opsnappe fortrolige informationer. For at definere behovet for tilstrækkelig og mulig beskyttelse af de enkelte data/dokumenttyper er det nødvendigt at foretage en risikoanalyse. I det omfang at virksomhedens vigtigste data er truet, bør der iværksættes sikkerhedstiltag for at beskytte disse. Det vil som regel være vanskeligt og meget bekosteligt at sikre alle data lige godt. Derfor kan det anbefales at basere sikkerheden på en klassifikation af data/dokumenter. Klassifikation af data/dokumenter For at definere et beskyttelsesniveau for de forskellige data og dokument typer i virksomhederne, tager vi i denne vejledning udgangspunkt i en modificeret udgave af DS484's klassifikation af data og informationer 1. I DS484 opdeles informationer og data på grundlag af forretningsmæssig værdi, følsomhed og behovet for fortrolighed. DS484's klassifikationsmodel 2 - og dermed denne vejlednings udgangspunkt - er bygget op som følgende: 1 DS 484: Forkortelse for 'Dansk Standard' hvilket betyder, at det er en standard udarbejdet på nationalt niveau. DS 484 indeholder bestemmelser, som har til formål at gøre informationssikkerhed til en specificerbar kvalitet, som læner sig op ad generelle danske lov- og myndighedskrav. Standarden kan bruges som grundlag for virksomheders sikkerhedsmålsætninger. Herunder emner som udvikling, implementering, indførelse og effektiv styring af sikkerhedsregler og sikkerhedsforanstaltninger. 2 Fakta om klassifikationsmodellen: Modellen er udviklet på baggrund af Statsministeriets cirkulære nr af 7. december 2001 vedrørende sikkerhedsbeskyttelse af informationer. Heri præsenteres et fælles klassificeringssystem på nationalt og internationalt niveau i NATO, EU og WEU. Bemærk at særlige branchekrav kan berettige en anderledes klassifikation f.eks. krav fra FDA eller HIPPA. 6

7 Klassifikationsmodel for data/dokumenter Offentlige informationer/data Indeholder ikke-følsomme informationer/data såsom reklamer salgsmateriale, brochurer, årsberetninger og hjemmesideoplysninger. Interne informationer/data Indeholder informationer/data, som er nødvendige for den daglige drift såsom arbejdsplaner, driftsoplysninger og rabatordninger. Følsomme informationer/data Indeholder informationer/data, som kun betroede brugere bør have adgang til. Dvs. medarbejderoplysninger, personrelaterede oplysninger, kontrakter, proces- eller regnskabsdata. Fortrolige informationer/data Indeholder informationer/data, der har en særlig sensitiv karakter, og som kun særligt betroede medarbejdere og partnere bør have adgang til. Et brud på fortroligheden kan have særdeles skadelig virkning for virksomheden. Det drejer sig om produktionsdata, recepter, patenter, skabeloner, arbejdstegninger og opskrifter. Afgrænsning Der findes allerede en del procedurer og tekniske foranstaltninger, som kan sikre virksomhedens data/dokumenter indenfor modellens tre første klassifikationskategorier henholdsvis offentlige, interne og følsomme data/dokumenter. Vi henviser derfor interesserede til at læse mere om informationssikkerhed på DI ITEKs hjemmeside 3. Denne vejledning fokuserer på de vigtigste data: de fortrolige informationer/data! Fysisk sikkerhed er ej heller genstand for denne vejledning. I DI ITEKs "Vejledning i fysisk IT-sikkerhed" beskrives de forskellige sikkerhedsforanstaltninger. Vi henviser derfor interesserede til at læse mere om fysisk IT-sikkerhed i denne vejledning 4. Yderligere findes der en række generelle procedurer og god skik, som virksomheden kan stille krav om efterleves af outsourcingpartnerne. I denne vejledning fokuseres der på tekniske løsninger, som kan bidrage til at afhjælpe problemerne. Endelig fokuserer denne vejledning på outsourcing af produktion og ikke på outsourcing af IT-service og IT-drift. 3 Find inspiration til IT-sikkerhedsarbejdet: 4 Vejledning om fysisk IT-sikkerhed, DI ITEK, Vejledningen er gratis: 7

8 Fortrolige data/dokumenter I denne vejledning tager vi altså fat på klassifikationsgraden fortrolige data/dokumenter. På dette niveau er udfordringen for virksomhederne at yde et højere og anderledes beskyttelsesniveau. Det kræver ændrede procedurer og beskyttelsesforanstaltninger end de mere traditionelt anvendte, som på udmærket vis kan yde beskyttelse af de offentlige, interne og følsomme data/dokumenter. Hvad er fortrolige data/dokumenter? For at overskueliggøre hvad fortrolige data/dokumenter kan være, bringes her en oversigt over en række af de mest typiske data, der betegnes som fortrolige. Det kan være decideret skadeligt for virksomheden, hvis de kommer i hænderne på de forkerte personer. Dog vil der være tale om en generel liste, som kan variere meget i forhold til de enkelte virksomheder deres produkter og produktionsmetoder, kompetencer, branchetilknytning mv. Oversigt over fortrolige data/dokumenter Patenter Skabeloner Produktdata Produktionsmetoder Opskrifter Recepter Arbejdstegninger Forretningsstrategi Denne liste indeholder nogle generelle betegnelser for data/dokumenter, som kan være fortrolige for virksomhederne. Betegnelserne kan variere alt efter, hvad virksomheden beskæftiger sig med og hvilken branche, den er tilknyttet. Hvilket beskyttelsesniveau er vi på? Forklaring af beskyttelsesniveauet På figuren koncentreres beskyttelsesniveauet, som vist, på klassificeringen af dokumenter/data som fortrolige. Dette niveau "holistisk/totalbeskyttelse" inkluderer data/dokumenter indenfor de tre termer henholdsvis - Hjemme, Transmission og Ude. 8

9 Lokation - Hvor henne virker beskyttelsen? Definition af de tre forskellige termer De tre termer: hjemme, transmission og ude er betegnelser, der dækker over de steder i et forløb, hvor dataene typisk befinder sig, og hvor der er forskellige typer af risici for at fortrolige data/dokumenter kan blive opsnappet og misbrugt. Hjemme - Indenfor virksomhedens omgivelser Definition: - Behandling af data, dokumenter og information, der fysisk eller logisk befinder sig indenfor virksomhedens egne vægge. - Risikoen for kopiering, opsnapning af følsomme og fortrolige data er minimal her, hvis virksomheden har styr på den grundlæggende itsikkerhed i forhold til Pc er, netværk og perimeter. Transmission - Fra virksomheden til eksterne partnere Definition: - Forsendelse af data, dokumenter og information mellem virksomheden og dens underleverandører/samarbejdspartnere - eksempelvis i udlandet. - Her er risikoen, at ondsindede personer kan opsnappe følsomme og fortrolige data - enten via transmission over det almindelige internet, e- mails, forskellige former for opkobling mv. 9

10 Ude - Udenfor virksomhedens normale omgivelser Definition: - Data, dokumenter og informationer, som i princippet er ude af virksomhedens kontrol. Dvs. de er sendt til underleverandører/eksterne samarbejdspartnere i eksempelvis udlandet. - Her er risikoen størst for, at fortrolige dokumenter kan risikere at blive kopieret, da virksomhedens egne kontrolforanstaltninger kun i nogen grad vil være i stand til at yde beskyttelse af de vigtige data ud af huset. Praksis blandt de fleste virksomheder er, at teknisk beskyttelse på dette niveau stort set opgives på forhånd! Beskyttelsesniveau - hvor bredtfavnende er beskyttelsen? Risikoanalyse og risikovurdering For at finde frem til et fornuftigt beskyttelsesniveau vil det være nødvendigt for virksomheden som det første at foretage en risikoanalyse. En risikoanalyse har til formål at undersøge og vurdere de risici og trusler, som virksomheden udsættes for. Det er vigtigt, at analysen særligt adresserer de data/dokumenter, der er særligt sensitive og dermed bør være af fortrolig karakter. Desuden bør der foretages en risikovurdering, hvor truslerne sættes i forhold til hvilke sikringstiltag, der allerede er taget, og hvor data/dokumenter befinder sig: hjemme, under transmission eller ude hos outsourcingpartneren/underleverandører. Det vil være nyttigt, hvis man kan kvantificere truslerne i kroner og ører. Virksomhedens it-sikkerhedspolitik Når virksomheden bestræber sig på at optimere beskyttelsen af sine fortrolige data/dokumenter, bør man medtænke en central styring af den samlede informationssikkerhed. Sikkerhedspolitikken med retningslinjer og eventuelle uddybende retningslinjer bør definere virksomhedens sikkerhedsniveau ud fra ledelsens fastsatte behov. Her er formålet at tage stilling til risici, som kan have betydning for sikkerheden - på såvel et internt som et eksternt plan 5. De virksomheder, der har aktiviteter i udlandet hos bl.a. underleverandører og outsourcingpartnere, bør gennem en retningslinje til deres it-sikkerhedspolitik præcisere, hvordan de fortrolige data/dokumenter skal beskyttes. Herunder ansvarsplacering, hvilket beskyttelsesniveau virksomheden befinder sig på, samt hvilke procedurer, man som medarbejder skal følge for at sikre en høj 5 Formålet med en it-sikkerhedspolitik er at definere og nedskrive virksomhedens sikkerhedsinitiativer samt at sikre, at alle der har en relation til og anvender it i virksomheden følger disse standarder og retningslinjer. Læs mere om it-sikkerhedspolitikker på DI ITEKs hjemmeside: 10

11 beskyttelse af de enkelte fortrolige data/dokumenter. Ligeledes bør det være klarlagt, hvordan dette punkt i sikkerhedspolitikken implementeres i virksomhedens daglige forretningsgange. Det er en forudsætning for at opretholde et højt sikkerhedsniveau, at hele virksomheden overholder retningslinjerne. Beskyttelsesniveau Beskyttelsesniveauet kan vi definere på baggrund af dataklassifikationen, hvilket er sket i nedenstående figur. Beskyttelsesniveau Grundlæggende beskyttelse Mellem beskyttelse Udvidet beskyttelse Holistisk/total beskyttelse Klassifikation Offentlig Intern Følsom Fortrolig Beskrivelse Foranstaltninger skal beskytte virksomhedens data imod uautoriseret ændring. Virksomheden skal have foranstaltning er, der forhindrer uautoriserede i at få adgang til interne dokumenter. Dokumenter/d ata skal sikres eksempelvis på mobile enheder såsom bærbare pc'er, pda'er, USB nøgler, mobiltelefoner mv. imod uautoriseret adgang. Der skal ske beskyttelse af dokumenter/dat a tæt ved kilden, hvor end de befinder sig, og på alle slags medie enheder, platforme og under transmission. Risici og angrebsformer - en kort oversigt Som nævnt adresserer vejledningen alene fortrolige data. Der er rigtigt mange trusler virksomheden står overfor i forhold til disse data. For en grundig gennemgang af trusler henvises der til DI ITEKs publikation: Trusler mod virksomhedens IT-sikkerhed 6. Vi vil her ikke fokusere på den enkelte trussel, men i stedet overordnet skitsere de løsninger, som kan finde anvendelse, når virksomheden ønsker at beskytte et dokument, fra det øjeblik det skabes i modervirksomheden, til det øjeblik hvor det er kilde til produktion og befinder sig hos en outsourcingpartner

12 Fortrolige data for termen Hjemme - Rollebaseret adgangskontrol vil sikre, at personer i virksomheden ikke uberettiget kan få adgang til informationer - Differentierede brugerrettigheder i forhold til data/dokumenter - Mængdemæssig begrænsning på hvilke data der kan opnås adgang til - Logning - Kryptering af lagrede fortrolige data - Antivirus - Firewall - IDS / IPS - Netværkssegmentering Fortrolige data for termen Transmission - Kryptering site to site VPN der anvender IPsec Fortrolige data for termen Ude - Centraliseret rettighedsstyring af data/dokumenter, hvor man kan angive, hvem der må tilgå virksomhedens dem - Autentifikation af bruger mod brugerdatabase, der er under virksomhedens kontrol - Certifikatløsning (forsegling), hvor brugerne skal autentificere sig. Dvs. dokumentet skal have kontakt til en certifikatserver, førend det kan åbnes - Tidsudløb af rettigheder tilknyttet data/dokumenter - Rettighedsstyring af hvor data/dokumenter må placeres - Blokering mod de mest udbredte typer skærmkopiering kan indbygges i data, som en rettighed på linje med ret til at udskrive eller redigere Beskrivelse af tekniske løsninger Der findes en række forskellige tekniske løsninger til at beskytte fortrolige data/dokumenter. I denne vejledning beskrives følgende løsninger: - Oracle Information Rights Management (IRM) - Symantec - Data Loss Prevention, Symantec Endpoint Encryption, gateway sikkerhed - IBM SFED (Secure File Encryption for Desktops) v McAfee - Total Data Protection for Data Beskrivelse af kriterier for de tekniske løsninger For at overskueliggøre produkternes forskellige beskyttelsesniveauer, er der opstillet en række kriterier og disse er kort beskrevet i følgende oversigt. 12

13 Kriterier Rettighedsstyring Beskrivelse af kriterier Udstedelse af rettigheder for hvem der må åbne, redigere, videresende, printe, faxe og kopiere data/dokumenter. Herunder også hvorhenne data/dokumenter må gemmes. Brugere bør kunne anmode om yderligere rettigheder direkte fra dokumentet, og administratorer skal kunne tilbagetrække udstedte brugscertifikater fra centralt hold både til en bruger, et dokument eller i en form for BULK. Klient eller serverløsning Tidsudløb Certifikatløsning/ forsegling Sikringsgrad - bag en firewall Kryptering Overvågning af brugeradfærd Patches Integration med andre it-systemer Skærmkopiering Vedligeholdelse af tildelte brugsrettigheder bør være håndteret via standard directory, således at nye brugere, slettede brugere etc. i en virksomheds directory løsning, uden videre håndterer nyudstedelser, tilbagekaldelser og ændringer i rettigheder. Dokumentbeskyttelsen kan være bundet op på en klientløsning, som skal installeres på brugerens pc. Beskyttelsen kan også være en serverløsning, hvor dokumentet skal have kontakt til en certifikatserver, førend det kan åbnes. Løsningen kan også tilbyde en kombinationsmulighed af klient- og serverbaseret løsning Tidsbestemt udløb af filer, så indholdet ikke kan åbnes, redigeres, videresende efter en given periode. Forsegling af data/dokumenter i selve filen. Brugeren skal identificere sig for at få adgang. Beskyttelsen forsætter med at virke, selvom det havner bag en anden virksomheds firewall. Kryptering af data/dokumenter uanset lokalitet. Altså, hvor data/dokument befinder sig under transport, lagring eller behandling. Anerkendt krypteringsalgoritme og evt. krav til antal bit kryptering. Løbende rapportering af brugernes adfærd med data/dokumenter. Især ved brugers forsøg på at omgå restriktioner, f.eks. hvis bruger forsøger at distribuere eller lave skærmkopiering. Vigtige programopdateringer eller problemløsning. Test for sårbarheder i operativsystemer, web-applikationer, m.m., hvis sårbarheder her kan gøre det muligt at omgå kryptering eller rettighedsstyring. Programmets evne til at fungere på forskellige it-platforme, herunder at: - Det er muligt at behandle dokumenter på mobiltelefon/pda. - Det er muligt at styre rettigheder på intranet (web), teamshare, og andre platforme, hvor data/dokumenter kan deles. Blokering mod de mest udbredte typer skærmkopiering. 13

14 Åbenhed eller Økosystem Juridiske Virus Løsningen bør i størst muligt omfang gøre det muligt for 3. parter at udvikle add-ons til løsningen. Løsning skal overholde lokale lovgivnings krav til tilstrækkelig beskyttelse og/eller maksimal tilladt beskyttelse. Kryptering må ikke hindre skanning af data/dokument for virus. 14

15 Oracle Information Rights Management (IRM) Oracle - Information Rights Management (IRM) er en nyere form for informationssikkerhedsteknologi, der kan sikre og spore fortrolige digitale data overalt hvor det er gemt og bliver brugt. Produktet er en kombination af en klient- og en serverbaseret løsning, og kan integreres med virksomhedens øvrige it-systemer. IRM er bygget op omkring at give de rigtige personer adgang til virksomhedens udvalgte fortrolige data/dokumenter. Dog kan virksomheden stadigvæk kontrollere, hvem der kan læse og redigere disse. Yderligere information om IRM Her kan du finde en online demo af programmet, brugervejledninger, whitepapers, teknisk information mv. Kontakt Oracle i Danmark for at høre nærmere om IRM Kriterier Rettighedsstyring Oracle Information Rights Management (IRM) Rettighederne, som styrer hvad og hvem, der kan tilgå forseglet information, er opbevaret separat fra selve informationen på en Oracle IRM Server. Serveren befinder sig i et netværk ejet og administreret af organisationen som ejer informationerne. Igennem et administrativt interface kan en administrator f.eks. tilbagetrække rettigheder og adgang til dokumenter, uanset hvor de fysisk ligger. Brugeridentifikation kan komme fra en LDAP server som f.eks. Active Directory. Rettigheder styres via en intuitiv klassificeringspolitik, der tilknyttes til enkle brugere eller grupper af brugere. Klassificeringen opdeles udfra de roller brugerne har og de rettigheder, der er tilknyttet. Med Oracle Information Rights Management kan man kontrollere forskellige aspekter af forseglet information på brugernes desktops: Hvem: Kontrol over hvem der kan eller ikke kan åbne forseglede dokumenter. Hvad: Adgangskontrol til sæt (klassificeringer) af dokumenter eller til enkelte dokumenter. Hvornår: Kontrol af, hvornår adgang starter og slutter, kan også fjernes igen når som helst. Hvor: Låse følsomme dokumenter fra at blive tilgået udenfor deres netværk. Hvordan: Kontrol over hvordan brugerne benytter dokumenter på deres desktops med finkornet kontrol over åbning, kommentarer, redigering, kopiering, udskrivning, interaktion med formularfelter, se regnearksformler, osv. 15

16 I alle tilfælde eksisterer disse kontroller hele dokumentets levetid uafhængigt af, hvor de er gemt og bliver benyttet. Brugeren kan forsegle dokumenter i en sikkerhedsenhed, der administreres af en sikkerhedsadministrator. Ad-hoc forsegling er også mulig. Den giver mere fleksibilitet, men ikke central administration. Der er mulighed for at lave masseforseglinger af en eksisterende dokumentsamling. Klient eller serverløsning Figur 1: Typisk Oracle IRM driftsopsætning Oracle Information Rights Management er en kombination af en klient- og en serverbaseret løsning. Klientløsningen er en simpel applikation som er lige så nem at installere f.eks. som Adobe Acrobat Reader. Oracle Information Rights Management har fire nøglekomponenter: Oracle IRM Server Opbevarer nøgler til dekryptering og rettigheder for forseglede dokumenter og s. Oracle IRM Desktop En samlet løsning, som gør det muligt for autoriserede brugere at oprette og benytte forseglet information ud fra de rettigheder, som er hentet fra Oracle IRM Serveren. IRM Desktop kan også konfigureres til at gemme informationer lokalt, til brug når der ikke er forbindelse til serveren. Oracle IRM Management Console Giver adgang til at administrere Oracle Information Rights Management løsningen. Oracle IRM Standard Rights Model webapplikation der giver forretnings- og IT administratorer mulighed for at oprette nye brugere, tildele roller osv. Tidsudløb Rettighederne tildeles/fjernes af en administrator via IRM konsollen, og man kan på den måde fjerne en eller flere rettigheder igen. Rettighederne synkroniseres automatisk til brugerens desktop med et defineret tidsinterval. Tidsintervallet, der styrer hvor ofte synkroniseringen finder sted, kan konfigureres af administratoren. Det betyder, at man godt kan arbejde på sine dokumenter offline 16

17 indenfor det tidsinterval, som synkroniseringen tillader. Det er mulig at bestemme allerede fra starten af adgangen til en dokument er kun mulig indenfor f.eks. fem dage eller tre måneder. Dette kan konfigureres. Certifikatløsning/ forsegling Sikringsgrad - bag en firewall Kryptering Oracle Information Rights Management benytter kryptering ( forsegling ) for at komprimere adgangskontrolperimeteren ned til de faktiske enheder af digital information. Denne adgangskontrolperimeter følger automatisk med informationen overalt, hvor den opbevares. Oracle refererer til krypteringsprocessen som forsegling, hvilket betyder tre ting: Indpakke informationen i et krypteringslag, således at ligegyldigt hvor mange kopier man laver, og hvor kopierne gemmes, er disse værdiløse uden den tilhørende dekrypteringsnøgle. At indlejre en permanent sæt af URL-adresser i den forseglede information, således at hver kopi peger tilbage til Oracles IRM Server, som de er forseglede op imod. Digitalt signatur af information således at forsøg på ændringer kan opdages og forhindres Typisk hostes en enkelt Oracle IRM Server og Oracle IRM Standard Rights Model webapplikation i DMZ zonen. Oracle IRM Serveren benytter et high-availability database cluster hostet i organisationens private network. Alle slutbrugere behøver Oracle IRM Desktop og nogle brugere med administrative roller vil have brug for Oracle IRM Management Console. Krypteret clientserver kommunikation er sendt via HTTP, som normalt benytter port 80. Denne klient-server model gør at IRM også virker bag en firewall, uanset om filen ligger på en USB stik, en harddisk eller er blevet sendt vedhæftet en . IRM Desktop applikationen skal have adgang til IRM serveren igennem en firewall. Oracle Information Rights Management benytter gængse standard kryptografsike algoritmer, f.eks.: At kryptere og digitalt signere dokumenter og ( forsegling ). Typisk forøger det filstørrelsen med mindre end 1%. At beskytte netværkskommunikationen imellem Oracle IRM Desktop og andre komponenter på klientsiden samt Oracle IRM Serveren. At beskytte cachede rettigheder fra Oracle IRM Desktoppen. At assistere ved sikring af at der ikke pilles ved Oracle IRM software komponenter. Benyttede krypteringsalgoritmer inkluderer: AES 128 bit kryptering til masse-kryptering. RSA 1024 bit kryptering til udveksling af nøgler og digital signaturer. Tiger Hash message digest. Derudover benytter Oracle Information Rights Management flere andre algoritmer til f.eks. software obfuscation. 17

18 Overvågning af brugeradfærd Patches Oracle Information Rights Management overvåger al tilgang til forseglede dokumenter og såvel online som offline, og også administrative operationer som f.eks. tildeling og fjernelse af rettigheder overvåges. Niveauet for overvågning kan konfigureres, og alle overvågningsposter kan lagres i Oracle IRM Serverens database, monitoreres af eksterne applikationer eller eksporteres til logfiler, som kan importeres af standard rapportværktøjer. Oracle IRM Management konsollen og Oracle IRM Web Service SDK tilbyder forespørgselsbaseret overvågningsrapportering med brugbare pre-definerede rapporter som f.eks. "Slutbrugeraktiviteter" eller "Elementaktiviteter" og brugerdefinerede rapporter. Det er mulig at konfigurere alarmer, når en bruger deler sine akkreditiver med andre personer og de samme akkreditiver bliver brugt på mere end to PC er. Oracle IRM er et produkt med fuld Oracle support og software update Service Critical Patch Updates og Security Alerts: Det er muligt at få en automatisk notifikation, når der kommer en patch til Oracle IRM. Integration med andre it-systemer Skærmkopiering Åbenhed eller Økosystem Det er forholdsvis nemt at integrere Oracle Information Rights Management med andre produkter og infrastrukturer. Oracle IRM Web Services SDK tilbyder en alsidig samling af services til forsegling og administration via SOAP/WSDL. Disse web services gør det muligt at integrere med content management og repositories, automatiserede workflows, content filtre samt fuldtekstsøgning og søgemaskiner. Oracle IRM understøtter dermed, som en af de eneste løsninger på markedet, søgning i IRM på sikkerhedsbeskyttede dokumenter. Oracle IRM understøtter i dag Blackberry og vil i fremtiden understøtte Windows Mobile devices Pga. Web service integrationen er det muligt at integrere styring af rettigheder på f.eks. intranets, teamshare og andre collaboration platformer. Oracle anbefaler en grundig planlægning af et sikkerhedskoncept frem for en self-service sikkerhed, hvilke hurtig kan ophæve virkningen af beskyttelse. Oracle Information Rights Management beskytter mod de mest udbredte typer skærmkopiering, men kan ikke beskytte 100 % imod misbrug af brugere, som har adgang til forseglet information. Eksempler på sådant misbrug er: Brug af kamera til at tage et billede af forseglet information Visse tredje parts screen-capture applikationer. Virus og andre ondsindede programmer. Oracle IRM Web Services SDK tilbyder dokumentation og eksempler på et omfattende sæt af SOAP/WSDL web services (implementeret af Oracle IRM Serveren), der giver udviklere mulighed for at benytte services til forsegling og administration. 18

19 Juridiske Virus Oracle Information Rights Management understøtter sikkerhedskoncepter som ISO / 27002, og vil i fremtiden også understøtte FIPS (Federal Information Processing Standards). Oracle Information Rights Management kan konfigureres til at overholde lokale krav omkring information og sporing af brugeraktiviteter. Forseglede dokumenter er krypterede, hvilket i meget sjældne tilfælde kan betyde at en bid krypteret indhold fejlagtigt kan blive opfattet af en virusskanner som et tegn på en virus - på samme måde som f.eks. grafiske filer kan give falsk alarm. Men der er ikke tale om en virus, og da forseglede dokumenter aldrig afvikles, så kan de heller ikke overføre rigtige virus. Selv ikke et dokument, der faktisk indeholder en virus, og derefter bliver krypteret, vil kunne smitte mens det er krypteret. Dokumenter bør selvfølgelig virusskannes inden kryptering, som alle andre filer. 19

20 Symantec beskyttelse af data/dokumenter Beskrivelse af Symantecs bud på tekniske løsninger. I beskrivelsen indgår tre følgende løsninger fra Symantec: - Data Loss Prevention - Disk eller ekstern device kryptering - sikkerhed Beskrivelsen omhandler ikke beskyttelsen af pc er, hverken de der måtte være ejet af outsourcingsvirksomheden (og som måske anvendes af rejsende personer) eller pc er, der er under mere eller mindre kontrol hos underleverandøren. Der omtales heller ikke værktøjer til sikring af produktionsmiljøet, hvilket dog ville være relevant nok, forudsat at virksomheden som outsourcer har kontrol med miljøet hos underleverandøren. Ligeledes indgår Digital Rights Management ikke som en komponent i denne besvarelse. Beskrivelsen er delt op i tre skemaer for henholdsvis de tre tekniske løsninger. De indeholder en kort introduktion til de forskellige produktområder, og hermed hvad løsningerne er i stand til. Kontakt Symantec for yderligere oplysninger Kriterier Symantec - Data Loss Prevention Produktbeskrivelse Med Symantecs Data Loss Prevention (DLP) er ideen at undgå, at medarbejderen lækker fortrolige data/dokumenter til udenforstående ved en fejl, misforståelse eller manglende omhyggelighed med at følge sikkerhedspolitikken. DLP er beregnet til at forhindre utilsigtet tab af data DLP er ikke nødvendigvis svaret, hvis organisationen ønsker at sikre sig mod tilsigtede data lækager. Organisationen definerer overfor Symantecs DLP, hvad der er fortrolig information, hvem der må gøre hvad med den, og hvor informationen må ligge henne. Symantec DLP kan finde og kontrollere anvendelsen af data hvad enten de ligger på centrale servere i firmaet, data bevæger sig rundt i firmaets netværk (f.eks. i form af s der skal sendes) eller de ligger på pc er/laptops. Symantec DLP kan dels forhindre, at data utilsigtet lækkes. Men DLP kan også anvendes til at opdrage brugerne til at bruge data korrekt at overholde den vedtagne sikkerhedspolitik. Symantecs erfaring er, at den opdragende virkning er ganske effektiv og dermed hjælper med til at f.eks. de forkerte eller for mange konstruktionstegninger sendes ud til underleverandøren. Læs mere om Symantec Data Loss Prevention: 20

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Myndigheder, der ønsker at indføre digital signatur, må ikke overse de vigtige interne sikkerhedsspørgsmål, som teknologien rejser. Det er vigtigt,

Læs mere

DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - produkter (IV)

DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - produkter (IV) DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - produkter (IV) 1 Udgivet af: DI ITEK Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 978-87-7353-982-8 0.10.12 2 Introduktion

Læs mere

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Videnskabsministeriet i samarbejde med KL November 2005 > Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse

Læs mere

ANBEFALINGER Offentlige sikkerhedstiltag der gør en forskel

ANBEFALINGER Offentlige sikkerhedstiltag der gør en forskel ANBEFALINGER Offentlige sikkerhedstiltag der gør en forskel DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele,

Læs mere

Open Source i Danmark

Open Source i Danmark Open Source i Danmark - udvikling og anvendelse Rapport udarbejdet af E-Source Development ApS for Patent og Varemærkestyrelsen 2001 Resume Open Source er et princip for softwareudvikling, der i modsætning

Læs mere

ITEK og DI s Vejledning i fysisk IT-sikkerhed

ITEK og DI s Vejledning i fysisk IT-sikkerhed ITEK og DI s Vejledning i fysisk IT-sikkerhed Udgivet af: ITEK og DI Redaktion: Henning Mortensen og Brigitte Kammersgaard ISBN: 87-7353-713-6 0.04.08 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...3 Indledning...5

Læs mere

Publikationen udleveres gratis. Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens Hjemmeside: http://www.itst.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Publikationen udleveres gratis. Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens Hjemmeside: http://www.itst.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen udleveres gratis Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens Hjemmeside: http://www.itst.dk ISBN

Læs mere

Krav til informationssikkerhed

Krav til informationssikkerhed Krav til informationssikkerhed Af Peter Blume, Jura, KU Studerende Christina Jensen går i banken for at hæve et beløb på sin bankkonto. Til sin forfærdelse opdager hun, at kontoen er lænset og står i minus.

Læs mere

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing 45 Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Målgruppe: Rapporten vil, ved siden af eksaminator og censor, primært henvende sig til software- og systemudviklere og og andre it-interesserede.

Målgruppe: Rapporten vil, ved siden af eksaminator og censor, primært henvende sig til software- og systemudviklere og og andre it-interesserede. Forord Forord Denne rapport er blevet udarbejdet i 5 semester af Datamatikeruddannelsen på Københavns Erhvervs Akademi. Rapporten er prøvegrundlaget for den afsluttende eksamen og blev udarbejdet i lige

Læs mere

1 Udenrigsministeriets it-strategi 2013-16... 2. 2. Målsætninger for strategiperioden... 6. 2.1. Digitalisering, mobilitet og ip-telefoni...

1 Udenrigsministeriets it-strategi 2013-16... 2. 2. Målsætninger for strategiperioden... 6. 2.1. Digitalisering, mobilitet og ip-telefoni... IT STRATEGI 2013-2016 Indhold 1 Udenrigsministeriets it-strategi 2013-16... 2 2. Målsætninger for strategiperioden... 6 2.1. Digitalisering, mobilitet og ip-telefoni... 6 2.2. Digital Diplomacy, kommunikation

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Kapitel 2 - Generelle sikkerhedsbestemmelser Kapitel 3 - Supplerende sikkerhedsforanstaltninger for anmeldelsespligtige behandlinger

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige Rapport Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige integrationsmodel for borgerportalen og virksomhedsportalen Offentlig Erfaringsrapport Den Digitale Taskforce Christiansborg Slotsplads 1 1218

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

Afsnit 1 any.cloud A/S ledelseserklæring. Afsnit 2 any.cloud A/S beskrivelse af hostingydelse og interne kontroller

Afsnit 1 any.cloud A/S ledelseserklæring. Afsnit 2 any.cloud A/S beskrivelse af hostingydelse og interne kontroller Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 1. maj til 30. november 2013 ISAE 3402, type II any.cloud

Læs mere

IT-KRIMINALITET MED FOKUS PÅ BOTNETS

IT-KRIMINALITET MED FOKUS PÅ BOTNETS IT-KRIMINALITET MED FOKUS PÅ BOTNETS Kandidatspeciale af Daniel Jovanovic IT-Universitetet København, Forår 2012 Vejleder: Freddie Drewsen Abstract A botnet is a specific kind of malware which compromise

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Computeren

Indholdsfortegnelse. Computeren MTL Indholdsfortegnelse Computeren... 3 Computertyper... 3 Den stationære pc... 3 Den tynde klient... 4 Den bærbare... 4 Palmtop eller PDA... 5 Ydre enheder... 6 Pegeredskabet... 6 Tastatur... 7 Skærm...

Læs mere

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 SUNDHEDSDATA I SPIL En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 3 Regionernes vision for brug af sundhedsdata 9 Sundhedsvæsenets håndtering af sundhedsdata i dag 13 Vi bruger

Læs mere

SYNOPSIS Formålet med dette projekt er at undersøge, hvorfor der ikke er flere, der anvender IP-telefoni.

SYNOPSIS Formålet med dette projekt er at undersøge, hvorfor der ikke er flere, der anvender IP-telefoni. Forord Denne rapport af udarbejdet ved Aalborg Universitet, Institut for Datalogi, af projektgruppe E3-208b herunder Kim Buhl Christensen, Simon Rodil Mikkelsen og Lars Sørensen, i perioden 1. februar

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Windows-program. Version 1.0 Revision 071002

UniLock System 10. Manual til Windows-program. Version 1.0 Revision 071002 UniLock System 10 Manual til Windows-program Software PCS125 Version 1.0 Revision 071002 UniLock programmet er et Windows baseret pc-program til at oprette og vedligeholde et adgangskontrolsystem. UniLock

Læs mere

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

Kravspecifikation for Business Intelligence System

Kravspecifikation for Business Intelligence System Kravspecifikation for Business Intelligence System Forord Denne kravspecifikation er udarbejdet af Business Intelligence-gruppen under Knowledge Lab. Kravspecifikationen er udarbejdet som led i opfyldelsen

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SEMINAR:

TVÆRFAGLIGT SEMINAR: Handelshøjskole Syd, Kolding cand. merc. aud. TVÆRFAGLIGT SEMINAR: Klientens tilrettelige (eller eget udviklede) EDB-systems betydning for revisors arbejde. Opgaveløsere: Mikael Juul Jensen (studienr 41

Læs mere

Krav til CA'er, der udsteder OCES-virksomhedscertifikater

Krav til CA'er, der udsteder OCES-virksomhedscertifikater Krav til CA'er, der udsteder -virksomhedscertifikater Certifikatpolitik for -virksomhedscertifikater (Offentlige Certifikater til Elektronisk Service) - 2 - Indholdsfortegnelse Rettigheder...4 Forord...5

Læs mere

Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer

Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i - Punkt 1.1 - Punkt 2 - Punkt 8 - Krav 16.1 - Krav 16.4 - Krav 16.5 - Krav 16.6 - Krav 16.7 - Krav 16.8 - Krav 16.9 - Krav 16.11 - Krav

Læs mere