På vej mod biometriske pas

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På vej mod biometriske pas"

Transkript

1 Nr. 198 januar 2005 På vej mod biometriske pas Biometri skal begrænse forfalskning af pas > Frygt for at identitetstyveri øges > Anti-terror-effekt ukendt > Registrering i databaser vil komme > Ny teknologi med fingeraftrykslæsere og ansigtsgenkendelse ligger bag sikkerheden i de nye EU pas, som Danmark og de andre EU lande har travlt med at indføre. Biometri skal sikre passene mod forfalskning og er som sådan et led i den internationale terrorbekæmpelse. Men kritikere har peget på, at der er øget risiko for identitetstyveri ved den chip-løsning man har valgt, og stiller spørgsmålstegn ved anti-terroreffekten. Vicerigspolitichef Peter Carpentier mener de nye pas vil begrænse illegal trafik, men udtaler sig ikke om anti-terror-effekten. Passene åbner også for store potentielle problemer for borgernes privatliv. Birgitte Kofoed Olesen, Institut for Menneskerettigheder, og Peter Blume, Københavns Universitet, vurderer, at databaser med befolkningens biometriske data vil følge i kølvandet på passene. Det afvises i dag, men EUregulering har åbnet for registrering og ønsket om bedre kriminalitetsefterforskning vil bane vejen. Dette Fra rådet til tinget gennemgår planerne for de nye danske biometriske pas og præsenterer danske og udenlandske eksperters kritik af passenes konsekvenser for sikkerhed og overvågning. Danskerne skal vænne sig til et nyt ord - biometri. Ordet dækker over en metode til at identificere en person via personens egne specifikke biologiske kendetegn. Biometri er nok mest kendt fra fiktionens verden, hvor en agent f.eks. åbner en dør ved at lægge fingeren på en fingeraftrykslæser eller ved at se ind i en irisskanner. Eller fremtidsborgeren, der bliver mødt med intelligente personlige reklamer, når han passerer butikker i det lokale center, hvor computere løbende skanner og identificerer ham på 20 forskellige biometriske parametre som højde, øjenfarve, ansigtsform, gangart, skridtlængde, ørefoldninger, næsevolumen mm., samtidig med at de aflæser hans personlige indkøbspræferencer i en database og måske endda analyserer hans humør, behov og købelyst ud fra ganghastighed, holdning, ansigtsudtryk, stemmeleje, intonation etc. Selv om biometri for de fleste lyder som fremtid, er teknologien begyndt at vinde hastigt frem. I Bruxelles indførte den tidligere formand for EU Kommissionen, Romano Prodi, f.eks. et såkaldt sikkert rum, hvor døren åbnes vha. fingeraftryk. Herhjemme har Bornholmstrafikken opsat fingeraftrykslæsere, som tillader stamkunder at køre hurtigere ombord og i Telia Stofa's overvågningscenter bliver medarbejdernes iris skannet. Man kan købe tastaturer, bærbare computere, USB nøgleringe, PDA'er og meget andet med fingeraftrykslæsere til privat brug. Fingeraftrykslæsere eller andre biometriske løsninger forventes af mange at blive afløseren for passwords, som er så svære at huske fingeren har man derimod altid på sig. Ansigtsbiometri som også medtager karakteristika fra hudens overflade kan være nøglen til fremtidens sikre e-handel. 1

2 Men for de fleste danskere bliver det første møde med biometrien formentlig de nye EU pas, som skal indeholde to biometriske datasæt - et digitalt ansigtsfoto og 3 år senere også et digitalt fingeraftryk. Biometri adskiller sig fra traditionel autencificering, hvor man enten ved noget f.eks. en pinkode eller har noget f.eks. et pas til, at man nu er noget. Derfor ses teknologien som løsningen på et af tidens største problemer: Hvordan ved man med sikkerhed, at en person er den, han udgiver sig for at være? I forhold til pas er spørgsmålet blevet aktuelt med terrorbekæmpelsen efter den 11. september. Her har den amerikanske Kongres besluttet, at alle nye pas skal indeholde biometri i form af et ansigtsbillede, hvis man ønsker at rejse ind i USA uden visum. Det amerikanske pres har fået EU til at vedtage at indføre de biometriske pas og skal man føje USA bliver passene nødt til at være klar allerede den 26. oktober Biometri Ordet biometri stammer fra de græske ord bios, som betyder liv, og metron, der betyder mål. I dag bruges ordet i betydningen at måle menneskers fysiske karakteristika for at fastslå en persons identitet. Eksempler på biometri kan f.eks. være fingeraftryk, irismønster, ansigtsform, håndfladeaftryk, stemmegenkendelse, håndskrift, arteriemønster i retina, DNA-profil, gangart, øreaftryk, næsehulevolumen og mange flere. I det kommende biometriske pas er ansigtsbilledet blevet valgt som det globale interoperable biometriske data og herudover har EU besluttet at supplere med fingeraftryk. Identifikation Man har tradiotionelt talt om to forskellige metoder til autentifikation: Noget man véd eksempelvis et løsen ved døren eller en PIN-kode til et Dankort. Noget man har f.eks. et kørekort, et pas eller en nøgle. Med biometri taler man om en tredje form: Noget man er. Det er i denne sammenhæng man fremhæver biometriens fordele - man har det altid på sig, glemmer det ikke og de fleste biometrier er meget vanskelige at kopiere, forfalske eller stjæle. EU-kommissionen har nu nedsat et udvalg som skal fastsætte de tekniske krav til den chip, der skal rumme det digitale ansigtsbillede. Herefter har de europæiske datatilsyn 18 måneder til at komme med indvendinger - så der kan blive problemer med at nå i mål inden 26. oktober. Et digitalt billede i passet ved siden af det velkendte foto vil i første omgang ikke betyde andet end at tolderen også kan se ens ansigt på en skærm, men med tiden kan vi formentlig regne med at skulle se ind i et digitalt kamera og lægge fingeren på en fingeraftrykslæser, mens en maskine via radiobølger hurtigt aflæser data fra en kontaktløs chip i passet og sammenligner oplysningerne. Teknologien vil ifølge vicerigspolitichef Peter Carpentier»være med til at begrænse færdslen af folk med illegale hensigter«. Måske vil det også lette gennemslusningstiden ved grænserne for resten. I dag anvendes en fingeraftryks database over asylansøgere til EU til at afsløre snyd og det har vist sig, at 7 pct. ansøger to eller flere lande. Danmark, Norge og Island er dog ikke med. Danske pas med biometri 1. oktober 2004 indførte Danmark et nyt højteknologiske pas, som Justitsministeren siger er blandt verdens sikreste pas med»en 0,8 mm tyk polycarbonatside (plastik), som personoplysningerne og pasfotoet bliver lasergraveret ind i. Herudover... vil der blive anvendt specialpapir, avancerede trykteknikker, flere former for kopieringsbeskyttelse.«passet afløste 1997-passet, som ifølge vicerigspolitichef Peter Carpentier stadig er et rigtig godt og sikkert pas, hvor man endnu ikke har set kvalificerede forfalskninger. Det nye pas laves af det finske firma Setec og er forberedt til biometriske data, idet den kontaktløse chip kan indarbejdes i polycarbonatsiden. Desuden er der kommet skærpede krav til identifikation af pasansøgeren, hvor politiet har mulighed for at stille uddybende spørgsmål. Endelig skal alle - selv nyfødte - have eget pas, hvilket udover at gøre passet autencifikationen sikrere også kan bremse børnebortførelser. Hvordan virker biometri? Hvor det er utroligt nemt for mennesker at genkende en person har computere store problemer. Vores evne bygger bla. på en forståelse af verden, som vi får forærende gennem opvæksten - vi ved hvad en næse er, at øjne er øjne, at et smil betyder glæde osv. For en computer derimod er ansigtet et enormt væld af informationer om lysintensiteter og farver. Den er nødt til at dele det op, simplificere, måle afstande og vinkler mellem øjne, mund, næse, øre, hage, hårgrænse etc. Derfor må man heller ikke grine eller bære briller på det billede, som skal i passet. Computeren foretager de nødvendige målinger og beregninger for pasbillederne, hvor programmet 'ser' an- 2

3 sigtet forfra i den samme vinkel og blot skal sammenligne med et tilsvarende ansigt. Det fungerer fint i dag og programmerne kan endda genkende personen selv om han f.eks. har tillagt sig fuldskæg. Skal computere derimod finde en person i mængden, der bevæger sig, drejer hovedet og har mange forskellige lys/skygge forhold er der stadig problemer. Fingeraftryk minder om ansigtsgenkendelse, blot skal computeren skelne en anden type mønster. Teknisk er der mange forskellige måder at aflæse fingeraftrykket og forskellige ting at vægte i mønsteranalysen. Metoden er i princippet meget specifik, fordi der så vidt man ved ikke findes to mennesker med identiske fingeraftryk, men i praksis er der en del problemer med fingeraftrykslæsere f.eks. har keramikere og asiatiske kvinder så tyndt et fingeraftryk, at maskinen har problemer med at læse det. Desuden har det vist sig, at man ligesom i James Bond film kan kopiere et fingeraftryk f.eks. fra et glas eller en kop uden ejermandens viden. Det er pt. forholdsvis enkelt og billigt at fremstille en kunstig finger som fingeraftrykslæsere ikke kan skelne fra en rigtig finger. Det kan naturligvis ændre sig i fremtiden, men i første omgang er fingeraftryk blot et supplement, der i EU begrundes med, at de fleste lande allerede har nationale fingeraftryksregistre over kriminelle. Overvågning og registre Netop udsigten til registre og databaser vækker bekymring. Selv om vicerigspolitichefen er afvisende og siger, at»der ikke på noget tidspunkt i drøftelserne i Danmark har ligget noget om, at der skulle opbygges en database,«er både afdelingsleder Birgitte Kofod Olsen, Institut for Menneskerettigheder og juraprofessor Peter Blume, Københavns Universitet sikre på, at registrene vil komme.»i EU reguleringen står der faktisk, at man på længere sigt kan arbejde med oprettelsen af sådan et register«, siger Birgitte Kofod Olsen.»Det er godt nok understreget at der ikke må ligge personoplysninger. Men man har åbnet for at et register bliver en reel mulighed og man kan sige; det giver ikke mening at have et register med en helt masse fingeraftryk, hvis ikke man må køre det sammen med et kriminalregister.«peter Blume siger, at databaser vil komme trinvist:»vi ved alle, hvordan det vil gå. Først indfører man biometri i pas og når vi så har vænnet os til det, vil man også oprette registre. Når først de er der mangler man bare en alvorlig hændelse med nogle ofre, hvorefter politiet vil sige: Vi har mulighederne, hvorfor ikke bruge dem? Og så vil politikerne sige ja.«det bekymrer Kofod Olsen.»Du får skabt potentialet for intensiv overvågning af borgerne når de rejser. Hele bevægelsen er eller kan blotlægges af en stat. Det jeg hører fra politikerne er: Jamen, det er jo ikke noget problem i Danmark, der gør staten jo ikke sådan noget,«siger Kofod Olsen.»Men det er meget kortsigtet for det er ikke ret mange år siden vi havde de kommunistiske lande, hvor der var en intensiv overvågning fra staten og det kan vi jo få igen. Nu har vi alt materialet, alle procedurerne og alle teknikkerne på plads til, at man i realiteten kan lave en meget meget effektiv og tæt overvågning, det er risikoen på lang sigt.«usa har allerede presset de europæiske luftfartselskaber til at aflevere personoplysninger på alle passagerer, der flyver til USA. Derudover forsøger de amerikanske myndigheder sig med såkaldte pre-screeningsprogrammer. Transportmyndighederne (TSA) offentliggjorde i oktober 2004 forsøg med alarmsystemet, Secure Flight, som ud fra navn, adresse, telefonnummer, rejseplan, kreditkortnummer mm. skal screene alle flyrejsende mod regeringens terroristlister. Secure Flight afløser det endnu mere kontroversielle CAPPSII (Computer Assisted Passenger Prescreening System II), som skulle inddele alle passagerer i tre farvekodede risikogrupper (rød, gul, grøn) på basis af personlige oplysninger fra offentlige og kommercielle databaser. Så tanken om at udnytte databaserne er bestemt ikke fjern fortid og der findes mange andre eksempler på, at myndigheder forsøger at bruge teknologierne forebyggende ved at indsamle og analysere oplysninger om borgerne. Både Blume og Kofod Olsen fremhæver, at vi også herhjemme bliver mere og mere overvågede og gennemsigtige for staten f.eks. med den nye logningsbekendtgørelse med registrering af hele teletrafikken, den digitale forvaltning med borgeroplysninger og videoovervågning. Vi kan spores elektronisk rigtig mange steder; når vi surfer på internettet, bruger dankort og PBS, har mobiltelefonen tændt, tager S-toget osv.»vi får et system, hvor borgeren er fuldstændig transparent for staten - det er der en helt masse fordele ved, effektiv efterforskning, bedre service osv. - og samtidig bliver de statslige myndigheder mindre og mindre transparente, fordi man som borger ikke ved, hvad oplysningerne bliver brugt til,«siger Birgitte Kofod Olsen.»Det er en trussel mod demokratiet, fordi det ændrer på nogle helt grundlæggende demo- 3

4 kratiske principper, i særlig grad retssikkerheden for borgeren.«hun henviser især til privatlivsbeskyttelsen, som er en grundlæggende rettighed med rødder i demokratiske forfatninger og lovgivning helt tilbage til 1300-tallet. Den giver alle borgere en privat sfære, hvor man er i fred og hvor staten og andre mennesker ikke har lov at blande sig vilkårligt.»hvis staten vil ind og gå tættere på os som personer skal der være en helt særlig grund til det, der skal være lovgrundlag for at gøre det,«siger hun og tilføjer, at privatlivsbeskyttelsen bliver udvandet i disse år. Sikkerhed og ID-tyveri Dertil kommer spørgsmålet om datasikkerhed. Specielt opbevaringen af de biometriske data på en chip er smart fordi det sætter tolderen i stand til lynhurtigt og nemt at læse informationen. Men at data skal opbevares på en såkaldt kontaktløs chip, en rfid-chip, vækker bekymring. Rfid-chip aflæses med radiobølger indenfor kort afstand (10-15 cm påregnes), hvorfor det vil være muligt for andre at aflæse chip'en med mindre data'ene er beskyttede. Trods de amerikanske myndigheders påstand om det modsatte viser flere tests ifølge den internationalt anerkendte teknologikommentator Bruce Schneier, at rfid chips kan aflæses helt op til 20 meter væk. Schneier kan ikke forstå, hvorfor man accepterer en sådan sikkerhedsrisiko istedet for at lade chip'en være en kontaktchip, hvor tolderen skal lade passet røre en maskine.»der er desværre kun en mulig grund: Regeringen ønsker selv hemmeligt at kunne identificere folk i mængden,«siger han i en artikel i International Herald Tribune den 4. oktober Han understreger, at han er meget forsigtig med den slags beskyldninger,»men at dette synes at være et klart eksempel på Bush regeringen sætter egne interesser over borgernes sikkerhed og privatliv og siden lyver om det.«usa, der er gået forrest med de nye biometriske pas, har siden offentliggjort at man ikke vil kryptere data'ene, dels fordi der er problemer med plads på chip'en og dels er der lande man ikke ønsker skal råde over stærk krypteringsteknologi. I stedet indlægger man en nøgle, som skal bevise, at chip'en er ægte og ikke er blevet ændret, men ikke beskytter data'ene. Kritikerne frygter, at passet dermed bliver en guldgrube for en ny type kriminalitet - IDtyveri, hvor kriminelle på basis af personlige oplysninger som navn, adresse, alder, bopæl, kørekort, cpr. nr., pas, etc. optager banklån, laver kreditkort og køber nemt omsættelige varer i andres navn. ID-tyveri er den hurtigst voksende kriminalitet i USA og ifølge en undersøgelse fra Federal Trade Commission (FTC) blev 27,3 millioner amerikanere fra april 1998 til april 2003 udsat for ID-tyveri. Heraf var 9,9 millioner af tyverierne sket indenfor de sidste 12 måneder, hvilket kostede de berørte over 5 millarder dollar og finanshuse og forretninger over 48 milliarder dollar. Danske kritikere som Stephan Engberg fremhæver, at man med biometri risikerer en situation, hvor det vil være umuligt at skelne mellem en kriminel, der har skaffet adgang til de biometriske data og den rigtige person.»udover selve den kriminelle handling, så kan de uskyldige ofre for identitetstyveri komme i en helt umulig situation, hvor de reelt står med omvendt bevisbyrde. Aktuelt bevæger vi os imod såkaldt permanent identitetstab, hvor ofrene negativ-listes på basis af biometri og udelukkes fra normalt liv,«skriver Engberg i et brev til Folketingets Retsudvalg, som han også har sendt til Teknologirådet. Han er bange for, at vi stoler for meget på sikkerheden ved biometrien og den bliver en nøgle, der kan åbne alle døre uden yderligere sikkerhed. Med oprettelsen af databaser og pasregistre bliver vi yderligere sårbare for kriminelle, der kan hacke sig ind og få adgang til de biometriske oplysninger, som de kan misbruge til masse-id-tyveri. Selv om databaser ikke skal være med fra start er det som Peter Blume og Birgitte Kofod Olsen siger svært at forestille sig, at der ikke vil komme et EU pas-register med tiden. Det vil f.eks. være oplagt at kontrollere om passet er udstedt til den person, som står med det og det kan kun lade sig gøre, hvis man har en central database over hvilke personer pasnumre, fingeraftryk og ansigter tilhører. Har man ikke det, vil det være muligt at lave perfekte falske pas fra stjålne eller købte blanke pas, og ligegyldigt hvor stærkt man laver passet vil menneskene altid være et svagt led. Er det effektivt? Time Magazine skrev sidst i august 2004 en tankevækkende historie om mafiaens capo di capi (bossernes boss), Bernardo Provenzano. Til trods for han er Italiens mest eftersøgte aner myndighederne ikke engang, hvordan han ser ud - politiets nyeste foto er fra 1959, og de eneste fingeraftryk de har er taget i 1950'erne. Politiet ved at han bor på Sicilien, hvor han efter sigende frit kan gå til læge, tandlæge, frisør osv. fordi ingen genkender ham. Provenzano er ekstremt forsigtig og skyr alle former for elektronik - telefoner, mobiltelefoner, fax, computere, og internet - i 4

5 stedet driver han Cosa Nostra med beskeder skrevet på små sedler, pizzini, der afleveres personligt af betroede håndlangere. Spørgsmålet er om teknologien ikke altid vil kunne omgåes af dem der vil. Biometriske pas vil næppe fange en Provenzano eller en Osama Bin Laden for den sags skyld. Så hvor effektivt vil det nye pas egentlig være? Overfor terrorister mener Bruce Schneier ikke biometrien vil have en effekt. Den vil gøre det mere sikkert at identificere den enkelte person, men ikke beskytte mod f.eks. terrorbombningen i World Trade Center, hvor alle havde uplettede kriminalregistre og ikke behøvede falske identiteter. Det samme siger Kastrup Lufthavns sikkerhedschef, Anders Maegaard,»man kan ikke se på iris om folk har en pistol i baglommen.«han mener ikke biometri har en berettigelse sikkerhedsmæssigt. Peter Carpentier vil ikke kommentere selve anti-terror effekten,»men der er jo ikke tvivl om at tilføjelse af biometriske data i pas er et yderligere sikkerhedselement, som gør det væsentligt sværere at forfalske pas,«siger Peter Carpentier.»Men præcis hvor stor effekt det har, er der ingen, som kan sige noget om.«det er en argumentation, der minder meget om argumentationen for videoovervågning i England, hvor John Major under sloganet»if you've got nothing to hide, you've got nothing to fear«startede en eksponentiel vækst af overvågningskameraer. I England, der er verdens mest videoovervågede land, er der stadig tvivl om kriminaliteten mindskes med kameraerne, til gengæld er der en tydelig tendens til at kameraernes oprindelige formål udvides. Et eksempel er overvågningen af 8 store indfaldsveje ind i London, den såkaldte Ring of Steel, der blev indført efter IRA bombeangreb i Til dato har videokameraerne ikke fanget en eneste terrorist, men til gengæld er de smeltet sammen med over 1200 kameraer kaldet Camera Watch som flittigt udskriver fartbøder. Politiet vil desuden gerne kunne bruge kameraerne sammen med ansigtsgenkendelse til at identificere hver person i bilerne - et projekt der måske bliver muligt med det biometriske ID-kort regeringen arbejder på ved siden af EU passet. ID-kortet skal være klar omkring 2008 og briterne har allerede besluttet at forsøge at oprette en database med alle de biometriske oplysninger, der kan krydstjekkes for yderligere sikkerhed. Skal man tage videoovervågning som pejlemærke for biometrien glemmer politikerne at undersøge om teknologien har den effekt man ønskede ligesom det oprindelige formål udvides med tiden og med teknologiens nye muligheder. Liv vs privatliv Der er mange faldgruber og bekymringer omkring de digitale overvågningsteknologier, som er i rivende udvikling efter terrorhandlingerne i New York og Madrid. Det er teknologier som vinder frem uden særlig modstand fra en tillidsfuldt tilbagelænet befolkning, der ikke har oplevet en ond stat, men jævnligt møder terrorens gru gennem medierne. I sådan et klima er det vanskeligt at bremse op og se om effekten er prisen værd. Sammenligner man med videoovervågning peger rapporter entydigt på at teknologien har været en meget dyr løsning (England brugte 3 mia. pund fra ) uden tydelig dokumenteret effekt. De biometriske pas er en realitet og i de kommende måneder skal det tekniske udvalg under EU Kommissionen beslutte, hvordan man teknisk kan klare opgaven. Med tiden kommer formentlig også de ømtålelige databaser.»det handler om at afveje effektivitet overfor risiko, hvor biometrien formentlig vil øge sikkerheden en smule og risikoen for magtmisbrug er lav. I sidste ende vejer liv tungere end privatliv,«siger Peter Blume. Kontaktpersoner og links: Juraprofessor Peter Blume, Københavns Universitet, tlf , Vicerigspolitichef Peter Carpentier, Rigspolitiet, tlf , Afdelingsleder Birgitte Kofod Olsen, Institut for Menneskerettigheder, tlf , I Danmark sorterer EU passet under Justitsministeriet, Trafikkontoret, kontorchef Michael Højer Larsen, tlf gruppen bestående af medlemmer fra EU's nationale datatilsyn har kommenteret de biometriske pas: privacy/workingroup_en.htm Datatilsynet, direktør Janni Christoffersen, tlf Kommentatoren Bruce Schneier: I USA er Dept. of Homeland Security vokset voldsomt efter 11. september: 5

6 Nyhedsbrev om digital videoovervågning: 077&toppic=kategori2&language=dk ID-Tyveri i USA: idtheft.htm Stor amerikansk menneskerettighedsgruppe, ACLU: Åbent brev ang. de biometriske pas til EU Kommissionen fra en lang række privatlivsbeskyttende grupper: html?cmd[347]=x Fra rådet til tinget udgives af Teknologirådet. Redaktør Ida Leisner. Dette nummer af Fra Rådet til tinget er skrevet af Rasmus Kragh Jakobsen, cand.scient og freelance journalist. Research: Janus Sandsgaard, stud.tech.soc., projektmedarbejder i Teknologirådet De sidste fem numre af Fra rådet til tinget: Nr. 197: Børns sundhed er på spil Nr. 196: Særnummer: Energikatalog Nr. 195: Før havet stiger Nr. 194: Snæver viden om lægemidler Nr. 193: Risiko ved mobiltelefoni? 6

It-sikkerhedstekst ST5

It-sikkerhedstekst ST5 It-sikkerhedstekst ST5 Identificering af en fysisk person med henblik på udstedelse af faktorer til et personligt login Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST5 Version

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

Win-Win sikkerhed i en digital verden Få fordelene og undgå ulemperne ved RFID. Stephan J. Engberg

Win-Win sikkerhed i en digital verden Få fordelene og undgå ulemperne ved RFID. Stephan J. Engberg Rådet for IT-Sikkerhed Høring om Pervasive Computing 24/11 2004 Win-Win sikkerhed i en digital verden Få fordelene og undgå ulemperne ved RFID Stephan J. Engberg Without changing our pattern of thought,

Læs mere

Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade

Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade Dato: 16. november 2010 Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade 1. Indledning I den seneste tid har der været omtale i medierne af, at amerikanske repræsentationer foretager overvågning

Læs mere

I et moderne IT-samfund som Danmark bliver borgerne registreret utallige steder hver dag og hele tiden. I det virkelige liv og i cyberspace

I et moderne IT-samfund som Danmark bliver borgerne registreret utallige steder hver dag og hele tiden. I det virkelige liv og i cyberspace Persondataloven Den danske lov om behandling af persondataoplysninger kaldes PERSONDATALOVEN og det er Datatilsynet, som fører tilsyn ang. loven!! Desværre voldsomt underbemandet men de gør jo, hvad de

Læs mere

Suppleringskataloget Kapitel 7 Mærkning

Suppleringskataloget Kapitel 7 Mærkning Forsikring & Pension november 2014 Suppleringskataloget Kapitel 7 Mærkning Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET TING PÅ INTERNETTET Internet of things er et moderne begreb, som dækker over, at det ikke længere kun er computere, der er på internettet. Rigtig

Læs mere

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet TokeWith DanmarksMedie2ogJournalisthøjskole 20142PUJ Forsidehistorie.+ 5 Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet Forbrugerne ser mere og mere TV på 25 Det er et oprør mod priserne. Og nu sætter de dem

Læs mere

Ret, privatliv og teknologi

Ret, privatliv og teknologi Peter Blume & Janne Rothmar Herrmann Ret, privatliv og teknologi 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Peter Blume & Janne Rothmar Herrmann Ret, privatliv og teknologi 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

hackere guide Sådan beskytter du dig mod sider Så galt kan det gå Kendt dj: Ikke megen hjælp at hente

hackere guide Sådan beskytter du dig mod sider Så galt kan det gå Kendt dj: Ikke megen hjælp at hente Foto: Iris guide Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8 sider Sådan beskytter du dig mod hackere Så galt kan det gå Kendt dj: Ikke megen hjælp at hente CPR-tyveri INDHOLD I DETTE HÆFTE:

Læs mere

Sikker på nettet. Tryg selvbetjening. Din kontakt med det offentlige starter på nettet

Sikker på nettet. Tryg selvbetjening. Din kontakt med det offentlige starter på nettet Sikker på nettet Tryg selvbetjening Din kontakt med det offentlige starter på nettet Det offentlige bliver mere digitalt Oplysninger om folkepension og andre offentlige ydelser, ændringer af selvangivelsen,

Læs mere

Mobil e-handel. Af Jakob Schultz. Virksomhederne

Mobil e-handel. Af Jakob Schultz. Virksomhederne Af Jakob Schultz [ jakob.schultz@altomnet.dk ] Mobil e-handel Virksomhederne Motorola, AirClic, Symbol Technologies og Connect Thing har lagt 500 millioner dollar i et nyt m-commerce projekt. Projektet

Læs mere

Beskyttelse af personlige oplysninger

Beskyttelse af personlige oplysninger Beskyttelse af personlige oplysninger Kelly Services, Inc. og dens datterselskaber (herefter kaldet "Kelly Services" eller Kelly ) respekterer dit privatliv, og vi anerkender, at du har rettigheder i forbindelse

Læs mere

Hørelse for livet Beskyt din hørelse. Tips til, hvordan du bedst beskytter din hørelse

Hørelse for livet Beskyt din hørelse. Tips til, hvordan du bedst beskytter din hørelse Hørelse for livet Beskyt din hørelse Tips til, hvordan du bedst beskytter din hørelse 3 Din hørelse er vigtig Gennem hele livet bliver vi konstant udsat for forskellige lyde - i skolen, derhjemme, på

Læs mere

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. marts 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Sultana Baig

Læs mere

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt af Brian Kristensen http://akrylkunst.dk side 1 af 6 Denne quick guide viser i korte steps hvordan man tegner de rigtige proportioner i et ansigt. For at have et fundament når du tegner et ansigt er det

Læs mere

Borgernes rettigheder ved anvendelse af video

Borgernes rettigheder ved anvendelse af video Borgernes rettigheder ved anvendelse af video I løbet af de seneste år er anvendelsen af video og tv blevet stadig mere udbredt på de danske veje. Video og tv anvendes i en række sammenhænge: Trafikinformation

Læs mere

Børn på nettet Familien på nettet?

Børn på nettet Familien på nettet? Børn på nettet Familien på nettet? Jon B. Rasmussen Projektleder KMD 3.3.2003 Side 1 Aftenens forløb 19.00 19.45 20.00 20.15 21.00 Indlæg om Børn på nettet v/ Jon B. Rasmussen Skolens it-regler v/ lærer

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark.

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark. Ansøgningsskema SG3_da_141014 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig Hvad kan

Læs mere

Baggrundsmateriale til novellen Den chipløse mand

Baggrundsmateriale til novellen Den chipløse mand Baggrundsmateriale til novellen Den chipløse mand Det følgende er udarbejdet til brug sammen med novellesamlingen Den chipløse mand og andre noveller om sex, magt og informationsteknologi af Georg Strøm

Læs mere

Artikel om... Digital signatur. OpenOffice.org

Artikel om... Digital signatur. OpenOffice.org Artikel om... Digital signatur OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne, som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere og/eller ændre det

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Informationssikkerhed i det offentlige

Informationssikkerhed i det offentlige Informationssikkerhed i det offentlige KMD Analyse Briefing April 2015 HALVDELEN AF DE OFFENTLIGT ANSATTE KENDER TIL BRUD PÅ INFORMATIONSSIKKERHEDEN PÅ DERES ARBEJDSPLADS DANSKERNE USIKRE PÅ AT UDLEVERE

Læs mere

Sikkerhed og Pervasive Computing - nye udfordringer eller kejserens nye klæder?

Sikkerhed og Pervasive Computing - nye udfordringer eller kejserens nye klæder? Sikkerhed og Pervasive Computing - nye udfordringer eller kejserens nye klæder? Jakob Illeborg Pagter Alexandra Instituttet A/S Baggrund Rapport udarbejdet for Rådet for it-sikkerhed 2004. Afsæt i Ting

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Overvågning på glidebane

Overvågning på glidebane Nr. 150 december 2000 Overvågning på glidebane Elektronisk overvågning uden grænser kan true borgernes retssikkerhed Overvågningsteknologi i rivende udvikling > Konsekvenser for overvågede ikke undersøgt

Læs mere

Nyt europæisk kørekort skal give større sikkerhed, tryghed og mere fri bevægelighed

Nyt europæisk kørekort skal give større sikkerhed, tryghed og mere fri bevægelighed EUROPA-KOMMISSIONEN MEMO Bruxelles, den 18. januar 2013 Nyt europæisk kørekort skal give større sikkerhed, tryghed og mere fri bevægelighed Den 19. januar bliver der indført et nyt europæisk kørekort som

Læs mere

Opbevaring og administration af nøgler & værdigenstande

Opbevaring og administration af nøgler & værdigenstande Opbevaring og administration af nøgler & værdigenstande Kvalitet Sikkerhed Tryghed proxsafe løser dine nøgleproblemer Hvor er digital kameraet? Hvem har brugt firmabilen? Hvornår var teknikeren sidst i

Læs mere

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Hvad er fremtiden for internettet?

Hvad er fremtiden for internettet? Hvad er fremtiden for internettet? pcfly.info Den Internettet er blot et par årtier gamle, men i dette korte tidsrum har oplevet væsentlige ændringer. Den voksede ud af et sammensurium af uafhængige netværk

Læs mere

DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl. København den 26. april 2006. Klage over skjult reklame for Symantec Norton Internet Security på DR1

DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl. København den 26. april 2006. Klage over skjult reklame for Symantec Norton Internet Security på DR1 RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl København den 26. april 2006 Klage over skjult reklame for Symantec Norton Internet Security på DR1 Thomas Huulbæk Andersen har ved mail af 29.

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette ansøgningsskema til at søge om: Rejsedokument for flygtninge (konventionspas). Fremmedpas.

Læs mere

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var,

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, at dækningen var domineret af en mørklægningsdiskurs,

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier.

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier. Om Prøveopgaver Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner i at aflæse opgaver, som bliver

Læs mere

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING Risikostyring - tag vare på dit, mit og vores - og på dig selv og os PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING 1 Definition Ved videoovervågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

6769-1 Januar 2014 VILKÅR FOR HJÆLP VED IDENTITETSTYVERI

6769-1 Januar 2014 VILKÅR FOR HJÆLP VED IDENTITETSTYVERI 6769-1 Januar 2014 VILKÅR FOR HJÆLP VED IDENTITETSTYVERI Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjælp ved identitetstyveri 6769-1 Januar 2014 2 Indholdsfortegnelse A Hvad er identitetstyveri?.........................

Læs mere

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget 2014-15 UPN Alm.del Bilag 186, FOU Alm.del Bilag 80 Offentligt 1 Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet Militær overvågning af

Læs mere

Din hørelse er dyrebar

Din hørelse er dyrebar Beskyt din hørelse 3 Din hørelse er dyrebar Igennem livet bliver vi bombarderet med en konstant strøm af lyde i skolen, derhjemme, på arbejdet og når vi færdes ude. Og nogle gange bliver disse lyde så

Læs mere

Radikale tanker om Europa

Radikale tanker om Europa Radikale tanker om Europa i pausen EFTER ET HALVT ÅRHUNDREDE med fredsprojektet skal Europa seriøst overveje, hvad dets projekt egentlig er. EU s fredsprojekt lever stadig i bedste velgående - bedst illustreret

Læs mere

Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel

Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel Der har i de seneste år været en markant stigning i den grænseoverskridende kriminalitet i Danmark. Det gælder ikke mindst berigelseskriminalitet

Læs mere

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel til en værdi af 33 mia. SEK FORORD Den nordiske e-handel fortsatte stærkt i 2. kvartal 2014. De nordiske forbrugere har i alt købt

Læs mere

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER INDHOLDSFORTEGNELSE Hvem er dk hostmaster? 3 Hvad betaler du for? 3 Er der nogen i røret? 4 Hvad kan du, når du vil gøre det selv, på www.dk-hostmaster.dk?

Læs mere

SIKKER PÅ NETTET - TRYG SELVBETJENING

SIKKER PÅ NETTET - TRYG SELVBETJENING SIKKER PÅ NETTET - TRYG SELVBETJENING Din kontakt med det offentlige starter på nettet www.borger.dk DET OFFENTLIGE BLIVER MERE DIGITALT Oplysninger om folkepension og andre offentlige ydelser, ændringer

Læs mere

Gi din omverden besked en fordel for alle

Gi din omverden besked en fordel for alle Gi din omverden besked en fordel for alle Pro-Id Et lille id-kort på størrelse med et dankort vil fremover være med til at forhøje din profilering og give en mere korrekt fakturering i forbindelse med

Læs mere

Kroppen som identifikation

Kroppen som identifikation Nr. 162 oktober 2001 Kroppen som identifikation Nye sikkerhedsteknologier kan beskytte det sårbare samfund, men hvad er prisen? Nye sikkerhedstrusler fjerner grænsen mellem det civile og det militære >

Læs mere

Sikkerhed ved modtagelse af kortbetalinger. Fysisk handel

Sikkerhed ved modtagelse af kortbetalinger. Fysisk handel Sikkerhed ved modtagelse af kortbetalinger Fysisk handel De fleste er ærlige heldigvis! Hvert år gennemføres millioner af trans aktioner med betalingskort, og heldigvis går langt de fleste godt. Men selv

Læs mere

Digital Rights kommentarer til rapport om Det Danske Samfunds indsats og beredskab mod terror af 3. november 2005.

Digital Rights kommentarer til rapport om Det Danske Samfunds indsats og beredskab mod terror af 3. november 2005. København 4. november 2005 Digital Rights kommentarer til rapport om Det Danske Samfunds indsats og beredskab mod terror af 3. november 2005. Torsdag den 3. november 2005 fremlagde Regeringens embedsmandsudvalg

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Sikker Surf 10 Tips. - en vejledning om internettet til forældre og deres børn.

Sikker Surf 10 Tips. - en vejledning om internettet til forældre og deres børn. Sikker Surf 10 Tips - en vejledning om internettet til forældre og deres børn. I folderen finder du: 10 tips til sikker adfærd på internettet Tjekliste til dialog i familien Netikette regler Forklaring

Læs mere

REGISTRERING AF TRÆNGSEL

REGISTRERING AF TRÆNGSEL REGISTRERING AF TRÆNGSEL MED BLUETOOTH Finn Normann Pedersen Jens Peder Kristensen Management Konsulent, KeyResearch Direktør, KeyResearch fnp@keyresearch.dk jpk@keyresearch.dk +45 29 89 31 16 +45 22 23

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

TV-overvågning - etiske anbefalinger

TV-overvågning - etiske anbefalinger TV-overvågning - etiske anbefalinger kopiering tilladt med kildeangivelse Network Indledning TV-overvågning er et område i meget stærk vækst - både med hensyn til hvad angår hvor, hvordan og af hvem det

Læs mere

Håndtering af varer til reparation. Indhold: Reparationsgenstande

Håndtering af varer til reparation. Indhold: Reparationsgenstande Håndtering af varer til reparation Indhold: Side 1 Reparationsgenstande 1 Ansvar for varen hovedregelen 2 Forretningens ansvar for varen 2 Indleveringsbeviset 2 Håndtering af varer til reparation 3 Bevis

Læs mere

IT sikkerhed Whitelist

IT sikkerhed Whitelist IT sikkerhed Whitelist IT sikkerhed Whitelist Skrevet af: Anchelika V. Skjødt og Lasse B. Troelsen Kom/IT A Klasse 3.5 Side 1 af 7. Spam facts Spam er et af de største problemer med internettet på nuværende

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

Stor guide. December 2014. undgå hackere. beskyt din mobil. Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

Stor guide. December 2014. undgå hackere. beskyt din mobil. Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide December 2014 Stor guide undgå hackere beskyt din mobil Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 Undgå hackere - beskyt din mobil INDHOLD SIDE 3 En hacker kan så let som ingenting få fat i alt,

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

Sådan e-handler du sikkert

Sådan e-handler du sikkert Sådan e-handler du sikkert E-handel har for alvor fået fat i danskerne. Vi handler som aldrig før bag computeren eller med mobilen i hånden. I 2020 vil e-handel udgøre omkring halvdelen af al detailhandel

Læs mere

Mini-guide: Sådan sikrer du din computer mod virus

Mini-guide: Sådan sikrer du din computer mod virus Mini-guide: Sådan sikrer du din computer mod virus Efter Java-hullet: Væn dig til det din computer bliver aldrig 100 % sikker. Men derfor kan vi jo godt prøve at beskytte den så vidt mulig alligevel. Vi

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

Databeskyttelse: Afrunding. Jacob Herbst, CTO, Dubex A/S Dubex A/S, den 11. juni 2015

Databeskyttelse: Afrunding. Jacob Herbst, CTO, Dubex A/S Dubex A/S, den 11. juni 2015 Databeskyttelse: Afrunding Jacob Herbst, CTO, Dubex A/S Dubex A/S, den 11. juni 2015 Der er to typer virksomheder Der er to typer virksomheder: Dem, der ved at de er blevet hacket og dem der ikke ved at

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Brug din stemme - Demokrati og deltagelse O M

Brug din stemme - Demokrati og deltagelse O M Brug din stemme - Demokrati og deltagelse T D A O M K E R I Indhold Vurderingsøvelse der omhandler børn, unge og deltagelse. Eleverne præsenteres for forskellige udsagn som de tager stilling til og efterfølgende

Læs mere

Biometri brug af biometriske teknologier i det danske samfund. Projektledelse i Teknologirådets sekretariat: Jacob Skjødt Nielsen

Biometri brug af biometriske teknologier i det danske samfund. Projektledelse i Teknologirådets sekretariat: Jacob Skjødt Nielsen Biometri brug af biometriske teknologier i det danske samfund Projektledelse i Teknologirådets sekretariat: Jacob Skjødt Nielsen Projektmedarbejder: Peter Lemcke Frederiksen Projektsekretær: Jannie Poulsen

Læs mere

Retspolitisk Forenings kommentar til udkast til beretning nr. 3 fra Folketingets Retsudvalg og Kulturudvalg.

Retspolitisk Forenings kommentar til udkast til beretning nr. 3 fra Folketingets Retsudvalg og Kulturudvalg. R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G Retspolitisk Forenings kommentar til udkast til beretning nr. 3 fra Folketingets Retsudvalg og Kulturudvalg. Indledende bemærkninger og problemstilling. Retspolitisk

Læs mere

Studér denne folder for vores sikkerheds skyld

Studér denne folder for vores sikkerheds skyld Studér denne folder for vores sikkerheds skyld Pas på vores værdifulde viden Vi fremskaffer og formidler viden. Elektronisk, skriftligt og mundtligt. Det er Københavns Universitets væsentligste aktivitet

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST6

It-sikkerhedstekst ST6 It-sikkerhedstekst ST6 Registrering af en fysisk person med henblik på udstedelse af faktorer til et personligt login Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST6 Version

Læs mere

Online Banking Sikkerhedsvejledning PC-baseret version

Online Banking Sikkerhedsvejledning PC-baseret version Sikkerhedsvejledning PC-baseret version Indhold Introduktion til Sikkerhedsvejledningen...3 Sikkerhedsvejledningen...3 Sikker brug af internettet...3 Sikkerhedsløsninger i...3 Hvad er sikkerhed i?...4

Læs mere

Datatilsynet har besluttet at undersøge sagen af egen drift.

Datatilsynet har besluttet at undersøge sagen af egen drift. KL Weidekampsgade 10 2300 København S Sendt pr. brev samt på mail til MIH@kl.dk 15. april 2011 Vedrørende sikkerhedsbrist som følge af KL s overførsel af køreprøvebooking system til en cloud-løsning Datatilsynet

Læs mere

Digitale fodspor. Oktober 2013 henrik@knopper.dk

Digitale fodspor. Oktober 2013 henrik@knopper.dk Digitale fodspor Oktober 2013 henrik@knopper.dk Dagens program Hvad ved de om os? Fremtidens facebook Hvem er jeg IT Arkitekt Blogger Iværksætter Google: 2120 hits, Bing, Yahoo, DuckDuckgo:

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 29. januar 2013 Sagsnr: 2012-020676 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.:

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 14. november 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

Rådet for Digital Sikkerhed (RfDS) takker for høringsanmodningen fra Justitsministeriet i anledning af ovennævnte lovudkast.

Rådet for Digital Sikkerhed (RfDS) takker for høringsanmodningen fra Justitsministeriet i anledning af ovennævnte lovudkast. 30. april 2015 Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Att: Thomas Klyver jm@jm.dk thk@jm.dk Høringssvar vedr. udkast til forslag om lov om ændring af lov om Politiets Efterretningstjeneste

Læs mere

Københavns politi Udlændingekontrolgruppen

Københavns politi Udlændingekontrolgruppen Københavns politi Udlændingekontrolgruppen Historie 2009 Skotske asfalts arbejdere i København 2010 Østeuropæere hærger København 2 Roma-aktioner på Amager Den varme seng 2010 Arbejdsgruppe nedsætte mhp.

Læs mere

Ofte benyttes betegnelsen virus om alle former for skadelig kode, men det er ikke helt korrekt.

Ofte benyttes betegnelsen virus om alle former for skadelig kode, men det er ikke helt korrekt. Sagde du virus? Ofte benyttes betegnelsen virus om alle former for skadelig kode, men det er ikke helt korrekt. Af Erik Jon Sloth 21/02-2003 (http://sikkerhed.tdconline.dk) Det kan være fristende bare

Læs mere

HUMBUG & SØN Kritik: Nye EU-regler lægger op til fup og svindel Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Tirsdag den 26. maj 2015, 05:00

HUMBUG & SØN Kritik: Nye EU-regler lægger op til fup og svindel Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Tirsdag den 26. maj 2015, 05:00 HUMBUG & SØN Kritik: Nye EU-regler lægger op til fup og svindel Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Tirsdag den 26. maj 2015, 05:00 Del: EU-Kommissionen vil gøre det lettere at stifte selskaber overalt i

Læs mere

Lovpligtig Lognings Service

Lovpligtig Lognings Service Lovpligtig Lognings Service Indholdsfortegnelse Telefonilogning 3 Internet hotspot logning 3 Sikkerhed 3 PBS Transaktions ID 3 PIN Koder MAC ID 3 VLAN ID 3 Generelt 4 Fig. 1 Sikkerhed ved Sealink Hotspot

Læs mere

Mange USB-stiks er udstyret med en lille datadiode, som lyser når der hentes eller

Mange USB-stiks er udstyret med en lille datadiode, som lyser når der hentes eller USB-stiks bliver stadig brugt rigtig meget, og da man nu engang imellem kan få et 64gb USB stik til 249 kr i f.eks. Aldi, så er USB-stikket stadig det oplagte transportable medie, da det er lille og modsat

Læs mere

Termografi. Tag temperaturen på energiforbruget

Termografi. Tag temperaturen på energiforbruget Tag temperaturen på energiforbruget Termografi-undersøgelser afslører, hvor godt boligejere passer på energi til boliopvarmning. Med termografi kan man se, hvor varmen slipper ud og dermed også, hvor man

Læs mere

Kort og godt om NemID. En ny og sikker adgang til det digitale Danmark

Kort og godt om NemID. En ny og sikker adgang til det digitale Danmark Kort og godt om NemID En ny og sikker adgang til det digitale Danmark Hvad er NemID? NemID er en ny og mere sikker løsning, når du skal logge på offentlige hjemmesider, dit pengeinstitut og private virksomheders

Læs mere

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø.

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. 1 af 6 Østre Landsret Bredgade 59 1260 Kbh. K. Tlf. 57 83 22 78 arne@unilink.dk Sagsnr. BS 99-82/2011 ANKESTÆVNING Jeg anker hermed dommen af 13. august 2012 til

Læs mere

Intet af dette finder nødvendigvis sted for en hjemmeside på Internettet!

Intet af dette finder nødvendigvis sted for en hjemmeside på Internettet! MATERIALEKRITIK / KILDEKRITIK / INFORMATIONSKRITIK Søg først efter materiale på "sikre" steder på nettet. Find ud af hvem der har produceret hjemmesiden. Se efter hvornår hjemmesiden er lavet og/eller

Læs mere

Instrukser for brug af it

Instrukser for brug af it it sikkerhed Instrukser for brug af it Må Skal ikke Kan Januar 2010 Version 1.0 Indhold Forord................................................... 3 Resumé.................................................

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

Standard Eurobarometer 78. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 78. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 78 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

ITEK og Dansk Industris vejledning om betalingskortsikkerhed

ITEK og Dansk Industris vejledning om betalingskortsikkerhed ITEK og Dansk Industris vejledning om betalingskortsikkerhed Udgivet af: ITEK og Dansk Industri Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 87-7353-674-1 0.11.07 2 Beskyttelse af betalingskortoplysninger Summary

Læs mere

EMC Program. DMUs elektroniske tilmeldings- og registrering program

EMC Program. DMUs elektroniske tilmeldings- og registrering program EMC Program DMUs elektroniske tilmeldings- og registrering program Danmarks Motor Union har i 2013 udviklet et elektronisk tilmeldings- og registreringsprogram, som et værktøj til klubberne. Programmet

Læs mere

Ny forskning kan give kortere sagsbehandlingstid for kørekort

Ny forskning kan give kortere sagsbehandlingstid for kørekort Ny forskning kan give kortere sagsbehandlingstid for kørekort I fremtiden bliver vejen til kørekort for unge med ADHD måske kortere. Et nyt studie konkluderer, at unge med ADHD ikke er så farlige i trafikken

Læs mere

Irene Jessen og Kristian Jacobsen benytter den private fællesvej, som vejadgang til deres ejendom Åbøllingvej 3, 6683 Føvling.

Irene Jessen og Kristian Jacobsen benytter den private fællesvej, som vejadgang til deres ejendom Åbøllingvej 3, 6683 Føvling. TEKNIK & MILJØ Vej & trafik Dato: 10-06-2013 Sagsnr.: 12/13699 Kontaktperson: Carsten Wagner Sørensen Dir. tlf.: 7996 6212 Fax: 7539 3444 E-mail: cws@vejenkom.dk EAN-nr.: 5798005410157 NOTAT Åbøllingvej

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO Definition Ved tv-overvågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning af både udendørs- og indendørs arealer ved hjælp af automatisk

Læs mere