Beierholms Faglige Dage Ringsted d. 18. november

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beierholms Faglige Dage 2014. Ringsted d. 18. november"

Transkript

1 Beierholms Faglige Dage 2014 Ringsted d. 18. november

2 Velkommen Beierholms Faglige Dage, Spor 1

3 Gennem opstart, udvikling og vækst (Se vores kundefilm) Beierholms Faglige Dage, Spor 1

4 Beierholm Vækstkompas Et nyt værktøj, der hjælper din virksomhed med at sikre den rigtige retning gennem udvikling og vækst Beierholms Faglige Dage, Spor 1

5 Program spor 1 Bogholdere og regnskabsmedarbejdere Moms/afgifter seneste nyt Nye regler m.v. De aktuelle udfordringer på moms- og afgiftsområdet. Afrunding, sandwich Beierholms Faglige Dage, Spor 1

6 Program - Moms/afgifter Omvendt betalingspligt mobiltelefoner, tablets m.v. MOSS salg af elektroniske ydelser m.v. til private i andre EU-lande Tab på debitorer Kontante afhentningssalg Øvrige momsændringer og praksis Momsfradrag udvalgte emner Udlægs/viderefaktureringsregler Øvrige ændringer - energiafgifter Beierholms Faglige Dage, Spor 1

7 Omvendt betalingspligt mobiltelefoner, tablets, m.v.

8 Omvendt betalingspligt mobiltelefoner m.v. Reglerne anvendes ved salg til afgiftspligtige personer, der handler i egenskab af afgiftspligtig person Vareområdet: 1. Mobiltelefoner af enhver art 2. Bærbare computere 3. Tablets 4. Spillekonsoller 5. Chips og microprocessorer (integrerede kredsløbsanordninger i den tilstand, som de er i, inden de integreres i slutbrugerprodukter) Reglerne anvendes også på brugte varer Beierholms Faglige Dage, Spor 1

9 1. Mobiltelefoner Omfattet af reglerne (eksempler): Mobiltelefoner Mobiltelefoner med abonnement Mobiltelefoner leveres med tilbehør som eksempelvis oplader, batteri, håndfri-sæt Smartphones Blackberry Satelittelefoner Ikke omfattet af reglerne: Walkie talkies Navigationsudstyr Stationære telefoner Kortbølgeradioer Router med sim-kort i USB-modem med sim-kort i Beierholms Faglige Dage, Spor 1

10 2. Tablets Eksempler: IPads Android tablets Windows tablets Tablets leveret med tilbehør som eksempelvis strømkabel og høretelefoner Ikke omfattet af reglerne: E-boglæser Regnemaskiner Ipods Cykelcomputere Gps-enheder Mp3-afspillere Beierholms Faglige Dage, Spor 1

11 3. Spillekonsoller Eksempler: Playstation Playstation Portable X-box Nintendo Spillekonsoller, der leveres med tilbehør som eksempelvis strømkabel og inputenheder Beierholms Faglige Dage, Spor 1

12 4. Bærbare computere Eksempler: Notebooks Macbooks Bærbare computere leveret med tilbehør som eksempelvis strømkabel Ikke omfattet af reglerne: Stationære computere Computerskærme Ekstern mus, keyboard m.v. Software Beierholms Faglige Dage, Spor 1

13 5. Integrerede kredsløbsanordninger Omfattet af reglerne (eksempler): CPU-enheder GPU-enheder RAM-enheder Ikke omfattet af reglerne (eksempler): Elektrisk filter Passive elektriske eller elektroniske komponenter med fast eller indstillelig induktans Kondensatorer Sensorer Beierholms Faglige Dage, Spor 1

14 Salg fra detailhandelsvirksomheder Virksomheder, der udelukkende eller overvejende sælger de omfattede produkter til private, skal ikke anvende reglerne om omvendt betalingspligt Ved overvejende forstås: Mere end 50% af de omfattede produkter sker til private kunder Formålet er, at detailhandlen skal undtages fra reglerne Vurderingen foretages som udgangspunkt en gang om året med virkning for det efterfølgende år Beierholms Faglige Dage, Spor 1

15 Reglerne gælder ved salg til afgiftspligtige personer Afgiftspligtige personer er eksempelvis: Juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig virksomhed Offentlige forsyningsvirksomheder Offentlige institutioner, for så vidt de leverer varer og ydelser i konkurrence med erhvervsvirksomheder Momsfrie virksomheder, der køber produkterne, er omfattet af reglerne det gælder eksempelvis: Læger og tandlæger Pengeinstitutter, realkreditinstitutter og forsikringsvirksomheder Undervisningsvirksomheder herunder efterskoler og højskoler Opholdssteder Virksomheder med en omsætning på højst DKK er også omfattet af reglerne Skyldes, at de anses som afgiftspligtige personer Beierholms Faglige Dage, Spor 1

16 Finansieringsbidrag Betales af virksomheder, der er registreret for Moms, eller Lønsumsafgift Bidraget udgør i 2014 DKK 862 pr. fultidsansat medarbejder Momsregistrering for at betale moms af mobiltelefoner m.v. vil medføre pligt til at betale finansieringsbidrag Beierholms Faglige Dage, Spor 1

17 Praktiske forholdsregler for sælger Hvis sælger fakturerer uden moms efter reglerne om omvendt betalingspligt, skal han/hun sikre sig: At man ikke er en detailbutik (over 50% af salget af de omfattede produkter sker til private) Sælgeren er nærmest til at vide, om betingelsen er opfyldt At køberen er en afgiftspligtig person At køberen handler i egenskab af afgiftspligtig person Beierholms Faglige Dage, Spor 1

18 Praktiske forholdsregler for sælger Handlinger for sælgeren: Anmode køberen om at oplyse sit CVR-nummer samt spørge køberen, om han/hun er en afgiftspligtig person Verificere om køberens CVR-nummer er aktivt og tilhører køberen på Undersøge om virksomheden er momsregistreret eller registreret for lønsumsafgift på Hvis køberen ikke er momsregistreret/lønsumsafgiftsregistreret, skal sælgeren bede køberen uddybe, hvorfor denne mener at være en afgiftspligtig person Sælgeren vil kunne støtte ret på køberens forklaring, medmindre den er åbenbart urigtig Efterprøvning er ikke nødvendig, når der er tale om en fast samhandelspartner Sælgeren bør yderligere overveje, om det er nødvendigt, at kunden fremviser dokumentation, der bekræfter, at denne er ansat i den pågældende virksomhed og er bemyndiget til at foretage købet Sælgeren bør overveje, om der skal forlanges dokumentation i form af kopi af kørekort, pas eller lignende Beierholms Faglige Dage, Spor 1

19 Praktiske forholdsregler for sælger Fakturering Sælgeren skal udstede en faktura uden moms Fakturaen skal påføres oplysning om, at køberen skal afregne momsen Eksempelvis anføres teksten: Omvendt betalingspligt, køberen betaler momsen Regnskab Der skal oprettes nye konti, der kan håndtere det momsfrie salg Momsangivelse Salget skal angives på momsangivelsens rubrik C Beierholms Faglige Dage, Spor 1

20 Hvad skal køberen gøre? Handlinger for køberen: Sikre sig, at sælgeren ikke er en detailhandelsvirksomhed Køberen vil kunne støtte ret på sælgerens oplysning herom, medmindre der er grundlag for at antage, at oplysningen er åbenbart urigtig Lade sig momsregistrere, hvis det ikke allerede er sket Momsregistrering kan kun undlades, hvis alle produkter omfattet af reglerne købes hos detailvirksomheder Beregne salgsmoms af købet og angive det på momsangivelsen Samme momsbeløb kan - måske - fratrækkes Husk reduktion af købsmoms for produkter indkøbt under bruttolønsordninger m.v. fri telefon, pc m.v. Momsfrie virksomheder kan ikke fratrække den angivne salgsmoms Beierholms Faglige Dage, Spor 1

21 Moms ved salg af elektroniske ydelser til private

22 Salg af elektroniske ydelser til private Momsleveringssted ændres pr. 1. januar 2015 Gældende regler frem til 1/ Momsleveringssted i sælgers land Regler efter 1/ Momsleveringssted i købers land Gælder ved salg til private Registreringspligt i købers land Indførsel af MOSS Beierholms Faglige Dage, Spor 1

23 Salg af elektroniske ydelser til private Hvilke ydelser er omfattet? Elektroniske ydelser Levering og hosting af websteder Levering og ajourføring af software Fjernvedligeholdelse af software og hardware Levering af billeder, tekster m.v. og tilrådighedsstillelse af databaser Levering af musik, film og spil m.v. Levering af fjernundervisning Beierholms Faglige Dage, Spor 1

24 Salg af elektroniske ydelser til private Hvilke ydelser er omfattet? Teleydelser Telefoni og SMS Videotelefoni Adgang til internettet Personsøger, viderestilling, fax m.v. Radio- og tvspredningsydelser Udsendelse af radio- og tvprogrammer Beierholms Faglige Dage, Spor 1

25 Salg af elektroniske ydelser til private Konsekvenser af lovændringen Momsregistrering i de lande, hvortil der leveres elektroniske ydelser m.v. til private købere Indførsel af Mini One-Stop-Shop (MOSS) Udenlandsk moms kan angives via TastSelv Betaling af udenlandsk moms via TastSelv MOSS Frivillig ordning Alternativ: angivelse og betaling af moms direkte hos udenlandsk myndighed Tilmelding til ordning åbnede 1. oktober Beierholms Faglige Dage, Spor 1

26 Salg af elektroniske ydelser til private Ved tilmelding til MOSS skal virksomheden være opmærksom på bl.a. følgende: Særligt regnskab for omfattede transaktioner, jf. ovenfor Indberetning kvartalsvist Betalingsfrist 20 dage efter udgangen af perioden Regnskabsmateriale skal opbevares i 10 år Vores vurdering Væsentlig administrativ lettelse Konkurrencemæssig fordel Lavere momssats i mange EU-lande Vær opmærksom på differentierede momssatser Kom i gang med det samme!!!! Beierholms Faglige Dage, Spor 1

27 Kontante afhentningssalg

28 Afhentningssalg Skærpede krav ved afhentningssalg Hvor køber selv henter varerne Og sælger kræver fuld betaling for varerne inden afhentning af varerne eller i forbindelse hermed Kontant, herunder med kreditkort, dankort eller andet debetkort Træder i kraft 1. januar 2015 De skærpede krav gælder Dokumentationen af forsendelsen af varen Dokumentationen af køber Beierholms Faglige Dage, Spor 1

29 Afhentningssalg Dokumentation af forsendelsen Dokumentation skal foreligge senest 3 måneder efter udløbet af den måned, hvor salget har fundet sted Erklæring fra køber som indeholder oplysning om: At varen er sendt eller transporteret fra Danmark Varens bestemmelsessted Transportmiddel og registreringsnummer på transportmidler Relevant dokumentation for transporten (færgebillet, brokvittering m.v.) At varen er modtaget på leveringsadressen Beierholms Faglige Dage, Spor 1

30 Afhentningssalg Opkrævning af dansk moms ved manglende dokumentation Gælder både, hvis køber selv transporterer, eller tredjemand på købers vegne transporterer varerne til et andet EU-land Når sælger ikke - inden for 3 måneder - har modtaget dokumentation for, at: Varerne er transporteret ud af Danmark og Købers momsnummer, navn og adresse Momsen kan krediteres, når dokumentation er modtaget SKAT anmodes om genoptagelse Beierholms Faglige Dage, Spor 1

31 Afhentningssalg Dokumentation af køber Den person, der afhenter varerne, skal identificere sig med f.eks. kørekort, pas eller lignende Læselig underskrift Fuldmagt, hvis andre end indehaver henter varerne Verifikation af køber Købers momsnummer skal verificeres, og dokumentation gemmes Tyske og spanske kunder skal dokumenteres ved eksempelvis erklæring fra køber Opbevaring af dokumentation i 5 år Beierholms Faglige Dage, Spor 1

32 Momsfradrag udvalgte emner

33 Momsfradrag Hoteludgifter - 75% fradrag i 2014 (100% fra 2015) Strengt erhvervsmæssigt Fakturaen skal være opdelt, hvis morgenmad er inkluderet i prisen Hvis morgenmaden er gratis, skal det fremgå af fakturaen Restaurationsudgifter 25% fradrag på disse betingelser: Afholdes ude i byen Omfatter ansatte, kunder, gæster m.v. Begivenheden skal være af streng erhvervsmæssig karakter Ikke underholdning Julefrokoster, personalefester m.v. afholdt på restaurant accepteres som fradragsberettiget, uanset ægtefæller også deltager Beierholms Faglige Dage, Spor 1

34 Fuld fradragsret - personalegoder Personalegoder (som ejes af virksomheden og stilles gratis til rådighed for personalet) Arbejdstøj Egentligt arbejdstøj Andet tøj, hvis synligt navne / logo Indretning af motionslokale og lign. Idrætstøj til brug for personalet Lærebøger Flytteudgifter Hvis flytning er på arbejdsgivers initiativ fra en afdeling til en anden inden for virksomheden Beierholms Faglige Dage, Spor 1

35 Moms - fradrag Ingen fradragsret uanset momspligtig anvendelse Kost til indehaver og personale Køb og drift af bolig til indehaver og personale Personalegoder, naturalaflønning Gaver, underholdning, repræsentation Beierholms Faglige Dage, Spor 1

36 Momsfradrag momslovens 38, stk. 2 Delvis fradragsret Medarbejdertelefoner 50% (fastnet) Mobiltelefoner Skønnet fradrag Bredbånd Skønnet fradrag PC i hjemmet Skønnet fradrag Beierholms Faglige Dage, Spor 1

37 Tab på debitorer

38 Momsgrundlaget tab på debitorer Tilfælde, hvor momsen kan fradrages: Betingelser Egen/ekstern rykkerprocedure SKM SKAT Sælger selv eller et inkassobureau forgæves har forsøgt at inddrive gælden gennem rykkerprocedure Fordringen skal være uomtvistelig og endelig, og der skal være foretaget de inddrivelsesskridt, som er fundet mulige i forhold til fordringens størrelse (procentvis nedskrivning er ikke tilladt) Der findes dokumentation for den konkrete rykkerprocedure Fordringen vurderes individuel, og vurderes for tabt Fordringen overføres til en overvågningsliste Genoptagelse tilbage til 1. juni 2010 Frist til 16. marts Beierholms Faglige Dage, Spor 1

39 Momsgrundlaget tab på debitorer Tilfælde, hvor momsen kan fradrages: Betingelser Forgæves fogedforretning Når det fremgår af udlægsbogen i fogedretten, at fogedforretning for den pågældende fordring har været forgæves, eller når det fremgår, at en anden kreditor inden for de seneste 6 måneder har foretaget forgæves udlægsforretning, er det tilladt for sælger at afskrive momsen af det således konstaterede tab Gælder også, hvis debitoren indgiver insolvenserklæring under en fogedforretning Tvangsauktion Hvis sælger har sikret sin fordring via pant i fast ejendom, og ejendommen sælges på tvangsauktion, uden at kreditorerne opnår fulddækning, anses tabet for at være endeligt konstateret I dette tilfælde behøver selskabet ikke at gennemgå proceduren med at konstatere tabet via forgæves fogedforretning oveni Beierholms Faglige Dage, Spor 1

40 Momsgrundlaget tab på debitorer Tilfælde, hvor momsen kan fradrages: Betingelser Visse frivillige akkorder Når sælgeren tiltræder en frivillig akkord, der har haft til formål at opnå den størst mulige dækning af fordringen, er det under visse forudsætninger tilladt at afskrive momsen af restfordringen Tvangs- og likvidationsakkord Akkordforslaget bør være fremsat af en advokat eller en brancheforening, og regnskabsmaterialet bør være udarbejdet af en autoriseret eller registreret revisor Akkorddividenden bør være tiltrådt af mindst halvdelen af kreditorerne, og debitorens midler skal stort set være udtømt Den pågældende kreditor ikke må være debitorens nærtstående (konkursloven 2) Når gælden ved gennemførelse af en tvangs eller likvidationsakkord er nedskrevet til en bestemt andel af fordringen, er det tilladt for sælgeren at fradrage momsen af det endelige tab Beierholms Faglige Dage, Spor 1

41 Momsgrundlaget tab på debitorer Tilfælde, hvor momsen kan fradrages: Betingelser Singulær akkord Momsfradrag efter en konkret vurdering Forudsat, at der er tale om en singulær akkord mellem uafhængige parter Akkorden er forretningsmæssigt begrundet Begrundet i debitors økonomiske forhold (Bygger på ikke offentliggjort konkret kendelse SKAT har ikke blåstemplet fradraget) Falske checks Fradrag for tab, der opstår som følge af, at momspligtige leverancer er betalt med falske checks Fradraget er betinget af, at bedrageriet er anmeldt til politiet, og at det ikke har været muligt at inddrive beløbet Beierholms Faglige Dage, Spor 1

42 Momsgrundlaget tab på debitorer Tilfælde, hvor momsen kan fradrages: Konkurs Betalingsstandsning Betingelser Fradrag på tab når erklæring fra kurator/bobestyrer om forventet dividende Ukendt debitor Fradrag for tab, der opstår som følge af momspligtige leverancer, hvor debitors rette identitet er sælger ukendt, når følgende betingelser er opfyldt: - Virksomheden kan dokumentere eller sandsynliggøre, at den person, virksomheden har registreret som køber, ikke er den reelle køber, og - Der er indgivet politianmeldelse Fradraget kan ske på tidspunktet for anmeldelsen til politiet Beierholms Faglige Dage, Spor 1

43 Udlægsregler/viderefakturering

44 Udlægsreglerne Relevant at anvende udlægsreglerne, hvis der er tale om Momsfrie omkostninger Omkostninger med begrænset eller intet momsfradrag herunder Visse gebyrer Registreringsafgift Hoteller Restaurantbesøg Flybilletter og taxa Porto Der findes særlige regler for postordre/internetvirksomheder Beierholms Faglige Dage, Spor 1

45 Udlægsreglerne Udgiften skal være afholdt til tredjemand (eksterne udgifter) Interne omkostninger kan ikke faktureres som udlæg Kørselsgodtgørelse efter statens takster kan ikke faktureres som udlæg Betingelser for ikke at opkræve moms af udlæg: Udgiften skal være afholdt i kundens navn Fakturaen skal være udstedt til slutkunden eller med kunden som ordregiver Udgiften skal være afholdt for kundens regning Udgiften må ikke viderefaktureres med avance Fakturaen skal registreres på en udlægskonto Originalbilaget skal videregives til kunden Momsen af udlægget må ikke fratrækkes Beierholms Faglige Dage, Spor 1

46 Udlægsreglerne Hvis betingelserne for at anvende udlægsreglerne ikke er opfyldt, skal man anvende momslovens almindelige bestemmelser Udlægget bliver herefter et omkostningselement i varens eller ydelsens pris det gælder uanset specifikationsgraden Der skal betales moms, hvis udlægget knytter sig til et momspligtigt salg Der skal ikke betales moms, hvis udlægget knytter sig til et momsfrit salg Beierholms Faglige Dage, Spor 1

47 Viderefakturering Management fee Administrationsydelser Filialer Ydelser omfattet af hovedreglen Særregler for ydelser Fast ejendom herunder hotelovernatning Personbefordring Adgang til arrangementer herunder kurser, konferencer og messer Restaurationsbesøg Korttidsudlejning af transportmidler Rejsebureauydelser Pakkerejser Formidling af hotelophold m.v Beierholms Faglige Dage, Spor 1

48 Viderefakturering Management fee fakturering over landegrænserne Som udgangspunkt omfattet af hovedreglen (reverse charge) Administration Ledelse Rådgivning Controller-opgaver Ydelser omfattet af særreglerne Risiko for at leverandøren skal momsregistreres i det land, hvor aktiviteten finder sted Beierholms Faglige Dage, Spor 1

49 Viderefakturering Udnyttelseskriteriet ved B2B salg af hovedregelsydelser Udnyttelseskriteriet betyder, at leveringsstedet/momsbeskatningsstedet i visse konkrete tilfælde flyttes til det sted, hvor ydelserne udnyttes Det gælder for: 10 konkrete ydelser - se næste planche, og Alene i disse to konkrete situationer: Når en dansk virksomheder køber ydelsen, men udnytter den uden for EU Vederlaget herfor skal faktureres uden dansk moms Når en dansk virksomhed sælger ydelsen til en virksomhed uden for EU, der udnytter ydelsen i Danmark Vederlaget herfor skal faktureres med dansk moms Beierholms Faglige Dage, Spor 1

50 Viderefakturering Udnyttelseskriteriet gælder alene for disse 10 ydelser Immaterielle rettigheder Rådgivning Reklame Konkurrenceklausuler m.v. Finansielle ydelser Levering af arbejdskraft Udlejning af løsøre bortset fra transportmidler Adgang til el- og distributionssystemet Teleydelser Radio- og tv-spredningstjenester Beierholms Faglige Dage, Spor 1

51 Viderefakturering Særregler for ydelser Personbefordring Momses i det land, hvor personbefordringen foregår Obs ved transfer til og fra lufthavn m.v. Ydelser vedrørende fast ejendom Momses i det land, hvor ejendommen er beliggende Obs ved viderefakturering af hotelværelser Adgang til arrangementer inden for kultur, videnskab, undervisning, underholdning m.v. Momses i det land, hvor arrangementet foregår Obs ved deltagelse i konferencer, kurser og ved adgang til messer m.v Beierholms Faglige Dage, Spor 1

52 Viderefakturering Særregler for ydelser fortsat Restaurations- og cateringydelser Momses i det land, hvor maden serveres Korttidsudlejning af transportmidler Momses i det land, hvor transportmidlet stilles til rådighed Beierholms Faglige Dage, Spor 1

53 Viderefakturering Case 1 Et dansk selskab arrangerer et konference for medarbejdere fra koncernforbundne selskaber fra forskellige lande Det danske selskab Arrangerer hotelværelser (i eget navn) Bestiller middag på en restaurant Korttidsudlejer biler til nogle af de udenlandske deltagere Det danske selskab skal viderefakturere udgifterne til konferencen til de udenlandske koncernforbundne selskaber Faktureringen skal ske med dansk moms, fordi Hotellet er beliggende i Danmark Middagen serveres i Danmark Bilerne stilles til rådighed i Danmark, og der er tale om korttidsudlejning Beierholms Faglige Dage, Spor 1

54 Viderefakturering Case 2 Et dansk selskab arrangerer en konference med deltagelse af medarbejdere fra koncernforbundne selskaber i Sverige, Danmark og Norge. Konferencen finder sted i England Det danske selskab: Reserverer hotelværelser (i eget navn) Bestiller middag på en restaurant Korttidslejer biler til nogle af deltagerne Det danske selskab skal viderefakturere udgifterne til konferencen til de koncernforbundne selskaber Faktureringen skal ske med engelsk moms - fordi Hotellet er beliggende i England Middagen serveres i England Bilerne stilles til rådighed i England, og der er tale om korttidsudlejning Det danske selskab skal momsregistreres i England og opkræve og afregne engelsk moms af viderefaktureringen Beierholms Faglige Dage, Spor 1

55 Viderefakturering Case 3 Et dansk selskab arrangerer en konference i Tyskland for koncernforbundne selskabers medarbejdere fra Sverige, Danmark og Norge Det danske selskab Køber flybilletter (i eget navn) Reserverer hotelværelser (i eget navn) Bestiller middag på restaurant Det danske selskab skal viderefakturere udgifterne til konferencen til de koncernforbundne selskaber Viderefaktureringen skal ske efter de særlige regler for rejsebureauer, da der er tale om rejsebureauydelser, og selskabet er etableret i DK Det betyder at: Salgsmomsen skal opgøres efter margenmoms-reglerne, og må ikke fremgå af fakturaen Selskabet ikke kan søge den tyske moms retur efter momsrefusionsreglerne De svenske og norske koncernforbundne selskaber ikke kan søge momsen retur i DK, da de ikke er i besiddelse af en faktura, hvor momsen er specificeret Beierholms Faglige Dage, Spor 1

56 Energiafgifter

57 Omlægning og forhøjelse af elafgiftsgodtgørelse m.v. Elafgift gældende fra 1. januar 2014 År/øre kwh (ny) 2014 Elafgift 83,3 Reduktion minimumsafgift -0,4 Samlet godtgørelse 82, Beierholms Faglige Dage, Spor 1

58 Omlægning og forhøjelse af elafgiftsgodtgørelse m.v. Fakturering fra elforsyningsvirksomheder Krav om, at el-leverandøren på fakturaen tydeliggør, hvilken andel af elafgiften, som kan godtgøres Eksempel på faktura: Elafgift DKK Heraf minimumsafgift DKK 40 Energiafgift til godtgørelse DKK Beierholms Faglige Dage, Spor 1

59 Godtgørelse af el til rumvarme og komfortkøling Virkning fra 1. januar 2012 Delvist godtgørelse af elafgift til rumvarme og komfortkøling 2012: 11,8 øre pr. kwh 2013: 41,3 øre pr. kwh 2014: 42,1 øre pr. kwh 2015: 42,8 øre pr. kwh Der skal som udgangspunkt ske MÅLING Gælder alle momsregistrerede virksomheder Herunder advokater, revisorer, bureauer, forlystelser m.v. Opvarmning af landbrugets staldbygninger samt lokaler i tilknytning til hertil gives fuldt godtgørelse Beierholms Faglige Dage, Spor 1

60 Udvikling i elafgiften År/øre kwh /1 31/ /2-31/ Elafgift 62,4 63,5 64,7 64,7 83,3 Elsparebidrag 0,6 0,6 0,6 0,6 Eldistributionsbidrag 4,0 4,0 4,0 4,0 Elspareafgift (CO 2 ) 6,3 6,4 6,5 6,5 Tillægsafgift 6,0 6,1 6,2 6,2 Samlet afgift 79,3 80,6 82,0 82,0 Eldistributionsbidrag - 1,0-1,0-1,0-1,0 Reduktion tillægsafgift - 1,6-3,0-3,5-2,1 Elspareafgift (CO 2 ) - 6,3-6,4-6,5-6,5 EU s minimumsafgift - 0,4 Samlet godtgørelse 70,4 70,2 71,0 72,4 82, Beierholms Faglige Dage, Spor 1

61 Spørgsmål? Beierholms Faglige Dage, Spor 1

62 Dukker et spørgsmål op.. så er I altid velkomne til at kontakte os: Karsten Wind Karina Hillmann Dorte Grøndal Hansen Moms- og afgiftsrådgiver Skatterådgiver Statsaut. Revisor. Partner Download Beierholm App Beierholms Faglige Dage, Spor 1

63 Tak for i dag

Beierholms Faglige Dage 2013. København d. 8. november

Beierholms Faglige Dage 2013. København d. 8. november Beierholms Faglige Dage 2013 København d. 8. november Velkommen 2 Fremgang kræver balancegang Se vores kundefilm 3 Program spor 1 Bogholderiet, Moms/afgifter Nyeste regler og praksis ved udlandshandel

Læs mere

Side 1 af 36 Moms - fakturering og regnskab Dato for 21 sep 2011 14:30 offentliggørelse Resumé Vejledningen beskriver reglerne for, hvordan du skal indberette det momspligtige salg og reglerne for, hvilke

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Salg af fast ejendom - Moms

Salg af fast ejendom - Moms 2014 Salg af fast ejendom - Moms Vejledning 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2014. Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling:

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 2. 37. Årgang Juni 2010

Danske Revisorer. Nr. 2. 37. Årgang Juni 2010 Danske Revisorer Nr. 2 37. Årgang Juni 2010 KURSER 2010 Revision af mindre virksomheder Onsdag den 8. September 2010 Comwell, Roskilde Torsdag den 9. September 2010 Centerbakken Kursus- og konferencecenter,

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 www.pwc.dk Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2013. Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk/personalegoder

Læs mere

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56 BILER SKAT OG MOMS 2015 Indhold Gulpladebiler...................................3 Hvilke biler er specialindrettede?...3 Almindelige gulpladebiler...4 Kørsel mellem hjem og arbejde...4 Kørsel mellem hjem

Læs mere

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov RevisorPosten 4 2013 SIDE 2 Det konstruktive alternativ: Samlevende ugifte personers skattemæssige udfordringer KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov SIDE

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Danske og svenske selskaber etablerer sig ofte i udlandet via et datterselskab. Nogle gange kan et fordelagtigt alternativ dog være at etablere en filial. Denne

Læs mere

Kundeinformation august 2003

Kundeinformation august 2003 Kundeinformation august 2003 Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD Tillykke med 100 års dagen! Den

Læs mere

Få overblik over de nye faktureringsregler. Efterløn ved udlejning af ejendomme. Regler for solenergi, reformen for solcelleanlæg

