På vej mod biometriske pas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På vej mod biometriske pas"

Transkript

1 Nr. 198 januar 2005 På vej mod biometriske pas Biometri skal begrænse forfalskning af pas > Frygt for at identitetstyveri øges > Anti-terror-effekt ukendt > Registrering i databaser vil komme > Ny teknologi med fingeraftrykslæsere og ansigtsgenkendelse ligger bag sikkerheden i de nye EU pas, som Danmark og de andre EU lande har travlt med at indføre. Biometri skal sikre passene mod forfalskning og er som sådan et led i den internationale terrorbekæmpelse. Men kritikere har peget på, at der er øget risiko for identitetstyveri ved den chip-løsning man har valgt, og stiller spørgsmålstegn ved anti-terroreffekten. Vicerigspolitichef Peter Carpentier mener de nye pas vil begrænse illegal trafik, men udtaler sig ikke om anti-terror-effekten. Passene åbner også for store potentielle problemer for borgernes privatliv. Birgitte Kofoed Olesen, Institut for Menneskerettigheder, og Peter Blume, Københavns Universitet, vurderer, at databaser med befolkningens biometriske data vil følge i kølvandet på passene. Det afvises i dag, men EUregulering har åbnet for registrering og ønsket om bedre kriminalitetsefterforskning vil bane vejen. Dette Fra rådet til tinget gennemgår planerne for de nye danske biometriske pas og præsenterer danske og udenlandske eksperters kritik af passenes konsekvenser for sikkerhed og overvågning. Danskerne skal vænne sig til et nyt ord - biometri. Ordet dækker over en metode til at identificere en person via personens egne specifikke biologiske kendetegn. Biometri er nok mest kendt fra fiktionens verden, hvor en agent f.eks. åbner en dør ved at lægge fingeren på en fingeraftrykslæser eller ved at se ind i en irisskanner. Eller fremtidsborgeren, der bliver mødt med intelligente personlige reklamer, når han passerer butikker i det lokale center, hvor computere løbende skanner og identificerer ham på 20 forskellige biometriske parametre som højde, øjenfarve, ansigtsform, gangart, skridtlængde, ørefoldninger, næsevolumen mm., samtidig med at de aflæser hans personlige indkøbspræferencer i en database og måske endda analyserer hans humør, behov og købelyst ud fra ganghastighed, holdning, ansigtsudtryk, stemmeleje, intonation etc. Selv om biometri for de fleste lyder som fremtid, er teknologien begyndt at vinde hastigt frem. I Bruxelles indførte den tidligere formand for EU Kommissionen, Romano Prodi, f.eks. et såkaldt sikkert rum, hvor døren åbnes vha. fingeraftryk. Herhjemme har Bornholmstrafikken opsat fingeraftrykslæsere, som tillader stamkunder at køre hurtigere ombord og i Telia Stofa's overvågningscenter bliver medarbejdernes iris skannet. Man kan købe tastaturer, bærbare computere, USB nøgleringe, PDA'er og meget andet med fingeraftrykslæsere til privat brug. Fingeraftrykslæsere eller andre biometriske løsninger forventes af mange at blive afløseren for passwords, som er så svære at huske fingeren har man derimod altid på sig. Ansigtsbiometri som også medtager karakteristika fra hudens overflade kan være nøglen til fremtidens sikre e-handel. 1

2 Men for de fleste danskere bliver det første møde med biometrien formentlig de nye EU pas, som skal indeholde to biometriske datasæt - et digitalt ansigtsfoto og 3 år senere også et digitalt fingeraftryk. Biometri adskiller sig fra traditionel autencificering, hvor man enten ved noget f.eks. en pinkode eller har noget f.eks. et pas til, at man nu er noget. Derfor ses teknologien som løsningen på et af tidens største problemer: Hvordan ved man med sikkerhed, at en person er den, han udgiver sig for at være? I forhold til pas er spørgsmålet blevet aktuelt med terrorbekæmpelsen efter den 11. september. Her har den amerikanske Kongres besluttet, at alle nye pas skal indeholde biometri i form af et ansigtsbillede, hvis man ønsker at rejse ind i USA uden visum. Det amerikanske pres har fået EU til at vedtage at indføre de biometriske pas og skal man føje USA bliver passene nødt til at være klar allerede den 26. oktober Biometri Ordet biometri stammer fra de græske ord bios, som betyder liv, og metron, der betyder mål. I dag bruges ordet i betydningen at måle menneskers fysiske karakteristika for at fastslå en persons identitet. Eksempler på biometri kan f.eks. være fingeraftryk, irismønster, ansigtsform, håndfladeaftryk, stemmegenkendelse, håndskrift, arteriemønster i retina, DNA-profil, gangart, øreaftryk, næsehulevolumen og mange flere. I det kommende biometriske pas er ansigtsbilledet blevet valgt som det globale interoperable biometriske data og herudover har EU besluttet at supplere med fingeraftryk. Identifikation Man har tradiotionelt talt om to forskellige metoder til autentifikation: Noget man véd eksempelvis et løsen ved døren eller en PIN-kode til et Dankort. Noget man har f.eks. et kørekort, et pas eller en nøgle. Med biometri taler man om en tredje form: Noget man er. Det er i denne sammenhæng man fremhæver biometriens fordele - man har det altid på sig, glemmer det ikke og de fleste biometrier er meget vanskelige at kopiere, forfalske eller stjæle. EU-kommissionen har nu nedsat et udvalg som skal fastsætte de tekniske krav til den chip, der skal rumme det digitale ansigtsbillede. Herefter har de europæiske datatilsyn 18 måneder til at komme med indvendinger - så der kan blive problemer med at nå i mål inden 26. oktober. Et digitalt billede i passet ved siden af det velkendte foto vil i første omgang ikke betyde andet end at tolderen også kan se ens ansigt på en skærm, men med tiden kan vi formentlig regne med at skulle se ind i et digitalt kamera og lægge fingeren på en fingeraftrykslæser, mens en maskine via radiobølger hurtigt aflæser data fra en kontaktløs chip i passet og sammenligner oplysningerne. Teknologien vil ifølge vicerigspolitichef Peter Carpentier»være med til at begrænse færdslen af folk med illegale hensigter«. Måske vil det også lette gennemslusningstiden ved grænserne for resten. I dag anvendes en fingeraftryks database over asylansøgere til EU til at afsløre snyd og det har vist sig, at 7 pct. ansøger to eller flere lande. Danmark, Norge og Island er dog ikke med. Danske pas med biometri 1. oktober 2004 indførte Danmark et nyt højteknologiske pas, som Justitsministeren siger er blandt verdens sikreste pas med»en 0,8 mm tyk polycarbonatside (plastik), som personoplysningerne og pasfotoet bliver lasergraveret ind i. Herudover... vil der blive anvendt specialpapir, avancerede trykteknikker, flere former for kopieringsbeskyttelse.«passet afløste 1997-passet, som ifølge vicerigspolitichef Peter Carpentier stadig er et rigtig godt og sikkert pas, hvor man endnu ikke har set kvalificerede forfalskninger. Det nye pas laves af det finske firma Setec og er forberedt til biometriske data, idet den kontaktløse chip kan indarbejdes i polycarbonatsiden. Desuden er der kommet skærpede krav til identifikation af pasansøgeren, hvor politiet har mulighed for at stille uddybende spørgsmål. Endelig skal alle - selv nyfødte - have eget pas, hvilket udover at gøre passet autencifikationen sikrere også kan bremse børnebortførelser. Hvordan virker biometri? Hvor det er utroligt nemt for mennesker at genkende en person har computere store problemer. Vores evne bygger bla. på en forståelse af verden, som vi får forærende gennem opvæksten - vi ved hvad en næse er, at øjne er øjne, at et smil betyder glæde osv. For en computer derimod er ansigtet et enormt væld af informationer om lysintensiteter og farver. Den er nødt til at dele det op, simplificere, måle afstande og vinkler mellem øjne, mund, næse, øre, hage, hårgrænse etc. Derfor må man heller ikke grine eller bære briller på det billede, som skal i passet. Computeren foretager de nødvendige målinger og beregninger for pasbillederne, hvor programmet 'ser' an- 2

3 sigtet forfra i den samme vinkel og blot skal sammenligne med et tilsvarende ansigt. Det fungerer fint i dag og programmerne kan endda genkende personen selv om han f.eks. har tillagt sig fuldskæg. Skal computere derimod finde en person i mængden, der bevæger sig, drejer hovedet og har mange forskellige lys/skygge forhold er der stadig problemer. Fingeraftryk minder om ansigtsgenkendelse, blot skal computeren skelne en anden type mønster. Teknisk er der mange forskellige måder at aflæse fingeraftrykket og forskellige ting at vægte i mønsteranalysen. Metoden er i princippet meget specifik, fordi der så vidt man ved ikke findes to mennesker med identiske fingeraftryk, men i praksis er der en del problemer med fingeraftrykslæsere f.eks. har keramikere og asiatiske kvinder så tyndt et fingeraftryk, at maskinen har problemer med at læse det. Desuden har det vist sig, at man ligesom i James Bond film kan kopiere et fingeraftryk f.eks. fra et glas eller en kop uden ejermandens viden. Det er pt. forholdsvis enkelt og billigt at fremstille en kunstig finger som fingeraftrykslæsere ikke kan skelne fra en rigtig finger. Det kan naturligvis ændre sig i fremtiden, men i første omgang er fingeraftryk blot et supplement, der i EU begrundes med, at de fleste lande allerede har nationale fingeraftryksregistre over kriminelle. Overvågning og registre Netop udsigten til registre og databaser vækker bekymring. Selv om vicerigspolitichefen er afvisende og siger, at»der ikke på noget tidspunkt i drøftelserne i Danmark har ligget noget om, at der skulle opbygges en database,«er både afdelingsleder Birgitte Kofod Olsen, Institut for Menneskerettigheder og juraprofessor Peter Blume, Københavns Universitet sikre på, at registrene vil komme.»i EU reguleringen står der faktisk, at man på længere sigt kan arbejde med oprettelsen af sådan et register«, siger Birgitte Kofod Olsen.»Det er godt nok understreget at der ikke må ligge personoplysninger. Men man har åbnet for at et register bliver en reel mulighed og man kan sige; det giver ikke mening at have et register med en helt masse fingeraftryk, hvis ikke man må køre det sammen med et kriminalregister.«peter Blume siger, at databaser vil komme trinvist:»vi ved alle, hvordan det vil gå. Først indfører man biometri i pas og når vi så har vænnet os til det, vil man også oprette registre. Når først de er der mangler man bare en alvorlig hændelse med nogle ofre, hvorefter politiet vil sige: Vi har mulighederne, hvorfor ikke bruge dem? Og så vil politikerne sige ja.«det bekymrer Kofod Olsen.»Du får skabt potentialet for intensiv overvågning af borgerne når de rejser. Hele bevægelsen er eller kan blotlægges af en stat. Det jeg hører fra politikerne er: Jamen, det er jo ikke noget problem i Danmark, der gør staten jo ikke sådan noget,«siger Kofod Olsen.»Men det er meget kortsigtet for det er ikke ret mange år siden vi havde de kommunistiske lande, hvor der var en intensiv overvågning fra staten og det kan vi jo få igen. Nu har vi alt materialet, alle procedurerne og alle teknikkerne på plads til, at man i realiteten kan lave en meget meget effektiv og tæt overvågning, det er risikoen på lang sigt.«usa har allerede presset de europæiske luftfartselskaber til at aflevere personoplysninger på alle passagerer, der flyver til USA. Derudover forsøger de amerikanske myndigheder sig med såkaldte pre-screeningsprogrammer. Transportmyndighederne (TSA) offentliggjorde i oktober 2004 forsøg med alarmsystemet, Secure Flight, som ud fra navn, adresse, telefonnummer, rejseplan, kreditkortnummer mm. skal screene alle flyrejsende mod regeringens terroristlister. Secure Flight afløser det endnu mere kontroversielle CAPPSII (Computer Assisted Passenger Prescreening System II), som skulle inddele alle passagerer i tre farvekodede risikogrupper (rød, gul, grøn) på basis af personlige oplysninger fra offentlige og kommercielle databaser. Så tanken om at udnytte databaserne er bestemt ikke fjern fortid og der findes mange andre eksempler på, at myndigheder forsøger at bruge teknologierne forebyggende ved at indsamle og analysere oplysninger om borgerne. Både Blume og Kofod Olsen fremhæver, at vi også herhjemme bliver mere og mere overvågede og gennemsigtige for staten f.eks. med den nye logningsbekendtgørelse med registrering af hele teletrafikken, den digitale forvaltning med borgeroplysninger og videoovervågning. Vi kan spores elektronisk rigtig mange steder; når vi surfer på internettet, bruger dankort og PBS, har mobiltelefonen tændt, tager S-toget osv.»vi får et system, hvor borgeren er fuldstændig transparent for staten - det er der en helt masse fordele ved, effektiv efterforskning, bedre service osv. - og samtidig bliver de statslige myndigheder mindre og mindre transparente, fordi man som borger ikke ved, hvad oplysningerne bliver brugt til,«siger Birgitte Kofod Olsen.»Det er en trussel mod demokratiet, fordi det ændrer på nogle helt grundlæggende demo- 3

