GeoGebra Quickstart. det grundlæggende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GeoGebra 3.0.0.0 Quickstart. det grundlæggende"

Transkript

1 GeoGebra Quickstart det grundlæggende Grete Ridder Ebbesen frit efter GeoGebra Quickstart af Markus Hohenwarter Virum, 28. februar 2009

2 Introduktion GeoGebra er et gratis og meget brugervenligt dynamisk geometriprogram, lavet af østrigeren Markus Hohenwarter. Navnet er sammensat af ordene geometri og algebra. I GeoGebra kan man let konstruere forskellige geometriske figurer i planen og tegne og analysere grafer og funktioner. Man skaffer sig GeoGebra ved at gå til og downloade programmet(under Hent) som installationsfil. Når man åbner GeoGebra ses et vindue som vist nedenfor Ved brug af værktøjerne på værktøjslinjen kan man udføre konstruktioner på tegneblokken ved hjælp af musen. Samtidig kan man se de tilsvarende koordinater og ligninger i algebravinduet. Input-feltet kan bruges til indtastning af koordinater, ligninger, kommandoer og funktioner. Disse vises på tegneblokken umiddelbart efter tryk på enter. Programmet læres nemmest ved brug. Denne quickstart er skrevet på baggrund af en Quickstart på skrevet af Markus Hohenwarter. Lidt musesnak: Venstre museknap bruges generelt til markering af objekter og valg og brug af værktøjer. Højremuseknap giver hurtigst muligheden for at redigere objekters egenskaber. Grete Ridder Ebbesen Side 1 af 15

3 1 Omskreven cirkel 1 Omskreven cirkel Opgave: At tegne en trekant og konstruere dens omskrevne cirkel Vælg værktøjet: Polygon på værktøjslinjen. Klik herefter tre forskellige steder på tegneblokken. De tre punkter er trekantens hjørner. Trekanten lukkes ved at klikke på det første punkt. Vælg værktøjet: Midtnormal og konstruer midtnormaler ved at klikke på to af trekantens sider. Vælg værktøjet: Skæring mellem to objekter og peg på midtnormalernes skæringspunkt. Når begge linjer er fremhævet, klikkes med musen, og skæringspunktet afsættes. Giv skæringspunktet navnet M ved at pege på punktet, højreklik og omdøb punktet til M. Endelig vælges værktøjet: Cirkel ud fra centrum og punkt. Peg først på centrum og herefter på et af hjørnerne i trekanten. Nogle tips: Vælg værktøjet: Flyt. Prøv at flytte rundt på trekantens hjørner og se hvad der sker - derfor kaldes GeoGebra et dynamisk geometriprogram. Prøv fortrydknappen og gentagknappen Prøv at skjule en af midtnormalerne ved at pege på den, højreklikke og fjerne fluebenet ved vis objekt. Grete Ridder Ebbesen Side 2 af 15

4 1 Omskreven cirkel Et objekts udseende kan ændres ved højreklik og menupunktet Egenskaber. Prøv at ændre en af midtnormalerne til en stiplet rød linje Gå op til menupunktet Vis. Prøv at tilføje akser og gitterlinjer. Prøv at flytte koordinatsystemet ved at vælge Flyt tegneflade. Koordinatsystemet flyttes med musen Vælges menupunktet Vis-Konstruktionsprotokol kan man se de enkelte trin i konstruktion. Trinnene kan gennemgås et for et ved hjælp af piletasterne. Vælges Vis-Navigationslinje kan man se konstruktionen skridt for skridt og afspille den. Konstruktionen ved brug af Input-feltet Åbn en ny tegneblok og indtast trinnene i Input-feltet. GeoGebra genkender kommandoer. Afslut hver indtastning med enter. A=(2,1) B=(12,5) C=(8,11) polygon[a,b,c] l_a=midtnormal[a] l_b=midtnormal[b] M=skæring[l_a,l_b] cirkel[m,a] Nogle tips: Kommandoer kan vælges fra listen længst til højre på Inputlinjen. Aktiveres Input-ikonet med et klik, aktiveres Input-feltet. I denne indstilling vil et klik på et objekt på tegneblokken eller algebravinduet overføre dets navn til Input-feltet.(Undertegnede synes ikke altid dette virker) Grete Ridder Ebbesen Side 3 af 15

5 2 Tangenter til cirkel 2 Tangenter til cirkel Opgave: At konstruere cirklen c : (x 3) 2 + (y 2) 2 = 25 og dens tangenter gennem A = (11, 4). Konstruktionen ved brug af Input-felt og mus Indtast cirklen c : (x 3) 2 +(y 2) 2 = 25 i Input-feltet og tryk enter (Eksponenten kan evt. hentes i feltet lige til højre for Input-feltet. Hat virker!) Indfør centrum C ved at taste C=center[c] i Input-feltet. Konstruer punktet A =(11,4) ved indtastning. Vælg værktøjet: Tangenter og klik på A og cirklen c. Nogle tips: Vælg værktøjet: Flyt og prøv at flytte rundt på A. Hvis algebravinduet er vist, kan man også se ændringerne i tangenternes ligninger. Cirklen kan også flyttes. Hvis du har en mus med hjul, kan der zoomes ind og ud med hjulet. Ellers kan man bruge zoom ind/zoom ud værktøjerne. Man kan ændre cirklens ligning ved at dobbeltklikke på dens ligning i algebravinduet. Grete Ridder Ebbesen Side 4 af 15

6 3 En funktions afledet og tangenter 3 En funktions afledet og tangenter Opgave: i et punkt. At få tegnet grafen for f(x) = sin(x), dens afledede og dens tangent 1. Punkt på graf Åbn en tegneblok og tilføj et koordinatsystem og evt. gitter ved højreklikmenuen. Indtast funktionen f(x) = sin(x) i Input-feltet og tryk enter. Vælg et punkt A på grafen ved hjælp af værktøjet Nyt punkt og et klik på grafen. Vælg herefter tangentværktøjet og klik på A og grafen. Skift tangentens navn til t ved omdøbning under Egenskaber. Indfør s = hældning[t] vha. Input-feltet. Vælg værktøjet: Flyt og prøv at flytte rundt på A. Indfør B = (x(a), s) vha. Input-feltet og "tænd spor"for punktet B ved højreklik. Vælg værktøjet: Flyt og flyt rundt på A. Punktet B efterlader nu sit spor. Sporets tykkelse og farve kan redigeres under B s Egenskaber. Skriv kommandoen afledede[f] i Input-feltet og afslut med enter. Nogle tips: Indtast en ny funktion f.eks. f(x) = x 3 2x 2 i Input-feltet. Grete Ridder Ebbesen Side 5 af 15

7 3 En funktions afledet og tangenter Prøv at flytte grafen med flyt-pilen. 2. Punkt med x = a Åbn en ny tegneblok og indtast kommandoerne f(x)=sin(x) a=2 T=(a,f(a)) t=tangent[a,f] s=hældning[t] B=(x(T),s) afledede[f] Marker a i algebravinduet. Værdien af a kan nu varieres ved hjælp af tastaturets piletaster. Tangenten følger følger med. Konstanten a kan også varieres ved at lave en skyder. Højreklik på a i algebravinduet, aktiver først Vis objekt og herefter Egenskaber. Vælg fanebladet Skyder og indtast skyderens interval f.eks. -5 til 5. Defaultværdierne for tilvækst og bredden er meget gode, og alt kan justeres efter behov ved genbesøg under Egenskaber. Parametrisering af tangenter Man kan også fastlægge tangenten ved dens parameterfremstilling. Slet først tangenten fra konstruktionen fra før og indtast r=(1,f (a)) t: X=T+s*r i Input-feltet. Nogle tips: Tangenten kan også tegnes med kommandoen t=linje[t,r]. Prøv kommandoen integrale[f]. Lav en mappe og gem filen i denne mappe. Under "Fil", vælg Eksporter:Dynamisk Ark som Netside. Giv en beskrivende titel og eksporter til mappen. Html filen skulle gerne åbne automatisk. Hvis ikke, må html-filen åbnes i din browser. Appletten kræver JAVA, som bare kan downloades. Grete Ridder Ebbesen Side 6 af 15

8 A Geogebra værktøjslinje Flyt Markeringsværktøjet i GeoGebra (som altid kan vælges ved at trykke Esc). Et objekt markeres (vælges) ved at pege på det. Herefter kan objekt flyttes, hvis der er frit og redigeres ved højreklik Holdes Ctrl - tasten nede, kan man markere flere objekt samtidig ved klik. Hvis man ønsker et helt rektangulært område markeret, holdes venstre museknap nede, mens man markerer området. Hele områdets objekter følger med, når et af områdets punkter flyttes. Tip : Et markeret område kan også bruges til at udvælge sig et område, der skal eksporteres som billede eller udskrives. Roter om punkt Vælg først punktet, som objektet skal roteres om. Herefter kan man rotere et uafhængigt objekt ved at flytte det med musen. Nyt punkt Bruges til at afsætter et nyt punkt på tegneblokken eller vælge et punkt på et allerede tegnet objekt ved klik med musetasten. Skæring mellem to objekter Finder skæringspunkt mellem to objekt. Hvis man vælger de to objekter, vil man få alle skæringspunkter. Hvis man klikker på et synligt skæringspunkt fås kun dette. Midtpunkt eller centrum Bruges til at finde midtpunktet af et linjestykke eller centrum for et keglesnit. Grete Ridder Ebbesen Side 7 af 15

9 Linjen gennem to punkter Bruges til at tegne linjen gennem to punkter, man vælger. Linjestykket mellem to punkter Bruges til at tegne linjestykket mellem to punkter, man vælger. Linjestykke af given længde ud fra punkt Vælges et punkt som startpunkt for linjestykket, angives den ønskede længde i dialogboksen. Det tegnede linjestykke kan efterfølgende flyttes ved hjælp af flyt-pilen (peg på endepunkt). Halvlinje ud fra punkter Afsættes et punkt ved klik på tegneblokken, tegnes en halvlinje ud fra dette punkt, som fastlægges ved valg af andet punkt på halvlinjen. Vektor mellem to punkter Vælges startpunkt A og slutpunkt B tegnes AB. Vektor fra punkt Vælges et punkt A og en vektor v, afsættes v ud fra A. Polygon Marker de punkter (mindst tre punkter), som skal være polygonens hjørner. Polygonen dannes, når man til sidst markerer udgangshjørnet. (Arealet kan ses i algebravinduet) Regulær polygon Marker to punkt A og B og angiv det ønskede antal sider i dialogboksen. Herved tegnes en regulær n-kant med AB som side. Grete Ridder Ebbesen Side 8 af 15

10 Vinkelret linje Marker først en linje og herefter et punkt A, der ikke ligger på linjen. Herved tegnes en linje gennem A, vinkelret på den oprindelige linje. Parallel linje Marker først en linje og herefter et punkt A, der ikke ligger på linjen. Herved tegnes en linje gennem A, parallel med den oprindelige linje. Midtnormal Marker blot et linjestykket. Så tegnes midtnormalen. Vinkelhalveringslinjen Markeres tre punkter A, B og C tegnes vinkelhalveringslinjen for vinkel ABC. Hvis man markerer to linjer/linjestykker tegnes begge vinkelhalveringslinjer. Tangenter i) Markeres et punkt A og et keglesnit tegnes alle tangenterne til keglesnittet gennem A ii) Markeres et linjestykke og et keglesnit tegnes alle tangenter parallelle med linjestykket iii) Markeres et punkt A på grafen for en funktion f, tegnes tangenten til grafen, for x = x(a). Sekant i) Markeres et punkt A og et keglesnit tegnes en sekant til keglesnittet. ii) Markeres et linjestykke og et keglesnit tegnes alle tangenter parallelle med linjestykket iii) Markeres en linje eller en vektor fås en linje, som er en forlængelse af diameteren. Cirkel ud fra centrum og punkt Markeres et punkt C, tegnes en cirkel med C som centrum ved at afsætte et punkt. Grete Ridder Ebbesen Side 9 af 15

11 Cirkel ud fra centrum og radius Markeres et punkt C, åbner en dialogboks, hvor man indtaster radius. Herefter tegnes en cirkel med C som centrum og den valgte radius. Cirkel gennem tre punkter Afsættes tre punkter, tegnes en cirkel (evt. udartet) gennem de tre punkter. Halvcirkel ud fra to punkter Afsættes to punkt A og B tegnes en halvcirkel med AB som diameter. Cirkelbue ud fra centrum, radius og punkt Markeres tre punkt C, A, og B, tegnes en cirkelbue med centrum i C, som starter i A og hvis "endepunkt"er bestemt ved B. Punktet B vil normalt ikke ligge på buen. Buen fortsætter til skæringen mellem linjen gennem C og B og buen, og den afsættes i positiv omløbsretning. Cirkelbue gennem tre punkter Markeres tre punkt tegnes cirkelbuen gennem de tre punkter. Cirkeludsnit ud fra centrum og to punkter Markeres tre punkt C, A og B tegnes et cirkeludsnit med C som centrum, som starter i A og slutter i B (eller skæringen mellem linjen gennem C og B og cirkelbuen). Cirkeludsnit ud fra tre punkter Markeres tre punkt tegnes et cirkeludsnit gennem punkterne. Konisk ud fra fem punkter Markeres fem punkt tegnes et keglesnit gennem punkterne. Obs: Hvis højst tre af punkterne ligger på en ret linje, er keglesnittet defineret. Grete Ridder Ebbesen Side 10 af 15

12 Vinkel Markeres tre punkter A, B og C fås gradtallet på vinkel ABC. Markeres to linjer, linjestykker eller to vektorer fås vinklen mellem disse. Vinklen angives a priori ved et gradtal mellem 0 o og 180 o. Kan ændres under egenskaber. Vinkel med given størrelse Markeres to punkt A og B, kan vinklen vælges i et dialogvindue. Herved tegnes et punkt C og den valgte vinkel svarer til vinkel ABC. Længde Giver afstanden mellem to markerede punkter eller afstanden fra punkt til linje. Areal Giver arealet af en polygon, cirkel eller ellipse i algebravinduet. Hældning Viser hældningen af en ret linje. Skyder Skyderen er en grafisk repræsentation af et frit tal eller vinkel. Klik på et punkt på tegneblokken. I dialogvindue kan man knytte skyderen til en talstørrelse via navnet, fastsætte skyderens interval [min, maks], retning, bredde og dens position på tegneblokken. Grete Ridder Ebbesen Side 11 af 15

13 Sted Marker et punkt B, som afhænger af et andet punkt A, og som vi vil tegne det geometriske sted for. Klik så på punkt A. Punktet B skal være et punkt på et objekt (f.eks. en linje, et linjestykke eller en Cirkel). Et eksempel: i) Skriv f(x) = x 2 2x 1 i inputfeltet ii) Vælg et punkt A på x-aksen iii) Indfør punktet B som B = (x(a), f (x(a))), (som afhænger A) iv) Vælg Sted på værktøjslinjen og klik på B og herefter på A. v) Flyt punktet A langs x-aksen for at se, hvordan punkt B flytter sig langs sit geometriske sted (i dette tilfælde linjen med ligning y = 2x 2, som kan ses, hvis man tænder for sporet) Spejl objekt i linje Marker først objektet, som skal spejles. Herefter klikkes på linjen, som objektet skal spejles omkring. Spejl objekt i punkt Marker først objektet, som skal spejles. Herefter klikkes på punktet, som objektet skal spejles omkring. Drej objekt om punkt med vinkel Marker først objektet, som skal spejles, og klik herefter på rotationcentret. I dialogboksen vælges drejningsvinklen. Parallelforskyd objekt med vektor Marker først objektet, der skal forskydes og herefter forskydningsvektoren. Multiplicer objekt om punkt med faktor Først markeres det objekt, som skal skaleres. Herefter klikkes på multiplikationscentret. Skalafaktoren vælges i dialogvinduet. Check box for at vise eller skjule objekter Ved et klik på tegneblokken indsættes en check box, som styrer om et objekt/flere objekter skal vises eller skjules. I en dialogboks kan man bestemme, hvilke objekter boxen skal styre. Grete Ridder Ebbesen Side 12 af 15

14 Indsæt tekst Værktøjet sætter en tekstboks, når man vælger et punkt på tegneblokken, eller en tekstboks knyttet til et allerede markeret punkt. Teksten, som indtastes i dialogboksen, kan være statisk eller dynamisk. Indtasning "Punktet A" "Punktet A = "+A "Højden h ="+h + "cm" Beskrivelse Statisk tekst Dynamisk, bruger aktuel værdi af A Kombination Tekstboksen tillader brug af L A TEX. Sæt flueben. Tekstens placering kan være absolut på skjærmen eller være i forhold til koordinatsystemet (Vælg Egenskaber for teksten for at redigere). Indsæt billede Værktøjet placerer et billede på tegneblokken med nederste venstre hjørne i et punkt, der vælges ved klik, eller i et allerede markeret punkt. Derefter kan man vælge det billede, der skal indsættes ved hjælp af dialogboksen. Billedets egenskaber kan redigeres, se nedenfor. Indsæt billede. Placering Billedets egenskaber kan ændres ved højreklik på billedet. Billedet kan tildeles en absolut placering på skærmen eller en placering relativ til koordinatsystemet. Ved en relative placering kan man selv bestemme placeringen af 1.hjørne (nederst til venstre), 2.hjørne (nederst til højre) og 4.hjørne (øverst til venstre). Herved kan billedets størrelse varieres og billedet kan skaleres/roteres/spejles etc.. Indsæt billede. Placeret ved punkt A Hvis billedet skal knyttes til et punkt A, kan billedets hjørners koordinater defineres ved brug af A s koordinater. Hvis man f.eks. sætter første hjørne til A, 2.hjørne til A+(1,0) og 4.hjørne til A+(0,2), vises billedet med bredde 1 og højde 2 ved A, og billedet følger med, når A flyttes. Grete Ridder Ebbesen Side 13 af 15

15 Indsæt billede. Baggrundsbillede. Transparent Ved hjælp af Egenskaber kan et indsat billede gøres til et baggrundsbillede. Et baggrundsbillede ligger bag koordinatsystemet og kan ikke vælges med musen. Skal billedets egenskaber ændres, gøres dette nemmest ved at vælge Redigér på Værktøjslinjen og Egenskaber Billedet kan gøres mere eller mindre gennemsigtigt under Egenskaber ved at vælge Stil og vælge en værdi for fyld mellem 0% og 100%. Relation mellem to objekter Markeres to objekter, vises om de er identiske. Flyt tegnefladen Kan bruges til at flyttetegnefladen (origo i koordinatsystemet) og ændre skaleringen på akserne. Peges på et punkt og flyt med mus. NB: Man altid flytte tegnefladen og ændre skaleringen ved at holde Shifttasten nede og flytte med musen. Forstør Zoomer ind Formindsk Zoomer ud. Vis/skjul objekt Viser/skjuler markeret objekt. Vis/skjul navn Klik på et objekt for at vise eller skjule navnet på objektet. Kopier udseende Kopiere synlige egenskaber(farve, størrelse, linjestil) fra et objekt til flere andre. Først vælges objektet, som man ønsker at kopiere stilen fra. Herefter klikkes på alle de objekt, som egenskaberne skal overføres til. Grete Ridder Ebbesen Side 14 af 15

16 Slet objekt Sletter objekt. Undo Fortryd foregående handling. Redo Et trin frem. Konstruktionsbekrivelse Viser konstruktion af objektet trin for trin i en tabel. Konstruktionen kan vises og afspilles ved under "Vis"at vælge "Navigationslinje for konstruktionstrin". Omdefiner Omdefiner allerede indført objekt. Omdøb Giv objektet nyt navn. Grete Ridder Ebbesen Side 15 af 15

Introducerende undervisningsmateriale til Geogebra

Introducerende undervisningsmateriale til Geogebra Klaus Frederiksen & Christine Hansen Introducerende undervisningsmateriale til Geogebra - Dynamisk geometriundervisning www.bricksite.com/ckgeogebra 01-03-2012 Indhold 1. Intro til programmets udseende...

Læs mere

Gratisprogrammet 27. september 2011

Gratisprogrammet 27. september 2011 Gratisprogrammet 27. september 2011 1 Brugerfladen: Små indledende øvelser: OBS: Hvis et eller andet ikke fungerer, som du forventer, skal du nok vælge en anden tilstand. Dette ses til højre for ikonerne

Læs mere

Introduktion til GeoGebra

Introduktion til GeoGebra Introduktion til GeoGebra Om navne Ib Michelsen Herover ses GeoGebra's brugerflade. 1 I øverste linje finder du navnet GeoGebra og ikoner til at minimere vinduet, ændre til fuldskærm og lukke I næste linje

Læs mere

DENNE LILLE MANUAL TIL GEOGEBRA DÆKKER NOGENLUNDE DE EMNER, DER VEDRØRER FOLKESKOLEN TIL OG MED 10. KLASSE.

DENNE LILLE MANUAL TIL GEOGEBRA DÆKKER NOGENLUNDE DE EMNER, DER VEDRØRER FOLKESKOLEN TIL OG MED 10. KLASSE. Geogebra. DENNE LILLE MANUAL TIL GEOGEBRA DÆKKER NOGENLUNDE DE EMNER, DER VEDRØRER FOLKESKOLEN TIL OG MED 10. KLASSE. (dvs. det er ikke alle emner i SYMBOLLINIEN, der beskrives). Navnet GEOGEBRA er en

Læs mere

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til i arbejdet med geometri at:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til i arbejdet med geometri at: Noter til læreren side 1 I Trinmål for faget matematik står der bl.a. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til i arbejdet med

Læs mere

Noter til læreren side 1 I Trinmål for faget matematik står der bl.a.

Noter til læreren side 1 I Trinmål for faget matematik står der bl.a. Noter til læreren side 1 I Trinmål for faget matematik står der bl.a. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til i arbejdet med

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

Geogebra. Dynamisk matematik. Version: August 2012

Geogebra. Dynamisk matematik. Version: August 2012 Geogebra Dynamisk matematik Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Geogebra?...4 Denne manual...4 Hent og installer programmet...4 Geogebra gennemgang og praktiske eksempler...4 Menuerne...5

Læs mere

Når eleverne skal opdage betydningen af koefficienterne i udtrykket:

Når eleverne skal opdage betydningen af koefficienterne i udtrykket: Den rette linje og parablen GeoGebra er tænkt som et dynamisk geometriprogram, som både kan anvendes til euklidisk og analytisk geometri Eksempel Tegn linjen med ligningen: Indtast ligningen i Input-feltet.

Læs mere

M A T E M A T I K B A NK E NS G E O G E B R A K O M P E ND I U M

M A T E M A T I K B A NK E NS G E O G E B R A K O M P E ND I U M M A T E M A T I K B A NK E NS G E O G E B R A K O M P E ND I U M Geometri Funktioner Boksplot Konstruktioner Kommandolinjen Helle Fjord Morten Graae Kim Lorentzen Kristine Møller-Nielsen INDHOLD Indhold...

Læs mere

Geogebra Begynder Ku rsus

Geogebra Begynder Ku rsus Navn: Klasse: Matematik Opgave Kompendium Geogebra Begynder Ku rsus Kompendiet indeholder: Mål side længder Mål areal Mål vinkler Vinkelhalveringslinje Indskrevne cirkel Midt normal Omskrevne cirkel Trekant

Læs mere

Kom-i-gang vejledning opmålingsprogram

Kom-i-gang vejledning opmålingsprogram Kom-i-gang vejledning opmålingsprogram Billedprislisten Udarbejdet af EG Byg & Installation den 12. marts 2010 Opdateret den 18. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1 Gulve... 3 1.1 Opmåling af gulvflade...

Læs mere

GeoGebra. Tegn følgende i Geogebra. Indsæt tegningen fra geogebra. 1. Indsæt punkterne: (2,3) (-2, 4) (-3, -4,5)

GeoGebra. Tegn følgende i Geogebra. Indsæt tegningen fra geogebra. 1. Indsæt punkterne: (2,3) (-2, 4) (-3, -4,5) Tegn følgende i Geogebra 1. Indsæt punkterne: (2,3) (-2, 4) (-3, -4,5) Forbind disse tre punker (brug polygon ) 2. Find omkreds, vinkler, areal og sidelængder 3. Tegn en vinkelret linje fra A og ned på

Læs mere

- en manual fra Skolekonsulenterne.dk

- en manual fra Skolekonsulenterne.dk - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Versionsdato: April 2008 Indholdsfortegnelse Generelt om manualer fra Skolekonsulenterne.dk...3 Hvad er Geogebra?...4 Denne manual...4 Hent og installer programmet...4

Læs mere

Lad os prøve GeoGebra.

Lad os prøve GeoGebra. Brug af Geogebra i matematik Programmet Geogebra er et matematisk tegneprogram. Det findes i øjeblikket i flere versioner. Direkte på nettet uden download. http://www.geogebra.org/cms/ Klik på billedet.!

Læs mere

GEOMETER-BANALITETER DEC SIDE 1

GEOMETER-BANALITETER DEC SIDE 1 GEOMETER-BANALITETER DEC. 2002 SIDE 1 GEOMETER-BANALITETER Indhold: Indhold side 1 Forord side 2 Et lille tip side 2 En trekants omskrevne cirkel side 3 Sæt bogstaver på hjørnerne og centrum for omskreven

Læs mere

Hvis man ønsker mere udfordring, kan man springe de første 10 opgaver over. , og et punkt er givet ved: P (2, 1).

Hvis man ønsker mere udfordring, kan man springe de første 10 opgaver over. , og et punkt er givet ved: P (2, 1). Plangeometri Hvis man ønsker mere udfordring, kan man springe de første 10 opgaver over Opgave 1 To linjer er givet ved ligningerne: x y 0 og x b y 4 0, hvor b er en konstant a) Beregn konstanten b således,

Læs mere

Lineær Programmering i GeoGebra Side 1 af 8

Lineær Programmering i GeoGebra Side 1 af 8 Lineær Programmering i GeoGebra Side 1 af 8 Grundlæggende find selv flere funktioner, fx i GG s indbyggede hjælpefunktion. Vær opmærksom på at grænsefladen i GeoGebra ændrer sig med tiden, da værktøjet

Læs mere

Sådan kommer du i gang med GeomeTricks

Sådan kommer du i gang med GeomeTricks Sådan kommer du i gang med GeomeTricks Ved hjælp af programmet GeomeTricks kan du tegne figurer i geometri. Når du tegner en figur, så skal du opbygge din figur ved hjælp af geometriske objekter. Geometriske

Læs mere

Klassetrinsoversigt 0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. Computere og netværk

Klassetrinsoversigt 0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. Computere og netværk I nedenstående klassetrinsoversigt gives et indblik i, hvornår man begynder at introducere klasserne for de enkelte programmer på Lundehusskolen. Som udgangspunkt introduceres klasserne for de enkelte

Læs mere

Hvis man ønsker mere udfordring, kan man springe de første 10 opgaver over. 1, og et punkt er givet ved: (2, 1)

Hvis man ønsker mere udfordring, kan man springe de første 10 opgaver over. 1, og et punkt er givet ved: (2, 1) Plangeometri Hvis man ønsker mere udfordring, kan man springe de første 10 opgaver over. Opgave 1 To linjer er givet ved ligningerne: x y 0 og x b y 4 0, hvor b er en konstant. a) Beregn konstanten b således,

Læs mere

Læringsmiddel Geogebra: Rombens sammen mellem omkreds og areal

Læringsmiddel Geogebra: Rombens sammen mellem omkreds og areal Læringsmiddel Geogebra: Rombens sammen mellem omkreds og areal Link Mål Kompetence mål: Modellering Færdighedsmål Eleven kan vurdere egne og andres modelleringsprocesser Videns mål Eleven har viden om

Læs mere

i matematikundervisningen medianer, vinkelhalveringslinier samt center- og periferivinkler i regulære polygoner IT-færdighedsniveau

i matematikundervisningen medianer, vinkelhalveringslinier samt center- og periferivinkler i regulære polygoner IT-færdighedsniveau i matematikundervisningen medianer, vinkelhalveringslinier samt center- og periferivinkler i regulære polygoner IT-færdighedsniveau Dette E-læringsmodul er udarbejdet af: Jacob Kjær Hansen Tommerup Skole

Læs mere

Athena DIMENSION Tværsnit 2

Athena DIMENSION Tværsnit 2 Athena DIMENSION Tværsnit 2 Januar 2002 Indhold 1 Introduktion.................................. 2 2 Programmets opbygning........................... 2 2.1 Menuer og værktøjslinier............................

Læs mere

Sådan gør du i GeoGebra.

Sådan gør du i GeoGebra. Sådan gør du i GeoGebra. Det første vi skal prøve er at tegne matematiske figurer. Tegne: Lad os tegne en trekant. Klik på trekant knappen Klik på punktet ved (1,1), (4,1) (4,5) og til sidst igen på (1,1)

Læs mere

1 Oversigt I. 1.1 Poincaré modellen

1 Oversigt I. 1.1 Poincaré modellen 1 versigt I En kortfattet gennemgang af nogle udvalgte emner fra den elementære hyperbolske plangeometri i oincaré disken. Der er udarbejdet både et Java program HypGeo inkl. tutorial og en Android App,

Læs mere

Animationer med TI-Nspire CAS

Animationer med TI-Nspire CAS Animationer med TI-Nspire CAS Geometrinoter til TI-Nspire CAS version 2.0 Brian Olesen & Bjørn Felsager Midtsjællands Gymnasieskoler Marts 2010 Indholdsfortegnelse: Indledning side 1 Eksempel 1: Pythagoras

Læs mere

GeoMeter håndbogen. GeoMeter v. 1.0. (The GeoMeter s Sketchpad Version 4.02)

GeoMeter håndbogen. GeoMeter v. 1.0. (The GeoMeter s Sketchpad Version 4.02) GeoMeter håndbogen GeoMeter v. 1.0 (The GeoMeter s Sketchpad Version 4.02) Geometriprogrammet GeoMeter Dansk udgave af The GeoMeter s Sketchpad version 4.0, 2001 - Det dynamiske geometriprogram til eksperimenterende

Læs mere

Projekt 1.3 Brydningsloven

Projekt 1.3 Brydningsloven Projekt 1.3 Brydningsloven Når en bølge, fx en lysbølge, rammer en grænseflade mellem to stoffer, vil bølgen normalt blive spaltet i to: Noget af bølgen kastes tilbage (spejling), hvor udfaldsvinklen u

Læs mere

Brugervejledning for avancerede KortInfo-brugere. Generelt

Brugervejledning for avancerede KortInfo-brugere. Generelt Brugervejledning for avancerede KortInfo-brugere Generelt Generelt Websitet er delt op i et venstrepanel, et kortvindue med en værktøjslinie over, og et højrepanel. Højrepanelet er i mange tilfælde foldet

Læs mere

Undersøgelse af funktioner i GeoGebra

Undersøgelse af funktioner i GeoGebra Undersøgelse af funktioner i GeoGebra GeoGebra er tænkt som et dynamisk geometriprogram, men det kan også anvendes til undersøgelser og opdagelser omkring funktioner. Eksempel Tegn linjen med ligningen:

Læs mere

Projekt 1.4 Tagrendeproblemet en instruktiv øvelse i modellering med IT.

Projekt 1.4 Tagrendeproblemet en instruktiv øvelse i modellering med IT. Projekt 1.4 Tagrendeproblemet en instruktiv øvelse i modellering med IT. Projektet kan bl.a. anvendes til et forløb, hvor en af målsætningerne er at lære om samspillet mellem værktøjsprogrammernes geometriske

Læs mere

Start SketchUp vælg File Open og åben filen Milimeters.skp under Templates

Start SketchUp vælg File Open og åben filen Milimeters.skp under Templates For at få SketchUp til at virke skal programmet først sættes op Start SketchUp vælg File Open og åben filen Milimeters.skp under Templates Herefter vælges Window -> Entity Info Kontroller at units er i

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

i matematikundervisningen arealer, vinkler, polygoner og vinkelsummer IT-færdighedsniveau

i matematikundervisningen arealer, vinkler, polygoner og vinkelsummer IT-færdighedsniveau i matematikundervisningen arealer, vinkler, polygoner og vinkelsummer IT-færdighedsniveau Dette E-læringsmodul er udarbejdet af: Jacob Kjær Hansen Tommerup Skole April 2011 Indledning I dette e-læringsmodul

Læs mere

Projekt 3.4 Introduktion til geometri med TI-Nspire

Projekt 3.4 Introduktion til geometri med TI-Nspire Projekt 3.4 Introduktion til geometri med TI-Nspire 1. Introduktion til geometriværktøjerne i TI-Nspire cas... 2 1.2. Åben en geometriapplikation... 2 1.2. Klik-Flyt-Klik... 2 Eksempel: Tegn en cirkel...

Læs mere

1.1.1 Første trin. Læg mærke til at linjestykket CP ikke er en cirkelbue; det skyldes at det ligger på en diameter, idet = 210

1.1.1 Første trin. Læg mærke til at linjestykket CP ikke er en cirkelbue; det skyldes at det ligger på en diameter, idet = 210 1.1 Konstruktionen Denne side går lidt tættere på den hyperbolske geometri. Vi bruger programmet HypGeo, og forklarer nogle geometriske konstruktioner, som i virkeligheden er de samme, som man kan udføre

Læs mere

I. SMART Board. I. SMART Board... 1 II. Forord... 2 III. Smartboard værktøjskasse... 2. IV. Turorials... 3 V. SMART Notebook... 4

I. SMART Board. I. SMART Board... 1 II. Forord... 2 III. Smartboard værktøjskasse... 2. IV. Turorials... 3 V. SMART Notebook... 4 I. SMART Board I. SMART Board... 1 II. Forord... 2 III. Smartboard værktøjskasse... 2 A. Tastatur... 3 B. Optager... 3 C. Kontrolpanel... 3 IV. Turorials... 3 V. SMART Notebook... 4 A. En Notebookside

Læs mere

Graph brugermanual til matematik C

Graph brugermanual til matematik C Graph brugermanual til matematik C Forord Efterfølgende er en guide til programmet GRAPH. Programmet kan downloades gratis fra nettet og gemmes på computeren/et usb-stik. Det betyder, det også kan anvendes

Læs mere

Mastercam Øvelsesvejledning

Mastercam Øvelsesvejledning Mastercam Øvelsesvejledning Fræsning og Design version 9 MASTERCAM V9 ØVELSER 1 2 MASTERCAM V9 ØVELSER Indhold: 1. Indledning 5 1.1. Konfiguration 5 1.2. Brugerfladen 6 1.3. Menuerne 7 1.3.1. Analyser

Læs mere

Projekt 3.3 Linjer og cirkler ved trekanten

Projekt 3.3 Linjer og cirkler ved trekanten Projekt 3.3 Linjer og cirkler ved trekanten Midtnormalerne i en trekant Konstruer et linjestykke (punkt-menuen) og navngiv endepunkterne A og B (højreklik og vælg: Etiket), dvs. linjestykket betegnes AB.

Læs mere

Geometri med Geometer I

Geometri med Geometer I f Frans Kappel Øvre, Morsø Gymnasium Geometri med Geometer I Markeringspil: Klik på et objekt (punkt, linje, cirkel) for at markere det. Hvis du trykker Shift samtidig kan du markere flere objekter eller

Læs mere

Kompleks ligning 1. - en illustration af hvordan løsninger til ligningen z 5 + iz + 1 = 0 ser ud. 1. Oprette den frie variabel z.

Kompleks ligning 1. - en illustration af hvordan løsninger til ligningen z 5 + iz + 1 = 0 ser ud. 1. Oprette den frie variabel z. Kompleks ligning 1 - en illustration af hvordan løsninger til ligningen z 5 + iz + 1 = 0 ser ud Formål At give mulighed for at undersøge/illustrere hvordan et komplekst polynomium opfører sig, og hvordan

Læs mere

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold 1 En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold Indhold...2 1. Åbn Paint...3 2. Vælg en baggrundsfarve og en forgrundsfarve...3 3. Tegn et billede...4 4. Ny, fortryd og gentag...4 5. Andre

Læs mere

Brugervejledning. Cabri Geometry TI-89 / TI-92 Plus

Brugervejledning. Cabri Geometry TI-89 / TI-92 Plus Cabri Geometry TI-89 / TI-92 Plus Brugervejledning Resumé af geometri...2 Geometri: Grundlæggende viden... 3 Håndtering af filoperationer... 12 Angivelse af programindstillinger... 14 Markering og flytning

Læs mere

Grupperede observationer

Grupperede observationer Grupperede observationer Tallene i den følgende tabel viser antallet af personer på Læsø 1.januar 2012, opdelt i 10-års intervaller. alder antal 0 131 10 181 20 66 30 139 40 251 50 318 60 421 70 246 80

Læs mere

Vejledning til brug af KortVordingborg

Vejledning til brug af KortVordingborg Vejledning til brug af KortVordingborg På Vordingborg Kommunes interaktive kort har du mulighed for at se en række af de oplysninger kommunen registrerer på kort. Denne vejledning giver en kort introduktion

Læs mere

Mødet. 6 Geometri. Begreb Eksempel Navn. Parallel. Vinkelret. Linjestykke. Polygon. Cirkelperiferi. Midtpunkt. Linje. Diagonal. Radius.

Mødet. 6 Geometri. Begreb Eksempel Navn. Parallel. Vinkelret. Linjestykke. Polygon. Cirkelperiferi. Midtpunkt. Linje. Diagonal. Radius. 6.01 Mødet Begreb Eksempel Navn Parallel Vinkelret Linjestykke Polygon Cirkelperiferi Midtpunkt Linje Diagonal Radius Ret vinkel 6.02 Fire på stribe Regler Hver spiller får en spilleplade (6.03). Alle

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Parabel og tangent. Illustration af opgaven Givet en parabel og et punkt. Find de tangenter til parablen, som går gennem punktet.

Parabel og tangent. Illustration af opgaven Givet en parabel og et punkt. Find de tangenter til parablen, som går gennem punktet. Parabel og tangent Formål Illustration af opgaven Givet en parabel og et punkt. Find de tangenter til parablen, som går gennem punktet. Man kan flytte på punktet, dreje linjen, iagttage hvor mange løsninger,

Læs mere

Vejledning i brug af MiljøGIS.

Vejledning i brug af MiljøGIS. NOTAT Naturplanlægning, naturprojekter og skov J.nr. NST-3379-00005 Ref. MOBKI/TRDIP/KINIE Den 11. februar 2014 Vejledning i brug af MiljøGIS. Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 1. Fremsøgning af lokalitet...

Læs mere

Geometriske eksperimenter

Geometriske eksperimenter I kapitlet arbejder eleverne med nogle af de egenskaber, der er knyttet til centrale geometriske figurer og begreber (se listen her under). Set fra en emneorienteret synsvinkel handler kapitlet derfor

Læs mere

Musenavigering Midterste knap (hjul) Venstreknap Højreknap

Musenavigering Midterste knap (hjul) Venstreknap Højreknap BLUEBEAM REVU TASTATURGENVEJE Musenavigering Midterste knap (hjul) Panorering Centrer visning igen Klik + træk Dobbeltklik Venstreknap Højreknap Værktøjsfunktion Klik Genvejsmenu Klik Panorering Klik +

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

Tegne, redigerings- og slettefunktioner.

Tegne, redigerings- og slettefunktioner. Tegne, redigerings- og slettefunktioner. Generelt Dette afsnit gennemgår systematisk alle programmets funktioner til at tegne, redigere og slette objekter. Afsnittet tager ikke udgangspunkt i nogen bestemt

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

Matematik 2011/2012 Skovbo Efterskole Trigonometri. Trigonometri

Matematik 2011/2012 Skovbo Efterskole Trigonometri. Trigonometri Trigonometri Spidse og stumpe vinkler En vinkel kaldes spids, når den er mindre end 90. En vinkel kaldes ret, når den er 90. En vinkel kaldes stump, når den er større end 90. En vinkel kaldes lige, når

Læs mere

Trigonometri. Store konstruktioner. Måling af højde

Trigonometri. Store konstruktioner. Måling af højde Trigonometri Ordet trigonometri er sammensat af de to ord trigon og metri, hvor trigon betyder trekant og metri kommer af det græske ord metros, som kan oversættes til måling. Så ordet trigonometri er

Læs mere

Dernæst vil der komme et vindue frem, hvor man kan ændre på x- og y-aksen samt andre indstillinger så som farve og skrift.

Dernæst vil der komme et vindue frem, hvor man kan ændre på x- og y-aksen samt andre indstillinger så som farve og skrift. IT Inden du starter med at tegne funktionerne ind i Graph er det en god ide, at indstille akserne til behovet. Det gør man ved at gå op i værktøjslinjen hvor man finder det ikon som her er markeret med

Læs mere

Billedbehandling Pixlr.com Side 1. Opgaver. Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Billedbehandling Pixlr.com Side 1. Opgaver. Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Billedbehandling Pixlr.com Side 1 Opgaver Billedbehandling Pixlr.com Side 2 Indholdsfortegnelse Opgave 1... Åbne/Gemme/Størrelse... Side 3 Opgave 2... Autoniveauer... Side 4 Opgave 3... Manuelle justeringger...

Læs mere

Fig. 1 En bue på en cirkel I Geogebra er der adskillige værktøjer til at konstruere cirkler og buer:

Fig. 1 En bue på en cirkel I Geogebra er der adskillige værktøjer til at konstruere cirkler og buer: Euclidean Eggs Freyja Hreinsdóttir, University of Iceland 1 Introduction Ved hjælp af et computerprogram som GeoGebra er det nemt at lave geometriske konstruktioner. Specielt er der gode værktøjer til

Læs mere

Vejledning i brug af Kommunen på kort

Vejledning i brug af Kommunen på kort Vejledning i brug af Kommunen på kort Indhold Adgang til Kommunen på kort... 2 Kortvindue og infolinje... 2 Målforhold... 2 Zoom... 3 Signaturforklaring... 3 Værktøjslinjen den øverste sorte del... 3 Navn...

Læs mere

Projekt 3.7. Pythagoras sætning

Projekt 3.7. Pythagoras sætning Projekt 3.7. Pythagoras sætning Flere beviser for Pythagoras sætning... Bevis for Pythagoras sætning ved anvendelse af ensvinklede trekanter... Opgave 1: Et kinesisk og et indisk bevis for Pythagoras sætning...

Læs mere

Skriv punkternes koordinater i regnearket, og brug værktøjet To variabel regressionsanalyse.

Skriv punkternes koordinater i regnearket, og brug værktøjet To variabel regressionsanalyse. Opdateret 28. maj 2014. MD Ofte brugte kommandoer i Geogebra. Generelle Punktet navngives A Geogebra navngiver punktet Funktionen navngives f Funktionen navngives af Geogebra Punktet på grafen for f med

Læs mere

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud.

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. NOTAT Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. Denne vejledning beskriver, hvordan der kan tegnes kort til brug for ansøgning om privat skovtilskud. Naturplanlægning, naturprojekter

Læs mere

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen Bliv en haj til IT i hverdagen 4.3 PowerPoint Microsoft PowerPoint er et præsentationsprogram, som kan bruges til at oprette flotte præsentationer, der enten kan udskrives eller afspilles på en computer.

Læs mere

Vejledning til Din natur

Vejledning til Din natur Vejledning til Din natur Indhold DIN NATUR ER FOR LANDMÆND OG LODSEJERE 3 SÅDAN VIRKER DIN NATUR 3 ADGANG OG LOG IND 4 NemID 4 Accept af vilkår 4 OVERSIGTSKORT 5 Find adresse 5 DE FIRE KORT I DIN NATUR

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 122 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr. 122 Side 1 Side 1 Denne opgave/vejledning skal komme til at se sådan ud. Baggrundsbilledet skal være i en størrelse der er 658 x 271 pixel. Bladet er et foto for sig som skal maskes af og baggrunden gøres gennemsigtig.

Læs mere

Projekt 2.1: Parabolantenner og parabelsyning

Projekt 2.1: Parabolantenner og parabelsyning Projekter: Kapitel Projekt.1: Parabolantenner og parabelsyning En af de vigtigste egenskaber ved en parabel er dens brændpunkt og en af parablens vigtigste anvendelser er som profilen for en parabolantenne,

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr.128 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr.128 Side 1 Side 1 Denne vejledning er blot et lille eksempel på hvordan man også kan bruge Photofiltre 7 som en slags grafikprogram. Det er med udgangspunkt i f.eks. min hjemmeside hvor vi vil bruge den blå farve

Læs mere

i matematikundervisningen former, symmetri, arealer og længder IT-færdighedsniveau

i matematikundervisningen former, symmetri, arealer og længder IT-færdighedsniveau i matematikundervisningen former, symmetri, arealer og længder IT-færdighedsniveau Dette E-læringsmodul er udarbejdet af: Jacob Kjær Hansen Tommerup Skole April 2011 Indledning I dette e-læringsmodul vil

Læs mere

Billeder og tegninger i Writer Indhold

Billeder og tegninger i Writer Indhold Billeder og tegninger i Writer Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Indsætte billeder...2 Formater billedet...3 Layout...3 Beskære billedet...4 Størrelse...5 Streger/ramme...6 Skygge...7 Justering af billedet...8

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

Dynamisk geometri i skolen med GeoGebra

Dynamisk geometri i skolen med GeoGebra Dynamisk geometri i skolen med GeoGebra Der tages udgangspunkt i GeoGebra version 3,2 udgivet juni 2009 dog er nogle skærmdumps fra tidligere versioner af programmet. Projektleder: Markus Hohenwarter,

Læs mere

7. Rumgeometri med Derive

7. Rumgeometri med Derive 7. Rumgeometri med Derive Kapitel 7: Rumgeometri med Derive Det er afgjort tricket at frembringe gode 3-dimensionalle illustrationer på en PCskærm, men med Derive V er der gjort et rigtigt hæderligt forsøg

Læs mere

Begyndermanual og introduktion til

Begyndermanual og introduktion til Begyndermanual og introduktion til Design 3D parametrisk CAD www.nettocad.dk mail@a-engineering.dk Tlf. 61337807 1 Part Workspace Zoom værktøjer De gule ikoner viser dine konstruktioner fra forskellige

Læs mere

Projekt 2.5 Brændpunkt og ledelinje

Projekt 2.5 Brændpunkt og ledelinje Projekter. Kapitel. Projekt.5 Brændpunkt og ledelinje Projekt.5 Brændpunkt og ledelinje En af de vigtigste egenskaber ved en parabel er dens brændpunkt og en af parablens vigtigste anvendelser er som profilen

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug GEOMETRI 89. Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug GEOMETRI 89. Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag. Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål. GEOMETRI 89 Side Emne 1 Indholdsfortegnelse 2 Måling af vinkler 3 Tegning og måling af vinkler

Læs mere

Navn: Klasse: HTx1A Opgaver: 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073 & 074 Afleveringsdato: 03-12-2014

Navn: Klasse: HTx1A Opgaver: 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073 & 074 Afleveringsdato: 03-12-2014 Sæt 05 Geometri 01 Navn: Klasse: HTx1A Opgaver: 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073 & 074 Afleveringsdato: 03-12-2014 Rettes: Karakter: Rettes ikke: Set og godkendt: Samlet elevtid: 165 min. = 2,75 time

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Denne øvelsesrække bringer brugeren igennem en lang række forskellige elementer i Inventor 2016.

Denne øvelsesrække bringer brugeren igennem en lang række forskellige elementer i Inventor 2016. Inventor 2016 Koblingsled Frede Uhrskov Forord Denne øvelsesrække bringer brugeren igennem en lang række forskellige elementer i Inventor 2016. Øvelserne kræver ikke forudgående kendskab til Inventor,

Læs mere

Alars den 17. november 2014 Tilskud og Projekter Naturstyrelsen Version 1.0 Vejledning i brug af MiljøGIS til ansøgning under Stormfaldsordningen

Alars den 17. november 2014 Tilskud og Projekter Naturstyrelsen Version 1.0 Vejledning i brug af MiljøGIS til ansøgning under Stormfaldsordningen Vejledning i brug af MiljøGIS til ansøgning under Stormfaldsordningen Indhold Indledning... 1 Find lokalitet og baggrundskort... 1 Opret arbejdsområdet og tegn arealer m.v.... 4 Mål areal eller længde...

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Nero Cover designer. 1. Opstart og justering af Printer første gang! Brug af Nero til at lave labler-indlægmm. til CD/DVD skiver af egenproduktion.

Nero Cover designer. 1. Opstart og justering af Printer første gang! Brug af Nero til at lave labler-indlægmm. til CD/DVD skiver af egenproduktion. Nero Cover designer. Brug af Nero til at lave labler-indlægmm. til CD/DVD skiver af egenproduktion. 1. Opstart og justering af Printer første gang! Start Nero og vælg i sidepanelet til venstre(åbnes ved

Læs mere

Adgang til WebGraf. 1. Start Microsoft Internet Explorer. 2. Skriv: http://kort.ge.dk

Adgang til WebGraf. 1. Start Microsoft Internet Explorer. 2. Skriv: http://kort.ge.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Opslag af område via oversigtskort... 6 Zoom funktioner.. 7 Panorere på skærmen. 8 Information

Læs mere

Matematikprojekt Belysning

Matematikprojekt Belysning Matematikprojekt Belysning 2z HTX Vibenhus Vejledning til eleven Du skal nu i gang med matematikprojektet Belysning. Dokumentationen Din dokumentation skal indeholde forklaringer mm, således at din tankegang

Læs mere

Windows Live Movie Maker-alle funktioner.

Windows Live Movie Maker-alle funktioner. Windows Live Movie Maker-alle funktioner. Her vises brugen af funktionerne i programmet til at lave en film bestående af dine billeder og video/film klip. Læg egen tale og/eller musik på filmen. 1: Åbn

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE z x y z=exp( x^2 0.5y^2) CAS er en fællesbetegnelse for matematikprogrammer, som foruden numeriske beregninger også kan regne med symboler og formler. Det betyder: Computer

Læs mere

Opdateret: Vejledning i WebKort. Gennemgang af basale funktioner i Esbjerg kommunes WebKort

Opdateret: Vejledning i WebKort. Gennemgang af basale funktioner i Esbjerg kommunes WebKort Vejledning i WebKort Gennemgang af basale funktioner i Esbjerg kommunes WebKort 1 Indhold Zoom og panorér mm.... 3 Temavælger... 5 Gennemsigtighed (transparents)... 6 Menu-bjælken... 7 Søg... 7 Søg en

Læs mere

Hint: Man kan alternativt benytte genvejstasterne ctrl+6/cmd+6 for at sprede applikationerne og ctrl+4/cmd+4 for at samle applikationer.

Hint: Man kan alternativt benytte genvejstasterne ctrl+6/cmd+6 for at sprede applikationerne og ctrl+4/cmd+4 for at samle applikationer. [OPGAVER I NSPIRE] 1 Opgave 1) Opgaver og sider - dokumentstyring Start et nyt Nspire dokument. Følg herefter nedenstående trin. a) Opret to opgaver i dokumentet, hvor første opgave består to sider, og

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

Instruktion til banelægning i Condes til træningsløb

Instruktion til banelægning i Condes til træningsløb Instruktion til banelægning i Condes til træningsløb Har du ikke Condes 9 på din computer kan det hentes på www.condes.dk RSOK s login oplysninger findes her (kræver login til klubbens hjemmeside, har

Læs mere

Solid Edge 2D Drafting

Solid Edge 2D Drafting Solid Edge 2D version 106 - tutorial: Solid edge 2d er et gratis tegneprogram, der er genialt til Teknologi. Det kan bruges til at tegne maskintegninger med mål, til at tegne skitser til fysik-afleveringer,

Læs mere

Introduktion PowerPoint.

Introduktion PowerPoint. Præsenter dig selv en diasserie med design skabelon, tekst og grafik. Øvelsen handler om at lave en diasserie, hvori du præsenterer dig selv. Øvelsen gennemgår hovedprincipperne for anvendelse af design,

Læs mere

Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere.

Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere. VEJLEDNING TIL ANETAVLE Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere. Anetavlen består af en forside, der fortæller hvem anetavlen er opstillet for. 3 sider med aneoversigt i alt 63 personer, samt sider

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Midterste knap (hjul)

Midterste knap (hjul) Tastaturgenveje Musenavigering Midterste knap (hjul) Panorering Centrer visning igen Klik + træk Dobbeltklik Venstreknap Højreknap Værktøjsfunktion Klik Genvejsmenu Klik Panorering Klik + mellemrumstast

Læs mere