Beierholms Faglige Dage Ringsted d. 18. november

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beierholms Faglige Dage 2014. Ringsted d. 18. november"

Transkript

1 Beierholms Faglige Dage 2014 Ringsted d. 18. november

2 Velkommen Beierholms Faglige Dage, Spor 1

3 Gennem opstart, udvikling og vækst (Se vores kundefilm) Beierholms Faglige Dage, Spor 1

4 Beierholm Vækstkompas Et nyt værktøj, der hjælper din virksomhed med at sikre den rigtige retning gennem udvikling og vækst Beierholms Faglige Dage, Spor 1

5 Program spor 1 Bogholdere og regnskabsmedarbejdere Moms/afgifter seneste nyt Nye regler m.v. De aktuelle udfordringer på moms- og afgiftsområdet. Afrunding, sandwich Beierholms Faglige Dage, Spor 1

6 Program - Moms/afgifter Omvendt betalingspligt mobiltelefoner, tablets m.v. MOSS salg af elektroniske ydelser m.v. til private i andre EU-lande Tab på debitorer Kontante afhentningssalg Øvrige momsændringer og praksis Momsfradrag udvalgte emner Udlægs/viderefaktureringsregler Øvrige ændringer - energiafgifter Beierholms Faglige Dage, Spor 1

7 Omvendt betalingspligt mobiltelefoner, tablets, m.v.

8 Omvendt betalingspligt mobiltelefoner m.v. Reglerne anvendes ved salg til afgiftspligtige personer, der handler i egenskab af afgiftspligtig person Vareområdet: 1. Mobiltelefoner af enhver art 2. Bærbare computere 3. Tablets 4. Spillekonsoller 5. Chips og microprocessorer (integrerede kredsløbsanordninger i den tilstand, som de er i, inden de integreres i slutbrugerprodukter) Reglerne anvendes også på brugte varer Beierholms Faglige Dage, Spor 1

9 1. Mobiltelefoner Omfattet af reglerne (eksempler): Mobiltelefoner Mobiltelefoner med abonnement Mobiltelefoner leveres med tilbehør som eksempelvis oplader, batteri, håndfri-sæt Smartphones Blackberry Satelittelefoner Ikke omfattet af reglerne: Walkie talkies Navigationsudstyr Stationære telefoner Kortbølgeradioer Router med sim-kort i USB-modem med sim-kort i Beierholms Faglige Dage, Spor 1

10 2. Tablets Eksempler: IPads Android tablets Windows tablets Tablets leveret med tilbehør som eksempelvis strømkabel og høretelefoner Ikke omfattet af reglerne: E-boglæser Regnemaskiner Ipods Cykelcomputere Gps-enheder Mp3-afspillere Beierholms Faglige Dage, Spor 1

11 3. Spillekonsoller Eksempler: Playstation Playstation Portable X-box Nintendo Spillekonsoller, der leveres med tilbehør som eksempelvis strømkabel og inputenheder Beierholms Faglige Dage, Spor 1

12 4. Bærbare computere Eksempler: Notebooks Macbooks Bærbare computere leveret med tilbehør som eksempelvis strømkabel Ikke omfattet af reglerne: Stationære computere Computerskærme Ekstern mus, keyboard m.v. Software Beierholms Faglige Dage, Spor 1

13 5. Integrerede kredsløbsanordninger Omfattet af reglerne (eksempler): CPU-enheder GPU-enheder RAM-enheder Ikke omfattet af reglerne (eksempler): Elektrisk filter Passive elektriske eller elektroniske komponenter med fast eller indstillelig induktans Kondensatorer Sensorer Beierholms Faglige Dage, Spor 1

14 Salg fra detailhandelsvirksomheder Virksomheder, der udelukkende eller overvejende sælger de omfattede produkter til private, skal ikke anvende reglerne om omvendt betalingspligt Ved overvejende forstås: Mere end 50% af de omfattede produkter sker til private kunder Formålet er, at detailhandlen skal undtages fra reglerne Vurderingen foretages som udgangspunkt en gang om året med virkning for det efterfølgende år Beierholms Faglige Dage, Spor 1

15 Reglerne gælder ved salg til afgiftspligtige personer Afgiftspligtige personer er eksempelvis: Juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig virksomhed Offentlige forsyningsvirksomheder Offentlige institutioner, for så vidt de leverer varer og ydelser i konkurrence med erhvervsvirksomheder Momsfrie virksomheder, der køber produkterne, er omfattet af reglerne det gælder eksempelvis: Læger og tandlæger Pengeinstitutter, realkreditinstitutter og forsikringsvirksomheder Undervisningsvirksomheder herunder efterskoler og højskoler Opholdssteder Virksomheder med en omsætning på højst DKK er også omfattet af reglerne Skyldes, at de anses som afgiftspligtige personer Beierholms Faglige Dage, Spor 1

16 Finansieringsbidrag Betales af virksomheder, der er registreret for Moms, eller Lønsumsafgift Bidraget udgør i 2014 DKK 862 pr. fultidsansat medarbejder Momsregistrering for at betale moms af mobiltelefoner m.v. vil medføre pligt til at betale finansieringsbidrag Beierholms Faglige Dage, Spor 1

17 Praktiske forholdsregler for sælger Hvis sælger fakturerer uden moms efter reglerne om omvendt betalingspligt, skal han/hun sikre sig: At man ikke er en detailbutik (over 50% af salget af de omfattede produkter sker til private) Sælgeren er nærmest til at vide, om betingelsen er opfyldt At køberen er en afgiftspligtig person At køberen handler i egenskab af afgiftspligtig person Beierholms Faglige Dage, Spor 1

18 Praktiske forholdsregler for sælger Handlinger for sælgeren: Anmode køberen om at oplyse sit CVR-nummer samt spørge køberen, om han/hun er en afgiftspligtig person Verificere om køberens CVR-nummer er aktivt og tilhører køberen på Undersøge om virksomheden er momsregistreret eller registreret for lønsumsafgift på Hvis køberen ikke er momsregistreret/lønsumsafgiftsregistreret, skal sælgeren bede køberen uddybe, hvorfor denne mener at være en afgiftspligtig person Sælgeren vil kunne støtte ret på køberens forklaring, medmindre den er åbenbart urigtig Efterprøvning er ikke nødvendig, når der er tale om en fast samhandelspartner Sælgeren bør yderligere overveje, om det er nødvendigt, at kunden fremviser dokumentation, der bekræfter, at denne er ansat i den pågældende virksomhed og er bemyndiget til at foretage købet Sælgeren bør overveje, om der skal forlanges dokumentation i form af kopi af kørekort, pas eller lignende Beierholms Faglige Dage, Spor 1

19 Praktiske forholdsregler for sælger Fakturering Sælgeren skal udstede en faktura uden moms Fakturaen skal påføres oplysning om, at køberen skal afregne momsen Eksempelvis anføres teksten: Omvendt betalingspligt, køberen betaler momsen Regnskab Der skal oprettes nye konti, der kan håndtere det momsfrie salg Momsangivelse Salget skal angives på momsangivelsens rubrik C Beierholms Faglige Dage, Spor 1

20 Hvad skal køberen gøre? Handlinger for køberen: Sikre sig, at sælgeren ikke er en detailhandelsvirksomhed Køberen vil kunne støtte ret på sælgerens oplysning herom, medmindre der er grundlag for at antage, at oplysningen er åbenbart urigtig Lade sig momsregistrere, hvis det ikke allerede er sket Momsregistrering kan kun undlades, hvis alle produkter omfattet af reglerne købes hos detailvirksomheder Beregne salgsmoms af købet og angive det på momsangivelsen Samme momsbeløb kan - måske - fratrækkes Husk reduktion af købsmoms for produkter indkøbt under bruttolønsordninger m.v. fri telefon, pc m.v. Momsfrie virksomheder kan ikke fratrække den angivne salgsmoms Beierholms Faglige Dage, Spor 1

21 Moms ved salg af elektroniske ydelser til private

22 Salg af elektroniske ydelser til private Momsleveringssted ændres pr. 1. januar 2015 Gældende regler frem til 1/ Momsleveringssted i sælgers land Regler efter 1/ Momsleveringssted i købers land Gælder ved salg til private Registreringspligt i købers land Indførsel af MOSS Beierholms Faglige Dage, Spor 1

23 Salg af elektroniske ydelser til private Hvilke ydelser er omfattet? Elektroniske ydelser Levering og hosting af websteder Levering og ajourføring af software Fjernvedligeholdelse af software og hardware Levering af billeder, tekster m.v. og tilrådighedsstillelse af databaser Levering af musik, film og spil m.v. Levering af fjernundervisning Beierholms Faglige Dage, Spor 1

24 Salg af elektroniske ydelser til private Hvilke ydelser er omfattet? Teleydelser Telefoni og SMS Videotelefoni Adgang til internettet Personsøger, viderestilling, fax m.v. Radio- og tvspredningsydelser Udsendelse af radio- og tvprogrammer Beierholms Faglige Dage, Spor 1

25 Salg af elektroniske ydelser til private Konsekvenser af lovændringen Momsregistrering i de lande, hvortil der leveres elektroniske ydelser m.v. til private købere Indførsel af Mini One-Stop-Shop (MOSS) Udenlandsk moms kan angives via TastSelv Betaling af udenlandsk moms via TastSelv MOSS Frivillig ordning Alternativ: angivelse og betaling af moms direkte hos udenlandsk myndighed Tilmelding til ordning åbnede 1. oktober Beierholms Faglige Dage, Spor 1

26 Salg af elektroniske ydelser til private Ved tilmelding til MOSS skal virksomheden være opmærksom på bl.a. følgende: Særligt regnskab for omfattede transaktioner, jf. ovenfor Indberetning kvartalsvist Betalingsfrist 20 dage efter udgangen af perioden Regnskabsmateriale skal opbevares i 10 år Vores vurdering Væsentlig administrativ lettelse Konkurrencemæssig fordel Lavere momssats i mange EU-lande Vær opmærksom på differentierede momssatser Kom i gang med det samme!!!! Beierholms Faglige Dage, Spor 1

27 Kontante afhentningssalg

28 Afhentningssalg Skærpede krav ved afhentningssalg Hvor køber selv henter varerne Og sælger kræver fuld betaling for varerne inden afhentning af varerne eller i forbindelse hermed Kontant, herunder med kreditkort, dankort eller andet debetkort Træder i kraft 1. januar 2015 De skærpede krav gælder Dokumentationen af forsendelsen af varen Dokumentationen af køber Beierholms Faglige Dage, Spor 1

29 Afhentningssalg Dokumentation af forsendelsen Dokumentation skal foreligge senest 3 måneder efter udløbet af den måned, hvor salget har fundet sted Erklæring fra køber som indeholder oplysning om: At varen er sendt eller transporteret fra Danmark Varens bestemmelsessted Transportmiddel og registreringsnummer på transportmidler Relevant dokumentation for transporten (færgebillet, brokvittering m.v.) At varen er modtaget på leveringsadressen Beierholms Faglige Dage, Spor 1

30 Afhentningssalg Opkrævning af dansk moms ved manglende dokumentation Gælder både, hvis køber selv transporterer, eller tredjemand på købers vegne transporterer varerne til et andet EU-land Når sælger ikke - inden for 3 måneder - har modtaget dokumentation for, at: Varerne er transporteret ud af Danmark og Købers momsnummer, navn og adresse Momsen kan krediteres, når dokumentation er modtaget SKAT anmodes om genoptagelse Beierholms Faglige Dage, Spor 1

31 Afhentningssalg Dokumentation af køber Den person, der afhenter varerne, skal identificere sig med f.eks. kørekort, pas eller lignende Læselig underskrift Fuldmagt, hvis andre end indehaver henter varerne Verifikation af køber Købers momsnummer skal verificeres, og dokumentation gemmes Tyske og spanske kunder skal dokumenteres ved eksempelvis erklæring fra køber Opbevaring af dokumentation i 5 år Beierholms Faglige Dage, Spor 1

32 Momsfradrag udvalgte emner

33 Momsfradrag Hoteludgifter - 75% fradrag i 2014 (100% fra 2015) Strengt erhvervsmæssigt Fakturaen skal være opdelt, hvis morgenmad er inkluderet i prisen Hvis morgenmaden er gratis, skal det fremgå af fakturaen Restaurationsudgifter 25% fradrag på disse betingelser: Afholdes ude i byen Omfatter ansatte, kunder, gæster m.v. Begivenheden skal være af streng erhvervsmæssig karakter Ikke underholdning Julefrokoster, personalefester m.v. afholdt på restaurant accepteres som fradragsberettiget, uanset ægtefæller også deltager Beierholms Faglige Dage, Spor 1

34 Fuld fradragsret - personalegoder Personalegoder (som ejes af virksomheden og stilles gratis til rådighed for personalet) Arbejdstøj Egentligt arbejdstøj Andet tøj, hvis synligt navne / logo Indretning af motionslokale og lign. Idrætstøj til brug for personalet Lærebøger Flytteudgifter Hvis flytning er på arbejdsgivers initiativ fra en afdeling til en anden inden for virksomheden Beierholms Faglige Dage, Spor 1

35 Moms - fradrag Ingen fradragsret uanset momspligtig anvendelse Kost til indehaver og personale Køb og drift af bolig til indehaver og personale Personalegoder, naturalaflønning Gaver, underholdning, repræsentation Beierholms Faglige Dage, Spor 1

36 Momsfradrag momslovens 38, stk. 2 Delvis fradragsret Medarbejdertelefoner 50% (fastnet) Mobiltelefoner Skønnet fradrag Bredbånd Skønnet fradrag PC i hjemmet Skønnet fradrag Beierholms Faglige Dage, Spor 1

37 Tab på debitorer

38 Momsgrundlaget tab på debitorer Tilfælde, hvor momsen kan fradrages: Betingelser Egen/ekstern rykkerprocedure SKM SKAT Sælger selv eller et inkassobureau forgæves har forsøgt at inddrive gælden gennem rykkerprocedure Fordringen skal være uomtvistelig og endelig, og der skal være foretaget de inddrivelsesskridt, som er fundet mulige i forhold til fordringens størrelse (procentvis nedskrivning er ikke tilladt) Der findes dokumentation for den konkrete rykkerprocedure Fordringen vurderes individuel, og vurderes for tabt Fordringen overføres til en overvågningsliste Genoptagelse tilbage til 1. juni 2010 Frist til 16. marts Beierholms Faglige Dage, Spor 1

39 Momsgrundlaget tab på debitorer Tilfælde, hvor momsen kan fradrages: Betingelser Forgæves fogedforretning Når det fremgår af udlægsbogen i fogedretten, at fogedforretning for den pågældende fordring har været forgæves, eller når det fremgår, at en anden kreditor inden for de seneste 6 måneder har foretaget forgæves udlægsforretning, er det tilladt for sælger at afskrive momsen af det således konstaterede tab Gælder også, hvis debitoren indgiver insolvenserklæring under en fogedforretning Tvangsauktion Hvis sælger har sikret sin fordring via pant i fast ejendom, og ejendommen sælges på tvangsauktion, uden at kreditorerne opnår fulddækning, anses tabet for at være endeligt konstateret I dette tilfælde behøver selskabet ikke at gennemgå proceduren med at konstatere tabet via forgæves fogedforretning oveni Beierholms Faglige Dage, Spor 1

40 Momsgrundlaget tab på debitorer Tilfælde, hvor momsen kan fradrages: Betingelser Visse frivillige akkorder Når sælgeren tiltræder en frivillig akkord, der har haft til formål at opnå den størst mulige dækning af fordringen, er det under visse forudsætninger tilladt at afskrive momsen af restfordringen Tvangs- og likvidationsakkord Akkordforslaget bør være fremsat af en advokat eller en brancheforening, og regnskabsmaterialet bør være udarbejdet af en autoriseret eller registreret revisor Akkorddividenden bør være tiltrådt af mindst halvdelen af kreditorerne, og debitorens midler skal stort set være udtømt Den pågældende kreditor ikke må være debitorens nærtstående (konkursloven 2) Når gælden ved gennemførelse af en tvangs eller likvidationsakkord er nedskrevet til en bestemt andel af fordringen, er det tilladt for sælgeren at fradrage momsen af det endelige tab Beierholms Faglige Dage, Spor 1

41 Momsgrundlaget tab på debitorer Tilfælde, hvor momsen kan fradrages: Betingelser Singulær akkord Momsfradrag efter en konkret vurdering Forudsat, at der er tale om en singulær akkord mellem uafhængige parter Akkorden er forretningsmæssigt begrundet Begrundet i debitors økonomiske forhold (Bygger på ikke offentliggjort konkret kendelse SKAT har ikke blåstemplet fradraget) Falske checks Fradrag for tab, der opstår som følge af, at momspligtige leverancer er betalt med falske checks Fradraget er betinget af, at bedrageriet er anmeldt til politiet, og at det ikke har været muligt at inddrive beløbet Beierholms Faglige Dage, Spor 1

42 Momsgrundlaget tab på debitorer Tilfælde, hvor momsen kan fradrages: Konkurs Betalingsstandsning Betingelser Fradrag på tab når erklæring fra kurator/bobestyrer om forventet dividende Ukendt debitor Fradrag for tab, der opstår som følge af momspligtige leverancer, hvor debitors rette identitet er sælger ukendt, når følgende betingelser er opfyldt: - Virksomheden kan dokumentere eller sandsynliggøre, at den person, virksomheden har registreret som køber, ikke er den reelle køber, og - Der er indgivet politianmeldelse Fradraget kan ske på tidspunktet for anmeldelsen til politiet Beierholms Faglige Dage, Spor 1

43 Udlægsregler/viderefakturering

44 Udlægsreglerne Relevant at anvende udlægsreglerne, hvis der er tale om Momsfrie omkostninger Omkostninger med begrænset eller intet momsfradrag herunder Visse gebyrer Registreringsafgift Hoteller Restaurantbesøg Flybilletter og taxa Porto Der findes særlige regler for postordre/internetvirksomheder Beierholms Faglige Dage, Spor 1