4 kratiske principper, i særlig grad retssikkerheden for borgeren.«hun henviser især til privatlivsbeskyttelsen, som er en grundlæggende rettighed med rødder i demokratiske forfatninger og lovgivning helt tilbage til 1300-tallet. Den giver alle borgere en privat sfære, hvor man er i fred og hvor staten og andre mennesker ikke har lov at blande sig vilkårligt.»hvis staten vil ind og gå tættere på os som personer skal der være en helt særlig grund til det, der skal være lovgrundlag for at gøre det,«siger hun og tilføjer, at privatlivsbeskyttelsen bliver udvandet i disse år. Sikkerhed og ID-tyveri Dertil kommer spørgsmålet om datasikkerhed. Specielt opbevaringen af de biometriske data på en chip er smart fordi det sætter tolderen i stand til lynhurtigt og nemt at læse informationen. Men at data skal opbevares på en såkaldt kontaktløs chip, en rfid-chip, vækker bekymring. Rfid-chip aflæses med radiobølger indenfor kort afstand (10-15 cm påregnes), hvorfor det vil være muligt for andre at aflæse chip'en med mindre data'ene er beskyttede. Trods de amerikanske myndigheders påstand om det modsatte viser flere tests ifølge den internationalt anerkendte teknologikommentator Bruce Schneier, at rfid chips kan aflæses helt op til 20 meter væk. Schneier kan ikke forstå, hvorfor man accepterer en sådan sikkerhedsrisiko istedet for at lade chip'en være en kontaktchip, hvor tolderen skal lade passet røre en maskine.»der er desværre kun en mulig grund: Regeringen ønsker selv hemmeligt at kunne identificere folk i mængden,«siger han i en artikel i International Herald Tribune den 4. oktober Han understreger, at han er meget forsigtig med den slags beskyldninger,»men at dette synes at være et klart eksempel på Bush regeringen sætter egne interesser over borgernes sikkerhed og privatliv og siden lyver om det.«usa, der er gået forrest med de nye biometriske pas, har siden offentliggjort at man ikke vil kryptere data'ene, dels fordi der er problemer med plads på chip'en og dels er der lande man ikke ønsker skal råde over stærk krypteringsteknologi. I stedet indlægger man en nøgle, som skal bevise, at chip'en er ægte og ikke er blevet ændret, men ikke beskytter data'ene. Kritikerne frygter, at passet dermed bliver en guldgrube for en ny type kriminalitet - IDtyveri, hvor kriminelle på basis af personlige oplysninger som navn, adresse, alder, bopæl, kørekort, cpr. nr., pas, etc. optager banklån, laver kreditkort og køber nemt omsættelige varer i andres navn. ID-tyveri er den hurtigst voksende kriminalitet i USA og ifølge en undersøgelse fra Federal Trade Commission (FTC) blev 27,3 millioner amerikanere fra april 1998 til april 2003 udsat for ID-tyveri. Heraf var 9,9 millioner af tyverierne sket indenfor de sidste 12 måneder, hvilket kostede de berørte over 5 millarder dollar og finanshuse og forretninger over 48 milliarder dollar. Danske kritikere som Stephan Engberg fremhæver, at man med biometri risikerer en situation, hvor det vil være umuligt at skelne mellem en kriminel, der har skaffet adgang til de biometriske data og den rigtige person.»udover selve den kriminelle handling, så kan de uskyldige ofre for identitetstyveri komme i en helt umulig situation, hvor de reelt står med omvendt bevisbyrde. Aktuelt bevæger vi os imod såkaldt permanent identitetstab, hvor ofrene negativ-listes på basis af biometri og udelukkes fra normalt liv,«skriver Engberg i et brev til Folketingets Retsudvalg, som han også har sendt til Teknologirådet. Han er bange for, at vi stoler for meget på sikkerheden ved biometrien og den bliver en nøgle, der kan åbne alle døre uden yderligere sikkerhed. Med oprettelsen af databaser og pasregistre bliver vi yderligere sårbare for kriminelle, der kan hacke sig ind og få adgang til de biometriske oplysninger, som de kan misbruge til masse-id-tyveri. Selv om databaser ikke skal være med fra start er det som Peter Blume og Birgitte Kofod Olsen siger svært at forestille sig, at der ikke vil komme et EU pas-register med tiden. Det vil f.eks. være oplagt at kontrollere om passet er udstedt til den person, som står med det og det kan kun lade sig gøre, hvis man har en central database over hvilke personer pasnumre, fingeraftryk og ansigter tilhører. Har man ikke det, vil det være muligt at lave perfekte falske pas fra stjålne eller købte blanke pas, og ligegyldigt hvor stærkt man laver passet vil menneskene altid være et svagt led. Er det effektivt? Time Magazine skrev sidst i august 2004 en tankevækkende historie om mafiaens capo di capi (bossernes boss), Bernardo Provenzano. Til trods for han er Italiens mest eftersøgte aner myndighederne ikke engang, hvordan han ser ud - politiets nyeste foto er fra 1959, og de eneste fingeraftryk de har er taget i 1950'erne. Politiet ved at han bor på Sicilien, hvor han efter sigende frit kan gå til læge, tandlæge, frisør osv. fordi ingen genkender ham. Provenzano er ekstremt forsigtig og skyr alle former for elektronik - telefoner, mobiltelefoner, fax, computere, og internet - i 4

5 stedet driver han Cosa Nostra med beskeder skrevet på små sedler, pizzini, der afleveres personligt af betroede håndlangere. Spørgsmålet er om teknologien ikke altid vil kunne omgåes af dem der vil. Biometriske pas vil næppe fange en Provenzano eller en Osama Bin Laden for den sags skyld. Så hvor effektivt vil det nye pas egentlig være? Overfor terrorister mener Bruce Schneier ikke biometrien vil have en effekt. Den vil gøre det mere sikkert at identificere den enkelte person, men ikke beskytte mod f.eks. terrorbombningen i World Trade Center, hvor alle havde uplettede kriminalregistre og ikke behøvede falske identiteter. Det samme siger Kastrup Lufthavns sikkerhedschef, Anders Maegaard,»man kan ikke se på iris om folk har en pistol i baglommen.«han mener ikke biometri har en berettigelse sikkerhedsmæssigt. Peter Carpentier vil ikke kommentere selve anti-terror effekten,»men der er jo ikke tvivl om at tilføjelse af biometriske data i pas er et yderligere sikkerhedselement, som gør det væsentligt sværere at forfalske pas,«siger Peter Carpentier.»Men præcis hvor stor effekt det har, er der ingen, som kan sige noget om.«det er en argumentation, der minder meget om argumentationen for videoovervågning i England, hvor John Major under sloganet»if you've got nothing to hide, you've got nothing to fear«startede en eksponentiel vækst af overvågningskameraer. I England, der er verdens mest videoovervågede land, er der stadig tvivl om kriminaliteten mindskes med kameraerne, til gengæld er der en tydelig tendens til at kameraernes oprindelige formål udvides. Et eksempel er overvågningen af 8 store indfaldsveje ind i London, den såkaldte Ring of Steel, der blev indført efter IRA bombeangreb i Til dato har videokameraerne ikke fanget en eneste terrorist, men til gengæld er de smeltet sammen med over 1200 kameraer kaldet Camera Watch som flittigt udskriver fartbøder. Politiet vil desuden gerne kunne bruge kameraerne sammen med ansigtsgenkendelse til at identificere hver person i bilerne - et projekt der måske bliver muligt med det biometriske ID-kort regeringen arbejder på ved siden af EU passet. ID-kortet skal være klar omkring 2008 og briterne har allerede besluttet at forsøge at oprette en database med alle de biometriske oplysninger, der kan krydstjekkes for yderligere sikkerhed. Skal man tage videoovervågning som pejlemærke for biometrien glemmer politikerne at undersøge om teknologien har den effekt man ønskede ligesom det oprindelige formål udvides med tiden og med teknologiens nye muligheder. Liv vs privatliv Der er mange faldgruber og bekymringer omkring de digitale overvågningsteknologier, som er i rivende udvikling efter terrorhandlingerne i New York og Madrid. Det er teknologier som vinder frem uden særlig modstand fra en tillidsfuldt tilbagelænet befolkning, der ikke har oplevet en ond stat, men jævnligt møder terrorens gru gennem medierne. I sådan et klima er det vanskeligt at bremse op og se om effekten er prisen værd. Sammenligner man med videoovervågning peger rapporter entydigt på at teknologien har været en meget dyr løsning (England brugte 3 mia. pund fra ) uden tydelig dokumenteret effekt. De biometriske pas er en realitet og i de kommende måneder skal det tekniske udvalg under EU Kommissionen beslutte, hvordan man teknisk kan klare opgaven. Med tiden kommer formentlig også de ømtålelige databaser.»det handler om at afveje effektivitet overfor risiko, hvor biometrien formentlig vil øge sikkerheden en smule og risikoen for magtmisbrug er lav. I sidste ende vejer liv tungere end privatliv,«siger Peter Blume. Kontaktpersoner og links: Juraprofessor Peter Blume, Københavns Universitet, tlf , Vicerigspolitichef Peter Carpentier, Rigspolitiet, tlf , Afdelingsleder Birgitte Kofod Olsen, Institut for Menneskerettigheder, tlf , I Danmark sorterer EU passet under Justitsministeriet, Trafikkontoret, kontorchef Michael Højer Larsen, tlf gruppen bestående af medlemmer fra EU's nationale datatilsyn har kommenteret de biometriske pas: privacy/workingroup_en.htm Datatilsynet, direktør Janni Christoffersen, tlf Kommentatoren Bruce Schneier: I USA er Dept. of Homeland Security vokset voldsomt efter 11. september: 5

6 Nyhedsbrev om digital videoovervågning: 077&toppic=kategori2&language=dk ID-Tyveri i USA: idtheft.htm Stor amerikansk menneskerettighedsgruppe, ACLU: Åbent brev ang. de biometriske pas til EU Kommissionen fra en lang række privatlivsbeskyttende grupper: html?cmd[347]=x Fra rådet til tinget udgives af Teknologirådet. Redaktør Ida Leisner. Dette nummer af Fra Rådet til tinget er skrevet af Rasmus Kragh Jakobsen, cand.scient og freelance journalist. Research: Janus Sandsgaard, stud.tech.soc., projektmedarbejder i Teknologirådet De sidste fem numre af Fra rådet til tinget: Nr. 197: Børns sundhed er på spil Nr. 196: Særnummer: Energikatalog Nr. 195: Før havet stiger Nr. 194: Snæver viden om lægemidler Nr. 193: Risiko ved mobiltelefoni? 6

Besvarelse af spørgsmål nr. 202 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 689).

Besvarelse af spørgsmål nr. 202 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 689). Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Retsudvalget (Alm. del - bilag 705) diverse (Offentligt) Besvarelse af spørgsmål nr. 202 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 689).

Læs mere

Dansk Supermarked Administration A/S CVR-nr Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg

Dansk Supermarked Administration A/S CVR-nr Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg Dansk Supermarked Administration A/S CVR-nr. 89-49-29-12 Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg 3. juni 2002 Vedrørende tv-overvågning Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt til: js@skat.dk 4. oktober 2010 Vedrørende høring over forslag til lov om ændring af skattekontrolloven Datatilsynet Borgergade 28, 5.

Læs mere

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER?

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? HVAD ER TTIP? TTIP står for Transatlantic Trade and Investment Partnership, og det er en handelsaftale mellem to af verdens største økonomier, EU og USA.

Læs mere

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet TokeWith DanmarksMedie2ogJournalisthøjskole 20142PUJ Forsidehistorie.+ 5 Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet Forbrugerne ser mere og mere TV på 25 Det er et oprør mod priserne. Og nu sætter de dem

Læs mere

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre.

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre. Privatlivspolitik Denne hjemmeside opererer internationalt og er i overensstemmelse med den lokale lovgivning og regler i de pågældende lande. Denne privatlivspolitik omhandler hvordan vi bruger og behandler

Læs mere

Nøglehåndtering. Sikkerhed04, Aften

Nøglehåndtering. Sikkerhed04, Aften Basalt problem Al kryptografisk sikkerhed er baseret på nøgler som ikke er kryptografisk beskyttet I stedet må disse nøgler beskyttes fysisk 2 Løsninger Passwords noget du ved Hardware noget du har Biometri

Læs mere

Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade

Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade Dato: 16. november 2010 Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade 1. Indledning I den seneste tid har der været omtale i medierne af, at amerikanske repræsentationer foretager overvågning

Læs mere

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009 retssikkerhed Advokatrådets program 2009 BEHOV FOR ØGET RETSSIKKERHED Balancen mellem hensynet til at beskytte borgerne mod overgreb fra staten og hensynet til terrorbekæmpelse har ændret sig markant.

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET TING PÅ INTERNETTET Internet of things er et moderne begreb, som dækker over, at det ikke længere kun er computere, der er på internettet. Rigtig

Læs mere

Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 21. februar 2013 vedrørende samrådsspørgsmål Q stillet af Kim Andersen (V).

Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 21. februar 2013 vedrørende samrådsspørgsmål Q stillet af Kim Andersen (V). Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 163 Offentligt TALEPUNKTER TIL FOLKETINGETS ERHVERVSUDVALG Det talte ord gælder Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 21. februar 2013 vedrørende

Læs mere

Generelt om persondata og EU s persondataforordning

Generelt om persondata og EU s persondataforordning SSV-Udvikling aps 2017 1 Generelt om persondata og EU s persondataforordning Persondata er i Danmark allerede beskyttet af Persondataloven. Her stilles strenge krav til omgangen med persondata, og disse

Læs mere

Hvad er KRYPTERING? Metoder Der findes to forskellige krypteringsmetoder: Symmetrisk og asymmetrisk (offentlig-nøgle) kryptering.

Hvad er KRYPTERING? Metoder Der findes to forskellige krypteringsmetoder: Symmetrisk og asymmetrisk (offentlig-nøgle) kryptering. Hvad er KRYPTERING? Kryptering er en matematisk teknik. Hvis et dokument er blevet krypteret, vil dokumentet fremstå som en uforståelig blanding af bogstaver og tegn og uvedkommende kan således ikke læses

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om beskyttelse af børn og unge mod seksuelle overgreb [af Peter Skaarup (DF) m.fl.]

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om beskyttelse af børn og unge mod seksuelle overgreb [af Peter Skaarup (DF) m.fl.] Retsudvalget B 111 - Bilag 4 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B 111 Folketinget 2006-07 Beretning afgivet af Retsudvalget den 20. september 2007 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST5

It-sikkerhedstekst ST5 It-sikkerhedstekst ST5 Identificering af en fysisk person med henblik på udstedelse af faktorer til et personligt login Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST5 Version

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. Christian Fuglsang, og

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. Christian Fuglsang, og Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. Christian Fuglsang, cfu@jm.dk og jm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T

Læs mere

Justitsministeriet Politikontoret

Justitsministeriet Politikontoret Justitsministeriet Politikontoret jm@jm.dk T E L E F O N D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6 9 8 9 0 5 M A F @ H U M A N R I G H T S. D K WEB J. N R. 5 4 0. 1 0 / 2 9 1 6 8 / M A F 2 1. M A J

Læs mere

Et visionært teknologidesign

Et visionært teknologidesign Christian Damsgaard Jensen DTU Informatik Danmarks Tekniske Universitet Christian.Jensen@imm.dtu.dk Opsamling af personlige data 2 DTU Informatik, Danmarks Tekniske Universitet Privatlivets fred er truet

Læs mere

FOKUS PÅ IT-SIKKERHED! GODE RÅDE OM RANSOMWARE OG FOREBYGGELSER

FOKUS PÅ IT-SIKKERHED! GODE RÅDE OM RANSOMWARE OG FOREBYGGELSER FOKUS PÅ IT-SIKKERHED! GODE RÅDE OM RANSOMWARE OG FOREBYGGELSER 2017 Den 12. maj 2017 blev den vestlige verden ramt af det største cyberangreb i internettets historie. Værst gik ransomware angrebet WannaCry

Læs mere

Børn på nettet Familien på nettet?

Børn på nettet Familien på nettet? Børn på nettet Familien på nettet? Jon B. Rasmussen Projektleder KMD 3.3.2003 Side 1 Aftenens forløb 19.00 19.45 20.00 20.15 21.00 Indlæg om Børn på nettet v/ Jon B. Rasmussen Skolens it-regler v/ lærer

Læs mere

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT Englænderne valgte d. 23. juni at stemme sig ud af EU. Udmeldelsen sker ikke med øjeblikkelig virkning,

Læs mere

Ny persondataforordning

Ny persondataforordning Ny persondataforordning GUIDE Hvorfor? Ny persondataforordning Den eksisterende persondatalov gennemfører direktiver fra 1995 en tid, som digitaliseringen for længst har overhalet. En ny persondataforordning

Læs mere

Muligheder og risici ved eprivacy

Muligheder og risici ved eprivacy Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0010 Bilag 1 Offentligt Jesper Lund IT-Politisk Forening Europaudvalget, 3. februar 2017 Muligheder og risici ved eprivacy Tak for invitationen til dette møde. Min baggrund

Læs mere

GRÆNSEBOMME ER MEST POPULÆRE I JYLLAND

GRÆNSEBOMME ER MEST POPULÆRE I JYLLAND BRIEF GRÆNSEBOMME ER MEST POPULÆRE I JYLLAND Kontakt: Kommunikationschef, Malte Kjems +45 23 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk RESUME Skal Danmark genindføre

Læs mere

Vedrørende behandling af flypassagerers biometriske oplysninger i form af template af fingeraftryk

Vedrørende behandling af flypassagerers biometriske oplysninger i form af template af fingeraftryk Brevdato: 23. maj 2006 Modtager: Scandinavian Airlines Danmark (SAS) J.nr. 2006-219-0370 Stikord: Fingeraftryk, personoplysninger, saglighed og proportionalitet, alternativ løsning, oplysningspligt, datasikkerhed.

Læs mere

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier.

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier. Om Prøveopgaver Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner i at aflæse opgaver, som bliver

Læs mere

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2873 - RIA Bilag 3 Offentligt Dagsordenspunkt 2: Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 om standarder for sikkerhedselementer og

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 191 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 191 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 191 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om styrket beskyttelse af personnummeret

Forslag til folketingsbeslutning om styrket beskyttelse af personnummeret 2012/1 BSF 100 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 4. april 2013 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen

Læs mere

Rigspolitiet overvejer at melde CSC til politiet efter hacking - Politiken.dk

Rigspolitiet overvejer at melde CSC til politiet efter hacking - Politiken.dk Rigspolitiet overvejer at melde CSC til politiet efter hacking Statens største it-leverandør risikerer at få en sag på halsen. Selv vil CSC rejse et erstatningskrav mod de to tiltalte i sagen. ADGANG.

Læs mere

Ret, privatliv og teknologi

Ret, privatliv og teknologi Peter Blume & Janne Rothmar Herrmann Ret, privatliv og teknologi 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Peter Blume & Janne Rothmar Herrmann Ret, privatliv og teknologi 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Bilag 13: Transskription af interview med Marc

Bilag 13: Transskription af interview med Marc 13: Transskription af interview med Marc I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Marc. Spørgsmål vil være i fed og svar vil være i

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Mange USB-stiks er udstyret med en lille datadiode, som lyser når der hentes eller

Mange USB-stiks er udstyret med en lille datadiode, som lyser når der hentes eller USB-stiks bliver stadig brugt rigtig meget, og da man nu engang imellem kan få et 64gb USB stik til 249 kr i f.eks. Aldi, så er USB-stikket stadig det oplagte transportable medie, da det er lille og modsat

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget 2017-18 L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Spørgsmål 4 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende L 68 og L 69: Vil ministeren overveje

Læs mere

Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål S og T i samråd d. 16. august Spørgsmål S:

Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål S og T i samråd d. 16. august Spørgsmål S: Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 443 Offentligt Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål S og T i samråd d. 16. august 2006 Spørgsmål S: Med henvisning til redegørelse på TRU alm. del

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om pas til udlænding i Danmark er omfattet af obligatorisk digital selvbetjening. Det betyder, at

Læs mere

Teknologien er baseret på bakker, dale, fureendelser, krumninger, vindinger og andre kendetegn af det menneskelige fingeraftryk.

Teknologien er baseret på bakker, dale, fureendelser, krumninger, vindinger og andre kendetegn af det menneskelige fingeraftryk. Biometri Af Chrispin Smith Fingeraftrykslæsning Ansigtsskanning Håndfladelæsning Irisskanning Stemmegenkendelse Biometriske perspektiver Fingeraftrykslæsning Teknologien er baseret på bakker, dale, fureendelser,

Læs mere

Dog har vi et produkt der har interesse for hele samfundet og kan gøre noget ved vores store problematik med indbrud og røveri

Dog har vi et produkt der har interesse for hele samfundet og kan gøre noget ved vores store problematik med indbrud og røveri Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 254 Offentligt Vi er en kommerciel virksomhed og har økonomiske interesser Dog har vi et produkt der har interesse for hele samfundet og kan gøre noget ved vores

Læs mere

Før valg af adgangskontrol - kundekrav. Krav kunden bør stille til sit adgangskontrolsystem

Før valg af adgangskontrol - kundekrav. Krav kunden bør stille til sit adgangskontrolsystem Krav kunden bør stille til sit adgangskontrolsystem Her er opstillet en række krav, det er vigtigt og relevant, at kunden stiller til sit kommende adgangskontrolsystem. Et forkert valg kan medføre, at

Læs mere

deltager i dag som teknisk back-up for Eva + forslag til forbedret sikkerhed på ID-kortet

deltager i dag som teknisk back-up for Eva + forslag til forbedret sikkerhed på ID-kortet Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 L 55 Bilag 10 Offentligt Designer, udvikler, producerer, leverer og vedligeholder biometri løsninger (hardware & software) til brug for ID management i forbindelse

Læs mere

Tanker om TERROR. Erik Ansvang.

Tanker om TERROR. Erik Ansvang. 1 Tanker om TERROR Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Tanker om TERROR Af Erik Ansvang World Trade Center, New York den 11. september 2001 Efter 11. september 2001 Efter angrebet på World Trade Center

Læs mere

Tilgængelig på: /udgivelser/status/ /databeskyttelse_delrapport_2016.pdf.

Tilgængelig på:  /udgivelser/status/ /databeskyttelse_delrapport_2016.pdf. Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. Niels Dam Dengsøe Petersen ndp@jm.dk og jm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 A N P

Læs mere

Win-Win sikkerhed i en digital verden Få fordelene og undgå ulemperne ved RFID. Stephan J. Engberg

Win-Win sikkerhed i en digital verden Få fordelene og undgå ulemperne ved RFID. Stephan J. Engberg Rådet for IT-Sikkerhed Høring om Pervasive Computing 24/11 2004 Win-Win sikkerhed i en digital verden Få fordelene og undgå ulemperne ved RFID Stephan J. Engberg Without changing our pattern of thought,

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

Privatlivsfremmende teknologier (PETs)

Privatlivsfremmende teknologier (PETs) Privatlivsfremmende teknologier (PETs) Appendiks 7 Håndbog i: Privatlivsimplikationsanalyse IT og Telestyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Privatlivsfremmende teknologier... 3 Midler til imødegåelse af privatlivskrænkende

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. september 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. september 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0234 (NLE) 12163/17 ADD 1 JAI 782 ASIM 100 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 18. september 2017 til: Jordi

Læs mere

ARTIKEL 29 -GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE. Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

ARTIKEL 29 -GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE. Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse ARTIKEL 29 -GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE 5058/00/DA/endelig WP 33 Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Udtalelse 5/2000 om Brugen af offentlige registre til reverse- eller flerkriterie-søgetjenester

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K. Sendt til: jm@jm.dk

Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K. Sendt til: jm@jm.dk Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Sendt til: jm@jm.dk 12. februar 2010 Vedrørende høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om tv-overvågning og lov om behandling af

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 447 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 447 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 447 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 21. maj 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Struktur på privatlivsimplikationsrapporten

Struktur på privatlivsimplikationsrapporten Struktur på privatlivsimplikationsrapporten Appendiks 6 Håndbog i: Privatlivsimplikationsanalyse IT og Telestyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Struktur på rapport over privatlivsimplikationsanalysen... 3 Introduktion...

Læs mere

TEENAGERE. deres private og offentlige liv på sociale medier Online-survey februar 2013

TEENAGERE. deres private og offentlige liv på sociale medier Online-survey februar 2013 TEENAGERE deres private og offentlige liv på sociale medier Online-survey februar 2013 De sociale medier medfører store forandringer i vores sociale liv - og dermed også vores fællesskab, kultur og omgangsformer.

Læs mere

Teknologien benyttes bredt til PC adgang, netværksadgang, fysisk adgang, tidsregistrering og borger ID.

Teknologien benyttes bredt til PC adgang, netværksadgang, fysisk adgang, tidsregistrering og borger ID. Biometri Af Senior Consultant Chrispin Smith, Danish Biometrics - 2007 Fingeraftrykslæsning Teknologien er baseret på bakker, dale, fureendelser, krumninger, vindinger og andre kendetegn af det menneskelige

Læs mere

Sikker på nettet. Tryg selvbetjening. Din kontakt med det offentlige starter på nettet

Sikker på nettet. Tryg selvbetjening. Din kontakt med det offentlige starter på nettet Sikker på nettet Tryg selvbetjening Din kontakt med det offentlige starter på nettet Det offentlige bliver mere digitalt Oplysninger om folkepension og andre offentlige ydelser, ændringer af selvangivelsen,

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 371 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 371 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 371 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K

Læs mere

hackere guide Sådan beskytter du dig mod sider Så galt kan det gå Kendt dj: Ikke megen hjælp at hente

hackere guide Sådan beskytter du dig mod sider Så galt kan det gå Kendt dj: Ikke megen hjælp at hente Foto: Iris guide Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8 sider Sådan beskytter du dig mod hackere Så galt kan det gå Kendt dj: Ikke megen hjælp at hente CPR-tyveri INDHOLD I DETTE HÆFTE:

Læs mere

Sikker forretning i en digitaliseret tid!

Sikker forretning i en digitaliseret tid! Sikker forretning i en digitaliseret tid! St ar t Justin Det kan være svært at følge med udviklingen, der sker inden for sikkerhedsområdet, hvis man er en mindre virksomhed. Ikke mindst nu, hvor digitaliseringens

Læs mere

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Sikre Beregninger Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet 1 Introduktion I denne note skal vi kigge på hvordan man kan regne på data med maksimal sikkerhed, dvs. uden at kigge på de tal

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att.: med kopi til

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att.: med kopi til Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Danmark Att.: sum@sum.dk med kopi til cea@sum.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 A N P E @

Læs mere

Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 76 Offentligt

Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 76 Offentligt Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 76 Offentligt Kulturministeren Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf

Læs mere

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt af Brian Kristensen http://akrylkunst.dk side 1 af 6 Denne quick guide viser i korte steps hvordan man tegner de rigtige proportioner i et ansigt. For at have et fundament når du tegner et ansigt er det

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 10 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 10 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 10 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 16. november 2015 Hvad er op og ned på den europæiske efterforskningskendelse?

Læs mere

Eye tracking analyser din kommunikation, og sælg mere

Eye tracking analyser din kommunikation, og sælg mere Eye tracking analyser din kommunikation, og sælg mere 1 2 Skab iøjnefaldende information, og sælg mere Ser dine kunder det du virkelig ønsker at de skal læse på fakturaen, hjemmesiden eller appen? Eller

Læs mere

Artikel om... Digital signatur. OpenOffice.org

Artikel om... Digital signatur. OpenOffice.org Artikel om... Digital signatur OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne, som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere og/eller ændre det

Læs mere

Teknologianvendelse og persondataloven. Indlæg på konferencen PrivatTek v/kontorchef, cand. jur. Lena Andersen Datatilsynet

Teknologianvendelse og persondataloven. Indlæg på konferencen PrivatTek v/kontorchef, cand. jur. Lena Andersen Datatilsynet Teknologianvendelse og persondataloven Indlæg på konferencen PrivatTek 2010 v/kontorchef, cand. jur. Lena Andersen Datatilsynet Disposition * Den danske persondatalovs regulering * Udfordringerne i praksis

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Justitsministeriet Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret jm@jm.dk thk@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6

Læs mere

BEVAR RETSFORBEHOLDET STEM NEJ LÆS, HVORFOR RETSFORBUNDET ANBEFALER ET NEJ

BEVAR RETSFORBEHOLDET STEM NEJ LÆS, HVORFOR RETSFORBUNDET ANBEFALER ET NEJ BEVAR RETSFORBEHOLDET STEM NEJ LÆS, HVORFOR RETSFORBUNDET ANBEFALER ET NEJ Regeringen mener... ikke, at der er behov for at fortsætte dialogen med Kommissionen om... en eventuel parallelaftale Daværende

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 SENIOR LAND Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096 Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 Michael Himmelstrup eycoco@gmail.com +45 2720 7222 Peter Stillinge Dong peterstillinge.dong@gmail.com

Læs mere

Højresvingskampagne 2015

Højresvingskampagne 2015 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Højresvingskampagne 2015 Udviklingen i højresvingsulykker Helt overordnet er udviklingen

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0452 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat 2. september 2016 J.nr. 16-0830820 Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Proces og Administration ABL Forslag

Læs mere

Deloitte, Finansagenda 2015 Birgitte Kofod Olsen, partner, Ph.D., Carve Consulting. Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen

Deloitte, Finansagenda 2015 Birgitte Kofod Olsen, partner, Ph.D., Carve Consulting. Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen Deloitte, Finansagenda 2015 Birgitte Kofod Olsen, partner, Ph.D., Carve Consulting Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen Et højt niveau af it-sikkerhed og privatlivsbeskyttelse er med til

Læs mere

ANNA OG ALEX OG FALSKMØNTNERNE

ANNA OG ALEX OG FALSKMØNTNERNE EURO RUN- SPILLET www.nye-eurosedler.eu ANNA OG ALEX OG FALSKMØNTNERNE - 2 - Anna og Alex er klassekammerater og bedste venner. De har det med at rode sig ud i hårrejsende eventyr. I dag er ingen undtagelse.

