FAKTUELT. Brdr. Dahl kåret som Danmarks bedste kloakmester leverandør 2010" Vigtigt. DANSKE KLOAKMESTRE.DK Dit miljø - vores ansvar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAKTUELT. Brdr. Dahl kåret som Danmarks bedste kloakmester leverandør 2010" Vigtigt. DANSKE KLOAKMESTRE.DK Dit miljø - vores ansvar"

Transkript

1 Danske Kloakmestre. Marts 2010 Danske Kloakmestre. nr. 10 Side. Marts FAKTUELT Brdr. Dahl kåret som Danmarks bedste kloakmester leverandør 2010" Vigtigt Den mest besøgte hjemmeside på er søgning efter en kloakmester. Derfor er det yderst vigtigt, at jeres oplysninger passer. Få dem opdateret, så kunderne ikke søger forgæves. DANSKE KLOAKMESTRE.DK Dit miljø - vores ansvar

2 Side 2 Danske Kloakmestre. Marts 2010 INDHOLD Redaktion Henning Lübcke Verner H. Kristiansen Oplag 700 stk. Udgiver Danske Kloakmestre Nørre Voldgade 106 Postboks København K Tlf.: Fax: Produktion og sats DegnGrafisk Skårupvej 28. Ravnkilde 9610 Nørager Tlf.: Fax: Hjemmesiden Har du døgnvagtservice og ønsker at stå på listen på foreningens hjemmeside, kan du kontakte sekretariatet på tlf Forside billede Overrækkelse af prisen for årets bedste kloakmester leverandør til Brdr. Dahl. Næste Faktuelt udkommer Medio Juni 2010 Deadline for maj, 15. august, 15. november. Bladet udkommer ca. 1 måned senere. Annoncer og evt. indlæg eller bare gode ideer til bladet, sendes på mail til: Resume fra generalforsamlingen Brainstorm om rottebekæmpelse I Hendes Majestæts tjeneste Det beplantede filter renser spildevand Flere ejendomme skal rense spildevand Spildevandsprojekt vist frem på messe år som kloakmester Opråb fra et medlem Lys gør strømpen hård Uddannelse - Seminar At yde sit ypperste - foredrag med B.S Garantiordning for Danske Kloakmestre Erfa-møde Vest adresser Da flere og flere får en mail-adresse, vil vi også gerne have jeres din adresse til vores medlemsregister. Har du en mail-adresse, så send den til Danske kloakmestres generalforsamling Kloakkurser Opslagstavlen Erfa-møde Tilmelding Der gøres opmærksom på, at indhold i artikler og annoncer er annoncørernes ansvar og ikke udtryk for en offentlig holdning hos Danske Kloakmestre. Bladets redaktion redigerer alene det redaktionelle indhold.

3 Danske Kloakmestre. Marts 2010 Side 3 Resume fra generalforsamlingen Fredag den 5. marts 2010 på Hotel Frederik d. II, Slagelse. 68 medlemmer var mødt frem Velkommen til foreningens generalforsamling. Vi i bestyrelsen er glade for at se så mange interesserede medlemmer til vores årlige arrangement. Vi håber virkelig, alle får en god oplevelse. Som I jo nok allerede har bemærket, er der udstilling i dag fredag og i morgen lørdag. 17 leverandører står klar til en snak om kloak. Vi har planlagt en lille fest i aften med lidt godt at spise, lidt musik og lidt hygge. I morgen vil vi præsentere Mariagerfjord-projektet og udlevere rapporten over de 108 ejendomme, vi har set på. Derefter er der udstilling og kåring af Danmarks bedste kloakmesterleverandør inden vi kommer til foredraget med B.S. Christiansen, som vi forventer os meget af. Generalforsamling 2009 På sidste generalforsamling blev Henning Lübcke og Allan Skovgaard Jessen valgt til bestyrelsen. Anders Risager og Jan Ohmann blev valgt til suppleanter, og jeg blev valgt til formand. Vi havde sidste år en udstilling med 16 kloakmesterleverandører, hvor udstillerne var fordelt i flere lokaler. Det var ikke optimalt der var plads til forbedringer, hvorfor det så i år er i ét stort lokale. Bestyrelsen Der er holdt 10 bestyrelsesmøder i løbet af år Møderne holder vi rundt omkring i landet, da vi jo nu er mange bestyrelsesmedlemmer repræsenteret fra hele Danmark. For at gøre arbejdet i bestyrelsen nemmere og mere effektivt, har vi nedsat en del udvalg, som tager sig af forskellige emner for emner og arbejde er der nok af. Udvalgene kan ses på hjemmesiden. Medlemmer Med udgangen af år 2009 havde foreningen 471 medlemmer/personer. Der er blevet udmeldt 52 medlemmer i løbet af året, og vi har fået 45 nye medlemmer. Faktuelt Faktuelt er udkommet 4 gange i år. 3 numre er sendt til medlemmerne og 1 nummer er sendt til samtlige autoriserede kloakmestervirksomheder i landet. Vi synes Faktuelt er blevet super flot, og bestyrelsen er meget stolte af det. Vi ved, at det bliver positivt modtaget, og vi bruger det som visitkort, hvor vi kan.

4 Side 4 Danske Kloakmestre. Marts 2010 Seminarer/kurser Som noget nyt udbød vi seminaret Afløbstekniske problemstillinger fra kloakmesterens hverdag til samtlige autoriserede kloakmester i Danmark. Ca. 330 personer deltog godt 1/3 var foreningens egne medlemmer der er flot, og vi er stolte over den store tilslutning. Så vi vil helt sikkert holde seminarer igen til efteråret Foreningen har været medudbyder på et kursus Tilbudsgivning ved bygge- og anlægsopgaver. Kurset blev udbudt af AMU-regi og det blev til 2 kurser i øst og 1 i vest. Kurserne blev annonceret på seminarerne i 2008 samt på hjemmesiden. ERFA-Grupperne ERFA-grupperne kører godt. Anders og Jan er tovholder, og jeg må sige, der er styr på det. Garantiordning Sidste år fik bestyrelsen til opgave at arbejde videre med en garantiordning. Arbejdsgruppen er fremkommet med et forslag, som hele bestyrelsen mener, er attraktivt for medlemmerne og deres kunder, som i stigende grad forlanger garantiordning eller et anerkendt ankenævn. Hjemmesiden Hjemmesiden er mere aktiv en nogensinde før. Vi har sat Allan Jessen på som webmaster han er flittig til at lægge nye og aktuelle ting på hjemmesiden. Innovation under overfladen... eller Mariagerfjord-projektet, som det kaldes i daglig tale i foreningen, er ved at være færdigt. Vi offentliggør en delrapport, som beskriver, hvad vi har set ved 108 ejendomme i Mariagerfjord Kommune. Danmarks Radio vil fortælle om spildevandshåndtering i det åbne land i nær fremtid, hvor vores projekt er en del af det. Så vi håber virkelig, der kommer gang i etablering af nye anlæg rundt i landet. Vi har gjort alt, hvad vi kan, for at de har set vore observationer hos Miljøstyrelsen og By- og Boligministeriet, da vi mener, det kan have betydning for fremtiden i det åbne land. Formanden modtog Mariagerfjord Kommunes miljøpris 2009 for ideen og arbejdet med projektet sidste år. Som et udspring af projektet har vi fået lavet en pixi-bog, der er sendt til samtlige medlemmer, og som kan købes for nogle få kroner. Pixi-bogen er, som vi ser det, en god strøartikel til at smide hos kunder. Vi skal jo tage børnene ved hånden, moren om hjertet og manden ved tegnebogen. Der tror jeg så pixi-bogen kan hjælpe.

5 Danske Kloakmestre. Marts 2010 Side 5 Kloakmestrenes TV-Inspektion Foreningen har sammen med Kloaksektionen og Danske Maskinstationer og Entreprenører etableret Kloakmestrenes TV-Inspektion. Det har været en hård fødsel må vi sige. Der er ting, som er lettere at etablere, så det har kostet både tid og penge, men vi mener først og fremmest, at det er blevet en god ordning. Der er en del opmærksomhed på den i kloakkredse. De første kursusforløb er færdige, og der er flere kurser på vej. Omkring 60 personer har meldt sig til kurserne i Aalborg, Horsens og Glostrup. Syn og skøn Foreningen får af og til henvendelse fra advokatkontorer, der beder om at få en syn- og skønsmand i forslag. I 2009 var der 6 henvendelser. Dansk Byggeri Tilbuddet fra Dansk Byggeri om at søge om optagelse i Dansk Byggeri/Kloaksektionen, uden at skulle betale optagelsesgebyret på kr. ekskl. moms, gælder stadig. Man skal dog have været medlem af Danske Kloakmestre i minimum 1 år først. Vi blev i efteråret inviteret til et møde med Dansk Byggeri, hvor vi bl.a. talte om sekretariatsbistand. Tommy, Allan og undertegnet deltog. Vi havde et godt og åbent møde, hvor vi også drøftede samarbejde på andre områder. Det er jo trods alt ved samarbejde, de bedste løsninger skabes. Sikkerhedsstyrelsen Foreningen har i år anmeldt 16 virksomheder til Sikkerhedsstyrelsen for ulovligt at annoncere med udførelse af kloakarbejde uden at virksomheden har en kloakautorisation. Vi har også anmeldt 1 virksomhed til Sikkerhedsstyrelsen for manglende færdigmelding til kommunen. Rørcenterdagene 2009 Og som noget helt nyt havde vi en stand på Rørcenterdagene og det var en STOR succes. Vi havde besøg af rigtig mange kloakmestre og andre med interesse for vores stand. Vi har kun fået positiv respons på denne udstilling. Det gav også 9 nye medlemmer på de 2 dage, så det vil vi nok forsøge at gentage om 2 år. Fastlæggelse af kontingent/indmeldelsesgebyr Det blev besluttet, at kontingentet stiger med 200 kr. ekskl. moms fra kr. til kr. ekskl. moms pr. år gældende fra den 1. januar Optagelsesgebyret på 500 kr. ekskl. moms forbliver uændret. Valg af bestyrelsesmedlem og suppleanter Henning Lübcke blev genvalg som bestyrelsesmedlem for 2 år. Jan Ohmann og Anders Risager blev begge genvalgt som suppleanter for 1 år. Garantiordningen Verner H. Kristiansen præsenterede Garantiordningen, som udvalget har arbejdet på 1 år. Han oplyste, at medlemmer, der ikke vil fortsætte medlemskabet af Danske Kloakmestre, hvis Garantiordningen bliver vedtaget, får 14 dage til at melde sig ud af foreningen. Garantiordningen blev vedtaget med stor tilslutning - 63 stemte for forslaget, 3 stemmer mod og undlod at stemme 2. Garantiordningen træder i kraft pr. den 1. april 2010 og koster 700 kr. ekskl. moms pr. år. Nye medlemmer det vil sige, virksomheder der optages i Danske Kloakmestre efter generalforsamlingen skal også betale et optagelsesgebyr på kr. ekskl. moms. Alle medlemmer vil medio marts måned modtage faktura på kontingent til Garantiordningen. Verner H. Kristiansen Formand Hele referatet og regnskabet kan ses på foreningens hjemmeside under punktet For medlemmer, Referat fra generalforsamling.

6 Side 6 Danske Kloakmestre. Marts 2010 Brainstormdag om rottebekæmpelse rottefrit København år 2015 Det er faktisk paradoksalt, at Danske Kloakmestre bliver inviteret til en Brainstormdag af Københavns kommunes skadedyrsafdeling den 1. februar om morgenen, selv samme dag bliver et spædbarn bidt af en rotte i en barnevogn. Nå sådan kan verden jo hænge sammen. Det blev også vinter midt under klimatopmødet om global opvarmning, måske tilfældigheder. Københavns kommune har et ønske om at blive rottefrit inden år Er det muligt? Hvordan kan det lykkedes uden hjælp fra rottegift? Det var sådan set oplægget. Succeskriteriet skal være, at 80% af borgerne oplever byen som rottefri. Skadedyrsafdelingen i Center for miljø har for nuværende ca sager årligt, som de ønsker nedbragt til under 1000 sager, og hvor 80 % af disse skal være af forebyggende karakter. Efter velkomsten og præsentationen, blev vi delt op i 4 grupper. Vi skulle brainstorme på de 4 emner: 1. Hvad skal der gøres, for at de private grundejere undersøger og renoverer deres kloakker? 2. Hvilke områder i København må anses som vigtigst at tænke forebyggelse i? 3. Hvordan rottesikrer vi billigst og hurtigst et gårdmiljø i København? 4. Hvordan får vi bedst informeret omkring rotter over for håndværkere? I løbet af dagen, som bestod af megen debat og indlæg fra skadedyrsafdelingen, blev konklusionen, at det var nok kun muligt, hvis alle spillede med, det være sig borgerne, som skulle huske at bruge skraldespanden, også når de går på gaden, restauranten som skulle huske at benytte containerne og få dem tømt, kommunen som skulle blive bedre til oprydninger på egne arealer og Banedanmark som skulle have bedre oprydning på stationer og banearealer. Vi fik faktisk oplyst, at netop Banedanmark var en af de store hindringer, da færdsel på disse arealer var meget begrænset, og netop derfor var der store kolonier af rotter på banearealerne. Her kan de åbenbart yngle i fred og ro, men alt sammen for at fortrænge den synlige rotte, som lever overjordisk. Forebyggelse er bedre end bekæmpelse. Men det er også nødvendigt at gøre en indsats for at mindske rotterne i kloakkerne ved at udbedre og udskifte dårlige rørledninger og installationer, både hos private grundejere og i det offentlige system. Vi blev sådan set enige om at den eneste mulige løsning ville være påbud og lovning på området. En del af dette må nødvendigvis komme helt oppe fra folketing og Miljø ministeriet. Så vi som brancheforening fik en helt konkret opgave med hjem. Hvis vi ville stille forslag politisk om en kloakattest ville blandt andet By og landskab samt Teknologisk Institut bakke op om vores forslag. En kloakattest kan enten være en del af en tilstandsrapport ved salg af ejendommen eller ved, at der simpelthen blev stillet et krav om, at ejendommens ejer skulle kunne dokumenter, at kloakkerne på ejendommen var i orden. Dette vil kun kunne gøres med en gennemgang af kloakkerne med et kloak-tv, så vores kloak tv-inspektions ordning for kloakmestre kommer nok på rette tidspunkt. Det er dog også nødvendigt at gribe i egen barm. Håndværkere er heller ikke for gode til at holde byggepladser m.m. ordentligt rene eller huske at afproppe åbne ledninger, selv om de bare skal til frokost, eksempelvis en lukket restaurant, fordi et afmonteret toilet først kunne monteres næste dag, hvilket havde fået en rottefamilie til at komme til middag. Det giver ikke point, eller en drænpumpeslange som ligger i en brønd, hvor dækslet ikke er lagt helt på plads, da der jo skal være plads til slangen. Det giver bestemt heller ikke point. Så der blev født en ide med at udvikle en pjece på flere forskellige sprog, hvor der blandt andet skal oplyses omkring rengøring på byggepladser, og at det kun er en aut. kloakmester, der må afproppe en kloak. Alt i alt en god dag sammen med en masse kompetente mennesker på kloakområdet, både fra By og landskabsstyrelsen, Teknologisk Institut og mange forskellige kommuner. For det er ikke kun Københavns kommune, der skal være rottefri. Det er noget der kan og vil blive udbredt i alle landets kommuner.

7 Danske Kloakmestre. Marts 2010 Side 7 annonce.qxd :32 Side 1 - Danpipe A/S er et datterselskab af Per Aarsleff A/S, Rørteknik. - Danpipe udfører strømpeforing som underleverandør for kloakmestre i hele Danmark. - Danpipes biler er udover strømpeforingsudstyr udstyret med TV, cutter og spul. - Danpipes medarbejdere er erfarne, og flere har 5-10 års erfaring med strømpeforing. - Danpipe arbejder med en fast prisliste til konkurrencedygtige priser. - Danpipe bruger Aarsleff Strømpen, og anvender damp til udhærdning for at sikre en høj kvalitet. Kloakmester Allan Mikkelsen Telefon Mobil Kørselsleder Søren German Telefon Mobil Direktør Bent Rasmussen Telefon Mobil Kontaktpersoner Danpipe A/S Birkemosevej Hasselager

8 Side 8 Danske Kloakmestre. Marts 2010 I Hendes Majestæts tjeneste Kloakmester Jørgen Lyngholm har de seneste fire år haft sin daglige gang på Amalienborg Byggepladsen på Amalienborg er godt afskærmet for nysgerrige blikke. Vi fik en chance for at kigge indenfor. Jørgen Lyngholm foran Frederik VIIIs Palæ, hvor det er meningen, at kronprinseparret skal opholde sig en del af tiden. Hvis vi skal være helt ærlige, så kender kloakmester Jørgen Lyngholm fra Hvidovre formentlig Hendes Majestæt Dronning Margrethe bedre, end dronningen kender kloakmesteren, der ellers har haft sin daglige gang på Amalienborg de seneste fire år i forbindelse med en gennemgribende renovering af de gamle palæer. Arbejdet forventes tilendebragt i løbet af Jørgen Lyngholm, der har drevet egen virksomhed siden 1981, har i adskillige år beskæftiget sig med renoveringer af nogle af Københavns ældste og mest kendte bygninger, eksempelvis Christiansborg og Marmorkirken, og har derigennem tilegnet sig en enestående viden om gamle huse, deres indretning og de idéer, der lå til grund for datidens byggestil. Arbejdet udbudt Da der blev problemer med kloaksystemet i Christian VIIIs Palæ også kaldet Levetzaus Palæ blev arbejdet udbudt, og i kraft af Jørgen Lyngholms arbejde med flere af byens andre gamle bygninger, var DBE Lyngholm et af de firmaer, der blev indbudt til at give pris på den omfattende opgave. - Da vores pris heldigvis viste sig at være den rigtige, blev vi videre indbudt til at give pris på renoveringer af de andre palæers kloaksystemer samt fugtisoleringer for også her at forbedre og forebygge yderligere skader på den fundamentale del af bygningerne, fortæller Jørgen Lyngholm. - Jeg valgte her at se bort fra anbefalede forskrifter, deres egentlige ordlyd og ønskede i stedet at forsøge at få bygningerne til at ånde. Bruge diffusionsåbne metoder og materialer. Tænke ventileringsmuligheder af kældrene og

9 Danske Kloakmestre. Marts 2010 Side 9 rummene, herunder også udluftningsmuligheder. Efterse senere eventuelt behandling af vægge m.v., kontrollere varmetilførsel i nødvendigt omfang til kælderen og rummene. Var der tidligere etableret dræn, udvendigt som indvendigt ved bygningerne, og efterse, om de eventuelt var tilsluttet det eksisterende kloaksystem og muligheder for vedligeholdelse med etablerede rensemuligheder. Efterkontrollere den nuværende opstuvningskvote. Er drænet i givet fald sikret mod tilbageløb via PB eller anden sikringsmulighed. Hvordan er belægningerne ved bygningen samt hvordan er de eksisterende jordbundsforhold også under kælderdækkene. Hvordan er tilstanden på de eksisterende kloakledninger, herunder sandfangsbrønde fra tagnedløb, eventuelt gamle gulvafløb i kælderrum som ikke mere er i brug, eller om de skal bevares eller sikres med HVL, etablering af pumpesump eller andet. Ud fra alle disse betragtninger skulle det herefter være muligt at fremkomme med nogle kvalificerede løsningsmuligheder, som skulle få bygningernes eksisterende forhold optimeret for en bedre fremtidssikring, påpeger Jørgen Lyngholm. Hvorfor? - I vidt omfang er forholdene under palæerne jo sådan, som de blev bygget for næsten 260 år siden. Jeg stillede mig selv spørgsmålet: Hvorfor kommer der fugt? Hvis man har et sår på benet, hjælper det at sætte et plaster på, men det besvarer ikke spørgsmålet: Hvorfor eller hvordan kom såret? Det er vigtigt for at løse opgaven professionelt rigtigt og med skyldig hensyntagen til bygningens sjæl, at man sætter sig grundigt ind i bygningernes historie, understreger Jørgen Lyngholm, der ikke blot spadserede ind på Amalienborg med sit grej og begyndte at grave og regere. Godkendelser - At arbejde på Amalienborg kræver en lang, lang række godkendelser. Som entreprenør skal jeg personligt godkendes af Politiets Efterretningstjeneste og Forsvarets Efterretningstjeneste. Jeg har derfor sendt en lang levnedsbeskrivelse, hvor jeg fortæller hele min historie fra den første skoledag og til i dag. Når jeg er godkendt, skal mine medarbejdere også godkendes, og hvis en eller anden har blot den mindste lille plet på strafferegistret, så kan man godt glemme alt om at komme til at arbejde i nærheden af dronningens bopæl, smiler kloakmesteren fra Hvidovre. - Men det er naturligvis ikke tilstrækkeligt, at kloakmesteren og hans medarbejdere godkendes. Også arbejdet og dets karakter skal godkendes. Her kræves der et grønt lys fra Kulturarvstyrelsen, fra Slots- og Ejendomsstyrelsen og ikke mindst bymuseet, der kigger os over skuldrene under hele processen. Jørgen Lyngholm og hans medarbejdere knokler med den store renovering af Frederik VIIIs Palæ, hvor det er meningen, at kronprinseparret skal opholde sig en del af tiden og en anden del på Fredensborg Slot. Arbejdet skal være færdigt til den 27. februar, hvor palæet i en periode åbnes for publikum. - I det nye år går vi i gang med at få løst5 problemerne med kloakken og fugten ved Christian den VIIs Palæ og siden ved Christian den IXs Palæ, hvor dronningen bor. Opgaver som forventes at blive løst i løbet af 2010, siger Jørgen Lyngholm, der arbejder videre med et kommende projekt på Christiansborg. Udsigten fra slotspladsen er fantastisk. I baggrunden Operahuset.

10 Side 10 Danske Kloakmestre. Marts 2010 Det beplantede filter renser spildevand i det åbne land på en enkel, naturlig og energibesparende måde Flere private husejere i det åbne land får i denne tid brev fra kommunen om at de skal forbedre deres spildevandsforhold. Da der ikke findes kloakering her betyder det i praksis, at der skal etableres et renseanlæg på den enkelte ejendom. Der findes flere forskellige renseløsninger på markedet, men ét af de seneste anlæg, Miljøstyrelsen har blåstemplet, er det beplantede filter. Det kan undre meget, fordi det beplantede filter har flere åbenlyse fordele med sin enkelhed, naturlighed, størrelse og økonomi. Anlæggets beplantning har flere fordele. Planternes rødder sørger for et driftsikkert system, da de forhindrer filtermediet i at stoppe til; hermed sikres også at sandet ikke skal skiftes ud. Det beplantede filter integreret i en have. Det beplantede filter Det beplantede filter er opbygget som en slags lagdelt sandkasse på 16 m2, som er beplantet med tagrør og gul iris på toppen. En blomstrende, gul iris i et beplantet filter. Via planterne fordamper desuden på årsbasis ca. 10 % af spildevandet. Herved aflastes det eksisterende markdræn eller andet afløb. Yderligere tilfører planterne ilt til filtermediet. Anlægget kan dermed nøjes med et elforbrug på maksimalt 75 kwh/år; da der ikke er brug for en kompressorpumpe for ilttilførsel. Ved et vandforbrug på 150 m3/år, giver det de følgende el-nøgletal : 0,50 kwh/m3 eller kun 15 kwh/pe (=personækvivalenter), Se tabel 1. Det er et grønt, energi-, plads- og vedligeholdelsesbesparende anlæg, der integrerer de bedste egenskaber fra rodzoneanlæg, biologisk sandfilter, pilefordampningsanlæg, minirenseanlæg og nedsivningsanlæg. Selvom anlægget har været godkendt af Miljøstyrelsen i 5 år, er det stadig relativt ukendt for både kloakmestre og kommuner, og dermed også for de private husejere. kwh M3/år kwh/m3 kwh/pe Beplantet ,50 15 filter (5 PE) Stort ,50 52 kommunalt anlæg (> PE)(*) Minirense anlæg (5 PE) (**)

11 Danske Kloakmestre. Marts 2010 Side 11 Tabel 1. El-nøgletal for forskellige renseanlæg. (*) kilde: Elbesparelser på renseanlæg DONG Energy & DHI, (**) kilde: forskellige leverandører af biologiske mini-renseanlæg. Fra vugge til grav Århus Kommune har set på energiforbruget fra flere forskellige anlæg fra vugge til grav, dvs. fra produktion til anlæg og drift over 100 år. (rapporten hedder Miljøvurdering af spildevandsrensning i det åbne land, 2003 ). Her kommer det beplantede filteranlæg ind på en andenplads efter anlæg som ikke har en membran i bunden, og som derfor kræver mindre energi i produktion. Et anlæg til en husstand fylder kun 16 m2, og for 10 husstande bliver det kun 96 m2. Anlægget er opbygget så enkelt, at det ikke kræver serviceeftersyn, og husejere skal heller ikke bruge tid på at høste eller pleje planterne. Anlægget opfylder standard kravene for Organisk Stof og Ammonium og kan ved hjælp af enkle, tekniske foranstaltninger også opfylde fosfor-krav. Recirkulering af renset spildevand For at opnå optimal rensning i det beplantede filter recirkuleres halvdelen af det rensede spildevand til pumpebrønden eller bundfældningstanken. Herved omdannes nitrat til frit kvælstof. Således opfylder anlægget fx de skrappe krav, der allerede stilles i Sverige for reduktion af den totale kvælstofsmængde (Tot-N). Recirkuleringen fjerner desuden svovlbrinte-lugte. Rensningsresultaterne for det beplantede filter er endnu bedre end dét, de europæiske og danske myndigheder kræver (se tabel 2). Værdier i mg/l parameter EU-krav Danske krav Beplantet filter COD < BOD < Ss < N-NH4-5 2,5 Tot-N Tot-P - 1,5 1,5 Tabel 2 sammenligner EU-krav for rensning af spildevand med danske krav og rensningsresultater for et beplantet filter. Miljø og økonomi Når spildevandet renses i eget anlæg, forbliver vandet i et lokalt kredsløb. Det rensede spildevand kan fx bruges til havevanding eller til at forskønne haven med en lille dam. Vandet kan også nedsives via en faskine. Hermed gavnes miljøet, og der spares penge. Husejeren slipper for at betale tilslutningsbidrag til kloaknettet og skal heller ikke betale de årlige spildevandsafgifter. Investeringen i et beplantet filter (inkl. bundfældningstank, arbejdsløn og moms) ligger fra omkring kr og opefter, afhængigt af omfanget af kloakarbejdet og rensekrav. Driftsomkostningerne er mellem og kr. årligt (inkl. tømning af bundfældningstank) alt efter rensekrav. Udvikling Vi arbejder hele tiden på at udvikle det beplantede filter. Gennem de sidste 4 år er materialeforbrug og gravearbejde optimeret. Fx. bruges der nu kun halvdelen af den membran der er brug for ved et biologisk sandfilter. Desuden kan det beplantede filter ofte med fordel anlægges delvist oven på jorden, hvorved der spares på gravearbejde og bortskaffelse af jord. Den næste udfordring ligger nu i at optimere strømforbruget. Vi har lavet i 2009 fire anlæg med et hævertsystem, så er der ikke mere er brug for elektricitet til pumpen. Se biillede. En hævertpumpe kræver en højdeforskel på en grund på mindst 2 meter. Hævertpumpen i ligevægt, mens spildevand løber til. Referencer Både i Himmerlandsbyen (Rebild Kommune, 2006) og på Friland (Suddjurs Kommune, 2008) er der bygget et anlæg til 10 husstande. Ved at gå sammen spares der endnu mere på materialer da anlægget kan neddimensioneres. Hermed spares der også på graveomkostningerne og udgifterne per husstand kan halveres. Kilian Water ApS har specialiseret sig i håndtering af spildevand i ukloakerede områder og samarbejder med lokale, autoriserede kloakmestre. René Kilian er uddannet som miljøingeniør på Landbrugsuniversitet i Wageningen, Holland. Yderligere information

12 Side 12 Danske Kloakmestre. Marts 2010 Kloakmestres foretrukne kontrolinstans Vi tilbyder bl.a. følgende: Målrettet og let tilgængeligt kvalitetsstyringssystem for autoriserede virksomheder Yderst konkurrencedygtige priser på kontrolopgaver m.v. Ajourføringskurser for kloakmestre Gratis svartjeneste - Kloakmestre kan altid kontakte os på tlf. eller mail, og få råd om praktiske, tekniske og lovgivningsmæssige forhold KloakmesterNYT som sendes 3-4 gange årligt til alle tilsluttede virksomheder Hjemmeside med mange nyttige informationer for en kloakmester Vi er endvidere godkendt som kontrolinstans på autorisationsområderne: El-installatør Vvs-området For tilmelding eller mere information Telefon: Flere landejendomme skal rense spildevand flere landejendomme skal betale for egne rensningsanlæg flere private boliger i det åbne landskab bliver nu pålagt at betale for egne rensningsanlæg. Det er en konsekvens af regeringens nye vandplaner, der skal formindske forureningen af vandløb, søer og de kystnære områder. Det drejer sig om landejendomme i nærheden af vandløb og søer, oplyser By- og Landskabsstyrelsen. I forvejen har landejendomme i de senere år været i færd med at installere rensningsanlæg til erstatning for afløb i drænrør direkte til naturen. Det er sket i henhold til bestemmelser fra 1997 i miljøbeskyttelsesloven, som nogle kommuner allerede har effektueret, men som endnu mangler gennemførelse i andre. De ejendomme, der som noget nyt kommer ind under bestemmelserne, skal typisk installere biologiske rensningsanlæg, hvis de ligger i nærheden af vandløb og kemiske rensningsanlæg, hvis de ligger nær søer. Det får kommunerne en frist til at gennemføre per Fristen for de gamle påbud har været 2012, og By- og Landskabsstyrelsen skønner, at de nye vandplaner vil speede gennemførelsen op i de kommuner, der endnu mangler at sørge for den private spildevandsrensning i landområderne. Ingen offentlig myndighed har overblik over, hvor mange kommuner, der mangler at sørge for, at landejendomme indfrier kravene.

13 Danske Kloakmestre. Marts 2010 Side 13 Har du overforsikret..? Har du underforsikret..? Betaler du for meget i forsikringspræmie..? Vi tilbyder: Forsikringsgennemgang Oprettelse af forsikringer Abonnementsaftaler Forsikringsadministration Forsikringskontrol Skadesbehandling Forsikringsrådgivning Optimal sikkerhed med udvidet dækning ved Skader på bygninger ved gravearbejde, nedbrydning samt kloakeringsarbejde Forsikringsservice har mange års erfaring med arbejde for entreprenører og kloakmestre. FORSIKRINGSSERVICE Ny Allégade 2, 6100 Haderslev. Tlf Fax Udvendig efterisolering af kældre med løs Leca Et lag der hindrer jordfugten i at trænge ind til kældervægge Et drænmateriale der effektivt fører regnvand til omfangsdræn Et løst materiale der let tilpasser sig ujævne kældervægge Et robust isoleringsmateriale der tåler jordtryk Et materiale der med tiden sikrer en udtørring af kældervæggene Ikke alle bygninger og jordbundsforhold er egnet til efterisolering med Leca. Metoden kræver kendskab til bygningen samt ikke mindst til placeringen af forsyningsledninger. Læs mere i brochuren Udvendig efterisolering af kældre, som findes på

14 Side 14 Danske Kloakmestre. Marts 2010 Spildevandsprojekt vist frem på messe Danske Kloakmestre var en del af Mariagerfjord Kommunes stand på The Copenhagen Climate Exchange i Øksne Hallen i København Tekst og Foto: Niels Henriksen Danske Kloakmestre og Mariagerfjord Kommune var til sammen en del af det gigantiske fokus på miljø og klima, som København var vært for i december. Mariagerfjord-projektet, hvor kloakmestrene og kommunen i fællesskab har rettet kikkerten mod spildevandshåndteringen i det åbne land, var nemlig med på udstillingen The Copenhagen Climate Exchange i Øksne Hallen, hvor Mariagerfjord Kommune havde fået klemt sig ind, og en del af standen blev brugt til at informere om projektet med tvungen tømning af septiktanke i den nordjyske kommune. - Det synes vi faktisk er lidt flot, siger formanden for Danske Kloakmestre, Verner H. Kristiansen, der var med på messen sammen med brancheorganisationens næstformand Allan Skovgaard Jessen. Fremme i skoene - Naboskabet til den meget følsomme Mariager Fjord er med til at holde os helt fremme i skoene, når det handler om miljøindsats og udvikling på området. Vi føler, at vi har en særlig forpligtelse overfor miljøet. Derfor er vi også meget glade for projektsamarbejdet med Danske Kloakmestre, og derfor var det naturligt for os at tage projektet med på standen, understreger formanden for udvalget for Teknik og Miljø i Mariagerfjord Kommune, Preben Christensen (S), der i september kunne overrække netop Verner H. Kristiansen kommunens miljøpris. - Som en del af vores miljøstrategi er vi i øjeblikket ved at forberede opførelsen af et nyt renseanlæg og oplevelsescenter Formanden for Danske Kloakmestre, Verner H. Kristiansen, formanden for udvalget for Teknik & Miljø i Mariagerfjord Kommune, Preben Christensen, næstformand hos kloakmestrene, Allan Skovgaard Jessen på kommunens stand i Øksne Hallen.

15 Danske Kloakmestre. Marts 2010 Side 15 til 400 mio. kr. For os er det utroligt vigtigt, at spildevandet renses rigtigt, for dels er vi naboer til fjorden og dels er vi naboer til Kattegat og Aalborg Bugt, der er et særligt følsomt naturområde for fuglelivet, påpeger Preben Christensen. Projektet Projektet Innovation under overfladen er Verner H. Kristiansens idé. Egentlig ønskede han blot at udvikle sin egen forretning, Kloakdoktoren, i Snæbum ved Hobro, men siden udviklede idéen sig til et egentligt projekt, som siden er støttet af Mariagerfjord Kommune, Danske Kloakmestre, Velfærdsministeriet, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt EU. - Alene i Mariagerfjord Kommune er der 5700 ejendomme i det åbne land. Vi har undersøgt de 108, og det har været chokerende. Ejerne har selv pligt til at oplyse om, hvordan de håndterer spildevandet fra ejendommen, men det viser sig, at i 62 pct. af tilfældene passer de indberettede forhold slet ikke med virkeligheden. I mange af tilfældene er oplysningerne så forkerte, at der bør gøres noget. Det behøver ikke at være af ond vilje, og det kan sagtens være, at den enkelte tror, at forholdene er i orden. Vores undersøgelse viser yderligere, at mange ikke har fået deres spildevandsanlæg justeret efter at der kom en ny lov helt tilbage i 1984, og alligevel baserer kommunerne deres spildevandsplaner på de oplysninger, som borgerne giver og som altså i utallige tilfælde er direkte forkerte, siger Verner H. Kristiansen. Seriøs branche - Vi lægger ikke skjul på, at vi som en brancheorganisation for et seriøst, professionelt og ansvarsbevidst fag har en interesse i at hjælpe så mange af disse ejendomme som muligt. Vi er en forening af dygtige kloakmestre, som vil være i stand til at få styr på spildevandet i det åbne landskab, men vi er også en del af det omgivende samfund, og vi føler, at vi som faggruppe har et medansvar for at holde miljøet rent. I mange af de øvrige lande bare i Europa er det nødvendigt at købe drikkevand på flaske. Det siger Danske Kloakmestre nej til. Vi siger i stedet: Det er dit spildevand, men det er vores grundvand, understreger Verner H. Kristiansen. - Hvis de næste faser af undersøgelsen bekræfter de første tendenser, kan miljøministeren regne med at høre fra os. Så er der noget helt galt i den måde, som kommunerne forvalter deres spildevand på, og vores mål er at påvirke lovgivningen i den rigtige retning. Derfor er vi naturligvis også meget interesseret i at få et tæt samarbejde med kommunerne. Vi har fælles interesse, påpeger formanden for Danske Kloakmestre. Tømningsordning Mariagerfjord Kommune har projektet medført, at der er indført en tvungen tømningsordning. I masser af tilfælde viser det sig nemlig, at slam og urenset spildevand løber direkte ud på jorden og langsomt siver ned i grundvandet eller ud i fjorden. I forbindelse med Vandmiljøplan II er det besluttet, at alle ikke-kloakerede ejendomme inden for en årrække skal tilsluttes det kommunale kloaksystem eller alternativt kunne rense deres spildevand selv, så de opfylder de samme rensekrav som renseanlæggene. - På landsplan betyder det, at omkring ejendomme skal have forbedret deres vandrensning ved kloakering eller ved etablering af små, lokale anlæg f. eks. minirenseanlæg, så potentialet for de danske kloakmestre er kæmpe stort, påpeger næstformand Allan Skovgaard Jessen. Formand og næstformand hos kloakmestrene ved den DVD, der kørte på standen, og som fortæller om Mariagerfjord-projektet.

16 Side 16 Danske Kloakmestre. Marts 2010 Undgå vand i din kælder... Tag højde for klima-ændringer nu! Giv din kælder værdi! - Installer en sikkerhed imod kælderoversvømmelser. Sikring af dit afløbsrør! STAUFIX højvandslukkere kan leveres til både gråt og sort spildevand. Den sikre løsning! CE mærket og VA godkendt. Sikring af dit gulvafløb! Universal gulvafløb med indbygget højvandslukke. Smart design og enkel vedligehold! CE mærket og VA godkendt. Har du plads problemer? Aqualift F pumpeanlæg klarer både toilet og gråt spildevand. Den har desuden integreret gulvafløb med vandlås. Bemærk: dækslet kan udsmykkes med gulvfliser. CE mærket. Ambolten 1 DK-6800 Varde Telefon: Fax: Højvandslukker_146x206.indd :09:42

17 Danske Kloakmestre. Marts 2010 Side 17 SeeSnake inspektionssystemer SeeSnake microreel L100C Incl. microexplorer og tæller Kompakt letvægts-inspektionssystem. Det nye microreel inspektionssystem kan inspicere rør fra 40 til 100 mm. Med sit 30 m lange kabel og standard (indbygget) sender kan microreel anvendes til de fleste indendørs opgaver. n For rør mm. n Kan gå igennem 90 bøjninger fra 50 mm og opefter. n 30 m kabel n 512Hz sender DVDPak med OLED monitor n Transportabel DVDPak med OLED monitor og indbygget DVD-optager. n Systemet kan anvendes ved lave temperaturer: ned til -34 C. n Monitor med solskærm. n Arbejder ved 230V eller med 18 V Li-ion batteri. n Lydoptagelse. n Bærestrop. 30 m Mini-SeeSnake tromle farve, kamerahoved 30 mm. Kampagnepriser på kamerasystemer fra kr ,- Rekvirér vor kampagnebrochure gældende til på: eller se den på

18 Side 18 Danske Kloakmestre. Marts år som kloakmester Jørgen Lyngholm har ingen planer om at stoppe med at arbejde højest om at drosle en smule ned, måske... Tekst og Foto: Niels Henriksen I øjeblikket er kloakmester Jørgen Lyngholm i fuld gang med et renoveringsarbejde hos Dronning Margrethe på Amalienborg, men en dag skal han skifte arbejdstøjet ud med stadstøjet, når den sorte Landcruiser triller ind på slotspladsen. Så skal kloakmesteren måske på fransk visit hos den danske dronning for at modtage medalje for sine 50 år i kloakmesterfaget. En begivenhed den 67-årige kloakmester glæder sig til og også er en smule stolt over. Akkurat lige som han er stolt over at være kloakmester og beskæftige sig med et fag, som han har brugt mere end en menneskealder på at dygtiggøre sig indenfor. Piccolo I virkeligheden var det slet ikke meningen, at den næsten to meter høje københavner skulle beskæftige sig med kloakker og spildevand. Han skulle sidde på kontor, mente hans forældre, og derfor blev han i første omgang ansat som piccolo på Tuborgs Bryggerier. Men tanken om at sidde stille på et kontor var mere, end den unge Lyngholm kunne klare, så i 1959 kom han i ste- det i lære hos et af datidens største VVS- og kloakfirmaer, Ludvigsen og Hermann. Efter svendeprøve, der blev bestået med prædikatet særdeles veludført, skulle Jørgen Lyngholm egentlig have aftjent sin værnepligt, men et styrt på racercyklen satte en stopper for den militære karriere. Et smadret knæ forhindrede Lyngholm i at trække i kongens klæder. Men i stedet blev han straks udnævnt til formand i VVSfirmaet, hvor han blev sat til at lede en række større byggeprojekter. Sideløbende begyndte han at videreuddanne sig som fagingeniør, men et firmaskifte med deraf følgende ophold i udlandet, satte de planer på stand by. Selvstændig Jørgen Lyngholm avancerede i firmaet Andersen & Heegaard, men udsigten til med tiden at blive administrator i stedet for at stå med gummistøvlerne nede i hullet, fik Jørgen Lyngholm til i 1981 at realisere sine drømme om at få foden under eget skrivebord. - Jeg blev hurtigt valgt ind i bestyrelsen for Danske Kloakmestre, hvor jeg i mange år har arbejdet seriøst med fagets fremtid. Jeg har deltaget i mange udviklingskurser og var i en længere årrække valgt ind i Dansk Standard som kloakmester-repræsentant til at arbejde med udviklingen og forbedre standarden i EU, fortæller Trods sine 67 år og det grå hår er det stadig Jørgen Lyngholm, der tegner firmaet i Hvidovre.

19 Danske Kloakmestre. Marts 2010 Side 19 Jørgen Lyngholm, der siden har gennemgået kursus som syns- og skønsmand. Sideløbende har han været særdeles engageret i et tæt samarbejde med Teknologisk Institut og Københavns Energi og har deltaget i etableringen af et nordisk udvalg, for udarbejdelse af nye koncepter på dræn, fugt og isoleringsområdet samt relaterede projekter til imødegåelse af de ændrede nedbørsforhold. Store entrepriseopgaver - Vi har i tidens løb løst store entrepriseopgaver i Københavns Lufthavne. Vi har for Forsvarets Bygningstjeneste foretaget store renoveringer og ændringer ved afløbsanlæggene for Forsvarskommandoen i Vedbæk, entrepriseopgaver for Københavns Kommune og en masse andre kommuner, som vi stadig arbejder seriøst sammen med om afløbsforhold ved deres hovedledninger og belastede renseanlæg, siger Jørgen Lyngholm. - De seneste mange år er gået med arbejde for adskillige boligselskaber og foreninger om kloakker, dræning og fugtisolering og ikke mindst om vandopstuvning i kældre. Samarbejdet med Slots- og Ejendomsstyrelsen begyndte i forbindelse med et afvandingsprojekt ved ridebaneområdet omkring Christiansborg, fortæller kloakmesteren, der beskæftiger en snes medarbejdere i virksomheden DBE- Lyngholm der i blandt hustruen Ninna, der har passet bogholderiet siden begyndelsen i 1981 og to af sønnerne, nemlig Kenneth, der er faglært murer og siden har gennemført alle relevante kloaktrin på Teknologisk Institut og nu bl.a. beskæftiger sig med kvalitetssikring, medarbejdernes videreuddannelse og som er begyndt med egen slamsuger og tv-inspektion, og Ronnie, der er udlært elektriker og aktuelt har taget det meste af kloakmesteruddannelsen. - Det bliver en spændende udfordring for dem at indarbejde deres egen tillidsfulde personlighed og styring af firmaet, mens jeg selv langsomt går på halv-pension eller hvad jeg nu vælger. Under alle omstændigheder bliver det svært til den tid at afgive et firma, der i høj grad er bygget op omkring mine personlige relationer, indrømmer Jørgen Lyngholm. Opråb fra et medlem Jeg skriver til Jer for at høre, hvorledes jeg skal agere/ forholde mig til udsagnene om, at der fortsat skrives for NN i.f.m. udførelse af kloakarbejde. Aktuelt drejer det sig om en kollega, hvor jeg første gang støder ind i problemet, da hans kone fortæller, at hendes mand skriver for en af hans bekendte, der ikke kunne bestå den teoretiske del af kloakmesterudd. Jeg var vidende om et par (manden er murer) der skulle til at renovere deres ejendom og opsøgte dem for at høre om de havde kontraheret med en kloakmester, i så fald kunne jeg udføre arbejdet, manden oplyste, at hvis vi kunne blive enig om at han udførte arbejdet, kunne jeg vel bare skrive for ham, det var det han var blevet enig med føromtalte kloakmester om. Mureren mente han og en kammerat var så dygtige, at jeg ikke skulle bruge tid på at komme og se hvordan installationen var udført, der var ingen grund til at jeg spildte tid på det. Om jeg har set helt forkert ud i hovedet, ved jeg ikke, men jeg har ikke siden hørt mere til sagen. Andet tilfælde En bebyggelse svarende til Friland kendt fra DR2 har jeg flere gange lagt billet ind på kloakmesterarbejde, og senest var en kommende nybygger hjemme hos os., og vi kom til at tale om hendes planer vedr. bygning af huset. Jeg spurgte ind til afløbs arbejdet, da jeg ville kunne udføre dette. Hun smilte venligt og fortalte, at de på området plejede at lade en (navnet blev oplyst) udføre arbejdet, hvorefter han får en murer-,entreprenør- og kloakmester virksomhed til at skrive for sig (navnet på denne virksomhed lagde hun ikke skjul hvem er), hun var samtidig vidende om at forholdet ikke helt følger gældende regler for området. Hvad gør man? Ja, hvad gør man? Man henvender sig til foreningen, oplyser hvad man har kendskab til, herunder hvem og hvad de foretager sig, og det kan man evt. gøre anonymt, da vi vil foretage et tjek, før vi sender det videre i systemet. Vi i bestyrelsen er altid behjælpelige med yderligere svar. Redaktøren

20 Side 20 Danske Kloakmestre. Marts 2010 Systemløsning - til brønd renovering. Ombran er et NYT cement baseret produkt, der kan lave systemløsninger til brønd renovering. Ombran har løsningen på: Sætnings skader. Nedbrudte utætte eller udvaskede fuger. Løse stigetrin. Nedbrudte overflader på beton og mur. Defekte bundløb og banketter. Systemløsning - til kloak renovering. T og Y rørhat er en pakkeløsning med renoverings kit og det nødvendige udstyr til reparation af 3 stk. Ø100 - Ø150 ledninger med 45 eller 90 gren. T - rørhat Y - rørhat Rep. LR Rørprop LR Rørprop er velegnet til afpropning af døde og inaktive rørledninger, og kan laves i næsten alle slags rør fra Ø100 - Ø200. Den forhindrer også rotter adgang. NO DIG Brønd under renovering. Renoveret brønd. LR Rørprop Ambolten 1 DK-6800 Varde Telefon: Fax: systemløsning-146x101.indd :11:36 Jura til tiden Hos Kirk Larsen & Ascanius er tiden og kunden i centrum. Derfor prioriterer vi: l Tilgængelighed l Faglig kompetence l Konkrete helhedsløsninger l Forretningsmæssig fokus l Kort responstid det mener vi, giver vores kunder den bedste rådgivning. Kontakt advokat Karsten Steen Jensen på tlf eller Esbjerg. Herning. Skjern Tlf

Spildevandsrensning i det åbne land

Spildevandsrensning i det åbne land Spildevandsrensning i det åbne land Ejendomme og sommerhuse i det åbne land, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, skal have en lovlig og godkendt spildevandsløsning. Kan du svare ja til et eller flere

Læs mere

Spildevandet skal renses bedre

Spildevandet skal renses bedre - 1 - - 2 - Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre i de områder, der ikke er kloakeret. Det berører ca. 1.600 ejendomme

Læs mere

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER Mere information: Du kan finde yderligere informationer, herunder vejledninger og retningslinjer for de forskellige typer af rensningsanlæg på kommunens hjemmeside: www.silkeborgkommune.dk ( > Borger >

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Forbedret rensning af husspildevand i Herning Kommune Herning Kommune Teknik og Miljø Rådhuset, Torvet, Indgang C 7400 Herning Tlf.: 96 28 28 28 Fax: 96 28 80 19 E-mail: teknik@herning.dk

Læs mere

Innovation under jordoverfladen. Præsenteret af Danske Kloakmestre v/verner H. Kristiansen og Allan Jessen

Innovation under jordoverfladen. Præsenteret af Danske Kloakmestre v/verner H. Kristiansen og Allan Jessen Innovation under jordoverfladen Præsenteret af Danske Kloakmestre v/verner H. Kristiansen og Allan Jessen 1 Erfaring med septiktanke Et produkt af samarbejdet mellem Mariagerfjord Kommune & Danske Kloakmestre

Læs mere

Spildevandet skal renses bedre

Spildevandet skal renses bedre - 1 - - 2 - Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre i de områder, der ikke er kloakeret. Det berører ca. 1.600 ejendomme

Læs mere

Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord

Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord Indledning og baggrund I Vandplan 1 for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord 2009-2015 er Isefjord og Roskilde Fjord, udpeget

Læs mere

De mest almindelige spørgsmål

De mest almindelige spørgsmål De mest almindelige spørgsmål om spildevand i det åbne land Indhold Hvad er Spildevand i det åbne land?... 1 Hvor kan man læse at min ejendom er omfattet?... 2 Er det kun mig, der bliver kontaktet af kommunen?

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND Side 1 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Side 2 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BØRKOP KOMMUNE. Rensning af spildevand i det åbne land DET ÅBNE LAND

BØRKOP KOMMUNE. Rensning af spildevand i det åbne land DET ÅBNE LAND BØRKOP KOMMUNE Rensning af spildevand i det åbne land DET ÅBNE LAND Jan 2004 Hvorfor skal spildevandet på landet renses? Gennem de sidste mange år har der været fokus på at fjerne forureningen i vores

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg Nedsivningsanlæg I et nedsivningsanlæg bortskaffes spildevandet ved, at vandet siver ned gennem jordlagene til grundvandet. Spildevandet pumpes fra bundfældningstanken over i selve nedsivningsanlægget,

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

ORDFORKLARING. Skive Vand A/S Norgesvej Skive. Overløb. Faskine. Separering. Regnvandsledning. Fælleskloak. Spildevand. Skel. Ledninger.

ORDFORKLARING. Skive Vand A/S Norgesvej Skive. Overløb. Faskine. Separering. Regnvandsledning. Fælleskloak. Spildevand. Skel. Ledninger. ORDFORKLARING Faskine. Overløb. Separering. En faskine er et hulrum i jorden, der fyldes med sten eller med præfabrikerede kassetter af plastik, der kan købes i byggemarkedet. Regnvandet fra taget føres

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

information om tømning af samletanke og bundfældningstanke

information om tømning af samletanke og bundfældningstanke information om tømning af samletanke og bundfældningstanke 1 Tanken tømmes for at skåne miljø og grundvand I områder, der ikke har offentlig kloak i Gribskov Kommune, findes der typisk to forskellige slags

Læs mere

VAND I KÆLDEREN ANSVAR - AFHJÆLPNING - GODE RÅD

VAND I KÆLDEREN ANSVAR - AFHJÆLPNING - GODE RÅD VAND I KÆLDEREN ANSVAR - AFHJÆLPNING - GODE RÅD ORDFORKLARING Højvandsslukke: Lukkemekanisme, der bruges i afløbssystemer, hvor der er risiko for tilbageløb af spildevand. Skelbrønd: Brønd, der adskiller

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Rensning af spildevand i det åbne land

Rensning af spildevand i det åbne land Rensning af spildevand i det åbne land Information Oktober 2010 Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Randers Kommune 1 Hvorfor denne pjece? Folketinget har besluttet, at rensningen af spildevand

Læs mere

Holstebro Kommune. Teknik og Miljø. Spildevand i det åbne land

Holstebro Kommune. Teknik og Miljø. Spildevand i det åbne land Holstebro Kommune Teknik og Miljø iljø - og m r u t a fn else a t t y k es -B er e t s fælle r! a v s n a Spildevand i det åbne land Holstebro Kommune Holstebro Kommune Teknik og Miljø er bl.a. i forbindelse

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig

Læs mere

Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke. Formand for Danske kloakmestre

Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke. Formand for Danske kloakmestre Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke Formand for Danske kloakmestre I menneskets fodspor, med store epidemier til følge. Alt hvad man tror man ved er forkert Hvorfor sætte en rotteforsinker?. De

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Rensning af spildevand i det åbne land www.naturogmiljoe.dk Forord Folketinget har besluttet, at rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne land skal

Læs mere

Vand i kælderen. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd

Vand i kælderen. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Vand i kælderen Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Forsyning Helsingør Spildevand A/S Februar 2011 Hvorfor denne information? Du er måske en af de 6500 grundejere i Helsingør Kommune, som har en kælder

Læs mere

Helsingør Kommune er i øjeblikket ved at gennemgå

Helsingør Kommune er i øjeblikket ved at gennemgå Spildevand i det a bne land En oversigt over de forskellige løsninger til håndtering af spildevand i Helsingør Kommune Helsingør Kommune er i øjeblikket ved at gennemgå spildevandsrensningen på alle ejendomme

Læs mere

Minirenseanlæg. til enkeltejendomme. Biokube

Minirenseanlæg. til enkeltejendomme. Biokube Minirenseanlæg til enkeltejendomme Biokube Hvorfor vælge minirens? For 50 år siden foregik tøjvask en gang om ugen, ved håndkraft udenfor med vand og sæbe. I dag har vi maskiner til næsten det hele. De

Læs mere

V a n d i k æ l d e r e n

V a n d i k æ l d e r e n V a n d i k æ l d e r e n Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Aalborg Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere

Læs mere

VAND I KÆLDEREN KLIMAET FORANDRER SIG. b Ansvar. b Afhjælpning. b Andre gode råd

VAND I KÆLDEREN KLIMAET FORANDRER SIG. b Ansvar. b Afhjælpning. b Andre gode råd VAND I KÆLDEREN KLIMAET FORANDRER SIG b Ansvar b Afhjælpning b Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Aalborg Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Individuelle renseanlæg

Individuelle renseanlæg Individuelle renseanlæg Det er forholdene på din ejendom der afgør, hvilke typer af renseanlæg, du må etablere. Der kan være forskel på forholdene imellem dig og din nabo, således at du skal opfylde én

Læs mere

Møde med Kloakmestre i Herning. Den 24. april 2013

Møde med Kloakmestre i Herning. Den 24. april 2013 Møde med Kloakmestre i Herning Den 24. april 2013 Indholdet af mødet i dag Dagsorden: Et par ord om Herning Vand Strategi for kloaksaneringen i Herning og betydning for den enkelte grundejer / ejendom

Læs mere

Adskillelse af regn- og spildevand PÅ PRIVAT GRUND BAGGRUND, EKSEMPLER OG GODE RÅD

Adskillelse af regn- og spildevand PÅ PRIVAT GRUND BAGGRUND, EKSEMPLER OG GODE RÅD Adskillelse af regn- og spildevand PÅ PRIVAT GRUND BAGGRUND, EKSEMPLER OG GODE RÅD DEN GAMLE FÆLLESKLOAKLEDNING I VEJEN SKIFTES UD 2/3 EKSEMPLER PÅ SEPARATKLOAKERING Hvorfor skal regnvand og spildevand

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? 2/3 Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af huset ligesom

Læs mere

DU SKAL INSTALLERE RENSEBRØNDE

DU SKAL INSTALLERE RENSEBRØNDE HELST DU SKAL INSTALLERE RENSEBRØNDE b Ansvar b Adgang b Afhjælpning Hvornår og hvorfor skal du helst installere rensebrønde? Loven siger, at du skal sørge for, at det er muligt at rense dine kloakker

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? 2/3 Å r h u s V a n d V i r k e r k l o a k k e n i k k e? 2 0 1 0 Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste

Læs mere

Velkommen til borgermøde om spildevandsrensning i det åbne land

Velkommen til borgermøde om spildevandsrensning i det åbne land Velkommen til borgermøde om spildevandsrensning i det åbne land Program: Velkomst og præsentation Hvorfor vi sender påbud til jer? Hvad du som ejer skal foretage dig? Typer af løsninger, der opfylder kravet

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? Reparation Rensning Ringe til hvem? Side Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er

Læs mere

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side VAND I KÆLDEREN Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange grundejere i Frederikshavn Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke

Tømning af bundfældningstanke KONTAKTOPLYSNINGER Er du i tvivl om noget, kan du læse mere på vores hjemmeside. Du er også altid velkommen til at ringe til os eller sende os en mail. Venlig hilsen Mariagerfjord Kommune Østergade 22

Læs mere

Spildevandsrensning. landet

Spildevandsrensning. landet Spildevandsrensning på landet 2 Nu også spildevandsrensning på landet En del vandløb og søer er trods en stor indsats stadig forurenet. Derfor har Folketinget besluttet, at spildevandet fra ejendomme på

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? 1 FORORD Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det åbne land er betegnelsen for områder med spredt bebyggelse,

Læs mere

Hvorfor denne pjece? I denne pjece orienterer vi dig om:

Hvorfor denne pjece? I denne pjece orienterer vi dig om: Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og vi inden for de næste 4-5 år skal forbedre forholdene på din ejendom og i dit kvarter med nye kloakledninger. I denne

Læs mere

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Odder Spildevand har i afholdt informationsmøde i forbindelse med den kommende fornyelse af kloakkerne i Hundslund. Der deltog omkring 100 personer til mødet,

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ Ordforklaring: Indsigelse: Henvendelse fra en borger, der protesterer mod en planlagt beslutning. Yderligere oplysninger: Hvis du har spørgsmål til den del af separatkloakeringen,

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Separatkloakering PÅ PRIVAT GRUND EKSEMPELSAMLING

Separatkloakering PÅ PRIVAT GRUND EKSEMPELSAMLING Separatkloakering PÅ PRIVAT GRUND EKSEMPELSAMLING DEN GAMLE FÆLLESKLOAKLEDNING I VEJEN SKIFTES UD 2/3 EKSEMPLER PÅ SEPARATKLOAKERING Derfor separatkloakerer vi TRE GODE GRUNDE Separatkloakering betyder,

Læs mere

Vand i kælderen. Lejre Forsyning. Ansvar. Afhjælpning. Andre gode råd

Vand i kælderen. Lejre Forsyning. Ansvar. Afhjælpning. Andre gode råd Vand i kælderen Lejre Forsyning Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Lejre Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere

Læs mere

Renovering i og under ejendomme

Renovering i og under ejendomme Renovering i og under ejendomme Rødder i fælles entreprenørkultur Renovering i og under ejendomme Aarsleff Rørteknik er markedsledende i Danmark, når det gælder renovering med strømpeforing i og under

Læs mere

undgå vand i kælderen

undgå vand i kælderen undgå vand i kælderen www.ke.dk kære kunde Vand i kælderen er hvert år et problem for en del københavnere. Der er derfor god grund til at være opmærksom på at forebygge og være på vagt, hvis dit hus har

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 7 Det åbne land Vedtaget 15 maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 SPILDEVANDSHÅNDTERING I DET ÅBNE LAND 4 1.1 Udpegning af vandområder 4 1.2 Ejendomme 4 1.3

Læs mere

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling Separatkloakering på privat grund eksempelsamling den gamle fælleskloak i vejen skiftes ud 2/3 eksempler på separatkloakering Derfor separatkloakerer vi tre gode grunde Separatkloakering betyder, at vi

Læs mere

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ b Hvad er separatkloakering? b Hvornår sker der hvad? b Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og vi skal forbedre

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? b Reparation b Rensning b Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt

Læs mere

Minirenseanlæg & Nedsivningsanlæg

Minirenseanlæg & Nedsivningsanlæg Minirenseanlæg & Nedsivningsanlæg TV-INSPEKTION STRØMPEFORING KLOAKRENOVERING AUT. KLOAKMESTER Minirenseanlæg Minirenseanlæg er et biologisk renseanlæg, hvis funktion er, med et minimum af styring og økonomiske

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Beskyttelse af natur og miljø er vores fælles ansvar Spildevand i det åbne land i Struer Kommune I Struer Kommune bor der ca. 22.500 indbyggere, heraf 18.000 i byer og 4.500

Læs mere

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010 Vand i kælderen 2/3 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Århus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde sig over, at kælderen rummer store

Læs mere

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen Lolland forsyning - spildevand Kælderen er dit ansvar Har du en kælder under dit hus, er det dig selv, der har ansvaret for afledning af spildevandet

Læs mere

KLOAKHJÆLP REPARATION - RENSNING - GODE RÅD

KLOAKHJÆLP REPARATION - RENSNING - GODE RÅD KLOAKHJÆLP REPARATION - RENSNING - GODE RÅD DU EJER SELV EN DEL AF KLOAKSYSTEMET De færreste boligejere er klar over, at kloaksystemet faktisk er en del af boligen, ligesom fx døre og vinduer er det. Derfor

Læs mere

Er du frontløber? - kom nu ind i skybrudskampen... højvandssikring i stor stil! Til store boligkompleks og erhverv. Intet el-forbrug ved normal drift

Er du frontløber? - kom nu ind i skybrudskampen... højvandssikring i stor stil! Til store boligkompleks og erhverv. Intet el-forbrug ved normal drift Er du frontløber? - kom nu ind i skybrudskampen... højvandssikring i stor stil! Til store boligkompleks og erhverv Intet el-forbrug ved normal drift Ingen slitage ved normal drift Sikrer en tørskoet løsning

Læs mere

Vand i kælderen. nye veje for vandet

Vand i kælderen. nye veje for vandet Vand i kælderen 1 nye veje for vandet HVORFOR DENNE PJECE? INDHOLD 2 3 Du er måske en af de mange grundejere i Herning Kommune, som SPILDEVAND har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan

Læs mere

SMÅ RENSEANLÆG. - til spildevand i det åbne land

SMÅ RENSEANLÆG. - til spildevand i det åbne land SMÅ RENSEANLÆG - til spildevand i det åbne land 1 SMÅ RENSEANLÆG - til spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land, indledning s. 3 Små renseanlæg og rensekrav s. 4 Bundfældningstanke og nye

Læs mere

virker kloakken ikke?

virker kloakken ikke? virker kloakken ikke? KLOAKFORSYNINGEN Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af mini-biologisk renseanlæg.

Ansøgning om tilladelse til etablering af mini-biologisk renseanlæg. Journal nr.: Ansøgning modtaget, dato: Ansøgning om tilladelse til etablering af mini-biologisk renseanlæg. Ansøgningen sendes til: Brønderslev Kommune, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev, email: raadhus@99454545.dk.

Læs mere

a a r h u s V a n d V a n d i k æ l d e r e n 2 0 1 1

a a r h u s V a n d V a n d i k æ l d e r e n 2 0 1 1 Vand i kælderen 2/3 a a r h u s V a n d V a n d i k æ l d e r e n 2 0 1 1 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Aarhus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste

Læs mere

Beslutningsforslag nr. B 102 Folketinget 2013-14

Beslutningsforslag nr. B 102 Folketinget 2013-14 Beslutningsforslag nr. B 102 Folketinget 2013-14 Fremsat den 8. april 2014 af Charlotte Dyremose (KF), Tom Behnke (KF), Lene Espersen (KF), Mike Legarth (KF) og Mai Mercado (KF) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Arrild kloakseparering. Borgermøde den 15. april 2015

Arrild kloakseparering. Borgermøde den 15. april 2015 Arrild kloakseparering Borgermøde den 15. april 2015 Dagsorden: 1. Velkomst (v. Jacob Riis Bols, Tønder Spildevand A/S) 2. Baggrund (v. Martin Madsen, Tønder Kommune) 3. Gennemgang af projektet (v. Jacob

Læs mere

rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND

rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND Forsyningsvirksomhederne, Kloakforsyningen Teknik- og Miljøforvaltningen Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Hvorfor denne pjece? Folketinget har besluttet,

Læs mere

Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors

Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors Morsø Kommune 1 Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre

Læs mere

Ansøgning Etablering af biologisk sandfilteranlæg

Ansøgning Etablering af biologisk sandfilteranlæg Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 5450 Otterup E-mail: teknisk@nordfynskommune.dk Ansøgning Etablering af biologisk sandfilteranlæg Ejers navn: Ejers adresse: Ejendommen, hvor anlægget skal

Læs mere

Tømning af bundfældningsog samletanke

Tømning af bundfældningsog samletanke Tømning af bundfældningsog samletanke Lejre Forsyning Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en tømningsordning? Formålet med en obligatorisk tømningsordning er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Tak for to gode informationsmøder i Ørting og Gylling

Tak for to gode informationsmøder i Ørting og Gylling Tak for to gode informationsmøder i Ørting og Gylling Odder Spildevand har i afholdt to velbesøgte informationsmøder i forbindelse med den kommende fornyelse af kloakkerne i de to byer. Ca. 90 mennesker

Læs mere

Nu skal kloakken på din grund deles i regnvand og spildevand

Nu skal kloakken på din grund deles i regnvand og spildevand Nu skal kloakken på din grund deles i regnvand og spildevand Derfor skal din kloak laves om Lolland Forsyning er i samarbejde med Lolland Kommune i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning Separering af regn - og spildevand Guldborgsund Forsyning Baggrunden for separering af regnog spildevand. For mange kommuner herunder Guldborgsund giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal

Læs mere

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Gode råd

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Gode råd VAND I KÆLDEREN Ansvar Afhjælpning Gode råd Hold kælderen tør Denne pjece henvender sig til de mange grundejere i Thisted Kommune, der har kælder i deres ejendom. Kælderen er husets lavest placerede del,

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE GLOSTRUP KOMMUNE BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Tlf.:4323 6170, Fax: 4343 2119 E-mail: teknik.miljo@glostrup.dk. April 2007 En faskine er en god

Læs mere

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK Ved du, hvad der sker med vandet, der løber ud i køkkenvasken? Eller vandet fra toilet, bad eller vaskemaskine? Her i brochuren finder du gode råd om afløb og kloak. Ved at følge

Læs mere

Separatkloakering i dit område

Separatkloakering i dit område Separatkloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område separatkloakeres. Det nye kloaksystem vil blive udført som separatsystem,

Læs mere

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE Med virkning fra 1. januar 2012 Forord Lovgrundlag og omfang Randers Kommune har i medfør af Miljøbeskyttelsesloven med tilhørende

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land Forsyningernes udfordring

Spildevandsrensning i det åbne land Forsyningernes udfordring Spildevandsrensning i det åbne land Forsyningernes udfordring DANVA - Dansk Vandkonference 2010 12. og 13. oktober i Århus Henrik Frier, Århus Vand A/S Indledning og baggrund 90.000 enkeltejendomme skal

Læs mere

Spildevandskloakering i dit område

Spildevandskloakering i dit område Spildevandskloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område spildevandskloakeres. Det nye kloaksystem vil blive etableret

Læs mere

Kloakering i det åbne land via tryksystem Hvad sker der på din ejendom og hvad skal du selv gøre?

Kloakering i det åbne land via tryksystem Hvad sker der på din ejendom og hvad skal du selv gøre? Kloakering i det åbne land via tryksystem Hvad sker der på din ejendom og hvad skal du selv gøre? Side 1 af 8 Baggrund for etablering af kloak HTK Kloak A/S går i gang med kloakering i det område, hvor

Læs mere

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR HUSSPILDEVANDSTANKE I HILLERØD KOMMUNE

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR HUSSPILDEVANDSTANKE I HILLERØD KOMMUNE REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR HUSSPILDEVANDSTANKE I HILLERØD KOMMUNE 2007 1 Formål Dette regulativs formål er at fastlægge en ordning, der sikrer en lovlig og miljørigtig håndtering af husspildevand

Læs mere

Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE

Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE 1 Formål Formålet med regulativet er, at sikre en lovlig og miljørigtig håndtering af husspildevand og slam fra bundfældningstanke

Læs mere

# Spørgsmål Svar 20. januar 2015 1 Hvad kalder man de enkelte dele som tilslutningen består af

# Spørgsmål Svar 20. januar 2015 1 Hvad kalder man de enkelte dele som tilslutningen består af Log over spørgsmål vedrørende tilslutning af kloak til spildevandsstik i Mårup Østerstrand Syd. Loggen opdateres løbende. Hvis der er fejl eller mangler i svarene, opdateres de også løbende. Opdateret

Læs mere

Regulativ. for tømning af bundfældningstanke

Regulativ. for tømning af bundfældningstanke Regulativ for tømning af bundfældningstanke I henhold til Miljøbeskyttelsesloven, med tilhørende bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

Informationsmøde om spildevandskloakering i 2013. Endeslev Forsamlingshus 7. februar 2013

Informationsmøde om spildevandskloakering i 2013. Endeslev Forsamlingshus 7. februar 2013 Informationsmøde om spildevandskloakering i 2013 Endeslev Forsamlingshus 7. februar 2013 Dagens program: Velkomst og indledning, ved direktør Jesper Koziara, Stevns Forsyning Præsentation af projektgruppe

Læs mere

BREUM SEPARATKLOAKERING.

BREUM SEPARATKLOAKERING. BREUM SEPARATKLOAKERING. DAGSORDEN. Torsdag den 11. maj 2014, kl. 19.00 21.00 Kulturcenter Østsalling, Breum 19.00 Velkomst Præsentation af bygherrer og entreprenør Jørgen Rasmussen. Præsentation af Skive

Læs mere

Fra septiktank til fælles kloak

Fra septiktank til fælles kloak Fra septiktank til fælles kloak Hvorfor kloakering i det åbne land? Køge Kommune har besluttet, at en række ejendomme i det åbne land skal sluttes til det fælles kloaksystem. Din ejendom er én af dem.

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land NK-Forsyning A/S September 2013 Spildevand Din ejendom skal kloakeres Efter spildevandsplanen for Næstved Kommune skal flere landsbyer og ejendomme i det åbne land kloakeres.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Skafdrup Lindegårdsvej 10 A 2920 Charlottenlund Nævnet har modtaget klagen den 26. september 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere