Beierholms Faglige Dage Ringsted d. 18. november

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beierholms Faglige Dage 2014. Ringsted d. 18. november"

Transkript

1 Beierholms Faglige Dage 2014 Ringsted d. 18. november

2 Velkommen Beierholms Faglige Dage, Spor 1

3 Gennem opstart, udvikling og vækst (Se vores kundefilm) Beierholms Faglige Dage, Spor 1

4 Beierholm Vækstkompas Et nyt værktøj, der hjælper din virksomhed med at sikre den rigtige retning gennem udvikling og vækst Beierholms Faglige Dage, Spor 1

5 Program spor 1 Bogholdere og regnskabsmedarbejdere Moms/afgifter seneste nyt Nye regler m.v. De aktuelle udfordringer på moms- og afgiftsområdet. Afrunding, sandwich Beierholms Faglige Dage, Spor 1

6 Program - Moms/afgifter Omvendt betalingspligt mobiltelefoner, tablets m.v. MOSS salg af elektroniske ydelser m.v. til private i andre EU-lande Tab på debitorer Kontante afhentningssalg Øvrige momsændringer og praksis Momsfradrag udvalgte emner Udlægs/viderefaktureringsregler Øvrige ændringer - energiafgifter Beierholms Faglige Dage, Spor 1

7 Omvendt betalingspligt mobiltelefoner, tablets, m.v.

8 Omvendt betalingspligt mobiltelefoner m.v. Reglerne anvendes ved salg til afgiftspligtige personer, der handler i egenskab af afgiftspligtig person Vareområdet: 1. Mobiltelefoner af enhver art 2. Bærbare computere 3. Tablets 4. Spillekonsoller 5. Chips og microprocessorer (integrerede kredsløbsanordninger i den tilstand, som de er i, inden de integreres i slutbrugerprodukter) Reglerne anvendes også på brugte varer Beierholms Faglige Dage, Spor 1

9 1. Mobiltelefoner Omfattet af reglerne (eksempler): Mobiltelefoner Mobiltelefoner med abonnement Mobiltelefoner leveres med tilbehør som eksempelvis oplader, batteri, håndfri-sæt Smartphones Blackberry Satelittelefoner Ikke omfattet af reglerne: Walkie talkies Navigationsudstyr Stationære telefoner Kortbølgeradioer Router med sim-kort i USB-modem med sim-kort i Beierholms Faglige Dage, Spor 1

10 2. Tablets Eksempler: IPads Android tablets Windows tablets Tablets leveret med tilbehør som eksempelvis strømkabel og høretelefoner Ikke omfattet af reglerne: E-boglæser Regnemaskiner Ipods Cykelcomputere Gps-enheder Mp3-afspillere Beierholms Faglige Dage, Spor 1

11 3. Spillekonsoller Eksempler: Playstation Playstation Portable X-box Nintendo Spillekonsoller, der leveres med tilbehør som eksempelvis strømkabel og inputenheder Beierholms Faglige Dage, Spor 1

12 4. Bærbare computere Eksempler: Notebooks Macbooks Bærbare computere leveret med tilbehør som eksempelvis strømkabel Ikke omfattet af reglerne: Stationære computere Computerskærme Ekstern mus, keyboard m.v. Software Beierholms Faglige Dage, Spor 1

13 5. Integrerede kredsløbsanordninger Omfattet af reglerne (eksempler): CPU-enheder GPU-enheder RAM-enheder Ikke omfattet af reglerne (eksempler): Elektrisk filter Passive elektriske eller elektroniske komponenter med fast eller indstillelig induktans Kondensatorer Sensorer Beierholms Faglige Dage, Spor 1

14 Salg fra detailhandelsvirksomheder Virksomheder, der udelukkende eller overvejende sælger de omfattede produkter til private, skal ikke anvende reglerne om omvendt betalingspligt Ved overvejende forstås: Mere end 50% af de omfattede produkter sker til private kunder Formålet er, at detailhandlen skal undtages fra reglerne Vurderingen foretages som udgangspunkt en gang om året med virkning for det efterfølgende år Beierholms Faglige Dage, Spor 1

15 Reglerne gælder ved salg til afgiftspligtige personer Afgiftspligtige personer er eksempelvis: Juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig virksomhed Offentlige forsyningsvirksomheder Offentlige institutioner, for så vidt de leverer varer og ydelser i konkurrence med erhvervsvirksomheder Momsfrie virksomheder, der køber produkterne, er omfattet af reglerne det gælder eksempelvis: Læger og tandlæger Pengeinstitutter, realkreditinstitutter og forsikringsvirksomheder Undervisningsvirksomheder herunder efterskoler og højskoler Opholdssteder Virksomheder med en omsætning på højst DKK er også omfattet af reglerne Skyldes, at de anses som afgiftspligtige personer Beierholms Faglige Dage, Spor 1

16 Finansieringsbidrag Betales af virksomheder, der er registreret for Moms, eller Lønsumsafgift Bidraget udgør i 2014 DKK 862 pr. fultidsansat medarbejder Momsregistrering for at betale moms af mobiltelefoner m.v. vil medføre pligt til at betale finansieringsbidrag Beierholms Faglige Dage, Spor 1

17 Praktiske forholdsregler for sælger Hvis sælger fakturerer uden moms efter reglerne om omvendt betalingspligt, skal han/hun sikre sig: At man ikke er en detailbutik (over 50% af salget af de omfattede produkter sker til private) Sælgeren er nærmest til at vide, om betingelsen er opfyldt At køberen er en afgiftspligtig person At køberen handler i egenskab af afgiftspligtig person Beierholms Faglige Dage, Spor 1

18 Praktiske forholdsregler for sælger Handlinger for sælgeren: Anmode køberen om at oplyse sit CVR-nummer samt spørge køberen, om han/hun er en afgiftspligtig person Verificere om køberens CVR-nummer er aktivt og tilhører køberen på Undersøge om virksomheden er momsregistreret eller registreret for lønsumsafgift på Hvis køberen ikke er momsregistreret/lønsumsafgiftsregistreret, skal sælgeren bede køberen uddybe, hvorfor denne mener at være en afgiftspligtig person Sælgeren vil kunne støtte ret på køberens forklaring, medmindre den er åbenbart urigtig Efterprøvning er ikke nødvendig, når der er tale om en fast samhandelspartner Sælgeren bør yderligere overveje, om det er nødvendigt, at kunden fremviser dokumentation, der bekræfter, at denne er ansat i den pågældende virksomhed og er bemyndiget til at foretage købet Sælgeren bør overveje, om der skal forlanges dokumentation i form af kopi af kørekort, pas eller lignende Beierholms Faglige Dage, Spor 1

19 Praktiske forholdsregler for sælger Fakturering Sælgeren skal udstede en faktura uden moms Fakturaen skal påføres oplysning om, at køberen skal afregne momsen Eksempelvis anføres teksten: Omvendt betalingspligt, køberen betaler momsen Regnskab Der skal oprettes nye konti, der kan håndtere det momsfrie salg Momsangivelse Salget skal angives på momsangivelsens rubrik C Beierholms Faglige Dage, Spor 1

20 Hvad skal køberen gøre? Handlinger for køberen: Sikre sig, at sælgeren ikke er en detailhandelsvirksomhed Køberen vil kunne støtte ret på sælgerens oplysning herom, medmindre der er grundlag for at antage, at oplysningen er åbenbart urigtig Lade sig momsregistrere, hvis det ikke allerede er sket Momsregistrering kan kun undlades, hvis alle produkter omfattet af reglerne købes hos detailvirksomheder Beregne salgsmoms af købet og angive det på momsangivelsen Samme momsbeløb kan - måske - fratrækkes Husk reduktion af købsmoms for produkter indkøbt under bruttolønsordninger m.v. fri telefon, pc m.v. Momsfrie virksomheder kan ikke fratrække den angivne salgsmoms Beierholms Faglige Dage, Spor 1

21 Moms ved salg af elektroniske ydelser til private

22 Salg af elektroniske ydelser til private Momsleveringssted ændres pr. 1. januar 2015 Gældende regler frem til 1/ Momsleveringssted i sælgers land Regler efter 1/ Momsleveringssted i købers land Gælder ved salg til private Registreringspligt i købers land Indførsel af MOSS Beierholms Faglige Dage, Spor 1

23 Salg af elektroniske ydelser til private Hvilke ydelser er omfattet? Elektroniske ydelser Levering og hosting af websteder Levering og ajourføring af software Fjernvedligeholdelse af software og hardware Levering af billeder, tekster m.v. og tilrådighedsstillelse af databaser Levering af musik, film og spil m.v. Levering af fjernundervisning Beierholms Faglige Dage, Spor 1

24 Salg af elektroniske ydelser til private Hvilke ydelser er omfattet? Teleydelser Telefoni og SMS Videotelefoni Adgang til internettet Personsøger, viderestilling, fax m.v. Radio- og tvspredningsydelser Udsendelse af radio- og tvprogrammer Beierholms Faglige Dage, Spor 1

25 Salg af elektroniske ydelser til private Konsekvenser af lovændringen Momsregistrering i de lande, hvortil der leveres elektroniske ydelser m.v. til private købere Indførsel af Mini One-Stop-Shop (MOSS) Udenlandsk moms kan angives via TastSelv Betaling af udenlandsk moms via TastSelv MOSS Frivillig ordning Alternativ: angivelse og betaling af moms direkte hos udenlandsk myndighed Tilmelding til ordning åbnede 1. oktober Beierholms Faglige Dage, Spor 1

26 Salg af elektroniske ydelser til private Ved tilmelding til MOSS skal virksomheden være opmærksom på bl.a. følgende: Særligt regnskab for omfattede transaktioner, jf. ovenfor Indberetning kvartalsvist Betalingsfrist 20 dage efter udgangen af perioden Regnskabsmateriale skal opbevares i 10 år Vores vurdering Væsentlig administrativ lettelse Konkurrencemæssig fordel Lavere momssats i mange EU-lande Vær opmærksom på differentierede momssatser Kom i gang med det samme!!!! Beierholms Faglige Dage, Spor 1

27 Kontante afhentningssalg

28 Afhentningssalg Skærpede krav ved afhentningssalg Hvor køber selv henter varerne Og sælger kræver fuld betaling for varerne inden afhentning af varerne eller i forbindelse hermed Kontant, herunder med kreditkort, dankort eller andet debetkort Træder i kraft 1. januar 2015 De skærpede krav gælder Dokumentationen af forsendelsen af varen Dokumentationen af køber Beierholms Faglige Dage, Spor 1

29 Afhentningssalg Dokumentation af forsendelsen Dokumentation skal foreligge senest 3 måneder efter udløbet af den måned, hvor salget har fundet sted Erklæring fra køber som indeholder oplysning om: At varen er sendt eller transporteret fra Danmark Varens bestemmelsessted Transportmiddel og registreringsnummer på transportmidler Relevant dokumentation for transporten (færgebillet, brokvittering m.v.) At varen er modtaget på leveringsadressen Beierholms Faglige Dage, Spor 1

30 Afhentningssalg Opkrævning af dansk moms ved manglende dokumentation Gælder både, hvis køber selv transporterer, eller tredjemand på købers vegne transporterer varerne til et andet EU-land Når sælger ikke - inden for 3 måneder - har modtaget dokumentation for, at: Varerne er transporteret ud af Danmark og Købers momsnummer, navn og adresse Momsen kan krediteres, når dokumentation er modtaget SKAT anmodes om genoptagelse Beierholms Faglige Dage, Spor 1

31 Afhentningssalg Dokumentation af køber Den person, der afhenter varerne, skal identificere sig med f.eks. kørekort, pas eller lignende Læselig underskrift Fuldmagt, hvis andre end indehaver henter varerne Verifikation af køber Købers momsnummer skal verificeres, og dokumentation gemmes Tyske og spanske kunder skal dokumenteres ved eksempelvis erklæring fra køber Opbevaring af dokumentation i 5 år Beierholms Faglige Dage, Spor 1

32 Momsfradrag udvalgte emner

33 Momsfradrag Hoteludgifter - 75% fradrag i 2014 (100% fra 2015) Strengt erhvervsmæssigt Fakturaen skal være opdelt, hvis morgenmad er inkluderet i prisen Hvis morgenmaden er gratis, skal det fremgå af fakturaen Restaurationsudgifter 25% fradrag på disse betingelser: Afholdes ude i byen Omfatter ansatte, kunder, gæster m.v. Begivenheden skal være af streng erhvervsmæssig karakter Ikke underholdning Julefrokoster, personalefester m.v. afholdt på restaurant accepteres som fradragsberettiget, uanset ægtefæller også deltager Beierholms Faglige Dage, Spor 1

34 Fuld fradragsret - personalegoder Personalegoder (som ejes af virksomheden og stilles gratis til rådighed for personalet) Arbejdstøj Egentligt arbejdstøj Andet tøj, hvis synligt navne / logo Indretning af motionslokale og lign. Idrætstøj til brug for personalet Lærebøger Flytteudgifter Hvis flytning er på arbejdsgivers initiativ fra en afdeling til en anden inden for virksomheden Beierholms Faglige Dage, Spor 1

35 Moms - fradrag Ingen fradragsret uanset momspligtig anvendelse Kost til indehaver og personale Køb og drift af bolig til indehaver og personale Personalegoder, naturalaflønning Gaver, underholdning, repræsentation Beierholms Faglige Dage, Spor 1