Læs mere

ANNA OG ALEX OG FALSKMØNTNERNE

ANNA OG ALEX OG FALSKMØNTNERNE EURO RUN- SPILLET www.nye-eurosedler.eu ANNA OG ALEX OG FALSKMØNTNERNE Anna og Alex er klassekammerater og bedste venner. De har det med at rode sig ud i hårrejsende eventyr. I dag er ingen undtagelse.

Læs mere

I et moderne IT-samfund som Danmark bliver borgerne registreret utallige steder hver dag og hele tiden. I det virkelige liv og i cyberspace

I et moderne IT-samfund som Danmark bliver borgerne registreret utallige steder hver dag og hele tiden. I det virkelige liv og i cyberspace Persondataloven Den danske lov om behandling af persondataoplysninger kaldes PERSONDATALOVEN og det er Datatilsynet, som fører tilsyn ang. loven!! Desværre voldsomt underbemandet men de gør jo, hvad de

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Bilag til brev til Europaudvalget af 19. november 2008 19. november 2008 Martin Salamon Dok. 66500/ps Telekom-pakken Rådet har indledt

Læs mere

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 26 84 00 Email

Læs mere

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund Danmark er én af frontløberne i Europa, når det gælder mobil- og bredbåndsdækning. Over 90 pct. af alle

Læs mere

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed. Oktober 2016

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed. Oktober 2016 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 1 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 26 84 00 Email

Læs mere

Hvad er fremtiden for internettet?

Hvad er fremtiden for internettet? Hvad er fremtiden for internettet? pcfly.info Den Internettet er blot et par årtier gamle, men i dette korte tidsrum har oplevet væsentlige ændringer. Den voksede ud af et sammensurium af uafhængige netværk

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 364 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 364 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 364 Offentligt Folketinget Udvalgssekretariatet Christiansborg 1240 København K Sendt til: Birgitte.Toft-Petersen@ft.dk 29. august 2014 Vedrørende høring over beretning

Læs mere

Sessionslogning. En undersøgelse blandt teleeksperter

Sessionslogning. En undersøgelse blandt teleeksperter Sessionslogning En undersøgelse blandt teleeksperter Marts 2016 Sessionslogning Indledning Justitsministeriet er ved at forbedrede et lovforslag om genindførelse af sessionslogning. Det vil betyde, at

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens elektroniske registrering af borgeres medicinoplysninger

Høring over udkast til bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens elektroniske registrering af borgeres medicinoplysninger Indenrigs- og Sundhedsministeriet primsund@im.dk lfi@im.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 1.

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2010-0019. Ankenævnets

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2010-0019. Ankenævnets AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0019 Klageren: Indklagede: xx på vegne yy DSB S-tog A/S Klagen vedrører: 17 kontrolafgifter á 750 kr. Ankenævnets sammensætning: Nævnsformand,

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette ansøgningsskema til at søge om: Rejsedokument for flygtninge (konventionspas). Fremmedpas.

Læs mere

IT sikkerhed Whitelist

IT sikkerhed Whitelist IT sikkerhed Whitelist IT sikkerhed Whitelist Skrevet af: Anchelika V. Skjødt og Lasse B. Troelsen Kom/IT A Klasse 3.5 Side 1 af 7. Spam facts Spam er et af de største problemer med internettet på nuværende

Læs mere

Høringspartnere. Digitaliseringsstyrelsen uddyber nedenfor formål, indhold og konsekvenser af at indføre Persondataloven i Grønland.

Høringspartnere. Digitaliseringsstyrelsen uddyber nedenfor formål, indhold og konsekvenser af at indføre Persondataloven i Grønland. Naalakkersuisut Government of Greenland Digitaliseringsstyrelsen Høringspartnere Supplerende høringsmateriale om Kongelig Anordning af Persondataloven Digitaliseringsstyrelsen uddyber nedenfor formål,

Læs mere

Faktapapir om hæleri. 6. november 2015. Sagsbehandler: AVO

Faktapapir om hæleri. 6. november 2015. Sagsbehandler: AVO Faktapapir om hæleri 6. november 2015 1.0 Hvad er hæleri, og hvordan straffes det? Hæleri er en kriminel handling, som knytter sig til salg, køb, modtagelse, transport og opbevaring af genstande, der stammer

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 422 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 422 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 422 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 18. marts 2016 Kontor: Sikkerhedskontoret

Læs mere

Screeningsspørgsmål til udarbejdelse af PIA i fuld skala

Screeningsspørgsmål til udarbejdelse af PIA i fuld skala Screeningsspørgsmål til udarbejdelse af PIA i fuld skala Appendiks 1 Håndbog i: Privatlivsimplikationsanalyse IT og Telestyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Screeningsspørgsmål til PIA i fuld skala... 3 Teknologi...

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

It-sikkerhedskomitéen

It-sikkerhedskomitéen It-sikkerhedskomitéen Beskyttelse af børn og unge på online sociale netværkstjenester Børn og unge har stor glæde af de nye online sociale netværkstjenester, men deres oplevelser på disse tjenester er

Læs mere

Suppleringskataloget Kapitel 7 Mærkning

Suppleringskataloget Kapitel 7 Mærkning Forsikring & Pension november 2014 Suppleringskataloget Kapitel 7 Mærkning Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

Indhold: Indledning 2. Kommunikations koncept 3. Design udvikling 4 Skitser Bobbel. Refleksion 6

Indhold: Indledning 2. Kommunikations koncept 3. Design udvikling 4 Skitser Bobbel. Refleksion 6 Indhold: Indledning 2 Kommunikations koncept 3 Design udvikling 4 Skitser Bobbel Refleksion 6 Indledning: I dette projekt var opgaven at fremstille otte plakater, fire i B1 og fire i A3, for en udstilling

Læs mere

RETSFORBEHOLD SKADER KAMP MOD STALKING

RETSFORBEHOLD SKADER KAMP MOD STALKING BRIEF RETSFORBEHOLD SKADER KAMP MOD STALKING Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Projektmedarbejder, Michella Lescher +45 28 69 62 96 mnl@thinkeuropa.dk RESUME I januar 2015 træder

Læs mere