Læseplan. Medie-, IT- og biblioteksundervisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læseplan. Medie-, IT- og biblioteksundervisning"

Transkript

1 Læseplan Medie-, IT- og biblioteksundervisning Esbjerg Skolevæsen 2009

2 Læseplan for medie-, IT- og biblioteksundervisning Esbjerg Skolevæsen 2009 Læseplanen er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Henrik T Andersen, Darum Skole Annemarie Spangsberg, Esbjerg Kommunes Biblioteker Elsebeth Skjødt Hansen, Esbjerg Kommunes Biblioteker Kerstin Book, Pædagogisk Udvikling Birgit Juhl Kjems, Pædagogisk Udvikling Jan Meesenburg, Pædagogisk Udvikling 2

3 INDHOLDFORTEGNELSE Forord Principperne bag læseplanen KISS-princippet Pædagogik frem for teknik Progression Mediernes anvendelse i alle fag Læseplanen: Medieundervisning klasse klasse Klasse IT-undervisning klasse klasse Klasse Biblioteksundervisning klasse klasse klasse Bilag: M1 M7 Om medieundervisning Skitser til undervisningsforløb med brug af medier IT1 IT13 Om IT-undervisning Skitser til undervisningsforløb med brug af IT B1 B26 Om biblioteksundervisning Skitser til undervisningsforløb i bibliotekskundskab 3

4 Forord I 2001 vedtog Esbjerg Byråd en kommunal læseplan for medie-, IT- og biblioteksundervisning. Efter kommunesammenlægningen 2007 foreligger hermed en ny, revideret læseplan for området. Det er den enkelte skoles bestyrelse, der afgør, om læseplanen skal gøres til skolens læseplan for området. Ifølge Fælles Mål 2 skal eleverne bl.a. bibringes kompetencer i informationssøgning, informationsindsamling, produktion og formidling. Informationssøgning og -indsamling læres både gennem undervisning i IT- og bibliotekskundskab, mens produktion og formidling bl.a. sker gennem brug af lyd, billede og IT. Der er derfor en naturlig sammenhæng mellem medie-, IT- og biblioteksundervisning. Nærværende læseplan strukturerer denne undervisning. Inden for hvert område er læseplanen opdelt i forløbene klasse, klasse og klasse. Ved slutningen af hvert forløb skal eleverne have modtaget undervisning i de beskrevne områder. Er et lærerteam og en klasse parat til at inddrage områder tidligere, kan man naturligvis gøre dette. Det anbefales, at undervisningen inden for medie-, IT- og biblioteksundervisning så vidt muligt tilrettelægges funktionelt, dvs., at kompetencerne udnyttes i konkrete undervisningsforløb. Samtidig må læreren/teamet holde sig for øje, at alle elever til stadighed bør få relevante og alderssvarende udfordringer. Klasselæreren har i samarbejde med klassens lærerteam og skolebiblioteksteamet ansvaret for, at medie-, IT- og biblioteksundervisningen iværksættes i egen klasse. Når klassens årsplan er lagt, vurderer lærerteamet sammen med ITvejleder, læsevejleder, AV-ressourceperson og skolebiblioteksteamet, hvornår det er hensigtsmæssigt at inddrage undervisningen i de tre områder i konkrete undervisningsforløb. En stor tak til arbejdsgruppen for veludført arbejde. Og god fornøjelse til alle skoler med implementeringen af læseplanen i skolens hverdag. Preben Jensen Skolechef 4

5 Principperne bag læseplanen Læseplanen er udarbejdet efter fire grundlæggende principper: KISS KISS = Keep It Simple, Stupid! Oversat betyder det: Hvorfor gøre noget mere indviklet end nødvendigt? Vi går ind for KISS-princippet de steder, hvor vi mener, at enkelhed fremmer de pædagogiske mål. Pædagogik frem for teknik Vi går også ind for KISS-princippet, når det drejer sig om teknisk udstyr. Ved at bruge så simpelt udstyr som muligt, flyttes fokus fra teknikken til den pædagogiske proces. Progression Der skal tænkes progression ind i medieundervisningen: Hvordan skal tingene bygge oven på hinanden? I hvilken rækkefølge? Og hvor gamle skal eleverne være? Mediernes anvendelse i alle fag Mediearbejde skærper sanserne og udvider børns muligheder for at udtrykke sig. Denne gevinst skal selvfølgelig udnyttes i alle skolens fag. Derfor bør alle medier tænkes ind i fagene. 5

6

7 Medieundervisning klasse Læseplan for medie-, IT- og biblioteksundervisning - Esbjerg Skolevæsen 2009 Hensigt Mål Indhold med undervisningen for undervisningen i undervisningen Eleverne skal lære Eleverne skal Eleverne skal arbejde med at stille skarpt med ørerne at lytte at lyde skaber billeder og stemninger at turde noget spille skuespil at udtrykke sig klart at gå tæt på mennesker at udvikle kritisk sans at udvikle kvalitet i samtalen kunne afspille cd og MP3-afspiller kunne optage lyde på MP3-afspiller kunne lave egne tricklyde kunne lave hørespil kunne lave lydreportager kunne samtale og interviewe kunne anvende MP3- afspiller til optagelse af interviews lytteøvelser lydjagt, lydrejse lydlege, lydkulisser, hørespil, fortællinger, eventyr rapportering fra virkelige eller iscenesatte hændelser mundtlige udtryksformer: hvad passer hvor? begynderøvelser med samtale og interview på MP3-afspiller/diktafon Bilag nr. Ansvarlig for undervisning Evt. værktøjer og www M1 Lærerteam MP3-afspiller M2 Lærerteam M3 Lærerteam Audacity M3 Lærerteam MP3-afspiller med optagefunktion at udtrykke sig med billeder at udtrykke sig med billeder at forholde sig etisk i forhold til brug af billeder kunne bruge digitalkamera og præsentationsprogram kunne simpel billedbehandling kende til medieetik små billedfortællinger ud fra givent emne simpel billedbehandling grundlæggende medieetik M4 Lærerteam Photostory3 PowerPoint

8 Medieundervisning klasse Læseplan for medie-, IT- og biblioteksundervisning - Esbjerg Skolevæsen 2009 Hensigt Mål Indhold med undervisningen for undervisningen i undervisningen Eleverne skal lære Eleverne skal Eleverne skal arbejde med at stille skarpt med øjnene - at se at billede og lyd skaber stemninger og fortællinger kunne tage billeder med digitalkamera og mobil kunne kombinere billede og lyd videokameraets funktioner digitalkameraets funktioner billedjagt billedreportager med brug af billedudsnit, synsvinkel, perspektiv og brug af lyd Bilag nr. M4 M5 Ansvarlig for undervisning Lærerteam Evt. værktøjer og www Photostory3 Photosynth M5 Lærerteam Photostory3 Photosynth at udtrykke sig i levende billeder kunne optage med videokamera og mobil videokameraets funktioner, herunder panorering og zoom Lærerteam at turde noget agere foran et kamera kunne arbejde med videomediet dramaøvelser, sketches, video-interviews evt. større filmprojekt M6 Lærerteam at fantasi og grundigt forarbejde er forudsætningen for et godt resultat indse betydningen af et godt forarbejde kunne udarbejde et storyboard kunne redigere, hvor redigering foretages som klip i kamera brainstorm og skitser, der oversættes til storyboard øvelser med klip i kamera M7 Lærerteam Windows Moviemaker kende til videoredigeringens grundprincipper at billeder kan manipuleres at forholde sig etisk til billedmediet kunne foretage simpel redigering kunne anvende flere billedbehandlings muligheder agere hensigtsmæssigt, når de arbejder med billedmediet øvelser med klip i videoredigeringsprogram billedmanipulation IT10 IT-vejleder Vejledning: skolekonsulenterne.dk medieetik og -jura Lærerteam Må, må ikke

9 Medieundervisning klasse Læseplan for medie-, IT- og biblioteksundervisning - Esbjerg Skolevæsen 2009 Hensigt Mål Indhold med undervisningen for undervisningen i undervisningen Eleverne skal lære Eleverne skal Eleverne skal arbejde med at bruge lydmediets muligheder på en hensigtsmæssig måde at bruge kritisk sans ved færdiggørelse af egen videoproduktion kunne mikse tale, musik og lydeffekter til en færdig lydproduktion kunne foretage videoredigering lydavis, montage, reportage, interview og hørespil øvelser med videoredigering med indlæg af tale, musik og tekst Bilag nr. Ansvarlig for undervisning Lærerteam IT-vejleder Evt. værktøjer og www Moviemaker at være bevidste om lyd- og billedmediernes påvirkningseffekter kunne analysere professionelle lyd- og videoproduktioner med hensyn til optageteknik, redigering og brug af virkemidler analyser af lyd- og videoproduktioner som reklamer, reportager samt filmklip Lærerteam filmstriben.dk gennem praksis at blive bevidste om lyd- og billedmediernes påvirknings effekter at være bevidste om hensigtsmæssig omgang med egenproduktioner at forholde sig etisk til billedmediet kunne anvende mediets virkemidler på egenproduktion kunne formidle egenproduktioner agere hensigtsmæssigt ved arbejde med billedmediet egenproduktion af film / reklamefilm udgivelse af egenproduktioner i SkoleIntra Lærerteam IT-vejleder Moviemaker Audacity SkoleIntra repetition af medieetik og -jura Lærerteam Må, må ikke

10 IT-undervisning klasse Læseplan for medie-, IT- og biblioteksundervisning - Esbjerg Skolevæsen 2009 Hensigt Mål Indhold med undervisningen for undervisningen i undervisningen Eleverne skal lære Eleverne skal Eleverne skal arbejde med at føle kollektivt ansvar for hensigtsmæssig benyttelse af IT-udstyr at forstå de generelle betjeningsprincipper for computere og netværk at fornemme fordelen ved at bruge et tekst behandlingsprogram i procesorienteret skrivning at kende til simple, skriftlige kommunikationsprincipper at bruge syntetisk tale som støtte til deres skriveog læseudvikling at fornemme fordelene ved at anvende regneark at fornemme de grundlæggende elektroniske muligheder i udformningen af et billede at bruge nettet som platform for læring at anvende tidssvarende kommunikationsredskaber at forholde sig etisk i forhold til brug af nettet at fornemme, hvordan whiteboardet kan anvendes til læring og formidling kende reglerne for brug af IT-udstyr have alment computerkendskab have kendskab til brug af det lokale netværk kunne anvende et tekstbehandlings programs grundlæggende funktioner kunne anvende syntetisk tale kunne anvende regneark kunne anvende et tegneprograms grundlæggende funktioner søge relevant information på nettet kunne bruge IT som kommunikationsmiddel kende til grundlæggende netetik kunne bruge et whiteboards grundlæggende funktioner præsentation og drøftelse af de vedtagne regler for benyttelse af IT-udstyr navnene på computerens enkeltdele (tastatur, skærm, mus, printer) brug af USB og lokalt netværk hente- og gemmefunktionen udskriftsfunktionen redigering af tekst (slette, kopier/sæt ind) brug af store og små bogstaver fremhævning af tekst brug af forskellige skrifttyper/størrelser indsætte billeder Bilag nr. IT1 IT2 Ansvarlig for undervisning Dansklærer IT-vejleder Dansklærer IT-vejleder Dansklærer IT-vejleder Evt. værktøjer og www Skolens retningslinjer og politikker Word Syntetisk tale Specialcenter Cd Ord 6 simple sammentællingsøvelser med brug af celler, kolonner, rækker og diagrammer simple beregninger i de fire regnearter ved hjælp af formler billedproduktion i tegneprogram gemme- og udskriftsfunktion IT3 Matematiklærer Billedkunstlærer IT-vejleder Excel Fresco (Skoleaftalen) udvalgte hjemmesider Lærerteam IT-vejleder grundlæggende brug af Lærerteam SkoleKom ElevIntra grundlæggende netetik Lærerteam webetik whiteboard og whiteboard-software IT-vejleder Notebook Activestudy

11 IT-undervisning klasse Læseplan for medie-, IT- og biblioteksundervisning - Esbjerg Skolevæsen 2009 Hensigt Mål Indhold med undervisningen for undervisningen i undervisningen Eleverne skal lære Eleverne skal Eleverne skal arbejde med at være fortrolige med et tekstbehandlingsprograms muligheder for hensigtsmæssigt samspil mellem tekst og illustrationer at kunne vurdere værdien af det rigtige billede at benytte regnearkets og andre relevante matematikprogrammers grundlæggende muligheder i matematiske sammenhænge at kende computerens muligheder i forbindelse med 2D at kunne vurdere mulighederne for praktisk anvendelse af egne tegninger i egne grafiske produktioner at kende til mulighed for billedoptagelse og -behandling opleve mulighederne for at kunne søge kvalificeret i eksterne baser kende til internettets styrker og svagheder at kunne vurdere anvendeligheden af skærmpræsentation som udtryksform ved et givet emne at forstå fordelene ved elektronisk kommunikation og samarbejde at erkende nødvendigheden af gode kommunikationsvaner kunne benytte et tekstbehandlingsprograms udvidede funktioner kunne indsætte billeder i egen tekst kunne anvende regneark kunne anvende relevante matematikprogrammer Kunne benytte relevante geometriprogrammer kunne anvende egne tegninger i egne grafiske produktioner kunne anvende digital billedbehandling have kendskab til og kunne søge kildekritisk i alderspassende databaser på internettet kende til et præsentations programs grundlæggende funktioner kunne anvende præsentationsprogrammer Kunne anvende whiteboard kunne anvende have kendskab til konferencer kunne anvende sms og mms klip/sæt ind funktion import af objekter fra andre programmer spaltefunktioner, skemaer, celler udskriftsfunktionen, formatering af tekst layoutbegreber og funktioner scanning af billeder indsætning af billeder i egen tekst formler til beregning celler, kolonner og rækker formler oprettelse og eksport af diagrammer IT i geometriundervisningen eksport af tegninger til andre programmer udskriftsfunktionen optagelse og bearbejdning af billeder digitalkamera, optagelse og lagring mobilbilleder - optagelse, overførsel, lagring søgning i Google og de databaser, som skolen abonnerer på kildekritik i forhold til Google søgetermer og sortering af søgeresultater skærmpræsentationers arkitektur krav til skærmlayout, hypertekst/ hyperlinks whiteboardets muligheder i præsentations sammenhænge Bilag nr. Ansvarlig for undervisning Evt. værktøjer og www IT1 Dansklærer Word IT1 Lærerteam Word IT6 IT7 IT7a IT7b IT9 IT8 IT10 IT4 IT5 IT7 Matematiklærer Billedkunstlærer Lærerteam IT-vejleder Lærerteam skolebibliotekar Lærerteam IT-vejleder arbejdsrum og gruppelogbog i ElevIntra IT13 Lærerteam IT-vejleder sms og mms Lærerteam etisk korrekt anvendelse af mobiltelefon IT-vejleder Excel Mathcad Word Publisher Digitalkamera PowerPoint Photostory3 ElevIntra ww.emu.dk /webetik

12 IT-undervisning klasse Læseplan for medie-, IT- og biblioteksundervisning - Esbjerg Skolevæsen 2009 Hensigt med undervisningen Mål for undervisningen Indhold i undervisningen Eleverne skal lære Eleverne skal Eleverne skal arbejde med at forstå tryksagers forskellige genrer og virkemidler at blive fortrolig med regnearket eller andre relevante matematikprogrammer som naturlige værktøjer til behandling af data og opgaveløsning At være sikker i at anvende geometriprogrammer til tegning, konstruktion og analyse af plane og rummelige figurer. at forstå billedet som virkemiddel i forskellige sammenhænge at vurdere forskellige mediers sammenspilsmuligheder at erkende nødvendigheden af grundig planlægning at vurdere og anvende Internets præsentations- og kommunikationsmuligheder hensigtsmæssigt at erkende nødvendigheden af grundig planlægning ved publicering på internettet at forholde sig kritisk og korrekt til formidling via internettet at kende internettet som interaktivt medie at erkende nødvendigheden af kildekritik at erkende nødvendigheden af gode kommunikationsvaner at analysere og vurdere informationer kunne anvende et desktopprograms grundlæggende funktioner kunne anvende regnearkets Muligheder kunne anvende andre relevante matematikprogrammers muligheder kunne anvende geometriprogrammer til tegning, konstruktion og analyse af plane og rummelige figurer. kunne anvende digital billedbehandling kunne udarbejde og formidle multimediepræsentationer kunne publicere på internettet at kende til regler om ophavsret i forbindelse med publicering på internettet være fortrolige med kommunikation og informationssøgning på internettet kende til kildekritik kende til etiske regler ved brug af internettet og elektr. post kunne forholde sig kildekritisk til informationer på internettet import af tekst og grafik fremstilling af tryksager i forskelligt format grundlæggende grafisk planlægning og layout anvendelse af formler eksport af diagrammer indskrivning af problemregning løsning af matematikopgaver i det daglige arbejde med ligninger, funktioner og grafer tegninger af plane og rummelige figurer målinger til analyse og beregninger på plane og rummelige figurer forskellige billedformater konvertering af billedformater billedmanipulation planlægning og fremstilling af diasshow med tekst, lyd, billede, evt. også videosekvenser whiteboardets muligheder i præsentationssammenhænge egne netproduktioner hjemmesider, blogs, wikis, podcast og Elev- Intra vurdering af de forskellige redskabers anvendelighed i en given formidlings- eller kommunikationssituation regler for anvendelse af billeder m.v. til publicering på internettet internetsøgning søgestrategier kildekritik kommunikation: , beskedsystem konference/arbejdsrum afsender/modtagerforhold og motiver på internettet Bilag nr. IT8 IT9 IT6 IT7 IT10 IT11 IT12a IT12b IT13 Ansvarlig for undervisning Lærerteam IT-vejleder Matematiklærer Lærerteam IT-vejleder Lærerteam IT-vejleder Lærerteam IT-vejleder Lærerteam IT-vejleder Dansklærer Evt. værktøjer og www Publisher Excel Mathcad Geogebra. JavaPasser. GoogleSketchUp. Gimp PowerPoint Photostory 3 smartpod.dk ElevIntra /webetik Må, må ikke Skolekom Skoleintra /webetik

13 Biblioteksundervisning klasse Læseplan for medie- og biblioteksundervisning - Esbjerg Skolevæsen 2009 Hensigt Mål Indhold med undervisningen for undervisningen i undervisningen Eleverne skal lære Eleverne skal Eleverne skal arbejde med at opleve skolebiblioteket som et sted, hvor man både kan hente oplevelser og hjælp være motiverede for at låne og få oplevelser på skolebiblioteket præsentation af billed-, letlæsnings- og højtlæsningsbøger Bilag nr. B1 Ansvarlig for undervisning Lærerteam skolebibliotekar Evt. værktøjer og www at bruge skolebiblioteket alene og sammen med andre kunne færdes hensynsfuldt på skolebiblioteket drøftelse af hensigtsmæssig adfærd på skolebiblioteket B1 Lærerteamet skolebibliotekar at føle ansvar for lånte materialer at mærke skolebibliotek som et anderledes lærested end klasser og faglokaler at blive trygge ved at færdes på skolebiblioteket alene og sammen med andre at begynde at blive selvhjulpne på skolebiblioteket at opleve og erkende forskellige muligheder for at anvende forskellig litteratur at begynde at blive selvhjulpne ved digital søgning behandle materialerne korrekt have stimuleret deres nysgerrighed, og trang til viden og læring kende skolebibliotekets indretning, bøgernes og de øvrige materialers placering kende til skolebibliotekets låneregler og procedurer kende opstillingsregler for skønlitteratur kende forskel på skøn- og faglitteratur kende til forskellige litterære genrer foretage lette søgninger på titel og forfatter i DDE drøftelse af god behandling af skolebibliotekets materialer både hjemme og på skolen, så de holder længe drøftelse af, hvad man som skoleelev kan bruge et skolebibliotek til den fysiske placering af billedbøger, letlæsningsbøger og højtlæsningsbøger drøftelse af låneregler, aflevering og udlån alfabetiserings- og find-bogen øvelser forskelle på skøn- og faglitteratur præsentation af skøn- og faglitteratur øvelser i søgning af forfatter og titel i søgeprogrammet efterfulgt af find-bogen øvelser Selv at klare udlån B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 Skolebibliotekar Skolebibliotekar Lærerteam skolebibliotekar Skolebibliotekar Lærerteam skolebibliotekar Lærerteam skolebibliotekar Dansklærer Lærerteam skolebibliotekar