45 Udlægsreglerne Udgiften skal være afholdt til tredjemand (eksterne udgifter) Interne omkostninger kan ikke faktureres som udlæg Kørselsgodtgørelse efter statens takster kan ikke faktureres som udlæg Betingelser for ikke at opkræve moms af udlæg: Udgiften skal være afholdt i kundens navn Fakturaen skal være udstedt til slutkunden eller med kunden som ordregiver Udgiften skal være afholdt for kundens regning Udgiften må ikke viderefaktureres med avance Fakturaen skal registreres på en udlægskonto Originalbilaget skal videregives til kunden Momsen af udlægget må ikke fratrækkes Beierholms Faglige Dage, Spor 1

46 Udlægsreglerne Hvis betingelserne for at anvende udlægsreglerne ikke er opfyldt, skal man anvende momslovens almindelige bestemmelser Udlægget bliver herefter et omkostningselement i varens eller ydelsens pris det gælder uanset specifikationsgraden Der skal betales moms, hvis udlægget knytter sig til et momspligtigt salg Der skal ikke betales moms, hvis udlægget knytter sig til et momsfrit salg Beierholms Faglige Dage, Spor 1

47 Viderefakturering Management fee Administrationsydelser Filialer Ydelser omfattet af hovedreglen Særregler for ydelser Fast ejendom herunder hotelovernatning Personbefordring Adgang til arrangementer herunder kurser, konferencer og messer Restaurationsbesøg Korttidsudlejning af transportmidler Rejsebureauydelser Pakkerejser Formidling af hotelophold m.v Beierholms Faglige Dage, Spor 1

48 Viderefakturering Management fee fakturering over landegrænserne Som udgangspunkt omfattet af hovedreglen (reverse charge) Administration Ledelse Rådgivning Controller-opgaver Ydelser omfattet af særreglerne Risiko for at leverandøren skal momsregistreres i det land, hvor aktiviteten finder sted Beierholms Faglige Dage, Spor 1

49 Viderefakturering Udnyttelseskriteriet ved B2B salg af hovedregelsydelser Udnyttelseskriteriet betyder, at leveringsstedet/momsbeskatningsstedet i visse konkrete tilfælde flyttes til det sted, hvor ydelserne udnyttes Det gælder for: 10 konkrete ydelser - se næste planche, og Alene i disse to konkrete situationer: Når en dansk virksomheder køber ydelsen, men udnytter den uden for EU Vederlaget herfor skal faktureres uden dansk moms Når en dansk virksomhed sælger ydelsen til en virksomhed uden for EU, der udnytter ydelsen i Danmark Vederlaget herfor skal faktureres med dansk moms Beierholms Faglige Dage, Spor 1

50 Viderefakturering Udnyttelseskriteriet gælder alene for disse 10 ydelser Immaterielle rettigheder Rådgivning Reklame Konkurrenceklausuler m.v. Finansielle ydelser Levering af arbejdskraft Udlejning af løsøre bortset fra transportmidler Adgang til el- og distributionssystemet Teleydelser Radio- og tv-spredningstjenester Beierholms Faglige Dage, Spor 1

51 Viderefakturering Særregler for ydelser Personbefordring Momses i det land, hvor personbefordringen foregår Obs ved transfer til og fra lufthavn m.v. Ydelser vedrørende fast ejendom Momses i det land, hvor ejendommen er beliggende Obs ved viderefakturering af hotelværelser Adgang til arrangementer inden for kultur, videnskab, undervisning, underholdning m.v. Momses i det land, hvor arrangementet foregår Obs ved deltagelse i konferencer, kurser og ved adgang til messer m.v Beierholms Faglige Dage, Spor 1

52 Viderefakturering Særregler for ydelser fortsat Restaurations- og cateringydelser Momses i det land, hvor maden serveres Korttidsudlejning af transportmidler Momses i det land, hvor transportmidlet stilles til rådighed Beierholms Faglige Dage, Spor 1

53 Viderefakturering Case 1 Et dansk selskab arrangerer et konference for medarbejdere fra koncernforbundne selskaber fra forskellige lande Det danske selskab Arrangerer hotelværelser (i eget navn) Bestiller middag på en restaurant Korttidsudlejer biler til nogle af de udenlandske deltagere Det danske selskab skal viderefakturere udgifterne til konferencen til de udenlandske koncernforbundne selskaber Faktureringen skal ske med dansk moms, fordi Hotellet er beliggende i Danmark Middagen serveres i Danmark Bilerne stilles til rådighed i Danmark, og der er tale om korttidsudlejning Beierholms Faglige Dage, Spor 1

54 Viderefakturering Case 2 Et dansk selskab arrangerer en konference med deltagelse af medarbejdere fra koncernforbundne selskaber i Sverige, Danmark og Norge. Konferencen finder sted i England Det danske selskab: Reserverer hotelværelser (i eget navn) Bestiller middag på en restaurant Korttidslejer biler til nogle af deltagerne Det danske selskab skal viderefakturere udgifterne til konferencen til de koncernforbundne selskaber Faktureringen skal ske med engelsk moms - fordi Hotellet er beliggende i England Middagen serveres i England Bilerne stilles til rådighed i England, og der er tale om korttidsudlejning Det danske selskab skal momsregistreres i England og opkræve og afregne engelsk moms af viderefaktureringen Beierholms Faglige Dage, Spor 1

55 Viderefakturering Case 3 Et dansk selskab arrangerer en konference i Tyskland for koncernforbundne selskabers medarbejdere fra Sverige, Danmark og Norge Det danske selskab Køber flybilletter (i eget navn) Reserverer hotelværelser (i eget navn) Bestiller middag på restaurant Det danske selskab skal viderefakturere udgifterne til konferencen til de koncernforbundne selskaber Viderefaktureringen skal ske efter de særlige regler for rejsebureauer, da der er tale om rejsebureauydelser, og selskabet er etableret i DK Det betyder at: Salgsmomsen skal opgøres efter margenmoms-reglerne, og må ikke fremgå af fakturaen Selskabet ikke kan søge den tyske moms retur efter momsrefusionsreglerne De svenske og norske koncernforbundne selskaber ikke kan søge momsen retur i DK, da de ikke er i besiddelse af en faktura, hvor momsen er specificeret Beierholms Faglige Dage, Spor 1

56 Energiafgifter

57 Omlægning og forhøjelse af elafgiftsgodtgørelse m.v. Elafgift gældende fra 1. januar 2014 År/øre kwh (ny) 2014 Elafgift 83,3 Reduktion minimumsafgift -0,4 Samlet godtgørelse 82, Beierholms Faglige Dage, Spor 1

58 Omlægning og forhøjelse af elafgiftsgodtgørelse m.v. Fakturering fra elforsyningsvirksomheder Krav om, at el-leverandøren på fakturaen tydeliggør, hvilken andel af elafgiften, som kan godtgøres Eksempel på faktura: Elafgift DKK Heraf minimumsafgift DKK 40 Energiafgift til godtgørelse DKK Beierholms Faglige Dage, Spor 1

59 Godtgørelse af el til rumvarme og komfortkøling Virkning fra 1. januar 2012 Delvist godtgørelse af elafgift til rumvarme og komfortkøling 2012: 11,8 øre pr. kwh 2013: 41,3 øre pr. kwh 2014: 42,1 øre pr. kwh 2015: 42,8 øre pr. kwh Der skal som udgangspunkt ske MÅLING Gælder alle momsregistrerede virksomheder Herunder advokater, revisorer, bureauer, forlystelser m.v. Opvarmning af landbrugets staldbygninger samt lokaler i tilknytning til hertil gives fuldt godtgørelse Beierholms Faglige Dage, Spor 1

60 Udvikling i elafgiften År/øre kwh /1 31/ /2-31/ Elafgift 62,4 63,5 64,7 64,7 83,3 Elsparebidrag 0,6 0,6 0,6 0,6 Eldistributionsbidrag 4,0 4,0 4,0 4,0 Elspareafgift (CO 2 ) 6,3 6,4 6,5 6,5 Tillægsafgift 6,0 6,1 6,2 6,2 Samlet afgift 79,3 80,6 82,0 82,0 Eldistributionsbidrag - 1,0-1,0-1,0-1,0 Reduktion tillægsafgift - 1,6-3,0-3,5-2,1 Elspareafgift (CO 2 ) - 6,3-6,4-6,5-6,5 EU s minimumsafgift - 0,4 Samlet godtgørelse 70,4 70,2 71,0 72,4 82, Beierholms Faglige Dage, Spor 1

61 Spørgsmål? Beierholms Faglige Dage, Spor 1

62 Dukker et spørgsmål op.. så er I altid velkomne til at kontakte os: Karsten Wind Karina Hillmann Dorte Grøndal Hansen Moms- og afgiftsrådgiver Skatterådgiver Statsaut. Revisor. Partner Download Beierholm App Beierholms Faglige Dage, Spor 1

63 Tak for i dag

Omvendt betalingspligt på mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, bærbare computere mv. - styresignal

Omvendt betalingspligt på mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, bærbare computere mv. - styresignal Page 1 of 8 Omvendt betalingspligt på mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, bærbare computere mv. - styresignal Dokumentets dato 09 sep 2014 Dato for offentliggørelse SKM-nummer Myndighed 09

Læs mere

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse?

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse? R s Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift 21. februar 2013 Program Brush up på Deutsche Bank dommen / dansk praksis Registreringsforhold moms og lønsumsafgift Moms Salgsmoms Udenlandske

Læs mere

Moms ved handel med udlandet

Moms ved handel med udlandet Moms ved handel med udlandet En praktisk vejledning Maj 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Moms ved handel med udlandet

Moms ved handel med udlandet Moms ved handel med udlandet En praktisk vejledning STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

Moms Grænseoverskridende transaktioner

Moms Grænseoverskridende transaktioner Moms Grænseoverskridende transaktioner RSM plus er Danmarks 7. største revisionsog rådgivnings-virksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer,

Læs mere

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre

Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre Indhold Kontakt Sandra Erichsen T: 8932 5654 E: sae@pwc.dk Irene Drejsig Petersen T: 3945 3424 E: idp@pwc.dk Hvad skal du være opmærksom på ved en leverance

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2013. København d. 8. november

Beierholms Faglige Dage 2013. København d. 8. november Beierholms Faglige Dage 2013 København d. 8. november Velkommen 2 Fremgang kræver balancegang Se vores kundefilm 3 Program spor 1 Bogholderiet, Moms/afgifter Nyeste regler og praksis ved udlandshandel

Læs mere

Godtgørelse af Vand- og energiafgifter

Godtgørelse af Vand- og energiafgifter Godtgørelse af Vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Momsregistrerede virksomheder kan i et vist omfang få godtgjort vand- og energi- afgifter. I denne folder kan du få et overblik over hovedreglerne

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

John Hannover og Anette Sand. Moms og momsfradrag en guide til iværksættere og selvstændige

John Hannover og Anette Sand. Moms og momsfradrag en guide til iværksættere og selvstændige John Hannover og Anette Sand Moms og momsfradrag en guide til iværksættere og selvstændige Moms og momsfradrag en guide til iværksættere og selvstændige af Anette Sand og John Hannover Regnskabsskolen

Læs mere

Godtgørelse af vandog energiafgifter. Hvad er jeres muligheder? Januar 2015

Godtgørelse af vandog energiafgifter. Hvad er jeres muligheder? Januar 2015 Godtgørelse af vandog energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Januar 2015 Få et overblik over din virksomheds muligheder for at få godtgjort vandog energiafgifter. Momsregistrerede virksomheder kan i

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder

Informationsmøde for nye virksomheder Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET MOMSFORHOLD for I. Indledning Denne vejledning har til formål at give en kort introduktion til en række momsemner. Håndbogen er ikke udtømmende, men vi har valgt at beskrive de emner, der erfaringsmæssigt

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners August 2014 Rådgivning - økonomisk vejledning Factoring (belåning af fakturaer) Virksomheden har mulighed for at belåne tilgodehavender fra salg. I praksis betyder det, at

Læs mere

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra "fremmed boring".

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra fremmed boring. Marts 2012 VANDAFGIFTER Notatet beskriver generelt de per 1. januar 2012 gældende afgifter vedrørende vandforbrug og spildevand samt muligheder for godtgørelse og tilbagesøgning: A. Vandforbrug: Vandafgift

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer

Læs mere

Momsinstruks Version.: 30.06.2007

Momsinstruks Version.: 30.06.2007 Indholdsfortegnelse MOMSINSTRUKS FOR AARHUS UNIVERSITET... 2 INDLEDNING... 2 HOVEDPRINCIPPER... 2 1) HVOR DER HANDLES... 3 2) HVEM DER HANDLES MED... 3 INDLAND... 3 UDLAND... 3 3) HVAD DER HANDLES... 3

Læs mere

Januar 2014. Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder?

Januar 2014. Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Januar 2014 Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Få et overblik over din virksomheds muligheder for at få godtgjort vand- og energiafgifter. Momsregistrerede virksomheder kan

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift 1) Lovforslag nr. L 19 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om merværdiafgift 1) (Leveringsstedsregler for ydelser, omvendt

Læs mere

Anette Sand. Bogen om moms

Anette Sand. Bogen om moms Anette Sand Bogen om moms 6. Indtægter og udgifter uden moms Hvis der så bare var konsekvens i tingene. Men det er der ikke. Det er nemlig ikke alle indtægter og udgifter, der er moms på. Næsten ikke alle.

Læs mere

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den http://webregforum.pro.dir.dk/log/eogs/library/startblanket-revideret2-prod-maj06.pdf I denne artikel gennemgår vi - rubrik for rubrik - blanketten

Læs mere

www.pwc.dk Momsvejledning 2015 En praktisk vejledning til de danske momsregler

www.pwc.dk Momsvejledning 2015 En praktisk vejledning til de danske momsregler www.pwc.dk Momsvejledning 2015 En praktisk vejledning til de danske momsregler Denne publikation er udarbejdet alene som en generel orientering om forhold, som måtte være af interesse, og gør det ikke

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Momsinstruks. for. Aarhus Universitet

Momsinstruks. for. Aarhus Universitet AU Momsinstruks for Aarhus Universitet Side 1 af 40 1. MOMSINSTRUKS FOR AARHUS UNIVERSITET... 4 1.1 Indledning... 5 1.2 Juridiske grundlag... 5 1.3 Definitioner... 5 1.3.1 Eksempler på varer... 6 1.3.2

Læs mere

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter Nr. 7 Marts 2009 AP Nyt er et nyhedsbrev til klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret og regnskab. Ind imellem sætter vi desuden

Læs mere

Bogen om moms i Danmark

Bogen om moms i Danmark Bogen om moms i Danmark Moms er ikke bare et spørgsmål om at betale, hvad du skal. Det handler også om at få de momsfradrag, du er berettiget til. I Bogen om moms får du anvisninger på, hvordan momsen

Læs mere

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else DA N S K G O L F U N IO N Momspjece momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else APRIL 2011 Forord Golfklubber og andre amatøridrætsforeninger skal ligesom almindelige erhvervsvirksomheder forholde

Læs mere

Nethandel få styr på moms og told

Nethandel få styr på moms og told www.pwc.dk Nethandel få styr på moms og told Få overblik over de vigtigste moms-, toldog afgiftsmæssige forhold ved internetsalg til privatkunder. Nethandel Nethandel er en nem måde at sælge til kunder

Læs mere

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM)

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) Foreninger generelt Momspligtigt, momsfritaget og lønsumsafgift Foreningers momsforhold adskiller sig i princippet ikke fra andre

Læs mere

Rengøring uden sort arbejde

Rengøring uden sort arbejde Rengøring uden sort arbejde Når du køber rengøringsydelser Når du køber rengøringsydelser, er der en risiko for, at du åbner din virksomhed for sort eller illegal arbejdskraft. SKAT har sat særligt fokus

Læs mere

Moms og afgifter for den offentlige sektor

Moms og afgifter for den offentlige sektor Deltag på et intensivt seminar om Moms og afgifter for den offentlige sektor Det får du ud af at deltage: n Indblik i de seneste lovændringer og afgørelser n Præsentation af konkrete eksempler og cases

Læs mere

vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen

vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen Kontakt os venligst, hvis indholdet af denne publikation giver anledning til spørgsmål. INDHOLDSFORTEGNELSE Momspakken - ændring af reglerne for levering

Læs mere

Moms af ydelser. Erhverv. Vejledning. Resumé. Indhold. E nr. 22. Maj 2005

Moms af ydelser. Erhverv. Vejledning. Resumé. Indhold. E nr. 22. Maj 2005 Maj 2005 Erhverv Moms af ydelser Vejledning E nr. 22 Version 1.2 E 1.1 nr. digital 22 Denne vejledning er omskrevet og opdateret med de regler, der var gældende 1. december 2004. Resumé Vejledningen henvender

Læs mere

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skat - solcelleanlæg Skattemæssig behandling af investering i solcelleanlæg Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skatteregler 1. Skematisk regel (LL 8 P stk. 2-3): Bundfradrag

Læs mere

Eksempler efter regelsæt for refusionsmoms:

Eksempler efter regelsæt for refusionsmoms: Statens Administration, ØSC 8. april 2011 Oversigtsskema til vejledning om afløftning af moms på købsfakturaer Skemaet indeholder områder, hvor der kan være forskelle fra hovedreglen om fuld fradragsret

Læs mere

Forslag. Til. Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love 1

Forslag. Til. Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love 1 Skatteministeriet Udkast 16. december 2013 Forslag Til Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love 1 (Ændring af leveringsstedet for elektroniske ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester

Læs mere

1.1. Aftalebreve og engagementsforespørgsler manglende ekspedition

1.1. Aftalebreve og engagementsforespørgsler manglende ekspedition RISSKOV REVISION ORIENTERER August 2014 Orientringsskrivelsen er opdelt i to: DEL 1: DEL 2: Generel orientering om skat, jura, regnskab og andre virksomhedsrelevante forhold. Fagligt nyt der også har interesse

Læs mere

It-beskatning. Skat 2015

It-beskatning. Skat 2015 It-beskatning Skat 2015 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning 3. Computere m.m. 3.1 Arbejdscomputere

Læs mere

Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde

Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde Dato for offentliggørelse Til 25 nov 2011 13:06 Sagsnummer 2011-260-0607 Ansvarlig fagkontor Resumé Yderligere oplysninger - klik her. Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde

Læs mere

Registrering af virksomhed - Start. Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk

Registrering af virksomhed - Start. Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk Registrering af virksomhed - Start HUSK NÅR DU UDFYLDER BLANKETTEN Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk Skriv startdato Alle tegningsberettigede skal underskrive blanketten, ellers kan

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2012. Aarhus d. 1. november Aalborg d. 2. november Ringsted d. 8. november København d. 9. november

Beierholms Faglige Dage 2012. Aarhus d. 1. november Aalborg d. 2. november Ringsted d. 8. november København d. 9. november Beierholms Faglige Dage 2012 Aarhus d. 1. november Aalborg d. 2. november Ringsted d. 8. november København d. 9. november Velkommen 2 Se vores kundefilm 3 Program spor 1 Bogholderiet, Moms/afgifter Moms

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer bliver momspligtige

Læs mere

Rengøring uden sort arbejde

Rengøring uden sort arbejde Beskæftigelsesudvalget, Transportudvalget, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 BEU alm. del Bilag 247, TRU alm. del Bilag 350, UUI alm. del Bilag 134 Offentligt Rengøring uden sort

Læs mere

Regnskab: Eksempel 2010

Regnskab: Eksempel 2010 Blandaware ApS Blandalen 22 3459 Blåstrup Regnskab: Side 2 Omsætning 259 - Vareforbrug og fremmed arbejde 1.605 - DÆKNINGSBIDRAG I -1.346 - Lønninger 0 - DÆKNINGSBIDRAG II -1.346 - Øvrige omkostninger

Læs mere

REVISORMANUAL 2013-1 OG EU MOMSMANUAL 2013

REVISORMANUAL 2013-1 OG EU MOMSMANUAL 2013 REVISORMANUAL 2013-1 OG EU MOMSMANUAL 2013 REVISORMANUAL 2013-1 Af Thorbjørn Helmo Madsen I RevisorManualen finder du de vigtigste regler, satser og beløbsgrænser samlet i et alfabetisk opslagsværk. VERSION

Læs mere

Moms og afgifter for det private erhvervsliv

Moms og afgifter for det private erhvervsliv Deltag på et intensivt seminar om Moms og afgifter for det private erhvervsliv Det får du ud af at deltage: n Indblik i de seneste nyheder og ændringer n Overblik over moms- og afgiftsforhold i Danmark

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Finansudvalget (2. samling) L 175 - Svar på 38 Spørgsmål 5 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Den Til Folketingets Finansudvalg Hermed sendes i 5 eksemplarer endeligt svar på spørgsmål nr.

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

Delvis fradragsret for moms - hvis du kører turist- eller rutekørsel

Delvis fradragsret for moms - hvis du kører turist- eller rutekørsel Indholdsfortegnelse Delvis fradragsret for moms - hvis du kører turist- eller rutekørsel Delvis fradragsret for moms Delvis fradrag for moms af fællesudgifter Lønsumsafgift af indtægter ved rutekørsel

Læs mere

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Danske og svenske selskaber etablerer sig ofte i udlandet via et datterselskab. Nogle gange kan et fordelagtigt alternativ dog være at etablere en filial. Denne

Læs mere

Forord... 9. Kapitel 1: Reglerne... 10

Forord... 9. Kapitel 1: Reglerne... 10 Indhold Forord.............................. 9 Kapitel 1: Reglerne..................... 10 1.1 Hvad betyder fradrag....................... 11 Virksomhedens indtægter minus de fradragsberettigede udgifter

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron Hvad er en indsigelsesblanket og hvornår benyttes den?...2 Udfyldelse af indsigelsesblanketten...2 Indsigelsesblanket 1 Kortudstederindsigelse...2 Indsigelsesblanket

Læs mere

Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt " Leverandøren ) Firma: CVR:

Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt  Leverandøren ) Firma: CVR: Smartaftale for Worklogger Mobil Service mellem Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark (i det følgende benævnt " Leverandøren ) og Firma: CVR: Adresse: (i det følgende benævnt "Kunden ) 1. Service

Læs mere

Ændring af momsloven pr. 1/1-2010

Ændring af momsloven pr. 1/1-2010 Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 White paper Microsoft Dynamics C5 Ændring af momsloven pr. 1/1-2010 Forslag til ændring af opsætning ved handel med EU samt 3.lande Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Vilkår & Betingelser 23-09-2015 De følgende vilkår og betingelser er gældende for handler med Greenlight Battery Aps (Firmaet) Ved bestillinger accepters disse vilkår og betingelser. Disse vilkår og betingelser

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling Jord & Affald J.nr. 7651-00001 Ref. maaja/lived/jagru Den 18. december 2009 Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling til SKAT Den 1. januar 2009 kom der nye regler om producentansvar for

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Vejledning til momskompensation for 2014.2.

Vejledning til momskompensation for 2014.2. Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Økonomisk-Administrativt Center Vejledning til momskompensation for 2014.2. Momsudgifter. Undervisningsministeriet (UVM) kan kompensere institutionerne

Læs mere

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anmeldelsespligt... 2 2.1. Hvilke selskaber... 2 2.2. Hvilke aktiviteter...

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Danmark Indirect Tax September 2015 Af Cliff Kristoffersen, Director, Deloitte FSI VAT Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Den danske momslov er baseret på et EU-direktiv,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 4 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 15. November 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

FAKTURA. Har du spørgsmål til din regning Klik ind på www.callme.dk/regning og få hjælp til din regning.

FAKTURA. Har du spørgsmål til din regning Klik ind på www.callme.dk/regning og få hjælp til din regning. FAKTURA Abonnement og forbrug 485,00 Andet Administrationspris 6,50 Andet - momsfrit Mobiltillæg aftale 1000212868, 24 á 24 56,00 Mobiltillæg aftale 1000326325, 2 á 24 125,00 Mobiltillæg aftale 1000326328,

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere

Skat 2014. Repræsentationsudgifter.

Skat 2014. Repræsentationsudgifter. Skat 2014 Repræsentationsudgifter. Det er af afgørende betydning, at der sker en korrekt afgrænsning af repræsentationsudgifter over for andre driftsudgifter, især udgifter afholdt over for personale samt

Læs mere

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler 5 Forord Efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1) Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2014-15 Fremsat den 28. januar 2015 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven 1) (Importmoms på dansksprogede magasiner, tidsskrifter

Læs mere

Moms på fast ejendom. Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014

Moms på fast ejendom. Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014 Moms på fast ejendom Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014 Skatter og moms 2 3 Retskilder EF-traktaten art. 99 Momssystemdirektivet (2006/112/EØF) m.fl. Momsloven (Lovbekendtgørelse nr. 106

Læs mere

Kantineordninger 2012

Kantineordninger 2012 Kantineordninger 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Forord I mange

Læs mere

Moms, afgifter og told for kædevirksomheder

Moms, afgifter og told for kædevirksomheder www.pwc.dk/afgifter Moms, afgifter og told for kædevirksomheder Hvilke regler gælder for din virksomhed? Moms-, afgiftsog toldregler for kædevirksomheder (2013) Afgifter I Danmark er der afgift på en række

Læs mere

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned 14-06-2011 prisliste v. 1.0.1 Priser er vejl. DKK og ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Der henvises til Generelle Bestemmelser og betingelser Gældende 30 dage fra dato Mainpoint

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Overskudsvarme og afgifter. Fredericia 30. september 2015

Overskudsvarme og afgifter. Fredericia 30. september 2015 Overskudsvarme og afgifter Fredericia 30. september 2015 Momsangivelsen Salgsmoms Moms af varekøb mv. i udlandet Moms af ydelseskøb i udlandet med omvendt betalingspligt Fradrag Købsmoms Olie- og flaskegasafgift

Læs mere

Bliv selvstændig - med ro i maven

Bliv selvstændig - med ro i maven Bliv selvstændig - med ro i maven Du har taget en stor beslutning om at blive selvstændig. Det betyder, at der er mange regler, du skal sætte dig ind i, så du får en rigtig god start på din nye tilværelse

Læs mere

ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE

ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Herning Kommunes retningslinjer for personalegoder 2013 I Herning Kommunes retningslinjer for personalegoder kan du læse regler og vilkår for valg af personalegoder

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

FAKTURA. Har du spørgsmål til din regning Klik ind på www.callme.dk/regning og få hjælp til din regning.

FAKTURA. Har du spørgsmål til din regning Klik ind på www.callme.dk/regning og få hjælp til din regning. FAKTURA Abonnement og forbrug 496,00 Andet Administrationspris 6,50 Andet - momsfrit Mobiltillæg aftale 1000326328, 8 á 24 123,00 Mobiltillæg aftale 1000326325, 8 á 24 125,00 I alt kr. inkl. 25% moms.

Læs mere

Side 1 af 36 Moms - fakturering og regnskab Dato for 21 sep 2011 14:30 offentliggørelse Resumé Vejledningen beskriver reglerne for, hvordan du skal indberette det momspligtige salg og reglerne for, hvilke

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Kantineordninger 2010

Kantineordninger 2010 Kantineordninger 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Forord FORORD

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Søren Revsbæk og Anette Sand. Bogen om fradrag. i erhvervsdrivende virksomheder

Søren Revsbæk og Anette Sand. Bogen om fradrag. i erhvervsdrivende virksomheder Søren Revsbæk og Anette Sand Bogen om fradrag i erhvervsdrivende virksomheder Bogen om fradrag Bogen om fradrag for selskaber og selvstændige i erhvervsdrivende virksomheder 1 Bogen om fradrag i erhvervsdrivende

Læs mere

FAKTURA. Har du spørgsmål til din regning Klik ind på www.callme.dk/regning og få hjælp til din regning.

FAKTURA. Har du spørgsmål til din regning Klik ind på www.callme.dk/regning og få hjælp til din regning. FAKTURA Abonnement og forbrug 516,00 Andet Administrationspris 6,50 Andet - momsfrit Mobiltillæg aftale 775623970, 4 á 24 190,00 Mobiltillæg aftale 1000320714, 3 á 24 190,00 I alt kr. inkl. 25% moms. Trækkes

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Bogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder

Bogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder ogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder EasyAccount bogholderi, henvender sig til små og mellemstore virksomheder, med 1-50 ansatte, som ønsker at få lavet deres bogholderi billigt,

Læs mere

Regler og formalia ved handel med bands i Danmark - Er der styr på sagerne? Juridisk og skattemæssigt indspark

Regler og formalia ved handel med bands i Danmark - Er der styr på sagerne? Juridisk og skattemæssigt indspark Regler og formalia ved handel med bands i Danmark - Er der styr på sagerne? Juridisk og skattemæssigt indspark Fra start til slut Afvikling/ Produktion Bud/K0ntakt KON- Bookning / Aftale CERT Udbetaling/

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 32/2014 SKAT mod Registreret revisor Johnny Per Karleby afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per

Læs mere

TDC s købsvilkår for privatkunder

TDC s købsvilkår for privatkunder TDC s købsvilkår for privatkunder Marts 2013 TDC s købsvilkår for privatkunder Marts 2013 1. Priser Alle vores priser er i danske kroner inkl. 25% moms. Levering er gratis og du betaler ikke kreditkortgebyr.

Læs mere

Vejledning til kontering af udgiftsbilag

Vejledning til kontering af udgiftsbilag Vejledning til kontering af udgiftsbilag - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse Forord:... 3 Råd før læsning:... 3 Fremgangsmåde ved kontering af udgiftsbilag:... 4 1)

Læs mere