Få overblik over de nye faktureringsregler. Efterløn ved udlejning af ejendomme. Regler for solenergi, reformen for solcelleanlæg 1-2013 6 4 Når et medlem af en a-kasse driver virksomhed fra en ejendom, som medlemmet selv ejer, er det vigtigt at vide, hvad der skal ske med ejendommen for at få efterløn. Få overblik over de nye faktureringsregler

Læs mere

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Biler skat og moms Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 forord Biler er altid et aktuelt samtaleemne, men for tiden er der ekstra stor fokus på firmabiler på gule plader. Det

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Bliv selvstændig - med ro i maven

Bliv selvstændig - med ro i maven Bliv selvstændig - med ro i maven Du har taget en stor beslutning om at blive selvstændig. Det betyder, at der er mange regler, du skal sætte dig ind i, så du får en rigtig god start på din nye tilværelse

Læs mere

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse 2. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI ANDELSBOLIGER Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse Er du selvstændig erhvervsdrivende, skal du udfylde og indberette din udvidede selvangivelse senest den

Læs mere

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011.

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011. Biler skat og moms 2011/2012 Forord Trods finanskrise og diverse adfærdsregulerende initiativer udtænkt på Christiansborg kører mange prægtige biler rundt i i Danmark. Bilerne er er forsynet med forskellige

Læs mere

Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal:

Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal: FORENINGENS ØKONOMI Vejledning for kasserer Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal: 1. Varetage daglig bogføring Det skal

Læs mere

Ole Vestergaard Statsautoriserede revisorer

Ole Vestergaard Statsautoriserede revisorer 4-2012 4 7 Rent sikkerhedsmæssigt repræsenterer smartphones en stor udfordring, når medarbejderne siger op eller bliver fyret. Aldersdiskrimination ved afskedigelse Momsfradrag i holdingselskaber Virksomheder,

Læs mere

1264 i 2013. af Susan Vestergaard, 1264.dk. De mest populære indlæg på facebook-siden: Debet og kredit: Hvad er det? www.facebook.

1264 i 2013. af Susan Vestergaard, 1264.dk. De mest populære indlæg på facebook-siden: Debet og kredit: Hvad er det? www.facebook. 1264 i 2013 af Susan Vestergaard, 1264.dk De mest populære indlæg på facebook-siden: www.facebook.com/regnskabstips Udgivet december 2013 Indholdsfortegnelse Øehmm, hvor er indholdsfortegnelsen henne?..

Læs mere

HVIDVASKREGLERNE. - for revisorer. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer

HVIDVASKREGLERNE. - for revisorer. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer HVIDVASKREGLERNE - for revisorer Foreningen af Statsautoriserede Revisorer HVIDVASKREGLERNE - for revisorer Indholdsfortegnelse Forord...4 1. Generelt om reglerne...6 1.1 Hvad er hvidvask og terrorfinansiering...

Læs mere

Så går vi to skridt frem...

Så går vi to skridt frem... J u n i 2 0 0 1 Så går vi to skridt frem... INDHOLD: Kursusdeltagelse og skat... 2-3 Kantinemoms... 3 Momsfradrag ved salg af virksomhed og fast ejendom... 4 Holdingselskabers fradrag for etableringsomkostninger...

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Mere viden om regnskab, skat og moms

Mere viden om regnskab, skat og moms Mere viden om regnskab, skat og moms Skattekonsulent Martin E. Skytte Statsaut. revisor Johnny Bækholm Kerteminde, 24. februar 2015 Program Velkomst Etablering virksomhed Regnskab, herunder bogholderi

Læs mere

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw.

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw. Kunstnernes Beskatning 2015 ISSN: 1604-1291 Forside: Zven Balslev Grafisk produktion: ID Tryk ApS Udgivet marts 2015 Dansk Kunstnerråd Kronprinsessegade 34 B, 2 1306 København K tlf. 35384401 dkr@danskkunstnerraad.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder BEK nr 729 af 12/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2011

NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2011 NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2011 Forskerskatteordningen... side 3 Tips og tricks - moms og afgifter... side 4-5 Ikrafttræden af ændringer i selskabsloven... side 6-7 It-revision... side 8-9 Kunst og skat...

Læs mere