Svennebjerggaard. STU - Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. 3-årig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svennebjerggaard. STU - Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. 3-årig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov"

Transkript

1 Svennebjerggaard STU - Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse 3-årig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Er du under 25 år, og har du ingen uddannelse, er det 3-årige uddannelsesforløb for unge med særlige behov måske noget for dig. Det 3-årige uddannelsesforløb for unge forkortes ofte STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) eller USB (Ungdomsuddannelse for Unge med Særlige Behov). Læs mere om Svennebjerggaard STU på de følgende sider.

2 STU SVENNEBJERGGAARD Undervisningen på STU Svennebjerggaard tager udgangspunkt i dine stærke sider og i, at du får en reel medindflydelse på din egen tilværelse og valg af fremtid. Fysiske rammer Svennebjerggaard er en unik og spændende gård fra 1600-tallet. Historisk har H.C. Andersen slægten haft til huse i de smukke stråtækte bygninger. Til gården er der knyttet et jordtilliggende på 10 ha. Markerne er beliggende i et let kuperet terræn. Visioner for STU Svennebjerggaard STU Svennebjerggaard vil hjælpe dig på vej mod en spændende, tryg og indholdsrig fremtid med lyst og mulighed for et sundt og aktivt voksenliv. Formålet med STU Svennebjerggaard er, at du opnår faglige kompetencer til uddannelse og/eller beskæftigelse opnår sociale kompetencer til et selvstændigt fritids- og voksenliv opnår personlige muligheder for at deltage aktivt og selvstændigt i samfundslivet På STU Svennebjerggaard kan du på nuværende tidspunkt tage en STU, der er målrettet heste eller landbrug. Andre retninger vil være mulige efter særlig aftale. Uddannelsen består af en praktisk og en teoretisk del. Vi vil tilbyde et arbejdsmiljø, hvor det er dig, der er i fokus et lille uddannelsessted med mulighed for at arbejde i små grupper et 12 ugers afklaringsforløb, hvor vi afdækker dine forudsætninger og potentialer Undervisningen skal tilrettelægges under hensynstagen til dine kvalifikationer, funktionelle færdigheder og modenhed og tage udgangspunkt i dine drømme, muligheder, kompetencer og potentialer samt interesser med henblik på fremtidig uddannelse og beskæftigelse. Du skal have en reel medindflydelse på din egen tilværelse og valg af fremtid. Prøver og certifikater der vil være afsluttende prøver inden for alle uddannelsesområder i STU forløbet i forbindelse med prøver uddeles certifikat, som du senere kan bruge i jobansøgninger eller lign. Efter endt STU får du et kompetencebevis, der beskriver det forløb, du har været igennem og de kompetencer, du har opnået i løbet af uddannelsen. Der kan vedlægges udtalelser fra praktiksteder, beviser og certifikater på beståede forløb.

3 STU - Landbrugslinjen Svennebjerggaard er et landbrug med adgang til 30 hektar marker. Der er korn og græs plus hø på yderligere ca. 70 hektar. Vi har islandske heste, høns og kaniner. Derudover vil der være praktik ved kødkvæg, malkekvæg, svin og markbrug med store maskiner. Vi har selv 2 traktorer, såmaskine, gødningsspreder, plov, harver, gravemaskine, bobcat og vogne, som du lærer at køre med. Det vil sige, at der vil være mulighed, for at tage kørekort til traktor og truck. Der vil også være mulighed for at arbejde på værksted, hvor vi vil fremstille ting til landbruget og evt. salg. Vi tilbyder et særligt tilrettelagt 3-årigt forløb, hvor du lærer at arbejde med dyr, maskiner og i marken. Dagsstruktur Omklædning og gennemgang af dagens program Praktisk arbejde i stald og mark Omklædning og spisepause Praktisk arbejde Teori, motion og omklædning Første år Vi ser på hvad du kan og gerne vil. Introduktion til landbruget Svennebjerggaard. Det vil sige markdrift og maskiner. Der er et 3 mdr. praktikophold hos en anden landmand. Vi finder praktikpladserne og kommer på besøg hver 14. dag. Der skal også tages traktorkørekort og arbejdsmiljøkursus. Andet år Her vil vi lægge vægt på markdrift og et længere praktikophold. Der vil ligeledes være mulighed for et svejse- og motorsavskursus. Der skal undervises i biologi opfølgning på første forløb. ÅRET RUNDT PÅ STU SVENNEBJERGGAARD LANDBRUGSLINJEN Januar/februar/marts Passe dyr, rydde sne, beskære hegn, efterse og reparere maskiner og bygninger, bygge evt. nyt til stalden, markplan (EU ansøgning), ordne dræn, husdyrgødning på græs, efterse elektrisk hegn på folde, pløje, harve og så handelsgødning og korn, ekstern praktik, besøge en landbrugsmesse, deltage i arrangementer med landbrug/ ungdom. April/maj/juni Samle sten, ordne grusveje, dyr på græs, så grøntsager, lægge kartofler, slå græs og lave wrap, pasning af grøntsager, ekstern praktik, dyrskue, traktortræk, tømme hestebokse, arrangere en sommerfest med helstegt pattegris. Juli/august/september Slå græs til hø, vende og presse, køre hø hjem, holde ferie, høste korn, presse halm, køre korn og halm hjem, stubharve, evt. så vintersæd, høste kartofler og grøntsager samt arrangere en høstfest. Oktober/november/december Dyr tages hjem fra græs, lave juleneg og sælge, forberede vinteren, ekstern praktik samt arrangere en julefest. Begynde at tjene penge Efterhånden som du opnår færdigheder, arbejdes der på, at du begynder at tjene penge ved at udføre mindre afgrænsede arbejdsopgaver: harve, pløje, høste osv. Tredje år Opfølgning på andet år. Grund- og hovedforløb: Naturfag og medicinhåndteringskursus. Sprøjtekursus og jobsøgningskursus og 2 mdr. praktik. I alle 3 år underviser vi i dansk og matematik plus valgfag. Det kan være naturpleje og/eller jagttegn. Kreativ værksted, EDB og madlavning.

4 STU - Hestelinjen MÅLSÆTNING FOR STU-HESTELINJEN Alt efter dine ressourcer er vores formål med denne uddannelse, at du opnår faglighed og sociale kompetence til videre uddannelse eller beskæftigelse: At blive bedre til at håndtere og strukturere voksenlivet At skabe og vedligeholde sociale relationer At få en meningsfuld fritid At blive afklaret i forhold til job, uddannelse eller anden form for beskæftigelse Hestelinjens uddannelsesområder Praktisk arbejde i bedriften Modulbaseret teori Rytteruddannelse på egen hest Administration med fokus på økonomi og reklame Faciliteter Ridecentret råder over en rytterstue og en mindre ridehal med godt lysindfald og med meget fjedrende underlag. Vi har en stor udendørs, indhegnet 20 x 40 m ridebane, ovalbane og roundpen. Dagsstruktur Praktisk arbejde i bedriften/administration Rytteruddannelse på egen hest Modulbaseret teori SÆRLIGE AKTIVITETER PÅ STU SVENNEBJERG Vi vil hovedsageligt arbejde ud fra dagstrukturen, som er beskrevet ovenfor. I løbet af året vil der dog foregå særlige aktiviteter i forbindelse med STU Hestelinjen. Disse aktiviteter bryder den daglige struktur og kan ligge uden for den normale undervisningstid. Maj - Svennebjerg Ridestævne Du er med i planlægningen og gennemførelsen af Svennebjerg Ridestævne. Et stævne kræver meget organisation. Du får erfaring i at planlægge og styre et stævne fra udarbejdelse af program til styring af økonomi. Mange praktiske opgaver skal løses fra trykning af invitationer, indkøb af præmier, beregning af tidsplaner og indkøb til caféen. Herudover skal der rides og øves i tiden op til stævnet. Stævnet vil blive opdelt i forskellige klasser, f.eks. Gangartsklasser, hvor det handler om at vise hestes gangarter i forskellige tempi Her bedømmes også, hvordan rytteren er i harmoni med hesten Der vil også blive udbudt klasser, hvor det udelukkende er samarbejde og tillid mellem hest og rytter, dommeren vurderer Herudover vil der kunne arrangeres klasser i galopløb og slalom tølt. Juni - Praktikophold 1 uges praktik. Svennebjerggaard har gode forbindelser til andre islandske hestevirksomheder i Odense. Du får mulighed for at komme ud og afprøve de lærte rutiner i nye og uvante omgivelser, og du vil få indblik i, hvordan andre virksomheder drives. Praktikperioden afsluttes med diasshow og fortælling fra de forskellige praktikpladser.

5 Følhåndteringskursus ved vores berider Foråret er over os, og vi er beriget med de første dejlige føl. På kurset arbejder vi med, hvordan vi får den første kontakt til føllet. Vi følger dyrlægetjekket af det nyligt ankomne føl og arbejder med vore egne kropssignaler, når vi er omkring hoppe og føl. Unghesteflokken drives på fold - april Unghestene skal på græs. Vi planlægger, hvorledes vi får processen til at forløbe så sikkert og roligt som muligt. På dagen, hvor unghestene skal flyttes, er vi alle på vore pladser for at drive og guide hestene hen til deres nye græsningsområde. Særlige kurser for både rideskolens elever og STU-elever Effektiv læring hos hesten - step by step Samarbejde og tillid - jordarbejde med hesten Ridelejre i Skipperhuset Vores årlige ridelejre afholdes i det skønne Skipperhus, der er beliggende på stranden med grunden stikkende direkte ud i Kattegat på Nordfyn. På en af dagsturene vil vi ride til Æbelø. Vi rider over ebbevejen ved lavvande, oplever øens unikke uberørte natur og drager mod fastlandet igen inden højvande. Fra hele landet deltager børn, unge og seniorer på de forskellige ridelejre. STU- elever har mulighed for deltagelse på en af Svennebjergs ridelejre. Alle elever bor på ridelejren, og der vil være daglig rideundervisning og turridning. Deltagelse i ridestævne - efterår Først på året har de unge gjort sig mange erfaringer omkring stævnedeltagelse på Svennebjergs egne baner. Nu skal de ud og prøve at ride et stævne på fremmede baner med mennesker og dommere, de ikke kender. De skal have lært reglerne for, hvordan man færdes på udebane De vil opleve, at hestene reagerer anderledes, når de kommer i byen De skal lære omgangen med dommere og stævne-arrangører De skal kende programmet, og de skal kunne følge en fastlagt tidsplan Ud over alle de tekniske ting skal de også lære at kontrollere nerverne, inden og når de skal på banen for at bedømmes af dommere og publikum Stutteribesøg på Nordjysk Ridecenter - september Vi besøger Nordjysk Ridecenter, som ligger i naturskønne omgivelser i Svenstrup. Lisa Møller Hansen ejer og driver Nordjysk Ridecenter som rideskole med islandske heste. Der er omkring 110 islandske heste på stedet. På besøget vil vi have særlig fokus på, hvordan driften af stedet er organiseret, og hvordan økonomien styres. Førstehjælpskursus - Hest og Rytter Dette kursus udbydes i samarbejde med Falck. Formål: Gennem teoretisk og praktisk undervisning at gøre eleverne i stand til at håndtere kritiske situationer, herunder at standse ulykken, tilkalde hjælp samt udføre korrekt basal førstehjælp. Kurset adskiller sig fra almindelige førstehjælpskurser ved også at give redskaber til håndtering af rideulykker inkl. førstehjælp til tilskadekomne heste. Åbent hus-arrangement for STU elever og forældre Eleverne inviterer forældre, bedsteforældre og søskende til åbent hus. Gæsterne får rundvisning af eleverne, og der bliver tilbudt små aktiviteter, såsom trækketur på hest. Julearrangement på Svennebjerg Rideskole STU-elever er med til at invitere til og afholde årets julearrangement for rideskoleelever. Der skal organiseres en opvisning, hvor eleverne viser, hvad de har lært rent ridemæssigt. Derudover er det op til eleverne at komme med nogle gode ideer om, hvordan programmet skal se ud. Efter showet er der hygge i rytterstuen, hvor der serveres kakao og æbleskiver.

6

7 BEMÆRK Hvis du ikke bor i nærheden, er der mulighed for en plads i vores 107 Botilbud. Kontakt Svennebjerggaard Tyrsbjergvej Odense Tlf.: Mail: Web:

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Informationsaftener: Torsdag d. 8. januar Mandag d. 19. januar Begge aftener kl. 19.00

Informationsaftener: Torsdag d. 8. januar Mandag d. 19. januar Begge aftener kl. 19.00 Ølstykke 10. klasse Center Ølstykke 10. klasse Center blev indrettet i 2001 i den gamle Jørlunde Sogneskole. Her har der siden været en skole udelukkende for elever på 10. årgang. Den ligger ved hovedvejen

Læs mere

Fagretninger - for dig, der vil og kan

Fagretninger - for dig, der vil og kan Erhvervsskolen Nordsjælland Fagretninger - for dig, der vil og kan Sådan starter du på en ERHVERVSUDDANNELSE efter 9. eller 10. klasse Esnord.dk Erhvervsskolen Nordsjælland EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS 1

Læs mere

HKI STU. Uddannelse, arbejdsliv og nye venner. HKI Uddannelsen

HKI STU. Uddannelse, arbejdsliv og nye venner. HKI Uddannelsen HKI STU Uddannelse, arbejdsliv og nye venner HKI Uddannelsen HKI-uddannelsen For unge med generelle indlæringsvanskeligheder og unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, fx autisme eller ADHD HKI

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

INDHOLDSPLAN. Uddannelses- og erhvervslinjen 2014/2015. Lærere: Dorthe Berg, Trine Birch Mortensen, Mikkel Koch Lund-Tholander og Esben Jørgensen

INDHOLDSPLAN. Uddannelses- og erhvervslinjen 2014/2015. Lærere: Dorthe Berg, Trine Birch Mortensen, Mikkel Koch Lund-Tholander og Esben Jørgensen INDHOLDSPLAN Uddannelses- og erhvervslinjen 2014/2015 Lærere: Dorthe Berg, Trine Birch Mortensen, Mikkel Koch Lund-Tholander og Esben Jørgensen Indholdsplan Uddannelses- og erhvervslinjen 2014/2015 Side

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen.

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. En arbejdsbeskrivelse af Kaspar Liebst Bundgaard og Michael Jensen Ifølge lovgivningen 1 på erhvervsuddannelsesområdet,

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

10. klasse i Kolding Kommune

10. klasse i Kolding Kommune 2013/2014 10. klasse i Kolding Kommune 17 INDHOLD Forord v./... 3 Skolechef Morten Kirk Jensen og Børne- og Uddannelsesdirektør Ib Hansen Optagelsesbetingelser... 4 Bakkeskolen... 5 Bramdrup Skole... 8

Læs mere

PRAKTIKSTEDDSBESKRIVELSE FOR PA STUDERENDE

PRAKTIKSTEDDSBESKRIVELSE FOR PA STUDERENDE PRAKTIKSTEDDSBESKRIVELSE FOR PA STUDERENDE Hvem er vi? Den integrerede institution Klokkeskoven er en 0-6 års institution under Århus Kommune. Vi er centralt placeret i Stavtrup tæt på busstoppested og

Læs mere

Kompetencer i fokus. Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis. Januar 2011

Kompetencer i fokus. Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis. Januar 2011 Kompetencer i fokus Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis Januar 2011 Kompetencer i fokus Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis Udgiver: Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere

jeg havde aldrig forestillet mig

jeg havde aldrig forestillet mig jeg havde aldrig forestillet mig Elev i Novo Nordisk lifechanging careers indhold Intro Side 3 Hvorfor blive elev hos Novo Nordisk? Side 5 Laborantpraktikant Side 6 Kontorelev Side 7 Økonomielev Side 8

Læs mere

SELV-EVALUERING. Gitte Jørgensen. Glamsbjerg Efterskole 2014/2015: Livsstil

SELV-EVALUERING. Gitte Jørgensen. Glamsbjerg Efterskole 2014/2015: Livsstil SELV-EVALUERING Gitte Jørgensen Glamsbjerg Efterskole 2014/2015: Livsstil Forord Vi har igennem de sidste par år haft fokus på begrebet LIVSSTIL, som vi mener kan fungere som et samlet begreb for de kompetencer,

Læs mere

Et vigtigt valg! Velkommen til Fonden Tagkærgaard Vi tror på en ny start. FONDEN TAGKÆRGAARD Et behandlingstilbud til unge i misbrug

Et vigtigt valg! Velkommen til Fonden Tagkærgaard Vi tror på en ny start. FONDEN TAGKÆRGAARD Et behandlingstilbud til unge i misbrug Velkommen til Fonden Tagkærgaard Vi tror på en ny start Et vigtigt valg! I dagligdagen kan det være svært. Sådan er det! Der venter en hård kamp men det hjælper! Jeg vil klart sige; GØR DET! Lige når man

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

UDDANNELSESMAPPE 2009

UDDANNELSESMAPPE 2009 UDDANNELSESMAPPE 2009 0 Denne uddannelsesmappe er udarbejdet med henblik på de ejendomsserviceteknikerelever, der vælger praktik inden for boligorganisationerne. Mappen er boligorganisationens, afdelingens,

Læs mere

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende 1 Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb dm.dk/studerende 2 råd og vejledning til et godt praktikforløb Råd og vejledning til et godt praktikforløb Overvejer du et praktikforløb? Har du overblik

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

5 veje til et godt liv

5 veje til et godt liv 5 veje til et godt liv Styrk dit netværk... Lær noget nyt... Lev dit liv aktivt... Vær til stede i nuet... Giv af dig selv... 5 VEJE TIL ET GODT LIV Styr yrk dit netv tvær ærk Lær noge get nyt Lev dit

Læs mere