14 Biblioteksundervisning klasse Læseplan for medie- og biblioteksundervisning - Esbjerg Skolevæsen 2009 Hensigt Mål Indhold med undervisningen for undervisningen i undervisningen Eleverne skal lære Eleverne skal Eleverne skal arbejde med at opleve og erkende forskellige muligheder for at anvende forskellig litteratur at kunne finde rundt i skolebibliotekets samlinger på egen hånd at anvende hensigtsmæssige læsestrategier og opnå godt genrekendskab at anmelde bøger at vurdere og formulere sig kende forskel på skøn- og faglitteratur kende de forskellige opstillingssignaturer inden for skøn- og faglitteratur kende fagbøgernes opstilling efter decimalklassesystemet kende forskel på forskellige genrer og materialetyper lære at læse faglig læsning kunne vurdere en skønlitterær bog kende SkoleIntras boganmeldelsesfunktion repetition af forskelle på skøn- og faglitteratur skolebibliotekets profil med materialeafdelinger og opstillinger decimalklasse-systemet øvelser i at finde fagbøger efter emne, titel og forfatter genrer og materialetyper en fagbogs opbygning boganmeldelser i SkoleIntras boganmeldelsesskabelon Bilag nr. B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 Ansvarlig for undervisning Lærerteam skolebibliotekar Dansklærer Lærerteam skolebibliotekar Skolebibliotekar dansklærer læsevejleder Skolebibliotekar dansklærer Evt. værktøjer og www opleve mulighederne for at kombinere skolebibliotekets nære samling med eksterne baser og samlinger kende til internettets styrker og svagheder at anvende elektroniske leksika på kvalificeret vis kunne orientere sig lokalt, nationalt og globalt kunne bruge DDE kvalificeret i skole og fritid At bruge folkebiblioteket som supplement til skolebiblioteket have kendskab til og søge i alderspassende databaser på internettet Søgning i Google og de databaser, som skolen abonnerer på Søgetermer og sortering af søgeresultater Kildekritik ifht Google B16 Lærerteam skolebibliotekar kunne søge kvalificeret i Google kende til leksikonopslag Opslag i Aschehougs leksikon B17 Skolebibliotekar at kende forskel på leksikas Opslag i Wikipedia B18 dansklærer ophavsmænd kende til Google Earth søgning i Google Earth B19 Skolebibliotekar dansklærer kende søgemuligheder i DDE Søgemuligheder i DDE på skolebiblioteket, B20 Skolebibliotekar i klassen og hjemme B21 B22 kende folkebibliotekets muligheder motiveres og fastholdes som læsere Besøg på folkebiblioteket i 4. klasse: Præsentation af materialer, enkle søgninger og låneregler Folkebibliotekar dansklærer skoda.emu.dk da.wikipedia.org

15 Biblioteksundervisning klasse Læseplan for medie- og biblioteksundervisning - Esbjerg Skolevæsen 2009 Hensigt Mål Indhold med undervisningen for undervisningen i undervisningen Eleverne skal lære Eleverne skal Eleverne skal arbejde med at benytte folkebiblioteket selv at planlægge og gennemføre kvalificerede arbejdsforløb at beskrive informationsbehov i forhold til en opgave at søge systematisk bruge folkebiblioteket i forbindelse med fritid og opgaveskrivning kunne arbejde målrettet med projektarbejds-formen herunder data-, forståelses-, vurderings- og handlingsspørgsmål kunne opstille nøgleord for opgaven Besøg på folkebiblioteket (8. klasse) o præsentation af bibliotekets materialesamlinger o præsentation af bibliotekets e-ressourcer o materialesøgning til projektarbejder øvelser i problemformulering planlægning og gennemførelse af projektarbejde ved hjælp af logbog øvelser i at opstille nøgleord, evt. ved hjælp af mindmap øvelser i at beskrive emner ved hjælp af synonymer, over- og underbegreber simpel søgeteknik (og/eller/ikke) Bilag nr. B22 B23 B24 Ansvarlig for undervisning Folkebibliotekar og klasselærer Lærerteam Lærerteam Evt. værktøjer og www at opsøge, vurdere og udvælge materialer fra interne og eksterne samlinger både elektronisk og rent fysisk at erkende og udnytte de forskellige muligheder i forskellige elektroniske ressourcer kende til mulighederne for bestilling af materialer fra eksterne samlinger kende til de forskellige databaser under Skoda og kunne søge i dem materialesøgning og udvælgelse i og uden for skolebiblioteket brug af kataloger fra eksterne samlinger, f ex Center for Undervisning og Dansk Filminstitut øvelser i søgning i Skoda B26 B27 B28 B29 Skolebibliotekar Lærerteam Skolebibliotekar page676.aspx boernogunge/bogu.htm skoda.emu.dk at respektere de etiske regler for kontakter ud af huset kunne arbejde struktureret med kommunikation i forbindelse med projektarbejde kende de etiske regler for kontakter ud af huset telefonopkald, virksomhedsbesøg og lignende B30 Lærerteam Skolebibliotekar

16 Bilag

17 Om medieundervisning For børn og unge er medier en integreret del af fritiden. Hjemme har de værelset fyldt op med radio, cd, tv, bærbar, Ipod og mobiltelefon. På mange områder er de mere eller mindre ukritiske storforbrugere af medier og udvikler dermed selv og sammen med andre forskellige mediekompetencer. Mens medierne således har en helt central placering i børn og unges fritid, er den pædagogiske anvendelse af medierne ofte af mere beskedent omfang. Det bør der ændres på, da det er vigtigt, at skolen via medieundervisning støtter elevernes læreprocesser og udvikler deres mediekulturelle kompetencer, så de lærer at forholde sig kritisk til det store medieudbud. Udgangspunktet for mediearbejdet bør være elevernes selvproduktion. Eleverne skal lære det grundlæggende mediehåndværk, som er afgørende for, at de kan udtrykke sig kvalificeret gennem medier og vurdere de forskellige medieudtryk. Bilagene til medielæseplanen for medieundervisning er tænkt som inspiration og støtte til den enkelte lærer i idéfasen. Der er lagt vægt på enkelhed og på princippet om pædagogik før teknik, ligesom forløbene er tænkt ind i faglige sammenhænge.

18 Bilag M1 Lydjagt Eksempel: "Find skolens smukkeste / grimmeste / mest mystiske lyd" At finde en lyd er at stille skarpt med ørerne - man lærer at lytte Båndoptageren er det ideelle redskab, da den kun registrerer lyd At høre hinandens lyde er sjovt og skaber indre billeder Lydrejse Eksempel: "Fortæl en historie med fem klip - I må ikke tale i mikrofonen!" Eleverne oplever, at lyde skaber stærke billeder og stemninger Det er sjovt at gætte hinandens "historier"

19 Bilag M2 Lydeffekter Eksempel: "Lav den bedste hest. Man skal kunne høre, at den har fire ben..." Der ligger en verden af lyd i en skrammelkasse At lave sine egne lyde er kreativitet At købe lyde på CD-ROM er konsum Hørespil Eksempel: "En dårlig morgen... vi skal kunne høre, at lillebror vælter mælken!" Lyde forstærker vores indre billeder I filmbranchen bruger man flæskestege man slår på, kålhoveder, søm og skrammel, når der skal laves effektlyde Fantasien er den eneste grænse for, hvad vi kan efterligne

20 Bilag M3 Lydreportage Eksempel: "I skal lave hold på tre. De to bokser, og den tredje kommenterer kampen på båndet..." Det gælder om at turde noget - at spille skuespil En reportage kræver en situation, der kan rapporteres fra! Interview Eksempel: "I skal på skift være interviewer og fokusperson. Fortæl om jeres fritidsinteresser..." Det gælder om at turde noget - at gå tæt på hinanden Man skal lære at udtrykke sig klart Man skal lære at lytte Man skal lære at kontakte folk på en høflig måde

21 Bilag M4 Photostory3 Med Photo Story kan du nemt og hurtigt at lave billedpræsentationer. Billederne hentes ind i programmet og kan derefter redigeres med hensyn til lys, farve og røde øjne. Billederne kan tilføjes zoom, tekst og lyd både i form af tale og musik. Billede Åbn programmet og vælg Opret en ny fortælling Klik Skærm Klippebord Du kan nu importere dine digitale fotografier enten direkte fra kameraet eller fra deres placering på din computer. Vælg Alle billederne kan ses på klippebordet, og det billede, der lige nu er aktivt, vises på skærmen. NB! Hvis du henter fotos direkte fra kamera eller en anden ekstern enhed Cd-rom, USB-pen eller lignende, må denne ikke slukkes/fjernes, mens redigeringen foregår.

22 Fra denne side kan du fjerne sorte kanter på billedet ved at vælge Du kan også redigere billedet ved at vælge et af følgende ikoner Farvejustering Fjerne røde øjne Roter billedet Flere redigeringsmuligheder Du kan flytte rundt på billedernes rækkefølge og slette billeder med disse taster For at redigere den tid, hver enkelt billede skal vises, indsætte overgangen, samt eventuelt zoom vælger du igen: Og dernæst Tekst For at indlægge tekst vælger du Skriv din tekst i tekstboksen vælg formatering via ikonerne.

23 Lyd Det er også i dette billede, der er mulighed for at indtale kommentarer. Tryk på mikrofonen for at kontrollere lydopsætningen for din computer. Mikrofon Klik for at begynde indtaling Bemærk markering på billede med indtalt tekst For at indsætte musik vælges igen Vil du indsætte musik, som du har liggende på computeren eller har downloadet fra nettet trykker du (formatet skal være.mp3 eller.mwa) Vil du selv komponere musik, der passer til billederne, kan du vælge mellem de forskellige muligheder under: Færdiggørelse Når du er færdig med at redigere din PhotoStory, gemmes den som en fil tilpasset det medie, den skal vises på. Tryk og se dine muligheder:

24 Bilag M5 Billedjagt med digitalkamera eller mobiltelefon Tag billeder af dyr og planter i nærområdet. Billeder giver en unik dokumentation af dyr og planter, som I observeret i nærområdet. I lærer at se detaljer i helheden om billedbegreber som farve lys kontrast, linjer, flader, struktur og dybde hvad der gør et billede spændende at stille skarpt på det vigtige i billedet Opgaver 1. I skal dokumentere nærområdets biologiske mangfoldighed. Udarbejde en photostory med jeres billeder og vise udvalgte dyr 360º ved hjælp af photosynth. 2. Konkurrence om hvem der kan finde og tage billeder af flest insekter eller andre smådyr. Denne opgave kan varieres til at gå på jagt efter specifikke planter eller andre dyr eller dyrespor. a. Gå ud og tag billederne b. Tag billeder i forskellige afstande til det dyr eller den plante der skal tages billede af c. Billedet skal være så skarp som muligt d. Tag billeder hele vejen rundt om dyret planten, også ovenfra og nedenfra, hvis det er muligt e. Overfør billederne til computeren og lav din photostory f. Sæt lyde på din photostory g. Lav også en 3D dokumentation i Photosynth

25 Bilag M6 Dramaøvelser Eksempel: "Udtryk en sindsstemning med kropssprog og mimik. I må ikke sige noget! Film hinanden. Vi gætter og vurderer hinandens udtryk..." At spille skuespil er også at spille følelser Dramaøvelser er vigtige, da de løsner op, er sjove og får eleverne til gradvist at turde mere og mere Videosketchen Eksempel: "Gruppen dramatiserer en situation, hvor mennesker mødes. Kropssprog, udtryk og mimik skal "matche" dialogen..." Et videokamera virker som katalysator for processen, fordi eleverne hellere vil "lave film" end "spille skuespil" - selvom det i bund og grund er det samme!