36 Momsfradrag momslovens 38, stk. 2 Delvis fradragsret Medarbejdertelefoner 50% (fastnet) Mobiltelefoner Skønnet fradrag Bredbånd Skønnet fradrag PC i hjemmet Skønnet fradrag Beierholms Faglige Dage, Spor 1

37 Tab på debitorer

38 Momsgrundlaget tab på debitorer Tilfælde, hvor momsen kan fradrages: Betingelser Egen/ekstern rykkerprocedure SKM SKAT Sælger selv eller et inkassobureau forgæves har forsøgt at inddrive gælden gennem rykkerprocedure Fordringen skal være uomtvistelig og endelig, og der skal være foretaget de inddrivelsesskridt, som er fundet mulige i forhold til fordringens størrelse (procentvis nedskrivning er ikke tilladt) Der findes dokumentation for den konkrete rykkerprocedure Fordringen vurderes individuel, og vurderes for tabt Fordringen overføres til en overvågningsliste Genoptagelse tilbage til 1. juni 2010 Frist til 16. marts Beierholms Faglige Dage, Spor 1

39 Momsgrundlaget tab på debitorer Tilfælde, hvor momsen kan fradrages: Betingelser Forgæves fogedforretning Når det fremgår af udlægsbogen i fogedretten, at fogedforretning for den pågældende fordring har været forgæves, eller når det fremgår, at en anden kreditor inden for de seneste 6 måneder har foretaget forgæves udlægsforretning, er det tilladt for sælger at afskrive momsen af det således konstaterede tab Gælder også, hvis debitoren indgiver insolvenserklæring under en fogedforretning Tvangsauktion Hvis sælger har sikret sin fordring via pant i fast ejendom, og ejendommen sælges på tvangsauktion, uden at kreditorerne opnår fulddækning, anses tabet for at være endeligt konstateret I dette tilfælde behøver selskabet ikke at gennemgå proceduren med at konstatere tabet via forgæves fogedforretning oveni Beierholms Faglige Dage, Spor 1

40 Momsgrundlaget tab på debitorer Tilfælde, hvor momsen kan fradrages: Betingelser Visse frivillige akkorder Når sælgeren tiltræder en frivillig akkord, der har haft til formål at opnå den størst mulige dækning af fordringen, er det under visse forudsætninger tilladt at afskrive momsen af restfordringen Tvangs- og likvidationsakkord Akkordforslaget bør være fremsat af en advokat eller en brancheforening, og regnskabsmaterialet bør være udarbejdet af en autoriseret eller registreret revisor Akkorddividenden bør være tiltrådt af mindst halvdelen af kreditorerne, og debitorens midler skal stort set være udtømt Den pågældende kreditor ikke må være debitorens nærtstående (konkursloven 2) Når gælden ved gennemførelse af en tvangs eller likvidationsakkord er nedskrevet til en bestemt andel af fordringen, er det tilladt for sælgeren at fradrage momsen af det endelige tab Beierholms Faglige Dage, Spor 1

41 Momsgrundlaget tab på debitorer Tilfælde, hvor momsen kan fradrages: Betingelser Singulær akkord Momsfradrag efter en konkret vurdering Forudsat, at der er tale om en singulær akkord mellem uafhængige parter Akkorden er forretningsmæssigt begrundet Begrundet i debitors økonomiske forhold (Bygger på ikke offentliggjort konkret kendelse SKAT har ikke blåstemplet fradraget) Falske checks Fradrag for tab, der opstår som følge af, at momspligtige leverancer er betalt med falske checks Fradraget er betinget af, at bedrageriet er anmeldt til politiet, og at det ikke har været muligt at inddrive beløbet Beierholms Faglige Dage, Spor 1

42 Momsgrundlaget tab på debitorer Tilfælde, hvor momsen kan fradrages: Konkurs Betalingsstandsning Betingelser Fradrag på tab når erklæring fra kurator/bobestyrer om forventet dividende Ukendt debitor Fradrag for tab, der opstår som følge af momspligtige leverancer, hvor debitors rette identitet er sælger ukendt, når følgende betingelser er opfyldt: - Virksomheden kan dokumentere eller sandsynliggøre, at den person, virksomheden har registreret som køber, ikke er den reelle køber, og - Der er indgivet politianmeldelse Fradraget kan ske på tidspunktet for anmeldelsen til politiet Beierholms Faglige Dage, Spor 1

43 Udlægsregler/viderefakturering

44 Udlægsreglerne Relevant at anvende udlægsreglerne, hvis der er tale om Momsfrie omkostninger Omkostninger med begrænset eller intet momsfradrag herunder Visse gebyrer Registreringsafgift Hoteller Restaurantbesøg Flybilletter og taxa Porto Der findes særlige regler for postordre/internetvirksomheder Beierholms Faglige Dage, Spor 1

45 Udlægsreglerne Udgiften skal være afholdt til tredjemand (eksterne udgifter) Interne omkostninger kan ikke faktureres som udlæg Kørselsgodtgørelse efter statens takster kan ikke faktureres som udlæg Betingelser for ikke at opkræve moms af udlæg: Udgiften skal være afholdt i kundens navn Fakturaen skal være udstedt til slutkunden eller med kunden som ordregiver Udgiften skal være afholdt for kundens regning Udgiften må ikke viderefaktureres med avance Fakturaen skal registreres på en udlægskonto Originalbilaget skal videregives til kunden Momsen af udlægget må ikke fratrækkes Beierholms Faglige Dage, Spor 1

46 Udlægsreglerne Hvis betingelserne for at anvende udlægsreglerne ikke er opfyldt, skal man anvende momslovens almindelige bestemmelser Udlægget bliver herefter et omkostningselement i varens eller ydelsens pris det gælder uanset specifikationsgraden Der skal betales moms, hvis udlægget knytter sig til et momspligtigt salg Der skal ikke betales moms, hvis udlægget knytter sig til et momsfrit salg Beierholms Faglige Dage, Spor 1

47 Viderefakturering Management fee Administrationsydelser Filialer Ydelser omfattet af hovedreglen Særregler for ydelser Fast ejendom herunder hotelovernatning Personbefordring Adgang til arrangementer herunder kurser, konferencer og messer Restaurationsbesøg Korttidsudlejning af transportmidler Rejsebureauydelser Pakkerejser Formidling af hotelophold m.v Beierholms Faglige Dage, Spor 1

48 Viderefakturering Management fee fakturering over landegrænserne Som udgangspunkt omfattet af hovedreglen (reverse charge) Administration Ledelse Rådgivning Controller-opgaver Ydelser omfattet af særreglerne Risiko for at leverandøren skal momsregistreres i det land, hvor aktiviteten finder sted Beierholms Faglige Dage, Spor 1

49 Viderefakturering Udnyttelseskriteriet ved B2B salg af hovedregelsydelser Udnyttelseskriteriet betyder, at leveringsstedet/momsbeskatningsstedet i visse konkrete tilfælde flyttes til det sted, hvor ydelserne udnyttes Det gælder for: 10 konkrete ydelser - se næste planche, og Alene i disse to konkrete situationer: Når en dansk virksomheder køber ydelsen, men udnytter den uden for EU Vederlaget herfor skal faktureres uden dansk moms Når en dansk virksomhed sælger ydelsen til en virksomhed uden for EU, der udnytter ydelsen i Danmark Vederlaget herfor skal faktureres med dansk moms Beierholms Faglige Dage, Spor 1

50 Viderefakturering Udnyttelseskriteriet gælder alene for disse 10 ydelser Immaterielle rettigheder Rådgivning Reklame Konkurrenceklausuler m.v. Finansielle ydelser Levering af arbejdskraft Udlejning af løsøre bortset fra transportmidler Adgang til el- og distributionssystemet Teleydelser Radio- og tv-spredningstjenester Beierholms Faglige Dage, Spor 1

51 Viderefakturering Særregler for ydelser Personbefordring Momses i det land, hvor personbefordringen foregår Obs ved transfer til og fra lufthavn m.v. Ydelser vedrørende fast ejendom Momses i det land, hvor ejendommen er beliggende Obs ved viderefakturering af hotelværelser Adgang til arrangementer inden for kultur, videnskab, undervisning, underholdning m.v. Momses i det land, hvor arrangementet foregår Obs ved deltagelse i konferencer, kurser og ved adgang til messer m.v Beierholms Faglige Dage, Spor 1

52 Viderefakturering Særregler for ydelser fortsat Restaurations- og cateringydelser Momses i det land, hvor maden serveres Korttidsudlejning af transportmidler Momses i det land, hvor transportmidlet stilles til rådighed Beierholms Faglige Dage, Spor 1

53 Viderefakturering Case 1 Et dansk selskab arrangerer et konference for medarbejdere fra koncernforbundne selskaber fra forskellige lande Det danske selskab Arrangerer hotelværelser (i eget navn) Bestiller middag på en restaurant Korttidsudlejer biler til nogle af de udenlandske deltagere Det danske selskab skal viderefakturere udgifterne til konferencen til de udenlandske koncernforbundne selskaber Faktureringen skal ske med dansk moms, fordi Hotellet er beliggende i Danmark Middagen serveres i Danmark Bilerne stilles til rådighed i Danmark, og der er tale om korttidsudlejning Beierholms Faglige Dage, Spor 1

54 Viderefakturering Case 2 Et dansk selskab arrangerer en konference med deltagelse af medarbejdere fra koncernforbundne selskaber i Sverige, Danmark og Norge. Konferencen finder sted i England Det danske selskab: Reserverer hotelværelser (i eget navn) Bestiller middag på en restaurant Korttidslejer biler til nogle af deltagerne Det danske selskab skal viderefakturere udgifterne til konferencen til de koncernforbundne selskaber Faktureringen skal ske med engelsk moms - fordi Hotellet er beliggende i England Middagen serveres i England Bilerne stilles til rådighed i England, og der er tale om korttidsudlejning Det danske selskab skal momsregistreres i England og opkræve og afregne engelsk moms af viderefaktureringen Beierholms Faglige Dage, Spor 1

55 Viderefakturering Case 3 Et dansk selskab arrangerer en konference i Tyskland for koncernforbundne selskabers medarbejdere fra Sverige, Danmark og Norge Det danske selskab Køber flybilletter (i eget navn) Reserverer hotelværelser (i eget navn) Bestiller middag på restaurant Det danske selskab skal viderefakturere udgifterne til konferencen til de koncernforbundne selskaber Viderefaktureringen skal ske efter de særlige regler for rejsebureauer, da der er tale om rejsebureauydelser, og selskabet er etableret i DK Det betyder at: Salgsmomsen skal opgøres efter margenmoms-reglerne, og må ikke fremgå af fakturaen Selskabet ikke kan søge den tyske moms retur efter momsrefusionsreglerne De svenske og norske koncernforbundne selskaber ikke kan søge momsen retur i DK, da de ikke er i besiddelse af en faktura, hvor momsen er specificeret Beierholms Faglige Dage, Spor 1

56 Energiafgifter

57 Omlægning og forhøjelse af elafgiftsgodtgørelse m.v. Elafgift gældende fra 1. januar 2014 År/øre kwh (ny) 2014 Elafgift 83,3 Reduktion minimumsafgift -0,4 Samlet godtgørelse 82, Beierholms Faglige Dage, Spor 1

58 Omlægning og forhøjelse af elafgiftsgodtgørelse m.v. Fakturering fra elforsyningsvirksomheder Krav om, at el-leverandøren på fakturaen tydeliggør, hvilken andel af elafgiften, som kan godtgøres Eksempel på faktura: Elafgift DKK Heraf minimumsafgift DKK 40 Energiafgift til godtgørelse DKK Beierholms Faglige Dage, Spor 1

59 Godtgørelse af el til rumvarme og komfortkøling Virkning fra 1. januar 2012 Delvist godtgørelse af elafgift til rumvarme og komfortkøling 2012: 11,8 øre pr. kwh 2013: 41,3 øre pr. kwh 2014: 42,1 øre pr. kwh 2015: 42,8 øre pr. kwh Der skal som udgangspunkt ske MÅLING Gælder alle momsregistrerede virksomheder Herunder advokater, revisorer, bureauer, forlystelser m.v. Opvarmning af landbrugets staldbygninger samt lokaler i tilknytning til hertil gives fuldt godtgørelse Beierholms Faglige Dage, Spor 1

60 Udvikling i elafgiften År/øre kwh /1 31/ /2-31/ Elafgift 62,4 63,5 64,7 64,7 83,3 Elsparebidrag 0,6 0,6 0,6 0,6 Eldistributionsbidrag 4,0 4,0 4,0 4,0 Elspareafgift (CO 2 ) 6,3 6,4 6,5 6,5 Tillægsafgift 6,0 6,1 6,2 6,2 Samlet afgift 79,3 80,6 82,0 82,0 Eldistributionsbidrag - 1,0-1,0-1,0-1,0 Reduktion tillægsafgift - 1,6-3,0-3,5-2,1 Elspareafgift (CO 2 ) - 6,3-6,4-6,5-6,5 EU s minimumsafgift - 0,4 Samlet godtgørelse 70,4 70,2 71,0 72,4 82, Beierholms Faglige Dage, Spor 1

61 Spørgsmål? Beierholms Faglige Dage, Spor 1

62 Dukker et spørgsmål op.. så er I altid velkomne til at kontakte os: Karsten Wind Karina Hillmann Dorte Grøndal Hansen Moms- og afgiftsrådgiver Skatterådgiver Statsaut. Revisor. Partner Download Beierholm App Beierholms Faglige Dage, Spor 1

63 Tak for i dag

Omvendt betalingspligt på mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, bærbare computere mv. - styresignal

Omvendt betalingspligt på mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, bærbare computere mv. - styresignal Page 1 of 8 Omvendt betalingspligt på mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, bærbare computere mv. - styresignal Dokumentets dato 09 sep 2014 Dato for offentliggørelse SKM-nummer Myndighed 09

Læs mere

Velkommen. Beierholms Faglige Dage Ringsted, den 30. november 2016

Velkommen. Beierholms Faglige Dage Ringsted, den 30. november 2016 Velkommen Beierholms Faglige Dage 2016 Ringsted, den 30. november 2016 Program - Spor 1 Moms Aktuel moms Momsfradrag særlige emner Særlige emner Webhandel Tab på debitorer Gevinst på kreditorer Energiafgifter

Læs mere

Velkommen. Beierholms Faglige Dage Aalborg den 9. december 2016

Velkommen. Beierholms Faglige Dage Aalborg den 9. december 2016 Velkommen Beierholms Faglige Dage 2016 Aalborg den 9. december 2016 Program - Spor 1 Moms Aktuel moms Særlige emner Udlæg/viderefakturering Webhandel Tab på debitorer Gevinst på kreditorer Momsfradrag

Læs mere

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse?

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse? R s Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere

Læs mere

Notatet har udelukkende til formål at behandle de nye regler vedrørende levering af ydelser, der trådte i kraft 1. januar 2010.

Notatet har udelukkende til formål at behandle de nye regler vedrørende levering af ydelser, der trådte i kraft 1. januar 2010. Århus 20. december 2010 J.nr. 222644/MEA Delacour Dania Danske Havne NOTAT Notat vedr. moms på ydelser Den 1. januar 2010 blev der gennemført en ændring af den danske momslov. Ændringen har væsentlig betydning

Læs mere

Moms ved handel med udlandet

Moms ved handel med udlandet Moms ved handel med udlandet En praktisk vejledning Maj 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift 21. februar 2013 Program Brush up på Deutsche Bank dommen / dansk praksis Registreringsforhold moms og lønsumsafgift Moms Salgsmoms Udenlandske

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. København d. 26. november

Beierholms Faglige Dage 2015. København d. 26. november Beierholms Faglige Dage 2015 København d. 26. november Velkommen 2 November 2015 2012 Faglige Mastersæt. Dage, Power spor 1 Point - moms Program - Spor 1 Moms Aktuelt moms Momsfradrag i holdingselskaber

Læs mere

Moms ved handel med udlandet

Moms ved handel med udlandet Moms ved handel med udlandet En praktisk vejledning STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

Nye momsregler for kursusvirksomhed 1. februar 2011. Lone Friis

Nye momsregler for kursusvirksomhed 1. februar 2011. Lone Friis Nye momsregler for kursusvirksomhed 1. februar 2011 Lone Friis Agenda Generel SKAT-momspligt hos skoler, herunder seneste udvikling på momsområdet for skoler Lønsumsafgiftspligtige aktiviteter Styresignalet

Læs mere

Moms ved køb og salg af ydelser fra 1. januar 2010. hvad skal du vide?

Moms ved køb og salg af ydelser fra 1. januar 2010. hvad skal du vide? Moms ved køb og salg af ydelser fra 1. januar 2010 hvad skal du vide? Moms ved køb og salg af ydelser januar 2010 Copyright BDO ScanRevision, januar 2010 Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk,

Læs mere

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

November 2012 Rev. december 2012. Efterskolernes. Momsvejledning

November 2012 Rev. december 2012. Efterskolernes. Momsvejledning November 2012 Rev. december 2012 Efterskolernes Momsvejledning INDHOLD Indhold og forord side 2 Momsregistrering side 3 Momspligtig omsætning side 5 Momsfri omsætning side 6 Omsætning udenfor momsloven

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt)

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) Skatteministeriet J. nr. 14-4348922 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23.

Læs mere

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering momsnotat.2008.1.4.08.u.ændringer.doc 15-07-08 Side 1 af 9 1. GENERELT: 3 2. SALGSMOMS: 3 2.1 Overordnet 3 2.2 indtægtstyper - momsmæssigt 3 2.3. Momspligtige forskningsindtægter(omsætning)

Læs mere

Moms. Møder, events, kongresser, konferencer m.v. I DANMARK. Børsen 1. December 2017

Moms. Møder, events, kongresser, konferencer m.v. I DANMARK. Børsen 1. December 2017 Moms Møder, events, kongresser, konferencer m.v. I DANMARK Børsen 1. December 2017 Good Things.and the bad one? Sikkerhed LOCALHOOD God infrastruktur Gå-afstand til alt og kort transport til lufthavn Danish

Læs mere

Moms Grænseoverskridende transaktioner

Moms Grænseoverskridende transaktioner Moms Grænseoverskridende transaktioner RSM plus er Danmarks 7. største revisionsog rådgivnings-virksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer,

Læs mere

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Personalegoder Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Forord Gratis guide til selvstændige om personalegoder Denne guide udgives af Salary og er den første i en række af værdifulde guides

Læs mere

Fra den 1. april 2007 er museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser

Fra den 1. april 2007 er museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser Vejledning om de moms- og afgiftsmæssige konsekvenser i forbindelse med at museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser er blevet momspligtige Fra den 1. april 2007 er museers indtægter

Læs mere

Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom

Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom Indholdsfortegnelse Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom Indledning Registrering Udlejning Bortforpagtning Salg Hvordan du bliver registreret Registrering i mindst 2 år Moms af

Læs mere

Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre

Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre Indhold Kontakt Sandra Erichsen T: 8932 5654 E: sae@pwc.dk Irene Drejsig Petersen T: 3945 3424 E: idp@pwc.dk Hvad skal du være opmærksom på ved en leverance

Læs mere

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb:

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Notat Tilbagebetaling af overdækning - moms

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2013. København d. 8. november

Beierholms Faglige Dage 2013. København d. 8. november Beierholms Faglige Dage 2013 København d. 8. november Velkommen 2 Fremgang kræver balancegang Se vores kundefilm 3 Program spor 1 Bogholderiet, Moms/afgifter Nyeste regler og praksis ved udlandshandel

Læs mere

7.3 Ingen eller særlig fradragsret

7.3 Ingen eller særlig fradragsret Moms Forlaget Andersen 7.3 Ingen eller særlig fradragsret Af Director Rune Grøndahl, KPMG rgroendahl@kpmg.dk Indhold Denne artikel omhandlende ingen eller særlig fradragsret har følgende indhold: 1. Indledning

Læs mere

TastSelv Borger. TastSelv Erhverv BORGER VIRKSOMHED LOG PÅ. Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation.

TastSelv Borger. TastSelv Erhverv BORGER VIRKSOMHED LOG PÅ. Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation. BORGER VIRKSOMHED LOG PÅ TastSelv Borger Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation Bestil kode TastSelv Erhverv Log på med NemID eller medarbejdersignatur Log på med TastSelv-kode

Læs mere

2. I 8, stk. 1, 3. pkt., ændres driver registreret virksomhed til: er eller bliver registreret efter 47, 49, 51 eller 51 a.

2. I 8, stk. 1, 3. pkt., ændres driver registreret virksomhed til: er eller bliver registreret efter 47, 49, 51 eller 51 a. Skatteudvalget 2009-10 L 19 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om merværdiafgift 1 (Leveringsstedsregler for ydelser, omvendt betalingspligt, CO 2 -kvoter, VIES-systemet, momsgodtgørelse

Læs mere

Byggeri uden sort arbejde

Byggeri uden sort arbejde Byggeri uden sort arbejde Når du køber byggeydelser Når du som bygherre køber byggeydelser, er der en risiko for, at du åbner din virksomhed for sort eller illegal arbejdskraft. SKAT har sat særligt fokus

Læs mere

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET MOMSFORHOLD for I. Indledning Denne vejledning har til formål at give en kort introduktion til en række momsemner. Håndbogen er ikke udtømmende, men vi har valgt at beskrive de emner, der erfaringsmæssigt

Læs mere

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra "fremmed boring".

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra fremmed boring. Marts 2012 VANDAFGIFTER Notatet beskriver generelt de per 1. januar 2012 gældende afgifter vedrørende vandforbrug og spildevand samt muligheder for godtgørelse og tilbagesøgning: A. Vandforbrug: Vandafgift

Læs mere

Godtgørelse af Vand- og energiafgifter

Godtgørelse af Vand- og energiafgifter Godtgørelse af Vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Momsregistrerede virksomheder kan i et vist omfang få godtgjort vand- og energi- afgifter. I denne folder kan du få et overblik over hovedreglerne

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer

Læs mere

www.pwc.dk Momsvejledning 2016 En praktisk vejledning til de danske momsregler

www.pwc.dk Momsvejledning 2016 En praktisk vejledning til de danske momsregler www.pwc.dk Momsvejledning 2016 En praktisk vejledning til de danske momsregler Denne publikation er udarbejdet alene som en generel orientering om forhold, som måtte være af interesse, og gør det ikke

Læs mere

November 2015. Momsvejledning. for regulerede uddannelsesinstitutioner

November 2015. Momsvejledning. for regulerede uddannelsesinstitutioner November 2015 Momsvejledning for regulerede uddannelsesinstitutioner Indhold Indledning 3 Momslovens 9 4 Moms på indtægter 6 Omvendt betalingspligt på mobiltelefoner 12 Fradragsret hos SKAT 14 Handel med

Læs mere

Godtgørelse af vandog energiafgifter. Hvad er jeres muligheder? Januar 2015

Godtgørelse af vandog energiafgifter. Hvad er jeres muligheder? Januar 2015 Godtgørelse af vandog energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Januar 2015 Få et overblik over din virksomheds muligheder for at få godtgjort vandog energiafgifter. Momsregistrerede virksomheder kan i

Læs mere

Guld som råmetal eller halvforarbejdede produkter

Guld som råmetal eller halvforarbejdede produkter Oversigt Guld som råmetal eller halvforarbejdede produkter Investeringsguld Metalskrot Side 2 16-01-2015 Momslovens 46, Stk. 1, nr. 4 - GULD 46 Betaling af afgift påhviler den afgiftspligtige person, som

Læs mere

MOMS OG SKATTEMÆSSIGE FRADRAG

MOMS OG SKATTEMÆSSIGE FRADRAG MOMS OG SKATTEMÆSSIGE FRADRAG 1. Moms og skat 2. Momsafregning for begyndere 3. Momsafregning ved køb/salg i udlandet PROGRAM 4. Særlige regler 5. Løsning af momsopgave 6. Demonstration af momsangivelse

Læs mere

rækker en hånd ud til busbranchen

rækker en hånd ud til busbranchen skat rækker en hånd ud til busbranchen Af: SKAT/ Foto: SKAT SKAT har i 2012 haft busbranchen under lup og gennemført et pilotprojekt med fokus på delvist fradrag i busvirksomheder. Erfaringsmæssigt kan

Læs mere

4.2 Registreringspligtig person

4.2 Registreringspligtig person Moms Forlaget Andersen 4.2 Registreringspligtig person Af Senior VAT Consultant Susanne Johnsen, Ernst & Young P/S susanne.johnsen@dk.ey.com Indhold Denne artikel omhandlende registreringspligtig person

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder

Informationsmøde for nye virksomheder Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners August 2014 Rådgivning - økonomisk vejledning Factoring (belåning af fakturaer) Virksomheden har mulighed for at belåne tilgodehavender fra salg. I praksis betyder det, at

Læs mere

Erhverv. Moms ved eksport. Moms. Opdeling af virksomheden Forskudsvis udbetaling af moms og energiafgifter Intern fakturering.

Erhverv. Moms ved eksport. Moms. Opdeling af virksomheden Forskudsvis udbetaling af moms og energiafgifter Intern fakturering. Moms ved eksport Opdeling af virksomheden Forskudsvis udbetaling af moms og energiafgifter Intern fakturering Erhverv September1997 Moms Forord Denne vejledning henvender sig til virksomheder med eksport

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift (momsloven) 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift (momsloven) 1) Til lovforslag nr. L 19 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. december 2009 Forslag til Lov om ændring af lov om merværdiafgift (momsloven) 1) (Leveringsstedsregler for ydelser,

Læs mere

Instruks Momshåndtering

Instruks Momshåndtering Instruks Momshåndtering Instruks momshåndtering (pkt 4-3-3 ajourført) -05-01-15 Side 1 af 10 1. FORMÅL 3 1.1. Baggrund 3 1.2. Formål 3 2. ANSVARLIG 3 3. TERMINER 4 4. FREMGANGSMÅDE 4 4.1. Definitioner

Læs mere

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter Nr. 7 Marts 2009 AP Nyt er et nyhedsbrev til klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret og regnskab. Ind imellem sætter vi desuden

Læs mere

Januar 2014. Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder?

Januar 2014. Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Januar 2014 Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Få et overblik over din virksomheds muligheder for at få godtgjort vand- og energiafgifter. Momsregistrerede virksomheder kan

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Årsmøde. Campingrådet. Godtgørelse af afgifter

Årsmøde. Campingrådet. Godtgørelse af afgifter Årsmøde Campingrådet Godtgørelse af afgifter v/ Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) Indblik retten til at opnå godtgørelse af afgifter Betingelser (generelt) Procesenergi og energi anvendt til komfort

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift 1) Lovforslag nr. L 19 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om merværdiafgift 1) (Leveringsstedsregler for ydelser, omvendt

Læs mere

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den http://webregforum.pro.dir.dk/log/eogs/library/startblanket-revideret2-prod-maj06.pdf I denne artikel gennemgår vi - rubrik for rubrik - blanketten

Læs mere

Moms er det stadig hot? December 2016

Moms er det stadig hot? December 2016 www.pwc.dk Moms er det stadig hot? Revision. Skat. Rådgivning. Kontakt os Jesper Bianco Hildebrandt-Mortensen M: jbh@pwc.dk T: 2036 3310 Søren Flensborg M: sfl@pwc.dk T: 2988 8856 2 Agenda Momsbrøken Elevfester

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12 1 I bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret

Læs mere

Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv fsv. angår den momsmæssige behandling af vouchere (j. nr. 2012-221-0047) H112-12

Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv fsv. angår den momsmæssige behandling af vouchere (j. nr. 2012-221-0047) H112-12 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 07. september 2012 mbl (H:\Fagligt Center\HORSVAR\2012\H112-12.doc) Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv

Læs mere

www.pwc.dk Momsvejledning 2015 En praktisk vejledning til de danske momsregler

www.pwc.dk Momsvejledning 2015 En praktisk vejledning til de danske momsregler www.pwc.dk Momsvejledning 2015 En praktisk vejledning til de danske momsregler Denne publikation er udarbejdet alene som en generel orientering om forhold, som måtte være af interesse, og gør det ikke

Læs mere

John Hannover og Anette Sand. Moms og momsfradrag en guide til iværksættere og selvstændige

John Hannover og Anette Sand. Moms og momsfradrag en guide til iværksættere og selvstændige John Hannover og Anette Sand Moms og momsfradrag en guide til iværksættere og selvstændige Moms og momsfradrag en guide til iværksættere og selvstændige af Anette Sand og John Hannover Regnskabsskolen

Læs mere

fastsat ved internationale konventioner om oprettelse af disse organer eller ved aftaler om hjemsted.

fastsat ved internationale konventioner om oprettelse af disse organer eller ved aftaler om hjemsted. Til lovforslag nr. L 12 Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. marts 2012 Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om offentligt

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

Moms og afgifter for den offentlige sektor

Moms og afgifter for den offentlige sektor Deltag på et intensivt seminar om Moms og afgifter for den offentlige sektor Det får du ud af at deltage: n Indblik i de seneste lovændringer og afgørelser n Præsentation af konkrete eksempler og cases

Læs mere

Momsinstruks Version.: 30.06.2007

Momsinstruks Version.: 30.06.2007 Indholdsfortegnelse MOMSINSTRUKS FOR AARHUS UNIVERSITET... 2 INDLEDNING... 2 HOVEDPRINCIPPER... 2 1) HVOR DER HANDLES... 3 2) HVEM DER HANDLES MED... 3 INDLAND... 3 UDLAND... 3 3) HVAD DER HANDLES... 3

Læs mere

Anette Sand. Bogen om moms

Anette Sand. Bogen om moms Anette Sand Bogen om moms 6. Indtægter og udgifter uden moms Hvis der så bare var konsekvens i tingene. Men det er der ikke. Det er nemlig ikke alle indtægter og udgifter, der er moms på. Næsten ikke alle.

Læs mere

Kursgevinstloven - tab ved internetsvindel - SKM LSR

Kursgevinstloven - tab ved internetsvindel - SKM LSR - 1 Kursgevinstloven - tab ved internetsvindel - SKM2016.101.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 1/2 2016, ref. i SKM2016.101.LSR, ikke grundlag

Læs mere

Rengøring uden sort arbejde

Rengøring uden sort arbejde Rengøring uden sort arbejde Når du køber rengøringsydelser Når du køber rengøringsydelser, er der en risiko for, at du åbner din virksomhed for sort eller illegal arbejdskraft. SKAT har sat særligt fokus

Læs mere

Eksempler efter regelsæt for refusionsmoms:

Eksempler efter regelsæt for refusionsmoms: Statens Administration, ØSC 8. april 2011 Oversigtsskema til vejledning om afløftning af moms på købsfakturaer Skemaet indeholder områder, hvor der kan være forskelle fra hovedreglen om fuld fradragsret

Læs mere

Momsmæssige udfordringer i skolesektoren november 2016

Momsmæssige udfordringer i skolesektoren november 2016 www.pwc.com Momsmæssige udfordringer i skolesektoren november 2016 Agenda Generelle regler Indtægtsdækket virksomhed Underleverandør af undervisning Byggeri Byggemoms Omvendt betalingspligt Finansieringsbidrag

Læs mere

Delvis fradragsret for moms - hvis du kører turist- eller rutekørsel

Delvis fradragsret for moms - hvis du kører turist- eller rutekørsel Indholdsfortegnelse Delvis fradragsret for moms - hvis du kører turist- eller rutekørsel Delvis fradragsret for moms Delvis fradrag for moms af fællesudgifter Lønsumsafgift af indtægter ved rutekørsel

Læs mere

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM)

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) Foreninger generelt Momspligtigt, momsfritaget og lønsumsafgift Foreningers momsforhold adskiller sig i princippet ikke fra andre

Læs mere

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skat - solcelleanlæg Skattemæssig behandling af investering i solcelleanlæg Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skatteregler 1. Skematisk regel (LL 8 P stk. 2-3): Bundfradrag

Læs mere

Momsinstruks. for. Aarhus Universitet

Momsinstruks. for. Aarhus Universitet AU Momsinstruks for Aarhus Universitet Side 1 af 40 1. MOMSINSTRUKS FOR AARHUS UNIVERSITET... 4 1.1 Indledning... 5 1.2 Juridiske grundlag... 5 1.3 Definitioner... 5 1.3.1 Eksempler på varer... 6 1.3.2

Læs mere

En justering af fradragsretstidspunktet vedrørende Boligjobordningen.

En justering af fradragsretstidspunktet vedrørende Boligjobordningen. - 1 Købers hæftelse for sælgers skattesnyd Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen fremsatte den 25. april 2012 et lovforslag, der blandt andet har til formål at bekæmpe sort arbejde.

Læs mere

FAQ Udenrigshandel med tjenester

FAQ Udenrigshandel med tjenester FAQ Udenrigshandel med tjenester INDHOLD Generelt... 2 Varer som ikke passerer grænsen til Danmark... 3 Fakturering... 4 Kreditnota... 5 Transport... 6 Rejser... 7 Forsikringer... 8 Bygge- og Anlæg...

Læs mere

Rengøring uden sort arbejde

Rengøring uden sort arbejde Beskæftigelsesudvalget, Transportudvalget, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 BEU alm. del Bilag 247, TRU alm. del Bilag 350, UUI alm. del Bilag 134 Offentligt Rengøring uden sort

Læs mere

Moms af ydelser. Erhverv. Vejledning. Resumé. Indhold. E nr. 22. Maj 2005

Moms af ydelser. Erhverv. Vejledning. Resumé. Indhold. E nr. 22. Maj 2005 Maj 2005 Erhverv Moms af ydelser Vejledning E nr. 22 Version 1.2 E 1.1 nr. digital 22 Denne vejledning er omskrevet og opdateret med de regler, der var gældende 1. december 2004. Resumé Vejledningen henvender

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer bliver momspligtige

Læs mere

FRADRAG FOR ELAFGIFT. Kan du trække energiafgiften fra? Vi er tættere på dig

FRADRAG FOR ELAFGIFT. Kan du trække energiafgiften fra? Vi er tættere på dig FRADRAG FOR ELAFGIFT Kan du trække energiafgiften fra? Vi er tættere på dig Du betaler energiafgift til din leverandør, når du køber el. Momsregistrerede kan få fradrag for nogle af afgifterne til visse

Læs mere

AU-Orientering 1/2005

AU-Orientering 1/2005 AU-Orientering 1/2005 Orientering fra Attestudvalget Juni 2005 Denne orientering indeholder følgende: 1. Ny Lægeerklæring om uarbejdsdygtighed 2. Ny dagpengeattest LÆ 255 3. Regning ved alle attester 4.

Læs mere

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens SKAT Jura, Afgifter og Lovkoordinering Østbanegade 123 2100 København Ø Pr. mail: juraskat@skat.dk 17. januar 2017 Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens aktiver

Læs mere

Bogen om moms i Danmark

Bogen om moms i Danmark Bogen om moms i Danmark Moms er ikke bare et spørgsmål om at betale, hvad du skal. Det handler også om at få de momsfradrag, du er berettiget til. I Bogen om moms får du anvisninger på, hvordan momsen

Læs mere

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else DA N S K G O L F U N IO N Momspjece momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else APRIL 2011 Forord Golfklubber og andre amatøridrætsforeninger skal ligesom almindelige erhvervsvirksomheder forholde

Læs mere

Nethandel få styr på moms og told

Nethandel få styr på moms og told www.pwc.dk Nethandel få styr på moms og told Få overblik over de vigtigste moms-, toldog afgiftsmæssige forhold ved internetsalg til privatkunder. Nethandel Nethandel er en nem måde at sælge til kunder

Læs mere

RÅDGIVNING FINANSIERING SKAT REVISION & REGNSKAB INDSIGT & FORSTÅELSE MOMS KORT NYT

RÅDGIVNING FINANSIERING SKAT REVISION & REGNSKAB INDSIGT & FORSTÅELSE MOMS KORT NYT RÅDGIVNING REVISION RÅDGIVNING ØKONOMISK VEJLEDNING FINANSIERING SKAT REVISION & REGNSKAB INDSIGT & FORSTÅELSE MOMS KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners April 2016 Rådgivning - økonomisk vejledning Digitalisering

Læs mere

7.5 Investeringsgoder

7.5 Investeringsgoder Moms Forlaget Andersen 7.5 Investeringsgoder Af Senior VAT Consultant Mette Danielsen, Ernst & Young P/S mette.danielsen@dk.ey.com Indhold Denne artikel omhandlende investeringsgoder har følgende indhold:

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 2 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 17. april 2008 8. april 2008 J.nr. 2008-251-0070 Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

Forårspakke 2.0 Energiafgifter. Seniorkonsulent Pernille Blicher Madsen

Forårspakke 2.0 Energiafgifter. Seniorkonsulent Pernille Blicher Madsen Forårspakke 2.0 Energiafgifter Seniorkonsulent Pernille Blicher Madsen Energiafgifter Afgifter fra 2010 Afgift på brændsler Afgift på el Komfortkøling NO x -afgift Eget forbrug/udleje lokaler 2 Energiafgifter

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Finansudvalget (2. samling) L 175 - Svar på 38 Spørgsmål 5 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Den Til Folketingets Finansudvalg Hermed sendes i 5 eksemplarer endeligt svar på spørgsmål nr.

Læs mere

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter 1 VERSION #01, 01.03.2016 INDHOLD 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 7 8 11 11 11 11 12 12 12 12 12 14 Om denne vejledning

Læs mere

Forslag. Til. Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love 1

Forslag. Til. Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love 1 Skatteministeriet Udkast 16. december 2013 Forslag Til Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love 1 (Ændring af leveringsstedet for elektroniske ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester

Læs mere

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling Jord & Affald J.nr. 7651-00001 Ref. maaja/lived/jagru Den 18. december 2009 Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling til SKAT Den 1. januar 2009 kom der nye regler om producentansvar for

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmiumakkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier)

Bekendtgørelse af lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmiumakkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier) LBK nr 244 af 10/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2018 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 17-0129145 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Regnskab: Eksempel 2010

Regnskab: Eksempel 2010 Blandaware ApS Blandalen 22 3459 Blåstrup Regnskab: Side 2 Omsætning 259 - Vareforbrug og fremmed arbejde 1.605 - DÆKNINGSBIDRAG I -1.346 - Lønninger 0 - DÆKNINGSBIDRAG II -1.346 - Øvrige omkostninger

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

MOMSVEJLEDNING. Til danske DMC er, PCO er mv., der arrangerer kongresser, møder mv. i Danmark

MOMSVEJLEDNING. Til danske DMC er, PCO er mv., der arrangerer kongresser, møder mv. i Danmark MOMSVEJLEDNING Til danske DMC er, PCO er mv., der arrangerer kongresser, møder mv. i Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...2 2. Momsbehandling af selve konferencen/ kon gressen/mødet hvem er kunden/arrangøren,

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron Hvad er en indsigelsesblanket og hvornår benyttes den?...2 Udfyldelse af indsigelsesblanketten...2 Indsigelsesblanket 1 Kortudstederindsigelse...2 Indsigelsesblanket

Læs mere

Seminar for erhvervsskoler, gymnasier m.fl. Moms 10. december 2013

Seminar for erhvervsskoler, gymnasier m.fl. Moms 10. december 2013 www.pwc.dk Seminar for erhvervsskoler, gymnasier m.fl. Moms 10. Jacob Holme Assistant Manager Telefon: 8932 5674 E-mail: jho@pwc.dk Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Hvorfor er moms interessant for uddannelsesinstitutioner?

Læs mere

Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde

Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde Dato for offentliggørelse Til 25 nov 2011 13:06 Sagsnummer 2011-260-0607 Ansvarlig fagkontor Resumé Yderligere oplysninger - klik her. Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde

Læs mere

Bekendtgørelse om dokumentation af elafgiftsforhold og om registrerede virksomheders overførsel af oplysninger om elafgiftsforhold til Energinet.

Bekendtgørelse om dokumentation af elafgiftsforhold og om registrerede virksomheders overførsel af oplysninger om elafgiftsforhold til Energinet. BEK nr 1083 af 07/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-5153175 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere