Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2013"

Transkript

1 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2013 Opdateret d. 4. juni 2013

2 Kvartalsafrapportering 1. kvartal Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav for 2013 Udfordring Mål og resultatkrav Mål 1 Flere unge skal have en uddannelse Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcenteret skal i december 2013 (år til dato) være på 28 pct, svt. en stigning på 6 procentpoint fra december 2011 til december Mål 2 Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 40 personer i december 2013 (rullende år), svt. et fald på 20,6 pct. fra december 2011 til december Mål 3 Langtidsledigheden skal bekæmpes Antallet af langtidsledige dvs. ledige, der har været ledige i min. 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger - skal begrænses til 350 personer (antal personer) i december 2013, svt. et fald på 8 pct. fra december 2011 til december Mål 4 En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder 1)Andel af arbejdssteder i kommunen med min. 2 ansatte og mindst én borger i løntilskud eller virksomhedspraktik skal øges til en samlet andel på 13 % i 2013 for henholdsvis a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. 2)Antallet af partnerskabsaftaler skal øges til 60 aftaler i december

3 Kvartalsafrapportering 1. kvartal Indhold Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav for Indledning Opsummering af nøgletal for beskæftigelsesområdet i Faxe Kommune Datakilder og definitioner af ledighed Datakilder Definition af ledighed Ministermål 1 Flere unge i uddannelse Resultat for Ministermål 1 1. kvartal Ministermål 2- Tilgang til førtidspension Resultat for ministermål 2 1. kvartal Ministermål 3 Langtidsledigheden skal bekæmpes Resultat for ministermål 3 1. kvartal Mål for virksomhedsrettet indsats Resultat for ministermål 4 1. kvartal Tillæg nr. 3 - Stærkere ud af krisen bekæmpelse af langtidsledighed Resultat for tillæg 3 langtidsledighed 1. kvartal

4 Kvartalsafrapportering 1. kvartal Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal understøtte, at modtagere af offentlige forsørgelsesydelser hurtigst muligt opnår ordinær beskæftigelse eller på anden måde bliver selvforsørgende. Derudover skal indsatsen bevirke, at virksomhederne serviceres med kvalificeret arbejdskraft. Kvartalsafrapporteringen har dels til formål at skabe overblik over ledigheden i Faxe Kommune generelt, dels er det Jobcentrets afrapportering af de opstillede mål for beskæftigelsesindsatsen i Faxe Kommune for Center for Beskæftigelse & Omsorg, d.4. juni Opsummering af nøgletal for beskæftigelsesområdet i Faxe Kommune Tabel 1: Nøgletal for 2013, Faxe Kommune Generel ledighed (opgivet i bruttoledighed) Jan Feb Mar Apr. Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Ledighed (fuldtidslediges andel af arbejdsstyrke 1 i %) 6,9 6,8 6,6 Bruttoledige, fuldtidspersoner Udviklingen i indsatsområder Ministermål og selvstændige mål for 2013 Mål 1 2 Uddannelsesgrad (%) 21,6 Mål 2 3 Tilgang til førtidspension Mål 3 Antal langtidsledige personer Mål 4 Delmål A-dagpenge (%) 8,3 Mål 4 Delmål Kontanthjælp (%) 9 Mål 4 delmål 2 6 Virksomhedskontakt/ 43 Partnerskabsaftaler Note: Tallene med grå skrift er for sygedagpenge de seneste tre mdr., da der er forsinkelse på arbejdsgivernes indberetning til kommunen. Tallene er derfor upålidelige i op til tre mdr. Kilde: Danmarks Statistik & jobindsats.dk, Opdateret d.4. juni Arbejdsstyrken er af Danmarks Statistik defineret som de årige. 2 Mål 1:Den seneste opdatering er fra januar Der er endnu ikke målinger for Mål 2: Resultaterne er pr. rullende år. 4 Mål 4 delmål 1: Den seneste opdatering er fra januar Mål 4 delmål 1: Den seneste opdatering er fra januar Mål 4 delmål 2: Der måles kvartalsvist. 4

5 Kvartalsafrapportering 1. kvartal Datakilder og definitioner af ledighed I kvartalsafrapporteringen arbejdes der med forskellige definitioner af ledighed alt afhængig af hvilken datakilde, der anvendes. De data, der benyttes i kvartalsafrapporteringen, trækkes hovedsagligt fra Danmarks Statistiks statistikbank, jobindsats.dk 7, Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland og ledelsesinformationssystemet KMD Opus. 2.1 Datakilder Fra Danmarks Statistik trækkes de generelle data om ledigheden i kommunen. Fra jobindsats.dk indhentes data i forhold til de beskæftigelsespolitiske mål. Tallene fra jobindsats.dk er de officielle målinger i forhold til kommunernes resultater. Fra KMD Opus LIS trækkes data til mål 5. Data opdateres løbende hver måned og er for alle datakilders vedkommende baseret på indberetning fra kommunernes registreringer. Både data fra Danmarks Statistik og jobindsats.dk er som minimum en måned forsinket. Det vil sige, at juni tallene tidligst kan trækkes i slutningen af juli. Tallene fra KMD Opus LIS opdateres løbende hver måned. Forsinkelsen er dog som oftest kun på ca. 8 dage. For alle kilders vedkommende, er der tale om levende data, der kan ændre sig en til flere måneder efter pga. bl.a. registreringsefterslæb. 2.2 Definition af ledighed Ledighedstal, der er trukket fra Danmarks Statistik, vil være i bruttoledighed medmindre andet er opgivet. Bruttoledighed anses derfor for at give et mere retvisende billede af ledigheden, da aktiverede ledige er medtaget. Ledighedstal, der er trukket fra jobindsats.dk, er ligeledes i bruttoledighed. 7 Jobindsats.dk hører under Arbejdsmarkedsstyrelsen. 5

6 Kvartalsafrapportering 1. kvartal Ledigheden i Faxe Kommune generelt I tabellen nedenfor er angivet udviklingen de seneste 12 måneder i Region Sjælland, hele landet og Faxe Kommune. Tabel 2: Ledighed i hele landet, Region Sjælland og Faxe marts marts 2013, i procent 2012M M M M M M M M M M M M M03 Hele landet 6,6 6,1 5,9 5,9 5,5 5,4 5,7 5,7 5,8 5,9 6,4 6,4 6,3 Region Sjælland 7 6,5 6,3 6,2 5,7 5,4 5,7 5,8 5,9 6,1 6,5 6,6 6,4 Greve 4,9 4,8 4,7 4,8 4,2 4,2 4,6 4,7 4,6 4,7 4,9 4,8 4,8 Køge 7 6,7 6,7 6,6 6,2 5,9 6,1 5,9 6 6,1 6,5 6,4 6,3 Lejre 4,1 3,9 3,7 3,6 3,3 3,2 3,5 3,5 3,6 3, ,8 Roskilde 4,7 4,6 4,5 4,5 4,2 4,1 4,2 4,2 4,3 4,4 4,6 4,6 4,6 Solrød 4,4 4,4 4,5 4,5 4,2 4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,6 4,5 4,2 Faxe 7,5 6,7 6,7 6,7 6,1 5,7 6,3 6,3 6,4 6,4 6,9 6,8 6,6 Guldborgsund 7,5 6,8 6,6 6,4 5,6 5,2 5,7 6 6,5 6,9 7,7 7,7 7,6 Holbæk 6,1 5,6 5,4 5,4 4,9 4,6 5 5,1 5,2 5,4 5,3 5,3 5,2 Kalundborg 7,7 7,1 6,7 6,5 6,1 5,6 6,1 6,3 6,4 6,7 7,2 7,5 7,3 Lolland ,9 9,8 8,8 8,3 8,7 9,2 9,5 9, Næstved 7,7 7,2 6,7 6,5 6,1 5, ,1 6,5 7 7,2 7,1 Odsherred 7,9 7,3 6,9 6,9 6,3 6,1 6,6 6,8 6,9 7,2 7,5 7,8 7,5 Ringsted 6,6 6,2 6,1 6 5,4 5,4 5,7 5,9 5,9 6 6,6 6,7 6,5 Slagelse 9,5 8,8 8,5 8,5 7,6 7 7,4 7,5 7,7 7,8 8,1 8,1 8 Sorø 6,9 6,2 5,5 5,4 5,2 4,8 5,2 5,4 5,7 5,9 6,5 6,7 6,5 Stevns 6,7 6,4 5,9 6 5,7 5,5 5,8 5,8 5,9 6 6,3 6,3 6,4 Vordingborg 7,3 6,7 6,5 6,5 5,9 5,6 5,9 5,5 5,6 6 6,6 6,6 6,2 Kilde: Danmarks Statistik, opdateret d.4. juni 2013 Ledigheden i Region Sjælland er i marts 2013 på 6,4 %, hvilket er et fald fra februar til marts Der har været et mindre fald i størstedelen af regionens kommuner. Faxe Kommune har i marts en bruttoledighed på 6,6 %, hvilket er 0,9 procentpoint lavere end i april Lolland Kommune topper med en ledighed på 10 % i marts 2013, hvilket dog er et fald på 1 procentpoint fra februar Lejre har stadig den laveste bruttoledighedsprocent i marts - med en ledighed på 3,8 %. 6

7 Kvartalsafrapportering 1. kvartal Tabel 3: Ledigheden i Faxe Kommune/Fuldtidsledige, marts 2012 til marts M M M M M M M M M M M M M03 A-dagpenge A-dagpenge aktiverede Kontanthjælp Kontanthjælp aktiverede* Bruttoledige Kilde: Danmarks Statistik statistikbanken.dk, AUF01, opdateret 4. juni 2013 * Arbejdsmarkedsparate Der er et fald i antallet af bruttoledige fra marts 2012 til marts 2013, som særligt ses i a- dagpengemodtagere både aktiverede og ikke-aktiverede. Der ses til gengæld en stigning i antallet af kontanthjælpsmodtager fra januar 2013 og frem til marts 2013, hvilket hovedsagligt skyldes a-dagpengemodtagere med ubrugt dagpengeret, der er overgået til uddannelsesydelse. 7

8 Kvartalsafrapportering 1. kvartal Tabel 4: Ledighed i pct i Faxe Kommune.: Ledige, fordelt på alder & køn, marts 2012 til marts M M M M M M M M M M M M M03 I alt Alder i alt 7,5 6,7 6,7 6,7 6,1 5,7 6,3 6,3 6,4 6,4 6,9 6,8 6, år 7,4 6,4 6,5 6,6 6,1 5,6 6 5,8 5,9 6,4 6,6 6,9 6, år 13,6 12,6 12,3 12,7 12,1 12,1 12,3 12,5 12,3 12,6 13,6 14,7 14, år 7,8 7,2 7,4 7,4 6,8 6,4 6,5 6,3 6,3 6,2 6,8 7,2 7, år 6,7 6 5,8 5,8 5,2 5,1 5,6 5,5 5,6 5,6 6,2 5,8 5, år 7,7 6,8 6,8 6,7 5,9 5,5 6,6 6,8 6,8 6,9 7,1 6,6 6,2 60 år og derover 4,7 4, ,8 3 3,7 4,4 4,4 3,9 4,5 4,2 4,4 Mænd Alder i alt 7,6 6,8 6,4 6,2 5,5 5,1 5,6 5,7 5,7 5,9 6,5 6,7 6, år 7,7 6,9 6,7 6, ,1 5,7 6,2 6,7 6,8 7,3 7, år 12,9 11,1 11,2 11,3 10, ,1 10,4 10,1 10,8 12,8 15,2 15, år 7,5 7 6,6 6,1 5,8 5,1 5,2 5,2 5,1 5,2 6 6,7 6, år 6,4 5,6 5,1 4,9 4,3 4,3 4,5 4,5 4,4 4,6 5,3 5,2 4, år 8,6 7,5 7,2 7,1 6 5,6 6,9 6,9 6,8 7 7,2 7 6,7 60 år og derover 5,1 4,8 4,4 4,2 3,9 3,4 4,1 5 4,9 4,4 5,2 4,9 4,9 Kvinder Alder i alt 7,4 6,7 7 7,2 6,7 6,4 7,1 7 7,1 6,9 7,3 6,9 6, år 7,2 5,8 6,3 6,4 6,2 6, ,6 6,2 6,4 6,5 6, år 14,4 14,1 13,6 14,2 14,2 14,4 14,7 14,9 14,6 14,7 14,4 14,2 13, år 8,1 7,3 8,2 8,7 7,8 7,7 7,9 7,5 7,6 7,1 7,7 7,7 7, år 6,9 6,4 6,5 6,8 6,2 5,8 6,7 6,7 7 6,6 7,1 6,5 6, år 6,7 5,9 6,3 6,2 5,8 5,4 6,3 6,7 6,8 6,7 6,9 6,1 5,8 60 år og derover 4,2 4,1 3,5 3,7 3,6 2,5 3,1 3,5 3,7 3,3 3,5 3,2 3,7 Kilde: Danmarks Statistik, statistikbanken tabel AUP01, opdateret d.4. juni 2013 Som det ses af tabellen de årige hårdt ramt af ledighed. I marts 2013 er ledighedsprocenten på 14,5 %, hvilket er 0,9 procentpoint højere end i marts Ledigheden er højest for ledige mænd mellem år. I marts 2013 er ledigheden for denne målgruppe på 15,5 %, hvilket er 2,6 procentpoint højere end i marts For kvinderne i samme aldersgruppe har der været et fald på 1,1 procentpoint fra marts 2012 til marts Andelen af ledige er lavest for de over 60 årige. 8

9 Kvartalsafrapportering 1. kvartal Tabel 5: Fuldtidsledige i procent af samtlige forsikrede fordelt på a-kasseniveau, Faxe Kommune 2012M M M M M M M M M M M M M03 I alt 7,7 6,8 6,6 6,6 6 5,6 6,3 6,3 6,3 6,2 6,9 6,8 6,7 Akademikere (AAK) 3,9 4,2 3,2 3,9 4,6 5,5 5,7 4,7 4,6 4 3,9 4,5 4,7 Business 7,2 6,9 7,3 7,3 6,3 5,5 7,4 6,7 6,1 6,4 7,4 6,4 7,1 Byggefagenes a-kasse 18,8 16,4 13,5 9,5 7, ,7 8,6 7,4 8,9 12,7 13,3 BUPL a-kasse 6,6 5,9 5,8 6 6,1 6,3 6,8 5,9 6,3 6,6 6,6 5,5 5,2 Danske Sundhedsorganisationer (DSA) 2,2 0,9 0,8 0,8 0,5 0,6 0,8 0,4 0,4 0,1 0,6 0,6 0,8 Det Faglige Hus A-kasse 7,8 6,8 7 7,7 6,7 6,3 7,3 7,3 7,7 7,3 7,8 7,9 8,5 El-faget 5,2 5,4 4,1 3,4 2,6 2,9 3,5 3,2 3,7 4,7 3,9 4 3,2 Fag og Arbejde (FOA) 7,6 7,4 7,2 8 7,5 6,5 8 7,4 7,1 6,8 7,8 6,5 6,3 Faglig Fælles a-kasse (3F) 13,7 11,5 11,1 10,6 8,7 7,8 8,7 9,4 9,4 9,4 11, ,9 Frie Funktionærer (FFA) 5,2 5,5 4,2 4,8 3 2,5 3,2 3,3 3,3 4,3 4,5 5,4 5,9 Funktionærer og Servicefag 6 4,7 4,4 5,5 4,7 5,5 5,2 5,4 4,7 6 5,7 4,4 4,2 Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) 3,9 3,7 3,5 3,3 3,6 3,8 4,5 4,7 4,3 3,9 4,2 3,9 4,1 Fødevareforbundet (NNF) 9,6 9,4 7,9 8,2 6,3 3 5,6 6,2 6,8 6,9 6,1 6,9 7 Handels- og Kontorfunktionærer (HK) 7,3 6 6,3 6,3 6,4 5,9 6,5 6,4 6,4 5,8 6,4 6,5 6,3 Ingeniører (IAK) 1,7 2,5 2,5 2,1 2 1,6 1,6 2 1,8 1,9 2,5 2,2 1,6 Journalistik, Kommunikation og Sprog 5,6 6,8 6,6 5,3 7,3 7,4 6,3 6,4 6,1 5,6 6,5 6,6 4,1 Kristelig a-kasse 11 9,2 9,2 9,1 8,1 7,2 7,8 9,1 9,2 8,8 10,3 9,8 9,6 Ledere 3,3 3,1 3,1 2,8 2,9 3,6 4,3 3,9 3,5 3,6 4,1 4,3 3,6 Lærere (DLF-A) 4,7 4,5 5,2 5,8 5,3 5,6 5,8 5,8 5,5 5,6 6,2 5,5 5,1 Magistre (MA) 11,1 9,3 6,9 6,2 7,1 6,9 7 6,1 7,1 8,5 8,9 6,6 3,2 Metalarbejdere 7,4 6,5 5,7 4,9 4,6 4,2 4,8 4,5 4,3 4,7 4,7 4,1 4,1 Min a-kasse 4 3,5 3,7 3,8 3,6 3,5 3,9 3,8 4 4,2 4,3 3,4 4,2 Selvstændige (DANA) 3,9 3,8 4 3,8 3,2 3,1 4,2 3,7 3,2 2,7 3,6 3,6 3,5 Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE) 5,5 4,9 4,8 4,7 4,9 4,7 4,9 4,4 4,1 4,5 4,4 4,6 4,1 Socialpædagoger (SLA) 5, ,2 6,2 5,4 6,1 6,8 6,1 6,2 5,9 6,2 5,5 Teknikere 6,7 7,8 7,5 7,7 7,1 6,3 6,4 5,3 5,1 4,7 5,2 5,1 6,1 Økonomer (CA) 5,4 5 4,8 4,7 4,3 5,3 6,9 6,1 8,2 8,5 8,5 9 9,4 Kilde: Danmarks Statistiks statistikbanken, AUP03, opdateret d. 4. juni 2013 Oversigten angiver andelen af ledighed fordelt på a-kasser. Det ses af tabellen, at Byggefagenes a-kasse har den højeste ledighed blandt sine medlemmer med en ledighedsprocent på 13,3 % i marts 2013, hvilket dog er et fald på 5,5 procentpoint siden marts Ligeledes har 3F, CA, Det Faglige Hus og Kristelig a-kasse en højere ledighed blandt deres medlemmer bosiddende i Faxe Kommune i forhold til de øvrige a-kasser i marts Danske Sundhedsorganisationer har en den laveste ledighed blandt medlemmerne med en ledighedsprocent på 0,8 %. 9

10 Kvartalsafrapportering 1. kvartal Afrapportering af status for beskæftigelsespolitiske mål for Ministermål 1 Flere unge i uddannelse Mål 1. Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. Ungemålet for 2013 er udelukkende fokuseret på at få flere unge i uddannelse. Målet refererer til, hvor stor en andel af unge ledige, som har været i uddannelse siden påbegyndt a-dagpenge og kontanthjælp i løbet af et år. Med uddannelse defineres ordinær uddannelse (forberedende uddannelse, studiekompetence og erhvervsgivende uddannelse). Definition 1 Unge uden erhvervskompetencegivende uddannelse Unge uden erhvervskompetencegivende defineres som: - ikke faglærte. Dvs. unge som har folkeskole, som højest fuldførte uddannelse. - ikke faglærte studenter. Dvs. unge som har gymnasial uddannelse, som højest fuldførte uddannelse. Gymnasial uddannelse omfatter almengymnasial, HTX, HHX eller HF. Kilde: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland: Bilag for Faxe: Afgangsmønstre for unge uden uddannelse, oktober 2011 Figur 1 Uddannelsesgraden blandt unge under 30 år på dagpenge og kontanthjælp, december ,6 15,5 19,7 17, ,4 12,9 15,6 19,7 18, Kilde: jobindsats mål , maj

11 Kvartalsafrapportering 1. kvartal Uddannelsesgraden henviser til, hvor stor en andel af tiden, som ikke-uddannede unge på dagpenge og kontanthjælp er i uddannelse i løbet af et år. Med uddannelse defineres som ordinær uddannelse (forberedende uddannelse, studiekompetence og erhvervsgivende uddannelse). Faxe Kommune har en uddannelsesgrad på 21, 6 % i december 2012 og har sammen med Roskilde den højeste uddannelsesgrad sammenlignet med de kommuner, som Faxe Kommune sammenlignes med af Beskæftigelsesregionen. Gennemsnittet for uddannelsesgraden i Østdanmark er på 18,7 % i december Resultat for Ministermål 1 1. kvartal 2013 Ministermål 1 dec-2012 jan-2013 feb-2013 marts Måltal for ultimo 2013 Flere unge i uddannelse 21,6 % % I december 2012 var der en uddannelsesgrad på 21,6 %. Der er endnu ikke foretaget målinger i

12 Kvartalsafrapportering 1. kvartal Ministermål 2- Tilgang til førtidspension Mål 2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres. Målet understøtter direkte reformen af førtids- og fleksjobområdet, som trådte i kraft d.1. januar 2013 og skal sikre en tværgående indsats for udsatte borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Definition 2 Tilgang til førtidspension Tilgang til førtidspension i de valgte måned viser tilgangen til førtidspension indenfor det seneste år, dvs. den valgte måned samt de 11 forudgående måneder. En tilgang til førtidspension indgår således i 12 på hinanden følgende månedsopgørelser. Personen kan kun indgå i målingen én gang. Kommuneskift betragtes således ikke som nytilgang til tilflytningskommunen. Kilde: jobindsats ministermål /14 Der har været en forholdsvis stabil tilgang af borgere på offentlig forsørgelse. Det er dog væsentligt at begrænse antallet mest muligt, således at der ikke sker en stigning i området som følge af den stigende ledighed. Figur 2 Udviklingen i ministermål 2 januar 2011 til marts 2013 Tilgang til førtidspension det seneste år (ministermål) jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 Kilde: jobindsats.dk ministermål 2, opdateret d.4. juni

13 Kvartalsafrapportering 1. kvartal Det højeste målte niveau for tilgangen til førtidspension siden januar 2011 er i februar 2013, hvor der er 75 personer, der de seneste 12 måneder (inklusiv februar) har fået tilkendt førtidspension første gang. I marts 2013 er tilgangen faldet til 68 personer, hvilket viser en lavere tilkendelser af førtidspension fra april 2012 til marts 2013, da der måles ud fra rullende år Resultat for ministermål 2 1. kvartal 2013 Ministermål 2 jan feb-2013 marts Måltal for ultimo 2013 Tilgang

14 Kvartalsafrapportering 1. kvartal Ministermål 3 Langtidsledigheden skal bekæmpes Mål 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt. Definition 3 Langtidsledighed Langtidsledige opgøres som ledige, der har modtaget dagpenge eller kontanthjælp i 80 pct. af tiden det seneste år. Langtidsledige opgøres som helårsbruttoledige, det vil sige ledige og aktiverede dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Kilde: Beskæftigelsesministeriet, Konjunktur og arbejdsmarked uge 51(2009). Figur 3 Udviklingen i langtidsledigheden (brutto) fra januar 2008 til marts 2013 A-dagpenge Kontanthjælp (jobklar) jan-08 apr-08 jul-08 okt-08 jan-09 apr-09 jul-09 okt-09 jan-10 apr-10 jul-10 okt-10 jan-11 apr-11 jul-11 okt-11 jan-12 apr-12 jul-12 okt-12 jan-13 Kilde: jobindsats.dk langtidsledighed - opdateret maj 2013 Der er et i antallet af langtidsledige a-dagpengemodtagere frem til de seneste tal fra marts Årsagen hertil skal hovedsagligt ses i forhold til dagpengereformen, hvor der ud over den andel, der har opbrugt deres dagpengeret, er en andel, der er kommet videre i blandt andet ordinær beskæftigelse, ordinær uddannelse, seniorjob eller overgået til anden ydelse. Der har været en stigning på kontanthjælp, hvilket også hovedsagligt kan tilskrives dagpengereformen, hvor en andel af ledige er overgået til kontanthjælp samt til uddannelsesydelse Resultat for ministermål 3 1. kvartal 2013 Ministermål 3: Langtidsledigheden skal bekæmpes jan-13 feb-13 marts-13 Måltal for ultimo 2012 Langtidsledige

15 Kvartalsafrapportering 1. kvartal Ministermål 4 En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Mål 4. En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen Ministermål 4 omhandler en styrkelse af kontakten mellem de lokale virksomheder og jobcenteret. Gennem dette mål skal jobcenteret sikre det rette match mellem virksomheder og ledige. Målet har fokus på, at jobcentrene skal levere en professionel service og opleve, at jobcenterets henvendelser er koordinerede. Mål for virksomhedsrettet indsats I forbindelse med målfastsættelsen af dette mål har jobcenteret valgt at fokusere på dels den opsøgende indsats overfor virksomhederne, dels på den virksomhedsrettede indsats overfor borgerne i form af etablering af løntilskud og/eller virksomhedspraktikker. Der er således valgt 2 delmål for den virksomhedsrettede indsats. Til sammen skal disse delmål understøtte jobcenterets indsats i forhold til virksomhederne i Det ordnede mål for indsatsen vil være at levere en professionel service i forhold til virksomhederne Resultat for ministermål 4 1. kvartal 2013 Mål 4.1 Partnerskabsaftaler Udgangspunkt for december 2012 Status marts 2013 Måltal december 2013 Antal aftaler Mål 4.2 Andel af arbejdssteder i kommunen med min. 2 ansatte og mindst en borger i løntilskud eller virksomhedspraktik Udgangspunkt for december 2012 Status januar 2013* Måltal december 2013 A-dagpenge 9,2 % 8,3 % 13 % Kontanthjælp 9,6 % 9 % 13 % I alt 15,3 % 13, 7 % - *Der er ikke opdateret målinger for februar og marts 2013 i jobindsats/arbejdsmarkedsstyrelsen. 15

16 Kvartalsafrapportering 1. kvartal Tillæg nr. 3 - Stærkere ud af krisen bekæmpelse af langtidsledighed Jobcenter Faxe har på baggrund af Beskæftigelsesministeriets initiativ "Stærkere ud af krisen - bekæmpelse af langtidsledighed" modtaget midler til ansættelse af en ekstra virksomhedskonsulent fra udgangen af 2010 til udgangen af Bevillingen er fordelt i forhold til Jobcentrets relative andel af dagpenge, kontant- og starthjælpsmodtagere, der har modtaget offentlig forsørgelse i over 12 sammenhængende måneder. Faxe Kommune har modtaget kr som del i bevillingen. Midlerne skal anvendes til ansættelse af en virksomhedskonsulent, der kan hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed i job og i virksomhedsrettede aktive tilbud. Strategi for indsatsen Jobcenter Faxe har valgt at rette indsatsen mod kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2. Matchgruppe 2 er typisk den gruppe af ledige, der har størst risiko for at blive langtidsledige. Indsatsen vil blive fordelt på opsøgende virksomhedskontakter samt virksomhedsrettet aktivering. Målet er at få skabt et øget antal pladser til virksomhedsrettet aktivering af matchgruppe 2. Det vurderes, at ansættelsen af en ekstra virksomhedskonsulent vil styrke den virksomhedsrettede indsats for borgere, som er langtidsledige eller er i risiko for langtidsledighed. Kvantitative måltal Det er målet, at der samlet set vil være næsten en fordobling af antallet af virksomhedsrettede pladser over den 4 årige bevillingsperiode fra 50 personer i september 2010 til 95 personer i december Mål Virksomhedsrettet aktivering - langtidsledighed Der skal for kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 med mere end 12 måneders sammenhængende offentlig forsørgelse (langtidsledighed) skabes 95 pladser i virksomhedsrettet forløb i december 2013, svarende til en stigning på 90 % i bevillingsperioden (fra oktober 2010 til december 2013). 16

17 Kvartalsafrapportering 1. kvartal I forhold til den ekstra virksomhedsrettede indsats er der blevet fastsat følgende mål for bevillingsperioden 2011 til 2013 for kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2: Resultatmål Måltal 2011 Måltal 2012 Måltal 2013 Antal personer Resultater af indsatsen Resultater fordelt på år Resultat 2011 Resultat 2012 Resultat 2013 Antal personer Figur 4 Udvikling og mål for Stærkere ud af krisen bekæmpelse af langtidsledighed jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 Kilde: jobindsats.dk, opdateret d. 4. juni 2013 Målet for 2013 er en aktivering af 95 personer (ikke fuldtidspersoner) i match 2 ultimo I marts 2013 var der 76 personer i match 2 i virksomhedsrettet aktivitet. Resultat for tillæg 3 langtidsledighed 1. kvartal Resultatmål Jan-2013 Feb-2013 Marts 2013 Måltal 2013 Antal personer Ikke fuldtidspersoner 9 Ikke fuldtidspersoner 17

18 Kvartalsafrapportering 1. kvartal Beskæftigelsesudvalget 16. januar februar 3. april 2. maj Dialogmøde med LBR 8. maj 12. juni 7. august 28. august 23. oktober 27. november Det Lokale Beskæftigelsesråd 6. februar maj Dialogmøde med BESK 14. august 6. november 18

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Opdateret d. 8. november 2013 Kvartalsafrapportering 3. kvartal 2013 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013 Resultatoversigt Ballerup Kommune November 20 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere, match 2 og 3

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 2.februar 2012 Kvartalsafrapportering 4. kvartal 2011 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af nøgletal

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010.

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010. Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010. Opdateret januar 2011 Kvartalsafrapportering 4. kvartal 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Opdateret d.21. august 2012 Kvartalsafrapportering 2. kvartal 2012 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2012

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2012 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 20 Opdateret d. 6. november 20 Kvartalsafrapportering 3. kvartal 20 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Ledighedstal for juli 2012

Ledighedstal for juli 2012 Ledighedstal for juli 212 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, a-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 17. januar 2012 J.nr. : Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregionen følger i øjeblikket omfanget af

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Ringsted, fordelt

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 11. november 2011 J.nr. : Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregionen følger i øjeblikket omfanget af

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014)

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014) NOTAT Orientering om ledigheden (pr. december 2014) Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal

Læs mere

Antal forsikrede langtidsledige (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund, fordelt på a-kassegrupper og a-kasser, april 2013

Antal forsikrede langtidsledige (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund, fordelt på a-kassegrupper og a-kasser, april 2013 Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Guldborgsund Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund,

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 741 3,1 5,4 5,6 Kontanthjælpsmodtagere 208 2,0

Dagpengemodtagere 3) 741 3,1 5,4 5,6 Kontanthjælpsmodtagere 208 2,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, oktober 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 865 0,8 6,5 6,6 Kontanthjælpsmodtagere 217 4,3

Dagpengemodtagere 3) 865 0,8 6,5 6,6 Kontanthjælpsmodtagere 217 4,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 740-9,9 6,3 5,7 Kontanthjælpsmodtagere ,3

Dagpengemodtagere 3) 740-9,9 6,3 5,7 Kontanthjælpsmodtagere ,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, april 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Ledighedstal for november 2013

Ledighedstal for november 2013 Ledighedstal for november 213 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, forsikrede Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, ikke-forsikrede Udviklingen

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden i september 2014

NOTAT. Orientering om ledigheden i september 2014 NOTAT Orientering om ledigheden i september 2014 Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan

Læs mere

Ledighedstal for februar 2012

Ledighedstal for februar 2012 Ledighedstal for februar 212 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, a-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Ledighedstal for januar 2013

Ledighedstal for januar 2013 Ledighedstal for januar 213 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, a-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,4 4,6 3,9 Kontanthjælpsmodtagere ,4

Dagpengemodtagere 3) ,4 4,6 3,9 Kontanthjælpsmodtagere ,4 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund Kommune

Læs mere

Spot på langtidsledigheden i Østdanmark

Spot på langtidsledigheden i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 12. september 2013 J.nr.: Spot på langtidsledigheden i Østdanmark Jobcentrene har i indsatsen over for jobklare ledige et særligt fokus på begrænsningen

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,3 5,5 4,1 Kontanthjælpsmodtagere ,8

Dagpengemodtagere 3) ,3 5,5 4,1 Kontanthjælpsmodtagere ,8 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, september 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 823-2,9 5,1 4,9 Kontanthjælpsmodtagere ,1

Dagpengemodtagere 3) 823-2,9 5,1 4,9 Kontanthjælpsmodtagere ,1 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 765-6,1 5,8 5,5 Kontanthjælpsmodtagere 300 9,5

Dagpengemodtagere 3) 765-6,1 5,8 5,5 Kontanthjælpsmodtagere 300 9,5 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Rødovre Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Rødovre Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,9 3,7 3,0 Kontanthjælpsmodtagere 36 12,5

Dagpengemodtagere 3) ,9 3,7 3,0 Kontanthjælpsmodtagere 36 12,5 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Allerød Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Allerød Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 754-3,5 9,8 9,4 Kontanthjælpsmodtagere ,9

Dagpengemodtagere 3) 754-3,5 9,8 9,4 Kontanthjælpsmodtagere ,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ishøj Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ishøj Kommune Bruttoledige

Læs mere

Månedsvis udvikling i ledigheden i Hjørring kommune fra november november

Månedsvis udvikling i ledigheden i Hjørring kommune fra november november Ledighed og beskæftigelse - november 217 1 Månedsvis udvikling i ledigheden i Hjørring kommune fra november 215 - november 217 2. 1.75 1.5 1.25 1.33 1.216 1.412 1.196 1.47 75 5 365 25 17 216 nov dec jan

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned i Ledigheds maj 2013 i % Ledighed i alt

Læs mere

Månedsvis udvikling i ledigheden i Hjørring kommune fra december december 2017

Månedsvis udvikling i ledigheden i Hjørring kommune fra december december 2017 Ledighed og beskæftigelse - december 217 1 Månedsvis udvikling i ledigheden i Hjørring kommune fra december 215 - december 217 2. 1.75 1.5 1.42 1.373 1.481 1.25 1.36 1. 1.59 1.135 75 5 314 346 25 114 dec

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,7 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere ,4

Dagpengemodtagere 3) ,7 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere ,4 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Guldborgsund kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Guldborgsund

Læs mere

Månedsvis udvikling i ledigheden i Hjørring kommune fra august august

Månedsvis udvikling i ledigheden i Hjørring kommune fra august august Ledighed og beskæftigelse - august 217 1 Månedsvis udvikling i ledigheden i Hjørring kommune fra august 215 - august 217 2. 1.75 1.5 1.324 1.25 1.149 1.21 1. 75 1.43 91 968 5 356 25 16 12 aug sep okt nov

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 809 0,1 6,1 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 258 20,6

Dagpengemodtagere 3) 809 0,1 6,1 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 258 20,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, januar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 850 1,6 6,4 6,5 Kontanthjælpsmodtagere 228 3,6

Dagpengemodtagere 3) 850 1,6 6,4 6,5 Kontanthjælpsmodtagere 228 3,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,0 4,2 3,4 Kontanthjælpsmodtagere ,3

Dagpengemodtagere 3) ,0 4,2 3,4 Kontanthjælpsmodtagere ,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Sorø kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Sorø kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 664-15,1 5,9 5,0 Kontanthjælpsmodtagere 290 29,5

Dagpengemodtagere 3) 664-15,1 5,9 5,0 Kontanthjælpsmodtagere 290 29,5 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, april 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds oktober 20 20 i 20 i % Ledighed

Læs mere

Ledighedstal for juni 2012

Ledighedstal for juni 2012 Ledighedstal for juni 212 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, a-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 724 0,1 5,5 5,5 Kontanthjælpsmodtagere 256 21,9

Dagpengemodtagere 3) 724 0,1 5,5 5,5 Kontanthjælpsmodtagere 256 21,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 624-8,9 3,7 3,3 Kontanthjælpsmodtagere ,6

Dagpengemodtagere 3) 624-8,9 3,7 3,3 Kontanthjælpsmodtagere ,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Lyngby-Taarbæk Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Månedsvis udvikling i ledigheden i Hjørring kommune fra januar januar

Månedsvis udvikling i ledigheden i Hjørring kommune fra januar januar Ledighed og beskæftigelse - januar 218 1 Månedsvis udvikling i ledigheden i Hjørring kommune fra januar 216 - januar 218 2. 1.75 1.692 1.637 1.624 1.5 1.575 1.25 1. 1.279 1.288 75 5 358 336 25 117 jan

Læs mere

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Halsnæs Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 874-2,3 5,4 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 303 5,6

Dagpengemodtagere 3) 874-2,3 5,4 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 303 5,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 755 14,4 3,9 4,5 Kontanthjælpsmodtagere 269-14,9

Dagpengemodtagere 3) 755 14,4 3,9 4,5 Kontanthjælpsmodtagere 269-14,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, september 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 895 11,6 4,8 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 287-13,0

Dagpengemodtagere 3) 895 11,6 4,8 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 287-13,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 877 22,8 4,3 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 286-12,0

Dagpengemodtagere 3) 877 22,8 4,3 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 286-12,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund Kommune

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,3 4,2 3,8 Kontanthjælpsmodtagere ,9

Dagpengemodtagere 3) ,3 4,2 3,8 Kontanthjælpsmodtagere ,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Region Sjælland, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Region Sjælland Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,4 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere 899-3,3

Dagpengemodtagere 3) ,4 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere 899-3,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Slagelse kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Slagelse kommune

Læs mere

Nøgletal for 2. kvartal 2012

Nøgletal for 2. kvartal 2012 1. 2. Nøgletal for 2. kvartal Nøgletal KOMMENTARER TIL NØGLETAL. 3 1. ARBEJDSMARKEDET 4 1.1. LEDIGHED 4 1.1.1. LEDIGE I ODENSE KOMMUNE.... 4 1.1.2. LEDIGE PÅ FYN.... 4 1.1.3. ANTAL NETTOLEDIGE I 6-BYERNE..

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 547-0,7 3,0 3,0 Kontanthjælpsmodtagere ,8

Dagpengemodtagere 3) 547-0,7 3,0 3,0 Kontanthjælpsmodtagere ,8 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Hillerød kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Hillerød kommune

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 691-4,6 5,8 5,5 Kontanthjælpsmodtagere ,6

Dagpengemodtagere 3) 691-4,6 5,8 5,5 Kontanthjælpsmodtagere ,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Brøndby kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Brøndby kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 951-3,5 4,0 3,8 Kontanthjælpsmodtagere ,1

Dagpengemodtagere 3) 951-3,5 4,0 3,8 Kontanthjælpsmodtagere ,1 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Gladsaxe kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Gladsaxe kommune

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014 NOTAT Orientering om ledigheden i juni 2014 Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan findes

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Ringsted, fordelt

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Roskilde

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Roskilde Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Roskilde Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Roskilde, fordelt

Læs mere

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 1.013-25,2 6,3 4,8 Kontanthjælpsmodtagere 638 34,0

Dagpengemodtagere 3) 1.013-25,2 6,3 4,8 Kontanthjælpsmodtagere 638 34,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Guldborgsund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Guldborgsund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 879 18,8 4,4 5,3 Kontanthjælpsmodtagere 285-1,7

Dagpengemodtagere 3) 879 18,8 4,4 5,3 Kontanthjælpsmodtagere 285-1,7 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, januar 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 893 13,9 4,7 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 283-10,2

Dagpengemodtagere 3) 893 13,9 4,7 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 283-10,2 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

22 % 18,9 % 30 % 25 % Kan muligvis opnås Kan muligvis opnås Indvandrer og efterkommere Kan opnås Sygedagpenge - antal Sygedagpenge - andel

22 % 18,9 % 30 % 25 % Kan muligvis opnås Kan muligvis opnås Indvandrer og efterkommere Kan opnås Sygedagpenge - antal Sygedagpenge - andel Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 4. december 20 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt som

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe,

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Antal Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtidsledige til samme måned i til samme måned Ledighedsprocent februar 2011 ledige i i % Ledighed

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 3. kvartal 2012 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Ledighedstal for september 2012

Ledighedstal for september 2012 Ledighedstal for september 212 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, a-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

2009M09 2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09

2009M09 2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 Ledigheden fordelt på køn i Silkeborg Kommune Mænd 921 961 998 1.68 1.274 1.364 1.364 1.155 1.26 978 898 877 869 Kvinder 665 66 667 686 79 735 72 687 683 79 711 78 777 I alt 1.586 1.621 1.665 1.754 2.64

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 23.136-4.548-16,4%

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 26.175-4.239-13,9%

Læs mere

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10 Ledigheden fordelt på køn i Silkeborg Kommune Mænd 961 998 1.68 1.274 1.364 1.364 1.155 1.26 978 898 877 869 851 Kvinder 66 667 686 79 735 72 687 683 79 711 78 777 75 I alt 1.621 1.665 1.754 2.64 2.99

Læs mere

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10 Ledigheden fordelt på køn i Midtjylland Mænd 13.37 14.13 14.848 18.691 19.179 18.57 15.767 13.499 12.632 11.579 11.374 1.974 1.79 Kvinder 8.85 8.839 8.942 1.516 9.631 9.217 8.829 8.471 8.686 8.629 8.855

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 25.404-4.952-16,3%

Læs mere

Kilde: jobindsats.dk

Kilde: jobindsats.dk 14.073 14.119 17.764 17.204 15.872 207.704 208.920 207.672 205.828 205.864 Pressemeddelelse fra RAR Nordjylland Stort set uændret ledighed fra april 2014 til april 2015, med en marginal stigning med 0,3%.

Læs mere

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Indhold: Udvikling i borgere på offentlig forsørgelse Ledighedsprocent Ledige fordelt på A-kasser Opfølgning på Beskæftigelsesplan 20 Konkrete mål Supplerende

Læs mere

Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2014

Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2014 Kvartalsstatistik for 4. kvartal 214 Rødovre Jobcenter 23-2-215 KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 4. KVARTAL 214 Indhold Indledning... 2 Resume.... 3 Udviklingen på arbejdsmarkedet... 5 Udvikling

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Herlev

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Herlev Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Herlev Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Herlev, fordelt

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds februar 2013 i i % Ledighed i

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds oktober 2012 i i % Ledighed i

Læs mere

Err:504. Udvikling i antal Ringsted kommune Bruttoledige 1) bruttoledige

Err:504. Udvikling i antal Ringsted kommune Bruttoledige 1) bruttoledige $ # R E F!. $ BC D $ 1 8 Udvikling i antal Ringsted kommune Bruttoledige 1) bruttoledige Bruttoledige i alt 982 2.2 16-24 år 135-7.5 25-29 år 112 0.9 30-39 år 259-0.4 40-49 år 231-1.3 50-59 år 205 10.8

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 88.812-11,7 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere 38.034-18,8

Dagpengemodtagere 3) 88.812-11,7 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere 38.034-18,8 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Hele landet, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Hele landet Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 602-1,5 4,3 4,3 Kontanthjælpsmodtagere 261-26,3

Dagpengemodtagere 3) 602-1,5 4,3 4,3 Kontanthjælpsmodtagere 261-26,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Bornholms Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Bornholms Kommune Bruttoledige

Læs mere

Orientering om udvikling i bruttoledigheden (pr. januar/februar 2016)

Orientering om udvikling i bruttoledigheden (pr. januar/februar 2016) NOTAT Orientering om udvikling i bruttoledigheden (pr. januar/februar 2016) Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og

Læs mere

2008M M M M M M M M M M M M M12

2008M M M M M M M M M M M M M12 Ledigheden fordelt på køn i Norddjurs Kommune Mænd 223 36 342 47 421 37 357 333 33 358 374 417 463 Kvinder 163 218 224 219 235 213 23 221 226 233 262 271 278 I alt 386 579 566 626 656 583 587 554 556 591

Læs mere

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Indhold: Udvikling i borgere på offentlig forsørgelse Ledighedsprocent Ledige fordelt på A-kasser Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2018 Konkrete mål Supplerende

Læs mere

Ledighedstal for Region Midtjylland i februar 2017

Ledighedstal for Region Midtjylland i februar 2017 Antal bruttoledige Ledighedstal for i februar 217 Bruttoledigheden fordelt på køn i 216M2 216M3 216M4 216M5 216M6 216M7 216M8 216M9 216M1 216M11 216M12 217M1 217M2 Mænd 12.52 11.449 1.547 9.689 9.2 9.12

Læs mere

Ledighedstal for december 2011

Ledighedstal for december 2011 Pkt. 4 Ledighedstal for december 2011 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, A-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontant-

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned i Ledigheds september 20 20 20 i % Ledighed

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 4. september 13 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter Juli 13 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 833 4,3 5,7 5,9 Kontanthjælpsmodtagere 282-25,6

Dagpengemodtagere 3) 833 4,3 5,7 5,9 Kontanthjælpsmodtagere 282-25,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Bornholms kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Bornholms kommune

Læs mere

Ledighedstal for Region Midtjylland i februar 2018

Ledighedstal for Region Midtjylland i februar 2018 Antal bruttoledige Ledighedstal for i februar 218 Bruttoledigheden fordelt på køn i Mænd 13.124 12.435 11.377 1.964 1.85 11.413 11.339 1.567 1.72 1.788 11.174 11.937 12.183 Kvinder 12.775 12.175 11.193

Læs mere

Ledighedstal for Region Midtjylland i oktober 2017

Ledighedstal for Region Midtjylland i oktober 2017 Antal bruttoledige Ledighedstal for i oktober 217 Bruttoledigheden fordelt på køn i 216M1 216M11 216M12 217M1 217M2 217M3 217M4 217M5 217M6 217M7 217M8 217M9 217M1 Mænd 9.621 1.261 11.288 12.759 13.93

Læs mere

Ledighedstal for Region Midtjylland i august 2017

Ledighedstal for Region Midtjylland i august 2017 Antal bruttoledige Ledighedstal for i august 217 Bruttoledigheden fordelt på køn i 216M8 216M9 216M1 216M11 216M12 217M1 217M2 217M3 217M4 217M5 217M6 217M7 217M8 Mænd 9.598 9.257 9.624 1.267 11.293 12.761

Læs mere

Ledighedstal for Region Midtjylland i december 2017

Ledighedstal for Region Midtjylland i december 2017 Ledighedstal for i december 217 Bruttoledigheden fordelt på køn i Mænd 11.37 12.791 13.124 12.436 11.379 1.967 1.851 11.215 11.82 1.567 1.72 1.788 11.28 Kvinder 11.832 12.79 12.776 12.175 11.193 11.563

Læs mere

Ledighedstal for Region Midtjylland i marts 2017

Ledighedstal for Region Midtjylland i marts 2017 Antal bruttoledige Ledighedstal for i marts 217 Bruttoledigheden fordelt på køn i 216M3 216M4 216M5 216M6 216M7 216M8 216M9 216M1 216M11 216M12 217M1 217M2 217M3 Mænd 11.449 1.547 9.689 9.2 9.12 9.293

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,1 3,8 3,4 Kontanthjælpsmodtagere ,5

Dagpengemodtagere 3) ,1 3,8 3,4 Kontanthjælpsmodtagere ,5 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Holbæk Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Holbæk Kommune Bruttoledige

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Ledigheden i Aarhus Kommune, september 2016 Det samlede antal bruttoledige i Aarhus Kommune er i september 2016 på 7.222 fuldtidsledige, hvilket er en

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,1 7,8 7,6 Kontanthjælpsmodtagere ,6

Dagpengemodtagere 3) ,1 7,8 7,6 Kontanthjælpsmodtagere ,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Københavns Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Københavns Kommune

Læs mere