26 Bilag M7 Storyboard Eksempel: "Før I må filme, skal I lave et storyboard!" Storyboardet er en "tegneserie" af filmens forløb, hvor hvert billede er ét klip Dialog skrives under billederne Storyboardet sikrer overblik og "holder fast" Børn vil hellere filme med det samme - men I vil blive overrasket over, hvor meget I bliver grebet af storyboardarbejdet Det er her ideerne myldrer frem og omsættes til billeder Klip i kamera Eksempel: "Når I er klar, optager I ét klip ad gangen til filmen er færdig. Lad være med at tage klip om!" Hvis forarbejdet er godt, behøver filmen ikke at blive klippet Koncentrationen er større, når eleverne ved, at de ikke må "filme om" Det koster mængder af tid og kræfter at efterredigere Eleverne lærer meget mere af at se deres fejl, og så prøve det hele én gang til!

27 Om IT-undervisning I dagens teknologiske virkelighed er det nødvendigt at besidde de fornødne IT-kompetencer, dvs. at have en generel forståelse for principperne i informationsteknologien og evner til at kunne anvende den i praktiske sammenhænge. Eleverne anvender i høj grad It-teknologien i deres fritid, men det er ikke ensbetydende med, at de har tilstrækkelig forståelse for den eller at de kan anvende den hensigtsmæssigt. De følgende bilag til læseplanen for IT er tænkt som inspiration og støtte til den enkelte lærer i idéfasen.

28 Bilag IT1 Selvportræt I et tekstbehandlingsprogram laver eleverne et selvportræt med tilhørende digitalbillede Begrundelse Selvportrættet er vedkommende for eleverne. Teksterne kommer til at ligne det trykte som eleverne kender fra bøgerne, og der er gode muligheder for at eleverne bagefter kommer til at stå med en fornemmelse af at Nu kan jeg. IT-faglighed Hente- og gemmefunktionen Udskriftsfunktionen Redigere en tekst (slette, kopiere og sætte ind) Skrive med store og små bogstaver Fremhæve tekst (fed skrift, understregning) Brug af forskellige skrifttyper/størrelser Navnene på computerens enkeltdele (systemenhed, tastatur, skærm, mus, printer) Brug af USB Indsæt billede Muligheder Udgivelse på internettet Fremstilling af klassens bog Ældre elever kan selv indsætte scannede billeder og forfatte et html-dokument

29 Bilag IT2 Klippe-klistre Eleverne får et stykke tekst i Word. Med de ord, der er skrevet, skal de forfatte en ny historie eller et nyt digt. De må kun bruge de ord, der er skrevet i forvejen, og de skal flytte dem fra det sted, de stod, til det sted, de skal bruges. Begrundelse Eleverne får lov at lege med ord. Mange vil kunne få sjove historier ud af det, og der bliver sat fokus på den kreative sprogbrug. IT-faglighed Hente- og gemmefunktionen Udskriftsfunktionen Redigere en tekst (slette, kopiere og sætte ind) Muligheder Udgivelse på internettet Fremstilling af digtsamling Fremstilling af en bog: Skøre historier

30 Bilag IT3 Enkle tegninger i et maleprogram Eleven tegner et billede i et maleprogram ud fra et givent emne. Begrundelse Børn elsker at tegne. At kunne frembringe en farvestrålende tegning på en skærm giver billedet en dimension, som papirbilleder ikke har. IT-faglighed Træning i brug af mus Gemme- og hentefunktionen Skifte egenskaber for malepensel Skifte penselfarve Muligheder Hent billedet ind i et dokument med tilhørende tekst Skriv billederne ud og lav en udstilling med computerbilleder

31 Bilag IT4 Søgning på internettet Eleverne belyser et aktuelt emne ved hjælp af materiale fundet på internettet Begrundelse Kvalificeret internetsøgning kræver undervisning i søge-teknik og kildekritik IT-faglighed Søgemaskiner Muligheder Gennemgang af de specifikke regler for to søgemaskiner Præsentation af emnet ved hjælp af et desktop- eller et præsentationsprogram

32 Bilag IT5 Klassens elektroniske bog Eleverne udformer hver deres faglige artikel om et givent emne. Det samles i en bog på ElevIntra. Man må kun hente informationer i bøger og i SKODAs databaser Begrundelse Elektroniske leksika og databaserne på Internet er ofte oversete. De udgør en enorm ressource som ofte er langt mere effektiv end den almindelige søgning på Internet. Faglige artikler skal behandle et emne så sagligt som muligt og dette kræver netop databasernes systematiserede informationer. Ofte vil de kunne tilbyde informationer om emnet fra flere forskellige kilder. IT-faglighed SKODA Muligheder Udgivelse på internettet Foredragsrække om de forskellige emner Udstilling af artiklerne

33 Bilag IT6 Regnearter og formler Se Excel regneark til bilag IT6 på cd rommen bag i mappen! Eleverne skal løse opgaver i forskellige regnearter ved at benytte regnearkets formelfunktion. De skal kunne kende forskel på celler, rækker og kolonner. Begrundelse Eleverne skal kunne anvende regnearkets grundlæggende funktioner. IT-faglighed Gemme og hentefunktion Indtastning af opgaver i celler, rækker og kolonner Anvende formler til beregning og løsning af opgaverne Oprette diagrammer ud fra givne data Arbejde med forklarende tekst til diagrammerne Muligheder Opgaverne afleveres til læreren Opgaverne præsenteres for klassen eller en mindre gruppe Diagrammerne præsenteres og hænges op i klassen med forklarende tekst Resultatet udgives i rapportform Periodens opsamlede data præsentes som Voldborg ville have gjort det! Resultater fra samme periode samles gennem flere år, og resultaterne sammenlignes

34 Bilag IT7 Tabeller og diagrammer Se Excel regneark til bilag IT7 på cd rommen bag i mappen! Eleverne skal lære at løse statistikopgaver i regneark. Eleverne anvender udleveret data og finder selv data på statistikbanken.dk. Analyserer deres data ved at sortere tallene, lave diagrammer og tabeller samt finder middeltallene. Begrundelse Eleverne skal kunne anvende regnearkets funktioner i arbejdet med statistik og dataopsamling. IT-faglighed Gemme og hentefunktion Indtastning af opgaver i celler, rækker og kolonner Anvende formler til beregning og løsning af opgaverne Oprette diagrammer ud fra givne data Arbejde med forklarende tekst til diagrammerne Muligheder Opgaverne afleveres til læreren Opgaverne præsenteres for klassen eller en mindre gruppe Diagrammerne præsenteres og hænges op i klassen med forklarende tekst

35 Bilag IT7a MathCad 1 Eleverne skal lære grundlæggende funktioner i programmet Math- Cad. Begrundelse Eleverne skal kunne anvende MathCad til indskrivning og løsning af matematikopgaver. IT-faglighed Gemme og hentefunktion Beregninger, regneudtryk og tekster Skrivefeltet, lommeregnerpaletten Skrive tekst og få den til at stå pænt Skrive regneudtryk og bruge lommeregnerfunktionen Udregning med forskellige enheder og omsætning Regning med brøker Muligheder Opgaverne afleveres til læreren Opgaverne præsenteres for klassen eller en mindre gruppe Diagrammerne præsenteres og hænges op i klassen med forklarende tekst

36 Bilag IT7b MathCad 2 Eleverne skal anvende MathCads funktioner i arbejdet med matematik og naturfagene. Begrundelse Eleverne skal kunne anvende MathCad til indskrivning og løsning af matematikopgaver samt udarbejdelse af rapporter. IT-faglighed Gemme og hentefunktion Beregninger, regneudtryk og tekster Skrivefeltet, lommeregnerpaletten Skrive tekst og få den til at stå pænt Skrive regneudtryk og bruge lommeregnerfunktionen Opsætning af tekst og regneudtryk i forhold til problemregning Regning med brøker og omregning af brøker til procent Løsning af ligninger Formler og variable Graftegning Muligheder Opgaverne afleveres til læreren Opgaverne præsenteres for klassen eller en mindre gruppe Diagrammerne præsenteres og hænges op i klassen med forklarende tekst

37 Bilag IT8 Lav en folder om din by Fremstil en folder om din/jeres hjemby. Folderen skal have karakter af turistbrochure eller nøgtern informationsfolder. Begrundelse Alle elever har et tæt forhold til den by, de bor i. Derfor har de relativt let ved at forholde sig til lokale forhold og har hurtigt ideer til indhold i en sådan brochure. Folderen får et udseende, som ligner det eleverne kender fra officielle udgivelser. Eleverne får lejlighed til at arbejde danskfagligt med afsender-modtagerforhold. IT-faglighed Gemme- og hentefunktion Indscanning af billeder Klippe- og klistrefunktionen Opsætning af tekster i spalter Arbejde med hensigtsmæssige skrifttyper Anvendelse af dediceret layoutprogram Søgning af informationer fra internettet Optagelse og indsætning af digitalbilleder Muligheder Brug folderen som information til nye udenbys elever på skolen og til kontaktklasser i andre byer og land

38 Bilag IT9 Fremstilling af større publikationer, aviser, blade, reklamer etc. Lav en større papirpublikation, f.eks. en avis, et blad med et givent emne eller en reklame. Begrundelse Eleverne er omgivet af papirpublikationer og har derfor brug for at kende til fremstillingen af sådanne. IT-faglighed Gemme- og hentefunktion Indscanning af billeder Klippe- og klistrefunktionen Opsætning af tekster i spalter Arbejde med hensigtsmæssige skrifttyper Anvendelse af dediceret layoutprogram Søgning af informationer fra internettet Optagelse og indsætning af digitalbilleder Muligheder Deltag i den landsdækkende konkurrence Skriv til avisen Lad et specialisthold, f.eks. et valghold, stå for fremstillingen af skolebladet Fremstil reklameskrivelser til skolens frugtbod

39 Bilag IT10 Billedbehandling Fremstil et billede af dig selv sammen med dit idol. Begrundelse Eleverne bliver dagligt udsat for billeder, der er manipulerede og billeder, der er optimerede, hvad angår f.eks. lysstyrke/kontrast, farvestik og beskæring. For at kunne bedømme billeder kritisk bør eleverne selv opleve mulighederne for at foretage bedrag og optimering. IT-faglighed Gemme- og hentefunktionen Betjening af et billedbehandlingsprogram Henlede opmærksom på billedmanipulation Betjening af et digitalkamera Optimering af billeder til brug i publikationer Muligheder: Fremstil billeder, der kan bruges i publikationer på skolen

40 Bilag IT11 Multimedie Fremstil et multimedieprodukt for en fastsat målgruppe. Produktet skal indeholde lyd, tekst, billeder, hjemmelavet grafik og video. Det brændes som en CD-ROM, der laves, så den er umiddelbart distribuerbar og ikke kræver et bestemt program for at afvikles. CD-ROMMEN skal have en konkret anvendelsesmulighed. Der skal også designes et cover. Begrundelse Eleverne kommer igennem stort set samtlige af informationsteknologiens discipliner og stifter bekendtskab med fremstillingen af et produkt, som de selv i høj grad er slutbrugere af. IT-faglighed Alt Muligheder Udgivelse på internettet udgivelse som CD-ROM med cover

41 Bilag IT12a Hjemmesider Fremstil en hjemmeside med et givent emne, hvorefter du/i finder og vurderer allerede eksisterende hjemmesider med henblik på lødighed, pålidelighed og overskuelighed. Begrundelse Hjemmesider er en naturlig del af vores informationssøgning og præsentation af produkter m.m. Derfor skal eleverne lære at fremstille simple hjemmesider med henblik på at gøre erfaringer og erkende de muligheder der ligger i formidling af information. IT faglighed Oplæring af kildekritik overfor hjemmesider Oplæring i copyright regler i forhold til billeder Oplæring i net-etik Fremstilling af hjemmesider ved hjælp af 123hjemmeside.dk, i ElevIntra under menuen eleven, eller andre steder Opbygning af overskuelig hjemmeside struktur Muligheder Eleverne kan formidle deres resultater fra projekter via nettet. Klassens oplevelser fra ture m.m. formidles til forældrene via nettet.

42 Bilag IT12b Wikier Fremstil en Wiki omkring et givent emne, og find og vurdér herefter allerede eksisterende Wikier med henblik på indholdets troværdighed og overskuelighed. Begrundelse Wiki er er en naturlig del af infomationssøgningen i forhold til projekt og emnearbejde. Derfor skal eleverne lære at fremstille simple wiki er med henblik på at gøre erfaringer og erkende de muligheder der ligger i formidling af information. IT faglighed Oplæring af kildekritik overfor wikier. Oplæring i copyright regler i forhold til billeder Oplæring i net-etik Fremstilling af wiki er ved hjælp af wetpaint.com eller lignende gratis sider Opbygning af overskuelig wikistruktur Muligheder Eleverne kan formidle deres resultater, fra projekter via nettet Eleverne lærer at reflektere over hvad der er vigtigt i forbindelse af formidling af viden Eleverne bliver mere kritisk overfor kilder.

43 Bilag IT13 Elektronisk kommunikation Via SkoleKom etableres kontakt til andre klasser der anvender hjemmesideproduktion og i undervisningen. Samarbejdet består af elevernes gensidige kritik af hinandens produktioner og udgivelse af produktionerne på hjemmesiderne. Opgave Skriv en artikel eller novelle, læg den ud på jeres hjemmeside og sender den til jeres responsklasse. Tag stilling til den respons, I får, enten ved at modargumentere eller ved at indarbejde kritikken i jeres produkt. Begrundelse Den elektroniske kommunikation bliver sat ind i en konkret arbejdssituation. Samtidig udnyttes den til at etablere reelle modtagere til elevernes produktioner. Eleverne vil opleve, at udgivelsen på internettet og den reelle modtager stiller krav til deres formidlingskundskaber. IT-faglighed Tekstbehandling Fremstilling af hjemmesider Layout Informationssøgning Billedbehandling Muligheder Valg af et overordnet fælles emne og lancering af hjemmesiden som et Internetmagasin Fremstilling af trykt plakat til at hænge op ude i byen og på den måde markedsføre

44 Om biblioteksundervisning I de senere år har skolebiblioteket ændret sig til at være skolens læringscenter. Det betyder bl.a., at skolebiblioteket sætter elevens selvvirksomhed og læring i centrum og giver dem mulighed for at foretage informationssøgning, -bearbejdning og formidling. Undervisningen i bibliotekskundskab tager i høj grad udgangspunkt i praktiske opgaver, hvor det drejer sig om at finde rundt på skolebiblioteket og benytte de muligheder, som bibliotekets søgeprogrammer og de eksterne søgemuligheder giver. Der lægges vægt på samspillet med folkebiblioteket, idet dette samarbejde fremover er formaliseret. I 4. klasse er det vigtigt, at eleverne præsenteres for folkebibliotekets muligheder for hjælp til opgaveløsning og læsetræning. I 8. klasse er besøget på biblioteket vigtigt i forbindelse med elevernes forberedelse til projektopgaven. Der er især på de ældste klassetrin et behov for, at eleverne bevæger sig ud over skolens grænser. Dette kan ske under skolebibliotekarernes vejledning i mange tilfælde i samarbejde mellem klasselærer og skolebibliotekar.

45 Bilag B1 Introduktion til skolebiblioteket: indretning, opførsel og låneregler 1. Gennemgang skolebibliotekets funktioner og indretning 2. Drøftelse af hensigtsmæssig adfærd på skolebiblioteket 3. Drøftelse af god behandling af materialer 4. Præsentation af billed-, letlæsnings- og højtlæsningsbøger 5. Fysisk placering af billed-, letlæsnings- og højtlæsningsbøger

46 Bilag B2 Alfabetiseringsøvelse Skriv de bogstaver, der mangler: a e i n q t x æ Hvad kommer mellem bogstaverne? d f h j l n q s x z æ å Hvad kommer før bogstaverne? i d n u g p Hvad kommer efter bogstaverne? k m p s b t

47 Bilag B3 Klassens fornavne i alfabetisk rækkefølge Skriv klassens pige-, drenge- og efternavne og i alfabetisk rækkefølge: Pige-navne Drenge-navne Efter-navne

48 Bilag B4 Forfatter-efternavne i alfabetisk rækkefølge Skriv forfatterne i alfabetisk rækkefølge: Varmer Einspor Thomsen Holst Reuter Larsen Nielsen Alfabetisk rækkefølge Skriv forfatterne i alfabetisk rækkefølge se på andet bogstav i efternavnet, når flere starter med det samme bogstav: Petersen Pedersen Hansen Haller Nielsen Nyholm Ahm Andersen Alfabetisk rækkefølge

49 Bilag B5 Skøn-litteratur og fag-litteratur Skønlitteratur Skønlitteratur er bøger med opdigtede historier. Skønlitteratur står på hylderne under første bogstav i forfatterens efternavn. For at du kan finde bogen, skal du derfor kende første bogstav i forfatterens efternavn. F.eks finder du Mio, Min Mio af Astrid Lindgren under L. Find fire af Astrid Lindgrens bøger på L-hylden. Skriv titlerne på bøgerne her: FORFATTER Lindgren, Astrid Lindgren, Astrid Lindgren, Astrid Lindgren, Astrid TITEL Faglitteratur Faglitteratur giver fakta om forskellige emner. Faglitteratur er inddelt efter emner. Alle emner har hvert sit emne-tal fra Eventyr har emnetallet Danmark har emnetallet 46 Fortidsdyr har emnetallet 55.5 Fugle har emnetallet 58.8 Find hylderne med de fire emnetal og skriv tre titler fra hvert emnetal her: EMNE-TAL TITEL TITEL TITEL

50 Bilag B6 Forskellen på skøn-litteratur og faglitteratur: Tip 13 rigtige Skønlitteratur indeholder opdigtede historier. Faglitteratur giver fakta-oplysning om forskellige emner. Kan du får 13 rigtige? Sæt kryds! TITEL Atlas Elefanter Hodja fra Pjort Vikinger Håndbold Alle elsker Sigge Uhyret fra sumpen Spøgelset i tårnet Heste Torsken Island Doktor Skræk Gummi-Tarzan SKØN- LITTERATUR FAG- LITTERATUR

51 DDE- 3. klasse Bilag B7

52 Bilag B8 Forskellen på skøn-litteratur og fag-litteratur: Sortér i stakke Skønlitteratur indeholder opdigtede historier. Faglitteratur giver fakta-oplysning om forskellige emner. Sortér bøgerne i to bunker: Skriv titlerne ned: SKØNLITTERATUR FORFATTER TITEL FAGLITTERATUR EMNE-TAL TITEL Sæt bøgerne på plads på den rigtige hylde!

53 Bilag B9 Bogjagt - skønlitteratur Skolebibliotekaren fremstiller laminerede forsider på udvalgte bøger. Eleverne opdeles i grupper, som skal finde bøgerne og lægge dem i rigtig rækkefølge. Bogjagt - faglitteratur Skolebibliotekaren fremstiller laminerede forsider på udvalgte bøger. Eleverne opdeles i grupper, som skal finde bøgerne og lægge dem i rigtig rækkefølge.

54 Min egen fagbog Bilag B10 Emne-tal: Titel: Forfatter: (Efternavn først!) Forestil dig, at du har skrevet din helt egen fag-litterære bog. Du mangler kun at gøre den helt færdig og skal finde ud af: Bogens titel: Bogens emne: Bogens emnetal: Bogens forfatter:, (Husk efternavn først, fornavn bagefter) Tegn din egen forside i den tomme ramme og udfyld punkterne på bogens ryg.

55 Bilag B11 Faglitteratur eller skønlitteratur tip en 13 er Brug powerpointen Fag- eller skønlitteratur? x 2 Navn: Klasse:

56 Bilag B12 Faglitteratur Emnetal decimalsystemet og fagbogsafdelingen Blandet indhold Psykologi. Kommunikation. Datalogi Religion Samfundskundskab. Pædagogik Geografi Naturvidenskab. Matematik. Biologi Praktiske fag Kunst. Film. Musik. Sport Sprog Historie. Biografier Geografi 40 Geografi og rejser 41 Europa 42 Frankrig 43 England 44 Mellemeuropa 45 Norden 46 Danmark 47 Andre europæiske lande 48 Andre verdensdele 49 Polarlandene 46 Danmark 46.2 Rejsehåndbøger 46.3 København 46.4 Lokaliteter udenfor København 46.6 Færøerne 46.7 Grønland Grønland. Enkelte lokaliteter Grønlands historie 46.8 De danske tropekolonier 46.9 Slesvig-Holsten

57 Find fagbøger Bilag B13 Gå ind i skolebibliotekets søgesystem DDE Libra. Find fagbøger om disse emner. Skriv emnetal og titel på to bøger om hvert emne. Emne Emnetal To titler Heste Fodbold Frankrig Terrorisme Elefanter Svømning Islam Island Musik Engelsk 1. 2.

58 Fagligt læsekursus De små fagbøger Gyldendal: desmaafagboeger.digibib.dk Bilag B14 Lav et fagligt læsekursus med udgangspunkt i Gyldendals serie De små fagbøger med tilhørende opgaver på internettet (Tjek din viden). A. Repetér begreberne faglitteratur og emnetal (2 lektioner) B. Arbejd i fællesskab med skabelonen på en af bøgerne i serien, som skolen har anskaffet som klassesæt (2 lektioner) 1. Fakta om bogen: Om titel, forfatter, kolofon 2. Indholdsforetgnelse Definition, formål, anvendelse, opbygning 3. Stikordsregister Definition, formål, anvendelse, opbygning 4. Bagsiden Formål, nytteværdi 5. Billeder/illustrationer Definition, formål 6. Leksikon (ordforklaring) Definition, formål, anvendelse, opbygning 7. Litteraturliste (bogliste) Definition, formål, anvendelse, opbygning C. Gå tæt på teksten (2 lektioner) Brug hjælpemidlerne (1-7) D. Arbejd med selvvalgte bøger i serien (4-6 lektioner) Brug opgaverne fra nettet. Før logbog over anvendte bøger. Start hvert modul med repetition og opsamling!

59 Bilag B15 Boganmeldelser i ElevIntra I Elevintra findes skabelonen Anmeldelser. Her kan eleverne anmelde bøger, så resten af klassen og hele skolen kan læse anmeldelsen. Eleverne kan bruge Anmeldelser, når: de har læst en god bog, de gerne vil fortælle andre om de har læsekursus i klassen de skal øve dig i at skrive tekster med egne meninger (vurdering/argumentation) de laver opgaver, hvor de skal læse en eller flere bøger de vil have inspiration til, hvilke bøger de bør læse skolebibliotekaren beder dem om at gøre reklame for gode bøger, de har lånt Bogens titel: Bogens forfatter: Forlag: Sidetal: Sværhedsgrad:? Nøgleord: Resumé: Vurdering: Andre bøger af samme forfatter:

60 Bilag B16 Bliv netpilot - Bliv god til at bruge internetttet Netpilot består af en interaktiv assistent til Internet Explorer, der guider brugeren til at blive bedre til at søge på Internettet. Assistenten vises som en toolbar i Internet Explorer når den er installeret. et undervisningsmateriale til folkeskolens mellemtrin, der omhandler de grundlæggende begreber og metoder til god informationssøgning (4 moduler). en model for samarbejde om undervisning i informationssøgning mellem folkeskole, skole- og folkebibliotek Om undervisningsmaterialet Netpilots undervisningsdel indeholder materiale til fire modulers klasseundervisning (à 90 minutter). Materialet giver elever på mellemtrinnet (6. klasse) en grundlæggende indføring i informationssøgning og forståelse for, hvordan søgning på Internettet og biblioteker er opbygget. Materialet er beregnet til undervisning på skolen og folkebiblioteket. Til hvert modul forefindes en PowerPoint-præsentation med eksempler og øvelser. Undervisningen veksler mellem tavleundervisning og praktiske øvelser eleverne løser i små grupper. Krav til undervisningen er computere til eleverne, samt computer og projektor til læreren. Modul 4 er en undtagelse, da det foregår på folkebiblioteket. Undervisningen indeholder følgende: Modul 1 - Information og Fuldtekstsøgning" Gennemgang af de grundlæggende begreber inden for informationssøgning på Internettet. Modul 2 - Søgemetode Handler om metoder til at forbedre søgninger på Internettet med udgangspunkt i Google. Det handler om at forstå fuldtekstsøgning, og om at blive bedre til at danne gode søgeord. Modul 3 - Kildekritik Handler om at blive bedre til at læse og vurdere den information, man finder på Internettet. Grundlæggende afsender/modtager-analyse. Modul 4 - Biblioteket Præsenterer sider på internettet indenfor emnerne bøger, musik, film, spil og biblioteker. Suppleres af et oplæg til mere traditionel biblioteksorientering. PowerPoints ene er til brug under undervisningen og indeholder noter til brugen af materialet. I stedet for at printe dem ud med noter, kan man printe denne PDF. Den samlede PDF indeholder ikke lærervejledningen, men samler kun modulerne og tilhørende noter.

Læseplan. Medie-, IT- og biblioteksundervisning

Læseplan. Medie-, IT- og biblioteksundervisning Læseplan Medie-, IT- og biblioteksundervisning Esbjerg Skolevæsen 2009 Læseplan ie-, IT- og biblioteksundervisning Esbjerg Skolevæsen 2009 Læseplanen er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Henrik

Læs mere

Mediehandleplaner 2011

Mediehandleplaner 2011 Mediehandleplaner 2011 for Øster Åby Friskole revideret 23. oktober 2011 Marianne Sams Jørn Rolskov Anette M Rosengren Helge Stockmar Note: Handleplanen skal tages op til fornyet revision juni 2012 for

Læs mere

Mediehandleplaner 2015

Mediehandleplaner 2015 Mediehandleplaner 2015 for Øster Åby Friskole revideret 1. juni 2015 Note: Handleplanen tages jævnligt op til fornyet revision IT-undervisning Bh.kl. - 2. Kl. Hensigt Mål Indhold Ansvarlig med undervisningen

Læs mere

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan

Læs mere

ENGBJERGSKOLEN MEDIE LÆSEPLAN

ENGBJERGSKOLEN MEDIE LÆSEPLAN ENGBJERGSKOLEN MEDIE LÆSEPLAN Medielæseplan: Formålet med undervisningen er: - at støtte og udvikle elevernes virke-, læse- og lærelyst - at eleverne udvikler tidssvarende it og mediekompetencer - at lære

Læs mere

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software.

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software. Bh. klasse Eleverne skal opnå fortrolighed med computerens almene betjening. Magte elementær anvendelse af maskiner og enkle programmer Eleverne opnår færdigheder så de selv kan: Tænde og slukke computeren

Læs mere

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE Intentionen med planen er at angive rammer for, hvad vi på Kirkeby Skole forventer eleverne skal lære om IT i deres skoleforløb på Kirkeby Skole. Som udgangspunkt skal de

Læs mere

IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen

IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen Ledelsen forventer, at der sammen med årsplanerne fra hver klasse medfølger en IKT handleplan, som beskriver, hvorledes IKT indgår i undervisningen. IKT-kompetenceplan

Læs mere

Målsætning :... 2. Handleplan for elever:... 2. Handleplan for lærerne:... 2. Indholdsoversigt for årgangene... 3. Indskoling:... 4. Kurser:...

Målsætning :... 2. Handleplan for elever:... 2. Handleplan for lærerne:... 2. Indholdsoversigt for årgangene... 3. Indskoling:... 4. Kurser:... Indhold Målsætning :... 2 Handleplan for elever:... 2 Handleplan for lærerne:... 2 Indholdsoversigt for årgangene... 3 Indskoling:... 4 Kurser:... 4 Mellemtrin:... 4 Kurser:... 5 Udskoling:... 6 Kurser:...

Læs mere

Lundebakkeskolens. IT-trinmål

Lundebakkeskolens. IT-trinmål Lundebakkeskolens IT-trinmål Skoleåret 2012/2013 Indhold FORMÅL... 3 FÆRDIGHEDSNIVEAUER... 4 SKEMAET... 4 TRINMÅL FOR BØRNEHAVEKLASSEN... 5 TRINMÅL FOR 1. KLASSE... 6 TRINMÅL FOR 2. KLASSE... 7 TRINMÅL

Læs mere

Biblioteks - og materialekundskab i børnehaveklassen. Biblioteks - og materialekundskab 1. - 2. klasse

Biblioteks - og materialekundskab i børnehaveklassen. Biblioteks - og materialekundskab 1. - 2. klasse Biblioteks - og materialekundskab i børnehaveklassen Præsentation af skolebiblioteket. De skal orienteres om indretning og bøgernes placering Kendskab til betjening af udlånssystemet (Interaktivt spil)

Læs mere

KCH IT-HANDLEPLAN 2011

KCH IT-HANDLEPLAN 2011 KCH IT-HANDLEPLAN 2011 IT-fagligt indhold 0. klasse Tænde og slukke for computeren Hente programmer ved hjælp af ikoner Åbne og lukke programmer Betjene musen Netværk: Logge på elevdrev med brugernavn

Læs mere

IT- og medieplan. Børnehaveklasse - 3. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser

IT- og medieplan. Børnehaveklasse - 3. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser Hovedområde 1 Trinmål Vejledning IT- og mediestøttede læreprocesser bruge it- og medieværktøjer i et procesorienteret arbejdsforløb med hjælp fra læreren bruge en logbog på en computer kende til at gemme

Læs mere

Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013

Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013 Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013 Frede Braüner på besøg i april 2012. Målsætning for Læringscenteret skoleåret 2012 2013. at fungere som et kulturformidlende og skabende læringsmiljø.

Læs mere

Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7

Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7 Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7 Børnehaveklassen Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen Kunne

Læs mere

IT-HANDLEPLAN. Århus Privatskole 2007-2008. Alle elever på skolen skal være fortrolige med IT som arbejdsværktøj.

IT-HANDLEPLAN. Århus Privatskole 2007-2008. Alle elever på skolen skal være fortrolige med IT som arbejdsværktøj. IT-HANDLEPLAN Århus Privatskole 2007-2008 Denne IT-handleplan er en skabelon for arbejdet med IT på Århus Privatskole. Da det er første år, vi arbejder med skolen og dermed også efter denne IT handleplan,

Læs mere

It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 3. klasse

It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 3. klasse Computere og netværk Trinmål 1 kompetencer, der sætter dem i stand til at 1. kende de forskellige dele af et skærmbillede It-bogen for 0. 1. 1. kende navnene på computerarbejdspladsens forskellige enheder

Læs mere

IT handleplan for Mou skole 2015-16.

IT handleplan for Mou skole 2015-16. IT handleplan for Mou skole 2015-16. IT og digitale løsninger skal tænkes ind i alle fag i folkeskolen. Den normale klasseundervisning skal kombineres med onlineundervisning og afgangsprøver vil fremover

Læs mere

Medieplan for Egholmskolen Mål og muligheder for arbejde med IT på Egholmskolen

Medieplan for Egholmskolen Mål og muligheder for arbejde med IT på Egholmskolen Medieplan for Egholmskolen og muligheder for arbejde med IT på Egholmskolen 0. klasse IT Opnå en vis fortrolighed med computerens betjening. Revideret 21. 5. 08 Tænd og sluk Logge på netværk Bruge mus

Læs mere

Blågård Skoles IT-handleplan

Blågård Skoles IT-handleplan Blågård Skoles IT-handleplan 2012-2013 Indholdsfortegnelse Faghæfte 48 om It- og mediekompetence... 3 Informationssøgning og -indsamling... 3 Analyse... 3 Produktion og formidling... 3 Kommunikation, videndeling

Læs mere

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 Peter Kragh Hansen Microsoft PowerPoint 2013 DK ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e PowerPoint 2013... 3 Præsentation... 4 Oprettelsen af præsentationer... 5 Skabeloner og

Læs mere

På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015

På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015 Bilag 3 : På vej mod Digital Dannelse 1 På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015 Forventninger til medarbejdernes it-kompetencer på Skoleområdet It er blevet en stadig mere betydelig del

Læs mere

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til.

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til. Læseplan - projektarbejde Klasse Mål Indhold 0.-3. Problemformulering: At eleverne udvikler deres evne til at undres. At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven SIDE 1 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK Fagbogen i skolehaven SIDE 2 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK fagbogen I skolehaven SIDE 3 DANSK FAGBOGEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Arbejdet med fagbøger og produktion

Læs mere

IT handleplan for Mou skole 2013-14.

IT handleplan for Mou skole 2013-14. IT handleplan for Mou skole 2013-14. På Mou skole vil vi med afsæt i Fælles skolebeskrivelse 2010 samt Strategiplan for Pædagogisk IT sætte fokus på, hvordan kan vi løfte undervisningen mest muligt via

Læs mere

Kan analysere, vurdere og tage stilling til brug af logbog og portfolio i egne forløb

Kan analysere, vurdere og tage stilling til brug af logbog og portfolio i egne forløb 7. 9. klasse It- og mediestøttende læreprocesser Kan analysere, vurdere og tage stilling til procesorienterede arbejdsforløb Kan analysere, vurdere og tage stilling til brug af logbog og portfolio i egne

Læs mere

Vi vil i år have særlig fokus på den gode fortælling og på eleverne i udskolingen.

Vi vil i år have særlig fokus på den gode fortælling og på eleverne i udskolingen. Skoles årsplan indeholder emner, tilbud og aktiviteter, som vi gerne vil præsentere i det kommende skoleår, og vi håber mange af jer vil være med og lade jer inspirere. Vi vil i år have særlig fokus på

Læs mere

Klassetrin Hovedområder Indhold/færdigheder Forklaring Ansvar (se note) Elevene skal kende til:

Klassetrin Hovedområder Indhold/færdigheder Forklaring Ansvar (se note) Elevene skal kende til: Klassetrin Hovedområder Indhold/færdigheder Forklaring Ansvar (se note) 0. kl. Informationssøgning Elevene skal kende til: bibliotekets billedbøger børnebøger samt almindelig adfærd på biblioteket, behandling

Læs mere

Reklameanalyse - trykte reklamer

Reklameanalyse - trykte reklamer Reklameanalyse - trykte reklamer Undervisningsmateriale i analyse af trykte reklamer Egnet til mellemtrin Indholdsfortegnelse Introduktion.... 1 Formål... 1 Forløb... 2 Lektioner... 3 Lektion 1-2... 3

Læs mere

Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for

Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for IT Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for Boulevarden 19D DK - 7100 Vejle tel: +45 7216 2830 www.campusvejle.dk GRUNDLÆGGENDE KURSER ER DU NYBEGYNDER, BØR DU OVERVEJE

Læs mere

Fælles Mål 2009. Edb. Faghæfte 26

Fælles Mål 2009. Edb. Faghæfte 26 Fælles Mål 2009 Edb Faghæfte 26 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 28 2009 Fælles Mål 2009 Edb Faghæfte 26 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 28 2009 Indhold Formål for faget edb 3 Slutmål

Læs mere

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot brug nettet / lær at søge effektivt 2 3 brug nettet / lær at søge effektivt 4 Biblioteksbasen 6 FaktaLink 8 Infomedia 0 Student Resources In Context 2 Literature Resource

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Grundforløb 2013 til studieretningsforløb 2014 Institution EUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Kommunikation/it C Jeppe Moritz Led Htx 2013-2014, 1. E Oversigt

Læs mere

IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole

IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole 7. okt. 2006 Forord It- og mediehandleplanen skal være med til at sikre Sct. Jørgens Skole som en JPCK-skole,

Læs mere

Photo Story 3. Photo Story 3

Photo Story 3. Photo Story 3 Side 1 af 8 Photo Story 3 Introduktion Når jeg tager på ferie, tager jeg altid en masse videoer og billeder, som jeg så efter hjemkomsten redigerer, så jeg selv og andre kan have glæde af at se indtryk

Læs mere

It- og medieplan Engelsborgskolen

It- og medieplan Engelsborgskolen De fem søjler Trinmål Indskoling It- og mediestøttede læreprocesser Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at bruge it- og medieværktøjer

Læs mere

Sct. Hans Skole IKT- handleplan 2005-2006 (Udkast til drøftelse)

Sct. Hans Skole IKT- handleplan 2005-2006 (Udkast til drøftelse) Sct. Hans Skole IKT- handleplan 2005-2006 (Udkast til drøftelse) Kl. trin + ansvarlig Målbeskrivelse Færdigheder O. klasse Bh. Klasselederen IT- vejlederen inddrages to gange årligt. Eleverne skal opnå

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium Skive Tekniske Skole

Læs mere

Undervisningsplan. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin Grundforløb 2014 til studieretningsforløb 2015 Institution.

Undervisningsplan. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin Grundforløb 2014 til studieretningsforløb 2015 Institution. Undervisningsplan Termin Grundforløb 2014 til studieretningsforløb 2015 Institution Rybners Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Kommunikation/it C Jeppe Moritz Led Htx 2014-2015, 1. E Oversigt over

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

1. klasse Målbeskrivelse Færdigheder Programmer, digitale redskaber og lærermidler. opsætning af cd- ord efter individuel behov.

1. klasse Målbeskrivelse Færdigheder Programmer, digitale redskaber og lærermidler. opsætning af cd- ord efter individuel behov. 0. klasse Eleverne skal opnå fortrolighed med computerens almene betjening. ipad Eleverne skal opnå fortrolighed med ipadens almene betjening. Tænde og slukke Betjene mus og tastetur Åbne og lukke programmer

Læs mere

Udnyt skolebibliotekets service!

Udnyt skolebibliotekets service! Udnyt skolebibliotekets service! I dette inspirationshæfte får du eksempler på, hvordan skolens biblioteksløsning stiller faciliteter til rådighed for eleverne, så de kan få erfaringer med at arbejde med

Læs mere

Poster design. Meningen med en poster

Poster design. Meningen med en poster Poster design At præsentere et naturvidenskabelig emne er ikke altid lige nemt. Derfor bruges ofte plakater, såkaldte posters, til at fremvise forskning på fx messer eller konferencer. Her kan du finde

Læs mere

Fagligt indhold. Oplæg fra underviser Ar)kel Film Del af fagbog. Rammesætning. Indhold Form Evt. midler Distribu)on Deadline(s) Produk)on

Fagligt indhold. Oplæg fra underviser Ar)kel Film Del af fagbog. Rammesætning. Indhold Form Evt. midler Distribu)on Deadline(s) Produk)on En didaktisk model til ipadagogik Fagligt indhold Oplæg fra underviser Ar)kel Film Del af fagbog Rammesætning Indhold Form Evt. midler Distribu)on Deadline(s) Kobling )l praksis Produk)on Individuelt Gruppe

Læs mere

ElevIntra. En gennemgang af ElevIntra-modulet. Version: August 2012

ElevIntra. En gennemgang af ElevIntra-modulet. Version: August 2012 ElevIntra En gennemgang af ElevIntra-modulet Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er ElevIntra?...5 ElevIntra/LærerIntra...5 Login på ElevIntra eleven...6 Login på ElevIntra læreren...6 Arbejdsfladen...7

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

Lær at søge effektivt!

Lær at søge effektivt! Lær at søge effektivt! Her i folderen får du: Tips og tricks til, hvordan du bedst søger information. En præsentation af gode databaser til informationssøgning. Bliv oprettet som bruger på Aarhus Kommunes

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

IT Elevuddannelse i DIA

IT Elevuddannelse i DIA IT Elevuddannelse i DIA Elevuddannelse i DIA Målsætning Undervisning Undervisnings og arbejdsformer Kontrol og motivation Evalueringsprogram Retningslinjer og samværsregler IT emner Undervisningsmaterialer

Læs mere

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING Alfabeta Læs verden Lærervejledning Læs verden er et læsemateriale, der består af en bog med læse, skrive og mundtlige

Læs mere

Kirsten Kamstrup, freelance læsekonsulent

Kirsten Kamstrup, freelance læsekonsulent Kirsten Kamstrup, freelance læsekonsulent De små læser Rebild den 4. maj 2011 Gratis på nettet Nettet rummer en uendelighed af muligheder, og mange af dem er gratis Computeren virker ofte meget motiverende

Læs mere

Det digitale skolebibliotek

Det digitale skolebibliotek Det digitale skolebibliotek digibib.dk er fyldt med råstof digibib.dk er en stor samling materialer til din undervisning. Flere tusinde artikler, fotos og tegninger er klar til brug sammen med flere af

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Denne forfattervejledning er et bilag til de interne retningslinjer for udarbejdelse af publikationer Sammen med

Læs mere

QUICKGUIDE TIL A3-AVISFREMSTILLING I PUBLISHER 2007

QUICKGUIDE TIL A3-AVISFREMSTILLING I PUBLISHER 2007 Download guiden og mastersiden (se nedenfor) på http://aiu.dk/grundskole/vaerktojer/publisher-guide QUICKGUIDE TIL A3-AVISFREMSTILLING I PUBLISHER 2007 Af Kasper Koed og Aslak Gottlieb Oktober, 2008 Denne

Læs mere

Medieplan. Paradisbakkeskolen Nexø-Svaneke

Medieplan. Paradisbakkeskolen Nexø-Svaneke Medieplan 2012 Paradisbakkeskolen Nexø-Svaneke 1 Forord Vores mediekultur har ændret sig grundlæggende de sidste år, og derfor er fokus flyttet fra at opfatte medier, som noget man bevidst undersøger og

Læs mere

BIBLIOTEKS-, MEDIE- OG IT-UNDERVISNING 2. UDGAVE 2001

BIBLIOTEKS-, MEDIE- OG IT-UNDERVISNING 2. UDGAVE 2001 BIBLIOTEKS-, MEDIE- OG IT-UNDERVISNING 2. UDGAVE 2001 PÆDAGOGISK SERVICECENTER BIBLIOTEKS-, MEDIE- OG IT-UNDERVISNING Indholdsfortegnelse Forord til biblioteks-, medie- og IT-undervisning... 3 Hensigten

Læs mere

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 Adobe Acrobat Professional 11 ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Hvad er Adobe Acrobat?... 1 Elektroniske dokumenter... 2 PDF... 2 Acrobat-programmer... 3 Hvor kommer dokumenterne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regneark for matematiklærere

Indholdsfortegnelse. Regneark for matematiklærere Indholdsfortegnelse Forord... 3 Diskettens indhold... 4 Grafer i koordinatsystemet... 5 Brug af guiden diagram... 5 Indret regnearket fornuftigt... 9 Regneark hentet på Internettet... 15 Læsevenlige tal

Læs mere

Onsdags-workshops foråret 2014

Onsdags-workshops foråret 2014 Onsdags-workshops foråret 2014 Hver onsdag kl.15-17 Alle workshops er gratis 15. Januar: Google konto til meget mere end g-mail 22. januar: Google Chrome browseren fra Google 29. januar: NemID, borger.dk

Læs mere

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer VUC IT Niveau G Drev Mapper Filer Harddiske og andre lagringsmedier ( drev ) Det mest enkle er at tænke på disk-drev som et arkivskab. Drev navngives med et bogstav. Normalt navngives med C:, D:, E: osv.

Læs mere

Lærervejledning. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse

Lærervejledning. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse Lærervejledning Hæleri - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse Hæleri - er det prisen værd? Indhold Sådan kan du arbejde med materialet.......................... 3 Forløb på

Læs mere

Vil du. efteruddanne Dig? Tag kursus på Hansenberg

Vil du. efteruddanne Dig? Tag kursus på Hansenberg Vil du efteruddanne Dig? Tag kursus på Hansenberg Open learning tilbud Kære kursist Open learning tilbydes til dig, der ønsker at styrke dine IT kompetencer indenfor flere forskellige områder. Udover

Læs mere

Mål og beskrivelse af elevernes færdigheder i relation til deres IT uddannelse

Mål og beskrivelse af elevernes færdigheder i relation til deres IT uddannelse for lærernes IT uddannelse Pædagogisk IT kørekort el lign. efteruddannelse til alle lærere inden skoleåret 2004/05. Korte kurser i multimedie/filmredigering Kurser i fagspecifikke nyskabelser Ledelse PC

Læs mere

Office 2007. i indskolingen

Office 2007. i indskolingen Office 2007 i indskolingen Indhold Office 2007 i indskolingen elevens eksperimenterende arbejde 3 Min sommerferie skabeloner til skrivning med Word 5 Bondegården en billedfortælling med PowerPoint 15 Sundhedsuge

Læs mere

Movie Maker. En manual til den MovieMaker i Windows XPTM. Version: August 2012

Movie Maker. En manual til den MovieMaker i Windows XPTM. Version: August 2012 Movie Maker En manual til den MovieMaker i Windows XPTM Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er MovieMaker?...4 Fordele...4 Ulemper...4 Ekstra overgange med mere!...4 Krav til udstyr...5 Det

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

UNI C. Video/billeder og lyd: Tastevejledning. Photo Story 3

UNI C. Video/billeder og lyd: Tastevejledning. Photo Story 3 Video/billeder og lyd: Tastevejledning Photo Story 3 Lav dine egne fortællinger med billeder og lyde...2 Download...2 Opret ny fortælling...2 Indsæt billeder...2 Rediger billederne...3 Ændring af rækkefølgen...4

Læs mere

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 33 løbende 33-34 løbende Løbende Problemregning ( faglig læsning) Mundtlig matematik (forberede oplæg til 6. klasse) - flere forskellige trinmål Ben, formelsamlingen,

Læs mere

Indhold. Interaktive tavler i undervisningen Øvelser. UNI C 2009 Pædagogisk IT-kørekort

Indhold. Interaktive tavler i undervisningen Øvelser. UNI C 2009 Pædagogisk IT-kørekort Interaktive tavler i undervisningen Øvelser Indhold Øvelse 1: Brug af netbaserede læringsresurser... 2 Øvelse 2: Hente resurser fra andre programmer... 2 Øvelse 3: Gennemgang af et program gennem brug

Læs mere

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012 Digital kultur i dagtilbud Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012 Digitalisering er ikke et valg men et vilkår Digital prioritering i dagtilbud inden for 3-5 år? I hvilken grad finder kommunen det

Læs mere

Arbejdsrum i ElevIntra

Arbejdsrum i ElevIntra Arbejdsrum i ElevIntra En stærk mulighed Version: Januar 2014 Indholdsfortegnelse Hvad er et arbejdsrum?...4 Dette materiale...4 De mange muligheder...5 Drejebog for kurset...6 Opret dit første arbejdsrum

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Regneark hvorfor nu det?

Regneark hvorfor nu det? Regneark hvorfor nu det? Af seminarielektor, cand. pæd. Arne Mogensen Et åbent program et værktøj... 2 Sådan ser det ud... 3 Type 1 Beregning... 3 Type 2 Præsentation... 4 Type 3 Gæt... 5 Type 4 Eksperiment...

Læs mere

MatematiKan Et matematisk skriveværktøj for hele skoleforløbet

MatematiKan Et matematisk skriveværktøj for hele skoleforløbet MatematiKan Et matematisk skriveværktøj for hele skoleforløbet Tænk, hvis alle elever kunne arbejde med procesorienteret matematik. En arbejdsform, hvor du forsøger at arbejde med matematiske problemstillinger

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

SKOLEN & BIBLIOTEKET

SKOLEN & BIBLIOTEKET SKOLEN & BIBLIOTEKET Skoleåret 2015/2016 Indholdsfortegnelse Velkommen side 4 Indskolingen Sprogfitness side 5 Mellemtrinnet Bibintro Databaser og Webetik side 6 side 7 Overbygningen Informationssøgning

Læs mere

Multimediepræsentation PowerPoint

Multimediepræsentation PowerPoint Multimediepræsentation PowerPoint Hvis du har arbejdet med et emne, som du skal fremlægge for andre, så kan det være en god idé, at arbejde med en multimediepræsentation. Du arbejder med billeder og korte

Læs mere

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium. dk Tlf. 97 92 34 88 Mail: post@thisted-gymnasium.dk Indholdsfortegnelse Reglerne

Læs mere

Introduktion. Installation. En kort oversigt

Introduktion. Installation. En kort oversigt Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Installation...2 En kort oversigt...2 Biblioteksoversigt...3 Liste over mapper...3 Miniatureportrætter...4 Flytte et billede...4 Slette et billede...4 Det nederste

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

brug nettet / lær at søge effektivt

brug nettet / lær at søge effektivt brug nettet / lær at søge effektivt Med netmedierne kan du gratis og lovligt: Downlåne materiale direkte til din egen pc Undgå ventetid Få adgang til et utal af fuldtekst artikler fra diverse tidsskrifter

Læs mere

Apps. Kompenserende apps til mennesker med handicap www.digst.dk/~/media/files/mødet%20med%20borgeren/tilgængelighed...

Apps. Kompenserende apps til mennesker med handicap www.digst.dk/~/media/files/mødet%20med%20borgeren/tilgængelighed... Forslag til Apps til elever på mellemtrinnet, der har brug for kompenserende hjælpemidler. Nogle af informationerne er hentet fra Digitaliseringsstyrelsens materiale. Kompenserende apps til mennesker med

Læs mere

IT og mediehandleplan 2012. Eggeslevmagle Skole

IT og mediehandleplan 2012. Eggeslevmagle Skole IT og mediehandleplan 2012 Eggeslevmagle Skole Eggeslevmagle Skole vil fortsat arbejde med IT og medier som et redskab til elevernes læring i overensstemmelse med skolens vision, Slagelse Kommunes IT-vision

Læs mere

Formål for faget tysk

Formål for faget tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

IT & MEDIE- KATALOG 2006. Trinmål for IT og medier - RUNGSTED SKOLE Pædagogisk Læringscenter

IT & MEDIE- KATALOG 2006. Trinmål for IT og medier - RUNGSTED SKOLE Pædagogisk Læringscenter IT & MEDIE- KATALOG 2006 Trinmål for IT og medier - RUNGSTED SKOLE Pædagogisk Læringscenter KK-MH-SC-NO-PLC RUNGSTED SKOLE 21-03-2006 1 INDHOLD Indledning...... 3 Klassetrinsoversigt.... 4 Tekstbehandling....

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Billeder og tegninger i Word 2007 Indhold

Billeder og tegninger i Word 2007 Indhold Billeder og tegninger i Word 2007 Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Indsætte billeder...2 Formater billedet...3 Layout...4 Beskære billedet...4 Størrelse...5 Streger/ramme...6 Billedeffekter...6 Skygge...7

Læs mere

PowerPoint præsentation

PowerPoint præsentation PowerPoint præsentation Gå først i Start programmer Microsoft Office PowerPoint 1. Du begynder med et enkelt dias helt blankt, medmindre du vil bruge en af de forudlavede skabeloner. Det gør vi ikke her

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold Årsplan for undervisningen i matematik på 4. klassetrin 2006/2007 Retningslinjer for undervisningen i matematik: Da Billesborgskolen ikke har egne læseplaner for faget matematik, udgør folkeskolens formål

Læs mere

Nye Fælles Mål og årsplanen. Thomas Kaas, Lektor og Kirsten Søs Spahn, pæd. konsulent

Nye Fælles Mål og årsplanen. Thomas Kaas, Lektor og Kirsten Søs Spahn, pæd. konsulent Nye Fælles Mål og årsplanen Thomas Kaas, Lektor og Kirsten Søs Spahn, pæd. konsulent Interview Find en makker, som du ikke kender i forvejen Stil spørgsmål, så du kan fortælle os andre om vedkommende ift.:

Læs mere

Årsplan for 7. klasse, matematik

Årsplan for 7. klasse, matematik Årsplan for 7. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over grundbogen, også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet

Læs mere

Google Søgninger side 1 af13

Google Søgninger side 1 af13 Google Søgninger side 1 af13 Indholdsfortegnelse Internetforkortelser og adresser m.m.... Side 2 Søgning i Google... Side 4 Nyhed erstatning for det sorte bånd... Side 7 Avanceret søgning... Side 10 Flere

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag It i fagene - Helsingør Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Naturfag NATURFAG WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, differentiering og fordybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter i 2012-2013

Læs mere